Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

vel Græcæ. Hi autem feptem libri, nec non alii totidem Quæftionum, magnam fententiarum feu lectionum turbam, ad reftituendum imprimis Heptateuchum noftrum contulerunt: at de his, ficut de aliis plurimis Patrum Latinorum fcriptis, ačtum eft à nobis fupra in Præfatione generali , quæ confulenda.

Únum hic fupereft notandum, vel potiùs deplorandum in primis hifce Scripturæ antiqua libris , scilicet lacunarum illarum frequentia, quas explere non licuit : id sanè non contigit culpâ nostrá, sed MB. codicum penuria, qui nobis defuerunt, maximè his in locis, non fine magno Versionis antiqua nostra, immo & Reipublica litteraria , detrimento. Quamvis etiam antiquorum Patrum scripta veteris hujus Interpretationis lectionibus fint referta, nonnulli tamen funt Scripturæ libri, maxime historici , quos vulgò ab ipsis citatos frustra exquifieris, v. g. Paralipomenon duo & Efdræ, ex quibus vix paucos verficulos decerptos reperias. At in Genefi, Exodo, & Numeris plurima admodum exstant, pauciora desiderantur in Deuteronomio , fed multa paffim in Levitico , ficut & in libris figg. Jofue, Juditum & Ruth. Idem pene affirmandum de libris Regum quatuor , maxime de secundo, in quo lacuna frequentiores. Paucissima quoque supersunt, ut dixi, de Paralipomenon duobus, vix quidquam de Efdra secundo, nihil prorsus de primo.

Tanta jacture flagitium & damni hic nos frustra quæfierimus, deflendum magis quàm persequendum. Detrimenta ista quodam modo resarcientur ex adjunéta à nobis versione Vulgata, que integra híc, nec ulla sui parte minuta , vel decurtata prodibit, quod utile eu commodum cuivis, five docto, five indocto, nedum grave & onerofum , futurum effe cons fidimus.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

tua. C. I 2, V. I.

*CAPITULA LIBRI GENESIS. Ex codd. S. Pauli, & Orat. edita à Jof. Maria Caro presb. Romæ 1688.

& tom. I. nov, edit. Hieron.
I.
:D

E die primo , in quo lux facta eft. cap. 1. XXIV. Statuit Dominus diluvium minimè futu-
V. 1. 3.

rum. c. 9. 8.8. II. De die fecundo , in quo cælum factum eft. c. 1. XXV. De tribus filiis Noë, Sem, Cham & Japheth: 7. 6.

& de ipso ubi inebriatus eft. c. 9. *. 18. III. De die tertio , in quo terra & mare. C. 1. ¥. 9. XXVI. De generationibus Noë, & filiorum ejus, IV. De die quarto, in quo fol, & luna, & Stella. C, 10. . I. C. I. v. 14.

XXVII. De commixtione m linguarum. C. 10.$. 326 V. De die quinto , in quo a repentia in mari, & vo- XXVIII. De generationibus Tharė, patris Abrae latilia cæli, c. 1. V.-20.

bam. c. 11. V..27. VI. De die sexto, in quo b quadrupedia & serpen- XXIX. Dixit Dominus ad Abraham : Exi de terra

tes, & bestie, & omnia pecora, & repentia , & homo. c. 1. Ņ. 24.

XXX. - Visus eft Dominus Deus Abrahæ ad locum VII. De die septimo, in quo requievit, omni opere Sichem. c. 12. t. 7. consummato , Deus. c. 2. y. i.

XXXI. Promiffiones Abrahe, & semini ejus. c. VII. De choc libro in quo universa, que falta sunt, 13. ¥. 14. dicit. c. 2. $. 4.

XXXII. Pugnaverunt reges quatuor adversùs quiza IX. Ubi præceptum d dat Dominus Ada & mulieri que , & cepetunt Loth, & omnem equitatum Sudoejus. c. 2. ¥. 9.

morum. Pc. 14. ř. 1. X. Ubi seduxit serpens mulierem c. 3. ¥. 1. 2. XXXIII. Visus eft Dominus 9 Abrahæ , & benedixie XI. Ubi interrogantur de transgressu. c. 3. *. 10. eum, & dixit ei : Peregrinum erit semen tuum. XII. Educuntur de paradifo, ne fumant de ligno vi C. IS. V. I. 13. t&. C. 3. . 23.

XXXIV. Visus est Dominus Abraha, & dedit ei siXIII. Nati fünt Ada Filii Caïn da Abel, c. 4. ¥. 1. gnum circumcisionis , & de Isaac. c. 17. ¥. 1. Xiv. Caïn cecidit fratrem. C. 4. X. 8.

xxxv. Visus eft Dominus Abrahæ , cùm iret perXV. Ada natus est Seth pro Abel. C. 4. ¥. 25.

dere Sodomitas. c. 18. . 1. XVI. Def generationibus hominum. c. 5. ¥. 1. XXXVI. Venerunt' Angeli in Sodomis, & manseXVII. Enoch placuit & Deo, & transtulit eum Deus. runt apud Loth. c. 19. ^. 1.

Xxxvii. Pluit Dominus ' sulphur, & ignem , & C. 5. V. 21. XVIII. Acceperunt sibi uxores filii Dei, du iratus

evertit Sodomam. c. 19. . 24. est " Deus. c. 6. 7. 2.

XXXVIII. Locutus est Dominus ad Abimelech pro XIX. i Noë placuit Deo ; & præcepit illi Deus, ut

i Sarra. c. 20. ř. 1. faceret arcam. C. 6. 7. 9.

XXXIX. Sarra peperit filium, & vocavit eum paXX. Et ingreffus eft Noë in arcam, & fa&um eft ter ejus , Ifaac. c. 21. ¥. 1. diluvium. c. 7. 6. 7.

XL. Dixit u Sarra ad Abraham : Projice ancillam, XXI. k Memoratus est Dominus Noë, & eorum qui & filium ejus. C. 21. ¥. 10.

cum illo erant , & ficcata est aqua. c. 8. ¥. 1. XLI. Juraverunt invicem Abraham & Abimelech. XXII. Anno sexcentefimo da uno lexivit Noë de ar

ca, ipse , & qui cum ipso erant. c. 8. *. 13* XLII. Deus tentavit Abraham in Ifaac. *C. 2 2. Wir XXIII. Benedixit Dominus Noë, & filius ejus. c. XLIII. Defuncta eft Sarra , & emit locum Abraham

ad sepulcrum ab Ephron. c. 2 3. *. I.

NOTÆ. * Quo ex fonte prodierint hæc vecera capitula , non ita & Deo..... Deus, al. Domino..... Dominus:ed, noy. Hier, facile est definire : scilicet utrum adornata fuerint ad vete addit , de Marhufale 5 Noë. rem Latinam , seu Italicam Versionem ex LXX. an verò h Deus , al. Dominus. ad novam translationem Hieronymi ex Hebræo, fi qui i Noë placuit Deo. Ita Aug. inf. c. 6. ¥. 9. Gr. Tớ Osão dem singula in utramque quadrare satis aptè videntur. si cumpesu Nãs. Vulg. Noë..... cum Deo ambulavit

. tamen utriusque comparatio fiat cum his capitulis , plura ☆ Memoratus, al. recordatus. Ambr. infr. c. 8. ¥. 1. mea fortè in illis reperientur quæ magis fapiant vet. Italicam, mor fuit. Gr. oveprúdu. Vulg. recordatus. quam novam Versionem ex Hebræo. Consulenda potissimum 1°Et uno exivit , nov. ed. Hier. 65 uno vita Noë exiit do capitula V. VIII, XVI, XIX. XXXVIII. LVII. LVIII. arca , iple, 5 qui erant cum eo. LX. LXXIII. LXXV.

m Linguarum, edit. nov. Hier. addit : & turre confuf10a Repentia..... 85 volatilia , al. reptantia.... & volatilia. nis, & de generationibres Sem. Gr. pastā..... 87.rá. Vulg. reptile volatile. 1. 20. n Edit. nov. Hier. Ubi vi'ues eft ..... Abra ..... Sichem. Quon Quadrupedia , &c. Ita August

, infr.c. 1. ¥. 24. Gr. modò in Ægypto pofito tulit I harao Sarai in uxorem fibi. τετράποδα, κερσετα,θερία..... και τα κτήνη..... και πάντα τα • Edit. nov. Hier. De promilione Abræ, & femini ejus, épteté. Vulg. 1. 24. 25. jumenta , & reptilia, & beftias..... P Sodomorum, edir. nov. Hier. addic : 8 Melchizedech & jumenta , & omne reprile.

obtulit Abræ decimas. c De hoc libro , August. infr. c. 2. 7. 4. Hic eft liber crea 9 Abraha , edit. nov. Hier, constanter, Abræ, & in fine turæ, vel failure. Gr. Aútu v BlCaos ysrécewa at in Vulg. Ifte addit : $ gennit ei Agar I maelem. funt generationcs : edit. nov. Hieron, post verbum , dicit , I Angeli, edit. nov. Hier. duo angeli. addit, de quatuor fluminzbus.

Sulphur, edit. nova Hier. ignem, 8 sulphur de cælo, d Dar, al. dedit : edit. nov. Hier. hoc capitul. ita exhi- evertit Sodomam, s filiæ Loth conceperunt de patre suo. ber : De homine posto in paradi o ; 5 ubi præceptum dat Do Sarra, Gr. constanter , Edppce, edit. verò noy. Hier. minus Ade, & cunétis animantibus Adam impofuit nomina ; Sara , cum Vulg. hîc & infra. de muliere formata de cofta ejus.

u Sarra , edit. nov. Hier. Sarn, & in fine subdit : & in e Edit. noy. Hier. fratrem juum.

Berabee locutus est Angelus Domini ad Agar. De generat. bominum, Gr. c. 5. ¥. 1. 6Cxos gyeréceus dr * In Ifaac, edit. nov. Hier. addit : de generationibus Opsów:vv. August. infr. liber nativitatis hominum. Vulg. liber Nachor. generationis Adnin,

[ocr errors]

9. *. 1.

b

[ocr errors]

f

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

XLIV. Præcepit a Dominus fervo, & profectus est: LXIII. De generationibus Esaü. c. 36. 4. 1. e adduxit Rebeccam. c. 24. v. 1.

LXIV. De principibus Efai. c. 35• *.15.
XLV. Vixit Abraham annis centum septuaginta LXV. Qui regnaverunt in Edom, priusquàm esset
quinque. bc. 25. 6. 7.

rex in Ifraël. c. 36. ¥. 31.
XLVI. Generationes Ismahel. CC. 25. . 12. LXVI. De Joseph, & de somniis ejus. C. 37. ¥. 2.
XLVII. d Generationes Ifaac. c. 25. 9. 19. LXVII. Ubi missus est in puteum , distractus est 4
XLVIII. Facta est fames,&visus est Dominus Isaac, Ifmaëlitis. C. 37.*. 17.

& dixit ei : Noli descendere in Ægyptum : & ha- LXVIII. De Juda & Thamar uxore filii ejus, que
bitavit in Geraris, ubi seminavit, & invenit. erat vidua. c. 38. X. 1,
centuplum. c. 26. ¥. 1.

LXIX. De Joseph, & uxore" Putaphare. C. 39.8.1. XLIX. Senuit Isaac , & benedixit Jacob pro Esaü , LXX. De his qui in carcere fomnia viderunt , & in& nescivit. c. 27. ¥. 1.

terpretavit ea Joseph. c. 40. y. I. L. Dimisit Isaac Jacob filium suum , ut iret in Me- LXXI. Somnium Pharaonis , quod interpretavit Jofopotamiam. c. 28. ¥. 1.

feph. c. 41. 4. 1. LI. Vidit Jacob visum; & Dominus locutus eft ad LXXII. Ubi misit Jacob filios fuos in Ægyptum, Lou eum, & benedixit eum. c. 28. ¥. 10.

cognovit eos Joseph , & unum ex ipsis reclusit, ufLII. Venit Jacob in Orientem , & accepit filias La que dum veniret frater ejus Benjamin. c. 42. *. I. ban sibi uxores. C. 29. *. l.

LXXIII. * Invaluit fames , & venerunt ad eum cum LIII. Peperit Lia Jacob viro suo filios quatuor , cuf Benjamins & mandavit patri suo venire ad se.co stetit à partu. c. 29. X. 31.

43. V. I.
LIV. Rachet dedit Jacob ancillam fuám Balaih , do LXXIV. Visus est Dominus Játób, & dixit iiii :
peperit ei duos filios. c. 30. *. I.

Descende in Ægyptum, c. 46. N. 3.
LV. Et Lia dedit & ei ancillam fuam, & peperit ei LXXV. Cum feptuaginta quinque ánimabus intra-

filios duos ; & ipsa peperit filios duos, á Dinam.c. vit Jacob in Ægyptum. c. 46. #. 27.
30. *.9.

LXXVI. * Venit obviam Joseph Israël patri fuo'

. c. EVI, h Memoratus est Deus Rachel, & peperit ei 46. ¥. 28.

Joseph; & ftatuit cúm Laban de ovibus variis. c. LXXVII. Nunciavit Joseph Pharaoni, quoniam 30. ¥. 22.

nit pater ejus. C. 46. . 31.
LVII. i Dixit Deus Jacob : k Revertere in terram LXXVIII. Dixit Pharao Joseph , ut eligeret terram,

patris tui: & consecutus eft eam Laban , ubi invene in qua habitaret pater ejus. c. 47. *.5.
runt invicem fibi. c. 31. v. 3.

LXXIX. Habitavit Ifraël in Ægypto, & dixit filio LVIII. | Vidit Jacob caftra Dei, & mifit nuncios fuo Joseph, ne sepeliret eum illic. Y Vixit autem Jaad fratrem fuum. m c. 3 2. 4. 1.

cob annos centum quadraginta septem. C. 47. ¥. 2,76 LIX. 'n Venit Jacob in civitatem Sichimorum , ubi LXXX. z Et infirmatus eft Jacob, & benedixit filios

occiderunt filii ejus omnes inhabitantes propter Di Joseph alternis manibus. c. 48. ř. 1.
am. C. 33. *, 18.

LXXXI. Vocavit Jacob omnes filios fuos , & dixit eis
LX. Dixit Dominus ad Jacob : Ascende in locum quæ ventura effent in novisfimis diebus , & defunc-
Bethel. ° c. 35. . 1.

tus eft. aa c. 49. *. I. LXI. Visus est Dominus ipsi Jacob,&benedixit eum, LXXXII. Vixit Joseph bb annos centum & decem, cognominavitque eum Ifraël. c. 35. ř. 6.

adjuravit fratres fuos , ut cùm visitarentur ; tolleLXII. Ubi peperit Rachel Benjamin, á mortúa eft: rent secum olla ejus in terram suam. Ć. so. ¥. 22. & de generationibus Jacob. P c. 35. *. 13.

Expliciunt Capitula.

NOTÆ. a Al. deest, Dominus, cujus loco edit. nov. Hier. ponit ė Gr. Kanger 'Iceratis, &c. Vulg. tranfivitque in, &c. Abraham , & poft Rebeccam, addit : & Abraham Cethuram 0 Ascende in locum Bethel : ita Aug. infr. c. 35.4. 1. fiduxit uxorem.

cut in Græc. in quo , dvd ulosis FÒ Tówoy Boei. Júr. Vulg. veb Edit. nov. Hier. addit in fine , s obiit.

, ascende Baithel, edit. nov. Hier. addit in fine: 8 abjecit © Al. He generationes Ifmaël : edit. noy. Hier, fic: De ge- omnia idola. nerationibus Ifmaël, & obitu ejus.

p Edit, noy. Hier. hîc subdit : & obitu Ifaac patris ejus. d Edit. nov. Hier. De generationibus Isaac, al. He gene 9 Edit. nov. Hier. distraitus Ismaëlitis. rationes , &c.

| Edit. nov. Hier. Putiphare. Gr. Ileteppus. e Et invenit , al. fecit : edit. nov. Hier. fimiliter , fecit , Jofeph, edit. nov. Hier. fubjungit : factus est Domia fed poft centuplum , fubjungit, & juravit cum Abimelech. nues terra Ægypti , & nati funt ei duo filii. f Et ftetit, edit. nov. Hier. Ø cessavit.

1 Invaluit fames : optimè è Græc. c. 43. ¥. 1. in quo,
& Dedit ei, edit. nov. Hier. dedit Jacob, paulòque poft: de tipos évigcúC svo in Vulg. verò, interim fames omnem ter-
pep. ei duos filios ; & de Mandragoris ; & ipsa peperit , &c. ram vehementer premebat : edit. nov.Hier. addit : 5 vene-

h Memoratus, al. recordatus : edit. nov. Hier. memoratus runt ad Joseph fratres fui cum Benjamin , &c.
eft Dominus ; subinde delet , ei, & poft ftatuit, subdit , Jacob. u Cum septuag. quinque : ita Hier. infr. c. 46. ¥. 27. fic
i Edit. nov. Hier. Dixit Dominus ad Jacob.

etiam in Græc. Barounxorta werte loco hujus capiruli, edit. * Revertere in terram patris tui : fimiliter habet Ambrof. nov. Hier. habet : Nomina filiorum Ifraël qui ingressi sunt infr.c. 31. 8. 3. è Græc.'Amospép8 sig tùy gã To7pós cx.

in Ægyptum. Vulg. Revert. in terram patrum tuorum.

* Edit. nov. Hier. Ubi venit Joseph obviam Ifraëli. 1°Vidit Jac. castra Dei : fimiliter Ambros, infr. c. 32.7.1. y Edit. nov. Hier. Et vixit Jacob annis. unà cum Gr. ubi sic, side Tapepe Box Off, quæ verba absunt 2 Edit. nov. Hier. Infirmatus Jacob benedixit , &c. à Vulg.

aa Et defunétus eft : edit. nov. Hier. 5 defunétus , fublar, m Edic. nov. Hier. addit in fine : & lu&atus est cum An tus , & fepultus est in terra fua. gelo.

bb Annos, edit. nov. Hier. annis, paulòque poft , ut cùm * Et venit Jacob, &c. fic etiam Aug. infr. c. 33. ¥. 18. visitarentur à Domino , tollerent, &c.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

XXXX

OBSERVATIO.

[ocr errors]

D Vulgatam versionem Latinam, minutioribus typis posthac edi

tam, nullas adjungimus notas, quod nobis nunquam propositum fuit , nec etiam ad rem noftram facit. Quia tamen Vulgatæ editionem accuratam, & numeris fuis , quantùm licebit, absolutam prælo committere intendimus, qualis nimirum Sixti V. Pontificis Maximi juffu recognita atque edita est ; operæ pretium facturos nos duximus, si Romano, correctionis in Latinis hifce Bibliis , præfati Pontificis jufu recognitis, loca insigniora , observata , & denuo aucta à Francisco Luca Brugensi, ecclefiæ cathedralis Audomaropolitanæ theologo do Decano , deintegrò pervulgaremus; subjuncto etiam altero libello, continente alias leftionum varietates in eifdem Bibliis Latinis ex vetustis Mss. exemplaribus collectas ab eodem Theologo , quibus poflit perfe&tior reddi feliciter cæpta correctio , si accedat Summi Pontificis auctoritas. Ne autem hujusmodi correctiones, & variantes lectiones , Notarum noftrarum, Versioni antiquæ fubjectarum, ordinem ac seriem interturbarent , illas ad calcem cujusque libri edendas rejecimus ; quemadmodum & ipfæ editæ funt ad calcem Bibliorum facrorum cum scholiis Joannis Marianæ, & Emanuelis Sa , Societatis Jesu facerdotum, Antuerpiæ, ex officina Plantiniana, anno 1624. De his autem vide Præfat. gen.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
A&. 14. .
N principio creavit Deus 1.

N principio fecit Deus coe- Ex Aug. I. 1. de cælum & terram.

lum & terram. 14. 17.

Gen. ad litt. t. 3.p. 24. 2. Terra autem erat

2. Terra autem erat invi- I. col. 117. 126. Pf. 32. inanis &vacua,& tenebræ

fibilis & incomposita, & te-Seqq. 6.135.5 Eccli. erant super faciem abyf

nebræ erant super abyssum: 18. I. fi : & Spiritus Dei fere

& Spiritus Dei superferebabatur super aquas.

tur fuper aquam.
Heb.11. 3. Dixitque Deus : Fiat lux. Et facta est lux. 3. Et dixit Deus: Fiat sux. Et facta est lux.
3.
4. Et vidit Deus lucem quòd esset bona : & 4. Et vidit Deus lucem, quia bona eft:& divi-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 1. Sic iterum Augustin. I. 12. conf. t. 1. col. 214. ra autem erat inane , & nihil. Et l. quæst. Hebraïc. to. 2.
b. 218, d. e. & lib. i. de Gen. contr. Manich. to. I. col. 508. poft verba : Et Spiritus Dei ferebatur fuper a-
col. 647. f. & l. de Gen. imperf. to. 3. col. 94. c. & quas, hæc addit : Pro eo quod in noftris codicibus scriptum
1. 8. de civit. Dei, to. 7. col. 200. b. Tertullianus verò eft : ferebatur, in Hebr. hab. Incubabat, confovebat. Am-
1. de Bapt. c. 3. p. 388. b. In primordio fecit Deus cælum broi.l. 3. Hexa. col. 13. f. 14. e. 16.c. 17. e. & lib. 2.
& terram. at. l. contr. Hermog. pag. 411. C. 416. de Cain & Ab. col. 217. a. & l. de myst. col. 327. d. &
a. b. 417. b. c. 418. b. legit. In principio fecit , &c. Simili 1. 2. de Spir. S. col. 634. a. Terra autem erat invisib.65
ter vet. Irenæi Interpres I. 1. contr. hær. p. 86. e. 116.b. incompos, y tenebræ erant super abysum , Spiritus Dei
Hilarius l. 2. de Trin. col. 795. f. Hieronym. quæst. fuperferebatur fup. aquas. Itidem Victor Vitt. I. 3. de per-
Hebr. to. 2. col. 507.c. Ambrosius l. 1. Hexa. col. 9. e. fec. Afric. p. 40. b. excepto verbo , ferebatur. Optar.
16. e. 17. e. 25. f. & l. de apol. Dav. col. 729. e. & l. 1. 5. contr. Donat. p. 80. c. 81. a. cum Caffiod. in pr.
2. in Luc. col. 1309. e. 1314. d. & l. 2. de Spir. S. col. 109. p. 378. b. Et Spiritus Dei superferebati, imp. aquas.
634. a. Sic etiam Victorin. Afric. ad Cand. p. 172. Faus Philaîtr. Brix. I. de hærel. p.715. b. uperferebatur jup.
tin. presb. I. contr. Arian. col. 638. a. Eucher. Lugd. q. aquam. Fulgent. I. pro fide Cath. p. 541.& Auct. quælt.
in Gen. p. 839. h. Auctor. q. Vet. T. ap. Aug. to. 3. q. Vet. T. 9.41. col. 54. g. Spiritus Dei ferebatur fuper a-
106. & 122. col. 101, d. f. 130. e. Auctor 1. de pro quas. At infra q. 106. ex utroq; T. mixtim , col. 102. d.
mill. part. 1. ap. Prosp. p. 92. c. & Victor Vit. I. 3. de optimè cum August. Terra autem erat invisib. 5 incomp.
persecut. Afric. p. 40. b. Græc. év apxñ fronder o , &c. & tenebræ erant fuper abyfum, & Spir. Dei 'uper ferebatur su-

$. 2. August. infra col. 125. f. legir. in fine, super per aquam. Similiter apud Greg. M. 1. 28. in Job. c. 14.
aquas. Eadem rursus habet quæ supra , l. 1. de Gen. Dum terra effet invisb. 5 incomp. drem tenebræ effent super
contr. Manich. to. 1. col. 647. f. 648. f. & l. 8. de civit. abysum. Græc. 'H dező úv a spatos, examexeu'asos, y
Dei, to. 7. col. 200. b. Sic etiam quæft. 134. in Gen. σκότος επάνω (MC. Oxon. ήν επάνω) της αβύσσε ,κ Πνεύμα
to. 3. col. 411. a. & l. de Gen. imp. col. 96. e. nili Θες έπεφερε το επάνω τε ύδατος.
quòd legit , ferebatur , pro superferebatur. Tertul. I. de . 3. Ita rursum Aug. I. 1. de Gen. to. 1. col. 650.
Bapt. c. 3. p. 388. b. Terra autem erat invisib. 8 incom e. & l.'de Gen. imp. to. 3. col. 99. d. & in Pl. 7. 10.4.
pofita , tenebræ erant fuper abyssum, & Spir. Dei fuper a col. 39. a. Concinunt vet. Iren. Interpr. 1.4. p. 269. e.
quas ferebatur. Sed 1. contr. Hermog. p. 417. c.418.b. Ambrof. l. 1. Hexa. col. 19. d. f. 21. d. &1.4. de fide,
Terra autem erat invisib. & rudis. & infr. p. 419. b. 420. col. 532. e. & l. 2. de Spir. S. col. 662. f. Victorin,

tenebræ erant fup. abyl. o Spirit. Dei super a Afric. l. de princip. diei , col. 293. a. Gaud. Brix. ser. 14.
quas ferebatur. Atl. de Bapt. c. 4. p. 388. c. Supervec P: 966. e. & Auct. q. Ver. T. q. 3. col. 44. b. Ita quo-
tabatur super aquas. Hilar. in Pf. 123. col. 399. d. Er que in Græco. Apud. Tertul. I. contr. Prax. p. 849. a.
tenebræ erant Sup. abysjum, 85 Spiritus Dei fuperferebatur deeft, lux, post verbum , falla eft.
fup. aquam. Hieron. in lsai. 40. to. 3. col. 307. e. In . 4. Sic etiam idem August. 1. 1. de Gen. to. 1. col.
principio Genefeos, inquit, ubi fcriptum eft : Terra autem 650. a. 651. b. & l. de Gen. imp. to. 3. col. 100. c. da
crat inyifibilis, & incompofita , cæteri tranftulerunt : Ter 101, e, ficut l. 11, de ciyit, Dei, to. 7. col. 286. c. f, nili

2. b.

« ZurückWeiter »