Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 32. Constituitque diem solemnem in mense 32. Et fecit Jeroboas diem feftum in mense Lucif. Cal, ubi fup. odavo, quintadeçima die mensis , in fimilitudi- octavo, in quintadecima mensis, fecundùm diem nem solemnitatis, quæ celebrabatur in Juda. Et festum Juda. Et ascendit in facrario, quod fecit afcendens altare, similiter fecit in Bethel, ut im- in Bethel, ut sacrificaret ante vitulas, quas fecit: molaret vitulis, quos fabricatus fuerat : consti- & conftituit in Bethel sacerdotes excellorum, tuitque in Bethel sacerdotes excellorum , quæ quos fecit. fecerat. 33. Et ascendit fuper altare quod extruxerat 33.

Et ascendit in facrarium quod fecit, in quin-
in Bethel , quintadecima die mensis octavi, quem todecimo die mense octavo, in die fefto, quem
finxerat de corde fuo : & fecit folemnitatem filiis finxit à corde fuo : & fecir diem feftum filiis 11-
Ifraël, & ascendit super altare , ut adoleret in- raël, & ascendit in facrarium, ut sacrificaret.
censum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 32. Disfimilia nonnulla habentur Græcè , nempe loco ante vitulas.
post vocem decima , additur villépą, die, & pro Juda, fic, .33. Optimè fibi constat Lucif. inf. col. 216. f. ubi
Tuy & gni 'Iósa, qui in terra Juda ; sola edir

. Compl. eadem iterum refert ; tollit tamen in , cum Gr. ante vo-
habet à ta 'Is'da ; exinde pro in facrario , fic , éti to cem quinto, sola Compl. addit : item pro à corde", hîc
Juolasiesov, super altare , & pro ante vitulas, tais de hab. Lucif. in corde ; Gr. veio azi xoptias, ficut in tó
pecabor , vitulabus. Eadem rurlus leg. idem Lucif. infra, Juoiasúeer, fuper altare , hic & infra , loco in facrarium,
216. f. exceptis his : in die fefto , quod addit voci oitavo, pofito à, ante menfe ; reliqua ut in Lat. sup.
demto feq. in; item facrificium, pro facrario , & vitulis,

"ET

". E

2.

2.

[merged small][ocr errors]

CAPUT XI I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T ecce vir Dei venit de Juda in sermo T ecce homo Dei ex Juda advenit in ver- Lucif. 1. 1. de reg.

ne Domini in Bethel , Jeroboam stante bo Domini in Bethel, & Jeroboam stabat apoft. 216.f.g. super altare, & thus jaciente.

super aram suam, sacrificare.
Et exclamavit contra altare in sermone Do Et propheta invocavit ad aram in verbo
mini, & ait : Altare, altare , hæc dicit Domi- Domini, dicens : 0 facrarium, facrarium, hæc
4. Reg. nus : Ecce filius nafcetur domui David , Josias dicit Dorninus : Ecce filius nascetur in domo Da-
23.16. nomine , & immolabit super te sacerdotes excel- vid, & Josias erit nomen illi, & sacrificabit in

forum , qui nunc in te thura succendunt, & osla te facerdotes excelsorum, qui sacrificant in te, &
hominum fuper te incendet.

offa hominum comburet in te.
3. Deditque in illa die fignum, dicens : Hoc 3. Et dabit in illa die prodigium , quod locu-
erit lignum quod locutus est Dominus : Ecce al tus est Dominus : Ecce facrarium disrumpetur ,
tare scindetur, & effundetur cinis qui in eo eft. & effundetur pinguedo quæ eft in eo.
4. Cumque audiffet rex fermonem hominis

4.
Et factum est ut audivit verba

hominis Dei
Dei, quein inclamaverat contra altare in Bethel, invocantis in aram , quæ in Bethel erat, & ex-
extendit manum suam de altari, dicens : Appre- tendit manum suam ad aram, dicens : Apprehen-
hendite eum. Et exaruit manus ejus , quam ex-

dite eum. Et arida facta est manus regis, quam extenderat contra eum : nec valuit retrahere eam tendit in eum : & non potuir reducere eam ad se. ad se.

s. Altare quoque scissum est, & effusus est s. Et sacrificium ruptum eft, & effufa eft pin-
cinis de altari, juxta fignum quod prædixerat guedo ejus à facrario, fecundùm prodigium quod
vir Dei in fermone Domini.

dixit homo Dei in verbo Domini.
6. Et ait rex ad virum Dei : Deprecare fa 6. Et refpondit rex, & dixit homini Dei : Ro-
ciem Domini Dei tui, & ora pro me, ut resti- ga faciem Domini Dei tui, ut revertatur manus
tuatur manus mea mihi. Oravitque vir Dei faciem mea ad me. Et rogavit homo Dei faciem Domi-
Domini , & reversa est manus regis ad eum, & ni, & reverfa eft manus regis ad eum, & facta
facta est ficut priùs fuerat.

eft sicut priùs fuerat.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
.1. Ita in Græco, præter vocem suam, post aram , pro in eo, detracto præced. eft; Mr. Alex. hab. å evtão,
quæ abest; in Ms. tamen Alex. ac edit. Aid, additur editr. Ald. & Compl. goc étautớ.
αυτ8. .

8.4. Eadem rursus hab. Lucif. 1. de non conven. cum
7.2. In Græco varietates paucæ, nec magni ponde- hæret. col. 221. e. ab hoc, & extendit. Hæc autem va-
ris, nempe initio deest propheta , & pro dicens, legitur riant Græcè : scilicet verbo audivit additur ο βασιλεύς

sine, so dixit ; deinde loco o sacrarium , facrarium 'Iso9 Cody , deleturque inf. erat, post Bethel ; rursus adji.
lic, Ovoicesúesor , lucresúecor, Altare, altare ; & pro nal- citur Brorsùs, verbo extendit , præterquam in ed. Compl.
cetur in domo , tix78701 To oix@, nafcitur domui, demta exinde loco ad aram, fic, ao Tố Quotas vply, ab altari ;
conjunctiones , ante Josias , cum seq. erit ; paulò verò at in edit. Ald. en To Suolasueror; demum ido Esportu,
poft editt. vitiosè ponunt inter , ante sacerdotes , loco ecce exaruit, pro arida falta eft, ut & autó, ejus , loco
in te , quod emendavimus; in Gr. enim Sti C , ibi & regis.
infra non semel. Tichon, reg. 4. 58. b. hæc hab. Altare, 7.5. Eadem reperit Lucif. infra , l. de non conv. cum
altare , hæc dicit Dominus : Ecce filius nascetur de domo hæret. col. 221. e. sed loco facrificium , constanter leg.
David, Jofas nomen illi. Hilar. prolog. in Pf. n. 4. Al- facrarium ; pauloque port omittit prodiginm : Gr. initio
tarium, altarinm , hæc dicit Dominus : Ecce filius nascetur & inf. habet Jusiasúecer , altare , pro sacrario , absque
David, Josias nomen ejus. Hieron. epift. ad Cypr. to. 2. ejus , poft pinguedo ; item pro dixit , ponit i'd wxe, dedit;
696. a. Altare, altare , hæc dicit Dominus : Ecce filius naf- reliqua ur in Lar. supra.
celier domui David , Jojias nomen ejus.

7.6. Similiter iterum legit Lucif. I. de non conv. cum
*. 3. Gr. post prodigium , fubdit , x670** Tēro to piñece, hæret

. col. 221. e. nifi quod pro Roga faciem , hab. Roga dein o'éréanos Kieros, as your dicens : Hoc verbum quod , à facie, Gr. A=46171 megocTY ; & ultimò pro ficut prines &c. in Ml. Alex. Tēto té EKS ', &c. subinde loco facra- füerat, ponit quemadmodrem primùm , Gr. xabcs to apórii:m , Gr. hab. constanter , tvaizsuípior , altare

7509 : in cæteris eriam non plus discordat Græcam, nisi difrumpetur, fu'yrupc., frangitur , ut ét' dut, fuper eum, quod initio hab. Και είπεν ο βασιλεύς Ιερsβοαμ τώ , Ε:

[ocr errors]

& pro

221.l.

nera.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA: Lucif. Cal, de non 7. Et locutus est rex ad hominem Dei, & di 7. Locutus est autem rex ad virum Dei : Ves corven. cum baret. xit: Intra mecum in domum & prande, & dabo ni mecum domum ut prandeas , & dabo tibi mu.

tibi munera.

8. Et dixit homo Dei ad regem : Nec si mihi 8. Responditque vir Dei ad regem : Si dededimidium dares domus tuæ, non intrabo tecum, ris inihi mediam partem domus tuæ , non venec manducabo panem, nec bibam aquam in hoc niam tecum, nec comedam panem, neque biloco :

bam aquam in loco isto : 9. quoniam sic præcepit mihi Dominus in ver 9. fic enim mandatum est mihi in fermone bo, dicens : Non manducabis panem, & non bi- Domini præcipientis : Non comedes panem, nebes aquam, & non revertêris in via qua ibis in ea. que bibes aquam , nec revertêris per viam qua

venisti. 10. Et abiit per aliam viam, & non est rever 10. Abiit ergo per aliam viam, & non est fus per viam, qua venerat in Bethel.

reversus per iter, quo venerat in Bethel. 11. Et propheta alius habitabar in Bethel, & u. Prophetes autem quidam fenex habitabat venerunt filii ejus, & nunciaverunt ei omnia ope- in Bethel, ad quem venerunt filii sui, & narrara, qux fecerát homo Dei die illo in Bethel, & verunt ei omnia opera , quæ fecerat vir Dei illa verba quæ locutus eft regi ; & averterunt faciem die in Bethel : & verba quæ locutus fuerat ad patris fui.

regem , narraverunt patri suo. 12. Et locutus eft ad eos pater eorum, dicens :

12. Et dixit eis

pater eorum : Per quam viam Qua via abiit? Et demonstraverunt filii ejus viam, abiit? Oftenderunt ei filii fui viam , per quam per quam ierat homo Dei, qui venerat ex Juda. abierat vir Dei, qui venerat de Juda.

13. Et dixit filiis fuis : Sternite mihi afinam. 13. Et ait filiis fuis : Sternite mihi asinum, Et straverunt ei, & ascendit super illam,

Qui cùm ftraviffent, afcendit, 14. & abiit poft hominem Dei, & invenit eum 14. & abiit poft virum Dei , & invenit eum sedentem sub arbore ilicis : & dixit ei : Si tu es ho- fedentem fubtus terebinthum : & ait illi : Tune mo Dei qui venisti ex Juda ? Et dixit : Ego sum. es vir Dei qui venisti de Juda ? Respondit ille :

Ego fum. 15. Et dixit ei : Veni mecum, & manduca pa 15. Dixitque ad eum : Veni mecum domum, nem.

ut comedas panem. 16. Et dixit : Non possum reverti tecum, ne 16. Qui ait : Non poffum reverti, neque veque manducare panem, neque bibere aquam in nire tecum, nec comedam panem , neque bibam hoc loco :

aquam in loco isto : 17. quoniam sic præcepit mihi in verbo Do

17. quia locutus est Dominus ad me in ferminus, dicens : Non manducabis panem ibi, & mone Domini , dicens : Non comedes panem , & non bibes aquam ibi, & non revertêris inde per non bibes aquam ibi , nec revertêris

per

viam viam quam ieris.

18. Et dixit ad eum : Et ego prophetes sum 18. Qui ait illi : Et ego propheta sum fimi. sicut & tu:& angelus locutus est ad me in ver- lis tui : & angelus locutus eft mihi in sermone bo Domini, dicens : Reduc eum ad te in do- Domini, dicens : Reduc eum tecum in domum mum tuam, & manducet panem, & bibat aquam. tuam, ut comedat panem , & bibat aquam. FeEt mentitus eft illi,

19. & reduxit eum : & manducavit panem in 19. & reduxit secum : comédit ergo panem domo ejus, & bibit aquam.

in domo ejus , & bibit aquam. 20. Et factum est, sedentibus illis ad menfam, 20. Cùmque sederent ad menfam , factus est verbum Domini ad pseudoprophetam , qui redu- sermo Domini ad prophetam, qui reduxerat eum. xit eum.

21. Et dixit ad hominem Dei, qui venerat ex 21. Et exclamavit ad virum Dei , qui veneJuda , dicens : Hæc dicit Dominus : Propter quod rat de Juda, dicens : Hæc dicit Dominus : Quia exacerbasti verbum Domini, & non custodifti non obediens fuisti ori Domini , & non custodif

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. dixit rex Jeroboam homini ; sed in Compl. sic: Kai ársupi- ditum voculæ ei ; item fupra tör övcv , loco afinam , ut in gu ó Bastarus, veins Tc subinde loco ut, ponit , & fine autor, loco illam ; Ml. tamen Alex. constanter hab. pro reverfa eft manus, fic, ?me'Speye Th xties, reduxit Tüv över , & infra autúr, cum Lucifero. manum; in fola Compl. xeip.

. 14. Gr. habet utò dpûr, loco fub arbore ilicis ; & 7.7. In Græco deest & dixit; loco verò munera, est sub finem addit aurco, ei, verbo dixit, detracto ult. fum; dóna, donum ; reliqua ut sup.

cætera ut in Lat. sup. .8. Vix meliùs è Græco, nifi excipias ista , nec si mihi .15. Iridem Græcè. dimidium dares , pro quibus, for dos por To Mou, li dede V.16. Gr. loco poffum..... manducare..... bibere, hab. ris mihi dimidium.

derwu.al..... pavouci..... aioas, potero..... manducabo..... 7. 9. Cuncta concordant Græcè , præter aoristos istos bibam ; cætera similia. subj. Mù páins...ook mins..... Dj ren 15 páxinse item pro .17. Gr. Mù párns..... mi ains, Ne manducaveris.... ibis, Topeutus, ivifti.

ne biberis , absque ibi , poft aquam ; edit. tamen Ald. ¥.10. Græcè, loco per aliam viam , est e of coamn, in addit exei : item in fine, loco inde per viam quam ieris , via alia ; paulòque poft', ev tým ód , pürger a cut, fic, εκεί εν τη οδώ και επορεύθης και αυτή , illis υία φμα in via , qua ivit in en, loco per viam , qma venerat. ivisti in ea. Ý.11. Nonnulla variant Græcè : nempe initio, sis cyper

. 18. Ita de Græco ad verbum , excepto uno , post Cútus, unus fenex , loco alius; subinde pro venerunt , &- ficut , quod deeft, præterquam in ed. Compl. xorta, veniunt , ut & pro nunciaverunt , denynoarlo, nara 7.19. Gr, transfert hoc, in domo ejus , post aquam ; raverurt ; item infra , & proinde , fecit , loco fecerat cætera concordant. præpofit. , ante die.

*. 20. Rursus istud , n pyérslo , fa&um eft , transfer.12. Vix pauca discrepant à Græco , nempe 1°. Qua tur Græcè post menfam ; loco verò pseudoprophetam , havia abiit ? pro quo lolo ód w CETÓPEUTOI; Quali via ivit ? betur simpliciter , Tor wogpútur ; in cæteris nulla 'dislimiliedit. Compl

. dzeruru.lt; dein pro demonstraverunt , d $ tudo. XVưYOXV dutcom, oftendunt ei ; ultimò av crñaber , in qua ¥. 21. Similiter in Græco. August. etiam I. de cura abiit, loco per quam ierat.

pro mort. to. 6.521. b. legit : Hæc dicit Dominus : QuoX. 13. Ita Græcè præter unum, tör öror , afinum , ad niam inobediens fuisti ori Domini, & non cuftodifti manda

qua ieris.

fellit eum,

cum

[ocr errors]

tuus ,

24.

VULGATA NOVA

VERSIO ANTIQUA. ti mandatum quod præcepit tibi Dominus Deus præceptum quod præcepit tibi Dominus Deus Lucif. Cal, ubi fup.

tuus, 22. & reversus es, & comedisti panem , & 22. & rediifti, & manducasti panem, & bibisti bibisti aquam in loco in quo præcepit tibi ne aquam in hoc loco de quo locutus est ad te, dicomederes panem , neque

biberes

aquam, non cens : Non manducabis panem , neque bibes inferetur cadaver tuuin in fepulcrum patrum aquam, ideo non intrabit corpus tuum in motuorum.

numentum patrum tuorum. 23. Cùmque comedisser & bibisset, stravit ali 23. Et factum est, poftquam manducavit panum suum prophetæ , quem reduxerat. nem, & bibit aquam, & ftraverunt ei asinam.

24. Qui cum abiiffet, invenit eum leo in via, Et reversus est, & abiit , & invenit eum & occidit, & crat cadaver ejus projectum in iti- leo in via, & occidit eum, & erat corpus ejus nere : asinus autem ftabat juxta illum, & leo sta- projectum in via : & asina stabat ad eum, & leo bat juxta cadaver.

Itabat ad corpus ipsius. 25. Et ecce , viri transeuntes viderunt cada

25..... Et venerunt viri civitatis illius, & locuti ver proje&um in via , & leonem ftantem juxta funt in civitate, ubi prophetes senior habitabat cadaver. Et venerunt & divulgaverunt in civi- in illa. tate, in qua prophetes ille senex habitabat.

26. Quod cùm audisset propheta ille, qui re 26. Et cùm audiffent, qui reduxerant eum de duxerat eum de via , ait : Vir Dei est , qui ino- via , dixit : Hic est homo Dei, qui exacerbavit bediens fuit ori Domini, & tradidit eum Domi verbum Domini. nus leoni, & confregit eum, & occidit juxta verbum Domini , quod locutus eft ei. 27. Dixitque ad filios fuos : Sternite mihi afi

27..... Vide Not. ad $. seq. num. Qui cùm ftraviffent ,

28. & ille abiiffet , invenit cadaver ejus pro 28. Et abiit, & invenit corpus ejus projectum je&um in via , & afinum & leonem ftantes juxta in via; & afina , & leo ftabat super corpus ejus : cadaver : non comêdit leo de cadavere, nec læ- & leo non edit corpus illius, neque insilivit in sit afinum.

asinam.

VULGATA NO V A. 29. Tulit ergo prophetes cadaver viri Dei, & Cùm mortuus fuero, fepelite me in sepulcro, in quo posuit illud super asinum, & reversus intulit in ci- vir Dei sepultus eft : juxta ossa ejus ponite ossa mea. vitatem prophecæ senis ut plangeret eum.

32, Profectò enim veniet fermo, quem prædixit : 30. Et posuit cadaver ejus in sepulcro suo : & in fermone Doinini contra altare quod eft in Bethel, planxerunt eum : Heu, heu mi frater.

& contra omnia fana excellorum , quæ funt in urbi31. Cùmque planxiffent eum , dixit ad filios suos : bus Samariæ. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 33. Poft verba hæc non est reversus Jeroboam

33: Et poft hoc non est reversus Jeroboas à Lucif. Cal.l. 1, de de via sua pessima, sed è contrario fecit de no malítia sua, sed è contrario fecit ex parte populi reg. apoft. 216.b. vissimis populi facerdotes excelsorum : quicunque facerdotes excelsorum : qui enim volebat, allevolebat, implebat manum suam, & fiebat sacer- vabat manum suam, & fiebat facerdos in exceldos excelforum.

sis. 34. Et propter hanc causam peccavit domus 34. Et factum est hoc verbum in peccatum in Jeroboam, & eversa eft, & deleta de superfi- domum Jeroboam, & in interitum, & in extermicie terræ.

nium à facie terrx.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. tum quod præcepit tibi Dominus Deus tuus.

vit qui reduserat eum de via, & dixit : Homo Dei hic eft, *.22. Ita rursum in Græco, nifi quod pro Non man qui, &c. ur sup. ducabis..... neque bibes..... ideo non intrabit , fic eft, Ou $.28. Ita sequitur proximè in Gr. salrem Varic. præmen párns.... ty wins (edit. Ald. And è trins ) ☆ Kun termissis his quæ respondent versui 27. Vulg. Non plura sicbaby. item infra rapor , sepulcrum, loco monumentum , etiam refert Theodoretus , tefte Nobilio , qui addit in quod idem fonat. Aug. I. de cura pro mort. to. 6. col. aliis quibufdam haec anteponi : Και έδωκεν αυτόν ο Κύ521. b. Et reversus es, & comedisti panem , & bibisti aquam eιος το λέοντι και ζυνέτριψεν αυτόν, και έθανάτωσεν αυτον in loco in quo ( Gr. 76TW ) præcepit tibi ne comederes κατα το ρήμα Κυρίε, ö eráru av avtwo de faceauce wios urd's panem, neque biberes aquam, non inferetur cadaver tuum αυτέ· Επισάξατέ μοι τον όνον , και επίσηξαν. Εt tradidit eum in fepulcrum patrum tuorum.

Dominus leoni : 85confregit eum , 5 occidit eum fecundum #. 23. Itidem Græcè, nifi quod pro straverunt , legi- verbum Domini , quod locutus eft ei : & dixit ad filios fuos : tur étéocks, ftravit , ur & rör öror , afinum, loco afinam; Sternite mihi afinum, 8 straverunt. Gr. autem Vat. verfolus Mr. Alex. hab. Tuy vov.

fui 26. hæc proximè fubjungit : Kai Tepeútu, fpe, *.24. In Gr. constanter o öros , afinus , sicut cisáxt, &c. ut apud Lucif. fup. nisi quòd pro afina, constanter stetit , semel & iterum , pro stabat , absque ult. ipfius ; cæ hab. ó öres, afinus , & pro ftabat , sisuvelcar, in plurali ; tera planè fimilia , hoc etiam excepto aap autó, item arpa, juxta , pro super , absque feq.' ejus ; dein post i. Stabat , loco ad eum , quod refertur ad corpus. translata voce no wr , post edit ; loco illius , ponit tổ cv

7.25. Hec antecedunt in Græco, ficut in Vulg. quæ Ipane Tg , hominis Dei, deinde & Curétente Tor omittit Lucif. Και 48 άνδρες σαeαπορευόμενοι , είδον το örov, non contrivit afinum , loco neque injilivit in afiθνησιμαίον ερριμμένον ώ τη οδώ, και ο λέων εισήκη εχόμενα truoualy. Et ecce : viri prætereuntes , & viderunt morti .33. Variant plura in Græco ; fcilicet ipfo initio fic cinum projedlum in via , leo ftabat juxta morticinum : habetur : Και μετα το ρήμα τετο εκ έπές ρεψεν Ιεροβοαμ, deinde Kai sioñalor, aj endernoar, Et ingrelh lunt , 5 locu &c. exinde loco fed è contrario, ita rurlus , d Emeras ti sunt , &c. quæ sup. prætermissis his , viri civitatis il- ġ, 89 revertit , 85; paulòque poft, ó Benópesies, volens, lius:edit. Compl. habet fola èpx:r/ar oi årdpeso , &c. loco qui enim volebat, ut & pro allevabat , &Taupy , impaulòque poft, apsolútus, fenex, cum Ms. Var. & al. pro plebat, & pro in excelsis, sis za uturo, in Compl. tā Jenior.

vyuwr. $.26. Gr. Kal üxygev ó frispékaç avtor éx rūs ódó, . 34. Vix meliùs de Græco, præter hoc, in domum , siter äv&pw Tos Off frós ésov, os, &c. Et audi

pro quo to oixw, domui.

[ocr errors]

nam.

[ocr errors]

1.

vetene aide 216.6.4.* E Teth; hic erat fexaginta annorum, & ver

1

CAPUT XIV.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal.1, 1. de *

N tempore illo ægrotavit Abia filius Jero-
reg. apoft. 216.6.d.
beth

boam.
bum Domini erat cum illo.
2. Et dixit Jeroboam ad uxorem suam : Sur-

Dixitque Jeroboam uxori suæ : Surge , &
ge.....

commuta habitum , ne cognofcaris quòd fis uxor
Jeroboam, & vade in Silo , ubi est Ahias

pro-
pheta , qui locutus eft mihi , quòd regnaturus ef- Sup. 11.
sem super populum hunc.

31, 3. Et accipe in manu tua homini Dei panes, Tolle

quoque

in manu tua decem panes, & collyrides filiis ejus, & uvas , & vas mellis..... & crustulam , & vas mellis, & vade ad illum :

ipfe enim indicabit tibi quid eventurum sit pue

2.

3.

ro huic.

4. Et surrexit mulier , & fecit sicut dixit ei vir 4. Fecit ut dixerat, uxor Jeroboam : & conejus : & Achiab homo senex erat valde , & ocu- furgens abiit in Silo, & venit in domum Ahiæ : li ejus caliginabantur videre.

at ille non poterat videre , quia caligaverant ocu

li ejus præ fene&tute. 5. Et surrexit mulier ex Baria, & abiit.

s. Dixit autem Dominus ad Ahiam : Ecce uxor Jeroboam ingreditur ut consulat te super filio suo qui ægrotat : hæc & hæc loqueris ei. Cùm

ergo illa intraret, & dissimularet se effe quæ erat, 6. Et factum eft, cùm intrasset ipsa in civita 6. audivit Ahias sonitum pedum ejus introeuntem ad Achiab Selonitem, & dixit Achiab puero tis per ostium, & ait: Ingredere uxor Jeroboam : suo : Exi nunc in obviam Annæ uxori Jeroboam, quare aliam te esse simulas? ego autem missus fum & dices ei : Intra, & noli stare, quoniam hæc di- ad te durus nuncius, cit Dominus : Dura ego mitto in te. Et intravit Anna ad hominem Dei, & dixit ei Achiab : Ut quod mihi attulisti panes, & uvam, & collyrides, & vas mellis

VULGATA NOVA. 7. Vade , & dic Jeroboam : Hæc dicit Dominus fuo, faciens quod placitum esset in confpe&u meo : Deus Ifraël : Quia exaltavi te de medio populi, & 9. fed operatus es mala fuper omnes qui fuerunt dedi te ducem super populum meum Israël :

ante te, & fecisti tibi deos alienos & conflatiles, 8. & fcidi regnum domus David, & dedi illud ti ut me ad iracundiam provocares , me autem projebi, & non fuisti sicut servus meus David, qui custodi- cisti post corpus tuum : vit mandata mea , & secutus eft me in toto corde VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal, ubi fup. 10. [ 12.] Ecce tu ibis à me:& ecce cùm in 10. idcirco ecce ego inducam mala super do-

traveris portam civitatis Arira, & puellæ tuæ mum Jeroboam, & percutiam de Jeroboam min- Inf. 1Si
exient in obviam, & dicent tibi : Puer mortuus gentem ad parietem, & claufum, & novissimum 29.
est.

in Israël : & mundabo reliquias domus Jeroboam,

ficut mundari folet fimus ufque ad purum. 11. [10.] Quoniam hæc dicit Dominus : Ec

11. Qui mortui fuerint de Jeroboam in civice ego disperdam hujus Jeroboam mingentem tate , comedent eos canes : qui autem mortui fuead parietem.

rint in agro, vorabunt eos aves cæli : quia Do

minus locutus eft. 12. [1.] Et erunt mortui ejus Jeroboam in 12. Tu igitur surge, & vade in domum tuam: civitatem, & comedent eos canes : & mortui & in ipso introitu pedum tuorum in urbem, moerunt ei in agro, & comedent eos volucres cæli. rietur puer,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. * Hic versiculus non legitur in Gr. nec Vat. nec aliis, Ennw, w eicwaber eis tov oixor 'Axıá. Et fecit fic uxor Jerosed ejus loco Mf. Alex. habet cum editt. Ald. & Compl.. boom : 88 surrexit , ivit in Silo, & intravit in domum 'Εν τω καιρώ εκείνω αρρώςκσεν Αξια υιος Ιεροβοάμ, ut in Achia : deinde loco feqq. addit : sjö árbpw tos apsolú teegs Vulg. Leguntur etiam ista in Hexaplis, sed sub asterisco : τε ιδείν , και άμβλυώπων οι οφθαλμοί αυτή από τη γήρως αυquæ verò adduntur infra ex Lucifero , ad finem usque Tð. Eg homo senior ad videndum , & caligabant oculi ejus capitis , inversa funt & perturbata , imo decurtata & præ fene&tute ejus. Toca verò ifta cum his quæ antecedunt imperfecta.

notantur asteriscis in Hexap. Orig. 7.2. Hæc & sequentia absunt à Gr. Vatic. reperiun ^. 5. Nonnulla ipfo initio omittit Lucif. quæ leguntur tur autem in Alex. ac in editt. Ald. & Compl. ita scili- in Græco, & respondent Vulgatæ : quæ autem hic hab. cet in his duabus : Kai tñ yuvarxi durs eiTev ’I&096océre, Et surrexit mulier ex Baria , & abiit , leguntur infra . &c. In Ms. Alex. ut in Lar. supra : tum sequuntur plu 17. hoc modo: Kai dresu v yurů *I£eg boar, v TopEv.Ju ra quæ respondent Vulgatæ , prætermittuntur verò à Lu sis Eoppá hîc verò loco eorundem habentur ista': Kai cifero. Eadem quoque leguntur in Hexaplis Orig. fed fub yéve70 cv om sigépx #Jai Autùr , dj áutu amekévx70, Et facafterifcis.

tum eft in ingrediendo eam , ipfa aliam fe fimulabat. ¥.3. Ita legimus apud Lucif. uno tenore & conjunc- Plura hîc notantur asteriscis in Hexaplis, quæ vide. tim : eadem quoque exstant Græcè : Mr. Alex. loco colly **. 6..... 12. Hæc perturbata omnino sunt & mutila gides, habet xonau píša, edict. verò Ald. & Compl. xomú apud Lucif. ira verò exftant in Græco : Kai éyérs70, ws poce; subinde pro uvas, fic, supifas, i. e, uvas passas. Præ ήκεσεν Αχια την φωνήν σοδων αυτής, εισερχομένης αυτής termissa verò hîc à Lucifero, habentur in Hexaplis , ut ν τα ανοίγματι, και είπεν: Ελοελθε γυνή Ιεροβοάμ ιναλί τεsup. asteriscis notata.

το ζ αποξενεσαι και και εγώ είμι απόστολος πρός ζε σκληρός. W.4. Gr. loco istorum, Et furrexit..... vir ejus , hab. 7. Πορευθείσα είπον τώ Ιεροβοάμ Τάδε λέγςΚύριος και Και εποίησεν έτως και γυνη Ιεροβοάμ και ανέση, και επορεύθη εις Odos loexúx. 'Arfor wo Cato Mbor Tš na.....

REGUM

.

VULGATA NOVA.
13. & planget eum omnis Israël , & fepeliet : iste men autem matris ejus Naama Ammanitis.
enim folus inferetur de Jeroboam in sepulcrum , quia 22. Et fecit Judas malum coram Domino, & ir-
inventus est super eo sermo bonus à Domino Deo Il. ritaverunt eum super omnibus , quæ fecerant patres
raël , in domo Jeroboam.

eorum in peccatis fuis quæ peccaverunt.
14. Constituit autem fibi Dominus regem super 23. Ædificaverunt enim & ipfi fibi aras, & fta-
Israël, qui percutiet domum Jeroboam in hac die, tuas , & lucos, super omnem collem excelsum , &
& in hoc tempore :

fubter omnem arborem frondosam :
is. & percutiet Dominus Deus Israël , ficut mo 24. fed & effeminati fuerunt in terra , feceruntque
veri solet arundo in aqua : & evellet Ifraël de terra omnes abominationes gentium , quas attrivit Dominus
bona hac , quam dedit patribus eorum, & ventilabit ante faciem filiorum Ifraël.
eos trans flumen : quia fecerunt fibi lucos, ut irritarent 25. In quinto autem anno regni Roboam, ascen-
Dominum.

dit Sesac rex Ægypti in Jerusalem ,
16. Et tradet Dominus Ifraël propter peccata Je 26. & tulit thesauros domus Domini , & thesau-
roboam , qui peccavit, & peccare fecit Israël. ros regios, & universa diripuit : scuta quoque aurea, Sup. 10. 16.

17. Surrexit itaque uxor Jeroboam, & abiit, & quæ fecerat Salomon :
venit in Thersa : cùmque illa ingrederetur limen do 27. pro quibus fecit rex Roboam scuta ærea , &
mus, puer mortuus eft,

tradidit ea in manum ducum scutariorum ,

& eorum
18. & fepelierunt eum. Et planxit eum omnis If- qui excubabant ante oftium domus regis.
raël juxta fermonem Domini , quem locutus est in 28. Cùmque ingrederetur rex in domum Domini,
manu servi sui Ahiæ prophetæ.

portabant ea qui præeundi habebant officium : & pof-
19. Reliqua autem verborum Jeroboam, quomoc tea reportabant ad armamentarium fcutariorum.
do pugnaverit , & quomodo regnaverit , ecce fcrip 29. Reliqua autem fermonum Roboam , & om-
ta funt in libro verborum dierum regum Ifraël. nia quæ fecit , ecce scripta sunt in libro sermonum

20. Dies autem , quibus regnavit Jeroboam , vi- dierum regum Juda.
ginti duo anni sunt : & dormivit cum patribus suis : 30. Fuitque bellum inter Roboam & Jeroboam
regnavitque Nadab filius ejus pro eo.

cunctis diebus.
2. Par. 21. Porro Roboam filius Salomonis regnavit in 31. Dormivitque Roboam cum patribus fuis, &
12. 13. Juda. Quadraginta & unius anni erat Roboam, cùm fepultus eft cum eis in civitate David : nomen autem

regnare cæpisset : decem & septem annos regnavit in matris ejus Naama Ammanitis : & regnavit Abiam
Jerusalem civitate , quam elegit Dominus ut poneret filius ejus pro co.
nomen suum ibi, ex omnibus tribubus Ifraël, No-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAN.
10. deà tốto ide yw..... Boro@peusw 'leeg bodre ypgria após civitate , comedent canes : 5 mortuum in agro , comedent vola-
τοίχον..... 11. Τον τεθνηκότα (Αlex. οι τεθνηκότες) τε Ιε tilia cæli..... 12. Et tu (urgens vade in domum tuam : in
poboare è ñ wóad, xa7apoyov7coi xúves, i tòn tefruxóta ingrediendo pedes tuos civitatem , morietur puer : quæ om-
ώ τώ αγρώ, καθαράγεται (Αlex. καθαράγονται και τα πεθει nia cum pluribus aliis exstant in Hexaplis, sed sub aste-
ve Tig jeges...... 12. Kai drasãou mopedeuž sis oixón riscis. Quæ autem refert Lucif. lup. . 6. alibi non ex-
Ce· ν τώ εισέρχεται σόλας και την πόλιν , αποθανείται το stant Græcè, fi excipias pauca quæ hîc posuimus. Apud
madácicv..... 6. E. fatum eft ut audivit Achia vocem Hieron.l. 2. cont. Pelag. to.4. P. 524. e. leguntui ista, quæ
pedum ejus , ingrediente ea in oftium , dixit : Intra uxor respondent versui 8. Vulgatæ : Dedi tibi regnum domûs
Jeroboam : ut quid hoc tu te aliam facis ? & ego fum lega- David , & non fuifti ficut fervus meus David , qui custo-
tus ad te durus. 7. Vadens dicito Jeroboam : Hæc dicit Do divit mandata mea , & ambulavit poft une in toto corde
minus Deus Ifraël : Pro eo quantum exaltavi te de medio po- fuo, & fecit placitum in confpectu meo. Eadem quoque ha-
puli..... 10. propter hoc ecce ego..... exterminabo Jeroboam bentur Græcè , paucis immutatis.
mingentem ad parietem..... 11. Mortuum ipfius Jeroboam in

CAPUT X V.

N O V A.

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA
Gitur in octavo decimo anno regni Jeroboam 2. Tribus annis regnavit in Jerusalem : nomen ma-

2. Par. 13. 2
tris ejus Maacha filia Abeslalom.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 3. Ambulavitque in omnibus peccatis patris 3. Et abiit in peccatis patris fui, quæ fecit in Lucif. Cal.l. 1.de sui, quæ fecerat ante eum : nec erat cor ejus per- conspectu ejus : & non erat cor ejus consumma- reg, spoft. 217.6. fectum cum Domino Deo suo , sicut cor David tum cum Domino Deo suo, ficut erat cor David patris ejus.

patris ejus.
VULGATA

NO V A.
4. Sed propter David dedit ei Dominus Deus suus
quæ fecit , nonne hæc fcripta sunt in libro verborum

2. Par. 13. 14
lucernam in Jerusalem , ut suscitaret filium ejus poft dierum regum Juda? Fuitque prælium inter Abiam
eum, & ftatueret Jerusalem :

& inter Jeroboam.
5. eò quòd fecisset David rectum in oculis Domi 8. Et dormivit Abiam cum patribus fuis, & se-

ni, & non declinafset ab omnibus, quæ præceperat pelierunt eum in civitate David: regnavitque Asa fi 2.Par. 14.10 2. Reg. ei cunctis diebus vitæ suæ, excepto sermone Uriæ lius ejus pro eo. 11.4. Hethæi.

9. In anno ergo vigesimo Jeroboam regis Israël
6. Attamen bellum fuit inter Roboam & Jero- regnavit Asa rex Juda ,
boam, omni tempore vitæ ejus.

10. & quadraginta & uno anno regnavit in Jeru-
7. Reliqua autem sermonum Abiam , & omnia salem. Nomen matris ejus Maacha, filia Abeslalom.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. #. 3. Ita Lucif. de Abiud , de quo , inquit , fcriptum in Græco , deletis tamen fub finem his , erat, & David i venio , Et abiit , &c. ut sup. quæ optimè concordant cum cdd. tamer Ald. & Compl. retinent Aavid. Tom. I.

D dd d

[ocr errors]
« ZurückWeiter »