Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

3. 6.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Sup. 17.

io. Cui dixit : Revertens veniam ad te tema ho. Et dixit ei : Revertens veniam ad te ad hoc Hilar. de Trin. 4. 19.

pore

isto, vita comite, & habebit filium Sara tempus in futurum, & habebit filium Sara uxor 842. C. Inf. 21. uxor tua. Quo audito, Sara risit poft oftium ta- tua. Audiens verò hæc Sara , cùm esset in ostio

Anon. ap. Profp. bernaculi. tabernaculi poft eum.

de præd. Dei, l. I. Rom.9.

to IS. 102. a, 1. Erant autem ambo senes, provectæque 11. Abraham autem & Sara seniores , progres Aug. quæft. 3 ætatis, & desierant Saræ fieri muliebria. si in diebus ; defecerant autem Saræ fieri mulie. in Genit. 3. 387.60

bria. 12. Quæ rifit occultè, dicens : Poftquam 12. Risit autem Sara in femetipfa , dicens : 1. Petr.

Hieron. quæft. consenui, & dominus meus vetulus eft , volup- Necdum mihi factum est usque nunc, & domi- Hebr. 1. 2. 523. a. tati operam dabo ?

nus meus senex eft. 13. Dixit autem Dominus adAbraham : Quare 13. Et dixit Dominus ad Abraham : Quare ri- Aug. quæft. 36. risit Sara, dicens : Num verè paritura sum anus ? fit Sara in femetipfa, dicens : Ergo verè pariam : in Gen.tí 3. 388.66

. ego autem fenui. 14. Nunquid Deo quidquam est difficile ? 14. Nunquid impossibile est à Deo verbum? Hilar. de Triste juxta condi&um revertar ad te hoc eodem tem- in tempore hoc revertar ad te in futurum , & erit 4.845. a. pore, vita comite, & habebit Sara filium. Saræ filius.

is. Negavit Sara dicens : Non risi : timore 55. Negavit Sara dicens : Non risi : timuit Aug. 9. 37. in perterrita, Dominus autem : Non est, inquit, enim........

Gen. 1. 3. 388.C. ita : sed rififti,

16. Cùm ergo furrexifsent inde viri, direxe 16. Exsurgentes autem inde viri, conspexerunt Idem li 2. cont runt oculos contra Sodomam : & Abraham in faciem Sodomorum & Gomorrhæ : Abraham Maxim. 5. 8. 736.

b.ro
fimul gradiebatur, deducens eos.

verò ambulabat cum illis, deducens.
17. Dixitque Dominus : Num celare potero 17. Dominus autem dixit : Nunquid celabo
Abraham quæ gesturus sum:

ego puero meo Abraham quæ ego facio :
18. cùm futurus fit in gentem magnam, ac 18. Abraham autem fiens fier, & erit in gen- Tichon. reg. 3. på
robuftiffimam, & Benedicendæ fint in illo om- tem magnam , & multam , & BENEDICENTUR 54. f.
nes nationes terræ?

in eo omnes gentes terræ ? Sup. 12.

19. Scio enim quòd præcepturus sit filiis suis, 19 Scio enim quia constituet filiis fuis, & do- Aug.quaff. 38. in 3. & domui suæ post se , ut cuftodiant viam Domi- mui fuæ poft fe,& cuftodient vias Domini , & Ges. to. 3. 388..-

Infr. ni, & faciant judicium & juftitiam : ut adducat facere justitiam & judicium : ut adducat Domi22. 18. Dominus propter Abraham omnia quæ locutus nus in Abraham omnia quæ locutus est ad illum,

eft ad eum.

20. Dixit itaque Dominus : Clamor Sodo 20. Dixit autem Dominus : Clamor Sodo Hilar. I. 4. de morum & Gomorrhæ multiplicatus est, & pec- morum & Gomorrhæ impletuseft, & peccata eo- Trin, 842.6. catum eorum aggravatum est nimis.

rum magna valde.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
naculo eft. Sic etiam Auct. I. de præd. ap. Prosp. l. 1.c.15. Berit Saræ filius. Fulgent. I. pro fide cathol. p. 540. Ad
col. 102. a. Ubi eft Sara uxor tua ? qui dixit : In taberna boc tempus veniam , & erit Sara filius. Gr. Mvad vratitel
sulo eft. Gr. Eine de topos du 7óro tiš záppa si gurú or ; ( Mss. Alex. & Ox. cum edir. Ald. áduratei) tapa tão
Με αποκριθείς, είπεν: Ίδε εν τη σκηνή.

Ofæ ( Ms. Ox. delet , Tapa, in edir. Compl. Trapei Kupico)
. 10. Aud. I. de præd. ap. Prosp. loco cit. sic habet : φημα και εις τον καιρον τητον αναιρέψω πρός σε εις ώρας, και
Dixitque illi Dominus : Revertar ad te hoc tempore opportue d'sa Lápp« ulós.
nè , babebit Sara filium ; deinde : audiens verò , &c. ut .is. Gr. 'Hpruodio de Edéppe, &c. ut in Lat. Ambro
fup. Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. 523. a. Dixit autem : 1. 1. de Abr. c. 5.col. 297. f. Negavit fe rifile.
Revertens veniam ad te in tempore hoc , & in hora , & habebit $. 16. Similia Græc. habet , nifi excipias ultima , curga
filium Sara. Sedul. Scot. in ep. ad Rom. col. 521. f. Cui Topeteto Mil' dutô CUM TPO TÍMTO avtos, fimul ambula-
dixit : Revertens veniam ad te tempore ifto , & habebit filium bat cum eis comitans eos. Mr. Cott. delet, autós, cum Aua
Sara uxor tun. Gr. Eine . 'Etavas pépwr &us após os xec gust. Similiter habet Ambrof. l. 1. de Abr. c. 6.col. 298.b.
τα τον καιρόν τέτον είς ώρας, και εξει υιον Σάρρα ή γυνή σε Exsurgentes autem viri, confpexerunt in faciem Sodome Go-
Σάρρα δε ήκεσε προς τη θύρα της σκηνής , σα όπιθεν αυτέ. morrha. Gr. Eefópwr. Vigil. Taps.1. 2. contr. Ari. & Sab.
Vide infr. $. 14.

Surgentes inde viri, ibant ad faciem Sodomorum, Abraham an-
*. 11. Ita rursum August. Locut. 58. de Gen. col. 330. tem comitabatur cum eis.
2. usque ad verba, progreffe in diebus, quorum loco , inquit , *. 17. Hilar. I. 4. de Trin. col. 842. c. Non čelabo ego
Græci habent : progrečia dierum. Ambrof. l. 1. de Abr. c. 5. Abraham puerum meum qua fa&turus fum. Ambros. 1. 1. dd
col. 297.e. Proveétiore atate jam Sara, juvenilem cuftodit ve- Abr. c. 6. col. 298. c. Non celabo Abraham puerum meum
recundiam..... defecerant, inquit, Saræ fieri muliebria : & qua ego faciam. Vigil

. Tapf. I. 2. contr. Ari. & Sab. Dixit
1. de fug. fæc.c. 8. col. 436. e. defecerunt Sara fieri mulie autem Dominus : Num celabo ego puero meo Abrahe qua So-
bria. Gr. “Αβρααμ δε και Σάρρα πρεσβύτεροι προβεβηκότες domis fadurus fum ? Gr. Ο δε Κύριος είπε: Ου μη κρύψω
ημερώνεξέλιπε δε τη Σάρρα γίνεθαι τα γυναικεία.

εγω απο Αβρααμ τη παιδός με α εγω ποιώ, al. Μη κρύψω.
. 12. Similiter Ambrof. l. 1. de Abr.c. 5.col. 297. f. x. i8. August. 1. 16. de civit. Dei , c. 29. col. 443. a.
Rifit autem Sara. Auct. I. de præd. Dei , ap. Prosp. l. 1. c. fimpliciter hab. Abrabam erit in genteni magnam & multam ,
15. p. 102. a. Rifit intra semetipfam , dicens : Nondum face & benedicentur in co omnes gentes terra. Gr. verò, 'Alpakke
tum mihi est usque in hoc tempus , & Dominus meus senior eft. yırólsvos esce sise Eros méya , &c. ut in Lat.
Gr. 'Εγέλασε δε Σάρρα εν εαυτη ( Αq. κατ' αυτής ), λέγεσα *. 19. Editt. Auguft. loco , & cuftodient..... facere,
Our hév Hor yover ows rüvi od kúpos H8 a probí

teposo habent , ut cuftodian...... faciant ; sed nullis Mss. aucto-
edit. Compl. #POCÚTUS.

ribus. In Gr. sic : "Hšsi ( Ms. Cort. cifor) yep To Oura *. 13. Eadem iterum refert August. 1. 2. contr. Maxim. These toTs..... The oxw auts us? autór. ( Mr. Alex. met' to.8.col. 737. b. usque ad verbum dicens. Ita quoque in eavtóre ) y ourátnou tas....... 70€( ed. Compl. 78 70* Gr. nisi excipias seqq. öru fyerase Láppa ; quid quod rs είν...... ) όπως αν επαγάγη Κύριος επί Αβρααμ παντα όσα, fit Sarra ? & åpáne, num utique , pro ergo. Hilar. I. 4. de &c. ut in Lar. Trin.col. 844. f. legit : Et dixit Dominus ad Abr. Quare $. 20. Eodem modo iterum legir Hilar. 1.9. de Trin. rifit Sara, dicens : Ergo verè paritura fum ? ego autem fenui. col. 1026. b.excepro uno Sodoma , loco Sodomorum. SimiliAuct. l. de præd. Dei , ap. Prosp. c. 15. p. 102. a,

Ait

ter hab. Aug. Locut. 59. de Gen. to. 3. col. 330.a. Dixit aus Dominus ad Abr. Quare rifit Sara intra feipfam, dicens : tem Dominus : Clamor Sodomorum & Gomorrhæ impletus eft Ergo ego verè pariam , qua fenui?

& deliita eorum magna valde : atl. 2. contr. Maximin. to. *. 14. Auct. l. de præd. Dei , ap. Prosp. I. 1. C. 15. 8. col. 737.e. Clamor Sodomorum & Gomorrba multiplicacol. 102. a. legit : Nunquid nihil poteft verbiem Dei ? Re tus eft, & peccata corum magna valde. Item Hieron, in vertar igitur ad te opportunè , & habebit Sara filium. Ambr. Zach. 8. to. 3. col. 1751. a. Clamor Sodomorum & Gom. 1. 2. de Abr. c. 11. col. 352. d. Revertar ad te in futurum, multiplicatus eft , & peccata corum magna sunt nimise

coni.

[ocr errors]

102, d.

quar.....

523.6.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA . Aug. quaft. 39. in

21. Descendens ergo videbo, si secundùm cla 21. Descendam & videbo, utrùm clamorem Gen. to. 3. 388.e. morem ipforum venientem ad me, consumman- qui venit ad me, opere compleverint : an non est tur : si autem non, ut fciam.

ita, ut fciam. Idem l. 2. 22. Et conversi inde viri, venerunt in Sodoma:

22. Converteruntque se inde, & abierunt Maxim, 6. 8.737. Abraham autem erat adhuc ftans ante Domi- Sodomam : Abraham verò adhuc stabat coram num.

Domino. 23. Et appropians Abraham dixit : Ne fimul 23. Et appropinquans ait : Nunquid perdes perdas justum cum impio; & erit justus tanquam justum cum impio ?

impius? Anon. ap, Prosp. 24. Si fuerint quinquaginta justi in civitate, per 24. Si fuerint quinquaginta justi in civitate , 1. 1.de prad.c. 16. des illos : non remittes omnem locum causå il- peribunt fimul ? & non parces loco illi propter lorum quinquaginta justorum ....

quinquaginta justos , fi fuerint in eo ? Hilar, de Trin. 4.

25. Nullo modo tu facies hoc verbum , occi 25. Abfit à te, ut rem hanc facias, & occi844.6. dere justum cum impio; & erit justus ficut im das justum cum impio, fiatque juftus ficut impius,

pius : nequaquam, qui judicas omnem terram, non est hoc tuum : qui judicas omnem terram, facies hoc judicium.

nequaquam facies judicium hoc. Ibid. 842. do

26. Et dixit Dominus : Si invenero in Sodo 26. Dixitque Dominus ad eum : Si invenero mis quinquaginta justos in civitate , remittam Sodomis quinquaginta justos in medio civitatis, omni loco propter illos,

dimittam omni loco propter eos.

27. Refpondenfque Abraham, ait : Quia semel ccepi, loquar ad Dominum meum, cùm sim

pulvis & cinis. Ing. Locut. 60.1. 28..... Et dixit : Quia non perdam, li invene 28. Quid fi minus quinquaginta justis , quin3. 330, n. ro ibi quadraginta quinque,

que fuerint ? delebis, propter quadraginta quinque, universam urbem ? Et ait : Non delebo, si invenero ibi quadraginta quinque.

29. Rursumque locutus est ad eum : Sin autem quadraginta ibi inventi fuerint , quid facies?

Ait : Non percutiam propter quadraginta. Hieron, quaft. 30. Et dixit : Nunquid eft, Domine, si lo 30. Ne quæso, inquit, indigneris, Domine, Hebr. to. 2. col.

si loquar : Quid fi ibi inventi fuerint triginta ? Refpondit: Non faciam , fi invenero ibi triginta.

31. Quia semel, ait, coepi, loquar ad Dominum meum : Quid si ibi inventi fuerint viginti?

Ait : Non interficiam propter viginti. Aug. Locut. 61. 32.... Nunquid, Domine, si loquar..... Si decem 32. Obfecro, inquit, nę irascaris, Domine, fi col. 330.6. ibi invenero, parcam universæ civitati.

loquar adhuc semel : Quid fi inventi fuerint ibị Aug. q. 40. in

decem ? Et dixit : Non delebo propter decem. Genoti 3. 389.b.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Auct. 1. de præd. ap. Prosp. part. 1. C. 16. p. 102. C. Cla injuftus ? Ambrof. l. 1. de Abr, c. 6. col. 298. f. Abraba mor Sodomorum E5 Gomorrhæorum multiplicatus eft, & peccata petenti , ne fimul perderet justos tanquam iniquos , &c. eorum valde nimia. Auct. I. de vita chr.append. Aug. to. 6. . 24. Similiter habet Ambr. l. 1. de Abr. c. 6. col. 298. Clamor Sodomorum Gomorrhæorum repletus eft, & peccata f. Si fuerint quinquaginta jufti in civitate , perdes illos ? Ita eorum magna vehementer repleta sunt. Anon. serm. 5. ap quoque in Gr. deinde lic : x'x xúceis TÁNTO TÒY TÓTTOY free pend. Aug. to. 5. col. 12. e. Clamor Sodomorum & Gomor xer teor Tertúxorta dixalw; &c. pro quibus Anonym. surhe ascendit ad me. Sic eciam August. iple, in Job. to. 3. pra ponit , non remittes omnem locum causâ illorum , &c. at col. 654. b. Ambrosius verò, l. 1. de Abr. c. 6. col. 298. in Ms. Rem. omni loco caufam illorum. d. ut sup. Clamor Sodomorum & Gomorrhe impletus eft. $. 25. Eadem rursus habet Hilar, infra , l. 5.col. 862. Gr..... Κραυγη Σοδόμων και Γομόρρας πεπλήθυνται πρός με , και c. paucis mutatis, scilicet : Nullo modo facies ( Ms. quid. ai dyceptiai ciutū Meyerou opód pa. In Ms. Cott. deest, após facies) hoc verbum , ut occidas juftum cum impio ; & erit

juftus tanquam impius : nullo modo , qui judicas terram , 7.21. Sic iterum legit Auguft. I. 2. contr. Maximin.to. facies hoc judicium. Gr. Mudancos w Forosis cós (ed. 8. col. 737. e. usque ad verbum, consummantur , cujus lo- "Compl. delet, où , & ws) to pürea rôto, a ToxTeivave co habet , consummant. Tertul. l. 2. contr. Marc. p. 654.b. (Compl. delet, Tý) Silcior Meta corbes...... ó xpirwr tãlegit : Descendens videbo, fo fecundùm clamorem pervenien σαν την γην, ου ποιήσεις κρίσιν και sem ad me consument ; si verò non , agnoscam. At Hilar.l.9. . 26. Gr. Eins Kúpioso 'Eær IV V ...... dixalo.....? de Trin. col. Ιο26.b. Defcendam ergo & videbo , fecun- αρίσω όλην την πόλιν, και πάντα τον τόπον δι' αυτές. Αr diem clamorem eorum consummantur ; quod fi non, ut fciam. in Ms. Alex. får súpes ev.... Sixares..... ápúow zárta toy Mss. tamen tres poft eorum , addunt, ad me venientem , & Tómo di autós, ut supra apud Hilar. Ambrosius verò l. 1. duo ferunt, confummabuntur. Ambrof. tum I. 1. de Abr. de Abr.c.6. col. 299. a. alludens, dicit : Non perdam civia c. 6. col. 298. e. tum l. 5. de fide, to. 2. col. 590. b. legit : tatem, fi fuerint in ea quinquaginta jufti , totum locum Descendam itaque , ut videam secundàm clamorem illorum fervabo. venientem ad me , si consummabuntur ; finantem , ut fciam. $. 28. Gr.... Kei siner. Ou pj S Torbow , &c. ut in Lar. Hieron. in Zach. 8. to. 3. col. 1751.a. Descendens ergo vi at in Mss. Alex. & Coct. ti ', fecundùm quos legit Aug. debo, lo juxta clamorem eorum , qui venit ad me , compleant ; quia non perdam ; addit tamen superfluum videri , quia : fin autem non , ut sciam. Auct. 1. de promill. ap. Prosp. Et ideo, inquit, in codicibus nonnullis Larinis non legitur. part. 1. C. 16. p. 102.c. Descendens videbo , fi clamorem *. 30. Ita in Græco, detracto verbo eft , teste etiam qui venit ad me , confummaverint , (Ms. 1. consummabunt ;) Hieronymo. fin autem, ut sciam. Anon. denique , ferm. s. append. . 32. Grec. Και είπε: Mή τι Κύριε εαν λαλήσω έτι άπαξ και Aug. to. 5. col. 12. e. Descendi ergo ut viderem fermo qui får de supstwoir exei d'exe; einer OÚ MY STORÉCW VeXer venit ad me , opere compleater (infr. completus fit;) an non eft d'excl. Et dixit : Nunquid , Domine , fi loquar adhuc ita , ut sciam. Gr. Katabaser öfopeos, si zará tùy xpava semel? son autem inventi fuerint ibi decem ? dixit : Non our dutür, Tùy &'pxopéruv após us, gurTEXZYT2. (Symm. Te perdam propter decem. Auguft. ubi sup. tamen fi ibi inveTÉM80$ Tè e pyor. ) si de un, i'voe grã.

niantur , parco. Huc etiam redeunt ista Ambrosii, l. 1. de W. 22. Gr. Kai o Tos pénkartes éxeller, &c. ut in Lat.

Abr. c. 6. col. 299. a. Et fic per ordinem interrogationum, *. 23. Sic etiam in Græco. Nec dissimilia illa quæ ha- & refponfionum vicem, etiamfi decem juftos invenerit in civibec Auct. 1. de promiss. ap. Prosp. 1. 1. C. 16. p. 102. d. Ne tamen propter paucorum juftitiam, impunitatem toti pes perdas pariter juftum cum impio ; erit juftus quomodo e pulo promittit,

ME.

tate

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
33. Abiitque Dominus, poftquam ceffavit lo 33. Abiit autem Dominus poftquam ceffavit Aug. l. 2. de
qui ad Abraham : & ille reverfus eft in locum loquens ad Abraham : & Abraham reverfus eft Trin, s. 8. 784. do
fuum.

ad locum suum.
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 33. Eadem refert idem August. 1. 2. contr. Maximin. Gr. Απήλθε δε ο Κύριος , ως επαύσατο λαλών τω..... .....
to. 8. col. 736. d. hoc modo : Abiit autem Dominus , ut etispeyer sis, &c. ut sup.
defiit loqui ad Abr. & Abrabam regreffus eft in locum suum.

V

CAPUT XI X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
" V 1. Enerunt autem duo angeli in Sodomis Aug. ibid. coba

pere, & sedente Lot in foribus civitatis. vespere ; Loth autem sedebat ad portam 784.6.f. Heb. Qui cùm vidiflet eos, furrexit, & ivit obviam eis : Sodomorum. Et cùm vidiffer eos Loth , surrexit 13- 2. adoravitque pronus in terram,

in obviam illis, & adoravit in faciem super ter

ram, 2. & dixit : Obfecro , domini, declinate in 2. & dixit : Ecce, domini, declinate in domum Ambr. de Abr. c. domum pueri vestri, & manete ibi : lavate pedes pueri vestri.... in platea manebimus.

6. 1. 1. 299.c.fi veftros, & manè proficiscemini in viam vestram. Qui dixerunt : Minimè, fed in platea manebi

mus.

3...... Vide Not.

t. 3. 38. b.

2. 8,

3. Compulit illos oppidò ut divertérent ad eam : ingressisque domum illius fecit convivium & coxit azyma : & comederunt.

4. Priùs autem quàm irent cubitum , viri ci 4...... Viri autem civitatis Sodomorum circumvitatis vallaverunt domum à puero' usquë ad fe dederunt domum ab infante usque ad senem, tonem, omnis populus limul:

tus populus pariter.
s. Vocaveruntque Lot, & dixerunt ei : Ubi S...... Educ foras viros , ut concumbamus cum Hieron, in Ifa. 3.
sunt viri qui introierunt ad te nocte ? educ illos eis.
huc , ut cognofcamus eos.

V U LGATA NOVA.
6. Egressus ad eos Lot, poft tergum occludens of 7. Nolite , quæso, fratres mei, nolite malum hoc
tium , ait :

facere.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 8. Habeo duas filias, quæ necdum cognove

8. Sunt mihi duæ filiæ, quæ non cognoverunt Aug. cont, men-
runt virum : educám eas ad vos, & abutimini virum : producam illas ad vos, & utimini eis quo- dac. ad Confent. f.
eis ficut vobis plačuërit, dummodò viris istis ni modo placuerit vobis , tantùm in viros istos ne 6.458.6.
hil mali faciatis, quia ingrefli sünt sub umbra cul faciatis iniquum, propterea quia intraverunt sub
minis mei.

tectum tignorum meorum.
9. At illi dixerunt : Récede illuč. Et rursus :
Ingressus es, inquiunt , ut advena ; nunquid ut

judices ? te ergo ipsum magis quàm hos affili2. Petr. gemus. Vimque faciebant Lot vehementiffime :

jamque prope erat ut eifringerent fores.

10. Et ecce miserunt manum viri, & intro 10. Vide Not.

duxerunt ad se Lot, clauseruntque ostium. Sap. 19. 11. Et eos, qui foris eraft, percusserunt cæ 11. Viros verò, qui erant ad oftium domùs, Ang. quaft. 43: citate a minimo usque ad maximum, ita ut of- percusserunt cæcitate......

in Gen.1.3.389.f. tium invenire non possent.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Sic iterum August. 1. 2. contr. Maximin. to. 8.col. Compl. Apeskúry) áras ó nads are ca
737. d. g. 738. a. Venerunt autem duo arg. in Sodoma ad .5. Gr..... εξάγαγε αυτές προς ημάς, ίνα συγγενώμεθα
vefperam ; Lot verò fedebat juxta portam Sodomor. Videns au αυτοίς. .
tem Lot, surrexit in obviam illis , is adoravit in faciem in . 8. Eadem exstant in Gr. ad verbum , addito, de
terram. Similiter in Gr. "Habox de..... sis Eófoka fotó antem , post sunt , loco tamen , propterea quia , hab. Cuma
po....... Taepè tùy Túrny Eosówr id wir die W7, saresu ( Ms. sireisi , mel. quam ob caufam , & loco tectums, xétur, i. e.
Alex. & Compl. résu) sis..... tớ tpootw ÉTi tùr gür. tegmen. Rursum August. quæst. 42. in Gen. to. 3. col. 389.
Ambrof. l. 1. de Abr. c. 6. col. 299. d. legic : Venerunt au e. legii : Sunt mibi dua filia, quæ nondum noverunt viros ,
tem angeli duo in Sodomam ad vefperam ; deinde fic: Sedebat producam illas ad vos , utimini illis , quomodo placuerit vo.
Lot ad portam : tum , exfurrexit obviam illis , 86 adoravit bis, tantùm in viros iftos ne faciatis iniquum. Hieron. quæst.
in faciem fuper terram. Hilar. 1. 4. de Trin. col. 844. d. Et in Gen. to. 2. col. 523. c. Ecce dna filiæ meæ , quæ non
ut vidit Lot , exsurrexit obviam illis , & adoravit in faciem cognoverunt virum : unde Ambrof. l. i. de Abr. col. 300.
in terram.

a. ait : Offerebat sanctus Lot filiarum pudorem.
. 2. Hilar. l. 4. de Trin. col. 844. d. Et dixit : Ecce Ν. 1o. Gr. Εκτείναντες δε οι άνδρες τας χείρας είδες-
domini, divertite in domum pueri vestri. Itidem Auguft.l. tátarto tò swt tpos tauto's eis tòy oixor, &c. quæ Ambr.
2. de Trin. to. 8. col. 784. f. at l. 16. de civit. Dei , c. 29. 1. 1. de Abr. c. 6. col. 300. b. memorat , dicens: Hofpitum
to. 7. col. 442. d. legit, declinate, è Gr. gxxrivate sub manibus revocatus eft sandus Lot in domum.
inde in eodem Gr. xatarúooper, divertemus , pro mane-

X. 11. Ita in Græco , excepto uno er doposiç , in cæ=
bimus.

citate ; at in Ms. Alex. ac edit. Ald. deest fr. Observat . 3. Ambrof. 1. 1. de Abr. c. 6. col. 299.e. Et coëgit etiam ibid. Auguft. Græcos habere , copecit, quod magis , illos divertere. Gr. Kai xatebiboato durós, &c.

inquit , fignificat , fi dici poffet, avidentia , qua faciat non ν. 4. Gr...... Οι άνδρες της πόλεως, οι Σοδομίται πε videri, non omnia , fed quod non opus eft. Nam meritò movet Plexuriwe twy oixlar atiè vearboxx ws aperCutépå (edit. quomodo potuerunt deficere , quarendo oftium , fi tali erant

738.d.

[ocr errors]

442.d.

ras,

mi,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ang. l. 2. cene, 12. Dixerunt viri ad Loth : Sunt tibi hîc ge 12. Dixerunt autem ad Lot : Habes hic

quemMaximin. 1. 8. neri, aut filii, aut filiæ ? aut si quis tibi alius eft in piam tuorum ? generum, aut filios , aut filias , civitate , educ de loco hoc :

omnes, qui tui funt, educ de urbe hac :
13. quoniam perdimus nos locum hunc, quia 13. delebimus enim locum iftum , eò quòd
exaltatus eft clamor eorum ante Dominum , & increverit clamor eorum coram Domino , qui mi-
misit nos Dominus conterere eum.

fit nos ut perdamus illos,
Hieron. quæft. 14. Et locutus est ad generos suos , qui accepe 14. Egressus itaque Lot, locutus est ad ge-
Hebr.t. 2. 523, 6. rant" filias ejus..... Surgite, & exite ex hoc loco : neros suos qui accepturi erant filias ejus, & di-
Junil. Afric. l, 2. quia conteret Dominus civitatem......

xit : Surgite, egredimini de loco isto : quia delebit de partib. div. leg.

Dominus civitatem hanc. Et visus eft eis quasi 6. 21. p. 348. b.

ludens loqui. .

15. Cùmque esset manè , cogebant eum angeli, dicentes : Surge, tolle uxorem tuam, & duas filias quas habes : ne & tu pariter pereas

in scelere civitatis. Aug. 1. 16. de civ. 16..... Et tenuerunt angeli manum ejus, & ma 16. Dillimulante illo, apprehenderunt maDei, s. 29. 6. 7. num uxoris ejus, & manus duarum filiarum ejus, num ejus, & manum uxoris, ac duarum filiain eo quod parceret Dominus ipsi

.

rum ejus, eò quòd parceret Dominus illi. 17. Et factum est mox, ut eduxerunt illum fo 17. Eduxeruntque eum, & posuerunt extra Sap. 10;

& dixerunt : Salvam fac animam tuam : ne civitatem : ibique locuti sunt ad eum, dicentes : 6. respexeris retro, nec fteteris in tota regione : in Salva animam tuam : noli refpicere poft termonte falvum te fac , nequando comprehenda- gum, nec stes in omni circa regione : fed in monris.

te falvum te fac, ne & tu fimul pereas. 'Aug. quaft. 44

18. Dixit autem Loth ad illos : Oro, Domine, 18. Dixitque Lot ad eos : Quæso , Domine in Gen.t.3. 389.8. 340. a.

19. quia invenit puer tuus misericordiam ante 19. quia invenit servus tuus gratiam coram
te , & magnificastio justitiam tuam quam facis te, & magnificasti misericordiam tuam quam fe-
in me , ut vivat anima mea ; ego autem non pof cisti mecum, ut salvares animam meam, nec pof-
fum falvus fieri in monte, ne fortè comprehen- sum in monte falvari, ne fortè apprehendat me
dant me mala, & moriar,

malum, & moriar :
20. Eft civitas hæc juxta,

ad

quam possum fugere, parva, & salvabor in ea : nunquid non

modica eft, & vivet anima mea ? Idem. 1. 2. cont.

21. Et dixit ei: Ecce miratus sum faciem tuam, 21. Dixitque ad eum : Ecce etiam in hoc sufMaximin. 1. 8. & fuper verbum hoc , ne everterem civitatem cepi preces tuas , ut non subvertam urbem pro 738. f. de qua locutus es.

qua locutus es. 22. Festina ergo, ut salvus sis ibi : non enim 22. Festina, & salvare ibi : quia non potero Sap. 104 potero facere verbum, donec tu illò introeas...... facere quidquam donec ingrediaris illuc, Idcir- 6.

co vocatum eft nomen urbis illius Segor. 23. Sol exortus est super terram,& Loth intra 23. Sol egreffus est super terram, & Lot in67. b, vit in Segor.

gressus est Segor. 24. Et pluit Dominus super Sodomam & Go

24. Igitur Dominus pluit super Sodomam & Deuti morrham sulphur & ignem à Domino de cce Gomorrham sulphur & ignem à Domino de 29: 23. lo :

cælo:

Isa. 136

19. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Jerem,

50. 40.
cacitate perculi , ut omnino nihil viderent. Et verò in Gr. circa regione ; sed in monte falvum te fac , ne fortè compre Ezecha
Icquitur : Και παρελύθησαν ζκτέντες την θύραν. Eorundem hendaris. In Gr. Και εγένετο ηνίκα εξήγαγον αυτες έξω , 16. 49.
meminit Ambrof. l. 1. de Abr. c. 6. col. 300. b. dicens : s finor. Ludwr wbt tw osævtê tuxvio viw tep:Cast, sis Ofe. 11.
Percufferunt antem illos angels cæcitate , ut 5 oftium domûs , τα οπίσω, μα δε σης εν πάση τη περιχώρω" εις το όρος σώζε, 8.
quod aperire cupiebant , non reperirent.

μήποτε συμπαραλνφής. .
#. 12. Ita quoque in Græco , addiro uno, , au #. 18. Ita etiam idem Auguft. I. 16. de civit. Dei , c. 11.
tum , verbo dixerunt. Vide lis Ambrof. l. 1. de Abr. c.6.

442. d. & 1. 2. contr. Maximin. to. 8. col. 738.e. Luc.17. 300.c.

at lib. 2. de Trin. to. 8. col. 785. a. legit , Rogo , Domine , 28.
*. 13. Optimè de Græco, nisi excipias hoc ult. contere Gr. Δέομαι Κύριε.
re eum , pro quo , fxTpiyor dutúy,

vel ad exte . 19. Quia invenit....... ante te, ] Ita rursus habet Au-
rendam eam , supple, civitatem.

gust. 1. 16. de civit. Dei , c. 29. col. 442. d.& l. 2. contr.
. 14. Itidem Græcè , præter unum , extpibel, disper- Maximin. to. 8. col. 738. e. & 1. 2. de Trinir. to. 8.
dit , pro conteret. Gr. addit : Tobe de genola's frertior col: 785.a. Græcè ita primum , neid oy súpsy, subinde
Tôr you pe pcr autê, quæ memorat Ambrof. l. 1. de Abr. ö toisis'?A' fré, quod facis fupet me , pro quam facis in me ;
c. 6. col. 300. d. dicens : Sed vifum eft illis quòd derideret al. tis éké, & poft pauca , cu furúcopias, non potero , loco

non possum ; in cæteris magna concordia.
#. 16. In Græco primum : Kai tapézlucar, deinde ut $. 21. Er dixit ei :] Hæc verba de Hieronymo sunt, quæft.
fupra in Lat. Aquila, pro stapóxtucoer, turbati funt, ha Hebr. in Gen. to. 2. col. 523.c. qui addit : Ecce adiniratus
bet , fuémucev, cun&tatus est; cui lectioni favet Ambr. l. 1. fum faciem tuam. August. verò, l. 16. de civit. Dei, c.
de Abr. c. 6. col. 300. d. dicens : Et tamen adhuc morabatur 29. col. 442. d. constanter, miratus sian , Mss. auctori-
Lot , ut persuaderet generis fuis ; & penè non effet profectus bus , licet tam hîc , quam l. contr. Maximin. Editt. ibidem
ut evaderet , nisi urgentibus angelis , 6c tenentibus ma ferant , miferatus sum. In Gr..... 'IS'élavpasá cx apó-
nus ejus , egredi coalus effet.

σωπον , και επί τω ρήματι τέτω , τε μη κατασρέψαι, &c.
¥.17. Eadem rurlus haber August. 1. 2. contr. Maximin. etiam in verbo hoc , ut non evertam , &c. ut sup.
10. 8. col. 738. e. ab his , salvam fac animam : at lib. 2. Ν. 22. Gr. Σπεύσον εν τε σωθήναι εκεί και γαρ δυνήσομαι
de Trin. to. 8. col. 785. a. fic legit : Et fallum eft, post- aciños apãripece, śws és€siv os exsī, &c. In Ms. Cotron.
quam eduxerunt eos foras, dixerunt : Salvans falva animam śws ou sice nens exsis quam lectionem confirmat August.
tilam : ne respexeris retro , neque ftes in hac 14niverfa regione : $. 23. Ita in Græco, præter unum , & Eñaber, egressus eft ,
in montem vade , ibi falvaberis , ne fortè comprehendaris. pro exortus est.
Similiter Ambros. epift. 29. col.909. e. hab. Salvans falvai . 24. Ita PP. Lat. magno consensu ; scilicet Iren. seu
animam tuam. Item Hieron. epist. 18. ad Eustoch. to. 4. vet. ejus Interp. 1. 3.c. 6. p. 180. c. Tertul. I. contr. Prax.
part. 2. col. 27, d. Ne respexeris retro , nec fteteris in omni p. 849. b. Noyatian. 1. de Trin. p. 1043. b. Cypr, do 3.

Tichon, reg. 7.

Amos 46

29. col.

col.

Jud. I

exterere

eos.

[ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 25. & fubvertit civitates has, & omnem cir 25. & evertit civitates illas....

Vigil. Tapf.coni, ca regionem, universos habitatores urbium, &

Parim. 728.6. cuncta terræ virentia, Luc. 17.

26. Respiciensque uxor ejus poft se, versa est 26..... Vide Not. 32. in ftatuam salis.

27. Abraham autem consurgens manė, ubi steSup. 18. terat priùs cum Domino,

28. intuitus est Sodomam & Gomorrham, & 28..... & ecce ascendebat fiamma de terra qua Hieron. quaft. universam terram regionis illius : viditque ascen- si vapor fornacis.

Hebr. t. 2. 523.6. dentem favillam de terra quasi fornacis fumum. 29. Cùm enim subverteret Deus civitates re 29..... Cùm contereret Deus omnes civitates

Tichon, reg. 74 gionis illius, recordatus Abrahæ, liberavit Lot de in circuitu, commemoratus eft Deus Abrahæ , 67.6. subversione urbium in quibus habitaverat. & emisit Loth è medio subversionis, cùm fub

verteret Deus civitates, in quibus inhabitabat in

eis Loth.
30. Ascenditque Lot de Segor, & mansit in 30. Et ascendit Loth de Segor, & fedit in

Hieron. quaft. monte, duæ quoque filiæ ejus cum eo ( timuerat monte, & duæ filiæ ejus cum eo (timuit enim Hebr. in Gen, t. 2.

col. 523.f. enim manere in Segor) & manfit in spelunca ip- sedere in Segor)..... se, & duæ filiæ ejus cum eo.

31. Dixitque major ad minorem : Pater nof 31. Dixit autem major ad minorem : Pater Iren. I. 4.6. 31,
ter senex est, & nullus virorum remansit in terra noíter senior eft, & nemo eft fuper terram qui 269.6.
qui possit ingredi ad nos juxta morem universa intret ad nos ut oportet omni terræ.
terræ.

32. Veni, inebriemus eum vino, dormiamus 32. Veni, potionemus patrem nostrum vino,
que cum eo, ut fervare possimus ex patre noftro & dormiamus cum eo, ut suscitemus de patré
semen.
nostro semen.

Ibid, 268.
33. Dederunt itaque patri fuo bibere vinum 33..... Et intravit major nata , & dormivit cum
nocte illa : Et ingressa est major, dormivitque patre fuo nocte illa : & non fcivit Lot cùm dor-
cam patre : at ille non sensit, nec quando accu- miret illa, & cùm furgeret,
buit filia, nec quando furrexit.

34. Altera quoque die dixit major ad mino-
tem : Ecce dormivi heri cum patre meo, demus
ci bibere vinum etiam hac no&te, & dormies cum
co, ut salvemus femen de patre noftro. .
35. Dederunt etiam & illa nocte patri fuo bi 35....... & non scivit cùm dormisset secum, nec

İlid. 269.se
bere vinum , ingrefTaque minor filia, dormivit cùm furrexisset.
cum eo : & ne tunc quidem sensit quando con-
cubuerit, vel quando illa surrexerit.

36. Conceperunt ergo duæ filiæ Lot de patre 36. Et conceperunt duæ filix Lot de patre Hieron. quaff. fuo. fuo.

Hebr. 1, 2. 524. *.

b.
37. Peperitque major filium , & vocavit no 37. Et genuit primogenita filium , & voca-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Testim. p. 316. b. Hilar. I. 4. de Trin. col. 842. e. 845. b. Teproíxx , iurúdu o osos rõ Alpacio arissing, &c.
& alibi; Philaftr. Brix. de hæref. p.715. d. Vigil. Tapf. ut fup. ap. August. addito , Act, in fine. Eò spectant
li contr. Varim. p. 728. e. 738. b. Nonnulli fic voces in quæ Ambros. dicit , l. 1. de Abr. c. 6. col. 300. f. Filiæ Lot
vertunt , & Dominus pluit , ut Hilar. Alii, Pluit Dominus

putaverunt , non vicina regionis , fed totius orbis fuisse exci-
à Domino , ut Philastr. Vigil. Tapf. & Ambrof. l. 1. de fide, dium,
col. 448. c. e. Quidam, ignem fulphur, ut Iren. No . 30. Auguft. quæft. 46. in Gen. to. 3. col. 390. b. c.
vatian. & Vigil. Tapf. Alii, de cælo à Domino ut Cypr. Afcendit autem Lot de Segor , 85 sedebat in monte ; & poft
Fulgent. vero, I. de Trin. p. 331. sic habet : Pluit Domi pauca : timuit enim babitare in Segor. Gr. 'Arébut de Awt
nus à Domino fuper Sodomams Gomorrham frelpbur Eignem εκ Σν χώρο και εκάντο εν τω όρει αυτος, αί..... εφοβή και γαρ
à Domino. Ambrosiast. col. 306. f. Et pluit Dominus sulphur xatoirñcom év Európ, &c. In Ms. Alex, deest , autós,
& ignem super Sodomam & Gomorrham à Deo de cælo. Gr. post opsl.
Και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορρα θείον , και πυρ Ν. 31. Grec. Είπε δε και πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν
παρά Κυρίε εξ ερανέ.

“Ο πατήρ ημών πρεσβύτερος, και εσείς..... ος εισελεύσεται προς
*. 25. Gr. Και κατέςρεψε τας πόλεις ταύτας , &c. Eό ημάς, ως καθήκει πάση τη γη.
pariter spectant quæ narrar August. I. 16. de civit. Dei, Ν. 32. Gr. Δεύρο, και πολίσωμεν..... οίνον, και κοιμηθώμεν
c. 30. col. 443. b. his verbis : Liberato de Sodomis Lot,

se Sarashow her fx, &c. ut in Lat. Mss. 2. Iren. cum
veniente igneo imbre de cælo, tota illa regio impiæ civitatis in editt. 3. ferunt fimiliter , & fr/citemus. Ambrof. I. 1. de
cinerem verfa eft.

Abr. c. 6. col. 300. f. 301. a. huc respiciens , dicit , filias
X. 26. Græca ista : Kai érébreafer ý gorj avrõ sis Ted Lot, ne genus deficeret humanum, paternum petiisse concu-
ÓTIC., yirintlo súay anés, ita reddit Auguft. I. 16. de bitum , ut femen generationis humana de patre juo resuscita-
civit. Dei , c. 30. col. 443. c. Uxor Lot ubi respexit ,
manfit , & in salem conversa. Item Optat. I. 3. contr. Do *. 33. In Græco..... Kai siasatora v apsolutépe exor-
nat. p. 66. a. Lot, inquit , uxorem ejus , ( Ms. 1. hîc muln usia......... a o'x ýš si er xorpenbürc autòr, er
addit, Molaradon) : quæ poft se attendens, in statuam falis ärasñvou, Ms. verò Alex. cum edit. Ald. cutir, a cerce sürai,
Mutata eft.

quæ lectio textui Iren. favet. Ambrof. I. 1. de Abr. c. 6.
¥. 28. Ita de Græco ad verbum. Vide August. supra, col. 301. a. alludens , ait : Inebriatus enim vino, quid gereret
X. 25

nefciebat.
. 29. Cùm contereret. ] Tichon. in editt. cùm conteret , *. 35. Grac..... Kg 8x v t xoitv.Wrai duyên,
sed a

aperto mendo, in Gr. enim šv to extpitai, ficut infra , ( Mr. Alex. avar) y arasuvas. Hieron. quæft. Hebr. in
år tớ xataspé WC, pro quo iidem editt. ferunt , cùm fub- Gen. to. 2. col. 524. a. Et nescivit cùm dormisset cum eo , 8
verteret. August. quæst. 45. in Gen. to. 3. col. 390. b. legit: cùm surrexisset ab eo.
Et recordatus eft Deus Abraham , & exemit Lot de medio Jub . 36. Sic etiam in Græco.
verfionis. Item Locur. 62. de Gen. col. 330. b. addit : Cum Ν. 37. Gr. Και έτεκεν και πρεσβυτέρα υιον , και εκάλεσε το
everteret Dominus civitates, in quibus habitabat in eis. Gr. Överece av78 Mwabe, abycæ 'Ex tý 7c7pós nyo @tcs Talvip
Και εγένετο εν τώ εκτρίψαι τον Θεόν πάσας τας πόλεις της Μωαβ.7ων έως της σήμερον ημέρας. Ει peperir enior Clism ,
Tom. I.

H

re

rent.

« ZurückWeiter »