Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

20. Venit

Germ. ga

[ocr errors]

21.

1,26.

VULGATA N O V A,
14. & hæc nomina eorum, qui nati sunt ei in Jea Et dixit Dominus ad David : Ascende , quia tradens
rusalem, Samua, & Sobab, & Nathan, & Salomon, dabo Philisthiim in manu tua.
15. & Jebahar , & Elisua , & Nepheg ,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
16. & Japhia, & Elisama , & Elioda , & Eli-
phaleth.

ergo

David 20..... & percussit Ex MS.
17. Audierunt ergo Philifthiim quòd unxissent Da- in Baal Pharasim , & per- eos ibi.
vid in regem super Ifraël : & ascenderunt universi ut cußit eos ibi , & dixit :
quærerent David : quod cùm audisset David, descen- Divisit Dominus inimicos meos coram me, ficut di-
dit in præsidium.

viduntur aquæ. Propterea vocatum est nomen loci 1. Par. 14.9.

18. Philisthiim autem IS..... Vide Not. illius , Baal Pharasım. venientes diffufi funt in

Et reliquerunt ibi sculptilia sua : quæ tulit
valle Raphaim:

David , & viri ejus.
19. & confuluit David Dominum , dicens : Si af 22. Et addiderunt adhuc Philisthiim ut ascende.
'cendam ad Philifthiim ? & fi dabis eos in manu mea ? rent, & diffusi sunt in valle Raphaim.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex cod. Germ. 7.

23..... Si ascendam contra Philiftaeos , & fi 23. Consuluit autem David Dominum : Si
tradas eos in manus meas .....

ascendam contra Philisthæos, & tradas eos in
manus meas ? Qui respondit : Non ascendas con-
tra eos, sed gyra post tergum eorum ,

nies ad eos ex adverso pyrorum. Ex cod. Germ. 9.

24..... locum planctûs illorum, fublatum de sil 24. Et cùm audieris sonitum gradientis in cas
vis ululatum.....

cumine pyrorum , tunc inibis prælium : quia tunc
egredietur Dominus ante faciem tuam, ut per:

cutiat caftra Philifthiim.

VULGATA NOVA. 25. Fecit itaque David ficut præceperat ei Do venias Gezer. minus , & percussit Philifthiim de Gabaa , usque dum

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. .18. Huic alludit Ambr. l. 3. de fide , c. 1. t. 2. 497.

W.23. Eadem leguntur in Mss. Corb. n. 3. & 13. ficut d. dicens : Nam & zigantes , & vallem Titanum prophetici in Vulg. abfunt verò ab Hebr. ut & à Græco Vatic. & sermonis series non refugit. In Græco : Kaloi amópusi sa al. at in edit. Ald. exstane hoc modo : Eidracão após ty's eaγίνονται και ζυνέπεσαν εις την κοιλάδα των Τιτάνων. αλλοφύλες και η παραδώσεις αυτές εις τας χείρας με και

.20. Ita Ms. cod. haber post hoc Vulg. Baal Phara V. 24. Sic haber Germ.cod. ante Vulg. istud , tunc inifim , intra text. sed deleta de more : desunt etiam in He- bis , absunt autem tam ab ipfa, quam ab Hebr. & Græco bræo, & Vulg. & Græco.

& veo

contextu.

1.

1. Par. 13.5.

CAPUT V I.
V U IGATA

NO V A.
Congregavit autem rurfum David omnes elec- in Gabaa.:

Oza autem & Abio filii Abinadab, mina

bant plaustrum novum.
2. Surrexitque David, & abiit, & universus

po 4. Cùmque tuliffent eam de domo Abinadab, qui 1. Reg.
pulus , qui erat cum eo de viris Juda, ut adducerent erat in Gabaa, cuftodiens arcam Dei Ahio præcedebat 7. I.
arcam Dei, super quam invocatum est nomen Domini arcam.
exercituum, sedentis in cherubim super eam.

s. David autem, & omnis Israël ludebant coram
3. Et impofuerunt arcam Dei super plaustrum no- Domino, in omnibus lignis fabrefa&tis, & citharis, &
vum : tuleruntque eam de domo Abinadab, qui erat lyris, & tympanis, & liftris, & cymbalis.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex cod. Germ.7. 6.... & declinaverunt eam.

6. Poftquam autem venerunt ad aream Nachon, extendit Oza manum ad arcam Dei, & tenuit eam : quoniam calcitrabant boves, & decli

naverunt eam. Hieron. 1.1. contra

7..... Iratus est furor Domini in Ozam, & 7. Iratusque est indignatione Dominus contra Pelag... 4.508. f. percussit eum Deus ibi pro ignorantia : & mor Ozam, & percussit eum super temeritate : qui mortuus est juxta arcam Dei.

tuus eft ibi juxta arcam Dei.
8. Contristatusque David, quòd percufferat 8. Contristatus eft autem David, eò quòd per- 1. Para
Dominus Ozam.....

cufliffet Dominus Ozam, & vocatum eft nomen 13. 11,

loci illius, Percussio Ozæ, ufque in diem hanc.
9.....
timuit Dominum in illa die, & ait : Quo 9. Et extimuit David Dominum in die illa,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.6. Hæc ultima verba præfert fimiliter Ms. Corb. n. d. Et percu.cit eum fuper temeritate, &c. ut in Vulg. Ter-
3. cum Vulg. non autem inveniuntur in Hebr. nec etiam cul, de corona mil. c.9. p. 291. b. vocat arcam testamenti,
in Greco , ubi fimpliciter, ότι περιέσπασει αυτήν ο μόχος: 7.8. Gr. initio hab. Kui vbúrace Aavid insp Re dea
solus Mf. Alex, addit, Tô xa7geir dutúr.

κοψε Κύριος διακοπων ν τ 'οζα. Ει triftatus cft David
$.7. In Græco lic: Kai éturscen opziñ Kúeros 'Ozã, pro eo quod ruepit Dominus rupturam in Ozam : deinde ad-
Et exarfit irâ Dominus in Olam; exinde transfertur Deus, dit : exaulu á tómtos exsivos , Alexopt 'Ofã, & vocatus
post ibi , omittiturque feq. pro ignorantia ; Ml. tamen eft locus ille , Ruptura Ozæ , quæ omilit Hieron. Fac.
Alex. cum edit. Compl. addit éri tn 99767i , fuper Herm. I. 12. ap.Sirm. 10. 2. 809. c. d. ait : Vocatum no-
temeritate , sicut omnes exsi, ibi, ad verbum mortuus eft ; men loci illius , Oxa.
& in fine loco Dei , tê Kupio s'VÓTOY Tð ef , Domini in 8.9. Gr. Και εφοβήθη Δαυίδ τον Κύριον εν τη ημέρα
confpe&u Dei. Fac. Herm. I. 12. ap. Sirm, to. 2. 809. 6. extirn, afyoro @s', &c. ut in Las, supra, Succinit Faca

N O V A.

[ocr errors]
[ocr errors]

1. Par.

I. PAT,

tem ,

14.

tuum.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. dicens : Quomodo ingredietur ad me arca Domi- modo ingredietur ad me arca Domini?

Hieron. ubi fupi
ni?

VULGATA
10. Et noluit divertere ad se arcam Domini in ci 11. Et habitavit arca Domini in domo Obededom
vitatem David : fed divertit eam in domum Obede- Gethæi tribus mensibus : & benedixit Dominus Obede-
dom Gethæi.

dom, & omnem domum ejus.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
12. Nunciatumque eft regi David quòd bene 12..... Dixitque David : Ibo, & reducam arcam Ex cod. Germ. n.7.
15.25. dixisset Dominus Obededom, & omnia ejus, cum benedictione in domum meam..... & erant

propter arcam Dei. Abiit ergo David, & addu- cum David feptem chori, & vi&ima vituli.
xit arcam Dei de domo Obededom in civitatem
David cum gaudio : & erant cum David septem
chori, & victima vituli.

13. Cùmque transcendifsent qui portabant ar-
15.26.' cam Domini sex paffus, immolabat bovem & arie-

& David saltabat totis viribus ante Do 14.... percutiebat in organis & armigatis..... Ex cod. Germ, n.7.
minum : porro David erat accinctus ephod lineo.

VULGATA NOVA.
15. Et David , & omnis domus Israël ducebant ar- pacifica coram Domino.
cam testamenti Domini, in jubilo, & in clangore buc 18. Cùmque complesset offerens holocausta , &
cinæ.

pacifica, benedixit populo in nomine Domini exerci-
16. Cùmque intrasset arca Domini in civitatem Da-
vid, Michol filia Saul prospiciens per fenestram, vi 19. Et partitus est universæ multitudini Israël, tam
dit regem David sublilientem, atque saltantem coram viro quàm mulieri, fingulis collyridam panis unam, &
Domino : & despexit eum in corde fuo.

assaturam bubulæ carnis unam, & fimilam frixam
17. Et introduxerunt arcam Domini, & impofue- oleo : & abiit omnis populus, unusquisque in domum
runt eam in loco suo, in medio tabernaculi quod te fuam.
tenderat ei David : & obtulit David holocausta, &
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
20. Reversusque est David ut benediceret do 20..... Quid utique honorificatus est rex Ifraël, S. Ambr. in Ps.
mui suæ : & egrella Michol filia Saul in occursum quia denudatus est hodie in oculis puellarum fua- 118. ". 27. 6. 2.
David, ait : Quàm gloriofus fuit hodie rex Israël, rum ancillarum, sicut unus ex faltatoribus ?

1052. f.
discooperiens se ante ancillas fervorum suorum,
& nudatus eft, quali fi nudetur unus de scurris.

21. Dixitque David ad Michol : Ante Domi 21. Et dixit David ad Michol : In confpe&u
num, qui elegit me potiùs quàm patrem tuum, & Domini : benedictus Dominus, qui elegit me lu-
quàm omnem domum ejus, & præcepit mihi ut per patrem tuum, & fuper omnem domum illius
eflem dux super populum Domini in Israel, constituere in principem fuper plebem suam Il-

raël :
22. & ludam, & vilior fiam plus quàm factus 22. & ludam, faltabo in conspectu Domini,
fum : & ero humilis in oculis meis : & cum ancil- & denudabor adhuc sic:& ero nugax in conspec-
lis, de quibus locuta es, gloriofior apparebo. tu tuo : & cum puellis, cum quibus dixisti me nu-

datum, glorificabor.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
Herm. I. 12. 809. d. ab hoc, Quomodo ,

oculis ancillarum fervorum suorum , ficut discooperitur dif-
^. 12. Eadem exhibet Ms. Corb. n. 3. in margine , coopertus unus faltantium ?
ut & Germ. n. 9. intra textum, sed expuncta de more, .21. Græc. scribit Meagón, non Michol, additque ør-
& cum hac voce vitulus in fine, loco vituli : prima au Xrosport, faltabo, poft vocem Domini ; reliqua concor-
tem verba usque ad hoc 89 erant , prætermittuntur in Vulg. dant ad verbum , nisi excipias ista , sis vivopecrir, ne
sicut in Hebr. & Græco, habentur autem in Mss. poft hoc in ducem , loco in principem , cum hoc in fine, éti, jasper,
Vulg. arcam Dei : pofteriora verò admittit Vulgata , sed ante Ifraël , quod ult. éri, deest in edir. Compí. Mr.
tollit Hebræum : exftant in Græco , excepto autě, pro Alex. sup. fic hab. úcha Kupiš, is beregalo, demtis in-
David , cui addicur asporles Tyv x.bwtór, portantes ercam, termediis , ópxucope ou vazutòs Kúereso in edir. Compl.
& infra róxos, vitulus , loco vituli, in editt. Ald. & deest tantùm evacyntös Kueros. Similiter hab. idem Am-
Compl. páx8.

bros. ep. 58. to. 2. 1014. b. Et refpondit ei David : Coram
7.14. Hæc fimiliter haber Mr. Corb. 11; 3. secunda Domino ludam , qui elegit me pro patre tuo , & pro uni-
manu , cum altero Germ. n. 9. in illo tamen expungitur vox verfa domo ejus , ut conftitueret me regem fuper populum
armigaris , in hoc tollitur og i tota verò desunt tam in fuum Ifraël. In Mss. Germ. n.7. & 9. Vivit Dominus quia
Vulg. quàm in Hebr. In Græco fic: Kal David dvexpés? Iudam ; fimiliter in Corb. n. 1. & 3. Rursus Ambrof. de
à épzárois spucookévous éváriov Kupix, quæ reddit Ambrof. apol. David. to. 1. 685. a. ait : Saltabat ante arcam Do-
in PS. 118. n. 27. 10. 2. 1052. e. dicens : Saltavit David mini..... & cùm à propria reprehenderetur 14xore , quod de
ante arcam Domini : 8 vidit eum Michol filia Saul faltan- nudatus effet ante faciem puellarum , refpondit, &c.
tem , & percutientem in organis barmonifatis in conspectu .22. Nova edit. Ambros. ponit hîc Judam, non lu-
Domini , & ait ad eum, postquam se domum recepit : Quid dam , quasi verò hoc nomen adnectendum effet antece-
utique , &c.

denti Ifraël : at erratum typographi est, ni fallor, vel
.20. Eadem rursus habet Ambr. ep. 58. to. 2. 1014. imperiti scribæ , vel forsan editorum ipsorum , qui rap-
b. ufque ad vocein ancillarum , nifi quod deleto adver- tim legendo , fcripferunt Jud.im , decepti voce præcedenti
bio utique, addit hoc, hodie , poft honorificatus eft ; pau- Ifraël, vel potius limilitudine utriusque vocis Judam, &
lòque poft habet ante oculos, pro in oculis. In Græco fic: Indam ; & fanè in Græco conftanter legitur , 'Iceania, iġ
Il dotótasei Cuvepor ó baoursus 'Icexrn, os mexanúpln waltopar, i bp Xusapan & Ambrof. iple epist. 58. to. 2.
Cúcesegr, er opGazuois cafioro Tūv dretan savrš, xalas 1014. b. ubi eadem refert , post Ifraël, proximè addit,
αποκαλύπτεται αποκαλυφθείς είς των όρχεμένων και Quim σ ιudam ; fequentia etiam concordant cum Greco, nili
glorificatus eft hodie rex Israel, qui difcopertus eft bodie in quòd verbo faltabo , præponitur , & pro denudabor, ha-
Tom. I.

Xxx

&c.

[ocr errors]

Ambr. ubi fup.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOV A.
23. Et Michol filiæ Saul non erat filius ufque 23. Igitur Michol filiæ Saol non est natus fia'
in diem mortis ejus.

lius usque in diem mortis suæ.
NOTÆ AD VERSIONEM

A N TIPU A M.
betur á toraxupon copiar, difcooperiat , ficut expsios a oplaa- denudatum , honorificabor. Item I. de apol. Dav. col. 685.
siais CV, vanus in oculis tuis , pro nugat in confpetu tuo. a. Coram Domino nudabor adhúc: 80 ero nugax ante oculos'
Item loco nudatum , glorificabor , fimpliciter , kan dočaratūral, tuos, ut honorificetur Dominus , qui me pro patre tuo adfci-
non effe glorificatum ; in Mr. Alex. & edit. Compl. tolli-

vit in regnum.
tur negatio. Idem Ambros. ep. 58. 1014. b. sic legit : #.23. Græcè, tñ Meaxón constanter , pro Michol , &
Et ludam coram Domino , & denudabor adbuc fic : 88 ero loco mortis ejus , lic, cô árobareñv autur, in quo mortua eft
nugax ante oculos tuos : 89 cum puellis , quibus dixifti me ipfa.

Hrd.

[ocr errors][merged small][merged small]

1.

Fadyet ole maintena de dinte fediffequi minuindique babiemiumdomo cedrina,& arca Dei pofita fit in me

[ocr errors]

P5.77

70.

plantabo

sua, & Dominus dedifset ei requiem undique dio pellium ? ab universis inimicis suis,

3. Dixitque Nathan ad regem : Omne quod est in 1. Par. 17.1. 2. dixit ad Nathan prophetam : Videsne quòd ego corde tuo, vade, fac : quia Dominus tecum est. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Cypr. b. 2. Teftim. 4..... & fuit verbum Domini ad Nathan, di 4. Factum est autem in illa nocte : & ecce ser-
289.b.
cens :

mo Domini ad Nathan, dicens :
5. Vade, & dic servo meo David : Hæc dicit s. Vade, & loquere ad servum meum David:
Dóminus : Non tu ædificabis mihi domum ad in- Hæc dicit Dominus : Nunquid tu ædificabis mihi
habitandum.

domum ad habitandum?

VULGATA NO V A.
6. Neque enim habitavi in domo, ex die illa qualiis Ifraël, nunquid loquens locutus fum ad unam de
eduxi filios Ifraël de terra Ægypti, usque in diem tribubus Ifraël , cui præcepi , ut pasceret populum
hanc : fed ambulabam in tabernaculo, & in tentorio. meum Ifraël, dicens : Quare non ædificaftis mihi do-
7. Per cuncta loca, quæ tranfivi cum omnibus fi mum cedrinam?
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. l. 17. de 8. Et nunc hæc dices servo meo David : Hæc 8. Et nunc hæc dices servo meo David : Hæc
tivit. Dei, c.8.6.7. dicit Dominus omnipotens : Accepi te de ovili dicit Dominus exercituum : Ego tuli te de pascuis 1. Reg.
470. f. 5. 471, 4. ovium, ut elles in ducem super populum meum fequentem greges , ut efles dux super populum 16:13.
8. 472. 6. 476.6. in Israél :
2.

meum Ifraël :
9. & eram tecum in omnibus quibus ingredie 9. & fui tecum in omnibus ubicunque am-
baris, & exterminavi omnes inimicos tuos à facie bulasti, & interfeci universos inimicos tuos à fa-
tua : & feci te nominatum , fecundùm nomen cie tua : fecique tibi nomen grande , juxta nomen
magnorum qui sunt super terram.

magnorum qui sunt in terra.
10. Et ponam locum populo meo Israël, & 10. Et ponam locum populo meo Israël, &
plantabo illum, & inhabitabit seorsum, & non

eum,

& habitabit fub eo , & non tur-
sollicitus erit ultra : & non apponet filius iniquita babitur ampliùs : nec addent filii iniquitatis ut
tis humiliare eum sicut ab initio,

affligant eum ficut priùs ,
11. à diebus quibus constitui judices super po 11. ex die qua constitui judices super popu-
pulum meum Ifraël : & requiem tibi dabo ab lum meum Ifraël : & requiem dabo tibi ab om-
omnibus inimicis tuis : & nunciabit tibi Do- nibus inimicis tuis : prædicitque tibi Dominus ,
minus, quoniam domum ædificabis ipsi.

quòd domum faciat tibi Dominus.
12. Et erit , cùm repleti fuerint dies tui, & 12. Cùmque completi fuerint dies tui, & dor- 3. Reg.
* Al. dormieris. * dormies cum patribus tuis, & suscitabo semen mieris cum patribus tuis, suscitabo semen tuum 8. 19.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Rursus hæc hab. Cypr. 1. 1. Testim. p. 279. C. Deus dixisset , quòd non ab ipso David fibi adificaretur do-
juxta Græc. ubi i yévelo, factum eft, pro fuit.

mus , neque per tantum tempus se mandasse cuiquam in po-
.s. Sic iterum leg. Cypr. ad verbum , l. 1. Testim. pulo fuo, ut fibi fieret domus cedrina : Et nunc, inquit,
279. c. nec aliter habetur in Græco, nisi quod pro servo, &c.
legitur após tor dõrov , & in fine additur pé. Nota ap. 8.8. Ad verbum è Græco , nequidem excepto isto ovi-
Cyprianum utroque illo Testimon. libro , post verbum li, pro quo poevt exs, i.e. ftabulo: in edit. Compl. párdexes
ult, inhabitandum, proximè sequi : fed erit , cùm impleti svos tão apobátur. Apud Ambros. in Pl. 118. to. 1,
fuerint dies tui , &c. quæ sunt de #. 12. quasi verò nul 1044. c. sic : Accepi te de ovili ex uno grege , ut fis in
Ia alia haberentur intermedia. Sic etiam apud Lactant. I. principem in populum meum Ifraël. Vide etiam epist. 40.
4. Instit. c. 13. 577. ade , g dic servo meo David : Hæc to. 2. 952. d.
dicit Dominus omnipotens : Non tu adificabis mihi domum *.9. Vix unum diffimile in Græco , nempe hoc , f'To-
ad inhabitandum : deinde, fed cùm impleti fuerint dies, peux , ibas , pro ingrediebaris. Augustino succinit Ambr.
&c. Item apud Marten. Anecdot. to. 5. p. 6. b. Vade , ad verbum, in Pf. 118. to. 1. 1044. c. usque ad hoc, ES
& dic servo meo David : Non tu adificabis mihi domum ad feci.
babitandum : fed cum impleti fuerint , &c. Sic denique ap. 7. 10. Cuncta respondent Græco, excepto uno seor-
Ambros, 1. de apol. Dav. to. 1.714. b. Non tu adificabis fum, pro quo xab Sautè , per fe. Eadem rursus habet Aug.
mihi domum : fed cùm tu dormieris, &c. At in Græco nunc inf.c. 12. 476. c.
ut in Hebraico textu , illa ipsa vel fimilia interscripta le X.1. Vix meliùs è Græco. Similiter Ambrof. in Pf.
guntur, quæ Vulgara exhibet , quæque infra ex Augusti- 118. to. 1. 1044. c. Et requiem tibi dabo ab omnibus ini-
no addira sunt à . 8. Ifta verò præmittit Auguft. ibid. micis tuis, Gr. cretaúow .
Cim regi David multa prospera provenissent, cogitavit facere $. 12. Sic iterum hab. Aug. inf. 471. g. 472. a. nec
Deo domum, templum scilicet..... quod à Rege Salomone... aliter in Græco , nisi quod loco cùm repleti , eft fær 724-
fabricatum eft. Hoc eo cogitante, fa&um eft verbum Domini postmol, lo impleti. Non eriam differt Cypr. cùm l. 1.
Ad Nathan prophetam , quod perferret ad regem : ubi cùm Testim. 279. G. tum l. 2. 289. b, nili his : Sed erit, cùm

[ocr errors]

1. Par.

Heb.

1.

deum ejus.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
poft te , quod egredietur de utero tuo, & fir tuum post te, qui erit de ventre tuo, &

præpa- Aug. ubi fup. mabo regnum ejus :

rabo regnum ejus :
3. Reg. 13. ipse ædificabit domum nomini meo, & 13. hic ædificabit mihi domum nomini meo,
5.5 stabiliam thronum regni ejus usque in fempiter- & dirigam thronum illius usque in æternum.

num.

14. Ego ero ei in patrem , & ipse erit mihi 14. Ego ero illi in patrem, & ille erit mihi in
22. 10. in filium : qui fi iniquè aliquid gefferit, arguam filium : & fi venerit iniquitas ejus, redarguam il-
Heb. I. eum in virga virorum, & in plagis filiorum ho- lum in virga virorum , & in tactibus filiorum ho-
minum.

minum.
Pf.88. 15. Misericordiam autem meam non auferam 15. Misericordiam autem meam non amoveam
4 37. ab eo , ficut abstuli à Saul , quem amovi à fa- ab eo, ficut amovi à quibus amovi à facie mea.

cie mea.
16. Et fidelis erit domus tua , & regnum

16. Et fidelis erit domus ejus , & regnum ejus
tuum usque in æternum ante faciem tuam, & ufque in æternum coram me, & thronus ejus erit
Ibid. 38. thronus tuus erit firmus jugiter.

erectus usque in æternum.
17. Secundùm omnia verba hæc, & juxta
5.

universam visionem iftam, fic locutus eft Nathan
ad David.

18. Ingressus est autem rex David , & fedit 18... intravit rex David, & fedit ante Domi- Aug.l. 2. ad Sim. coram Domino, & dixit : Quis ego sum Domi num.... Quid sum ego Domine Deus meus, & plic. 1.6.117.6.

Ambr. in Pf. 118. ne Deus, & quæ domus mea , quia adduxisti quæ domus mea, quoniam dilexifti me in his ?

1. I. 1044.6. me hucusque ? 19. Sed & hoc parum visum est in conspec 19

Et memorata sunt minima in conspectu tu tuo Domine Deus, nifi loquereris etiam de do- tuo Domine, & locutus es pro domo servi tui mo servi tui in longinquun: ifta eft enim lex in longinquo : & hæc eft lex hominis, Domine Hieron. l. 2. contra Adam , Domine Deus. Deus.

Pelag. t. 4. P. 524.
VULGATA N O V A.
20. Quid ergo addere poterit adhuc David , ut li tui, quem redemisti tibi ex Ægypto, gentem , &
loquatur ad te ? tu enim scis servum tuum Domine
Deus.

24. Firmasti enim tibi populum tuum Ifraël in po-
21. Propter verbum tuum , & secundùm cor tuum pulum sempiternum : & tu Domine Deus factus es eis
fecisti omnia magnalia hæc , ita ut notum faceres ser in Deum.
vo tuo.

25. Nunc ergo Domine Deus, verbum quod lo-
22. Idcirco magnificatus es Domine Deus, quia cutus es super servum tuum, & fuper domum ejus,
non eft fimilis tui, neque est Deus èxtra te,

in om

suscita in sempiternum : & fac sicut locutus es ,
nibus qu e audivimus auribus noftris.

26. ut magnificetur nomen tuum usque in fempiter-
23. Quæ est autem, ut populus tuus Ifraël, gens num, atque dicatur : Dominus exercituum, Deus su-
in terra, propter quam ivit Deus, ut redimeret eam per Ifraël. Et domus fervi tui David erit stabilita
fibi in populum, & poneret fibi nomen , faceretque eis coram Domino,
magnalia, & horribilia fuper terram , à facie popu-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
impleti..... & dormieris..... tuis, fufcitabo.... de utero tuo, Ego ero ei in patrem , ipfe erit mibi in filium:& five-
& parabo , &c. Similiter Lactant. l. 4. Inftit. c. 13. 577. nerit injuftitia ejus , arguam eum in virga hominum , s
Sed cum impleti fuerint.... 85 dormieris..... tuis , fufcitabo in artibus filiorum hominum. Gr. craquis , in taaibus ;
femen tuum poft te , & parabo jemen ejus, al.

regnum. Am

solus cod. Alex. cy docos , in dimilione : paulo infra Ti-
bros, de apol. Dav. to. 1. 714. b. Sed tu cùm dormieris , chon. hab. arguam in virga bominum peccata ejus. Hier.
excitabo semen tuum poft te , & ipfe ædif. &c. Hilar. in Pr. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. p. 524.c. Ego ero ei in patrem ,
126. p. 420. b. Cùm dormieris , & requieveris cum patri Es ipse erit mihi in filium : fi iniquè egerit, corripiam eum
bus tuis, tunc excitabo de semine tuo, qui erit mihi in fil. in virga hominum. Tum addit: Misericordiam autem meam
&c. Tertul. I. 3. adverf. Marc. 678. b. semen tuum , quod

&c. ut infra.
erit ex ventre tuo. Gr.onépra..... os. Denique apud Mar $. 15. Aprè ad Græcum, excepto verbo amoveam , pro
ten. Anecdot. to. 5. p. 6.b. Sed cùm impleti fuerint dies quo ürisucw, removebo, & infra a facie , pro quo é, de,
tui, suscitabo semen tuum poß te : bic ædif. &c. Tichon. in Compl. áró. Apud Tichon. reg. 4. p. 57. d. f. Mi-
reg. 4. 57. c. Sufcitabo regnum ejus : ipse edif. &c. fericordiam autem meam non auferam ab eo , ficut abstuli

7.13. In Græco iuris, ipse, pro hic , al. verò gros, à quibus abftuli ii conspectu meo. Iridem Hieron. I. 2.cont.
& pro dirigam, constanter oroplów, erigam ; item sis tör Pelag. to. 4. P. 524. c. usque ad hoc , ficut alsuli, &c.
aiwrx, in fieculum, loco in æternum ; cætera ut fup. Cypr. . 16. Gr. constanter habet aiwro, avum, loco ater-
1. 1. Testim. 279. c. Hic ædificabit mihi domum in nomi-

num, & in fine sis, in , pro usque in ; cætera quadiant.
ne meo , & erigam thronum ejus in sæcula : similiter l. 2. Cypr. I. 1. & 2. Testim. 279. c. 289. b. legit : Et fidem
289. b. excepto ult. usque in fæculum : huic fuffragatur confequetur domus ejus , 85 regnum ejus usque in jaculum
ad verbum Lact. l. 4. Institut. c. 13. 577. Apud Mar (al. fæcula ) in conspectue meo : Gr. is aisubúcs741. Tichon.
tén. Anecdot. to. 3. p. 6. b. fic : Hic ædificabit domum reg. 4. p. 57. d. Et fidelis fict domus ejus , & regnum
nomini meo , & erigam thronum ejus usque in fæcula. Edit. ejus in æternum in confpectu meo, eg thronus ejus erit con-
Ald. delet Hoi, post adificabit , ficut Ambr. de apol. Dav. firmatus usque in aternum. Lactant. verò l. 4. Instit. C.
to. 1. 714. b. ubi fic : Et ipfe edificabit domum nomini 13. 577. cum Cypr. Er fidem consequetur domus ejus , &
meo. Apud Tichon. reg. 4. p. 57. c. Ipse ædificabit mihi regnum ejus ufque in fæculum. Similiter ap. Marten. Anec-
domum; paulòque poft: 88 dirigam thronum ejus usque in dot. to. S. p. 6. c. Er fidem consequetur.
æternum. Hieron. I. 2. cont. Pelag. to. 4. col. 524. C. fic . 18. Priora verba usque ad hoc, Quid fum, de Au-
hab. Ipse adificabit domum nomini meo , & firmabo re gustino funt, nec discrepant à Græco : posteriora ex Am-
gnum ejus ufque in fempiternum.

brolio fimiliter concordant, nisi quod Græcè legitur tis ,
*. 14. Hoc unum variat Græcè, a été yśw, & arguam, quis, pro quid, pauloque post Kvené pex Kúela , Domine
pro redarguam. Apud Cypr. tum l. 1. Testim. 279. c. tum mi Domine, loco Domine Deus meus ; & W5 TBTW, uf-
I. 2. 289. b. poft hæc: Et ego ero ei in patrem , & ipfe erit que ad hæc, pro in bis. Nota ipso initio Græcum habere
mibi in filium , continuò legirur : 85 fidem confequetur , &c. à, ut & post Dominum, y size , dixit , cujus loco
de ¥. 16. Similiter apud Lactant. l. 4. Instit. C. 13. 577. Ambr. addit: quo refponfo accepto, ait David.
& ap. Marten. Anecdot. to. 5. p. 6. b. c. prætermissis W. 19. Priora verba sic habentur Græcè : Kaixo e EONI
iisdem intermediis. Tichonius verò reg. 4. 57. d. legit: xpúrtak je:xpor frútión Co, Kúeré po Kúe. Et factus fum
Tom. I.

Xxx ij

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. 1. 17. de 27. quoniam tu Dominus omnipotens, Deus 27. quia tu Domine exercituum , Deus Ifrael aivit. Dei, c. 12.6. Israël revelasti aurem fervi tui, dicens : Domum revelafti aurem fervi tui , dicens : Domum ædi . 7.476.b. ædificabo tibi.....

ficabo tibi: propterea invenit servus tuus cor fuum

ut oraret te oratione hac. Ambr. in Ps. 118.

28. Et nunc Domine meus Domine , tu es 28. Nunc ergo Domine Deus , tu es Deus , 1.1, 1044.6. Deus, & verba tua sunt vera : & locutus es pro & verba tua erunt vera : locutus es enim ad fervo tuo bona hæc.

fervum tuum bona hæc. 29. Et nunc incipe benedicere domum servi

29. Incipe ergo, & benedic domui servi tui, tui, ut sim in æternum in confpe&u tuo : quo- ut sit in sempiternum coram te : quia tu Domine niam tu Domine meus Domine locutus es, à be- Deus locutus es, & benedi&tione tua benedicenedictione tua benedicetur domus fervi tui in 2 tur domus fervi tui in sempiternum. ternum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. parvus parum coram te , Domine mi Domine : sequentia uc 7.27. Ita primùm Græcè : Kúers war7oxpotop, absque in Lar. sup. Ap. Aug. 1. 17. de civit. Dei , c. 12. 475. hoc, quoniam tu ; reliqua nil differunt, nisi excipias yog. Et locutus es pro domo fervi tui in longinquum. In Mr. cem tò crior, auriculam , pro aurem. Alex. ficut in edit. Compl. exstar initio : Kaleopuitpur Tous .28. Ira Græcè, exceptis his, 860v7a. a'ambroi, erunt mirpor ( in Compl. Ta pirpa Tarta ) Imminutum eft pa veracia , loco funt vera. rum , vel Imminuta sunt hæc parva : crediderim facilè Am . 29. Nonnulla diffimilia Græcum haber ,

nempe segg. brofium legisle supra , Minorata funt minima , & ab osci- j euróvucev, 85 benedic , loco benedicere; item 75 eiro eis tante librario fcriptum esse memorata funt. Ms. Corb. n. 3. zor aira, ut fit in ævum , pro ut fim in æternum , adante hæc Vulgatæ verba , nifs loquereris , &c. præfert in dito , poft locutus es ; demum in fine fic , cives eis margine manu secunda, Deus meus , quia dilexisti me ; Tòr aiora, ut sit in fæculum, loco in æternum ; at in Mi. qux absunt à Græco , sicur ab Hebr. & Vulg. Denique Alex, ac edit. Compl. fimpliciter , sis tov aicóra , in kvum , quæ adduntur ex Hieronymo , fic habentur Græcè : ztos absque hoc, tê sirai. Aug. 1. 17. de civit. Dei, c. 12. to. λε ο νόμος το ανθρώπε , Κύριέ με Κύeιε : hac autem lex 7. 475. g. legit : Nunc incipe , & benedic domum fervi tuj bominis , Domine mi Domine.

usque in æternum.

N O V A.

centum currus.

Ibid. 3:

CAPUT V II I.

VULGATA 1. Por, 18. 1. 2. 1. Adum est autem poft hæc, percussic David tis equitibus , & viginti millibus peditum , subnerva

Philisthiim , & humiliavit eos , & tulit David vit omnes jugales cúrruum : dereliquit autem ex eis Frenum tributi de manu Philifthiin,

Et percussit Moab, & mensus est eos funicu 5. Venit quoque Syria Damasci, ut præsidium lo , coæquans terræ : mensus est autem duos funicu- ferret Adarezer regi Soba : & percussit David de Sylos , unum ad occidendum , & unum ad vivifican- ria viginti duo millia virorum. dum: factusque est Moab David serviens sub tributo. 6. Et posuit David præsidium in Syria Damasci :

3. Et percussit David Adarezer filium Rohob re- factaque eft Syria David serviens sub tributo : serva-
gem Soba , quando profectus est ut dominaretur fu- vitque Dominus David in omnibus ad quæcunque
per
flumen Euphraten.

profectus eft.
4. Et captis David ex parte ejus mille septingen-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ix cod. Germ. 7. 7..... Et hæc accepit poftea Susac rex Ægypti 7. Et tulit David arma aurea , quæ

habebant in diebus Roboam filii Salomonis, cùm ascendif- fervi Adarezer, & detulit ea in Jerusalem, set in Jerusalem de terra machinas ex electis civitatibus Adadezer regis.

8..... de quo fecit Salomon omnia vafa ærea in 8. Et de Bete & de Beroth, civitatibus Adatemplo,& mare æneum, & columnas, & altare. rezer , tulit rex David æs multum nimis.

VULGATA NO V A. 9. Audivit autem Thou rex Emath , quòd per vasa ærea : cuffilet David omne robur Adarezer

11. quæ & ipsa sanctificavit rex David Domino 10. & misit Thou Joram filium suum ad regem cum argento & auro , quæ sanctificayerat de univerDavid , ut salutaret eum congratulans, & gratias fis gentibus quas fubegerat, ageret : eò quòd expugnasset Adarezer , & percufhf 12. de Syria, & Moab, & filiis Ammon, & Phiset eum. Hostis quippe erat Thou Adarezer, & in lifthiim , & Amalec , & de manubiis Adarezer filii manu ejus erant vasa aurea , & vasa, argentea , & Rohob regis Soba. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Ms. Corb. 3. 13..... & in Gebelem ad viginti tria millia.

13

Fecit quoque sibi David nomen , cùm reNOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. .7. Ita Ms. cod. hab, in margine eadem manu , poft Hebræo cuncta prorfus abfunt ; in Græco verò sic : 'Er hæc Vulg. verba , 85 detulit ea in Jerusalem ; similiter cod. AUTÔ Toince Earwnwin the garaasar Tùr xarxñ, ġ 785 Germ. n. ii. in inferiori marg. sed alia manu ; item

súro's,

, w To's aourüeges, is várlac tà oxecto In eo fecit Saalter Germ. n. 9. sed expuncta de more : nil autem isto lomon mare aneum , a columnas, Es labra , & omnia vafa ; rum legitur in Hebr. & Vulg. at in Græco sequuntur quæ desunt in edit. Compl. ifta : Και έλαβεν αυτα Συσακίμ βασιλεύς Αιγύπτε , ν τώ .13. Ita Ms. cod. sec. manu , poft hoc Vulg. decem αναζήναι αυτον εις Ιερsσαλήμ ν ημέegις Ροβοάμ υι8 Σαλω odo millibus ; idem legebatur in Germ. 9. In Hebr. & ww/os. Et sumpfit ea Sousacim rex Ægypti , cum afcende- Vulg. minimè omnino. In Gr. fic #. totus: Kai Trcinge ret ipse in Jerusalem in diebus Roboam filii Salomonis. Δαυίδ όνομα και ώ τω ανακάμπτειν αυτον επάταξε την

*.8. Hæc addit Ms. cod. in margine poft hoc Vulg. 'If ypaícer Tebergue eis óxTwxaid Exa xiaccéd ase Ei fecit multum nimis ; similiter habet incra textum alter Germ, David nomen : 85 cùm ipse refle&eret , percufit Idumeam in n. 9. usque ad vocem templo incl, caret verò fequenti- Gebelem ad decem & o&to millia. Vide Not, b. Marcianæi bus ; Corb. n. 3. nil addit, præter unum in templo : ab noftri 10. I. nov, edit. Hieron. p. 373.

« ZurückWeiter »