Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Pfal. 71

[ocr errors]

I 2.

P1.77

70. 88.

21.

22.

abjeci eum; aliter enim vider homo,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. S. Hieros. i. 1. 6..... Ecce in confpe&u Domini Christus ejus ? 6. Cùmque ingressi essent , vidit Eliab, & ait : cont. Pelag, to how ,;

Num coram Domino est Christus ejus ? 508.d.

7. Et ait Dominus ad eum: Ne respicias ad vul 7. Et dixit Dominus ad Samuelem : Ne respitum ejus, & ad ftaturam corporis illius : quoniam cias vultum ejus , neque altitudinem ftaturæ ejus : homo enim videt in facie, Deus in corde. nis ego judico : homo enim videt ea quæ pa

rent , Dominus autem intuetur cor,

V U IGATA NO V A.
8. Et vocavit Ifai Abinadab , & adduxit eum co .:10. Adduxit itaque Isai 10..... Vide Not.
ram Samuele. Qui dixit : Nec hunc elegit Dominus. septem filios fuos coram

9. Adduxit autem Isai Samma , de quo ait : Samuele : & ait Samuel ad Ifai : Non elegit Domi-
Etiam hunc non elegit Dominus,

nus ex iftis, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Hilar. in Pf. 118., 11.... Jeffe ait : Nunquid eft tibi adhuc filius? 11. Dixitque Samuel ad Isai : Nunquid jam
350.

Qui refpondit : Eft mihi modicus, quem dereliqui completi funt filii? Qui refpondit : Adhuc reli-
in pastorali....

quus est parvulus, & pascit qves. Et ait Samuel
ad Isai : Mitte, & adduc eum : nec enim dif-

cumbemus priusquam huc ille veniat.
12..... Vide Not.

Misit
ergo,

& adduxit eum. Erat autem
rufus, & pulcher aspectu, decoraque facie : &

ait Dominus : Surge, unge eum, ipse est enim, Aug. ad Simplic.

13..... & perrexit Samuel, & abiit in Rama 13. Tulit ergo Samuel cornu olei , & unxit 2. Reg: 2. 1. 6. 107. a. tha.

eum in medio fratrum ejus : & directus est Spi- 7.8.

ritus Domini à die illa in David , & deinceps :

;!; furgensque Samuel abiit in Ramatha. 14. Et Spiritus Domini recesfit à Saul, & com 14. Spiritus autem Domini receßit à Saul, A&.7. prehendit eum spiritus malignus, à Domino, & & exagitabat eum fpiritus nequam, à Domino. 46. 13. fuffocabat eum.

is. Et dixerunt pueri Saul ad eum : Ecce spi 15. Dixeruntque servi Saul ad eum : Ecce ritus Domini malignus suffocat te.

fpiritus Dei malus exagitat te.

5., VULGATA
16. Jubeat dominus noster , & fervi tui qui co 18. Et respondens unus de pueris, ait : Ecce vidi

sunt , , quærent hominem scientem psallere ci- filium Isai Bethlehemitem fcientem psallere, & for-
tharâ , ut quando arripuerit te fpiritus Domini ma tiffimum robore , & vírum bellicofum, & prudentem Inf. 25,
lus, pfallar manu fua, & leviùs feras.

in verbis , & virum pulchrum: & Dominus est cum eo, 28.
17. Et ait Saul ad servos suos : Providete ergo 19. Misit ergo Saul nuncios ad Ifai, dicens: Mit-
mihi aliquem bene psallentem, & adducite eum ad me. te ad me David filium tuum, qui est in pascuis.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
9.6. Ita Græcè, præter unum, imaj, pro esce. Similiter adeft is tertius , adfunt omnes, quos tunc Jelle præsentes
hab. idem Hieron. ep. ad Damas. q. 3. to. 2.

568.b. Ecce

babebat ; sed nullus de præfentibus exftitit qui placeret. Ve-
coram Domino Chriftus ejus ? Huc etiam redeunt quæ narrat rim quia propheta Samuel..... ex iis qui prafentes erant in-
Hilar. in Pf. 118. 350. d. Samuel propheta venire ad Jesse telligeret nullum à Deo effe electum , Jeffe ait , &c. ut inf.
domum à Deo jussus eft , ut unum ex filiis ejus in regem In Gr. autem fic : Kai aapúrayer 'Isasai tas fald vid's
ungeret ; quò cùm venisset , adeßè omnes filios Jeffe jubet : 1 autê evelOY Łaperías de site Eaurúa Oux éteréta7, Kópios
videt deinde natu majorem , fpecie pulchrum , babitu & pro čr zýtois. Et adduxit Jeffe septem filios suos coram Samuel :
ceritate eminentem, fed refponfo ita monetur : Ne infpexeris, & dixit Samuel : Non elegit Dominus in his.
&c.

W. 11. Idem valent quæ habentur Græcè : Kai sine Ex-
Ν. 7. Gr. Και είπε Κύριος προς Σαμαήλ: Μη επιβλέψης μεήλ προς Ιεσαι: 'Εκλελοίπασι τα παιδαρια και Και είπεν
ÉT TH ofer ( Mr. Alex. apóowtar ) avrg, pude sis Thy "Ετι ο μικρός, δε σοιμαίνξ ώ τω σοιμνίω. Ει ait Samuel ad
obuv veve fes avrão © TU PEx dévxc avtór öti öx wis su baé - Jeffe: Defecerunt filii ? Et ait : Adbuc paruus , ecce pascit in
470 ár@pwtros, ( al. add. ģtws ) 4e7a6 Otros óri ár- grege. In ed. Compl

. Mù exaexcitale te around cépia. C, al.
9ρωπος όψεται εις πρόσωπον , ο δε Θεός όψεται εις καρ Μη εκλέλοιπε τα, &c. paulo poft in Compl. έσιν ο μικρότε-
dicer. Et dixit Dominus ad Samuel : Ne respexeris in af-

e9s , ngids', &c.
pedum ejus, neque in babitum magnitudinis ejus : quia fpre $. 12. Eò spectant quæ narrat Ambrof. in Pf. 118. to. I.
vi eum ; quoniam non ficut inspiciet homo , videbit Deus : 1201. f. Ipfe David quoque junior fratribus , cùm patris
quia homo videbit in faciem , Deus autem videbit in cor. oves pafceres , tanquam vili ablegatus obfequio , non oblatus
idem Hieron, op. ad Damas. 9, 3. to. 2. 568.
b. fic: le facer dori , quafi indignus qui ungeretur in regnum;

fed
Noli refpicere faciem ejus , neque ftaturam : quoniam repro-

á quæfitus
bavi eum ; quia non quomodo videt Deus , vider homo : boi regiæ unctionis accepit.
mo videt in facie , Deus autem infpicit cor. Hilar. in Pr. X. 13. Gr. avísu , surrexit, loco perrexit , & pro Ram
118. 350. d. Ne inspexeris in pulchritudinem ejus , ac ma matha, 'Apualaik, al. 'Apuclépe.
gnitudinem: quia non ita videt homo. ut Deus : homo. enim $. 14. Ita Græcè', nifi quòd pro comprehendit , habea
in facie videt, Deus autem in corde. Gaud. Brix. ser. II, tur & anive, suffocabat, detracto in fine, 5 fuffocabat eum ;
962. d. Ne admiratus fueris proceritatem ftatur& , vel pul at Aug. infra col. 108. g. constanter legit : Recesfit ab eo
chritudinem 'vultus eorum : quoniam homo videt in faciem , Spiritus Dei , & comprehendit eum fpiritus malignus, à
Deus autem videt in cor. Tercul. de præscrip. c. 3. 330. Domino. Tertul. 1. de fuga in perf. 969. c. Er abscellit
c. Homo in faciem , Deus in præcordia contemplatur. Cypr. Spiritus Domini à Saule, & concutiebar eum fpiritus ne-
1. de Lapl. 190. b. & l. 3. Testim. 320. a. Homo videt quam , à Domino , S. Suffocabat eum. Eucher. q. in Gen.
in facie , Deus autem in corde. Similiter in collat. Carthag. col..843. c. Suffocabat Saul spiritus malus Domini. Phi-
489. a. iterato verbo videt , post antem. Ita quoque leg. laftr. Brix. de Hæref. 713. d. Receffit ab eo Spiritus Do-
Auct. q. V.T.q. 18. 49. b. sed absque 2. videt. Anastas. I. mini, 85 immundus Spiritus fatigabat eum. In M. Floriac.
ep. 2. to. 1. p. 729, a. Non fic homo, ut Deus ; nam Deus sic : Et Spiritus Domini recehi à Saule, & comprebendig
videt in corde, bomo videt in facie. Anastas. verò II, ep: eum Spiritus malues, à Domino, & fuffocabat eum.
1. Conc. to. 4, p. 1279, b. Non quomodo videt homo , X. 15. Sic eft in Græco ad verbum, additâ unâ vocu-
det Deus; quia homo videt in facie , Deus autem videt là dù, ad ecce , quæ tamen abest ab edit. Compl. Hieron,
in corde.

in Joel, 2. to. 3. 1357, b, legit : Ecse fpiritus Dei malus
*.10. Sic enarrat Hilar, ubi fup. Adest & fecundus , obftupefcere te facit.

NO V'A.

ram te

1

[ocr errors]

via

& misit per

23..... Vide Not.

REGUM

.

VULGATA NOVA. 20. Tulit itaque Isai asinum plenum panibus , & conspectu meo : invenit enim gratiam in oculis meis. lagenam vini , & hædum de capris unum,

2 3. Igitur quandocunmanum David filii sui Sauli.

que spiritus Domini malus 21, Et venit David ad Saul, & fterit coram eo : arripiebat Saul, David tollebat citharam , & percuat ille dilexit eum nimis, & factus est ejus armiger. tiebat manu fua , & refocillabatur Saul, & leviùs 22. Misitque Saul ad Isai, dicens : Ster David in habebat : recedebat enim ab eo fpiritus malus.

NOTA AD VERSION EM ANTIQUAM. 7.23. Non omittenda qux observat Aug. in hunc loc. bebat : recedebat enim ab eo fpiritus malus. ( ut in Vulg. ) scilicet 1. 2. ad Simplic. to. 6. 108. g. 109. a. In non Sive ergo quod hic non eft dictum fpiritus Dei , fed tannullis , inquit , exemplaribus , & eis maximè, qua de lin tummodo fpiritus malus, quod ibi minùs dictum erat , gua Hebren ad verbum videntur expressa, invenitur fpiri- tanquam redditum apparet ; five quia superiùs ita pofitum tus Dei , fine additamento & intelligitur malus, ex eo erat :( . 15. & 16.) Et dixerunt fervi Saul ad eum : quòd arripiebat Saul, & reficiebat eum David tangendo ci Ecce spiritus Dei malus exagitat te, &c, ut in Vulg. non tharam : at, inquit, manifestum eft ideo non additum ma opus erat, cum rurfum diceretur : Quandocunque fpiritus lus, quin panlo superiùs jam dictum erat, de vicinitate Dei arripiebat Saul, addere malum , quia notum erat , de fcripturæ subaudiri & intelligi poterat ;. ita enim in hujus quo tunc diceretur. Attamen in Vulg. nostra nunc legitur : modi exemplaribus legitur : Igitur quandocunque spiritus Quandocunque spiritus Domini malus arripiebat Saul, &c. Domini arripiebat Saul , tollebat David citharam , & per

unde

apparer hanc vocem malus, in eam fuisse invectam curiebat manu sua, & refocillabatur Saul, & leviùs ha ex edit. LXX.

[ocr errors]

N O V A.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAPUT

T X v I I.

VULGATA
Ongregantes autem Philisthiim agmina sua ceret gregem patris fui in Bethlehem.

in prælium , convenerunt in Socho Judæ : 16. Procedebat verò Philifthæus maně & vespe-
& caftrametati funt inter Socho & Azeca , in fini re , & ftabat quadraginta diebus.
bus Dommim.

17. Dixit autem lsai ad David filium suum : AC2. Porro Saul & filii Ifraël congregati venerunt cipe fratribus tuis ephi polentæ , & decem panes ifin Vallem terebinthi, & direxerunt aciem ad pu tos, & curre in caftra ad fratres tuos, gnanduin contra Philifthiim.

18. & decem formellas calei has deferes ad tri3. Et Philifthiim ftabant super montem ex parte bunum : & fratres tuos visitabis, fi rectè agant : & hac, & Ifraël Itabat fupra montem ex altera par cum quibus ordinati funt , difce. te : vallisque erat inter eos.

19. Saul autem , & illi, & omnes filii Ifraël in 4. Et egressus est vir spurius de castris Philifthino- Valle terebinthi pugnabant adversùm Philisthiim. rum , nomine Goliath, de Geth , altitudinis sex cubi 20. Surrexit itaque David manè, & commendatorum & palmi :

vit gregem custodi : & onuftus abiit , ficut

præce5. & cassis ærea super caput ejus, & loricâ squa- perat ei lsai. Et venit ad locum Magala , & ad exermatâ induebatur : porro pondus loricæ ejus, quinque citum , qui egreffus ad pugnam vociferatus erat in millia siclorum æris erat :

certamine. 6. & ocreas æreas habebat in cruribus : & cly 21. Direxerat enim aciem Ifraël , fed & Philifpeus æreus tegebat humeros ejus :

thiim ex adverso fuerant præparati. 7. hastile autem haftæ ejus , erat quasi liciatorium 22. Derelinquens ergo David vasa quæ attulerat , texentium : ipfum autem ferrum haftæ ejus , fexcentos sub manu custodis ad farcinas, cucurrit ad locum siclos habebat ferri: & armiger ejus antecedebat eum. certaminis , & interrogabat fi omnia rectè agerentur 8. Stansque clamabat adversùm phalangas Ifraël,

erga fratres suos. & dicebat eis : Quare venistis parati ad prælium ? 23. Cùmque adhuc ille loqueretur eis, apparuit Nunquid ego non sum Philisthæus, & vos servi Saul ? vir ille spurius ascendens , Goliath nomine PhiEligite ex vobis virum, & descendat ad singulare listhæus , de Geth, de caftris Philisthinorum : & locertamen :

quente eo hæc eadem verba audivit David. 9. fi quiverit pugnare mecum , & percufserit me, 24. Omnes autem Ifraëlitæ , cùm vidiflent virum erimus vobis servi : fi autem ego prævaluero, & fugerunt à facie ejus, timentes eum valde. percuffero eum , vos servi eritis, & servietis nobis. 25. Et dixit unus quispiam de Israël : Num vi

10. Et aiebat Philisthæus : Ego exprobravi agmi- distis virum hunc qui ascendit ? ad exprobrandum 'nibus Ifraël hodie : Date mihi viruin , & ineat me enim Ifraëli ascendit. Virum ergo qui percullerit eum , cum fingulare certamen.

ditabit rex divitiis magnis , & filiam suam dabit ei, II. Audiens autem Saul , & omnes Israëlitæ ser- & domum patris ejus faciet absque tributo in Ifraël. mones Philisthæi hujuscemodi , stupebant , & metue 26. Et ait David ad viros qui ftabant fecum , dibant nimis.

cens : Quid dabitur viro, qui percusferit Philisthæum 12. David autem erat 1 2..... 31. Vide Not. hunc, & tulerit opprobrium de Israël ? quis enim est filius viri Ephrathæi , de

hic Philisthæus incircumcisus, qui exprobravit acies Sup. 16. quo supra dictum est , de Bethlehem Juda, cui nomen Dei viventis ?

erat Isai, qui habebat octo filios, & erat vir in die 27. Referebat autem ei populus eundem sermonem bus Saul fenex, & grandævus inter viros.

dicens : Hæc dabuntur viro, qui percusserit eum. 13. Abierunt autem tres filii ejus majores post 28. Quod cùm audisset Eliah frater ejus major, Saul in prælium : & nomina trium filiorum ejus , qui loquente eo cum aliis , iratus est contra David , & perrexerunt ad bellum , liab primogenitus , & fe-' ait: Quare venisti, & quare dereliquisti pauculas oves cundus Abinadab, tertiufque Samma.

illas in deserto ? ego novi superbiam tuam, & nequitiam 14. David autem erat minimus. Tribus ergo ma cordis tui : quia ut videres prælium , descendisti. joribus secutis Saulem,

29. Et dixit David : Quid feci ? nunquid non .. 15. abiit David , & reversus est à Saul, ut paf- verbum est ?

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥¥.12..... 31. A Gr. Vatic. penitus abfunt, quæ ref Gr. Alex. ac edict. Ald. & Compl. Vide Ambros, inf, pondeant viginti his Vulgatæ verfibus : exstant verò in Tom. I.

Rrr ij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

I.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

N O V A.

3. I. 1202. a.

VULGAIA
30. Et declinavit paululùm ab eo ad alium : di 31. Audita funt autem verba , quæ locutus eft
xitque eundem fermonem. Et respondit ei populus David , & annuntiata in conspectu Saul,
verbum ficut priùs.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. 1. de promis. 32..... Non corruat cor domini mei:ego ibo, 32. Ad quem cùm fuiffet adductus , locutus
ap. Profp. p. 151. & pugnabo huic Allophylo.

est ei : Non concidat cor cujusquam in eo.: ego b.

seryus tuus vadam, & pugnabo adversùs Philif

thæum.
Ambr. in Ps. 118. 33..... Non potes ire ad Allophylum, & pugna 33. Et ait Saul ad David : Non vales refif-

re cum eo : quonjam tu puer es, & ille vir bellator tere Philisthæo isti , nec pugnare adversùs eum:
est à juventute sua.

quia puer es , his autem vir bellator est ab ado

lefcentia fua.

VULGATA 34. Dixitque David ad

35. & persequebar eos , & percutiebam, erueEccli. 47. 3: Saul : Pascebat fervus tuus

bamque de ore eorum : & illi consurgebant adverpatris sui gregem, & veniebat leo , vel ursus, & sùm me, & apprehendebam mentum eorum, & fuftollebat arietem de medio gregis :

focabam , interficiebamque eos. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. A##. 1. de promil.

36. Et leonem & ursum occidit fervus tuus: sic 36. Nam & leonem & ursum interfeci ego

erit ifte unus ex illis. Nunc vadam, & auferam op- servus tuus : erit igitur & Philisthæus hic in-
E: Ms. Germ.9. probrium populi : quoniam quis eft iste Philistæus circumcifus , quafi unus ex eis. Nunc vadam,
7.
incircumcisus.....

& auferam opprobrium populi : quoniam quis
est iste Philisthæus incircumcisus , qui aufus eft
maledicere exercitui Dei viventis ?

NO V A.

34... 35. Vide Not.

p.151.b.

1

VULGATA NOVA.
37. Et ait David : Dominus qui eripuit me de ma- pinquans adversùm David , & armiger ejus ante eum.
nu leonis, & de manu ursi, ipse me liberabit de 42. Cùmque infpexif- 42. 43... 45.

Vide Not.
manu Philisthæi hujus. Dixit autem Saul ad David: set Philisthæus, & vidif-
Vade, & Dominus tecum sit.

set David , despexit eum. Erat enim adolescens , ru-
38. Et induit Saul David vestimentis suis , & im- fus , & pulcher aspectu.
posuit galeam æream super caput ejus , & vestivit 43. Et dixit Philisthæus ad David : Nunquid ego
eum loricâ.

canis sum, quòd tu venis ad me cum baculo ? Et
39. Accinctus ergo Daa 39..... 40. Vide Not. maledixit Philisthæus David in diis fuis :
vid gladio ejus super vel-

44. dixitque ad David : Veni ad me, & dabo
tem fuam, coepit tentare si armatus poffet incedere: carnes tuas volatilibus cæli & bestiis terræ.
non enim habebat consuetudinem. Dixitque David 45. Dixit autem David ad Philisthæum : Tu ve-
ad Saul : Non poffum sic incedere , quia non usum nis ad me cum gladio, & hafta , & clypeo : ego
habeo. Et deposuit ea ,

autem venio ad te in nomine Domini exercituum ,
40. & tulit baculum suum, quem semper habe- Dei agminum Ifraël , quibus exprobrasti
bat in manibus : & elegit sibi quinque limpidissimos 46. hodie , & dabit te Dominus in manu mea ,
lapides de torrente , & mifit eos in peram paftora- & percutiam te, & auferam caput tuum à te : &
lem, quam habebat secum , & fundam manu tulit : dabo cadavera caftrorum Philifthim hodie volatili-
& processit adversùm Philisthæum.

bus cæli & bestiis terræ : ut sciat omnis terra, quia
41. Ibat autem Philisthæus incedens , & appro- eft Deus in Ifraël.
VERSIO. ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ferrand. diac. ep. 47.... non in gladio, neque in hafta salvat Do-

47. Et noverit universa ecclesia hæc , quia non ad Regin.p. 158. minus : ipsius est bellum.....

in gladio, nec in hafta salvat Dominus : iplius
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 32. Gr. Mà Mì CuaT: -Ta xap x 8 xups ge i7 textu , nec derivata sunt in Vulgatam noftram , nisi è Gr.
αυτόν· ο ιελός και πορεύσεται , και πολεμήσι μετα το αλλο LΧΧ. ubi nunc ita leguntur : Ουχί σορεύσομαι, και πατάξω
φύλο τότε. Eό pariter fpectant que narrat Ambrof. in Ρr. αυτόν, και αφελώ σήμερον όνειδος εξ Ισραήλ, διότι τίς ο απε-
118. to. 1: 1201. f. de David : Progreffus , inquit , ad fituries citos, 's wreidsoe wapatažir osf wv705 ; His om-
bellum , cùm Golias totum populum Judæorum corporis fui nibus præponuntur ifta : Kai tör a6c87a , e ti depxtor
mole despiciens , fingulari certamine provocaret , timentibus tumlev ó cõrós oro ve sol ó a'mópuros ó átepituulos ws i'r
cateris , popofcit à rege, it congrediendi fibi permitteret f4- TéTwr• quæ leviter tantùm differunt à Lat. fup. In edit.
cultatem. Necdum quidem tanto certamini babilis aftimatus Compl. desunt seqq. Ovxi operosol, &c. fed folk.
eft, rege dicente : Non potes , &c.

. 39. 40. His duobus respondent quæ Aug. ait ser,
$.33. Ita Græcè , præter hæc minima , ó usi duruon, 32. 10. 5. col. 160. b. Noluit David vetuftatem armorum;
non poteris , pro non potes, detracto &, ante pugnare, abjecit , onerofa effe dixit , quia implicabant eum..... tamen
pro quo lic , tổ worspesīv, ad pugnandum ; exinde trans- abjeétis armis, elegit aliquid unde pugnaret..... tulit quin-
fertur où, poft es ; tollitur verò eft , post bellator : in que lapides de torrente , de fluvio, ö pofuit in vafe paftoris,
Compl. co gaiter. Auct. I. de promill. p. 151. b. fi quo lac mulgeri folet ; ita procesit armatus. Pro vase
militer hab. Cui Saul : Non potes, ait, quin tu puer esi pastoris , legitur Græcè , tớ xadio tớ Waipsnião, ut in
ille vir bellator eft à juventute fua.

Vulg.
**.34. 35. Pergit Ambrof. ubi fup. & alludens , ait : **.42. 43..... 45. His pariter respondent quæ narraç
Neque effet admiffus, nifi feciffet fidem , quòd in fua ado Ambrof. de Davide, scilicet in Pl, 118. to. 1. col. 1202.
lejcentia leonem fuis manibus ftrangulatum , extractis raptæ a. Ipfe etiam defpectus ab allophylo , quòd adversùs armas
ovis cruribus., peremiffet.

tum præliatorem cum virga og lapidibus procesinet, retulit,
. 36. Priora verba ad hoc, nunc vadam, de Auctore non viribus se fretrem esse , non armis , fed in nomine Do-
anon. sunt ; reliqua ex Ms. Germ. qui illa exhiber in mini confidentem ad prælium effe progressum , ut lacelite
margine , eadem manu descripta : fimiliter in Corb. n. 3. plebis auferret opprobrium.
ut & in Germ. n. 9. intra textum , sed expuncta de mo $.47. Gr. Ou're à poupaige, ny dópara Cu Kúprasa
rc. Hæc autem verba intermedia absunt ab Hebraico ότι τη Κυρία ο πόλεμος, &ς.

[ocr errors]

con

[ocr errors][ocr errors]

Eccli. ram.

VU IGATA N O V A.
enim est bellum , & tradet vos in manus noftras. & ufque ad Geth, & ufque ad Aecaron.

48. Cùm ergo surrexillet Philisthæus , & veniret, 53. Et revertentes filii Ifraël postquam persecuti
& appropinquaret contra David , feftinavit David , & fuerant Philifthæos, invaserunt caltra corum.
cucurrit ad pugnam ex adverso Philisthei.

54. Assumens autem David caput Philifthæi , at-
49. Et milit manum suam in peram , tulitque tulit illud in Jerusalem : arma verò ejus posuit in ta-
unum lapidem , & fundâ jecit , & circumducens per- bernaculo fuo.
cussit Philifthæuin in fronte : & infixus eft lapis in 55. Eo autem tempo-

55..... 58. Vide Not.
fronte ejus, & cecidit in faciem fuam super ter re, quo viderat Saul Da-

vid egredientem contra Philisthæum, ait ad Abner 47.4. so. Prævaluitque David adversùm Philisthæum principem militiæ : De qua ftirpe descendit hic ado1. Mac.

in funda & lapide, percuffumque Philisthæum inter- lescens, Abner ? dixitque Abner : Vivit anima tua , 4. 30.

fecit. Cùmque gladium non haberet in manu David, rex, fi novi..

SI. cucurrit, & ftetit fuper Philisthæum , & tu 56. Et ait rex : Interroga tu , cujus filius fit ifte
lit gladium ejus, & eduxit eum de vagina sua : & puer.
interfecit eum, præciditque caput ejus. Videntes au 57. Cùmque regressus esset David, percusso Phi-
tem Philisthiim , quod mortuus esset fortissimus eorum, listhæo, tulit eum Abner , & introduxit coram Sau-
fugerunt.

le, caput Philifthæi habentem in manu.
52. Et consurgentes viri Ifraël & Juda vocifera 58. Et ait ad eum Saul : De qua progenie es , ô
ti sunt, & persecuti sunt Philifthæos usque dum ve adolefcens ? Dixitque David : Filius fervi tui Isai
nirent in vallem, & ufque ad portas Accarom, ce Bethlehemitæ ego sum.
cideruntque vulnerati de Philifthiim in via Saraim,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
**.55..... 58. Hi quatuor versus non leguntur in Gr. & respondent Vulgatæ.
Vatic. exstant verò in Mr. Alex. ac editt. Ald. & Compl.

[ocr errors][merged small]

1.

"E ad

ma

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CAPUT XVIII.
VULGATA NOVA.

VERS10 ANTIQUA.
T factum est cùm complesset loqui

Actum est post verba hæc : colligata est ani- Hieron. in ep. ad
Saul : anima Jonathæ conglutinata est

Jonathæ cum anima David.....

Epb. 1. 2.1.4.359 animæ David , & dilexit eum Jonathas quali

b. animam fuam.

VULGATA

NO V A. 2. Tulitque eum Saul in die illa, & non concessit ad balteum. ci ut reverteretur in domum patris fui.

5. Egrediebatur quoque David ad omnia quæcun-
3. Inierunt autem David & Jonathas fædus : di- que misillet eum Saul, & prudenter se agebat : po-
ligebat enim eum quasi animam suam.

suitque eum Saul super viros belli, & acceptus erat
4. Nam exspoliavit fe Jonathas tunicâ , qua erat in oculis universi populi , maximèque in conspectu
indutus , & dedit eam David , & reliqua vestimen- famulorum Saul.
ta sua , usque ad gladium & arcum fuum , & usque
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Porro cùm reverteretur perçusso Philisthæo 6..... & ferret caput ejus in Jerusalem..... Ex Ms. Corb. n. 37
David , egrellæ sunt mulieres de univerfis urbi-
bus Ifraël, cantantes, chorosque ducentes in oc-
cursum Saul regis , in tympanis lætitiæ , & in
fiftris.

7. Et præcinebant mulieres ludentes, atque 7..... Percussit Saul in millibus, David in decem Ambr. in Luc. 20; Eccli. dicentes : Percussit Saul mille , & David decem millibus.

1, 1. 1507.b. 47.7. millia.

VULGATA NO V A.
8. Iratus est autem Saul nimis, & difplicuit in die illa , & deinceps.
oculis ejus sermo ifte : dixitque : Dederunt David de 10. Poft diem autem alteram , invafit spiritus
cem millia , & mihi mille dederunt : quid ei superest, Dei malus Saul, & prophetabat in medio domus suæ :
nifi folum regnum?

David autem psallebat manu fua , ficut per fingulos
9. Non rectis ergo ocu-

9..... II. Vide Not.

dies : tenebatque Saul lanceam,
lis Saul aspiciebat David à

1. & milit eam, putans quòd configere posset
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
7.1. Hic verfus prior cum aliis quatuor fequentibus fi- à prefere pro quibus Ambrof. hab. fup. Occurrunt juvesi-
milirer abest à Gr. Vatic, non aurem ab Alex, ac edict. cula , dicentes : fequuntur in Gr. 'Etatag Eæra cv Xaridor
Ald. & Compl. in quibus ita primum legitur : Kaišyérs- avis, u Aavid á feupré aur avot? quæ respondent Latino
70 c's CUVETEASCE marão após Eatha aj v toxù 'Iwrcégar supra. Idem tamen Ambros. in Pf. 118. to. 1. 1191. a.
Cυνεδ έθι τη ψυχή Δανία.

& 1202. c. legit : Saul triumphavit in millibus , David in
V.6. Hoc additamentum exhibet Ms. Corb. n. 3. in decem millibus : fimiliter 1. de apol. Dav. 680. b. ficut l.
margine , eadem manu , ut & alter Corb. n. 13. post has 5. de fide , to. 2. 553. c. præmissis his : Occurrerunt
Vulgatæ voces , Porro cùm reverteretur percuffo Philifthæo psallentes juvencule : in Ms. Alex. ac editt. Ald. & Compl.
David , quæ ultima verba absunt à Gr. Vatic. leguntur yuvaixes ai wallxom. Aug. in Pf. 33. col. 209. b. Et choro
autem in Alex. ac editt. Ald. & Compl. At in Græcorum jam fallo mulieres cantaverunt gloriam David, quòd Saul
nullo reperitur superius additamentum , nec eriam in He- percuffiffet in millibus , & David in denis millibus.
braïco textu : derivatum fortè eft ex veteri aliqua trans 9.9. 10. 11. Hi versus tres non inveniunțur in Gr.
latione Latina , ut suspicatur Martianæus nofter.

Vat. fecus in Alex. ac editt. Ald. & Compl.
7.7. Græcè præmittuntur ifta : Kai Emptor ai pureixes,

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA

N O V A. David cum pariete : & declinavit David à facie ejus 13. Amovit ergo eum Saul à fe , & fecit eum secundo.

tribunum super mille viros : & egrediebatur , & in-
12. Et timuit Saul David , eò quòd Dominus esset trabat in conspectu populi.
cum eo , & à fe recefiffet,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal.l. 1. 14. Et erat David in omnibus viis suis sapiens, 14. In omnibus quoque viis suis David

prupro S. Atban, 187. & Dominus erat cum illo.

denter agebat , & Dominus erat cum eo.

Sup.16 d.

15. Vidit itaque Saul qudd prudens effet ni-13.

mis , & ccepit cavere eum. 16. Et omnis Israël & Juda diligebant David.... 16. Omnis autem Ifraël & Juda diligebat

David : ipfe enim ingrediebatur & egrediebatus

ante eos.

VULGATA NO V A. 19. Dixitque Saul ad

17..... 19. Vide Not. regis. David : Ecce filia mea

2 3. Et locuti sunt servi Saul in auribus David ommajor Merob , ipsam dabo tibi uxorem : tantummo nia verba hæc. Et ait David : Num parum videtur Inf. 25. 28. do esto vir fortis , & præliare bella Domini. Saul vobis , generum esse regis ? Ego autem sum vir pau

autem reputabat , dicens : Non sit manus mea in eum, per & tenuis.
fed fit super eum manus Philifthinorum.

24. Et renuntiaverunt servi Saul , dicentes : Hu-
18. Ait autem David ad Saul : Quis ego fum, juscemodi verba locutus est David.
aut quæ est vita mea , aut cognatio patris mei in 25. Dixit autem Saul : Sic loquimini ad David :
Israël , ut fiam gener regis ?

Non habet rex sponsalia necefle , nifi tantùm cen19. Factum est autem tempus, cùm deberet da tum præputia Philifthinorum , ut fiat ultio de inimiri Merob filia Saul David, data est Hadrieli Mola- cis regis. Porro Saul cogitabat tradere David in mathitæ uxor.

nus Philifthinorum. 20. Dilexit autem David Michol filia Saul alte 26. Cùmque renuntiassent servi ejus David, verra. Et nunciatum est Saul, & placuit ei.

ba quæ dixerat Saul, placuit fermo in oculis David, 21. Dixitque Saul : Dabo eam illi, ut fiat ei in

ut fieret gener regis. scandalum , & fit super eum manus Philifthinorum. 27. Et poft paucos dies surgens David , abiit cum Dixitque Saul ad David : In duabus rebus gener viris qui sub eo erant. Et percussit ex Philifthiim dumeus eris hodie.

centos viros, & attulit eorum præputia , & annuEt mandavit Saul servis suis : Loquimini ad meravit ea regi , ut eflet gener ejus. Dedit itaque David clam me , dicentes : Ecce places regi , & Saul ei Michol filiam suam uxorem. omnes fervi ejus diligunt te. Nunc ergo esto gener VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Lucif. Cal, ubi fup. 28. Et vidit Saul quoniam Dominus cum Da 28. Et vidit Saul, & intellexit quod Dominus vid est. Et omnis Israël diligebat eum.

esset cum David. Michol autem filia Saul dilige

[ocr errors][ocr errors]

22.

bat eum.

Sup. 14.

29. Et magis adjecit Saul timere à facie David.

29. Et Saul magis cæpit timere David : fac

tusque est Saul inimicus David cun&tis diebus.

VULGATA N O V A.
30. Et egressi sunt
30..... Vide Not.

gerebat David quàm omnes servi Saul , & celebre principes Philisthinorum :

factum est nomen ejus nimis.
à principio autem egressionis eorum , prudentiùs se

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
$. 14. Sic est in Græco, excepto uno Curicor , intelli deest.
gens, pro fapiens.

9.29. In Gr. Vat. fimpliciter : Kalaspooble70 evra Csis. 16. Ita Lucif, subdit , omisso intermedio 7.15. qui faudrò Aavid ft. Et adjecit cavere à David ampliùs: ac camen exstat in Græco , sicut hic nyára , diligebat, pro in edit. Compl. fic : II pools70 Eaga poberem ou are aspoocódiligebant.

78 Aavid, ut sup. **. 17. 18. 19. Totidem absunt à Græco Vatic. qui *. 30. Hic versus penitus omittitur in Gr. Vat. exstat tamen leguntur in Alex. ut in editt. Ald. & Compl. verò in Alex. ac editt. Ald. & Compl. de more , non au.

7.28. Ad verbum è Græco, excepto uno eft ; quod tem apud Lucif. fupra.

CAPUT XIX.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal, l. 1. 1.

Ocutus est autem Saul ad Jonathan filium
Tlocutus , 1.
pro S. Atban, 187.

suum , & ad omnes servos suos , ut oCde Et Jonathan filius Saul diligebat David valde. ciderent David. Porro Jonathas filius Saul dili

gebat Dayid valde. 2. Et indicavit Jonatha David, dicens : Saul 2. Et indicavit Jonathas David, dicens: Quæquærit occidere te.....

rit Saul pater meus occidere te : quapropter observa te , quæso, manè, & manebis clam, &

abfcondêris. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥. 1. Ita Græcè verbum pro verbo , nisi quòd pro di 9.2. Sic est in Gr. prærer unum, átrú Ferne..... toe aan ligebat , habetur upcīto ; quasi deligebat , ab aipów , capio, vid; annuntiavit...... ipfi David , pro indicavit.... Dan eligo, mel, in Compl. hrana,

vid, quod idem Sonata

« ZurückWeiter »