Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

re ,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA , Aug. Locat. 41. 34..... & insidiati sunt super Sichimam quatuor 34. Surrexit itaque Abimelech cum omni .376.d. principia.

exercitu fuo nocte , & tetendit insidias juxta Si

chimam in quatuor locis.

'VULGATA NO VA..
35. Egresfusque est Gaal filius Obed , & ftetit in Nonne hic populus est, quem defpiciebas : Egrede
introitu portæ civitatis. Surrexit autem Abimelech, & &

pugna contra eum.
omnis exercitus cum eo de insidiarum loco.

39. Abiit ergo Gaal , fpe&ante Sichimorum

pom
36. Cùmque vidisset populum Gaal , dixit ad Ze- pulo, & pugnavit contra Abimelech,
bul : Ecce de montibus multitudo descendit, Cui ille 40. qui persecutus est eum fugientem , & in ur-
refpondit : Umbras montium vides quasi capita ho- bem compulit : cecideruntque ex parte ejus plurimi ,
minum , & hoc errore deciperis.

usque ad portam civitatis :
37. Rursumque Gaal ait : Ecce populus de um 41. & Abimelech sedit in Ruma : Zebul autem ,
bilico terræ descendit, & unus cuneus venit per viam Gaal & socios ejus expulit de urbe , nec in ea paffus
quæ respicit quercum.

est commorari.
38. Cui dixit Zebul : Ubi est nunc os tuum, quo 42. Sequenti ergo die egressus est populus in cam-
loquebaris : Quis est Abimelech ut serviamus ei ? pum. Quod cùm nunciatum esset Abimelech,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 42.1. 43. & accepit populum, & divisit eum in tria 43. tulit exercitum suum , & divisit in tres tur:
3. 376.d.
principia.....

mas , tendens insidias in agris. Vidensque quòd egrederetur populus de civitate , surrexit , & ir

ruit in eos

VULGATA NOVA. 44. cum cuneo suo, oppugnans, & oblidens civi- & igne mille homines necarentur, viri pariter & mqcarem : duæ autem turmæ palantes per campum ad- lieres, habitatorum turris Sichem. versarios persequebantur.

50. Abimelech autem inde proficiscens, venit ad 45. Porro Abimelech omni die illo oppugnabat oppidum Thebes, quod circumdans oblidebat exerorbem : quam cepit , interfectis habitatoribus ejus, citu. ipsaque destructa , ita ut fal in ea dispergeret.

51. Erat autem turris excelsa in media civitate; 46. Quod cùm audissent qui habitabant in turre ad quam confugerant fimul viri ac mulieres , & omSichimorum , ingresii sunt fanum dei sui Berith, ubi nes principes civitatis , clausâ firmiffimè januâ , & fædus cum eo pepigerant, & ex eo locus nomen ac- super turris tectum ftantes per propugnacula. ceperat , qui erat munitus valde,

52. Accedensque Abimelech juxta turrim , pu47. Abimelech quoque audiens viros turris Sichi- gnabat fortiter : & appropinquans oftio, ignem fupmorum pariter conglobatos ,

ponere nitebatur : 48. ascendit in montem Selmon cum omni popu 53. & ecce una mulier fragmen molæ desuper ja- 2. Ref: lo suo : & arrepta fecuri, præcidit arboris ramum , ciens , illisit capiti Abimelech, & confregit cerebrum 11,21. impositumque ferens humero, dixit ad socios : Quod ejus. me videtis facere , citò facite.

54. Qui vocavit citd armigerum suum , & ait ad 1. Rego 49. Igitur certatim ramos de arboribus præciden- eum : Evagina gladium tuum, & percute me : ne

31.4

1. Pare tes , sequebantur ducem. Qui circumdantes præsi- fortè dicatur quòd à femina interfectus sim. Qui jufdium , fuccenderunt : atque ita factum est, ut fumo sa perficiens, interfecit eum, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut. 43 55.... & abierunt viri in locum suum :

ss. Illoque mortuo , omnes qui cum eo erant

de Israel , reverfi sunt in fedes fuas :

VULGATA NOVA. 56. & reddidit Deus malum, quod fecerat Abi 57. Sichimitis quoque , quod operati erant , remelech contra patrem fuum , interfe&tis feptuaginta tributum eft, & venit super eos maledi&io Joatham fratribus suis.

filii Jerobaal. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. verbum effe mihi non occurrit ; fed illud movet , quòd cùm principia, Téteqoir apxaiç; in Mr. Alex. Elxia, téaradixiffet , fimul ut oritur sol, addidit, diluculo surges; cùm eas dpxes, in Oxon. siss'. dozás, in edd. Ald. & Compl. ipfum diluculum quod Græcè dicitur öplegs , tempus ante capes epxai, id est, quatuor partes , ut notat Aug. folem fignificet , quod jam ufitatiffimè dicitur , cùm albef- ibid. cere cæperit : fic itaque intelligendum eft , ut quod pofitum .43. In Græco, v dreiner UTA'S , & divifit eos, fooft manè, ipsum diluculum intelligatur : additum eft antem, lus Mi. Alex. autóv. Rursum monet Aug. hic tris princi. simul ut oritur sol, ut exprimeretur , non jam orto fole pin, pro tribus partibus elle pofita. faciendum , fed ubi fulgor apparuerit folis orientis. Nota *.55. Græc. Kaiéropeúturor arne, &c. Et iverunt vir, etiam pro tendes, Græcè legi &x7evsīs , extendes.

non viri; id eft, inquit August. unusquisque ; & quidein *. 34. Græcè Eugère , loco Sichimam , & pro quatuor Mr. Ox. hab. šxasis.

10.

[ocr errors]

C A PUT X.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

Oft Aug.quæft. 47. in y.

la fratris ejus, vir Issachar.....

Illachar , qui habitavit in Samir montis Ephraim : NOTA AD VERSION EM ANTIQUAM. *. 1. Rectè è Græco, ubi azłecedeapx, loco patris fra- tris fratris ejus , cùm ordinatiùs de ustatius atque aper: tris; unde Aug. ibid, Filium patrui ejus , dixit filium pa- siùs diceretur , filium fratris patris cjus : filius enim frat

,

[ocr errors]

VULGATA

NO V A.
1. & judicavit Ifraëlem viginti & tribus annis , cavimus tibi , quia dereliquimus Dominum Deum nof-
mortuusque est, ac sepultus in Samir.

trum, & servivimus Baalim.
: 3. Huic fucceßit Jair Galaadites , qui judicavit 11. Quibus locutus est Dominus : Nunquid non
Israëlem per viginti & duos annos ,

Ægyptii & Amorrhæi , filiique Ammon & Philif-
4. habens triginta filios fedentes super triginta pul- thüm
los asinarum, & principes triginta civitatum , quæ 12. Sidonii quoque & Amalec & Chanaan, op-
ex nomine ejus funt appellatæ Havoth Jair , id est, presserunt vos , & clamastis ad me , & erui vos de
oppida Jair , usque in præsentem diem , in terra Ga manu eorum ?
laad.

13. Et tamen reliquistis me, & coluistis deos alie-
5. Mortuusque est Jair , ac fepultus in loco cui nos : idcirco non addam ut ultra vos liberem :
eft vocabulum Camon,

14. ite, & invocate deos quos elegistis : ipsi vos
6. Filii autem Ifraël peccatis veteribus jungentes liberent in tempore angustiæ.
nova , fecerunt malum in confpectu Domini , & fer 15. Dixeruntque filii Ifraël ad Dominum : Pec-
vierunt idolis , Baaliin & Astaroth , & diis Syriæ ac cavimus , redde tu nobis quidquid tibi placet : tan-
Sidonis & Moab & filiorum Ammon & Philisthiim: tùm nunc libera nos.
dimiseruntque Dominum , & non coluerunt eum. 16. Quæ dicentes , omnia de finibus fuis alieno-

7. Contra quos Dominus iratus, tradidit eos in rum deorum idola projecerunt, & servierunt Domi-
manus Philifthiim & filiorum Ammon.

no Deo : qui doluit fuper miseriis eorum.
8. Afflictique sunt , & vehementer oppressi per 17. Itaque filii Ammon conclamantes in Galaad
annos decem & o&to , omnes qui habitabant trans fixere tentoria : contra quos congregati filii Ifraël,
Jordanem in terra Amorrhæi, qui est in Galaad: in Mafpha caftrametati sunt.

9. in tantum , ut filii Ammon , Jordane transmis 18. Dixeruntque principes Galaad singuli ad pro-
fo, vastarent Judam & Benjamin & Ephraim : afflic- ximos suos : Qui primus ex nobis contra filios Am-
tusque est Ifrael nimis.

mon cæperit dimicare , erit dux populi Galaad.
10. Et clamantes ad Dominum , dixerunt : Pec-

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
patrui ejus , ficut evidentiùs in ea interpretatione, qua ex fove ponatur hic patris frater, genitivum facie hujus patris
Hebræo eft, invenitur. Non ergo quod dictum est , patris fratris. Et paulò poft quærit , Quomodo fuerit patruus Abi-
fratris , ab eo declinatum eft quod eft in nominativo pater melech vir Isachar, id eft , de tribu Isachar, cùm Abi-
fratris , fed ab eo quod eft patris frater, hoc est enim pa melech patrem habuerit Gedeon , qui Gedeon de tribu fuit
truus ; nom five ponatur in nominativo hic pater fratris, Manassé. Vide lis ibid. 610. a. seq.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT X I.

VULGATA N O V A.
"F

Uit illo tempore Jephte Galaadites vir fortis- tricis, qui natus est de Galaad.
simus atque pugnator, filius mulieris mere-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
2. Habuit autem Galaad uxorem , de qua 2..... & creverunt filii uxoris , & ejecerunt Aug.queft. 49. in
fuscepit filios : qui poftquam creverant , ejece- Jephte, & dixerunt ei: Non hæreditabis in domo Judic. t. 3.617.6.
runt Jephte , dicentes : Hæres in domo patris patris noftri, quoniam filius mulieris fornicariæ d. e. f.
noftri efle non poteris , quia de altera matre na tu.
tus es.

3. Quos ille fugiens atque devitans , habita 3: Et fugit Jephte à facie fratrum suorum, & vit in terra Tob: congregatique funt ad eum habitavit in terra Tob : & colligebantur ad Jephviri inopes , & latrocinantes , & quali principem te viri latrones , & obambulabant cum ipfo. sequebantur.

VULGATA N O V A. 4. In illis diebus pu

4..... 6. Vide Not.

res natu de Galaad, ut tollerent in auxilium fui Jephgnabant filii Ammon con

te de terra Tob : tra Ifraël.

6. dixeruntque ad eum': Veni, & efto princeps
s. Quibus acriter instantibus , perrexerunt majo- noster , & pugna contra filios Ammon.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Gen, 26.

7. Quibus ille respondit : Nonne vos estis , 7. Jephte respondit fenioribus Galaad : Non Aug.sup.618.6,
27.
qui odistis me, & ejecistis de domo patris mei, ne vos odio habuiftis me,

ne vos odio habuiftis me, & ejecistis me de do- 8.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
7.2. Ita de Græco, verbum è verbo : repofuimus au Compl. Cureréyor?o apos tór 'Iepede ävd pes utci, Cure
tem , & dixerunt ei , ex eodem Gr. eitav autớ, cujus Če Tropeúerlo het' durš, quæ magis ad Auguft. accedunt;
loco Aug. habet , dixerunt ergo ad Jephte. Nota etiam loco excipienda tamen vox ato, quæ non nifi leves , ac te-
fornicaria, scriptum esse étaleges; non malè etiam lege nues fonat : Augustin. constanter habet latrones , vel uc
rerur été eges, alterius , ut in Ms. Alex. & Vulg.

ipse explicat infra, iniquos , peccatores , fceleratos.
$. 3. Ad verbum è Gr. usque ad vocem Tob incl. Mo ♡♡. 4.... 6. His accedunt quæ ait August. q. 49. in
net August. per Tob, intelligi bonum , vel potiùs opimum. Judic. to. 3. 618. a. Qui abjecerant Jepbte , ( erat enim
Quod enim, inquit , Gracè dyatör, hoc Latinè opimum di Galaadites ) converfi funt ad eum , & quxfverunt eum,
citur ; id autem interpretatur Tob : & inf. Dicitur de Jeph- per quem liberarentur ab inimicis fuis : & infra : Seniores
se, quia pofteaquam fugiens à facie fratrum fuorum , ha Galaad venerunt ad Jephte : paulòque poft : Contra filios
bitavit in terra Tob , colligebantur ad eum viri latrones , Ammon dux quærebatur Jephte, quibus vidis liberarentur ,
& obambulabant cum ipfo. In Græco Vatic. fic : Kai Gur- qui eo duce adversùs illos bellare cupiebant.
εγράφησαν προς Ιεφθάς άνδρες κενοί, και εξήλθον μετ' αυ $.7. Græc. initio hab. Kai einer 'Isplce , Et dixit
78. Et conglobati sunt ad Jephta viri inanes, Es egrefi funt Jephte, pro Jephte respondit, quod Aug. narrando dixit ;
,cum 6o. At in Mss. Alex. & Oxon, ut in editt. Ald. & cætera quadrant, exceptis ulc, his, Et quid eft quod , &c.
Tom. I.

Ll1

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Num.

Judic. 619,6.

20. 141

illius,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. ubi fup.' mo patris mei, & emisistis me à vobis ? & quid & nunc venistis ad me necessitate compulli ?

est quod veniftis, quando tribulati estis ?

8. Et dixerunt leniores Galaad ad Jephte : 8. Dixeruntque principes Galaad ad Jephte: Aug. Locut. 44.t. Non fic modò venimus ad te..... & eris nobis Ob hanc igitur causam nunc ad te venimus, ut 3. 376... in caput omnibus habitantibus Galaad.

proficiscaris nobifcum , & pugnes contra filios
Ammon , Gifque dux omnium qui habitant in

Galaad,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. quæft. 49. in
9..... ero vobis in

9. Jephte quoque di 17. Misitque nuncios ad regem Edom , dicens : principem.

xit eis : Si verè veniftis ad Dimitte me ut transeam per terram tuam. Qui no

me, ut pugnem pro vo luit acquiescere precibus ejus. Misit quoque ad regem bis contra filios Ammon, tradideritque eos Dominus Moab , qui & ipfe transitum præbere contempsit. in manus meas, ego ero vester princeps ?

Mansit itaque in Cades, 10. Qui responderunt ei : Dominus, qui hæc au 18. & circuivit ex latere terram Edom , & terdit , ipfe mediator ac testis est, quòd nostra promissa ram Moab : venitque contra orientalem plagam terfaciemus.

ræ Moab,& caftrametatus est trans Arnon : nec vo Nam: 11. Abiit itaque Jeph I I..... 12. Vide Not. luit intrare terminos Moab : Arnon quippe confinium 21. 13 te cum principibus Ga

eft terræ Moab.

24. laad , fecitque eum omnis populus principem fui. Lo 19. Misit itaque Israël nuncios ad Sehon regem cutusque est Jephte omnes fermones suos coram Do- Amorrhæorum , qui habitabar in Hesebon , & dixemino in Mafpha.

runt ei : Dimitte ut transeam per terram tuam usque 12. Et misit nuncios ad regem filiorum Ammon, ad Auvium. qui ex persona sua dicerent : Quid mihi & tibi est, 20. Qui & ipfe Israël verba despiciens , non diquia venisti contra me , ut vastares terram meam ? misit eum tranfire

per

terminos fuos : sed infinita mulNum. 21. 13. 24.

13. Quibus ille refpondit : Quia tulit Israël ter titudine congregata , egressus est contra eum in Jasa, ram meam , quando ascendit de Ægypto , à finibus & fortiter resistebat. Arnon usque Jaboc atque Jordanem : nunc ergo cum 21. Tradiditque eum Dominus in manus Ifraël pace redde mihi eam.

cum omni exercitu fuo , qui percussit eum , & pof14. Per quos rursum mandavit Jephte , & impe- fedit omnem terram Amorrhæi habitatoris regionis ravit eis ut dicerent regi Ammon :

Is. Hæc dicit Jephte : Non tulit Israël terram 22. & universos fines ejus , de Arnon ufque JaMoab , nec terram filiorum Ammon :

boc , & de folitudine usque ad Jordanem. 16. sed quando de Ægypto conscenderunt , am 2 3. Dominus ergo Deus Ifraël subvertit Amorbulavit per folitudinem usque ad mare rubrum , & rhæum , pugnante contra illum populo suo Ifraël, venit in Cades,

& tu nunc vis poflidere terram ejus ? VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quaft. 48. in 24. Nonne quæcunque hæreditavit tibi Cha 24. Nonne ea quæ poffidet Chamos deus Judic. 610.6.d. mos deus tuus hæc hæreditabis ? Et omnia tuus , tibi jure debentur ? Quæ autem Dominus

quæcunque

hæreditavit Dominus Deus nofter à Deus noster victor obtinuit , in noftram cedent facie veftra, hæc hæreditabimus :

poffeffionem :

VULGATA NOVA.
Num. 22. 2. 25. nisi fortè melior es Balac filio Sephor rege 27. Igitur non ego pecco in te , sed tu contra me

Moab : aut docere potes , quòd jurgatus fit contra malè agis, indicens mihi bella non justa. Judicet Do-
Israël , & pugnaverit contra eum ,

minus arbiter hujus diei , inter Israël & inter filios
26. quando habitavit in Hesebon, & viculis ejus, Ammon.
& in Aroer , & villis illius , vel in cunctis civitati 28. Noluitque acquiescere rex filiorum Ammon
bus juxta Jordanem , per trecentos annos. Quare verbis Jephte , quæ per nuncios mandaverat,
tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis?
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quaeft.49. 29. Et factus est super Jephte Spiritus Domi 29. Factus est ergo super Jephte Spiritus Do613.1.619.6.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. pro quibus ira Grece : Και διατί ήλθατε πρός με νύν, . 24. Hæc folùm discrepant à Græco : hæreditavit tim xa xpišels ; Et propter quid venistis ad me nunc , cùm bi..... omnia quæcunque hæreditavit..... hæc... pro quiegetis? sed in Mss. Alex. & Oxon. fic: Tí örı üba7e após bus in cod. Vatic. xan@gropÝGEN CE..... ajtós Tárlas so's išmHi, vviza , deinde in Alex. tai buloi , in Oxon. år etri pe....o dutós... hareditabit je..... & omnes quos abftulit..... 6u7€, in Ald. & Compl. ebribuis: exdem etiam edict. hab. hos , &c. at in Mss. Alex. & Oxon. ur in editt. Ald. & ut sup. ti to, sed cum vür, ante vivixa.

Compl. κα7εκληρονόμηκέ (Αlex. κα7εκληρονόμησέζοι , &c. 7. 8. Ad verbum è Græco , fi tamen hoc excipias, in Oxon. Ald. & Compl. zárla öga xa7sxan@gvópenger Non fic modò venimus, pro quo in cod. Vatic. est, coa úmir Ovu Kúeles..... autá: in Ms. tamen Alex. ac edir. TÉTO Vür {Tespé Haper , propter hoc nunc revertimus ; at in Ald. deest & Bru, ficut in Compl. suiv form, Ox. habet autós. Alex. X ŠTws vür ürlopeer, in Oxon. *X $TWS Curuialeger, Addit Aug. ibid. Quidam Latini fic interpretandum putavein editt. Ald. & Compl. dice rộto vür Curvasomeer ( Ald. runt , ut dicerent : Nonne quæcunque dedic tibi in hæreditavalover.) Item in cod. Vatic. non caput legitur, sed ép tem Chamos deus tuus, hæc poflidebis ?..... Quidam verò xoria , principem ; in Alex. verò & Oxon. nec non in fic habent : Nonne quæcunque possedit Chamos deus tuus , editt. præd. lspaaur, ut & apud Aug.conftanter in Quæst. hæc poflidebis ?..... Magis autem..... fensus elucet in iis vera col. 618. g. 619. b.

bis quæ Græcus habet : Nonne quæcunque hæredicavit tibi ř.9. Aug. ubi fup. 618. g. ait : Refpondet ille , fi eo Chamos deus tuus

hæc hæreditabis ? Et poft pauca : rum vicerit inimicos , quòd erit eis in principem..... & pau In eo quod fequitur : Et omnia quæcunque hæreditavit Dolò poft : Diitum eft, inquit, Ero vobis in principem ; illi minus : non dixit, bæreditavit nobis , tanquam diceret , fiautem dixerant : Eris nobis in caput. In cod. Vatic. 'Erco cut nobis videtur ; fed verè hæreditavit , à facie veftra , quoυμίν έσομαι εις άρχοντα, 1η Αlex. εις κεφαλήν.

niam abftulit ipfis, 5 bis dedit : hæc , inquit , hæredita♡♡.11. 12. Huc redeunt quæ narrat Aug. q. 49. in Jud. bimus. 10. 3. 619.C. Posteaquam eis idem Jephte dux conftitutus eft, W.29. Ita Græcè, præter feqq. capăzbe , præteriit, lomilit nuncios ad boftes pris pacis verba pertantes. co perrexit, Aug. infra col. 619. c. pertranfit, in Mss.

>

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. mini, & circuiens Galaad, & Manasse, Maf- ni, & perrexit Galaad, & Manaffe, & transiit Aug. ubi fupi pha quoque Galaad, & inde transiens ad filios speculam Galaad , & de specula Galaad ad trans Ammon,

filios Ammon; 30. votum vovit Domino, dicens : Si tradi 30. & vovit Jephte votum Domino , & di- Aug.quaft. 49. in deris filios Ammon in manus meas, xit : Si traditione tradideris mihi filios Ammon Judic. i. 3.612.6.

2.619.3. in manu mea , 31. quicunque primus fuerit egressus de fo 31. & erit, quicunque exierit de januis domus ribus domus meæ, mihique occurrerit reverten meæ in obviam mihi , in revertendo me in pace ti cum pace à filiis Ammon, eum holocaustum à filiis Ammon , & erit Domino, offeram eum offeram Domino.

holocauftoma.

VULGATA NOVA.
32. Transivitque Jephte ad filios Ammon, ut Mennith, viginti civitates , & ufque ad Abel, quæ
pugnaret contra eos : quos tradidit Dominus in ma est vineis confita , plagâ magnâ nimis : humiliatique
nus ejus.

funt filii Ammon à filiis Ifraël.
33. Percussitque ab Aroer usque dum venias in
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
34. Revertente autem Jephte in Mafpha do 34..... & hæc unica ei, & non est ei præter ip. Aug. Locut. 45.1.
mum suam , occurrit ei unigenita filia fua cum sam filius aut filia.

3. 376.c.f. tympanis & choris : non enim habebat alios liberos.

35: Qua visa , fcidit vestimenta fua , & ait : 35..... conscidit vestimenta sua, & dixit : Heu Ambr. 1. 3.offic.s. Heu me, filia mea, decepisti me, & ipsa decep- me, filia , impedisti me, in stimulum doloris fac- 2. 127... I, de ta es : aperui enim os meum ad Dominum , &

ta es mihi : ego enim aperui os meum de te ad ob.Val. 1187.d. aliud facere non potero.

Dominum, & non potero avertere.
36. Cui illa respondit : Pater mi, fi aperuisti 36. Illa dixit ad eum : Pater , fi in me ape-
os tuum ad Dominum , fac mihi quodcunque ruisti os tuum, fac mihi ut exiit de ore tuo........
pollicitus es , concessa tibi ulcione atque victoria
de hoftibus tuis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Alex. & Oxon. ac editt. Ald. & Compl. dieln, ut pau votum vovit, quòd fi inimicos vincere contigisset , quidquid
lò post iterum, pro tranfiit , quod tamen deest in Mf. ei primitus ex domo sua obviam fieret , offerret in facrifi-
Oxon. in Vatic. rursus wapñres ; exinde ab eodem Var. cium ; cujus audacia hoc modo correpta eft

ut non ani-
absunt seqq. 8 de specula Galaad, quæ retinet Alex. cum mal cujusque pecoris exiftimatum , fed unica filia virgo ,
editt. Ald. & Compl. ubi fic: w atò xotias Tarzas się triumphantis more occurrens , affligeret graviter de promilho-
Toméex, &c. Similiter Aug. denuo col. 619. e. g. & ab ne victorem.
Specula Galaad, &c.

$. 34. In Græco Vat. additur ūv, erat, post hæc ; fed
*'*. 30. Aug. ibid. col. 613. d. legit : Et votum vovit ûr, deest in Alex. & Oxon. ut in editt. Ald. & Compl.
Jephte Domino ; at Græcè ut supra , licur & seqq. hoc tan deinde in Vat. & al. fecroyerús, unigenita , pro unica. Ape
tùm excepto , écr dedo's dãsfi dans dederis , loco si tra Aug. quæft. 49. 613. a. constanter unica , paulòque post,
ditione tradideris ; fed in Mls. Alex. & Oxon. ut & in unica carillima, juxta Mss. Alex. & Oxon. qui addunt
editt. Ald. & Compl. fic, far woegdoos waesed s pos. Vid. avtớ ayatytú, cum Ald. ed. Sequitur in cod. Vat. xx iv
înf. Ambr. not. ad y. 35. Hieron. l. 1. cont. Jovin. to. αντώ ÉTEpos , non erat ei alius , loco non eft ei præter ipfam:
4. p. 2. col. 165. b. Si tradens tradideris filios Ammon in verům Alex, ac editt. Ald. & Compl. ferunt, řx ési
manibus meis.

αυτώ πλην αυτής cum Αug. in Oxon. και εχ υπάρχει αυ-
*. 31. Similia prorsus in Græco, præter unum aut al T@ Tawy aurūs. Addit Aug. Non eft ei , pro non erat ei ,
terum , nempe ante quicunque , ponitur o f'xTop vóueros, di&tum eft ; præterita quippe narrantur.
exiens , præterquam in Mr. Oxon. à

quo

abest ; deinde $.35. Ambrof. loco cit. 1. 3. offic. sic legit : Confcidit pro januis, leg. Tūs Juexs, janua ; in Mr. tamen Alex. vestimenta fua, & dixit : Heu me , filia mea, impedisti mificut in editr. Ald. & Compl.' sic , fx TC Cupãr. Apud hi', fimulus doloris fi&ta es mihi. At in vet. edit. ImpeHieron. l. 1. cont. Jovin. to. 4. p. 2. col. 165. b. Qui disti mibi , impedisti mihi , in stimulum dolorum facta es micunque exierit de domo mea in occursum mihi , cùm reverti hi. Mss. Ambrof. inter se consentiunt, nili quod aliqui hacæpero in pace à filiis Ammon, erit Domino , & offeram il bent : Impedisti mihi, in stimulum, &c. reliqui verò, Imlum holocauftum. Aug. etiam ipse inf. col. 619. g. 620. pedisti me , stimulus , &c. Lib. autem de virgin. c. 2. to. a. eadem repetit, legitque offeram , quæ conjunctio , 2. 115. C. fic legitur : Heu me , filia , perdidisti me : ego abest quidem à Gr. Vatic. sed in Alex. exstat, & Oxon.

enim aperui os meum de te ad Dominum. In Gr. Kai 7 ac in edit. Ald. ubi , vg avolow. Auct. verò q. Ver. Test. νείο, ως είδεν αυτήν αυτος , διέρρηξε τα μάτια αυτά, και 4. 43. p. 56. b. habet : Quidquid mihi redeunti à cæde oce

sinerA , ( Alex. Olupos, Oxon. cum editt. Ald. & currerit ante oftia domus mee , boc offeram Deo. Huic eriam Compl. Oinar Jurctup pex, toegexm i tepašas pe, (Mr.

. ut & al. nonnullis hujus cap. respondent quæ fequuntur: Oxon. Góralep, guterodosátuxos jis, Ald. Júyazép key,
Ambrof. l. de ob. Valent. col. 1187, d. ait : Jephte filin uterod. Ne, Compl. kuyatup js, &c. Alex. Juramép Mix

fletus fui tempora poftulavit , cognito quòd pater ejus profoilurus metodesatñ). äs av tam tæpáx. dx ( Mr. Oxon. cum
ad prelium voverat , quia id rerum potitus offerret Domino , editt. Ald. & Compl. eiş ox@ace every ev tois opocenucis pe ,
quod fibi primùm occurreret. Post victoriam revertenti occur Αlex. ..... είς σκώλον εγένε εν οφθαλμοίς με εγώ είμι
Fit filia , &c. Et lib. 3. offic. to. 2. 127. C. dicit : Incau- brouga (Alex. éros de uvoza, Oxon. Ald. & Compl. a sza)
t. principem promifife Jepbte , ut immolaret Deo quidquid νοιξα ) κατα σε το στόμα με ( Oxon. Αld. Compl. με περί
fibi revertenti intra limen domus suæ occurreret , cùm 85 ip- o8.) Tròs Kúesov, š durúcopeau ámospével. Aug. q. 49.
fum voti pænituerit fuj , poftquam filia occurrit fibi. De in Jud. to. 3. 613. a. 616. b. 620. a. juxta Oxon. &
nique I. de virgin. 10. 2. c. 2. 215. c. sic habec" : Jephte al. Heu me , filia mer , impedisti me, in offendiculum face
dur Judæorum eventu belli confli&atus ambiguo, præliorum ta es in oculis meis : tum addit p. 616. b. difcilis etiam
que veritus incerta, votum vovit

, hujufmodi , fi adversarios , vestimentis fuis : & fup. 613. a. Ut eam vidit , scidit vest.
depuliffet, ut quidquid ei primùm intra domus fua limen fua. Auct. 1. de promiff

. ap. Prosp. p. 2. C. 20. 143. C.
occurriffet , boftiam immolare Deo..... Itaque bello porirus, Heu mibi , filia, offenfio falta es in oculis meis : vovi enim
fufifque hoftibus domum rediit , cui in ipfo vestibulo filia..... fuper te votum Deo, non porerit averti.
occurrit : fed recordatus illico pater , & propria fponfionis ad 7.36. In Græco Vat, 'H' de site, Illa autem dixit, :
monitus , ingemuit , &c. Vide etiam l. 1. offic. c. 50. 68. ar in Alex. & Oxon, nec non in editt. Ald. & Compl.
e. Similiter Auct. I. de promisl. p. 2. c. 20. apud Prosp. Kai fins : cum post pater , sic in Vat. úročas to sóma
p. 143. b. hæc habet : Jephte quoque Dei populum per annos Após Kúexr; in Oxon. verò ac editt. præd. si celor
Jex judicavit. Hic dum bellum gerit adversùs filios Ammon , üvoiças, absque pater ; in Alex. nátep Mx, și įv fuos úros-
viditque fibi adversarios prevalere , temeraria præfumptione Šas, & inf. cum alor spóror, quemadmodum , pro ut.
Tom. I.

Lll ij

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr, ubi fup. 37.....
Sine me mensibus duobus, & vadens

37. Dixitque ad patrem : Hoc folum mihi
flebo in montibus super virginitatem meam , præsta quod deprecor : Dimitte me ut duobus
ego,
& compares amicæ meæ.

menfibus circumeam montes , & plangam virgi

nitatem meam cum sodalibus meis.

VULGATA NOVA.
38. Cui ille respondit : Vade. Et dimisit eam duo- bus suis, flebat virginitatem suam in montibus.
bus mensibus. Cùmque abiisset cum sociis ac sodali-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
And. I. de promil.
39..... & hæc non noverat virum..... factum

39. Expletisque duobus menfibus, reversa eft p. 143.6. est in præceptum in Ifraël :

ad patrem fuum , & fecit ei ficut voverat , quæ Aug.quafl. 49. in

ignorabat virum. Exinde mos increbruit in IfJudic, t. 3. 620.8.

raël, & confuetudo fervata eft: 40. ex diebus in dies conveniebant, lamen 40. ut poft anni circulum conveniant in unum tari filiam Jephte Galaaditem quatuor dies in filiæ Ifraël, & plangant filiam Jephte Galaaditæ anno.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Idem Ambrof. l. de virginit. c. 2. to. 2.215. c. fic legit: ego ipfa , & fodales mea. Mr. Oxon. hab. aapbeview, edd. Tum illa : 0 pater , so in me aperuisti os tuum ad Domi Ald. & Compl. aapbeveia. num, fac mihi ita ut exivit de ore tuo : lib. autem 3. offic. *. 39. Similiter in Græco. Ambrof. de ob. Val. to. 2. c. 12. to. 3. 128. b. fac mihi ut exivit, &c. Auctor l. 1187. e. hæc habet : Itaque duobus exadis regressa menfsde promis. ap. Prosp. p. 2. c. 20. 143. c. Dixitque ei bus , facrificii munus implevit : & l. 3. offic. c. 12. 127. filia : Si in me aperuisti os ruum, pater , ad Dominum , fac d. Fa&um eft præceptum & decretum in Ifraël. ita ut promififti, propter quod fecit Dominus vinditam de 7.40. Hæc dissimilia in Græco Vatic.

nempe

'Amo inimicis fuis: Græc. « Tu Tongal Co. Kúesor éxdixuoi tcr willep@r..... Topeu orlo JuyaTépes éloesia Ipuveiv..... Tð reεχθρών ζε από των υιών 'Αμμών.

aaad ito éti teos alas , &c. Mss. verò Alex., & Oxon. *. 37. Græc. "Easóv ke dúo kūvæs, we hopeúoopou, aj xa cum editt. Ald. & Compl. hab. s' willepov..... CureTopecor7a Choopia éri ta opu, wj xaúoopa ti ta waptértá Mix, érés 70 ai Jugalépes, &c. Ambrof. l. 3. offic. c. 12. 127. d. είμι, , j ai Curelaipides Mex. Sine me duos menfes, & ibo, Ex diebus in dies ambulabant filia populi Ifraël, lugentes

defcendam super montes , & flebo fuper virginalibus meis, filiam Jephte Galaaditidis quatuor diebus in anno.

diebus quatuor.

[ocr errors]
[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Χ Ι Ι.

VULGATA NOVA.
Cce autem in Ephraim orta eft feditio : nam gnabat contra Ephraim : percufferuntque viri Galaad

transeuntes contra aquilonem , dixerunt ad Ephraim , quia dixerat : Fugitivus est Galaad de Jephte : Quare vadens ad pugnam contra filios Am- Ephraim, & habitat in medio Ephraim & Manasse, mon, vocare nos noluifti, ut pergeremus tecum ? s. Occupaveruntque Galaaditæ vada Jordanis Igitur incendemus domum tuam.

per quæ Ephraim reversurus erat. Cùmque veniffet 2. Quibus ille respondit : Disceptatio erat mihi ad ea de Ephraim numero , fugiens, atque dixisset : & populo meo contra filios Ammon vehemens : vo Obfecro ut me transire permittatis : dicebant ei Gacavique vos , ut præberetis mihi auxilium, & facere laaditæ : Nunquid Ephrathæus es ? quo dicente : noluiftis.

Non sum : 3. Quod cernens pofui animam meam in manibus 6. interrogabant eum: Dic ergo Scibboleth , quod meis , transivique ad filios Ammon, & tradidit eos interpretatur Spica. Qui respondebat , Sibboleth : câDominus in manus meas. Quid commerui, ut adver- dem litterâ fpicam exprimere non valens. Statimque sùm me consurgatis in prælium ?

apprehenfum jugulabant in ipso Jordanis transitu. Et 4..... 6. Vide Not.

4. Vocatis itaque ad fe ceciderunt in illo tempore de Ephraim quadraginta

cun&tis viris Galaad, pu- duo millia. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. quaft. 49. in 7. Et judicavit Jephte Israël fex annis: & mor 7. Judicavit itaque Jephte Galaadites Ifraël Iudic. to 3.619. 6. tuus est Jephte Galaadites , & sepultus est in ci- sex annis : & mortuus est , ac fepultus in civitavitate sua Galaad.

te fua Galaad.

VULGATA NOVA. 8. Poft hunc judicavit Ifraël Abesan de Bethle 12. mortuusque est, ac sepultus in Zabulon. hem :

13. Poft hunc judicavit Ifraël Abdon, filius Illel, 9. qui habuit triginta filios , & totidem filias ,

& totidem filias, Pharathonites : quas emittens foras, maritis dedit, & ejusdem nume 14. qui habuit quadraginta filios , & triginta ex ri filiis fuis accepit uxores, introducens in domum eis nepotes , ascendentes super septuaginta pullos alim suam, Qui septem annis judicavit Israël :

narum , & judicavit Ifraël octo annis : 10. mortuusque est, ac fepultus in Bethlehem. - 15. mortuusque eft , ac sepultus in Pharathon ter

11. Cui successit Ahialon Zabulonites : & judi- ræ Ephraim, in monte Amalec, cavit Israël decem annis :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. **. 4..... 6. His respondent quæ ait Aug. q. so. in erit in fine, referendum eft..... nec ibi quadraginta duo mil. Jud. t. 3.621. a. b. Si autem & illud, quòd populus Ephrem lia qua ceciderunt , vacanti numero commemorata funt, poftea ab rodem Jephte debellatus eft, ad judicium Dei, quod 9.7. Ita Græcè ad verbum,

« ZurückWeiter »