Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

in ea.

23.

V. U L GATA, NOVA. :

VERSIO ANTIQUA. 40, cum suburbanis suis, singulæ per familias 40..... & accepit Jesus cultros petrinos, in Aug. Locut. 22, distributæ. quibus circumciderat filios Ifraël.....

373. A. 41. Deditque Dominus Deus Ifraëli omnem

41.

Et dedit Dominus Ifraëli omnem terram, Idem quæft. 21. in terram, quam traditurum fe patribus eorum jura- quam juraverat dare patribus eorum : & hæredi-Jof. 588. d.6, 5904 verat : & possederunt illam, atque habitaverunt, taverunt eam , & habitaverunt in ea.

6.f. 591.b.de Sup. 11. 42. Dataque eft ab eo pax in omnes per cir 42. Et requiem dedit illis Dominus in circui

& cuitum nationes : nullusque eis hostium refiftere tu, sicut juraverat patribus eorum : non restitit 14. IS. ausus est, sed cun&i in eorum ditionem redacti quisquam ante faciem illorum ab omnibus inimifunt,

cis eorum ; omnes inimicos eorum tradidit Don

minus eis in manus eorum.
43. Ne unum quidem verbum , quod illis 43. Non decidit ex omnibus verbis bonis, quæ
præstiturum fe esse promiserat, irritum fuit, fed locutus est Dominus filiis Ifraël , omnia adves
rebus expleta sunt omnia.

nerunt.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
*. 40. Ad verbum è Græco: addit August. non dixit, in Judic. col. 597. a.
quibus circumciderat, sed., in quibus : Gr. & als mediétiple . 42. Vix meliùs è Græco, nisi quod in fine deeft eis,
hæc autem abfunt ab edit. Compl. ficur à Vulg. ante in manus ; sed Mss. Alex. & Oxon. addunt autos,

$.41. Ita Gr. verbum pro verbo , ni excipias unum, cum Aug. Vide plura apud ipsum ibid. col. 591. b. c. ,
Choof , juravit, hîc & infra, pro juraverat : de his plura $.43. Ad verbum è Græco. Vid. Aug. ibid. 590. f.
apud August. quem vide col. 590. d. ficut & quæst. s.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

eos ,

[ocr errors][ocr errors]

C Α Ρ U Τ Χ Χ Ι Ι.

VULGATA NOVA. Odem tempore vocavit Josue Rubenitas, & feffionis, quam tradidit vobis Moyfes famulus Domi Num. 32. 33: ni trans Jordanem :

Sup. 1. 13.8 134 2. dixitque ad eos : Fecistis omnia quæ præcepit s. ita duntaxat, ut cuftodiatis attentè, & opere 8. vobis Moyfes famulus Domini : mihi quoque in om- compleatis mandatum & legem quam præcepit vobis nibus obedistis,

Moyses famulus Domini, ut diligatis Dominum Deum
3. nec reliquistis fratres vestros longo tempore, vestrum, & ambuletis in omnibus viis ejus, & obser-
ufque in præsentem diem, cuftodientes iinperium Do-' vetis mandata illius, adhæreatifque ei, ac ferviatis in
mini Dei veftri.

omni corde, & in omni anima veftra.
4. Quia igitur dedit Dominus Deus vester fratri 6. Benedixitque eis Josue, & dimisit eos. Qui re-
bus veftris quietem & pacem, ficut pollicitus est:re verfi funt in tabernacula fua.
vertimini, & ite in tabernacula vestra, & in terram por-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. Dimidiæ autem tribui Manasse possessionem 7 ..... Et ubi dimisit eos Jesus in domos suas, Aug. Locur. 23.8.
Moyses dederat in Bafan: & idcirco mediæ quæ & benedixit dicens :

3. 373...
superfuit, dedit Josue fortem inter cæteros fra-
tres suos trans Jordanem ad occidentalem pla-
gam. Cùmque dimitteret eos in tabernacula fua,
& benedixifTet eis,

8. dixit ad eos : In multa fubftantia atque di 8. In divitiis multis abierunt in domos fuas, Ibid. Locut, 24. vitiis revertimini ad fedes vestras, cum argento & pecora multa valde, & argentum & aurum,

&
& auro, ære ac ferro, & veste multiplici : divi- veltem multam valde diviserunt prædam inimi-
dite prædam hoftiuin cum fratribus veftris. corum suorum cum fratribus suis.

VULGATA NO V A.
9. Reversique funt, & 9..... & seqq. Vide Not. Silo, quæ fita est in Chanaan, ut intrarent Galaad
abierunt filii Ruben, & fi-

terram poffeffionis suæ, quam obtinuerant juxta im-
lä Gad, & dimidia tribus Manasse, à filiis Ifraël de perium Domini in manu Moyfi.

NOTE AD VERSION EM ANTIQUAM.
*.7. Ita de Græco ad verbum , ultimo excepto dicens, fupra Jordanem. In terra Chanaan possessionem aliæ tri- «
quod deeft, Mss. tamen Alex. & Oxon. addunt réywr, bus acceperant, in qua fuit tabernaculum , & altare Dei.«
cum ald. ed. August. constanter illud rerinet paulò poft, Ipfi verò citra Jordanem, ne posteri eorum alieni fierent «
ut infra , cùm ait hanc effe norandam locutionem, quòd à Dei cultura , quafi ab ejus populo Jordanis limite se- «
cùm dixisset Scriptura , Et benedixit eos Jesus, dicens , at parati, religiosa utique intentione & zelo Dei fervenres, «
que his verbis intentos fecisset. audire quid benedicendo dixit illam erexerant aram, ut testimonio esset ac monumento «
Jefus , hoc folum fubjecit : In divitiis , &c.

posteris eorum, quòd ipli quoque ad Dei culturam , & «
. 8. Græc. ipso initio ponit , quod tamen abest à ejus populum pertinerent. Cùm verò alias tribus, quæ in «
Mf. Alex. & Ald. edit. Item post aurum, addit od negy, terra Chanaan ultra Jordanem hæreditatem fuerant con-
ferrum , quod in Ms. Alex. deest ; paulò verò poft de- fecutæ , ista corum laterer intentio , & putarent eosdem «
let vocem valde , quæ habetur in Ms. Alex. ac edd. Ald. filios Ruben & Gad, & dimidiam tribum Manafle, prop- (
& Compl. Demum sola edit. Ald. haber y, ante divise terea illam ædificafle aram, ut semetipsos fegregantes
runt , uti folus cod. Alex. suorum , post inimicorum. synagoga totius Israël, contra observantiam divinæ cul- «c

W.9. Hæc & seqq. ita narrat Fac. Herm. I. 7. Sirm. turæ offerrent super eam sacrificium Domino , quod fieri cc
to. 2. 627. b. » Cum dedillet Dominus Ifraël universam non licebat , præter unum altare, quod erat ante taberna. "
» terram , quam juraverat dare patribus eorum , & hære- culum ejus , eodem quo & illi zelo Dei ferventes , & pro «
» ditate recepillent eam ; revertentes iidem filii Ruben & eadem cultura Dei certantes, convenerunt omnes in Si- c
» Gad, & dimidia tribus Manasse, in terram Galaad, id lo, ut ascenderent expugnare eos ; quibus cum filii Ruben «
» elt , in terram possessionis suæ, quam acceperant in hæ. & Gad, & dimidia tribus Manasse , facti rationem redde- «
» reditatem , venerunt , ficut scriptum eft, in Galioth Jor, rent , quo proposito atque intentione gram crexerint, illi «
» danis , quæ eft in Chanaan , & ædificaverunt ibi aram dixerunt, &c. Vid. inf. $. 31.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Num. 25. 3. Dent, 4. 3•

VÈRSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Fu. Herni. 1. 7. 10. Venerunt in Galioth Jordanis, quæ eft in ro. Cùmque veniffent ad cumulos Jordanis Sirm. t. 2. 627.6. Chanaan... ædificaverunt ibi aram super Jorda- in terram Chanaan, ædificaverunt juxta Jordanem Aug. Locut. 25.1. nem , aram magnam videre.

altare infinitæ magnitudinis. 3.373.6. Ibid. Locat, 26. II. Et audierunt filii Ifraël dicentium..... 11. Quod cùm audiffent filii Ifraël, & ad eos

certi nuncii detulissent , ædificaffe filios Ruben, & Gad, & dimidiæ tribus Manasse, altare in terra Chanaan, super Jordaniş tumulos, contra

filios Ifraël :

VULGATA NOVA. 12. convenerunt omnes in Silo, ut ascenderent & 20. Nonne Achan filius Zare præteriit manda- Sup.7i dimicarent contra eos.

tum Domini, & super omnem populum Israël ira ejus 1. - 13. Et interim, miserunt ad illos in terram Galaad incubuit? Et ille erat unus homo, atque utinam fo. Phinees filium Eleazari facerdotis,

lus periisset in scelere suo. 14. & decem principes cum eo , fingulos de fin 21. Responderuntque filii Ruben & Gad, & digulis tribubus.

midia tribus Manalle, principibus legationis Israël : 15. Qui venerunt ad filios Ruben, & Gad, & di 22. Fortiffimus Deus Dominus, Fortiffimus Deus midiæ tribus Manaffe, in terram Galaad, dixerunte Dominus, ipse novit, & Israël fimul intelliget : fi que ad eos: .

prævaricationis animo hoc altare construximus, non *16. Hæc mandat omnis populus Domini : Quæ cuftodiat nos, sed puniat nos in præsenti: est ifta transgressio ? Cur reliquistis Dominum Deum 2 3. & fi ea mente fecimus, ut holocausta, & Ifraël, ædificantes altare facrilegum, & à cultu illius facrificium, & pacificas vi&timas super eo imponerecedentes ?

remus, ipfe quærat & judicet: 17. An parum vobis est qudd peccastis in Beelphe 24. & non ea magis cogitatione atque tractatu, gor, & usque in præsentem diem macula hujus scele ut diceremus : Cras dicent filii vestri filiis noftris : Quid ris in nobis permanet ? multique de populo corruerunt. vobis & Domino Deo Israel?

18. Et vos hodie reliquiltis Dominum, & cras 25. terminum posuit Dominus inter nos & vos, in universum Ifraël ira ejus defæviet.

ô filii Ruben, & filii Gad, Jordanem fluvium : & id19. Quòd fi putatis immundam esse terram pof- circo partem non habetis in Domino. Et per hanc fefsionis vestræ, transite ad terram, in qua taberna- occasionem avertent filii vestri filios noltros à timore culum Domini est, & habitate inter nos : tantùm ut à Domini. Putavimus itaque melius, Domino, & à noftro consortio non recedatis, ædifia 26. & diximus : Extruamus nobis altare, non in cato altari præter altare Domini Dei nostri.

holocausta, neque ad victimas offerendas, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut. 27. 27..... fervire fervitutem Domini..... & in fa

27. sed in teftimonium inter nos & vos,& 374. a. crificiis falutarium nostrorum.....

sobolem noftram veftramque progeniem, ut ferIdem quæft. 23. in Jofit, 3.591.d.

viamus Domino, & juris noftri fit offerre, & holocaufta, & victimas, & pacificas hoftias : & nequaquam dicant cras filii vestri filiis noftris : Non

est vobis pars in Domino.

VULGATA NOVA.
28. Quòd si voluerint dicere, respondebunt eis : Domino, & ejus vestigia relinquamus, extructo al-
Ecce altare Domini , quod fecerunt patres noftri, tari ad holocausta, & sacrificia, & victimas offeren-
non in holocausta, neque in facrificium, sed in tef- das , præter altare Domini Dei noftri, quod extru&um
timonium nostrum ac vestrum.

eft ante tabernaculum ejus.
29. Abfit à nobis hoc fcelus, ut recedamus à
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ung. Locut. 28.1. 30. Et audientes, Phinees facerdos, & omnes 30. Quibus auditis, Phinees sacerdos, & prin3. 374.8. principes fynagogæ, qui erant cum illo , verba

qui erant cum illo, verba cipes legationis Ifraël, qui erant cum eo, placaquæ locuti sunt filii Ruben, & filii Gad, & di- ti sunt : & verba filiorum Ruben, & Gad, & di

midium tribus Manafes, & placuerunt illis. midiæ tribus Manafle, libentiffimè fufceperunt. Fac. Herm. l.7. 31.... Hodie cognovimus quia nobiscum est 31. Dixitque Phinees filius Eleazari facerdos Sirm. 1. 2.628. 6. Dominus , quia non deliquistis in conspectu Do ad eos : Nunc scimus quòd nobiscum fit Domi

mini delictum , & quia liberastis filios Ifraël de nus, quoniam alieni estis à prævaricatione hac , manu Domini.

& liberastis filios Ifraël de manu Domini.

VULGATA 32. Reversusque eft cum principibus à filiis Ruben xerunt, ut ascenderent contra eos, atque pugnarent, & Gad, de terra Galaad, finium Chanaan, ad filios & delerent terram possessionis eorum. Ifraël, & retulit eis.

34. Vocaveruntque filii Ruben, & filii Gad, al33. Placuitque fermo cunctis audientibus. Et lau

tare quod extruxerant, Testimonium noftrum, quòd daverunt Deum filii Ifraël, & nequaquam ultra di Dominus ipse fit Deus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *.10. Græc. Vat. haber Canaa's, pro Galioth; Ms. diens, loco audientes , & 'Icerúa, additum voci fynagoga. verò Alex. cum editr. Ald. & Compl. Sonral; at omnes In Mf. tamen Alex. legicur exécorles, absque feq. Ieana; ante Chanaan, ponunt vñ, terra, uti vy, ante adifica- deest pariter ’loexúa in edit. Ald. ac in Compl. fic : xxvertine , & addunt, oi viol 'Pxbur, soi vioi råd, så Of..... oi Xoriapxou 'Icegúa, &c. In omnibus denique úpulou puras Marcosū, deinde oxer Bwrór, &c. ut in Lat. habetur üpere, placuit , non placuerunt.

$. 11. Iridem Græcè. August, addit: Non ait , dicen ř.31. In Græco deeft eft, ante Kúeccs, Dominus ; irem tem , vel dicentes.

pro in conspectu , legitur svartior , ante , & pro liberaftis , $.27. : Ita in Græco. Vid. Aug. ibid.

eppucaue, eruiftis ; cætera fimilia, #*30. Ad verbum è Græco, præter duo , á**046, Au

N O V A.

[ocr errors]

E

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAPUT XXI I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Voluto autem multo tempore , postquam I...... & Jesus senior provectus diebus

Ang. Locut, 29.24 pacem dederat Dominus Ifraëli, subjectis

3. 374.b. in gyro nationibus universis, & Josue jam longævo, & persenilis ætatis :

VULGATA

NOVA.
2, vocavit Josue omnem Ifraëlem , majoresque 8. fed adhæreatis Domino Deo veftro : quod fe-
natu , & principes ac duces, & magistros, dixitque cistis usque in diem hanc.
ad eos : Ego senui, & progressioris ætatis fum : 9. Et tunc auferet Dominus Deus in conspectu

3. vofque cernitis omnia, quæ fecerit Dominus veftro gentes magnas & robuftiflimas, & nullus vo-
Deus vester cun&tis per circuitum nationibus, quo- bis refiftere poterit,
modo pro vobis ipse pugnaverit :

10. Unus è vobis perfequetur hoftium mille vi-
4. & nunc quia vobis sorte divisit omnem terram, ros : quia Dominus Deus vester pro vobis ipfe pu-,
ab orientali parte Jordanis usque ad mare magnum, gnabit , ficut pollicitus eft.
multæque adhuc supersunt nationes :

II. Hoc tantùm diligentissimè præcavete , ut di-
s. Dominus Deus vefter disperdet eas & auferet ligatis Dominum Deum veftrum.
à facie veftra, & poffidebitis terram, ficut vobis pol 12. Quòd fi volueritis gentium harum , quæ inter
licitus eft :

vos habitant , erroribus adhærere , & cum eis mil-
6. tantum confortamini, & eftote folliciti, ut cuf cere connubia , atque amicitias copulare :
todiatis cuncta quæ scripta funt in volumine legis 13. jam nunc scitote quòd Dominus Deus vester
Moyfi : & non declinetis ab eis neque ad dexteram non eas deleat ante faciem vestram , sed sint vobis in
neque ad finiftram :

foveam ac laqueum , & offendiculum ex latere vef-
7. ne poftquam intraveritis ad gentes, quæ inter tro, & sudes in oculis vestris , donec vos auferat at-
vos futuræ funt, juretis in nomine deorum earum , que disperdat de terra hac optima , quam tradidit
& serviatis eis, & adoretis illos :

vobis, VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 3. Reg. 14. En ego hodie ingredior viam univerfæ 14. Ego autem recurro viam , sicut & omnes Aug.quaft. 25. in terræ , & toto animo cognofcetis, quòd de om qui fuper terram.....

Jof. 1. 3. 591.fo nibus verbis, quæ fe Dominus præftiturum vobis

592.4.
elle pollicitus est, unum non præterierit incal-
sum,

VULGATA NOVA.
15. Sicut ergo implevit opere quod promisit , & 16. eò quòd præterieritis pactum Domini Dei vesa
prospera cuneta venerunt: sic adducet fuper vos quid- tri, quod pepigit vobiscum , & servieritis diis alie-
quid malorum comminatus est , donec vos auferat at- nis , & adoraveritis eos : citò atque velociter con-
que disperdat de terra hac optima, quam tradidit furget in vos furor Domini , & auferemini ab hac ters

ra optima , quam tradidit vobis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 1. Ita in Græco. Observat Auguft. ibid. Seniorem fet , ficut & omnes qui super terram, nulla effet quastio ;
in Scripturis, non folùm illum appellari, qui est infra æta neque enim aliud de illo crederemus, quam quo eum dignun
tem senis , fed etiam valde senem ; unde non omnis senior ese legimus : cùm verò additum eft, ficut & omnes qui su-
fenex , omnis autem fenex senior dici poteft.

per terram , mirum fi hoc, quod Latinus Interpres recurro
9. 14. Ad verbum è Græco. Addit August. ibid. Quod pofuit , non magis percurro, vel excurro dicendum eft, fi hoc
dicit Jesus de sua propinquante morte , Ego autem recurro, poteft dici quod Græcus habet, drotféxw. Omnes enim pera
&c. in ea interpretatione , qua est ex Hebræo , invenimus , currunt, vel excurrunt hujus vitæ viam , cum ad ejus fineme
ingredior viam. Ita ergo accipiendum eft quod Septuaginta pervenerint. Sed quia hoc verbum pofitum eft, ubi parentes
dixerunt, recurro , ficut di&tum eft homini , donec reverta Rebecca dicunt ad fervum Abraba : (Gen. 24. 51. ) Ecce
ris in terram ,

unde sumprus es. ( Gen. 3. 19.) Et post Rebecca , accipiens recurre, & fit uxor domini tui ; ideo pauca : Iste autem vir fanétus, Jesus Nave, fi non addidif- 5 hic ita hoc verbum interpretatum eft.

[ocr errors]

2, 2.

[ocr errors]
[ocr errors]

vobis ,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

2.

CAPUT X X I V.

VULGATA NOVA. ·

Ongregavitque Josue omnes tribus Ifraël in & ad populum fic locutus est : Hæc dicit Do

Sichem , & vocavit majores natu, ac princi- minus Deus Israël : Trans fluvium habitaverunt papes, & judices, & magistros : fteteruntque in cons- tres vestri ab initio , Thare pater Abraham, & Na Gen, 11.26. pectu Domini :

chor : servieruntque diis alienis. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 3. Tuli ergo patrem vestrum Abraham de 3. Et affumpfi patrem vestrum Abraham de Aug. quæft

. 25. ist Mesopotamiæ finibus : & adduxi eum in terram trans flumen:& deduxi eum in omnem terram...., Jof. 592.b. Chanaan : multiplicavique semen ejus,

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 3. Similiter in Græco, nifi quòd legitur ex 78 Tré naan. Mirum eft ergo, inquit, fi Septuaginta pro terra Cha-
exy tig rolaps, de trans flumine ; pauloque poft, ir neon T naan , omnem terram ponere voluerunt. In editr, tamen
, in omni terra. Observat Auguft. ibid. Interpretationem, Ald. & Compl, nunc legitur qñ Xaraár.
quæ eft ex Hebræo, habere , & induxi eum in terram Cha-
Tom. 1.

Hhh

Gen, II. 31.

Exod.

Numi

[ocr errors]

Sup. 3:

Deut. 7.

20.

1

VULGATA NOVA.
Gen, 21. 2. 4. & dedi ei Isaac : illique rursum dedi Jacob tum multis fignis atque portentis.
Gen. 25. 26.

& Efau. E quibus , Esau dedi montem Seir ad pof 6. Eduxique vos & patres veftros de Ægypto, Exod.
Gen. 36.8.
Gen. 46.6.

sidendum : Jacob verò, & fiļü ejus descenderunt in & veniftis ad mare : persecutique funt Ægyptii pa- 12. 37.
Ægyptum.

tres vestros cum curribus & equitatu , usque ad maExod.

3.
10. s. Misique Moyfen & Aaron, & percuffi Ægyp re rubrum.

14.9.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 30.6. 7..... & induxit super illos mare , & operuit 7. Clamaverunt autem ad Dominum filä Il-
3.374.6.
super illos.....

raël : qui posuit tenebras inter vos & Ægyptios ,
& adduxit fuper eos mare, & operuit eos. Vi-
derunt oculi vestri cuncta quæ in Ægypto fece-

rim, & habitaftis in solitudine multo tempore :

V U Į GATA Nav A.
8. & introdusi vos in terram Amorrhæi, qui & pugnavit contra Israëlem. Mifitque & vocavit
Num. 21. 24.

habitabat trans Jordanem. Cùmque pugnarent contra Balaam filium Beor, ut malediceret vobis : 22.5.
vos , tradidi eos in manus vestras, & poffediftis ter 10. & ego nolui audire eum , fed è contrario per
ram eorum , atque interfeciftis eos.

illum benedixi vobis, & liberavi vos de manu ejus.
9. Surrexit autem Balac filius Sephor rex Moab
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.quæft. 26. in II.... Et bellaverunt adversùs vos qui habita 11. Transistisque Jordanem , & venistis ad
Jof. 1. 3.592.6. bant Jericho.....

Jericho. Pugnaveruntque contra vos viri civi- 14.8 6.
tatis ejus , Amorrhæus, & Pherezæus, & Cha- 1. $ 11,
nanæus, & Hethæus, & Gergesæus,& Hevæus,

3.

& Jebusæus : & tradidi illos in manus veftras. Ibid. quafl. 27 12. Misit ante vos vespas : & ejecit illos à fa 12. Mifique ante vos crabrones : & ejeci eos

Exod. cie vestra.....

de locis fuis , duos reges Amorrhæorum , non 23. 28.

in gladio nec in arcu tuo. VULGATA NOVA.

Sup. II, 13. Dedique vobis terram, in qua non laboraltis, 15. Sin autem malum vobis videtur ut Domino fer

20. & urbes quas non ædificaftis , ut habitaretis in eis : viatis, optio vobis datur : eligite hodie quod placet, vineas & oliveta , quæ non plantaftis.

cui fervire potiffimùm debeatis , utrum diis , quibus 1. Reg. 7. 3.

14. Nunc ergo timete 14.... 15. Vide Not. servierunt patres vestri in Mesopotamia, an diis Amor-
Tob, 14.10.
Dominum , & fervite ei

rhæorum, in quorum terra habitatis : ego autem &
perfe&to corde atque verifsimo : & auferte deos, qui- domus mea serviemus Domino.
bus servierunt patres vestri in Mesopotamia & in Æ 16. Responditque populus , & ait : Abfit à nobis
gypto, aç servite Domino.

ut relinquamus Dominum , & serviamus diis alienis.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locht. 31.1. 17..... in omnibus gentibus , quas tranfivimus, 17. Dominus Deus nofter ipfe eduxit nos, &
3. 374.6

patres noftros , de terra Ægypti, de domo fer-
vitutis : fecitque videntibus nobis signa ingentia ,
& cuftodivit nos in omni via, per quam ambu-
lavimus, & in cunctis populis , per quos tran-
fivimus.

18. Et ejecit univerfas gentes, Amorrhæum
habitatorem terræ , quam nos intravimus. Ser-

viemus igitur Domino , quia ipse est Deus noster, Aug. quaft. 28. in 19. Dixit Jesus ad populum : Non poteritis 19. Dixitque Josue ad populum : Non poteJofos. 3.592.6. servire Domino : quia Deus sanctus est..... ritis fervire Domino : Deus enim fanctus , & for

tis æmulator est, nec ignoscet sceleribus vestris

atque peccatis.

VULGATA NOVA.
20. Si dimiferitis Dominum , & fervieritis diis tet poftquam vobis præstiterit bona.
alienis, convertet se , & affliget vos , atque subver 21. Dixitque populus ad Josue : Nequaquam ita

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
7.7. Græc. Alex. habet in fine, it durés, cum Aug. omnes constanter hab. opuxiar, quod propriè examen vel-
Vatic. verò & al. simpliciter excaufer autós. Aug. suam parum , vespeta, seu cellulas vesparum significat, a oque,
lectionem præferre videtur, cùm addit : Non ait , operuit vespa. Vide lis Aug. ibid.
illos , quamvis nonnulli Interpretes bac maluerunt dicere. *¥. 14. 15. Huc redit quod Aug. refers q. 29. in Gen.
.11. In Græco Vatic. legitur

, Tpos nitãs, in Alex.

to. 3. 386. é. Qaid vultis fervire diis patrum veftrorum,
verò ac editt. Ald. & Çompl. a posúvós. Ad hoc autem , qui funt trans Aumen? In Græco fic : Aatpúbale Kupiwa
bellaverunt , Gr. ftcasincar, quærit Aug. Quomodo id ve ει δε μη αρέσκα υμίν λατρεύειν Κυρίω , εκλέξαθε υμίν αυτοίς
rum fit , cùm claufas portis fe murorum ambitu tantummode Cúpeegu, tin aa7peứcule , site tois Tecīs tūv matépor cor,
tuerentur. Sed rectè di&um eft, inquit, quia es claudere ad τρίς αν τώ πέραν τη ποταμό, είτε τους θεούς των 'Αμορ-
versùs hoftem portas, ad bellum pertinet. Non enim mise paiwe, &c. Servite Domino : fi autem non placet vobis fer-
runt legatos qui pofcerent pacem : unde si dictum esset : Pu vire Domino, eligite vobis ipfis hodie , cuinam servieritis, fi-
gnaverunt adversum vos : falfum effet, neque enim bellum, ve diis patrum veftrorum , iis qui in transfluviali , five diis
continuas pugnas habet.

Amorrhæorum , &c.
*. 12. Græc. Vat. & al. pro mifit , hab. išanesene , *. 17. Ira Græcè verbum pro verbo , ni excipias ulc.
emifit, folus Ms. Oxon. anéseine. Rursus Vatic. leg. olan di autcr, per eas,
F'SEINS, pro ejecit ; Alex. verò & Oxon. nec non. editr, *. 19. Similiter in Græco. Vid. Aug. ibid.
Ald, & Compl, i Cone, cum Auguft. pro vespas autem,

per ipsas.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Des

VULGATA

NOVA.
ut loqueris , crit , sed Domino ferviemus.

eftis, quia ipsi elegeritis vobis Dominum ut fervia-
21, Et Josue ad populum , Teftes , inquit, vos tis ei. Responderuntque : Testes.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
23. Nunc ergo, ait, auferte deos alienos de 23. Et nunc circumauferte deos alienos , qui Aug.quaft. 29. in
medio vestri, & inclinate corda vestra ad Do- sunt in vobis , & dirigite corda veftra ad Domi- Jof. 1. 3.592.ga
minum Deum Ifraël.

num Deum Ifraël.
24. Dixitque populus ad Josue : Domino Deo
noftro serviemus, & obedientes erimus præcep-
sis ejus.

25. Percussit ergo Josue in die illo fædus, 25: Et disposuit Jesus testamentum ad popu. Idem quafi, zad
& propofuit populo præcepta atque judicia in lum in illo die , & dedit illi legem & judicium 593.".
Sichem.

in Silo , coram tabernaculo Domini Dei Ifrael.
26. Scripfit quoque omnia verba hæc in vo. 26. Et scripsit verba hæc in libro legis Dei : &
lumine legis Domini : & tulit lapidem pergran- accepit lapidem magnum , & ftatuit illum Jesus
dem , pofuitque eum subter quercum , quæ erat sub terebintho, ante Dominum :
in sanctuario Domini:

27. & dixit ad omnem populum : En lapis 27. & dixit Jesus ad populum : Ecce lapis iste
ifte erit vobis in testimonium , quòd audierit om- erit vobis in teftimonium,

erit vobis in testimonium , quia hic audivit omnia verba Domini quæ locutus est vobis: ne for- nia quæ dicta sunt à Domino, quæcunque locutè poftea negare velitis, & mentiri Domino Deo tus est ad vos hodie : & hic erit vobis in testimovestro,

nium in noviflimis diebus , cùm mentiti fueritis

Domino Deo veftro.
VULGATA

N O V A.
28. Dimifitque populum, fingulos in possessionem fue, & qui noverunt omnia opera Domini quæ fe-
fuam.

cerat in Ifraël.
29. Et poft hæc mortuus est Jofue filius Nun fer-

32. Osa quoque Joseph , quæ tulerant filii Ifraël

Gen. 5o. 14.
vus Domini, centum & decem annorum :

Exod. 13. 19.
de Ægypto, fepelierunt in Sichem , in parte agri,
30. sepelieruntquc eum
quem emerat Jacob à filiis Hemor patris Sichem,

Gen, 33. 19.
in finibus poffeffionis suæ

centum novellis ovibus , & fuit in poffeßionem filio-
in Thamnathsare, quæ est fita in monte Ephraim , à rum Joseph.
septentrionali parte montis Gaas.

33. Eleazar quoque filius Aaron mortuus est : &
31. Servivitque Israël Domino cunctis diebus Jo- fepelierunt eum in Gabaath Phinees filii ejus, qua
fue, & seniorum qui longo vixerunt tempore post Jo- data est ei in monte Ephraim. * Vide Not.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.23. Iridem Græcè, nifi quòd deest funt , ante in quin , ( f. Ő To, quodcunque. ) Demum Mf. Alex. cum ed.
vobis , & pro corda veftra , hab. Tùy xapdiar vw. Vide Ald. habet vicecór in fine, pro vestro : Varic. aurem & al.
sis Aug. ibid.

us, meo ; sola edit. Compl. upcor. S. Cypr. l. 2. Testim,
*.25. Ad verbum è Græco , præter unum , Domini , p. 291. C. sic legit : Et ait Jefus ad populum : Ecce lapis
quod folus Mr. Oxon. addit. In Var. & al. Enaco, pro ifte erit vobis in testimonium, quia ifte audivit omnia quæ
Šilo, in editt. Ald. & Compl. Euxón.

di&ta funt à Domino , quanta locutus eff ad vos hodie : erit .26. Græc. habet , cis B. Exiov rómar , in libro legum, ipse vobis in teftimonium in novilimo dierum, quando refolus Ms. Alex. róks, ficut Tepé Coveon , loco Tépper for, quod cefferitis à Deo veftro. Eadem refert Jul. Firm. I. de errore

cætera concordant. Auguft. infra cons- prof., relig. c. 21. p. 172. g. præter seqq. lapis iste eris
tanter legit terebinthum ; qua arbor , inquit , à LXX. In- mihi in ; exinde quando, pro quanta , absque leq. hodie i
terpretibus hoc loco pofita eft, quamvis fecundum alios In dein & erit ifte nobis..... à Domino veftro. Ml. Oxon.
terpretes quercus legatur ; scilicet Aquil

. & Symm. apud hab. er slátr tão viscepców, loco ét hétwy tūr, &c.
quos , tüs opvós. Cypr. 1. 2. Testim. p. 291. c. hæc ian quod est in Vat. & al. & pro Yeucmas, sic , αποστε.
cùm refert : Et accepit lapidem magnum, statuit eum illic $. 30. Huc recurrunt quæ addit August. q. 30. in Jof.
contra Dominum. Eadem pariter habet Jul. Firmic. I. de to. 3. 593. g. Unde , inquit , & cultellis petrinis populum
errore prof. relig. c. 21. p. 172. g. uno excepto illie , circumcidit iste ductor egregius : qui cultri petrini cum illa
quod deler. Mr. Oxon. loco 'Incês, ponit exer; similiter etiam fepulti funt , ut profundam mysterium demonftrarent
ed. Compl. habet fxsi', ut omnes , átérario, pro ante , quod pofteris profuturum. In Græco fic : 'Exst luxor met auto
etiam fignificat contra.

είς το μνήμα εις δ' έθαψαν αυτόν εκεί τας μαχαίρας τας αε-
$.27. Eadem sunt in Græco , præter levia seqq. scili- tpivas, & ais nepéTENE this vid's 'Igegua, &c. quæ desunt
cet ér, quod præponitur voci duplici vobis ; abest ta in ed. Compl. & Vulg.
men 1. loco á Mr. Alex. necnon ab editt. Ald. & Compl. * Græcè hîc sequuntur multa quæ absunt à Compl. ut à
item in Vatic. & al. post dilla sunt , additur autớ, ei, Vulg. His alludit Aug. quæft. 1. in Jud. 595. a. dicens : In
quod fimiliter abest à Mss. Alex. & Oxon. & ab edit. fine libri Jejus Nave breviter narrator porrexit hiftoriam , quò
Compl. subinde pro ©a , quacunque , quod habetur in ufque filii Ifraël ad colendos deos alienos declinaverunt : in lib.
Mr. Alex. ac editt. Ald. & Compl. in Vatic. & al. est ori autem Jud. ad ordinem reditur gestorum post mortem Josue.

[merged small][ocr errors]

30..... Vide Not.

[ocr errors]

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,
Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi

.

JOSUE.
CA

AP. I. $.6. Pro qua juravi patribus suis. Servandum noftræ conjunta

eft tertia perfona pronomen fuis , non mutandum in fecun Sequitur : Et nos erimus alieni. Alii pro alieni fcribani
tuis.

innoxii, explicandi causâ.
*.15. Et fic revertemini. Futurum revertemini multis Cap. III. ^. 12. Parate duodecim viros de tribubus
nominibus præferendum eft præsenti revertimini.

Ifraël. Non eft repetenda vox duodecim.
CAP. II. ¥. 18. Signum fuerit funiculus ifte coccineus.

*. 13. Qui portant arcam Domini Dei. Non addas
Nequaquam addenda negatio eft ,Signum non fuerit,

foederis.
.19. Sanguis ipfius erit in caput ejus. Addunt qui ¥. 16. Ab urbe quæ vocatur Adom. Ita fcribendum eft
dam, Rcus fibi erit, que LXXII, Jenum interpretatio eft, juxta antiquos libros, vocalibus prima quarta , Adom,
Tom. 1.

Hhh ij

[ocr errors]

:

« ZurückWeiter »