Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

21.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 12. Tunc locutus est Josue Domino , in die 12..... Stet fol in Gabaon, & luna contra val- Hieron, in Isai, 28. qua tradidit Amorrhæum in conspectu filiorum lem Ajalon.

3. 3. 241.no Ifraël , dixitque coram eis : Sol contra Gabaon

ne movearis , & luna contra vallem Ajalon. Eccli. 13. Steteruntque fol & luna , donec ulcisce 13. Stetit sol & luna in statione , donec ultus Tertul. I. ado. 46.5. retur se gens de inimicis fuis. Nonne feriptum est populus de inimicis fuis. Et sterit fol in me- Psych. p.986. b. Ifai. 28. est hoc in libro justorum ? Stetit itaque fol in dio coelo , & non accedebat in occasum , & in

medio cæli , & non feftinavit occumbere fpa- finem diei unius.
tio unius diei.

14. Non fuit antea nec poftea tam longa 14. Non fuir dies talis neque priùs neque Hilar. in Pf. 1356
dies , obediente Domino voci hominis , & pu- postea , ut fic exaudiret Dominus hominem, quia 485.69
gnante pro Israël.

Dominus pugnavit pro Israël.
VULGATA

N O V A.
15. Reversusque est Josue cum omni Ifraël in 16. Fugerant enim quinque reges, & fe abscon-
caftra Galgalæ.

derant in fpelunca urbis Maceda.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 17. Nanciatumque eft Jofue, quòd inventi 17. Et nunciatum est Jesu, dicentes : Inventi Aug. Locut, 14.se essent quinque reges latentes in fpelunca urbis funt quinque reges abfconditi in fpelunca.....

3. 372. d.
Maceda,

VULGATA NO V A.
18. Qui præcepit fociis , & ait : Volvite faxa in mero : nullusque contra filios Ifraël mutire aufus eft.
gentia ad os fpeluncæ , & ponite viros induftrios , qui 22. Præcepitque Josue , dicens : Aperite os fpe-
claufos custodiant :

luncæ, & producite ad me quinque reges , qui in ea
19. vos autem nolite stare , fed persequimini hof- latitant.
tes , & extremos quosque fugientium cædite : nec 23. Feceruntque ministri ut fibi fuerat imperatum :
dimittatis eos urbium suarum intrare præfidia , quos & eduxerunt ad eum quinque reges de spelunca, re-
tradidit Dominus Deus in manus veftras.

gem Jerusalem , regem Hebron, regem Jerimoth
20. Cælis ergo adverfariis plagâ magnâ, & uf- regem Lachis, regem Eglon.
que ad internecionem pene consumptis , hi qui Il 24. Cùmque educti ellent ad eum , vocavit omnes
raël effugere potuerunt , ingreffi func civicates mu viros Israël , & ait ad principes exercitus qui secum
nitas.

erant : Ite , & ponite pedes fuper colla regum isto-
21. Reversusque est omnis exercitus ad Josue in rum. Qui cùm perrexiflent , & subjectorum colla pe-
Maceda, ubi tunc erant caftra, sani & integro nu-

dibus calcarent, VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
25. rursum ait ad eos : Nolite timere , nec 25.... ita faciet Dominus omnibus inimicis Ang. Locut. 18,
paveatis , confortamini & eftote robusti : fic veftris, quos vos debellabitis eos.
enim faciet Dominus cunctis hoftibus veftris, ad-
versùm quos dimnicatis.

VULGATA N O V A.
26. Percuffitque Josue , & interfecit eos , atque Jericho.
suspendit fuper quinque stipites : fueruntque suspen 31. De Lebna tranlivit in Lachis cum Omni I
si usque ad vesperum.

raël : & exercitu per gyrum disposito oppugnabat eama Deut. 27. Cùmque occumberet sol , præcepit sociis ut 32. Tradiditque Dominus Lachis in manus Ifraël, 21. 23. deponerent eos de patibulis. Qui depolitos projece- & cepit eam die altero , atque percussit in ore gla

runt in fpeluncam, in qua latuerant, & posuerunt su- dii, omnemque animam quæ fuerat in ea, ficut fe-
per os ejus saxa ingentia , quæ permanent ufque in cerat Lebna.

33. Eo tempore ascendit Horam rex Gazer, ut
28. Eodem quoque die Macedam cepit Josue, auxiliaretur Lachis : quem percussit Josue cum omni
& percuffit eam in ore gladii , regemque illius inter- populo ejus ufque ad internecionem.
fecit , & omnes habitatores ejus : non dimisit in ea 34. Transivitque de Lachis in Eglon, & circum-
faltem parvas reliquias. Fecitque regi Maceda, ficut dedit ,
fecerat regi Jericho.

35. atque expugnavit eam eadem die : percussit29. Transivit autem cum omni Ifraël de Maceda que in ore gladii omnes animas quæ erant in ea, in Lebna , & pugnabat contra eam :

juxta omnia quæ fecerat Lachis. 30. quam tradidit Dominus cum rege suo in ma 36. Ascendit quoque, cum omni Ifraël de Eglon nus Ifraël : percufferuntque urbem in ore gladii , & in Hebron , & pugnavit contra eam :

omnes habitatores ejus : non dimiserunt in ullas 37. cepit eam , & percussit in ore gladii , regem Srup.6. liquias. Feceruntque regi Lebna , ficut fecerant regi quoque ejus , & omnia oppida regionis illius , uni

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. X. 12. In Græco bis, ratie, loco in & contra , & pro inimicis fuis , fic : • Oeds tas expi's Avrü , fed in 'Mr. Ajalon, Aircr, al. tamen Aixrcr, vel 'Ecar. Tertul. 1, Οχon. το έθνος των εχθρών : fubinde κατά μέσον το έegν cont. Psych. 986. b. ait : Stetit fol in Gabaon , & luna in ad medium cæli, pro in medio cælo, & pro accedebat , Ajalon. Hilar. in Pf. 135. 485. d. Dicente Jesu Nave , Sol@@9Topeteto', procedebat , absque præced. 55, & subseq. petit contra Gabaon, og luna contra vallem Haylon : No *. 14. Ita Græcè, nifi quod legitur To Water , poftretant hîc editores noftri BB. in edit. poftr. Paris, legi Aja- mò, loco poftea , deinde fic: use staxeret for arbpw78, lon , in Ms. Mic. Helloim , in Reg. & Tur. sicut apud ötr Kiercs Cuveistoasunce tớ 'Iopasa. Nobil. ut obediret Origen. Eloin. Apud Ambrof. in Pf. 43. 392. a. fic: Stet Dens' homini, quoniam Dominus fimul expugnavit cum fol contra Gabson, & l. de Apol. David, c. 4. to. 1. 714. Ifraël. Tertul. adverf. Pfych. 986. b. Non fuit dies talis d. Per unum Jesum Nave , inquit, ftetit sol contra Gabaon. retro 6 in novilimo, ut exaudiret Deus hominem.

*.13. In Græco, Esn, petit, & loco populus de **.17.... 25. Ita de Græco, verbum è verbo.

372, 4.

præsens.

ea

re

VULGATA

NOVA.
versasque animas quæ in ea fuerant commoratæ : nam & meridianam atque campestrem , & Asedoth,
non reliquit in ea ullas reliquias : sicut fecerat Eglon, com regibus fuis : non dimisit in ea ullas reliquias,
fic fecit & Hebron, cuncta quæ in ea reperit con- sed omne quod fpirare poterat interfecit , ficut

præ-
fumens gladio.

ceperat ei Dominus Deus Ifraël,
38. Inde reversus in Dabir,

41. à Cadesbarne usque Gazam. Omnem terram
39. cepit eam atque vastavit : regem quoque ejus Gofen usque Gabaon,
atque omnia per circuitum oppida percussit in ore 42. universosque reges , & regiones eorum , uno
gladů : non dimisit in ea ullas reliquias : ficut fece- impetu cepit atque valtavit : Dominus enim Deus
rat Hebron & Lebna & regibus earum , fic fecit Da Israël pugnavit pro eo :
bir & regi illius.

43. reversusque est cum omni Ifraël ad locum
40. Percussit itaque Josue omnem terram monta caftrorum in Galgala.

[blocks in formation]

1.

Q Jobabiregem Madon,

mare :

VULGATA NOVA.
Uæ cùm audisset Jabin rex Afor, misit ad fuper eos ,

& ad regem Seme 8. tradiditque illos Dominus in manus Ifraël. Qui
ron , atque ad regem Achsaph :

percusserunt cos, & persecuti sunt usque ad Sidonem 2. ad reges quoque aquilonis, qui habitabant in magnam, & aquas Maserephoth, campumque Masmontanis & in planitie contra meridiem Ceneroth, phe, qui est ad orientalem illius partem. Ita perin campestribus quoque & in regionibus Dor juxta cussit omnes , ut nullas dimitteret ex eis reliquias :

9. fecitque ficut præceperat ei Dominus , equos 3. Chananæum quoque ab oriente & occidente, eorum fubnervavit , currusque combussit igni. & Amorrhæum atque Hechæum ac Pherezæum & 10. Reversusque ftatim cepit Asor , & regem Jebusæum in montanis : Hevæum quoque qui habi- ejus percufsit gladio : Afor enim antiquitus inter omtabat ad radices Hermon in terra Mafpha.

nia regna hæc principatum tenebat. 4. Egressique sunt omnes cum turmis fuis, popu 11. Percussitque omnes animas , quæ ibidem molus multus nimis ficut arena quæ est in littore ma rabantur : non dimisit in ea ullas reliquias, sed ulris , equi quoque & currus immensæ multitudinis:

que ad internecionem univerfa vaftavit, ipfamque ur5. conveneruntque omnes reges isti in unum ad bem peremit incendio. aquas Merom, ut pugnarent contra Israël.

12. Et omnes per circuitum civitates , regesque
6. Dixitque Dominus ad Josue : Ne timeas eos : earum cepit , percussit atque delevit, sicut præce- Deut. 7;
cras enim hac eadem hora ego tradam omnes iftos perat ei Moyfes famulus Domini.
vulnerandos in conspectu Israël : equos eorum sub 13. Absque urbibus , quæ erant in collibus & in
nervabis, & currus igne combures.

tumulis fitæ , cæteras fuccendit Ifraël : unam tantùm
7. Venitque Josue , & omnis exercitus cum eo, Alor munitiffimam flammâ consumplit.
adversùs illos ad aquas Merom subitò , & irruerunt
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quaft. 16. in 14..... non dimisit in ea Jesus quidquam fpi 14. Omnemque prædam iftarum urbium ac 3of.6. 3. 586.f. rans.

jumenta diviserunt fibi filii Ifraël, cunctis homi

nibus interfectis. 15. Sicut præcepit Dominus Moysi puero suo, 15. Sicut præceperat Dominus Moyfi servo Exod. & Moyses fimiliter præcepit Jefu , & fic fecit Je- suo , ita præcepit Moyses Josue , & ille univer- 34. 11. fus : non est transgressus quidquam ab omnibus la complevit : non præteriit de universis man- Deus. 7. quibus conftituit Dominus Moyfi.

datis , nec unum quidem verbum quod jusserat

Dominus Moyfi.

VULGATA
16. Cepit itaque Josue omnem terram monta- Baalgad per planitiem Libani subter montem Her-
nam & meridianam , terramque Gosen , & plani- mon : omnes reges eorum cepit, percußit, & oc-
tiem , & occidentalem plagam , montemque Ifraël,

cidit.
& campestria ejus :

18. Multo tempore pugnavit Josue contra reges
17. & partein montis quæ ascendit Seir usque istos.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Tug.quæft. 17. in

19. Et non erat civitas. quæ non erat tradita 19. Non fuit civitas quæ fe traderet filiis Toft, 3.587.4. filiis Israël : & omnes cepit in bello.

Israël , præter Hevæum, qui habitabat in Ga

baon : omnes enim bellando cepit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 14. Græcè : š x&TÉNTON s autcm oder unvéo, non dótu toss vicis 'Iopaña. deinde in Ms. Alex. Ald. & Compl.
reliquerunt ex eis quidquam fpirans : in Ms. Oxon. xaté- tarlas enabs, in Mf, Oxon. abor. Apud Hieron. 1. 1.

contra Pelag. to. 4. 508. a. fic: Non erat civitas quam non
*.15. Vix meliùs è Græco, nisi quòd pro ficut , script. tradidit Dominus filiis Ifrael, absque Hevao , qui habita-
Oy Tpórtor , quemadmodum , & pro Dominus Moyfi, lic bat in Gabaon : omnes pugnando ceperunt. Apud Aug. verò
Auto Mwrońs, fed in Ms. Alex. ac edit. Ald. Kúeros tão Locut. 16. to. 3. 372. d. conftanter : & omnes cepit in
Mwuoñ, ut in Lat. fup.

bello : & sup. in Quæft. Quæritur , inquit , quomodo hoc *. 19. Græcè, loco feqq. qua non erat tradita verum ft, cùm nec temporibus postea Judicum , nec tempohabetur : fv xx encoEY 'Isegúxo távta érdlooar ( @oréuw , ribus Regum omnes omnino illarum feptem gentium civitaquam non cepit Ifraël : omnia ceperunt in bello; ar in Mr. tes capere potuerint Hebræi. At, inquit , aut fic intelligenAlex. nec non in edd. Ald. & Compl. fic : tis ( Compl. dum eft, quòd ad nullam civitatem bellando accedit Jefus üv) ó' waped wxs rois trois ’Ispaña. Compl. addit : nivo quam non ceperit , aut certè nulla non capra eft, fed earum Evaios ó Xator à Talawr, y $x är nóns ügis å tape qua in regionibus fupra commemoratis fuerunt,

I.

N O V A.

[ocr errors]

&c.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 20. Domini enim fententia fuerat, ut indu 20. Quia per Dominum factum est confortari Aug.quafl. 18. rarentur corda eorum , & pugnarent contra Il cor eorum, ut obviam irent ad bellum ad Ifraël 587.4. raël & caderent , & non mererentur ullam cle- ut exterminarentur , ita ut non daretur eis miferimentiam , ac perirent, ficut præceperat Domi- cordia , sed ut exterminarentur , sicut dixit Donus Moysi.

minus ad Moysen.

VULGATA NOVA.
21. In illo tempore venit Josue , & interfecit & Azoto , in quibus folis reli&i funt.
Enacim de montanis , Hebron , & Dabir, & Anab, 23. Cepit ergo Josue omnem terram , ficut locu.
& de omni monte Juda & Israël, urbesque eorum tus est Dominus ad Moysen , & tradidit eam in pos-
delevit.

sessionem filiis Ifraël secundùm partes & tribus fuas:
22. Non reliquit ullum de ftirpe Enacim, in ter- quievitque terra à præliis.

Inf. 14. 154 ca filiorum Ifraël : absque civitatibus Gaza , & Geth,

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 20. Ira rursus habet August. cùm Locur. 16. to. 3. tum hoc , per Dominum factum confortari cor eorum, hoc
372. d. tum l. de Gra. & lib. arb. to. 10. 740. a. usque ad eft, obdurari cor eorum , ficut de Pharaone ; & in Locut.
hoc , ita ut : nec dissimile Græcum est tum in his , tum ait : Confortari cor , non femper in bono accipiendum. Quæst.
in consequentibus. Hieron. l. 1. contra Pelag. to. 4. 508. aurem 20. hæc hab. Propter hoc diftum est, à Domino face
a. sic legir: Quia à Domino factum erat , ut induraret cor tum ut confortaretur cor illorum, qui fimul confpiraverunt
corum , & pugnarent contra Ifraël, i't interficerentur , so ire in bellum contra Jefum , ne ista illis mifericordia prabea
non fieret in eis mifericordia , & perirent , ficut præcepit Do retur , etiam contra Dei præceptum.
minus Mofi. Er verò Aug. in Quæst. observat , ita dic-

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA N O V A.
I sunt reges , quos percusserunt filii Ifraël, filii Ifraël ,

possederunt terram eorum trans Jorda à .
nern ad folis ortum , à torrente Arnon usque ad mon- jus pars ascendit in Seir : tradiditque eam Josue in
tem Hermon , & omnem orientalem plagam quæ poffeffionem tribubus Israel , singulis partes suas ,
respicit solitudinem.

8. tam in montanis quàm in planis atque cama
2. Sehon rex Amorrhæorum , qui habitavit in peftribus. In Asedoth , & in solitudine , ac in me-
Herebon , dominatus eft ab Aroer , quæ fita eft fu ridie Hethæus fuit & Amorrhæus, Chananæus &
per ripam torrentis Arnon, & mediæ partis in val- Pherezæus , Hevæus & Jebufæus.
le, dimidiæque Galaad , usque ad torrentem Jaboc, 9. Rex Jericho unus : rex Hai , quæ eft ex late-
qui est terminus filiorum Ammon:

re Bethel, unus :
3. & à folitudine usque ad mare Ceneroth con 10. rex Jerusalem unus , rex Hebron unus,
tra orientem, & usque ad mare deserti , quod est mare II. rex Jeriinoth unus, rex Lachis unus,
falfisfimum , ad orientalem plagam per viam quæ 12. rex Eglon unus , rex Gazer unus ,
ducit Bethsimoth : & ab auftrali parte , quæ subja 13. rex Dabir unus rex Gader unus
cet Asedoth , Phalga.

14. rex Herma unus, rex Hered unus,
4. Terminus Og regis Basan, de reliquiis Raphaim, is, rex Lebna unus , rex Odullam unus
qui habitavit in Astaroth , & in Edrai , & domina-

rex Maceda

unus ,

rex Bethel unus tus est in monte Hermon , & in Salecha , atque in 17. rex Taphua unus , rex Opher unus universa Basan, usque ad terminos

18. rex Aphec unus , rex Saron unus ,
s. Gessuri , & Machati , & dimidiæ partis Ga 19. rex Madon unus , rex Asor unus,
laad: terminos Sehon regis Hesebon.

20, rex Semeron unus, rex Achsaph unus ,
6. Moyfes famulus Domini , & filii Ifraël per 21. rex Thenac unus , rex Mageddo unus ,
cufferunt eos, tradiditque terram eorum Moyses in 22. rex Cades unus, rex Jachanan Carmeli unus,
possessionem Rubenitis , & Gaditis , & dimidiæ tri 23. rex Dor, & provinciæ Dor unus, rex Gen-
bui Manasse.

tium Galgal unus
7. Hi sunt reges terræ , quos percussit Josue, & 24. rex Therfa’unus : omnes reges triginta unus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

16.

VO

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

G

CAPUT XI I I.

[ocr errors]

2.

VULGATA NOVA.
Ofue senex , provectæque ætatis erat , & dixit orientem , à Baalgad fub monte Hermon , donec

Dominus ad eum : Senuisti , & longævus es, ingrediaris Emath.
terraque latissima derelicta est , quæ necdum forte 6. Omnium qui habitant in monte , à Libano uf-
divisa est :

que ad aquas Maserephoth, universique Sidonii. Ego
omnis videlicet Galilæa , Philifthiim & uni- fum qui delebo eos à facie filiorum Ifraël. Veniat ergo
verfa Gessuri.

in partem hæreditatis Ifraël , ficut præcepi tibi.
3. A Auvio turbido, qui irrigat Ægyptum, uf 7. Et nunc divide terram in poffeffionem novem
que ad terminos Accaron contra aquilonem : terra tribubus , & dimidiæ tribui Manasse,
Chanaan , quæ in quinque regulos Philifthiim dividi 8. cum qua Ruben & Gad possederunt terram ,
tur , Gazæos , & Azotios, Ascalonitas, Gethæos, quam tradidit eis Moyses famulus Domini , trans
& Accaronitas.

fuenta Jordanis ad orientalem plagam.
4. Ad meridiem verò sunt Hevæi, omnis terra 9. Ab Aroer , quæ sita est in ripa torrentis Ar-
Chanaan , & Maara Sidoniorum, usque Apheca & non, & in vallis medio, universaque campestria Me-
terminos Amorrhæi,

daba , usque Dibon :
s. ejusque confinia : Libani quoque regio contra 10, & cunctas civitates Sehon, regis Amorrhæi,

[ocr errors]

VULGATA NO V A. '
qui regnavit in Hesebon , ufque ad terminos filio 23. Factusque est terminus filiorum Ruben Jorda-
rom Ammon :

nis fluvius. Hæc eft poffeffio Rubenitarum per co-
11. & Galaad, ac terminum Gessuri & Macha- gnationes fuas urbium & viculorum.
ti , & omnem montem Hermon, & universam Basan, 24. Deditque Moyses tribui Gad & filiis ejus per
usque ad Salecha,

cognationes suas poffeffionem , cujus hæc divilio eft.
12. omne regnum Og in Balan , qui regnavit in 25. Terminus Jafer , & omnes civitates Galaad,
Astaroth & Edrai , ipse fuit de reliquiis Raphaim : & dimidiam partem terrze filiorum Ammon, usque
percussitque eos Moyses, atque delevit.

ad Aroer , quæ est contra Rabba :
13. Nolueruntque disperdere filii Ifraël Gelluri & 26. & ab Hesebon usque Ramoth, Mafphe &
Machati : & habitaverunt in medid Ifraël usque in Betonim : & à Manaim ufque ad terminos Dabir:
præsentem diem.

27. in valle quoque Betharan , & Bethnemra Num. 18. 20. 14. Tribui autem Levi non dedit poffeffionem : & Socoth, & Saphon reliquam partem regni Sehon

fed sacrificia & vi&imæ Domini Dei Ifraël, ipsa est regis Hesebon : hujus quoque finis , Jordanis eft,
ejus hæreditas , sicut locutus est illi.

usque ad extremain partern maris Cenereth trans
15. Dedit ergo Moyses poffeffionem tribui filio- Jordanem ad orientalem plagam :
rum Ruben juxta cognationes fuas.

28. hæc est posseffio filiorum Gad per familias
16. Fuitque terminus eorum ab Aroer , qu.e sita suas , civitates & villæ earum.
est in ripa torrentis Arnon, & in valle ejusdem torrentis 29. Dedit & dimidiæ tribui Manaffe , filiisque
media: universam planitiem , quæ ducit Medaba , ejus juxta cognationes fuas poflessionem ,

17. & Hesebon, cunctosque viculos earum , qui 30. cujus hoc principium est : à Manaim univer-
sunt in campeftribus : Dibon quoque , & Bamoth sam Basan, & cuncta regna Og regis Balan, om-
baal , & oppidum Baalmaon,

nesque vicos Jair , qui sunt in Basan , sexaginta op-
18. & Jalsa , & Cedimoth, & Mephaath , pida :
19. & Cariathaim , & Sabama , & Sarathasar in

31. & dimidiam partem Galaad , & Astaroth ,
monte convallis.

& Edrai , urbes regni Og in Basan : filiis Machir ,
20. Betliphogor & Asedoth, Phasga & Bethie-, filii Manasse , dimidiæ parti filiorum Machir juxta
simoth,

cognationes fuas.
21. & omnes urbes campestres, universaque re 32. Hanc poffeffionem divisit Moyses in cam-

gna Sehon regis Amorrhæi , qui regnavit in Hese- pestribus Moab trans Jordanem contra Jericho ad Num. 31. 8. bon, quem percussit Moyses cum principibus Ma orientalem plagam.

dian: Hevæum , & Recem, & Sur , & Hur, & 33. Tribui autem Levi non dedit poffeffionem : Nama Rebe duces Sehon habitatores terræ.

quoniam Dominus Deus Israël ipse poflessio ejus , ut 18. 20. 22. Et Balaam filium Beor ariolum occiderunt locutus eft illi, filii Israël gladio cum cæteris interfectis.

[ocr errors]

CAPUT X

X I V.

VULGATA N O V A.
Oc est quod poffederunt filii Ifraël in terra nihil terræ acceperunt inter fratres suos :

4. sed in corum successerunt locum filii Joseph in
dos , & Josue filius Nun, & principes familiarum per duas divisi tribus, Manasse & Ephraim : nec accepe-
tribus Ifraël :

runt Levitæ aliam in terra partem, nisi urbes ad haNum, 34. 13.

2. sorte omnia dividentes, sicut præceperat Do- bitandum, & suburbana earum ad alenda jumenta &
minus in inanu Moyfi , novem tribubus, & dimidiæ pecora sua.
tribui.

5. Sicut præceperat Dominus Moyfi, ita fecerunt
3. Duabus enim tribubus, & dimidiæ dederat Moy- filii Ifraël, & diviserunt terram.
ses trans Jordanem possessionem : absque Levitis, qui
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut, 17.6.

6..... Tu scis verbum quod locutus est Dominus 6. Accesserunt itaque filii Juda ad Josue in 3. 372. c. ad Moysen hominem Dei de me & te..... Galgala, locutusque est ad eum Caleb filius Je

phone Cenezæus: Nofti quid locutus fit Domi Name nus ad Moysen hominem Dei de me & te in 14.24.

Cadesbarne.

VULGATA NO V A.
7. Quadraginta annorum eram quando misit me quinque anni sunt, ex quo locutus eft Dominus ver-
Moyses famulus Domini de Cadesbarne, ut conside- bum istud ad Moysen, quando ambulabat Israël per
rarem terram, nunciavique ei quod mihi verum vide- solitudinem : hodie octoginta quinque annorum sum ,
batur.

11. fic valens , ut eo valebam tempore quando ad
8. Fratres autem mei, qui ascenderant mecum, explorandum millus sum : illius in me temporis fortitu Ecclia
dissolverunt cor populi : & nihilominus ego fecutus do usque hodie perfeverat , tam ad bellandum quàm 46. 11.
fum Dominum Deum meum.

ad gradiendum.
9. Juravitque Moyses in die illo , dicens : Terra, 12. Da ergo mihi montem istum, quem pollicitus
quam calcavit pes tuus , erit poffeflio tua, & filiorum eft Dominus, te quoque audiente, in quo Enacim sunt,
tuorum in æternum: quia fecutus es Dominum Deum & urbes magnæ atque munitæ : fi fortè fit Dominus

mecum , & potuero delere eos, ficut promisit mihi.
10. Concessit ergo Dominus vitam mihi, ficut pol 13. Benedixitque ei Josue : & tradidit ei Hebron Inf. 21.
licitus est usque in præsentem diem, Quadraginta & in posseflionem :

1. Par. NOTA AD VERSION EM A NIIQUAM.

6.56. 4.6. Ita Græcè, ubi Cù e'tish, tu nosti, pro tu fcis.

meum.

12.

VULGATA NOVA.
14. atque ex eo fuit Hebron Caleb filio Jephone 15. Nomen Hebron ante vocabatur Cariath Arbe:
Cenezäo usque in præsentem diem : quia secutus est Adam maximus ibi inter Enacim fitus eft : & terra
Dominum Deum Ifraël.

ceffavit à præliis.

Sup. 11. 23.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

I.

I Gigur fors filiorum Juda, pero cognationes fuas erigens ad verticem montis, qui et contra

Geennom

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Num. ifta fuit : A termino Edom, defertum Sin con

vallis Raphaim contra
34. 3. tra-meridiem, & usque ad extremam partem auftra- aquilonem :
lis plagæ :

9. pertranfitque à vertice montis usque ad fontem
2. initium ejus d fummitate maris fallissimi, & à aquæ Nephtoa , & pervenit ufque ad vicos montis
lingua ejus, quæ refpicit meridiem.

Ephron : inclinaturque in Baala, quæ est Cariathia-
3. Egrediturque contra ascenfum scorpionis, & rim, id est, urbs silvarum :
pertranlit in Sina : ascenditque in Cadesbarne, & per 10. & circuit de Baala contra occidentem, usque
venit in Efron, ascendens ad Addar,& circuiens Car- ad montem Seir, transitque juxta latus montis Jarim
caa,

ad aquilonem in Cheslon : & defcendit in Bethfames,
4. atque inde pertransiens in Asemona, & perve- tranfitque in Thamna :
niens ad torrentem Ægypti : eruntque termini ejus 11. & pervenit contra aquilonem partis Accaron
mare magnum : hic erit finis meridianæ plagæ. ex latere : inclinaturque Sechrona, & transit montem

s. Ab oriente verò erit initium, mare falliffimum Baala : pervenitque in Jebneel, & magni maris contra
ufque ad extrema Jordanis : & ea quæ refpiciunt ad occidentem fine concluditur :
aquilonem, à lingua maris ufque ad eundem Jordanis 12. hi funt termini filiorum Juda per circuitum in
fluvium :

cognationibus suis.
6. ascenditque terminus in Beth Hagla, & transit 13. Caleb verò filio Jephone dedit partem in me.
ab aquilone in Beth Araba : ascendens ad lapidem dio filiorum Juda, ficut præceperat ei Dominus : Ca-'
Boen filii Ruben :

riath Arbe patris Enac, ipfa eft Hebron.
7. & tendens ufque ad terminos Debera de valle 14. Delevitque ex ea
Achor , contra aquilonem respiciens Galgala, quæ est Caleb tres filios Enac, Se-

Num. 13.232

Judic. I. 20.
ex adverso ascensionis Adommim, ab australi parte sai, & Ahiman, & Tholmai de stirpe Enac.
torrentis : tranfitque aquas, quæ vocantur Fons solis : 15. Atque inde conscendens venit ad habitato-
& erunt exitus ejus ad fontem Rogel :

res Dabir , quæ priùs vocabatur Cariath Sepher, id
8. afcenditque per convallem filii Enrom ex latere elt, civitas litterarum.
Jebusæi ad meridiem, hæc est Jerusalem : & inde se
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
'16. Dixitque Caleb : Qui percusserit Cariath 16. Et dixit Caleb : Quicunque percusserit ci. Aug.quaft. 3. in
Sepher, & ceperit eam, dabo ei Axam filiam vitatem litterarum, & ceperit eam, dabo ei fi- Judic. to 3.595.6.

liam meam Axam uxorem.
17. Cepitque eam Othoniel filius Cenez frater
Caleb junior : deditque ei Axam filiam fuam uxo-

[ocr errors]

14..... Vide Not.

[ocr errors]

meam uxorem.

[merged small][ocr errors]

rem.

[ocr errors]

18. Quæ, cùm pergerent fimul, suala est å viro 18. Et factum est , cùm ingrederetur ipfa, & Idem quaft.4. in
suo ut peteret à patre fuo agrum, fufpiravitque consilium habuit cum eo , dicens : Petam patrem Judic. 596.6.
ut fedebat in asino. Cui Caleb : Quid habes, in meum agrum, & exclamavit de afino.....
quit?

VULGATA N O V A.
19. At illa respondit : Da mihi benedictionem : 27. & Asergadda, & Hafsemon, & Bethphelet,
terram australem & arentem dedisti mihi, junge & 28. & Hafersual, & Bersabee, & Baziothia,
irriguam. Dedit itaque ei Caleb irriguum superius & 29. & Baala, & Jim, & Efem,
inferius.

30. & Eltholad, & Celil, & Harma,
20. Hæc est poffeffio tribus filiorum Juda per co 31. & Siceleg, & Medemena, & Sensenna,
gnationes fuas.

32. Lebaoth, & Selim, & Aen, & Remon: om-
21. Erantque civitates ab extremis partibus filio nes civitates viginti novem, & villæ

earum.
rum Juda juxta terminos Edom à meridie : Cabseel, & 33. In campestribus verò : Estaol, & Sarea, &
Eder, & Jagur,

Asena,
22. & Cina, & Dimona, & Adada,

34. & Zanoe, & Ængannim, & Taphua , & 23. & Cades, & Asor, & Jethnam,

Enaim, 24. Ziph, & Telem, & Baloth,

35. & Jerimoth, & Adullam, Socho, & Azeca, 25. Asor noya , & Carioth, Hesron, hæc est 36. & Saraim, & Adithaim, & Gedera, & GedeAsor.

rothaim : urbes quatuordecim, & villæ earum.
26. Amam, Sama, & Molada,

37. Sanan, & Hadassa, & Magdalgad,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 14. Vide inf. Judic. 1. 20.

en, abfque feq. fxxón, quod etiam delet Mr. Alex.
. 16. Huc redeunt quæ infra haber August. quæst. 3. cum editt. Ald. & Compl. Item in MI. Oxon. Tegoxala-
in Jud. 1. 12. ubi poftquam illa retulit , Et dixit Caleb , &c. ac@ntai , præoccupaverit , loco xueseuon. Vide infra Judic.
proximè addit : Jam hoc & in libro Jesu Nave commemora-
tum eft. Et verò hic apud LXX. iisdem pene verbis legi 7. 18. Ad verbum è Græco, nisi quod legitur, vt
tur: Kæi eins Xáx6 "Os ar ráfony, ty xxáty aù tónir fxTepes Jau avtúr, cùm egrederetur ipja, pro ingrederetur
των γραμμάτων, και κυριεύση αυτής, διώσω αυτώ την Aχαν at in Mr. Αlex. ώ τώ εισπορεύεθαι. Vid. Judic, 1. 14.
θυγατέeα με εις γυναίκα, In M. Oxon, πατάξη , pro λα-
Tom. I.

Ggg

T

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »