Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

. VII. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA: Lucif. Cal, ubi fup. 14. Et convenite manè omnes per tribus vel 14. Accedetisque manè finguli per tribus vef

tras : & erit tribus quæ oftensa fuerit manè per tras : & quamcunque tribum fors invenerit, acceDeum, adducite per plebes ; plebem quam often- det per cognationes fuas , & cognatio per doderit Dominus , offerte per virum.

mos, domusque per viros. 15. Et quifquis ostensus fuerit per Dominum, 15. Et quicunque ille in hoc facinore fuerit cremabitur igni, & omnia quæ lunt ejus : quia deprehensus, comburetur igni cum omni substantransgressus eft teftamentum Domini , & fecit ini- tia sua : quoniam prævaricatus est pactum Domiquitatem in Ifraël.

ni , & fecit nefas in Ifraël. 16. Et vigilavit Josue manè, & obtulit popu 16. Surgens itaque Josue manè , applicuit lum per tribus, & oftensa eft tribus Juda. Ifraël per tribus suas, & inventa eft tribus Juda.

17. Et oblati sunt per plebes , & oftensa est 17. Quæ cùm juxta familias suas eflet oblaplebs Zara. Et obtulit plebem Zaræ per domus, ta , inventa est familia Zare. Illam quoque per & oftensa eft domus Jambri:

domos offerens, reperit Zabdi: 18. & oblata eft domus per viros, & oftenfus 18. cujus domum in singulos dividens viros, est Achan filius Charmi, filii Jambri.

invenit Achan filium Charmi , filii Zabdi , filii

Zare de tribu Juda. 19. Et dixit Josue ad Achan : Da honorem 19. Et ait Josue ad Achan : Fili mi, da glohodie Domino Deo Israël, & da confessionem, riam Domino Deo Israël, & confitere atque in& indica mihi quid feceris, & ne celaveris me. dica mihi quid feceris , ne abscondas.

20. Et refpondit Achan ad Josue, & dixit: Ve 20. Responditque Achan Josue , & dixit ei : rè peccavi ante conspectum Domini Dei Israël, Verè ego peccavi Domino Deo Israël, & fic & taliter & taliter feci :

fic feci: 21. yidi in præda vestem variam optimam 21. vidi enim inter fpolia pallium coccineum & ducentos ficios argenti, didrachmam & liguó valde bonum , & ducentos ficlos argenti , regulam unam auream quinquaginta didrachmarum: lamque auream quinquaginta liclorum : & concu. & concupivi eam , & fuffuli , & ecce hæc abscon- pifcens abstuli, & abscondi in terra contra medita funt in tabernaculo meo, & argentum abfcon- dium tabernaculi inei , argentumque foflà humo fum eft fub ipsis.

operui. 22. Et milit Jofue nuncios : & cucurrerunt in 22. Misit ergo Josue ministros : qui currentabernaculum, & hæc erant abscondita in taber- tes ad tabernaculum illius, repererunt cun&ta abfnaculo , & argentum fub ipsis.

condita in eodem loco,& argentum fimul. 23. Et tulerunt ea de tabernaculo, & attule 23. Auferentesque de tentorio tulerunt ea ad runt ad Josue , & ad seniores Ifraël, & posue Josue , & ad omnes filios Ifraël, projeceruntrunt ea ante Deum.

que ante Dominum. 24 Apprehenderunt Achan filium Charmi, & 24. Tollens itaque Josue Achan filium Zare, perduxerunt in vallem Achor , & filios ejus & fic argentumque & pallium, & auream regulam , Iias, & vitulos ejus & subjunctoria ejus , & oves filios quoque & filias ejus , boves & asinos, ejus, & tabernaculum ejus, & omnia quæ erant oves, ipsumque tabernaculum, & cunctam sua

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. eyecedūves, santificatos esse ; subinde tóda, pro hæc enim , honorem , dóžav, gloriam ; demum pro indica mihi, &c. & pro inter vos, e vuiv, in vobis , ficut pro auferatis, arcylecaóv po ti étoinoas, y ew xp uns án' tuš, Ml. Ox. i'topule, abftuleritis , deleta voce ipfis, in fine ; in Ms. . tainenOx. υμών αυτών.

#.20. In Græco constanter , "Agap tớ Ingi, & pro . 14. Græcè, Cureex Oudente, congregabimini , pro con ante confpe&tum, simpliciter , tværtlov , ut & x'tws y STWS, venite , absque veftras , post tribus ; Ms. tamen Ox. cum pro taliter s taliter, edit. Compl

. addit u ce : exinde loco, que oftenfa fuerit .21. Pro præda , habetur Græcè, apororñ, id eft, pamanè per Deum , adducite , fic : jv år delen Kúeros, mpoo bulatione , seu direptione ; item loco vestem, Vraúv , M. αξετε , in Mr. Ox. και εαν δειχθη υπό Κυρίε ; demum in Var. Oxon. hab. sorúri loco verò optimam , quæ vox abest à & al. ante plebem , ponitur , & port Dominus , sequun- cod. Vat. Mss. Alex. & Oxon. ferunt xadúv, cum edirt. τur ifta : προσέξετε κατ' οίκον, και τον οίκον δν αν λείξη Κύ Ald. & Compl. cum constanter , disexxuos, pro ficlos, 2005, hegoulse rat' art ex* adducetis per domum, ss do- abfque feq. didrachmam, & loco ligulam, yacosar, linmum quam oftenderit Dominus , adducetis per virum, No guam ; demum pro concupivi eam , 88 fuftuli , fic, ergue bil. applicabitis.

μηθείς αυτών έλαζον animo commotus illa cepi ; at in ¥.15. Ira Græcè, nisi quod deest per Dominum, & Compl. éduction durâv, vg inabor paulòque post in Var. ei præponicur igni ; in edit, tamen Ald. deeft: demum & al. cutà, pro hac , in Oxon. ac edit. Compl. taūTA. loco quæ funt ejus , sic : osa 'siv autã. Auguft. bene q. Eadem memorat Ambrof. l. 2. offic. c. 26. to. 2. 101. 9. in Jos. to. 3. 584. b. Igni cremabitur , & omnia quæ b. dicens : Cùm Hiericho magna civitas tubarum facerdotacunque funt ei. Item fup. col. 583. d. ait : Meritò qua- lium fono corruiffet , & Jefus Nave potiretur victoriâ , coritur, cum Dominus propter illum, qui de anathemate fur- gnovit infirmatam esse virtutem populi per avaritiam atque tum fecerat, præceperit eum qui fuisset oftenfus, igni cre auri cupiditatem ; nam cùm de fpoliis urbis incenfa fuftulifmari, cur eum oftenfum Jesus lapidari potius à populo fe- set Achar veftem auream , & ducenta argenti didrachmata , ferit , &c. Vid. inf. ¥. 25.

& linguam auream, oblatus Domino negare non potuit , fed . 16. Græcè : Kai wp. Jester ’Incês , Et diluculo venit prodidit furtum. Jejus, pro Et vigilavit Josue mane', in Mf. Oxon. & ed. *.22. Poft tabernaculum, Græc. addit , sis Thy aperia Compl. 'Ince's to topot : deinde pro obtulit , negahyaye , 'Conur, in caftra , ficut autó, voci tabernaculo , pro qua , adduxit; reliqua quadrant,

EIS Tù cxurúv, mel. ed. Ald. « rñ xurs. #. 17: In Græco constanter , pooúxon, pro oblati funt, . 23. Vix meliùs è Græco, nili excipias verbum tu& Zaegi, pro Zara ; reliqua verò desunt usque ad fi lerunt , pro quo ' Sureyrar, uti Kupio, loco Deum. nem verfùs : in Manuscripto tamen Alex. polt Zo .24. Priora sic habentur Græcè : Kai o'raber 'Inches Tor esti , sequitur : Kal megaúxon dãos ó Zaevi xar' art pas, "Axap viòr Zapä, y árúpayer autò sis, &c. Et fumpfit g. In Oxon, Zaegci, ogcuvayor za druñuor gör Zapae Jesus Achar filium Zara, 5 adduxit eum in , &c. Mr. tamen xat' ovsex, . in ed. Ald. & al. é Zaexel, (al. Zaeci) Oxon. cum edit. Compl. pro Zapci, haber , Xapuí ; rewgcúx. Su dwuos ė Zaexsi xatoxx, x, &c.

liqua concordant , nifi quòd ponitur autê, poft filias , si18. Græcè : Kai megorxbu xat' ávtex , ty &ved tíxen cut nova , ante oves , quod ultimum Torla abeft à Mr. "Axop ( Ms. Alex. hîc & infra “Agær) vios Zam Epi, við Oxon. ac edit. Compl. in Vatic. etiam pro Ifraël, naóso Zapé in Ms. autem Oxon. "Axap vids Xappi, vig Zapa, absque erat; sed in Alex. & Oxon. 'Irexía, ut in editi. υιε Ζαμβρί κατ' οίκες της φυλής Ιδα.

Ald. & Compl. demum pro perduxerunt , legitur conftan¥.19. Græc, haber i ta "Agap, pro ad Achan , & loco ter grípaderadduxit , & pro Merachor , fic , 'Emexexupa

&

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. pelletilem : ( & omnis Israël cum eo ) duxe- ejus : & omnis Israël cum eo erat , & perduxe- Lucif. Cal. ubi fup: runt eos ad vallem Achor :

runt eos in Mecachor : 25. ubi dixit Josue : Quia turbasti nos, ex 25. & dixit Josue ad Achan: Quid exterminasti turbet te Dominus in die hac. Lapidavitque eum nos disperdar.te Dominus ficut hodierna die. Et omnis Israël : & cuncta quæ illius erant , igne lapidavit eum omnis Israël lapidibus,

confumpta funt,
2. Reg. 26. Congregaveruntque fuper eum acervum 26. & impofuerunt super illum acervum lapi.
18.17. magnum lapiduin, qui permaner usque in præ- dum magnum. Et cessavit Dominus ab indigna-

sentem diem. Et averfus eft furor Domini ab eis. tione iræ fuæ.....
Vocatumque est nomen loci illius, Vallis Achor,
úsque hodie.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Nota etiam loco subjunctoria , legi imefuris, ad verbum , batur , Domini verba jubentis intelligere potuit ? fic enim
Jubjugalia. Vide Not. seq.

alius quisquam non facilè potuit. Unde magis quærendum est,
*.25. In Græco conftanter, ti "Agap,'& in fine, cur lapidarionem ignem appellaverit Dominus , quam cre-
&.C.Cówuser autòr algers was 'Igezeúa in Mr. Alex. nãs dendum Jefum aliud feciffe quim jusserat Dominus. Tichon.
'lgoena ev ríborça quibus addit Oxon. xai xaléxavoar úutóv. reg. 4. 57. g. hæc hab. Exterminet ie Deus ficut & bo-
edit. vero Compl. Και κατέκαυσαν αυτα εν πυρί, και ελιθο die. Item August. quæft. 9. in Jol. 10.3. 584. b. allu-
Céausar durós á mlouse at his repugnare videtur August. dens : Filios ergo ejus & filias, cum pecoribus in omnibus
quest. 9. in Jof. t. 3. 583.c.cùm ait: Meritò quæritrer , cum quæ habebat, populus quidem, cum eum puniret , fimul la-
Duminus propter illum qui de anathemate furtum fecerat', pidibus obruit.
præceperit eum, qui fuiffet ostensus , igni cremari ; cur eum of .26. Ita Græcè, deleta voce ultima fua ; in Ms. ta-
ten

frem Jefus lapidari potiùs à populo fecerit. An ita eum mori men Oxon. ac edit. Compl. habetur , tûs épzas áuts. oportuit, quemadmodum Jefus, qui propiùs Dominum feque

1.

[ocr errors]

& regi

3...... Vide Not.

CAPUT VIII.
1
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Ixit autem Dominus ad Josue : Ne ti T dixit Dominus ad Jesum..... ecce dedi in Aug. Locut. 8.1
ineas, neque formides : tolle tecum om-
manus tuas regem Gaiterram iplius.

3. 371.d.
nem multitudinem pugnatorum, & confurgens
ascende in oppidum Hai : ecce tradidi in manu
tua regem ejus , & populum , urbemque &

terram.
Sup.6. 2. Faciesque urbi Hai, & regi ejus, ficut fe 2. Et facies Gai, ficut fecisti Jericho

cisti Jericho , & regi illius : prædam verò , & ejus : & prædam pecorum prædaberis tibi.....
omnia animantia diripietis vobis : pone insidias
urbi poft eam.

3. Surrexitque Josue, & omnis exercitus bellatorum cum eo , ut ascenderent in Hai : & electa triginta millia virorum fortium misit nocte

4. præcepitque eis , dicens : Ponite insidias 4..... Vos insidiabimini post civitatem : & non Aug.quaft. 11. in post civitatem : nec longiùs recedatis : & eritis longè eritis à civitate : & eritis omnes parati : Jof. 1.3.584.8. omnes parati:

5. ego autem, & reliqua multitudo quæ me 5. & ego, & omnis populus qui mecum est,

cum est , accedemus ex adverfo contra urbem. accedemus ad civitatem. Et erit, cùm exierint qui Srp.7. Cùmque exierint contra nos , ficut ante fecimus, commorantur in Gai in obviam nobis, ficut anfugiemus, & terga vertemus : tea, & fugiemus à facie illorum :

: 6. donec persequentes ab urbe longiùs pro 6. & cùm exierint poft nos, adducemus illos trahantur : putabunt enim nos fugere ficut priùs. de civitate, & dicent: Fugiunt ifti à facie noftra

ficut antea. 7. Nobis ergo fugientibus , & illis persequen 7: Vos autem exsurgeris ex insidiis, & ibitis tibus, confurgetis de insidiis, & vaftabitis civita- . in civitatem. tem : tradetque eam Dominus Deus vester in manus veftras.

8. Cùmque ceperitis, fuccendite eam , & fic 8. Secundùm verbum iftud facietis, ecce præomnia facietis, ut julli.

cipio vobis.

VULGATA No y Α. 9. Dimisitque eos, & perrexerunt ad locum infi- dentalem plagam urbis Hai : Josue autem nocte illa diarum, federuntque inter Bethel & Hai , ad occi- in medio mansit populi ,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 1. Ad verbum è Græco , nisi excipias vocem ulti- Alex.éved psúosse , al. éred pusle , ur fup. exinde pro 8 non mam ipfius , pro qua durõ ; vulgò ejus.

longè eritis , fic, ki fecupar zivsode. V.2. Ira Græcè , præter vocem beviasa, regem , pro 7.5. Ita in Græco, præter feq. Tráries of, loco omnis regi , ficut fupra , tùy Tai, & tuy leefx; habetur etiam populus; sed in Ml. Alex. ac edit. Ald. Fäsó acos é, abfin fine, C-autớ, tibi ipfi, deinde, xa?ésuoor Ceautū que seq. eft:in Mr. Oxon. fimpliciter tãs ó acés, ut in fred ex nórsi sis ta inicio quæ ita exprimit August. omnibus, ci xalux8r785 í, loco qui commorantur in Gai , 9. 10. in Jof. to. 3. 584. e. Deus jubet loquens ad Jesum, addito , poft ficut. ui constituat fibi retrorsùs infidias.

7.6. Ita Græcè , præter unum i'm com ácojúer, educemus, · W. 3. Eo Ipectant quæ ait Auguft. quæft. 11. in Jof. pro adducemus ; item pro ficut, or tpomor, quemadmoto. 3. 589. g. Jefus mittens ad Gai dedillandum triginta

dum . millia bell.ztorum , dit illis, &c.

♡♡.7.8. Ad verbum è Græco, nifi quòd pro præcipio, 8.4. Græc. 'Tusis &ved peuoc7o'riów oñs, &c, at in Mi, legitur grtstanja, præcepi ; at in MI. Oxon. ac edit, Ald. Tom. I.

Fff

1

VULGATA NOVA. 10. furgensque diluculo recensuit socios, & afa 11. Cùmque venifsent & ascendiffent ex adverso cendit cum senioribus in fronte exercitûs , vallatus au- civitatis , fteterunt ad feptentrionalem urbis plagam, xilio pugnatorum,

inter quam & eos erat vallis media. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ang. Locut. 9.1. 12. Et infidiæ erant civitati à mari :

12. Quinque autem millia viros elegerat, & 3.371.f.

posuerat in insidiis inter Bethel & Hai, ex occi,

dentali parte ejusdem civitatis :

VULGATA NOVA. 13. omnis verò reliquus exercitus ad aquilonem 15. Josue verò & omnis Ifraël cesserunt loco, aciem dirigebat , ita ut novissimi illius multitudinis fimulantes metum, & fugientes per solitudinis viam. occidentalem plagam urbis attingerent. Abiit ergo Jo 16. Ar illi vociferantes pariter , & fe mutud cosue no&e illa , & ftetit in vallis medio.

hortantes, persecuti sunt eos. Cumque receslissent à 14. Quod cùm vidisset rex Hai, festinavit manè, civitate , & egressus est cum omni exercitu civitatis , direxit 17. & ne unus quidem in urbe Hai & Bethel reque aciem contra defertum, ignorans quòd post ter mansisset qui non perfequeretur Ifraël, (sicut erupe. gum laterent infidiæ.

rant aperta oppida relinquentes ) VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ibid. Locat, 10. 18.... Extende manum tuam in Gæso , quod 18. dixit Dominus ad Josue : Leva clypeum , est in manu tua, contra civitatem.....

qui in manu tua est, contra urbem Hai, quo

niam tibi tradam eam.

VULGATA NOVA. 19. Cùmque elevasset clypeum ex adverso civita- diffugere : præsertim cùm hi qui simulaverant fugam, tis , infidiæ quæ latebant, furrexerunt confeftim : & & tendebant ad folitudinem , contra persequentes pergentes ad civitatem, ceperunt, & succenderunt eam. fortissinė reftitiffent.

20. Viri autem civitatis , qui perfequebantur Jo 21. Vidensque Jofue & omnis Ifraël quòd capta fue , respicientes & videntes fumum urbis ad cælum esset civitas, & fumus urbis ascenderet , reversus perusque conscendere , non potuerunt ultra huc illucque cuflit viros Hai. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ibid, Locut, II. 22..... & facti sunt inter medium caftrorum 22. Siquidem & illi qui ceperant & succenhi hinc, & hi hinc.....

derant civitatem , egrelli ex urbe contra suos , medios hoftium ferire cæperunt. Cùm ergo ex utraque parte adversarii cæderentur , ita ut nullus

de tanta multitudine salyaretur ,

VULGATA NOVA. 23. regem quoque urbis Hai apprehenderunt vi 28. Erant autem qui in eodem die conciderant a ventem , & obtulerunt Josue.

viro usque ad mulierem , duodecim millia hominum , 24. Igitur omnibus interfectis , qui Ifraëlem ad omnes urbis Hai. deserta tendentem fuerant persecuti, & in eodem lo 26. Josue verò non contraxit manum , quam in co gladio corruentibus , reverfi filii Ifraël percuffe- sublime porrexerat , tenens clypeum donec interficerunt civitatem.

rentur omnes habitatores Hai, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ang. Locut, 12, 27. Exceptis pecoribus & fpoliis, quæ erant 27. Jumenta autem & prædam civitatis di372, b. in civitate , prædati funt filii Ifraël fecundùm viserunt fibi filii Israël, ficut præceperat Domi

præceptum Domini, quemadmodum constituit nus Josue.
Dominus Jesu.

VULGATA NOVA.
28. Qui fuccendit urbem, & fecit cam tumulum

29, regem quoque ejus suspendit in patibulo ufa sempiternum :

que ad vefperam & folis occafum. Præcepitque jo. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. FYTémoueat, ut supra.

quòd hi esent binc , bi bino ; cùm potiùs ita Ifraëlita 7. 12. Græc. deler erant, haberque tūs tónews, civi- fuerint , qui eos in medio pofuerant percutiendos : alterum , tatis ; mox Auguft. ibid. Qui nefcit, inquit , putat iftam quòd inter medium caftrorum eos factos effe dicit Scriptura , civitatem maritimam. Confuetudinis eft autem Scripturarum caftra appellans etiam produktas acies in pralio constitutas , ut occidentalem partem , à mari appellet, vel ad mare: quia cùm cafira non foleant appellari , nisi ubi exercitus ad man ex ipfa parte terra ubi hæc agebantur , propiùs babet mare, nendum confiftit; nifi fortè ideo caftra appellata funt , quia quàm à cæteris partibus.

cum omnibus fuis ibant. X. 18. Sic eft in Græco ad verbum. Aug. ibid. Quid N. 27. In Græco fic : Dagy tar oxunwr , torů tñ nórd dicat Gæson, non facilè intelligitur : hoc Interpres Symma. mária, a fregvóusugar saureis oi , &c. ut fup. i, e. Præter chus , fcutum , appellafe perhibetur ; Septuaginta antem In- Spolia , quæ in civitate omnia , qua prædati sunt fibi , &c. terpretes , fecundum quos ifta trattamus, qui pofuerunt Gx sed Mr. Alex. cum editt. Ald. & Compl. haber : Itaw twr son, miror fo & in Græca lingua baftam , vel lanceam Gal- XTW@v, v Täv cxúrwr, Oxon. deler tar oxúrwr, uti paulo licanam intelligi voluerunt : ea quippe dicuntur Gæfa , quo- post Alex. Tera à, cum savrcís; Oxon. loco zárla, rum & Virgilius meminit , ubi ait de Gallis in scuro £- legit , extira år , absque fautcís: edit. Ald. fic: Tóast fusineæ pidis :

νη πάντα επρονόμευσαν εαυτοίς οί, &c. Compl. πόλις εκείνη Duo quisque Alpina coruscant

á , &c. August. ibid. Ita diétum eft : Exceptis pecoribus Gæla manu. (Æneid. 8.)

& fpoliis..... prædati funt , quas ipsa non fuerint predati, ¥. 22. Ita Græcè. Ad quod Aug. ibid. Duo notanda cùm potiùs ipfa prædari sint , excepta ideo dilta fint , quia. funt , inquit , in hac locutione : unum, quòd cùm hoftes qui bac illo prælio sola confumpta non funt. mincebantur, in medio effent , tanquam de his dictum eft,

VULGATA NOVA.
Rue , & deposuerunt cadaver ejus de cruce : proje- ducesque ac judices stabant ex utraque parte arcæ ,
ceruntque in ipfo introitu civitatis , congesto fuper eum in conspectu sacerdotum qui portabant arcam fæde-
magno acervo lapidum , qui permanet usque in præ- ris Domini , ut advena ita & indigena. Media pars
sentem diem.

eorum juxta montem Garizim, & media juxta montem
30. Tunc ædificavit Josue altare Domino Deo If- Hebal, ficut præceperat Moyses famulus Domini.
raël in monte Hebal :

Et primùm quidem benedixit populo Ifraël,
Exod. 31. ficut præceperat Moyses famulus Domini fi 34. Poft hæc legit ongnia verba benedictionis &
20. 25. liis Ifraël, & fcriptum est in volumine legis Moysi : maledictionis, & cun&ta quæ scripta erant in legis

Deut. altare verd de lapidibus impolitis , quos ferrum non volumine.
27.5.

tetigit : & obtulit super eo holocausta Domino, im 35. Nihil ex his quæ Moyses jusserat , reliquit
molavitque pacificas victimas.

intactum , fed universa replicavit coram omni mul-
32. Et fcripfit super lapides Deuteronomium le- titudine Israël, mulieribus ac parvulis & advenis ,
gis Moyfi , quod ille digesserat coram filiis Israël. qui inter eos morabantur,

33. Omnis autem populus , & majores natu,

[blocks in formation]
[ocr errors]

2.

Q

qui versabantur in montanis & campeftribus, Josue & Ifraël uno animo, eademque sententia.
in maritimis ac littore magni maris , hi quoque qui 3. At hi qui habitabant in Gabaon , audientes
habitabant juxta Libanum, Hethæus & Amorrhæus, cuncta quæ fecerat Josue Jericho & Hai :
Chananæus , Pherezæus, & Hevæus , & Jebufæus,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
4. & callidè cogitantes, tulerunt sibi cibaria, 4.... & accipientes faccos veteres super asinos Aug.queft. 12. in
saccos veteres afinis imponentes , & utres vina- fuos.....

Jof. 1. 3. 585.b.co rios sciflos atque consutos,

VULGATA NOVA.
s. calceamentaque perantiqua quæ ad indicium in castris Galgalæ, & dixerunt ei, atque fimul om-
vetuftatis pittaciis confuta erant , induti veteribus ni Ilraëli : De terra longinqua venimus, pacem vo-
vestimentis : panes quoque, quos portabant ob via- biscum facere cupientes. Responderuntque viri Israël
ticum , duri erant , & in frufta comminuti : ad eos , atque dixerunt :
6. perrexeruntque ad Josue, qui tunc morabatur
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. Ne fortè in terra, quæ nobis forte debe 7. Vide ne in me habites. Et quomodo dispo- Aug. Locut. 13.8
tur , habitetis , & non possimus fædus inire vo nam tibi testamentum ?

3. 372.b. biscum,

VULGATA NOVA.
8. At illi ad Josue , Servi, inquiunt , tui fumus. habemus in pedibus , ob longitudinem longioris viæ
Quibus Josue ait ; Quinam estis vos ? & unde ve trita funt, & pene consumpta.
niftis ?

14. Susceperunt igitur de cibariis eorum , & os
9. Responderunt : De terra longinqua valde ve Domini non interrogaverunt.
nerunt fervi tui in nomine Domini Dei tui. Audivi Is. Fecitque Jofue cum cis pacem, & inito fæ-

2. Reg. 21. 2.
mus enim famam potentiæ ejus , cun&ta quæ fecit in dere pollicitus eft quòd non occiderentur : principes
Ægypto,

quoque multitudinis juraverunt eis. Num.

10, & duobus regibus Amorrhæorum qui fuerunt 16. Poft dies autem tres initi fæderis , audierunt
21, 13. trans Jordanem, Sehon regi Hesebon , & Og regi quod in vicino habitarent , & inter eos futuri ellent.
Bafan qui erat in Astaroth:

17. Moveruntque caftra filii Ifraël , & venerunt
11. dixeruntque nobis feniores , & omnes habi- in civitates eorum die tertio , quarum hæc vocabu-
tatores terræ noftræ : Tollite in manibus cibaria ob la sunt, Gabaon, & Caphira , & Beroth, & Caria-
longissimam viam , & occurrite eis , & dicite : Servi thiarim,
vestri fumus , fcedus inite nobiscum.

18. Et non percusserunt eos , eò quod jurassent
12. En , panes quando egressi sumus de domibus eis principes multitudinis in nomine Domini Dei If-
noftris , ut veniremus ad vos, calidos sumpsimus raël. Murmuravit itaque omne vulgus contra prin-
nunc ficci facti sunt, & vetuftate nimia comminuti: cipes.

13. utres vini novos implevimus, nunc rupti sunt & 19. Qui responderunt 19... & feqq. Vide Not.
soluti: vestes & calceamenta quibus induimur , & quæ eis : Juravimus illis in no-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
8.4. August. ibid. Quòd Gabaonitæ venerunt ad Jesum credibilius, quoniam fe at fua gente longinqua missos ese di-
C#m verustis panibus & Jaccis , ut putarentur , ficut finxe xerunt : unde apparet eos fuisse legatos , & ideo magis in asi-

de terra venisse longinqua , quò eis parceretur : (consti- nis quàm in humeris necessaria portare potuisse : quia nec
tutum enim erat à Domino , ne alicui terras illas inbabitanti multi effe poterant , & non folùm faccos , sed etiam utres eos
parcerent , quò ingrediebantur ) nonnulli codices & Græci portafjë Scriptura commemorat. In Græco nunc, a Two

Larini babent : Et accipientes faccos veteres super hu @rwr, in Ms. camen Alex, ac edir. Ald. évi tör örar.
meros suos : alii verò qui veraciores videntur , non habent , 7.7. Aptè ad Græcum, nisi excipias verbum habites,
super humeros , fed , super alinos fuos : fimilitudo enim pro quo xatorteis, at in editt. Ald. & Compl. xalexñs. Ad-
verbi in Græca lingua mendofitatem facilem fecit ; & ideo dir August. ibid. Vide ne in me babites, &c. quod eft, apud
Latina quoque exemplaria varia funt : cum quippe , & över me : & infra : Notandum etiam quòd paitum pacis , teftamen-
non multim ab invicem dissonant ; quorum prius , humero tum vocat Scriptura more fuo.
rum nomen eft, posterius alinorum. Ideo eft autem de asinis $. 19. &c, Eorumdem meminit Aug. quæft. 13. in Jola

Tom. I.

[ocr errors]

gant,

Fff ij

VULGATA NOVA, mine Domini Dei Israël, & idcirco non poffumus 24. Qui responderunt : Nunciatum eft nobis fer eos contingere.

vis tuis , quòd promisifset Dominus Deus tuus Moya 20. Sed hoc faciemus eis : Reserventar quidem fi servo suo, ut traderet vobis omnem terram , & ut vivant , ne contra nos ira Domini concitetur , fi difperderet cunctos habitatores ejus. Timuimus igitur pejeraverimus :

valde , & providimus animabus noftris , veftro ter21. fed fic vivant, ut in usus universæ multitu- rore compulli , & hoc confilium inivimus. dinis ligna cædant , aquasque comportent. Quibus 25. Nunc autem in manu tua sumus : quod tibi hæc loquentibus :

bonum & rectum videtur , fac nobis. 22. vocavit Gabaonitas Jofue, & dixit eis : Cur 26. Fecit ergo Jofue ut dixerat, & liberavit cos nos decipere fraude voluiftis, ut diceretis : Procul de manu filiorum Ifraël , ut non occiderentur. valde habitamus à vobis , cùm in medio nostri fitis 27. Decrevitque in illo die cos esse in ministerio

23. Itaque fub maledictione eritis, & non defi- cuncti populi , & altaris Domini, cædentes ligna, & ciet de ftirpe veftra ligna cædens , aquasque com- aquas comportantes , ufque in præsens tempus, in portans in domum Dei mei.

loco quem Dominus elegiffet. NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. to. 3. 585. d. dicens : Quæri poreft, quomodo jurationem eos mentitos effe didicifsent , parcere maluerunt jurationis cam fervandam esse crediderint Hebræi Gabaonitis , quibus ita ju- ; cùm poffent utique dicere se tantùm illis jurasse , quos eos raverant , tanquam de longinqua terra venientibus , ficut effe crediderant , id eft, de longinquo venientes : c'm verò illi mentità fuerant : fciebant enim fe debellandos , f cognia aliud cognoverunt, præceptum circa eos Domini implendum tum esset Hebræis in ea terra eos habitare , quam promiffam erat , ut ficut cæteri expugnarentur. Deus autem hoc approfuerant , interfe&tis babitantibus , retenturi. Mentientibns bavit, nec parcentibus fuccenfuit , quamvis eum non interergo quod de longinqua terra ad eos veniffent, juraverunt togassent quinam illi effent , & ideo eos illi fallere valnis eis Ifraëlita. Pofteaquam verò cognoverunt ibi eos babitare, fent. Unde non importunè utique credendi funt , etfi fallere ubi omnes quos invenerant fecundum Dei præceptum debela homines pro fua salute voluerunt , non tamen fallaciter lare oportebat, noluerunt tamen frangere jurationem : & licet Deum timuisse in populo ejus.

[ocr errors]

CA P. UT X.

VULGATA NOVA.
Uæ cùm audisset Adonisedec rex Jerusalem, ad filios Ifraël.

5. Congregati igitur

S..... 6, Vide Nor. tillet eam, (ficut enim fecerat Jericho & regi ejus, fic ascenderunt quinque reges fecit Hai & regi illius) & quòd transfugiffent Gabao- Amorrhæorum , rex Jerusalem, rex Hebron , rex lenitze ad Ifraël, & effent foederati eorum ,

rimoth, rex Lachis, rex Eglon, fimul cum exercitibus 2. timuit valde. Urbs enim magna erat Gabaon, fuis, & caltrametati funt circa Gabaon, oppugnan& una civitatum regalium , & major oppido Hai , tes eam, omnesque bellatores ejus fortiffimi.

6. Habitatores autem Gabaon urbis obfeffæ mie 3. Mifit ergo Adonisedec rex Jerusalem ad Oham serunt ad Josue, qui tunc morabatur in caftris apud regem Hebron , & ad Pharam regem Jerimoth , ad Galgalam , & dixerunt ei : Ne retrahas manus tuas Japhia quoque regem Lachis, & ad Dabir regem ab auxilio fervorum tuorum : ascende citò, & libeEglon , dicens :

ra nos , ferque præsidium : convenerunt enim adver4. Ad me ascendite , & ferte præsidium, ut ex súm nos omnes reges Amorrhæorum , qui habitans pugnemus Gabaon , quare transfugerit ad Josue, & in montanis. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ang.quæft. 14. in 7. Et ascendit Jesus à Galgala , ipfe, & omnis 7. Ascenditque Josue de Galgalis, & omJof. E. 3.586.b. populus bellatorum cum illo , omnis potens in nis exercitus bellatorum cum eo , viri fortissimi,

fortitudine.

8. Et dixit Dominus ad Jesum: Noli timere 8. Dixitque Dominus ad Josue: Ne timeas illos : in manus enim tuas tradidi eos : non sub cos : in manus enim tuas tradidi illos : nullus ex Liftet ex illis quisquam coram vobis.

eis tibi resistere poterit.

VULGATA N O V A. 9. Irruit itaque Josue super eos repente , 11. Cùmque fugerent filios Ifraël, & efsent in node ascendens de Galgalis.

descensu Beth horon , Dominus misit super eos la1. Reg.7. 10. 10. Et conturbavit eos Dominus à facie Israël : pides magnos de ccelo usque ad 'Azeca : & mortui

contrivitqué plagâ magnâ in Gabaon , ac persecu- sunt multò plures lapidibus grandinis , quàm quos gla-
tus est eos per viam ascensus Beth horon , & per- dio percufferant filii Ifraël.
cullit usque Azeca & Maceda.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**.5.6. Græc. Kai évébusar oi 76v7c Bacineis two 'Is- tropolis , 5 septem gentes fæpillime Scriptara commemoret , quas
CroceW...... y aselezábroer twy [a@acv..... Kai anissaar promifit Deus exterminaturum fe effe à facie populi sui, es
oi xaroxoves Tabawy spos 'Iwobr..... as you?es MH exaúons quibus una perhibetnr Amorrhæorum. Nifi fortè hoc nomen
τας χείρας ζε απο τών παίδων (ν..... ότι ζυνηγμένοι εισίν universale fuerat omnium , aut potiùs majoris partis , ut non
épuinas artes ci faoiners to 'Auoppaior , &c. Unde Aug. una , fed plures in bis jeptem hoc nomine tenerentur : quam-
quæst. 1o. in Jof. to. 3. 586. c. Quæritur , inquit, quem- vis esset etiam una de septem , qua Amorrhæorum propriè
admodum rex civitatis Jerusalem Adonibezech s cateri qua vocaretur : ficut ejf pars quedam quæ propriè dicitur Libya,
tuor , cum quibus obfedit Gabaonitas , fecundum LXX. In- quamvis hoc nomen universa Africæ competat.
terpretes , primò reges Jebu fæorum ciim ad eos obfidendos con 1.7. Ita in Græco, præter duo, ex Canyowr, de Gal-
venerunt , poftea verò reges Amorrhaorum dicantur ab iplis galis , pro à Galgala , & ó wursuisus, bellator , loco bel-
Gabaonitis, quando nuncios miferunt ad Jefum, ut eos de Jatorum.
obfidione liberaret, Sicut autem infpicere poruimus in en in .8. In Græco, um 10.Grúcsial, relinquetur , pro fub.
ter presatione qua ex Hebræo eft , utrobique Amorrhæorum fiftet , sed in Mss. Alex. & Ox, ac edd. Ald. & Compl.
dicuntur, cum conftet Jebitfæorum fuisse regem civitatis Je- utoshosial ; reliqua quadrant.
rufalem , quia ipfa eft didła Jebus , tanquam illius gentis me-

tota

« ZurückWeiter »