Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

SUMMA CAPITA LIBRI JOSUE, è Vulgatis Bibliis deprompta, deficientibus aliis quæ Verfioni antiquæ

fatis respondeant. Cap. I. Onfortatus Josue à Domino , monet po- CAP. XIII. Jubet Dominus Jofue ut terram divi

pulum ut fe ad Jordanis transitum pre dat , asignatis partibus Ruben , Gad, da dimidia parent ; tribus autem Ruben, Gad, & dimidiam tribui Manaffe trans Jordanem, Manase , ut fratres ad promißam terram de- Cap. XIV. Caleb accipit Hebron in hæreditaducant.

tem fibi promisam , quòd aliis exploratoribus Cap. II. Missi exploratores in urbem Jericho, à detrahentibus terre promisla, ipse secutus fit Do

Rahab meretrice, promisâ illi misericordiâ , à minum.
morte liberantur.

Cap. XV. Sors tribus Juda , civitates & villæ eaCap.III. Siccatum Dei miraculo Jordanem po rum. Othoniel accipit Axam filiam Caleb, quòd pulus transit.

obtinuerit Cariath Sepher , additurque ei terra ir. CAP. IV. Duodecim lapides de Jordane ficcato ad rigua.

pofterorum memoriam colliguntur , aliique duode. CAP. XVI. Sors Ephraim , urbes do viculi eacim in ipso Jordanis alveo statuuntur.

rum; mansitque inter hos Chananæus tributarius. CAP. V. Terrentur Chananai ; circumcisio fit in Cap. XVII. Media tribui Manase do filiabus

Galgalis , d Phase celebratur; deficit manna Salphaad sortes aflignantur , & augetur fors fin
ubi de fructibus terra edunt, & angelus Domini liorum Jofeph.
Josue apparet.

Cap. XVIII. Mittuntur qui describant terram
CAP. VI. Poft varios septem dierum circuitus , Je reliquarum septem tribuum , & asignatur fors

richo capta funditus deletur , servatâ Rahab cum Benjamin.
suis; readificatori urbis maledicitur,

CAP. XIX. Allignantur fortes sex tribubus , Simeon,
Cap.VII. Explor atâ Hai, cedit populus Israël Zabulon, Ilsachar, Aser, Nephthalim, Dan &

hoftibus propter furtum de anathemate Jericho ; Josue.
quapropter post Josue lamentationem, milla sorte Cap. XX. Sex refugii civitates , & qui ad eas
Achan lapidatur jusu Domini.

poflint confugere ; & quandiu ibi remanere des Cap. VIII. Expugnatâ Hai , rex ejus suspendi beant.

tur , erecto altari lapideo : Deuteronomium Super. Cap. XXI. Levitis aflignantur civitates quadralapides fcribitur , & populo benedicitur.

gint a octo cum suburbanis : « completa Dei proCAP. IX. Gabagnita simulatione longi itineris im. misione , pax & requies datur filiis Ifraël.

ponentes Josue da principibus Ifraëlitarum , me Cap. XXII. Remisse ad suam possessionem trans dio juramento salvantur; insecuto tamen murmu Jordanem tribus Ruben do Gad & dimidia Mare, perpetuo famulitio aftringuntur.

nalle, suspicionem movent cateris tribubus propter CAP. X. Quinque reges oppugnantes Gabaon ,

im extructum altare ; sed missi legati suscipiünt jusmoto fole unius diei Spatio , vincuntur; & ex spe tam eorum excusationem. lunca extracti suspenduntur , pluresque alia civia Cap. XXIII. Josue senex , jamque moribundus , tates capiuntur.

exhortatur filios Ifraël ad servanda Dei præcepta, Cap. XI. Expugnat Josue Jabin cum aliis pluri Cavendam focietatem cum Gentibus.

mis regibus ac populis , omnia servans qua Domi- Cap. XXIV. Commemor antur beneficia Israëlitis nus Moysi præceperat.

Deo exhibita , fædus populi cum Domino , mors Cap. XII. Numerantur reges xxxi. citra e ul Josue, sepultura ossium Joseph, & mors Eleaza

tra Jordanem, quos percusserant Moyses & Josue. ri sacerdotis.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT PRIMU M.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T factum est post mortem
Moysi servi Domini, utlo-
queretur Dominus ad Jo-
fue filium Nun, miniftrum
Moyfi, & diceret ei:

2. Moyses fervus meus 2. Moyses servus meus defunctus est : nunc Lucif. Cal. l.fi

mortuus elt : surge , & itaque surgens, transi Jordanem tu , & omnis pro s. Atban. 185. transi Jordanem istum tu, & omnis populus te- populus iste , in terra , quam ego dabo illis.

cum , in terram, quam ego dabo filiis Ifraël. Deut. 3. Omnem locum , quem calcaverit vesti

3.

Omnem locum , quemcunque ingressi fue11.24. gium pedis vestri , vobis tradam , ficut locutus ritis vestigio pedum veftrorum, vobis dabo ilfum Moysi.

lum , ficut dixerain Mosi.
4. A deserto & Libano usque ad fluvium 4. Defertum & Antelibanum usque ad flumen
magnum Euphraten , omnis terra Hethæorum Euphratem, & ulque ad mare magnum usque ad
usque ad mare magnum contra folis occasum folis occasum erunt fines termini veftri.
erit terminus vester.

s. Nullus poterit vobis resistere cunctis die 5. Non resister homo in conspectu tuo per
Inf. 3. bus vitæ tuæ : sicut fui cum Moyse, ita ero te omnes dies vitæ tuæ : & sicut eram cum Moyse,
7
cum : non dimittam , nec derelinquam te. fic ero recum : & non derelinquam te , neque

despiciam te. S. Deut.

6. Confortare, & elto robustus : tu enim for31. 7.

te divides populo hụic terram, pro qua juravi 23. patribus suis, ut traderem eam illis. 3. Reg.

7. Confortare igitur , & esto robustus valde: 7. Invalesce, & viriliter age : custodi , & fac,
ut custodias , & facias omnem legem, quam præ- sicut præcepit tibi Moyses puer meus : & non

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Al. Jesus Nave , ut in Græco, cui suffragatur Tertul. X. 4. Nonnulla discrepant à Græco, nempe ad Aumen ,
1. 3. advers. Marc. p. 676. a. dicens : Cum fucceffor Moy- ibi additur tý nezony , magnum , dein repetitur Colau,
fi destinaretur Aufes, filius Nave, transfertur certe de prif- præterquam in Mr. Oxon. exinde poft mare, loco ma-
tino nomine , & incipit vocari Jefus. Item infra , p. 387. gnum , legitur rūs igatus, novilimum; at in Compl. ur
c. Jesus , Nave filius , Aufes ante vocatus. Similiter apud ráaus ; demum loco usque ad folis occafum , fic : co sinis
Cypr. I. 1. Testim. p. 278. b. Hilar. in Pf. 14. col. 62.b. duikūr, à folis occali , prærern islo seq. fines , vel ter-
Auguft. in Exod. & Lact. 1. 4. Inftit. c. 17. p. 580. Am mini ; nam in Græco fimpliciter isai ta öeld vpôr.
broliaster etiam p. 83. a. ait : Jesus Nave, qui prius Auxes ¥. 5. Eadem rursus habet Lucifer infra , ab hoc, ficut
dicebatur. Apud Lucif. Calar. promiscuè Jefus, & Josue. eram, nec ipfa differunt à Græco, nifi quod pro in conf

$. 2. Vix meliùs è Græco, nili quòd hab. zhvgñv, ter- pectu tuo , est xaisromlov upcov, ante faciem vestram, ad-
TAM , pro terra, & did whi, do , pro dabo. Aug. quæst. dito rai, polt d'opert. August. bene q. 1. in Jor. to. 3.
"1. in Jos. to. 3. col. 579. d. ait : Probatur Moyses ita de- 579. d. Ei ficut eram cum Moyfe, ita ero & tecum.
fun&us , ut Dei famulus & Deo placens.

V.7. Vix pauca Græco diffimilia , fcilicet poft Wue,
#. 3. Ita de Græco , præter seqq. Omnem locum... invalesce , additur ev, igitur, præterquam in Mi. Oxon.
fueritis, pro quibus , Ilãs ó TÓTOS, 50 or áv š716ūtę , Om item pro cuftodi far, fic: quados e as a wosis, ad cufto-
nis locus , fuper quem afcenderitis : item pro dixeram , 6i diendum & faciendum , & pro ex illa, da' iutor,

ab eis ; puxa, dixi , & Mavon, pro Mof.

cum lic :fis crezca sds eis , &c. in Ms. tamen Alex. prią

Heb. 13.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Lucif. Cal, mbi fup. declinabis ex illa dextrâ aut sinistrâ, ut intelligas cepit tibi Moyses servus meus : ne declines ab ea in omnibus quæcunque agis.

ad dexteram vel ad finiftram , ut intelligas cunc

ta quæ agis. 8. Et non recedet liber legis hujus ex ore tuo: 8. Non recedat volumen legis hujus ab ore & meditaberis in eo die ac nocte , ut cuftodias tuo : fed meditaberis in eo diebus ac no&tibus , facere universa quæ scripta sunt : tunc dirigam ut cuftodias & facias omnia quæ fcripta sunt in vias tuas , & tunc intelliges.

eo : tunc diriges viam tuam, & intelliges eam. 9. Ecce præcepi tibi , invalesce , & viriliter 9. Ecce præcipio tibi, confortare , & esto roage. Non eft quòd expavescas, neque timeas': quo- bustus. Noli metuere, & noli timere : quoniam niam tecum eft Dominus Deus tuus in omni tecum est Dominus Deus tuus in omnibus ad quæ loco.

cunque perrexeris.

VULGATA N O V A. 10. Præcepitque Josue IC..... 11. Vide Not. est vobis. principibus populi , di

12. Rubenitis quoque & Gaditis, & dimidiæ tricens : Transite per medium caftrorum, & imperate bui Manaffe ait : populo , ac dicite :

13. Mementote fermonis , quem præcepit vobis 11. Præparate vobis cibaria : quoniam poft diem Moyses famulus Domini , dicens : Dominus Deus very tercium transibitis Jordanem , & intrabitis ad pofli- ter dedit vobis requiem , & omnem terram, dendam terram , quam Dominus Deus vester daturus VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut. I. de 14.... vos autem transibitis expeditiores fra 14. Uxores vestræ, & filii , ac jumenta ma- Num.37 Jofit. 3. 369.8. tribus vestris, omnis fortis.....

nebunt in terra , quam tradidit vobis Moyses 26. trans Jordanem : vos autem transite armati ante

fratres veftros , omnes fortes manu , & pugna 1

te pro eis,

VULGATA N O V A.
15. donec det Dominus requiem fratribus vestris quocunque miseris, ibimus.
ficut & vobis dedit , & possideant ipsi quoque ter 17. Sicut obedivimus in cun&is Moyfi, ita obe-
ram, quam Dominus Deus vefter daturus eft eis : & diemus & tibi : tantùm fit Dominus Deus tuus tem
fic revertemini in terram poffeffionis vestræ , & ha cum , ficut fuit cum Moyse.
bitabitis in ea , quam vobis dedit Moyses famulus 18. Qui contradixerit ori tuo , & non obedierit
Domini trans Jordanem contra folis ortum.

cunctis fermonibus quos præceperis ei, moriatur :
16. Responderuntque ad Josue, atque dixe- tantùm confortare , & viriliter age.
runt : Omnia, quæ præcepisti nobis , faciemus : &

NOTÆ AD VERSION EM A NTIQUAM.
mum deletur eis, & pro ifè, ponitur ü , ficut in editt. fic: Liber hic legis non recedat de manu tua : 60 meditabe-
Ald. & Compl. quæ retinent utrumque eis, deest tamen ris in eo diebus ac no&tibus , ut scias ingredi viam tuam.
utrumque in Mr. Oxon. reliqua ad verbum, ni excipias en tu poron Non eft quod expavescas , &c. fubinde delerur
Apud Caffiod. in Pf. 105.363. b. ut in Vulg. Conforia- eft, & pro in omni loco , habetur eis wária s far mopsúng
se..... valde , ut cuftodias , & facias omnem legem, quam ad omnia quocunque iveris. In MI. Oxon. ac ed. Compl.
præcepit , &c. Mr. etiam Oxon. & Ald, edit. addunt opé- wárla TómCY €'áv mopeúon.
dpa, poft adpl?x, & poft musiv, solus Oxon. árla tòn XV. 10. 11. His respondent quæ hab. Auguft. quæst.
νόμων καθότι ενετείλατο, &ς.

2. in Jof. to. 3. 579. e. Quæftio eft, inquit , quomodo 7. 8. Hæc solum dissimilia habentur Græcè , fcilicer, posteaquam locutus eft Dominus ad Jesum Nave , exhortans à duraper relat. ad legem , pro in eo ; sed in Mss. & confirmans eum , feque promittens cum illo futurum , manAlex. & Oxon. « autớ , ficut in edito. Ald. & Compl. daverit idem Jesus populo per scribas , ut præpararent cibaitem pro cuftodias , legitur ridñs, noveris, vel fcias , in ria, quòd poft tres dies Jordanem fuerant tranfituri , cùm Alex. Ald. & Compl. iva Curns, in Oxon. quréons : de inveniantur poft multò plures dies tranfiffe Jordanem mum loco dirigam, suos buch, a evoS cóceis, id eft, prof- In Græco fic: Kai érselato’Iyoss tons ypappeal sai , peraberis, & profperabis ; at in Ms. Oxon. ac ed. Compl. réyoro E.061.9 278 xarà pésor tűs napere boaña Tô nas , deest svor wbuon , & in Oxon. habetur , evodcow, ut in εντείλαθε τω λαώ, λέγοντες: Έλοιμάζεθε επισιτισμον, ότι έτι Lat. sup. pro svos coers. Cypr. ep. 74. 138. b. Non rece τρείς ημέeαι , και υμείς διαβαίνετε τον Ιορδάνην τέτον , &c. det liber legis hujus ex ore tuo : fed meditaberis in eo die . 14. Græcè, loco expeditiores , exftat sü? wyor apótea ac noéte , ut obferves facere omnia quæ fcripta sunt in eo : pol, expediti priores , vel ut in Mf. Alex. apóteegv, priùs: & verò Mr. Oxon. cum edit. Compl. addit, dutý, ad ad hoc autem , omnis fortis , addit August, id eft, omnis 7eyesqueira , quod abeft ab aliis. Caffiod. in Pl. 6. 29. b. quicunque in vobis fortis eft,

&c.

C Α Ρ U Τ Ι Ι.

M

Heb. 11. 31.
Jac. 2. 25.

VU LGATA NOVA.
Isit igitur Josue

1..... 11. Vide Not. cis, nomine Rahab, & quieverunt apud eam.
filius Nun de Se-

2. Nunciatumque eft regi Jericho, & di&tum : tim duos viros exploratores in abscondito : & dixit Ecce viri ingrefli funt huc per noctem de filiis Ifraël, eis : Ite , & considerate terram, urbemque Jericho. ut explorarent terram. Qui pergentes ingreffi funt domum mulieris meretri 3. Militque rex Jericho ad Rahab, dicens : Edus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. **. I..... 11. Horum meminit Aug. q. 2. in Jos. to. nente ut triduo laterent in montanis , quatuor dies viden<3. 579. e. dicens : Mifit (Jesus Nave ) exploratores in Je tur esse consumpti. Pergit Ambrosiast. alludens similiter :

richo , quoniam Jordane trajelto , ipsa proxima civitas occur Raab meretrix dixit exploratoribus millis à Jefu Nave , qui rebas ; illi autem diverterunt ad Raab mulierem fornica- priùs Auxes dicebatur : Auditæ sunt hic virtutes & plaga riam , & ab illa occultati, atque à rege quæfiti , & mini qua fata funt in Ægypto à Deo veftro , & conterriti fuas D inventi , eadem dimittente illos per feneftram, mo nimis ; timent enim à facie veftra.

VULGATA

N O V A.
viros, qui venerunt ad te, & ingreffi funt domum 11. Et hæc audientes pertimuimus , & elanguit
tuam : exploratores quippe sunt , & omnem terram cor noftrum , nec remansit in nobis fpiritus ad in-
considerare venerunt.

troitum veftrum : Dominus enim Deus vester , ipse Inf.6. 4. Tollensque mulier viros, abscondit, & ait : eft Deus in cælo sursum , & in terra deorsum.

Fateor , venerunt ad me, fed nesciebam unde essent : 12. Nunc ergo jurate mihi per Dominum, ut Inf. 6. 22.

s. cùmque porta clauderetur in tenebris, & illi quomodo ego misericordiam feci vobiscum , ita &
pariter exierunt , nescio qud abierunt : persequimini vos faciatis cum domo patris mei : detisque mihi
citò , & comprehendetis eos.

verum signum ,
6. Ipsa autem fecit ascendere viros in solarium 13. ut salvetis patrem meum & matrem fra
domus suæ , operuitque eos ftipulâ lini , quæ ibi tres ac forores meas , & omnia quæ illorum sunt,
erat.

& eruatis animas noftras à morte,
7. Hi autem qui miffi fuerant , secuti sunt cos 14. Qui refponderunt ei : Anima nostra fit

pro
per viam quæ ducit ad vadum Jordanis : illisque vobis in mortem , fi tamen non prodideris nos : cùm-
egressis ftatim porta clausa est.

que tradiderit nobis Dominus terram, faciemus in te
8. Necdum obdormierant qui latebant , & ecce misericordiam & veritatem.
mulier ascendit ad eos , & ait :

15. Demisit ergo eos per funem de fenestra : do-
9. Novi quòd Dominus tradiderit vobis terram : mus enim ejus hærebat muro.
etenim irruit in nos terror vester , & elanguerunt om 16. Dixitque ad eos : Ad montana conscendite,
nes habitatores terræ.

ne fortè occurrant vobis revertentes : ibique latitate Exod.

10. Audivimus quòd ficcaverit Dominus aquas tribus diebus , donec redeant, & fic ibitis per viam 14. 21. maris rubri ad vestrum introitum, quando egrelli vestram.

Num. estis ex Ægypto:& quæ feceritis duobus Amorrhæo 17. Qui dixerunt ad eam : Innoxii erimus à jus 21. 24. rum regibus , qui erant trans Jordanem, Sehon & Og, ramento hoc, quo adjurasti nos : quos interfeciftis. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
18. li ingredientibus nobis terram , fignum 18..... patrem tuum & matrem tuam, & fra- Cypr. de unit. Eccla
fuerit funiculus iste coccineus, & ligaveris eum tres tuos & totam domum patris tui , colliges P. 196.6.
in fenestra, per quam demisisti nos : & patrem ad te ipfam in domum tuam.
tuum ac matrem , fratresque & omnem cogna-
tionem tuam , congregaveris in domum tuam.

19. Qui ostium domus tuæ egressus fuerit , 19. Et omnis qui exierit ostium domus tuas
fanguis ipfius erit in caput ejus , & nos erimus foras, reus libi erit.....
alieni. Cunctorum autem fanguis , qui tecum in
domo fuerint , redundabit in caput noftrum, fi
eos aliquis tetigerit.

V U Í G A TA NOVA.
20. Quod fi nos prodere volueris , & fermonem nem viam , non repererunt eos.
istum proferre in medium , erimus mundi ab hoc 23. Quibus urbem ingreffis , reverfi sunt , & del
juramento, quo adjurasti nos.

cenderunt exploratores de monte : & , tranfmiffo
21. Et illa respondit : Sicut locuti estis , ita fiat : Jordane , venerunt ad Josue filium Nun, narrave-
dimittenfque eos ut pergerent, appendit funiculum runtque ei omnia quæ acciderant sibi ,
coccineum in fenestra.

24. atque dixerunt : Tradidit Dominus omnen
22. Illi verò ambulantes pervenerunt ad monta terram hanc in manus noftras , & timore prostrati
na, & manserunt ibi tres dies , donec reverteren-

sunt cuncti habitatores ejus.
tur qui fuerant persecuti : quærentes enim per om-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM,
**. 18. 19. Eadem rursum legit Cypr, ep. 76. 153. &c. ibidem exstat : Kaisai, täs os or, &c. Et erit, om.
a. nec à Græco differunt nisi quod pro Et omnis qui , mis quicunque.

[ocr errors]

I

CAPUT II Í.
VULGATA

NOVA.
Gitur Josue de noce 1..... 2. Vide Not.

tres dies.
te consurgens movit

2. Quibus evolutis, transierunt præcones per caso
castra : egredientesque de Setim , venerunt ad Jor- trorum medium ,
danem ipse & omnes filii Ifraël, & morati sunt ibi
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
3. & clamare cæperunt : Quando videritis 3..... Cùm videritis arcam testimonii Domini Aug.quak. 3.
arcam fæderis Domini Dei vestri, & facerdotes Dei noftri , & facerdotes noftros,& Levitas tol-Jof. 1. 3. 58: fi
ftirpis Leviticæ portantes cam, vos quoque con- lentes eam, proficiscemini de locis veftris , & $81. 4.
furgite, & fequimini præcedentes :

ite poft eam :
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**. 1. 2. Eadem memorat Auguft. quæst. 2. in Jos. 7. 3. Græcè antecedunt ista : Kai øvleírarlo (recepereito
to. 3. col. 579. f. dicens : Inde pofteaquam nunciaverunt tells ) rã racco, aé yoyTES, quorum loco August. habet : Scriba
qua circa illos gefta fuerint , promovit Jefus cum populo uni- populo dicunt; reliqua concordant ad verbum , uno ex-
verso de loco ubi erat diluculo : qui cùm veniffet ad Jorda cepto, Opeu SE, ibitis , pro ite , in Ms. Alex. mopede :
rem , divertit , & manfit : tunc rursus populus admonetur , ut in editt. August. legitur , veftri..... veftros , ut in edico
poft triduum se preparet tranfire Jordarem , arca Domini Ald, led repugnant Mfs, omnes.
pracedente, &c.

Tom. In

Eco

Sup. 1;

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA:
Aug. ubi fup. 4. sed longum intervallum sit inter vos & il 4. sitque inter vos & arcam spatium cubito-

lam , quantùm duo millia cubitorum ftabitis : rum duûm millium : ut procul videre poflitis
ne propinquetis ei , ut fciatis viam quam ibitis & nofse per quam viam ingrediamini : quia priùs
in eam : non enim abüftis viam ab hefterna & non ambulastis per eam : & cavete ne appro-
nudiustertiana die.

pinquetis ad arcam.
VULGATA

NOV A.
s. Dixitque Josue ad populum : San&tificamini : & præcedite populum. Qui jussa complentes , tulc.
Cras enim faciet Dominus inter vos mirabilia,

runt, & ambulaverunt ante eos.
6. Et ait ad sacerdotes : Tollite arcam fæderis,
VERS 10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ang.quaft. 2. in 7

Et dixit Dominus ad Jesum : In die isto 7. Dixitque Dominus ad Josue : Hodie inciTof. s. 3. 580.6.' incipiam exaltare te coram omnibus filiis Ifraël: piam exaltare te coram omni Ifraël : ut fciant

ut fciant quoniam ficut eram cum Moyse, sic quòd ficut cum Moyfe fui, ita & tecum sim.
ero & tecum.

s
VULGATA NOVA.
8. Tu autem præcipe sacerdotibus , qui portant tecedet vos per Jordanem.
arcam fæderis , & dic eis : Cum ingresi fueritis par 12. Parate duodecim viros de tribubus Ifraël ,
tem aquæ Jordanis , ftate in ea.

singulos per singulas tribus. 9. Dixitque Josue ad filios Israël : Accedite huc, 13. Et cùm pofuerint vestigia pedum suorum sa& audite verbum Domini Dei vestri.

cerdotes qui portant arcam Domini Dei universæ ter10. Et rursum : In hoc, inquit , scietis quòd Do- ræ, in aquis Jordanis, aquæ quæ inferiores sunt, deminus Deus vivens in medio vestri eft, & disperdet current atque deficient : quæ autem desuper veniunt, in confpe&tu vestro Chananæum & Hethæum, He- in una mole consistent. væum & Pherezæum, Gergefæum quoque & Jebu 14. Igitur egressus est populus de tabernaculis fæum , & Amorrhæum.

suis , ut transiret Jordanem : & sacerdotes , qui porn 11. Ecce , arca fæderis Domini omnis terræ an tabant arcam fæderis , pergebant ante eum. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. mag.queft. 3. in 15.... Jordanis autem plenus erat per totam 15. Ingreffisque eis Jordanem , & pedibus eo sefoto 3.581.b. crepidinem suam , ficut in diebus mellis tritici. rum in parte aquæ tin&tis ( Jordanis autem ri

pas alvei fui tempore mellis impleverat ) Eccles

24.36. VULGATA NO V A. 16. fteterunt aquæ descendentes in loco uno , & 17. Populus autem incedebat contra Jericho: & ad instar montis intumescentes apparebant procul, facerdotes , qui portabant arcam fæderis Domini ab urbe quæ vocatur Adom usque ad locum Sar- ftabant super ficcam humum in medio Jordanis acthan : quæ autem inferiores erant , in mare solitudi- cincti , omnisque populus per arentem alveum trane nis ( quod nunc vocatur mortuum ) descenderunt fibat. usquequo omnino deficerent.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ^. 4. In Græco simpliciter , Maxper , longè, loco lon *.7. Nil meliùs de Græco, præter duo, incipiam , pro gum intervallum ; exinde sic: rw wegotypion7s, ne appro quo apxopou, incipio , & Wor, cognofcant, loco fciant : pinquaveritis , absque in, post ibitis, & pro abiiftis, wi item pro coram, xaTermiOV, in conspectu ; in Ml. Oxon, Tópevote, ivistis; cætera quadrant. Idem August. Locut. 2. xatevarlı, quod idem sonar. to. 3. 369. g. leg. U. sciatis viam quam ibitis eam. Compl. $. 15. Aprè ad Græcum, præter hoc, in diebus , pro iv dutñ. Mox August. air : Longè jussum eft arcam prace quo qué paut, dies; item aupar pluraliter , loco tritici, dere , ut poffet à populo videri.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Q

VULGATA NOVA:
Uibus transgressis , dixit Dominus ad Josue : durissimos lapides , quos ponetis in loco caftrorum,

2. Elige duodecim viros fingulos per fin- ubi fixeritis hac nocte tentoria.
gulas tribus :

4. Vocavitque Josue duodecim viros , quos ele 3. & præcipe eis , ut tollant de medio Jordanis gerat de filiis Israël , singulos de singulis tribubus , alveo ; ubi fteterunt pedes facerdotum , duodecim VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hilar. in Pf. 118. 5.... duodecim lapides efferte.....

S. & ait ad cos : Ite ante arcam Domini Dei 246.6.

veftri ad Jordanis medium, & portate inde singuli fingulos lapides in humeris veftris , juxta

numerum filiorum Ifraël, 6. ut fint hi in teftimonium filiis veftris.....

6. ut fit fignum inter vos : & quando interrogaverint vos filii vestri cras , dicentes : Quid

fibi volunt ifti lapides ? NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. **.5.6. Hilarius videtur hîc sensum reddere potiùs vuir grob eis Cuperior xsiterov do@martós. Accedite coram me quam verba ; ita nempe in Græco : llegoayávs78 épme96 ante faciem Domini in medium Jørdanis ; & auferens inde fór fer apo megcóny Kupis eis peétor Tš Tops cérko arexé- unusquisque lapidem , tollat fieper humeros suos, fecundùm μενος εκείθεν έκασος λίθον, αράτω επί των ώμων αυτή κατα numerum duodecim tribuum Ifraël, ut fint vobis' bi in fsTo ácidèn two chád sxx quião Tř 'Ioeana, öva utrápxwon gnum pofitum femper. Calliod. verò in Pr. 118. 399.b

[ocr errors]
« ZurückWeiter »