Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VULGATA NOVA.
21. Adjungat tibi Dominus pestilentiam , donec 22. Percutiat te Dominus egestate , febri & frigo-
consumat te de terra , ad quam ingredieris pofliden- re, ardore & æstu , & aëre corrupto ac rubigine
dam,

& persequatur donec pereas.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Ifai. s. 23. Erit cælum super caput tuum æneum : & 23. Sit cælum , quod supra te est , æneum :
t. 3.48.a. terra subter te ferrea.

& terra , quam calcas , ferrea.
24. Dabit Dominus pluviam terræ tuz, cinis 24. Det Dominus imbrem terræ tuæ pulve-
de cælo descendet super te , donec eradicet te, rem, & de coelo descendat super te cinis, do-
& deleat.

nec conteraris.
Hieron. in Ifai. 30. 25: Dabit te Dominus ut corruas in conspectu 25. Tradat te Dominus corruentem ante hof-
1. 3. 256.f. inimicorum tuorum : viâ unâ egredieris ad eos, tes tuos : per unam viam egrediaris contra eos,

& per septem vias fugies à facie eorum ; & & per septem fugias, & dispergaris per omnia
eris in dispersione in cunctis regnis terræ.

regna terræ:

VULGATA NOVA.
26. fitque cadaver tuum in efcam cunctis vola- niam sustinens , & oppreffus cunctis diebus ,
tilibus cæli , & bestiis terræ: & non fit qui abigat. 34. & stupens ad terrorem corum quæ videbunt

27. Percutiat te Dominus ulcere Ægypti , & par- oculi tui.
tem corporis , per quam ftercora egeruntur , scabie 35. Percutiat te Dominus ulcere pessimo in geni-
quoque & prurigine : ita ut curari nequcas.

bus & in furis , fanarique non possis à planta pedis
28. Percutiat te Dominus amentia & cæcitate ac usque ad verticem tuum,
furore mentis

36. Ducet te Dominus, & regem tuum , quem
29. & palpes in meridie ficut palpare solet cæ constitueris super te, in gentem, quam ignoras tu &
cus in tenebris , & non dirigas vias tuas. Omnique patres tui : & servies ibi diis alienis, ligno , & la-
tempore calumniam fuftineas , & opprimaris violen- pidi.
tià , nec habcas qui liberet te.

37. Et eris perditus in proverbium ac fabulam
30. Uxorem accipias, & alius dormiat cum ca. omnibus populis , ad quos te introduxerit Dominus.
Domum ædifices , & non habites in ea. Plantes vi 38. Sementem multam jacies in terram, & mo- Mich. 6.
neam ,
& non vindemies eam.

dicum congregabis : quia locuftæ devorabunt omnia. 15.
31. Bos tuus immoletur coram te, & non come 39. Vineam plantabis, & fodies : & vinum non Agg. 1.6.
das ex eo. Asinus tuus rapiatur in conspectu tuo, & bibes, nec colliges ex ea quippiam: quoniam vaftabi-
non reddatur tibi, Oves tuæ dentur inimicis tuis, & tur vermibus.
non fit qui te adjuvet.

40. Olivas habebis in omnibus terminis tuis ,
32. Filii tui & filiæ tuæ tradantur alteri populo, non ungêris oleo : quia defluent , & peribunt.
videntibus oculis tuis, & deficientibus ad conspectum 41. Filios generabis & filias , & non fruêris eis :
corum tota die, & non fit fortitudo in manu tua. quoniam ducentur in captivitatem.

33. Fructus terræ tuæ, & omnes labores tuos co 42. Omnes arbores tuas & fruges terræ tuæ ru-
medat populus quem ignoras : & fis semper calum- bigo confumet.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr, de Tob.c.

43. Advena , qui est in te, ascendet super te: 43. Advena, qui tecum versatur in terra, af 19.1. 1.614.6.c. tu autem descendes in imum.

cendet super te, eritque sublimior : tu autem des

cendes , & eris inferior,
44. Hic tibi fænerabit, tu autem non fæne 44. Ipse fænerabit tibi , & tu non fænera.
rabis ei. Hic tibi erit caput , tu autem eris bis ei. Ipse erit in caput, & tu eris in caudam.
cauda.

VULGATA NOVA.
45. Et venient super te omnes maledictiones istæ, mine tuo usque in sempiternum :
& persequentes apprehendent te , donec intercas : 47. ed quòd non servieris Domino Deo tuo in gau-
quia non audisti vocem Domini Dei tui, nec servasti dio, cordisque lætitia , propter rerum omnium abun-
mandata ejus & cæremonias , quas præcepit tibi.

dantiam :
46. Et erunt in te figna atque prodigia , & in se-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
egeftatem , & famem , & consumptionem ; exinde Gr. Vat. quoad usque attriverit te , & quoadusque disperdiderit to,
delet quæcunque facies , quod retinent Alex. & Ox. cum unus Vat. addit év táxd, velociter , quod delent alii.
cditt. Ald. & Compl. nempe, sa dv (Alex. fãs) Torhons ¥. 25. Rursus habetur Græcè dwn, det , pro dabit , fi-
(Compl. moms) demum loco disperdat te in brevi , &c. lic cut éri xotù, in sragem, loco ui corruas , absque seq.
in Vatic. & al. εξολοθρεύση ζε , και έως αν απολέση σε ά τα tuorum ; in Mss. tamen Alex. & Oxon. ac editt. Ald. &
xd code tà torupce stiludeókatá ox, dióti fyraténzés Me. Compl. additur og ; item in omnibus , e , ante via, ut
exterminaverit te , & quoadufque difperdiderit te velociter, paulo poft, i età odcīs, loco per septem vias. Demum
propter malignas adinventiones tuas, quod dereliquifti me. pro in difperfione , habetur diconopà; in Mss. verò Alex.

*.23. Aptè ad Græcum, nisi quòd ipso inicio habetur & Oxon. ac editt. Ald. & Compl. & dicowopã, ut supra.
Kai, ut & gol, post erit; item ó, quod , ante super, & v, . 43. Græc. Vatic. delet fuper te, quod retinent Mss.
quæ , post terra. Ms. Alex. cum edit. Ald. delet oci, ante Alex. & Oxon.cum editt. Ald. & Compl. at omnes sub-
celum, cum Hieron. qui rursus in Ifai. 30. 360. e. legit: dunt diw arw, sursum sursum , uc infra , xátw xétw, door-
Ponam cælum aneum, terram ferream. Similiter Ambros. Sum deorsum, loco in imum,
ad verbum ep. 68, to, 2. 1060. C.

V. 44. Ita Græcè, nifi quòd transfertur ool, tibi, poft
7.24. In Græco legitur primo : Ajón Kúeros ó Orbs 08, fænerabit, & tátw huic , poft tu autem , omisso feq. ei,
Det Dominus Deus tuus ; abest tamen à Mss. Alex. & Ox. ut & tibi , ante erit. Cypr. 1. 1. Testim. pag. 281. c. lem
& ab editt. Ald. & Compl. ó ©¢ós ogo subinde poft tuæ , git: Eritis gentes in caput , incredulus autem populus in cau-
addunt omnes xovloprøv , pulverem , paulòque post, da : fic etiam apud Marten. to. S. Anecdot. pag.

b. Ms. Vatic. delet super te , quod retinent Alex. & Ox. cum præter hoc, in caudam, pro in cauda. In MÌ, Alex. ac editt. Ald. & Compl. denique loco , donec eradicet te , &c. edd. Ald. & Compl. mis nepang..... vis špár, in Vat. verà constanter habetur : i'ws är $x?péty of , g e as år Aronson os, & ale spank, fimpliciter , & spaa

10.

>
ac

VULGATA, NOVA

VERSIO ANTIQUA.
48. servies inimico tuo , quem immittet tibi 48. & servies inimicis tuis , quos immittet Aug. Loont. 60.6
Dominus , in fame, & fiti, & nuditate , & om- Dominus Deus tuus fuper te.....

61.1.3. 369. k.
ni penuria : & ponet jugum ferreum fuper cer-
vicein tuam , donec te conterat.

49. Adducet Dominus fuper te gentem de 49.... gentem, cujus non audies vocem ejus.
'longinquo , & de extremis terræ finibus, in fimi-
litudinem aquilæ volantis cum impetu , cujus lin-
guam intelligere non poffis :

VULGATA': 'Nov A.
$0: gentem procacissimam , quæ non deferat se- bebas fiduciam in omni terra tua. Obfideberis intra
ni , nec misereatur parvuli ,

portas tuas in omni terra tua , quam dabit tibi Do-
st. & devoret fructum jumentorum tuorum minus Deus tuus :
fruges terræ tuæ : donec intereas, & non relinquat 53. & comedes fructum uteri tui, & carnes filio Thren. 4i 10.
tibi triticum , vinum ; & oleum , armenta boum , & rum tuorum & filiarum tuarum , quas dederit tibi Do-

Barur, 2, 2.36
greges ovium : donec te disperdat,

minus Deus tuus , in angustia & vastitate qua oppri-
52. & conterat in cunctis urbibus tuis, & des- met te hostis tuus.
*truantur muri tui firmi atque sublimes , in quibus ha-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
54. Homo delicatus in te, & luxuriosus val 54. Mollis in te, & tenera valde, fascinabit Aug. Locus, 6z.
de, invidebit fratri fuo, & uxori , quæ cubat oculo suo fratrem fuum, & uxorem, quæ est in 369.6.c.
in finu fuo,

sinu ejus, & qui reliqui sunt filii, quicunque reliai

fuerint illi,
55. ne det eis de carnibus filiorum suorum , 55. ita ut det uni ex eis à carnibus filiorum
quas comedet : cò quòd nihil aliud habeat in fuorum , de quibuscunque edet : eò quòd non
obfidione & penuria , qua vaftaverint te inimi derelictum sit ei quidquam in angustia & tribula-
ci tui intra omnes portas tuas.

tione, qua tribulabunt te inimici tui in omnibus

civitatibus tuis.
56. Tenera mulier & delicata , quæ fuper 56. Quæ mollis in vobis & tenera nimis fuerit, Aug. l. 1. cont.
terram ingredi non valebat , nec pedis vestigium cujus experimentum non accepit pes ejus ambu- adverfar. Leg. t. 8.
figere , propter mollitiem & teneritudinem ni- lare fuper terram , præ teneritudine & mollitie , 577.6.
miam, invidebit viro suo, qui cubat in finu & zelabit oculo suo virum suum, & filium suum,
ejus , super filii & filiæ carnibus ,

& filiam fuam
57. & illuvie fecundarum , quæ egrediuntur 57. & secundas suas , & quod exierit per

fe-
de medio feminum ejus , & super liberis qui câ- mora ejus..... comedet.....
dem horâ nati sunt : comedent enim eos clann
propter rerum omnium penuriam in oblidione &
vaftitate , qua opprimet te inimicus tuus intra

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

portas tuas.

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

58. Nifi custodieris & feceris omnia verba legis quas timuisti , & adhærebunt tibi :
hujus , quæ scripta sunt in hoc volumine , & timue 61, insuper & universos languores , & plagas
ris nomen ejus gloriofum & terribile , hoc est, Do- quæ non sunt fcriptæ in volumine legis hujus, indu-
minum Deum tuum :

cet Dominus fuper te, donec te conterat :
59. augebit Dominus plagas tuas , & plagas feminis 62. & remanebitis pauci numero, qui priùs eratis
tui, plagas magnas & perseverantes, infirmitates pef- ficut astra cæli præ multitudine, quoniam non audifti
fimas & perpetuas :

vocem Domini Dei tui.
60. & converter in te omnes afflictiones Ægypti ;
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
63: Et sicut ante lætatus est Dominus super 63. Et erit, ficut lætatus est Dominus in vo Ang. Locat. 63.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

369.d.
*.48. A Græco abest Deus tuus. Observat etiam Aug. *.56. In Græco fimpliciter : Kai jaman úr lluir
ibid. Græc. habere napetosis, ubi Latinus interpretatus eft ý tpuospa, us éxi, &c. Et mollis in vobis 5 delicata, cujus
servies,

non ,

&c. In Ms. tamen Alex. ac editr. Ald. & Compl. #.49. In Gr. 7, pro cujus , præterquam in Mi. Alex. ad vocem spuospa, additur opółeg : fubinde loco pra teac edite. Ald. & Compl. in quibus f@ross.

neritudine , &c. sic:dice tuv tulipepótuia, aj doce tu ata-
*.54. Aprè ad Græcum, præter relativum qui, o, ad- rótula, baixarsi, &c. propter teneritudinen, es propter mol-
dirum poft vocem mollis , quod tamen deler Mf. Alex. litiem , fascinabit , &c. demum post virum fuum, additur
item istud, tenera , pro quo ó apupapós, tener , vel delica TÒY à xóa

w autűs , qui in finu ejus , tolliturque fuum ,
tus ; & filii, pro quo téxirc , filios , in accufandi casu. Ad- poft filium:cætera conveniunt,
dit Aug. ibid. Notandum eft quemadmodum hic dictum fit, *. 57. Pro eo quod hic legitur : fecundas fuas, Es
fascinabit, pro invidebit, & tanquam ad boc derelicto , vt quod exierit; ita Græcè :x to xópior Utūs, toegentor,
neceffe fit ei dare de carnibus filiorum , quas cogit neceffitas puellulam fuam , quæ exiit ; at in Ms. Oxon. & ed. Compl.
in cibum fumi à parentibus : nam w in Proverbiis ( 23. 6.) mel. xóecor, id eft, fecundarium involucrum , seu mem-
quod Latini codices habent : Non cænabis cum viro invido; brana illa qua involvitur partus. Nobilius vertit, chorium,
Græcus babet , ardpi Booxarw, Sconcies antem fascinus dici- additque, Retinuimus dictionem Gracam Xópior, qua folet

fignificare secundas, & nunc fignificat parvulum, qui illis
.55. Concordant ista cum Græco, nisi quod pro uni involutus adbuc nafcitur, ut diftinguatur ab illo, qui jam
ex eis , habetur fimpliciter , vi áutcov, uni corum: item vo natus eft.
cibus angustia , & tribulatione , subdirur oố, tha : in Ms. #. 63. Prima pars versiculi de Auguft. nil, differt à
tamen Alex. ac editr. Ald. & Compl. deest oố, post ss Græco, nisi excipias vocem vobis , pro qua úvós, vos: id
roX wpią, & in Compl. etiam post britel, deinde fequitur : ipfum notat Auguft. ibid. dicens: Græcus habet benefacere
av babywcí os ci, &c. quacunque tribulaverint te ; at in vos, nec videtur effe faltem Graca locutio ; accusativus 1n-
Mr. Alex. ñ v nits op ', &c, tribulabit te inimicus, &c. men pro dativo pofitus intelligitur , unde maluerunt Latini
Tom. I.

Bbb ij

[ocr errors]

1

NO VA.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Tertul. cont. Ind. bis, benefacere vobis..... ejiciemini de terra , in vos, bene vobis faciens , vofque multiplicans : 6. II. 145.6. quam introibitis.....

fic lætabitur difperdens vos atque fubvertens, ut auferamini de terra, ad quam ingredieris poffidendam.

64. Disperget te Dominus in omnes populos, à fummitate terræ usque ad terminos ejus : & fervies ibi diis alienis , quos & tu ignoras &

patres tui, lignis & lapidibus. Tertul, ibid.

65. Et in nationibus illis non eritis in requiem, 65. In gentibus quoque illis non quiefces, & non erit ftabilitas vestigio pedis tui. Et dabit neque erit regu

neque erit requies vestigio pedis tui. Dabịt enim tibi Deus cor tædians, & tabefcentem animam, & tibi Dominus ibi cor pavidum , & defiçiences oculos deficientes, ut non videant :

oculos, & animam confumptam moerore: 66. & erit vita tua pendens in ligno ante ocu 66. & erit vita tua quafi pendens ante te. T los tuos..... & non credes vitæ tuæ.

mebis nocte & die, & non credes vitæ tuæ.

VULGATA 67. Manè dices : Quis mihi det vesperum ? & 68. Reducet te Dominus claflibus in Ægyptum, vespere : Quis mihi det manè ? propter cordis tui for- per viam de qua dixit tibi ut eam ampliùs non vimidinem , qua terreberis , & propter ea, quæ tuis deres. Ibi vendêris inimicis tuis in servos & ancillas, videbis oculis.

& non erit qui emat. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. Interpretes dicere vobis, quàm vos, Quæ fequuntur ex additur , aj pobubúcn viué pas à ruxtos, & timebis die ac no&te ; Tertul. ita Græcè: Kui étapkucede à táxs éto..... is ir cætera quadrant. Cum Tertulliano concinit Irenæus ad $ic Topeón , Et auferemini velociter de..... in quam ingrederis, verbụm , tum l. 4. c. 10. 239. c. tum 1:5.c. 18. 316. a. vel ingressus fueris. Mss. Alex. & Oxon. delent cu taxta uno excepto , in ligno, quod delet. Novatian. I. de Trin. cum editt. Ald. & Compl.

1035. c. fic : Videbitis vitam veftram pendentem node af 7. 65. Græcè, primo loco habetur : 'Aman , Sed so die, & non credetis ei. Item Ambrofialt. p. 160. f. Tunc in, &c. & pro non eritis in requiem, fic, óx orancúOS 0€ , videbitis vitam veftram pendentem ante oculos vestros. Aug. non requiefcere te finet ; exinde loco Deus cor tædians, &c. etiam l. 16. cont. Faust. to. 8. col. 296. a. Videbis vitam ita : Kúpios e xei xapfíay steeg ansigoar, ELASÍTOTTAS tuam pendentem, & non credes vita tua. Cypr. verò l. 2, opgarue's, wij. Tuxoórny Yuxúr. Dominus ibi cor aliud incre- Testim. 293. c. juxta Græc. Et erit pendens vita tua ante dulum,' s deficientes oculos , & tabefcentem animam , abs oculos tuos ; & timebis die 65 nocte , & non credes vitæ tua. que feq. ui non videant. Mss. Alex. & Oxon. loco áreieg Acciiunt Lactant. I. 4. Institut. c. 18.581. & S. Leo, ser.

hab. de Iurgooy, languens , absque voce frépar, quam 56. 129. e. ad verbum. Rufin. etiam in Symb. 182. b. eriam delent editt. Ald. & Compl.

legit : Et erit vita suspensa ante oculos tuos ; timebis per . 66. A Græco abest in ligno , sed post oculos titos , diem. 65 no&em, & non credes vitæ tuæ.

σαν,

"H

CAPUT X XI X.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
I
.
Æc verba

quod mandavit Do Æc funt verba fæderis , quod præce Dext. i. 3.575.6.

pit Dominus Moyfi ut feriret cum filiis Moab : præter teftamentum, quod teftatus eft eis Ifraël in terra Moab : præter illud fædus , quod in Choreb.

cum eis pepigit in Horeb. Capitul. cxliv. 2. Vocavit Moyses omnes filios Ifraël, & di 2. Vocavitque Moyses omnem Ifraël, & di

Aug. quaft. 5o. xit ad eos: Et vos vidiftis omnia , quxcunque fecit xit ad eos : Vos vidistis univerfa , quæ fecit Do Exod. $1.1. 3. 575.d. Dominus Deus vester in terra Ægypti coram vo minus coram vobis in terra Ægypti Pharaoni , 19. 4.

bis-Pharaoni, & omnibus servis ejus , & omni & omnibus servis ejus , universæque terræ illius, terræ illius,

3. tentationes magnas, quas viderunt oculi tui, 3. tentationes magnas , quas viderunt oculi signa , & prodigia illa magna , & manum vali- tui, signa illa, portentaque ingentia , dam

4. & non dedit Dominus Deus vobis cor sci 4. & non dedit vobis Dominus cor intellire, & oculos videre , & aures audire , usque in gens, & oculos videntes , & aures quæ poffunt diem iftam.

audire, usque in præsentem diem.
5. Et adduxit vos quadraginta annis in deser 5. Adduxit vos quadraginta annis per deser- Sup. 8.
to : non inveteraverunt vestimenta veftra , & tum : non sunt attrita vestimenta vestra ,
calceamenta vestra non sunt attrita à pedibus calceamenta pedum veftrorum vetuftate con-
veftris.

sumpta sunt.
6. Panem non manducastis, vinum & siceram 6. Panem non comediftis, vinum & ficer am

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Ita de Græco ad verbum , præter unum quod , $. 3. Optimè è Græco, nifi quòd in cod. Vat. post
pro quo s's, per relat. ad 26701, at in Mf. Alex. legitur si psyć na exeiva, deest hoc, & manum validam, quod tamen
relac. ad dicturus.

addit Mf. Alex. cum editt. Ald. & Compl. nempe , TW $. 2. Capitul. cxliv. supra, post hoc, & dixit ad eos, χείρα κραταιάν , & infuper και τον βραχίονα τον υψηλόν, σ addir : Scitis quanta fecerit Dominus Pharaoni propter vos. brachium excelsum. Ald. & Compl. delent xsipa. August, Aug. locut. 64. de Deut. col. 369. e. rursus haber : Vos Locur. 64. to. 3. 369. e. ait : Notandum illas plagas etiam vidiftis omnia quæ fecit Dominus Deus vester in terra Ægyp- tentationes vocari. 10 coram vobis Pharaoni , & servis ejus omnibus, & omni ¥.4.5. Similiter in Græco, verbum

pro

verbo. Suca terræ illius. Græc. textui Lar. consonar, nisi quod delet cinit Tertul. 1. de resurr. carn. 591. b. dicens : Vestimena, 5, ante vos vidiftis , ficur infra, Deres vester, nec non om ta, calcermenta filiorum Ifraelis quadraginta illis annis nibus, ante servis ejus : fed in Mr. Oxon, ac edict. Ald. indetrita & inobsoleta manferunt. & Compl. legitur, Kúpos ó Osos úlwr av vin Aizuale, non $.6. Ita Græcè ad verbum, uno excepto, éjós, ad Airúmiw, ut in cod. Vat. Item Alex, cum prædict. edd, dito post vester , loco præced. ifte. 'Ac in Mss. Alex. & habet ,και πάσι τις θεραπεσιν αυτ8.

Oxon, ac edict. Ald. & Compl, habeçur, öta fois ( Ox.

nec

2.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. non bibiltis : ut sciretis quia ego sum Dominus non bibistis : ut sciretis quia iste Dominus Deus Aug. ubi fup. Deus vefter.

vefter.

VULGATA NOVA.
Sup. 3. 7, Et veniftis ad hunc locum : egreffusque est jurejurando quod hodic Dominus Deus tuus percutit

Sehon rex Hesebon , & Og rex Bafan , occurrentes tecum :
nobis ad pugnam. Et percussimus eos ,

13, ut suscitet te sibi in populum , & ipfe fit Deus
Num. 8. & tulimus terram eorum , ac tradidimus pof- tuus , ficut locutus est tibi, & ficut juravit patribus
32. 29. sidendam Ruben & Gad , & dimidiæ tribui Ma- tuis, Abraham, Isaac, & Jacob.
Sup. 3. nasse.

14. Nec vobis solis ego hoc fædus ferio, & hæc
15.
Jof. 13.

9. Custodite ergo verba padi hujus , & implete juramenta confirmo
8. 22: ea : ut intelligatis universa quæ facitis.

15. sed cun&tis præfentibus & abfentibus.

:
10. Vos ftatis hodie cuneti coram Domino Deo 16. Vos enim noftis quo modo habitaverimus in
vestro , principes vestri, & tribus , ac majores na terra Ægypti, & quo modo transierimus per medium
tu, atque doctores, omnis populus Ifraël ,

nationum, quas transeuntes ,
11. liberi & uxores vestræ, & advena qui tecum 17. vidistis abominationes & fordes , id est, ido-
moratur in caftris, exceptis lignorum cæforibus, & la eorum, lignum & lapidem , argentum & aurum ,
his qui comportant aquas :

quæ colebant,
12. ut transeas in fædere Domini Dei tui, & in
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
18. Ne fortè fit inter vos vir aut mulier, fa 18. Nunquid eft aliquis inter vos , vir aut my. Aug.queft. 52.in
milia aut tribus , cujus cor aversum est hodie à lier , aut familia vel tribus, cujus mens declinavit à Deus, to 3.576.6.
Domino Deo noftro : ut vadat & serviat diis illa- Domino Deo vestro, ire servire diis gentium il- bo
rúm gentium ; & fit inter vos radix germinanslarum ? num qua eft in vobis radix sursum germi-
fel & amaritudinem.

nans in felle & amaritudine?
19. Cùmque audierit verba juramenti hujus, 19. Et erit cùm audierit verba maledi&ionis
benedicat libi in corde fuo , dicens : Pax erit hujus, & opinabitur in corde fuo , dicens: Sancta
mihi, & ambulabo in pravitate cordis mei : & mihi fiant, quoniam in errore cordis mei ince-
absumat ebria sitientem ,

do: ut non limul perdat peccator eum , qui line

peccato eft,
20. & Dominus non ignofcat ei : sed tunc 20. nolet Deus propitiare ei : fed tunc incende-
quàm maximè furor ejus fumet, & zelus contra tur ira Domini, & zelus ejus in homine illo, &
hominem illum, & fedeant super eum omnia ma adhærebunt in eo omnia maledicta teftamenti
ledi&a , quæ scripta sunt in hoc volumine : & de- hujus , quæ fcripta sunt in libro legis hujus.....
leat Dominus nomen ejus fub cælo,

VULGATA NO V A.
21. & confumat eum in perditionem ex omnibus minus terræ huic ? quæ est hæc ira furoris ejus im-
tribubus Israël , juxta maledictiones, quæ in libro le- mensa?
gis hujus ac foederis continentur.

25. Et respondebunt : Quia dereliquerunt pactum
22. Dicetque sequens generatio , & filii qui nas. Domini, quod pepigit cum patribus eorum , quando
centur deinceps , & peregrini, qui de longè venerint, eduxit cos de terra Ægypti :
yidentes plagas terræ illius , & infirmitates , quibus 26. & fervierunt diis alienis , & adoraverunt eos,
eam amiserit Dominus,

quos nesciebant, & quibus non fuerant attributi :
2 3. sulphure & falis ardore comburens, ita ut ul 27. idcirco iratus est furor Domini contra terram

tra non seratur, nec virens quippiam germinet, in exem- istam , ut induceret fuper eam omnia maledi&a, quæ
Gen. 19. plum subversionis Sodomæ & Gomorrhæ , Adamæ in hoc volumine scripta sunt:
24. & Seboim, quas subvertit Dominus in ira & furore 28. & ejecit eos de terra sua in ira & in furo-
fuo.

re, & in indignatione maxima, projecitque in ter-
3. Reg. 24. Et dicent omnes gentes : Quare fic fecit Do ram alienam , sicut hodie comprobatur.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 8. 29. Abscondita , Domino Deo noftro : quæ 29. Quæ occulta funt , Deo : quæ autem pa- Aug.in Rom. 14. manifesta sunt , nobis & filiis nostris ufque in lam sunt , vobis & filiis veftris erunt.....

1. 3. P. 2.922.f.
sempiternum , ut faciamus univerfa verba legis
hujus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
έτος ές ) Κύριος ο Θεός υμών , abfque εγώ, ut fup. peccato eft, quod Græcues habet, araudp77ov , non foc accia

*.18. Cuncta concordant cum Græco, nifi hoc exci- piendum eft, tanquam ab ornni prorfus peccato mundum. Es
pias : Nunquid eft aliquis inter vos, pro quo , Má tis ésix immunem hoc dixerit, drauaptulov, id eft, fine peccato , fed
ukir; Aug. paulò infra ait : Ita dictum est : Nanquid eft in eum qui fine peccato isto effet, de quo loquebatur.
vobis : ut tanquam requirentem intelligimus , ne fortè fit : #. 20. Similia Græcum haber, præter hoc, cuina78 ūodi,
exinde haberur Græcè, mopedlévres, pro ire ; at in Mf. loco propitiare , mel.cod. Alex. eveinateue, vel cum edd.
Alex, ac editt. Ald. & Compl. Wopevsão. Observant nos Ald. & Compl. sú naTEVEN : exinde in Græco Vatic. loco
tri BB. in editt. Aug. & Mss. pluribus, pro familia , fcribi legis hujus , simpliciter Týtw, in Mís, verò Alex. & 0x,
famulus, & infra, nequam eft in eo radix , sed contra fi ac in editt. Ald. & Compl. 78 róux Týto , ut supra.
dem codicum mel. not. & LXX.

#.29. Græcè : Ta xpurta, Kupiwo tão fc nuãr ( Mr.
¥. 19. Et ifta pariter concinunt cum Græco, fi exci Oxon. cum edit. Ald. elecom ) Tè de carepa, vipir ( Oxon.
pias unum aut alterum, nempe opinabitur , pro quo, fTio ikiv) me ToñS TÉXX015 side wir eis tov diwa. In collat. Carthag.
quumou, Nobil. benedixerit, & pro 'incedo, wopsusopas, ex parte Donat. p. 489. a. Quæ occulta funt, mibi; quæ
incedam : at pro fiant , quod hîc hab. Aug. paulò infra manifesta , vobis és filiis veftris. Capitul. cxLv sup. Que
ipse legit , fint, Gr. 7érciło : subinde Aug. addit : Quod funt abscomfir, Deo ; quæ autem palam , vobis.
Autem ait : ut non fimul perdat peccator eum

19 4

9.8.

Jer. 22.

qui line

fia

CAPUT X X X..

VULGATA NOVA.
Clin

Um ergo venerint super te omnes sermones imperiis , ficut ego hodie præcipio tibi , cum filiis

isti, benedictio, five maledictio, quam pro- tuis, in toto corde tuo , & in tota anima tua :
posui in conspectu tuo : & ductus penitudine cordis 3. reducet Dominus Deus tuus captivitatem tuam,
tui in universis gentibus , in quas disperserit te Do ac miferebitur tui, & rursum congregabit te de cunctis
minus Deus tuus,

populis , in quos te ante dispersit,
2. & reversus fueris ad eum , & obedieris ejus
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA, NOVA.
Aug. Locat. 65.1. 4. Si fuerit dispersio tua à fummo coeli usque 4. Si ad cardines cæli fueris disipatus , ine
3. 369.e.

ad fummum cæli, inde congregabit te Dominus de te retrahet Dominus Deus tuus ,
Deus tuus.....

s. & assumet , atque introducet in terram ; 2. Maci
quam poffederunt patres tui, & obtinebis eam : 1.29,
& benedicens tibi , majoris numeri te esse faciet

quàm fuerunt patres tui. Aug.queff. 53. in

6. Et circumpurgabit Dominus cor tuum , & 6. Circumcidet Dominus Deus tuus cor tuum, Deus.t. 3.576.g. cor feminis tui: diligere Dominum Deum tuum & cor seminis tui : ut diligas Dominum Deum

ex toto corde tuo, & ex tota anima tua , ut vi tuum in toto corde tuo, & in tota anima tua,
vas tu,

ut poffis vivere.
VULGATA

N O V A.
7. Omnes autem maledi&tiones has converter fuper. tuæ, & in rerum omnium largitate. Revertetur enim
inimicos tuos, & eos qui oderunt te & persequun- Dominus , ut gaudeat super te in omnibus bonis ,
tur.

cut gavifus eft in patribus tuis :
8. Tu autem revertêris , & audies vocem Domi 10. fi tamen audieris vocem Domini Dei tui , &
ni Dei tui : faciesque universa mandata quæ ego præ- custodieris præcepta ejus & cæremonias , quæ in hac
cipio tibi hodie :

lege conscripta funt : & revertaris ad Dominum
9. & abundare te faciet Dominus Deus tuus in Deum tuum in toto corde tuo & in tota anima
cunctis operibus manuum tuarum , in fobole uteri tui, tua.
& in fructu jumentorum tuorum , in ubertate terræ
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. quæft. 54.

11. Quia mandatum hoc , quod ego mando n. Mandatum hoc , quod ego præcipio tibi $76. 8.577.6. tibi hodie, non eft fupra modum, neque longè hodie , non fupra te eft, neque procul pofitum,

abs te eft,

12. non in coelo est , dicens : Quis ascendet 12, nec in cælo fitum, ut possis dicere: Quis Rom. 10. nobis in cælum , & accipiet nobis illtid, & au noftrûm valet ad cælum ascendere , ut deferat 6. dientes illud faciemus?

illud ad nos , & audiamus atque opere com

pleamus ? 13. Neque trans mare est, dicens : Quis tranf

1 3. Neque trans mare positum , ut cauferis, fretabit nobis trans mare , & accipiet nobis il- & dicas : Quis ex nobis poterit transfretare malud, & audientes illud faciemus ?

re, & illud ad nos usque deferre : ut possimus

audire & facere quod præceptum est ?
14. Prope est verbum hoc valde , in ore tuo, 14. Sed juxta te est sermo valde , in ore tuo,
& in corde tuo, & in manibus tuis, faceré & in corde tuo , ut facias illum.
illud.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$.4. Ira Græcè ad verbum. Ambros. in Pf. 43. to. 1. deleto nobis, post ascender. Apud Sedul. Scor. in ep. ad
903. c. sic habet : Si fuerit difperfio tua à fummo cælo uf- Rom. 525. e. sic : Non eft in cælo, ut dicas : Quis afcendet
que ad fummum cæli , inde congregabo re , dicit Dominus. Ši à nobis' in cælum, & accipiet illud nobis , ut audientes fa-
iniliter Hieron. in Ezech. 38. 966. f. Si fuerit disperfio ciamus illud ? Vid. Rom. 10. 6. & Hilar. de Trin, 10.
tua à fummitate cæli usque ad summitatem ejus, inde con 1079, e.
gregabo te. At in Græco constanter , Curacao C Kueros, .13. Ita rursus habet Aug. Locur. 66. to. 3. 370. 2.

In Græco, pro accipiet , legitur ndon, & pro audien-
*. 6. Similiter in Græco , verbum

pro
verbo. Cy-

tes illud faciemus , lic : x 0.285 av mjui acuon authr, as moi-
prian. verò l. 1. Testimon. c. 8. p. 278. b. legit : In no Comov, s auditum nobis faciet illud, faciemus ; sed in
vilimis diebres circumcidet Deus cor tuum , & cor feminis Ms. Alex. ac editt. Ald. & Compl. is an ts?cu suir dutüv,
tui, ad Dominum Deum amandum. Lactant. I. 4. Institut. dixéocoures autù , aujouer, ut sup. Apud Sedul. Scot.
f. 17. p. 580. In noviffimis diebus circumcidet Dominus

in ep. ad Rom. 525. e. sic : Neque trans mare, ut dicas : tuum , ad Dominum Deum tuum amandum. Sedul. Scot.

Quis tranfibit nobis mare , & accipiet illud , ut audientes in ер. ad Rom. col. 502. d. In noviffimis diebus circum- faciamies illud? Similiter Aug. paulò infra in Quæst. legit, cidet Deres cor tuum, 63 seminis tui , ad Dominum Deum ut dicas ; & sup. poft dicens, addit : id eft, ut dicas, licut tuum amandum. Apud Marten. Anecdot. to. s. col. 10. & in Locut. tum quærit q. 54. cur Apostolus hæc cicans c. In novissimis diebus circumcidet Dominus cor tuum ; ( Rom. 10. 6. ) dixerit : Aut quis descendet in abyssum? cor feminis, ad Dominum, &c.

atque

id

exponens adjunxerit : hoc est Christum à mortuis
*.11. Aptè ad Græcum, ubi loco fupra modum, est, reducere; nifi quis, inquit , mare appellavit totam in hoc
UTépoyxes , i. e. excedens, nimium. Tertul. I. 4. adverf. fæculo vitam, qua morte tranfitur , &c.
Marc. 729. a. legit: Præceptum excelfum non est, nec longe ¥. 14. In Græco additur oã, ad prope, deletur verò
à te. Sedul. Scot. in ep. ad Rom. col. 525. e. Mandatum hoc, poft verbum ; reliqua ut in Lat. sup. Sedul. Scot. in
hoc, quod ego mando tibi hodie , non est superexaltatum à ep. ad Rom. col. 525. e. fic haber : Verbum juxta valde in
te , nec longè à te.

ore tuo, & in manibus tuis, ut facias illud. Ambrof. ep.
$.12. Ad verbum è Græco, præter unum sursum, irwa 7. 10. 2. col. 782. b. Prope eft verbum in ore tuo, & in
additum cælo; in Ms. tamen Ox. ac editi. Ald. & Compl. corde tuo ; & ep. 77. 1090. e. Prope eft enim , &c. Suf-
deeft. Eadem iterum legit Aug. Locut. 66. to. 3. 370.2. fragatur Capicul. cxLvI. sup. ut & Apost. Paulus Rom.

[ocr errors]

&c.

COT

« ZurückWeiter »