Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA, 21. Si vindemiaveris vineam tuam, non col 21. Si vindemiabis vineam.....

Capitul. cxxxi liges remanentes racemos, sed cedent in ufus advenæ, pupilli, ac viduæ.

22. Memento quòd & tu fervieris in Ægyp 22. Et memor eris quia famulus eras in terra Aul. 1. de vit. chra €0, & idcirco præcipio tibi ut facias hanc rem. Ægypti, ego ideo præcipio tibi verbum hoc. ap. Aug. 1.6.1874

dan
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.21. Gr. 'Ear de tiuruons tão aumsūrá o8 , óx éta- dod 78To é rús oor GVTÉMOM Fouziv tò', &c, ut supra. In Mf,
γιατρυγήσεις αυτών τα οπίσω σε , &c.

Alex, deest rely.
*.22. Gr. Kai prodhon öte cinétus nga år yn Aiyum7w,

[ocr errors]

II. 24.

[ocr errors]

CAPUT XX V.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
"
I fuerit causa inter aliquos, & interpella- 1.

I autem fuerit altercatio inter homines, & Aug. queft.45, in
verint judices : quem justum esse perspe. accesserint ad judicium, & judicaverint , & Deur. i. 3. 572. *
xerint , illi justitiæ palmam dabunt : quem im- justificaverint justum , & reprehenderint impium; b.
pium, condemnabunt impietatis.

2. Sin autem eum qui peccavit , dignum vi 2. & erit, fi dignus fuerit plagis, qui impie derint plagis : prosternent, & coram fe facient agit : constitues eum in conspectu judicum, & verberari. Pro mensura peccati erit & plagarum flagellabunt eum ante fe fecundùm impietatem modus :

ejus.: 2. Cor.

3. ita duntaxat, ut quadragenarium nume 3. numero quadraginta flagellabunt eum; non rum non excedant: ne fædė laceratus ante ocu- apponent : fi autem appofuerint flagellare eum los tuos abeat frater tuus.

super has plagas, plures, deturpabitur frater tuus
1. Cor.

coram te.
9.9.
4. Non ligabis os bovis terentis in area fru Non infrenabis bovem triturantem.

Capitul, cxxxII.
5.12.
ges tuas.

fup.
Mat.22. 5. Quando habitaverint fratres fimul, & 5. Si autem habitaverint fratres in unum, & Aug.quaft. 46. in
24. unus ex eis absque liberis mortuus fuerit, uxor mortuus fuerit unus ex eis , semen autem non Deni, t. 3. 572. do

Marc. defunti non nubet alteri : sed accipiet eam fra- fuerit ei , non erit uxor defuncti foris non appro-
12: 19. ter ejus, & fuscitabit semen fratris sui: pianti : frater viri ejus intrabit ad eam, & acci-
28.

piet eam sibi uxorem , & cohabitabit ei:
6. & primogenitum ex ea filium nomine il 6. & erit, infans quicunque natus fuerit, conf-
lius appellabit, ut non deleatur nomen ejus ex tituetur ex defuncti nomine , & non delebitur
Ifraël.

nomen ejus ex Ifraël.
7. Sin autem noluerit accipere uxorem fratris 7: Si autem noluerit homo accipere uxorem Aug. Locut. 58.ts
fui, que ei lege debetur, perget mulier ad por- fratris fui, & afcendet mulier in porta ad fena- 3. 308.8.

tam civitatis, & interpellabit majores nata, di tum, & dicet : Non vult frater viri mei suscitare
Ruth, 4. cetque : Non vult frater viri mei fuscitare no nomen fratris sui in Israël : noluit frater viri mei.
s. men fratris sui in Ifraël : nec me in conjugem su-
mere.

VULGATA NOVA.

1. Tim.

Luc, 20.

8. Statimque accersiri eum facient, & interroga- illius, & dicet : Sic fiet homini, qui non ædificat do. bunt. Si responderit : Nolo eam uxorem accipere : mum fratris fui.

9. accedet mulier ad eum coram fenioribus, & 10. Et vocabitur nomen illius in Israël , Domus
tollet calceamentam de pede ejus , fpuetque in faciem discalceati.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř.1. Eadem prorsus in Græco , ni excipias verbum, ut fi mortuus fine filiis familia princeps fuisset , defun&ta
%0.7amãe n pro reprehenderint , mel. damnaverint.

uxorem posteriar frater ejufdem cognationis acciperet, fufcep-
. 2. Similiter in Græco. Ad hæc Aug. ibid. Ef, in- tofque filios in familiam ejus qui mortuus effet , referret
quit, levis impietas, qua verbere digna eft ; eft gravior, maneretque ita in primogenitis fucceffionis ordo, cùm patres
qua morte digna est..... ita enim locutos effe LXX. Interpre eorum qui post nati effent, aut nomine baberentur aut genere,
tes constat , ut etiam illius, qui plagis dignus eft , impieta-

Similiter Ambros. in Pf. 43. to. 1. 913. b. Sanè , inquit,
tem vocaverint.

tenebatur ex Lege, ut fratri proprii conjugis copularetur ,
*. 3. Gr. ipfo initio habet Kal, exinde apodñs, appo- fi femen nullum maritus ei reliquisset : quod vinculum magis
fueris , loco appofuerint , absque eum , poft flagellare; cæ nectebat interpretatio litteræ quam gratia spiritualis. Rursus
tera ur in Lat. Imo in Ms. Alex. ac editt. Ald. & Compl. Aug. in Pf. 44. col. 393. g. Si mortuus fuerit frater, ac-
legitur apoas moi, in Ms. Oxon. @poeg howo. Item constan cipiat uxorem ejus frater ejus , fufcitet femen fratri fuo.
ter ciuperioso, pro deturpabitur, ad verbum , indecorè aget. Capitul. cxxxii. sup. Si mortuus fuerit quis babens uxo-
Capitul.cxxxi. fup. Si judicaveris impium, dabis ei qua rem fine filiis, accipiet eam frater ejus.
draginta flagellos.

9.6. Optimè è Græco : mox Aug. ibid. Ex hoc videtur:
7.4. Tertul. I. s. adverf. Marc. 789. b. Bovi terenti ditum, ut ille qui nafcitur , hoc nomine appellerur , quo
os non obligabis ; item 1. 4. 718. b. Bovi terenti os non appellabatur defunctus, cui quodam modo propagatur. Vide
colligabis. Ambrof. ep. 74. to. 2. col. 1083. b. Bovi tri- plura fis.
turanti os non alligabis. Hieron. in ep. ad Gal. l. 2. to. 4. W.7. Cuncta ista concordant cum Græco. Eo etiam
285. f. Non infrenabis os bovi trituranti. Similiter Aug. spectant quæ Ambrof. in Pf. 43. to. 1. 913.b. dicit : Ha-
in Pf.8.& 103. to. 4. 44.C, 1156. c.inverso ordine : Bovi bebat in voluntate frater defun&ti , ut fi nollet , non accipe-
trituranti os non infrenabis. Gr. Oů poucosis B ev aroma. ret fratris uxorem ad femen defunéti refie citandum; unde
Vid. 1. Cor. 9. 9.

calciamentum suum folvere jubebatur, itt esset à neru copu-
ř.5. Totidem verba in Græco, excepto uno arapi, vi la ejus exutus. Gr. inf. ¥.9. Kai ÚTORGET TO vzóf mua due
ro, addito post foris. Iisdem respondent quæ Hilar. dicit & Top er årets nosos curi. Capitul. cxxxiv. Si nolueris
in Matth, col. 610.6.611.a. Hæc in Lege ratio fervata eft, bomo accipere uxorem fratris fui.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Capitul. cxxxy. . 11. Si rixaverint duo

II, Si habuerint inter manu fortioris, miseritque manum , & apprehenderit
fup.
homines in le..... se jurgium viri duo,& unus

verenda ejus :
contra alterum rixari cæ 12. abscides manum illius, nec flectéris super eam
perit , volensque uxor alterius eruere virum fuum de ullâ misericordiâ.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Incif. Cal.1.1.pro 13. Non erit in sacco tuo pondus & pondus, 13. Non habebis in sacculo diversa pondera,
S, Atban. 185.c. majus aut minus :

majus & minus :
14. non erit in domo tua menfura & mensu-

14. nec erit in domo tua modius major &
ra, major & minor :

minor :
15. pondus verum & justum erit tibi , & men 15. pondus habebis juftum & verum, & mo-
sara vera & jufta erit tibi : ut multorum dierum dius æqualis & verus erit tibi : ut multo vivas
lis, & bene tibi fit fuper terram, quam Domi- tempore fuper terram , quam Dominus Deus tuus
nus Deus tuus dabit tibi in fortem :

dederit tibi :
16. quoniam abominabilis eft Domino Deo 16. abominatur enim Dominus Deus tuus
tuo omnis qui facit hæc , omnis qui facit ini eum qui facit hæc, & averfatur omnem injufti-
qua.

tiam.
'Capitul. cxxxyII. 17. In mente habe quanta tibi fecerit Ama 17. Memento quæ fecerit tibi Amalec in via,

Erode lec.....

quando egrediebaris ex Ægypto:

17. 8.
VULGATA N O V A.
18. quomodo occurrerit tibi : & extremos agmi quiem, & subjecerit cun&as per circuitum nationes,
nis tui, qui lafli relidebant, ceciderit, quando tu in terra quam tibi pollicitus est : delebis nomen ejus
eras fame & labore confectus , & non timuerit Deum. sub cælo, Cave ne obliviscaris,
19. Cùm ergo Dominus Deus tuus dederit tibi re-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.11. Gr. 'Een dè páxwrice or rwTÉTI avtò, &c. fit, quod abest. In Ms. tamen Oxon. addirur , à sử con esou!
Mr. Alex, úr.Ipw To dico , Ald. & Compl. dús árbpw Toi. Ti rūs zäs , &c. ut sup. Item conftanter dít wcb.....

¥.13. Similiter in Græco, exceptis his , papir TW , mar uaup, dat in forte, pro dabit , &c. In Mr. Floriac. ita :
fupio , pro facco; & in fine, péro ü Mixçóv, magnum aut Pondus verum 85 juftum erit tibi , ut multorum dierum fis
parvum. Mr. Flor. n. 19. hab. Non erit in domo tua pon- fuper terram , quam Dominus Deus dabit tibi in fortem.
du's grande aur pufillum. Capitul. cxxxyi. sup. Non erit X. 16. In Græco , 'OTI Bdénuya Kupiw..... 68,
tibi pondus iniquum, & menfura duplices.

Crêv taūTO, Tās Taulov Sixer. Quia abominatio Domino.....
*.14. Mr. Floriac. Et non erit in domo tua menfura gran tuo omnis faciens hæc, omnis faciens injnslum. Mf. Floriace
dis aut pufilla. Gr. Oůx éscs cv tñ cixige os métper i, petpor, Quia abominatus eft Domino omnis qui facit ifta.
μέγα και μικρόν.

*.17. Gr. Mrígula coc és cince oor 'Apicnýx, &c.
¥.15. Ad verbum è Græco , præter hoc, & bene tibi

[ocr errors]

1.

,

II.

CAPUT X X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Capit. CXXXVIII. 1..... cùm introieritis in terram, quam Domi Umque intraveris terram, quam Domi-
nus Deus dabit vobis.....

& obtinueris eam, atque habitaveris in ea :

VULGATA N O V A.
2. tolles de cun&tis frugibus tuis primitias, & po 10. Et idcirco nunc ofero primitias frugum terræ,
nes in cartallo, pergesque ad locum , quem Domi-' quam Dominus dedit mihi. Et dimittes eas in conf-
nus Deus tuus elegerit, ut ibi invocetur nomen ejus : pectu Domini Dei tui, & adorato Domino Deo tuo.

3. accedelque ad sacerdotem, qui fuerit in die Et epulaberis in omnibus bonis, quæ Domi-
bus illis , & dices ad eum : Profiteor hodie coram nus Deus tuus dederit tibi, & dồmui tuæ, tu &
Domino Deo tuo, quòd ingressus sum in terram, pro Levites , & advena qui tecum est.
qua juravit patribus nostris, ut daret eam nobis. 12. Quando compleveris decimam cunctarum frué

4. Suscipiensque facerdos cartallum de manu tua, gum tuarum, anno decimarum tertio, dabis Levitæ,
ponet ante altare Domini Dei tui :

& advenæ, & pupillo, & viduæ, ut comedant intra
5. & loqueris in conspectu Domini Dei tui : Sy- portas tuas , & faturentur :
rus persequebatur patrem meum, qui descendit in 13. loquerisque in conspectu Domini Dei tui : Abf-
Ægyptum, & ibi peregrinatus est in paucislimo nu tuli quod fanctificatum est de domo mea, & dedi il- Sup. 141
mero: crevitque in gentem magnam ac robustam & lud Levitæ & advenæ, & pupillo ac viduæ, ficut 29.
infinitæ multitudinis,

juslifti mihi : non præterivi mandata tua , nec sum
6. Affixeruntque nos Egyptii, & persecuti sunt oblitus imperii tui.
imponentes onera gravislima:

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. & clamavimus ad Dominum Deum patrum nof-
trorum : qui exaudivit nos, & refpexit humilitatem 14. Non comedi ex eis 14...... non dedi ex Aug.gi
noftram, & laborem, atque angustiam:

in luctu meo, nec separavi eis mortuo.....

Deut. t.
8. & eduxit nos de Ægypto in manu forti, & bra- ea in qualibet immunditia ,
chio extento, in ingenti pavore, in signis atque por nec expendi ex his quidquam in re funebri. Obedi- 3. 574.
tentis :

vi voci Domini Dei mei, & feci omnia ficut præce-
9. & introduxit ad locum iftum , & tradidit no- pisti mihi.
bis terram lacte & melle manantem.

15. Respice de sanctuario tuo, & de excelso cæ- Ifa.638

15.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Barur.
X.1. Gr. Kæliseer, far sioenç..... fbs or dis woi soi, *. 14. Gr. 27' AUTÔ, ab eis, &c. ut fup,
Et erit , fi introieris..... Deus tuus dat tibi,

47. in

1

2. 16.

VULGATA

NO V A.
forum habitaculo, & benedic populo tuo Israël, & & mandata atque judicia, & obedias ejus imperio:
terræ quam dedisti nobis, ficut jurasti patribus nof 18. & Dominus elegit te hodie, ut fis ei populus Sup.7. 6.
tris, terræ lacte & melle mananti.

peculiaris, ficut locutus est tibi, & cuftodias omnia
16. Hodie Dominus Deus tuus præcepit tibi ut præcepta illius :
facias mandata hæc atque judicia: & cuftodias & im 19. & faciat te excelsiorem cun&tis gentibus quas
pleas ex toto corde tuo, & ex tota anima tua. creavit, in laudem, & nomen, & gloriam fuam : ut

19. Dominum elegisti hodie , ut sit tibi Deus, & sis populus san&us Domini Dei tui, ficut locutus est.
ambules in viis ejus, & custodias cæremonias illius,

Jof. 8.

N O V A.

cens :

CAPUT XXV I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
". P Rozcepit autem Moyfes & seniores Israël

populo, dicentes: Custodite omne mandatum quod præcipio vobis hodie.

Cùmque transieritis Jordanem in terram, 2. Et erit quacunque die transgressi fueritis Jor- Hefyc.1.4. in Levi
quam Dominus Deus tuus dabit tibi, eriges in- danis terram , quam Dominus Deus tuus dabit, 112.d.
gentes lapides, & calce lævigabis eos, statues lapides grandes , & linies eos pulvere,

3. ut possis in eis scribere omnia verba legis 3. & Icribes fuper lapidem omnes fermones
hujus, Jordane transmisso : ut introeas terram, legis hujus.....
quam Dominus Deus tuus dabit tibi, terram lac-
te & melle manantem , ficut jaravit patribus
tuis,

VULGATA NO V A.
4. Quando ergo transieritis Jordanem, erigite la 6. & de faxis informibus & impolitis : & offeres
pides, quos ego hodie præcipio vobis, in monte He- super eo holocausta Domino Deo tuo,
bal, & lævigabis eos calce:

7. & immolabis hostias pacificas, comedesque ibi,
Exod. 5. & ædificabis ibi altare Domino Deo tuo, de & epulaberis corain Domino Deo tuo.
20.25. lapidibus quos ferrum non tetigit,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
31.

8. Et scribes fuper lapides omnia verba legis 8. Et scribes super lapidem omnem legem hanc Cypr.l. 2. Teftima
hujus planè & lucidè.
manifeftè nimis.

P.291.6.
VULGATA
9. Dixeruntque Moyses & facerdotes Levitici ge- justitias, quas ego præcipio tibi.
neris ad omnem Israëlem : Attende, & audi Ifraël : 11. Præcepitque Moyses populo in die illo, di-
hodie factus es populus Domini Dei tui:
10. audies vocem ejus, & facies mandata atque
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
12. Hi ftabunt ad benedicendum populo su 12. Hi stabunt benedicere plebein.....

Capitui. cxli
per montem Garizim, Jordane transmillo : Si-
meon, Levi, Judas, Issachar, Joseph, & Ben-
jamin.

VULGATA NO V A.
13. Et è regione ifti ftabunt ad maledicendum in

14. Er pronuntiabunt Levitæ, dicentque ad om-
monte Hebal : Ruben , Gad, & Aser, & Zabulon, nes viros Ifraël excelsa voce:
Dan, & Nephthali.
VULGATA

VERSIO ANTIQUA.
15. Maledi&us homo qui facit fculptile & 15. Maledi&tus homo qui fecerit sculptile aut Tertul. adv. Gnofte
confiatile, abominationem Domini , opus ma- fusile, aspernamentum Domino, opus manuum 825.6.
nuum artificum , ponetque illud in abscondito: artificis, & collocaverit illud in abscondito.....
& refpondebit omnis populus, & dicet : Amen.
16. Maledictus qui non honorat patrem fuum 16. Maledi&us qui non honorat patrem.....

Ambr.in Luc. 128 & matrem : & dicet omnis populus : Amen.

1. I. 1443.b. 17. Maledi&tus qui transfert terminos proxi 17. Maledi&us qui transfert terminos proxi- Lucif. Cal.l. 1.pro mi fui : & dicet omnis populus : Amen. mi.....

S. Athan. 185.d.
18. Maledictus qui errare facit cæcum in iti-
nere : & dicet omnis populus : Amen.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.2. Gr. Kai esas ñ ár viuéroe die Chre Tor 'loptávur eis quod responder versui 13.
Tùy zûr, úv Kúeros ó Obs or that woi 006, i súosis Ceautã 9.15. Similia Græcum habet , exceptis his : 7515 TOIÁVEL
λίθες μεγάλες, και κονιασεις αυτές κονία.

quisquis faciet, pro qui fecerit ; fubinde ny, pro aut , &
*. 3. Ita in Græco , præter hoc , éni Tär ríbw tétw, Brexurua, abominationem , loco afpernamentum : demum ,
super lapides iftos , loco super lapidem.

TEXVITW, artificum ; at in Mss. Alex. & Oxon. ac in edd.
.8. Ita Giæcè, excepta voce riler, lapides, loco lapi. Ald. & Compl. texritx , ut fupra. Hieron. in Abac. 2. to.
dem. Hesych. l. 4. in Levit. col. 112. d. legit : Et fcribes 3. col. 1615. c. legit: Malediilus omnis qui fecerut sculptile
fuper lapides omnem legem hanc aptè nimis. Jul. Firm. I. de & conflarile, opus manuum artificis , es posuerit illud in
error. fall. Relig. col. 172. g. Er scribes fuper lapidem om abscondito.
nem legem hanc.

#.16.17. Eadem sunt in Græco.
. 12. Itidem Græcè, Capitul, addit, hi maledicere :

Dan. 9. II.

NOVA.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal, ubi fup. 19. Maledictus quicunque declinaverit judicium 19. Maledi&us qui pervertit judicium adve-
advenæ, orphani , & viduæ......

næ, pupilli, & viduæ: & dicet omnis populus ;
Amen.

20. Maledictus qui dormit cum uxore patris
sui, & revelat operimentum le&uli ejus : & die

cet omnis populus : Amen. Aug. Locut. 59.1. 21. Maledi&us omnis qui dormierit cum omni 21. Maledictus qui dormit cum omni jumen3. 369.a. pecore.........

to : & dicet omnis populus : Amen.

22. Maledi&tus qui dormit cum forore sua, filia patris sui , vel matris suæ : & dicet omnis

populus : Amen. Siric.epift.10.1, 1. 23. Maledictus qui cum uxoris suæ sorore dor 23. Maledictus qui dormit cum focru sua p.694.b. mierit.....

& dicet omnis populus : Amen.

VULGATA NOVA.
24. Maledi&us qui clam percusserit proximum animam sanguinis innocentis : & dicet omnis populus :
fuum : & dicet omnis populus : Amen.

Amen,
25. Maledictus qui accipit munera , ut percutiat
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hier. I. 2. in ep. ad 26. Maledi&tus omnis homo qui non perman

26. Maledi&tus qui non permanet in fermo-
Gal.t.4.p.2. 255. serit in omnibus fermonibus legis hujus, ut fa- nibus legis hujus , nec eos opere perficit : &
f.
ciat illos: & dicet omnis populus : Fiat.

dicet omnis populus : Amen.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
#. 19. Græcè additur , poft vocem advena ; cætera illud, quòd quicunque ex operibus legis funt , fub male-
quadrant.

dicto fint, Apoftolus (Gal. 3. 10. ) vir Hebræa peritia , & in
.21. Deest omnis, in Græco, & pro dormierit, legi- lege do&iffimus , nunquam protulisset, nifi in Hebræis volu-
tur ó xcipe.cleros.

minibus baberetur. Quam ob caufam Samaritanorum Hebræa
.23. Sic est in Græco, mutato tantùm vocum ordi volumina relegens , inveni Chol, quod interpretatur omnis,
ne :'Etixatáeglos o xo pecólleros Meta tās ádencūs tñs quro- five omnibus, scriptum efle, & cum LXX. Interpretibus con-
xos curē. Conc. Aurelian. 111. Concil. to.s. p. 298. Male cordare. Fruftra igitur illud tulerunt Judai , ne viderentur
dictus qui dormit cum uxore patris sui, cum privigna vel efle sub maledicto , fi non poffent omnia complere , qua fcrip-
uxoris suæ sorore.

ta sunt ; cùm antiquiores alterius quoque gentis littera id
9.26. Hieronymus ibid. Injeni , inquit, in Deuterono- pofitum fuiffe teftentur. Ambrofiaft. etiam in Rom. 11. 7.
mio boc ipfum apud LXX. Interpretes ita pofitum. Ita quo- legit : Maledi&tus omnis qui non permanferit in omnibus quæ
que apud ipsos nunc legimus , nisi excipias verbum fuper fcripta sunt in libro legis , ut faciat eam (Ms. Corb. ea.)
ési , loco permanferit ; exinde Hieron. comparatis lectio- Itidem apud Auct. quæst. ex utroque T. p. 2. 4. 5. p.
nibus Aquilæ , Symmachi , & Theodotionis cum yersione 157. f. cum ultima vcce, en, Philastr. Brix. 1. de hæref.
LXX. sic pergit : Incertum habemus utrùm LXX. Interpre p. 726. e. Maledi&us omnis qui in legitimis non perman-
des addiderint , omnis homo , & in omnibus , an in veteri jerit libri hujus. Vigil. Tapr. 1. 6. de Trin. Maledi&tus oma
Hebraico ita fuerit, & poftea à Judais deletum fit. In hanc nis qui non obandierit verba libri hujus , ut faciat ea in
me autem suspicionem illa res stimulat , quòd verbum omnis , corde fuo. In Græco pro dicet , legitur ipsos, dicent.
& in omnibus, quafi fenfui fuo necessarium , ad probandum

[ocr errors]

" Slia

CAPUT X X

X X V II I.

VULGATA N O V A.
I autem audieris vocem Domini Dei tui, ut fa- ego præcipio tibi hodie , faciet te Dominus Deus tuus
cias atque custodias omnia mandata ejus, quæ excelfiorem cunctis gentibus, quæ versantur in terra.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
2..... si aure audieris vocem Domini Dei tui.

2. Venientque super te universæ benedi&iones
iftæ , & apprehendent te : fi tamen præcepta ejus

audieris.
3. Benedius es in agro tuo, benedictus es in 3. Benedictas tu in civitate, & benedictus

Aug.cont. Adim. Jeu. Adim. ipse, 1. 8. 140.6.

in agro.

prato tuo.

4. Benedictus fructus ventris tui , & fructus 4. Benedi&us fructus ventris tui , & fructus terræ tuæ, & generationes jumentorum tuorum, terræ tuæ, fru&usque jumentorum tuorum, gre& armentum boum tuorum, & grex ovium tua

ovium tua- ges armentorum tuorum, & caulæ ovium tua. rum.

rum. Hier, in Ezech. 28.

s. Benedictæ apothecæ tuæ , & reliquiæ tuæ. 5. Benedicta horrea tua , & benedictæ reli1. 3.898.d.

quiæ tuæ,
Adim. Jup.
6. Benedi&tus es in introitu tuo & egressu. 6. Benedictus eris tu ingrediens & egrediens.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.2. Capitul. cxlii. sup. Si custodieritis præcepta Do pina Tūv wp.Cátw C#. Absunt autem hæc : 8 generationes
mini , venient fuper vos benedictiones omnes. Gr. Kai viol jumentorum tuorum. Hieron. in Ezech. 45. to. 3. col.
επί σε πάσαι αι ευλογίαι αύται , και ευρήσεσι ζε: εαν ακοή ακύσης, 1041. a. fic legit: Benedicti filii uteri tui, & genimina ter-
&c. ut in textu.

tuæ , 68 fru&us jumentorum tuorum.
. 3. Hieron. in Ezech. 45. to. 3. col. 1041. a. Bene . 5. Similiter in Græco. Ea verò prætermittit Adiman-
diitus iu in civitate , 5 beneditus tu in agro. Ira quoque tus supra.
in Græco.

8. 6. In Greco fic : Ευλογημένος συν τω εισπορεύεται σε,
Ν.4. Grace : Ευλογημένα τα έκγονα της κοιλίας ζε , και τα και ευλογημένος συν τω εκπορεύεθαι ζε.
γεννήματα της γης ζε και τα βυκόλια των βοών ζε, και τα ποί-

[ocr errors][ocr errors][merged small]

20.

in agro.

sunt rea

VULGATA NOVA.
7. Dabit Dominus inimicos tuos, qui consurgunt dicetque tibi in terra quam acceperis.
adversum te, corruentes in confpe&tu tuo: per unam 9. Suscitabit te Dominus fibi in populum sanctum,
viam venient contra te, & per feptem fugient à fa- ficut juravit tibi : fi cultodieris mandata Domini Dei
cie tua.

tui, & ambulaveris in viis ejus.
8. Emittet Dominus benedictionem super cellaria 10. Videbuntque omnes terrarum populi, quòd
tua, & fuper omnia opera manuum tuarum : bene nomen Domini invocatum sit super te,

& timebunt te.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
II. Abundare te faciet Dominus omnibus bo 1 1...... juravit Dominus patribus tuis dare tibi. Ambr. ep.29.9053

d.
nis , fructu uteri tui, & fructu jumentorum tuorum,
fructu terræ tuæ, quam juravit Dominus patribus
tuis ut daret tibi.

12. Aperiet Dominus thesaurum suum opti 12. Aperiet tibi Deus thesaurum cælestem op- Incif. Cal. 1. do
mum, cælum , ut tribuat pluviam terræ tuæ in timum, ut tribuat pluviam terræ tuæ in tempo- non conv, cum bara
tempore suo : benedicetque cun&is operibus ma re:benedicet opus manuum tuarum omne. Fæ- 221.6.
nuum tuarum. Et foenerabis gentibus multis, & nerabis gentes multas , tu autem non foenerabe-
ipse à nullo fanus accipies.

ris ; & præliabis gentes multas , te autem non

expugnabunt.
13. Constituet te Dominus in caput, & non 13. Conftituet te Dominus Deus tuus in caput,
in caudam : & eris semper fupra , & non fub- & non in cauda : & eris fupra, & non subtus, sí
ter : fi tamen audieris mandata Domini Dei tui, audieris mandatum Domini Dei tui, quodcunque
quæ ego præcipio tibi hodie , & custodieris & ego mandabo tibi hodie custodire & facere:
feceris,

14. ac non declinaveris ab eis, nec ad dex 14. non præteribis ab omnibus verbis, quæ ego Aug. quaft. 48. in teram, nec ad finiftram, nec secutus fueris deos mando tibi hodie, dextrâ, aut sinistra, ire poft Deus.s. 3. 574. da

d alienos, neque colueris eos.

deos alienos, servire illis. Lev. 26. is. Quod fi audire nolueris vocem Domini 15. Et erit , fi non audieris vocem Domini Lucif. Cal.l. 1. pro 14. Dei tui , ut custodias, & facias omnia mandata Dei tui, ut custodias, & facias omnia mandata S. Ailan, 185.c. Thren. 2. ejus, & cæremonias , quas ego præcipio tibi ejus, quæcunque ego mandabo tibi hodie , & ve17. Baruc, I.

hodie, venient super te omnes maledictiones iftæ, nient fuper te omnes maledi&tiones hæ , & in-
& apprehendent te.

venient te. Malac.2.

16. Maledictus eris in civitate, maledictus in 16. Maledictus tu in civitate , maledictus tu
agro.
17. Maledi&um horreum tuum, & maledic 19. Maledi&tæ apothecæ tuæ ,

&

quæ
tæ reliquiæ tuæ.

liqua tua.
18. Maledictus fructus ventris tui, & fructus 18 Et maledi&i filii tui ventris, & nascentia
terræ tuæ, armenta boum tuorum , &

greges

terræ tuæ , armenta boum tuorum
ovium tuarum.

ovium tuarum.
19. Maledi&us eris ingrediens, & maledi&us 19. Maledi&tus tu in greflu tuo.
egrediens.

20. Mittet Dominus super te famem & elu 20. Mittet tibi Dominus tædium & thlipsen
riem , & increpationem in omnia opera tua , quæ & anxietatem in omnia quocunque immiferis
tu facies : donec conterat te, & perdat veloci manum tuam , quæcunque facies : quoadusque
ter , propter adinventiones tuas pessimas in qui- disperdat te in brevi propter nequitiam ftudio-
bus reliquisti me.

rum tuorum.....
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 11. Ambros.conjungit ista cum aliis hoc modo : Quia Deus tuus caput, & non in candam: seris tunc fupra, es
juravit Dominus patribus tuis dare tibi, aperire the firs non fubter , fi exaudieris vocem Domini Dei tui. In Ald,
rum suum bonum. In Græco fic : Éti tús aus Cb, lls edit. & Compl. éder cicaxkons, al. dxéons.
ώμισε Κύριος τις φαράσι και διέναι σοι: deinde ανοίξαι σοι, .14. Itidem Græcè, præter duo , 8v?@v, mandatis
&c. ut infra, ¥. 12.

pro verbis , & it? , neque , pro aut : ac in Mss. Alex. &
. 12. Paulum dissimilia haber Græcum , nempe : 'Arol Oxon, ac edict. Ald. & Compl. legitur türacy@r, pauló-
ξαι σοι Κύριος τον θυσαυρόν αυτί τον αγαθών και τον έρανόν, que post, v cessercé. Lucif. Calar, pro S. Athan. col. 221,
δεναι τον υετόν τη γη ζε επί καιρό ευλογήσαι πάντα τα έργα 6. sic haber : Et non difcedere ab omni fermone , quem ego
των χειρών Co. Kαι διανειείς έθνεσι σολοίς, ου λε δανειή και mando tibi hodie , dextrâ aut finistrâ. Vide Aug. loco cit.
άρξεις συ εθνών συλλων, σε ολε εκ άξεσι. Aperiat tibi Dominus 8.15. Græcè , loco ut cuflodias & farcias, fimpliciter
thefaurum fuum bonum, cælum, ad dandam pluviam terræ haberur quidaedal, custodiendo, absque feq.& facias ; at
tuæ in tempore : benedicat omnia opera manuum

in Mss. Alex. & Oxon. nec non in editt. Ald. & Compl.
Et mutuum dabis gentibus multis, tu autem non accipies ; fic : quadasein as Truieiro irem pro mandabo , eft értémonai,

$ imperabis tu gentibus multis , tibi autem non imperabunt. mando , & pro invenient , xalaxútorlas, apprehendent ; fed
Hieron, in Ifai. 64. to. 3. 473. a. Aperiæt tibi Deminus in Ms. Oxon. Eupúcyol, cætera fimilia. Capitul. cxliii. Si
thefaurum fuum bonum, cælum, ut det tibi benedi&tionem. non audieritis, venient in vos maledictiones ifte.
Ambrof. l. de Tob. c. 18. to. 1. 611. c, addit : Fænerabis *.16. Ita Græcè, addito uno xai, poít civitate. Eo-
gentibus multis, tu autem non musvaberis : & inf. col. 612. dem modo legit Ambrof. l. de Tob. c. 18. 612. e.
d. Si custodieris mandats Dei, benedictus eris ; & fænera .17. In Giæco simpliciter & yxa7aasiupatá C, reliquid
bis gentibus verbum ; paulòque poft: Princeps eris gentibus tua , loco quæ funt reliqua tua.
multis , tibi autem nemo dominabitur.

V. 18. Deest in Græco ante malediéti , & loco filii ,
W.13. Nonnulla variant Græcè , scilicet xo7a545cbl, con habetur exyur, fætus ; reliqua ut in Lat. fup. Ambrof. l.
ftituat , pro conftituet , paulòque post, eis opor, in caudam , de Tob. c. 18. 612. e. legir, progenies ventris tui.
dein yeon GTE Érávw, x fon , &c. ( in Ms. Oxon. non X. 19. Gr. 'Etusteg705 où ev cloropeur Joios ,
duplicatur f'on ) exinde loco mandatum, Gr. habet tñs qw- Tilletéegios i TÔ Éx Topetectai Ce. Maledittus tu cùm
vñs, vocem, Mís. verò Alex. & Oxon. Tcr alcock, cum ingrederis , & maledictus tu cum egrederis.
editt. Ald. & Compl. demum pro quodcunque ..... manda . 20. In Græco Vat. pro mittet tibi Dominus, legitur
bo, fic :600...... értérigue Ce!, quæcunque ..... mando, absque feq. Tostírce Kúeses a mi , mittat Dominus in te : at in Alex,
facere. Mf. tamen Alex. cum editt. Ald. & Compl. addit & Oxon. ficut in editt. Ald. & Compl. lic : famoseinae
i motiv. in Mr. Oxon. purcase Sa Tolkiv. Apud Ambrof. Kúerosool tum in Vat. & al. loco tædium, Sthlipfen, so
1. de Tob. c. 18. to. 1. 612. d. fic : Constituct te Dominus anxietatem , ita : Twv é'rderar , Y Tùy & xaspelar ing the era awoir,
Tom. I.

Bbb

& greges

[ocr errors]
« ZurückWeiter »