Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Nume

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Aug. ubi fup. cidium in domo tua , si cadat qui cecidit ab eo. guis in domo tua , & fis reus labente alio, &

in præceps ruente.

9. Non seres vineam tuam altero femine : ne & sementis quam fevisti, & quæ nafcuntur ex

vinea, pariter sanctificentur.
Hierom, in Ifai. 1.
10, Non arabis in vitulo simul & afino.

10. Non arabis in bove fimul & asino,
1.3.9.f.

VULGATA

N O V A.
U. Non induéris vestimento, quod ex lana lino-

12. Funiculos in fimbriis facies per quatuor anguque contextum est,

los pallii tui, quo operieris.

15.38. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. quaft. 33. in Si autem quis acceperit uxorem, & habi 13. Si duxerit vir uxorem, & poftea odio
Deut. i. 3.567. f. taverit cum ea , & oderit eam ,

habuerit eam,
8.568.a.

14. & imponat ei occasionis verba , & detu 14. quæsieritque occasiones quibus dimittat lerit ei nomen malignum , & dixerit : Mulierem eam, objiciens ei nomen pessimum, & dixerit: hanc accepi, & accedens ad eam non inveni ejus Uxorem hanc accepi, & ingreflus ad eam non virginalia :

inveni virginem : 15. & accipiens pater puellæ , & mater, pro is. tollent eam pater & mater ejus , & feducent virginalia puellæ ad feniores ad portam : rent fecum signa virginicatis ejus ad seniores ur

bis qui in porta sunt: 16. & dicet pater puellæ senioribus : Filiam 16. & dicet pater : Filiam meam dedi huic meam hanc dedi homini huic uxorem : & odio

uxorem : quam quia odit ,

13:

habens eam,

20.

[ocr errors]

17. ipfe nunc imponit ei occafionis verba , 17, imponit ei nomen peflimum, ut dicat : dicens : Non inveni filiæ tuæ virginalia : & ecce Non inveni filiam tuam virginem : & ecce hæc virginalia filiæ meæ : & replicabunt pallium co- funt figna virginitatis filiæ meæ : expandent velram senibus civitatis illius :

timentum coram senioribus civitatis : 19. & accipient senes civitatis hominem il 18. apprehendentque senes urbis illius virum, lum, & caftigabunt eum,

& verberabunt illum, 19. & damnificabunt eum centum ficlis , & 19. condemnantes insuper centum ficlis ardabunt patri adolescentulæ : quia protulit nomen genti, quos dabit patri puellæ : quoniam difamalum fuper virginem Ifraëlitem : & ipfius erit mavit nomen pellimum fuper virginem Ifraël : uxor , non poterit dimittere eam perpetuo tem- habebitque eam uxorem, & non poterit dimittepore.

re eam omnibus diebus vitæ fuæ. 20. Si autem verum factum sit hoc verbum Quòd fi verum est quod objicit, & non & non inveniantur virginalia puellæ :

est in puella inventa virginitas : 21. & producent adolescentulam ad januam 21. ejicient eam extra fores domus patris fui, domus patris ipfius , & lapidabunt eam viri & lapidibus obruent viri civitatis illius, & mocivitatis ejus in lapidibus , & morietur : quo- rietur : quoniam fecit nefas in Ifraël, ut fornicaniam fecit impudentiam in filiis Ifraël, prosti- retur in domo patris fui : & auferes malum de tuere domum patris sui : & auferes malignum ex medio tui.

vobis ipsis. Optai, l. 3. cons. 22. Si inventus fuerit homo dormiens cum 22. Si dormierit vir cum uxore alterius,

Lerita Donat. 59.6. muliere habente maritum , occidetis utrofque..... uterque morietur, id eft, adulter & adultera : 20.10.

& auferes malum de Ifraël. Ambr. in Pf. 43.

23. Si virgo desponsata fuerit viro , & inve 23. Si puellam virginem defponderit vir , & .. 1.918.d. niens eam homo in civitate , dormierit cum ea, invenerit eam aliquis in civitate , & concubue

rit cum ea, 24. educentur ambo ad portam civitatis fuæ, 24. educes utrumque ad portam civitatis ile & lapidabuntur : & morietur juvencula, quia lius, & lapidibus obruentur: puella, quia non

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. Ald. deler y, post novam, quod addunt Vatic. & al. $. 20. Gr. 'Ear de ta' daw Szíces gyému TeLL Ó módos Atos, aj omnes habent néon, ceciderit , pro cadat ; cætera ur in Lar. An cupbñ, &c. Si autem in veritate factum fit verbum boc , Capitul. xcix. fup. habet. Si domum novam adificaveris. & non inventa fint, &c. ut sup. Hieron. l. 1. cont. Pelag. to. 4. col. 507. f. fic : Quando V.21. A Græco absunt viri civitatis ejus , hab. taædificaveris domum novam, facies loriculam tecto tuo in cir men in Mf. Alex. ac edit. Compl. oi ordipes Tūs óseas eva cuitu , ne fanguinis reus fis, cùm aliquis ceciderit ex ea. Tûs, ficut etiam in Mf. Oxon, fed poft lapidibus, & abf

V. 10. Similiter Capirul. c. fup. demto uno fimul ; de que avtüs, reliqua quadrant ad verbum, nifi hoc excilet pariter Gr. sed addit in fine, éti tò autó , in idip- pias , d'epocúrur , loco impudentiam, melius imprudentiam; fum.

& ita fortè legendum apud Aug. Vide inf. ad cap. 24. $. 13. Sic in Græco ad verbum. Capitul. ci. fup. Si quis acceperit uxorem , oderit eam.

N. 22. In Græco additur de', poft fe , & pro habente ma$. 14. Similia Græcum habet, nisi excipias verbum ritum , habetur Curwoniquées aydpi, propriè nuprâ viro : emn, impofuerit , pro imponat : & GUTÚS oropia, ejus nomen, seu habitante cum viro. Capitul. ch. sup. Si inventus fuepro ei nomen.

rit adulter cum adultera. **.15. 16. Similiter in Græco, præter vocem yexcią, ř. 23. Ita in Græco, præter priora ista : 'E av de yérna polita hic & infra pro senioribus, ad verbum , fenatus. ται παίς σταρθένος μεμνηςευμένη ανδρί, in ΜS. Ox. deeft

W.17. Ad verbum è Græco in quo tamen νυν έτος, , Tais. Apud Hieron. I. contra Helvid. to. 4. p. 2. 132. a. pro ipfe nunc , & tæūta, pro ecce, absque voce illius in fic : Si autem fuerit adolescentula defponfara viro , 8 invefine ; sed Mf. Alex. addit cum Ald. edit. excirus.

Nerit homo eam in civitate, & dormierit cum ea. Capicul. W. 18. Ita in Græco , nisi quod habetur constanter , n cui, fup. Si dormierit aliquis cum puella defponfata, 7&pfcit, fenatus , loco fenes, additurque vox fxeirus, illius, X. 24. Nonnulla dissimilia in Græco , ubi fic': 'EE? ad civitatis,

αμφοτέρας επί την πύλων της πόλεως αυτών, και λιθοβοληθώ X. 19. Vix meliùs è Græco, ni excipias unum perpetuo , σονται, έν λίθοις, και αποθανόνται την νεανιν , (Mt. Ox. η νεαpro quo, amara, omni,

νις) ότι εκ έβόησεν ώ τη πόλει και τον άνθρωπον , οτι εταπεί

at

[ocr errors]

Cap. XXII. 369
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
clamavit, cùm esset in civitate : vir, quia humi- non exclamavit in civitate , nec invocavit ho- Ambr. ubi fup.
liavit uxorem proximi sui : & auferes malum de minem qui subveniret : & vir , quia humiliavit
medio tui.

mulierem proximi sui : & tolletis iniquum à vo- Lucif. Cal.pro S, bismetipsis.

Athan, 221.b. 25. Sin autem in agro repererit vir puellam, 25. Ši invenerit homo in campo puellam def- Hieron. in Isai. 7. quæ defponfata est, & apprehendens concubue- ponsatam, & vi opprimens dormierit cum ea , 6: 3.71. do sit cum ea, ipse morietur folus :

interficietis virum folum qui concubuit cum ea : 26. puella nihil patietur , nec est rea mortis : 26. & puellæ nihil facietis , non eft adolescenquoniam ficut latro consurgit contra fratrem tulæ peccatum mortis : quia quomodo fi quis in fuum , & occidit animam ejus, ita & puella per- insidiis insurgat contra proximum fuum, & inpessa est :

terficiat animam ejus, fic hoc negotium acci

dit :
27. fola erat in agro : clamavit , & nullus 27: in agro invenit eam : clamavit puella del-
affuit qui liberaret eam.

ponfata , & non est inventus qui auxiliaretur ei.
28. Si invenerit vir puellam virginem , quæ 28. Si autem invenerit aliquis puellam virgi. Aug.quaft. 34. in
non habet fponfum, & apprehendens concubue- nem , quæ fponfata non est, & vim faciens ei Deur. 6, 3.568. bo

rit cum illa , & res ad judicium venerit : dormierit cum ea , & inventus fuerit:
Exod. 29. dabit qui dormivit cum ea, patri puellæ 29. dabit homo qui dormivit cum ea , patri
22. 16. quinquaginta ficlos argenti, & habebit eam uxo- puellæ quinquaginta didrachma argenti , & ipsius

rem , quia humiliavit illam : non poterit dimit- erit uxor , quia humiliavit eam : non poterit di-
tere eam cunctis diebus vitæ suæ.

mittere eam per omne tempus.
30. Non accipiet homo uxorem patris sui, 30. Non accipiet homo uxorem patris fui..... Capitul. sup.cvi.
nec revelabit operimentum ejus.

.NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
voce tu guraizce tő Tudor (Ms. Alex. Tausior durg), Ec- deeft 671 ) exinde in Mr. Alex, ac editt. Ald. & Compl.
peis tèr corupov in sy up outür. Hieron. l. contra Helvid. additur autó, ad Timoor, quæ omnia favent textui Lät,
10. 4. part. 2. col. 132. a. fic legit : Educetis utrumque ad fupra.
portas civitatis illius , lapidabuntur lapidibus , & mo .27. Similiter in Græco , nisi quod huic , in agro , præ-
rientur : adolescentula quidem , quia non proclamavit, cum ponitur ©ti, quia ; & pro non eft inventus , est limpliciter
effet in civitate : vir autem , quia humiliavit uxorem proxi ox ür, non fuit.
mi fai: 5 eradicabitis malum ex vobismetipfis.

7.28. Ita legitur Græcè, præter unum ei, quod deeft,
*.25. Ita primùm in Græco : 'Ear de cv tedio eu pravo post faciens ; fed in Mi, Alex. ac editt. Ald. & Compl.
θρωπος την , &c. & infra fimpliciter , αποκτενείτε τον κοι Tubjicitur. Ambros. in Pl. 43. col. 918. e. fimiliter habet :
Mecóueror pet' autus pórov. Idem Hieron. I. cont. Helvid. Si quis invenerit virginem , quæ non fit defponfata , & vim
to. 4. p. 2. 132. a. fic haber : Si quis invenerit virginem faciens ei, dormierit cum en , & inventus fuerit. Item Ca«
defponfaram viro in campo, evim faciens dormierit cumea, pitul. cv. sup. Si invenerit quis puellam virginem, dore
morte moriatur , quia humiliavit uxorem proximi sui : quæ
ultima non leguntur hîc in Græco. Capitul. civ. supra : . 29. Ita Græcè, verbum è verbo. Similiter Ambros.
Si in campo invenerit quis puellam defponfatam , & vim fe- in Pl. 43. to. 1.918. e. Dabit qui dormierit cum ea , patrs
cerit ei,

juvenculæ quinquaginta denarios, erit uxor ejus , quia
*.26. Gr. Vatic. Kas tñ vodívido o'r o'siv ducéptujia ba bumiliavit eam ; nec poterit dimittere eam per omne tempus ,
νάτε ως εί τις επανας άνθρωπος επί τον πλησίον , και φονεύση propter quod humiliavit eam. Item I. de Apolog. Dav. το.
αυτή ψυχήν , έτω το πραγμα τετο. i. e, . adolefcentula 1.689. a. alludens , dicit : Puellæ pater illius , quæ per
non erit peccatum mortis : ficut fi quis insurrexerit homo in vim concubitus, nulli defponfata , pertulerit, quinquaginta
proximum, & occiderit ejus animam, fic res hæc. At in Mss. didrachmata argenten accipiet ; ipsa autem in conjugio per-
Alex. & Oxon. nec iton in editt. Ald. & Compl. fic ha-
berur: In de voordo x Touc ( al. 040678 ) :der, 6x?si 7. 30. Ad verbum è Græco.
T ñ veondi cine cépingece barcítxu öri as, &c. ( in edit. Compl.

mierit cum ea.

manebit.

CAPUT XXI I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
On intrabit..... abfciffus in ecclesiam Capital. cvira

i.

[ocr errors]

Neb. 13.

cleliam Domini.

2. Non ingredietur mamzer, hoc est , de scor 2. Non intrabit fornicaria in ecclefiam Do Capitul.cvulr. to natus , in ecclesiam Domini , usque ad deci- mini. mam generationem. 3. Ammonites & Moabites etiam poft deci 3.

Non intrabit Ammanites & Moabites in Aug.quaft. 35. in mam generationem non intrabunt ecclefiam Do- ecclesiam Domini, & usque ad decimam gene- Dentis. 3.568. d. mini , in æternum :

rationem non intrabit in ecclesiam Domini , &

usque in æternum :
4. quia noluerunt vobis occurrere cum pane 4. eò quòd non obviaverint vobis cum pani- Ibid. 569. a
& aqua in via , quando egressi estis de Ægypto: bus & aqua in via , cùm exiretis de Ægypto : &

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Ita Græcè, nisi quòd poft intrabit , additur , intraverit Ruth que Moabitis fuit , addir : Computantur ge-
Jacetics, id est, eunuchus, seu cui contriti testiculi. nerationes ex Abraham , quando fuit & Lot , qui genuit Mode

^.2. In Græco limiliter , excepto uno fx @óprus, de bitas & Ammanitas ex filiabus : 80 inveniuntur cum ipse
scorto , pro fornicaria.

Abraham compleri decem generationes ufque ad Salmon, qui
*. 3. Eadem prorsus in Græco. Non nihil ab his abludit genuit Book ; qui maritus fecundus fuit Ruth , &c. ac per
Ambrol. in Luc. 3. to. 1. 1325. a. dicens : Moabita non hoc , inquit , videtur poft decimam generationem genus fe-
introibunt in ecclefiam Domini ufque ad tertiam quartam ciffe in ecclefia Domini pariendo filios ipfi Boom , &c. Capi-
generationem , 5 nfque in faculum : fimiliter in Pf. 48.954. tul. cviii. lup. Non intrabit fornicaria, nec Ammonites e
d. Monbitæ , inquit, usque in tertiam 3 quartam generation Moabites in ecclefiam Domini.
nem probibiti sunt introire in ecclefiam Domini. Af August. 8.4. Concinunt ifta omnia cum Græco.
infra, conftanter hab, decimam: nempe quærens, quomodo
Tom. I.

Ааа

Nam,

Jof. 24.

II.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. sebi saps quia conduxerunt adversùm te Balaam filium & quia conduxerunt contra te Balaam filium
Beor de Mesopotamia , ut malediceret te : Beor de Mesopotamia Syriæ , ut malediceret 22.5.

tibi:
s. & noluit Dominus Deus tuus audire Bax

9. laam, vertitque maledictionem ejus in benedic

tionem tuam, eò quòd diligeret te. Lucif. Cal.pro S. 6. Non salutabis eos pacificè omnibus diebus 6. Non facies cum eis pacem, nec quæras Aiban, 221.a. vitæ tuæ usque in æternum.

eis bona cunctis diebus vitæ tuæ in sempiternum. Capii. cıx.fap. 7. Non abominabis Idumæum..... neque Æ 7. Non abominaberis Idumæum, quia frater gyptium.....

tuus est : nec Ægyptium , quia advena fuisti in

terra ejus.

VULGATA NOVA. 8. Qui nati fuerint ex eis , tertia generatione in 9. Quando egressus fueris adversùs hoftes tuos in trabunt in ecclefiam Domini,

pugnam, custodies te ab omni re mala.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. l. 1. cont.

10. Si fuerit in te vir , qui non sit mundus à 10. Si fuerit inter vos homo, qui nocturno Pelag. t. 4.507.f. nocturno fluxu , egredietur extra castra

pollutus sit somnio , egredietur extra castra, 11. & non ingredietur medium caftrorum ; & non revertetur, priusquam ad vespecùmque advenerit vespera , lavabit se aquâ : & rain lavetur aquâ : & poft folis occasum regrepost occubitum folis ingredietur medium co dietur in caftra. rum.

VULGATA

NO V A. 12. Habebis locum extra castra, ad quem egre 14. quo relevatus es ( Dominus enim Deus tuus diaris ad requisita naturæ ,

ambulat in medio caftrorum , ut eruat te, & tradat 13. gerens paxillum in balteo : cùmque sederis, tibi inimicos tuos ) & fint castra tua sancta, & nihil fodies per circuitum, & egesta humo operies in eis appareat fæditatis , ne derelinquat te. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. qu«ft. 36. in 15. Non trades puerum domino suo, qui ap 15. Non trades servum domino fuo, qui ad
Deut. t. 3. 569.6. positus est tibi à domino fuo :

te confugerit :
16..... in vobis habitabit in omni loco, ubi

16, habitabit tecum in loco, qui ei placueplacuerit ei.....

rit, & in una urbium tuarum requiescet : ne con

tristes eum. Ibid. quæft. 37

17. Non erit meretrix à filiabus Ifraël, & non 17. Non erit meretrix de filiabus Israël , nec erit fornicans à filiis Ifraël.

fcortator de filiis Ifraël. Tertul. de pudic.

* Non erit vectigal pendens ex filiis Ifraël..... 1004. A.

18. Non offeres mercedem meretricis , neque Aug. quæfl. 38. in

18. Non offeres mercedem prostibuli , ' nec Deut. i. 3. 569.d. commutationem canis , in domum Domini Dei pretium canis, in domo Domini Dei tui, quid

tui , ad omne votum : quoniam abominatio quid illud est quod voveris : quia abominatio eft Domino Deo tuo eft & utrumque.

utrumque apud Dominum Deum tuum. 'Ambr. 1. de Tob... 19. Non exiges à fratre tuo ufuram pecuniæ , 19. Non foenerabis fratri tuo ad usuram pe14.6. 1.607.d.o. & usuram escarum, & usuram omnium rerum cuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem :

quascunque foeneraveris fratri tuo.

20. Si alienigenæ credideris , usuram exiges ab 20. fed alieno. Fratri autem tuo absque usua eo ; à fratre autem tuo non exiges.....

ra, id quo indiget , commodabis : ut benedicat tibi Dominus Deus tuus in omni opere tuo in

terra, ad quam ingredieris poflidendam. S. Fulg. ep.1.05.

21. Si autem voveris votum Domino Deo 21. Cùm votum voveris Domino Deo tuo , tuo, non tardabis reddere illud : quia exquirens non tardabis reddere: quia requiret illud Domi

NOTÆ AD VERSIONEM

VERSIONEM ANTIQUAM. 8. 6. Gr. Οι προσαγορεύσεις ειρηνικά αυτοϊς , και ζυμφέ Aug. 1. 10. de civit. Dei , c.9. & Hieron. in Ose. 4. ad hoc, ροντα αυτούς, πάσας τας ημέρας και εις τον αιώνα. Νοn al Et cum initiatis immolabant. Hæc autem ablunt ab edir. loqueris pacifica eis , & utilia eis , omnes dies tuos in fæculum. Compl. nec referuntur ab August. in Quæst. *.7. Lege abominaberis, è Græco, Blerin.

*.18. Iridem Græcè , verbum è verbo. Nobilius non com6.10. Gr. 'Eder om in coi cv&pwtros , ös ose isce xa? apos mutationem reddit, sed communicationem ; at in Gr.smara ir puoews Ovt vux75; y Lenguola, &c. ut fup. In editt. Mar. Apud Hieron. in Isai. 66. to. 3. 498. a. fic : Non ofAid. & Compl. legiturasi, non istui. Capitul. cx. fupra : feres mercedem meretricis , neque pretium canis in domo Dei Si fuerit homo immundus, exibit extra caftra.

tui. Capitul. cxi. fup. Non inferes mercedem fornicaria. . 11. Græc. Kai'r sioentos/01 sis Thy Wopere Conúvo y . 19. Aprè ad Græcum , nifi quòd loco omnium reέσαι το στρος εσπέραν λύσεται το σώμα αυτά υδαίι, και λεου &c. habetur , Tartós a permales , e av excareicns , κότος ηλί8 εισελεύσεται εις την παρεμβολήν. .

absque seq. fratri tuo ; in Ms. tamen Ox. subjicitur Tw t. 15. Ita Græcè ad verbum. Capitul. cxi. sup. Non árs apcomCo. Cypr. 1. 3. Testim. 318. c. fic hab. Non fetrades fervum domino fuo. Vide sis Aug. fup.

neralis fratri tuo ufura pecunia , E5 ufura ciborum. Simili*. 16. Gr. Vatic. Meta oã xa Porxhost, or wriv xaloxúoel, ter Ambros. in Ps. 36. to, 1. 805. e. Non fænerabis. Gr. do opçon auto, &c. in Mfs. verò Alex. & Ox. ac in edd. Oix éxicxicis TC, &c. Capitul. cxiv. Non exiges à fratre Ald. & Compl. i parti tó TÓWW, &v dépésn, &c. ut fup. tro ufuram , ut sup.

¥. 17. Ad verbum è Græco. Capitul. cxii. sup. Non $. 20. Rursus Ambros. ibid. C. 15. 608. d. Fratri tuo mit Ifraelites furnicaria. Lucif. Calar. pro S. Athan. 221. non fænerabis ad ufuram , fed alienigenain exiges. In Græco, b. Non erit adreltera ex filiabus Ifraël.

Τώ αλλοτρίω έκ7οκιείς , τω διε αδελφώ ρε εκ έκδοκιείς. Ιderm * Sic etiam habet Hieronymus epist. ad Damasum, Ambros. paulò fup.ait fcriptum esse : Alienigena non fæne10. 4. part. 1. col. 150. f. excepra voce filiis , quam rabis. Vide ibid. deler. In Græco verò sic : Ovx 75 @ TEXsofóngs Cro Jua *.21. Ad verbum è Græco, addita voce tuus ad geelépwr 'Ispaúxo porto textopó0gs propriè , ferens tribu- hanc, Deus. Similiter habet Cypr.l. 3. Testim. 315. b.

præa tum. Nobil, reddit, teletas ferens, Vide Not. ejusd. ficut terseqq. inqui rens quæret illud Dominus Deus tuus át,

[ocr errors]

ram

[ocr errors][merged small]

catum.

B.

dic

tra

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
rus Deus tuus : & fi moratus fueris, reputabi- exquiret Dominus Deus à te, & erit in te pec- S. Fulg. ubi fup.
tur tibi in peccatum.
22. Si nolueris polliceri, absque peccato eris. 22. Si autem nolueris vovere, non erit in

te peccatum.
23. Quod autem semel egressum est de la 23. Quæ exeunt per labia tua , cuftodies, &
biis tuis, observabis, & facies ficut promisisti facies quemadmodum voveris Deo tuo votum
Domino Deo tuo, & propria voluntate & ore quod locutus es ore tuo.
tuo locutus es.

24. Ingressus vineam proximi tui , comede 24. Si intraveris in vineam proximi tui.... Capit, cxvr. fupa
uvas quantum tibi placuerit : foras autem ne ef-
25. Si intraveris in segetem amici tui, fran 25. Si transieris per messem amici tui, colli- Capitul. Reg,

Baluz, t, 2. B ges fpicas, & manu conteres : falce autem non gens spicas, manu confricabis ad manducan

218.52 dum : falcem autem non mittas, ( vel ) falce

ater

feras tecum.

metes.

non metas.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& erit in peccatum. S. Valerian. hom. 4. Sirm, to. 1. 629. *.23: Vix uno aut altero hîc differt Fulg. à Græco ,
b. eadem refert quali ex Salomone ( Eccles. 5: 3. ) Si vo ubi fic :kuza Kupa eta 4 , 00:fi Domino Deo da-
veris votum Domino tuo , ne moram feceris reddere illud ; num,

loco voveris Deo tuo votum. In M1. Ox. deest vox,
quærens enim quæret illud Dominus tuus à te, 85 erunt in Kupiw. Cyprian. I. 3. Testim. p. 315. b. fic haber : Ea
peccatum qua egrediuntur per labia tua , nis reddideris illud. quæ egredientur per labia tua , obfervabis, facies donum ,
Denique Anon. ap. S. Paulin, ep. ad Celanc. to. 2. 20. quod locutus es ore tuo.
a. Quod fi voveris votum Domino Deo , non moreris red . 24. Itidem Græcè.
dere illud : quia quærens quærit illud Dominus Deus abs te, $.25. Capitul. cxvii. fup. Si intraveris in fegetem pro-
Eg erit tibi in peccatum. Capitul. cxv. lup. Si voveris vo ximi tui. Similiter haber Græc. & addit: Kai Cumažins i
tum Domino , non tardes reddere illud.

ταϊς χερσί ζε σάχυς , και δρέπανον και μη επιί αλης επ' αμκ-
¥. 22. In Græco similiter , uno excepto, f'sir, est, pro Tór trudior Co. Nobilius vertit, Et colliges in manibus
erit. Totus autem hic versus deest in Mr. Oxon, nec le tuis fpicas , 5 falcem non immittes in Jegetem proximi tui,
gitur apud Cypr. 1. 3. Teftim. 315. b.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

CAPUT X XIV.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
ST
I acceperit homo uxorem , & habuerit

quis uxorem, & habitaverit Tertul. l. 4. 32.619.

eam, & non invenerit gratiam ante ocu cum ea , & evenerit non invenire eam apud Marc. 726.6. 7. los ejus propter aliquam foeditatem : fcribet li eum gratiam, cò quod inventum fit in illa imMarc. bellum repudii, & dabit in manu illius, & di- pudicum negotium : fcribet libellum repudii , & mittet eam de domo sua.

dabit in manu ejus , & dimittet illam de domo

Mat. 5.

[ocr errors]

I.

adora

[ocr errors]

10.4.

sua :

[ocr errors][merged small]

2. Cùmque egressa alterum maritum duxerit, 2. & abiens fuerit viro alteri,

Aug. Locut. 54.14 3. & ille quoque oderit eam, dederitque ei 3.

& oderit eam vir novillimus.....

3. 368.C.
libellum repudii, & dimiferit de domo sua , vel
certè mortuus fuerit:

4. non poterit prior maritus recipere eam in
uxorem : quia polluta eft , & abominabilis facta
est coram Domino : ne peccare facias terram
tuam, quam Dominus Deus tuus tradiderit tibi
possidendam.

s. Cùm acceperit homo nuper uxorem , non 5. Si quis acceperit uxorem in recenti, non capit. cxix. fup. procedet ad bellum , nec ei quippiam neceffita- exiet ad bellum..... tis injungetur publicæ, fed vacabit absque culpa domi fuæ , ut uno anno lætetur cum uxore sua.

6. Non accipies loco pignoris inferiorem , & 6. Non pignerabis molam , neque superiorem Aug. Locut.55.54 superiorem molam : quia animam fuam opposuit lapidem molæ : quia animam ifte pignerat. 3. 368.f. tibi. 7. Si deprehensus fuerit homo sollicitans fra

7. Si autem deprehendatur homo furans ani Ibid. Locut. 56 trem suum de filiis Ifraël, & vendico eo acce mám ex fratribus fuis filiis Israël, & opprimens Aug.quafl. 39. in perit pretium, interficietur, & auferes malum eum vendiderit , morietur fur ille , & auferetis Deut.t. 3. 569.f. de medio tui.

malignum ex vobis ipsis.
8. Observa diligenter ne incurras plagam le 8.... fecundùm legem omnem quam jurave. Ibid. quaft. 404

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
.1. Græcè , 'Ear dé tis ad bn yuraira , Guroixkon dva rabis molam.
τη , και έσαι εαν μη ειρη χάριν εναντίον αυτέ, ότι εύρεν ά αυ $.7. Ita Græcè , uno excepto , s'kapsīs, auferes, pro
qñ áð upeor apărea in spoél et dur bebrior drosadié, Seó auferetis ; Ms. tamen Alex. habet , fed peite, cum Ald.ed:
01 sis tas xsiers dvrüs, de patrossacī, &c. ut fup. Capi- Addit Aug. ibid. Asliduè hoc dicit Scriptura, cùm jubet oca
tul. cxviii. sup. non malè : Si quis acceperit uxorem , ET cidi malos ; qua locutione ufus eft etiam Apoftolus, cùm dia
invenerit in ea rem turpem. Gr. ä X upor zapãoua. ceret ( 1. Cor. 5. 13. ) Auferte malum ex vobis iplis :
· **.2. 3. Eadem leguntur Giæcè.

nam Græcus habet Tor Torupòr , quod etiam hic fcriptum
. 5. Ad verbum de Græco, nili excipias hoc, in re ejt: hoc autem potiùs malignum folet interpretari, quam ma-
centi, pro quo, ispoopátws, nuper , recens.

lum. Nec ait trorupor, id eft, hoc malignum , sed tör
^. 6. Similiter in Græco, in quo illúzor habetur, rupor , quod eft, hunc malignum. Variant tamen hîc Mss.
loco fuperiorem lapidem mola. Item apud Ambr. l. de Tob. ficut & supra ; quidam enim ferunt vor, uti nunc habent
t. 17.011. a. Non pignerabis molam, neque lapidem fup. Vatic. & Alex. editt. verò Ald. & Compl. Tó.
mola : quoniam hic pignerai, Capicul, cxx, fup. 'Non pigna *.8. In Græco primum : Qurden opódex forsir, deinde
Tom. I.

Ааа і ij

570, b.

[ocr errors]

Num,

Exod.

I 2.

Tob.4.

20.

tum.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
rint vobis facerdotes Levitæ.....

præ, sed facies quæcunque docuerint te sacerdo-
tes Levitici generis , juxta id quod præcepi eis ,

& imple follicitè. Capitul. cxxır. 9. In mente habe quæ fecerit Dominus Ma

9. Mementote

quæ

fecerit Dominus Deus vefriæ.....

ter Mariæ in via, cùm egrederemini de Ægypto. 12.10. Ang. quæft. 41. in 10. Si debitum fuerit in proximo tuo,

tuo, debi

10. Cùm repetes à proximo tuo rem aliquam Deni. 6. 3.570. b. tum quodcunque, non intrabis in domum ejus quam debet tibi , non ingredieris domum ejus , pignerare pignus :

ut pignus auferas :
11. foris ftabis, & homo apud quem debitum 11. fed ftabis foris, & ille tibi proferet quod
tuum eft, proferet tibi pignus foras :

habuerit :

22, 26, 12. fi autem homo eget , non dormies in pi

sin autem pauper

eft , non pernoctabit
gnore ejus

apud te pignus,
13. redditione reddes ei vestimentum suum 13. fed ftatim reddes ei ante folis occafum:
circa occasum solis : & dormiet in vestimento ut dormiens in vestimento suo , benedicąt tibi,
fuo, & benedicet te , & tibi erit misericordia co & habeas justitiam coram Domino Deo tuo,

ram Domino Deo tuo. Julian. Pelag. ap.

14. Non fraudabis mercedem pauperis , & 14. Non negabis mercedem indigentis, & Lev. 19. Aug. 6.3. op. imp.t. egentis ex fratribus tuis , aut ex protelytis, qui pauperis fratris tui, five advenæ , qui tecum mo- 13, 10.1056. f. 1057sunt in civitatibus tuis :

ratur in terra , & intra portas tuas est :
15. quotidianam reddes mercedem illius ; non 15. fed eadem die reddes ei pretium labo- 15.
occidat fol super eam, quia pauper eft , & in ris sui ante folis occasum, quia pauper eft , &
ea habet spem : & non proclamabit contra te ex eo sustentat animam fuam : ne clamet contra
ad Dominum , & erit in te peccatum.

te ad Dominum, & reputetur tibi in peccatum,
16. Non morientur patres pro filiis , & filii 16. Non occidentur patres pro filiis, nec fi 4. Reg
non morientur pro patribus , unusquilque in pec- lii pro patribus , fed unufquifque pro peccato 14.6.
cato fuo morietur.

suo morietur.

2. Far.
17. Non declinabis judicium profelyti , & or 17. Non pervertes judicium advenæ & pu- Ezet.18.

25.4
phani, & viduæ , non accipies pignus vestimen- pilli, nec auferes pignoris loco viduæ vestimen-
tum vidur.

13.... quia famulus eras in terra Ægypti , & 18. Memento quòd servieris in Ægypto, &
liberavit te Dominus Deus tuus inde. Propter eruerit te Dominus Deus tuus inde. Idcirco præ,
hoc ego tibi præcipio facere verbum hoc.

cipio tibi ut facias hanc rem.
duit, 1. de vit.chr. 19. Si autem meffus fueris mellem in agro 19. Quando mesfueris fegetem in agro tuo,
append. t. 6. Aug. tuo, & oblivisceris manuam, non revertêris ac & oblitus manipulum reliqueris, non revertêris
187...

cipere illam : profelyto, & orphano, & viduæ ut tollas illum : fed advenam, & pupillum, &
erit , ut benedicat te Deus in operibus manyum viduam auferre patieris , ut benedicat tibi' Do-
tuarum.

minus Deus tuus in omni opere manuum tuarum. Capitul, cxXIX 20. Si leges olivam.....

20. Si fruges collegeris olivarum, quidquid
remanferit in arboribus, non revertêris ut colli-

gas: sed relinques advenæ , pupillo , ac viduæ.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
ut in Lat. fup. præter verbum, evayserwir, annuntia. quod habet cod. Vat. in Alex. ac editt. Ald. & Compl.
verint , pro juraverint.

legitur úroseposis. Apud Ambr. ep. 19. 843. b. fic: Non
7.9. Gro Mráðnîn ocą s'arcince Kúers • Otós Co tñ Ma- fraudabis mercenarium mercede sua.
Cicéje, &c.

$.15. Ita Giæcè, præter unum aut alterum , scilicer,
$. 10. Similiter haber iterum Auguft. Locut. 57. 368. loco quotidianam, haberur avkuespor, ipfa die , vel diur-
g. unà cum Græco. Cod. Vat. addit autě, ad pignus ; de nam ; item infút87a , occidet , pro occidat , tolliturque non
lent verò Alex. & Oxon. cum editi. Ald. & Compl. Am ante proclamabit ; in Mís, tamen Alex. & Oxon. nec non
brof. I. de Tob. c. 17. & 20. to. 1. 610. f. 615. b. le in editt. Ald. & Compl. legitur ut fup. w ' xald Eckcolai.
git : Si fuerit tibi debitum à proximo tuo quodcunque, non Capitul. cxxiv. sup. Mercedem laboranti ne tarde reddia
introibis in domum ipfius pignerare pignus ; in Mr. Oxon. deris.
non geminatur pariter épeixupo. Capitul. cxxin. supra : . 16. Ita legit Aug. ipse , q. 42. in Deur. 670. e. ver-
Debitorem non pignorabis per vim.

bum è verbo : fic etiam habetur Græcè. Hieron. in lsai. 65.
.11. Aprè ad Græcum, nisi quod pro eo quod est , to. 3.484. a. fic leg. Non morientur filii propter peccata pa-
apud quem debitum tuum eft , legitur, & Tödársión C&p'siv trum, fed unusquisque in suo peccato morietur. Gr. ' tñ ťau-
er dutô, cujus fænus tuum est in ipo. Ambrof. I. de Tob. chaplią. Capitul. cxxv. sup. Non morientur patres pro
c. 17. to. 1. 610. f. ut supra : fed foris ftabis, homo apud filiis.
quem eft debitum taum , proferet tibi foris pignus. Ita rur V. 17. Sic etiam habet Auguft. quæst. 43: in Deut. col.
lum c. 20. col. 615. b. ab hoc , o bomo.

571. b. prærer duo , advenæ , loco profelyti, & pignerabis,
. 12. Ambrof. 1. de Tob. c. 17. & 20. to. 1.610. f. pro accipies pignus. Gr. asegunúty..... évekupácsis. Ambr,
& 615.b. Si antem homo ille pauper fuerit , non dormies in de Tob. c. 17. 611. a. Non accipies pignus vestimenti vi-
pignore ipsius. Gr. Térulas, egeat , reliqua ut in Lat. Ca dua. Capitul. cxxvi. sup. Non declinabis judicium adve.
pitul cxxiv. supra : In pignore pauperis non dormies. Ter na , & orphani , viduæ ; item cxxvi. Non pignorabis
tul. 1. 4. advers. Marc. 711. b. Non dormies super, pignus viduam.
ejus.

7. 18. Gr. ipso initio habet, Kai urnation, Et recorda-
¥.13. Ita in Græco , præter istud , to vé xupex áuts beris, pauloque poft ita , sxv7préca76 C5, redemit re , pro
Tapos, pignus ejus ad , loco ei vestimentum suum circa : at liberavit te ; reliqua ad verbum, ni excipias vocem Ai-
in Mi. Alex. & al. legitur, to inétiov dva tepi d'uouoso yun7w, loco Ægypti; at in edit, Compl. hîc & inf. ¥.21.
Similiter haber Tertul. 1. 4. adv. Marc. 711. b. Redditio & 22. Airúais.
ne reddes illi pallium circa folis occasum : & dormiet in X. 19. Gr. 'Ecv de duong..... jerodon Sperma i to
pillio fuo. Item Hieron. leg. vestimentum. Verùm Ambrof. dypeño Co řx, &c. ut in Lat. nisi quod pro Deus , habetur
1. de Tob. c. 17. & 20. 10. f. 615. b. cum Ms. Vatic. Kúensé Osósor, deinde c mãoe toīs, &c. Capit. cxxvIII.
Sed redditione reddes ei pignus ipsius ad occafum solis : 88 dor- fup. Si fecaveris segetem. Aug. q. 44. in Deut. col. 571.
miet in vestimento suo, & benedicet te , & erit in te miferi- f. Admonet , inquit , ut in messe oblitum manipulum nemo
cordia coram Domino Deo tuo. Ita etiam lib. ver. hab, cum colligat ; s olivam , vel uvam reliłam nemo repetar diligens
Jo. Damas. évé xuogy, non iuctior : Mr. autem Oxon. cum tiùs negleda colligere ; & dicit egentibus dimittenda,
editt. Ald. & Compl. Tepi dugués, non após.

X. 20. Gr. 'Ear de én annois, xétarospéteng maraming
58.14. Vix meliùs de Græco : pro cradlýceis tamen, σαθαι τα οπίσω σε , &c.

« ZurückWeiter »