Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

LIBER DEUTERON. Cap. XIX. 363
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
22. hoc habebis signum : Quod in nomine 22. Propheta si locutus fuerit verbum , & non Capitul. LXXXIII,
Domini propheta ille prædixerit, & non evene- contigerit.....

supa
rit: hoc Dominus non eft locutus , fed per tumo-
rem animi sui propheta continxit : & idcirco non
timebis eum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
nis autem qui illum non audierit, exterminabitur anima ejus fer. 9. 958. g. Erit autem omnis anima quæcanque non au.
de populo fuo. Similiter Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1075. dierit prophetam illum , difperiet de plebe; & l. de Hæref.
f. Erit autem omnis anima qua non audierit prophetam il- 716. h. Erit autem ut fi quis eum non audierit , radicitus
lum, exterminabitur de plebe. Sic etiam in Luc. 7. 1382. eradicabitur.
a. uno excepto , exterminata , pro exterminabitur. Ambro .22. Græcè, "Oon l'ar aanúon ó aegpátus éxeīvos.....
Galt. col. 87. e. & 266. c. Erit enim quicunque non au Ah yevmai , &c.
dierit prophetam illum, exterminabitur de plebe. Gaud. Brix.

1.

C Α Ρ U Τ ΧΙ Χ.

VULGATA NOV A.
"Ctes, quarum cibi tr.diturus eft terram
Um disperdiderit Dominus Deus tuus gen- ejus percusserit , & occiderit : hic ad unam fupra-

di&arum urbium confugiet, & vivet :
possederis eam, habitayerisque in urbibus ejus & in 6. ne forsitan proximus ejus, cujus effufus eft fan-
ædibus :

guis , dolore stimulatus, persequatur, & apprehen-
Num. 2. tres civitates separabis tibi in medio terræ, quam dat eum fi longior via fuerit, & percutiat animam
35. 11. Dominus Deus tuus dabit tibi in poffeßionem , ejus, qui non est reus mortis : quia nullum contra
Jof. 20.

3. sternens diligenter viam : & in tres æqualiter eum, qui occisus est, odium priùs habuisse monftratur.
2.8.

partes totam terræ tuæ provinciam divides : ut ha 7. Idcirco præcipio tibi, ut tres civitates æqualis
beat è vicino qui propter homicidium profugus est, inter fe spatii dividas.
què possit evadere.

8. Cùm autem dilataverit Dominus Deus tuus ter

Gen, 28. 143 minos tuos , ficut juravit patribus tuis , & dederit

Exod. 34. 24.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
tibi cunctam terram, quam eis pollicitus est ,

Sup. 12. 20.
Capitul. 4. Hoc præceptum 4. Hæc erit lex homi 9. (fi tamen custodieris mandata ejus, & feceris
1.xxxiv. homicidæ..... cidæ fugientis, cujus vita quæ hodie præcipio tibi, ut diligas Dominum Deum
fup.

servanda eft : Qui percuf- tuum, & ambules in viis ejus omni tempore ) addes
ferit proximum suum nesciens, & qui heri & nudiuster- tibi tres alias civitates , & fupradictarum trium ur-
tius nullum contra eum odium habuisse comprobatur: bium numerum duplicabis :

s. sed abiisse cum eo simpliciter in silvam ad li 10, ut non effundatur sanguis innoxius in medio
gna cædenda , & in fuccisione lignorum securis fu- terræ, quam Dominus Deus tuus dabit tibi posliden-
gerit manu, ferrumque lapfum de manubrio amicum dam , ne fis sanguinis reus.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Num. 11. Si quis autem odio habens proximum suum, 11. Si fuerit homo odiens proximum, & in- Lucif. Cal. 1. pro
85.20. infidiatus fuerit vitæ ejus , furgensque percusse- sidiatur eum, & furrexerit in eum, & percuffe- S. Asban. 185. a.

rit illum , & mortuus fuerit, fugeritque ad unam rit eum animo, & mortuus fuerit, & fugerit in
de fupradiétis urbibus ,

unam civitatem harum
12. mittent seniores civitatis illius , & arri 12. mittent seniores civitatis illius , & acci-
pient eum de loco effugii , tradentque in manu pient eum inde , & tradent eum in manus exqui-
proximi, cujus sanguis effusus est, & morietur. rentium sanguinem , & morietur.

13. Non misereberis ejus , & auferes inno 13. Non parces oculo tuo fuper eum, &
xium fanguinem de Israël, ut bene sit tibi. mundabis fanguinem innocentis ex illis, & bene

tibi erit. 14. Non assumes, & transferes terminos pro 14. Non transferes terminos, quos posuerunt Capitul. LXXXV. ximi cui, quos fixerunt priores in possessione tua, patres

fup. quam Dominus Deus tuus dabit tibi in terra, quam

acceperis poffidendam. Sap. 17.

15. Non ftabit testis unus contra aliquem 15. Non manebit unus in testificationem ad Lucif. Cal.pro Se

quidquid illud peccati & facinoris fuerit : sed in versùs hominem , fecundùm omnem iniquita- Atban, 185.be Mat.18.

ore duorum aut trium testium ftabit omne ver- tem , & fecundùm omne peccatum quodcun

bum, 2. Cor.

que peccatur : in ore duorum teftium aut trium
13. I.

ftabit omnis fermo.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
8. 4. Grace, Τετο δε έσαι το πρόςαγμα τη φονευτέ, Ambrof, in Pf. 118. to. I. 1065. a. Non mifereberis il-
&c.

$. 11. Græc, 'Eær se révu? au ev Coil in Mss. Alex. & X. 14. Græc. Ou ushauriceis öeld Tŷ Triclor, a snowy
Oxon. & in Compl. deest à Goi) áréputas p!OCôr Tor 724 oi matépes Cx. Non dimovebis fines proximi, quos ftatuerunt
σίον , και εδρεύση ( Compl. ενεσ ρεύων) αντον, και επαναση
επ' αυτον , και παταξη αυτή ψυχαν ( Mr. Oxon. πατάξη υ ¥.15. Dilimilia nonnulla in Græco , nempe feqq. Ou'xe
τον )και αποθάνη, και φυγη εις μίαν των πόλεων τέτων. fuperei náplus sis rapiu pūca, Non permanebit teftis unus

*. 12. Similiter in Græco, nisi quòd ipso initio habetur, ad teftificandum , pro non manebit anus in teftefic. exinde
Kai atosenzov ni verycia , & loco exquirentium , fic, á7X16-post iniquitatem , additur , dj xati nav audplupat, le-
TevórtW, Nobil. vindicantium ; arkiseus propriè cognatus, cundùm omne delictum , quod abeft à Mr. Oxon. item poft
affinis, gentilis, cui , ubi aliquis ex genere mortuus fue cusptiar , seu peccatum , fequitur , üv far drepin, quod pec-
rit, permittit Lex ut ejusmodi jura libi vindicet. caverit , loco quodcunque peccatur ; demum loco aut trium,

*. 13. Græcè : Où q=iCE2co, opfanyós o , Non parcet rurfus και επί ςόματος τeιων μαρτύρων , Mr. Oxon. ή τριάν.
oculus tuus ; pauloque post, tò drahtlov ’Ispaña, inng Capitul. LXXXVI. sup. Non accipies teftimonium unius ad-
xium ex Ifraël , loco innocentis ex illis ; reliqua ut supra. versùs bominem,
Tom. I.

Z z ij

patres tui.....

6.

16.

[ocr errors]

lius.

patres tui.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Læcif. Cal, ubi fup. 16. Si autem fteterit testis injuftus adversùs 16. Si fteterit teftis mendax contra hominem,
hominem , detrahens ei iniquitatem ,

accusans eum prævaricationis,
17. Itabunt duo homines, quibus eft ipsis con 17. ftabunt ambo , quorum causa est, ante
tradi&tio , ante Dominum , & ante facerdotem, Dominum in confpe&u sacerdotum & judicum
& in conspectu judicis quicunque fuerit in diebus qui fuerint in diebus illis.
illis.

18. Et interrogabunt diligenter judices, & ecce 18. Cùmque diligentiffimè perscrutantes, in- Dan.13; testis injustus teftificatus est iniqua , resistens ad- venerint falsum teftem dixifle contra fratrem fuum 62, versus fratrem fuum :

mendacium :
19. & facite ei quemadmodum nequiter egit 19. reddent ei ficut fratri suo facere cogita-
facere adversùs fratrem fuum , & auferetis ini- vit, & auferes malum de medio tui:
quum ex vobis ipsis :

20. & cæteri audientes timebunt, & non ap 20. ut audientes cæteri timorem habeant, &
ponent ampliùs facere verbum malignum hoc in nequaquam talia audeant facere.
vobis.
21. Non parces oculis tuis super eum , ani 21. Non misereberis ejus , fed animam pro Exad,

anima, oculum pro oculo , dentem anima , oculum pro oculo, dentem pro dente, 21.23. pro dente, manum pro manu , pedem pro pede. manum pro manu , pedem pro pede exiges. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM,

38. #. 16. In Græco , xalasă, vel ut in MI. Oxon. frisñ, cietis , pro facite , & Eepsis to merupór, auferes malignum, institerit , pro fteterit ; & loco detrahens ei iniq. xc7026Ywx loco auferetis iniquum : at in Ms. Alex. f' Lapsite ton merupóre eurý doelgrov, allegans ejus impietaten.

in editt. Ald. & Compl. iEmpfire tò morupór. Vid. inf. Aug, *.17. Optimè è Græco, niii quòd ante pabunt, po- ad c. 24. 7. 7. nitur , habeturque in plurali , έναντι των ιερέων , και έναντι . 20. Aprè ad Græcum , præter unum, verbum, pro Two xertão, bi ir wor, &c. ante facerdotes , & ante judices, quo , xata to pūpect , juxta verbum : at in Ms. Oxon. deest quicunque fuerint , &c. ^. 18. Ita Græcè, præter unum aut alterum , nempe ,

.21. Ad verbum è Græco, præter hoc, non parces ocuesetálw61, exquirent , pro interrogabunt ; & artésus inf- lis tuis, pru quo , & psiCE2011 op Jarpós Co, non parcet ocua titit , loco reftftens.

lus tuus. Capitul. LxxxvII. fimiliter haber sup. Animam . 19. Similiter in Græco , exceptis his , ascutele , fa- pro anima , oculum pro oculo, dentem pro dente.

mam pro

Levit.

24. 20.

[ocr errors]

κατα. .

I.

ST exieris ad bellum.... noli timer....

tis eos :

[ocr errors]

CAPUT X X.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Capit. LXXXVIII. I. I exieris ad bellum..... noli timere.....

I exieris ad bellum contra hoftes tuos, & fup.

videris equitatus & currus , & majorem quam tu habeas adversarii exercitus multitudinem, non timebis eos : quia Dominus Deus tuus

tecum est, qui eduxit te de terra Agypti.

VULGATA NOVA. 2. Appropinquante autem jam prælio, itabit sa tros pugnam committitis, non pertimescat cor vesa · cerdos ante aciem, & fic loquetur ad populum : trum, nolite metuere , nolite cedere, nec formide3. Audi Israël , vos hodie contra inimicos verVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.qnet. 30.6 4. quoniam Dominus Deus vester , qui præ 4. quia Dominus Deus vefter in medio vestri 31. in Deus. 1. 3. cedit vobiscum , fimul debellabit vobiscum ini- elt, & pro vobis contra adversarios dimicabit, 367, 6. micos veftros , & falvos faciet vos.

ut eruat vos de periculo. s. Et loquentur fcribæ ad populum , dicentes: 5. Duces quoque per singulas turmas audienQuis est hoino qui ædificavit domum novam, te exercitu proclamabunt : Quis est homo qui æ- 1. Mati & non dedicavit eam ? vadat, & revertatur in dificavit domum novam, & non dedicavit eam ? 3.56. domum fuam , ne moriatur in bello, & homo vadat, & revertatur in domum fuam, ne fortè alius dedicet ea.

moriatur in bello, & alius dedicet eam. 6. Et quis est homo qui pastinavit vineam,& 6. Quis est homo qui plantavit vineam, & non est epulatus ex ea ? vadat, & revertatur in necdum fecit eam esse communem, de qua vefdomum fuam , ne moriatur in bello , & homo ci omnibus liceat ? vadat, & revertatur in doalius epuletur ex ea.

mum suam, ne fortè moriatur in bello , & alius

homo ejus fungatur officio. 7.

Et quis est homo qui fponfavit uxorem, & 7. Quis est homo qui despondit uxorem , & non accepit eam ? vadat, & redeat in domum non accepit eam ? vadat, & revertatur in domum fuam, ne moriatur in bello, & homo alius ac- fuam, ne fortè moriatur in bello, & alius homo cipiat eam.

accipiat eam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
ř. 1. Gr. 'Eav de flexenç sis ténzpov...... ' pobudúcn, dicet es, pro quo , fqxarveī dutú, dedicabit eam.
&c.

$.6. Similiter in Græco, exceptis duobus his , égútev-
$. 4. Similiter habet Aug. Locut. 51. to. 3. 368. d. us 0, plantavit , pro paftinavit, & eupexvbúce7a!, exbilara-
que ad fimul. Græc. Ori Kuers o..... WOITEPSZÓMEVos pelo bitur , pro epuletur ; item sup. supperon, exhilaratus eft ,
υμών ,ξυνεχπολεμήσαι υμίν τες έχθρες υμών, διασώσαι υμάς, loco est epulatus.
procerlens vobiscum ad debellandos vobifcum inim. vestros , ť.7. Ad verbum è Græco , prærer ult. accipiat , pro quo,
ad fatvandos vos: in editt. tamen Ald. & Compl. legitur, rútence, accipiet ; item supra , peurúseurai, pro sponavit

. Curex ponsjaloet , ficut in Mr. Oxon. ac edit. Ald. is dicoe- Hieron. l. contra Helvid. to. 4. p. 2. col. 132. a. Et quis in Ms. Alex. ny dao@sai.

ille homo , cui defponfata eft uxor, & non accepit eam ? vadar, 8.5. Vix meliùs de Græco, præter hoc ultimum , de & revertatur in domum fuam , ne foris moriatur in bello, Es

N O V A.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA
8. His dictis addent reliqua, & loquentur ad po- perterritus est.
Judic. 7. pulum : Quis est homo formidolofus, & corde pa 9. Cùmque siluerint duces exercitus , & finem lo-
3. vido ? vadat, & revertatur in domum fuam, ne pa- quendi fecerint, unusquisque suos ad bellandum cu-
vere faciat corda fratrum suorum, ficut ipse timore neos præparabit.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
10. Si quando accesseris ad expugnandain ci 10. Si autem accefferis ad civitatem expugna- Aug.quafl. 21. in
vitatem, offeres ei primùm pacem.
re eam , & evocaveris eos cum pace:

Jof. 1. 3. 588.g. 11. Si receperit , & aperuerit tibi portas , 11. siquidem pacifica responderint tibi , & 589. a. b. cunctus populus , qui in ea eft, falvabitur , & aperuerint tibi, omnes populi, qui inventi fueserviet tibi fub tributo.

rint in civitate, erunt tibi tributarii, & obe

dientes.
12. Sin autem fædus inire noluerit, & cæ 12. Si autem non obedierint tibi, & fecerint
perit contra te bellum, oppugnabis eam. ad te bellum, & circumfedebis eam.

13. Cùmque tradiderit Dominus Deus tuus il 13. Et tradet eam Dominus Deus tuus in ma-
lam in manu tua, percuties omne quod in ea ge- nus tuas, & interficies omne masculinum ejus,
neris mafculini eft, in ore gladii ,

in nece gladii,
14. absque mulieribus & infantibus, jumen 14. præter mulieres, & supellectilem , & om-
tis , & cæteris quæ in civitate sunt. Omnem præ- nia pecora , & omnia quæcunque fuerint in ci-
dam exercitui divides , & comedes de fpoliis vitate. Et omnia utensilia prædaberis tibi , &
hoftium tuorum, quæ Dominus Deus tuus dede- edes omnem prædationem inimicorum tuorum,
rit tibi.

quos Dominus Deus tuus dabit tibi.
Is. Sic facies cunctis civitatibus, quæ à te 15. Sic facies omnibus civitatibus , qux longè
procul valde sunt, & non funt de his urbibus, funt à te valde, quæ non sunt à civitatibus gen-
quas in poffeffionem accepturus es.

tium iftarum.
16. De his autem civitatibus, quæ dabuntur 16. Ecce autem ex civitatibus iftis , quas Do-
tibi, nullum oinnino permittes vivere :

minus Deus tuus dat tibi hæreditare terram eo

rum, non vivificabis omnem vivum:
17. sed interficies in ore gladii , Hethæum vi 17. sed anathemabis eos, Cetthæum, & Amor-
delicet, & Amorrhæum, & Chananæum, Phere- rhæum , & Chananæum, & Pheresxum , &
zæum, & Hevæum, & Jebusæum , ficut præ- Evxum, & Jebufæum, & Gergelæum, quem.
cepit tibi Dominus Deus tuus:

admodum mandavit tibi Dominus Deus tuus.

VULGATA
18. ne fortè doceant vos facere cunctas abomi- deris ut expugnes eam, non succides arbores de quibus
nationes, quas ipfi operati sunt diis suis, & peccetis vesci potest, nec fecuribus per circuitum debes valtare
in Dominum Deum veftrum.

regionem : quoniam lignum eft, & non homo, nes

potest bellantium contra te augere numerum.
VERSIO ANTIQUA,
VULGATA NOVA,

20. Si qua autem ligna non funt pomifera , fed
Capitul. . 19. Si obsederis ci-

19. Quando obsederis agrestia, & in cæteros apta ufus, fuccide, & inftrue
xc. sup. vitatem.....

civitatem multo tempore, machinas, donec capias civitatem , quæ contra to
& munitionibus circumde- dimicat.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
homo alius accipiat enm.

dabit , pro quo did was, dat: loco verò utensilia , habetur
. 10. Ita Græcè , nisi excipias ista , fitonewoon evtès, Tù draptiev, uti sup. a Toomevñs, loco supellectilem. No-
i f'xxarésoll , sed in Mss. Alex. & Oxon. ac editt. Ald. & bil. primum vertit apparatum , alterum impedimenta , quæ
Compl. εκπολεμήσαι αυτήν και, &c. mox in Αlex. έχκαλέση, in eodem recidunt.
Ald. fxxarécns , in Compl. xaréon. Augustino favet Capi *.15. Græc. pro omnibus civitatibus, hab. aacas Ta's
tul. sup. LXXXIX. ubi fic : Si accefferis expugnare civitatem. TEÓREIS, omnes civitates , & pro à te, fimpliciter oš, in

y.il. In Græco, isas, gas o ascós, oi, loco omnes po Mr. Alex. & Oxon. aré C8, licur in edd. Ald. & Compl.
puli : item autý, pro in civitate : in Mss. tamen Alex, Subinde loco quæ non funt, à , Græcè , xxi és Tv, Mss. ·
& Oxon. ac edit. Ald. c Tŷ Tónes; demum verbo obedien Alex. & Oxon. ac edit. Ald. ai sxi áno o cum Auguft.
tes, additur og, in Mf. Alex. ooi, in Oxon. deest; cætera cætera ut supra.
ur in Lat. fupra.

ř. 16. Græc. Vatic. prima verba deler , Ecce autem ex
$. 12. Vix meliùs è Græco : fola tamen edit. Compl. ad- civitatibus iftis ; sed Mr. Alex. hab. cum Aug. '18 8 de dato
dit vn, post bellum , quod abeft ab aliis.

των πόλεων τέτων, ών Κύeμος, &c. Αld. ed. Ουδε από τον πό-
. 13. In Græco fic:"Ews dr napad con Codutür , donec λεων, Compl. Ίδε σε απο των πόλεων των εθνών τέτων , ών,
tradiderit tibi eam ; at in Alex. & Oxon. nec non in edict. &c. reliqua quadrant, præter ultima, Qui ?arpucele tar ofta
Ald. & Compl. Kai tapad cel durur, ut in Lar. sup. edd. mreor , ad verbum , non vivum fervabitis omne fpirans.
Ald. & Compl. addunt oci , tibi ; exinde constanter matá . 17. Pro anathemabis , habetur Græcè , arabéu.cele avec
EFS, percuties , loco interficies ; cætera quadrant ad ver Geraisīt!, in Ms. verò Ox. avaleualieis, reliqua ad ver-
bum.

bum, ut supra.
¥. 14. Cuncta concinunt cum Græco uno excepto

. 19. Græc. 'Edr di ateix alicns tepimónio , &c.

[ocr errors]

N O V A.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

at

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1.

[ocr errors]

CAPUT X X I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Uando inventum fuerit in terra , quam
I inventus fuerit vulneratus in terra.....

Capitulo XCI.fupa
Dominus Deus tuus daturus est tibi, ho-
minis cadaver occili, & ignorabitur cædis reus,

VULGATA NOV A.
egredientur majores natu, & judices tui, & metientur à loco cadaveris singularum per circuitum

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM,
.1. Græc. 'Ear d è súpson Tpaupatias iv tiñ rñ &c.

2.

VULGATA NOVA.
spatia civitatum :

6. Et venient majores natu civitatis illius ad ina
3. & quam viciniorem cæteris esse perspexerint, terfectum, lavabuntque manus suas super vitulam,
seniores civitatis illius tollent vitulam de armento, quæ in valle percussa est ,
quæ non traxit jugum , nec terram fcidit vomere, 7. & dicent: Manus noftræ non effuderunt fan

4. & ducent cam ad vallem afperam atque saxo- guinem hunc , nec oculi viderunt :
fam, quæ nunquam arata elt, nec sementem recepit: 8. propitius elto populo tuo Ifraël, quem rede-
& cædent in ea cervices vitulæ :

misti Domine , & ne reputes sanguinem innocentem
S. accedentque facerdotes filii Levi, quos elege- in medio populi cui Israël. Et auferetur ab eis reatus
rit Dominus Deus tuus ut ministrent ei, & benedicant sanguinis :
in nomine ejus, & ad verbum eorum , omne nego 9. tu autem alienus eris ab innocentis cruore,
tium, & quidquid mundum, vel immundum est, ju- qui fusus eft, cùm feceris quod præcepit Dominus,
dicetur.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 'Ambr. in Pf. 43.8.

10. Si exieris in pugnam adversùs inimicos 10. Si egressus fueris ad pugnam contra ini1.918.6. tuos, & tradiderit tibi cos Dominus Deus tuus micos tuos, & tradiderit eos Dominus Deus tuus

in manus tuas, & deprædatus fueris spolia eorum, in manu tua, captivosque duxeris ,

11. & videris in ea deprædatione mulierem 11. & videris in numero captivorum mulie. bonam specie , & cohabitaveris cum ea..... rem pulchram, & adamaveris eam, volueris,

que habere uxorem , Ambr.ep.31.6. 2.

12. induces eam in domum tuam, rades ejus 12. introduces eam in domum tuam : quæ ras 916.f.917. a. caput.....

det cæsariem , & circumcidet ungues,
1 3..... & sedebit triginta diebus in domo tua : 13. & deponet vestem , in qua capta est :
postea intrabis ad eam.....

fedensque in domo tua , flebit patrem & ma-
trem fuam uno menfe : & poftea intrabis ad eam ,

dormiesque cum illa, & erit uxor tua. Idem in Pf. 43. t.

14. Si nolueris eam postea , dimittes eam 14. Si autem poftea non sederit animo tuo, 1.918.6. liberam , non venundabitur pecuniâ..... quia hu- dimittes eam liberam, nec vendere poteris peIdem ep. 37.1. 2. miliafti eam.

cuniâ , nec opprimere per potentiam : quia hu934. c. idem in Pf. 43.

miliafti eam. 918. c.

IS:

Si fuerint uni homini duæ uxores, una 15. Si habuerit homo uxores duas, unam Idem l. 1. de Cain earum dilecta , & altera odibilis, & pepererint dile&tam, & alteram odiosam, genuerintque ex 6 16. 6. 4. 1. 1. ei ambæ filios , dilecta & odibilis, & primitivus co liberos , & fuerit filius odiofæ primogenitus, 188. f. 189.a. fuerit filius mulieris odibilis

16. qua die hæredes reliquerit filios in substan 16. volueritque fubftantiam inter filios fuos tia sua , non poterit primatum dare filio mulie- dividere : non poterit filium dile&tæ facere priris dilectæ , omittens filium odibilis ,

mogenitum, & præferre filio odiose, 17. sed primitivum filium odibilis cognofcet , 17. sed filium odiofæ agnofcet primogeni- 1. Parti dare illi dotem ex omnibus quæ inveniuntur ei: tum, dabitque ei de his quæ habuerit cun&a du- Soda quia ipfe initium filiorum ejus eft , & ipfi de- plicia : iste est enim principium liberorum ejus, bentur primitiæ.

& huic debentur primogenita. Capit. fup. xciv. 18. Si fuerit alicui filius inobediens.....

18. Si genuerit homo filium contumacem & protervum, qui non audiat patris aut matris ima

perium, & coercitus obedire contempferit :

VULGATA NOVA.
19. apprehendent eum, & ducent ad seniores civitatis illius, & ad portam judicii,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
7.10. Græc. 'Ear de engen wir eis Trénemer e ri tys..... 960701, & venditione non vendetur , &c. & post aprupit;
adpoet ce cor Kueros ó ( Mss. Alex. & Oxon. cum editt. Ald. istud , rastúosis autú', non fpernes eam , &c. ut sup:
& Compl.’Eco de inte atens sis móre peor..... a. Tapad cute's Idem Ambrof.ep: 31.10.2.917. b. sic hab. Et fi poftea dif
Kúeresó) og regvolevans negrown av Tor. Similiter plicuerit tibi ; at in Græco constanter, 'Ear pun beans aucht,
Capitul. xcii. sup. Si tradiderit tibi Deus inimicos tuos. ut sup.
$.11. Aprè ad Græcum , excepto uno ,

cohabitaveris . 15. Similiter haber Capitul. xcii. sup. Si fuerint bow cum , pro quo, eyßuperbus autūs , concupiveris eam : dein Gr. mini duæ uxores , dileéta , 5 odibilis. Græc. 'Eäde yerwr addit: και λάβης αυτήν ζεαυτώ γυναίκα , &c. Unde Ambrof. αι αρρώπω δύο γυναίκες, μία αυτών αγαπημένα και και μία ανep. 37. to. 2. a. 16. 934. b. dicit : Liber est ille qui pro των μισεμένη, και τέχωσιν αυτώ και ηγαπημένη και η μισεμένη» grediens in bellum , fi viderit mulierem bonam aspectu , 8 de yémulai vios pWt6?oxos rūs peroxpéras. deprædatus opes inimicorum suorum , repertam illic concupie 7. 16. Ambrof. epist. 33. to. 2. col. 921. b. Non potea rit eam, demtis fuperfluis, e indumento captivitatis detrac rit filium amabilis primitivum (al. primitivo ) præponere to, in uxorem sibi copulaverit , jam non fervam, sed libe cum sciat filium odibilis primitivum effe. Græc. Kai esan, op

är iuépę xa7exan@gropen ( Mss. Alex. & Oxon. cum editi. #. 12. Gr. xai sisážns autù frScr sis Thy..... Eupúteis, Ald. & Compl. xa7axinegdotý) grīs vīzs avrõ rà un épxoro &c. & induxeris eam intus in domum tuam , & rades , &c. τα αιτε , ε λυνήσε7αι πρωλοτοχεύσαι τώ υιώ της χαπημένης. exinde fic : και αεeιονυχιείς αυτήν , και περιελείς τα μάτια της υπεριδων τον υιον της μισεμένας τον πρωτότοκον. Ει εrit, aix Maxwcías ár' auras, 5 circumcides ungues ejus , & cir- quacunque die forte diftribuerit filiis fuis fubftantiam fuam, cumauferes vestimenta captivitatis ab ea. Iifdem alludit Hie non poterit primatum dare filio dile&, despiciens filium odioson.ep. ad Damas.co.4. p. 1. 153. c. dicens: De (muliere la primogenitum. capriya ) divina vox pracipit , ut fi Ifraëlites eam habere vo ¥.17. Cognofcet , dare illi dotem ] Ver. edit. cognofcens , luerit uxorem, calvitium ei faciat, ungues præfecet, & pilos det illi dotem, &c. exinde Ambros.epift. 33. to. 2. col. 921. auferat ; & cùm munda fuerit effecta , tunc tranfeat in vic d. legit : Hic eft initium filiorum ejus, & huic debentur prio toris amplexus , &c. Vide etiam Ambros. fup.

mogenitalia. In Grαco fic :'Aλα τον πρωτότοκον υιον της μιΝ. 13. Grac, και καθιείται εν τη οικία (ε , και κλαύσεται σεμένης επιγνώσεται, διναι αυτό διπλά από σάντων ών αν τον πατέρα και την μητέρα μανός ήμέeας, μετα ταυτα εισε- ευρεθή αυτώ ότι ετός εσιν αρχή τέκνων αντί , και τέτο καθήκει λεύση προς αυτήν.

τα πρωλοτοκία , al. πρωτοτόκια. #. 14. Græcè hoc antecedit : Kaisal, 8 erit, tolli *. 18. Græcè: 'Eädé Tiro ñ vids altellin's..... *X ÚTEMÓWY turque poftea ; poft liberam verò subjicitur, apareix mex &c

ram.

[ocr errors][ocr errors]

V ÚLGATA NOV.A.
2o. dicentque ad eos: Filius nofter iste protervus comeffationibus vacat, & luxuriæ atque conviviis :
& contumax eft, monita noftra audire contemnit,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
21. lapidibus eum obruet populus civitatis ; 21 ..... auferte malum de vobis....

Tertul. 1. 5. adv. & morietur, ut auferatis malum de medio vef

Marc. 797.a. tri, & universus Israël audiens pertimescat.

22. Quando peccaverit homo quod morte 22. Si autem fuerit in aliquo delicto ( 1. delic- Idem l. edryJud plectendum eft, & adjudicatus morti appensus tum ) ita ut judicium mortis fit, & morietur , 6.10.143.6 fuerit in patibulo :

& suspendetis eum in ligno :
23. non permanebit cadaver ejus in ligno , 23. led & fepulturâ fepelietis eum ipfa die :
Gal. 3. sed in eadem die fepelietur : quia maledictus à quoniam maledi&tus à Deo eft omnis quí suspen-
13. Deo eft qui pendet in ligno : & nequaquam con sus fuerit in ligno : & non inquinabitis terram,

taminabis terram tuam , quam Dominus Deus quam Dominus Deus tuus dabit tibi in forte.
tuus dederit tibi in poffeffionem.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
ť.21. Græc. Kal etapeis tèr trorupir, edit. Compl. Tó pres illius fuper lignum, fed fepelientes sepelietis eum in die
Forupór. Vide Aug. infra, c. 24. .7.

illa ; quia maledictus à Deo omnis qui pendet in ligno : 88
.22. Hieron l. 2. in epist. ad Gal. to. 4. col.

non contaminabis terram tuam , quam Dominus Deus tuus ita legit ex LXX. Si autem fuerit in aliquo peccatum , dabit tibi in hæreditatem. Tertul. ubi fup. rursus legit: Man judicium mortis , mortuus fuerit, fufpenderitis eum ledictus omnis qui pependit in ligno : & 1. 3. adverf. Marc. in ligno : sic etiam habetur Græcè ad verbum , nifi quod p. 676.c. qui pependerit : at infra, l. 5. p. 784. c. Maledeest ad, ante judicium. Apud Marten. Anecdot, to.s. ditlus omnis in ligno fufpenfus. Ambros.1. 2. de fide, to. 2. col. 11. b. fic : Si quis peccaverit , in judicium mortis , pu col. 488. f. & l. de Incarn. col. 717.c. Malediitus omnis nistur exemplo, fufpendetis eum in ligno. Capitul. xcv.sup. qui pendet in ligno. Aug. in Rom. 6. to. 3. part. 2. col. Si fuerit in aliquo peccatum ad mortem.

907. g. Maledictus omnis qui in ligno pependerit : similiter W.23. Hoc antecedit Græcè : Ou xolpeybúcelai ocõlece . cont. Adim. to. 8. col. 144. a. b. & l. 14. cont. Faust. autý mi tó Kúar , quod omittit Tertul. tum sequitur : ano col. 265. b. 266.f. Auct. op. imp. in Matth. hom. 43. ταφή θάψετε αυτο τη «μέρα εκείνη ότι κεκαραμένος υπο col. 223. a. Malediitus omnis qui pendet à ligno. Anecdot. O nas xperkecueros Euro, &c. ur in Lat. fup. excepto thes. Marten. to. s. col. 11, b. Et omnis qui pendet in liverbo did woi, dat, pro dabit. Hieron. I. 2. in ep. ad Gal.

gno ,

maledi&tus erit. 10. 4. col. 259. b. sic habet ex LXX. Non dormiet cor

259. b.

ad

I.

"N

NE; viso

[ocr errors]

3

CAPUT XXI I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
On videbis bovem fratris tui , aut ovem
Exod.
errantem , & præteribis : sed reduces

errantibus per viam , negligas ea : rever- vid. 6.4.p.2.138. 23. 4. fratri tuo,

sione reduces ea fratri tuo :

f.
2. etiamsi non est propinquus frater tuus, nec 2. quòd si non appropinquat tibi frater tuus
nosti eum : duces in domum tuam, & erunt apud neque noveris eum , colliges ea intra domum
te quandiu quærat ea frater tuus, & recipiat. tuam, & erunt tecum donec quærat ea frater

tuus , & reddes ei.

VULGATA NOVA.
3. Similiter facies de asino, & de vestimento, & 4. Si videris afinum fratris tui aut bovem cecidifle
de omni re fratris tui, quæ perierit : fi inveneris in via, non despicies, sed sublevabis cum eo.
eam, ne negligas quafi alienam.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
s. Non induetur mulier veste virili, nec vir 5. Non erit res viri fuper mulierem, neque Ambr. ep. 69. 6. 2.
utetur veste feminea : abominabilis enim apud induetur vir stolam muliebrem : quia immundus 1061.b.
Deum est qui facit hæc.

est Domino omnis qui fecerit hæc. 6. Si ambulans per viam, in arbore vel in 6. Si occurreris nido avis ante faciem tuam Aug. Locut. 52.7. terra nidum avis inveneris, & matrem pullis vel in via.....

3. 368.d.ee ovis defuper incubantem won tenebis eam cum filiis :

7. sed abire patieris , captos tenens filios : ut bene fit tibi, & longo vivas tempore.

8. Cùm ædificaveris domum novam , facies 8. Si autem ædificaveris domum novam , fa- Ibid, Lecuie 536 murum te&i per circuitum : ne effundatur san- cies coronam solario tuo : & non facies homi

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 1. Similiter in Græco , exceptis his : av tñ é fão, in via, q. 32. in Deut. to. 3. 567. f. fic leg. Non erunt vasa viri
loco per viam ; deinde útspíš »s, despexeris , pro negligas ; fuper mulierem ; sed addit : Vasa bellica vult intelligi, id
extremò, j drodúcens avtm , Es reddes ei , quod omittic est, arma ; nam quidam etiam hoc interpretati sunt. Nonne
Hieron. nec addunt Mr. Oxon. & Ald. ed. Capitul. xcvi. meliùs redderetur vestitus , vel ornatus ? cxeun, propriè ,
sup. Si videris animal fratris tui errans , vel cadens. armamenta navis, apparatus , ornatus. Faver his Capitul.

7.2. Gr. 'Ear de 8751?n ó ed expós 68 após os , pen xcvu. sup. quod ita fe habet : Non induet mulier veftem
de inisy avtor', Curózsis atòr évfov sis twv oixlar C8, virilem. Tertul. I. de spectac. c. 23. 218. c. ait, Male-
&c. ut in Lat. præter unum , &v Svrúcn , quæfierit, pro qua- dictum effe qui muliebribus vestietur : item I. de Idol. c.
gat. In Mss. Alex. & Oxon, ac editr. Ald. & Compl. legi 16. 244. c. Maledictus omnis qui muliebribus induitur.
εur cυνάξεις αυτά, non αυτόν.

7.6. Ita Græcè, fi excipiatur vox oprs wv, avium , pro
X. 5. In Græco, exeún, f. ornatus , seu apparatus , pro avis ; in Ms. tamen Oxon. opréx, Capitul. xcvii. fup.
res ; reliqua ut supra : excipienda tamen ultima seqq.6% hab. Si inveneris nidum avium.
βδέλυγμα Κυρίω τω Θεώ ζε έξι πας ποιών ταύτα, φμία . 8. Græc. Vat. deler antem , post fi, quod retinenc
abominatio Domino Deo ino eft omnis faciens bac. Auguft. Alex, & Oxon, cuin Ald, edit, Contrà ML, Alex, cum ed,

[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »