Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. in edit. Ald. sed sine raí. Addit Aug. ibid. Non ait clau vitia. Hoc quoque notandum eft quod ait , vitium malum dicatio , aut cæcitas , ipfa enim funt vitia ; sed claudum, quafi poffet effe vitium bonum. 8 cæcum quod sunt non vitia , fed animalia quæ habent

[ocr errors]

Cuidodo menfem pororum , & facies pas- u. Openi primum temporis, ut facias phale

CAPUT X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 'Ambr. in Ps. 118. I. Ustodi menfem novorum ,

Bserva 1, I, 1181... cha Domino Deo tuo.....

Domino Deo tuo : quoniam in ifto menfe eduxit

te Dominus Deus tuus de Ægypto no&te. Ang. quæft. 24.in 2. Et immolabis pascha Domino Deo tuo 2. Immolabisque phase Domino Deo tuo de Deus, s. 3.505.c. oves, & boves.....

ovibus, & de bobus, in loco quem elegerit Dominus Deus tuus, ut habitet nomen ejus ibi.

3. Non comedes in eo panem fermentatum : Septem diebus comedes absque fermento, afflice tionis panem , quoniam in pavore egressus es de Ægypto : ut memineris diei egressionis tuæ de

Ægypto, Omnibus diebus vitæ tuæ. Aug. Locui. 45.

4...... & non dormiet de carnibus, de quibus 4. Non apparebit fermentum in omnibus ter368.b. immolaveritis vespere die primo usque in manè. minis tuis septem diebus , & non remanebit de

carnibus ejus quod immolatum est vespere in die

primo usque mane. Iren. l. 4. 6. 10.

ş. Non poteris immolare pafcha in ulla alia 5. Non poteris immolare phase in qualibet 239.dee civitatum tuarum , quas Dominus Deus dat tibi, urbium tuarum, quas Dominus Deus tuus datua

rus est ribi; 6. nisi in eo loco, quem delegerit Dominus 6. sed in loco, quem elegerit Dominus Deus Ambr. in Pf. 118. Deus tuus , invocari nomen fuum ibi : immola tuus, ut habitet nomen ejus ibi : immolabis phat. 1. 1181.. bis pafcha vespere ad occasum solis, in tempore fe vespere ad solis occalum, quando egressus es quo existi de Ægypto.

de Ægypto.

VULGATA NOVA. 7. Et coques , & comedes in loco quem elegerit 8. Sex diebus comedes azyma : & in die feptima, Dominus Deus tuus, manèque consurgens vades in quia collecta eft Domini Dei tui, non facies opus, tabernacula tua, VERSIO. ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Tug.qeeft. 25. in

9.. Septem septimanas integras dinumerabis 9. Septem hebdomadas numerabis tibi ab ea tibi ipsi, inchoare te falcem injicere in messem: die qua falcem in segetem miseris : incipies numerare septem septimanas :

10. & facies diem feftum septimanarum Do 10. & celebrabis diem feftum hebdomadarum mino Deo tuo , prout valet manus tua , quæcun- Domino Deo tuo, oblationem spontaneam maa que Dominus tibi dederit, fecundùm quod bene- nus tuæ, quam offeres juxta benedi&tionem Dodicet te Dominus Deus tuus :

mini Dei tui : & epulaberis ante Dominum Deum 11. & epulaberis coram Domino Deo tuo , tuum......

tu, filius tuus, & filia tua , servus tuus, & ancilla tua, & Levites qui est intra portas tuas , advena ac pupillus & vidua , qui morantur vobiscum : in loco quem elegerit Dominus Deus

tuus, ut habitet nomen ejus ibi:

VULGATA NOVA.
12. & recordaberis quoniam fervus fueris in Æ- & filia, servus tuus, & ancilla,

& ancilla, Levites quoque gypto: custodiesque ac facies quæ præcepta sunt. advena, pupillus ac vidua qui intra portas tuas sunt.

13. Solemnitatem quoque tabernaculorum cele 15. Septem diebus Domino Deo tuo festa celebrabis per septem dies, quando collegeris de area brabis, in loco quem elegerit Dominus: benedicetque & torculari fruges tuas :

tibi Dominus Deus tuus in cunctis frugibus tuis, & 14. & epulaberis in festivitate tua, tu, filius tuus, in omni opere manuum tuarum, erisque in lætitia,

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. .1. Ita Capitul. LXXIII. ad verbum unà cum Græco. bis : In loco quem elegerit Dominus Deus tuus , invocari nos Idem Ambros. ep. 23. to, 2. 884. d. fic hab. Cuftodi pri men suum ibi : occides pascha, &c. ut supra : in Mr. Oxone mum menfem novorim.

& Ald. edit. duplicatur , fxei, exei buosis. V. 2. Ita Græcè. Vide Aug. ibid. de bobus , hîc addi W.9. Græc. Vat. demit vocem integras, sed Mss. Alex. tis ad oves.

& Oxon. cum edict. Ald. & Compl. addunt , óxoxrup&s, ^. 4. Similiter in Græco , præter hoc, w tay súons, de in fingulis verò deest injicere , & pro

inchoare te , haberur quibus immolaveris ; at in Mr. Alex. cầv år Júculs , ut fup: apžquero G&, inchoante te , quod meliùs fonat. in edit. etiam Ald. Guonte. Addit Aug. ibid. pro eo quod . 10. In Gr. Vatic. transfertur valet , poft tua , & pro eft, Non remanebit ea noite , non dormiet , dictum est. Dominus tibi dederit , est , är do Kuelos ó Osós Cx , præN. 5. In Græco simpliciter , ó't freio , absque alia, ad

termissis seqq. In Mss. verò Alex. & Oxon. & edit. Ald. diturque Co, ad Deus ; reliqua ad verbum ut fupra. fic:quer y asíp 08, deinde tam in ipfis quàm in Compl.

W.6. Sic habetur Græcè , ni excipias seqq. am’ýsis tör, όσα αν δω σοι , καθότι κυλόγησε σε Κύeιος ο Θεός ζε" nota pro nisi in eo, & ÉTixaubürcet

, ut invocetur , pro invocari. Con hîc benedixit, pro benedicet. cinit Ambros, in Pl. 118. to. 1, 1181. e, iisdem pene ver ř. 11. Gr. xai supexrthon, ad verbum, Es lataberisa

Deut. 566..

II.

[ocr errors]
[ocr errors]

34. 20.

35.6.

& cale

dicio,

Doo

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 16. Tribus vicibus per annum apparebit om 1 6..... Non apparebis vacuus ante confpectum Iren. 1.4. 6. 18. ne masculinum tuum in confpectu Domini Dei Domini Dei tui.

250. b. tui, in loco quem elegerit: in solemnitate azy

morum , in solemnitate hebdomadarum, & in fo-
Exod. lemnitate tabernaculorum. Non apparebit ante
23. 15.3 Dominum vacuus :

VULGATA
Eccli.

N O V A.
17. sed offeret unusquisque secundùm quod habue- portis tuis , quas Dominus Deus tuus dederit tibi, per
rit juxta benedi&tionem Domini Dei sui, quam de- fingulas tribus tuas : ut judicent populum justo ju.
derit ei.
18. Judices & magistros constitues in omnibus
VULGATA NOVA.

VERS 10 ANTIQUA.
Exod. 19. nec in alteram partem declinent. Non ac 19........ excæcant munera etiam fapientium Hieron. in Ecclef,
23.8. cipies personam, nec munera : quia munera ex oculos.....

t. 2. 750.b. Lev. 19. cæcant oculos sapientum, & mutant verba jul.

torum. Sup. I.

20. Juftè quod justum est persequêris : ut vi 20. Juftè quod juftum eft persequeris...., Ambr. in Luc. I.fi 17. Eccli, vas & poflideas terram quam Dominus Deus tuus.

I, I272, . 20. 31. dederit tibi. 21. Non plantabis lucum, & omnem arbo 21. Non plantabis tibi lucum.....

Capit. fup. LXXVI rem juxta altare Domini Dei tui.

22. Nec facies tibi, neque constitues statuam:
quæ odit Dominus Deus tuus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 16. In Gr. xerès, transfertur post tui. Rectè August. Mss. Alex. & Oxon. ac editt. Ald. & Compl. fxluproi.
quæst. 161. in Exod. col. 470. f. Non apparebis in con X. 20. Ad verbum è Græco. Hieron. I. 2. contra Pea
peitu Domini Dei tui inanis. Auct. op. imp. in Matth.col. lag. to. 4. col. 512. a. legit : Juftè quod juftum eft feitabe-
31. d. Ne intres in confpectu Domini Dei tui vacuus : & ris. Gr. dieben. Ennod. Ticin. Conc. to. 4. p. 1342. do
inf. hom. 5. col. 79. c. Non intres ante conspectum Dei tui Quod juftum est juftè exequeris.
vacuus. Vid. fup. Exod. 23. 15.

*.21. Gr. Geauto äroos, tibi ipsi lucum.
W. 19. Gr. Τα γαρ διώeα αποτυφλοί οφθαλμες σοφών , in

.کرد

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

1.

[ocr errors]

CAPUT XVII.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

On offeres Domino Deo tuo vitulum, Aug. Lockt. 4613 " & bovem , in quo est macula, aut quip

vel ovem,

in

quo est in ipfo vitium..... 3. 368.6. piam vitii : quia abominatio est Domino Deo tuo.

2. Cùm reperti fuerint apud te, intra unam 2. Si autem inveniatur in te, in una civitatum Lucif. Cal.pro S. portarum tuarum quas Dominus Deus tuus dabit tuarum quas Dominus Deus tuus dabit tibi , vir Athan. 184.66 tibi , vir aut mulier qui faciant malum in conf aut mulier qui fecerit malignum ante Dominum pe&tu Domini Dei tui, & transgrediantur pac- Deum tuum, transire in teftamentum ejus, tum illius,

3. ut vadant & serviant diis alienis , & ado 3. & venientes servierinț diis alienis , & ado.'
rent eos, folem & lunam, & omnem militiam raverint eos, aut foli aut lunæ, aut omni qui
cæli, quæ non præcepi :

sunt in mundo de cælo.....
4. & hoc tibi fuerit nunciatum , audienfque
inquisieris diligenter , & verum efle repereris, &
abominatio facta eft in Ifraël :

s. educes virum ac mulierem, qui rem sce ş. produces virum illum aut mulierem illam,
leratiflimam perpetrarunt, ad portas civitatis & lapidabitis eos in lapidibus, & morientur.
tuæ, & lapidibus obruentur.

6. In ore duorum aut trium testium peribit 6. In duobus teftibus aut in tribus morietur.
IS.

qui interficietur. Nemo occidatur , uno contra Moriens non morietur in uno teste.
Mar. 18. fe dicente testimonium.
16.

7. Manus testium prima interficiet eum, & 7. Et manus testium erit super eum in primis
2. Cor.

manus reliqui populi extrema mittetur: ut aufe- ad occidendum illum , & manus totius plebis
I3. I.
Sup. 13. ras malum de medio tui.

poftremò : & tolles malignum ex vobis ipsis.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
9. 1. Itidem Græcè, uno excepto , Judeis , immolabis, . s. Aptè ad Græcum, nisi hoc excipias, produces via
pro offeres.

rum, pro quo , à Zežkis tör är@pwmv , & educes hominem.
.2. Eadem funt in Græco, exceptis his : supe 97, in-

in Aug. Locut. 47. to. 3. 368. c. legit, & lapidabis eos in lapi..
ventus fuerit, pro inveniatut , absque seq. in te', quod ta dibas , &c. at in Gr. 116.6cause he , lapidabitis, ut fup.
men servant Mss. Alex. & Ox. cum editt. Ald. & Compl. .6. Gr. iterat peép Tuoi , post tribus , quod deler Ald.
exinde rit wc, dat, pro dabit, & ToucEI , faciet , pro fe- edir, reliqua concordant. Capitul. Lxxvi. fup. fic: In duo-
cerit , al. tamen Trouooi, demum adpeabsir tür , transgredien- bus vel tribus teftibus moriatur.
do, pro tranfire in.

#.7. A Græco abest vox, totius , ante plebis , & pro
9.3. Græcè deest aut , ante foli , ac in Mr. Ox. est ý poftremò , legitur et Xátwv, in novilimis; at in Mr.
Tū urip, pro his verò ult. qui sunt in mundo de cælo, ita Alex. nec non edd. Ald. & Compl. est, farlos ncc f7' 6-
Græcè , Tův fx tô xbour tê gegers', eorum quæ funt ex ornatu zétw, ut fupra ; cætera concordant ad verbum. Nota loc
cæli; in Mr. Alex. fimpliciter , tô xóouw Texty exige co malignum , legi in cod. Var. TÒr Torupór, ficur in Alex.'
xosuos etiam utrumque fignificat, mundum , & ornatum. & Ald, edit, at in Compl. To #crupór. Vid, inf, Not, ad

Inf. 19.

9.

ejus ibi.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Lucif. Cal. pro S. 8..... exsurgens afcendes in locum, quocunque 8. Si difficile & ambiguum apud te judicium Atban, 184.6, elegerit Dominus Deus tuus invocari nomen esse perspexeris inter sanguinem & sanguinem ,

caufam & caufam, lepram & lepram : & judicum intra portas tuas videris verba variari : surge, & ascende ad locum, quem elegerit Domi

nus Deus tuus. 9. Et loquere ad sacerdotes Levitas , aut ad 9. Veniesque ad sacerdotes Levitici generis, 2.Par. judicem quicunque fa&us fuerit in diebus illis : & ad judicem qui fuerit illo tempore : quæref- 19.8. & requirentes nunciabunt tibi judicium.

que ab eis , qui indicabunt tibi judicii verita

tem, 10. Et facies fecundùm omne præceptum 10. Et facies quodcunque dixerint qui præquodcunque nunciaverint tibi qui sunrin loco il- funt loco quem elegerit Dominus, & docuerint lo, in quo elegit Dominus Deus tuus invocari te nomen illius ibi , & observa te nimis : facies fecundùm omnia quæcunque constituerint tibi.

11. Secundùm legem , & fecundùm judicium 11. juxta legem ejus ; sequêrisque sententiam quodcunque dixerint, facies : non declinabis à eorum : nec declinabis ad dexteram neque ad verbo quodcunque nunciaverint tibi , facies quod- finiftram. cunque indicaverint tibi : non declinabis dextrâ aut sinistra.

12. Et homo quicunque fecerit in fuperbia , 12. Qui autem fuperbierit , nolens obedire ne audiat sacerdotes adftantes officia exhibere in facerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Donomine Domini Dei , aut judicem quicunque mino Deo tuo, & decreto judicis, morietur hofuerit in diebus illis , morietur homo ille, & tol- mo ille, & auferes malum de Israël: les malum de Israël :

13. & omnis populus audiens timebit, & im 13. cun&tusque populus audiens timebit , ut piè non aget ultra.

nullus deinceps intumescat superbiâ. Aug. quaft.26.in 14. Si autem intraveris in terram , quam Do 14. Cùm ingressus fueris - terram, quam DoDeut. 1. 3. 566. b. minus Deus tuus dat tibi in sorte, & hæredita- minus Deus tuus dabit tibi, & possederis eam,

veriş eam , & habitaveris in ea, & dices : Conf. habitaverisque in illa , & dixeris : Constituam tituam super me principes , ficut & cæteræ gen- fuper me regem, ficut habent omnes per circuites quæ circa me sunt :

tum nationes : 15. constituendo constitues super te princi 15. eum constitues , quem Dominus Deus tuus pem , quem elegerit Dominus Deus tuus ipfum: elegerit de numero fratrum tuorum. Non poteris ex fratribus tuis constitues super te principem. alterius gentis hominem regem facere , qui non Non poteris constituere super te hominem alie- fit frater tuus.

num, quia non eft frater tuus. Aug, Locut. 48. 16..... non multiplicabit sibi equum.....

16. Cùmque fuerit constitutus , non multipli68.6.

cabit sibi equos, nec reducet populum in Ægyp-
tum , equitatus numero sublevatus, præfertim
cùm Dominus præceperit vobis, ut nequaquam

ampliùs per eandem viam revertamini,
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
caput 24. ¥.7.

audierit facerdotem , moriatur.
7.8. Similiter in Græco , faltem Alex, & Oxon. nec *.13. Ad verbum de Græco. Cypr. verò ep. 55.81.
non Ald. & Compl. ubi post hoc , Deus tuus, additur & b. fic: Et omnis populus cùm audierit, timebit , 85 non agent
xaubüroci óvona atg exsi, quod abest à cod. Vat. impiè etiam nunc ; nec malè : optimè libi constat Cypr.

.9. Ica in Græco , præter hæc duo , é recon, venies , tum ep. 62. 103. c. cum ep. 64. 112. C. & ep. 69. 122. pro loquere , & , pro aut ; in Ms. tamen Oxon. habetur ¥. 14. A Græco abest in forte, poft dat tibi , addunt και προς τον κριτην.

tamen Mss. Alex. & Oxon. cum editt. Ald. & Compl. év 7. 10. Hic variant Mss. Gr. nempe Vatic. habet : Kai xaópw ; exinde omnes hab. #' avtùr, Super eam , pro in AUÝCSIS La Tà tò sapãyrece ( Alex. cum editt. Ald. & Compl. en , ficut pro dices , finns, dixeris ; & loco principes , äpe xata tó pürece, Oxon. xatà tò mãr apã quce) o är arayféin xovla , Ms. verò Alex. ápx cr7a5. Lucif. Calar. I. pro S. nací con ex 78 ( Ald. 60. oi ex ) Tóty & fàu exaé&u7Q. Kú- Athan, col. 184. h. similiter hab. Si enim dixeris : Siaruam emosó

sós C#, (Alex. & Oxon. add. Fixabüro to Groua fupra me principem , quomodo & reliquæ gentes , quæ in cirατε εκεί) και φυλάξη (Ox. & Compl. φυλάξεις) ποιήσαι πάν

cuitu meo. ice ( Alex. xata varice, Ox. Ald. & Compl. opódese Troña 9.15. Ita Græcè verbum pro verbo , nisi quòd in Vat. bus xatè 1 cr?ce ) öcc ar ropetelling Como ex quibus liquet cod. deest tuus , poft Deus , quod tamen additur in Alex. Luciferum sup. magis accedere ad Gr. Alex. Oxon. &c. & Oxon, ut & in editt. Ald. & Compl. Nota etiam consquàm ad Vatic.

tanter legi Ceautòr, teipsum, pro te. Lucifer. Calar, ubi 11. Ita Græcè, nifi quod additur col, poft dixerint, fup. 184. h. hab. Conftituens confitues fuper teipsum prindeleturque 2. facies , cum feqq. quodcunque indicaverint tsc cipem , quemcunque elegerit Dominus Deus : ipfum de frabi, non declinabis ; loco verò aut finiftrâ , hab. 'dèacion tribus vestris constitues. Non poteris conftituere super te boT:pá , at in Mr. Oxon. ñ d'ess spá.

minem alienigenam, quoniam non eft frater vefter. Hieron. '*. 12. Ita in Græco , exceptis his , se mw (Alex. iš cont. Helvid. to. 4. p. 2. 138. f. fic : Conftituendo constiμι) υπακέσαι τε ιερέως τ8 σαρες κκότος λειταργείν , ut non tues super te principem , quem elegerit Dominus Deus tuus, obediat facerdoti affiftenti miniftrare; exinde addirur of , ad eum , qui ex fratribus tuis fit. Non enim poteris conftituere vocem Dei, præponiturque y, verbo morietur. Cypr.ep. super te hominem alienigenam, quia non eft frater tuus. Si55. p. 81. b. fic habet : Ei homo quicunque fecerit in fu- militer Auguft. Locut. 49. to. 3. 368. c. Non poteris conftiperbia , ut non exaudiat facerdotem aut judicem quicunque tuere super se hominem alienum , quia non eft frater tuus. fuerit in diebus illis , morietur homo ille : deinde fic: 8 om- Capitul

. lxxix. fup. Alienigenam non facies principem fisnis populus , demtis primùm illis , ministrare in nomine Do- per te. mini Dei , & hoc in fine , 88 tolles malum de Ifraël; nec $. 16. Ipfo inicio Gr. habet dióti, quare, Ms. Alex. eò tantùm loci ira leg. Cypr. sed & aliis constanter , vi cum Ald. edit. & Compl. Tahni , reliqua ut sup. Addit delicet ep. 40. 54. 6. & ep. 62. 103. c. & ep. 64. 112. Aug. ibid. Pro equis, vel pro equitatu, equum pofuit ; utse c. & ep. 69. 122. Nota in Græco legi tór wompór , non de nonnulli equitatum interpretati funt ; in Gr.Tr. Tie Vide fup, Not, ad #. 7. Capitul, LXXVIII. Qui non

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 17. Non habebit uxores plurimas, quæ alli · 17. Non multiplicabit sibi uxores , ut non dif- Aug.queff. 24.in ciant animum ejus , neque argenti & auri im- cedat cor ejus , & argentum & aurum non mul- Deui. t. 3. 566.d. menfa pondera.

tiplicabit sibi valde. 18. Poftquam autem sederit in folio regni sui, 18. Et erit cùm federit in principatu fuo , fcri- Lucif. Cal.pro S. describet libi Deuteronomium legis hujus in vo- bet hoc in libro ante facerdotes & Levitas, Athan. 184.h. lumine , accipiens exemplar à sacerdotibus Leviticæ tribus,

19. & habebit secum , legetque illud omni 19. & erit cum ipfo, & leget eum omnibus
bus diebus vitæ fuæ, ut discat timere Dominum diebus vitæ fuæ, ut discat timere Dominum
Deum suum, & custodire verba & cæremonias Deum suum , custodire omnia mandata hæc, &
ejus, quæ in lege præcepta sunt.

justificationes has facere:
20. Nec elevetur cor ejus in fuperbiam su 20. ut non extollatur cor ejus à fratribus fuis,
per fratres suos, neque declinet in partem dex- & non transgrediatur à mandatis dextrâ aut sinis-
teram vel finiftram, ut longo tempore regnet trâ, ut longiturni temporis sit in principatu fuo
ipfe, & filii ejus, super Ifraël.

ipse , & filii ejus cum ipfo, in filiis Ifraël.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 17. Ad verbum è Græco.

GEOI, cufadire. Ambros. in Pf. 43. to. 1. 889. a. hab.
. 18. In cod. Vatic. Kai orav, pro & erit cùm; atin Leget illud omnibus diebus vitæ ua.
Mf. Alex. Kai esa otar, in Ald. Kai és az år, exinde Ť. 20. Concinunt ista cum Gr. paucis exceptis, nem-
constanter : syypéter autớ ( Alex. fautớ ) TÒ DEUTeQgVÓMICV pe , & non, ante transgrediatur , pro quo ivce uw , exin-
το το εις βιβλίον , παρα των ιερέων των Λευιτων , σ [cribet 1 de post filii ejus , deest cum ipfo ; fed hab. in Ms. Alex.
(vel fibi) Deuteronomion boc in libro , à facerdotibus Le ac edit. Ald. autý pet' durő; loco autem hujus , longitur-
vitis.

ni temporis fit, legitur parogxegvien, in Mr. Alex. panego
¥. 19. Vix meliùs è Græco , nisi quod pro leget eum , xeguión, in Oxon. ac editt. Ald. & Compl. plavegxpérios,
hab. avayolenou v UT , leget in eo ; & infra , y quráo longevus fit , quæ idem sonant.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

I.

I.

[ocr errors]

N on eriti sacerdotibus Levitis, in tota tri- iren. 1. 4. 61 8i

23.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CAPUT XVII I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
On habebunt sacerdotes & Levitæ , &
Num.
18. 20.
omnes qui

par

bu Levi, neque If- 237. 4.
tem & hæreditatem cum reliquo Israël, quia fa- raël : fructificationes Domini , substantiæ eorum,
Sup. 10. crificia Domini , & oblationes ejus comedent, manducabunt eas,

2. & nihil aliud accipient de possessione fra-
I. Cor.

trum suorum : Dominus enim ipse est hæreditas
9.13.

eorum , sicut locutus eft illis.
3. Hoc erit judicium facerdotum à populo, 3. Hoc judicium facerdotum.....

Capit. Lxxx.fupi
& ab his qui offerunt victimas : five bovem , si-
ve ovem immolaverint, dabunt facerdoti armum
ac ventriculum :

VULGATA NOVA.
Num. 4. primitias frumenti, vini, & olei, & lanarum tis tribubus tuis, ut ftet, & ministret nomini Domini
18.21. partem ex ovium tonfione.

ipse , & filii ejus in sempiternum.
5. Ipsum enim elegit Dominus Deus tuus de cunc-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Si exierit Levites ex una urbium tuarum 6. Si autem fupervenerit Levites ex una civi- Aug.quaft. 28. in
ex omni Israël in qua habitat, & voluerit veni- tatum tuarum ex omnibus filiis Ifraël ubi ipse Deui. i. 3.566.fo
re, deliderans locum quem elegerit Dominus, incolit , secundùm quod cupit anima ejus , in lo-

cum quem elegerit Dominus,
7. ministrabit in nomine Domini Dei fui, si 7. & miniftrabit nomini Domini Dei sui , ficut
cut omnes fratres ejus Levitæ , qui ftabunt eo omnes fratres ejus Levitæ, qui adstant ibi coram
tempore coram Domino.

Domino.
8. Partem ciborum eandem accipiet , quam 8. Partem partitam edet : præter venditio-
& cæteri : excepto eo, quod in urbe fua ex pa- nem, quæ eft fecundùm familiam.
terna ei successione debetur.

9. Quando ingressus fueris terram, quam Do 9. Cùm ingreffus fueris terram, quam Domi- Hieron. l. 1. conta minus Deus tuus dabit tibi , cave ne imitari ve nus Deus tuus dabit tibi , non disces facere abo- Pelag, 6. 4. 507.de lis abominationes illarum gentium:

minationes gentium illarum :
Lev. 20. 10. nec inveniatur in te qui lustret filium 10. nec invenietur in te qui traducat filium
27. suum , aut filiam , ducens per ignem : aut qui vel filiam fuam per ignem : divinationibus vel

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
. 1. Aptè ad Græcum , præter seqq. in tota tribu , pro Osê Cå, ad vocem Domino ; contrà Ms. Alex. cum edit,
quo , őrquan, toti tribui ; & substantia , nec non substan- Compl. habet , in fronte, deler verò cô cx in fi-
tiæ , pro quibus constanter , xañogs, fors; al. utrobique fub- ne , cum M. Oxon. & Ald. edit.
tantia , apud Iren.

7. 8. Iridem Græcè. Vide lis Aug. ibid.
.3. Græcè , Kai autu v xplois, &c.

.9. In Græco fimiliter , præter feqq. 'Ear de siden, ging
7.6. Ad verbum è Græco, præter voces tuarum , & sis tiir, &c. Si autem ingressus fueris in , &c. exinde si-
Dominus , quæ desunt : at in Mss. Alex. & Oxon, nec non

dar και pro dabit , & ποιεϊν κατα τα βδελύγματα ,
in editt. Ald. & Compl. funt , cówv vuor, al. (8 , & in facere fecundiim abominationes.
fine, fxaf%u706 Kúeros; à Mr. tamen Oxon. abest , Kú *. 1o. Prima similiter habentur Græcè, fi excipias ista,

X, pro nec ; pauloque poft, wenxo laipwr, loco qui tradu-
7.7. Gr. ipfo initio tollit 88, sed in fine addit, rõ cil', propriè circumquaque purgans ; tum post filium , ad
Tom. I.

Zz

ů ig

S.

[ocr errors]

eros.

1. Reg.

28.7.

tu tuo :

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, ubi fiep. omnibus auguriis, & maleficis artibus, & in- ariolos sciscitetur, & observet fomnia atque au-
cantationibus non servies

guria, nec fit maleficus,
n. ut interroges magos, & hariolos, & mor 11, nec incantator , nec qui pythones consu-
tüos :

lat, nec divinos, aut quærat à mortuis verita

tem :
1 2. abominatio enim Domini est omnis qui 12. omnia enim hæc abominatur Dominus,
facit hæc, & propter has abominationes Domi- & propter istiusmodi scelera delebit eos in introi-
nus Deus tuus consumet eas à facie tua:
13. perfectus eris cum Domino Deo tuo.

13. perfe&tus eris , & absque macula cum Do

mino Deo tuo. 14. Quia gentes istæ

, quas tu poflidebis, ha 14. Gentes istæ, quarum possidebis terram ,
riolos & divinos audiunt : tibi autem non fic augures & divinos audiunt : tu autem à Domino
dedit Dominus Deus tuus.

Deo tuo aliter institutus es.
IS. PROPHETAM unum ex te de fratribus tuis

15. Prophetam de gente tua & de fratri- Jo. 1.45.
sicut me, fufcitabit tibi Dominus Deus tuus : bus tuis ficut me, suscitabit tibi Dominus Deus
ipsum audies,

tuus: ipsum audies,
Aug. Locut. 50.t. 16. secundúm omnia quæ petiisti à Domino 16. ut petisti à Domino Deo tuo in Horeb,

Deo tuo in Choreb, in die convocationis , di- quando concio congregata est, atque dixisti : Ul- 20.21.
centes.....

tra non audiam vocem Domini Dei mei, & ignem

hunc maximum ampliùs non videbo, ne moriar.
Cypr.l. 1. Teftim.

17
Et dixit Dominus ad me.....

17. Et ait Dominus mihi : Bene omnia funt
280. b.

locuti.
18. Prophetam excitabo eis de fratribus eo 18. Prophetam fuscitabo eis de medio fra- Joan. I.
rum ficut te : & dabo verbum meum in ore ejus, trum suorum fimilem tui : & ponam verba mea 45.
& loquetur ad eos ea quæ præcepero ei : in ore ejus, loqueturque ad eos omnia quæ præ-

[ocr errors]

22.

Exod.

3. 368. d.

[ocr errors]

22.

cepero illi:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

19. & quisquis non audierit quæcunque locu 19. qui autem verba ejus, que loquetur in
tus fuerit propheta ille in nomine meo, ego vin- nomine meo, audire noluerit, ego ultor existam.
dicabo.

V U LGA TA! NOV A.
20. Propheta autem qui arrogantiâ depravatus 21. Quòd fi tacita cogitatione responderis : Quo-
voluerit loqui in nomine meo , quæ ego non præ modo possum intelligere verbum, quod Dominus non
cepi illi ut diceret, aut ex nomine alienorum deorum , eft locutus ?
interficietur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
dirur évrő, & pro vel, hab. ùj; in Ms. tamen Alex. ac. bit Dominus Deus vester de fratribus veftris : fcut me illum
edd. Ald. & Compl.legitur ń , sicut à nupi, loco per ignem. audietis. Tertul. 1. 4. adv. Marc. 716. c. Prophetam suf-
Capitul. sup. LXXXI. hab. Non invenietur in te luftrans fi- citabit vobis Deus ex filiis veftris : tanquam me audieritis
lium suum, aut filiam. Sequentia de Hieronymo plus dif illum. Novat. I. de Trin. p. 1035. c. Propheten vobis fuf-
ferunt à Græco, ubi fic : parlevómeros karlsior , xanforzó- citabit Deus ex fratribus veftris : eum quasi me andite. Am-
MEVOS , joiwni bbmeros , pappaxositasid

wood xv, freespi- bros. verò in Ps. 118. to. 1. 1075. f. Prophetam vobis suf-
pubes, ad verbum , vaticinans vaticinium, divinationes ob citabit Dominus Deus vester de fratribus vestris tanquam me:
fervans , 8 eugurans , veneficus incantans incantationem , ipsum audietis per omnia quæcunque loquetur vobis : dein-
ventriloquus. Cypr. I. 3. Testim. 325. c. fic haber : Non de fic : Erit autem omnis , &c. ut inf. . 19. omiffis aliis
ominemini , neque auguremini. Maxim. Taurin, to. 6. Bibl. mediis. Idem in Luc. 7. to. 1. 1382, a. Prophetam.... vo-
PP. 8. e. Ne auspicemini, ne auguriis intendaris. Capitul. 'bis suscitabit Dominus nofter ; & ep. 67. to. 2. 1057. d.
Reg. Baluz. to. 1. p. 235. b. Nemo fit qui ariolos sciscite- ficut me, ipsum audietis. Auct. quæst. N. T. part. 2. q.
tur, vel fomnia obfervet , vel ad auguria intendat. Item : $1. ap. Aug. to. 3. P: 154. d. Quia prophetam (uscitabit
Nemo fit maleficus, nec incantator , nec pythonis consultor. Dominus Deus vesier de fratribus veftris. Ambrosiast. col.

*. II. Grαce : και τερατοσκόπος, επερωτάς τες νεκές, 222. b. Prophetam vobis excitabit Deus de fratribus vestris:
& prodigiorum inspector , interrogans mortuos. Unde Aug. & infra , col. 266. c. Prophetam vobis fuscitabit Doininus
quæst. 29. in Deut. to. 3. 567. a. ait : Quoniam portento- Deus vefter ex fratribus vestris tanquam me : ipsum audie-
rum inspectores prohibet effe in populo Dei, quærendum eft tis, erit enim , &c. ut fup. apud Ambr. demtis interme-
quomodo ista portenta , qua inspici prohibentur , discernan- diis. Gaud. Brix. ser. 9.958. g. Prophetam fufcitabit Do-
tur ab eis, qux divinitus dantur : & infra : Sicut autem minus Deus nofter de fratribus veftris ficut me : illum andite
discernuntur divinationes , quas confequenter prohibet , à præ- per omnia quæcunque locutus fuerit ad vos ; mox ira : Erit
ditionibus prophetarum.... fic illa inspectiones prodigiorum item , &c. Item I. de Hærei. 716. h. Prophetam vobis fuf-
à significationibus divinorum miraculorum discernenda sunt. citabit..... vester de fratribus nostris : ficut me andietis eum :

$. 12. Vix dissimile quidpiam in Græco, præter ver erit autem , &c. At in Græco plura alia interponuntur
borum ordinem mutatum, ita

nempe :'Es! yap ftéruppece post hoc, audietis eum, nempe *. 16. 17. 18. ut vide-
Κυρίω τω Θεώ σε πας ποιων ταυτα ενεκεν γαρ των βδελυγ- bitur infra.
μάτων τούτων Κύeιος εξολοθρεύσει αυτός, &c. in Mt. Αlex. V.16. Aprè ad Græcum , præter unum quæ , pro quo
ac editt. Ald. & Compl. Kvecsó Osós CV Sorollpeúcet , &c. όσα

, quæcunque.
X. 13. Ita Græcè , præter vocem eværliov, coram , pro ^. 17. Similiter haber Lactant, l. 4. Institut. c. 17. p.
cum. Cælestius Pelag. apud Mar. Merc. Garn. Tu autem 580. unà cum Græco.
perfedtus eris coram Dominio Deo tuo.

V. 18. Eadem refert Lactant. ubi fup. præter unum os,
7. 14. Græcè tollitur quia, additurque yap, ad gentes, pro ore. August. 1. 16. contra Faust. to. 8. col. 291, d.
& pro poffidebis , sic , xalaxan@gromeis cutós, bæreditabis eos; hæc hab. Sufcitabo illis prophetam de fratribus ipforum fs-
item foco bariolos..... audiunt, &T01 XXndórar y por lo milem tibi. Capitul. LxxxII. sup. Prophetam (ufcitabo eis ex
cxé Cor?as, ipfi divinationes & varicinia audient : demum fratribus eorum. Ita quoque in Græco, additis his : ÜSTEP
pro

autem , xaicoi, sed in Ms. Vat. folo; nam in Alex. hi dców ta princic (Mís. Alex. & Oxon.cum edd. Ald.
& Oxon, nec non in editi. Ald. & Compl. est ocí ds , & Compl. To pūzece M8 , al. pureate us ) cv o seguce? arn
ut supra. Idem Hieron. in Ezech. 19. to. 3.831. a. fic le τε, και λαλήσει αυτείς καθ' ότι αν ( MR. Oxon. καθ' ο')
git : Gentes , quas perditurus eft Dominus in conspeitu tuo, τείλωμαι αυτω.
ijte somnia & divinationes audient : sibi autem non fic de ^. 19. Sic habetur Græcè, exceptis his, ó d'Ipunesos
dit , ốc.

tar, loco quisquis ; & in fine, fx fixyow ovis, vindi-
$. 15. Ita Græcè, nisi quòd deest unum ex te, pro cabo ex eo. Lactant. I. 4. Instit. C. '17. 580. legit : Et quif-
audies , hab. pluraliter dxéte , audietis. Rursus Hieron. quis non audierit ea quæ loquetur ille in nomine meo,

ego in Ilai. 8. to. 3. 81. e, fic legit : Prophetam vobis fufcita- vindicabo in eum. Tert. veró do 4. ady, Marc. 716.0, Omi

1

tibi

&

1

« ZurückWeiter »