Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

19.7.

Job. 34

Eccli. 35.

Rom. 2.

10.

Luc.4.

[ocr errors]

DEUTERON

. Cap. X. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hilar. in Pf. 118. 12. Et nunc Ifraël, quid Dominus Deus tuus 12. Et nunc Ifraël, quid Dominus Deus tuus
266.6. & 268.b. poscit à te, nisi ut timeas Dominum Deum petit à te, nisi ut timeas Dominum Deum tuum,

tuum, & ambules in omnibus viis ejus , & dili- & ambules in viis ejus, & diligas eum, ac fer-
gas eum , & servias Domino Deo tuo ex toto vias Domino Deo tuo in toto corde tuo, & in
corde tuo , & ex tota anima tua :

tota anima tua :
1.3: & custodias præcepta Domini Dei tui , & 13. cuftodiafque mandata Domini, & cære.
justificationes ejus , quæ ego præcipio tibi hodie, monias ejus , quas ego hodie præcipio tibi, at
ut bene sit tibi

bene fit tibi

VULGA IA NOVA.
14. En Domini Dei tui cælum eft, & cælum cce minus, & amavit eos, elegitque semen eorum poft
li, terra, & omnia quæ in ea sunt:

eos, id est vos, de cunctis gentibus , ficut hodie com-
15. & tamen patribus tuis conglutinatus est Do- probatur.
V BRSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. l. 2. de Abr. 16. Circumcidite duritiam cordis vestri..... 16. Circumcidite igitur præputium cordis vef-
6.11. t. 1. 347.f.

tri, & cervicem vestram ne induretis ampliùs : Au&t.l.de Vit.chr. 17..... Deus magnus.... qui non accipit perso 17. quia Dominus Deus vester, ipse est Deus op. Aug.s. 6. 187. nam , sed nec accipit munera ,

deorum, & Dominus dominantium , Deus ma-
gnus & potens, & terribilis, qui personam non 2. Par,

accipit, nec munera.
18. faciens judicium profelyto, orphano & 18. Facit judicium pupillo & viduæ, amat

19.
viduæ. Dare panem & vestimentum dilige : peregrinum, & dat ei victum atque vestitum :

Sap. 6. 19.... quia & ipse fuisti in terra Ægypti. 19. & vos ergo amate peregrinos, quia & 8.

ipfi fuiftis advenæ in terra Ægypti.
Crpit.XLVI. fup. 20. Dominum Deum tuum timebis, & illi 20. Dominum Deum tuum timebis , & ei soli 15.
foli servies.....

servies : ipli adhærebis , jurabisque in nomine il At. 10.
lius.

34.
21. Ipse est laus tua, & Deus tuus , qui fe- 11.
cit tibi hæc magnalia & terribilia , quæ viderunt Gal. 2.
oculi tui,

6. Hieron, in Exech.

Sup.6. 22. In septuaginta animabus descenderunt pa 22. In septuaginta animabus descenderunt pa30.1. 3.914.f. tres veftri in Ægyptum : nunc autem facti estis tres tui in Ægyptum : & ecce nunc multiplica. Mar. 4. ut ftellæ cæli in multitudine.

vit te Dominus Deus tuus ficut astra cæli. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

8.
.12. Hilar. 1. loco 266. a. haber , Sed nunc, altero 1012. c. Custodias mandara ejus , & juftitias ejus. Hie-
verò col. 268. b. & aliis infra, Er nunc , è Gr. Kaivur. ron. verò in Mich. 6. to. 3. col. 1542. b. Et cuftodias 27.
Eadem rursus legit in Pf. 2. col. 34. b. addito tamen hoc mandata Domini Dei tui , & justificationes ejus , quacun-

Exod. In
in fine, & ex tota virtute tur , quod abest à Græco. Item que ego mando tibi hodie , ut bene fit tibi. Anastar. II. PP. 5.
in Pf. 127. col. 424. d. legit : Et nunc Ifrael , quid Domi. epist. 1. Conc. to. 4. col. 1280. c. Custodire præcepta Do-
nus Deus taus poftulat à te, nisi ut timeas Dominum Deum mini Dei tui , & justitias ejus , quas ego mando tibi.
tuum , & ambules in omnibus viis ejus , & diligas eum'; . 16. Sic habet Vet. Iren. Interp. l. 4. c. 16. p. 246.
& cuftodias pracepia ejus ex toto corde tuo , ex tota c. In Græco : Kal creilepsiale , Er circumcideris , &c. uc
anima tua , ut bene , &c. prætermislis intermediis. Demum fup. Similiter Ambrosiast. col. 41. f. Circumcideris &c.
in Pl. 52. col. 85. c. alludens , dicit: 0 Ifrael, quid Deus Fulgent. f. de Circumcis. p. 666. Circumcidite præputium
exquirit à te , nifi facere judicium , & intelligere juftitiam ? cordis veftri; Gr. σκληe9καρδίαν υμών.
Vet. Iren. Interp. 1. 4. c. 16. p. 247. c. fic habet : Er Ν. 17. Gr. ο Θεός ο μέγας.... δεις και θαυμάζει «ρόσω-
nunc Ifraël , quid Dominus Deus poftulat à te , nisi timere Tov, ei Ý nu acon wogr. qui non admiratur faciem,
Dominum Deum tuum , ambulare in omnibus viis ejus , & perfonam , neque accipiet munus.
diligere eum , & fervire Domino Deo tuo ex toto corde tao , Ν. 18. Gr. Ποιών κρίσιν πρ96Ηλύτω, εορφανώ, και χήρα και
& ex tota anima tua? Similiter in Græco : Kai vür loparis, djatõ Tòr wegsúxulor, dêrel auta aflev by indétior. i. e.
( Koevos Osóc và giT:{Tai Japa cỡ , cả” ở Ciga...... Faciens judicium..... diligit profelytum , dando ei panem
Topetegal, &c. ad verbum. In Mss. Alex. & Oxon. ac & vestimentum.
editt. Ald. & Compl. deest è. Ambrof. verò in Pf. 118. 19. Gr. Llegcúm 70. gopüte å rñ Airúniw. Ald. &
to. 1. col. 1012. c. cum Hilar. legit : Et nunc Ifraël, quid Compl. Aigúrie.
Dominus Deus tuus petit à te, nisi ut timeas Dominum . 20. Itidem Græcè , detracto uno soli ; sed in Ms.
Deum tuum , 5 ambules in viis ejus , & diligas eum , & Alex. ac edit. Compl. est fórw. Ambrof. in Luc. 2. col.
servias Domino Deo tuo ex toto corde 110 , & ex tota ani 1312. d. legit: Diliges Dominum Deum tuum, & ipfi foli
ma tua ? Item in Pf. 1. col. 752. a. Et nunc Ifrael, quid servies. Mr. Alex. pro q:Cubúcn, timebis , hab. Tregoxuru-
abs te postulat Dominus Deus tuus , nisi ut diligas Domi- OES', adorabis. Idem Ambros. infra , col. 1337. f. addit :
num Deum tuum , & ambules in omnibus viis ejus ? Vide & ipfi foli adhærebis : & verò in Græco post na?perceis, se-
etiam l. de fug. fæc. c. 6. col. 431. b. Similiter Hieron. quitur', y após cutòr xomm Svon.
in Mich. 6. to. 3. col. 1542. b. Et nunc Ifraël, quid Do Ν. 22. Gr. Εν εβδομήκοντα ψυχαίς κατέβησαν οι σατέρες
minus Deus tuus quarit à te nisi ut timeas Dom. Deum σε εις Αίγυπ7ον νυνί δε εποίκσέ σε Κύeιος ο Θεός σε ωσεί τα
tuum , & ambules in omnibus viis ejus , 86 diligas eum , ased Tš regiã tớ Trøgs.. Capitul. xLvII. sup. non ma-

o servias Domino Deo tuo de toto corde tuo , 5 de tota lè : Cum feptuaginta quinque ( al. feptuaginta ) animabus
Anima tua ? Lib. verò 3. in ep. ad Gal. to. 4. col. 290. f. defcenderunt patres tui in Ægyptum: 8 fecit te Deus ficut
Quid petit à te ? Anastás. 11. FP. epist. 1. Conc. to. 4. ftellas cæli in multitudine, al. in multitudinem. In Mss.
col. 1280. C. Et nunc Ifrael, quid Dominus Deus tuus etiam Alex. & Ox. ac in ed. Ald. non : 6d opúxcrla simplici-
postulat à te aliud, quàm ut timeas Dominum Deum tuum, ter , sed 6 fourreria i Tévis , ut legitur fupra in Geneli,
Bambules, &c. ut sup. apud Hieron. Cassiodorus deni & in Actis Apostol. 7. 1f. De hoc numero pluribus dis-
que in Ps. 27. col. 443. b. Et nunc Ifraël, quid Dominus putat August. in Quæstionibus , ficut Hieron.quæft. Hebr.
Deus tuus postulat à te , nisi ut timeas Dom. Deum tuum to. 2. col. 543. b. seqq. quæ legenda accurace, eaque im-
ex toto corde tuo , & ambules in omnibus..... diligas eum, primis , quæ notavimus sup. ad Genes. c. 46. ¥. 26.
& cuftodias præcepta ejus ex toto corde tuo, & ex tota ani 27. ex Hieronymo , qui totus illic est ut probet seprua-
ma tua , tit bene , &c. Vide etiam Capitul. xlv. sup. ginta tantum animas, non septuaginta quinque , deicent

$. 13. Ita rursum Hilar. in Pf. 2. col. 34, b. præter dille in Ægyptum : Hanc rem , inquit , ne videamur adver-
unum hodie , quod delet. In Græco sic : Quidas tol tas sùm Scripturæ auctoritatem loqui, etiam LXX. Interpretes in
εντολας Κυρία τέ Θεξ σε, και τα δικαιώματα αυτά, όσα εγω Deuteronomio transtulerunt , quod in feptuaginta animabus
üstérachel so súpeegi , vc o ñ ; Ambros, in Pf. 118. col. ingreffus fit Jacob in Ægyptum. Si quis igitur noftra fenten-

1

Gen.46.

[ocr errors]

1

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. tia refragabar , Scripturam inter se contrariam faciet : ipfi idem asseric infra, col. 544. b. f. ad Gen. 48. 1. & 5. enim LXX.Interpretes qui hic ( Gen. 46.26.) Lxxv. animas Auct. etiam op. imp. in Matth. hom. 49. col. 207. a. per apóx141x, cum Josepb & pofteris fuis Ægyptum ingressas effe dicit , septuaginta animas intrafje in Ægyptum. Vide plura dixerunt , in Deuteronomio LXX. tantùm intrasse memorantur. ad Genel. 46. & Act. 7. 14.

C Α Ρ U Τ Χ Ι.

[ocr errors]

VULGATA NOVA
Ma itaque Dominum Deum tuum , & obser-' lia ejus , & robustam manum , extentumque bra-

va præcepta ejus & cæremonias, judicia atque mandata , omni tempore.

3. figna & opera quæ fecit in medio Ægypti Pha-
2. Cognoscite hodie quæ ignorant filii vestri, qui raoni regi, & univerfæ terræ ejus,
non viderunt difciplinam Domini Dei vestri, magna-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
4. omnique exercitui Ægyptiorum , & equis 4..... quæ fecit virtutem Ægyptiorum..... Aug. Losut, 27. ta
ac curribus : quomodo operuerint eos aquæ ma-

3. 366...
ris rubri , cùm vos persequerentur , & deleverit
eos Dominus usque in præfentem diem:

s. vobisque quæ fecerit in solitudine, donec

veniretis ad hunc locum: Num. 6. & Dathan atque Abiron filiis Eliab, qui 6. & quæ fecerit Dathan & Abiron filiis Capitul. xlvirr. 16. I. fuit filius Ruben : quos aperto ore suo terra ab- Eliab... . quos aperiens terra os suum deglutivit Aug. Locut. 28 Num. forbuit cum domibus & tabernaculis , & uni- eos,& domos eorum, & tabernacula eorum....

366. f. 16.32. versa substantia eorum

quam habebant in medio Ifraël.

7. Oculi vestri viderunt omnia opera Domi 7. Quoniam oculi vestri viderunt omnia opera Idem Locut. 29 ni magna quæ fecit,

Domini magna quæ fecit in vobis hodie , 367.a.
8. ut cuftodiatis universa mandata illius, quæ
ego hodie præcipio vobis , & pollitis introire,
& possidere terram, ad quam ingredimini,

9. multoque in ea vivatis tempore: quam sub 9..... terram, quam juravit Dominus patri Idem Locht. 301
juramento pollicitus eft Dominus patribus vestris, bus vestris dare eis, seminique eorum poft eos...., 367.b.
& semini eorum, lacte & melle manantem.

VULGATA NOVA.
10. Terra enim, ad quam ingrederis poflidendam, pedans pluvias :
non eft ficut terra Ægypti, de qua existi, ubi jacto 12. quam Dominus Deus tuus semper invisit, &
semine in hortorum morem aquæ ducuntur irriguæ : oculi illius in ea sunt à principio anni usque ad finem
11. sed montuosa eft & campestris , de cælo ex- ejus.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Sup. 10. 13. Si ergo obedieritis mandatis meis, quæ 13. Si autem auditu audieritis 'omnia mandata

Ibid. Locat, 31
ego hodie præcipio vobis , ut diligatis Domi- ejus , quæ ego mando tibi hodie.....
num Deum vestrum, & ferviatis ei in toto cor-
de veftro, & in tota anima vestra :
14. dabit pluviam terræ vestræ temporaneam

14. & dabit pluviam terræ tuæ in tempore Ibid. Locut. 321 & serotinam, ut colligatis frumentum, & vi- fuo, matutinum & serotinum..... num, & oleum , 15. fænumque ex agris ad pafcenda jumenta , 15..... & cùm comederis & satiatus fueris ,

Ang. Locut. 33.6. & ut ipfi comedatis ac faturemini.

3. 367. 6, 16. Cavete ne fortè decipiatur cor veftrum ,

16. attende tibi ipsi, ne dilatetur cor tuum, &
& recedatis à Domino , ferviatisque diis alie- prævaricemini , & serviatis diis aliis.....
nis, & adoretis eos:

VULGATA N O V A.
17. iratusque Dominus claudat cælum , & pluviæ non descendant , nec terra det germen suum ,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
$.4. Græcè : Kai 700 701noe tüy diúrapi tv , &c. *. 13. Ad verbum è Græco, detracta voce ejus ; al.
Mox Aug. ibid. Hoc Interpretes quidam Larini minùs in tamen additur autê, li Nobilio fides.
telligentes noluerunt dicere virtutem , sed virtuti vel $. 14. Mr. Oxon. hab. xarà xapór, pro in tempore fuo;
exercitui, quoniam id quod ait Græcus, dúvopis, nonnulli Vat. verò & al. xab' cexr , omnes após por ne ofruar, per
exercitum intellexerunt. Sed elegans locutio eft , Quæ fecit relat. ad úszów , pluviam. Mís. quinque August. hab. li-
virtutem eorum ; intelligendum eft quid eam fecit : quoniam militer matutinam & serotinam , sed malè ; nam Aug. pro-
ad nibil eam redegit : Jed quia pluraliter di&um eft, ideo ximè addit : Cùm matutinum tempus dies dicatur , nunquid
fubobfcurum eft.

hinc intelligi voluit tempus anni primum ? serotinum verò
W.6. Græc. initio hab. Kai @oce d'Aciuce , & quacunque

minis Latinum eft ; sed non potuit magis propriè de Græco
fecit , loco e qua fecerit ; exinde ad Eliab, addit uiš Pya exprimi , quod illi dicunt ófokor : tamen etiam in Latina
Cur , filii Ruben ; reliqua ut in Lar. sup. Augustinus hîc lingua vulgò uftatum eft , ut dicatur serotinum , fed quod
duas locutiones notandas esse dicit : 1. quòd additum fit tardiùs quàm oporteat factum eft; hîc verò tempus anni po-
eos , cùm sufficere poffet , quod ait superius , quos : 2. do tiùs intelligi voluit. Hieron. verò in Eccles. to. 2. col.
mos eorum cùm dixisset , addidit, & tabernacula eorum, 780. a. & in Ose. 6. to. 3. 1275. legit : Dabo vobis plu-
quafi alias in eremo haberent domos, nisi tabernacula. viam temporaneam & ferotinam.

ř.7. Ad verbum è Græco , præter relativum qua , pro . 15. Gr. Και φαγων , και εμπλκθείς.
quo ooo,
quæcunque.

W. 16. Ad verbum è Græco.
*.9. Ita in Græco.

[ocr errors]

tuæ :

tuis,

VULGATA NOV A.
pereatisque velociter de terra optima, quam Domi- & inter oculos vestros collocate.
nus daturus eft vobis.

19. Docete filios vestros ut illa meditentur , quan-
Sup.6.6. - 18. Ponite hæc verba mea in cordibus & in ani- do séderis in domo tua , & ambulaveris in via, &
mis vestris, & suspendite ea pro signo in manibus, accubueris atque surrexeris.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.quajt. 17. in 20. Scribetis ea super limina domorum vestra 20. Scribes ea super postes & januas domus
Dennt.i. 3.563.f. rum & januarum veltrarum :

21. ut multiplicentur dies tui, & filiorum tuo-
rum , in terra quam juravit Dominus patribas

ut daret eis quandiu coelum imminet terræ. Capital, L. fup.

22. Et fi obaudieritis omne præceptum if 22. Si enim cuftodieritis mandata quæ ego
tud.....

præcipio vobis , & feceritis ea , ut diligatis Do-
minum Deum vestrum, & ambuletis in omnibus

viis ejus, adhærentes ei,
23. ejiciet Dominus omnes gentes à facie vef 23. disperdet Dominus omnes gentes iftas an-
tra.....

te faciem veftram, & poffidebitis eas, quæ ma

jores & fortiores vobis sunt. Aug. Locut. 34

24..... & flumen magnum, flumen Euphra 24. Omnis locus, quem calcaverit pes vef- Jof. 1. 34
367.d.
tem......

ter, vester erit. A deserto, & à Libano, à Alu-
mine magno Euphrate usque ad mare occidenta-

le erunt termini vestri. Ibid. Lorut. 35.

25..... timorem vestrum & tremorem vestrum 25. Nullus stabit contra vos : terrorem velimponet Dominus Deus vefter super faciem uni- trum & formidinem dabit Dominus Deus vester verfæ terræ.....

super omnem terram quam calcaturi estis , ficut

locutus est vobis. Lucif. Cal.pro S. 26. Ecce ego dedi ante conspectum veftrum 26. En propono in conspectu vestro hodie tban, 184.d. hodie benedi&tionem & maledictionem:

benedictionem & maledictionem : 27. benedictionem , fi audieritis mandata Do

27. benedi&ionem , fi obedieritis mandatis mini Dei vestri, quæcunque ego mando vobis Domini Dei veftri, quæ ego hodie præcipio hodie :

vobis : Tertul, ads, Gnoff.

28..... maledi&tionem..... si erraveritis de via, 28. maledictionem , fi non obedieritis man825.6. quam mandavi vobis, ut abeuntes ferviatis deis datis Domini Dei vestri, sed recesseritis de via , aliis, quos non scitis.

quam ego nunc oftendo vobis, & ambulaveritis

poft deos alienos, quos ignoratis.

VULGATA N O V A.
Cùm verò introduxerit te Dominus Deus tuus vallem tendentem & intrantem procul.
in terram ad quam pergis habitandam, pones bene 31. Vos enim tranfibitis Jordanem, ut poffidea-
di&tionem super montem Garizim, maledictionem su- tis terram , quam Dominus Deus vester daturus est
per montem Hebal :

vobis, ut habeatis & possideatis illam.
30. qui sunt trans Jordanem, poft viam quæ ver 32. Videte ergo ut impleatis cæremonias atque
git ad folis occubitum, in terra Chananæi , qui ha- judicia, quæ ego hodie ponam in conspectu vestro,
bitat in campeftribus contra Galgalam, quæ est juxta

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
¥. 20. Ita quoque in Græco.

cordant ad verbum. Capitul. II. sup. fert : Ecce do vobis
V. 22. In Greco fic , Kalisou, par exon akkoule záras bodie benedi&tiones & maledi&tiones , nec malè ; nam Mr.
τας α7ολας ταύτας , &c.

Alex. & Ald. ed. hab. pluraliter, eurovías y xatáegese na tées
7.23. Gr. ipso initio hab. Kar šxcaxei , addirque Taï- propriè , exfecratio eft, seu imprecatio.
Ta, ad Gru , gentes; cætera ue in Lat. sup.

V. 27. Ad verbum è Græco. Similicer haber Tertul. I.
x. 24. Gr. Και από τη σο7αμε τα μεγάλα σόλαμε Ευ-

contra Gnoft. p. 825. b. præter feqq. præcepta..... præcipio,
opáte. August. ad hoc , flumen..... flumen : Repetitiones if- loco mandata..... mando.* Græc. chords..... Témopan.
ia , inquit , ufitatæ sunt in Scripturis , & rem decenter com *. 28. Ita legit Tertul. abfque interruptione ; at in
mendant.

Gr. poft hoc, Kai tùr xc7őegy, interponuntur ifta : car
V. 25. Ica de Græco , verbum è verbo : addit Auguft. μη ακέσατε τας εντολάς Κυρίε τε Θες ημών , όσα εγω ατέλ-
Non timorem & tremorem , quo ipfi timent s tremunt, sed 204cc vui Culleegy, reliqua ut in Lat. sup. exceptis his ,
quo timentur , & alios tremere faciunt. Poslec verti , ti acperbérles Mapsvelv, euntes fervire , loco ut abeuntes fer-
morem veftri.

viatis ; & cidale , novistis , pro scitis. *. 26. In Græco, crís well, do , non dedi ; reliqua con

29.

"

H

CAPUT XII.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
I.
Sta funt præcepta & judicia , quæ obferva-

Æc sunt præcepta atque judicia , quæ
facere debetis in terra, quam

Dominus
Deus patrum tuorum daturus est tibi, ut posli-
deas eam cun&tis diebus quibus super humum

gradieris. 2. Perditione perdetis omnia loca , in quibus Tertul. adv.Gnoft.

2. Subvertite omnia loca, in quibus colue-
825.6.
servierunt nationes deis, quas vos poflidebitis runt gentes, quas poffeffuri estis, deos suos su-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. In Græco similiter , nisi quod deest sunt , poft *. 2. Ita Græcè usque ad vocem nationes , cujus loco
ifta ; & pro obfervabitis , legitur qurážene gå motiv. eft, fxki; at in Mf. Oxon, lic : fxei Tà ferm : tum sequitur,

[ocr errors]

NOVA.

LIBER DEUTERON. Cap. XII. 351
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
per montes excellos, & colles, & subter omne hæreditate , super montes, & colles , & arbo. Tertul. ubi fupi
lignum frondofum.

res densas quasque. Sup. 7. 3. Dissipate aras eorum , & confringite sta

3.

Effodietis aras earum, evertetis & com. 25. tuas , lucos igne comburite, & idola commi- minuetis staticula earum , & excideris lucos ea2. Mac. nuite : disperdite nomina eorum de locis illis. rum , & sculptilia deorum ipsarum concremabi12.40.

tis igni : & disperdetis nomen eorum de loco illo,

VULGATA 4. Non facietis ita Domino Deo vestro :

Dominus Deus verter. s. sed ad locum, quem

S..... 6. Vide Not. 8. Non facietis ibi quæ nos hic facimus hodie
elegerit Dominus Deus vel-

singuli quod fibi rectum videtur.
ter de cunctis tribubus vestris, ut ponat nomen suum 9. Neque enim usque in præsens tempus venistis
ibi , & habitet in eo , venietis :

ad requiem & poffeffionem , quam Dominus Deus
6. & offeretis in loco illo holocausta & victimas vester daturus est vobis.
vestras, decimas & primitias manuum veftrarum, & 10. Tranfibitis Jordanem, & habitabitis in terra,
vota atque donaria, primogenita boum & ovium. quam Dominus Deus vester daturus eft vobis, ut rea

7. Et comedetis ibi in conspectu Domini Dei vel- quiescatis à cun&tis hoftibus per circuitum: & absque
tri: ac lætabimini in cunctis, ad quæ miseritis manum ullo timore habitetis
vos & domus vestræ , in quibus benedixerit vobis
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
1. in loco quem elegerit Dominus Deus vef 11. & erit locus quem elegerit Dominus Deus MS. Floriac, 9, 10)
ter, ut fit nomen ejus in eo : illuc omnia, quæ vester , invocari nomen fuum ibi : afferetis om-
præcipio , conferetis : holocausta , & hostias, nia, quæ præcipio vobis hodie: holocausta vef-
ac decimas, & primitias manuum vestrarum : tra, & facrificia , & decimas vestras, & primitias,
& quidquid præcipuum est in muneribus, quæ & dona veftra : & omnia quæ elegit de manibus
vovebitis Domino,

veftris , quæcunque voveritis Domino Deo vel.

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

quem videris :

[ocr errors][ocr errors]

12. Ibi epulabimini coram Domino Deo vestro, 13. Cave ne offeras holocausta tua in omni loco;
vos, & filii ac filiæ vestræ , famuli & famulæ, at-
que Levites qui in urbibus veftris commoratur : ne 14. sed in eo, quem elegerit Dominus , in una
que enim habet aliam partem & poílellionem inter tribuum tuarum offeres hoftias , & facies quæcunque
vos.

præcipio tibi,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 15. Sin autem comedere volueris , & te elus 15..... fecundùm desiderium animæ tuæ occi- Adim. ap. Aug. t. carnium dele&averit, occide , & comede juxta de , & manduca omnem carnem , juxta volupta- 8. 128.c. benedi&tionem Domini Dei tui, quam dedit tibi tem, quam dedit tibi Dominus..... in urbibus tuis : five immundum fuerit, hoc est, maculatum & debile : five mundum , hoc eft, integrum & fine macula, quod offerri licet, ficut capream & cervum , comedes,

16. absque esu duntaxat fanguinis , quem su 16. cave autem ne sanguinem manduces , sed per terram quasi aquam effundes.

effunde tanquam aquam fuper terram. 17. Non poteris comedere in oppidis tuis 17. Non poteris manducare in civitatibus tuis Aug. Locur. 36.10 decimam frumenti, & vini, & olei tui, primo- decimationem frumenti tui.....

3. 367...
genita armentorum & pecorum, & omnia quæ
voveris, & fponte offerre volueris , & primitias
manuum tuarum :

VULGATA N O V A.
18. sed coram Domino Deo tuo comedes ea, in vites qui manet in urbibus tuis : & lætaberis & re-
loco quem elegerit Dominus Deus tuus , tu & filius ficieris coram Domino Deo tuo , in cunctis ad quæ
tuus & filia tua, & fervus & famula , atque Le extenderis manum tuam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
τοϊς θεοίς αυτών , ες υμείς κληρονομείτε αυτες επί των ορέων υμών, όσα αν εύξαθε Κυρίω τω Θεώ υμών.
των υψηλών , και επί των 9ινών, και υποκάτω δένδρα δασέως. V. 15. Addit Aug. ibid. Ipfe (Adimantus ) in his vero
In MI. Oxon. adres dévopy.

bis, que posuit de Veteri Teftamento, animadvertere potuit,
*. 3. Giæc. Kai xataoncfe7s To's Barce's cutãr, Cure non ad immoderatam voracitatem pertinere quod dictum eft:
2pitelé tès súnces autãr, &c. ut in Lat. excepto ver Secundùm defiderium , &c. hæc autem fic habentur Græ-
bo, á Toneita, pro difperdetis.

ce :'Αλ' ή αν πάση επιθυμία σε θύσεις, και φαγη κρέα, κα-
**.5.6. Huc redeunt quæ Tertullianus ait l. contra τα την ευλογίαν Κυρίε τε Θεέ C , ήν έδωκέ Cοι, &c. Sed
Jud. c. 5. 138. c. Invenimus præfcriptum populo Ifraeli , ut in omni cupiditate tua madabis , & comedes carnes , fecun-
facrificia nullo in loco offerrentur Deo , quam in terra repro dùm benedictionem Domini Dei tui , quam dedit tibi. In
milianis , quam Dominus Deus daturus effet populo Ifraeli, confequentibus tamen Augustinus constanter legit ut fup:
& patribus eorum ; introducto Ifrael, celebrarentur facri 8.16. Idem valet quud in Græco est : Clayv aina's
ficia és holocausta , tam pro peccatis quam pro animabus. Ea- pádege , 'A Tùy gür eixerite durò wsúd wp. Tantummodo
dem etiam referri poilunt ad y. 13. & 14. inf. Janguinem non comedetis ; in terram effundetis illum ficut

X. II. Græc. Kai ésou ó tótos óv óv srafu la Kúeros aquam. Capitul. Lvi, fup. Attendite ne manducetis Jan-
ο Θεός ζε, επικληθήναι το όνομα αυτά εκεί εκεί οίσετε σαν guinem.
τα όσα έχω ντέλομαι υμϊν ήμερον , τα ολοκαυτώματα $. 17. Ita Græcè. Aug. notar dici , non poteris, pro eo
wpcorn ag rà gu Grácpara ver, men ta ftud é malce vucur, „ quod est , non debebis. :
τας απαρχές των χειρών υμών» και πάν εκλεκτών των δώρων

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Gen, 28. 14.
Exod. 34. 24.

20.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ambr. in Pf. 118. 19. Attende tibi ne derelinquas Levitem per 19. Cave ne derelinquas Levitem in omni 1.1.1181... omne tempus quo vixeris super terram.

tempore quo versaris in terra.

VULGATA NOV A.
Quando dilataverit Dominus Deus tuus ter animam comedere cum carnibus :

'minos tuos, ficut locutus eft tibi, & volueris vesci 24. sed super terram fundes quasi aquam,
Inf. 19.8.
tarnibus, quas desiderat anima tua :

25. ut bene fit cibi & filiis tuis poft te, cùm fece.
21. locus autem, quem elegerit Dominus Deus tuus ris quod placet in conspectu Domini.
ut sit nomen ejus ibi, fi procul fuerit , occides de 26. Quæ autem sanctificaveris, & voveris Domi-
armentis & pecoribus, quæ habueris , ficut præcepi no, tolles, & venies ad locum , quem elegerit Do-
tibi, & comedes in oppidis tuis, ut tibi placet. minus :

22. Sicut comeditur caprea & cervus, ita vescêris 27. & offeres oblationes tuas carnem & fangui-
eis : & mundus & immundus in commune vescentur. nem super altare Domini Dei tui : sanguinem hostia-

23. Hoc folum cave, ne sanguinem comedas : san rum fundes in altari : carnibus autem ipse vescêris.
guis enim eorum pro anima est : & idcirco non debes
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Capir. Lvii.foep.
28. Custodi & fac omnia verba quæ ego man-

28. Observa & audi omnia quæ ego præci.
do tibi.....

pio tibi , ut bene sit tibi & filiis tuis poft te in
sempiternum , cùm feceris quod bonum eft &

placitum in conspectu Domini Dei tui. Aug.quaft. 49. in 29. Si autem exterminaverit Dominus Deus

29. Quando disperdiderit Dominus Deus tuus Inf. 19. Judor. 3.611.6.d. tuus gentes, in quas tu intras hæreditare terram ante faciem tuam gentes , ad quas ingredieris 1,

eorum, à conspectu tuo , & hæreditabis eos , & poflidendas, & possederis eas , atque habitave-
habitabis in terra eorum :

ris in terra earum :
30. attende tibi ipsi , ne exquiras sequi eos , 30. cave ne imiteris eas , poftquam te fue-
postquam exterminati fuerint à facie tua, ne ex rint introeunte subversæ, & requiras cæremonias
quiras deos eorum, dicens : Quemadmodum fa- earum, dicens : Sicut coluerunt gentes iftæ deos
ciunt gentes diis suis, faciam & ego.

suos, ita & ego colam.
31. Non facies ita Domino Deo tuo. Abomi 31. Non facies similiter Domino Deo tuo.
namenta enim , quæ Dominus odit , fecerunt diis Omnes enim abominationes, quas aversatur Do-
suis, quoniam & filios furos & filias suas combu- minus , fecerunt düs fuis , offerentes filios & fi-
runt igni diis fuis.

lias , & comburentes igni.
Capit. LVIII. fup. 32. Omne verbum quod ego mando tibi , 32. Quod præcipio tibi , hoc tantùm facita
custodi, & fac.....

Domino : nec addas quidquam, nec minuas.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 19. Vix meliùs è Græco.

quaris eas pofteaquam exterminata fuerint à facie tua ; ne
#. 28. Græcè : Quizas, w drive , is woIÁCEIS , Obferva , requiseris deos illarum, dicens : Quemadmodum faciunt na-
8 audi , & facies , &c. ut supra.

tiones deis fuis, o ego ita faciam.
. 29. Græcè, deest oú , ante intras , quod tamen eft W. 31. Ita Mss. Gr. Alex. & Oxon. cum editt. Ald. &
in Mr. Alex. subinde post intras , additur exsi, illuc i pau- Compl. nisi quod pro odit , hab, fusiCycs , seu fuļCuos ,
lòque post , habetur åtò meg CÓTY 08, à facie tua , pro odio habuit : Mss, tamen præd. delent w, ante filios, &
conspectu tuo: mox ita : w xa7cxrn@greuuons avtar, xa ponunt a, ante igni , cum edit. Aldina. Plús variac
701xúcns , &c. hæreditaveris enm , & habitaveris ; sed in Mr. Gr. Vatic. à quo abest vox Domino ; exinde post enim ,
Alex. legitur : xalaxmu@grophorus OTUS, y xa xúcgis, ut in fic eft , Kupit å friluce, Domini quæ odio babuit ; tum ad-
Lat. fupra ; in editt. Ald. & Compl. xatamanegropúc 15 ditur , poft fecerunt , ut & post comburunt ; deleturque
Εντές.

8, ante. filios.
. 30. Ita Græc. sec. Ms. Alex. ac editt. Ald. & Compl. . 32. Ad verbum è Græco, præter hæc, tibi , cufto-
nisi quod addunt TATA , ad vocem , fru, gentes : à Mr. di, & fac , pro quibus, vuir Cúpeegy, Tito purcąn motiv,
autem Vatic. absunt hæc ne exquiras deos eorum , sed vobis hodie, hoc cuftodies , vel observabis facere ; in Mf,
legitur in aliis , & fxMTýders Ty's get's dutô. Tertul. I. tamen Oxon. ac edd. Ald. & Compl. habetur Coí, pro
advers. Gnost. 825. b. fimiliter habet : Cave tibi , me len cuir.'

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XIII.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
I

aut

I surrexerit in medio tui prophetes , aut somnium fomnians, & dederit tibi

qui somnium vidisse se dicat, & prædi-
vel oftentum

xerit signum atque portentum,
2. & evenerit, & dixerit : Eamus, & servia 2. & evenerit quod locutus est, & dixerit
mus diis aliis quos non scitis :

tibi : Eamus , & fequamur deos alienos quos

ignoras, & serviamus eis :
3. ne audiatis fermonem prophetæ aut som 3. non audies verba prophetæ illius aut som-
niatoris illius : quia tentat vos Dominus Deus niatoris : quia tentat vos Dominus Deus vester

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Y. 1. Ita in Græco, nifi quòd primarum vocum ordo Oxon. desunt ifta : xed ?209 tò ouuestoy ý réess, sequun-
fic invertitur : 'Ear de dyosat a coi cpopuítus , i 'YUTYICC tur verò : xai réyour strmo Topeu.Jauer, &c. Lucif. Calar.
?óusvos Númv!Or , &c. Lucif. Calar. 1. de non parc. in I. de non parc, in De. del. p. 228. b. fic hab. Et venerit fo-
De. del. 228. b. sic habet : Si autem resurrexerit in te pro- gna faciens aut prodigia, 5 dixerit ad te , dicens : Eamus
pheta , aut fomnium fomnians , dederit fignum ant pro- ferviamus diis alienis , quos nescitis. Aug. verò quæst.
digium. Similiter Auguft. quæst. 19. in Deut. to. 3. 563.g. 19. in Deur. to. 3. 563. g. ita Græcum reddit ad verbum :
Si aktem fierrexerit in te propheta , feu fomniator fomnians , Et venerit fignum five prodigium , quod locutus eft ad te
6 dederit tibi fignum vel prodigium.

dicens : Eamus, & ferviamus diis aliis quos nefcitis. Vide
C. 4.2. Gr. Kalexen to Cnkelov in to thes, o exémuoe após Capitul. Lvin. fup.
Cenéywr llopev.9 Wuer, &c. ut in Lat, sup. In Mf, tamen *. 3. Disfimilia nonnulla in Græco, ubi fic : Qux axeu-

[ocr errors]
« ZurückWeiter »