Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
2. Mare 25. Sculptilia eorum igne combures : non 25..... non concupisces argentum vel aurum Aug. ep. 47. ad
11.40. concupisces argentum & aurum , de quibus facta illorum, nec accipies inde tibi, ne excedas, prop- Publicos. 2. 111.6.

funt, neque affumes ex eis tibi quidquam, ne ter illud quoniam abominatio eft Domino Deo
offendas, propterea quia abominatio eft Domini tuo.
Dei tui,

26. Nec inferes quippiam ex idolo in domum 26. Et non conferes exsecramentum in do.
tuam, ne fias anathema , ficut & illud est. Quali mum tuam , & eris anathema, sicut & illud eft.
fpurcitiam detestaberis, & velut inquinamentum Et offensione offendes, & coinquinatione inqui-
ac fordes abominationi habebis , quia anathema naberis abominatione illa , quia anathema est.

elt,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.25. Græcè : Oux o'tilu urosis úpruelov, od è Xpucior ár' #. 26. Græc. Kai y'x elocissis BSéxuyua tis tòy..... a arc-
αυτών και λήψη ζεαυτώ, ( Mr. Oxon. * και λήψη σεαυτώ, θεμα έση ώσπερ τετο. Προσοχθίομαι σe9σεχέιείς, και βδε-
Mf. Alex, cum editt. Ald. & Compl. na Osiv ceavtớ ) Law at pati ßteručn, ŐT, &c. In Mr. Oxon. xai fon arabe-
acions di duro, &c. ut in Lat. fup. Capitul. xxv. fup. Hece, & in Ald. edit. xai Tšto, deinde , Negoox.Iisually
Et non concupisces aurum vel argentum de sculptilibus eo-
rum , sed anatbemarsfabis ea.

&c.ut up.

[blocks in formation]

"O

"O obfervabitis: ut vivatis...

[ocr errors][ocr errors]

Luc.4.

te ,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Mne mandatum, quod ego præcipio ti-

, quæ trado vobis hodie, Capit. fup. XXVI.
bi hodie, cave diligenter ur facias : ut
positis vivere, & multiplicemini , ingressique pof-
fideatis terram , pro qua juravit Dominus patri-
bus veftris.

2. Et recordaberis cun&i itineris, per quod 2. Et recordaberis omnem viam , quam duxit Aug.quafl. 13.in adduxit te Dominus Deus tuus quadraginta annis te Dominus Deus tuus in deserto, ut affligeret Deus, t. 3.560.fo per defertum, ut affligeret te, atque tentaret , & te, & tentaret te , & cognita faceret quæ in cornota fierent quæ in tuo animo versabantur , utrùm de tuo sunt, fi observabis mandata ejus, an non. custodires mandata illius , an non.

3. Affixit te penurià , & dedit tibi cibum 3.... & cibavit te manna , quod non sciebant Iren... 4.6.16.

manna , quod ignorabas tu & patres tui : ut of patres tui : uti cognofcas quoniam non in pane 247.6.
Mar. 4. tenderet tibi quòd non in solo pane vivat homo, solo vivit homo, sed in omni verbo Dei, quod
fed in omni verbo quod egreditur de ore Dei. procedit de ore ejus, vivit homo.

VULGATA NOVA.
Vestimentum tuum, quo operiebaris, nequa- abyssi :
quam vetuftate defecit , & pes tuus non eft fubtritus , 8. terram frumenti, hordei , ac vinearum , in qua
en quadragefimus annus est.

ficus , & malogranata , & oliveta nascuntur : terram
s. Ut recogites in corde tuo, quia ficut erudit fi- olei ac mellis.
lium fuuin homo, fic Dominus Deus tuus erudivit 9. Ubi absque ulla penuria comedes panem tuum,

& rerum omnium abundantia perfruêris : cujus lapi-
6. ut cuftodias mandata Domini Dei tui , & am- des ferrum sunt , & de montibus ejus æris metalla
bules in viis ejus, & timeas eum.

fodiuntur :
7. Dominus enim Deus tuus introducet te in ter 10. ut cùm comederis , & fatiatus fueris, benedi-
ram bonam, terram rivorum aquarumque & fontium: cas Domino Deo tuo pro terra optima , quam dedit
in cujus campis & montibus erumpunt Auviorum tibi.
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
11. Observa , & cave nequando obliviscaris 11. Attende tibi, ne obliviscaris beneficia Do- Ambr.l.1. de Cain
Domini Dei tui, & negligas mandata ejus atque mini Dei tui, & non custodias mandata & ju- & Ab.6.7.196.b.
judicia & cæremonias , quas ego præcipio tibi dicia & justitias illius, quæ ego præcipio tibi ho.c.
hodie :

die:
12. ne poftquam comederis & satiatus fueris, 12. ne cùm manducaveris & repletus fueris,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Ita in Græco, exceptis his , dyw extémoueel , ego proficiscitur ex ore Dei. Ambrof. I. 2. & 3. offic. tn. 2.
mando , pro trado ; & quid'teade Foliv, custodietis facere, 92. c. 120. b. Non in pane solo vivit bomo , sed in omni
pro obfervabitis.

verbo Dei. Capitul. sup. xxvi. Er dedit vobis Dominus
V. 2. Eadem leguntur Græcè, nisi excipiatur unum , manna : 'ut sciretis , quia non in pane tantùm vivit homo ,
didywagan , cognita fierent , pro cognita faceret. Cypr. 1. de fed in omni verbo Dei.
mortal. p. 232. a. his & seqq. alludere videtur , dicens : ť.11. Diffimilia nonnulla in Græco , scilicet , poft ver-
Dominus Deus tuus vexabit te , & famem injiciet tibi : 8 bum obliviscaris , deest vox beneficia , subinde fic, tê min
cognofcetur in corde tuo , fi bene cuflodieris pracepta ejus , quratar, ut non, loco e non cirstodias , addito castig
Jove non. Capitul. xxvi. sup. Et in mente babete omnia poft mandata ; demum loco juftitias.... quæ , legirur
que experti eftis in defertis.

constanter dexcipala.... öca, juftificationes ..... quafcunque.
. 3. Antecedunt ista in Græco. Kæì txaxacé ce, enco Capitul. xxvu. sup. Ambrosio faver his : Attende tibi, ne
rayxorude os , Et afflixit te, s efurire te fecit ; deinde ut obliviscaris beneficia Domini Dei tui : at ipse 1. 6. Hex.to.
in Lat. supra , exceptis paucis , nempe, nors.cox , noverant, 1. 133. d. e. alludens forsan dicit : Attende tibi , ne obli-
pro sciebant ; ivoc avaylein gol, ut annuntiarce tibi , pro viscaris Deum qui fecit te.
uri cognofcas ; duosia!, vivet, híc & infra , pro vivit ; de 7. 12. Similiter in Græco, nisi quod ibi non reperitur
niquè dia sónce?cs Osê, per os Dei, loco de ore ejus , de- cìm , ante domos , & pro habitare cæperis, legitur fimpli-
lera præced. voce Dei. Iren. 1. 5. c. 21. 318. b. rursus citer , xalexxions, habitaveris. Eadem rursus haber Ambrof.
hab. Non in pane tantùm vivit bomo. Similiter Novat. ep. 1. 6. Hex. 10. 1. 133. d. e. Attende tibi , Lex dicit , ne
de cib. Jud. 1065. f, additque , fed in omni verbo quod cùm manducaveris & fatiatus fueris , dontos adificavo:

:

cis ,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. ubi fup. & cùm domos bonas ædificaveris , & habitare domos pulchras ædificaveris, & habitaveris in

cæperis in eis ,

13. & oves tuæ, & boves tui cùm repleti fue 13. habuerisque armenta boum , & ovium
rint, & cùm ære, argento, & auro completus greges , argenti & auri cunctarumque rerum co-
fueris, & omnia poflidere coeperis , & plena piam ,
fuerint horrea tua,

14. exaltes cor tuum, & obliviscaris Domi 14. elevetur cor tuum , & non reminiscaris
num Deum tuum.....

Domini Dei cui , qui eduxit te de terra Ægypti,

de domo fervitutis :
VULGATA

NOVA.
15. & ductor tuus fuit in solitudine magna at 16. & cibavit te manna in solitudine, quod nef-

Exod. Num. 20. 9. 89 que terribili , in qua erat ferpens datu adurens , & cierunt patres tui. Et poftquam afflixit ac probavit, 16.14. 21.6.

scorpio ac dipsas, & nullæ omnino aquæ : qui cdu- ad extremum mifertus eft tui, Exod. 17. 6. xit rivos de petra duri lima , VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr, ibid. 196.d. 17. ne dicas in corde tuo ; Virtus mea, & po 17. ne diceres in corde tuo : Fortitudo mea,
tentia mea fecit mihi virtutem hanc magnam. & robur manus meæ , hæc mihi omnia præstitc-

runt.
18. Sed in mente tua habebis Dominum Deum 18. Sed recorderis Domini Dei tui , quòd ipfe
tuum, quoniam iple dat vires , ut facias virtu, vires tibi præbuerit , ut impleret pactum fuum,
tes.....

super quo juravit patribus tuis , ficut præsens in.

dicat dies.

VULGATA N O V A.
19. Sin autem oblitus Domini Dei tui , secatus 20. Sicut gentes , quas delevit Dominus in introitu
fueris deos alienos, coluerisque illos & adoraveris : tuo , ita & vos peribitis , fi inobedientes fueritis voci
ecce nunc prædico tibi quòd omnino difpereas. Domini Dei vestri,

NOTE AD VERSION EM ANTIQUAM.
Pis , habitare cæperis. Tertul. 1. 4. adv. Marc. 709. a. similiter l. ady. Psych. 984. a. uno excepto extollatur ,
Ne cum manducaveris & repletus fueris, 8 domos ma pro exaltetur. Hieron. in Ezech. 16. to. 3. 806. e. post
gnas ædificaveris , deinde pecoribus , &c.

omisso hoc, & ha aurum , ita pergit , obliviscaris Domini Dei tui , omillis
bitare cæperis in eis : similiter l. cont. Psych. 984. a. No præced. In Gr. fic : intes bñs rñ xapdiq , y o'rináin Kupis,
cùm manducaveris & biberis , & domos optimas ædificave- &c.
ris, ovibus , &c. Hieron. verò in Ezech. 16. to. 3. 806. . 17. Eò etiam spectant quæ idem Ambrof. habet ep.
e. Ne comedens , 8 bibens , & faturarus, ædificatis.domi 41. to. 2. col. 962. e. Cùm te induxerit Dominus Deus
bus optimis , habensque oves, &c. Gr. Mà payer y ff T240 tuus in terram alienam , manducaveris frutius alienos,
Θείς, και οικίας καλός οικοδομήσας, και κατοικήσας αυταίς. non dicas : Virtus mea , & juftitin mea hoc mihi dedit ; fed

ν. 13. In Gr. Kαι των βοών σε, και των προβάτων σε σλα Dominus donavit Deus. Item 1. 6. Hex, col. 134. f. No
Jurléviwr 60l, dipyupir aj xpugis woulur. Tévos 601, rj Tártwr dicas : Virtus men, & manus mea banc mihi posle lionem pa-
όσων σοι έσαι πληθυνθέντων σοι , id est , 8 bobus tuis , & ravit : & in Pf. 1. col. 753. a. Virtus mea , & fortitudo
ovibus tuis multiplicatis tibi , argento auto multiplicato mea hac tribuit mihi. In Gr. xù $1795 &..... 'Higus mes ,
sibi , omnibus quacunque tibi erunt multiplicatis tibi. Idem και το κράτος της χειρός με εποίκσε, ας, ut fup. Recte Au-
Ambrof. l. 6. Hex. to. 1. 133. e. alio modo : Et pecoria gust. 1. de Gra. & lib. arb. to. 10. col. 726. d. Ne dicas
bus tuis repletus fueris , & auro , 8 argento abundaveris , & in corde tuo : Fortitudo men , & potentia manus meæ fecit
omnibus quacunque tibi fuerint in multitudine

exaltes ,

mihi virtutem magnam hanc. Ferrand. Diac. ep. ad Regi&c. Tertul. verò l. 4. advers. Marc. p. 709. a. fic : Peco num, p. 157. Ne dicas in corde tuo : Virtus mea , por ribus , bubus tuis multiplicatis , & pecuniâ , y auro , tentia mea fecit mihi virtutem hanc magnam. Vide Capiexaltetur , &c. fimiliter advers. Psych. 984. a. Ovibus , tul. xxvIII. sup.

bobus tuis multiplicatis, & argento , & auro, extollatur, 7. 18. Græcè : Kai prathon Kupír es o8 , 02 autés &c. Hieron. denique in Ezech. 16. to. 3. 806. e. fic : 601 dit war i gün iš woñoce dérapere, &c. Aug. I. de Gra. Habensque oves, boves , argentum , & aurum , oblivif- & lib. arb. to. 10. col. 726. d. Sed memoraberis Domini &c.

Dei tui , quia ipse tibi dat fortitudinem facere virtutem. $. 14. Idem Ambr. l. 6. Hex. 133. e. Exaltes te cor Ferrand. Diac. epist. ad Regin. p. 157. Sed memoreris de, & obliviscaris , &c. ut sup. Tertul. I. 4. adv. Marc. Domini Dei tui , quia ille tibi dar potentiam ad faciendam 709. a. Exaltetur cor tuum , & obliviscaris Domini Dei tui : virtutem.

saris,

A

A

3. 366.d.

CAPUT I X.
VERSIO ANTIQUA,

VULGATA NOVA.
:
Capitul. xxix sup. 1.

Udi Ifraël : Tu transgredieris hodie Aug. Locut, 24.1. & poflidebis gentes magnas..... civitates

Jordanem , ut poflideas nationes maxi-
magnas & muratas usque in cælum,

mas & fortiores te, civitates ingentes & ad coe-
lum usque muratas,

2. populum magnum atque sublimem , fi-
lios Enacim, quos ipse vidisti , & audifti , qui-

bus nullus poteft ex adverso resistere. Capitul.xxix.sup. 3. Et scies quia Dominus Deus tuus præcedet 3. Scies ergo hodie quod Dominus Deus tuus te.....

ipse transibit ante te , ignis devorans atque con

lumens , qui conterat eos & deleat atque dispera
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. Græcè, diabaiveis , transs , pro tranfies , pau co muratas, exstat munitas. Gr. Teixupsis.
Idque poft , cioattiv xan@groñool , vel ur inMís. Alex. & 8. 3. Gr. Και γνώση σήμερον ότι.... έτος προπορευσεται
Ox. ý xan@gropeñoas, loco eo poffidebis ; exinde post ma po wO9O6T8 08. Et cognofces hodie quia Dominus Deus tuus
gnas , sequitur , dj glupótees vãvor ü vnsis , fortiores bic præcedei ante faciem tuam.
magis quàm ves; reliqua ad verbum : in Capitulo fup. lo.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Exod.32. 7.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
dat ante faciem tuam velociter , sicut locutus
eft tibi,

4. Ne dicas in corde tuo, cùm deleverit eos 4. Ne dicas in corde tuo, cùm consumere cce- Ambr.l.1.de Cain
Dominus Deus tuus in conspectu tuo : Propter perit Dominus Deus tuus gentes illas à conspec- $ 16. 6. 7. 8. Iq
justitiam meam introduxit me Dominus ut ter tu tuo, dicens : Propter justitiam meam indu- 196.f.
ram hanc pofliderem , cùm propter impietates xit me Dominus pollidere terram istam , fed
suas iftæ deletæ fint nationes.

propter iniquitates gentium iftarum extirpavit

illos Dominus à facie tua. s. Neque enim propter justitias tuas, & s. Non in justitia tua , & dire&tione cordis Hieron. l. 1. cont. æquitatem cordis tui , ingredieris ut poflideas tui, intrabis ut pofsideas terram eorum : fed in Pelag.s. 4. 507.66 terras earum : sed quia illæ egerunt impiè , in- impietate eorum Dominus Deus tuus consumer troeunte te deletæ sunt : & ut compleret ver eos à facie tua : ut susciter verbum, quod locubum suum Dominus , quod sub juramento pol- tus est patribus tuis, Abraham, Ifaac,& Jacob. licitus est patribus tuis , Abraham, Isaac , & Jacob.

6. Scito ergo quòd non propter justitias tuas 6. Et fcias hodie quia non propter justitias Aug.quaft. 14. in Dominus Deus tuus dederit tibi terram hanc op- tuas Dominus Deus tuus dat tibi terram bonam Deut.t. 3.560.ge timam in possessionem , cùm durissimæ cervicis iftam hæreditare , quoniam populus dura cervifis populus.

ce es. 7. Memento, & ne obliviscaris, quomodo 7. Memor esto , ne obliviscaris, quanta cxa Ibid. 561. A.Ch ad iracundiam provocaveris Dominum Deum cerbafti Dominum Deum tuum in deferto. Ex tuum in folitudine. Ex eo die, quo egressus es qua die existis de terra Ægypti, donec veniftis in ex Ægypto usque ad locum iftum , semper ad- locum hunc, increduli perseveraftis quæ ad Doversùm Dominum contendifti.

minum.
Exod.

8. Nam & in Horeb provocafti eum, & 8. Et in Choreb exacerbastis Dominum.....
17.6. & iratus delere te voluit ,
19. 3.

VULGATA

N O V A.
Exod. 9. quando ascendi in montem, ut acciperem ta- quando concio populi congregata est.
24. 18. bulas lapideas, tabulas pa&i quod pepigit vobiscum 11. Cùmque transissent quadraginta dies, & to-

Dominus : & perseveravi in monte quadraginta die tidem noctes, dedit mihi Dominus duas tabulas la-
bus ac noctibus , panem non comedens, & aquam pideas, tabulas foederis ,
non bibens.

12, dixitque mihi : Surge, & defcende hinc citd:
Exod. 10. Deditque mihi Dominus duas tabulas lapi- quia populus tuus, quem eduxisti de Ægypto, dese-
31.15.60 deas scriptas digito Dei, & continentes omnia ver ruerunt velociter viam quam demonftralti eis, fece.
32. 15. ba quæ vobis locutus est in monte de medio ignis, runtque fibi conflatile.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
13. Rursumque ait Dominus ad me : Cerno 13. Et dixit Dominus ad me.....

Capit. XXXIII. fupi quòd populus ifte duræ cervicis sit :

14. dimitte me ut conteram eum , & deleam 14..... sine me, & deleam illos.....
nomen ejus de sub cælo , & constituam te su-
per gentem, quæ hac major & fortior fit.
15. Cùmque de monte ardente descenderem , 15..... descendi de monte.....

Capitul, XXXIV. & duas tabulas fæderis utraque tenerem manu ,

16. vidissemque vos peccaffe Domino Deo 16. & vidi quia peccaftis.....
vestro, & fecisse vobis vitulum conflatilem , ac
deferuifle velociter viam ejus , quam vobis of-
tenderat :
17. projeci tabulas de manibus meis, con 17.... & projeci tabulas de manibus meis, &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.4. A Græco Vatic. absunt ultima verba , fed prop- vecor ) Alpacle, aj to 'I cæcik, wg two ’Icxl. Non prope
ter iniquitates , &c. priora verò concordant, nifi excipias ter justitiam tuam , neque propter jantitatem cordis tui , tu
ifta , & T Carcaño , loco cim consumere cæperit ; item introibis ad hæreditandam terram eorum : fed propter impie-
apo wegún C8 , pro à coupedu tuo , & xxuegronvoai tür tatem gentium iftarum , Dominus exterminabit eos à facie
gür Tv áratuiv zaútur, loco polfidere terram iftam. Aug. Loc. tua : & ut firmet testamentum , quod juravit Dominus pa-
25. to. 3. 366. d. pene ad verbum : Ne dicas in corde tuo, tribus nostris , Abraham, Isaac , 85 Jacob.
cúm consumpserit Dominus Deus tuus gentes iftas anse fa $.6. Aprè ad Græc, nili excipias verbum fcias , pro
ciem tuam , dicens : Propter justitias meas induxit me Do quo yráon. Hieron. I. 1. cont. Pelag. to. 4. 507. c. fic
minus hæreditare terram bonam iftam. Capitul. xxx. sup. habet : Er scies quòd non in juftitia tua Dominus Deus tuus
Non dicas in corde tuo : Propter justitias meas introduxit dabit tibi terram optimam , ut poßideas eam , quia populus
me Dominus in terram iftam. In Mss. eriam Alex. & Ox. duræ cervicis es tu.
nec non in editr. Ald. & Compl. legitur , die tas do #.7. Ita in Græco , præter hoc , & Airúm 78 , ex
Motocuvas i8 , non tù dolore cúrny , ut in Var. Similiter Ægypto 85 , loco de terra Ågypti donec. In Ms. tamen Ox.
ultiina prætermifla in cod. Vatic. prædicti Mss. ac edict. ac editr. Ald. & Compl. ex rus Airút T8, fws ja@s74 , &c.
fubjiciunt cum Ambros. ama dia tù délelor TW @ Capirul. fup. xxxi. In mente habete , quoties exacerbave-
τήτων Κύeιος εξολοθρεύσει αυτές προ (Oxon. & Αld. απο ) ritis Dominum in dejertis diffidentes.
megtám8 08. Apud Hieron. l. 1. contra Pelag. to.4. 507. V.8., Similiter habet Capitul. xxx11. sup. cum Græco :
c. fic: Ne dicas in corde tuo , cùm fubverterit cos Dominus addit Capitul. quando feciftis conflatile , Gr. infra , $. 16.
Deus tuus à facie tua : In justitia mea introduxit me Do χωνευτόν. .
minus , ut poffideam terram hanc , quia in impietate gen-

. 13. Ita Græcè.
tium iftarum Dominus consumet eos à facie tua.

8. 14. Gr. Kai vùr fabér persone@pūtas dutés, ad ver-
. s. Gr. Ouxided twv dixa.ocúrny o8 , I'M? ( Alex. j) bum , Et nunc dimitte me exterminare eos.
Λια την οσιότητα της καρδίας σε , συ είσπορεύη κληρονομήσαι Ť. 15. Sic etiam in Græco.
την γην αυτών· αλα δια την ασέβειαν των εθνών τύτων Κύ *. 16. In Græco, ay it wr , & videns. Vide fupra Note
eιος εξολοθρεύσει αυτές από προσώπε σε· και ένα σύση την δια- ad ν. 8.
θήκην ήν ώμοσε Κύeιος τους πατράσιν υμών , ( Alex, & Compl. #.17. Græcè : Kai baina bómeros tær dúo Traxwv, épose
Tom. I.

XX

[merged small][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. confregi illas.

fregique eas in conspectu vestro. Capitul. xxxv. 18. Et deprecatus fum Dominum iterum ficut

18. Et procidi ante Dominum ficut priùs , priùs, quadraginta diebus & quadraginta nocibus quadraginta diebus & no&tibus panem non copanem non edi, & aquam non bibi..... medens , & aquam non bibens', propter omnia

peccata veftra quæ geffiftis contra Dominum

& eum ad iracundiam provocaftis : Hieron. in Isai.54. 19. tremens fum, & meticulofus.....

19. timui enim indignationem & iram illius, i. 3. 399.n.

qua adversùm vos concitatus, delere vos voluit,

Et exaudivit me Dominus etiam hac vice. Capitul, xxxvI. 20. Et in Aaron iratus eft valde.....

20. Adversùm Aaron quoque vehementer fup.

iratus , voluit eum conterere , & pro illo simili

ter deprecatus sum. Capitul. xxxvII. 21...... & sumpsi, & combusfi illum.....

21. Peccatum autem vestrum quod feceratis , id est vitulum , arripiens , igne combusli , & in frusta comminuens, omninoque in pulve. rem redigens, projeci in torrentem , qui de

monte descendit. Capit. XXXVIII. 22..... & in tentatione..... exacerbastis Domi

22. In incendio quoque & in tentatione , &

Num. num :

in sepulcris concupiscentiæ provocaftis Domi- 11. 1.89

16. 2. num:

21.5. Capitul. XXXIX. 23. & quando dimifit vos Dominus à Cades

2 3. & quando misit vos de Cadesbarne , di-
Barnæ.....

cens : Ascendite , & poßidete terram , quam
dedi vobis , & contempfiftis imperium Domini
Dei vestri, & non credidistis ei , neque vocem
ejus audire voluiftis :

24. sed semper fuistis rebelles à die qua noffe

vos coepi. Capitul. xL. 25. Et precatus sum ante Dominum quadra 25. Et jacui coram Domino quadraginta dieginta diebus & quadraginta noctibus.....

bus ac no&tibus , quibus eum suppliciter depre

cabar, ne deleret vos ut fuerat comminatus : Ex Breviar, Moza. 26..... Domine , Domine rex deorum cælo 26. & orans dixi : Domine Deus , ne disperfer.s. poft of.Epipb. rum , ne extermines populum tuum, & hæredi- das populum tuum , & hæreditatem tuam , quam

tatem tuam, quam liberasti de terra Ægypti in redemisti in magnitudine tua, quos eduxisti de
virtute tua magna, & brachio tuo excelso.

Ægypto in manu forti.
27. Commemorare Abraham, Isaac,& Jacob 27. Recordare fervorum tuorum , Abraham,
famulorum tuorum, quibus jurasti per temetip- Isaac , & Jacob : ne aspicias duritiam populi
fum: ne respicias duritiam populi hujus, & im- hujus , & impietatem atque peccatum :
pietates & peccata eorum:

28. ne dicant in cordibus suis inhabitantes ter 28. ne fortè dicant habitatores terræ , de
ram, unde nos eduxisti , dicentes : Eò quòd non qua eduxisti nos : Non poterat Dominus intro-
potuit introducere illos Deus in terram , quam ducere eos in terram , quam pollicitus est eis ,
dixerat eis, & cùm odisset, necare ejecit eos in & oderat illos : idcirco eduxit , ut interficeret
eremo:

eos in folitudine :
29. & hic populus tuus & operatio tua , quos 29. qui sunt populus tuus & hæreditas tua,
eduxisti de terra Ægypti in virtute tua magna , & quos eduxisti in fortitudine tua magna , & in
brachio tuo extento.

brachio tuo extento.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ψα αυτας από των δύο χειρών με , και συνέτριψα εναντίον 7s x W AUT74 Toi ca mỹ uféA, ở mỹ xs-
spor. i. e. Et sumens ambas tabulas, projeci eas ex am ρί σε τη κραταιά , και εν τω βeαχίονί σε τω υψηλώ.
babus manibus , 85 contrivi coram vobis. In Ms, Alex, ac $.27. Ad verbum è Græco , addito es, post

' Abraham ,
edit. Ald. Tar Xelpwr, absque dúo.

uti fuper ,sti, post respicias , & ante peccata,
. 18. Itidem Græcè , præter unum frarrior Kupio, an 8.28. August. locut. 26. de Deut. col. 366. e. sic hab,
ve Dominum , loco Dominum simpliciter.

nequando dicant inhabitantes terram, unde eduxisti nos ina
$. 19. In Græco simpliciter , xai & xpobós fills, Complo de. Ita quoque in Græco , nifi excipias partic. Men
εμφοβος. .

pro nequando : tum sequuntur : aéyor?es. Ilapa ancún . 20. Gr. Kai 'Aapcov štrucen , abfque valde ; ναθαι Κύeμον εισαγαγείν αυτες εις την γην, ήν είπεν αυτοίς, ar in Mf. Alex. additur opódes. Addit etiam Capitul, sup. ss wapà To purcūsai đutes, f'Suyayer aute's a tñ épúpos áron pro eo quòd feciftis vitalum.

xtcīvoci dutós. In Mss. Alex. & Oxon. ac editt. Ald. &
.21. Gr. addit autòr, ad fra bor ; al. deest.

Compl. αποκτείναι αν τη ερήμω.
7.22. Græcè, wargžúræves 178 , exacerbantes fuiftis. 7.29. Græc. Kai ŠTO ( edit. Ald. gros ) maós cs, ağ xaña
¥¥. 23. 25. Similiter Græcè.

ρός σε , ος εξήγαγες εκ γης Αιγύπ7ε αν τη Χί σε τη με-
V. 26. Gr. Kúers BaoineŰ (Ms. Oxon. cum editt. Ald. γάλη, και ά τη χειρί σε τη κραταιά , και εν τω βeαχίονι σε
& Compl. Kúese , Kueue Beoxcũ) Tôr Jewe, ren f'Soroc vuxã. In Mss. Alex. & Ox. ac editt. Ald. & Compla
Opsúons tornaóv os, aj nepise 08 ( Mr. Alex. cum edd. desunt ista , ev qñ xtipi ox tạm xesclaim.
Ald. & Compl. Tym samegromlar ox) ir fupcow, 's 'Shiva.

ne ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Gus, uit,

I

[merged small][ocr errors]

CAPUT X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Exod. 1.

I
N tempore illo dixit Dominus ad me : N illo tempore dixit Dominus ad me : Ex- Aug.quæft

. 15. in 34. I. Dola tibi duas tabulas lapideas , ficut prio cîde tibi duas tabulas lapideas, quemadmo- Deuts, t. 3. sol, so

d. 562.
res fuerunt , & ascende ad me in montem : fa- dum priores , & ascende ad me in montem ;&
ciesque arcam ligneam,

facies tibi arcam ligneam
2. & fcribam in tabulis verba quæ fuerunt in 2. & scribam in tabulis verba quæ erant in
his quas ante confregisti , ponesque eas, in arca. tabulis prioribus quas contrivisti , & immittes

eas in arcam.
3. Feci igitur arcam de lignis fetim. Cum 3. Et feci arcam ex lignis imputribilibus. Et
que dolaffem duas tabulas lapideas instar prio- excîdi duas tabulas lapideas ficut priores, & af-
rum, ascendi in montem , habens eas in mani- cendi in montem, & duæ tabulæ in duabus ma-
bus.

nibus meis.
4. Scripfitque in tabulis , juxta id quod prius 4.. Et scripsit in tabulis , secundùm scripturam
scripserat , verba decem , quæ locutus eft Domi- priorem , decem verba , quæ locutus est Domi-
nus ad vos in monte de medio ignis, quando nus ad vos in monte è medio ignis : & dedit eas
populus congregatus est : & dedit eas mihi. Dominus mihi.
s. Reversusque de monte , descendi, &

po

S.... & descendi..... & misi tabulas in arcam... Capit. fup, aliski sui tabulas in arcam , quam feceram , quæ hucusque ibi funt , ficut mihi præcepit Dominus.

VULGATA Num. 6. Filii autem Israël moverunt castra ex Beroth 7. Inde venerunt in Gadgad : de quo loco profec- Num. 32. 31. 33. 31. filiorum Jacan in Mosera , ubi Aaron mortuus ac ti, castrametati sunt in Jetebatha, in terra aqua

Num. fepultus est, pro quo facerdotio functus est Eleazar rum atque torrentium. 20. 28.

Omi

1am

com

NO V A.

[ocr errors]

filius ejus.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 8. Eo tempore separavit tribum Levi, ut 8. In illo tempore distinxit Dominus tribum Aug.quaft

. 16.10
portaret'arcam foederis Domini , & staret coram Levi , portare arcam testamenti Domini, allif- Deut.1.3.563, d.ca
eo in ministerio , ac benediceret in nomine illius tere coram Domino, miniftrare, & orare in no-
usque in præsentem diem.

mine ejus usque in hunc diem.
9. Quam ob rem non habuit Levi partem , 9. Propter hoc non eft Levitis pars , &'fors
neque possessionem cum fratribus suis : quia ipse cum fratribus suis : Dominus ipse pars ejus est,
Dominus pofleffio ejus est , ficut promisit ei Do- ficut dixit ei.
minus Deus tuus.

VULGATA NO VA.
10. Ego autem fteti in monte, ficut priùs , qua 11. Dixitque mihi : Vade, & præcede populum,
draginta diebus ac noctibus : exaudivitque me Domi ut ingrediatur , & poffideat terram, quam juravi pa-
nus etiam hac vice, & te perdere noluit.

tribus eorum ut traderem eis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
9. 1. Ita Græcè , sicut & Capit. xli. sup. quod vide. fequitur, Et erat ibi Moyses..... & scripfit in tabulis, &c.

.2. In Græco sic : Kai apoyses éti tos andxas, Et fatis manifeftat eundem Moyfen in tabulis hac decem verba
fcribes fuper tabulas ; reliqua ut in Lat. fup. In Mss. verò fcripline, non Deum. Nifi fortè violenter quidem, fed certa
Alex. & Oxon. ficut in editt. Ald. & Compl. legitur, necesitate compellimur , ubi di&tum est, Ét scripsit in ta-
Kai ypétem, Et fcribam , quam lectionem pluribus confir- bulis verba testam. decem verba , non Moyfen subaudire,
mare tentat August. in conseq. dicens : Non immeritò qua- fed Dominum : fupra enim pofitum eft; Ec erat ibi Moyses
ritur, quomodo hæc in Deut. dicantur , Moyfe recolente ac in conspectu Domini : ut à Domino , in cujus confpectu erat
repetente qua gefta funt , cùm in Exodo ( 34. 27. 28.) ubi Moyses..... scripta intelligantur hac..... ficut ante promise-
primùm hæc dicta & fada narrantur , ita scriptum fit: Ec rat. Quod fi ita eft , non quidem illa differentia duorum
dixit Dominus ad Moysen : Scribe.... & scripsit in tabu- Teftamentorum , quæ nobis vifa eft, in his verbis commen-
lis verba testamenti , decem verba. Cum ergo in Exodo ipse dari poteft, quando & priores & fecundas tabulas fcripfit,
Moyses..... fcripfille narretur , quomodo hic in Deuteronomie non homo, fed Deus : veruntamen illa certè diftantia non ba-
Deus in tabulis eadem verba fcripfife recolitur ? Nodum bet dubitationem , quod priores tabulas & Deus fecit, 8
folvit Auguft. inf. n. 3. hoc modo : Nunc ergo cùm le-

Deus fcripfit.
gitur in Deut. de fecundis tabulis ita dictum : Et excîdi duas 7. 3. Ira in Græco , præter voces,

duas , & duabus , quæ
tabulas..... & scripsit in tabulis , &c. non enim ait , & desunt. Ms. tamen Alex. cum editt. Ald. & Compl. hab.
fcripfi, fed fcripfit, hoc eft Deus, ficut paulò ante dixerat dúo tráxas , ut infra Ald. & Compl. duoi xspóí. Vide
verba Dei fibi di&a : Excide tibi duas cabulas..... & scri- Capitul. xlii. sup. & Not. ad $. 2.
bam..... in tabulis prioribus : discutienda nascitur quæstio , $.4. Similirer in Græco.
quòd utrafque tabulas , id eft, & priores & secundas , Deus ¥. 5. Græc. évébarer, pro mif; reliqua ut in Lat.
hic legitur fcripfifle, non homo. Sed fi in ipfo quoque Exodo #.8. Ad verbum è Græco , nisi excipias unum , pora
verba Dei legantur , ubi jubet eafdem tabulas secundas ex , pro quo apsiv, tellere , quod idem valer. Similiter
cidi à Moyse, nibil aliud invenitur, quàm ipfum Deum fe habet Capitul. xliv. sup. In illo tempore feparavit Domi-
eafdem promifille fcripturum. Nam ita fcriptum eft ( 34. nus tribum Levi, ut portarent arcam.
1.) Excide cibi duas tabulas..... & scribam , &c. Ex 9.9. Sic est in Græco, præter hæc, & tois ad sapois,
cepto itaque libro Deuteronomii , quæftionem iftam etiam fo- in fratribus , pro cum fratribus ; & xrwegs avtg, fors ejus,
lus liber Exodi continet , quomodo dixerit Deus : Et scribam loco pars ejus est

. In edit. Compl. sup. Tapà Teis as expoís.
in tabulis verba, quæ erant in tabulis prioribus ; cùm pau- Ambrof. in Pf. 118. to. I. col. 1057.b. & Hilar. in eund.
poft legatur ( $. 27. ) Scribe tibi verba hæc..... Et Pl. col. 287. c. legunt : Filiis Levi non erit portio , neque
erat ibi Moyses in conspectu Domini..... & scripsit in fors in medio fratrum suorum , quia Dominus Deus pars
tabulis , &c. Si enim fuperiùs quod di&tum eft : Scribe cibi eorum eft. Nota in Ms. Alex. ac edit. Compl. initio scribi
verba hæc , &c. ad fuperiora pertinet , qua Deus ita pra-se!, non ?sı , ficut in Ald. yd?', pro ty, ante fors, pau-
cipiebat , ut non in duabus lapideis tabulis fcriberentur , fed loque poft fic : Kúers ó Ofòs autós , deinde in Oxon. &
in illo libro Legis , ubi multa confcripta sunt: certè illud quod Compl. xrwegs outür, non útg.

Tom. I.

tare

Xx ij

« ZurückWeiter »