Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

.

559.4, d.

Exod. 20.2.

meo.

1.

PS. 80.
II.

terra,

IO.

Exod. 20.4.

I.

Exod.

20. 1O.

tua',

& tu.

[ocr errors]

DEUTERON

. Cap. V. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. in monte è medio ignis.

de medio ignis.
Aug: quæft. 10. s. Et ego stabam inter Dominum & vos in s. Ego sequester & medius fui inter Domi.

tempore illo, annuntiare vobis verba Domini : num & vos in tempore illo , ut annuntiarem vo-
quoniam timuistis à facie ignis , & non ascen- bis verba ejus : timuistis enim ignem , & non as-
distis in montem, dicens :

cendistis in montem , & ait :
6. Ego sum Dominus Deus tuus.....

6. Ego Dominus Deus tuus , qui eduxi te de

terra Ægypti , de domo fervitutis. Lucif. Cal.pro S. 7. Non erunt tibi dii alii præter me.

7. Non habebis deos alienos in conspectu Lev. 26. Atban, 184.6.

8. Non facies tibi sculptile , neque omnium 8. Non facies tibi sculptile , nec fimilitudinem
similitudinem eorum, quæcunque sunt in coelo omnium , quæ in cælo funt desuper , & quæ in Exod.
sursum , & eorum quæ funt in terra deorsum, terra deorsum, & quæ versantur in aquis sub 20.3.
& quæcunque sunt in aquis fubtus terram.

P/. 80,
9. Non adorabis illa , neque servies eis. Quo 9. Non adorabis ea , & non coles. Ego enim
niam ego fum Dominus Deus tuus : Deus zelans, fum Dominus Deus tuus : Deus æmulator , red-
reddens peccata patrum in filiis in tertiam & dens iniquitatem patrum fuper filios in tertiam Lev.26.
quartam progeniem eis qui oderunt me

& quartam generationem his qui oderunt me,
10. & faciens misericordiam in millibus his 10. & faciens misericordiam in multa millia PS.96.

7.
qui diligunt me, & his qui custodiunt præcepta diligentibus me, & cuftodientibus præcepta mea. Exod.
mea.

34. 14.
11. Non usurpabis nomen Domini Dei tui
frustra : quia non erit impunitus qui super re va- 20.7.
na nomen ejus affumpferit.

Lev. 19.

12. Aug. l. cont, Adim.

12. Observa & sanctifica diem, quem prxce 12. Observa diem fabbati, ut san&tifices eum, Mat.s. 6.8. 134. A. pit tibi Dominus.

ficut præcepit tibi Dominus Deus tuus.

33.
13. Sex diebus laborabis, & facies omne opus 13. Sex diebus operaberis , & facies omnia
tuum.

opera tua.
14. Septima verò die sabbati epulare Domino 14. Septimus dies fabbati est, id est, requies Gen.za
Deo tuo: nullum faciens opus ipfe tu, aut filius Domini Dei tui. Non facies in eo quidquam 2.

Exod.
tuus , aut filia tua, aut puer tuus , aut puella operis tu , & filius tuus , & filia , fervus & an-

bos tuus , & asinus tuus, omnia jumenta cilla, & bos , & afinus, & omne jumentum Heb.4.
tua , & colonus tuus: sic autem quiescet_servus tuum , & peregrinus qui est intra portas tuas :
tuus, & ancilla tua, quemadmodum & tu. ut requiescat fervus tuus , & ancilla tua , ficut

15. Memento quoniam fervus fuisti in Ægyp 15. Memento qudd & ipfe servieris in Egyp

to, & eruit te Dominus Deus tuus in manu po- to, & eduxerit te inde Dominus Deus tuus in Aug. Locur. 18. tenti, & brachio excelso. Propter hoc constituit manu forti, & brachio extento. Idcirco præcede Deut. 366.A. tibi Dominus Deus tuus ut observes diem fab- pit tibi ut obfervares diem fabbati.

bati, & fanctificare eum. Ambr. in Luc. 18. 16. Honora patrem tuum & matrem..... 16. Honora patrem tuum & matrem , ficut Exod. 1. I. p. 1489.f.

præcepit tibi Dominus Deus tuus , ut longo vi- 20.12. NOTÉ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

9. #.5. Ad verbum è Græco , præter unum ftabam , pro ris annectere non piguit , maximè cùm alia vix super

Mat. 15. quo eisúxer , fteteram. Eadem rursus haber August. Locur. sint ex aliis Patribus Lat. Sic autem verficulus iste legi

tur Grace : Φύλαξαι την ημέραν των ζαββάτων αγιάζειν αυ16. 365. g. 366. a. notatque , dicens pofitum effe , pro

Marc.7.
cùm diceret , idem observat in Quæst. vide sis. την, όν τρόπον ενετείλατό σοι Κύριος ο Θεός σε. Ούγεννα diem 10.

7.6. Subjungit Auguft. proximè : Et catera , quæ jam Sabbatorum sanctificare cam , quemadmodum mandavit tibi , Eph. 6.
verba Dei funt , quæ Decalogus continet.

Dominus Deus tuus.
.7. Ita Græcè fec. Mss. Alex. & Oxon. nec non ed. $. 13. Græcè : "Eğ mjesecs épzõ, sy TOMÁCEIS aária to
Compl. ubi preogi aah opš , nam in Vatic. s'tepos opo' pzc 08.
megCWTH8, alii ante faciem meam.

¥. 14. Nonnulla diffimilia hîc habentur Græcè, en illa :
#.8. Nonnulla dissimilia Græcè , nempe seqq. Ceautô, Tñ de viuépa tñ e6sóun CácCala Kupiw tớ smo oro wona
pro tibi , dein eit wäer, pro sculptile ; in Àss. tamen Alex. GEIS CY Autí nær spyor , .......... 68, ó mais 08, og vi
& Oxon. ficut in edirt. Ald. & Complut. loco sitwaov, δίσκη ου, ο βες σε , και το υποζύγιόν σε , και πάν κτηνός σε , και, ωρο-
legitur γλυπτόν και exinde conftanter, σαντος, cuiufquam, ζήλυτος ο σαρφικών ν σοι, ίνα αναπαύσ7αι ο..... και η παιδίσκη
loco omnium , omislis ambobus eorum , & tribus funt ; de G8 , 9 TUYóc G8 , TP , đó. Die attem Jeptima fak-
mum loco quæ , constanter occ , quacunque. Vet. Iren. bata Domino Deo tuo : non facies in ea omne opus tu , &.....
Interp. 1. 3. c. 6. 181. d. fic habet : Non facies tibi omnem 8..... tua , puer tuus , &..... bos tuus , & fubjugale tuum,
fimilitudinem in Deum , quæcunque in cælo sursum , & omne pecus tuum , & advena qui incolit in te ; ut requies-
quæcunque in terra deorsum , & quæcunque in aquis fub cab.... ancilla tua , & subjugale tuum , ficut 8 tu. Ms.
ierra. Cypr. 1. 3. testim. p. 321. b. Non facies tibi ido Alex. & Compl. delent hîc as UTolúzióv og. Aug. Locut.
lum , nec cujusquam fimilitudinem. August. 1. 1. de conf. 17. to. 3. 366. a. fimiliter habet , advena qui incolic
Evang. to. 3. p. 2. col. 18. b. Non facies tibi idolum ,
neque cujufquam fimilitudinem , neque in cælo fursum , ne 7.15. Gr. Kai prudúon örı oix?u5 eta ev yñ Airón?w;
que in terra deorfum.

και εξήγαγε σε Κύριος ο Θεός σε εκείθεν έν... και ν , &c. ut in
ř.9. Ad verbum è Græco , præter hoc , eti Téxro , in Lat. Ad hoc autem , ut obferves diem sabbati , & santif-
filios , pro in filiis.

care eum , pro quo Græcè, cose puré assajau tùy.....

Cab. 10. Similiter in Græco, uno excepto , siç Xineco Cotw, wyáriálsiv autúv , notat Aug. lup. Si , & , non hadasi in millia, pro in millibus.

beret , non videretur inufitata locutio..... aut certè fe ita $. 12. Non mirum fi hæc & feqq. apud. August. non effet , Ut obferves diem jabbari , Santtifices eum. Adiira conveniant cum Græco, ut verbum è verbo , pro mo mantus apud August. fup. legit : Idcirco præcepit tibi Dore reddira videantur : non enim illa profert S. Doctor de minus cuftodire diem feptimum. Novat. de Trin. p. 1034. suo codice , sed quomodo citabantur ab ipso Adimanto : a. anterioribus verbis alludens , dicit : Populus filiorum id apertè declarat August. aliquando poft hoc modo : Hæc Ifrael de terra Ægypti manu valida , 6 brachio excelso liomnia verba Veteris Testamenti , ut eis de Novo adverfetus, beratur. Vigil. Tapf. 1. contra Varimad. p. 749. f. limiproponit Adimantus : idque clariùs adhuc dixerat fup. cal. liter : Scitote', Es intelligite quoniam in manu forti, & bra* 126.c. d. ut observavi ad cap. I. $. 23. Veruntamen chio excelso eduxit vos Deas vefter de medio £gyptiorum. quia in ipsis nihil falli reprebendit August. ea ipfa cæts .16. Sic eft in Græco,.

Eccli. 3.

4.

in te.

[ocr errors]

>

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
vas tempore , & bene sit tibi in terra , quam
Dominus Deus tuus daturus est tibi.

S. Paulin. ep. 24.
17. Non occides.
17. Non occides.

p. 164.c. 18. Neque mochaberis. 18. Non adulterabis.

Ambr. in Pf. 1. la VULGATA' NOVA.

1,p.745.b. 19. Furtumque non facies.

21. Non concupisces uxorem proximi tui : non Mar.5.28. 20. Nec loqueris contra proximum tuum falsum domum , non agrum , non servum , non ancillam, Rom.6.7. teftimonium.

non bovem , non asinum, & universa quæ illius sunt.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
22. Hæc verba locutus est Dominus ad om 22. Hi sermones omnes, quos locutus est Do-

Iren. 1.4.6.15
nem multitudinem veftram in monte de medio minus ad omnem fynagogam filiorum Ifraël in 244.6.
ignis & nubis, & caliginis , voce magna , nihil monte , & nihil adjecit : & scripsit ea in duabus
addens ampliùs : & fcripfit ea in duabus tabulis tabulis lapideis, & dedit mihi.
lapideis , quas tradidit mihi.

23. Vos autem poftquam audistis vocem de medio tenebrarum , & montem ardere vidistis, acceliftis ad me omnes principes tribuum , & majores natu , atque dixiftis : 24. Ecce ostendit nobis Dominus Deus noster 24. Ecce oftendit Dominus Deus nofter nobis Aug. quaft. 10, in

Deut, t. 3.559. g. majeftatem & magnitudinem fuam : vocem ejus gloriam fuam : & vocem ejus audivimus è medio audivimus de medio ignis, & probavimus hodie ignis : in die ista videbimus , quoniam loquetur Iren.b. 4.620. quòd loquente Deo cum homine , vixerit homo. Deus ad hominem, & vivet.

254,d.
VULGATA

N O V A.
25. Cur ergo moriemur , & devorabit nos ignis 27. Tu magis accede , & audi cun&ta quæ dixe-
hic maximus ? Si enim audierimus ultra vocem Do- rit Dominus Deus nofter tibi : loquerisque ad nos,
mini Dei nostri, moriemur.

& nos audientes faciemus ea.
26. Quid est omnis caro , ut audiat vocem Dei 28. Quod cùm audiffet Dominus , ait ad me: Au-
viventis , qui de medio ignis loquitur ficut nos audi- divi vocem verborum populi hujus quæ locuti sunt
vimus, & possit vivere ?

tibi : bene omnia sunt locuti.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
29. Quis det talem eos habere mentem , 29. Quis dabit effe fic cor eorum in eis , ut ti- Aug.quaß. 11. in
timeant me, & cuftodiant universa mandata mea meant me, & cuftodiant mandata mea..... Deut.t. 3. 560.6.
in omni tempore, ut bene sit eis & filiis eorum
in sempiternum?

30. Vade & dic eis : Revertimini in tentoria
vestra,
31. Tu verò hîc sta mecum, & loquar tibi 31. Tu autem hîc sta mecum.....

Ambr. in P/. 118 omnia mandata mea , & cæremonias atque judi

1,1, 1159...
cia : quæ docebis eos , ut faciant ea in terra ,
quam dabo illis in poffeffionem.

VULGATA N O V A.
32. Custodite igitur &
32..... 33. Vide Not.

33. sed per viam , quam præcepit Dominus Deus
facite quæ præcepit Do-

vester , ambulabitis , ut vivatis , & bene fit vobis , &
minus Deus vobis : non declinabitis neque ad dexte- protelentur dies in terra poffeffionis veftræ.
ram, neque ad finiftram :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 17. 18. Ita Græcè, Ov porsúosis. Ou Horzeudeis. Ap. excepto uno videbimus, pro quo sidoper, vidimus.
Ambr. verò in Pf. 1. pag. 745.b. fic, inverso ordine : Non #. 29. Sic est in Græco ad verbum. Vide sup. Capi-
adulterabis. Non homicidium facies. Item in Mr. Oxon. Ou tul. XVIII.
μοιχεύσεις. Ου φονεύσεις.

X. 31. Sic iterum Ambrof. I. 4. de interp. David, c. 9.
W.22. Paulò dissimiliùs in Gr. Tauta ta parecia facénu to. 1. 670. f. & in Ps. 61.962. c. al. verò deler hic ; Hilar.
σε Κύeιος ( Mr. Ox. α ελάλησε και προς σασαν ςυναγωγήν υμών fimiliter in Ps. 124. 404. b. Tu autem mecum sta. Hieron.

ópsi ex piéce To Tupós", oxótos, rópos, Juema, puru ep. ad Damaf.co.4. 154. b. Tu verò hic fta mecum. Gr.
μεγάλη , και και προσέθηκε και έγραψεν αυτα επί δύο πλάκας Συ σε αυτό σήθι μετ' εμε.
ativas , &c. i. e. Hæc verba locutus est Dominus ad omnem . 32. 33. Totum pene $. 32. exhibet Capit. XVIII,
Synag. vestram in monte de medio ignis : tenebra , caligo , fup. his verbis : Et nunc facite quæcunque pracepit vobis
procella i vox magna , & non adjecit : 85 scripfit ea fuper Dominus , non declinantes in dexteram, neque in finiftram :
duas tabulas lapideas , &c. ut sup. At Iren. iterum infra pro quibus Grαce, Και φυλάξετε ποιείν όν τρόπον ενετείλατό
c. 16. 247. c. fic habet : Hos fermones locutus est Dominus σοι Κύριος ο Θεός σ' εκ εκκλινείτε εις λεξια , δε εις αρισ-
ad omnem synag. fil. Ifraël in monte , & nibil adjecit. Ca- Tepee'. Hieron. in Isai. 57. to. 3. 420. a. Viâ regiâ am-
pitul. xviii. sup. Hæc verba locutus eft Dominus ad om bulabis , e non declinabis ad dexteram , neque ad finis-
nem fynagogam Israel, &c.

tram : & in Ezech. 38. col. 969. f. Neque ad dexteram ,
*. 24. Priora verba quæ ex August. rectè conveniunt neque ad finiftram declinabis, fed viâ regiâ ingredieris.
cum Græco, nifi quòd vox vinir, nobis , ponitur post of Græcum addit: xarà rãoar this ofàr, üv ve7eínato cos Kú-
tendit, non verò poft nofter. Mr. tamen Oxon. favet Au C:05 ..... Tropsuedo er avta, &c. Eadem vidimus fupra , C,
guftino ; reliqua pecita ex Irenæo fimiliter concordant, 2. ¥. 27

ut

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

CAPUT V I.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

12. 30.

VULGATA N O V A.

Æc funt præcepta , & cæremoniæ , atque tibi, & filiis, ac nepotibus tuis, cun&tis diebus vitæ

judicia, quæ mandavit Dominus Deus vefter túæ , ut prolongentur dies tui.

ut docerem vos , & faciatis ea in terra ,

3. Audi Israël, & observa ut facias quæ præcepit

transgredimini possidendam :

tibi Dominus, & bene fit tibi , & multipliceris am-

2. ut timeas Dominum Deum tuum, & custodias pliùs , ficut pollicitus est Dominus Deus patrum tuo-

omnia mandata & præcepta ejus , quæ ego præcipio rum tibi terram lacte & melle manantem.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

Ambr. in Pf. 1.1. 4. Audi Israël , Dominus Deus tuus Deus 4. Audi Israël , Dominus Deus noster , Do-

1.751.4752.a. unus eft.

minus unus est.

5. Diliges Dominum Deum tuum ex toto s. Diliges Dominum Deum tuum ex toto cor- Inf. 18.
corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota vir- de tuo, & ex tota anima tua, & ex tota forti. 13.
tute tua.

tudine tua.
6. Et erunt verba hæc, quæ ego præcipio ti 6. Eruntque verba hæc , quæ ego præcipio Marc

.

37.

bi hodie, in corde tuo, & in anima tua :

tibi hodie , in corde tuo :

7. & demonstrabis ea filiis tuis , & loqueris 7. & narrabis ea filiis tuis, & meditaberis in Luc. 10.

eis fedens in domo, & ambulans in itinere, & eis sedens in domo tua , & ambulans in itinere, 27.

in quiete, & in vigilia.

dormiens atque confurgens.

8. Et alligabis ea in signum in manu tua , & 8. Et ligabis ea quasi fignum in manu tua ,

erunt monilia ante oculos tuos,

eruntque & movebuntur inter oculos tuos,

9. & fcribes ea fuper limina in domiciliis tuis 9. fcribesque ea in limine & oftiis domus tuæ,

& in januis tuis.

Vigil. Tapl.l.cont. 10. Cùm autem induxerit te Dominus Deus 10. Cùmque introduxerit te Dominus Deus

J'arim.735.a. tuus in terram fluentem lacte & melle.... tuus in terram , pro qua juravit patribus tuis ,

Abraham , Ifaac,& Jacob : & dederit tibi ci-

vitates magnas & optimas , quas non ædificafti ,

11. domos plenas cun&tarum opum , quas non

extruxisti , cifternas, quas non fodisti, vineta &

oliveta , quæ non plantafti,

12. cave tibi , cùm manducaveris, & faturatus 12. & comederis , & faturatus fueris :

fueris,

Tertul. I. adv. 13. neobliviscaris Domini Dei tui, qui te eduxit 1 3. cave diligenter , ne obliviscaris Domini

Gnojl. 825.6.

de terra Ægypti, & domo servitutis. Dominum qui eduxit te de terra Ægypti, de domo fervi-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

^.4. Sic iterum Ambros. in Pf. 118. to. 1. 1238. a. .6. Ita de Græco , nisi hoc excipias , qua ego pre-
& l. de parad. to. 2. 155. d. & ep. 7. 782. e. & l. 1. cipio,

, pro quo , oc é70 érlémopeces, quacunque ego mando.
de fide , 445. b. At in Luc. 18. & 20. to. 1. 1487. e. & *.7. In Gr. lic : Kai apobißáceis auta Tas viss c8 ,
1505. a. haber : Dominus unus eft. Gr. "Axxe 'Isegur, ad verbum, Et informabis , seu , prius edocebis ea filios tuos ;
Kvemos ó Deos videor, Kúeses els est, quod ita reddit ad ( in Ms. Oxon. ac ed. Ald. Tois urois ) deinde pro loque-
verbum Capitul. XIX. sup. In Mr. Oxon, non reperitur ris eis , ita , naruoses autoss , vel ut in edit, Compla
Kúeres: Tertul. etiam advers. Gnost. 825. b. legit: Audi A' dutois , in eis ; demum pro in quiete , & in vigilia ,
Israël , Dominus Deus tuus , unus eft. Succinit Iren. l. 4. fic , x017alóuevos y diants operos , dormiens & exfurgens , quæ
c. 2. p. 229. c. at l. 5. c. 22. 319. d. legit ut sup. Audi idem valent. Ambr. in Pf. 36. 807. f. recte : Loqueris in
Ifraël, Dominus Deus tuus , Deus unus est. Similiter Cypr. illis fedens in domo , ambulans in via , dormitans , refur-
de orat. Domin. 213. a. cuin Auct. quæst. N. Testam. q. gens : Hormisdas PP. ep. 25. Conc. to. 4. p. 1468. d.
97. apud Aug. to. 3. p. 87. e. Hilar. verò l. 4. de Trin. alludens dicit: Narremus ea filiis noftris , ut ea mediten-
col. 830. C. 836. a. d. 846. d. non reperit Deus ; addic tur in cordibus fuis , sedentes in domo , ambulantes in iti-
verò Aug. 1. 1. de cons. Evang. to. 3. p. 2. 18. b. & l. ncre , dormientes atque surgentes.
de mor. Eccl. to. 1. 698. e. item ep. 238. ad Pascent. X. 8. Observant hîc editores novissimi in Mss. pluri-
10.2. 859. a. nisi quod pro Deus , hab. Dominus. Simili- bus ac in edit. Vet. Ambros. legi : Et alligabis en in finu
ter hab. Gaud. Brix. f. 16.968.c. & ser. 9. 958. f. sic : Non tuo : in Rom. verò edir. & aliquot Mss. aliis : Et alliga-
enim , inquit , fimpliciter dixit : Audi Israël , Deus tuus, bis ea in fignum : item ubi Rom. ed. habet , & erunt im-
unus eft ; fed quid ? Audi Israël, Deus tuus Dominus mobilia ante oculos tuos ; in vet. ed. ac omnibus omnino
unus est. Capitul. Baluz. to. 1. p. 233. Audi Ifraël, quia Mss. esse , & erunt monilia : at in Græco conftanter ,
Dominus Deus tuus , Deus unus eft. Ferrand. Diac. ep. Και αράψεις αυτα εις σημείον επί της χειρός σε , και έσαι αρά-
ad Severum , & ad Regin. p. 134. & 168. Audi Ifraël, ASUTOY po oplaaueco 08. In edit. Ald. xai és a dráneula,
Dom. Deus tuus , Deus unus eft. Concinit Auct. op. imp. in &c. Unde Hieron. in Matth. 23. to. 4. 108. f. Ligabis
Matth. p. 139, d. cum Fulg. I. pro fid. cath. p. 536. & ea in manu tua , Eserunt immota ante oculos tuos.
Phæb. Āgin. I. cont. Arian. p. 303. d.

. 9. Gr. Kαι γράψετε αυτα επί τας φλιάς των οικιών
.5. Eadem rursus hab. Ambr. 1. de fug. fæc. c. 2. υμών και των πυλών υμών. Εt fcriberis ea fuper limina do-

422. a. Nec differt Gr. nisi hac voce , dicroias , mente , morum veftrarum portarum veftrarum. M. tamen

pro corde ; ar in Mf, Alex. ficut in edd. Ald. & Compl. Alex. cum ed. Compl. hab. ypateis scribes , edit. Compl.

non , drarias , legitur , fed xapdías. Item ubique cons ά ταϊς φλιαϊς των οικιών σε , και των πυλών σε.

tanter habetur Kai, ante diliges. Tertul. I. adv. Gnost. 7. 10. Gr. hab. Kai és az otar, Et erit quando , pro

825. b. fic hab. Et diliges Dom. Deum tuum ex toto corde Cim autem, delet verò fucntem lade & melle , cujus loco

Es ex tota anima tua , & ex totis viribus tuis : fimi- subjicit ista : üv upcoe rcís watpési ox.... derci coi Tónsis He-

liter l. 5. adv. Marc. 786. a. omifsis tantùm vocibus Do- yaxas e xanes, &c. quam juravit patribus tuis..... dare
minum , & tuum , quas tamen retinet I. ady. Jud. c. 2. tibi civitates magnas bonas , &c.
136. a. Vet. Iren. Interp. I. 5. c. 22. 319. d. fic: Dili . 12. Gr. ipfo initio hab. xal qayar, Umgeis ,
ges Dominum Deum tuum ex tota anima tua. Cypr. 1. 3. absque præced. cave tibi. Vigil. Tapr. ubi fup. addit ne ,
Testim. 311. b. Diliges Dom. Deum tuum de loto corde post ribi , quod delevi, quia reponitur à Tertul. #. feq.
tuo, 5 de 101.1 anima tua , & de tota virtute tua. Aug. 1. ante obliviscaris , juxta Græc. Auguft. locut. 19. de Deut.
de mor. Eccl. to. 1. col. 692. e. Diliges Dom. Deum col. 366. b. sic hab. Attende tibi , ne dilatetur cor tuum.
tuum ex toto corde tuo , 65 ex tota anima tun , & ex tota Vidé Not. seq.
menie tua. Capicul. fup. xix. Et diliges ...., ex toto cordo .13. Primùm exstat Gæcè : apósexCavtwo, attende
tuo , ex tota virtute tua.

tibi ipfi , deinde, fent émind, yn, ne obliviscaris , &c. ut

[ocr errors]

20.

Mar. 4.

[ocr errors]

10.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Inf. 10. tutis. Dominum Deum tuum timebis , & illi foli Deum tuum timebis, & illi famulaberis soli, & Tertul, robi fup. fervies , ac per nomen illius jurabis.

illi adglutinaberis, & in nomine ejus dejerabis. 14. Non ibitis post deos alienos cun&arum 14. Non ibitis poft deos aliorum , & deos gentium, quæ in circuitu veftro sunt:

nationum, quæ circum vos :
Luc.4.

is. quoniam Deus æmulator , Dominus Deus 15. quia Deus æmulator, Dominus Deus tuus
tuus in medio tui : nequando irascatur furor Do- in te: & ne iratus indignetur , & exterminet te
mini Dei tui contra te , & auferat te de super- à facie terræ.
ficie terræ.
16. Non tentabis Dominum Deum tuum , fi-

16. Non tentabis Dominum Deum tuum.... Ambr.in Luc. 18. cut tentafti in loco tentationis.

1438.2.
17. Custodi præcepta Domini Dei tui , ac ter 17 Custodite mandata Domini Dei tui , & tel- Lucif. Cal.pro Se
timonia & cæremonias , quas præcepit tibi : timonia & justificationes , quascunque mandavit Athan, 184. d.

tibi :
18. & fac quod placitum eft & bonum in 18. & facies quod placitum est & quod bo-
conspectu Domini , ut bene fit tibi : & ingressus num ante Dominum Deum tuum, ut bene fiat
poslideas terram optimam , de qua juravit Domi- tibi: & intrabis , & hæreditate poflidebis terram
nus patribus tuis,

bonam, quam juravit Dominus patribus vestris,

Mat. 4.

Luc. 4.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

19. ut deleret omnes inimicos tuos coram te, ficut locutus eft.

20. Cùmque interrogaverit te filius tuus cras, 20. Et erit cùm interrogaverit te filius tuus Aug. Locut. 20.6. dicens : Quid fibi volunt testimonia hæc, & cæ- cras,

dicens.....

3: 366.6.
remoniæ , atque judicia , quæ præcepit Dominus
Deus nofter nobis ?

VULGATA NOV A.
21. dices ei : Servi eramus Pharaonis in Ægypto, 24. Præcepitque nobis Dominus, ut faciamus om-
& eduxit nos Dominus de Ægypto in manu forti : nia legitimna hæc, & timeamus Dominum Deum nof-

22. fecitque figna atque prodigia magna & peffi- trum, ut bene lit nobis cunctis diebus vitæ noftræ ,
ma in Ægypto contra Pharaonem, & omnem domum ficut est hodie.
illius , in confpectu noftro,

25. Eritque nostri misericors , fi custodierimus &
23, & eduxit nos inde , ut introductis daret ter- fecerimus omnia præcepta ejus coram Domino Deo
sam , fuper qua juravit patribus nostris.

noftro , ficut mandavit nobis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in Lat, fup, nisi quod hab. fb cixx, ex domo , pro domo, Deur. to. 3. 560. d. hoc addit : & in nomine ejus juralis.
& óun, jurabis , pro dejerabis. August. Locut. 19. to. 3. $. 14. Græc. Où tropellege ( Mss. Alex. & Oxon. Ou

366. b. præmissis his : Attende tibi, ne dilatetur cor tuum, μη πορεύσεθε ) οπίσω θεών ετέρων από των θεών των εθνών,
continuò addit : & obliviscaris Domini Dei tui : & verò in Thr, &c. ut in Lat. Capitul. fup. xxi. Non ibitis post deos
Mr. Alex. & Ald. edit. fic : Ipócsx & CFAUT , K Fatur.In alienos,
( al. @azturét w ) xapdie ce, in Emináln, &c. ita etiam *.15. Ita de Græco Vatic, exceptis his , & ne iratus
fert MI. Oxon. nisi quod pro , hab. wá. Vigil. Tapr. indignetur , 88 exterminet , pro quibus, ki oprindeis Judecom
l.cont. Varimad. p.735. a. lic: Ne cùm manducaveris..... Kúeces é o cós og ooi, žexcépsúcu ce , ne iratus furore Domi-
obliviscaris nominis Domini Dei tui. Ver. Iren. Interp. 1. nus Deus tibi , exterminet te. Ac in Mss. Alex. & Oxon.
5. c. 22. 319. d. hæc hab. Hunc adorabis , & buic foli ac edit

. Compl. ps ópying sis Jumalan Kuers, in Ald. óp716-
servies. Auct. quæft. N.T.4.91. apud Aug. to. 3. p. 82. sep Jupcô Kvers.
c. Dom. Deum tuum adorabis , & ipji foli fervies. Sic etiam $. 16. Sic etiam Capitul. xxii. sup. cum Gr.
Ambros. I. de parad. to. 1. p. 178.c. & l. de fug. fæc. .17. Optimè è Græco, præter unum , custodite, pro
C. 2. col. 422. b. & 1. 2. de Jac. c. 6. 467. e. & alibi quo pursos wr puran, custodiens cuftodies : Gr. Vat. tollit
pasim : 1. verò 2. de fide , to. 2. 487. b. pro ipfi , leg. , poft tui ; led Alex. habet cum editt. Ald. & Compl.
illi. Concinit Cypr. tum l. de laps. p. 183. b. tum I. de *. 18. Ad verbum è Græco, nili excipias ista , intrabis,
exhort. mart. p. 264. a. & l. 3. Testim. 307. a. Similiter bareditate poflidebis ; pro quibus, tidsalons, sy xanegrepúa
Aug. 1. de quant. anim. to. 1. col. 438.c. & Fulg. l. pro ons, intres , es baredites.
fide cath. p. $36. cum Mr. Alex. ubi legitur , Gogoruru $. 20. Similiter in Græco. Vide Capicul. XXII. sup.
GEIS, W ZU TC kórw na?petons, nam in Vatic. & al. exstat Observat Aug. cras politum esse pro futuro quocunque tem-
pobracion, loco mogcxuríses. Sic etiam Tertul. hab, supra, pore. Vide Hieron. in Zach. 14. to. 3. 1801. d. vel fup.
& Capicul. xx. quod vide. Extremò Aug. quæst. 17. in Not. in Levit. 23. 41.

[ocr errors][ocr errors]

CAPUT VI I.

1.

E

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Um introduxerit te Dominus Deus tuus Terit cùm induxerit te Dominus Deus Aug.quaft. 21. in ·C

in terram , quam poffeffurus ingrederis , tuus in terram, in quam intras ibi hæredi-Jof.i. 3.589.6.
Exod. & deleverit gentes multas coram te, Hethæum, tare eam , & abstulerit gentes magnas & multas
23.23.8 & Gergezeum , & Amorrhæum, Chananæum, à conspectu tuo, Cetthæum, & Gergelæum, &
33. 2.

& Pherezæum , & Hevæum , & Jebusæum , sep- Amorrhæum, & Pheresæum , & Chananæum,
tem gentes multò majoris numeri quàm tu es , & & Evæum, & Jebulæum , leptem gentes ma-
robuftiores te :

gnas & multas, & fortiores vobis :
2. tradideritque eas Dominus Deus tuus tibi , 2. & tradet eos Dominus Deus tuus in manus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Nonnulla variant Græcè , nempe seqq. 'Ear dèsic- sic etiam Mr. Oxon. sed loco primo tantùm. Aug. verò
éin, Si autem induxerit, pro Et erit cum induxerit ; sed locut. 21. de Deut. col. 366. c. constanter etiam fecun-
Mi. Alex. ac edir. Ald. ferunt , kai isad Ćv Tã & Cava do , septem gentes magnas & multas ; tum addit : Quo-
geit. Mi. Oxon. Koliseo cér ciceyáyn, exinde Gr. de modo ergo multas , fi leprem ? sed multas dixit, multirua
ket vocem mulius , ficut inf. iftam , magnas ; at Mf. Alex. dinem habentes.
eum edite. Ald. & Compl. utrobique hab. Meyance ry womá, 9.2. Ita de Græco ad verbum, excepto ultimo , mia

21

!

Exod.

34. Isa

366.d.

Exodo

221.1.

21.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Aug. ubi fup. tuas , & percuties eos , exterminio exterminabis percuties eas usque ad internecionem. Non inibis

eos. Non dispones ad eos testamentum, neque cum eis foedus , nec misereberis earum , 23.32.86
miferearis eorum ,

16. 3. neque matrimoniis jungamini cum eis. Fi

3. neque sociabis cum eis conjugia. Filiam
Aug. Locut. 23. liam tuam non dabis filio ejus , & filiam ejus non tuam non dabis filio ejus , nec filiam illius acci-
fumes filio tuo:

pies filio tuo:
4. difcedere enim faciet filium tuum à me, & 4. quia seducet filium tuum , ne sequatur me,

serviet diis aliis : & irafcetur indignatione Do- & ut magis serviat diis alienis : irasceturque fu-
Lucif. Cal. I. de minus in vos, & exterminabit te citò.

ror Domini, & delebit te citò.
non conv. cum bær.

S.... Aras eorum subvertetis..... & lucos eorum s. Quin potiùs hæc facietis eis : Aras eorum
Aut. b. de promis

fuccidetis , & sculptilia eorum igni concrema- subvertite , & confringite statuas , lucosque suc- 23. 24.

bitis. sp. Profp.p.185.b.

cidite , & sculptilia comburite.

Inf. 12.

3.68 16, VULGATA NOVA. Inf. 14.2.

6. Quia populus sanctus es Domino Deo tuo. Te ovium tuarum fuper terram , pro qua juravit patribus Inf. 26. 18. elegit Dominus Deus tuus , ut sis ei populus peculia- tuis ut daret eam tibi. ris de cunctis populis , qui sunt super terram.

14. Benedi&us eris inter omnes populos. Non erit Exod. 7. Non quia cunctas gentes numero vincebatis , apud te sterilis utriusque sexus , tam in hominibus 2 3.26. vobis junctus est Dominus , & elegit vos , cùm om- quàm in gregibus tuis. nibus sitis populis pauciores :

15. Auferet Dominus à 15... 16... 17. Vide Not. 8. fed quia dilexit vos Dominus, & custodivit ju- te omnem languorem : & Tamentum, quod juravit patribus veftris : eduxitque infirmitates Ægypti pessimas, quas novisti, non infeyos in manu forti, & redemit de domo servitutis, ret tibi, sed cun&is hoftibus tuis. de manu Pharaonis regis Ægypti.

16. Devorabis omnes populos, quos Dominus 9. Et fcies , quia Dominus Deus tuus , ipse est Deus tuus daturus est tibi. Non parcet eis oculus Deus fortis & fidelis , custodiens pa&tum & misericor- tuus , nec servies diis eorum, ne fint in ruinam tui. diam diligentibus fe , & his qui custodiunt præcepta 17. Si dixeris in corde tuo : Plures sunt gentes ejus, in mille generationes :

iftæ quam ego , quomodo potero delere eas ? 10. & reddens odientibus se statim, ita ut disper 18. noli metuere, sed recordare quæ fecerit Do. dat eos, & ultra non differat , protinus eis restituens minus Deus tuus Pharaoni, & cunctis Ægyptiis, quod merentur.

19. plagas maximas , quas viderunt oculi tui , & 11. Custodi ergo præcepta & cæremonias atque figna atque portenta , manumque robuftam, & exjudicia, quæ ego mando tibi hodie ut facias, tentum brachium, ut educeret te Dominus Deus tuus: 12. Si poftquam audie 12... Vide Not.

sic faciet cunctis populis , quos metuis. ris hæc judicia , cistodie

20. Insuper & crabrones mittet Dominus Deus Exod. ris ea & feceris, custodiet & Dominus Deus tuus pac- tuus in eos, donec deleat omnes atque disperdat qui 23.28. tum tibi, & misericordiam quam juravit patribus tuis : te fugerint, & latere potuerint.

Jof. 241
1 3. & diliget te ac multiplicabit, benedicetque 2.1. Non timebis eos , quia Dominus Deus tuus in
fructui ventris tui , & fructui terræ tuæ, frumento medio tui est, Deus magnus & terribilis:
tuo, atque vindemiæ , oleo, & armentis, gregibus
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOV A.
Aug.quaft. 17. in 22..... ne fiat terra deserta , & multiplicentur 22. ipse consumet nationes has in conspectu
Judic, 2.601.6. in te bestiæ feræ.

tuo paulatim atque per partes. Non poteris eas
delere pariter : ne fortè multiplicentur contra te

beftiæ terræ. VULGATA

NOVA. 23. Dabitque eos Dominus Deus tuus in conspec- disperdes nomina eorum sub celo : nullus poterit re. tu tuo : & interficiet illos donec penitus deleantur. fiftere tibi , donec conteras cos. 24. Tradetque reges eorum in manus tuas, & .

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M. ferearis , pro quo facúonle , miferri fueritis ; at in Mf. Alex. 8. 5. Grαc. Tες βωμες αυτών καθελείτε, και τας σήλας αυac editt. Ald. & Compl. érerons. Lucif. Calar. I. de non των Γυντρίψετε, και τα άλση αυτών εκκόψετε, και τα γλυπτά των conv. cum hæret. col. 221. a. fic leg. Non ponetis ad eos ref- og autê xaíaxaúdele rupi. i. e. Aras eorum deftruetis , samentum, neque mifereamini eorum. Aug. Locut. 22. 366. Eg statuas eorum conteretis , & lucos..... 88 sculptilia deorum c. constanter , non dispones, &c. additque , Cùm de genti- eorum, &c. ut sup. Vid. Capitul. xx111. fup. bus diceret , teftamentum ergo pro pacto pofuit. Vide Capi . 12. Hic . non malè redditur Capitulo xxiv. sup. rul. xx111. sup.

Si observaveritis præcepta , & juftitias iftas; servabit & voX. 3. In Græco primùm , Oude Kew you @petente fos du bis Dominus teftamentum, quod juravit patribus veftris , & ors. Nobil, vertit , Neque contraheris affinitatem cum eis ; benedicet vos. In Græco : Kai šsa yvíxoe är axécule tè dia reliqua ad verbum ut supra. Lucif. Calar. loco sup.cit.col. xoldóra?c taūta, dj punctuls a TOKOMTavrà, es decepure221. a. addit : Neque tradetis filias veftras nuptum , neque &si Kúeres ó Océs 68 coi tù nabuxur, dy to fascs, ó COLLOCS dabis filio tuo filiam illius ; deinde sic : feducet enim , &c. Tois maipéour une cor..... aj ku rozhost C, &c, omisso priori membro. Aug. Loc. 23. col. 366.c. constan *.15. Capitul. xxiv. sup. Et expellet omnem languoter è Græco, Es filiam ejus non sumes filio fuo ; item 1. rem à vobis. Græc. Kai meeleasi Kúesos ó.... ano Co tão 1. de conjug. adult. to. 6. col. 399. f. alludens , dicit :

σαν μαλακίαν. Non accipies uxorem filio tuo à filiabus alienigenarum. #. 16. Capitul. xxv. sup. Non parces gentibus, quas Dor

W. 4. Ita de Græco verbum è verbo. Similiter habet minus fubjicier tibi. Gr. Και φαγή πάντα τα σκυλα των Lucif. Calar. ubi supra , col. 221. a. Seducet enim filium Grov, Kúerosó sós os dít wcí oor pelcelou ó oplaapós os tuum à me , & serviet diis alienis : 88 irascetur irâ Domi- &# durcīs. nus in vos, 88 exterminabit te citò. In Gr. aoshcel, pro ¥. 17. Capitul. xxv. sup. Nec dices ( al. dicas : ) Mafedrcet , & fuum , pro irâ ; Jupós autem propriè est ani gna gens hæc ; quomodo potero adversùs eam? Græć. 'Ear mi motus , seu perturbatio illa , quando fanguis circa de xé mas.... "OTI How tò étros toto Ä drw, ws durícopias cor incipit ebullire. August. l. 1. de conjug. adulc. to. εξολοθρεύσαι αυτές και 6. 399. f. alludens, ad dit : Ne traducar eum post deos fuos,

N. 22. Similiter in Græco, ivce Kw yéruter si vñ épaules, percat anima ejus.

1 RAM,Tuyen #xì gà To Meiz 47Pla, Vide Exod, 23. 29

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »