Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 7. Dominus Deus tuus benedixit tibi in om 7. Dominus enim Deus vester benedixit te in Aug. Locus, 4.1, ni opere manuum tuarum : novit iter tuum , quo- omni opere manuum tuarum....

3.365.b.
modo transieris folitudinem hanc magnam , per
quadraginta annos habitans tecum Dominus Deus
tuus, & nihil tibi defuit.

VULGATA NOV A.
8. Cùmque transissemus fratres noftros filios Esau, IS. cujus manus fuit adversùm eos , ut interirent
qui habitabant in Seir , per viam campestrem de de caftrorum medio.
Elath , & de Asiongaber , venimus ad iter , quod 16. Poftquam autem universi ceciderunt pugna.
ducit in desertum Moab.

tores ,
9. Dixitque Dominus ad me : Non pugnes contra 17. locutus est Dominus ad me , dicens :
Num. Moabitas , nec ineas adversùs eos prælium : non 18. Tu tranfibis hodie terminos Moab, urbem
11.13. enim dabo tibi quidquam de terra eorum, quia filiis nomine Ar :
Loth tradidi Ar in possessionem.

19. & accedens in vicina filiorum Ammon , cave
10. Emim primi fuerunt habitatores ejus , popu- ne pugnes contra eos, nec movearis ad prælium :
lus magnus , & validus, & tam excellus, ut de Ena- non enim dabo tibi de terra filiorum Ammon, quia
cim ftirpe,

filiis Loth dedi eam in possessionein.
n. quasi gigantes crederentur, & efsent fimiles 20. Terra gigantum reputata eft : & in ipsa olim
filiorum Enacim. Denique Moabitæ appellant eos habitaverunt gigantes , quos Ammonitæ vocant Zom-
Emim.

zommim ,
12. In Seir autem priùs habitaverunt Horrhæi : 21. populus magnus, & multus, & proceræ lon-
quibus expulfis atque deletis, habitaverunt filii Esau, gitudinis , ficut Enacim , quos delevit Dominus à fa-
ficut fecit Ifraël in terra poffeffionis fuæ , quam de- cie eorum : & fecit illos habitare pro eis ,
dit illi Doininus.

22. ficut fecerat filiis Esau , qui habitant in Seir ,
13. Surgentes ergo ut transiremus torrentem Za- delens Horrhæos , & terram eorum illis tradens ,
red, venimus ad eum.

quam possident usque in præsens.
14. Tempus autem , quo ambulavimus de Cades-

23. Hevæos quoque, qui habitabant in Haferim
barne usque ad transicum torrentis Zared , triginta & usque Gazam , Cappadoces expulerunt : qui egrelli
octo annorum fuit : donec consumeretur omnis gene- de Cappadocia deleverunt eos , & habitaverunt pro
ratio hominum bellatorum de caftris , ficut juraverat illis,
Dominus :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
24. Surgite, & transite torrentem Arnon : 24. Nunc ergo surgite, & promovete, & per- Aug. Leckt. s.
ecce tradidi in manu tua Sehon regem Hesebon tranlite vos vallem Arnon : ecce tradidi in ma- 365.8,
Amorrhæum, & terram ejus incipe possidere , & nus tuas Seon regem Esebon.....
committe adversùs eum prælium.

VULGATA NOVA.
25. Hodie incipiam mittere terrorem atque for- neque ad finiftram.
midinem tuam in populos , qui habitant sub omni 28. Alimenta pretio vende nobis , ut vescamur :
cælo : ut audito nomine tuo paveant , & in morem aquam pecuniâ tribue , & fic bibemus. Tantùm eft

parturientium contremifcant, & dolore teneantur. ut nobis concedas tranfitum,
Num. 26. Misi ergo nuncios de solitudine Cademoth ad 29. ficut fecerunt filii Esau, qui habitant in Seir,
21.21. Sehon regem Hesebon verbis pacificis , dicens : & Moabitæ , qui morantur in Ar : donec veniamus

27. Tranfibimus per terram tuam, publicâ gra- ad Jordanem, & transeamus ad terram , quam Do,
diemur viâ : non declinabiinus neque ad dexteram, minus Deus nofter daturus eft nobis.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
30. Noluitque Sehon rex Helebon dare no 30. Et noluit Seon rex Flebon transire nos

Aug. quaft. 2. in
bis transitum : quia induraverat Dominus Deus per ipfum : quoniam induraverat Dominus Deus Deus. to 3.555.d.
tuus spiritum ejus , & obfirmaverat cor illius, nofter spiritum ejus , & confortavit cor ejus, ut
ut traderetur in manus tuas , ficut nunc vides. traderetur in manus tuas , ficut in hac die.

VULGATA
Amos 2.
31. Dixitque Dominus ad me : Ecce coepi tibi 35. Absque jumentis, quæ in partem venêre

præ:
tradere Selon , & terram ejus , incipe possidere eam. dantium : & fpoliis urbium , quas cepimus

32. Egressusque est Sehon obviam nobis cum om 36. ab Aroer , quæ est super ripam torrentis Arni populo suo ad prælium in Jasa.

non, oppido quod in valle fitum eft , usque Galaad. 33. Et tradidit eum Dominus Deus nofter nobis : Non fuit vicus & civitas , quæ nostras effugeret mapercussimufque eum cum filiis fuis & omni populo nus : omnes tradidit Dominus Deus nofter nobis.

37. Absque terra filiorum Ammon , ad quam non
34. Cunctasque urbes in tempore illo cepimus, accessimus : & cun&tis quæ adjacent torrenti Jeboc ,
interfectis habitatoribus earum , viris ac mulieribus & urbibus montanis , universifque locis, à quibus nos
& parvulis : non reliquimus in eis quidquam. prohibuit Dominus Deus nofter.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥.7. Ita Græcè , uno excepro, Mirew, pro vefter ; at #. 24. Sic est in Græco ad verbum. August. ibid. Non
in Mr. Oxon. vcãr, in Compl. cõ. Unde Aug. ibid. Non dixit, in manus veftras , fed à plurali ad fingularem tranfiit.
ait: Benedixit vos in omni opere manuum veftrarum , cum

V. 30. Similia prorsus in Græco, nifi excipias verbum,
prædixiffes vefter, non tuus.

&txaúpure , induravit , pro induraverat,

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

N O V A.

fuo.

1

"I , en quz

Num. 21. 34.

Ibid. 21. 35.

Inf. 4.

C Α Ρ U Τ Ι Ι Ι.

VULGATA N O V A. Taque conversi ascendimus per iter Basan : portisque & ve&ibus , absque oppidis innumeris , quæ Num. 21.33

in

non habebant muros. Inf. 29.7. bis cum populo suo ad bellandum in Edrai.

6. Et delevimus eos , ficut feceramus Schon regi 2. Dixitque Dominus ad me : Ne timeas eum : Hesebon, disperdentes omnem civitatem , virofque quia in manu tua traditus eft cum omni populo ac ac mulieres & parvulos : terra sua : faciesque ei sicut fecisti Sehon regi Amor 7. jumenta autem & fpolia urbium diripuimus. rhæorum , qui habitavit in Helebon.

8. Tulimusque illo in tempore terram de manu 3. Tradidit ergo Dominus Deus nofter in mani- duorum regum Amorrhæorum , qui erant trans Jorbus noftris etiam Og regem Basan , & universum danem : à corrente Arnon ufque ad montem Here populum ejus : percussimusque eos usque ad interne- mon , cionem ,

9. quem Sidonii Sarion vocant & Amorrhæi 4. vaftantes cunctas civitates illius uno tempore :

Sanir : non fuit oppidum , quod nos esfugeret : sexaginta 10, omnes civitates , quæ fitæ sunt in planitie ,

48. urbes , omnem regionem Argob regni Og in Balan. & universam terram Galaad & Bafan ufque ad Sel5. Cunctæ urbes erant munitæ muris altissimis, cha, & Edrai civitates regni Og in Basan. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quæft. 3. in 11. Veruntamen Og rex Balan reliquus fa&tus 1. Solus quippe Og rex Bafan reftiterat de Deut. 1. 3.555. f. est à Raphain.....

ftirpe gigantum. Monstratur lectus ejus ferreus, qui est in Rabbath filiorum Ammon, novem cubitos habens longitudinis, & quatuor latitudinis

ad menfuram cubiti virilis manus.

VULGATA NOVA. 12. Terramque possedimus tempore illo ab Aroer, fallisimum, ad radices montis Phalga contra orientem.

quæ est super ripam torrentis Arnon , usque ad me 18. Præcepique vobis in tempore illo, dicens : Num. 32. 29. diam partem montis Galaad : & civitates illius dedi Dominus Deus vester dat vobis terram hanc in hæreRuben & Gad.

ditatem , expediti præcedite fratres vestros filios Ifa 13. Reliquam autem partem Galaad, & omnem raël omnes viri robusti : Bafan regni Og, tradidi mediæ tribui Manasse , om 19. absque uxoribus, & parvulis , atque jumennem regionem Argob : cunctaque Basan vocatur ter- tis. Novi enim quòd plura habeatis pecora , & in ra gigantum.

urbibus remanere debebunt, quas tradidi vobis, 14. Jair filius Manasse possedit omnem regionem 20. donec requiem tribuat Dominus fratribus vefNum. 21. 34. Argob usque ad terminos Gelluri, & Machati. Vo- tris, sicut vobis tribuit : & poffideant ipfi etiam ter

cavitque ex nomine suo Basan , Havoth Jair , id eft, ram, quam daturus eft eis trans Jordanem : tunc Villas Jair, wfque in præsentem diem.

revertetur unusquisque in poffeffionem suam , quam 15. Machir quoque dedi Galaad.

dedi vobis, 16. Et tribubus Ruben & Gad dedi de terra Ga

Numi

21. Josue quoque in tempore illo præcepi , di-
laad usque ad torrentem Arnon medium torrentis, cens : Oculi tui viderunt quæ fecit Dominus Deus 27. 18.
& confinium usque ad torrentem Jeboc, qui est ter- vester duobus his regibus : fic faciet omnibus regnis,
minus filiorum Ammon :

ad quæ transiturus es.
17. & planitiem folitudinis, atque Jordanem , & 22. Ne timeas eos ; Dominus enim Deus vester
terminos Cenereth usque ad mare deserti, quod eft pugnabit pro vobis.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Capitul. fup. XI. 23. Et precatus sum Dominum in tempore 23. Precatusque fum Dominum in tempore illo.....

illo , dicens :

VULGATA NO V A. 24. Domine Deus, tu ccepisti ostendere fervo tuo 25. Transibo igitur , & videbo terram hanc opmagnitudinem tuam , manumque fortissimam : neque timam trans Jordanem , & montem iftum egregium, enim eft alius Deus , vel in cælo , vel in terra , qui & Libanum. possit facere opera tua , & comparari fortitudini tuæ. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Capitul.fup. 26. Et despexit me vestri causâ.....

26. Iratusque eft Dominus mihi propter vos; nec exaudivit me,

sed dixit mihi : Sufficit tibi : nequaquam ultra loquaris de hac re ad me.

VULGATA NOVA. 27. Ascende cacumen Phafgæ, & oculos tuos 28. Præcipe Josue, & corrobora eum atque con

circumfer ad occidentem, & ad aquilonem , auftrum- forta : quia ipse præcedet populum iftum, & dividet Inf.31. 2. & 34.4. que & orientem , & afpice : nec enim transibis Jor- eis terram quam visurus es. danem istum.

29. Manfimusque in valle contra fanum Phogor. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *.11. Ita in Græco : addit August. ibid. Hoc nonline , etiam confequenter longitudo latitudo ferrei ledi comme quod eft Raphain , gigantes fignificari in Hebræa lingua di moratur , ad ejus magnitudinem commendandam, cunt , qui eam noverunt. Unde quod habent plerique codi $. 23. Ad verbum è Gr. ces, derelictus est à Raphain, planiils utique dicitur , re Ν. 26. Grect : Και υπερείδε Κύριος έμε ένεκεν υμών. liquus factus est, ut ipfe ex illis rem.inf-l intelligatur; cujus

C A' PUT IV.

[ocr errors]

"E

7

[ocr errors][merged small][merged small]

VULGATA NO V A.
1. T nunc Israël audi præcepta & judicia , quæ contra Beelphegor , quomodo contriverit omnes cul-

ego doceo te : ut faciens ea, vivas , & in- tores ejus de medio vestri.
grediens possideas eerram , quam Dominus Deus pa 4. Vos autem qui adhæretis Domino Deo vestro,
trum veftrorum daturus eft vobis.

vivitis universi usque in præsentem diem.
2. Non addetis ad verbum quod vobis loquor , S. Scitis quòd docuerim vos præcepta atque jufti-
nec auferetis ex eo : custodite mandata Domini Dei tias , ficut mandavit mihi Dominus Deus meus ; fic
vestri quæ ego præcipio vobis.

facietis ea in terra , quam poffeffuri estis :
Nurn, 3. Oculi vestri viderunt omnia quæ fecit Dominus
25.4.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. & observabitis & implebitis opere. Hæc 6..... Ecce populus fapiens & disciplinæ tenax, Ambr. in PJ, I. Sa
eft enim vestra sapientia & intellectus coram po- gens magna.

1.761..
pulis , ut audientes universa præcepta hæc , di-
cant : En populus sapiens & intelligens , gens
magna.

7. Nec est alia natio tam grandis , quæ ha 7. Quoniam quæ est gens magna, cui est ci Aug. Locus. 6. % beat deos appropinquantes sibi , ficut Deus nof- Deus appropians illis.....

3. 365.6,
cer adeft cunctis obsecrationibus ncftris.

8. Quæ est enim alia gens sic inclyta , ut ha-
beat cæremonias , juftaque judicia , & univerfam
legem , quam ego proponam hodie ante oculos
vestros ?
9. Custodi igitur temetipsum , & animam 9. Attende tibi foli.....

Ambr.1.6. Hex, in tuam sollicitè. Ne obliviscaris verborum , quæ

1. 128. f. viderunt oculi tui , & ne excidant de corde tuo cun&is diebus vitæ tuæ. Docebis ea filios ac nepotes tuos,

10. à die in quo ftetisti coram Domino Deo 10..... Convoca ad me populum, & audiant Cyprohe 3. Teflima tuo in Horeb, quando Dominus locutus eft mi- verba mea , ut discant timere me omnibus die- 311.62 hi , dicens : Congrega ad me populum , ut au bus quos ipfi vivent super terram..... diant sermones meos , & discant timere me omni tempore quo vivunt in terra, doceantque filios suos.

11. Et acceflistis ad radices montis , qui ardebat usque ad cælum : erantque in eo tenebræ , & nubes, & caligo.

12. Locutusque eft Dominus ad vos de me 12..... & similitudinem non vidistis , sed vo Aug. Locut. 7, dio ignis. Vocem verborum ejus audiftis , &

3.365.6. formam penitus non vidistis.

13. Et ostendit vobis pactum suum , quod
Exod. præcepit ut faceretis , & decem verba , quæ
20. 21. scriplit in duabus tabulis lapideis.
22.5 23 14. Mihique mandavit in illo tempore ut do 14. Et mihi præcepit Dominus in tempore Iren. l. 4. 6. 16.
Capit.

cerem vos cæremonias & judicia , quæ facere illo dicere vobis justificationes & judicia...., in 247.6.
deberetis in terra, quam poflessuri estis. quam vos ingredimini illo, hæreditare eam. Ang. Locut. 8.te
15. Custodite igitur follicitè animas vestras,

3.365.6
Non vidistis aliquam fimilitudinem , in die qua
locutus est vobis Dominus in Horeb de medio
ignis :

16. ne fortè decepti faciatis vobis sculptam 16. ne feceritis iniquitatem, & faciatis vobis Aug. quaß. 4.in similitudinem, aut imaginem masculi vel feminæ, ipsis sculptilem fimilitudinem, omnem imagi- Deur... 3.556.de

nem..... 17. similitudinem omnium jumentorum quæ

17. fimilitudinem omnis pecoris , aut alicu- Capitul. x111. fupe sunt super terram , vel avium sub cælo volan- jus rei, quæ funt fuper terram..... tium ,

18, atque reptilium quæ moventur in terra , 18..... similitudinem omnis piscis, quæcunque Aug. quaft.s.in five piscium qui sub terra morantur in aquis : sunt in aquis fub terra :

Deut, i. 3.557.6. 19. ne fortè elevatis oculis ad cælum , vi 19. & ne suspiciens in cælum, & videns so- Ibid. quaft.6.de

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.6. In Gr. émisumar , gnarus , sciens, loco disciplina *. 12. Ita in Græco : addit August. ibid. Cim vox non
tenax ; & in fine additur 78to. Vide sup. Capitul. x11. poflit videri ; fed generaliter hoc verbum pofuit , tanquam

.7. Deest in Græco , eft , post qua ; reliqua qua ad omnem corporis fenfum videre pertineat.
drant. Addit Auguft. ibid. Duo sunt hic notanda , vel ť. 14. In Græco, didázar upãs, docere vos , pro dia
quod ait , cui eft ei, vel quod non ait , appropians illi , cere vobis και exinde fic poft judicia , ποιείν υμάς αυτα επί

Tús qñs, reliqua ut in Lat. fup.
7.9. In Græco simpliciter , np.Ceme CouTC , & apud . 16. Oprimè è Græco, cui faver Capitul. xiii. fup.
eundem Ambros. in Pl. 118. to. 1. 1089. e. Attende tibi ; $. 17. Sic etiam in Græco , nifi quòd loco , aut ali-,
item l. 6. Hex.col. 127.b. Attende tibi , ô bomo , attende cujus rei, exstar fimpliciter, tür.
tibi , ait Lex.

*. 18. Ad verbum è Græco.
$. 10. Ad verbum è Græco, præter unum , vivent , . 19. Mirè concinunt hæc omnia cum Græco, ni ex-
pro quo ? @os, vivunt, vel vixerint,

cipias futura ista, aegrxunions, & sampeu'ons, loco adores,

[ocr errors]

fed illis.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA lem & lunam, & ftellas & omnem ornatum deas folem & lunam , & omnia astra coli, & cæli, errans adores ea & servias illis quæ distri- errore deceptus adores ea & colas quæ creavit buit Dominus Deus tuus ex omnibus gentibus, Dominus Deus tuus in ministerium cunctis genquæ funt fub. cælo.

tibus , quæ sub cælo sunt, Aug. Locul, 9. 20..... & eduxit vos de fornace ferrea ex

20. Vos autem tulit Dominus, & eduxit de 365.d. Ægypto.....

fornace ferrea Ægypti, ut haberet populum hæ

reditarium , ficut est in præsenti die.' Capitul. xiv. fup. 21. Dominus iratus eft mihi propter vos..... & 21.. Iratusque est Dominus contra me prop- Sup. I, non intrabo.....

ter sermones veftros, & juravit ut non tranfirem 37, Jordanem , nec ingrederer terram optimam

quam daturus est vobis. 22. Sed morior in hac terra , & non transeo 22. Ecce morior in hac humo , non transibo Ang. Locut, 10. Jordanem hunc.....

Jordanem : vos tranfibitis, & possidebitis terram 365...

egregiam. Aug.qua. 7.1.2 23..... ne obliviscamini testamentum Domini

23. Cave ne quando obliviscaris padi DoDevr. t. 3. 557.f. Dei veftri, quod disposuit ad vos : & faciatis vo- mini Dei tui , quod pepigit tecum : & facias ti

bismetipsis fculptilem fimilitudinem omnium, bi sculptam fimilitudinem eorum, quæ fieri Do

quæcunque constituit tibi Dominus Deus tuus : minus prohibuit : Vigil. Taps. cont.

24. quoniám Dominus tuus ignis consumens 24. quia Dominus Deus tuus ignis confumens Heb. 12. L'arim. 746.5. eft , 'Dominus zelans eit.

eft, Deus æmulator.

29. Cyp.ep. 73. 132. Aug. Locut. II. 25. Si autem genueris filios & filios filiorum

25. Si genueritis filios ac nepotes, & morati 365.d. tuorum..... Si exacerbaveritis Deum :

fueritis in terra , deceptiquè feceritis vobis aliCapitul. xiv.fup.

quam fimilitudinem , patrantes malum coram Do-
mino Deo veftro , ut eum ad iracundiam proa

vocetis :
26. testor vobis hodie ccelum & terram, quia . 26. testes invoco hodie coelum & terram ,
perieris de terra illa.....

citò perituros vos esse de terra, quam transito
Jórdane possessuri estis : non habitabitis in ea

longo tempore, sed delebit vos Dominus

VULGATA NOVA. 127. atque disperget in omnes gentes , & remane 28. Ibique servietis diis , qui hominum manu fabitis pauci in nationibus ,. ad quas vos ducturus est bricati sunt, ligno & lapidi qui non vident , nec auDominus,

diunt, nec comedunt , nec odorantur. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut. 12. 29. Et quæretis ibi Dominum Deum vestrum, 29. Cùmque, quæsieris ibi Dominum Deum 365.c.

& invenietis eum : quando exquiretis eum ex to- tuum , invenies eum : fi tamen toto corde quæto corde tuo, & ex tota anima tua , in tribula- fieris, & tota tribulatione animæ tuæ.

tione tua.

VULGATA, NOVA. 30. Postquam te invenerint omnia quæ prædiéta 31. Quia Deus misericors, Dominus Deus tuus sunt , novissimo tempore revertêris ad Dominum eft : non dimittet te , nec omnino delebit , neque Deum tuum , & audies vocem ejus.

obliviscetur pacti, in quo juravit patribus tuis, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. & servias ; in Mr. Alex. pocxuráceis. Vet. Iren. Interp. 1. Adimantus proposuit. Et verò quomodo illa August. ita re3.6. 6. 181. e. fimiliter habet : Nequando refpiciens in tuliffet , qui quæft. 7. in Deut. relatis iis quæ lupra , prolum, & videns folem & lunam , Rellas, ig omne or ximé subjungit : Hic certe generaliter loquens , fimilitudinamentum cæli , errans adores ea , & servias eis. Græcè, nem pofuit , imaginem tacuit , quoniam fi nulla fit fimilitudo, Kai ren craballos eis, &c. edit. Ald. Múrole arabasmas, profectò nec imago. Porro Adimantus loco cit. non tacuis Compl. Kaipú 07 , &c. Hieron. in Isai. 24. 10. 3. 212. imagines , cùm dicat, & faciatis vobis effigies 85 imagines. c. Cave ne fufpiciens cælum, og videns folem os lunam, Vigil

. Tapf. I. contra Varimad. fic legit": Observate ne faftellas ' omnem ornatum cæli, decipiaris , &gadores ea. Gr. ciatis vobis ipfis vel fimulacrum omnium de quibus preαλανηθείς προσκυνήσης αυτούς. .

cepit tibi Deus. 7. 20. Iridem Græcè, hoc fuperaddito, ex vñs Aigua *. 24. Prior versiculi pars de Vigilio , nil differt à Gr. 78, de terra Ægypti, post eduxit vos.

posterior ex Cypr. ita Græce : Ofis ?nastús. Cypr, lege*.21. Græc. Koi Kúeros ó Ogos Jumeau rol Tepi Tar bat : Dominus Deus tuus , Dominus Zelans eft. Hilar. in as youév we up' i pôr, a CMO CEV..... Croc ui si Céréw , &c. Et Ps. 118. col. 290. a. fic : Deus nofter ignis consumens eft. Dominus Deus indignatus est mihi pro iis quæ dicebantur à Similiter Ambros. 1. de Spir. S. to. 2. col. 629. f. at l. 4. vobis , & juravit..... quod non ingrediar, &c.

Hex. to. 1. col. 66. d. & l. 3. offic. to. 2. col. 134. b. *. 22. Grace : 'Εγω γαρ αποθνήσκω ώ τη γη ταύτη,

&c.

Ego sum ignis consumens: ficut etiam habet August. i. de *. 23. Græc. haber primò , Ilpooéxele upir, vel cum morib. Eccl. to. 1.col. 709. d. Adimantus verò apud ipsum Mf. Alex. ac editt. Ald. & Compl. Il pocéx:7upeas. Rectè to. 8. col. 126. c. d. Deus vefter ignis est edax , & Deus Capitul. xiv. sup. Ariendite , statimque cum August, ne Zelans : & infra , col. 127. d. Ego sum ignis edax. obliviscamini teftam. Domini Dei veftri; pro quibus Græcè : . 25. Ita primum August. è Græco; extrema de Cauw & Trainute Tür dickúruv Kupix Osó vipecor, at in Ms. pitulo xiv. sic habentur Græcè, TOÚCute to wovupór erceAlex. wür, ut in Lat. sup. Deinde ita Græcè : xv drebbe αιον Κυρία τ8 Θεξ υμών παροργίζαι αυτον. i. e. σ feceritis 2ο προς υμάς , και ανομίζατε, και ποιήσατε υμίν εαυτοίς , &c. ut malignum coram Domino Deo veftro ad exacerbandum eum. in Lat. nisi excipias vocem ár, loco quacunque. In Mss. #. 26. Græcè, dicucftúrouces , contestor ; reliqua ut in Alex. & Oxon. ac editt. Ald. & Compl. deest, i drepú- Lat. fup. exceptis his , 'atwreię dmcasije , perditione perC7, faciatis iniquitatem , quod etiam non legit Aug. demini, loco perieris, detracta voce illa. fup.a. Idem verò August. 1. contra Adimant. to. 8. col. ř. 29. Ita de Græco, verbum è verbo : in Vatic. ta126. c. d. fic haber : Videte ne obliviscamini teftamcntum men cod. legitur ex2utń0279, exquifieritis , pro exquiretis , Dei veftri, quod confcripfit , & faciatis vobis effigies ima at in Oxon. (utho), al. $x?utijoje. Observat Aug. non gines. At hæc verba non citata videntur ab August. nisi dici , in toto corde vesiro, & in tota snima vestra , in tria eo modo quo prolata sunt ab ipto Adimanto : addic enim bulatione vestra. In MI. tamen Alex, legitur vuôr , loco proximè S. Doctor : Ilæc verdures de Scripturis hoc modo ille c8 , poft corde.

pro vobis

:

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 32. Interroga de diebus antiquis , qui fuerunt 32. Interrogate dies priores, qui fuerunt prio- Aug.quaft

. 8. in ante te ex die quo creavit Deus hominem fuper res te ex die qua creavit Deus hominem super Deus. 557.f. terram , à fummo cælo usque ad fummum ejus, terram, & à fummo cæli usque ad summum cæfi facta est aliquando hujuscemodi res, aut un- li, si faćtum eft fecundùm verbum magnum hoc, quam cognitum est ,

fi'auditum eft tale quid , 33. ut audiret populus vocem Dei loquentis 33. si audivit gens vocem Dei viventis loquen- Ibid.558.00 de medio ignis , ficut tu audisti & vixisti : tis è medio ignis, quemadmodum audisti tu &

vixisti:
34. fi fecit Deus ut ingrederetur , & tolleret 34. fi & tentavit Deus ingreffus accipere fibi Aug. Locut. 14.65
fibi gentem de medio nationum , per tentationes, gentem de media gente..... fecundùm omnia quæ 15.365.f.
figna, atque portenta , per pugnam , & robuf- fecit Dominus Deus vester in Ægypto, coram
tam manum , extentumque brachium , & horri te vidente:
biles visiones , juxta omnia quæ

fecit
Dominus Deus velter in Ægypto , videntibus
oculis tuis :

VULGATA NO V A.
35. ut scires quoniam Dominus ipse est Deus, & rum poft eos. Eduxitque te præcedens in virtute sua

Exod. 13. 211 non eft alius præter eum.

magna ex Ægypto ,
36. De cælo te fecit audire vocem suam , ut do 38. ut deleret nationes maximas & fortiores te
ceret te , & in terra oftendit tibi ignem suum maxi- in introitu tuo : & introduceret te , daretque tibi
mum , & audisti verba illius de medio ignis, terram earum in poffeffionem , ficut cernis in præfenti
37. quia dilexit patres tuos, & elegit semen eo- die.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
39. Scito ergo hodie , & cogitato in corde 39..... Deus in coelo fursum, & fuper terram Hieron. in lsai. 6s.
tuo, quòd Dominus ipfe fit Deus in cælo fur- deorsum , & non eft alius præter eum Deus. 1. 3.496.6.
sum , & in terra deorsum , & non fit alius.

VULGATA
40. Custodi præcepta ejus atque mandata , quæ 45. & hæc testimonia & cæremoniæ atque judi-
ego præcipio tibi : ut bene fit tibi, & filiis tuis poft cia, quæ locutus est ad filios Ifraël, quando egrefli
te , & permaneas multo tempore fuper terram, quam sunt de Ægypto,
Dominus Deus tuus daturus est tibi.

46. trans Jordanem in valle contra fanum Phogor
Num. 41. Tunc feparavit Moyses tres civitates trans in terra Sehon regis Amorrhæi, qui habitavit in He-
35.6.14. Jordanem ad orientalem plagam ,

sebon , quem percussit Moyses. Filii quoque Israël
42. ut confugiat ad eas qui occiderit nolens pro- egrefli ex Ægypto
ximum fuum , nec fibi fuerit inimicus ante unum & 47. poffederunt terram ejus, & terram Og regis
alterum diem , & ad harum aliquam urbium poflit Bafan , duorum regum Amorrhæorum , qui erant
evadere :

trans Jordanem ad folis ortum :
Jof. 20. 43. Bofor in solitudine , quæ fita est in terra cam 48. Ab Aroër , quæ fita est super ripam torrentis
8.

peftri de tribu Ruben : & Ramoth in Galaad, quæ Arnon, usque ad montem Sion , qui est & Hermon,
eft in tribu Gad : & Golan in Basan, quæ est in 49. omnem planitiem trans Jordanem ad orienta-
tribu Manalle.

lem plagam , usque ad mare solitudinis , & usque ad
44. Ifta eft lex, quam proposuit Moyses coram radices montis Phalga.
filüs Ifraël,

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
*. 32. Ita in Græco ad verbum , his exceptis , amo, 7. 34. Græc. omittit , post fi: irem hab. öca , qua-
pro ex, & fti óxpor, ad fummum, pro à summo : ac cunque , non qua fimpliciter ; ficut viveão , pro vesler ;
August. infra constanter iegir, à fummo , ficut locut. 13. cætera quadrant ad verbum.
de Deut. col. 365. e. priora ista : Interrogate dies priores, qui X. 39. Optimè de Græco, præter hoc ult. alius præter
fuerunt priores te : ibi etiam notar , non dies , fed homines eum Dens , pro quo fimpliciter , éti Tawo autê, ampliùs
intelligendos esse. Favet Capitul. xv. sup. quod vide. præter eum. Novat. I. de Trin. p. 1032. b. hæc habet :

X. 33. Similiter in Gr, nec repugnat Capirul. xv. sup. Deus in cælo fursum , & in terra deorfum ; Gr. T Tûs gñs.

NOVA.

[ocr errors][ocr errors]

V

CAPU

U T

V.

VULGATA NO V A.
Ocavitque Moyses omnem Ifraëlem, & dixit cia , quæ ego loquor in auribus vestris hodie : discite
ad eum: Audi Israël cæremonias atque judi- ea, &

opere complete.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 2. Dominus Deus nofter pepigit nobiscum foe 2. Dominus Deus vester disposuit ad vos ter- Aug. quaft. 9.im dus in Horeb. tamentum in Choreb.

Deur, t. 3.558.ba 3. Non cum patribus nostris iniit pactum , 3.

Non patribus vestris disposuit Dominus tefsed nobiscum qui impræsentiarum sumus , & vi- tamentum hoc, sed ad vos, vos hîc omnes via vimus.

ventes hodie. 4. Facie ad faciem locutus eft nobis in monte

4.

Facie ad faciem locutus est Dominus ad vos
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 2. Similiter in Græco. Ver. Iren. Interp. l. 4. C. 16. non patribus veftris ; & quidem in Ald. edit. sic : Kair'x
246.c. paulò dissimiliùs : Dominus Deus tuus teftamentum Tois, &c. ultima tamen vos hîc omnes , &c. non leguntur
difpofuit in Horeb.

apud Irenæum.
$. 3. Concordant ista cum Græco : nec diffentit Ver. $.4. Gr. Apów Tor xarà apóCwmov, Mss. etiam plures
Iren. Interp. 1. 4. c. 36. 246. c, nifi quod habet initio : Et Aug. hab. infra, faciem ad faciem ; reliqua quadrant,
Tom. I.

Y V

« ZurückWeiter »