Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

·Dci;

[ocr errors]
[ocr errors]

mino ut benediceret Ifraëli , nequaquam 3. assumptâ parabola ait : Dixit Balaam filius
abiit ut ante perrexerat , ut augurium quæreret : Beor : dixit homo , cujus obturatus eft oculus :
sed dirigens contra defertum vultum fuum ,

4. dixit auditor sermonum Dei , qui visionem
2. & elevans oculos , vidit Ifraël in tentoriis Omnipotentis intuitus est, qui cadit, & fic aperiun-
commorantem per tribus suas : & irruente in se Spi- tur oculi ejus :
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Anet. l. de xlii. s. Quàm pulchræ tuæ domus Jacob taber s. Quàm pulchra tabernacula tua Jacob , &
manf. ap. Ambr. 20. nacula tua Israël !

tentoria tua Ifraël ! 6. tanquam valles obumbrantes

tanquam 6. ut valles nemorolæ, ut horti juxta Auvios Ambr.ep. 50.995. horti super fluvium, & velut tabernacula quæ irrigui, at tabernacula quæ fixit Dominus , quasi

fixit Dominus, & ficut cedrus super aquas. cedri prope aquas.
Cypr. Teftim, 1.2. 7. Proceder homo de semine ejus , & domi 7. Fluet aqua de situla ejus, & semen illius
288.c.

nabitur multarum gentium. Et exaltabitur tan- erit in aquas multas. Tolletur propter Agag ,
quam Gog regnum ipsius, & augebitur regnum rex ejus , & auferetur regnum illius. .
ejus.

8. Et Delis eduxit eum ex Ægypto, quasi cla 8. Deus eduxit illum de Ægypto, cujus for- Sup. 230
ritas unicornis ei. Et edet gentes inimicorum titudo fimilis eft rhinocerotis. Devorabunt gen- 22.
suorum , & craflitudines illorum emedullabit, tes hostes illius , ossaque eorum confringent, &
& balistis suis configet inimicum.

perforabunt sagittis.
9. Recubans requievit quasi leo, & quasi ca 9. Accubans dormivit ut leo , & quasi lex-
tulus leonis:quis suscitabit eum? Qui benedicunt na, quam suscitare nullus audebit. Qui benedi-
te, benedicti sunt : & qui maledicunt te , male- xerit tibi , erit & ipfe benedi&us : qui maledi-
dičti sunt.

xerit, in maledi&tione reputabitur.

VULGATA NOVA.
10. Iratusque Balac contra Balaam , complosis ram ex corde meo : fed quidquid Dominus dixerit ;
manibus ait : Ad maledicendum inimicis meis voca hoc loquar ?
vi te, quibus è contrario tertid benedixisti:

14. Veruntamen pergens ad populum meum ,
11. revertere ad locum tuum. Decreveram qui- dabo consilium, quid populus tuus populo huic fa-
dem magnificè honorare te, sed Dominus privavit te

ciat extremo tempore. honore disposito.

15. Sumptâ igitur parabola , rursum ait : Dixit
12. Respondit Balaam ad Balac : Nonne nunciis Balaam filius Beor : dixit homo, cujus obturatus eft
tuis, quos mififti ad me, dixi :

oculus :
13. Si dederit mihi Balac plenam domum fuam 16. dixit auditor sermonum Dei, qui novit doc-
argenti & auri , non potero præterire sermonem trinam Altiffimi , & visiones Omnipotentis videt ,
Domini Dei mei , ut vel boni quid, vel mali profe- qui cadens apertos habet oculos.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aud. antiquus,

17.... ORIETUR STELLA ex Jacob , & exsur 17. Videbo eum , fed non modò : intuebor tujus nomen excid. get homo de Israël : & confringet duces Moab, illum , fed non prope. Orietur STELLA ex Matt. 2. & prædabitur omnes filios Seth.

Jacob, & confurget virga de Israël : & percu- 2.0

tiet duces Moab, vaftabitque omnes filios Seth. Hieron. ep. ad Fab. 18. Et erit Edom hæreditas ejus.

18. Et erit Idumea poffeffio ejus : hæreditas 3.2. 604.6.

Seir cedet inimicis fuis : Ifraël verò fortiter

aget,
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. S. Gr. '12s xaxoi oi oixo , &c. ut in Lat. Apud Am- Qui benedicent eum , benedicentur : & qui maledixerint ei,
bros, ep. 50. to. 2. 995. d. e. lic: Quim speciola habita malediti erunt. Auct. verò l. de xlii. mans. col. 20. a.
cula tna (6 Hebræorum militia) tabernacula tua ficut , &c.

Benedicentes te , benedicti fint ; & maledicentes te , maleditli
8.6. Græcè , loco valles , legitur vénas , mel. saltus ; fint. Gr. Oi evrozőrmés os , evrógur 101 vj oi xalapaleroi os ,
item poft obumbrantes, additur cætera concordant. Xeratúexyla..
Ambros. epist. 50. 10. 2. 995. d. e. legit : Sicut nemora *. 17. Ver. Iren. Interpr. l. 3. c. 9. p. 184. b. Orietur
obumbrantia , ficut paradisus fuper fluvium, & ficut ce- Atella ex Jacob , & surget dux in Israel. Cypr. l. 2. Testim.
drus super aquas. Gr. ose xéš egi map üfata, 85 ficut p. 288. c. & Ambros. in Luc. 2. col. 1297. a. c. d. Orie-
cedri juxta aquas.

tur ftella ex Jacob , & exfurget homo ex Ifrael. Concinunt
$. 7. Nonnulla variant Græcè, nempe seqq. fteneu C = Lactant, l. 4. Institut. c. 13. P: 576. Auct. I. de XLII.
7a1, egredietur , loco procedet ; item loco tanquam Gog re manf. col. 20. a. & Maxim, Taurin. col. 10. d. Item Auct.
gnum ipfius , fimpliciter si lwy Bennela : at Mr. Alex. cum op. imp. in Matth. 28. d. & Leo M. ser. 33. col. 92. a.
Ald. edit. & Compl. addit durē. Hieron. in Ezech. 38. to. qui addunt: Et dominabitur gentium , vel omnium gentium.
3. 968. f. bene ex LXX. Egredietur homo de semine ejus, Hieron. epist. ad Fabiol. to. 2. col. 604. b. Orietur ftella
& dominabitur gentium plurimarum ; & elevabitur Gog re ex Jacob, 5 consurget homo de Israel : 8 percutiet principes
gnum ejus, is crefcet regnum illius : cum addit: Caterim Moab, o vastăbit cunctos filios Seth. Vigil. Tapf. 1. cont.
juxta Hebr. ita fcriptum reperi : Tolletur propterea Agag rex Varimad. p. 745. b. Orietur ftella ex Jacob , & afcendet
ejus , 88 auferetur regnum illius. In MI. Oxon. deest, virga ex Ifrael: 86 percutiet omnia regna terra. Auct. I. de
αυξηθίζεται βασιλεία , ficut in edit. Αld. βασιλεία αυτά. promiss. part. 2. c. 12. col. 136. d. 173. ç. Orietur ftel-

X.8. Leviter tantùm differunt hæc à Græco , nempe la ex Jacob , & exfurget bomo ex Ifrael : 6 confringet omprimo loco deest , deinde pro eduxit, legitur wtúru nia regna terre. Gr. 'Avatexei asegrit'laxw6, arasúcs?

deduxit , & obóza, gloria , loco claritas , absque ® , ( Mss. Alex. & Oxon. cum editt. Ald. & Compl. rý arcopost ei; demum pro balistis..... configet , fic borios..... xa τήσεται) άνθρωπος εξ Ισραήλ και θeαύσει τις αρχηγός Μωας , JaTotubet, jaculis.... sagittabit.

και προνομεύσει σανίας υιες Σώθ. #.9. Vix meliùs de Græco. Ambr. epist. 50.995. e. W. 18. In Græco deest ejus.

Jup. 22. 18.

[ocr errors]

N O V A.

LIBER NUMĘ R. Cap. XXIV.

309
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA,
19. De Jacob erit qui dominetur , & perdat
reliquias civitatis.

20. Cùmque vidisset Amalec , assumens para 20...... Initium nationum Amalec, & semen Ambr. Hex. 1.8.8,
bolam , ait : Principium gentium Amalec, cu- ejus peribit.
jus extrema perdentur.

VULGATA
21. Vidit quoque Cinæum : & affumptâ parabo 23. Assumptâque parabolâ iterum locutus est :
là , ait : Robustum quidem est habitaculum tuum: Heu, quis victurus eft, quando ista faciet Deus ?
sed fi in petra pofueris nidum tuum,

24. Venient in trieribus de Italia, superabunt Dan. 11. 30.
22. & fueris ele&tus de ftirpe Cin, quandiu po- Affyrios , vaftabuntque Hebræos, & ad extremum
teris permanere ? Afsur enim capiet te.

etiam ipsi peribunt. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 25. Surrexitque Balaam, & reversus eft in 25. Et surgens Balaam , abiit reversus in locum Aug. quaft. 61. im locum suum : Balac quoque viâ , qua venerat , suum : & Balac abiit ad semetipsum.

Num. 1, 3, 554. km rediit,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 20. Ita in Græco , excepto uno aut@r, eorum , 7.25. Sic eft in Græco ad verbum,
ejus ; at in Mr. Oxon, ac edit. Compl. rò ospra auts.

loco

1.

·M

Deut. 4.

CAPUT XX V.
VULGATA

NOVA.
Orabatur autem eo tempore Israël in Set comederunt & adoraverunt deos earum.
Jof: 3. 1. tim , & fornicatus est populus cum filiabus 3. Initiatusque est Israël Beelphegor : & iratus Jof. 22. 17.
Moab,
Dominus,

Ps. 105. 28. 2. quæ vocaverunt eos ad sacrificia sua. At illi

Apoc. 2. 14. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 4. ait ad Moysen : Tolle cunctos principes 4. & dixit Dominus ad Moyfen : Accipe du- Aug.quaft..52. in 3.

populi, & suspende eos contra folem in patibulis : ces populi , & oftenta eos Domino contra fo- Num. 6.3.550.f.g. ut avertatur furor meus ab Ifraël.

lem : & auferetur ira animationis Domini ab

Ifraël.

VULGATA N O V A. Exod. s. Dixitque Moyses ad judices Ifraël : Occidat fe, & omni turba filiorum Ifraël, qui flebant ante 32.27. unusquisque proximos fuos, qui initiati sunt Beelphe- fores tabernaculi. gor.

7. Quod cùm vidiffet Phinees filius Eleazari filii

Pf. 105. 30.

1. Mac. 2.26. 6. Et ecce unus de filiis Ifrael intravit coram fra- Aaron facerdotis, surrexit de medio multitudinis, &

1. Cor. 10, 8.
tribus suis ad fcortum Madianitidem , vidente Moy- arrepto pugione ,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
8. ingressus eft poft virum Ifraëlitem in lu 8.... Et cessavit plaga à filiis Ifraël :

Auit, l. de xlii. panar, & perfodit ambos simul, virum scilicet

manf. ap. Ambr.20. & mulierem , in locis genitalibus. Ceslavitque

b.
plaga à filiis Ifraël :

9. & occisi sunt viginti quatuor millia homi-
num,
10. Dixitque Dominus ad Moysen:

10. Et locutus est Dominus ad Mofen, di. Lucif. Cal. de non cens:

parc. in De. del. II. Phinees filius Eleazari filii Aaron facer 11. Phinees filius Eleazar filii Aaron facerdo- Ambr. in Pf. 118, dotis avertit iram meam à filiis Ifraël : quia ze

tis sedavit furorem meum à filiis Ifraël : in eo 6. 1. 1197.6,
lo meo commotus est contra eos, ut non ipse quòd æmulatus eft zelum meum in illis, & non
delerem filios Ifraël in zelo meo :

consummavi filios Ifraël in zelo meo:
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.4. Similiter in Greco, nifi quòd loco duces , habetur minum , Scriptura teftatur , plagamque ceffaffe.
Tas Tas apxuy's , omnes duces, vel principes; in Mr. W. 10. Iridem Græcè.
tamen Alex. ac edit. Ald. deest tártas: exinde loco au #.11. Vix meliùs de Graco, nisi quòd pro consumma-
feretur ira animationis , fic , dtrosex cu Ceau opri Juus, & vi , est aruncura, ab avenioso, consumo; loco verò in
apud August. infra , col. 551. b. Avertetur ira animationis, eo quòd amulatus eft zelum meum in illis , fic , à tớ Surão
&c. Ita quoque habet locut. 79. de Num. col. 362. b. fi- caí My tör Çūror čv autois, quæ Nobilius fic reddit: dum
cut alia quæ lupra ad verbum. Ad hæc autem , Ostenta eos ego Zelarem Zelum in eos ; sed malè, ni fallor : Lucif. enim
Domino contra folem, addit fup. in Quæst. Id est , palam, Cal. I. de non parc. in De. delinq. col. 227. h. fic habet :
in conspicuo lucis hujus ; nam Græcus ait , wwent structIGOY , Phinees filius Eleazar , filii Aaron facerdotis, compescuit iram
quod dici poffet exempla ; quia aapót Erypa , exemplum di meam à filiis Ifraël : in eo quòd Zelatus eft zelo in eis , ut
citur ; nam præter LXX. Interpretes , Aquila perhibetur di non occiderem filios Ifraël in zelo meo. Hilar. in Pf. 118.
sisse confige, vel potiùs sursum confige , quod eft avenutov; 349. d. Phinees ..... sedavit furorem meum à filiis Ifraël :
Symmachies autem verbo evidentiore sulpende. At ipfe 1. 1. in eo quòd requievit ab animatione anima mea , quia zela-
cont. adverf. Leg. to. 8. 562. d. legit : Accipe omnes duces vit zelum meum : sed hæc aliter ap. Bad. Er. Lipf. & in
populi , & viltima illos Domino contra folem, hoc est, in Mss. Var. Reg. Albin. pura , Phinees filius Eleazar, filii
manifesto, per diem.

Aaron , requiescere fecit animationem animæ meæ : quia zea
7. 8. Ita in Græco. Eadem quoque memorat August. Lavit Zelum meum. Hieron. in Malach. 2. to. 3. 1817. b.
quæft, 52. in Num. to. 3. 551. a. dicens : Ex eo quòd Phi- Phinees filius Eleazar , filii Aaron sacerdotis , requiescere fe-
nees filius Eleazar transfixit adulteros, placatum fuisse Do cit furorem meum à filiis Ifraël : quoniam amulatus eft Les

227.h.

[ocr errors]

cens :

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr, ubi fupe 12. sicut dixi : Ecce ego do ei testamentum pa 12. idcirco loquere ad eum : Ecce do ei pa-

Eccli.
cis,

cem fæderis mei,

45. 30.
13. & erit illi & femini ejus poft eum testa 13. & erit tam ipfi quàm semini ejus pac- 1. Mac,
mentum sacerdotii æternum , propter quod æmu tam sacerdotii fempiternum, quia zelatus est pro

2.54
latus eft Deum suum, & non exoravit pro filiis Deo suo, & expiavit scelus filiorum Israël.
Ifraël.

14. Erat autem nomen viri Ifraëlitæ , qui oc-
cifus eft cum Madianitide, Zambri filius Salu

dux de cognatione & tribu Simeonis. Aug. Locut. 80.t. 15.... domûs familiæ est Madian.

IS. Porro mulier Madianitis, quæ pariter in3. 362. c.

terfecta est, vocabatur Cozbi, filia Sur principis

nobiliffimi Madianitarum.

VULGATA N O V A.
16. Locutusque est Dominus ad Moysen, di 18. quia & ipfi hostiliter egerunt contra vos , &

decepêre infidiis per idolum Phogor , & Cozbi 'filiam
Inf. 31. 2.
17. Hoftes vos sentiant Madianitæ, & percutite ducis Madian fororem suam , quæ percussa est in die

plagæ pro sacrilegio Phogor.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
lum meum contra eos , so non perdidi filios Ifraël in zelo satis probabile fit pro jižná Cam , fcriptum in cod. Am-(
meo. Optar. I. 3. cont. Donat. 59.c. Phinees mitigavit iram bros, fuisse, wy ox indsato. Ita observant BB. nostri not, «
meam. Græcè , xatéTAUOE TÒr Jupár

b, in hunc loc. Ambrosio etiam hîc oblistic Lucif. Cal, l.
X. 12. Sic est in Græco, ubi štws &inoy , pro ficut dixi, de non parc. in De. delinq. 227. h. ubi fic: Ei 8 femini
Nobil. vertit , fic dicito. Lucif. Calar. 1. de non parc. in ejus cum ipfo in testamentum facerdotii aternum , quoniam
De. del. 227. h. addit : Et ecce dabo ei testamentum meum , Zelatus eft Deo fuo , & exoravit pro filiis Ifraël. Item Hie-
teftamentum pacis. Hieron. in Malach. 2. to. 3. 1817. b. ron, in Malach. 2. to. 3. 1817. b. Et erit ipfi & femini
Sic dicens : Ecce ego dabo ei teftamentum pacis. Vigil. Tapf. ejus poft eum teftamentum facerdotii fempiterni , pro eo quod
cont. Varimad. 747. d. Hæc dicit Dominus qui fecit Ifraèl : Zelatus eft Deo fuo , & exoravit pro filiis Ifrael. Rectè fem-
Ecce ego do illis teftamentum pacis. In Hex. Orig. ex cod. piterni , è Mr. Oxon. nec non editt. Ald. & Compl. in
Colb. 3084. hæc verba drabuxur sipúrus M8, notantur aste- quibus aiorías , per relat. ad is@xtelas, secus in Vatic,
risco,

ubi doxbury..... alwria. Vigil. Tapl. cont. Varimad. 747.
7.13. Eadem leguntur Græcè , nisi excipias ultima

nisi excipias ultima, d. Et erit cum eo, 8 cum femine ejus post ipsum, non
propter quod amulatus eft Deum fuum , & non exoravit , cum ipso , ut apud Lucif. fup. nam in Græco constanter ,
pro quibus fic : ανθ' ών εζήλωσε τω Θεώ αυτέ, και έξιλάβαλο, μετ' αυτόν , non μετ' αυτέ.
i. e. pro eo quòd Zelavit Deo fuo , & depropitiavit , seu exo W.Is. Gr. Tar Modies, edit. Ald. TC. Observat Au-

ravit : nullibi autem habetur negario ante exoravit : »Er gust. ibid. De muliere hoc dictum esse ,
» verò Romana Ambrosii editio illam deler; in quo

ei ro Ifraelita percussa eft: quibus verbis , quantùm puto , in-
» tus Hebr. Syr.& omnes versiones Scripturæ patrocinantur. quit, intelligi voluit nobilem fuisse , ut diceret eam domas
» Cum tamen in Mss. & antiquis editionibus legatur, & non familiæ , &c. Gr, ořxx waleãs.
» exoravit, vel ut in quibusdam Mss. & non deprecatus eft ;

eos:

[ocr errors][merged small]

qua cum adulte.

tex

Ang. Locut. 81.6. 3. 362.2,

CAPUT XXV I. ,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
en & locutus eft Dominas ad Moysen, & ? Poftquam noxiorum fangues et cultus eft;
ad , :

dixit & Eleaza

rum filium Aaron sacerdotem :
2. Accipe principium totius synagogæ filiorum 2. Numerate omnem summam filiorum If- Sup. Ia
Ifraël à viginti annis & fupra.....

raël à viginti annis & fupra, per domos & co- 2. 3.
gnationes suas, cunctos qui possunt ad bella pro-

cedere.

VULGATA N O V A.
3. Locuti sunt itaque Moyses & Eleazar sacer 10. & aperiens terra os fuum devoravit Core,
dos in campestribus Moab fuper Jordanem contra Je- morientibus plurimis, quando combusit ignis ducen-
richo , ad eos qui erant

tos quinquaginta viros. Et factum est grande miracu-
4. à viginti annis & fupra , sicut Dominus impe- lum ,
raverat , quorum iste est numerus :

it, ut , Core pereunte, filii illius non perirent.
s. Ruben primogenitus Israël : hujus filius , He 12. Filii Simeon per cognationes suas : Namuel,
noch, à quo familia Henochitarum : & Phallu, à ab hoc familia Namuelitarum : Jamin , ab hoc fa-
quo familia Phalluitarum :

milia Jaminitarum : Jachin , ab hoc familia Jachini-
6. & Hesron, à quo familia Hesronitarum : & tarum :
Charmi , à quo familia Charmitarum :

13. Zare, ab hoc familia Zareitarum : Saul, ab
7. hæ funt familiæ de stirpe Ruben : quarum nu hoc familia Saulitarum :
merus inventus eft, quadraginta tria millia & fep 14. hæ sunt familiæ de ftirpe Simeon, quarum
tingenti triginta.

omnis numerus fuit, viginti duo millia ducenti,
8. Filius Phallu , Eliab:

15. Filii Gad per cognationes suas : Sephon, ab
9. hujus filii, Namuel & Dathan & Abiron : isti hoc familia Sephonitarum : Aggi, ab hoc familia
funt Dathan & Abiron principes populi, qui surre- Aggitarum : Suni, ab hoc familia Sunitarum :
xerunt contra Moysen & Aaron in seditione Core, 16. Ozni , ab hoc familia Oznitarum : Her, ab
quando adversùs Dominum rebellaverunt :

hoc familia Heritarum :
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. Gr. Vat. non reperit ad , ante Eleazar ; habent $. 2. Similiter in Gr. Observat Aug. hîc appellari prina.
autem Alex, & Oxon. cum edit. Compl. cætera fimilia. cipium, robur fcilicet atatis in populo.

Gen.46.9. Exod. 6. 14. 1. Par. 5. 3.

[ocr errors]

Sup. 16. 1. 2.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.
17. Arod, ab hoc familia Aroditarum : Ariel, ab quorum numerus fuit, quadraginta quinque millia
hoc familia Arielitarum:

sexcenti.
18. iftæ sunt familiæ Gad , quarum omnis nume 42. Filii Dan per cognationes fuas : Suham, a å
rus fuit, quadraginta millia quingenti.

quo familia Suhamitarum : hæ sunt cognationes Dan
Gen. 38.

19. Filii Juda, Her & Onan, qui ambo mortui per familias suas :
3: 4. sunt in terra Chanaan.

43. omnes fuere Suamitæ , quorum numerus erat,
20. Fueruntque filii Juda per cognationes fuas: sexaginta quatuor millia quadringenti.
Sela, à quo familia Selaitarum: Phares, à quo fami 44. Filii Aser per cognationes suas : Jemna , å
ļia Pharesitarum. : Zare, à quo familia Zareitarum. quo familia Jempaitarum : Jeslui, à quo familia Jef-

21. Porro filii Phares : Hesron, à quo familia Hef- fuitarum : Brie, à quo familia Brieitarum.
ronitarum : & Hamul, à quo familia Hamulitarum. 45. Filii Brie : Heber, à quo familia Heberita-

22. Ifte lunt familiæ Juda , quarum omnis nu rum : & Melchiel, à quo familia Melchielitarum.
merus fuit, septuaginta sex millia quingenti.

46. Nomen autem filiæ Afer, fuit Sara:
23. Filii Issachar per cognationes fuas : Thola, 47. hæ cognationes filiorum Afer, & numerus
à quo familia Tholaitarum : Phua , à quo familia eorum, quinquaginta tria millia quadringenti.
Phuoitarum:

48. Filii Nephthali per cognationes suas : Jesiel,
24. Jasub, à quo familia Jasubitarum : Semran, à quo familia Jeliclitarum : Guni, à quo familia Gu-
à quo familia Semranitarum :

nitarum :
25. hæ funt cognationes Issachar, quarum nume 49. Jeser, à quo familia Jeseritarum : Sellem, a
rus fuit, fexaginta quatuor millia trecenti.

quo familia Sellemitarum :
26. Filii Zabulon per cognationes suas : Sared, so. hæ sunt cognationes filiorum Nephthali per fa-
à quo familia Sareditarum : Elon, à quo familia Elo- milias suas : quorum numerus , quadraginta quinque
nitarum : Jalel, à quo familia Jalelitarum :

millia quadringenti,
27. hæ funt cognationes Zabulon , quarum nume si, Ifta eft fumma filiorum Ifraël, qui recensiti
rus fuit, fexaginta millia quingenti.

sunt , fexcenta millia, & mille feptingenti triginta.
28. Filii Joseph per cognationes fuas, Manaffe 52. Locutusque eft Dominus ad Moysen, dicens :
& Ephraim.

53. lstis dividetur terra juxta numerum vocabu-
29. De Manaffe ortus eft Machir, à quo familia lorum in poffeffiones suas.
Jof. 17. Machiritarum. Machir genuit Galaad, à quo familia 34. Pluribus majorem partem dabis, & paucio-
Galaaditarum.

ribus minorem : fingulis , ficut nunc recensiti sunt ,
30. Galaad habuit filios : Jezer, à quo familia tradetur poffesfio :
Jezeritarum : & Helec , à quo familia Helecita ss. ita duntaxat ut fors terram tribubus dividat

& familiis.
31. & Asriel, à quo familia Afrielitarum : & 56. Quidquid forte contigerit, hoc vel plures ac-
Sechem , à quo familia Sechemitarum :

cipiant , vel pauciores.
32. & Semida, à quo familia Semidaitarum : &

quoque est numerus filiorum Levi per Inf. 27. Hepher, à quo familia Hepheritarum.

familias suas : Gerson, à quo familia Gersonitarum :
33. Fuit autem Hepher pater Salphaad, qui filios Caath, à quo familia Caathitarum : Merari, à quo

non habebat, fed tantum filias, quarum ifta sunt no familia Meraritarum :
Inf. 27. mina : Maala, & Noa , & Hegla, & Melcha , & 58. hæ sunt familiæ Levi : familia Lobni, familia
Therfa:

Hebroni, familia Moholi, familia Muli, familia Core.
34.

sunt familiæ Manasse , & numerus earum, At verò Caath genuit Amram : quinquaginta duo millia septingenti,

59. qui habuit uxorem Jochabed filiam Levi, quæ
35. Filii autem Ephraim per cognationes fuas, nata est ei in Ægypto : hæc genuit Amram viro suo
fuerunt hi : Suthala , à quo familia Suthalaitarum : filios, Aaron & Moysen, & Mariam sororem eorum.
Becher, à quo familia Becheritarum : Thehen , à 60. De Aaron orti sunt Nadab & Abiu , & Elea-
quo familia Thehenitarum :

zar & Ithamar :
36. porro filius Suthala fuit Heran, à quo fa 61. quorum Nadab & Abiu mortui sunt, cùm
milia Heranitarum :

obtulissent ignem alienum coram Domino.
37. hæ sunt cognationes filiorum Ephraim, qua 62. Fueruntque omnes qui numerati sunt, viginti
rum numerus fuit , triginta duo millia quingenti. tria millia generis masculini, ab uno menfe & fupra :

38. Ifti sunt filii Joseph per familias suas. Filii quia non funt recenfiti inter filios Ifraël, nec eis
Benjamin in cognationibus fuis : Bela, fami cum cæteris data poffesfio eft,
lia Belaitarum : Asbel , à quo familia Asbelitarum : 63. Hic est numerus filiorum Israël, qui descripti
Ahiram , à quo familia Ahiramitarum:

funt à Moyfe & Eleazaro sacerdote , in campestri-
39. Supham, à quo familia Suphamitarum: Hu bus Moab fupra Jordanem contra Jericho :
pham, à quo familia Huphamitarum.

64. inter quos, nullus fuit eorum qui ante nume-
Filii Bela : Hered, & Noeman. De Hered, rati sunt à Moyse & Aaron in deserto Sinai.
familia Hereditarum : de Noeman, familia Noema 65. Prædixerat enim Dominus , quòd omnes mo-
nitarum :

rerentur in folitudine. Nullusque remanfit ex eis, ni-
41. hi funt filii Benjamin per cognationes fuas, fi Caleb filius Jephone, & Jofue filius Nun.

on

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

rum :

[ocr errors]

57. Hic

Exod, 6. 16.

I.

[ocr errors]
[blocks in formation]

à quo

1. Cor. 10. S.

Sup. 14. 23. 24.

I.

CAPUT X X V I I.

VULGATA NOV A.

1..... 6. Vide Not. filii Machir, filii Manasse, qui fuit filius Joseph : qua.
Sup. 26.

rum funt nomina , Maala, & Noa, & Hegla, &
32. 33.
Inf. 36. lii Hepher, filii Galaad,

Melcha , & Therfa.
1.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Jof. 17.

. I..... 6. Hæc memorat Ambrof. epist. 76. ad Iren. hæreditatis paternæ , & earum petitio divino judicio proban
to. 2. 1086. e, dicens : Hanc fortem filia Salpha petebant ta eft,

A feliz-Salphaad , fi

N O V A.

Deset,

1

Deuta 32.51

.

VULGATA
2. Steteruntque coram Moyse & Eleazaro facer- tatem fratribus patris .ejus :
dote, & cun&tis principibus populi, ad oftium ta 11. sin autem nec patruos habuerit, dabitur hæred
bernaculi foederis, atque dixerunt :

ditas his qui ei proximi sunt : eritque hoc filiis If3. Pater nofter mortuus est in deserto, nec fuit in raël fan&tum lege perpetua, ficut præcepit Dominus Sap. 16. 1. seditione , quæ concitata eft contra Dominum fub Moysi.

Core, sed in peccato suo mortuus est : hic non ha 12. Dixit quoque Dominus ad Moysen : Ascende
buit mares filios. Cur tollitur nomen illius de fami. in montem iftum Abarim, & contemplare inde ter- 32.49.
sia fua , quia non habuit filium ? Date nobis pofielram, quam daturus fum filiis Israël :
fionem inter cognatos patris noftri.

13. cùmque videris

13..... 14. Vide Not,
4. Retulitque Moyses causam earum ad judicium eam, ibis & tu ad popu-
Domini.

lum tuum , ficut iyit frater tuus Aaron:
5. Qui dixit ad eum :

14. quia offendistis me in deserto Sin in contra- Sup. 20 6. Justam rem postulant filiæ Salphaad : da eis di&tione multitudinis, nec sanctificare me voluistis 12. poffeffionem inter cognatos patris sui, & ei in hære coram ea fuper aquas : hæ sunt aquæ contradictionis ditatem fuccedant,

in Cades deferti Sin.
7. Ad filios autem Israël loquêris hæc :

15. Cui respondit Moyses :
8. Homo cùm mortuus fuerit abfque filio, ad fi 16. Provideat Dominus Deus spirituum omnis cara
liam ejus transibit hæreditas :

nis, hominem , qui fit super multitudinem hanc :
9. si filiam non habuerit , habebit fucceffores fra 17. & pofsit exire & intrare ante eos , & educere
tres suos :

eos vel introducere: ne fit populus Domini ficut oves
10. quòd fi & fratres non fuerint, dabitis hæredi- abfque paftore.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quat. 54.5 18. Et locutus eft Dominus ad Moysen, di 18. Dixitque Dominus ad eum : Tolle Josue Deut. 3 ss. in Num. 1. 3. cens : Accipe ad teipfum Jesum filium Nave, filium Nun, virum in quo est spiritus, & pone 21, 551.8.552.a. hominem qui habet spiritum in fe ipfo , & im- manum tuam fuper eum.

pones manus tuas super eum.

19. Et statues eum in conspectu Eleazari fa 19. Qui ftabit coram Eleazaro sacerdote & cerdotis, & mandabis ei in conspectu omnis fy- omni multitudine :

nagogæ : Idem Locut. 82. t, 20..... & dabis de gloria tua super eum ut 20. & dabis ei præcepta cun&tis videntibus, 3. 362.d. exaudiant eum filii Ifraël.

& partem gloriæ tuæ, ut audiat eum omnis fy

nagoga filiorum Ifraël.
21...... Inore ejus exibunt... in ore ejus introi 21. Pro hoc, fi quid agendum erit, Eleazar
bunt.....

sacerdos consulet Dominum. Ad verbum ejus
egredietur & ingredietur ipfe , & omnes filii Il-

& cætera multitudo.
Ibid. Locut, 83 22. Et fecit Moyses fecundùm quæ præcepit, 22. Fecit Moyses ut præceperat Dominus.

illi Dominus. Et assumens Jesum, ftatuit eum Cùmque tuliffet Josue, statuit eum coram Elea-
ante Eleazarum sacerdotem.....

zaro sacerdote & omni frequentia populi.
Ibid. Locat. 84. 23.... & commendavit eum secundùm quæ 23. Et impositis capiti ejus manibus, cuncta
præcepit Dominus Moysi.

replicavit quæ mandaverat Dominus,
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
**. 13. 14. His alludit Aug. quæst. 53. in Num. to. valet ac fi diceret, de gloria , id eft, drò tñs deus. Larini
3. 551. d. dicens : Eam caufam mortis Moyfi dicit Dominus, autem nonnulli interpretati funt , dabis gloriam tuam , non
quam etiam fratris ejus : ambobus enim etiam hoc ante de gloria tua : fed five illud effet , ut gloriam tuam dice-
prædixerat , quod idco non intrarent cum populo Dei in ter ret,

non ideo eam non babiturus erat Moyfes ; nec quin di-
ram promiffionis , quia non eum fanctificaverunt coram po xit , de gloria , ideo minutum eft quod habebat.
prilo ad aquam contradidionis.

. 21. Tridem in Græco. In ore ejus , &c. id eft

cum
. 18. 19. Eadem exftant Græcè, verbum pro ver- jufferit, inquit Aug. ibid.
bo.

7.22. Ita in Græco, nisi quòd legitur xalà freteina7o,
X. 20. Itidem Græcè. Aug. quæst. 55. in Num. col. ficut mandavit , loco fecundùm quæ præcepit.
552. a. Quid eft quod cum Deus praciperet Moyfi de Jesu W. 23. Gr. ourésuosv dutöv xabanep, &c. conftituit eum
Nive, ait inter cætera : Et dabis de gloria tua fuper eum: ficut , &c. loco, commendroit eum fecundùm qua , &c.
nam Græca locutione Tūs nógus habet , quod tantumdem

[ocr errors]

raël cum eo,

[ocr errors]

CAPUT XX V II I.

Exod. 29. 38.

VULGATA NOVA.
Ixit quoque Dominus ad Moysen :

singulos in san&uario Domini.
2. Præcipe filiis Ifraël, & dices ad eos: 8. Alterumque agnum fimiliter offeretis ad vef-
Oblationem meam & panes , & incensum odoris peram, juxta omnem ritum facrificii matutini , &
suaviflimi offerte per tempora sua.

libamentorum ejus, oblationem fuaviffimi odoris Do-
3. Hæc funt sacrificia quæ offerre debetis : Agnos mino.
anniculos immaculatos duos quotidie in holocauftum 9. Die autem sabbati offeretis duos agnos anni- Matthe
sempiternum :

culos immaculatos , & duas decimas similæ olco conf- 12. So 4. unum offeretis manè, & alterum ad vespe- persæ in sacrificio , & liba

10. quæ rite funduntur per fingula sabbata in ho-
si deciinam partem ephi fimilæ, quæ conspersa locaustum sempiternum.
fit oleo purissimo, & habeat quartam partem hin : 11. In calendis autem offeretis holocaustum Do-

6. holocaustuin juge est quod obtuliftis in monte mino , vitulos de armento duos , arietem unum ,
Sinai in odorem fuaviffimum incenfi Domini : agnos anniculos septem immaculatos,

7. & libabitis vini quartam partem hin per agnos 12, & tres decimas similæ oleo conspersa in sag

rum :

« ZurückWeiter »