Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

no,

[ocr errors]

Exoda 30.13.

Levit.

Sæp. 36

[ocr errors]

VULGATA NOVA. & filiorum tuorum.

filii Ifraël, tibi dedi, & filiis tuis, ac filiabas tuis 10. In sanctuario comedes illud : mares tantum jure perpetuo : qui mundus eft in domo tua, vefde. edent ex eo, quia consecratum eft tibi.

tur eis. 11. Primitias autem, quas voverint & obtulerint VERSIO ANTIQVA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut, 59. 12. Omnis primitia olei , & omnis primitia 12. Omnem medullam olei, & vini , ac fru360.8.

vini, & tritici, primitia eorum quæcunque de- menti , quidquid offerunt primitiarum Domino, derint Domino, tibi dedi ea.

tibi dedi. Aug.quaft. 32. in 13. Primogenita omnia , quæcunque fuerint 13. Universa frugum initia, quas gignit hu. Num. 541. d.

in terra eorum, quantacunque attulerint Domi- mus, & Domino deportantur , cedent in usus tibi erunt.....

tuos : qui mundus est in domo tua, vescetur eis.

14. Omne quod ex voto reddiderint filii If.

raėl, tuum erit. Hieron. cont. Hel 15. Omne quod aperit vulvam ab omni car 15. Quidquid primum erumpit è vulva cunc. vid. 5. 4. P. 2. 135. ne, quæ offertur Domino , ab homine ufque ad tæ carnis , quam offerunt Domino, five ex hof.

pecus, tibi erunt : tantummodo pretiis redimant minibus, five de pecoribus fuerit, tui juris erit : primogenita hominum , & primogenita peco- ita duntaxat, ut pro hominis primogenito prerum immundorum:

tium accipias, & omne animal quod immun.

dum est , redimi facias, Ibid. 136.a.

16. redemptio ejus erit ab uno 'mense, æsti 16, cujus redemptio erit poft unum mensem, matio quinque ficlorum. Siclus, fecundùm siclum ficlis argenti quinque , pondere fanctuarii, șisanctuarii, viginti oboli sunt.

clus viginti obolos habet. 17. Tantummodo primogenita vitulorum, & 17. Primogenitum autem bovis & ovis & ca

27.25. primogenita ovium , & primogenitą caprarum præ non facies redimi , quia fan&tificata sunt non redimes , quia fancta funt.....

Domino : sanguinem tantum eorum fundes su

47 per altare, & adipes adolebis in suaviflimum "Ezech, odorem Domino.

45. 12. V / L G AT A N 0 v A. 18. Carnes verò in usum tuum cedent , ficut pec- piternum erit in generationibus veftris. Nihil aliud Deut

18. 1. tusculum consecratum, & armus dexter, tua erunt. possidebunt ,

19. Omnes primitias sanctuarii, quas offerunt filii 24. decimarum oblatione contenti , quas in usus Ifraël Domino, tibi dedi, & filiis ac filiabus tais , eorum & necessaria separavi. jure perpetuo. Pactum salis eft fempiternum corain 25. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : Domino, tibi ac 6liis tuis.

26. Præcipe Levitis , atque denuntia : Cùm acce. 20. Dixitque Dominus

20..... Vide Not.

peritis à filiis Ifraël decimas, quas dedi vobis , priad Aaron : In terra eo

mitias earum offerte Domino, id eft, decimam par
rum nihil poffidebitis , nec habebitis partem inter tem decimæ,
cos : ego pars & hæreditas tua in medio filiorum Il.

27. ut reputetur vobis in oblationem primitivo, raël,

rum , tam de areis quàm de torcularibus : 21. Filiis autem Levi dedi omnes decimas Ifraëlis 28. & universis quorum accipitis primitias, offerte in poffeffionem , pro ministerio quo ferviunt mihi in Domino, & date Aaron sacerdoti. tabernaculo foederis :

29. Omnia quæ offeretis ex decimis, & in dona22. ut non accedant ultra filii Ifraël ad taberna- ria Domini separabitis, optima & electa erunt. culum, nec committant peccatum mortiferum , 30. Dicesque ad eos : Si præclara & meliora

23. folis filiis Levi mihi in tabernaculo fervien- quæque obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis tibus, & portantibus peccata populi : legitimum sem, quali de area & torculari dederitis primitias :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. vis in nonnullis exemplaribus Laçinorum , ad observandum, autem aployerúnala:(ica Mr. Alex. Vatic. verò WPWToysfcriptum fit , verius tamen eft, ad conservandum. In Græ vývata ) sed Latinė duabus his rebus, duo nomina reporta co. Kai is d' eyes cléd wxa ukir Thy dra úpuoi tão Fcpxwr, non funt. Et ideo ifta afw1c7eripata quidam primitias ini, e. confervationem primitiarum.

terpretati funt ; sed primitiæ , anapxai dicuntur, & aliud 7. 12. Eadem prorsus in Græco , præter unum, 0, an- funt. Hæc igitur tria ita discernuntur , quia wpwrótora, te tritici , quod abest: in Ms. tamen Alex. exstar hoc mo funt primitivi animalium ferus , etiam hominum : astoye do : city v cirs ar apx** in Oxon. verò & in editt. Ald. rumala verò, primi fru&us de terra fumpti , vel de arbore , & Compl. cire se oito anapxń. Mox Aug. ibid. Non dixit : vel de vite : primitiæ autem, de fructibus quidem, fed jasn Omnem primitívum tibi dedi eum , fed cùm dixiffet, Om- redaétis ab agro ; facut de massa', de dolio de nis primitia , & enumeraret de quibus rebus effet, intulit : cupa , quæ primitus sumebantur. tibi dedi ea ; nec faltem tibi dedi eam , aut tibi dedi eas , .15. Græc. Kai gãr duarosyox , Et omne adaperiens ; id eft, primitias, fed neutrum genus intulit, quod quidem exinde pro qua offertur , fic ooc apospépest , quacunque offeheri absoluta locatione etiam in Latina lingua folet. Neque runt: ( in Mr. ramen Oxoni non oset, sed « ) cum poft boc quod di&um eft, primitia, Latinum videtur ; primitiæ pauca , pro his : tantummodo pretiis redimanı, hab. am? quippe numeri tantùm pluralis dici folent. Sed fi potuerunt In- aút pois aut puku C+70, fed redemptionibus redimentur : item terpretes noftri transferre quod in Græco invenerunt , . Non in fine additur, autpuon, redimes , quod Hieron, omisit. congregabo conventicula eorum de sanguinibus ; galia 7.16. Græc. initio habet Kai, sed absque vocibus sea loco , Virum sanguinum & dolusum abominabitur Domi- quentibus erit, & ficlus : loco verò fan&uarii , ponit tår nus; cùm fanguis in lingua Latina numeri fit tantùm fin- ärior, fanitum ; cætera fimilia. gularis , Guk etiam hic pigeret singularem numerum primi *. 17. Rectè è Græco, detracta una voce quia. sia , ficut habet Græcus , exprimere ? Aliqui tamen Inter Ť. 20. Eò spectant quæ hab. Iren. 1. 4. c. 8. 237.. pretes primitias tranfulerunt, & per accufativum cafum, Hereditas autem non erit eis ; Dominus enim ipse bareditas Hui dicerent, omnes primitias tibi dabo. Ita utramque lo- ipforum. Item ista ex Hilario , in Pf. 118. p. 287. c. Ego cutionem nobis inufratam , quomodo in Græco inventa eft, Dominus pars eorum : item de Ambrosio in eundem Pl. transferre noluerunt.

1057. b. Ego Dominus portio eorum, Græcè : 'Ex *.13. Ita Græcè , deleto uno fuerint , post quacunque, των και κληρονομήσεις, και μερίς εκ έςαι σοι εν αυτοίς και ότι εγώ μεAugust. addit : Hic primogenita , non fetus primitivos peco- pis o8 , &c. In terrr eorum non hæreditabis , & pars non eum diciti nam ipfà Grace ... Apwróloxo, nominantur , hæc erit tibi in eis , quoniam ego pars tha,

&c.

2

[ocr errors]
[ocr errors]

2.

Th in au

VULGATA N O V A.
zi. & comedétis eas in omnibus locis veftris, 32. Et non peccabitis super hoc , egregia vobis
tam vos quàm familie vestræ : quia pretium est pro & pinguia reservantes, ne polluatis oblationes filio-
ministerio, quo servitis in tabernaculo testimonii. rum Ifraël, & moriamini.

1.

E Toh,dicens :

Heb. 13.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XI X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
"L Ocutufque eft Dominus ad Moysen & T locutus est Dominus ad Moysen & Aa- Aug.quaft. 33. in

dicens:

Num.t. 3. 541.6 2. Ifta est religio victimæ quam constituit 2. Ifta distinctio legis , quæcunque constituit 542.b.feqq. Dominus. Præcipe filiis Ifraël , ut adducant ad Dominus, dicens: Loquere filiis Ifraël, & accite vaccam rufam ætatis integræ , in qua nulla sit piant ad te juvencam rufam fine vitio, quæ non macula , nec portaverit jugum:

habet in se vitium, & non est superpositum su

per eam jugum :
3. tradetisque eam Eleazaro facerdoti, qui 3. & dabis eam ad Eleazarum sacerdotem : &
edu&am extra castra, immolabic in confpeu ejicient eam extra caftra in locum mundum, &
omnium :

occident eam in conspectu ejus :
4. & tingens digitum in sanguine ejus , af 4. & accipiet Eleazar sanguinem ejus , & af. Ibid. 543. a, b.
perget contra fores tabernaculi feptem yicibus , perget contra faciem tabernaculi teftimonii à se99

fanguine ejus fepties,
s. comburetque eam cunctis videntibus, tam 5. & cremabunt eam in conspectu ejus, &
pelle & carnibus ejus quàm fanguine & fimo pellis ejus , & carnes , & fanguis ejus cum fter-
flammæ traditis.

core ejus comburetur.
6. Lignum quoque cedrinum , & hyssopum, 6. Ét accipiet facerdos lignum cedrinum , &
coccumque bis tin&um facerdos mittet in Aam- hytlopum, & coccinum

& coccinum , & immittet in me-
mam quæ vaccam vorat.

dium combustionis juvencæ.
7. Et tunc demum , lotis vestibus & corpo 7: Et lavabit vestimenta sua facerdos , & la-
re fuo, ingredietur in caftra, commaculatusque vabit corpus suum aquâ , & poftea introibit in
erit usque ad vesperum.

castra , & immundus erit facerdos usque ad vef

peram.
8. Sed & ille qui combusserit eam , lavabit 8. Et qui comburet eam , lavabit vestimenta
vestimenta fua* & corpus, & immundus erit uf- fua, & lavabit corpus suum aquâ , & immundus
que ad vefperum.

erit' ufque ad vefperam.
9. Colliget autem vir mundus cineres vaccæ, 9. Et congregabit homo mundus cinerem ju-
& effundet eos extra castra in loco purislino, vencæ ,

& ponet extra caftra in locum mundum,
at fint multitudini filiorum Ifraël in cuftodiam, & erit synagogæ filiorum Ifraël in conservatio-
& in aquam aspersionis : quia pro peccato vacca nem : aqua aspersionis purificatio eft.
combufta eft.

10. Cùmque laverit , qui vaccæ portaverat 10. Et qui congregat cinerem juvencæ , lava- Ibid. 544. a.feqq.
cineres, vestimenta fua, immundus erit usque ad bit vestimenta fua , & immundus erit usque ad
vesperum. Habebunt hoc filii Ifraël, & adve- vesperam. Et erit filiis Ifraël, & profelytis qui
næ qui habitant inter eos, sanctum jure per- apponuntur , legitimum æternum.
petuo.

11. Qui tetigerit cadaver hominis, & prop II. Qui tetigerit mortuum, omnis anima ho-
ter hoc septem diebus fuerit immundus : minis immunda erit feptem diebus :

12. aspergetur ex hac aqua die tertio & 12. hic purificabitur die tertio & die feptimo,
septimo , & lic mundabitur. Si die tertio asper- & mundus erit. Si autem non purificatus fuerit
sus non fuerit, septimo non poterit emundari. die tertio, & die feptimo non erit mundus.
13. Omnis qui tetigerit humanæ animæ mor 13. Omnis qui tetigerit mortuum ab omni

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
**.1. 2. Vix meliùs è Græco , nisi quòd ante non est su- 361.c.
perpofitum , ponitur , cui , quod tamen ñ abest á Mr. .8. Græcè, ó xc7axalwr, comburens , loco qui combusa
Oxon. ac edit. Compl. ad hoc verò , conftituit Dominus , ret, absque aquâ , poft corpus fuum ; at in Mi, Alex. &
Aug. ibid. col. 541. g. addit , præcipiendo , non creando; Oxon. nec non editt. Ald. & Compl. est üdali, ut fup.
nam etiam nonnulli Interpretes , quæcunque præcepit Do-
minus , transtulerunt :: in Græco, curslaže. Demum pro acci .9. Aug. infra leg. reponet extra caftra , nec malè ;
piant ad te , idem Aug. Locut. 60. 361. c. legit, accipiant nam in Gr. at Oncer: at Locut. 62. 10. 3. 361. c. constan-
à te : at fortè erratum est scribæ : præterquam quòd eniin ter habet , ponet extra castra in locum mundum ; additque :
Aug. sup. in Quæstionibus constanter scribit ad te , juxta Non in loco mundo , dixit, quod Latina locutionis eft; re-
Mss

. codd. & LXX. hîc insuper ad locutionem prædictam liqua Græco congruunt.
hoc addit : Pro eo ac fi diceret , adducant ad te : aut *. 10. Apprime de Græco. Vide lis Aug. ibid.
certè utrumque ufitatè diceretur, accipiant & adducant ad

! . 11. Paulum differt Aug. à Græco, ubi sic : '0 ára
το juvencam rufam : Que ultima priorerm lectionem fatis τόμενος τη τεθνηκότος πάσης ψυχής ανθρώπε , ακάθαρτος έσαι
confirmant.

Étta weegs. Qui tetigerit mortuum de omni anima homi-
. 3. Ira in Græco ad verbum. Vide fis Aug. ibid. nis , immundus erit feptem diebus. Ambrof. in Pf. 118. to.
X. 4. Græcè, loco fanguinem , legitur ctè yo aspec?05, 1. 1242.c. Omnis qui tetigerit mortuum , immundus erit :
à sanguine ; reliqua ut in Lat. supra. Vide Aug. ibid. item I. de bono mort. c. 12. 413. b. Si quis mortuum te-

Ť. 5. Iridem Græcè , nisi quod vox ejus , addita huic, tigerit , &c.
pellis , transferrur poft carnes ; at in Ml. Alex, nec non in ¥. 12. Ita de Græco, verbum è verbo : eadem quo-
edict. Ald. & Compl. legitur , déprea avtñs, ut in Lat. que refert Cypr. ep. 76. 156. b. ad verbum.
fup:

. 13. Cuncta conveniunt cum Gr. præsertim Alex.
8.6. Ita in Græco, præcer unum fubansov, immittent, nam in Vat. & al. deest omni, ante anima ; ubique autem
pro immittet,

legitur , ¢ây drogárm, mortuus fuerit , loco 85 mortuus #. 7. Ad verbum è Græco. Vide etiam Locut, 61. p. fuerit. Eadem repetit Aug. ad verbum , !. 2. contra ad. Tom. I.

Pp ij

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Num. 545.f.

Idem. quæft. 33.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. anima hominis, & mortuus fuerit, & non fue- ticinum , & aspersus hac commistione non fue

rit purificatus , tabernaculum Domini polluit, rit , polluet tabernaculum Domini , & peribit Idem. Aug. 545. a. exteretur anima illa ex Ifraël : quoniam aqua al ex Ifraël : quia aquâ expiationis non est asper

persionis non est circumaspersa super eum , im- fus, immundus erit, & manebit fpurcitia ejus mundus est, adhuc immunditia ejus in ipfo eft. fuper eum.

14. Ifta eft lex hominis qui moritur in tabernaculo : Omnes qui ingrediuntur tentorium illius, & universa vasa quæ ibi sunt , polluta erunt

septem diebus. Aug. Locut.63.1. 15. Omne vas apertum, quæcunque non ha 15. Vas , quod non habuerit operculum , 3. 361.6. bent alligaturam alligatam super ea.....

nec ligaturam desuper, immundum erit, Aug.quæft. 34. in 16. Omnis qui tetigerit super faciem campi 16. Si quis in agro tetigerit cadaver occifi

vulneratum, aut mortuum , aut os hominis, aut hominis , aut per se mortui, five os illius , vel monumentum.....

sepulcrum , immundus erit septem diebus. 17. Et accipient illi immundo à cinere illius 17. Tollentque de cineribus combustionis at$45.

exultæ purificationis , & effundent super illum que peccati , & mittent aquas vivas fuper eos aquam vivam in vase?

in vas : 18. & accipiens hyssopum, intinguens in aqua 18. in quibus cùm homo mundus tinxerit vir mundus, & circumafpergens super domum, hyssopum, asperget ex eo omne tentorium, & & super vafa , & super animas , quotquot fue- cunctam fupelle&ilem, & homines hujuscemodi rint illic , & fuper eum qui tetigerit os huma- contagione pollutos : num, aut vulneratum, aut mortuum , aut monumentum :

19. & asperget mundus super immundum in 19. atque hoc modo mundus lustrabit immundie tertio , & in die feptimo : & purificabitur dum tertio & septimo die : expiatusque die die septimo; & lavabit vestimenta fua, & lava- feptimo, lavabit & se & vestimenta fua , & bitur aquâ, & immundus erit usque ad vefpe- immundus erit usque ad vesperum. ram.

20. Si quis hoc ritu non fuerit expiatus , peribit anima illius de medio ecclesiæ : quia sanctuarium Domini polluit , & non est aquâ

luftrationis afpersus : Ang.quaft. 33. in 21..... Et qui circumasperget aquam aspersio 21. erit hoc præceptum legitimum fempiter

nis, lavabit vestimenta fua : & qui tetigerit num. Ipfe quoque qui aspergit aquas , lavabit aquam afperfionis, immundus erit usque ad vef- vestimenta fua : Omnis qui tetigerit aquas experam.

piationis , immundus erit usque ad vesperum. 22. Et omne quodcunque tetigerit illud im

Quidquid tetigerit immundus , immunmundus, immundum erit : & anima, quæ tetige- dum faciet : & anima , quæ horum quippiam rit, immunda erit usque ad vesperam.

tetigerit , immunda erit usque ad vesperum. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQU A M. versar. Leg. to. 8.593. c. ni fortè excipias istud , circum rò in fine, sis cxcüos , in vas , pro in vafe. Nora ad hoc, Sperla , pro circuma persa ; item in editt. erat ex fecretur, fuper illum, addi ab Aug, id eft, super eundem cinerem , at in Mss. constanter exteretur , ut sup. uno tamen excep in Gr. etiam én' outur, per relat. ad omedvãs. Vide No. to Sorbon. in quo , exterminabitur. Græcè , fx.tpibuiCsteel, bil. in hunc locum. al. è fxTpubúastai. Similiter habet Cypr. ep. 76. 156. b. Ee X. 18. Eadem funt in Gr. præter feqq. rúled!..... exterminabitur anima illa de Ifraël , quoniam aqua afperfio- beével eis üf w po... atspipparei, i. e. fumet..... & intina nis non eft fuper eum sparsa.

guet in aquam..... circuma perget , loco , accipiens..... Ν. 15. Gr. Και πά σκεύος ανεωγμένον όσα εχί διεσμον κα intinguens in aqua..... E circumafpergens. Padéš star to auto, axáleplá ist. In Ms. Alex. o ox ox W. 19. Uno tantùm & altero hic differt August. á Gr. ex dooór xalatédetai. In editt. Ald. & Compl. deo nempe pro afperget , legitur epipparsi, circuma perget , uc κω, ΠΟn δεσμόν.

fup. & pro lavabitur, néal, lavabit, Aug. tamen in*. 16. Græc. loco super faciem campi , rectè habet : fai fra iterum leg. lavabitur. apo C “TX 7s Tedir. Mss. verò Alex. & Oxon. Ini apóCWTON W.21. Rectè è Græco, uno excepto circiemafperget, og radio, fuper faciem pueri : hoc etiam ult. tadig, le pro quo ó weesp pecivwr , qui circumafpergit. gitur in edit. Aldina : exinde loco os hominis , legitur osty W. 22. Ita legitur in Græco. Apud Cypr. ep.70. 125. agputing, at in Mr. Alex. cxpcétis: extremò additur , & sic: Et omnia quæcunque tetigerit immundus, immunda erunt : à nubesis ex celoplossal, ut in Vulg.

ar in Gr. conftanter : Και παντος ου εαν αψκαι αυτή ο ακάV. 17. In Gr. desunt voces illi , & illius ; legitur ve θαρ7ος, ακάθαρ7ον έσαι.

Num. 345...

22.

CAPUT X X.

VULGATA NOVA.
Eneruntque filii Ifraël, & omnis multitudo adduxistis in locum istum peffimum , qui feri non po-

in desertum Sin, mense primo : & mansit test, qui nec ficum gignit, nec vineas , nec malograpopulus in Cades. Mortuaque est ibi Maria , & se- nata , insuper & aquam non habet ad bibendum ? pulta in eodem loco.

6. Ingressusque Moyses & Aaron, dimifla multitu2. Cùmque indigeret aquâ populus, convenerunt dine , tabernaculum fæderis , corruerunt proni in teradversùm Moysen & Aaron:

ram , clamaveruntque ad Dominum, atque dixerunt : 3. & versi in feditionem , dixerunt : Utinam pe- Domine Deus audi clamorem hujus populi , & aperi riilsemus inter fratres noftros coram Domino! eis thesaurum tuum fontem aquæ vivæ , ut fatiati ,

4. Cur eduxistis ecclefiam Domini in folitudinem, ceffet murmuratio eorum. Et apparuit gloria Dout & nos & nostra jumenta moriamur ?

mini fuper eos. so Quare nos fecistis ascendere de Ægypto, & 7. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :

Exod. 17. 3.

VULGATA NO V.A.
8. Tolle virgam , & congrega populum, tu & eis , & illa dabit aquas. Cùmque eduxeris aquam de
Aaron frater tuus, & loquimini ad petram coram petra , bibet omnis multitudo & jumenta ejus.
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
Exod. 9. Tulit igitur Moyses virgam , quze erat in 9. Et accepit Moyses virgam, quæ ante Do Aug. Locut. 64.

1361...
17. 5. 6. conspectu Domini, ficut præceperat ei ,

minum..... Sap. II. ." 10. congregata multitudine ante petram, di 10..... Audite me increduli : Nunquid de petra Aug. quaft. 19. in xitque eis : Audite rebelles & increduli : Num ista educemus vobis aquam?

Num. 536. cod.es P1, 77. de petra hac vobis aquam poterimus ejicere ? 15. 20. 1. Cor.

11. Cùmque elev afset Moyses manum , per 11. Et elevata Moyses manu fua , percussit
10.4.

cutiens virgâ bis filicem , egressæ funt aquæ lar- petram virgâ bis, & exiit aqua multa , & bibit
gifsimæ ; ita ut populus biberet & jumenta. Tynagoga , & pecora eorum.

12. Dixitque Dominus ad Moyfen & Aa 12. Et dixit Dominus ad Moysen & Aaron:
Deut. 1. ron : Quia non credidiftis mihi, ut fan&ificare- Quoniam non credidistis fan&tificare me in conf-
37. cis me coram filiis Israël , non introducetis hos pectu filiorum Ifraël, propter hoc non inducetis
in terram , quam dabo eis.

vos synagogam hanc in terram , quam dedi eis.
13. Hæc eft aqua contradi&tionis , ubi jur 13. Hæc aqua contradictionis , quia maledi. Aug. quaft. 36.
gati sunt filii Ifraël contra Dominum, & fanc- xerunt filii Ifraël ante Dominum, & fanctifica. 546.6.
tificatus est in eis.

tus eft in ipsis.
14. Misit interea nuncios Moyfes de Cades
ad regem Edom, qui dicerent : Hæc mandat
frater tuus Israël : Nosti omnem laborem qui
apprehendit nos ,

Is. quomodo descenderint patres nostri in 15.... & incolæ fuimus in Ægypto dies plu- Aug. Locut. 66.
Ægyptum, & habitaverimus ibi multo tempore, res....

361.d. afflixerintque nos Ægyptü, & patres noftros:

16. & quomodo clamaverimus ad Domi 16..... Et nunc fumus in Cades civitate, ex Au&. 1. de xlii. num , & exaudierit nos , miseritque angelum, parte finium tuorum,

manf. ap. Ambr.

16.e.
qui eduxerit nos de Ægypto. Ecce in urbe Ca-
des, quæ eft in extremis finibus tuis, pofiti,

17. obsecramus ut nobis tranfire liceat per 17.... neque bibemus aquam de lacu tuo , Aug.q. 37.546.6.
terram tuam. Non ibimus per agros, nec per via regali ibimus, non divertemus dexterâ , ne- Ambr. in Pf. 118.
vineas , non bibemus aquas de puteis tuis, fed que sinistrâ , quoadusque transeamus terminos f. I. 1023.6.
gradiemur viâ publicâ, nec ad dexteram nec ad tuos.
sinistram declinantes , donec transeamus ter-
minos tuos.

18. Cui refpondit Edom : Non tranfibis per 18. Et dixit ad eum Edom : Non transibis per Aug. Locut. 67. me, alioquin armatus occurram cibi. me, alioquin bello in occursum tibi exibo.

361.d. 19. Dixeruntque filii Ifraël : Per tritam gradie 19. Et dicunt ei filii Ifraël : Juxta montem tran

Au&. I. de xlii. múr viam : & fi biberimus aquas tuas nos & pe- fibimus : fi autem de aqua tua biberimus ego &

manf. 16.f.

Aug. Locut, 67 cora noftra, dabimus quod juftum est: nulla erit & pecora mea, dabo pretium tibi.....

361, .
in pretio difficultas , tantùm velociter transea-
mus.

VULGATA NOVA.
20. At ille respondit : Non transibis. Statimque tit ab eo Ifraël.
egreflus est obvius , cum infinita multitudine, & & 22. Cùmque caftra movissent de Cades, vene-
manu forti,

runt in montem Hor, qui eft in finibus terræ Edom ;
21. nec voluit acquiescere deprecanti, ut conce 23. ubi locutus est Dominus ad Moysen :
deret transitum per fines suos : quamobrem diver-
VU'LGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
24. Pergat, inquit, Aaron ad populos suos : 24..... non introibitis in terram , quam dedi Aug.quaft. 39. in
non enim intrabit terram, quam dedi filiis If- filiis Israël in possessionem, quoniam exacer-

Num. 1. 3. 546.de raël, eò quòd incredulus fuerit ori meo ; ad baftis me fuper aquam maledictionis.

aquas contradi&ionis.
Inf. 33.
25. Tolle Aaron & filium ejus cum eo ,

& 25. Apprehende Aaron fratrem tuum, & Elea- Cypr. ep. 68. P: 38. duces eos in montem Hør.

zarum filium ejus , & impones eos in montem 118. Deut.

coram omni fynagoga. 32.5o.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. .9. Ad verbum è Græco.

12. p. 61. b. Non declinabimus dextrâ, neque finiftrâ , fed
. 10. In Gr. fimiliter : Auguft. haber infra, Nunquid regali via ibimus. Gr. 8x &xxxırğusv, &c.

*. 18. In Græco fic..... Ou dieneuon difuzoside Men,
. 11. 12. Hæc omnia aptè respondent Græco. Simi- moxéuwo flensus auece sis ouvớv7uoly ooi.
liter habet Auguft. Loc. 65.co.3. 361.d. Quia non credi W. 19. Ita in Græco ad verbum. Eadem rursus habet
diftis..... Ifraël.

Aug. quæft. 37. in Num. to. 3. 546. c. ab hoc, fi aus
. 13. Ita de Græco, nisi cxcipias verbum maledi tem , sed leg. bibemus, non biberimus , Gr. αίωμεν. .
xerunt , pro quo froid opúbusar , à aad opów , convitior , con .24. In Græco habetur fimpliciter dhéd wxa, dedi, abf-
vitium dico.

que seq. in posjetionem , Mr. Alex. addit, à xal 29-
. 15. 16. Similiter in Græco.

051 ; reliqua concinunt ad verbum : mox Aug. addit:Quam
¥.17. Apprime e Gr. uno excepto transeamus, pro quo dixit fuperiùs aquam contradictionis , ipfam dicit bic male-
Kupéxiwler, præterierimus. Aug. quæít. 38. in Num. to: 3. dictionis, non enim ait artiroylas, sed 2014 opías; in edd..
546.c. legit : Non declinabimus in dextera , neque in pristra. tamen Ald. & Compl. hîc legitur artiaoyias.
Hieron, in Isai. to. 3. 258. e. Nec ad dextram, nec ad fi . 25. Græc. deler fratrem tuum , sed addit Mr. Alex,
niftram declinabimus, viâ regiâ gradiemur, S. Paulin, ep. cúm edit. Ald. Tòr ad Ençóv og' exinde constanter , arabila,

[ocr errors]

ex hac petra.

[ocr errors]

NOVA,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cypr, ubi fup.

26. Et exue Aaron stolam ejus, & indue Elea 26. Cùmque nudaveris patrem veste fua , inzarum filium ejus : & Aaron appositus , moria- dues eâ Eleazarum filium ejus : Aaron collige tur illic.

tur, & morietur ibi,

VULGATA
27. Fecit Moyses ut præceperat Dominus : & af- duit eis Eleazarum filium ejus.
cenderunt in montein Hor coram omni multitudine, 29. Illo mortuo in montis fupercilio, descendit
28. Cùmque Aaron (poliaffet vestibus fuis, in cum Eleazaro.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 68. 30. Et vidit omnis fynagoga quia dimissus 30. Omnis autem multitudo videns occu-
69.6. 3. 361. f. eft'Aaron , & fleverunt Aaron triginta dies omnis buisse Aaron , Alevit fuper eo triginta diebus
domus Ifraël.

per cunctas familias fuas.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Cor duty's eis "2p Tööegs , fac eos afcendere in Or montem , eo quod eft , mortuus : hoc s in Evangelio eft , inquit , ubi
loco impones eos in montem.

ait Simeon : Nunc dimittis fervum ; veruntamen , amorúsis,
8. 26. Ita è Græco verbum è verbo : favec etiam Capi- babet in Græco , quod magis à refolutione quàm à dimifhone
tul. L. sup.

ditum fonat : non enim dixit , &psis, quod fine dubio eft,
7. 30. Optimè de Græco : observat autem Aug. ibid. dimittis.
Non facilè hoc verbum reperiri in Scripturis , dimillus , pro

CAPUT

Ρ U Τ Χ Χ Ι.

NO V A.

VULGATA
Uod cùm audisset Chananæus rex Arad, Israël per exploratorum viam , pugnavit contra ila

· Q , .

Sap. 16.

1. Cor.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.quæft. 40. in 2. Et vovit Ifraël votum Domino , & dixit: Si 2. At Ifraël voto se Domino obligans, ait :

Num. Nom. i. 3.546.d. mihi tradideris populum iftum subje&um, ana Si tradideris populum istum in mamu mea , de- 33. 40. themabo illum, & civitates ejus.

lebo urbes ejus. Idem.q.41. ibid. 3..... & anathemavit eum, & civitatem ejus :

3:

Exaudivitque Dominus preces Ifraël, & &'vocatum eft nomen loci illius , Anathema.

tradidit Chananæum , quem ille interfecit fubversis urbibus ejus : & vocavit nomen loci illius

Horma , id est, anathema. Hieron. ep. ad Fab. 4. Egressi sunt de monte Or, per viam maris 4. Profecti sunt autem & de monte Hor, 1. 2. 601.6. rubri, & circumierunt terram Edom.....

per
viam

quæ ducit ad mare rubrum , ut circumirent terram Edom. Et tædere cæpit popu

lum itineris ac laboris : Aug. Locut. 71.

5. & detrahebat populus ad Deum, & adver s. locutusque contra Deum & Moyfen , ait : 361.g. sùs Moysen.....

Cur eduxisti nos de Ægypto, ut moreremur in folitudine ? Deeft panis , non sunt aquæ : anima noftra jam nauseat super cibo isto leviffimo,

6. Quamobrem misit Dominus in populum Judith ignitos serpentes, ad quorum plagas & mortes 8.25.

plurimorum, Ang. Encbitid.. 7..... ora ergo ad Dominum ut auferat à nobis

7. venerunt ad Moysen, atque dixerunt : 6.213.d. ferpentem.....

Peccavimus , quia locuti sumus contra Domi- 10.9. num & te: ora ut tollat à nobis serpentes. Ora

vitque Moyses pro populo, Auit. I. de xlii. 8.... Fac tibi ferpentem æneum , &

pone

il 8. & locutus eft Dominus ad eum : Fac fermanf, ap. Ambr. lum pro ligno : & omnis morsus videns illum, pentem æneum, & pone eum pro figno : qui vivet.

percussus aspexerit eum , vivet. Aug. Locut. 73.

9.... & fa&um eft quando momordit serpens 9. Fecit ergo Moyses SERPENTEM ÆNEUM, 362, a.

hominem , & afpexit in æneum serpentem, & & pofuit eum pro ligno : quem cùm percufi 14. viyebar.

afpicerent , fanabantur. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.2. Ad verbum è Græco. Vide sis Auguft. ibid. Item *.7. Similiter in Gr. uno excepto g, 88', pro ut ; at Not. ad . seq.

Aug.constanter leg. ut, Locut. 72. p. 361. g. sed loco Don . 3. Græc. habet in plurali Tas Téasis, civitates , non minum , hab. Deum , Gr, Kúecor: ad ferpentem verò addit: civitatem , & pro vocatum eft , &Tsxexesov, appellaverunt , ficut in Exodo dictum eft, ranam, fingulare pro plurali. Mf. verò Alex. Texámecev, edit. Compl. i'mexané carlo , .8. Gr. delet aneum , al. tamen add. Xanxgv : item Ms. Oxon. fxéasoar. Quid fit verò anathemare , explicat legitur omi cujesít , fuper fignum , non pro figno, (Mr. Oxon, Aug. ibid. Hoc erat anathemare , inquit, quod vulgò dici- cos cupsix) deinde fequitur : vysau, tar d'árn opis ärtpunor

devotare : origo autem hujus verbi est in Græca lin & erit , fi momorderit ferpens hominem , quæ omisit Anon, gra ab his rebus, quæ vote is perfolutæ , hoc eft promisse eadem quoque absunt ab edit. Compl. reliqua ut in Lar. & redditæ , fursum ponebantur in templis , áno are tolé- fupra , detracto & ante omnis. Aug. ser. 6. to. s. 36. hoc est, fursum ponere , vel figendo, vel sujpendendo. e. hæc habet : Ait

Moyfi: Suspende ferpentem aneum in meť.4. In Gr. sic : Kai atceries šę "12p Oposófòriai dia eremo in ligno , & dic populo : Quicunque fuerit pera garansar épu&pæv, Teelerúxxw@cer tuo vür ’Eduli. Et pro- cussus , serpentem iftum intueatur, moventes ex Or monte viam ad mare rubrum , circumierunt #.9. Tertul. advers. Jud.c. 10. 144. b. memorat æneum terram Edom. Vide infra, 33. 41.

serpentem ligno impofitum, additque : Nam qui in illam ^. 5. Ita Græcè. Mox Aug. ibid. Non dixit, de Deo , (crucem ) refpiciebat , à morfu ferpentium liberabatur. Item fed ad Deum ; quamvis hanc locutionem quidam transferre 1. de Idol.c. 5. 240. a. Mofes , inquit , in eremo fimulanolentes , detrahebant de Deo , tranftulerunt,

crum ferpentis ex are fecit. Item 1. de præscr. c. 47. 341.

17. b.

Joan, 3.

tur ,

val,

« ZurückWeiter »