Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA. faciet liberos.

xerit eam in conspectu Domini , & fecerit ei facer 29. Ista eft lex zelotypiæ. Si declinaverit mulier "dos juxta omnia quæ fcripta sunt : à viro suo, & fi polluta fuerit ,

31. maritus absque culpa erit , & illa recipiet inis 30. maritusque zelotypiæ fpiritu concitatus addu- quitatem fuam.

CAPUT VI.
VERSIO ANTIQUA.
.

VULGATA NOVA.

" Locaturque en Dominus ad Moysen, di

358.b.

Aug. Locut, 13.6. 2...... Vir , vel mulier , quicunque magnè vo 2. Loquere ad filios Ifraël , & dices ad eos: 3. 358.6. yerit votum.....

Vir , five mulier , cùm fecerint votum ut fanc

tificentur, & fe voluerint Domino consecrare : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 3. à vino , & omni quod inebriare potest, abstine 9. Sin autem mortuus 9.... & radetur ca- Aug. Low bunt. Acetum ex vino, & ex qualibet alia potione, & fuerit fubitò quispi. m co- put suum......

cut, 14 quidquid de uva exprimitur , non bibent : uvas re ram eo, polluetur caput centes ficcasque non comedent

consecrationis ejus : quod radet illico in eadem die 4. cunctis diebus quibus ex voto Domino conse- purgationis fuæ, & rurfum septimâ: crantur : quidquid ex vinea effe potest , ab uva passa 10. in octava autem die offeret duos turtures, vel usque ad acinum non comedent.

duos pullos columbæ , sacerdoti in introitu fæderis Judic, 13. S.

5. Omni tempore separationis fuæ novacula non teftimonii : transibit per caput ejus , usque ad completum diem 11. facietque sacerdos unum pro peccato , & altequo Domino consecratur, San&tus erit , crescente cæ rum in holocaustum , & deprecabitur pro eo, quia sarie capitis ejus.

peccavit super mortuo : sanctificabitque caput ejus 6. Omni tempore con

6..... 7. Vide Not. in die illo : secrationis fuæ fuper mor

12. & consecrabit Domino dies separationis iltuum non ingredietur

lius , offerens agnum anniculum pro peccato : ita ta7. nec super patris quidem & matris & fratris so men ut dies priores irriti fiant, quoniam polluta est rorisque funere contaminabitur , quia consecratio Dei sanctificatio ejus. fui fuper caput ejus est.

13. Ista est lex confecrationis. Cùm dies, quos ex 8. Omnibus diebus separationis suæ sanctus erit voto decreverat, complebuntur : adducet eum ad of Domino.

tium tabernaculi fæderis , VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quaft. 12. in 14. & offeret munus suum Domino , agnum 14. & offeret oblationem ejus Domino ; Num.:. 3. 532.0. anniculum fine vitio in holocaustoma , & agnam agnum anniculum immaculatum in holocaustum, b. anniculam sine vitio unam in peccatum..... & ovem anniculam immaculatam pro peccato,

& arietem immaculatum, hoftiam pacificam

VULGATA N O V A. 15. canistrum quoque panum azymorum qui cons- unum, & tradet in manus nazaræi, postquam rasum persi sint oleo , & lagana absque fermento uncta fuerit caput ejus. oleo, ac libamina singulorum ;

20. Susceptaque rursum ab eo, elevabit in conf16. quæ offeret sacerdos coram Domino, & fa- pectu Domini : & sanctificata sacerdotis erunt , ficut ciet tam pro peccato, quàm in holocaustum.

pectusculum , quod separari jussum est, & femur : 17. Arietem verò immolabit hoftiam pacificam poft hæc potest bibere nazaræus vinum. Domino, offerens fimul canistrum azymorum, & li 21. Ifta eft lex nazaræi, cùm voverit oblatiobamenta quæ ex more debentur.

nem fuam Domino tempore consecrationis fuæ, ex8. 21. 24:

18. Tunc radetur nazaræus ante ostium taberna- ceptis his quæ invenerit manus ejus : juxta quod culi fæderis cæsarie confecrationis suæ : tolletque ca mente devoverat, ita faciet ad perfectionem sanctifipillos ejus , & ponet super ignem , qui est suppoíi- cationis suæ. tus facrificio pacificorum.

22. Locutusque est Dominus ad Moyfen , di19. Et armum coctum arietis, tortamque absque cens : fermento unam de canistco, & laganum azymum VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Vid. Vit. I. 3. de 23..... Sic benedice populum meum,

im, & ego 23. Loquere Aaron & filiis ejus : Sic bene. Prf. Afr.41.6, benedicam ilios.....

dicetis filiis Israël, & dicetis eis : NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. p. 2. Ita in Gr. Aug. addit : Non dixit, quæcunque. tantes , & dixerunt pro peccato, non in peccatum ; cùm fit

* 7.6.7. Eò respiciebat Tertul. I. 4. adversus Marc. fenfus in ea locutione, qui non fuerat perturbandus. In pec717. c. cùm dixit : Et de devotione in Arithmis ; nam 88 catum quippe dictum est , quia hoc ipfum , quod pro peccato illic qui se Den voverit , inter cætera jubet , ne super ullam offerebatur , peccatum vocabatur..... Sicut ergo agnus in hoanimam introent defunétam , ne fuper patris quidem , Antiocaustoma , ut ipsum pecus effet holocauftum ; fac sagna in Katris , aut fratris ; quæ omnia respondent Græco. peccatum , ut ipfum pecus effet peccatum , id eft , facrificium 7.9. Iridem Græcè.

fieret pro peccato ; ficut de ariete quod fequitur , in salutare *.14. Græcum addit fræ , unum , 1. vitio , & ponit 'dicit , tanquam iffum fit falutare', cum fit facrificium falugior , poft anniculam ; M. tamen Alex. & Compl. hab. taris , quod poftea repetendo manifestat. Nam illud, pro au wpier peicer , cum Auguft. Demum post peccatum , sequitur: peccato dicit , quod priùs dixerat in peccatum ; & hoc facrisi zepiór évee creator sis owtúenr, 85 arietem unum absque ma- ficium salutaris, quod priiss dixerat salutare. cula in Jalutore. Aug. addit : Hoc quidam noftri Interpre Ť. 23. Similiter habet Fulgent, respons. contra Arian.. tes transferre noluerunt , veluti locutionem inufitatam vin p. 57. f. At in Græco fic:"Ouiws suhorns Tos vid's 'Is

Cap

.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Eccli. 36. 24. Benedicat tibi Dominus, & cuftodiat te. 24. Benedicat te Dominus, & cuftodiat te,

Vid, ubi fup.
19. 25. Oftendat Dominus faciem fuam tibi, & 25. Illuminet Dominus faciem fuam fuper te,
misereatur tui.

& mifereatur tui.
26. Convertat Dominus vultum suum ad te, 26. Attollat Dominus faciem suam super te,
& det tibi pacem.

& der tibi pacem.
27. Invocabuntque nomen meum super filios 27. Vos ponite nomen meum fuper filios If-

Auft. quæft. Vet,
Israël, & ego benedicam eis.
raël, ego Dominus benedicam eos.

Teft. ap. Aug. t. 3.

P. 46.g.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
egula, néyov7e5 autois' Sic benedicetis filios Ifraël , dicentes bum; similiter etiam in Græco.
eis :

.27. In Græco fic : Kain buyou to ovome My.....
**. 24..... 26. Eadem refert Fulgent, resp. contra fyes Kúels, &c. Et imponent nomen meum..... & ego

Do-
Arian. p. 57. f. & frag. 21. contra Fab. p. 605. ad ver minus

:

&c. ut sup.

[ocr errors]

I.

40. 16.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

tare.

CA P UT. V II.

VULGATA NOVA,
Exod.

2. Obtulerunt principes Ifraël & capita familia

rum , qui erant per fingulas tribus, præfe&tique eo-
& sanctificavit cum omnibus vafis fuis , altare fimili rum qui numerati fuerant,
ter & omnia vasa ejus.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
3. munera coram Domino, sex plaustra teda 3

3..... sex vehicula tecta , & duodecim boves : Aug. Locut, 15. f. cum duodecim bobus. Unum plauftrum obtulere vehiculum à duobus principibus , & vitulum à 3.358.6. duo duces, & unum bovem finguli, obtulerunt- fingulis..... que ea in confpectu tabernaculi.

VULGATA NOV A.
4. Ait autem Dominus ad Moyfen:

Merari, secundùm officia & cultum fuum , sub mas
s. Suscipe ab eis ut serviant in ministerio taberna nu Ithamar filii Aaron sacerdotis :
culi, & trades ea Levitis juxta ordinem ministerii 9. filiis autem Caath non dedit. plaustra & boves :
sui.

quia in sanctuario ferviunt, & onera propriis portant
6. Itaque cùm suscepisset Moyses plaustra & bo- humeris.
ves, tradidit eos Levitis.

10. Igitur obtulerunt duces in dedicationem alta,
7. Duo plaustra & quatuor boves dedit filiis Ger- ris, die qua unctum est, oblationem suam ante ala
fon, juxta id quod habebant necessarium :
8. quatuor alia plaustra & octo boves dedit filiis
VULGATA NOVA.,

VERSIO ANTIQUA.
11. Dixitque Dominus ad Moysen : Singuli 1.... Princeps unus quotidie , princeps quo- Aug. Locut. 16.
duçes per fingulos dies offerant munera in de- tidie offerent dona fua.....

358.6.
dicationem altaris.

VULGATA N O V A.
12. Primo die obtulit oblationem fuam Nahaslon bens septuaginta ficlos, juxta pondus fan&uarii ,
filius Aminadab de tribu Juda :

utrumque plenum fimila conspersa oleo in sacrificium :
13. fueruntque in ea, acetabulum argenteum 14. mortariolum ex decem ficlis aureis plenum
pondo centum triginta ficlorum, phiala argentea ha- incenfo :
• VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
15. bovem de armento, & arietem, & agnum 15. vitulum unum pro bobus.....

Ibid. Locut, 174 anniculum in holocauftum : :16. hircumque pro peccato :

16. & hircum ex capris unum.....

VULGATA
17. & in facrificio pacificorum boves duós, arie- ginta ficlos , juxta pondus sanctuarii, utrumque ple-
tes quinque , hircos quinque , agnos anniculos quin- num fimila conspersa oleo in sacrificium :
que : hæc est oblatio Nahafson filii Aminadab.

20. mortariolum aureum habens decem ficlos,
18. Secundo die obtulit Nathanael' filius Suar, plenum incenso :
dux de tribu Issachar,

21. bovem de armento, & arietem , & agnum an-
19. acetabulum argenteum appendens centum niculum in holocaustum :
triginta liclos, phialaın argenteam habentemi feptua 22. hircumque pro peccato:

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.*. 3. Ita in Græco , nifi quòd loco vehicula tefta , le- la , olemasas quo verbo fignificantur lellicæ opertę pelo
gitur ductas napt wiras , & pro à fingulis , nepà frásy, libus, ut refert Hieron. in cap. ult. Ifaiæ , #:20. to. 3.509.
ab uno quoque : quid verò intelligendum fit per rautuvisas , d. Schol. al. ra?coxevæsàs, appardtas. Eufeb. Emisl. omáčas
paulò ambiguum ; Nobilius tranftulit , uchicula lampenica, 20ptwixos, dicit, tas dvice?p=X85 , qua retis ad difcurren-
non malè tamen teda reddit Augustinus ; nam apud Rob. dum aguntur , as tives, inquit , Supešice xxxbci

.
Constantinum & Schrevelium , sepeturn, idem est ac lec . 1. Addit Auguft. Pro eo ut diceret : Singulis diebus
tica , feu vehiculi genus regium ; at veretur Constant, ne finguli principes. Græcè ut in Lat. sup.
črratum fit apud Pollucem , quem unum citat, & pro rap 8.15. Gr. sx Boomr; ex bebus , non pro bobus.
Túrx , quod fortè irreplit, legendum fic, druv apud . 16. Græc, addit , #spicquapias, pro peccato ; cætera
Homerum autem , fuata & daun fynonima: in Ms. Oxon. ut in Lat.
pon na twinas legitur, fed xalcemasas, seu cum Aqui-

N O V A.

N O V A.

[ocr errors]

VULGATA 23. & in facrificio pacificorum boves duos, arie- hæc fuit oblatio Elisama filii Ammiud. tes quinque , hircos quinque , agnos anniculos quin 54. Die octavo princeps filiorum Manaffe , Gaque : hæc fuit oblatio Nathanael filii Suar.

maliel filius Phadaflur, 24. Tertio die princeps filiorum Zabulon, Eliab 55. obtulit acetabulum argenteum appendens cenfilius Helon,

tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem 25. obtulit acetabulum argenteum appendens cen- feptuaginta ficlos, ad pondus fan&uarii , utrumque tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem plenum fimila conspersa oleo in sacrificium : septuaginta ficlos , ad pondus sanctuarii, utrumque 56. mortariolum aureum appendens decem fiplenum fimila conspersa oleo in facrificium : clos, plenum incenso :

26. mortariolum aureum appendens decem ficlos, 57. bovem de armento, & arietem , & agnum plenum incenso :

anniculum in holocauftum: 27. bovem de armento, & arietem, & agnum anni 58. hircumque pro peccato: culum in holocauftum :

59. & in hoftias pacificorum boves duos, arie28. hircumque pro peccato :

tes quinque , hircos quinque, agnos anniculos quin29. & in facrificio pacificorum boves duos , arie- que: hæc fuit oblatio Gamaliel filii Phadassur. tes quinque, hircos quinque , agnos anniculos quin 60. Die nono princeps filiorum Benjamin, Abique : hæc est oblatio Eliab filii Helon.

dan filius Gedeonis, 30. Die quarto princeps filiorum Ruben, Elisur 61. obtulit acetabulum argenteum appendens cenli us Sedeur,

tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem 31. obtulit acetabulum argenteum appendens cen- septuaginta ficlos, ad pondus sanctuarii, utrumque tum triginta siclos, phialam argenteam habentem fep- plenum fimila conspersa oleo in sacrificium : tuaginta fclos, ad pondus fan&uarii , utrumque 62. & mortariolum aureum appendens decem plenum fimila conspersa oleo in sacrificium : ficlos, plenum incenso:

32. mortariolum aureum appendens decem siclos, 63. bovem de armento & arietem, & agnum plenum incenso:

anniculum in holocauftum: 33. bovem de armento

& arietem, & agnum 64. hircumque pro peccato : anniculum in holocauftum :

65. & in hoftias pacificorum boves duos , arie34. hircumque pro peccato:

tes quinque, hircos quinque , agnos anniculos quin35. & in hostias pacificorum boves duos , arietes que : hæc fuit oblatio Abidan filii Gedeonis. quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque: 66. Die decimo princeps filiorum Dan, Ahiezer hæc fuit oblatio Elisur filii Sedeur.

filius Ammisaddai, 36. Die quinto princeps filiorum Simeon, Sala 67. obtulit acetabulum argenteum appendens cenmiel filius Surisaddai,

tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem 37. obtulit acetabulum argenteum appendens cen- septuaginta ficlos , ad pondus fan&tuarii, utrumque tam triginta ficlos , phialam argenteam habentem plenum fimila conspersa oleo in facrificium : septuaginta ficlos, ad pondus sanctuarii, utrumque 68. mortariolum aureum appendens decem ficlos plenum fimila conspersa oleo in facrificium :

plenum incenfo : 38. mortariolum aureum appendens decem siclos, 69. bovem de armento, & arietem , & agnum plenum incenso:

anniculum in holocauftum : 39. bovem de armento, & arietem, & agnum 70. hircumque pro peccato: anniculum in holocaustum :

71. & in hoftias pacificorum boves duos, arie40. hircumque pro peccato :

tes quinque, hircos quinque , agnos anniculos quin41. & in hoftias pacificorum boves duos, arietes que : hæc fuit oblatio Ahiezer filii Ammisaddai. quinque, hircos quinque , agnos anniculos quinque : 72. Die undecimo princeps filiorum Aser, Phebæc fuit oblatio Salamiel filii Surisaddai.

giel filius Ochran, 42. Die sexto princeps filiorum Gad, Eliasaph 73. obtulit acetabulum argenteum appendens cenfilius Duel,

tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem 43. obtulit acetabulum argenteum appendens septuaginta siclos , ad pondus fan&uarii , utrumque centum tringinta siclos, phialam argenteam habentem plenum fimila conspersa oleo in facrificium : septuaginta liclos, ad pondus fan&tuarii , utrumque 74. mortariolum aureum appendens decem siclos, plenum simila conspersa oleo in sacrificium: plenum incenso:

44. mortariolum aureum appendens decem ficlos, 75. bovem de armento, & arietem , & agnum plenum incenfo :

anniculum in holocaustum : 45. bovem de armento , & arietem , & agnum 76. hircumque pro peccato : anniculum in holocaustum :

77. & in hostias pacificorum boves duos , arietes 46. hircumque pro peccato :

quinque, hircos quinque , agnos anniculos quinque : 47. & in hostias pacificorum boves duos, arietes hæc fuit oblatio Phegiel filii Ochran. quinque, hircos quinque, agnos anniculos quinque : 78. Die duodecimo princeps filiorum Nephthali, hæc fuit oblatio Eliasaph filii Duel.

Ahira filius Enan, 48. Die septimo princeps filiorum Ephraim, Eli 79. obtulit acetabulum argenteum appendens censama filius Ammiud,

tum triginta ficlos , phialam argenteam habentem 49. obtulit acetabulum argenteum appendens cen- feptuaginta ficlos, ad pondus sanctuarii , utrumque tum triginta siclos : phialam argenteam habentem sep- plenum fimila oleo conspersa in sacrificium : tuaginta ficlos, ad pondus fanctuarii , utrumque ple 80, mortariolum aureum appendens decem ficlos, num fimila conspersa oleo in facrificium :

plenum incenfo : so. mortariolum aureum appendens decem siclos, 81. bovem de armento

& arietem , & agnum plenum incenso :

anniculum in holocaustum : 51. bovem de armento, & arietem , & agnum 82. hircumque pro peccato : anniculum in holocauftum :

83. & in hoftias pacificorum boves duos , arie52. hircuinque pro peccato :

tes quinque, hircos quinque, agnos anniculos quina 53. & in hoftias pacificorum, boves duos, arietes que: hæc fuit oblatio Ahira filii Enan. quinque, hircos quinque , agnos anniculos quinque : 84. Hæc in dedicatione altaris oblata funt à prins

VULGATA NOVA.
cipibus Ifraël, in die qua confecratum est: acetabu- arietes duodecim, agni anniculi duodecim, & liba-
la argentea duodecim : phialæ argentex duodecim: menta eorum : hirci duodecim

pro peccato.
mortaricla aurea duodecim:

88. In hostias pacificorum, boves viginti qua-
85. ita ut centum triginta ficlos argenti haberet tuor , arietes sexaginta , hirci sexaginta, agni anni.
unum acetabulum , & feptuaginta siclos haberet una culi fexaginta. Hæc oblata sunt in dedicatione al-
phiala : id est, ini commune vasorum omnium ex ar taris , quando un&um est,
gento ficli duo millia quadringenti, pondere sanctuarii: 89. Cùmque ingrederetur Moyses tabernaculum

86. mortariola aurea duodecim plena incenso, foederis, ut consuleret oraculum, audiebat vocem lo .
lenos ficlos appendentia poadere sanctuarii : id est, quentis ad fe de propitiatorio quod erat super ar-
fimul auri ficli centum viginti:

cam testimonii inter duos Cherubim, unde & loque-, 87. boves de armento in holocaustuin duodecim, batur ei.

[ocr errors]

"L

cens :

cens :

[ocr errors][merged small]

CAPUT V II I.

VULGATA N O V A.
Ocutusque est Dominus ad Moysen, dicens : 3. Fecitque Aaron, & imposuit lucernas fuper

2. Loquere Aaron, E: dices ad eum : Cum candelabrum, ut præceperat Dominus Moysi.
posueris feptem lucernas , candelabrum in australi 4. Hæc autem erat factura candelabri, ex auro
parte erigatur, Hoc igitur præcipe ut lucernæ con ductili, tam medius ftipes , quàm cuncta quæ ex
tra boream e regione respiciant ad mensam panum utroque calamorum latere nascebantur : juxta exem-
propositionis, contra eam partem , quam candela- plum quod oftendit Dominus Moyli, ita operatus eft
bruin refpicit, lucere debebunt.

candelabrum. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
s. Et locutus est Dominus ad Moysen, di s. Et locutus est Dominus ad Moyfen , di- Cypr.ep. 76.156.

b.
6. Tolle Levitas de medio filiorum Ifraël, 6. Accipe Levitas de medio filiorum Ifraël,
& purificabis eos

& purificabis eos,
7. juxta hunc ritum : Aspergantur aquâ luf 7. & ita facies eis purificationem eorum :
trationis, & radant omnes pilos carnis fuæ. Cùm- Circumsparges eos aquâ purificationis....
que laverint vestimenta sua, & mundati fuerint,

VULGATA NOVA
8. tollent bovem de armentis, & libamentum ejus filiorum ejus, & confecrabis oblatos Domino,
fimilam oleo confperfam : bovem autem alterum de 14. ac feparabis de medio filiorum Ifraël, ut fint
armento tu accipies pro peccato :

mei :
9. & applicabis Levitas coram tabernaculo fæde-

15. & poftea ingredientur tabernaculum fæderis, convocata oni multitudine filiorum Ifraël.

ris, ut ferviant mihi. Sicque purificabis & consecra-
10. Cùmque Levitæ fuerint coram Domino , po- bis eos in oblationem Domini : quoniam dono donati
nent filii Ifraël manus suas super eos :

sunt mihi à filiis Ifraël.
11, & offeret Aaron Levitas, munus in conspec 16. Pro primogenitis quæ aperiunt omnem vul-

Exod. 13. 2. tu Domini à filüs Ifraël , ut ferviant in ministerio vam in Israël , accepi eos.

Sup. 3. 13. ejus.

17. Mea sunt enim omnia primogenita filiorum

Luc.2. 23•
12. Levitæ quoque ponent manus suas super ca- Israël, tam ex hominibus quàm ex jumentis. Ex die
pita boum , è quibus unum facies pro peccato, & quo percuffi omne primogenitum in terra Ægypti,
alterum in holocauftum Domini , ut depreceris pro fan&ificavi eos mihi :
eis.

18. & tuli Levitas pro cun&is primogenitis filio-
13. Statuesque Levitas in conspectu Aaron & rum Israël :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
19. tradidique eos dono Aaron & filiis ejus 19.... & non erit in filiis Ifraël accedens filio. Aug. Locut, 18.1,
de medio populi, ut serviant mihi pro Ifraël in rum Ifraël ad sancta.

3. 358.C.
tabernaculo fæderis, & orent pro eis, ne fit in
populo plaga, si aufi fuerint accedere ad fanc-
tuarium.

20. Feceruntque Moyses & Aaron & omnis 20. Et fecit Moyses & Aaron , & omnis fy. Ibid. Losie, 19
multitudo filiorum Israël super Levitis quæ præ- nagoga filiorum Israël Levitis fecundùm quæ
ceperat Dominus Moyli :

præcepit Dominus Moyfi de Levitis, ita fece

runt eis filii Ifraël :
VULGATA

N O V A.
21. purificatique sunt, & laverunt vestimenta sua. tabernaculum fæderis coram Aaron & filiis ejus. Si-
Elevavitque eos Aaron in conspectu Domini , & cut præceperat Dominus Moysi de Levitis, ita face
orayit pro eis :

tum est.
22, ut purificati ingrederentur ad officia sua in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**. 5..... 7. Concinunt hæc omnia cum Græco. Auct. ?W Tŵr vor Icexw após ta ärio, nam in Vat. & al. deeft
quæft. Ver. & N.T. apud Aug. to. 3. quæst. 101. p. 92. f. To vir 'Icegín. Auguft. eriam ipse notar , potreifle fiefficere ;
hæc haber : Accipe tribun Levi de medio filiorım Ifraël, 8 Et non erit in filiis Israël accedens ad sancta : aut certè' ;
fatue illos ante Acron fi:cerdotem , o defervient ei ; quæ Non erit filiorum Israël accedens ad fancta.
pertinent ad **. 6. 13. & is.

. 20. Similiter in Gr. verbum pro verbo.
#. 19. lia August. ad verbum è Gr, Alex. ubi IlpoCeyri-
Tom. I.

Na

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

cens :

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ang. quæft. 13. in 23. Locutus est Dominus ad Moysen , di 23. Locutusque est Dominus ad Moysen, di-
Nam. t. 3. 532. 6. cens :
Item quaft. 14.

24. Hoc est de Levitis: A quinto & vicesimo 24. Hæc eft lex Levitarum : A viginti quinjbid.o.o.

anno & supra, introibunt ministrare in ministe- que annis & supra, ingredientur ut ministrent in
rium in operibus in tabernaculo teftimonii. tabernaculo fæderis.

25. Et à quinquagenario recedet ab adminif 25. Cùmque quinquagesimum annum ætatis
tratione , & non operabitur ultra :

impleverint, servire cessabunt :
26. & ministrabit frater ejus, in tabernaculo 26. eruntque ministri fratrum suorum in ta-
teftimonii cuftodire custodias

, opera autem bernaculo fæderis , ut custodiant quæ sibi fuerint
non operabitur.....

commendata, opera autem ipfa non faciant, Sic

dispones Levitis in custodiis suis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 23. Gr. Kai inceamos, &c. ut fup.

fum eft, inquit , tanquam de ipfo fratre fit ditum, custo-
. 24. In Gr. T&T6 €51 aspi Asullov, Hoc eft quod dire custodias , cùm di&tum fit de illo , qui recedit ab ope-
de Levitis. Aug. ibid. Hoc alii interpretati sunt : Hæc est lex ribus , & remanebit illic , in tabernaculo testimonii cufto-
de Levitis : fed quod scriptum eft, Hoc est de Levitis , dire custodias, opera autem non operabitur ; sed operabi-
intelligitur di&um : Hoc confirno de Levitis : seqq. verò tur frater ejus, id eft, qui nondum pervenit ad ætatem quine
introibunt , &c. non concordant, nisi cum Mr. Alex. ac quagenariam , à viginti quinque annis incipiens operari. Er-
edd. Ald. & Compl. in quibus, si Cercúcov7aaɛltypysiv as178pc go ita distinguendum eft : Et à quinquagenario recedet.....
giay cr ?p7ous & TÀ, &c. Nam in Vatic. simpliciter , sibeneu- & ministrabit frater ejus. Deinde redit ad illum quinqua-
Çoriai érepysir à rñ, &c. ingredientur operari in tabernacu- genarium, de quo loquebatur , is de illo explicat cætera , di-
1o, &c.

cens : in tabernaculo testimonii custodire custodias, &c. **. 25. 26. Rectè è Græco. Augustinus autem notat, quod enim ait , custodire , subauditar , incipiet , tanquam Hunc fenfum obscurum facere Úzépēc7or , quod ita confu- id uno verbo diceret, custodier custodias.

"L

Exod. 12. 3.

CAPUT I X.

VULGATA N O V A.
Ocutus est Dominus ad Moyfen in deserto Si- cedentes ad Moysen & Aaron ,

nai, anno secundo poftquam egreffi funt de 7. dixerunt eis : Immundi fumus fuper anima ho-
terra Ægypti, mense primo, dicens :

minis: quare fraudamur ut non valeamus oblationem 2. Faciant filii Israel phase in tempore fuo , offerre Domino in tempore suo inter filios Ifraël ?

3. quartadecima die mensis hujus ad vefperam, 8. Quibus respondit Moyfes : State ut consulam juxta omnes cæremonias & juftificationes ejus. quid præcipiat Dominus de vobis,

4. Præcepitque Moyses filiis Ifraël ut facerent 9. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
phase.

10. Loquere filiis Ifraël : Homo qui fuerit immun-
s. Qui fecerunt tempore suo : quartadecima die dus fuper anima , five in via procul in gente vestra,
mensis ad vesperam, in monte Sinai. Juxta omnia quæ faciat phase Domino
mandaverat Dominus Moysi, fecerunt filii Ifraël. 11. in mense secundo, quartadecima die menfis ad

6. Ecce autem quidam 6..... 11. Vide Not. vesperam : cum azymis & lactucis agreftibus comedent
immundi super anima ho-

illud : minis, qui non poterant facere phase in die illo, acVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hilar. in Pf. 52. 12..... os ejus non conteretur.....

12. non relinquent ex eo quippiam usque ma. 91.4.

nè, & os ejus non confringent, omnem ritum

Exod. phase observabunt.

12.46. Aug. Locut. 20.1. 13. Et homo homo, quicunque mundus fue 13. Si quis autem & mundus est, & in itinere Joan. 3. 358.d. rit, & in viam longinquam non eft, & defuerit non fuit , & tamen non fecit phase, extermina- 19. 36.

facere pascha , exterminabitur anima illa de po- bitur anima illa de populis fuis , quia sacrificium
pulo suo.....

Domino non obtulit tempore suo : peccatum suum

ipse portabit.

VULGATA 14. Peregrinus quoque & advena si fuerint apud ficationes ejus. Præceptum idem erit apud vos tam vos, facient phase Domino juxta cæremonias & jufti- advenæ quam indigenæ. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.quæft. 15. in 15. Et die qua ftatutum est tabernaculum , te 15. Igitur die qua erectum est tabernaculum, Exod. Num. 1. 3. 532. g. xit nubes tabernaculum , domum teftimonii. Et operuit illud nubes. A vespere autem super ten- 40. 16. feqq. Iterum 533. vespere erat super tabernaculum velut fpecies torium erat quali species ignis usque manè :

Sup.7 ignis usque manè :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 6..... 11. Multa de his memorat August. quæst. 15. *. 12. Græcè , 'Osər x curtpito com át Tø, Os non in Num. to. 3. 532. f. dicens : Cum pafchæ tempore , qui confringent de eo. In Ms. Alex. &' our pyetan. dam qui immundi fatti erant super animam hominis , id eft, W.13. In Græco faltem Vatic. semel tantùm habetur , fuper mortuum , quærerent quomodo pafcha facerent , quo apwnos al. tamen duplicatur , árbores är@petes , ut fup. niam oportebat eos ab immunditiis septem diebus purificari se- Unde August. ibid. ait : Homo homo , locutio eft, ac fi diceret : atendum Legem , confuluit Dominum Moyfes , & refponfum Quicunque homo , Ille vel ille : quod autem addit Auguft. accepit , Cuicunque tale aliquid accidisset , vel tam in longin- 85 in viam longinquam , &c. fic est in Græco : xed å od in quo itinere conftitutus effet , ut non posset occurrere , alio menfe Maxpér, in via longè ; in Ms. tamen Alex, e écã pecca eum facere debere pas ha propter diem menfis quartumdeci- xpõe. mum , ubi luna numerus objervabatur,

W.IS. Eadem prorsus in Græco.

N O V A.

road 535.4.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »