Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOVA.

VULGATA
31. Hic numerus filiorum Israël , per domos co- raël : sic enim præceperat Dominus Moysi.
gnationum suarum & turmas divisi exercitus , sex 34. Feceruntque filii Ifraël juxta omnia quæ man-
centa tria millia quingenti quinquaginta.

daverat Dominus. Caftrametati sunt per turmas suas
33. Levitæ autem non funt numerati inter filios Il & profe&i per familias ac domos patrum suorum.

1. 2.

cens :

C Α Ρ U Τ Ι Ι Ι.
VULGATA

NOVA.
Æ sunt generationes Aaron & , in 2. Et hæc nomina filiorum Aaron : primogeni- Exod. 6. 23.

die qua locutus eft Dominus ad Moyfen tus ejus Nadab, deinde Abiu, & Eleazar , & Itha-
in monte Sinai.

mar. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 3. Hæc nomina filiorum Aaron facerdotum 3..... sacerdotes qui un&i funt , quorum con Ang. Locut. 4.1, qui uncti sunt, & quorum repletæ & consecra- fummaverunt manus eorum sacerdotio fungi. 3. 357.6. tæ manus ut sacerdotio fungerentur,

VULGATA NOVA. Le. 10.

4. Mortui sunt enim Nadab & Abiu, cùm offer- Sinai, absque liberis : fun&ique sunt sacerdotio Elea

rent ignem alienum in confpe&u Domini in deserto zar & Ithamar coram Aaron patre fuo. 1. Par. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 24.2.

5. Locutusque est Dominus ad Moysen, di s. Et locutus est Dominus ad Moysen, die Aug.quaft. 4. in cens :

Num. t. 3. 529.d.
6. Applica tribum Levi, & fac stare in conf 6. Accipe tribum Levi, & statues eos in conf-
petu Aaron facerdotis ut ministrent ei, & ex- pectu Aaron facerdotis , & miniftrabunt ei , &
cubent,

cuftodient custodias ejus,
7. & observent quidquid ad cultum pertinet 7. & cuftodias filiorum Ifraël ante tabernacu-
multitudinis coram tabernaculo teftimonii, lum testimonü.....

8. & cuftodiant vafa tabernaculi, servientes
in ministerio ejus.

9. Dabisque dono Levitas
10. Aaron & filiis ejus, quibus traditi funt à 10..... Alienigena , qui tetigerit, morietur.

Ibid. quaft.se filiis Israël: Aaron autem & filios ejus constitues

$29.fo
fuper cultum sacerdotii. Externus, qui ad minif-
trandum accefTerit , morietur,

11. Locutusque eft Dominus ad Moysen, di-
cens:

12. Ego tuli Levitas à filiis Ifraël pro omni 12. Ecce eligo Levitas de medio filiorum If Ambr.l. 1. office primogenito, qui aperit vulvam in filiis Ifraël, raël pro omni primogenito , aperiente vulvam 5. 2.67.a.b. eruntque Levitæ mei.

filiis Ifraël : redemptiones eorum erunt ifti, &

erunt mihi Levitæ. Exod. 13. Meum est enim omne primogenitum: ex 13. Mihi enim omne primitivum : in qua die Ambr. l. 2. de 13. 2. quo percuffi primogenitos in terra Ægypti: percussi omne primogenitum Ægypti, fan&tifi- Cain, 6.2.6. 1.208.

b.
Inf. 8. fanctificavi mihi quidquid primum nafcitur in Il- cavi omne primogenitum Ifraël.....
16.

rael ab homine usque ad pecus, mei sunt : ego
Dominus.

14. Locutusque est Dominus ad Moyfen in 14. Et locutus est Dominus ad Moysen in de- Hieron. I. 2. in ep.
deserto Sinai, dicens :
serto Sina , dicens :

ad. Epb. t. 4. 355. 15. Numera filios Levi per domos patrum 15. Numera filios Levi fecundùm domos pa-f. suorum & familias , omnem masculum ab uno ternitatum fuarum , fecundùm populos corum, mense & supra.

fecundùm cognationes eorum , omne masculi

num à mense uno & supra , considerate eos.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 3. In Græco, non quorum , sed s's , quos , al. tamen ifti, post erunt. Idem Ambros. I. de Caïn & Ab. c. 2.
är, reliqua ut fupra.

to. 1. 208. b. legit : Ecce tuli Levitas de medio filiorum Ifraël
**. 5..... 7. Ita in Græco, verbum pro verbo. Tum pro omni primogenito qui aperit vulvam à filiis Ifrael, &
Auguft. ibid. Quas , inquit, quraxas, Gracus dixit , bas erunt mibi Levite: omittit verò ista intermedia : redemptio-
noftri Interpretes , alii custodias, alii excubias , interpretati nes corum erunt ifti, quæ etiam in Ms. Sar. cbelo notan-
funt: fed mirum nisi vigiliæ meliùs dicuntur , qua folent in tur: fimiliter iterum hab. epist. 33.920. e. Ecce tuli , &c.
castris ternarum horarum observationem habere..... Et mul- usque ad hoc, redemptiones.
tis locis Scripturarum , noftri vigilias interpretati sunt , quas 7.13. Vix meliùs è Græco, nifi quòd loco Ægypti ,
Graci quacrces vocant : ubi nulla dubitatio eft spatia noc- habetur , i zņ Airúry, in terra Ægypri, & poft fanctifi-
turni temporis hgnificari, quod puto hîc accipiendum. Q140 cavi, additur fuel, mibi , sicut à , in, ante Israel, quod
- modo enim Levita jubentur obfervare cuftodias Aaron, 6 camen abest a Mr. Sar. Eadem iterum quæ fupra refert Am-
cuftodias filiorum Ifraël, id eft, purarás? nifi fortasse dic- bros. epist. 33. col. 920. e. & iisdem verbis, sed absque
tum eft , ne putarent ab obfervandis vigiliis , qua propriè in hoc , omne primitivum : at l. 2. de Caïn , cap. 4. col. 213.
caftris observari folent , propter honorem , quo ferviebant taber- c. fic habet : In ea die, qun interfeci omne primogenitrim &-
naculo , immunes fe effe debere , cùm & ipsos oporteret propter gypti, fan&ificavi mibi omne primogenitum Ifrael: & l. 1.
opera tabernaculi non minùs vicilim observare vigilias, quæ offic. to. 2. col. 67.a.b. Mihi enim fanétificavi primogeni
obfervarentur in aliis circumquaque caftris filiorum Ifrael. tum in terra Ægypti.
X. 10. Itidem Græcè.

. 14. Sic etiam in Græco.
7. 12. In Græco primum: Kai its' i' 7W sirupa Te's nevis 9.15. Optimè è Græco, nisi quod pro nuimera , habe-
Tas, Et ecce ego affumpfi Levitas ; deinde ut in Lat. fup. tur trioxemos, ficut in fine, inoxétats, pro considerate,
niti quòd voci filiis , præponitur tapà, , deleturque i, e. recenje..... deligite : item loco paternitatum , conla
Tom. I.

M m

[ocr errors]

nus,

Exod. 6.16.

18.

deris,

tres.

VULGATA NO V A.
16. Numeravit Moyses, ut præceperat Domi & vectes , & columnæ ac bases earum , & omnia,

quæ ad cultum hujuscemodi pertinent :
17. & inventi sunt filii Levi per nomina sua , 37. columnæque atrii per circuitum cum bafibus
Gerson & Caath & Merari,

fuis, & paxilli cum funibus.
Filü Gerson : Lebni & Semei,

38. Caftrametabuntur ante tabernaculum frede19. Filii Caath : Amram & Jesaar, Hebron & ris, id est ad orientalem plagam, Moyfes & Aaron Oziel.

cum filiis fuis , habentes cuftodiam sanctuarii in me20. Filii Merari : Moholi & Musi,

dio filiorum Israël : quisquis alienus accefferit, mo21. De Gerson fuere familiæ duæ , Lebnitica, & rietur. Semeitica:

39. Omnes Levitæ 39.& feqq. Vide Not. 22. quarum numeratus est populus fexus masculi- quos numeraverunt Moyni ab uno mense & supra , feptem millia quingenti. ses & Aaron juxta præceptum Domini per familias

23. Hi poft tabernaculum metabuntur ad occi- fuas in genere masculino à mense uno & fupra , fuedentem,

runt viginti duo millia. 24. fub principe Eliasaph filio Lael.

40. Et ait Dominus ad Moysen : Numera primo25. Et habebunt excubias in tabernaculo fæc genitos fexus masculini de filiis Ifraël ab uno mense

& fupra, & habebis fummam eorum. 26. ipsum tabernaculum & operimentum ejus , 41. Tollesque Levitas

41..... 51. Vide Not, tentorium quod trahitur ante fores te&ti fæderis, & mihi pro omni primogenicortinas atrii : tentorium quoque quod appenditur in to filiorum Ifraël, ego fum Dominus : & pecora eointroitu atrii tabernaculi, & quidquid ad ritum alta rum pro universis primogenitis pecorum filiorum Ifris pertinet , funes tabernaculi & omnia utensilia raël. ejus.

42. Recensuit Moyses, ficut præceperat Domi27. Cognatio Caath habebit populos Amramitas nus, primogenitos filiorum Ifraël : & Jelaaritas & Hebronitas & Ozielitas. Hæ sunt fa 43. & fuerunt masculi per nomina sua, à mense miliæ Caathitarum recensitæ per nomina sua: uno & fupra, viginti duo millia ducenti septuaginta

28. omnes generis masculini ab uno mense & supra, octo millia sexcenti habebunt excubias sanc 44. Locutusque est Dominus ad Moysen , dicens : tuarii,

45. Tolle Levitas pro primogenitis filiorum Il29. & caftrametabuntur ad meridianam plagam. raël , & pecora Levitarum pro pecoribus eorum ,

30. Princepsque eorum erit Elisaphan filius eruntque Levitæ mei : ego fum Dominus. Oziel :

46. In pretio autem ducentorum feptuaginta 31. & cuftodient arcam, meņsamque & candela trium, qui excedunt numerum Levitarum de primobrum , altaria & vala sanctuarii , in quibus miniftra- genitis filiorum Ifraël, tur, & velum, cunctamque hujuscemodi supellectilem. 47. accipies quinque ficlos per singula capita ad

32. Princeps autem principum Levitarum Eleazar mensuram sanctuarii. Siclus habet viginti obolos. Exod. filius Aaron sacerdotis, erit super excubitores custo 48. Dabisque pecuniam Aaron & filiis ejus, pre- 30.13. diæ sanctuarii.

tium eorum qui fupra funt.

Lev. 27. 33. At verò de Merari erunt populi Moholitæ & 49. Tulit igitur Moyses pecuniam eorum qui fue- 25: Musitæ recensiti per nomina fua: rant ampliùs , & quos redemerant à Levitis

16. 34: Omnes generis masculini ab uno mense & su

so. pro primogenitis filiorum Ifraël, mille trecen

Execb. pra, sex millia ducenti.

torum sexaginta quinque siclorum juxta pondus fanc- 45. 12. 35. Princeps eorum Suriel filius Abihaiel : in pla- tuarii, ga feptentrionali castrametabuntur.

5.1. & dedit eam Aaron & filiis ejus juxta verbum 36. Erunt sub cuftodia eorum tabulæ tabernaculi quod præceperat fibi Dominus,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. tanter est . cempião , familiarum ; hoc autem, fecundum co

& iste Lxxiv. posirus pro LXXIII. gnationes eorum deest : in edit. Compl. habetur loco fe *¥.41..... 51. Eò spectant quæ ait August. quæft. 6. cundùm populos eorum : in Mss. verò Alex. Oxon. Sar. ac in Num. to. 3. col. 529. g. Quid eft quòd Levitas pro priedit. Ald. rectè ut sup. xarà durexs avtür, xalà our sereias mogenitis filiorum Ifrael fibi Deus deputat , ita ut numeratis autor sed in Ms. Sar. hæc ultima obelo notantur. primogenitis populi, qui plures inventi funt , quàm erat nu

*. 39. & feqq. Observandum in Græco & in Vulgata merus Levitarum , argento redimerentur, quinque ficlis pro (*. 39. ) omnes Levitas , duo & viginti millia numero in ung daris ? Quod pro pecoribus non eft fatum , cùm peveniri , versu autem ( 43. ) primogenitos omnes masculinos, cora Levitarum pro primogenitis pecorum Ifrael fibi esse voduo & viginti millia ducentos feptuaginta tres numerari. luerit. Quomodo deinceps primogenita eorum , vel pecora eoContra Capitulo vi. supra , Levitæ dinumerantur à mense rum pertinebant ad Deum , ubi jusht immunda primogenita , uno & fupra , viginti duo millia ducenti feptuaginta quatuor, vel bumana mutari ovibus ? Quomodo non so pro iftis deinceps Capitulo veró seq. vii. Omne primogenitum filiorum Ifraël primogenitis computabuntur filii Levitarum ? Hæc autem à mense uno es supra , dinumeratur. At hic error duplex omnia pluribus explicac ibidem Augustinus , quem vide in Capitulis , nempe Levitis tributus primogenitorum nu- sis.

Inf. 18.

merus

1.

L.

CA PUT IV.

VULGATA NOVA. Ocutufque est Dominus ad Moyfen & Aa- gesimum annum, omnium qui ingrediuntur ut stent ron , dicens :

& ministrent in tabernaculo fæderis,
2. Tolle fummam filiorum Caath de medio Levi 4. Hic eft cultus filiorum Caath : Tabernaculum
tarum

per
domos & familias fuas,

fæderis, & fan&tum sanctorum
3. à trigesimo anno &
3..... Vide Not.

5. ingredientur Aaron & filii ejus, quando movensupra, usque ad quinqua

da sunt caftra, & deponent velum quod pendet anNOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 3. Huc redit quod Hieron. in Ezech. 1. to.3.col.699. LXX. continetur , a vigefimo quinto ætatis anno, fed à triceb. ait : In Numerorum volumine , juxta Hebræos , non ut in fimo incipere facerdotes in tabernaculo miniftrare. Nunc etiam

9. 7. in

VULGATA NOVA.
te fores, involventque eo arcam testimonii, semper in ea erunt:

6. & operient rursum velamine ianchinarum pel 8. extendentque desuper pallium coccineum, quod
dium, extendentque defuper pallium totum hyacin- rursum operient velamento ianthinarum pellium, &
thinum , & inducent vectes.

inducent vectes. VERSIO ANTIQUA.

9. Sument & pallium hyacinthinum quo operiert VULGATA NOVA.

candelabrum cum lucernis & forcipibus fuis & emuncAng. - 7..... & panes qui 7. Mensam quoque pro- toriis & cunctis valis olei, quæ ad concinnandas lu

femper fuper eam pofitionis involvent hya- cernas necessaria funt : Num. . erunt :

cinthino pallio, & ponent 10. & super omnia ponent operimentum ianthia .3.530.6.

cum ea thuribula & mor narum pellium, & inducent vectes.
tariola, cyathos & crateras ad liba fundenda : panes
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 1. Nec non & altare aureum involvent lya 1. Et fuper altare aureum adoperient vesti. Aug: quaft. &. cinthino vestimento , & extendent defuper ope- mentum hyacinthinum , & adoperient illud ope- 530.6. rimentum ianthinarum pellium , inducentque rimento pelliceo hyacinthino..... ve.ces.

VULGATA NO V A. 12. Omnia yafa, quibus ministratur in sanctuario, 13. Sed & altare mundabunt cinere , & involinvolvent hyacinthino pallio, & extendent deluper vent illud purpureo vestimento, operimentum ianchin arum pellium, inducentque vectes. VULCATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 14. ponentque cum eo omnia vasa , qui 14. & imponent fuper illud omnia vasa ejus, Aug. Locut. 5.se bus in ministerio ejus utuntur , id est, igniun re- quibus ministrant in iplis.....

3.357.0, ceptacula , fuscinulas ac tridentes, uncinos & batiila. Cuncta vasa altaris operient fimul velamine ianthinarum pellium, & inducent vectes.

VULGATA

N O V A.
15. Cùmque involverint Aaron & filii ejus sanc- tis, ad cujus curam pertinet oleum ad concinnandas
tuarium & omnia vala ejus in commotione castro- lucernas, & compofitionis incenfum, & facrificium,
rum, tunc intrabunt filii Caath ut portent involuta: quod semper offertur , & oleum unctionis, & quid-
& non tangent vasa santuarii, ne moriantur. Ista quid ad cultum tabernaculi pertinet , omniumque va-
sunt onera filiorum Caath in tabernaculo foederis :

forum , quæ in sanctuario funt,
16. super quos erit Eleazar alius Aaron sacerdo-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 17. Locutusque est Dominus ad Moysen & 17. Et locutus est Dominus ad Moysen & Aa. Fac. Hermian. 1. 'Aaron , dicens :

12. ap. Sirmond. t. 18. Nolite perdere populum Caath de me 18. Nolite disperdere à tritu sua plebem Caath 2.809. b, dio Levitarum :

de medio Levitarum : 19.

fed hoc facite eis , ut vivant, &ron mo 19. hoc facite eis , & vivent, & non morienriantur , fi tetigerint sancta sanctorum. Aaron tur , accedentibus illis ad sancta sanctorum. Aa& filii ejus intrabunt , ipsique disponent opera ron & filii ejus ingrediantur, & ordinent eos , finguloruin , & divident quid portare quis de- unumquemque prout portandi locum habet. beat.

20. Alii nulla curiositate videant quæ sunt in 20. Et non intrent de subito videre fanc-
fan&uario priusquam involvantur , alioquin mo tum.....
rientur,

VULGATA N O V A.
21. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : 25. ut portent cortinas tabernaculi & tectum fue-

22. Tolle summam etiam filiorum Gerson per do- deris operimentum aliud, & fuper omnia velamen mos ac familias & cognationes fuas,

ianthinum, tentoriumque quod pendet in introitu ta23. à triginta annis & fupra , usque ad annos bernaculi foederis, quinquaginta. Numera omnes qui ingrediuntur & mi 26. cortinas atrii, & velum in introitu quod est niftrant in tabernaculo foederis.

ante tabernaculum. Omnia quæ ad altare pertinent, 24. Hoc est officium familiæ Gerfonitarum, funiculos, & vala minifterii,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. in Greco : από είκοσι και πέντε ετών και επάνω, έως πεντήκοντα . 14. Græc. delet ejus , poft vafa , deinde pro quibus ŠTâ, &c. In Vulg. verò, à trigefimo anno 5 fupra , usque hab. o ocis, quibuscunque , & post ministrant , addit n'avad quinquagefimum annum.

, fuper illud :in Mi. tamen Alex. fic: tèè cxstu avtő ocor .7. liidem Græcè.

ası7xpze our cv autois. Similiter habent edd. Compl. & Ald. *.11. Similiter in Græco , nisi excipias , 2. adoperient, Tà orgún duré, delentque et autĝ, ut supra. pro quo fimpliciter , xonul cou , operient ; in Ml. tamen **.17. 18. In Græco : Mw orcfpsúoule tūs puris, Ne Alex. ac editt. Ald. & Compl

. utrobique , fiimanu'4xci. exterminaveritis de tribu , abfque feq. fua ; cætera ut in
. Mox Auguft. ibid. Poffet , inquit , ista tocutio videri , quam Lat, fup.
velut absurdam , o non integram Latini Interpretes trains *.19. Ita in Græco , præter ultima , llega epevétes-
ferre noluerunt , id eft , Super altare aureum adoperient vef- Cai, o xa'osúCeciv dute's $2.Qsov xai de zwy evo foper autě.

timentum hyacinthinum , tanquam debuerit dici : Et altare Accedant, s5 collocabant eos unumquemque fecundum gef
aureum adoperient vellimento hyacinthino ; nam adope- tationem fuam. In Mr. Alex, nec non in Ald, edit. &
rient vestimentum hyacinthinum , hoc videtur hgnificare, Compl. e.Otopevés voar.
quod ipsum vestimentum aliunde adoperiretur , non , quod ipso ¥. 20. In Græco, it siv & Edénive ánice, videre confef-
vestimento adoperiretur altare : fed mihi videtur non tam ge- tim fancta ; at in Ms. Alex, ac editt. Ald. & Compl. th
nus locutionis esse , quàm fubobfcuris fenjus , &c.

ázor,. ut sup.
Toni. I.

Mm ij

ron, dicens:

. Cap. IV. VULGATA

NOVA. 27. jubente Aaron & filiis ejus, portabunt filii 38. Numerati funt & filii Gerson per cognation Gerson : & scient singuli cui debeant oneri mancipari. nes & domos patrum suorum ,

28. Hic eft cultus familiæ Gersonitarum in taber 39. à triginta annis & supra , usque ad quina naculo fæderis, eruntque sub manu Ithamar filii Aa- quagesimum annum, omnes qui ingrediuntur ut miron sacerdotis.

niftrent in tabernaculo fæderis : 29. Filios quoque Merari per familias & domos 40. & inventi sunt duo millia fexcenti triginta. patrum suorum recensebis ,

41. Hic est populus Gersonitarum, quos nume. 30. à triginta annis & fupra , usque ad annos raverunt Moyses & Aaron juxta verbum Domini. quinquaginta , omnes qui ingrediuntur ad officium 42. Numerati sunt & filii Merari per cognatioministerü fui & cultum foederis teftimonii.

nes & domos patrum suorum, 31. Hæc funt onera eorum : Portabunt tabulas ta

43. à triginta annis & supra , usque ad annum bernaculi & ve&tes ejus , columnas ac bases earum, quinquagesimum, omnes qui ingrediuntur ad explen

32. columnas quoque atrii per circuitum cum ba- dos ritus tabernaculi foederis : sibus & paxillis & funibus fuis. Omnia vasa & supel 44.

& inventi sunt tria millia ducenti : lectilem ad numerum accipient, sicque portabunt. 45. hic est numerus filiorum Merari, quos recen

33. Hoc est officium familiæ Meraritarum & mi- fuerunt Moyses & Aaron juxta imperium Domini nisterium in tabernaculo foederis: eruntque sub manu per manum Moysi. Ithamar filii Aaron sacerdotis.

46. Omnes qui recensiti sunt de Levitis, & quos 34. Recensuerunt igitur Moyses & Aaron & prin- recenseri fecit ad nomen Moyses , & Aaron , & principes fynagogæ, filios Caath per cognationes, & domoscipes Israël, per cognationes & domos patrum suopatrum suorum,

rum 35. à triginta annis & fupra , ufque ad annura 47. à triginta annis & supra, usque ad annum quinquagesimum, omnes qui ingrediuntur ad ministe- quinquagesimum , ingredientes ad ministerium taberrium tabernaculi fæderis :

naculi, & onera portanda , 36. & inventi sunt duo millia septingenti quinqua 48. fuerunt fimul o&o millia quingenti octoginta.

ginta. 37. Hic est numerus populi Caath qui intrant ta 49. Juxta verbum Domini recensuit eos Moyses, bernaculum foederis : hos numeravit Moyses & Aa- unumquemque juxta officium & onera fua, ficut præron juxta sermonem Domini per manum Moysi.

ceperat ei Dominus.

CAPUT V.
VULGATA

NOVA.
" Locutufque et Dominus ad Moyfen, dicens : tris, ne contaminent ea cùm habitaverim vobiscum.

filii caftris omnem leprosum , & qui femine fluit, pollu- extra caftra , ficut locutus erat Dominus Moysi. tusque est super mortuo :

s. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens : 3. tam mafculum quàm feminam ejicite de calVERSIO ANTIQUA.

VULGATA; NOVA. Aug. quaft. 9. in

6..... Vir , aut mulier, quicunque fecerit ab 6. Loquere ad filios Israël : Vir, five muNum. i. 3. 530.f. omnibus peccatis humanis , & defpiciens despe- lier , cùm fecerint ex omnibus peccatis , quæ xerit, & deliquerit anima illa ,

solent hominibus accidere , & per negligentiam transgreffi fuerint mandatum Domini, atque de

liquerint, 7. annuntiabit peccatum quod peccavit , & 7. confitebuntur peccatum fuum, & reddent restituet delictum ; caput, & quintas ejus adjiciet ipsum caput, quintamque partem desuper , ei in super illud, & reddet cui deliquit ei.

quem peccaverint. 8. Si autem non fuerit homini proximus, ita 8. Sin autem non fuerit qui recipiat , dabunt ut reddat illi delictum ad ipsum ; deli&um, Domino , & erit facerdotis , excepto ariete , qui quod redditur Domino , facerdoti erit, excepto offertur pro expiatione, ut fit placabilis hostia, ariete propitiationis, per quem exorabit in illo

pro eo.

[blocks in formation]

9. Omnes quoque primitiæ, quas offerunt filii If- lis, & traditur manibus facerdotis, ipfius erit. raël, ad sacerdotem pertinent :

11. Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens i 10. & quidquid in san&uarium offertur à fingu

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. $.6. Ita in Græco ad verbum : sic etiam iterum habet 3.537. d. Quosdam locutionem ifam transferre nolentes August. Locut. 7. 10. 3. 357. d. usque ad vocem humanis, emendato ordine verba transtulisse, dicentes : & redder ei cui monerque non dictum quacunque , sed quicunque, non ta- deliquit. men ulicata locutione. Hoc aurem ult, anima illa , Græ . 8. Concinunt omnia cum Græco , nisi quod loco cè adjungitur antecedentibus ; apud August. verò fequen- proximus , legitur ó arxusuwr, quod idem fonat ; & pro tibus : id potissimùm apparet infra, quæst. 10.531. e. ubi exorabit , quod Augustino ulitatum , figcnál 71, id est , ait : Cum enim dixisset Scriptura : Vir aut mulier..... & de- placabit , deprecabitur. Aug. inf. 531. b. observat , locutionis liquerit , id eft, contemnendo ifta commiserit , adjunxit , 8 effe quod addidit ad ipsum ; aut fortè, inquit, ad ipfum ait ; anima illa annuntiabit peccatum , &c.

dixit , quod ad ipfum pertineat , id eft, ipfe poffideat : de*.7. Similiter in Græco , præter unum Moluce , fecit, inde fequitur : delictum quod redditur Domino , sacerdopro peccavit ; in Ms. ramen Alex. úpapiev, ut sup. Ad hoc ci erit. Delictum autem dicit , cùm redditur ea res , qua vero: & reddet cui deliquit ei , August. notat, Locut. 6. to. per deli&um ablata eft.

[ocr errors][ocr errors]

eam.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 12. Loquere ad filios Ifraël, & dices ad I 2..... Viri viri , fi prævaricata fuerit uxor Aug. Locut, 8.1, eos : Vir , cujus uxor erraverit, maritumque ejus.....

3. 357.c.f.
contemnens

13. dormierit cum altero viro , & hoc ma-
ritus deprehendere non qniverit , sed later adul-
terium, & testibus argui non poteit , quia non est
inventa in stupro:
14. fi spiritus zelotypiæ concitaverit virum 14. si superveniet illi fpiritus zelandi, illa au-

Ibid, Locat. 9.
contra uxorem suam , quæ vel polluta est , vel tem non fuerit inquinata,
falla suspicione appetitur ,
15. adducet eam ad sacerdotem , & offeret IS.

& adducet homo uxorem suam ad facer-
oblationem pro illa, decimam partem fati farinæ dotem.....
hordeaceæ : non fundet fuper eam oleum , nec
imponet thus : quia facrificium zclotypiæ eft , &
oblatio investigans adulterium,

VULGATA NOVA.
16. Offeret igitur eam facerdos , & ftatuet coram pauxillum terræ de pavimento tabernaculi mittet in
Domino :
17. affumetque aquam fanctam in vafe fi&tili, &
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
18. Cùmque fteterit mulier in conspectu Do 18..... erit aqua argutionis , quæ maledicitur, Ibid. Locut, 10.
mini, discooperiet caput ejus, & ponet super hæc.
manus illius sacrificium recordationis , & obla-
tionem zelotypiæ : ipse autem tenebit aquas
amarissimas, in quibus cum exsecratione maledicta
congeffit :

19. adjurabitque eam , & dicet: Si non dor 19..... innocens esto ab aqua argutionis , quæ Ibid, Locut, II. mivit vir alienus tecum, & fi non polluta es de- maledicitur hæc. ferto mariti thoro, non te nocebunt aquæ iftæ amarissimæ , in quas maledicta congesti.

20. Sin autem declinasti à viro tuo, atque polluta es , & concubuifti cum altero viro :

21. his maledictionibus fubjacebis : Det te 21.... Det te Dominus in maledictum, & in Aug.quaft. 11. in Dominus in maledictionem, exemplumque cuncexsecramentum.....

Num, t. 3.531.f.
torum in populo suo: putrescere faciat femur
tuum , & tumens uterus tuus disrumpatur :

VULGATA NOVA.
22. ingrediantur aquæ maledi&tæ in ventrem & incendat fuper altare : & fic potum det mulieri
tuum, & utero tumescente putrescat femur. Et ref- aquas ainarisfimas.
pondebit mulier , Amen, amen.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 23. Scribetque facerdos in libello ifta maledicta, & delebit ea aquis amarissimis , in quas maledicta 27. Quas cum biberit, 27..... & inflabitur Aug. Locut, 124 congeffit,

fi polluta eft, & contemp- venter ejus..... 357.8
24. & dabit ei bibere, Quas cùm exhauserit,

to viro adulterii rea, per-
25. tollet facerdos de manu ejus facrificium zelo- transibunt eam aquæ maledictionis, & inflato ventre
typiæ, & elevabit illud coram Domino, imponetque computrefcet femur : eritque mulier in maledi&tionem,
illud super altare : ita duntaxat ut priùs ,

& in exemplum omni populo.
26. pugillum facrificii tollat de eo quod offertur, 28. Quòd fi polluta non fuerit , erit innoxia, &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
$. 12. Ita Græcè: mox Aug. ibid. Non folùm quia ge- 23. sic : To üd wp zô frequê & Ixalapwuéryo unde lie
minavit nomen , ut diceret, viri viri , fed etiam quia ad- quet utrumque legendi modum admitti à LXX.
didit ejus , notanda locutio eft.

. 19. In Græco ut supra : cum Auguft. ibid. In hac
. 14. In Græco fic : été non autã Tveu pece Surcóceuslocutione , inquit, non folus verborum ordo inufitatè fonat ,
aut fupervenerit ei fpiritus Lelotypia ; tum sequitur , u Su- sed etiam cafus mutatus eft , effet enim integrum & ufita-
acon tùr yuraine autô, Lelaverit uxorem ejus ; quod tum : Innocens esto ab hac aqua argutionis , quæ maledi-
omittit Aug. deinde ut fup. avtü de Mew Mepiacuérn. citur , aut , ab aqua argutionis hac , quæ maledicitur. Vi.
$.15. Sic etiam in Græco.

de Not, fup.
. 18. Quæ maledicitur hæc : Quò referri debeant hæc . 21. Aug. ibid. Verba quæ Scriptura dicit mulieri à faa
verba , an ad vocem argutionis , an ad præced. aqua, cerdote dicenda , quando à suspicione adulterii eam maritus
ambiguum : in Vulgata ad aquam revocarur maledictum ; adducit: Det eam Dominus in maledictum , & in exse-
apud LXX. ad argutionem ; ita nempe ferunt : 'Ey ole ñ cramentum , Græcus habet érépuior , quo verbo videtur figni-
xalpi tõ lepéwç ises ut op ens yug ftixalapwpéro ficari juramentum per exsecrationem. In Græco deest in ,
731quæ Nobilius sic vertit : In manu autem facerdotis ante $répxoor , seu exsecramentum ; in edit. Compl. legitur
erit aqua argutionis, quæ maledicitur , bujus. At Auguft. ů Opxw.
supra non legit hujus , sed hæc, per relat. ad aquam ; & 7.27. In Græco fic: Kod apudC+7 01 Twv Xoniam, quod
paulò poft, eandem scripturam confirmat , dicens : Hanc primùm ita reddit Aug. Et inflabitur ventrem , id est, in-
locutionem inufitatam fecit ordo verborum ; poffet enim uf- quit', inflabitur ventre ; tum addit : Hæc locutio 5 apud Law
tatè ita dici : Erit aqua argutionis hæc quæ maledicitur : tinos anctores frequentatur ; fed Interpretes noftri, qui eam
aut , Erit hæc aqua argutionis , qua maledicitur. Augustino transferre noluerunt , dixerunt : Et inflabitur venter ejus ;
favent Mss. Alex. & Sar. cum editt. Ald. & Compl. in quam lectionem retinuimus , uc à primis Latinis translato-
quibus , to fit in.ce7cepcueror r@to , per relat. ad üd wp immo in ribus ortam. In Ald. edit. legitur 09:mC#741, in Compl.
ipfo cod. Vat. & al

. infra, . 22. fcriptum, Kai Censúcé7c1 apiadúc:701 , à apiw, seu apićw, feindo. Mr. Sar, ad vos
το ύδωρ το επικαλαρώμενον τέτο" & . 24. Εισελεύζεται ccm κοιλίαν , addit αυτής , fub alterico.
εις αυτήν το ύδωρ το επικα αρώμενον το ελεγμέ. Contra .

[ocr errors]
« ZurückWeiter »