Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
mas vestras.....

fan&us : affligetisque animas vestras in eo, &
offeretis holocauftum Domino.

28. Omne opus servile non facietis in tem-
pore diei hujus : quia dies propitiationis eft , ut

propitietur vobis Dominus Deus vefter. Tertul, ubi fup.

29. Et omnis anima, quæ vexata non fuerit 29. Omnis anima , quæ afflicta non fuerit in illa die , exterminabitur de populo suo. die hac , peribit de populis fuis :

VULGATA

NO V A.
30. & quæ operis quippiam fecerit, delebo eam fempiternum erit vobis in cunctis generationibus , &
de populo suo.

habitationibus veftris :
31. Nihil ergo operis facietis in eo : legitimum
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hech. in Levit. 32. sabbata fabbatorum erunt vobis.....

32. sabbatum requietionis est, & affligetis 155.b.

animas vestras die nono mensis : A vespera ul-
que ad vesperam celebrabitis sabbata vestra.

33. Et locutus est Dominus ad Moysen, di

cens :

Hieron. in Zach. 34..... Mense feptimo, quintadecima die men 34. Loquere filiis Ifraël : A quintodecimo
14. t. 3. 1801, d. fis, tabernaculorum solemnitas.....

die mensis hujus septimi, erunt feriæ taberna-
culorum feptem diebus Domino.

35. Dies primus vocabitur celeberrimus at- Joan. 7. que santiffimus : omne opus servile non facie- 37.

tis in eo. Hech. in Levit. 36.... dies octavus vocalis sanctus erit.... egres 36. Et feptem diebus offeretis holocausta 156... sus est.....

Domino : dies quoque octavus erit celeberrimus atque sanctissimus , & offeretis holocaustum Domino : est enim cætus atque collecta : om

ne opus servile non facietis in eo. VULGATA

N O V A. 37. Hæ sunt feriæ Domini, quas vocabitis cele- quando congregaveritis omnes fructus terræ veftræ, berrimas atque sanctiffimas , offeretisque in eis obla- celebrabitis ferias Domini feptem diebus : die primo tiones Domino , holocausta & libamenta juxta ritum & die octavo erit fabbatum , id est requies. uniuscujusque diei :

40. Sumetisque vobis die primo fructus arboris
38. exceptis sabbatis Domini , donisque vestris, pulcherrimæ , spatulasque palmarum , & ramos li-
& quæ offeretis ex voto , vel quæ fponte tribuetis gni denfarum frondium , & salices de torrente , &
Domino.

lætabimini coram Domino Deo veftro :
39. A quintodecimo ergo die mensis feptimi ,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Mifal. Rom. ad

41..... Mense septimo festa celebrabitis , 41. celebrabitisque solemnitatem ejus feptem Commun. sabb. iv.

diebus per annum : legitimum fempiternum erit Bempor, Septe

in generationibus veftris. Mense septimo festa celebrabitis ,

42. & habitabitis in ambraculis septem diebus : omnis , qui de genere eft Ifraël, manebit

in tabernaculis : 43.... cùm in tabernaculis habitare fecerim fi

43. ut discant posteri vestri , quod in taberlios Ifraël, cùm educerem eos de terra Ægypti: naculis habitare fecerim filios Ifraël, cùm eduego Dominus Deus vefter.

cerem eos de terra Ægypti : ego Dominus Deus vefter.

44. Locatusque est Moyses super solemnita

tibus Domini ad filios Ifraël. NOTÆ AD VERSION EM

VERSIONEM ANTIQUAM. brosio sunt , reliqua ex Tertulliano. Græcè ita : Kai tñ unde Tichon. reg. 5. col. 61. C. A vespera in vesperom Λεκάτη τε μηνός τ8 εβόμα τότε, ημέeα εξιλασμα, κλωτη obscuravi ( 1. obfervavi) diem fabbatorum. αχία έσαι υμϊν και ταπεινώσετε τας ψυχάς υμών: Ε: decima Ν. 34. Grαc. Τη πεντεκαιδεκάτη το μηνός τε έζόμα menfis septimi hujus , dies propitiationis, vocata fanda erit τότε , εορτή σκηνών επτα ημέρας τω Κυρίω. Αpud Ambrof. vobis : 89 bumiliabitis animas vestras.

in Pf. 118. to. 1. col. 1021. d. fic : Quintufdecimus dies, 7. 29. Græcè, nãoce texti, útis kn TansiqbúC4701 år dies tabernaculorum per o&to dies. dura T = 24 TUT, đc. ut in Lat.

V. 36. Græc. 'Hubec v ordón xxMTÀ ávía sau ukiw; *. 32. Ita primò Græc. habet : sed addit : Kai Tanel και προςαξείε ολοκαυτώματα Κυρίω εξόδιον εσι. vÚC87tas yuxas urecor. Similiter Ambr. in Luc. 20. col. W.41. Similiter in Græco. 1511. d. Sabbato bumiliabis animam tuam : subinde in 9.43. Græc. “On å oxuyaīs xætXIGA TAS VIGS 'Ispana, Gr, από εσπέeας έως εσπέρας σαββατιείτε τα σάββατα υμών εν τω εξαγαγείν με αυτές, &c, ut in Lat.

[ocr errors]

CAPUT T X X I V.

VULGATA NO v A.
"ET

T locutus est Dominus ad Moysen , dicens : oleum de olivis purissimum , ac lucidum, ad concin-
2. Præcipe filiis Ifraël, ut afferant tibi nandas lucernas jugiter ,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
3. extra velum testimonii in tabernaculo foe 3..... Incendent eas Aaron , & filii ejus , à Hefych, in Levits
deris. Ponetque eas Aaron à vespere usque ad vespera usque manè.....

158.g.
manè coram Domino, cultu rituque perpetuo in
generationibus veftris.

4. Super candelabrum mundiffimum ponen 4. Incendent lucernas ante Dominum usque 159.6.
tur semper in conspectu Domini.

manè.

VULGATA NOVA.
5. Accipies quoque fimilam , & coques ex ea no suscepti à filiis Israël fædere sempiterno :
duodecim panes , qui finguli habebunt duas deci 9. eruntque Aaron & filiorum ejus , ut come-
mas :

dant eos in loco sancto : quia sanctum sanctorum
6. quorum senos altrinsecus super mensam purif- est de facrificiis Domini jure perpetuo.
fimam coram Domino ftatues :

10. Ecce autem egressus filius mulieris Ifraëliti-
7. & pones super eos thus lucidiflimum , ut fit dis, quem pepererat de viro Ægyptio inter filios Il-
panis in monimentum oblationis Domini.

raël, jurgatus est in caftris cum viro Ifraëlita.
8. Per fingula sabbata mutabuntur coram Domi-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
u. Cùmque blasphemalset nomen , & male 11. Et cùm nominasset filius mulieris Ifraëli- Aug. Locut. 57.8.
dixisset ei , adductus est ad Moysen. ( Vocaba- tidis nomen, maledixit.....

3. 356.fi
tur autem mater ejus Salumith , filia Dabri de
tribu Dan.)

12. Miseruntque eum in carcerem , donec
nossent quid juberet Dominus.
13. Qui locutus est ad Moysen,

13. Et locutus est Dominus ad Moysen, Cypr.l. 3. Teftim,
14. dicens : Educ blasphemum extra castra, 14. dicens : Produc eum qui maledixerit , foras 308.6,
& ponant omnes qui audierunt , manus suas fu- extra caftra, & imponent omnes qui audierunt,
per caput ejus, & lapidet eum populus uni- manus suas super caput ejus , & lapidabit eum
versus.

omnis fynagoga filiorum Ifraël. IS. Et ad filios Ifraël loquêris : Homo , qui IS..... Homo homo

si maledixerit Deum Aug. quaft. 87. in maledixerit Deo fuo , portabit peccatum suum : fuum, peccatum accipiet :

Levit. 1. 3. 525. 16. & qui blasphemaverit nomen Domini , 16. nominans autem nomen Domini, morte morte moriatur : lapidibus opprimet eum omnis moriatur..... multitudo , five ille civis , live peregrinus fuerit. Qui blasphemaverit nomen Domini , morte

moriatur, Exod. 17. Qui percufserit, & occiderit hominem , 17. Et homo , qui percufferit omnem ani Idem. quæft. 886 21. 12. morte moriatur,

mam hominis , & mortuus fuerit , morte mo- sasodo

riatur.
VULGATA

NO V A.
18. Qui percufserit animal , reddet vicarium , id 19. Qui irrogaverit maculam cuilibet civium suo-
eft , animam pro anima.

rum : ficut fecit, fic fierei :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Exod. 20. fracturam pro fractura , oculum pro ocu 20. contritionem pro contritione, oculum Hesych, in Levita 21.24. 1o, dentem pro dente restituet : qualem inflixe- pro oculo.....

161, b,
Deut.

rit maculam , talem fuftinere cogetur,
19. 21.
Matth.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
5.38.

$. 3. Græc. Kai yaútrou durò 'Aapoor , &c. ut in Lat. hanc vocem excludere videtur , cùm dicat : Quafi aliud

V.4. Græc. Kavosle tos nuxros , &c. ut in Lat. Ac- fit maledicere Deum fuum , aliud nominare nomen Domini ;
cendetis lucernas , &c.

atque illud fit peccatum , hoc autem tantum nefas , ut etiam
W. 11. Ita è Græco ad verbum. Mox August. ibid. morte ft dignum..... quid ergo diftat inter illud peccatum ,
Cùm hic non addiderit , Dei , manifestum eft tamen nomen & hoc tanti sceleris crimen ? &c. Demum ad hoc , Homo
Dei , effe intelligendum , cui maledixit.

bomo, observat Auguft. in Locur. idem esse , tanquam di-
. 13. 14. Similiter in Græco est , nisi quod loco

pro

cat , homo ille aut ille , hoc eft, quicunque homo , &c. He-
duc..... foras, exstat simpliciter &ájaye , educ , ejice ; & fych. in Levit. col. 160. d. hab. Homo bomo , quicunque
pro lapidabit, ita , wobon C86, lapidabunt , absque his maledixerit Deo , peccatum accipiet.
filiorum Ifrael.

. 16. Itidem Græcè. Hesych. in Levit. col. 160, d.
W.15. Ita August. ad verbum juxta Ms. Græc. Sar. sic: Qui autem nominat nomen Domini , &c. ut sup.
ac edd. Compl. & Ald. nam in Ms. Vat. non geminatur Υ.17. Grec. Και ανθρωπος δς αν παλάξη ψυχήν ανθρώ-
vux"A-OpwTositem loco fa, legitur os far, nec additur TTY, a rolárn, &c. ut in Lat. Editio Ald. haber , macar
pronomen fuum ad Deum. Eodem modo iterum legitur fuxúv , cum Auguft. Hesychius verò in Levit. col. 161.
apud August. Locut. 58. to. 3. 356. f. nisi quod pronom. a. fic reddit : Qui percufferit animam hominis , morte mo-
funm , quod in Quæst. refertur constanter ad Deum, hîc riatur : & August. in Quæst. sup. Non ait : Quicunque pera,
referri videtur ad peccatum , polita distinctione inter Deum cufferit hominem.... fed animam hominis.
& fuum , nec malè; nam in Ms. Sar. iterum additur , . 20. Iridem Græcè,
quis, fed poft auapliar verùm August. sup. Quæft, 87,
Tom. I.

Kk ij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NO V A.
21. Qui percusserit jumentum , reddet aliud. Qui 2 3. Locutusque est Moyses ad filios Ifraël : &
percusserit hominem , punietur.

eduxerunt eum qui blasphemaverat , extra caftra, ac
22. Æquum judicium sit inter vos, five peregri- lapidibus opprefferunt. Feceruntque filii Ifraël licut
nus, sive civis peccaverit : quia ego sum Dominus præceperat Dominus Moyli.
Deus vefter.

CAPUT XX V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
"L pcntufque eft Dominus ad Moysen in

Sinai,
Aug. quæft. 89. in 2..... Cùm introieritis in terram quam ego do 2. Loquere filiis Ifraël , & dices ad eos :
Levit.., 3.525. g. vobis , & requieverit terra quam ego do vobis, Quando ingreli fueritis terram quam ego dabo
sabbata Domini.

vobis , fabbatizes fabbatum Domino.

Erod. 3. Sex annis seminabis agrum tuum , & sex 3. Sex annis feres agrum tuum , & sex annis 23. 10. annis putabis vineam tuam, & congregabis fruc- putabis vineam tuam, colligefque fru&us ejus : tum ejus :

4. anno autem septimo, sabbata , requies erit 4. septimo autem anno fabbatum erit terræ, terræ , fabbata Domino : agrum tuum non se requietionis Domini : agrum non seres , & viminabis, & vineam tuam non putabis.

neam non putabis. s. Quæ ab se furgunt agrum tuum , non me 5. Quæ fponte gignet humus , non metes : & tes': & uvam sanctificationis tuæ non vindemia uvas primitiarum tuarum non colliges quali vinbis : annus requiescendi erit terræ :

demiam : annus enim requietionis terræ est : 6. & erunt fabbata terræ esca tibi , & puero 6. fed erunt vobis in cibum , tibi & servo tuo, & puellæ tuæ, & mercenario tuo, & in- tuo, ancillæ & mercenario tuo , & advenæ , qui quilino, qui applicitus est ad te :

peregrinantur apud te : 7. & pecoribus tuis, & bestiis , quæ sunt in 7. jumentis tuis & pecoribus , omnia qua

terra tua ; omne quod nascetur ex eo, in escam. nascuntur , præbebunt cibum. Hefych, in Levit, 8. Septem numerabis tibi requies annorum..... 8. Numerabis quoque tibi septem hebdoma762. 6.

das annorum , id est , septies septem , quæ fimul faciunt annos quadraginta novem :

9. & clanges buccinâ mense septimo, decima die mensis , propitiationis tempore in universa

terra vestra, dom. 163. 4. b. 10..... annus remiffionis erit vobis..... & unus. 10. San&tificabisque annum quinquagesimum, quisque ad patriam suam.....

& vocabis remiffionem cunctis habitatoribus terræ tuæ : ipse est enim jubilæus. Revertetur homo ad poffeffionem suam, & unusquisque redies ad familiam pristinam :

11, quia jubilæus est & quinquagesimus annus. Non feretis , neque metetis sponte in agro

nascentia, & primitias vindemiæ non colligetis, Ibid. 163.60 12..... de campis comedetis, quæ nascuntur 12. ob fan&ificationem jubilæi , fed ftatim

oblata comedetis. 13. Anno remissionis significationis.....

13. Anno jubilæi redient omnes ad poffeßio

nes suas ; ! 4..... secundùm numerum annorum poft si 14. quando vendes quippiam civi tuo, vel gnificationem poffidebis à proximo.

emes ab eo , ne contristes fratrem tuum , sed

juxta numerum annorum jubilæi emes ab eo ,

VULGATA NOVA. 15. & juxta supputationem frugum vendet tibi. 17. Nolite affligere contribules vestros, sed ti

16. Quantò plures anni remanserint poft jubi- meat unusquisque Deum suum, quia ego Dominus læum , tantò crescet & pretium : & quantò minus

Deus vefter. temporis numeraveris , tantò minoris & emptio conf 18. Facite præcepta mea, & judicia custodite, tabit : tempus enim frugum vendet tibi.

& implete ea , ut habitare possitis in terra absque NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 2. Similiter in Græco, fi excipias duo , gran au C6 turn is!, erit , & pro quod nascetur ex eo , legitur, tà 7as, requiefcet, pro requieverit, & Kupio , Domino , loco gévrnua dutý, progenies , vel fruétus ejus. Domini. Vide seq. apud Aug.

7.8. Græc. Kai Zaediíceis OEAUTO ŠTlà dvar AÚDEIS **. 3. 4. Eadem leguntur in Græco, verbum pro štür. i. e. Et enumerabis tibiipfi septem requietes annorum. verbo,

$. 10. Græcè. 'Evioutas aptosos, cupacia autu isce 8. 5. In Grαco primum : Και τα αυτόματα αναβαίνοντα υμϊν και απελεύζε7αι είς έκαςος εις την κτησιν αυτέ, και έκας78 rpg Et quæ ab se furgunt de agro tuo ; reliqua ut Tos eis tùy Taleid avtg ÉTTEREÚCERE. Annus remißionis, foin Lat. nisi excipiatur vox dranaúcews, requietis , loco re- gnificatio hæc erit vobis : 83 redibit unusquisque in posledioquiescendi. Similiter Hesych. in Levit. col. 162. reddit , nem fuam,

& unusquisque in patriam suam redibitis. uvam fanétificationis , è Græco, sapually tô áricou alos. X. 12. Græc. fimiliter habet , præter hoc, tà perní

7. 6. Concinit Græc. nisi quod habet , Bpcénalo , esca, malo avtūs, fructus ejus , loco qua nafcuntur in ea ; quod pro escas rectè Ambros. cum 1. de fug. fæc. c. 8. 436. a. idem sonar. tum ep. 67. 1060. b. Et erunt sabbata terræ vobis escæ. Ν. 13. Grαc. 'Εν τω έτει της αρέσεως σημασίας αυτής Item Hefych. in Levit. 162. c. LXX. inquit , non dixe- & Tareasú C 47 ou sis Thyxluov dvig. funt , inquilinos , sed , inquilino adjacenti ad te.

W. 14. Ad verbum è Græco , nisi excipias istud

pollic 1.7. Similiter in Græco , nisi quod ante omne , poni- 'debis , pro quo xtjon, mel. acquires,

in ea.

e,

13.10

annus :

VULGATA N O V A.
ullo pavore ,

septimo , fi non severimus , neque collegerimus fru-
19. & gignat vobis humus fructus suos , quibus ges nostras ?
vescamini usque ad faturitatem , nullius impetum for 21. Dabo benedictionem meam vobis anno fex-
midantes.

to, & faciet fructus trium annorum :
20. Quòd fi dixeritis : Quid comedemus anno
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
22. feretisque anno octavo, & comedetis ve 22..... comedetis vetera veterum.

Hesych. in Leve teres fruges usque ad nonum annum : donec no

165. b. va nascantur , edetis vetera.

23. Terra quoque non vendetur in perpe 23. Et terra non venundabitur in profanatio- Aug. quaft. 90. in tuum : quia mea est, & vos advenæ & coloni nem : mea enim eft terra , propter quod prose- Levit. t. 3. 526.d. mei estis :

lyti & incolæ vos estis ante me: 24. unde cun&a regio pofseflionis vestræ sub 24. & per omnem terram possessionis veftræ Idem quaft. 91.85 redemptionis conditione vendetur. mercedem dabitis terrx.

92. 526.f.g.
VULGATA NOVA.
25. Si attenuatus frater tuus vendiderit poffef- pretium, habebit emptor quod emerat., usque ad
fiunculam suam , & voluerit propinquus ejus , poteft annum jubilæum. In ipfo enim omnis venditio redi-
redimere quod ille vendiderat :

bit ad dominum , & ad possessorem pristinum.
26. sin autem non habuerit proximum , & ipse 29. Qui vendiderit domum intra urbis muros,
pretium ad redimendum potuerit invenire :

habebit licentiam redimendi , donec unus impleatur
27. computabuntur fructus ex eo tempore quo
vendidit : & quod reliquum eft, reddet emptori , fic 30, si non redemerit , & anni circulus fuerit evo- .
que recipiet possessionem suam :

lutus , emptor possidebit eam , & pofteri ejus in per-
28. quod fi non invenerit manus ejus ut reddat petuum , & redimi non poterit , etiam in jubilæo.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
31. Sin autem in villa fuerit domus , quæ 31..... ad agrum terræ æstimabuntur.....

Heych, in Levit, muros non habet , agrorum jure vendetur : si

165.6.
ante redempta non fuerit , in jubilæo revertetur
ad dominum.

VULGATA

NOVA.
3 2. Ædes Levitarum, quæ in urbibus funt , fem- pro poffeffionibus sunt inter filios Ifraël.
per possunt redimi :

34. Suburbana autem eorum non veneant , quia
33. fi redemptæ non fuerint , in jubilæo rever- pofseflio sempiterna eft.
tentur ad dominos , quia domus urbium Levitarum
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
35. Si attenuatus fuerit frater tuus, & infir 35.... & vivet frater tuus tecum:

Ambr. de Tob.co mus manu , & fufceperis eum quali advenam &

15. 1. 1. 608.f. peregrinum , & vixerit tecum ,

36. ne accipias usuras ab eo , nec ampliùs quàm dedisti. Time Deum tuum , ut vivere pofsit frater tuus apud te.

37. Pecuniam tuam non dabis ei ad ufuram, 37. Pecuniam tuam non dabis illi in ufuram, & frugum fuperabundantiam non exiges. & in amplius recipiendum non dabis illi escas

tuas.

VULGATA NO V A.
38. Ego Dominus Deus vester , qui eduxi vos de 42. mei enim servi sunt, & ego eduxi cos de
terra Ægypti , ut darem vobis terram Chanaan, & terra Ægypti : non veneant conditione servorum :
eslem vester Deus.

43. ne affligas eum per potentiam , sed metuito
39. Si paupertate compulsus vendiderit se tibi Deum tuum.
frater tuus , non eum opprimes servitute famulorum, 44. Servus & ancilla sint vobis de nationibus quæ

40. fed quasi mercenarius & colonus erit : usque in circuitu vestro sunt.
ad annum jubilæum operabitur apud te ,

45. Et de advenis qui peregrinantur apud vos 41. & poftea egredietur cum liberis suis , & re vel qui ex his nati fuerint in terra veftra , hos havertetur ad cognationem & ad possessionem patrum bebitis famulos :

suorum ;

[ocr errors]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 22. Itidem Græcè.

cipiat venditor , tempore remiskonis , ficut præceptrem eft.
- . 23. Oprimne de Græco, præter hoc, in profanatio- Quod verò fequitur , utrique fenfui poteft congruere , five
nem , pro quo sis Becalwor, in confirmationem ; at in ed. legatur in profanationem, five in confirmationem. Vi-
Ald. legitur, sis Betawor, ut fup. Utramque lectionem de feqq. quæst. 91.
notat ipse Auguft. ibid. fed priorem magis probare vi *.24. Ita in Græco , nifi excipias vocem aútes, lo-
detur : Alii codices , inquir , babent in confirmacionem, co mercedem , propriè folutionis pretium : unde Aug. ibid.
quam mendofitatem in alterutris priùs in Græco accidiffe Alii autem codices habent : Redemptionem dabitis terræ : &
arbitror , propter verbi fimilem fonum : B:Cúxwois enim pro- infra q. 92. 527. b. utrumque explanat ; vide sis.
fanatio dicitur ; Belalwois autem confirmatio : fed ille fen $.31. Similiter in Gr. ubi , roycostu corlas, pro æftima-
fus apertus eft : Et terra non venundabitur in profanatio- buntur, mel. computabuntur.
nem; id eft , ne quis auderet terram , quam accepit à Deo, X. 35. Iridem Græcè.
vendere profanis ..... Illud autem subobfcurum eft : Non ve *. 37. Grac. Το αργύeιον σε ου δώσεις αυτώ επί τό-
nundabitur terra in confirmationem ; quod puto non intelli xo, è ÉTi Tisovcole co s táteis , &c. ut fup. Argentum tuum
gendum , nisi ne ita venditio confirmetur , ht, eam non rea non dabis ei pro ufura , & pro excrefcentia non dabis , &c.

pecuniâ ,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 59. 46..... & erunt vobis in possessionem in æter 46. & hæreditario jure transmittetis ad pof-
356.g.
num.....

teros, ac poslidebitis in æternum : fratres autem
vestros filios Ifraël ne opprimatis per poten-

tiam.
VULGATA

NOV A.
47. Si invaluerit apud vos manus advenæ atque ex fratribus suis, redimet eum ,
peregrini , & attenuatus frater tuus vendiderit fe ei, 49. & patruus, & patruelis, & confanguineus ;
aut cuiquam de ftirpe ejus :

& affinis. Sin autem & ipfe potuerit , redimet se ,
48. post venditionem potest redimi. Qui voluerit
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hefych. m Levite So..... erit pecunia venditionis ejus , anno fi so. supputatis duntaxat annis à tempore
171. do
cut dies mercenarii erit cum eo.

venditionis fuæ usque ad annum jubilæum : &

, qua venditus fuerat , juxta annorum

numerum & rationem mercenarii supputatâ.

VULGATA
sr. Si plures fuerint anni qui remanent usque ad 53. quibus ante servivit mercedibus imputatis :
jubilæum , fecundùm hos reddet & pretium : non affliget eum violenter in conspectu tuo.

52. si pauci, ponet rationem cum eo juxta anno 54. Quòd fi per hæc redimi non potuerit , anno
rum numerum , & reddet emprori quod reliquum est jubilæo egredietur cum liberis suis.
annorum ,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Tertul. adv. Gnoft. 55..... filii Israël famuli, pueri mei hi sunt, Ss. Mei enim funt fervi, filii Ifraël, quos
825.66 quos eduxi de terra Ægypti.

eduxi de terra Ægypti.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 46. In poffeffionem in æternum. Græcè, Karóxiporeis *. 5ο. In Greco fic : Και έσαι το αργύeιον της σράσεως
Tòr aiñve, posjeth in æternum ; ad quod Aug. ibid. Cùm αυτ8 ως μιθία· έτος εξ έτες έσαι μετ' αυτί. i. e. Et crit
de servis ageret , quos liceret habere Ifraëlitis ; Et erunt vo argentum venditionis ejus , tanquam mercenarii : annus ex
bis, inquit , in possessionem in æternum : cùm utique ater anno erit cum eo. al.ws mué ese miatio , seu fiat wrão ficut dies
ni moriendo esse non poffent , vel domini , vel fervi : æter mercenarii,
num ergo dixit , ubi non eft temporis praftitutus modus quo .55. Gr. "O?c émol oi vioi 'Iopana oirác. cioi, maides
usque serviant, fscut conßitutus eff cis, quos in remissione MX, &c. Quia mihi filii Ifraël domestici funt , pueri mei , &c.
dimitti jubet libertati fuæ.

ut sup. In Ms. Alex, ac editt. Ald. & Compl. deest siol.

N O V A.

[ocr errors]

Deuti

CAPUT XXV I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Testul, adv. Gnoft. I.
Go Dominus Deus vester : Non facietis

Go Dominus Deus vefter: Non facietis

Exod. 325.6.

manufacta sculptile nec ftati vobis idolum & sculptile , nec titulos eria culum statuetis vobis , nec lapidem fcopum po- getis, nec infignem lapidem ponetis in terra Deut. s. netis in terra veftra : ego Dominus Deus velter. veftra , ut adoretis eum : ego enim fum Domi- 8.

nus Deus vefter,

PS.96.

7. 2. Custodite fabbata mea , & pavete ad sanc

tuarium meum : ego Dominus, Aug. Locur. 60.t. 3. Si in præceptis meis ambulaveritis, & man 3. Si in præceptis meis ambulaveritis , & 3. 357.a.

data mea observaveritis, & feceritis ea, & dabo mandata mea cuftodieritis , & feceritis ea, da- 28.1. pluviam vobis in tempore fuo

bo vobis pluvias temporibus fuis , Aug.contr. Adim. 4. & producet terra fructus suos , & arbores 4. & terra gignet germen suum , & pomis 8. 142. e. f. poma.

arbores replebuntur. S.

Et vindemiæ tuæ messibus succedent , & s. Apprehendet mesum tritura vindemiam, fatio vindemiis ; & faturabimini.....

& vindemia occupabit sementem : & comedetis panem vestrum in faturitate , & absque pavore

habitabitis in terra vestra. 6. Et fedebitis in pace in terra vestra : & dor 6. Dabo pacem in finibus veftris : dormietis,

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Græcè additur autois, post vobis , quod deest in porum reddent fru&um fuum. Hefych. in Levit. col. 1726 MI. Sar. item pro fculptile , hab. yumla, sculpta ; in Mss. ex LXX. Ligna campi dabunt fru&um fuum. verò Sar. & Oxon. yaunter, ur sup. Item loco ftatica .s. Multò plura nunc habentur in Græco, scilicet : lum fatuetis , est , sýnur arcsúc 67, titulum erigetis ; & Και καταλήψεται υμίν ο αλον7ος τον τρυγητόν, και ο τρυγητός poft veftra, additur , σe9σκυνη ζαι αυτώ , ad αλorandum καταλήψεται τον σπόρων και φάγετε τον αρ7ον υμών εις πλησeum,

nec non tipi , post ego, quod abest à Ms. Sar. Meyiro vs xa7oxxúce?e meld aspareias rus vus võr, & Compl. cætera concordant.

πόλεμος και διελεύσεται δια της γης υμών. Ει comprehender . 3. Optimè de Græco, nisi quod pro obfervaveritis, vobis trituratie vindemiam , & vindemia comprebendet fan est qurásnate, cuftodieritis , quod idem valet.

tionem : 85 manducabitis panem veftrum ad faturitatem : *.4. Hoc, & de feqq. multa sensum magis reddunt & habitabitis cum fecuritate fuper terram veftram , & bela quàm verba ; ea etiam ab Augustino non videntur ibi ali lum non pertranfibit per terram vestram. Notandum verò ter prolata , quam ab Adimanto ipso propofita fuerant. ultima ista, aj Kóremos, &c. usque ad finem X. desideraId jam observavimus supra ad Gen. 17. 9. idemque ma

ri in Mss. Sar. & Oxon, in Ms. verò Alex. ac edit. gis constabic ex his quæ infra subjicimus , corundem con Çompl. transferri infra , post beftias malas de terra veftro. tentione facta cum Græco , quod ita fe habet : Kai ý zõ Hesych. in Levit. col. 173. a. fimiliter ait legi apud λώσει τα γεννήματα αυτής, και τα ξύλα των πεδίων αποδώσει LΧΧ. Ει bellum non pertrandbit terram. Tòn xaprèv autãr. Et terra dabit genimina fua, & ligna cam 8.6. Magis concordanc ista cum Græco : loco ramen

« ZurückWeiter »