Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors]

me,

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
fructus suos : vagus & profugus eris super terram. jiciet virtutem suam dare tibi : gemens & tre-

mens eris in terra.
13. Dixitque Caïn ad Dominum : Major est 13. Et dixit Caïn ad Dominum : Majus delic- Tertul. adv. Judo
iniquitas mea , quàm ut veniam merear.
tum meum, quàm ut remittatur mihi.

6.5.138.b. 14. Ecce ejicis me hodie à facie terræ , & à 14. Si ejicis me hodie à facie terræ, & à facie Ang.contr. Fausto facie tua abscondar, & ero vagus & profugus in tua abscondar , & ero gemens & tremens super l. 12.6.8. 232.g. terra : omnis igitur qui invenerit me , occidet terram : & erit, omnis qui invenerit me, occi

det me. 15. Dixitque ei Dominus : Nequaquam ita fiet: 15. Et dixit ei Dominus : Non sic : fed omnis Hieron. ep. ad sed omnis qui occiderit Caïn, feptuplum punie- qui occiderit Cain, feptem vindictas exsolvet. Dum, 6:2.563, 6tur. Posuitque Dominus Caïn fignum , ut non Hoc est signum quod poluit Dominus in Cain, Tepam.9

. s.p.45. interficeret eum omnis qui invenisset eum. ne occideret eum omnis qui invenisser eum. d. 16. Egressusque Caïn à facie Domini, habi 16...... & habitavit in terra Naid......

Hieron. quaft. tavit profugus in terra ad orientalem plagam

Hebr. t. 2. 512. d. Eden.

17. Cognovit autem Caïn uxorem fuam, quæ 17. Et cognovit Caïn uxorem suam, & con- Aug. de civ. Dei, concepit, & peperit Henoch : & ædificavit ci- cipiens peperit Enoch : & erat ædificans civita- l. 15. 6. 8. 1. 7. vitatem , vocavitque nomen ejus ex nomine filii tem in nomine filii sui Enoch.

387. f.
fui, Henoch.
18. Porro Henoch genuit Irad, & Irad ge 18....... Mathusaël genuit Lamech.

Aug. ibid, c. 17 nuit Maviaël , & Maviaël genuit Mathuraël , &

400.0, Mathusaël genuit Lamech.

19. Qui accepit duas uxores, nomen uni Ada, 19. Et sumpsit sibi Lamech duas uxores, no-
& nomen alteri Sella.

men uni Ada, & nomen fecundæ Sella.
20. Genuitque Ada Jabel, qui fuit pater ha 20. Et peperit Ada Jobel : hic erat pater habi-
bitantium in tentoriis, atque pastorum. tantium in tabernaculis pecuariorum.

21. Et nomen fratris ejus Jubal : ipse fuit 21. Et nomen fratris ejus Jubal: hic fuit qui
pater canentium cithara & organo.

oftendit psalterium & citharam.
22. Sella quoque genuit Tubalcain , qui fuit 22. Sella autem peperit & ipsa Thobel, & erat
malleator & faber in cuncta opera æris & ferri. ærarius, & malleator xramenti & ferri. Soror
Soror verò Tubalcain , Noëma.

autem Thobel, Noëma.
23. Dixitque Lamech uxoribus suis Adæ &

23...... Audite verba mea uxores Lamech, au- Hieron. in Joël. I.
Sellæ : Audite vocem meam uxores Lamech, ribus percipite verba mea : quia virum occidi in *. 3. 1339.
auscultate sermonem meum : quoniam occidi vi- vulnus meum , & juvenem in livorem meum.
rum in vulnus meum, & adolescentulum in livo-
rem meum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
8. to. 1. col. 635.f. Quoniam operaberis terram : quæ ite- gemens ; reliqua ad verbum ut in textu Augustin. Philastr.
rum ponit 1. de Noë & Arca , c. 29. col. 271. d. additis Brix. de Hæres. col. 720. b. Et erit , omnis qui invenerit me,
his : Et non augebit virtutem suam dare tibi ; gemens & tre interficiet me.
mens eris fuper terram. Itidem l. 2. de Cain & Ab. c. 9. col. X. 15. Ita Hieron. ex edit. LXX. usque ad verbum exfol-
220.c. Non augebit virtutem suam dare tibi ; seu ut in Mss. vet, ut ipse monet loco cit. Reliqua defcripfimus ex Auc-
tribus , non audebat virtutem suam , &c. Tertul. I. contr. tore quæst. Vet. Teft. Hæc autem verba : Omnis qui occi-
Jud. c. 5. p. 138. b. addit : Gemens & tremens eris fuper derit Caïn , septem vindictas exfolvet , rursum profert Hie-
terram. In Gr. sic : "07: ( ed. Compl. 671 ) épzõ Thir zür, ron. I. quæst. Hebr. in Gen. to. 2. col. 511. f. ficut eriam
a š' Tponuosi tù giv aurūs do ai col sevwv wij opéuwréon Damasus ep. 17. Conc. to. 1.col. 580. b. nec non August.
Éti tis chs. Adimantus ap. August. to. 8. col. 115.c.d. 1. 12. contr. Fauft. to. 8.col. 233.6. Ambrof. verò l. 2. de
alludens dicit : Te enim operari neceffe eft terram , quæ fteriles Caïn & Ab. c. 10. col. 221. e. legit : Omnis qui occiderit
tibi fruitus dabit.

Cain , fepties vindiétam exfolvet. Philastr. Brix. de Hæres.
Ν. 13. Gr. Και είπε Καϊν προς Κύριον τον Θεόν· (ΜΓ. Αlex. col. 720.c. Omnis qui occid. Cain , feptem vindi&tas perfol-
ac ed. Compl. del. Oróv) Melo vicitic fx og ops Jürecipe. vet. Auct. Quæst. Vet. Test. citatus fup. ad marg. Non fc ;
Vox autem , Aitia, utrumque significat, caufam , & crie itaque omnis qui occiderit Cain, septem vinditas exfolvet, &c.
men , seu culpam : Caufam tamen plerique Patres retinent. Gr. Και είπεν αυτώ Κύριος ο Θεός, Ουχ έτω πάς ο αποκ-
Ambrof. scilicet, I. 2. de Caïn & Ab. c.9. to. I. col. 221. Telvas Kéir, alá exšixépesrce Trapanooie wij beto Kúples ó
a. c. legit : Major caufa mea eft , quàm ut dimittatur mihi. Θεός σημείον τώ Κάιν , τε μη ανελεϊν αυτόν πάντα τον ευρίσ-
Hieron.

ep.
ad Damas.co. 2. col. 564. a. Major mea causa

κοντα αυτόν.
eft , quàm ut dimittar. Ita rursus quæft. 8. ad Algas. to. 4. . 16. Nec plura exhiber S. Hieron. Observat tamen
col. 200. f. ar ep. ad Damas.col. 565. b. sic : Major culpa ibid. Quod LXX. Naid , tranftulerunt , in Hebræo , Nod,
mea eft, quàm nt dimittar. Philastr. Brix. de Hæres, col. dici. Eadem profert Eucher. Lugd. quæft. in Gen. col.
720. b. Major causa est fi dimissus fuero. Auguft. I. 12. 840. h.cum eodem additamento. In Gr. versus integer fic
contr. Faust. to. 8. col. 232. g. Major eft caufa mea , deinde legitur : 'Ekwats de Káir árò Aposeótt Tš Ofõ, WXNCEV
omissis intermediis , subdit : fi ejicis me , &c. Auct. quæst. év zņ Näid xatér erti 'ESóll. Exiit autem Cain à facie
Ver. Test. ap. Aug. to. 3. 4. 5. col. 45. b. Major causa eft Dei , habitavit in terra Naid contra Edem.
mea relinqui me , ( Mss. relinque. )

W. 17. Similia Græcum habet , nifi quod poft hoc , adi-
*. 14. Ita in Græco, verbum pro verbo. In Ms. tamen ficans civitatem , addit : Kaierwróuace Twi Tónov e'ti
Alex, ac edir. Ald. loco , si fxßámes, si ejicis , exstat , si óvópati, &c. Et nominavit civitatem in nomine , &c.
exbausīs, unde Tertul. I. contr. Jud.c. 5. p. 138. b. legit : . 18. In Gr. Mabrocéna, non Matbufaël.
Et ejicies me hodie à facie terræ , & à facie tua abscondar ; 89 *¥. 19. 20. Eadem in Græco leguntur , verbum pro
ero gemens & tremens super terram ; & omnis qui invenerit me , verbo.
occidet. Item Ambros. 1. 2. de Caïn & Ab.c. 9. col. 221. a. Ν. 21. Gr. Και όνομα τώ αδελφώ αυτε, ΙεβάλΕτος ή,
c. Si derelinques me bodie, à facie tua abscondam me ; omnis ó xated sites, &c. ut in Lat. Ambrof. l. 1. Hexa. col. 14.
qui invenerit me , occidet me : at ep. 37. col. 937. e. sic : a. De eo qui Jubal dictus eft : hic erat pater qui demonstravis
Abscondam me , & ero gemens , & tremens super terram

; 89 psalterium & citharam.
erit, omnis qui , &c. ut sup. Auct. verò quæst. Ver. Teft. X. 21. Gr. Σελα δε και αυτη έτεκε τον Θόβελ και ήν σφυ-
9. 5. apud Aug. to. 3. col. 45. b. Si ejicis me bodie à facie porónes xarxeus xarxô, &c. ut in Lat. Sella autem & ipfa
fuæ, à facie terræ abfcondam me ; ES ero gemens, stre peperit Thobel, & erat malleator , faber aris , &c.
mens fuper terram ; eg erit, omnis qui , &c. ut in textu. . 23. Idem Hieron. ep. ad Damas. to. 2. col. 564. f.
Hieron. ep. ad Damas, to. 2. col. 564. a. fic habet : Ecce 565. a. habet : Quia virum occidi in vulnere meo , s juve-
ejicis me bodie à facie terræ , À facie tua abfcondar , & ero nem in livore meo, Similiter Auct. quæft. Vet. Telt. q. 6.

Hieron. ep

400.d.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 24. Quoniam fepties vindicabitur de Caïn, de 24. Septuplum ultio dabitur de Caïn : de Las Dam. t. 2. 565. a. Lamech autem feptuagies fepties.

mech verò feptuagies septies. Aug.l. 15. de civ. 25. Cognovit Adam uxorem fuam Evam: &

25. Cognovit quoque adhuc Adam uxorem Dei, c.8.6.7. 387; concepit , & peperit filium , & nominavit no. suam : & peperit filium, vocavitque nomen ejus 8. 396.b.c.400.f. men illius Seth, dicens : Suscitavit enim mihi Seth , dicens : Posuit mihi Deus semen aliud pro

Deus semen aliud pro Abel , quem occidit Cain. Abel, quem occidit Caïn.
Ang. ibid. c. 18. 26. Et Seth natus est filius , & nominavit no-. 26. Sed & Sech natus est filius, quem voca-

men ejus Enos : hic speravit invocare nomen vit Enos : ifte ccepit invocare nomen Domini.
Domini Dei.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ap. Aug. to. 3. col.45. d. Occidi virum in livore meo , & securus fuißet, ait effe futurum.
juvenem in vulnere meo. In Gr. 'Axroaté mes tūs Pusrüs yu . 25. Similia Græcum haber , nisi excipias ista :"Exc
ναϊκες Λάμεχ , ενωτίσαθε με τες λόγες· ότι άνδρα απέκτεινα σε 'Αδάμ Εύαν την γυναίκα αυτή , και συλλαβέσα , έτεκεν υιόν:
είς τραύμα εμοί, και νεανίσκον εις μώλωπα έμοί.

is it wrópade.... 68a, Bavésuos , &c. Idem Auguft. in-
V. 24. Itidem in Græco præter verbum , exftixUTO!, fra, col. 396. b. pro nominavit , legit appellavit , ad ver-
vindicatum eft , pro vindicabitur. Huic lectioni faver, bum è Græco , cognominavit. Hier. quæft. Hebr. in Gen.
Tertul. I. de orat. c. 8. p. 181. c. dicens : In Genefi de Cain to. 2. col. 512. a. Et vocavit nomen ejus Seth ; suscitavit
septies , de Lamech autem septuagies fepties ultio reputata eft. enim mihi Deus semen aliud pro , &c. ut sup.
Similiter Hilar. in Matth. col.701. b. Solvenda , inquit , per . 26. Similiter haber , Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col.
Cain pæna in feptuplum conftituta eft..... fed in Lamech sup- $12. a. Et vocavit nomen ejus Enos ; hic Speravit invocare now
plicium usque ad feptuagies 69 septies eft conftitutum. Auct. men Domini Dei. Item Ambrof. l. de Parad. to. I. col. 152.
quæst. Vet. Test. q. 6. col. 45. e. apertè : Dixit , de Cain c. Enos , qui fperavit invocare nomen Dom. Dei. In Gr.
vindicatum eft, quafi jam faštum : & paulò sup. de Lamech Kal Ts Evê éveneto viós ér wuchaos d'è öropa autó', 'Eru's:
austem septuagies fepties : ita nempe post Lameck ei qui boc gros üÁTiger Finansiedai, &c. ut sup.

1

CAPUT V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. l. 15. de 1. LIcliber nativitatis hominum. Qua die fecit Ic est liber generationis Adam. In die
civ. Dei, c. 21. t.

qua creavit Deus hominem , ad fimilitu- Sep. 2 7. 404.8.

dinem Dei fecit illum.

23. 2. Masculum & feminam fecit illos, & bene 2. Mafculum & feminam creavit eos , & be

Eccli.

17. 1. dixit illos : & cognominavit nomen eorum A- nedixit illis : & vocavit nomen eorum Adam, in

Sup. I.
dam, qua die fecit illos.

die
quo creati sunt:

27. Hilar. de Synod.

3: Vixit autem Adam ducentis triginta annis: 3. Vixit autem Adam centum triginta annis : Inf.9.6. 7191.a. & genuit fecundùm effigiem suam, & fecundùm & genuit ad imaginem & fimilitudinem fuam, similitudinem suam , & cognominavit nomen

& cognominavit nomen vocavitque nomen ejus Seth. ejus Seth. Hieron. Quaft. 4. Fuerunt autem dies Adam, postquam genuit 4. Et fa&ti funt dies Adam, poftquam genuit 1. Para Hebr. 6. 2. 512. b. Seth, septingenti anni : & genuit filios & filias. Seth, o&ingenti anni : genuitque filios & filias. I, 1

s. Et factum eft omne tempus quod vixit

Adam, anni nongenti triginta, & mortuus est. Aug. l. 15. de 6. Vixit autem Seth quinque & ducentos an 6. Vixit quoque Seth centum quinque annis, civ. Dei, c. 15. nos, & genuit Enos.

& genuit Enos. 396.e.f. 7..... & genuit filios & filias.

7. Vixitque Seth postquam genuit Enos, oc

tingentis septem annis, genuitque filios & filias.
8. Et fuerunt omnes dies Seth duodecim & 8. Et facti funt omnes dies Seth nongento-
nongenti anni, & mortuus est.

rum duodecim annorum, & mortuus est.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V.I. Ad verbum è Græco.

dicens : A primoplasti , Ada scilicet , nativitate , ufque ad
. 2. Itidem Græcè , præter unum , to őropea evrê, diluvium factum fub Noë, anni sunt 2257. qui per genera-
loco nomen eorum; at in Ms. Alex. To őropa durãr. Auguft. tiones fingulas fideliter comprobantur ..... anno 230. genuis
loco cit.c. 17. col. 399. f. constanter legit , nomen eorum.

Seth.
Similiter Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. 512. b. Virum & . 4. Ira Hieron. usque ad vocem anni : reliqua ad-
mulierem fecit eos , & benedixit eos , o vocavit nomen eorum duntur ex August. 1. 15. de civit. Dei , c. 8. col. 387. c.
Adam. Hieronymo accinit Eucher. Lugd. quæft. in Gen. omnia autem cum Gr. conveniunt, nifi quòd poft Adam
col. 841. a. nisi quod legit , & benedixit eis : at in Gr. su- legitur , as ??nce, quas vixit ; sed in Mr. Cor. deest, ás
λόγησεν αυτές. .

& nos , sequitur in Gr. peta tò verrüoal avtòr tòr Eal, post-
*. 3. In Græco fic : "E]469 de 'Asare spuéxorto aj diem quàm ipfe genuit Seth , quæ vox avtèr non redditur ab
nooia ( Ms. Alex. daxóola ng Tplexorta ) Tu ng éyérruce xo- Hieronymo : subdit S. Doctor : Quia in ducentis erraverat,
τα την ιδέαν αυτό και κατα την εικόνα αυτέ, και επωνόμασε , confequenter hic pofuit feptingentos , cum in Hebreo hic ha-
&c.ut in Lat. Hieron. quæst. Hebr. in Gen. to. 2. col. 512. beatur , o&tingentos es Juprà centum. Idem notat S. August.
b. Vixit autem Adam ducentos & triginta annos , & genuit l. 15. de civit. Dei , c. 10. to.7. col. 389. c. Pofteaquam,
ad imaginem & fimilitudinem fuam ; & vocavit nomen ejus inquit , eum ( Sech ) genuit , septingenios vixisse legitur in
Seth. Tum addit : Sciendum quòd nfque ad diluvium , ubi nostris , oltingentos verò in illis , atque ita in utrisque uni-
in noftris codicibus ducentorum , quod excurrit annorum, verfitatis summa concordat.
genuisse quis dicitur , in Hebræo habeat , centum annos, V.6. Itidem Græcè. Auguft. loco cit. addir: Vel fecun--
reliquos qui sequuntur. Idem observat Auguft. I. 15. de ci- dim Hebræos , quinque es centum annos : & supra c. 10.
vit. Dei, c. 1o. to. 7. col. 389. c. his verbis : Inter He- col. 389. c. Deinde, inquit , per confequentes generationes
bræos os nostros codices de ipso mimero annorum nonnulla vi- antequam gignatur qui gigni commemoratur , minis viuiffe
detur effe diftantia , quod ignoro qua ratione fit factum..... apud Hebræos pater ejus invenitur centum annos ; sed polena
Nam ipse homo primus Adam antequam gigneret filium , qui quàm eft genitus idem ipfe , centum minifquam in Hebræis ,
appellatus eft Seth , ducentos triginta annos vixisse reperitur inveniuntur in nnftris : atque ita bine 5 inde numeri 'unia
in codicibus noftris , in Hebræis autem centum triginta perhi. verfitas confonat. Similiter Julius Hilario , Bibl. PP. to. 6.
betur. Quod autem hîc , ignorare le dicit , infra c. 13. col. 374. ait : Serb 205. genuit Enos.
col. 392. e. explicare tentat ; vid. infr. Notam ad $. 25. V.7. Sic eft in Græco.
Idein confirmat Julius Hilario , Bibl, PP, to, 6. col. 374. X. 8. In Gr, Ked? EPOTO, 68 fulti funt , &c. uc in Lata

[ocr errors]

genuit Malaleel.

44. 16,

Heb. II.

[merged small][ocr errors][merged small]

VULGAIA NOYA.

VERSIO ANTIQUA
9. Vixit verò Enos nonaginta annis, & ge ¥. 9. 10. 12. 15. 18. 21. Vide Not.
Auit Cainan.

VULGATA NOVA.
to. Port cujus ortum vixit odtingentis quindecim 17. Et facti funt omres dies Malaleel o&tingenti
annis, & genuit filios & filias.

nonaginta quinque anni , & mortuus eft.
11. Fa&ique sunt omnes dies Enos nongenti quin 18. Vixitque Jared centum sexaginta duobus annis,
que anni, & mortuus eft.

& genuit Henoch.
13. Vixit quoque Cainan septuaginta annis , & 19. Et vixit Jared postquam genuit Henoch, octin-

gentis annis, & genuit filios & filias.
13. Et vixit Cainan poftquam genuit Malaleel, 20. Et facti sunt omnes dies Jared nongenti fexa-
o&ingentis quadraginta annis , genuitque filios & ginta duo anni, & mortuus est.
filias.

21. Porro Henoch vixit fexaginta quinque annis, Eccli.
14. Et facti sunt omnes dies Cainan nongenti de- & genuit Mathusalam.
cem anni, & mortuus est.

22. Et ambulavit Henoch cum Deo : & vixit, post-
15. Vixit autem Malaleel sexaginta quinque annis, quam genuit Mathusalam, trecentis annis, & genuit S.
& genuit Jared.

filios & filias.
16. Et vixit Malaleel poftquam genuit Jared , 23. Et facti sunt omnes dies Henoch trecenti sexa-
octingentis triginta annis : & genuit filios & filias. ginta quinque anni.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
24. Ambulavitque cum Deo, & non apparuit: 24. Et complacuit Enoch Deo, & non eft Cypr. Teftim... 3.
quia tulit eum Deus.

inventus poftmodum : quia Deus illum transtu- 320.6.

lit. 25. Vixit quoque Mathusala centum octo 25. Et vixit Mathusala annis centum sexagin Hieron. queft. ginta septem annis , & genuit Lamech. ta feptem, & genuit Lamech.

Hebrito. 2. 512.b.
26. Et vixit Mathusala, poftquam genuit La 26. Et vixit Mathusala, poftquam genuit La-
mech, septingentis octoginta duobis annis, & ge- mech, annos o&tingentos duos, & genuit filios
nuit filios & filias.

& filias.
27. Et facti sunt omnes dies Mathusala non 27. Et fuerunt omnes dies Mathusala

quos

vi-
genti sexaginta novem anni, & mortuus eft. xit, anni nongenti sexaginta novem, & mortuus

est.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 9. Jul. Hilar. Bibl. PP. to. 6. col. 374. habet : Enos fuisse convincitur. Cùm autem fupra 969. annis vixisse fit
anno 190. genuit Cainam. Gr. Kai??ucer 'Erws étu exatòr dittus , nulli dubium eft 14. cum annos vixile poft diluvium.
ννενήκοντα, και εγέννησε τον Καϊνα.

Et quomodo verum eft, quod o&to tantùm anima in arca falva
. 10. 11. & seqq. Auguft. loc. cit. poft hoc, & mor- faéta funt ? Reftat ergo ut quomodo in plerisque , ita & in hoc
shus eft , addit : Atque ita deinceps quorum anni commemo- fot error in numero. Siquidem 8 in Hebræis Samaritano-
rantur , nec filios filiasque genuisse reticentur : & sup.cap. rum libris ita fcriptum reperi : Et vixit Mathusala 187. an.
10. col. 387.c. Scriptura divina , inquit , ubi & numerum nis , &c. ur in Vulg. A die ergo nativitatis Mathusalæ , ufa
, quos illi homines vixerunt

ita que ad diem ortûs Noë , sunt anni 369. His adde 6oo. anconcludit , ut dicat de illo de quo loquebatur : Et genuit filios nos Noë , quia in fexcentefimo vita ejus anno fa&um eft di, @filias ; & fuerunt omnes dies illius , vel illius

luvium : atque ita fit ut 969.° vitæ suæ Mathusala mortuus anni tot, e mortuus eft.

fit , eo anno quo cæpit effe diluvium. Similiter August. I. 15. *. 12. Jul. Hilario , p. 374. Cainam anno 170. genuit de civit. Dei, c. 10. to.7. col. 389. f. hunc nodum fola Malelebel. Gr. Kalino Kairão eft opúxorta y exator oth® vit; maximè verò cap. 1 1. col. 390. b. & c. 13. col. 393. και εγέννησε τον Μαλελεήλ.

f. quo postremo loco ita disserit : Rursus movet cur in otta*. 15. Jul. Hilario, ubi fup. Malelebel anno 165. genuit va generatione antequam de Mathusalem najceretur Lamech Ιατeth. Gr. Και έζησε Μαλελεήλ πέντε και εξήκοντα και εκατόν cùm apud Hebræos legantur centum oftoginta duo anni , viftu, aj e'yévude Tòr Iéped.

ginti minùs inveniuntur in codicibus nostris , ubi potiùs addi 7. 18. Jul. Hilario ubi fup. Jareth anno 162. genuit centum folent , & poft genitum Lamech complendum reftituunEnoch. Gr. Και έζησεν Ιάρεδ δύο και εξήκοντα έτη και εκατόν tur ad fummam, qua in codicibus utrisque non discrepas og Yevruce Tòr 'Eváx. S. Aug. l. iš. de civit. Dei , to.70 (969.).... sed quomodolibet iftud accipiatur ..... reitè fieri col. 389. e. notat", in fexta generatione nusquam utrosque nullomado dubitaverim , ut cum diverfum aliquid in urrifcodices discrepare.

que codicibus invenitur , quandoquidem ad fidem rerum gefa . 21. Jul. Hilar, ubi fup. Enoch anno 16ş. genuit Ma tarum utrumque effe non poteft verum , ei lingua potiùs crethusalam. Gr. Kai 72408r 'Erwx tirte is táxorta fxcee datur , unde eft in aliam per Interpretes fada translatio. Nam τον έτη και εγέννησε τον Μαθεσάλα.

in quibufdam etiam codicibus Grecis tribus , & uno Latino , #. 24. Eadem rursus habet Cypr. l. de Mortal. p. 235. E uno etiam Syro inter fe confentientibus , inventus eft Mac. præter unum, placuit , pro complacuit. Gr. Kai suupésue thusalem sex annis ante diluvium fuisse defunctus. Idem pariσεν Ενωχ τω Θεώ» και έχ ευρίσκετο, ότι μετέβηκεν αυτόν και ter observar quæst. 2. in Gen. to. 3. col. 380.b. Hanc quafOsós. Hieron. ep. ad Damas. to. 2. col. 565.c. Et non in- tionem, inquit, plurium codicum mendofitas peperit.Non folùm veniebatur , quia tranftulit illum Deus. Ambr. l. de Elia & quippe in Hebræis aliter invenitur , verùm etiam in LXX. injejun. c. 22. to. 1. col. 562. c. huc alludens dicit : Enoch terpretatione. Matbufalam in codicibus paucioribus , fed veraraptus ad cælum eft. Item August. I. 15. de civic Dei , c. cioribus , fex annos ante diluvium reperitur fuiffe defun&tus, 10. col. 389. e. In septima , inquit , ( generatione ) ubi Julius Hilario, Bibl. PP. to. 6. col. 374. hoc erratum ita corille qui natus eft Enoch, non mortuus, sed quòd Deo placue- rigendum credit : Igitur , inquit, Mathusalam visit anrit, tranfatus effe narratur ; eadem diffonantia eft quæ in fes nos 182.& fic genuit Lamecb ; & poft hoc vixit annos 787. fic perioribus quinque de centum annis , antequam gigneret eum, enim divina Scripturæ fides vera demonftrat, qua Mathusaqui ibi commemoratus eft, filium ; atque ita in limma fimilis lam ante diluvium & vixisse, & mortuum effe narravit. Jam confonantia : vixit enim annos, antequam transferretur, fecun- verò fi curiofiùs inspicias unde manaverit error , an ex Judum utrofque codices, CCCLXV.

dæis , an ex LXX. Interp. neutris illorum tribuendus est , **.25. 26. 27. Ad hæc Hieron. loco cit. Famosa quæstio, fi Augustino fides , ait enim lib. 15. de civit. Dei , c. 13. inquit , is disputatione omnium Ecclefiarum ventilata, quòd col. 392. f. Abfit ut prudens quispiam vel Judæos cujufisjuxta diligentem supputationem , quatuordecim annos poft bet perverfitatis atque malitiæ tantum potuisse credat in codidiluvium Matbufala vixiffe referatur. Etenim cùm effet cibus tam multis , & tam longe lateque difperfis; vel LXX. Marhufala annorum 167. genuit Lamech. Rursum Lamech illos memorabiles viros, hoc de invidenda gentibus veritart cùm effet annorum 188. genuit Noë. Et fiunt fimul usque ad unum communicaffe conflium. Credibilius ergo quis dixerit , diem nativitatis Noë,anni vita Mathusala 355. Sexcentefimo cumprimùm de bibliotheca Prolemai describi ifta cæperunt , autem anno vita Noë diluvium factum eft. Ac · per

boc habita tunc aliquid tale fieri potuiffe in codice uno, fcilicet primin supputatione per partes 1955o. anno Masbufala , diluvium sus inde defcripto ; unde jam latiùs emanaret ubi potuit Tom. I.

D

Para

annorum

[ocr errors]

commemorat

[ocr errors]

; quos vixit

nus,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA 28..... Vide Not.

28. Vixit autem Lamech centum octoginta

duobus annis, & genuit filium : Hier. ubi fup.. 29. Et vocavit nomen ejus Noë, dicens : Ifte 29. vocavitque nomen ejus Noë, dicens: Iste $13. a. requiescere nos faciet ab operibus noftris, & à consolabitur nos ab operibus & laboribus maAmbr, de Noë e tristitia , & à terra cui maledixit Dominus Deus. nuum noftrarum, in terra cui maledixit DomiArca 6. 1. 227.d.

VULGATA NOVA. 30. Vixitque Lamech , poftquam genuit Noë, septuaginta septem anni , & mortuus est. Noë verò quingentis nonaginta quinque annis , & genuit filios & cùm quingentorum esset annorum, genuit Sem, Cham, filias.

& Japheth. 31. Et facti sunt omnes dies Lamech, septingenti

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. quidem accidere etiam fcriptoris error. Et hoc , inquit , in tione , id eft , in annis Lamech filii Matbufalem , patris au illa quaftione de vita Matbufalem non abfurdum eft fufpicari, tem Noë,

fumma universitatis discrepat, sed non plurimùm ; Idem judicat de annis centum , quibus differebant supra viginti enim & quatuor annos plus vixiffe in Hebræis, quàm Græci ab Hebræis : Illa diverfitas , inquit , numerorum in noftris codicibus invenitur. Nam antequam gigneret aliter fe habentium in codicibus Græcis & Latinis , aliter in filium , qui vocatus eft Noë, sex minùs habet in Hebræis Hebræis , ubi non eft ifta de centum annis priùs additis , & quàm in noftris ; poftea verò quàm eum genuit , triginta ampoftea detratis , per tor generationes continuata parilitas , nec pliùs in eisdem quảm in noftris; unde sex illis detradis, resmalitiæ Judæorum , nec diligentiæ , vel prudentiæ LXX. In tant viginti quatuor , ut dictum est. terpretum , sed scriptoris tribuatur errori , qui de bibliotheca . 29. Ambr. loc. cit. Hic faciet nos requiescere ab operiSupradidi regis codicem describendum primus accepit. bus , & à tristitia , &c. ut sup. Gr. Kai wyómace To (ro

#. 28. Jul. Hilario ubi sup.col. 374. sic habet : Lamech μα αυτή Νώε, λέγων· Ούτος διαναπαύσει ημάς απο των anno 188. genuit Nos. Gr. Και έζησε Λάμεχ οκτώ και όγδοή- έργων ημών , και από των λυπών των χειρών ημών και από της XOYTC my exatoy ftu, aj fyérrugev viós. Ad hæc Auguft. I. 15. γης, ής κατηρασατο Κύριος ο Θεός. de civit. Dei, c. 10. to.7.col. 389. g. In fola nona genera

E

C

runt.

CAPUT VI.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. de civ. Dei , 1.
T factum est

Umque cæpissent homines multiplicari 1. 15. 6. 23. t. 7. nes multi fieri fuper terram, & filiæ natæ col. 407. 6. 408.b.

super terram, & filias , sunt illis.

2. Videntes autem angeli Dei filias hominum, 2. videntes filii Dei filias hominum quòd elquia bonæ sunt, sumpserunt sibi uxores exomni- sent pulchræ , acceperunt fibi uxores ex omnibus, quas elegerant.

bus, quas elegerant. 3. Et dixit Dominus Deus : Non permanebit 3. Dixitque Deus : Non permanebit spiritus spiritus meus in hominibus his in æternum, prop- meus in homine in æternum, quia caro est : eruntter quod caro sunt : erunt autem dies eorum cen que dies illius centum viginti annorum, tum viginti anni.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. I. Gr. Kai éyéveto vivixa üparto, &c. ut in Lat. Si- sos corpore , bonos vocare. Vid. Lactant. I. 11. c. 14. In militer habet Tertul. I. de vel. virg. c. 7. P. 312. a. Et Mr. Floriac. fic : Videntes autem filii Dei filias hominum quod fa&um eft cùm cæpiffent homines plures fieri fuper terram , & effent pulchra , acceperunt fibi eas ab omnibus quas elegefilia natæ sunt eis.

¥. 2. Videntes autem , &c. Quod observar Nobilius , ista #. 3. Eadem exstant Græcè , præter hoc , piroue apud Augustinum conjungi cum superioribus , detractâ cute's oápxas, propter quod ipsi carnes sunt. Aug. ibid. I. 20. voculâ , autem , omninò falsum est , Mss. omnibus faventi c. 21. col. 602. e. habet : In hominibus iftis , quoniam caro bus. In Græco fic : 'ISórtes de viol Tô OsĞ taso.... sunt , absque hoc, in aternum : similiter quæst

. 134. in ronaldo, &c. ut in Lat. In Mf. verò Alex. 'Ifórtes de toi Gen. to. 3. col. 411. a. delet , in æternum ,

sed legit, ärysnou tố Osố, ut legebat August. vox autem, angeli, propter quod carnes sunt, secundùm melioris notæ Mss. lic non ita angustè hîc accipienda eft, ac fi homines non fuir

etiam quæst. 55. in Exod. col. 438.c. Non permanebit in sent, hanc nempe ita explicat Auguft. loc. cit. col. 408.b. istis bominibus spiritus meus , quoniam carnes sunt , absque c. Spiritu Dei fuerant facti angeli Dei & filii Dei ; fed decli- hoc in eternum : & verò in Mr. Oxon. ac edit. Ald. deest nando ad inferiora , homines dicuntur nomine natura , non sis tör ciūra. Tertul.etiaml. de resur. carn. p. 570.a. legit: gratiæ ; & poft pauca : LXX. quidem Interpretes angelos Non manebit spiritus meus in hominibus iftis , quia caro sunt: Dei dixerunt iftos , filios Dei; quod quidem non omnes co at lib. de Monogam. p. 951.c. Non permanebit spiritus dices habent , nam quidam nisi filios Dei non habent. Idem meus in iftis bominibus in ævum, quòd caro fint. Hilar. in observat quæst. 2. in Gen. to. 3. col. 380. b. c. Quaritur, Pl. 64.col. 163. f. Et dixit Deus : Non permanebit spiritus inquit , quemadmodum potuerint angeli cum filiabus homi meus in hominibus iftis , quoniam caro sunt : similiter in num concumbere.... quamvis nonnulli & Latini & Græci Pl. 55. col. 114. a. excepto verbo , babitabit , loco percodices non angelos habeant , sed filios Dei; quos quidam ad manebit. Ambrof. in Pf. 118. col. 1011. e. & in Luc. 9. folvendam iftam quæftionem , juftos homines fuisse credide col. 1406. d. Dominus Deus dixit : Non permanebit spiritus runt , qui potuerunt etiam angelorum nomine nuncupari. meus in hominibus iftis in æternum , propter quòd caro funt : Similiter Ambrof. in Pf. 118. col. 1011. d. Qui autem , & in Pf. 38. col. 856. a. Non permanebit in his fpiritus inquit , cùm effent angeli Dei , hoc eft vita probitate angelo meus in æternum quoniam carnes funt : at l. de exhort. rum imitantes gratiam..... Qui ergo cùm angeli viderentur, virg. to.2. col. 296. a. delet in æternum, & habet caro capti sunt decore femineo. Auct. etiam), de ling. cleric. ap. carnes : & l. 6. Hexa. c. 6. col. 127.e. nec non lib. de Cypr. p. 532. Angelos vocat : Novimus , inquit , & an Ifaac & anima , c. 2. col. 357. c. ac ep. 39. col. 945. d. & gelos cum feminis cecidisse. Tertul. verò l. de vel. virg. c. 7. alibi, tollit quidem, in aternum, sed legit, quoniam carnes P. 312. a. fic legit : Confpicati autem filii Dei filias bomi- funt : fimiliter l. de Noë & Arca , c. 3.col

. 2 30.b. & l. de num quòd prelchre effent , acceperunt fibi uxores ex omnibus myft. col. 327. e. nisi quod deler vocem iftis , poft hominiquas elegerunt. Item Hieron. quæst. Hebr. to. 2. col. 513. bus : at in Ps. 118. col. 1168.f. legit , in his hominibus , b. Videntes autem filii Dei filias hominum quia bona sunt. deinde , quoniam carnes funt , ut sup. & in eundem Pf.col. Vox autem Gr. xaraí, per hanc alterutram reddi potest , 1020. b. addit : Erunt dies eorum anni centum viginti. vel pulchra , vel bona. Id ipsum significat Auguft. I. 15. Hieron. quæst. Hebr. in Gen. to. 2. col. 513.b. c. Et dixit de civit. Dei , c. 23. col. 407.f. Bonas , inquit , id est, Dominus Deus : Non permanebit spiritus mers in hominibus pulcbras ; confuetudo quippe Scripturæ hujus eft etiam specio- iftis in aternum , quia carnes funt i fad erunt dies eorum

non

Inf. 8.

IS. 19. fecisse eos.

232. b.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 4. Gigantes autem erant super terram in die 4. Gigantes autem erant fuper terram in die- Augi ubi fap.col. bus illis : poftquam enim ingresi sunt filii Dei ad bus illis. Et poft illud, cùm intrarent filii Dei 407.8.8. filias hominum, illæque genuerunt, isti sunt po- ad filias hominum, & generabant sibi, illi erant tentes à fæculo viri famosi.

gigantes à fæculo homines nominati. s. Videns autem Deus quòd multa malitia ho S. Videns Dominus Deus, quia multiplicatæ Ibid. c. 24. col. minum esset in terra , & cun&a cogitatio cordis sunt malitiæ hominum fuper terram, & omnis 409.6 intenta effet ad malum omni tempore,

quisque cogitat in corde fuo diligenter super ma

ligna omnes dies :
6. pænituit eum quòd hominem fecisset in 6. Et cogitavit Deus quia fecit hominem su-
terra. Et tactus dolore cordis intrinfecus, per terram, & recogitavit :

7. Delebo, inquit , hominem, quem creavi, 7. Et dixit Deus : Deleam hominem,quem fe

à facie terræ, ab homine usque ad animantia , à ci, à facie terræ , ab homine usque ad pecus, & Mate. reptili usque ad volucres cceli : poenitet enim me à reptilibus usque ad volatilia cæli, quia iratus

fum, quoniam feci eos. 8. Noë verò invenit gratiam coram Domino. Eccli. 9. Hæ sunt generationes Noë : Noë vir jul 9..... Noë vir juftus atque perfectus in genera

Hieron. quæft.

Heb. to. 2. 513. Co 44. 17. tus atque perfectus fuit in generationibus suis, tione sua, Deo placuit.

cum Deo ambulavit.
:

10. Et genuit tres filios, Sem, Cham, & Ja-
pheth.

Ambr. to. 1. do II. Corrupta est autem terra coram Deo, & 11. Corrupta eft autem terra coram Deo, & Noter Arca, c. 5. repleta est iniquitate.

impleta est iniquitate. 12. Cùmque vidiffet Deus terram esse corrup 12..... quoniam corrupit omnis caro viam Hilar. in PS. 64. tam ( omnis quippe caro corruperat viam suam ejus.....

163.f. super terram,)

. 13. dixit ad Noë : Finis univerfæ carnis ve

13. Dominus Deus ait : Tempus omnis homi- Ambr.de Noë, o nit coram me : repleta eft terra iniquitate à facie nis venit ante me, quia repleta eft terra iniqui- 50 to, 1. 232. b.co eorum, & ego disperdam eos cum terra.

tatibus fuis...... 14. Fac tibi arcam de lignis lævigatis : man 14. Fac igitur tibi arcam ex lignis quadratis: Ambr. Hex.6. to. fiunculas in arca facies, & bitumine linies intrin nidos facies in ea , & bituminabis eam intus & l. col. 141. b. Es secus & extrinfecus. foris bitumine.

1. de Noëes Arca ,

6. 6. 233. do 234
IS. Et fic facies eam : Trecentorum cubito 15. Et facies arcam trecentorum cubitorum
rum erit longitudo arcæ , quinquaginta cubito- longitudine, & quinquaginta cubitorum latitu-

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUÀM.
tentum viginti anni : at in Ifai. 40. to. 3. col. 302. a. & in Dens : Deleam hominem , quem feci , à facie terra. Similiter
čp. ad Gal. l. 3. to. 4. col. 300. f. tollit hoc, in æternum , haber Auct. quæst. Vet. Teft. q.41. col. 55. a. &c. fed de-
retinetque vocem , carnes , sicut etiam Auct.

team omnia ab homine usque ad pecus. Ambrof. verò l. de
Matth. hom. 5o. p. 213. a.

Auctor verò l. de vocat. Noë & Arca , c. 4. col. 231. d. Ab homine usque ad pecus ,
Gent. 1. 2. c. 1o. p. 23.e. delet quidem , in æternam sed 88 à reptili usque ad volatilia cæli delebo : & paulò fup.
habet, caro. Similiter Auct. quæst. Ver.Test. q. 41. & 106. Poftea habes , inquit , quia iratus Dominus eft. Auct. I. ad
col. 55.a.& 102. e. legit : Non permanebit /piritus meus in Novatian. hærer, ap. Cypr. p. 436. Perdam hominem ,
hominibus iftis , quia funt caro : & paulò poft : Propterea quem feci, à facie terre , ab bomine usque ad pecus , &
quòd fint caro : & infra , col. 144.C. quin sünt caro, anni il- feptili usque ad volatilia cæli.
lorum centum viginti. Item apud Eucher. Lugd. quæft. in . 9. Gr. Νώε άνθρωπος δίκαιος, τέλειος ών εν τη γενεά
Gen. p. 841. a. Erunt dies eorum centum viginti anni. In Mr. αυτε, τώ Θεώ εύκρέςησε Νώε.
Floriac. sic : Et tunc dixit Deus: Non permanebit spiritus meus . u Itidem Græcè , nifi quòd poft verbum , impleta
in iftis hominibus in æternum , propter quod fint caro. eft ; iterüm ponitur vi vã, terra.

*. 4. Vix dissimiliter legit Hieron. quæst. Hebr. in #. 12. Sic eft in Græco ad verbum. Apud Ambr. I. de
Gen. to. 2. col. 513.c. Gigantes autem erant super terram Noë & Arca , c. S. col. 232. c. Corrupit omnis caro viam
in diebus illis ; & post bæc quomodo ingrediebantur filii Dei ad fuam ; tum addic : Carnem hic posuit pro bomine terreno
filias hominum , & generabant eis , illi erant gigantes à la- in quo carnis illecebra viam ejus corruperit : & post pauca :
culo homines nominati : nec aliter in Græco , nisi excipias Alii habent, inquit , viam ipfius , hoc eft , Dei. Gr. Türódór
haec pauca : Και μεθ' εκείνο ως άν εισέπoρεύοντο οι υιοί, &c. αυτή επί της γης. .
quæ lectio magis Augustino favet : subinde , pro oyerão QX *. 13. In Gr. sic : Kal eine Kúpios ó Osos tã Nãe
eurois, uti legit Hieron. Mr. Alex. habet , & ger@car fæu- Kaipos Tartos artpuno üren erortior HB ÖT! TRÁgu u rūádio
Tois, cui lectioni fuffragatur Augustinus. Apud Ambros.l. xias an autãr, &c. Et dixit Dom. Deus Noë : Tempus oma
de Noë & Arca , c. 4. col. 230. d. priora rantùm verba le nis hominis venit coram me , quia terra impleta eft iniquitate
guntur : Gigantes autem erant in terra in diebus illis. abipfis.

.s. Gr. ita incipit , 'Idwn , videns autem ; reliquà . 14. Itidem in Græco, præter vocem , Tù xibwtór ur in Lat. ad verbum. Eadem memorat Auct. l. ad Nova- additam verbo facies , cujus loco , nempe subutóv, Ambros. tian. hæret. ap. Cypr. p. 436. his verbis : Et vidit Domi- ponit , in ed, feu ut 1. de Noë, c. 6. col. 233. d. Nidos fanus Deus redundare nequitias hominum fuper terram ,5 cies in arca ; & verò edit. Compl. habet , επ' αυτής quòd omnes in malum recordarentur à principio dierum fuo- Ald. xatà tùy xi6wtór. Ad hæc August. Locur. 15. de

Gen. to. 3. col. 326.d. Quod habent , inquit, Latini códices #. 6. In Gr. Kai svefupúlu ó Océs..... dierculu. Ad plurimi : Nidos facies in arcam ; cùm Latina locutio fit, quæ Auguft. Locut. 14. de Gen. to. 3. col. 326.c. Quod non in arcam , sed in arca ; Græci nec in arcam , nec in fcriptum eft, inquit , in quibufdam Latinis codicibus : Et arca , habent ; sed, nidos facies arcam ; quod intelligitur peenituit , &c. in Græco invenitur , fiercućn, quod magis ut ipsa arca nidi eßent. Deinde Ambros. 1. de Noë & Arca, recogicavit , quàm pænituit , fignificare perbibetur , quod c. 6. col. 234. a. pro, bituminabis eam, quod fcripserat verbum etiam nonnulli Latini codices habent. Tertul. 1. fupra , legit : illinies eam bitumine. Hieron. quæst. Hebr. contr. Prax. p.851. b. legisse videtur pænituit , cùm dicat: in Gen. to. 2. col. 514. a. fimiliter habet : Fac tibi artam Pænitens (Deus) quòd bominem feciffet.

de lignis quadratis ; cui accinit Auguft. in Pf. 86. col. 920. $. 7. Nil Græco similius , præter verbum , iratus sum, f.dicens : De lignis quadratis ædificata est arca. Item Auct. pro quo, érebuuntur, pænitnit ne ; at in Mss. Alex. & Cott. 1. de promisl. ap. Prosp.l. 1. c.7. legit : Fac tibi arcam de legitur , ftuualur, excandui , seu iratus fum , ut vertic lignis quadratis, tricameratam facies arcam ; :5 bituminabis August. Item pofui , deleam , auctoritate Manuscripto- intrinsecus & extrinfecus. rum , licer edite, ferant, delebo , juxta Gr. 'Amarsh! wo enim X. 15. Sic Ambros.l. de Noë & Arca , c.7. col. 234. e. verò idem August. Locut. 14. de Gen. to. 3. col. 326. c. Lib. verò 6. Hexa.col. 141. c. ita incipit : Et fic facies arobservar , in quibusdam Latinis codicibus scribi : Et dixit cam , ut in Græco , quod fic pergit : Tpiaxodiw Túxsay tà Tom. I.

Dij

op. imp. id

[ocr errors]

Tum.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »