Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

NO V A.

[merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
21. Qui duxerit uxorem fratris fui , rem fa 21. Quicunque fumpferit fratris uxorem , im- Tertul. de Monog.
eit illicitam , turpitudinem fratris sui revelavit: munditia eft, turpitudo : fine liberis moricntur. 954. .
absque liberis erunt.

VULGATA
22. Custodite leges meas , atque judicia , & fa- cerunt , & abominatus sum eas.
cite ea : ne & vos evomat terra quam intraluri estis 24. Vobis autem loquor : Pofsidete terram eo-
& habitaturi.

rum, quam dabo vobis in hæreditatem , terram fluen-
23. Nolite ambulare in legitimis nationum , quas tem lacte & melle : ego Dominus Deus vefter, qui
ego expulsurus sum ante vos. Omnia enim hæc fe- feparavi yos à cæteris populis.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
25. Separate ergo & vos jumentum mundum 25. Et segregabitis vosmetipfos inter medium Aug. Locrt. 47. t.
ab immundo, & avem mundam ab immunda : pecorum mundorum , & inter medium pecorum 3.355.8.
ne polluatis animas vestras in pecore, & avi- immundorum , & inter medium volucrum mun-
bus, & cunctis quæ moventur in terra , & quæ darum, & immundarum : & non exsecrabiles fa- Idem quaft. 76. in
vobis oftendi efle polluta.

cietis animas, & in pecoribus , & in volucribus, Levit. 522. b. & in omnibus serpentibus terræ , quæ ego fegré

gavi vobis in immunditiam. 1. Pet.

26. Eritis mihi sancti, quia fan&us fum ego 26. Eritis mihi fandi, quia ego fanctijs fum Aud. l. 1. de voc. Dominus, & separavi vos à cæteris populis, ut Dominus Deus vester , qui fegregavi vos ab om- gent. ap. S. Leon.c. efletis mei. nibus gentibus , effe mihi.

5.p. 2.f.
Deut. 27. Vir , sive mulier , in quibus pythonicus , 27. Et vir , aut mulier , si fortè fuerit illi ven- Aug. quaft. 77. in
18. 11. vel divinationis fuerit spiritus, morte morian- triloquus , aut incantátor , morte moriantur àm- Levit. t. 3.522.60

2. Reg. tur : lapidibus obruent eos : fanguis eorum sit bo : lapidibus lapidabitis cos : rei funt.
28.7. super illos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 21. Similiter in Græco, exceptis his : "Os far acébor 7.26. Græc. ipso initio habet , jo reliqua quadrant
guraivce tg & Enpg duty. subinde loco turpitudo , fic, s ad verbum.
χημοσύνην τη αδελφή αυτή απεκάλυψε , turpitudinem fra V. 27. Optimè è Gr. nisi quòd loco fi fortè fuerit illi,
tris fui revelavit.

habetur , ös fex rerurses autc , quicunque fuerit eorum : mox
*. 25. Hæc omnia concinunt cum Græco , paucis ex August. ibid. Utri!m vir so mislier , an vir ventriloquus,
ceptis, nempe loco vofmetipfos, legitur wts , fed alibi aut mulier ventriloq1e145 , five incantator ? fed hoc magis
sauto's, item ureco additur poft animas , detrahiturque & qui habet , quem habet. ( Mss. prope omnes , & quæ
feq. 88; & in fine habetur , à arabapoig, in immundi babet , non quem. ) Vide Capitul. Lix. sup.
tia , non in immunditiam.

[ocr errors]

I. 16.

1.

"D

E & :

CAPUT X X I.
VULGATA NOVA.

VER$10 ANTIQUA,
Ixit

quoque Dominus ad Moysen : Lo T ait Dominus ad Moysen , dicens : Dic Hieron. in Agg.

quere ad sacerdotes filios Aaron, & di-
ces ad eos : Ne contaminetur facerdos in mor In animabus non contaminabuntur in gente sua ;
tibus civium suorum ,

2. nisi tantùm in confanguineis , ac propin 2. sed in cognatis, qui appropinquant eis , su-
quis, id eft, fuper patre, & matre, & filio, per matre, & super patre, & fuper filiis, & fi-
& filia , fratre quoque ,

fiabus, & super fratre,
3. & sorore virgine quæ non eft nupta viro : 3. & sorore sua virgine, quæ appropinquat

ei , & non eft tradita viro ; fuper his contami

nabitur :
4. fed nec in principe populi sui contamina 4. & non polluetur repente in populo suo
bitur,

in contaminationem fui.
Sup. 19.
s. Non radent caput, nec barbam , neque

Et calvitium non rademini super mor- Aug. Locut. 49.6.

S. 27. in carnibus suis facient incisuras.

tuum..... & super carnes suas non fecabunt fec-3. 356.6. Ezech.

tiones. 44. 20.

6. San&ti erunt Deo fuo, & non polluent 6..... dona Domini vestri ipse offeret..... Hefych. iw Level
nomen ejus : incensum enim Domini , &
panes

143.g.
Dei fui offerunt, & ideo fancti erunt.
7. Scortum & vile prostibulum non ducent 7.

Mulierem fornicariam & profanam non Aug.quaft.78. in
29.
uxorem , nec eam quæ repudiata est à marito : accipient , & mulierem ejectam á viro suo : quo- Levit

. s. 3. 522.6.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Ita è Græco , verbum de verbo. Similiter Auguft. & Compl. Kai ta' dfenph avti naptérw.
Locur. 48. to. 3. 356. a. Dic facerdotibus filiis Aaron ; & $.4. Græcè, ipfo initio deest , loco vero in, conta-
dices ad eos: In ánimabus non inquinabuntur in gente eorum. minationem fui , habetur, is Bebriawsiv aute, in profanatio-
Gr. Ov Miceven Covas ev.... autwr , Capitul. Lxx. utirur nem fuam ; cætera ut in Lat. fup. Hesych. in Levit. col.
etiam verbo inquinari.

142. e. h. fic habet : Non polluetar exsubito in populo fuo ,
*. 2. Ita primum Græcè : 'Am'ü tớ oilsio fysisce ad profanationem fuam, inf. ejus.
&UT , August. bene Locur. 48. to. 3. 356. a. Nifi in *. ;. Græc. addit, tùy kepanu, caput,

verbo rademi-
propinquo qui proximus eft eis. Mox in Gr. fri aaipi is ni, & poft mortuum , seq. Kai Thir ofis 7ð Tówroş
Murpi, (Mr. Alex. vg Éti sex?pi) e vicis, buycpáowv , ŽupúCorno, afpe&tum barba non radent i cætera con-
Tad supão, Mr. Alex. cum Ald. edit. &ti veis. Compl. cordant ad verbum.
και επ' αδελφώ.

*.6. Grec. Τας γαρ θυσίας Κυρίε δώρα τε Θεξ αυτών
8. 3. Grας. Και επ' αδελφή σαρθένω τη έχτιζέση αυτώ, αυτοί προσφέρεται.
x2 +2 tu-va 3 p , ốc. ut in Lat, up. In editt. Ald. $.7. Totidem verba in Græco, Eadem rursus haber

Sup. 19.

d.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ang. ubi fup. niam san&us eft Domino Deo fuo , & fanctifi- quia consecrati funt Deo suo,

cabis eum.
8. Dona Domini Dei veftri iste offeret : fanc-

8. & panes propofitionis offerunt. Sint ergo
tus est, quoniam sanctus ego , Dominus, qui fancti , quia & ego fanctus sum, Dominus , qui
sanctifico eos.

sanctifico eos. Capitul. LXXI. 9. Filia viri facerdotis si prostituatur ad for 9. Sacerdotis filia si deprehenfa fuerit in stufup. nicandum..... igne cremabitur.

pro , & violaverit nomen patris fui , flammis

exuretur, Aug. quæft.79. in

10. Et facerdos magnus è fratribus suis, cui 10. Pontifex, id eft, facerdos maximus inLevit. 522. l.

fusum est super caput ex oleo christo , & con ter fratres suos , super cujus caput fusum est Ibid. quaft. 80. summatus manus induere vestimenta , caput non unctionis oleum, & cujus manus in sacerdotio $22. f. Trem qualit . 81. reteget cidari, & vestimenta sua non scindet :

consecratæ sunt , vestitusque eft sanctis vestibus, caput suum non discooperiet, vestimenta non

scindet : Ibid. 523.d.

11. & fuper omnem animam mortuam non 11. & ad omnem mortuum non ingredietur introibit : süper patrem suum , & super matrem omnino : super patre quoque suo & matre non fuam non inquinabitur.

contaminabitur. Hieron.ep.ad 12. Et de fanatis non exiet, & non contami 12. Nec egredietur de fan&tis, ne polluat Paulam, . 4.57.f. nabitur san&ificatio Dei ejus , quia fanctum sanctuarium Domini , quia oleum sanctæ unctio

oleum unctionis à Deo fuper eum eft..... nis Dei sui super eum est : ego Dominus.
13. Uxorem virginem accipiet :

13. Virginem ducet uxorem :

Execba 14. Viduam autem & ejectam, & meretri 14. Viduam autem & repudiatam , & for- 44.22. cem non accipiet , sed virginem de genere suo..... , didam , atque meretricem non accipiet , sed

puellam de populo suo : 15. & non contaminabit semen suum in po Is. ne commisceat ftirpem generis sui vulpulo : ego Dominus qui fanctifico eum, go gentis suæ : quia ego Dominus qui sanctifi

co eum.

16. Locutusque est Dominus ad Moysen , di

cens : Cypr. ep. 68.117. 17..... Homo in quo fuerit macula & vitium, 17. Loquere ad Aaron : Homo de femine non accedet offerre dona Deo.

tuo per familias qui habuerit maculam , non of

feret panęs Deo suo ,

VULGATA NO V A. 18. nec accedet ad ministerium ejus : si cæcus 19. si fracto pede , si manu , fuerit , fi claudus , fi parvo vel grandi vel torto 20. si gibbus , si lippus , si albuginem habens in nalo,

oculo , fi jugem scabiem , fi impetiginem in corpore, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Auguft. locut. so. de Levit. col. 356. b. excepto uno, 83. 523. & fančtificabit ; at in Græco constanter , ayóceis , fandlifi . 12. Idem Hieron. epist. ad Fabiol. to. 2. p. 572. cabis , ut fup. in Quæst. Notat Auguft.in Locur. non di- f. legit : Et de fanétis non egredietur. August. quæft. 82. xisse : Quoniam fanéti funt ; sed tanquam de uno loqueretur, in Levit. 523. d. Et de fanitis non exibit : Hieron. addic cùm cæperit à plurali , deinde fequitur fingulariter : & fup. fup. Et non polluet fan&tificationem Dei fui. Græc. Kal Quæft. 78. De pluribus, inquit , qui uno funt tempore fa εκ των αγίων εκ έξελείζεται , και ε βεβηλώσει το ηγιασμένον cerdotibus loquebatur , & de uno quoque eorum dixit : Quo τε Θεξ αυτε, ότι το άγιον έλαιον το χρισον τύ Θεξ επ' αυniam sanctus est, locutione qua folet uti Scriptura ; nam τω: εγω Κύριος. unum illum fummum postea commemorat , qui intrabat ad 7. 13. Græcè præponitur g705, bic : item poft virginem, fan&ta fanétorum. Hesych. in Levit. col. 143. g. fimiliter additur ex néves avog, de genere fuo. Siricius PP. ep. 1. Whabet : Mulicrem meretricem so profanam non accipient. 10. 1. p.750.a, haber : Sacerdos izxorem virginem accipiat,

7. 8. Sic est in Græco ad verbum. August, infra leg. non viduam , non ejeitam, seu cum Mís. duob, nec relicipfe , non iste; in Gr. Vatic. Stos, ar in Mi. Oxon. durés. tam. Hilarus PP. ep. 2. Conc. to. 4. p. 1036.c. SaEadem iterum quæ fupra refert Auguft. Locut. 50. 356. cerdos virginem uxorem accipiat , non viduam , non repub. Apud Hesych. in Levit. col. 143. h. sic : Sanétus erit, diatam. Innoc. 1. ep. 3. to. 1. p. 770.c. Uxorem virgiquia fan&tus fum ego Dominus , qui fan&tifico cos. nem accipiat facerdos : & epift. 39. col. 911. c. non vi

. 9. Similiter Gr. Kai burálup ev@pomie icpéws tão be- duam, non abjeétam ; & fup. ep. 17. col. 831. b. non ejec. Gνλαβή τη εκπορνεύσαι..... επί συρος κατακαυθε7αι.

$. 10. Similiter in Græco , nisi quòd ibi deeft vox ma 7.14. Græc. poft eje&tam , addit , as beluwpéru, s nus, nec non pronomen fua , post vestimenta ; fed Ald. profanaram ; item tautas has , post meretricem, & loco de ed. & Compl. hîc addunt ovzỹ, sicut MI. Oxon. & Compl. genere fuo , fic : ex rõ ngă dutê, de populo suo. Hesych. sup. Tas xeiexs , poft verbum confummatus, pro quo 7s verò in Levit. col. 145. b. legit: de genere fuo. Vide . Texelwér ertu Coas ta , &c. qui confummatus eft ad in 13. fup. duenda, &c. at loco xpıså, M. Oxon. habet : Xpiosws, Ν. 15. Grec. Kαι και βεβηλώσει το σπέρμα αυτή και τα untionis , Compl. Xploma?o5* Auguft. ait , ipfum olerem λαώ αυτέ· εγω Κύριος ο αγιάζων αυτόν. Unde Hefych. in constanter appellari in Scriptura christum. Leo M. serm. Levit. col. 145. d. Et non profanabit semen in populo suo. $5. 125. d. poftrema fic leg. De capite fuo cidarim non August. quæft. 84. in Levit. col. 524. b. addit : Ego Dodeponet, 6 vestimenta sua non disrumpet. Gr. Tùy xepocaùy minies qui sanitifico eum. 8x dioxid cepaber, &c. Hieron. epist. ad Fabiol. to. 2. col. Ν. 17. Grαc. Είπον 'Ααρών: ''Ανθρωπος εκ τη γένες σε 576. c. Caput suum non discooperiet.

εις τας γενεάς υμών , τινι εαν ή εν αυτώ μκος , και προτζελεύ$.11. Ad yerbum è Græco, excepto uno 85 post ce? cel algopepsia ta day, 7 Ocē curg. Dic Aaron : fuum , pro quo odè ; fed al. ponitur is. August. addit: Homo de genere tuo in gerierationes zefiras, cricunque fieOrdo est' verborum : Super patrem fuum non inquinavitir, rit in eo macula , non accedet ad offerendum munera Dei mec super matrem fuam. Similiter habet Tertul. de Monog. fui. At Cypr. constanter legit ut fupra in textu

cum ep. p. 954. b. Super omnem animam defunétam facerdos non 72. p. 128. cum ep. 64. p. 111. b. Similiter hab. Capitul. introibit ; & fuper patrem fuum , 86 super matrem fuam non Lxx11. sup. sed absque vitium. Item Hieron. in Soph. 3. contaminabitur ; item l. 4. adverf. Marc. 717. c. nisi quod 10. 3. 1672. a, Et facerdos in quo fuerit macula , non acdelet ibi super matrem fuam. Hesych. in Levit. col. 144. ceder offerre oblationes Domino. Aug. l. 2. contra' epist. h. legit : Super omnem animam mortuam non ingredietur. Parmen. c.7. col. 32. e. 33. a. liomo qui habuerit mact:Hieron. epist. ad Fabiol. to. 2. 576. c. addit: Super pro lam & vitium, non acceder dona offerre Deo. Hefych, in tre fuo, & matre fua non inquinabitur. Vid. Aug. quæft. Levit. col. 145. h. In que fuerit macula , non acceler,

tam.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.
vel herniofus.

tur , nec accedat ad altare , quia maculam habet ,
21. Omnis qui habuerit maculam de semine Aa- & contaminare non debet fan&uarium meum. Ego
ron facerdotis , non accedet offerre hoftias Domino, Dominus qui fan&tifico eos.
nec panes Deo fuo :

24. Locutus est ergo Moyses ad Aaron , & ad
22. vescetur tamen panibus qui offeruntur in filios ejus , & ad omnem Israël, cuncta quæ fuerant
sanctuario,

libi imperata. 2 3. ita duntaxat , ut intra velum non ingredia

[ocr errors]

E Terlocutus eft Dominus ad

[ocr errors]

NO V A.

[ocr errors]

CAPUT XXI I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA,
"L

Ocutus quoque eft Dominus ad Moysen, I. T locutus est Dominus ad Moysen, di. Aug.quafl. 85. in
dicens :
cens :

Levit. 524.f.g.
2. Loquere ad Aaron & ad filios ejus , ut 2. Dic Aaron & filiis ejus , & adtendant à
caveant ab his quæ consecrata sunt filiorum If- fanctis filiorum Israël , & non profanabunt no-
raël, & non contaminent nomen fanctificatorum men fanctum meum, quanta ipsi fanctificant
mihi, quæ ipfi offerunt : ego Dominus. mihi : ego Dominus.

,3. Dic ad eos, & ad pofteros eorum : Om 3. Et dices illis : In progenies vestras omnis
nis homo , qui accefferit de stirpe vestra ad ea homo , quicunque accesserit ab omni femine
quæ confecrata funt , & quæ obtulerunt filii If. vestro ad sancta, quæcunque fan&ificaverint fi-
raël Domino, in quo eft immunditia, peribit co- lii Ifraël Domino, & erit immunditia ejus in
ram Domino : ego sum Dominus.

illo , exterminabitur anima illa à me : ego Do

minus Deus vefter.
4. Homo de semine Aaron, qui fuerit lepro 4..... & qui tetigerit omnem immunditiam Idem quaft. 86.
fus , aut patiens fluxum seminis, non vescetur de animæ.....

525.6.
his quæ sanctificata sunt mihi, donec fanetur,
Qui tetigerit immunduin fuper mortuo , & ex
quo egreditur semen quasi coitus ,

s. & qui tangit reptile , & quodlibet immun S ..... aut supra hominem, in quo inquinavit Hefych, in Levit.
dum , cujus tactus est sordidus,

illum secundùm omnem immunditiam ip- 147.8.

sius.....

VULGATA
6. immundus erit ufque ad vesperum , & non 9. Custodiant præcepta mea, ut non fubjaceant
vescetur his quæ sanctificata funt : sed cùm laverit peccato , & moriantur in sanctuario, cùın polluerint
carnem suam aquâ,

illud : ego Dominus qui fan&tifico eos.
7. & occubuerit fol, tunc mundatus vescetur de 10. Omnis alienigena non comedet de sanctifica-
sanctificatis , quia cibus illius est.

tis , inquilinus sacerdotis & mercenarius non vescen-
Exod.

8. Morticinum & captum á bestia non comcdent, . tur ex eis.
22. 31. nec polluentur in eis : ego fum Dominus.
Sup. 17.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Is
Deut.
11. Quem autem sacerdos emerit , & qui

Aug. Locut. 51,

1. Si autem facerdos possederit animam
14. 21.
Ezech. vernaculus domûs ejus fuerit, hi comedent ex emptam pecuniâ , hic edet de panibus ejus..... 356.6.

Ibid, Locut, 52.
12. Si filia sacerdotis cuilibet ex populo nup 12. Et filia hominis facerdotis fi fuerit viro
ta fuerit : de his quæ fan&ificata sunt, & de alienigenæ.....
primitiis non vescetur:

VULGATA N O V A.
13. fin autem vidua,

tifico eos, vel repudiata , & absque

17. Locutusque est Dominus ad Moyfen , dicens : liberis reversa fuerit ad domum patris fui : sicut puel 18. Loquere ad Aaron & filios ejus & ad omnes la consueverat , aletur cibis patris sui. Omnis alieni- filios Ifraël, dicesque ad cos : Homo de domo Ifgena comedendi ex eis non habet potestatem. raël, & de advenis qui habitant apud vos , qui ob

14. Qui comederit de sanctificatis per ignoran- tulerit oblationem suam , vel vota solvens, vel spontiam, addet quintam partem cum eo quod comedit , te offerens, quidquid illud obtulerit in holocaustum & dabit sacerdoti in sanctuarium.

Domini , 15. Nec contaminabunt fanctificata filiorum If

19. ut offeratur per vos, masculus immaculatus
raël, quæ offerunt Domino :

erit ex bobus, & ovibus , & ex capris :
16. ne fortè fuftineant iniquitatem delicti sui 20. fi maculam habuerit , non offeretis , neque
cùm fan&tificata comederint : ego Dominus qui sanc- erit acceptabile.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
**. I..... 2. Similiter in Gr. verbum pro verbo.

. 5. Itidem Græcè, excepto verbo plavei, inquinabil,
. 3. Ita de Græco ad verbum , nisi quod loco & di pro inquinavit.
ces , hab. eitor (f. citòr dic ) & pro erit, n, fuerit. Idem $.1. Græc. loco , emptam , hab. ffxtulov, acquiss-
August. infra leg. quæ sanctificant ; at mel

. sup. sanitif- tam , comparatam ; reliqua quadrant.
caverint ; nam in Gr. áriálwor, in Compl. tamen ániásy . 12. Ita in Græco. Helych. in Levit. col. 148. e.
Ola Vid. fup. Capitul. LXXIII. •

fic reddit : Et filia facerdotis nupta fuerit homini alienigena.
.4. Gr. Kai ó ártóberos &c. ut in Lar. Similiter $.13. Græcè, Kai Guyérup iepews fær vérulas xúese i
Hesych. in Levit. col. 147. f. Qui tetigerit omnem im- 6x6Cancéru, oteppece de seis ñ autñ, Tara5péten ei toh
munditiam animæ ; id est, inquit August. fupra : aliquid oixor tor na?pıyor xatè tù reótuta' ayrus atò tcov aptar
morticinum , cujus secundùm Legem tadus inquinat. na?pès avons payslai, &c. Qux Tertul, 1. de Monog.

44. 31. eis.

13..... Vid. Not.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

N O V A.

VULGATA NOVA: Deut. 15.21.

21. Homo qui obtulerit vi&timam pacificorum de bobus quàm de ovibus , immaculatum offeret , ut Eccli. 35. 14. Domino , vel vota folvens , vel fponte offerens , tam acceptabile fit : omnis macula non erit in eo. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hefych. in Levit.

22.... non offerent hæc Domino, & fuper 22. Si cæcum fuerit , si fractum , fi cicatri150. b. altare non dabitur de eis super altare Domino. cem habens , si papulas , aut scabiem , aut im

petiginem : non offeretis ea Domino , nec ado

lebitis ex eis super altare Domini.

VULGATA 23. Bovem & ovem, aure & cauda amputatis, mino, & in terra vestra hoc omnino ne faciatis. voluntariè offerre potes , votum autem ex eis solvi 25. De manu alienigenæ non offeretis panes Deo non poteft.

vestro, & quidquid aliud dare voluerit , quia cor24. Omne animal , quod vel contritis , vel tusis, rupta, & maculata sunt omnia : non suscipietis ea. vel lectis ablatisque testiculis est, non offeretis DoVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut, $3. 26. Et locutus est Dominus ad Moysen, di 26. Locutufque est Dominus ad Moysen , di356.60

27. Vitulum, aut ovem , aut capram, cùm na 27. Bos, ovis , & capra , cùm genita fues tum fuerit , & erit septem dies sub matre sua.... rint , feptem diebus erunt sub ubere matris fuæ :

die autem octavo , & deinceps offerri poterunt Domino.

cens :

cens :

[blocks in formation]

28. Sive illa bos , five ovis , non immolabuntur 30. eodem die comedetis eam , non remanebit una die cum fetibus suis.

quidquam in manè alterius diei : ego Dominus,
29. Si immolaveritis hostiam pro gratiarum ac 31. Custodite mandata mea , & facite ea : ego
tione Domino , ut possit effe placabilis ,

Dominus.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ibid. Locut. 54. 32..... & sanctificabor in medio filiorum If-

32. Ne polluatis nomen meum sanctum , ut raël.....

sanctificer in medio filiorum lsraël. Ego Dominus qui sanctifico vos,

33. & eduxi de terra Ægypti, ut essem vo

bis in Deum : ego Dominus, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. P.954. b. optimè reddit , dicens : Sacerdotis jubet viduam .26. Itidem Græcè. vel ejectam , fi femen non fuerit illi, in domum patris fui ^. 27. Vix meliùs è Græco, detracta ultima voce sua ; regredi , & de pane ejus ali,

addunt tamen editt. Ald, & Compl. ÚTo Thy Hutbex avrša 7.22. Græc. Ou *POC&EBO! TRĒTU TỐ Kupiw , se sis Auguft. observar sup. hîc iterum redundare , ante erit, xéptr wow ou 60874 år' avtoOvTI Tò, &c. ut in Lat. Non fecundùm usitatissimas locutiones in Scripturis , quas , inadducent hæc Domino , & in hoftiam non dabitis de eis fu- quit , Latini plerique transferre noluerunt,

X. 32. Ita etiam in Græco.

per , &c.

[blocks in formation]

1. Locutufque eft Dominus ad Moysen, die

ta ,

Aug. Locut. 55.de

2. Loquere ad filios Ifraël, & dices ad eos : 2. Loquere filiis Ifraël, & dices ad eos : Hæ Levit. 356.6.

Solemnia Domini , quæ vocabitis vocata fanc- funt feriæ Domini , quas vocabitis fan&tas.

ifta sunt folemnia mea.
3. Sex diebus facies opera.....

3. Sex diebus facietis opus : dies septimus, quia sabbati requies est, vocabitur sanctus : omne opus non facietis in eo : fabbatum Domini

est in cunctis habitationibus vestris. Helych. in Levit. 4. Hæ vocatæ sanctæ , quas vocabitis eas in 4. Hæ sunt ergo feriæ Domini sanctæ , quas 152. d. g. festivitatibus veftris.

celebrare debetis temporibus suis.

VULGATA NOVA.
Exod. 12. 18. 5. Mense primo, quartadecima die mensis ad vef- detis :
Num. 28. 16. perum , Phase Domini est :

7. dies primus erit vobis celeberrimus , sanctus, 6. & quintadecima die mensis hujus, solemnitas que : omne opus servile non facietis in eo : azymorum Domini est. Septem diebus azyma come

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. V. 2. Rectè è Græco , fi addas ea, verbo vocabitis ; καλέσετε ώντας και τους καιρούς αυτων: 1. e. He tant elemninam in Græco fic : ä's xaréos78 wtas xxutas, ( suppl. šop tates Domino vocata fanda , quas vocabitis eas in temporis jós. )

rus vestris. Legebat Hesych. tais copais du Tc. nam W. 3. Græc. 3, viuéeges , &c.

proximè addit : Hæc nostra translatio ( Vulg. ) planiùs has 8.4. Græc. Auta, ai soprai tớ Kupic xanlai o roch näs bet , temporibus suis,

Idem, 153. Si

ulum ejus.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
8. fed offeretis facrificium in igne Domino 8. Offeretis holocaustomata Domino feptem Hefych, ubi fup.
feptem diebus : dies autem feptimus erit cele- diebus : dies autem feptimus erit celebrior &
brior & fanctior : nullumque fervile opus facie- sanctior : nullumque opus servile facietis in eo.
tis in eo.

VULGATA N O V A.
9. Locutusque est Dominus ad Moysen , dicens : 12. Atque in eodem die quo manipulus consecra-

10. Loquere filiis Ifraël, & dices ad eos : Cùm tur , cædetur agnus immaculatus anniculus in holo-
ingressi fueritis terram , quam ego dabo vobis , & cauftum Domini.
meflueritis fegetem , feretis manipulos spicarum, pri-

13. Et libamenta offerentur cum eo, duæ deci-
mitias meffis vestræ , ad facerdotem :

mæ limilæ confperfä oleo in incensum Domini , odo-
11. qui elevabit fasciculum coram Domino, ut remque fuaviffinum : liba quoque vini, quarta pars
acceptabile fit pro vobis, altero die fabbati, & sanc- hin.
titicabit illum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
14. Panem , & polentam , & pultes non co 14..... & fricta cedrinea non manducabitis ,
medetis ex segete , usque ad diem qua offeretis usque in illam ipfam diem, quousque offeretis
ex ea Deo vestro. Præceptum eft sempiternum munera Deo vestro. Legitimum æternum in

in generationibus , cunctisque habitaculis vestris. progenies vestras.....
Deut.
is. Numerabitis ergo ab altero die sabbati, 15. Et numerabitis vobis à die crastino fab-

Aug. Locat. 56. 16.9.

in quo obtuliftis manipulum primitiarum, septembati', qua obtulerit gremium fuperpofitionis ; de Levit. 356.6. hebdomadas plenas,

septem septimanas integras numerabis.

VULGATA NOVA.
16. ufque ad alteram diem expletionis hebdoma 18. Offeretisque cum panibus septem agnos im-
dæ septimæ, id est, quinquaginta dies : & fic offe- maculacos anniculos , & vitulum de armento unum ,
retis sacrificium novum Domino

& arietes duos , & erunt in holocaustum cum liba-
17. ex omnibus habitaculis vestris, panes primi- mentis fuis , in odorem suaviflimum Domino.
tiarum duos de duabus decimis fimilæ fermentatæ 19. Facietis & hircum pro peccato , duosque
quos coquetis in primitias Domini,

agnos anniculos hostias pacificorum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 20. Cùmque elevaverit eos facerdos cum 20. Et separabit ea facerdos separatione cum Helycb.in Levit, panibus primitiarum coram Domino , cedent in panibus primitiarum ante Dominum, cum duo- 154.5.

bus agnis..... cedentque in usus ejus facerdotis

offerentis ea.

VULGATA N O V A.
21. Et vocabitis hunc diem celeberrimum , atque vestræ , non secabitis eam usque ad folum : nec re-
sanctissimum : omne opus servile non facietis in eo. manentes fpicas colligetis , sed pauperibus & pere-
Legitimum sempiternum erit in cun&tis habitaculis, grinis dimittetis eas. Ego sum Dominus Deus vester,
& generationibus veftris.

23. Locutusque elt Dominus ad Moysen , dicens : Sup. 19.

22. Postquam autem mesfueritis fegetem terræ
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
Nam, 24. Loquere filiis Israël : Mense feptimo, 24. Loquere filiis Ifraël , dicens : Mense sep- Ambrof

. 1. de fido 29. 1. prima die menfis , erit vobis fabbatum , memo- timo, una mensis , erit vobis requies in memo- refur. c. 2. 1162.

riale, clangentibus tubis , & vocabitur fanctum: riale tubarum ; vocata sancta erit vobis :

25. omne opus servile non facietis in eo, 25. omne opus fervile non facietis, & ac& offeretis holocaustum Domino.

cendetis holocauftum Domino. 26. Locutusque est Dominus ad Moysen, diSup. 16.

27. Decimo die mensis hujus feptimi , dies 27. Septimi mensis dies decimus , dies propi- Ambr. in Pf. 118. 29. expiationum erit celeberrimus , & vocabitur tiationis ; fancta erit vobis dies, & vexabitis ani- 1021. d. Nam,

Tertul. cont. Pfych.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

982.b.
*. 8. Græc. Kal apo Cážete , adducetis , loco offere- sup. qui etiam ait : Non dixit : numerabitis , fed numera-
tis ; deinde ut fup. præter ult. ista, Kain masex vib- bis , cùm ad plures freperiùs loqueretur : verfu tamen seq. le-
dóun xantù xyla is a únir cãr opzou napsutöv x 70C7€. gitur , definíc:1, numerabitis.
Et dies feptima vocata fanda erit vobis : omne opus fer 7. 20. Paulum dissimiliter Græcè : Kas Tuber dura
vile non facietis,

ιερεύς, μετά των άρτων τε πρωτογεννήματος, επ θεμα εναντίον
Ν. 14. Grας. Και άρτον, και σε φρυγμένα χίδeα νέα , &c. Κυρίε , μετα των δύο αμνών, άγια έσονται τω Κυρίω τω τε-
Et

panem , 5 fricta chidva nova , &c. ut in Lat. sup. nili psi to apoopé0977. auta avto 50. i. e. Et imponet on lae
'excipias verbum , mocGevéyxu7s, obtuleritis , pro offeretis. cerdos cum panibus prima frugis, fuperpofitionem ante Ds-
Quod autem legitur sup. cedrines , vitiosè videtur scrip- minnm cum duobus agnis : fanda erunt Domino : facerdoti
tum à fciolo quodam , vel imperito scriba , loco cytra no offerenti illa , ei erunt. His autem pofterioribus , facerdoti
va: Hesychius enim paulò fup. loquens de Christo, ait: offerenti , &c. respondent Hesychii ifta : cedentque in ujus
Et cibum nobis nova polenta , pultium , fsve ut LXX. &c. qux wapaper sincês videntur dicta.
cytrorum , præstitit : non enim nova folùm, fed 8 cytra .24. Optimè de Græco , nisi quòd pro mense septi-
Christi præcepta frent , five ui mollia ; fic enim cytra alii mo, legitur ibi , tô kuros tã refóny, menfis feprimi , abr-
Interpretes ediderunt. Vox igitur cedrinea , malè reddita que in, ante memoriale. Eadem memorat idem Ambros,
videcur de Græco , xit ex vece, quali unum verbum eller in Pr. 118. col. 1021. d. dicens: Dies feftus feptimi menfis,
Xid exrea , cùm fint duo , & xifex, & rec.

neomenik , & memoriale tubarum,
Ν. 15. Grες. Και αριθμνετε υμίν απο της επαύριον των .25. Sic etiam in Græco, præter unum arcážene ,
cablatw, Tâs upéexs is år apocsyéyxule tò dpóreas adducetis , pro accenderis; fortè fcripfit Ambros. accedetis;
το επ.6έματος, επία εβδομάδας ολοκλήρες. Ιn ΜS. Oxon. ac vide etiam eundem in Pl. 118. col. 1021, d.
editt. Ald. & Compl. hîc additur defperosis , ut apud Aug. $.27. Priora verba usque ad hoc , fan&ta erit, de Ama
Tom. I.

Kk

[ocr errors]

cens :

29. 7.

« ZurückWeiter »