Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Aug. ubi fup, 8. Turpitudinem uxoris patris tui non revela 8. Turpitudinem uxoris patris tui non discobis : turpitudo enim patris tui est.

operies : turpitudo enim patris tui est, Idem quæft. 59. 9. Turpitudinem fororis tuæ ex patre tuo, aut 9. Turpitudinem fororis tuæ ex patre , five $17.6. ex matre tua , quæ domi eft nata , vel quæ foris ex matre, quæ domi vel foris genita eft , non nata est, non revelabis turpitudinem earum. revelabis.

10. Turpitudinem filiæ filii tui vel neptis ex

filia non revelabis : quia turpitudo tua est. Ibid.d.c, 11. Turpitudinem filiæ uxoris patris tui non 11. Turpitudinem filiæ uxoris patris tui , revelabis ; ex eodem patre soror tua est, non re

soror tua eft, non re- quam peperit patri tuo , & est soror tua, non velabis turpitudinem ejus.

revelabis.
VULGATA

NO V A.
12. Turpitudinem sororis patris tui non discoope 13. Turpitudinem fororis matris tuæ non revela-
ries : quia caro eft patris tui.

bis , eò quòd caro sit matris tuæ.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Idem Locut. 43.

14. Turpitudinem fratris patris tui non reve 14. Turpitudinem patrui tui non revelabis, 355.6. labis, & ad uxorem ejus non introibis : propin- nec accedes ad uxorem ejus , quæ tibi affinitate qua enim tua eft.

conjungitur.

is. Turpitudinem nurus tuæ non revelabis , quia uxor filii tui est, nec discooperies ignomi

niam ejus.

Idem quafl. 61. 16. Turpitudinem uxoris fratris tui non reve 16. Turpitudinem uxoris fratris tui non res $17.f. labis : turpitudo fratris tui eft.

velabis : quia turpitudo fratris tui est. Idem quæft. 62. 17. Turpitudinem mulieris & filiæ ejus non 17. Turpitudinem uxoris tuæ & filiæ ejus $18.6. revelabis. Filiam filii ejus , & filiam filiæ ejus non revelabis. Filiam filii ejus , & filiam filiæ non accipies.....

illius non fumes, ut reveles ignominiam ejus ;

quia caro illius funt , & talis coitus inceftus est. Ibid. quaft. 63

18. Uxorem super sororem ejus non accipies 18. Sororem uxoris tuæ in pellicatum illius in zelum.....

non accipies , nec revelabis turpitudinem ejus

adhuc illa vivente. Ibid. quaft. 64. 19. Et ad mulierem in segregatione immun 19. Ad mulierem quæ patitur menstrua, nor $18.f. ditiæ ejus , non accedes revelare turpitudinem accedes , nec revelabis fæditatem ejus.

ejus. Idem quaft. 65. 20. Et ad uxorem proximi tui non dabis con 20. Cum uxore proximi tui non coibis , nec $19. a. cubitum feminis tui , inquinari ad eam.

feminis commiftione maculaberis. Ibid. quajt. 66.

21. Et à semine tuo non dabis servire princi 21. De semine tuo non dabis ut consecretur Inf. 101 19.b.ca pi, & non profanabis nomen sancium. Ego idolo Moloch, nec pollues nomen Dei tui. Ego 2: Dominus.

Dominus.

VULGATA NOVA.
22. Cum masculo non commiscearis coitu femi- miscebitur ei : quia scelus est.
neo, quia abominatio eft.

24. Nec polluamini in omnibus his , quibus cors
23. Cum omni pecore non coibis , nec macula- taminatæ sunt univerfæ gentes , quas ego ejiciam ante
Inf. 20. 16. beris cum eo. Mulier non succumbet jumento , nec . conspectum veftrum,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. quaft. 67. 25..... & exhorruit terra eos, qui insident su 25. & quibus polluta est terra : cujus egoi
$19.d.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
rem fcripturam confirmare videtur Augustin. in conseq. muodúrur dutcor, oixeia gép gioire átélnuá ésio ad rem
dicens : Prohibet cum matre concumbere ; ibi eft enim tur velandum turpitudinem earum ; domestica enim tua sunt ;
pitudo patris & matris. Vide Not. seq. Eadem rursus ha impietas eft. Id eft , inquit Aug. ibid. Ne putet quisquam
ber August. quæ supra , locut. 42. de Levit. col. 355.d. licere fibi ducere filiam uxoris Jue : fimul enim mulieris ,
usque ad verbum revelabis , additque fimiliter , Hac lo & filia ejus, non licet revelare turpitudinem , id eft, am-
cutione concubitum veritum fuisse cum his perfonis. babus misceri, & matri & filia.

8. 8. Sic etiam Græcè , præter unum enim, quod de ☆. 18. Ita in Græco. Mox Aug. ibid. Hic non probi-
est ante vocem patris. Mox Aug. ibid. Ibi expofuit quo buit superducere, quod licebat antiquis , propter abundan-
modo in matre, utriusque fit turpitudo , id eft , patris es ma tiam propagationis ; fed fororem forori noluit fuperduci, quod
tris , in noverca enim , tantùm patris ; quæ etiam confir videtur fecisse Jacob : & poft pauca : Hoc autem quod ait ,
mant lectionem versûs sup.

in zelum , utrùm ideo pofitum eft , ne fit Zelus inter forores,
V.9. Ad verbum è Græco. Observat Augustin. ibid. qui inter illas, qua forores non essent, contemnendus fuit ,
natam domi , intelligi ex patre , foris autem natam , intel an ideo potiùs , ne propter hoc fiat , id eft , ne hoc animo
ligi ex matre ; fi fortè , inquit, de priore viro eam mater fiat , ut in zelum fororis foror superducatur ? Gr. hab. er-
fufceperat ; & poft pauca : Hic videtur non prohibuisse..... 'Ti&uxor , quod Nobil. vertit, pellicem.
concubitum cum forore de utroque parente nata : non enim . 19. Sic est in Græco. Addit Aug. Id eft , Ad mens-
dicit : Turpitudinem non revelabis fororis tuæ ex patre & truatam mulierem non accedes. Vide 1cq.
matre ; fed ex patre aut ex matre. Verùm quis non videat .20. Ita Græcè : Unde apparet , inquit Aug. illa ito
etiam illud effe prohibit rem ?

prohibita , ut etiam mortuis viris fuis , non ducantur uxo-
V. II. Aptè ad Græc.

res, quarum probibet turpitudinem revelari.
#. 14. Similiter in Græco, Addit Aug. ibid. €, posi W.21. Ita de Græco ad verbum : tum Auguft. ibid.
rum etle pro id eft : & Quæst. 59. p. 517. e. Exposuit, Hic non video quid intelligatur , nifi principi , qui pro Deo
inquit , quid dixerit : Turpitudinem fratris patris tui , id colitur : non enim ait , deasuelv , sed na?psusiv in Græco ,
eft, patrui tui , non revelabis , hoc eft enim, Ad uxorem quod Latinus non folet interpretari , nisi ut dicat, servi-
ejus non introibis. In uxore quippe patrui, voluit intelligi re : plurimùm autem disat : nam servire hominibus ficut
jurpitudinem patrui ; ficut in uxore patris , turpitudinom servi serviunt , quod non eft nc7psuelv , sed dynebeir , Scrip-
patris.

tura non prohibet ; servire autem secundum id quod eft aan
W.16. Vix meliùs de Græco. Vid. August. ibid. opsuelv, non jubetur hominibus , nifi uni vero Deo , &c.
X. 17. Ita Græc, habet , additque , amoxanutou Thin 1.25. Sic iterum legit Aug. Locut. 44. to. 3. 355, ca

1

[ocr errors]

LIBER LEVITIC. Cap. XIX. »49
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA
scelera visitabo, ut evomat habitatores fuos.

per eam.

VULGATA NOVA.
26. Custodite legitima mea atque judicia , & non
faciatis ex omnibus abominationibus iftis , tam indi 29. Omnis anima , quæ fecerit de abominationi,
gena quàm colonus qui peregrinantur apud vos. bus his quippiam , peribit de medio populi sui,

27. Omnes enim exsecrationes istas fecerunt ac 30. Custodite mandata mea. Nolite facere quæ
colæ terræ, qui fuerunt ante vos , & polluerunt eam. fecerunt hi qui fuerunt ante vos , & ne polluamini

28. Cavete ergo ne & vos similiter evomat , cùm in eis. Ego Dominus Deus vester.
paria feceritis , ficut evomuit gentem, quæ fuit ante

NOTA AD VERSION EM A NIIQUAM..
In Græco sic : Kæl megcex0.cer v zū tois, &c. ut in Lat. Et abominata eft terra eos &c.

" L

N O V A.

22.

Levit. 519.6.

CAPUT XI X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Ocutus est Dominus ad Moysen , dicens:

2. Loquere ad omnem cætum filiorum 2.... Sancti estote, quoniam ego sanctus sum, Ambrofiast. 262 Sup. 11. Ifraël, & dices ad eos : San&i estote, quia ego Dominus Deus veter. 44. sanctus fum , Dominus Deus vefter. 1. Pet.

3. Unusquisque patrem fuum , & matrem 1.16.

suam timeat. Sabbata mea custodite : ego Do-
minus Deus velter.

4. Nolite converti ad idola, nec deos con 4. Non sequemini idola , & deos fusiles non Tertul.adv. Gnoff. fatiles faciatis vobis : ego Dominus Deus vester. facietis vobis : ego Dominus Deus vefter. 825...

VULGATA
s. Si immolaveritis hoftiam pacificorum Domino, 7. fi quis post biduum comederit ex ea , profa-
ut sit placabilis ,

nus erit, & impietatis reus :
6. eo die quo fuerit immolata , comedetis eam , 8. portabitque iniquitatem fuam , quia fan&tum
& die altero : quidquid autem residuum fuerit in Domini polluit , & peribit anima illa de populo suo.
diem tertium , igne comburetis :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Inf. 23.

9. Cùm messueris segetes terræ tuæ , non 9. Et permetentibus vobis messem terræ vef- Aug. Locut. 45.ti tondebis usque ad folum fuperficiem terræ : nec træ , non perficietis meslem veftram agri tui per- 3. 355.6. remanentes fpicas colliges.

metere.....
10. Neque in vinea tua racemos & grana de-
cidentia congregabis, fed pauperibus & pere-
grinis carpenda dimittes : ego Dominus Deus
vester.

11, Non facietis furtum. Non mentiemini, 11. Non furtum facietis, neque mentiemini, Aug. quaft.68.in

nec decipiet unusquisque proximum suum. neque calumniam faciet unusquisque proximo. Exod. 12. Non perjurabis in nomine meo, ! 2...., & non profanabitis nomen Domini Lucif. Cal. I. pro

S. Athan. 183.f. 20.7. pollues nomen Dei tui : ego Dominus. Dei vestri : ego sum Dominus Deus vester. Eccli.'

13. Non facies calumniam proximo tuo , nec 13. Non nocebis proximo ; non rapies. Non Aug.9.69.520.e. 10.6.

vi opprimes eum. Non morabitur opus merce dormiet merces mercenarii tui apud të usque in Cypr. I. 3. Teftim. Deut. narii tui apud te usque manė. mane.

325.6. 24. 14.

Lucif. Cal.l.pro 14. Non maledices surdo, nec coram cæco 14..... & timebis Dominum Deum : ego sum s. Atban, 183.f.

pones offendiculum : sed timebis Dominum Deum Dominus Deus tuus. 25.

tuum , quia ego sum Dominus.
15. Non facies quod iniquum eft, nec in 15. Non facies iniquum in judicio; non acci-

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
· *. 2. Sic iterum habet Ambrosiast. col. 246. f. excep- verbum. Lucifer Calar. I. pro S. Athan. 183. f. legit : Non
to uno , ficut 8 ego, pro quoniam ego. Græc.' Agio086 mentiemini , neque calumniam facietis proximo ; at fup. No-
66, 67 09105 fyw Kúeios , &c. Aug. I. 2. contra epist. lite mendacio petere , neque calumniemini unusquisque pro-
Parmen. c. 4. to. 9. 31. c. Sancti eritis , quoniam & ego ximum. Vide fup. Capitul. xxxvi.
fanétus fum. Ambrof. I. de Incarn. to. 2. 727. f. 728. a. . 12. Græcè antecedunt ista : Kai š'x on siate tớoróscoli
Eftote Jandi , quoniam & ego fanctus sum. Similiter l. 5. de Hey ta’dtixco, Et non jurabitis nomine meo {uper injufto ;
Sacram. to. 2. 377. e, demto 5 ; at l. 2. de fide, 492. a. reliqua ut in Lat. fup. fi excipias unum , 7o aysor , fanc-
quia ipse sanctus sum. Cypr. ep. 70. 125. Sandi ef- tum, loco Domini.

quia is ego Jantus sum, dicit Dominus. S. Leo, *. 13. Græcè, post voces proximo , & rapies , additur
ser. 44. 110. b. omittit is. Chromac. Aquil. in Matth. Og, pro rapies vero habetur , optâ , in Ms. Alex. & Ald.
986. h. Sanéti estote , ficut & ego, &c. ut fupra , apud edit. céptácus, in Compl. ápráceis , cætera similia. Lu-
Cypr.

cifer Calar. pro S. Athan. col. 183. f. legit : Non nocebis
$. 4. Ad verbum de Græco.

proximo tuo , omiffisque aliis , continuò addit: 5 timebis,
7.9. Vix meliùs è Græco : tum Aug. ibid. Hoc quod &c. ut infra. Vide fup. Capitul. XXXVII. XXXVIII.
à plurali cæpit , ad fingularem numerum terminavit , . 14. In Græco habetur primò : Où xa xôs épsīs xwpor,
plerique Latini interpretari noluerunt, sed dixerunt , agri και απένανε τυφλε και προθέσεις σκάνδαλον , unde Capitulo
vestri , ubi di&tum eft , agri tui , quafi Græcus hoc non pof Xxxix. sup. Non maledices surdo : item xl. Ante cæcum non
set dicere : magis ergo locutio notanda fuit , quàm emendan pones offendiculum ; reliqua de Gr. textui Lat. congruunt ,
da. Vide fup. Capitul. xxxv.

nifi quod illic additur og, poft Deum , & loco tuus , por
V. 11. In Græco , ó', non , post facietis , pro neque ; at nitur vuar, vefter.
in edir. Ald. w s, in Compl. ótè , reliqua concordant ad ¥. 15. Aptè ad Græcum, exceptis his : mon $74, fa.
Tom. I.

Ii

nec

Tob.4.

tote

[ocr errors]

16. 19.

Prov.

Jac. 2. 2.

22. 39.

Rom.

t. 2. 3. H.

. Cap. XIX. VERSIO ANTIQUA.

NOVA, Lucif. Cal. ubi fup. pias personam pauperis , neque miratus fueris ad justè judicabis. Non consideres personam pau- Deut. Ii

personam potentis. In justitia judicabis proxi- peris , nec honores vultum potentis. Justė judi- 17. & mum tuum.

ca proximo tuo. 16. Non ambulabis in dolo in gente tua. Non 16. Non eris criminator , nec susurro in po- 24. 23. consenties in fanguinem proximi tui : ego sum pulo. Non (tabis contra fanguinem proximi tui:

Eccli. Dominus Deus vefter.

ego Dominus.

42. 1. Aug. quæft.70. in 17. Non odio habebis fratrem tuum in animo 17. Non oderis fratrem tuum in corde tuo, Levit. i. 3. 520.f. tuo'; arguendo argues proximum tuum , & non sed publicè argue eum , ne habeas super illo

1. Joan, accipies propter ipfum peccatum.

peccatum.

2. II. ES 18. Et non vindicatur manus tua : non iras 18. Non quæras ultionem , nec memor eris 3. 14.

Eccli. Lucif. Cal. I. pro cêris filiis populi tui. Et diliges proximum tuum injuriæ civium tuorum. Diliges amicum tuum

19. 13. S. Atban. 183.f. ficut teipsum : ego Dominus Deus vester. sicut teipfum : ego Dominus.

Matt. 19. Legem meam custodite.....

19. Leges meas custodite. Jumentum tuum 18. 15. non facies coire cum alterius generis animantibus. Luc.17. Agrum tuum non seres diverso semine. Veste, 3.

Mattb. quæ ex duobus texta est, non induếris,

5.43. VULGATA N O V A.

Luc.6 20. Homo si dormie, 20..... Vide Not. 21. pro deliéto autem fuo offeret Domino ad

27. rit cum muliere coitu se

oftium tabernaculi teftimonii arietem : minis , quæ fit ancilla etiam nubilis, & tamen pre 22. orabitque pro eo facerdos , & pro peccato 13.9. tio non redempta , nec libertate donata : vapulabunt ejus coram Domino, & repropitiabitur ei, dimitteambo, & non morientur , quia non fuit libera : turque peccatum. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Anon. ap. Ambr. 23..... fructus terræ tres annos erit vobis im

23. Quando ingressi fueritis terram, & planmundus; non comedetis ex eo.

taveritis in ea ligna pomifera , auferetis præputia eorum : poma, quæ germinant , immunda

erunt vobis , nec edetis ex eis. 24. At anno quarto erit omnis fructus ejus

24. Quarto autem anno omnis fru&us eorum fanctus , & laudabilis Domino.

fanctificabitur laudabilis Domino.
VULGATA

N O V A.
25. Quinto autem anno comedetis fructus, con 26. Non comedetis 26..... Vide Not.
gregantes poma quæ proferunt: ego Dominus Deus cum fanguine. Non au-
vefter.

gurabimini, nec obfervabitis fomnia.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cypr.l. 3. Teftim.

27. Non facietis cirrum ex coma capitis vef 27. Neque in rotundum attondebitis comam: 325.c.

6 de laps. 191. b. tri : non corrumpetis effigiem barbæ veftræ. nec radetis barbam. Aug.quaft. 71. in 28. Et incisiones super animam non facietis 28. Et super mortuo non incidetis carnem Levit. 521.6. in corpore vestro.....

vestram , neque figuras aliquas aut stigmata fa

cietis vobis : ego Dominus. Capital, Lil. Jup.

29. Non profanabis filiam tuam in mochan 29. Ne prostituas filiam tuam, ne contamidum ( al, in machiam ).....

netur terra , & impleatur piaculo. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M. cieris, pro facies , auty, accipies , pro accipias , bisque apó- sic : Diliges proximum tibi tanquam te : sed monet Pamel. Gwtor, faciem, loco persanam, absque ad , post Java in Mss. legi tuum. ons, miratus fueris.

$. 19. Græcè, Tòr rómov Mes purée de, cuftodietis ; dein. 16. Similiter apud Hesych. in Levit. col. 134. c. de fic: ta xsúvu ox x xaloxcoSIS Trefúxw, unde Capitul. Non ambulabis in dolo in gente tua. Gr. delet in , ante XLví. sup. Jumenta tua non fines coire diverso generi. vocem dolo; loco verò confenties , ponit frisuon, inftabis ; . 20. Huc redeunt quæ Tertul. hab. I. de pudic. p. Capit. sup. xlv.non infiftes; reliqua concordant ad ver 1013. c. Profpicietur illi , S non morietur ; quia nonbum. Vide fup. Capitul. xliv. XLV.

dum eft manumissa , cui servabatur : Græcè ita : 'E76. 17. In Græco omittitur in

ante vocem animo,

, pro κοπη έσαι αντοϊς, εκ αποθανενται και ότι εκ απηλευθερώθη , i.c. qua dicevoice , cogitatione : item pro arguendo , est saepec, Inspeftio erit eis , non morientur, quia in libertatem vindiredargutione , quod idem valet ; cætera concinunt ad ver cata non eft. bum. Aug. infra , loco fratrem , habet proximum; Græc. $.23. Græc. habet évrő, ejus , loco terræ , & pro non verò constanter , to sapór. Tertul. I. 4. contra Marc. comedetis ex ea , ita , & Bpwi(8701, non comedetur ; cætera p. 728. b. legit : Non odies fratrem tuum in animo tio : similia. traductione traduces proximum tuum , utique o fratrem , X. 24. Optimè de Græco , nifi quod pro at , habetur Suon fumes propter illum deli&tum. Lucif. Cal. I.

pro

S. is, deleturque , post vocem sandus. Athan. col. 183. f. sic : Non adies fratrem tuum fenfu tuo i *. 26. Hic verfic. rectè exprimitur fup. Capitulo ll. corripiens corripies proximum tuum ; deinde , omissis me. ubi fic : Non auguriandum , vel auspicandum. Græcè, f'x diis , fubjungit, & diliges , &c. Vide Capitulum xlvi. oiwvisiods , s'de oprint saxo túCESE. sup.

#. 27. Græc. habet , Cicóur , loco cirrum , ut öd's, ne7. 18. Aug. ibid. ad hoc , Et non vindicatur manus tua, que, pro non, & loco effigiem, ofer, afpe&tum ; cætera fiaddit: utrùm pro eo quod eft, non punitur..... an,

Non milia : de hac autem voce , ców, vide Flamin. Nobil. in vindicatur manus tua , boc potiùs admonet, Ne quæras

vin hunc locum. dicari manum tuam ; & poft pauca : Quidam verò codices ♡. 28. Similiter in Græco. August. ibid. Super animam, habent : Et non vindicabitur manus tua , id eft , Ne arguen

dixit , fuper funus mortui ; de anima quippe dolor eft , quæ do vindicare te velis. Gr. Kai yr $xdixãtaí cs vi Zelp. dein- recefir : ad hunc autem dolorem pertinet luctus, in quo luktu de, saj treuresīs , &c. ut in Lat. nisi quòd in fine fimplici- nonnulla gentes babent confuetudinem fecare corpora fua : ter habet , ex situ Kúeros, ego fum Dominus ; editt. ve hoc fieri Deus prohibet. rd Ald. & Compl. i sit Kuenos á cos vor, ut fup. ř.29. Sic etiam Græcè, præter hoc, fxtro prevode ovo Tertul. I. 2. contra Marc. p. 651. a. & Hefych. in Ley. Túv , prostituendo eam : pro piaculo autem , quod hab.Vulcol. 134. f. fimiliter legunt : Diliges proximum tuum ficut gata , Hefych, in Levit. col. 137. c. ait , apud LXX. leteipsum į Tertul, vero do contra Jud. c. 2. p. 136, a. gi, adulterio , nunc oropias , iniquitate,

Atban, 183. e

22. 21.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 30, Sabbata mea custodite, & sanctuarium 30..... fancta mea timebitis.....

Hefych. in Levite meum metuite : ego Dominus.

137.d.
31. Non declineris ad magos , nec ab ario 31. Non sequemini ventriloquos , & venefi-
lis aliquid sciscitemini , ut polluamini per eos : cis non adjungamini , ut polluamini in eis.....
ego Dominus Deus vester.

32. Coram cano capite consurge , & honora 32. A facie senioris exsurges , & honorabis Cypr.l. 3. Tefimi
personam senis : & time Dominum Deum tuum: personam presbyteri : & timebis Dominum 325. c.
ego fum Dominus.
Deum tuum : ego sum Dominus Deus tuus.

Lucif. Cal. pro S. VULGATA N O V A. Exod.

33. Si habitaverit advena in terra vestra, & mo eum quasi vofmetipfos : fuistis enim & vos advenæ
ratus fuerit inter vos, non exprobretis ei :

in terra Ægypti : ego Dominus Deus vefter,
34. sed sit inter vos quali indigena : & diligetis
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
35. Nolite facere iniquum aliquid in judicio, 35. Non facietis injuftè in judicio, in mensu. Lucif. Cal, ibi.g
in regula, in pondere , in mensura.

ra , & in penso, & in stateris.
36. Statera justa , & æqua sint pondera , jul 36. Staterâ justà pensabitis.....
tus modius , æquusque fextarius : ego Dominus
Deus velter , qui eduxi vos de terra Ægypti,

37. Custodite omnia præcepta mea , & uni-
versa judicia , & facite ea : ego Dominus.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 30. Græc. Kai dró áyiwr per po@u DuGDE, Et Ν. 35. Grας. Ου ποιάζε7ε άδικον & κρίσει , ώ μέτρους,
à Sandis meis timebitis.

i i sa?nions, ay đ Durois. i. e. Non facietis injuftum in
*. 31. Gr. Our f'TaxonovéÚC8787705 p!puu9015, as mois judicio, in menfuris , & in ponderibus, & in fateris.
επαοιδείς και προσκολιώζεθε, εκμιανθήναι ώ αυτοίς. Vide ν. 36. Grec. Ζυγα δίκαια , και σαθμία δίκαια , εχές
August. inf. c. 20. 7. 27. ubi ventriloqui & incantatoris dixonos ? san à únir, &c. i. e. Stateræ jufta , & pondera
voces adhibet. Item fup. Capitul. Liu. Ventriloquos 8 jufta , & congius juftus erit in vobis ; quibus alludens
incantatores non audiendos.

Hieron. in Ezech. 45. to. 3. col. 1039. F. ait : Non erit
*. 32. Eadem sunt in Græco , præter levia ista , Tro in marsupio tuo menfura grandis , g minor: fatera vera
aig, cani , loco senioris , apócwtov , faciem , loco perfo- justa erit vobis , pigmenfura vera Es jufta erit vobisa
nam , & upãr, vefter , in fine, non tuus, Post timebis Vide sup. Capicul. LVI.
verò Græc. non addir Dominum.

183.89

cens :

Heych. in Levit. quere....

21.

CAPUT X X.

VULGATA NOVA.
Ocutusque est Dominus ad Moysen , di- bit eum.

3. Et ego ponam faciem meam contra illum :
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

succidamque eum de medio populi sui, eò quòd de

derit de femine suo Moloch , & contaminaverit fanc2. Et filiis Ifraël lo 2. Hæc loquêris filiis tuarium meum , ac polluerit nomen sanctum meum,

Israël : Homo de filiis 11 4. Quòd fi negligens populus terræ , & quasi par138.g.

raël, & de advenis qui vipendens imperium meam , dimiserit hominem qui Sup. 18. habitant in Ifraël , si quis dederit de semine suo idodedit de semine suo Moloch , nec voluerit eum oclo Moloch , morte moriatur : populus terræ lapida- cidere : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 5. ponam faciem meam super hominem il S..... ita ut fornicentur in principes de popu- Aug.quaft.72. in lum, & fuper cognationem ejus , succidamque lo fuo.

Levit. 1. 3. 521.4. & ipsum , & omnes qui consenserunt ei ut fornicaretur cum Moloch, de medio populi sui.

6. Anima , quæ declinaverit ad magos & 6..... Anima , quæ fecuta fuerit ventriloquos, Anon, de si. mans, ariolos , & fornicata fuerit cum eis , ponam fa- vel incantatores , ut fornicetur poft eos, obfir ap. Ambr. 18.a. ciem meam contra eam ,

& interficiam illam de mabo faciem meam contra animam illam , & medio populi sui.

perdam illam de populo suo. 1. Pet. 7. San&tificamini & estote fan&i , quia ego 7..... San&ti effote, quoniam & ego sanctus Vigil. Tapf.contry I. 16. sum Dominus Deus vefter. sum, Dominus Deus velter.

Varim. 746.CH 8. Custodite præcepta mea, & facite ea : ego Dominus qui sanctifico vos.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *.2. Græc. nanýceis, loqueris.

pe principes vult bic intelligi, qui pro diis colebantur , ficut
*.5. Græcè, se extiepreverv avtòr eis tes ärzorlas ex Apoft. dicit : Secundum principem porestatis aëris ; &e verd
τι λαξ αυτών, ut fornicaretur ipse in principes,

&c. ut sup. Capitul. lvi. hab. Quicunque dederit filiam fuam
fup. at in Ms. Oxon, nec non in edirt. Ald. & Compl. principi Moloch , morte moriatur.
legitur , 658 EXT Opreverv autós , ut apud Aug. sup. Ob 7.6. Similia quæque in Græco, nisi excipias verbum
servant nostri BB. præp. in , ante principes , excidiffe de Tisúcw, ftatuam, vel infiftam, pro obfirmabo. Vid. fup.
editt. Aug. restitutam verò fuisse ex Mss. codd. & ex Græ- Capitul. Lvili. ubi pracantatores nominantur , in Græco
co , nec malè ; August. enim proximè addit : Non de po- Taoifcis.
pulo fuo principes dici , fed de populo fuo fornicentur ; por $.7. Ita Siric. PP. epist. 1. 1o. I. p. 630.C. Ita quo-
ro fi tollatur præpof. in , vix alius sentus admitti potest, que Cypr. de orat. Dom. 207.b. usque ad vocem Dom
præter illum quem exhibent verba ista , principes de populo minus. Gr. Kail'cente orice , to crossgo kúcies, &
jus, cui contradicere videtur August, cùm addit: Eos quip- Et eritis fanéti, quia fandus ego Dominus , &c.
Tom. I.

li ij

LIX.

Prov. 20. 20.

quæ adulterata eft.

22.22.

Joh. 8,

. Cap. XX. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Capitul. fup. 9. Qui maledixerit patri, aut matri , morte 9. Qui maledixerit patri fuo , aut matri ,

Exod, moriatur.....

morte moriatur : patri , matrique maledixit , fan- 21. 17.

guis ejus fit super eum. Aug. quaft. 73. in 10. Homo homo quicunque adulteraverit 10. Si mechatus quis fuerit cum uxore alte

Marib, Levit. 6. 3. 521.6. uxorem viri , aut quicunque adulteraverit uxorem rius , & adulterium perpetraverit cum conjuge 15.4. proximi fui , morte moriantur qui adulteravit, & proximi sui, morte moriantur & inæchus &

Marca adultera.

7. 10. Capitul. LXI. fup.

Deut, 11. Cum uxore patris qui dormierit..... ambo 11. Qui dormierit cum noverca sua , & remoriantur.....

velaverit ignominiam patris fui , morte morian-
tur ambo : sanguis eorum sit super eos.

S. Capitul. lxır,

1 2. Si quis manserit cum nuru fua , ambo mo 12. Si quis dormierit cum nuru sua, uterque riantur.....

moriatur , quia fcelus operati sunt : sanguis eo

rum fit super eos. 13. Quicunque manserit cum masculo concu

13. Qui dormierit cum masculo coitu femis bito muliebri..... ambo moriantur.....

neo, uterque operatus est nefas , morte morian

tur : fit sanguis eorum super eos. Capitul. ixiv. 14. Quicunque acceperit mulierem & matrem

14. Qui supra uxorem filiam , duxerit maejus..... igni cremabuntur.....

trem ejus, scelus operatus est : vivus ardebit cum

eis, nec permanebit tantum nefas in medio veftri. Capitul. lxv. 15. Quicunque dederit concubitum in quadru 15. Qui cum jumento & pecore coierit, mor

pede, moriatur : & quadrupedem occidetis. te moriatur : pecus quoque occidite. Aug.quæf. 74. in 16. Et mulier quæ accesserit ad omne pecus, 16. Mulier quæ fuccubuerit cuilibet jumen- Sup. 18. Levit. 521.d. afcendi ab eo , interficietis mulierem & pecus : to , fimul interficietur cum eo : fanguis eorum 23. morte moriantur , rei sunt.

fit super eos. Hieron, contr. Hele 17. Qui acceperit fororem suam de patre suo, 17. Qui acceperit fororem suam , filiam pa- Sup. 18, vid. 1. 4. part. 2. vel de matre fua , & viderit turpitudinem ejus, tris fui , vel filiam matris fuæ, & viderit turpi- 6. 140.6. & ipfa viderit turpitudinem illius ; opprobrium tudinem ejus , illaque conspexerit fratris ignomi

eft: & exterminabuntur coram filiis generis sui ; niam ; nefariam rem operati sunt : occidentur in
turpitudinem sororis suæ detexit , peccatum suum conspectu populi sui, eò quòd turpitudinem suam
recipiet,

mutuò revelaverint , & portabunt iniquitatem

Capitul. LXIII,

suam.

VULGATA NOV A.
18. Qui coierit cum muliere in fluxu menftruo , 19. Turpitudinem materteræ & amitæ tuæ non
& revelaverit turpitudinem ejus , ipfaque aperuerit discooperies : qui hoc fecerit , ignominiam carnis fuæ
fontem fanguinis fui, interficientur ambo de media nudavit, portabunt ambo iniquitatem fuam.

populi fui.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug.queft.76.in : 20. Quicunque dormierit cum cognata sua 20. Qui coierit cum uxore patrui , vel avanLevit. i. 3.521.8. turpitudinem cognationis fuæ revelavit : sine fi- culi fui , & revelaverit ignominiam cognationis liis morientur.

fuæ , portabunt ambo peccatum suum : absque

liberis morientur.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.9. Græc..... og bing xornôs einn tók salées , &c. Si- di , additur eurýr. Vide fup. Capitul. LXVI.
militer Hilar. in Pf. 118. 330. a. 'Dominus , inquit , ini . 17. Hæc omnia aptè conveniunt cum Græco , ex
micos diligi jullit, & maledicentes patrem aut matrem reos ceptis his levibus , ös år, quicunque , pro qui, & xción
ele mortis conftituit.

Tai in plurali , pro recipiet , deletur etiam suum , poft pec-
7.10. Ita in Græco edit. Ald. præter unum Jaratio catum ; sed in edit. Compl. habetur : omoplior åutg nutse
Jw. In Ms. Vatican. & al. edd. bene quidem lavatégwa 2001 , in Ald. verò duoplar av tv súboría?, in Mf. Oxon.
bav, moriantur , sed non geminatur vox är@pwtros, dele apapliar autcm xopmental. August. locut. 46. dé Levit.
turque fui , post vocem proximi ; edit. tamen Compl. 355. f. ita legit : Quicunque acceperit fororem fuam ex pa-
cum Ald. addit , wt, sicut omnes in fine , ó Moix súar tre fuo , aut ex matre fua , & viderit turpitudinem ejus,
à HOIX suopéia. Similiter habet Auguft. ibid. cùm pro-, ipsa viderit turpitudinem ejus , turpitudinem fororis fux
ximè addat: Pluraliter dixit , morte moriantur , hoc est , revelavit : : peccatum suum accipient : & quæft. 75. in Lev.
qui adulteravit & quc adulterdta est : atramen in Ms. col. 521. f. Quicunque acceperit sororem fuam ex patre suo,
Oxon, ut in edit. Ald. legitur Card163w, non garatés ant..... ig viderit turpitudinem ejus : improperium eft ; ex-
owocer. Tum August. ibid. Aliquid diftare voluit inter quem terminabuntur in confpe&u generis fui : turpitudinem fororis
libei virum , os proximum, quamvis multis locis proximum fuæ revelavit ; peccatum accipient , editt. hic addunt suum.
pro omni homine ponat : fed quia eft ifta locutio , ui cum jam Hesych. in Levit. col. 140. g. legit ex LXX. In conspectu
dixisset de viro , boc idem repetierit de proximo , cum fit filiorum generis fui. Auguft. ubi fup. addit: Quid ait in
consequens ut multò magis ab uxore proximi abstinendum hoc loco , viderit , nisi concumbendo cognoverit ? ficut in Le-
fit, fi ab uxore cujuslibet viri abftinendum eft? Vide Ca ge dicitur , cognovit uxorem suam, pro eo quod eft , mix-
pitul. lx. sup.

tus eft ei. Vide sup. Capitul. lxvii. ubi extirpabuntur,
. il. Græc. Kai 'Y TIS Xorpubñ Meld uyarxos tê - pro exterminabitntur ; Gr.cc@pev.Ju Coría.
Τρος αυτό, ανμοβύνην τη παρος αυτά απεκάλυψε , θα ♡. 20. Ad verbum è Græco. Capitul. LxvIII. supra
w gavo gwar, &c.

hab. Si quisquam coierit..... cum uxore patrui, vel avuncu-
$. 12. Gr. Kaitár TIS Xorpen in Meta ruupus ávto, gan li , al. patris : ad quod Aug. ubi fup. Quæritur , inquit ,
farw I deverianosy dup675091, &c.

quoufque fit intelligenda ista cognatio , cùm ex longo gradas .Μ. 13. Gr. Και ος αν κοιμηθη μετα αρσενος κοίτην γυναι lzcent utique accipere uxorem , semiperque licuerit ; fed inxos.... fordra sovery's car, &c.

telligendum eft ex his grådibtes, quos prohibuit , non licere, 7. 14. Similiter in Græco. "Os ên en quraiva, de Th fecundùm ipsos dilium : Quicunque dormierit cum comuitos outñs , cér ópempeá ésiv, i fupi v.xaxou Czor autèr vų gnata fua , ubi 9 aliquas non commemoratas intelligenswiás, &c.

das dimisit, ficut sororem de utroque patente ( $. 19.) -
*.15. Ita in Græco: nisi quòd additur dutý, poit Chet nxorem fratris mniris , id est, avunculi : nam de uxore
concrebitum , & Jarhiw , morte ante moriatur.

patrui primum prohibuit , quamvis bac , non cognatio , fed
7. 16. Itidem Græcè, præter hoc, HTS Gpocereu C701, afinitis perhibetur, &c.
quæcunque accedet , loco , quæ accefferit ; item post ascen-

[ocr errors]
« ZurückWeiter »