Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

N O V A.

[ocr errors]

de Levit. 355.6.

VULGATA

NOVA.
4. Omne stratum, in quo dormierit , immundum vesperum.
erit , & ubicunque federit.

8. Si salivam hujuscemodi homo jecerit super
s. Si quis hominum tetigerit le&um ejus, lavabit eum qui mundus eft , lavabit vestimenta sua : & lo-
vestimenta fua : & ipfe lotus aquâ , immundus erit tus aquâ, immundus erit usque ad vesperum.
usque ad vesperum.

9. Sagma, super quo federit, immundum erit :
6. Si federit ubi ille sederat, & ipse lavabit vef 10. & quidquid fub eo fuerit qui Auxum feminis
timenta fua : & lotus aquâ, immundus erit usque ad patitur , pollutum erit ufque ad vesperum. Qui por-
vesperum.

taverit horum aliquid, lavabit veftimenta sua : & ip-
7. Qui tetigerit carnem ejus , lavabit vestimenta se lotus aquâ, immundus erit ufque ad vefperum.
sua : & ipfe lotus aquâ , immundus erit usque ad
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
11. Omnis , quem tetigerit qui talis est , non 11. Et quemcunque tetigerit , qui Auorem re- Aug.quaß. 52, in
lotis ante manibus , lavabit vestimenta sua : & minis patitur , & manus fuas non lavit aquâ, la- Levit. siz.be
lotus aquâ, immundus erit usque ad vesperum. vabit vestimenta , & lavabit corpus fuum aquâ,

& immundus erit usque in vefperam,

VULGATA
12. Vas fi&ile quod tetigerit, confringetur : vas duos pullos columbæ, & veniet in conspectum Do.
autem ligneum lavabitur aquâ.

mini ad oftium tabernaculi teftimonii , dabitque eos
13. Si fanatus fuerit qui hujuscemodi sustinet pas- sacerdoti :
fionem , numerabit septem dies post emundationem 15. qui faciet unum pro peccato , & alterum in
fui, & lotis vestibus & toto corpore in aquis viven- holocauftum : rogabitque pro eo coram Domino , ut
tibus , erit mundus.

emundetur à fluxu feminis fui,
14. Die autem odavo sumet duos turtures , aut
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
16. Vir de quo egreditur semen coitûs, la 16. Et homo , cuicunque exierit ex eo concu-

Ang. Locut. 38
vabit aquâ omne corpus fuum : & immundus bitus feminis.....
erit usque ad vesperum.

VULGATA N O V A.
17. Vestem & pellem , quam habuerit, lavabit 19. Mulier , quæ redeunte mense patitur fluxum
aquâ, & immunda erit usque ad vefperum. sanguinis, septem diebus feparabitur.

18. Mulier , cum qua coierit, lavabitur aquâ, & 20. Omnis qui tetigerit eam , immundus erit uf-
immunda erit usque ad vesperum.

que ad vefperum : VULGATA NOVĄ.

VERSIO ANTIQUA. 21. & in quo dormierit vel federit diebus 21. & omne super quodcunque dormit super Ibid. Locut. 39. feparationis suæ, polluetur.

illud..... & omne iuper quod federit super illud,

immundum erit.

VULGATA
22. Qui tetigerit le&um ejus , lavabit vestimenta pollutus erit usque ad vesperum.
sua : & ipse lotus aquâ , immundus erit usque ad 24. Si coierit cum ea vir tempore sanguinis mens-
vesperum.

trualis , immundus erit feptem diebus : & omne Itra-
23. Omne vas, super quo illa sederit , quisquis tum , in quo dormierit , polluetur.
attigerit , lavabit vestimenta fua : & ipse lotus aquâ,
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
25. Mulier , quæ patitur multis diebus flu 25. Mulier , li fluat profluvium fanguinis dies Hefych. in Levita
xum sanguinis non in tempore menstruali, vel complures.....

116.f.,
quæ post menstruum sanguinem fuere non cef-
sat , quandiu subjacet huic passioni, immunda
erit quafi fit in tempore menstruo :

26. omne stratum in quo dormierit , & vas 26..... immundum erit fecundùm dies proflu-
in quo federit, pollutum erit :

VULGATA

NOVA.
27. quicunque tetigerit ea, lavabit vestimenta

28. Si fteterit fanguis, & fluere cessaverit , nus
sua : & ipfe lotus aquâ , immundus erit usque ad merabit feptem dies purificationis fuæ :
vesperum.

29. & die octavo offeret pro se sacerdoti duos
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ρέων γόνον εκ σώματος αυτέ, εκ της ρύσεως , ής συνέςηκε το timenta : ubi constanter Aug. leg. quemcunque ; fortasse
σωμα αυτό και δια της ρύσεως και αυτη και ακαθαρσία αυτή και imperitiâ librariorum , öcx mutatum eft in öswr.
αυτό σασαι αι μέραι ρύξεως σώμαλος αυτή, και συνές κκε W. 16. Hæc similicer habentur Græcè.
το σώμα αυτή δια της ρύσεως, ακαθαρσία αυ78 εςι. Ρofte .21. In Græco, pro dormit , legitur x01762 170., cum
riora autem ab his , ãon ai nuéegi, ad finem usque , bet , seu cubuerit , & poft illud , additur , è in apés pa
absunt ab edit. Compl. ficut à Vulgata.

auths, and Joopov i sai in purgatione jua , immundum
Ť.11. In Græco , orwear, quacunque , non quemcun erit ; reliqua ut in Lat. fupra.
que :

editt. Ald. & Compl. ferunt oca i, adduntque Ν. 15. Grec. Και γυνη , εαν ρέη ρύσει αίματος ημέρας
auts, post manus , & post corpus ,

utrumque deest

macies, &c. Et mulier , fi fluat fluxu fanguinis dies plus
in aliis ; cætera quadrant ad verbum. Mox Auguft. ibid.
Ambiguè pofitam eft , inquit, quod ait , Manus fuas non *. 26. Ita Hesych. ibid. De Arato s vafe dixit fecun,
lavit aquâ , ( Græcè tas teiegas & vénitia Üs 271) velut dim LXX. Immundum erit , &c. ut sup. In Græco fic:
pofteaquam tetigerit ; fed intelligendum eft : Quemcunque 'Axát cep or és xalà thv exagepolar Tüs apéd px Immung
non lotis manibus tetigerit, ipfe quem tetigerit , lavabit vef dum erit fecundum immunditiam purgationis,

Tom. 2.

NO V A.

!

vii ejus.

sed

res, &c.

Hh ij

NO V A.

VULGATA
turtures , aut duos pullos columbarum , ad oftium holocaustum, rogabitque pro ea coram Domino, &
tabernaculi testimonii :

pro fluxu immunditiæ ejus.
30. qui unum faciet pro peccato , & alterum in
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron.l. 1. contr. 31. Timoratos facite filios Ifraël ab immun 31. Docebitis ergo filios Ifraël ut caveant
Pelag. t. 4. 506.b. ditiis suis , & non morientur pro peccato fuo, immunditiam , & non moriantur in sordibus fuis ,

fi contaminaverint tabernaculum teftamenti, cùm polluerint tabernaculum meum quod est ins

ter eos.

cum ea.

VULGATA

NOVA.
32. Ifta eft lex ejus , qui patitur fluxum feminis, quæ jugi fuit fanguine , & hominis , qui dormierit
& qui polluitur coitu ,
33. & quæ menftruis temporibus feparatur , vel

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 31. Nonnulla diffimilia in Græco, ubi fic: Kaleu lios..... propter immunditiam eorum, in eo quòd inquinens
λαβείς ποιήσετε τις υιες Ισραήλ από των ακαθαρσιών αυτών. ipt tabernaculum meum quod in eis. Hieron. l. 3. in
και εκ αποθανενται δια την ακαθαρσίαν αυτών, ά τω μιαίνειν

ep ad Gal. to. 4. 301. b. leg. Verecundos , vel reverentes
euri's Tw oxurúr his rhy a kutois. Et verecundos facietis fi- facite filios Ifraël ab omni immunditia.

"L

CAPUT X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ocutusque est Dominus ad Moysen poft

mortem duorum filiorum Aaron , quan

do offerentes ignem alienum interfecti sunt : Sap. 1o Hesych. in Levit. 2.... non ingrediatur omni in tempore in 2. & præcepit ei, dicens : Loquere ad Aa- I. 119. a, b, sanctum interius velaminis, coram facie propi- ron fratrem tuum , ne omni tempore ingrediatur Exod. tiatorii.....

sanctuarium , quod est intra velum coram propi- 30.10. tiatorio quo tegitur arca , ut non moriatur ( quia

Heb. 94 in nube apparebo super oraculum )

7. Hieron. l. 1. contr.

3.... Offerat vitulum pro peccato , & arietem 3. nisi hæc ante fecerit : Vitulum pro pecPelag. 6. 4. 506.b. in holocaustum.

cato offeret, & arietem in holocauftuin.

VULGATA N O V A.
4. Tunicâ lineâ vestietur , feminalibus lineis ve- imponet capiti : hæc enim vestimenta sunt fan&a :
renda celabit : accingetur zonâ lineâ, cidarim lineam quibus cunctis , cùm lotus fuerit , induetur.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron), ibid. s. Duos hircos accipiat ab universo populo; s. Suscipietque ab universa multitudine filio-

unum ex eis offerat pro peccato fuo, & unum rum Ifraël duos hircos pro peccato , & unum
pro peccato populi, & arietem in holocaustum. arietem in holocaustum.

VULGATA NOVA.
6. Cùmque obtulerit vitulum , & oraverit pro se 9. cujus exierit sors Domino , offeret illum pro
&
pro
domo sua,

peccato :
3. duos hircos ftare faciet coram Domino in of 10. cujus autem in caprum emiffarium , ftatuet
tio tabernaculi teftimonii :

eum vivum coram Domino , ut fundat preces super
8. mittensque super 8..... 10. Vide Not. eo , & emittat eum in solitudinem.
utrumque fortem , unam

11. His rite celebratis , offeret vitulum, & roa
Domino , & alteram capro emissario:

gans pro fe & pro domo sua , immolabit eum : VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Heych, in Levit. 12..... & implebit manus fuas thymiamate, 12. assumptoque thuribulo , quod de prunis compositionis subtilis ; & offeret interiùs in in- altaris impleverit , & hauriens manu composi

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
1. 2. Gr. Και μη είσπορεύεθω πάσαν ώeαν εις το άγιον verò in quo fors transmiffionis , dimitti in desertam , ut
ECώλεegν τε καλαπετάσματος , εις πρόσωπον το έλας κρίκ, accipiat popali iniquitates , vel alicujus peccatoris : & l. de

Tob. c. 20. to. 1. col. 616. f. Unam Deo facies, alteram *. 3. Sic apud Hieron. primò , Cùmque voluerit intrare, transmissori. August, locut. 40. de Levit. col. 355. d. deinde , offerat vitulum , &c. ut sup. Hesych. in Levit. loquitur de eodem birco , quem emissarium vocat. Vide 16. col. 120. a. habet , de vitulo ex bubus illis operato infra , ad $.21. Hesychius in Lev. 16. col. 122. a. pro riis inftitie. Graec. Ουτως είζελεύσεται 'Ααρων εις το άγιον eo quod legitur in Vulg. ( ¥. 10.) Et emittet eum in solia α μέχω εκ βοών περί αμαρ7ίας , και κριον εις ολοκαύτωμα. tudinem , ait LXX. habere : Portabit hircus fuper fe nomina Sic intrabit Aaron in fanétum : in vitulo ex bobus pro pec eorum in terram solitariam. His omnibus ita respondent cato , Es arietem in holocauftum.

Greca : Και επιθήσει 'Ααρων επί τες δύο χιμάρες κλήρες W. 5. Hæc memoriter relara videntur ab Hieronymo , κλήρον ενα τω Κυρίω , και κλήρον ενα τα αποπομπαίω. Και nam Grace ita : Και παρα της συναγωγής των υιών Ισραήλ προσάξει 'Ααρών τον χίμαρον εφ' ον επήλθεν επ' αυτόν ο κλήλήψεται δύο χιμάρες εξ αιγών περί αμαρ7ίας , και κριον ένα ρος τω Κυρίω , και προσοίσει περί αμαρ7ίας. Και τον χίμαρον eis Orcx.aútwua. i. e. Et à synagoga filiorum Ifraël accipiet εφ' ον επήλθεν επ' αυτόν ο κλήρος τε αποπομπαίε , σύζει αυduos. hircos ex capris pro peccato, o arietem unum in ho τον ζων7α έναντι Κυρίε , τε εξιλάσαθαι επ' αυτέ, ώςε αποσlocaretum.

τείλαι αυτον εις την αποπομπήν, και αρίζει τον εις την έρη*¥. 8..... 10. Tres verficulos istos narrando fic reddit Ambrof. epist. 67. to. 2. col. 1059. e. Legis duos hircos: . 12. Grαc. Και πλύσει τας χείρας θυμιάμαλος και συνtinum in quo fors Domini , alterum transmissionis : illum in férews realūs , j Colcsa fototeegi 78 xalametáqualos. 9.140 fors Domini , offerri atque immolari pro peccato ; illum

122. g

&c.

por.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
tum thymiama in incensum , ultra veluin intra- teriora velaminis :
bit in sancta :

13. ut pofitis fuper ignem aromatibus , ne-
bula eorum & vapor operiat oraculum , quod
eft fupra testimonium , & non moriatur.

14. Tollet quoque de sanguine vituli , & al 14..... asperger digito suo super propitiatorium Hesych. 123.9. ti
perget digito septies contra propitiatorium ad ad orientem, ante faciem propitíatorii asperger
orientem.

septies digito suo.
IS. Cumque mactaverit hircum pro peccato
populi , inferet sanguinem ejus intra velum, fi-
cut præceptum est de fanguine vituli, ut afper-
gat è regione oraculi,

16. & expiet sanctuarium ab immunditiis fi 16. & exorabit pro fan&tis ab immunditiis fi- Aug.quajt. 53. in liorum Israël, & à prævaricationibus eorum, liorum Ifraël, & ab injustitiis eorum , & de om- Levit

. '513. 6. d. cun&tisque peccatis. Juxta hunc ritum faciet ta- nibus peccatis eorum : & ita faciet tabernaculo 514.6. bernaculo testimonii, quod fixum est inter eos testimonii, quod creatum eft in eis in medio imin medio sordium habitationis eorum,

munditiæ eorum.

VULGATA NOVA. Luc. I.

17. Nullus hominum fit in tabernaculo , quando 18. Cùm autem exierit ad altare quod coram 10. pontifex sanctuarium ingreditur , ut roget pro fe & Domino est , oret pro se, & fumptum sanguinem vi

pro domo fua , & pro universo cætu Israël , donec tuli atque hirci fundat super cornua ejus per gyrum :
egrediatur,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 19. aspergensque digito septies, expiet , & 19. & asperget super illud de fanguine... & Aug. ibid. fan&ificet illud ab immunditiis filiorum Ifraël. mundabit illud, & sanctificabit ab immunditiis

filiorum Ifraël. 20. Poftquam emundaverit sanctuarium, & 20. Definietque exorans sandum, & taberna- Hesych. in Levit. tabernaculum, & altare , tunc offerat hircum culum testimonii, & altarium, & pro sacerdo- 124. c.f. viventem :

tibus purgabit : 21. & pofita utraque manu super caput ejus, 21..... & emittet in manu hominis parati in ere Aug. Locut. 40. confiteatur omnes iniquitates filiorum Ifraël, & mum.

de Levit. 355.6. universa deli&ta atque peccata eorum : quæ imprecans capiti ejus , emittet illum per hominem paratum, in desertum.

VULGATA NOVA. 22. Cùmque portaverit hircus omnes iniquitates 23. revertetur Aaron in tabernaculum teftimo. corum in terram folitariam , & dimissus fuerit in de- nii, & depofitis vestibus , quibus priùs indutus erat

cùm intraret sanctuarium , relictisque ibi, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. $. 14. Eadem sunt in Græco, deleto fuo , post utrum $. 19. Hunc versiculum ita confecimus ex ipfismet Aue que digito , & addito ato aivalos, de sanguine , ad gustini verbis , qui ait loco cit. Hoc dicit de aliari , quod vocem fepties.

a per fone sanguinis mundaret illud facerdos , fanctifica. 16. Similia Græcum habet , præter duo , scilicet , ret ab immunditiis filiorum Israel. In Græco lic : kopa

ärer , fanctum , loco pro fanitis , & nepi Tacor , pro νει επ' αυτό από το αίματος τω λακτύλω επτάκις, και καθαomnibus, loco 8 de omnibus. Ac in Ms. Oxon. legitur , ριεί αυτό, και αγιάσει αυτό από, &c. ut fup. Tepi Troy1w, pro fanctis, ut sup. non tò äzcov , & apud V. 20. August. quæst. 54. in Levit. col. 514. d. les August, infra constanter , de omnibus, non, & de omnibus ; git : Et perficiet exorans (andtum. Græc. Kai curistboen de his autem ita disserit S. Doctor loco cit. Quid eft quod, sæsxóuevas te aylor, reliqua ut in Lat. fup. cùm præciperet quomodo intrare deberet facerdos summus in X. 21. Hæc ultima verba similiter habentur Græcè. Eafan&um , quod eft intra velum, ait inter cætera : Et exo dem etiam & feqq. respiciebat Tertullian. I. contra Jud. rabit pro fanctis, &c. Quomodo ergo pro sanctis , fi ab C. 14. P. 148. b. cùm dicebat : Duorum bircorum , qúi jeimmunditiis filiorum Ifrael, & ab injustitiis eorum de junio offerebantur , faciam interpretatior.ein.... i aies quia omnibus peccatis corum ? An quia non ait , pro immun dem 88 confimiles , propter eundem Domini coi.Ipeit!

...... diriis filiorum Israël , fed ab immunditiis , &c. & infra : Unus eorum circumdatus coccino , maledi&us & consputaDe omnibus peccatis eorum id eft, quæ injuftitia venie tus, & convulsus, compunctus à populo , bani de omnibus peccatis eorum. Et poft pauca : Exorabit, tem abjiciebatur in perditionem ..... Alter vero pre diluis non poteft accipi , nifi quod alio derbo dicitur , propitia oblatus , & facerdotibus tantùm templi in pabrilum darasa bit. Unde es propitiatorium vocatur , quod alii exorato Similiter Auguft. quæft. 55. to. 3. 514. d. 1cq. De duorium interpretati funt ; Græcè autem dicitur inasúexcr. Et bus hircis , inquit , uno immolando ,5 alio in defertum quod hoc loco Latinus ait

pro

sanctis, Græcus dimittendo , quem amoroutaior vocant , folet esse discephabet effináletal, quod non intelligitur , nifi pro peccatis. tatio , & à quibufdam ille immolandus in bono accipitur ; Item infra : In quodam Græco invenimus & exorabit ille autem dimittendus in malo. Non tamen iste sensus ideo, sanctum, non pro sanctis , ad illud quidem sanctum , go confirmandus eft , quia bomo in cujus manu in eremum nere neutro, id efl, cyrore nam poffet intelligi, exora

bircus dimittitur , cùm redierit , lavare jusius est vestimene bir sanctum Deum , & nulla effet quæstio : quomodo autem ta fua , corpus suum aquâ , $ fic ingredi in caftra , pollit intelligi , exorabit hoc sanctum , difficile eft dicere ; tanquam ex hoc fit indicium cur in mala fit ille hircus acnifi fortè illud fanctum , quidquid eft quod Deus eft ; quia cipiendus, à cujus contagione homo abluendus eft : fic enim es Spiritus fan&us , qui utique Deus eft, neutro genere

Græ dicit abluendum , & qui alterius hirci , vitulique acceperit dicitur , tò Ave Ma árov. Et fortè hoc est , fi tamen

& extra castra combuferit ; quia ita de illo 85 de ille codex verior eft , qui emendatior videbatur εξιλάζε vitulo fieri jubet , de quorum immolatorum fanguine fit afTa árror, hoc est, Tvell na to a yov , quod Latinė ge perfo , funt pro peccatis..... Item cum conftituiffet diem nere neutro dici non poteft. Quamvis & in tribus aliis co decimum jeptimi menfis sabbato sabbatorum , quo fieret sudicibus , uno Græco , 5 duobus Latinis non invenerimus , pradicta purgatio à facerdote illo uno , qui patri fuccedit, nifi quod fupra diximus, exorabit pro sanctis, quod poteft. loquens de eodem facerdore , ait : Exorabit sanctum sancti, & fic accipi, ut non pro sandis bominibus , fed pro iis quæ &c. Vide etiam Ambrof, ep. 67. to. 2. 1039. c. & fup. fancta funt , intelligatur.

Capitul. XXVIII.

ferto,

[ocr errors]
[ocr errors]

extra ciuitd

, exorabit

CAT nes

[ocr errors]

VULGATA

NOVA.
24. lavabit carnem suam in loco sancto , indue-

carnes eorum ac fimum :
turque vestibus suis. Et poftquam egressus obtulerit 28. & quicunque combufferit ea, lavabit vefti-
holocaustum suum ac plebis , rogabit tam pro fe menta fua, & carnem aquâ , & fic ingredietur in
quàm pro populo :

caftra.
25. & adipem , qui oblatus est pro peccatis , 29. Eritque vobis hoc legitimum fempiternum :
adolebit fuper altare.

Mense feptimo , decima die mensis , affligetis animas Inf. 23.
26. Ile verò, qui dimiserit caprum emissariam, veftras, nullumque opus facietis , five indigena , five 27.28.
lavabit vestimenta fua & corpus aquâ, & fic ingre- advena qui peregrinatur inter vos.
dietur in caftra.

30. In hac die expiatio erit veftri , atque mun27. Vitulum autem & hircum, qui pro peccato datio ab omnibus peccatis vestris : coram Domina fuerant immolati , & quorum sanguis illatus est in mundabimini :

sanctuarium ut expiatio compleretur , asportabunt 31. sabbatum enim requietionis est, & affligetic Heb. 13. 11 foras caftra, & comburent igni cam pelles quám animas vestras religione perpetua. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hech, in Levit.

32. Deprecabitur facerdos quæcunque unxerit, 32. Expiabit autem facerdos , qui un&us fue: 125.66

& quicunque consummatus fuerit manus fuas rit, & cujus manus initiatæ sunt ut sacerdotio consecrare ad patrem fuum.....

fungatur pro patre suo : indueturque ftolà lia

neâ & veltibus sanctis Aug.quæft. 55. in 33. & exorabit fan&um fan&i, & tabernaculum

33. & expiabit sanctuarium & tabernaculum Levit . 514. f. 515. reftimonii, & altare exorabit , & pro sacerdoti- testimonii atque altare, sacerdotes quoque & bus , & pro omni synagoga exorabit.

universum populum.

VULGATA NOVA. 34. Eritque vobis hoc legitimum fempiternum, rum femel in anno, Fecit igitur ficut præceperat Dog at oretis pro filiis Ifraël, & pro cun&is peccatis eo

minus Moysi. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 32. Græc. 'Egizált?as o lepsus öv äv Xp CGV autor, *.33. Ita Græcè ad verbum. August, addit : Et hoc gea και ον αν τελειώσωσι τας χείρας αυ78 , Γεραλεύειν μετα τον nere neutro in Græco pofitum eft , to öylor oyix. An watépe durg, i.e. Exorabit facerdos , quem unxerint eum, fortè Spiritum sanctum jandi Dei , hoc est, to "Aysor Ilvű

quem confummaverint manus ejus ad fungendum facer- ja évit ocê ; an potiùs exorabit dictum eft, exorandorio poft patrem ejus. Vide August. fup.

do purgabit?

p.72.8." ET.

"ET

cens :

CAPUT XVI I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
T locutus est Dominus ad Moyfen, di T locutus est Dominus ad Moysen, di-
Ambr. ep.72.6.

cens : 2. 1077. b.

2. Loquere ad Aaron , & ad filios ejus, & ad 2. Loquere Aaron , & filiis ejus , & cunctis omnes filios Ifraël, & dices ad eos.....

filiis Israël , dicens ad eos : Ifte est sermo quem

mandavit Dominus , dicens : 3. Homo homo à filiis Ifraël , & à profely 3. Homo quilibet de domo Israël , fi occideAng. queft. 56. in tis qui funt appositi vobis ; quicunque occide- rit bovem aut ovem , five capram, in caftris vel Levit. i. 3. sis.b. rit vitulum, aut ovem , aut capram in caftris , & extra castra,

quicunque occiderit extra caftra
4.

& ad oftium tabernaculi testimonii non ad 4. & non obtulerit ad oftium tabernaculi tulerit.....

oblationem Domino , fanguinis reus erit : quafi fi

fanguinem fuderit, fic peribit de medio populi fui.

VULGATA NOVA. 3. Ideo facerdoti offerre debent filii Ifraël hof 6. Fundetque facerdos fanguinem super altare tias fuas, quas occident in agro, ut fan&tificentur Domini ad oftium tabernaculi testimonii , & adoleDomino ante oftium tabernaculi teftimonii, & im- bit adipeun in odorem suavitatis Domino : molent eas hoftias pacificas Domino. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hefych, in Levite 7. & non immolabunt ultra facrificia sua fu

7. & nequaquam ultra immolabunt hostias 26. a. pervacuis.....

suas deinonibus , cum quibus fornicati funt. Le

gitimum sempiternum erit illis & pofteris eorum.

VULGATA NO VA.
8. Et ad ipfos dices : Homo de domo Israël, & 9. & ad oftium tabernaculi testimonii non addu-
de advenis qui peregrinantur apud vos , qui obtule- xerit cam, ut offeratur Domino , interibit de popus
rit holocauftum five victimam ,

lo fuo.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Ita in Græco.

libet hominem videtur fignificare, id eft, ille aut ille. In 7. 2. Sic Ambrof. de Græco, verbum è verbo ; se Graco fic : AP.Spa & Becomes to your IPHATat quuntur ifta : Τετο το ρήμα ο ενετείλατο Κύeιος , λέγων· προσηλύτων των προσκειμένων α υμϊν , ός εαν σφάξη μόΧον, Hoc verbum quod mandavit Dominus , dicens : Ambr. &c. uc in Lar. Ambr. ep. 72. to. 2. 1077. b. haber : omittit, continuò nempe

addit : Homo homo , &c. Quicunque fecerit holocauftum. . 3. Priora verba de Ambrofio sunt, usque ad hoc, $. 4. Rectè è Græco. quicunque ; reliqua ex Augustino , qui etiam Locur. 41. κ.7. Grαc. Και 8 εώςεσεν έτι τας θυσίας αυτών τοίς to. 3. 355. d. legit : Homo homo filiorum Ifraël ; fed palacios, &c. addit: id eft, ex filiis Ifraël. Iftæ , inquit , repetitio quem.

: quæ

[ocr errors]

N O V A.

terra.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 10. Homo quilibet de domo Ifraël , & de

10. Et homo homo filiorum Ifraël , aut de Aug.quaft. 57. in
advenis qui peregrinantur inter eos , fi comede- proselytis qui appofiti funt in vobis, quicunque Lev.1.3. 515.c.f.
rit fanguinem , obfirmabo faciem meam contra ederit omnem fanguinem
animain illius, & disperdam eam de populo fuo, meam fuper animam quæ manducat fanguinem,

& perdam illam de populo suo ;
11. quia anima carnis in fanguine est : & ego 11. anima enim omnis carnis fanguis ejus est:
dedi illum vobis , ut fuper altare in eo expietis & ego dedi illud vobis , exorare pro animabus vef-
pro animabus veftris, & fanguis pro animæ pia- tris ; fanguis enim ejus pro anima exorabit.
culo fit.

12. Idcirco dixi filiis Ifraël : Omnis anima 12. Propterea dixi filiis Ifraël : Omnis anima
ex vobis non comedet fanguinem , nec ex ad- ex vobis non edet fanguinem ; & profelytus qui
venis qui peregrinantur apud vos.

appofitus eft in vobis, non edet sanguinem.

VULGATA
13. Homo quicunque de filiis Ifraël, & de ad- licitum est , fundat fanguinem ejus, & operiat illum
venis qui peregrinantur apud vos , fi venatione' at-
que aucupio ceperit feram vel avem , quibus vesci
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
14. Anima enim omnis carnis in fanguine 14. Anima omnis carnis sanguis ejus..... Ambr. in Luc. 171
eft : unde dixi filiis Ifraël : Sanguinem univer-

1, 1. 148 3.6 Sup. 7. sæ carnis non comedetis , quia anima carnis in 26.

fanguine est : & quicunque comederit illum , in-
teribit,

VULGATA NOVA.
15. Anima quæ comederit morticinum , vel cap- mundus fiet.
tum à beftia , tam de indigenis , quàm de advenis , 16. Quòd si non laverit vestimenta sua & cor-
lavabit vestimenta sua & semetipsum aquâ , & con- pus , portabit iniquitatem suam.
taminatus erit usque ad vesperum : & hoc ordine

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
7. 10. Ita de Græco , ad verbum. Vide sup. Not. ad tinè masculinum est : à Græco etiam abest vox, Dei , &

habetur , Tepi Tom Yuxco incor, in plurali, Ambros, 1. de
.11. Sic eft in Græco , hoc excepto , fai Tý Juoloco Noë, c. 25. to. 1. 266. c. hæc legir : Anima totius carnis
Tupid, addito post vobis, quod omilit Auguft. at paulò fanguis eft': de qua fententia Auguft. pluribus differit
infra, 516. b. id ipfum exprimit, dicens : Quid efi quod fup.
ait : Dédi vobis eum ad altare Dei , exorare pro anima ¥. 12. Ita quoque in Græco. Vidc Auguft. ibid. ad
vestra ? Ibi etiam meliùs reddit, eum , quàm illud , licet finem usque Quæstionis 57.
in Græco lit, eutò, per relationem ad alia, quod La *. 14. Itidem Græcè.

Gen. 9.

[ocr errors]

CAPUT XVIII.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
"L

Ocutus est Dominus ad Moysen, dicens :

2. Loquere filiis Israël, & dices ad 2. Loquere filiis Ifraël , & dices ad eos: Ego Lucif. Cal.I.L. cos : Ego Dominus Deus vester : Dominus Deus vefter:

pro S. Ath. 183.6. 3. juxta consuetudinem terræ Ægypti, in qua 3. secundùm studia terræ Ægypti, in qua inhabitastis, non facietis : & juxta morem regionis habitaftis in ea , non facietis : & fecundùm studia Chanaan, ad quam ego introducturus sum vos, terræ Chananæorum in quam ego induxero vos non agetis , nec in legitimis eorum ambulabitis. ibi , non facietis , & in legitima eorum non

ambulabitis. 4.

Facietis judicia mea , & præcepta mea 4. Judicia mea facietis , & præcepta mea culservabitis , & ambulabitis in eis : ego Dominus todite, & ambulate in eis : ego Dominus Deus Deus vester.

vester. Ezech. s. Custodite leges meas atque judicia , quæ s. Custodite omnia præcepta mea, & omnia 20. 11. faciens homo, vivet in eis : ego Dominus. judicia mea , & facietis ea ; qui fecerit ea homo, Rom.

vivet in ipsis : Ego Dominus Deus vefter. 10.5.

6. Omnis homo ad proximam fanguinis sui non accedet, ut revelet turpitudinem ejus : ego Dominus.

7. Turpitudinem patris tui & turpitudinem 7. Turpitudinem patris tui & turpitudinem Aug.quaft. 58.ip matris tuæ non discooperies : mater tua est : non matris tuæ non revelabis : turpitudo enim eorum Levit, i. 3. 517.be revelabis turpitudinem ejus.

est.....
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 2. Ita è Græco ad verbum.

*. S. Græc. Kai qurážedts , 8 custodietis ; reliqua ut
X. 3. Similia Græc. habet , præter hæc levia , nempe in Lat. fi hoc excipias , à Toucas, qua fi fecerit ; at in
Aiyun78, Ægypti , absque voce , terra , sed in Ms. Oxon. edit. Compl. ó pocoas, qui fecerit , ut fup.
ac edd. Ald. & Compl. additur , rūs rns. Item loco Cha .7. Eadem sunt in Græco, excepto hoc ult. turpitu-
nanæorum , legitur , Xavaću, & pro induxero , cicáyw, do enim eorum eft , quod abost. Norant BB. nostri, hujus
induco, & pro in legitima , rois vonios , vel cum M. fententiæ loco, legi in Mss. August. turpitudinem eorum;
Alex. & Compl. cv tois ropinois, in legitimis.

sed addunt neutram lectionem convenire cum Scripturæ
8.4. Ita in Græco, exceptis duobus his , qurážeuts, textu , ubi poft hoc , non revelabis , proximè fequitur ;
και πορεύεθε , cuftodictis 5 ambulabilis, pro cofodite και μίλαρ γάρ σε εσίν , εκ αποκαλύψεις την αχημοσύνων αυτής
ambalato; in Mí, Alex, wopeu Cous

mater enim tua eft ; non revelabis turpitudinem ejus, Prio.

Gal. 3.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »