Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

. Cap. VII. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Aug.quaft. 39. 6..... in loco fanéto edent ea.....

in

6. Omnis masculus de sacerdotali genere , ,'08, ,

loco sancto vescetur his carnibus, quia sanctum

sanctorum est, Idem quaft. 20.

7. Quomodo quod pro peccato, ita & id quod 7. Sicut pro peccato offertur hoftia , ita & 496.4, pro delicto : lex una est eorum.

pro deli&o : utriusque hostiæ lex una erit : ad

sacerdotem , qui eam obtulerit, pertinebit,

ν τ LG ATA Nov Α. 8. Sacerdos qui offert holocausti vi&timam, ha 10, sive oleo conspersa , sive arida fuerint , cuncbebit pellem ejus.

tis filiis Aaron , mensura æqua per singulos dividetur, 9. Et omne sacrificium similæ , quod coquitur in 11. Hæc eft lex hostiæ pacificorum quæ offertur clibano , & quidquid in craticula , vel in fartagine Domino. præparatur, ejus erit sacerdotis à quo offertur : VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hefych, in Levit. 12..... & similam conspersam oleo , in colly 12. Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, 7. 77.g.ba ridis panum azymorum :

offerent panes absque fermento conspersos oleo, & lagana azyma uncta oleo, coctamque simi

lam, & collyridas olei admistione conspersas : 13: offerét munera super altare laudationis fa

13. panes quoque fermentatos , cum hostia lutaris :

gratiarum , quæ immolatur pro pacificis : 14. & offeret de omnibus muneribus suis lau

14. ex quibus unus pro primitiis offeretur dationem Deo ; facerdoti profundenti fanguinem Domino , & erit facerdotis qui fundet hostiæ falutaris illius erit :

sanguinem : 15. & carnes sacrificii laudis falutaris ipsi 15. cujus carnes eadem comedentur die, nec erunt, & in quacunque die donabit, comedetur ; remanebit ex eis quidquam usque manè.

non relinquent ex eo usque manè. Aag. Locut, 12. 16. Et fi votum, aut voluntarium facrificave

16. Si voto, vel fponte quispiam obtuleric 353.b.

rit donum suum , quacunque die obtulerit facri- hostiam, eâdem fimiliter edetur die : fed & fi ficium, edetur crastina die :

quid in craftinum remanferit, vesci licitum est :

VULGATA NOVA. 17. quidquid autem tertius invenerit dies, ignis tertio comederit , irrita fiet oblatio , nec proderit ofabsumet :

ferenti : quin potiùs quæcunque anima tali se edulio 18. fi quis de carnibus victimæ pacificorum die contaminaverit , prævaricationis rea erit. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cypr. de laps.p. 19.... Omnis mundus manducabit carnem. 19. Caro, quæ aliquid tetigerit immundum ; 185.b.

non comedetur , sed comburetur igni : qui fuerit

mundus , vescetur ex ea. 20. Et anima quæcunque manducaverit ex car 20. Anima polluta quæ ederit de carnibus ne facrificii salutaris, quod eft Domini , & im- hostiæ pacificorum , quæ oblata est Domino , pes munditia ipsius fuper ipfum eft , peribit anima ribit de populis suis. illa de populo suo.

VULGATA N O V A. 21. Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel pulis suis. jumenti , five omnis rei quæ polluere poteft, & co 22. Locutusque est Dominus ad Moyfen, die mederit de hujuscemodi carnibus , interibit de popu

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 9.6. Gr. 'Ey Tomwayo Sora autá.

freiw. i. e. Et offeret super facrificium laudationis panes ex 7.7. Eadem refert August, infra, & col. 497.e. præter fimila fa&os in oleo , 5 lagana azyma un&ta in oleo , & fimia unum id, quod delet. Item infra, col. 498. g. legit: lam confperfam in oleo. Sicut quod pro peccato, ita quod pro delicto. Sic etiam in ν. 19. Gr. Επ' αρλοις ζυμίαις τρoσoίζει τα λωeα αντί Græco, præter hoc ultim. Štwig te tūs Tamperelas, ita & éri to Cię airéCews owinpit. i. e. Super panes fermentatos quod delidi, nec additur eft , poft una. Quærit hic Aug. offeret munera Jua super sacrificio laudationis falutaris. Inter peccatum & delictum qua fit differentia ; quoniam , in 8. 14. Gr. Και αροράξέν από πάντων των δώρων αυτε, quit , fi nulla effet, nullo modo diceretur : Quomodo quod" apalpena Kupiw, twitpei, &c. ut in Lat. excepto uno, ava pro peccato , ita & pro delicto : & poft pauca: Fortalis , TW, illi , loco illius , ante crit : vox autem laudationem, quæ inquit , peccatum eft perpetratio mali ; delitum autem defer- legitur fup. erratum fortè librarii est imperiti , qui scripsit sio boni ; ut , quemadmodum aliud eft declinare à malo , aliud laudationem , loco demtionem , quâ nimirum Auguft. redfacere bonum..... ita aliud fit declinare à bono , aliud facere dere folet Græc. cipaipena. malum ; & illud deli&tum , hoc peccatum ft : & infra : Græ #. 15. Eadem leguntur Græcè, nisi excipias unum, ci, inquit, duo nomina ufitata buic pefti impofuerunt : nam dwpeita!, donum offertur , loco donabit. deli&um apud eos , & capárlwpea dicitur , & aangeplézerce, V. 16. Gr. Kai écon su xa , fxecior fucián to tãogy Ifo ipso quippe loco Levitici , rampértice eft..... Tauppé- avrę, är nijeépą tregcayáin túr fucíar avro, Bw.guletas ģ dela autem fimile nomen eft negligentia , nam Græcè negli tņi avpior. i. e. Et si votum fuerit , aut voluntarium

facrifsgentia , cuéreia dicitur , quia curæ non eft, quod negligi- cet munus suum, quacunque die obtulerit facrificium fuum , Tur..... & Fargepléngla , quafi præter curam..... Hinc 65 qui edetur & crastina die : addit Auguft.ibid. Craftina die, pro dam noftri , inquit, puérdar, non delictum, fed negli- eo quod eft poftera die ; unde alii , altera die, interpretats gentiam interpretari maluerunt..... Peccatum verò unde fit sunt. dictum , quod Græcè defcplia dicitur in neutra linguá W. 19. Similiter habet S. Pacian. paræn. ad pænit. cola mibi interim occurrit. Potest etiam videri illud effe delidum 316.a, In Græco , fãs xalapos párea xpéa. Omnis mun. quod imprudenter , id eft ignoranter ; illud peccatum, quod dus manduc.carnes. ab fciente committitur , &c.

*. 20. Sic iterum habet Cypr, I. 3. Testim. p. 326. C. *. 12. Grec. Και «ροζοίσει επί της θυσίας της ανέσεως excepro uno , anima autem , loco & anima. In Græco etiam äptus ex oeui Sanews Na TETOVås i fraio, aj nobyava asu- 'H de fuxo , in edit. tamen Ald. Kai vj fegn, Græc. Na obcaxexeronére á fraico , a ospidami atequeseménu à addit, is é a cárnostè Târ upswv , &c, ut in Lat, Auctor

cens :

Levit. 498.g. & à fera capto

suo.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
23. Loquere filiis Israël : Adipem ovis , & 23...... Omnem adipem boum, & ovium , & Aug.quaff. 21. in
boyis, & capræ , non comedetis.

caprarum , non edetis.
24. Adipem cadaveris morticini , & ejus ani 24. Et adeps morticinorum, & à fera
malis quod à bestia captum est , habebitis in va rum , fiet in omne opus, & cibo non edetur:
rios ufus.

25. Si quis adipem , qui offerri debet in in 25. Omnis qui ederit adipem à pecoribus, quæ
censum Domini, comederit , peribit de populo offeretis ab eis hoftiam Domino, peribit anima

illa de populo suo.
VULGATA

NOVA.
26. Sanguinem quoque omnis animalis non sume- bit de populis suis.
tis in cibo, tam de avibus quàm de pecoribus, 28. Locutusque est Dominus ad Moyfen , di-
27. Omnis anima , quæ ederit sanguinem , peri- cens :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
29. Loquere filiis Ifraël , dicens : Qui offert 29. Et filiis Ifraël loqueris, dicens : Offerens Hefych. in Levit. %.
vi&timam pacificorum Domino , offerat fimul & facrificium falutare Domino, offeret munus suum 80, a, bor.
sacrificium , id eft , libamenta ejus :

Domino de sacrificio falutari ejus :
30. tenebit manibus adipem hostiæ, & pec 30. manus ejus offerent exta Domino ; offe-
cusculum : cùmque ambo oblata Domino conse- ret adipem qui est super peausculum , & pinnam
craverit, tradet sacerdoti

jecoris : & offeret ea, ut imponatur in conspec

tu Domini.

VULGATA NOVA.
31. qui adolebit adipem fuper altare , pe&tuscu 35. Hæc est un&tio Aaron & filiorum ejus in cæ-
lum autem erit Aaron , & filiorum ejus :

remoniis Domini , die qua obtulit eos Moyses , ut
32. armus quoque dexter de pacificorum hoftiis facerdotio fungerentur ,
cedet in primitias sacerdotis.

36. & quæ præcepit eis dari Dominus à filiis If=
33. Qui obtulerit fanguinem & adipem , filiorum raël religione perpetua in generationibus fuis.
Aaron , ipfe habebit & armum dextrum in portione 37. Ifta est lex holocausti , & facrificii pro peca
sua.

cato atque delicto , & pro consecratione & pacifico-
34. Pectusculum enim elevationis , & armum fe- rum victimis :
parationis tuli à filiis Israël de hoftiis eorum pacifi 38. quam constituit Dominus Moysi in monte
cis, & dedi Aaron facerdoti , & filiis ejus lege per- Sinai, quando mandavit filiis Ifraël ut offerrent obla-
petua, ab omni populo Ifraël.

tiones suas Domino in deserto Sinai.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
lib. de aleat. apud Cypr. p. 494. fic legit : Omnis vir man 502. a. hæc habet : Si quisque obtulerit facrificium falutaris
ducans carnem facrificii, s immunditia ejus fuper ipsum, sui. Vide Not. seq.
pereat anima illa de populo meo. S. Pacian. paræn. ad pænit. . 30. Eadem sunt in Græco , nisi excipias vocem exta;
col. 316. d. Et anima quacunque contigerit de carne facrificii pro qua , Tà xapteópala , quod Nobilius vertit boftiam. In
Salutaris , immunditia fuper illa eft, pereat anima illa de Græco non reponitur offeret , poft Domino , nec etiam ,
populo. Grαc. απολείται και ψυχή εκείνη εκ τ8 λαξ αυτής. post jecoris ; loco verò ut imponatur, habetur, cse é 17.0éroes
. 23. Iridem Græcè.

dóna, ita ut imponatur donum. His & feqq. alludit Aug.
. 24. Similiter in Græco, nisi excipias unum, els Bpcom quæst. 22. in Levit. col. 499. c. dicens : De facrificiis falu-
61, in escam , pro cibo ; at in edir. Compl. legitur fpeéserotaris iterum admonet , & dicit eum , qui offert donum sacri-
August. infra col. 499. a. ait: Quafieramus quid de adipe ficii salutaris sui , pectusculum, brachium sacerdotibu's dare
fieret, quem vetuit in escam venire. Vide Capitul. 8. sup. debere , ita tamen ut adeps pe&ufculi offeratur Domino cum

Ý.25. Græc. Nãs o f'wv (editt. Ald. & Compl. é' dior) pinna jocineris. In Græco eriam sequuntur ista : Kai ivoide
σέαρ από των κτηνών ,ών προσάξ4 ( edit. Αld. προσάξετε και απ’ ο ιερεύς το τέαρ επί τη θυζιας ηρία έσαι το ευθύνιον 'Αα-
αυτών κάρπωμα Κυρίω, απολείται , &c. ut in Lat. ρων , και τους υιούς αυτέ. Και τον βραχίονα τον δεξιον διώσετε

*.29. Similia in Græco, exceptis levibus his , 67mpio epaipska TV ispsi, &c. i. e. offeret facerdos adipem lieper
oped.... To this busias iš cw7npix; falutaris , afferet..... 5 altare : 8 erit peitufculum Aaron & filiis ejus. Et brachium
de sacrificto salutaris, loco falutare Domino, offeret... de dextrum dabitis demtionem facerdoti, &c.
facrificio falutaris ejus. August. quæft. 26. in Levit. col.

0

[blocks in formation]

"L Ocutufque Dominus ad imorfem, dicens : bernaculi.

840. 13.

Exod.

2. Tolle Aaron cum filiis suis, vestes eo 4. Fecit Moyses ut Dominus imperaverat. Con29. 35. rum, & un&ionis oleum, vitulum pro peccato , duos gregataque omni turba ante fores tabernaculi, arietes, canistrum cum azymis,

s. ait : Iste est fermo , quem juffit Dominus fieri.
3. & congregabis omnem cærum ad ostium ta-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Statimque obtulit Aaron & filios ejus, 6. Et applicuit Moyses Aaron & filios ejus, Hieron. epist. ad
Cumque lavisset eos,
& lavit eos aquâ :

Marcell. t. 2. po
7. vestivit pontificem fubuculâ lineâ, accin 7. & vestivit eum tunicâ , & cinxit eum zo- 614.6.
gens eum balteo, & induens eum tunicâ hya- nâ, & vestivit eum subtunicali , & impofuit ei
cinthinâ, & desuper humerale imposuit, superhumerale :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.6. Icidem Græcè, nifi quòd pro applicuit , legitur Todútur , cujus loco posuimus , subtunicali, ex hoc
aegsüveyne , quasi obtulit. In edit. Ald. & Compl. habetur, nempe quod Hieron. addit ibid. Et veftivit eum interdútur,
megbúvayé , admift, adduxit. Vide fup. Capitul. x. quod nos fubrunicalem, five tunicam , qua fubtus veftitus
7.7. Similiter exstar in Græco , nisi excipias vocem eft

eft , poffumus interpretari, Loco verò sterd útwr , quod

fuas,

rat ei.

NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Hieron, ubi fup. 8. & cinxit eum fecundùm facturam superhu 8. quod astringens cingulo aptavit rationa
Hefych.in Levit. 8. meralis, & constrinxit eam in ipso..... & impo- li, in quo erat Doctrina & Veritas.
82.g.b.

suit super logium Ostensionem & Veritatem.
9. Et posuit super caput ejus mitram..... 9. Cidari quoque texit caput : & super eam,

contra frontem, posuit laminam auream conse-
cratam in sanctificatione , ficut præceperat ei Do-

minus.

VULGATA NOVA.
10. Tulit & un&ionis oleum , quo linivit taber- fundamenta ejus.
naculum cum omni supellectili sua.

16. Adipem verò qui erat super vitalia, & reti-
11. Cùmque fan&tificans afperfiffet altare septem culum jecoris , duosque renunculos cum arvinulis
vicibus , unxit illud , & omnia vasa ejus , labrumque suis , adolevit super altare :
cum basi sua sanctificavit oleo.

17. vitulum cum pelle & carnibus , & fimo, creEccli. 45. 18.

12. Quod fundens super caput Aaron, unxit eum, mans extra castra , ficut præceperat Dominus. & confecravit :

18. Obtulit & arietem in holocaustum : super cu-
13. filios quoque ejus 13... 1 4... 15. Vide Not. jus caput cùm imposuissent Aaron & filii ejus ma-
oblatos vestivit tunicis li-

nus suas,
neis, & cinxit balteis, imposuitque mitras , ut jusse 19. immolavit eum , & fudit sanguinem ejus per
rat Dominus,

circuitum altaris.
14. Obtulit & vitulum pro peccato : cùmque su 20. Ipsumque arietem, in frufta concidens , ca-
per caput ejus posuissent Aaron , & filii ejus , manus put ejus , & artus, & adipem adolevit igni ,

21. lotis priùs intestinis & pedibus : totumque fi-
15. immolavit eum , hauriens sanguinem, & tinc- mul arietem incendit fuper altare , eò quòd efiet ho-
to digito , tetigit cornua altaris per gyrum : quo ex-

locaustum suaviffimi odoris Domino, sicut præcepe-
piato & fanctificato, fudit reliquum fanguinem ad
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hefcb, in Levit. 22. Obtulit Moyses arietem fecundum explica 22. Obtulit & arietem fecundum , in conse-
84.
tionis.....

cratione sacerdotum : posueruntque super caput

ejus Aaron & filii ejus manus suas :

VULGATA
23, quem cùm immolasset Moyses, sumens de lyridam conspersam oleo, laganumque posuit super
sanguine ejus , tetigit extremum auriculæ dextræ Aan adipes, & armum dextrum,
ron, & pollicem manus ejus dextræ , similiter & 27. tradens fimul omnia Aaron & filiis ejus. Qui
pedis.

poftquam levaverunt ea coram Domino
24.
Obtulit & filios Aaron : cùmque de sanguine

28. rurfum suscepta de manibus eorum , adolevit
arietis immolati tetigisset extremum auriculæ lingu- fuper altare holocausti, eò quòd consecrationis effet
lorum dextræ , & pollices manus ac pedis dextri, oblatio , in odorem suavitatis , facrificii Domino.
reliquum fudit super altare per circuitum :

29. Tulitque pectus 29..... Vide Not.
25. adipem verò, & 25..... 26. Vide Not. culum , elevans illud co-
caudam , omnemque pin-

ram Domino , de ariete confecrationis in partem
guedinem quæ operit intestina , reticulumque jecoris, fuam , ficut præceperat ei Dominus,
& duos renes cum adipibus suis & armo dextro se 30. Assumensque unguentum , & sanguinem qui
paravit.

erat in altari , aspersit super Aaron & vestimenta
26. Tollens autem de canistro azymorum , quod ejus, & super filios illius ac vestes eorum,
erat coram Domino , panem absque fermento , & col-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 13. 31..... Coquite carnes in atrio tabernaculi ter 31. Cùmque fan&tificaffet eos in vestitu suo,
de Levit. 353.b.' timonii in loco fancto, & ibi edetis eas : & pa- præcepit eis , dicens : Coquite carnes ante fores

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Martianæus noster affirmat in quindecim Mss. codd. legi, cens : additum est autem , effundendum sanguinem ad basem
Grecum nunc habet, υποδύτην, cum feqq. και επέθηκεν επ' altaris ; non dixit , ad bafem ejus , tanquam neceße fuisset
αυτόν. Αt in Mt. Αlex. επενδύτην , και επέθηκεν αυτώ, ut illud altare accipere , cujus cornua fanguine tetigisset , &c.
sup. apud Hieron. Hesychius in Levit. 8. col. 81. h. cadem Similiter in Græco : Kai influxsy 'Aapir sj oi vie av og tàs
fic reddit : Et induit eum tunicam , S pracinxit Zonam , 8 xsięges & i tùy xepargir tê ] 8 7ộ tūs apceptias. Kai éopa-
vestivit illum hypodytin , & pofuit fuper illum epomidem. ξεν αυτόν και έλαβε Μανοής από το αίματος, και επέθηκεν επί

*. 8. Priora ista , & cinxit , &c. usque ad hoc, in τα κέeαλα τε θυζιας κρίκ κύκλω το δακτύλω..... και το αίμα
posuit, fumpta sunt ex Hieronymo, quorum loco Hesych. EX SEV fri tür Boeoer of lucias upíx', &c.
habet : Et cinxit illum fecundùm aditum epomidis , & cons- . 22. Græc. Kal apochyaye Mwoñs Tor xerò, tòr
trinxit illum ad eam , & impofuit , &c. ut sup. Græc. Kai TE@91 recór TEXEICÓWEWS. i. e. Et adduxit Moyses arietem , arie-
συνέζωσεν αυτόν κατα την ποίησιν της επωμίδος , και συνέσφιγξεν tem illum fecundum confummationis.
αυτόν ά αυτή. Και επέθηκεν επ' αυτήν το λογείον, και επέθηκεν Ť.25. Hesych. in Levit. 8. col. 85. a. ad hæc Vulgatæ
επί το λογείον την δήλωσιν , και την αλήθειαν.

verba ; adipem verò 86 caudam , &c. ait pro canda , XXX,
7.9. Græc. Kai émeOnxe tú mítese mi thu xspaanir ovo lumbum, (Gr. our) pro inteftinis , ventriculum (Gr.
T8, kc.

xoiríar ) so pro reticulo jecoris , pinnam bepatis, ( Tör ao còn
*¥. 13..... 14..... 15. His alludit August. quæst. 23. in TÔ 17a7c5) edidisse.
Lev. col.

499. e.
dicens : Quando narravit Scriptura quem-

.26. Hefych. ibid. fic pergit : Pro canistro azymortem,
admodum ea quæ præcepit Dominus , gefta funt erga Aaron & quod habet Vulg. LXX. canistrum confummationis , edidea
filios ejus , dicitur oblatus vitulus pro peccato. Græc. Kai runt. Gr. απο τε και της τελειώσεως.
we9οήγαγε Μωυσής τες υιες 'Ααρων , και εν συζεν αυτές χιτω . 29. Helych. ubi fup. ad hoc Vulgatæ : de ariete con-
res..... Kai mogoújaye Mwu cūs tov nóg on top tepi rüs fecrationis , ait, LXX. edidiffe , confummationis in partem
este optics, Subinde August

. Poftea verò quando sanctificatur suam : attamen Græcè nunc legitur fimpliciter , áno Ty"
Aaron , de afperfione sanguinis contra velum nihil dictum esti reiš rūs terEIL'CEWS, absque hoc, in partem suam.
de cornibus autem altaris dictum eft, fed non additum eft , ina 7. 31. Eadem leguntur Græcè ad verbum , præter ult.

[ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQU AS tabernaculi, & ibi comedite eas : panes quoqué nes, qui sunt in canistro confummationis, quo Aug. abi fup.

confecrationis edite , qui politi funt in canistro, modo præceptum eft mihi , dicens : Aaron & Exod, ficut præcepit mihi Dominus , dicens : Aaron & filii ejus edent eam: 29. 32. filii ejus comedent eos : * 30.

32. quidquid autem reliquum fuerit de carne 22.

& panibus, ignis abfumet. 40. 9.6 inf. 24.

3 3. De oltio quoque tabernaculi non exibi 33..... usque ad diem completionis quinqua- Hesych. in Levit. &. 9.

86.d.g.
tis feptem diebus , usque ad diem quo comple- ginta dierum..... ***
bitur tempus consecrationis vestræ : feptem enim
diebus finitur consecratio :

34. sicut & impræfentiarum factum est , ut 34. in die hoc fic præcepit Dominus facere,
ritus facrificii compleretur.

ut detis pro vobis.
35. Die ac nocte manebitis in tabernaculo ob 35. Et ad oftium tabernaculi teftimonii sede Aug.quaff. 24.in
fervantes custodias Domini', ne moriamini : fic bitis septem dies , die & noçte..... ne moriami- Levit. soo.f.
enim mihi præceptum eft.

ni.....
36. Feceruntque Aaron & filii ejus cuncta
quæ locutus est Dominus per manum Moyfi.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIGUAN.
autà, vel ut in Ms. Alex.taūta, loco cam. Ad hoc au- taútn, ére7eixç?o Kúeros Tø Troñcaces cose irracota. At-
tem : Quomodo præceptum eft mibi , dicens , obfervat Auguft. pivo. i. e. Sicut fecit in die bac , qui præcepit Dominus ad
ibid. Hanc locutionem quosdam transferre nolentes , dixille: faciendum, ad depropitiandum pro vobis,
Quomodo præcepit mibi, dicens : quia hoc videtur confequens : . 35. Similiter haber Hefych. in Levit. 8. col. 86. hi
ille autem, inquit , in noftra locutionis consuetudine folæcif- Ad januam tabernaculi testimonii fedebitis , septem diebus
mus est. Gr. Öv TpÓTTOY GUITÉ TOXTal pas. Hefych. in Levit. die ac noite. Auguft. vero locut. 14. de Levit. col. 353. bi
8. col. 86. b. ad hoc Vulg. Et ibi comedite ait , LXX. constanter ut lup. Et ad oftium tabernac. tefim. fedebitis
addidiffe, in loco fan&o ; deinde fic, & panes, qui funt in feptem dies, &c. pro eo quod eft, inquit, babitabitis. Idem
canistro consummationis , edite.

observat quxst. 24. sup. & voci nocte proximè addit, ne
ν. 33. Gr. “Έως ημέeα πληρωθή, ημέeα τελειώσεως υμών moriamini ; Græcè vero, hoc habetur intermedium , φυλά-
al. vero έως μέeας πληρώσεως ημερων τελειώσεως υμών» dein- ξεθε τα φυλάγματα Κυρίε , tutodieris tutodias Domini
de c :επ7α γαρ ημέeας τελειώσει τας χείρας υμών. deinde fic: iva penh Crobavale, ut non moriamini.

¥. 34. Græc. fic pergic : Kaldtep Tointer ' tñ viképe

eas,

"F AS A aron & filios ejus , ac majores natu

87.f.

CAPUT I X.
VU I Ġ ATA NOVA.

VERS Í Ô ANTIQUA..
Ao autem I.

T fa&um eft die octavo, vocavit Moyses Aug. quaft. 25. in ses Aaron & filios ejus , ac majores natų

Aaron & filios ejus , & fenatum Ifraël , Levit. i. 3. 501.a. Ifraël, dixitque ad Aaron: & dixit ad Aaron ( Moyses :)

Hieron. l. 1. contr. Exod. 2. Tolle de armento vitulum pro peccato , 2. Tolle vitulum de bobus pro peccatis, & Pelagot. 4. 505.fo 29. I. & arietem in holocaustum , utrumque immacu- arietem in holocaustum immaculatum, & offeres latum , & offer illos coram Domino.

eos in conspectu Domini. 3. Et ad filios Ifraël loquêris : Tollite hircum 3. Et senatui Israël loquere , dicens : Accipite Aug.quat. 26. in pro peccato , & vitulum atque agnum anniculos hircum ex capris unum pro peccato , & arietem, Levit. i. 3. són.be & fine macula , in holocaustum,

& vitulum, & agnum anniculum, in holocarpo-s.

fim, fine macula
4. bovem & arietem pro pacificis : & immo 4. & vitulum á bobus & arietem in facrifi
late eos coram Domino, in sacrificio fingulorum ciuin falutaris ante Dominum, & similam conf-
įmilam conspersam oleo oferentes : hodie enim perfam in oleo : quoniam hodie videbitur Doi
Dominus apparebit vobis.

minus in vobis.
s. Tulerunt ergo cun&ta quæ jufferat Moyses S..... ante tabernaculum testimonii....i

Helych. in Levit.
ad oftium tabernaculi : ubi cùm omnis multitudo
altaret ,

6. ait Moyses : Ifte est sermo , quem præcepit Dominus : facite , & apparebit vobis gloria ejus.

7. Et dixit ad Aaron : Accede ad altare , & 7. Et ait Moyses ad Aaron : Accede ad altare, Aug. Locut, 15. immola pro peccato tuo : offer holocaustum, & & fac quod pro peccato tuo,

& fac quod pro peccato tuo, & holocaustum ; . 3.353.6.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. Ita Græcè verbum pro verbo. Addit Aug. ibid. $. 3. Ita Gr. hab. ad verbum , præter hoc, & arietem ,
Quem quidam noftri senatum interpretati funt , yeprolar quod omittit ; sola edit. Ald. addit: nej xerór. Hieron. l. 1.
Græcus habet : boc eft ergo fecutus Interpres, quia fenatus contra Pelag. to. 4. 5o5. f. fic legit : Et senioribus Ifraël
a fenio videtur didus. Non autem apte in Latino diceretur, loquere, dicens : Tollite hircum de capris unum pro peccato ,
vocavit senectutem Ifraël , pro senibus, vel senioribus ; 85 vitulum immaculatum anniculum in holocauftum.
quamvis eadem locutio esset, fi diceretur , vocavit juventu . 4. Similia prorsus in Græco , excepto uno, à bobus,
tem Ifraël, pro juvenibus : fed hoc ufitatum eft in Latina lin- quod deest ; in edir. tamen Ald. legitur j miXor ex Bowie
gus, illud autem non eft : nam boc propriè diceretur , fi di- vide lis Aug. ibid.
åretur , vocavit senectutem Ifrael. Unde quidam insolen W. 5. Grας. Και έλαβον καθο ενετείλα7ο Μωυσής απέναντι
ter putantes etiam fenatum dici, interpretati (unt ordinem ins Oxurns Tê, &c.
seniorum. Compendio tamen forfitan meliùs diceretur , vo ř.7. Sic iterum leg. August. quæst. 27. in Levit, to: 3.
cavit seniores Israël. Sic etiam legit Hieron. l. 1. contra 502. e. usque ad hoc, domo tua , nisi quòd addit , tuum
Pelag. to. 4. 5o5.f. Faltuin eft quoque die oflavo , & voca ad holocaustum ; Græcè etiam additur cão cætera ut in Lat.
vit Moyfes Aaron & filios ejus, & omnes feniores Ifraël. sup. Hier. L I.cont. Pelag. 10. 4. 5o5. f. fic habet : Dixit-

t. 2. Ita in Græco, præter feqq. rábe csaviv, fume que Moyfes ad Aaron : Accede ad altare, es fac pro peccato tuo ;
tibi , pro tolle ; item tepi ayaptias, pro peccato , non pro. at in Gr. Kaiasimoor tepi tñs dipaprias c. Subinde apud
peccatis, & seggévEyler autá, offer ea, pro offeres cos, Hefych. w Lev. 87. h. LXX. inquit, pro te ipfo, & pro doma

28.503.60

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. ubi fup. & exora pro te

& exora pro te & domo tua , & fac dona popu- deprecare pro te & pro populo : cùmque mada
li, & exora pro eis , quomodo præcepit Domi- veris hostiam populi, ora pro eo , ficut præcepit
nús Moyfi.

Dominus.

VULGATA NOVA.
8. Statimque Aaron accedens ad altare , immo- altaris circuitum :
lavit vitulum pro peccato suo:

13. ipfam etiam hoftiam in frufta concisam, cung
9. cujus sanguinem obtulerunt ei filii sui : in quo capite & membris fingulis obtulerunt : quæ omnia fu.
tingens digitum , tetigit cornua altaris, & fudit re per altare cremavit igni,
fiduum ad basım ejus.

14. lotis aquâ priùs intestinis & pedibus.
10. Adipemque & renunculos , ac reticulum je IS. Et pro peccato

IS..... 16, Vide Not.
coris , quæ funt pro peccato, adolevit super altare, populi offerens, mactavit
ficut præceperat Dominus Moysi:

hircum : expiatoque altari,
11. carnes verò & pellem ejus extra caftra com 16. fecit holocaustum,
bussit igni.

17. addens in sacrificio libamenta , quæ pariter
12. Immolavit & holocausti vi&timam : obtule- offeruntur , & adolens ea super altare , absque cæ-
runtque ei tilii sui sanguinem ejus, quem fudit per remonüs holocausti matutini,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.quaff. 27. in 18. Et occidit vitulum , & arietem facrificii 18. Immolavit & bovem atque arietem, hof-
Levit. 50 3.6. & 9. falutaris populi : & obtulerunt filii Aaron fan- tias pacificas populi : obtuleruntque ei fili fui

guinem ad eum , & adfudir ad altare in circuitu. sanguinem , quem fudit fuper altare in circuitum.

19. Et adipem qui à vitulo & ab ariete, lum 19. Adipem autem bovis, & caudam arietis,
bum , & adipem regentem fuper ventrem , & renunculosque cum adipibus fuis, & reticulum
duos renes, & adipem qui super ipsos eft, & jecoris .
pinnam quæ eft in jocinere ;

20. & posuit adipes fuper pectuscula , & im 20. pofuerunt super pectora : cùmque crema-
posuit adipes fuper altare ;

ti eflcnt adipes super altare, 21. & pectusculum, & brachium dextrum abf

21. pectora eorum , & armos dextros sepa-
tulit Aaron ablationem ante Dominum, quomo- ravit Aaron , elevans coram Domino , sicut præ-
do præcepit Dominus Moysir

ceperat Moyfes.
22. Cùm extuliffet Aaron manus fuper po 22. Er extendens manus ad populum , be-
pulum, benedixit eos. Et descendit cùm feciilet nedixit ei. Sicque completis hoftiis pro pecca-
quod pro peccato , & holocaustomata , & quæ to , & holocauftis , & pacificis , descendit.
Salutaris,

23. Ingrefli autem Moyses & Aaron in ta-
bernaculum teftimonii, & deinceps egrefli bene-
dixerunt populo. Apparuitque gloria Domini 2. Mari

omni multitudini : .484. 29.8 24. & exiit ignis à Domino, & devoravit

quæ 24. & ecce egreffus ignis à Domino, devo-
30, in Levit. 504. erant fuper altare , holocaustomata , & adipes. ravit holocauftum, & adipes qui erant fuper
.
Et vidit omnis populus , & amens factus est..... altare. Quod cùm vidiflent turbæ , laudaverunt

Dominum , ruentes in facies fuas.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Elen, ediderunt. Vide sis August. ubi sup.

ut in Latino. Augustinus ibid. semel legit , adipem. Vide
**.15..... 16. His duobus versiculis respondent ifta feqq. apud ipsum.
Augustini , quæst. 27. in Levit. to. 3. 503. b. Cum faceret *.21. Oprimè è Græco.
Aaron dona populi , qua fupra commemoravit , non omnia ¥. 22. Ita in Græco , nifi quòd loco, cùm extuliffet ,
commemorata

funt immolaia , qua fuerant prædi&a ; fed tan habetur , & Emers. Hieron. l. 1. advers. Pelag. to. 4.
tüm bircus, pro peccato , E bolocauftum , ubi tamen illum 505. f. fic hab. Rursumque elevavit Aaron manus fuas fx-
agnum non exprelke: duo verò alia qua ad sacrificia pro pec per populum , & benedixit eis ; defcenditque, cùm feciflet
cato potiùs quàm ad holocaufum pertinere diximus, tacuit , pro peccato , & holocaufto , & falutari. Vide seqq. apud
id eft, arietem , & vitulum ; nifi fortè à parte totum in- Aug. fup.
telligi voluit , ut solo capro commemorato , etiam illa subsecuta 8.24. Vix meliùs è Græco, nili hoc excipias, amens
acciperemus. In Græco fic : Kai megcúreyxe có dw@gv og fallus eft , pro quo ng feesn. Unde August. ibid. Alii In-
λας και έλαβε τον χίμαρος τον περί της αμαρτίας τ8 λα terpretes , inquit, dixerunt expavit, conantes transferre de
και έσταξεν αυτον..... και προσήνεγκε το ολοκαύτωμα, ας. Graco quod di&tum eft ile su, unde xsaois dicitur ,

quisa-
. 18. Similiter in Græco , præter vocem , populi , pro pe in Scripturis Larinis legitur , mentis excessus. Ambros.
qua , Tús og næ8, i. e. ejus qui populi.

1. 3. offic. to. 2. 133. a. hæc hab. Quia exivit ignis ad
Eadem
quoque
in Græco.

Domino, & confumphit univerfa , qua erant fuper altare ,
. 20. Græc. Kai'S TÉOuxe Tà..... arúrsyxe tè, &c. holocausta.

2. 10.

. 19.

CAPUT X.

A Preptifque Na

2.

V v L G A TA N O V A. . I..... 2. Vide Not.

eis præceptum non erat. dab & Abiu filii

Egressusque ignis à Domino , devoravit eos,
Num. 3. 4. 26. Aaron thuribulis, posuerunt ignem, & incensum de & mortui sunt coram Domino.
61.
super, offerentes coram Domino ignem alienum : quod

NOTÆ A D VERSIONEM ANTIQUA M.
**. I..... 2. Eò spectant quæ narrat August. quæst. Domino ; quod ideo non licebat , quia ex illo igne , qui dia
31. to. 3. 504. b. Pofteaquam inquit exeunte igne à vinitus in altare venerat , deinceps custodito , omnia erant
Domino , incenfi & mortui sunt filii Aaron , qui ansi sunt accendendo , quæ in tabernaculo accendi oportebat : mortuis
in batillis fuis , adbibito igne alieno , incenfum imponere ergo illis ait Moyfes : Græc, Kal na C617es oi dúo viel Aą,

1. Par. 24. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »