Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NO V A. 32. Sin autem de pecoribus obtulerit vi&timam pro 34. Sumetque sacerdos de fanguine ejus digito peccato, ovem fcilicet immaculatam ;

fuo, & tangens cornua altaris holocaufti , reliquum 33. ponet manum fuper caput ejus , & immolabit fundet ad basim ejus,

. eam in loco ubi folent cædi holocaustorum hoftiæ. VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA. 35. Omnem quoque adipem auferens , ficut 35... & fuperponet illud facerdos fuper alta- Aug. quaft. 27. it aụferri solet adeps arietis, qui immolatur pro pa- re , super holocaustoma Domini : & exorabit Levit. 6. 3. 502. gi cificis ; cremabit fuper altare in incensum Domi- pro eo facerdos pro peccato quod peccavit , & ni : rogabitque pro eo , & pro peccato ejus, & dimittetur illi. dimittetur ei.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 35. Græc. Kalinibúset avlo ó lepus, &c. ut in Lat. cabitur , placabit. Vide Auguft. quæft. 4. in Levit. col. nifi excipias verbum , faáC701, pro quo August. habet, 492. C. ubi legit , Et imponer super bolocauftoma. Item info exorabit, propriè, depropitiabit, ut Auguft. supra, i.e. depre- col. 495. d.

I.

,

S

CAPUT V.
VULGATA NOVA

VERSIO ANTIQUA.
I peccaverit anima , & audierit vocem ju I autem anima peccaverit , & audierit vo-

& audierit vo- Aug. Locut. 4. to

cem jurationis , & ipfe teftis fuerit , aut vi- 3. 351. e.f. autoconscius eft : nili indicaverit , portabit ini- derit, aut confcius fuerit : si non nunciaverit , quitatem fuam.

& accipiet peccatum. 2. Anima , quæ tetigerit aliquid immundum , 2. Anima, quæcunque tetigerit omnem rem Aug. quaft. 2: 36 five quod occifum á bestia est, aut per se mor- immundam, aut morticini , aut à fera capti im- 834; in Levito tuum, aut quodlibet aliud reptile : & oblita fue- mundi , aut eorum quæ funt morticina abomi- 490. dotijeqq rit immunditiæ suæ, rea eft , & deliquit : nationum immundarum, morticinum jumento

rum immundorum & fi tetigerit quidquam de immunditia ho 3. aut tetigerit ab immunditia hominis, ab minis , juxta omnem impuritatem qua pollui so- omni immunditia ejus, quam fi tetigerit, inquilet, oblitaque cognoverit poftea , fubjacebit de- nabitur ; & latuerit eum , poft hoc autem cognolicto.

verit, & deliquerit. 4. Anima , quæ juraverit , & protulerit labiis 4. Anima , quæcunque juraverit

distinguens lafuis ut vel malè quid faceret , vel bene , & idip- biis malefacere, aut benefacere , fecundùm omfum juramento, & fermone firmaverit, oblita- nia quæcunque distinxerit homo cum jurejuran que poftea intellexerit delictum suum , do , & latuerit eum, & id cognoverit , & pecca

verit unum ex his, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 9.1. Eadem rursus legit Aug. ad verbum , quæft. 1. in in hunc loc. 68. a. hab. ex LXX. Ab omni immunditia ejuss Levit. to. 3. 489. d. excepto uno aut , loco , ante au quam tangens, pollutus fuerit. Hieron. verò l. 1. contra Pea dierit : : at Locut. 5. constanter retinet , immo notat 88, lag. to.4. 505. d. sic: Si tetigerit aliquid immundum , quod ibi pofitum esse pro id eft. In Græco , joixéon, reliqua non liceat tangere , fecerit per ignorantiam , & poftea didisimiliter concinunt, nisi quòd detracto verbo fuerit , ha cerit , fove promiserit aliquid, fuerit oblitus , &c. Quærit berur, ü center Cúrois ev , aut vidit aut conscius fuit , hîc Auguft. Quid fit quod affidue dicit : Poft hoc autem.coabsque s', poft nunciaverit , quod tamen Ald. edit. retinet. gnoverit , & deliquerit , quaf tune fiat deli&um , cum fueUnde August, in Locut. Plus, inquit, videtur habere & ; rit cognitum : an potiùs quia nis pro cognito satisfieri non popam, co demto , integrè fequitur ; Accipiet peccatum : & q. teft ? sed non ait : Poft hoc autem cognoverit , & pænituerit 1. in Levit. col. 489. d. Hoc eft , inquit, fi non utique nun eum : quid ergo eft , Poft hoc autem cognoverit , & deliqueciaverit, accipier peccatum. Quod enim additum eft, & , locu- rit ? nifi poft cognitionem deliquerit , ut fi fciens fecerit quod tionis eft ufitata in Scripturis ; tum addit: Verùm iste fenfus faciendum non effet , tunc delicto purgatio debeatur : fed non quia obscurus est , exponendus videtur; hoc enim videtur di ita pralocutus eft. Ea quippe videtur exfequi peccata , qua ab cere , peccare hominem , quo audiente jurat aliquis falfum, ignorantibus, és per boc a nolentibus committuntur. Fortaffis Oscit eum falsum jurare , 5 tacet. Tunt autem fcit, fi ei rei ergo aliquo genere locutionis, deliquerit, di&um ef, delictum de qua juratur , teftis fuerit, aut vidit , aut conscius fuit. elle didicerit. An potiùs converfo ordine dictum eft, (quia e

*. 2. Vix à Græco differt Auguft. nisi quod Græcè ad- talia genera locutionis habet Scriptura ) quod per alia loca fie ditur exeira , voci anima, quæ tamen vox freíry deeft in milia redo ordine dicebatur ? Nam cùm alibi toties fcriptum

fity Ml. Alex. Subinde loco eorum quæ sunt morticina , legitur Et deliquerit , & cognitum fuerit ei ; hic tantum converso, fimpliciter tão Gonorea'wv , & loco morticinum jumentorum, ut dixi, ordine, prius di&um eft cognoverit , deinde & defimiliter , i twr Grmovalwr x?urwv , vel morticinorum pecorum : liquerit. Ordine autem fuo ita dici poffet : Anima quæcunque at August. infra 4 491. a. & 492. a. constanter legit mor tetigerit..... quam fi tetigerit, inquinetur ; & fi latuerit eum , ricinum jumentorum. Ea autem , inquit , (col. 491. a.) Es deliquerit , poft boc autem cognoverit. Eadem observat , quæ Græcè xtura appellantur , plerique noftrorum jumenta Locur. 6. to. 3. 351. f. interpretati funt , quod nomen in Latina confuetudine eorum 9.4. Græc. ipso initio habet , interjú dropios , anima animalium eft, quorum laboribus adjuvamur , maxime in iniqua , pro anima quacunque juraverit. Edit. verò Compla portandis oneribus , ficut funt equi , afini, muili.... Qua tuxw ħ av óubon, cum August. Item poft latuerit eum , wero Græci xtyvu vocant, tam latè intelliguntur , ut omnia , Gr. addit, apo opganger, ante oculos , quod pariter dealt prope omnia pecora isto nomine concludantur. Et ideo novo lent editt. Ald. & Compl. cum Auguft. Mox in Græco , in genere locutionis , velut axovatoueño, additum eft in Græco, f705 grão, & hic cognoverit, pro id cognoverit , ficut Auguft. immundorum, cum diceretur jumentorum ; quoniam funt ipfe legit infra , quæst. 20.498.c. ubi eadem rursus habet ftiam munda pecora , quæ xivra appellantur. Quæ autem ju quæ supra ad verbum ; demum in Græc, sic : SV Ti TýTWY menta ufus Latinus appellat , fecundum Legis distintionem, unum quiddam borum , loco unum ex bis į cætera ut in Lat. non nifi immunda sunt.

fup. Non prætermittendum eriam quod observat Aug. q. N. 3. Similicer habec iterum Auguft. Locut. 6. to. 3. 3. 491.c. de hac voce distinguens : Nam, inquit , aliduè 351. f. duobus exceptis , inquinetur , pro inquinabitur , hoc verbum ponit Scriptura , unde est illud : Reddam vora & latuit, pro latuerit. In Græco, lls y acueros Micerin,

diftinxerunt labia mea Sci.... Videtur ergo ifta i prasev avtív , quam tangendo pollutus fuerit, & latuit diftindio quafi definitio effe , quâ fecernitier aliquid à cæteris , eum : téliqua ut in Latino ad verbum. Similiter Hesych. qua folo disto non tenentur. Sic ergo accipiatur , tanquam dicas

mea , quæ

Luc. 2a

II.

69.8.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. ubi fup.

5. & confeffus fuerit peccatum , pro quo pec s. agat pænitentiam pro peccato,
cavit adversùs ipsum,

6. & offeret pro iis quæ deliquit Domino, 6. & offerat de gregibus agnam five capram ; pro peccato quo peccavit, feminam ab ovibus orabitque pro ea facerdos & pro peccato ejus : agnam, aut capram de capris pro peccato, & exorabit pro eo facerdos pro peccato, & remit

tetur illi peccatum : Ibid. 492.b.

7. fin autem non potuerit offerre pecus, offi autem non valet manus ejus quod fatis est 7. in'ovem, offeret pro peccato fuo quod pecca- ferat duos turtures, vel duos pullos columba- Inf. 12, vit, duos turtures , aut duos pullos columbinos, rum , Domino, unum pro peccato, & alterum 8. Domino, unum pro peccato, & unum in ho- in holocaustum

24. locaustoma, Hieron. 1. 1. contr. 8. & portabit ea ad facerdotem : & offeret 8. dabitque eos facerdoti : qui primum offePelag.t.4.595.d. facerdos id quod pro peccato est primum , & rens pro peccato, retorquebit caput ejus ad

penHefych, in Levit.

erumpet facerdos caput ejus à sphondylo..... nulas, ita ut collo hæreat , & non penitus ab68.

rumpatur.

9. Et asperger de sanguine ejus parietem altaris : quidquid autem reliquum fuerit, faciet distillare ad fundamentum ejus , quia pro pecca

to est. Hieron, ubi fup. 10..... & in ipfo reconciliabitur pro peccato 10. Alterum verò adolebit in holocaustum ; quod peccavit , & dimittetur ei.

ut fieri solet : rogabitque pro eo facerdos & pro

peccato ejus , & dimittetur ei,

VULGATA NOVA.
Quòd fi non quiverit manus ejus duos offerre pro peccato est :
turtures, aut duos pullos columbarum , offeret pro 12. tradetque eam facerdoti : qui plenum ex ca
peccato suo fimilæ partem ephi decimam : non mit- pugillum hauriens, cremabit super altare , in moni-
tet in eam oleum, nec thuris aliquid imponet, quia mentum ejus qui obtulerit,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hefcb, in Levit. 13. Et orabit pro eo facerdos & pro peccato 13. rogans pro illo & expians, reliquam verd

ejus quod peccavit , & dimittetur ei ; quod au partem ipfe habebit in munere.

tem reliquum fuerit , sit facerdotis..... Aug. quæft. 20. in 14. Et locutus est Dominus ad Moysen, di 14. Locutusque est Dominus ad Moyfen, diLevit. 498.6.d. cens :

15. Anima , si latuerit eum oblivione, & pec IS. Anima fi prævaricans cæremonias , per caverit nolens à sanctis Domini , offeret delicti errorem , in his quæ Domino sunt sanctificata, fui Domino arietem sine macula de ovibus, pre- peccaverit, offeret pro delicto suo arietem imtio argenti siclorum, siclo sancto,

maculatum de gregibus, qui emi poteft duobus

ficlis, juxta pondus fanctuarii : NOTÆ AD VERSION EM

VERSIONEM ANTIQUAM. tum fit : Anima quæ juraverit , definiens labiis malè facere, 7.& 8. 492. f.g. 493. d. e. aut bene facere , fecundùm omnia quæ definierit homo cum W. 7. Rectè è Græco, nisi quòd pro valet, hab. iglun, jurejurando , & latuerit eum ; id eft , nesciens faciendum effe valeat, in Mr. Alex. iqúï : subinde pro columbinos , fic: vel non faciendum, juraverit facere ; & id cognoverit , areisspar, columbarum : August. tamen infra quæft. 8. col. peccaverit unum ex bis ; five quia juravit antequam cognofce- 493. d. constanter habet columbinos. Hesych. in hunc loc. ret, five quia fecit quod juravit , & cognovit poftea quia non col. 68. e. sic : Si autem non valuerit manus ejus ad ovem, fuit faciendum , neque jurandum. Hefych. in hunc loc. col. Hieron. I. 1. contra Pelag. to. 4. 505. d. Sin autem non 68. pro diftinguens labiis, vertit feparans labris.

prævaluerit manus ejus, ut offerat ovem pro peccatis suis qui.5. Eadem iterum leg. Aug. infra , 491. e. & quæft

. bus peccavit , duos turtures ; aut duos pullos columbarum of20.498.c. In Græc. w Edyopeu Cal, g revelabit , vel con- feret Domino ; unum pro peccaro , & unum in holocauftum. fitebitur ; in Ms. verò Alex. sjefaropecon, confessus fuerit, Ideo autem , inquit August. sup. videtur dicere , unum pro ur sup. Subinde aspirov, pro quibus , non pro quo ; In Ms. peccato , alterum in holocaustoma , quoniam non offerebaautem Sar, nec non in editt. Ald. & Compl. Tepi ús. Hier. tur facrificium pro peccato , nifi cum holocausto : & infra q. 1.1. contra Pelag. to. 4. 5o5. d. fic legit: Pronuntiabit pec- 13.495. d. pro holocaustoma, leg. holocauftum. Vide etiam catum suum , in quo peccafé se perspicit

. August. sup. 491. ibid. q. 8.493. d. e. e. Peceatum , pro quo peccavit , inquit , id eft , peccatum 7. 8. Ita in Gr. excepto uno, megcéket , adducet , pro quod peccavit : locutio eft enim. Quod autem addidit, adver- offeret. sùs ipsum, quid intelligitur , nifi adversùs ipsum peccatum . το. Grec. Και εξιλάζεται ο ιερεύς περί της αμαρτίας confesus fuerit, id eft , confitendo peccatum accufaverit ? autê is, &c. ut sup.

7.6. Optimè è Græco, si excipias unum aut alterum , *. 13. Græc. Kai t'ardoso, & exorabit ; reliqua connempe loco quo peccavit , hab. is üllapis, quod peccavit; cordant , nifi quod poft vocem facerdos, deest ; addiAugust. etiam ipse infra quæst. 20. 498. c. habet : pro eo tur autem hoc, apéros tútwr, de uno horum , post peccavit ; peccato quod peccavit ; at sup. 491. e. constanter , peccato & in fine sic, és al iepei, erit facerdoti. quo peccavit : item infra , peccato additur autó, ús i pecepte, ř. 14. Ita Græcè ad verbum. fuo , quod peccavit ; quod tamen Ms. Oxon. & Compl. de MIS. Ita in Gr. ad verbum, his tantum exceptis : Yulent cum Auguft. In Ald. simpliciter , is whapte, absque xh čev acons d'usor avbm , anima quacunque latuerit eum evts. Nota insuper in omnibus Mss. Angustini non legi oblivio ; fortè Interp. Lat. leg. aúln. Item Græcè habetur sup. offeret , sed afferet , sicut & infra constanter ; in Gr. constanter , exxoias, non fponte , pro nolens , & pro ficlo simpliciter ook , feret. Hieron. l. 1. contra Pelag. to. 4. jan&o , tớ oiraw tão aylw, ficlo fantorum. August. quæste sos. d. fic habet : Et offeret Domino pro bis quæ peccavit , 5.492. c. constanter legit : Anima fi latuerit eum oblivione , agnam , five capram , pro peccato fuo quod peccavit : 8 preca &c. additque, id eft, Si oblivione fatum fuerit , ut lateac bitur pro eo facerdos fuper peccato , dimittetur ei peccatum. eum , vel eam , fi ad animam refers , quoniam eum dicendo, Observat autem Aug. sup. 491. e. ufitata locutione agnam ad hominem retulit. Animam quippe bic hominem dicit ; in feminam dici, quasi polit effe non femina ; aut capram de Græc. awtóv. Similiter Locur. 7. to. 3. 351. f. 352. d. e. capris, ficut agnam de ovibus , quafi poffit esse , aut agna nisi Non ait , inquit , Silatuerit eam , quoniam animam pro hode ovibus , aut capra nisi de capris. Vide etiam fup. quæst. mine ponit..., sed , Anima fe latuerit eum : tum addit: Hæc

cens :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fuam ,

VULG'ATA' NÖV A.

VERSIO ANTIQUA. 16. ipsumque quod intulit damni restituet , 16. pro quo deliquit, & pro quo peccavit à Aug. ubi fup. & quintam partem ponet fupra, tradens facer- fanâis , reftituet , & quintas adjicier super illud, doti , qui rogabit pro eo offerens arietem, & di- & dabit illud facerdoti; & facerdos exorabit

pro
mittetur ei,

eo in ariete deli&ti, & remittetur illi.
17. Anima fi peccaverit per ignorantiam ,' 17. Et anima quæcunque peccaverit, & fece-
feceritque unum ex his quæ Domini lege prohi- rit unum ab omnibus præceptis Domini quæ non
bentur, & peccati rea intellexerit iniquitatem oportet fieri , & non cognoverit , & deliquerit,

& acceperit peccatum fuum,
18. offeret arietem immaculatum de gregi 18. & afferet arietem de ovibus pretio-argenti
bus facerdoti , juxta mensuram æstimationemque in delictum ad facerdotem : exorabitque pro eo
peccati : qui orabit pro eo, quia nesciens fecerit: facerdos pro ignorantia ejus quam-ignoravit , &
& dimittetur ei,

ipfe non scivit : & remittetur illi,
19. quia per errorem deliquit in Dominum. 19. deliquit enim delicto delictum ante Do-

minum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM locutio terruit Interpretes Latinos , 8 noluerunt eam trans- fequentibus , inquit , masculinum intulit , dicens : Sacerdos ferre , fed ita posuerunt : Anima fi qua latuerit , & peccaverit exorabit pro eo , & dimittetur illi; quod ibi babet , non volens : cum aliud fit utique fi anima lateat, aliud fi unde apparet fcriptorem timuisse folæcismum , nec tamen peranimam lateat. Hoc autem Scriptura dicit, fi latent eam , non, severare potuiffe in genere feminino vitum evidemiâ fcriptura fe ipsa latear. In Græco antem alio invenimus : Animam fila- bujus consequentis. Vide etiam Aug. quæft. 7.493. a. tuerit ea oblivione ; in Compl. etiamnum, fær ndon duty *. 17. Eodem modo iterum legit Auguft. fup. quæst. 7. auồu. Ad hoc vero : Et peccaverit nolens à fandis Domini , ita 492. e. præter unum , non cognouerit, rurlus policum , loco disserit idem August. quæst. 6.492. d. 493. b. Videtur obf- acceperit ; at in Gr. náln, absque pronomine suum , poft curè pofitum hoc peccari genus , sed in consequentibus aperitur, peccatum ; in Ms. tamen Oxon. ac editt. Ald. & Compl. ubi dicit : Restituer illud, & quintas adjicier : ibi enim in av78. In Græco etiam fup-non legitur fecerit , sed poivosi, telligitur, hoc effe à fan&tis oblivione peccare , aliquid per obli- faciet ; at in Mf. Alex, porúcn. Item infra constanter habevionem referpare , quod debetur fandis , five facerdotibus, tur , Tosiv, facere, pro fieri. Eadem tertiò legit Aug. intra five oblationibus, vel primitiarum , vel quidquid hujusmodi. 493. a. hoc modo : Anima quacunque deliquerit , 5 feverit Demum infra quæft. 9. p. 494. d. additum esse ait, non unum , &c. at in Gr. Kaisi tug h i år dpápin, &c. Vide folum pretium , ut emptus aries offerretur , verum etiam, f- feqq. apud Aug. clorum sanctorum : ita enim dicit : Pretio argenti ficlorum x. 18. Sic iterum legit August. fup. q.7. col. 492. ę. Giclo sancto : aliquot ficlis ut ematur aries , non uno ficlo, nisi quod ad arietem , addit fine macula , juxta Gr. duwuoris voluit. Notant hic nostri BB. in editt. Aug. fic legi, argenti & infra loco pro ignorantia , hab. propter ignorantiam : in faclorum fanétorum ; sed contra fidem Mís. qui ferunt, ar Gr. wspitūs ayvoias, in cæteris fibi constat August. nec à genti fclorum fclo fancto. In Græco etiamnum ita , cipouple c- Gr. differt. Vide seqq. ibid. Χλων τω σκλω των αγίων , in Mt. Αlex. σίκλαν τε σικλ των Ť.19. Oprimé August. juxta Mr. Græc. Sar. & edir. ärlor at in editr. Ald. & Compl. orawi TW Conrw tớ ayiw, Ald. in quibus, ownerside Tanpennor, delicto delitum ; ut sup. apud August. Hesych. in Levit.col. 70. d. pro duo nam à Gr. Var. abest Tampepeaucov , ut ab Alex. @npenside. bus ficlis, quod legitur in Vulg. ait , LXX. poluille, argen- Compl. haber qupné xe.cr tampérusiv. Aug. sup. quæft. ti quinquaginta faciis, ficlo an Inarii.

7.492. e. omittit vocem delitto ; paulò verò poft, 493. b. V. 16. In Gr. non legitur secundò, pra quo, sed ó', quod; reponit , deli&to deliiium ; tum addit : Hoc quod ait , ante item pro reftituet , daction dvtó , rependet illud ; in Ald. Diminum , in his voiuit deliitum intelligi, quæ fiunt ante tamen edit. & Compl. deest duró demum pro quintos, fic , Dominum , id eft, quibus Domino in tabernaculo defervitur, ŠTITEMT Tov , fefquiquintum; cætera concordant ad ver &c. Hesych. in Levit. 5.col. 71. a. I XX, inquit , habent: bum. August. quæft. 5.492. c. retiner illud poft reftituet , Er dimittetur ei ; deliquit enim deli&tum ante Dominum. & constanter leg. quintas : & Locur. 7. to. 3.352. e. In con

"L

"ET

his :

CAPUT VI.
VULGATA NOVA.

VERSLO ANTIQUA.
Ocutus est Dominus ad Moysen , dicens : T locutus est Dominus ad Moysen , di- Aug.quafl. 20. in
cens :

Lev. t. 3. 498.c.fo 2. Anima , quæ peccaverit , & contempto 2. Anima quæcunque peccaverit, & defpiciens Domino, negaverit proximo suo depositum quod despexerit præcepta Domini, & mentitus fuerit fidei ejus creditum fuerat , vel vi aliquid extor- quæ sunt ad proximum de commendatione , aut ferit , aut calumniam fecerit,

de societate , aut de rapina , aut injuriam fecerit

aliquam proximo,
3. five rem perditam invenerit, & inficians 3. aut invenerit perditionem, & mentitus fue-
infuper pejeraverit , & quodlibet aliud ex pluri- rit de eo, & juraverit injuftè de uno ab omni-
bus fecerit, in quibus folent peccare homines,

bus quæcunque fecerit homo, ita ut peccet in
4. convicta delicti , reddet

4. & erit cùm peccaverit , & deliquerit, &

reddet
s. omnia quæ per fraudem voluit obtinere, s, rapinam quam rapuit, aut injuriam quam
Num. s. integra, & quintam insuper partem domino cui nocuit , aut commendatum quod depositum est
7. damnum intulerat.

apud eum, aut perditionem quam invenit , ab
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. Ita in Græco..

pro de eo, Tepl du Tüs , de ea ; reliqua concordant. 'Apud
#.2. Ad verbum è Gr. si unum excipias, de commen Hesych. in Levit. 6. col. 71. e. fic: Et invenerit perditionem,
datione , pro quo Græc. habet : (v naeabuxn, in depofito. Es mentietur in ea , & juraverit injuftè.
Augustino favet Capitul. iv. sup. ubi fic: de' Commendato , $.4. Similiter Græcè , excepto uno amofó, reddiderit,
Es invento, &c. Hesych. in Levit. 6. col. 71. e. eadem fic
reddit : Anima quæcunque peccaverit , & præterierit præcep ^.s. Eadem sunt in Græco , præter hoc, maextúrny ,
ta Domini , & mentiatur in proximum in depofito , aut de depofitum, loco commendatum ; additur etiam xspárasov,
focietate , aut de rapina nocuit proximum. Græc. vidíxucé te caput , ad hoc, reftituet ipfum , tolliturque ejus , poft quirre
Tor Tan Cior,
nocuit aliquid proximum.

tas ; in Ms. tamen Sar, ac editt. Ald. & Compl. legitur ,
. 3. In Græco, non invenerit , sed süper , invenit , & étíte?or avti.
Tom. 1.

Ff

pro reddar,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVAS dug, ubi fup. omni re , quam juravit pro ea injustè ; & resti

tuet ipsum, & quintas ejus adjiciet ad illud, cujus
eft, ipfi reddet, qua die convictus fuerit.

6. Et delicti sui offeret Domino arietem ab 6. Pro peccato autem fuo offeret arietem im Qvibus fine macula, pretio in quod deliquit : maculatum de grege , & dabit eụm sacerdoti,

juxta æstimationem mensuramque deli&i : 7. & exorabit pro eo facerdos ante Domi 7. qui rogabit pro eo coram Domino, & num, & remittetur illi de uno ab omnibus quæ dimittetur illi pro fingulis quæ faciendo peçcavit. fecit , & deliquit in eo.

8. Locutasque est Dominus ad Moyseng

dicens : Aug. ibid. quaft. 9.... Ifta fex holocausti : Ifta holocaustosis su 9. Præcipe Aaron & filiis ejus : Hæc eft lex 10. 494.f.

per incensionem ejus super altare totam noctem holocausti : Cremabitur in altari tota nocte usque usque in mane : & ignis altaris ardebit super il- manè : ignis ex eodem altari erit : :

lud; non extinguetur: Ibid. quafl.9.494.

10..... & auferet holocarpoma , quod con 10. vestietur tunicâ sacerdos & feminalibus sumplerir ignis, illam holocaustosim ab altari, lineis : colletque cineres , quos vorans ignis exuf

fit, & ponens juxta altare, Ibid. quaft. II.

II..... & induet stolam aliam , & abjiciet ho 11. fpoliabitur prioribus vestimentis , indus 495. a. locarpoma extra castra in locum mundum. tusque aliis , efferet eos extra caftra, & in loco

mundiffimo usque ad favillam consumi faciet. Ibid. quaft. 12.8 12. Et ignis super altare femper ardebit ab

eo,

12. Ignis autem in altari semper ardebit , 13. 495.b.

& non extinguetur ; & exuret super illud facer quem nutriet facerdos subjiciens ligna manè per
dos ligna mane, manè , & ftipabit super illud fingulos dies, & imposito holocausto , desuper
holocaustum, & fuperponer super illud adipem adolebit adipes pacificorum,
falutaris.

13. Et ignis semper ardebit super altare ; non 13. Ignis est iste perpetuus , qui nunquam extinguetur.

deficiet in altari. Aug. Locut. 9.1. 14. Ista lex facrificii , quod offerent illud filii 14. Hæc eft lex facrificii & libamentorum , 3. 352. f. Aaron sacerdotes ante Dominum.....

quæ offerent filii Aaron coram Domino , & co

ram altari.

VULGATA NO V A. 15. Tollet facerdos pugillum fimilæ, quæ conf 16. reliquam autem partem fimilæ comeder Aa. persa est oleo, & totum thus , quod super similam ron cum filiis suis , absque fermento ; & comedet in politum est : adolebitque illud in altari, in monimen- loco sancto atrii tabernaculi. tum odoris fuaviffimi Domino : VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA, Ang. Locut. 10.1. 17..... Sancta sanctorum est.....

17. Ideo autem non fermentabitur , quia pare B. 352. f

ejus in Domini offertur incensum. San&um fanc, torum erit, sicut pro peccato atque deli&to.

18. Mares tantùm ftirpis Aaron comedent illud. Legitimum ac sempiternum erit in generationibus vestris de facrificiis Domini : omnis, qui

tetigerit illa, fan&ificabitur. Aug.quæft. 14. in

19. Et locutus eft Dominus ad Moysen, di 19. Locutusque est Dominus ad Moysen, diLevit. 1. 3. 495.6. cens :

cens : NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. $.6. Sic iterum habet August. quæft. 9. p. 494. C. d. veluti eft cinis & carbo, appellavit illam holocaustofim, ejus nec aliter in Græco. Addit Auguft. Non ita diftinguendum rei nomine , quæ confumpta eft , reliquias i; fius con; umptionis eft , quafi pretio in quod deliquerit , id eft, in quod pretium appellans, deliquit ; fed fe offeret arietem, pretio offerat , id eft, emp W.11. Antecedunt ista in Gr. Kai Extú C7 Q. Tù sorgt tum ; & infra : In quod deliquit, inquit , intelligendum est, autó, Es exuer ftolam ejus ; deinde ur in Lat. sup. præter In id offeret in quod deliquit, id eft, in eam rem , propter vocem , xalaxápa wiv, loco holocar poma : ad quod Auguft.

ibid. Hoc appellat , inquit , holocarpoma , quod jam con*.7. Itidem Græcè.

crematum eft : hoc autem in illo Græco , xalaxdpt wois, legitur. .9. Græc. ipfo initio haber : "EyTein to 'Acpwr, we Quidam verò, inquit, Larini addiderunt, quod concremarum toīs urois aury, asyor Ollos o vópos tūs óroxautóosas. Pre- est , & ita interpretati funt ; Et abjiciet bolocarpoma , quod cipe Aaron , $ filiis ejus , dicens : Ista lex bolocaufti : deinde concrematum eft extra caftra in locum mundum. Io Græco, fic , aut XXQÚTWOIS , &c. ut in Lat. sup. Planius 14 d'Echoel , efferet , seu exportabit, pro abjiciet , quæ idem men effet , inquit August. ibid. fecundùm nofiræ confuetudi- sonant. nis locutionem , fs non haberet , &; nam ifta conjunčtione de . 12. Græc. tollit adverb. femper ; loco verò holocauftradła, ita fenfus contexitur : Ista holocaustolis..... usque in haber óroxaútwo:vo cætera quadrant. Tum Auguft. manè: ignis alcaris ardebit super illud ; id eft , fuper altare, ibid. Videndum eft, inquit , utrum manė, manè , quoti. &c. Idem observat Locut. 8.10. 3. 352. f. ubi eadem refere die voluerit intelligi, ut nullus dies prætermitteretur , quo quæ supra.

non inveniretur holocauftum 5 adeps jalutaris : an manè, ma. 10. Ita in Græco , prærer unum holocarpoma , pro nè, ut quocunque die imponeretur , non nifi manè impone quo, xalaxáp twoir mox August. ibid. Quid auferet , in retur. Vide plura lis ibid. quit, fi confumptum eft ? jullit enim facerdotem auferre post ¥. 13. Ita è Gr. verbum è verbo. sotius noftis ignem holocarpoma , id eft, holocauftum , quod V. 14. Græcè pro offerent , legitur apobieganty, adducent, ignis confumpferit. Tum subjungit: Quid fibi vult etiam illud absque voce facerdotes ; edit. tamen Ald. habet : vnega quod addidit, illam holocaustolim, cum boc intelligatur ho- Coisrour du tür oi vioi 'Aapor si iereis, cum Auguft. Locarpoma , quod holocaustofis ? nifi fortè illud efi verum , . 17. Sic habet Græcus , tefte Augustino , fed Græca laquod in quodam Graco invenimus: non enim ait, auferet ho cutio eft, inquit, quam noftri quidam transferre nolentes locar polim, fed auferet catacarpalim , boc eft, reliquias dixerunt : Sancta sanctorum funt. bolocaufti , quod ignis confumpfii. Has autem reliquias , ¥¥. 19..... 20. Ita in Græco , præter feqq. wegtorony

Gam rem.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 20. Hæc est oblatio Aaron, & filiorum ejus, 20. Istud donum Aaron , & filiorum ejus, Aug. ubi fup. quam offerre debent Domino in die unctionis fuæ. quod offerunt Domino in die quacunque unxeDecimam partem ephi oferent fimilæ in facriti- ris eum. Decimam partem ophi similaginis in cio fempiterno , medium ejus manè, & medium facrificium sempiternum , dimidium ejus mane, ejus vespere :

& dimidium ejus post meridiem:
21, quæ in Cartagine oleo conspersa frigetur. 21. in sartagine in oleo fiet. Confperfam of. Ibid. quap. 15. 68
Offeret autem eam calidam , in odorem fuavisi- feret eam frelá facrificium de fragmentis , facri. 16.496.a. b.
mum Domino,

ficium in odorem fuavitatis Domino
22, facerdos qui jure patri successerit, & to 22. sacerdos un&us , qui pro eo ex filiis ejus
ta cremabitur in altari.

faciet illud ; lex æterna ; omne confummabitur.
23. Omne enim facrificium facerdotum , igne 23. Et omne facrificium sacerdotis holocaufa Ibid. quaft. 17
confumetur , nec quisquam comedet ex eo. tum erit, & non edetur.

VULGATA

NOVA.
24. Locutus est autem Dominus ad Moysen, di- tiæ pro peccato : In loco ubi offertur holocaustum,
cens :

immolabitur coram Domino. Sanctum sanctorum eft.
25. Loquere Aaron & filiis ejus : Iita eft lex hof-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
26. Sacerdos qui offert , comedet eam in lo 26. Sacerdos qui imponet illud, manducabit Ibid. quaft

. it. co sancto, in atrio tabernaculi, illud.....

496. 6, d. VULGATA NOVA. 27. Quidquid tetigerit carnes ejus , fan&tificabitur. getur : quòd fi vas æneum fuerit, defricabitur , & laSi de sanguine illius vestis fuerit aspersa, lavabitur in vabitur aquâ. loco fan&o.

29. Omnis masculus de genere sacerdotali vesce28. Vas autem fi&tile , in quo co&a eft , confrin- tur de carnibus ejus , quia sanctum sanctorum est. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 30. Hoftia enim quæ cæditur pro peccato, 30. Omnia quæ pro peccato funt , ex quibus Sup. 4. cujus fanguis infertur in tabernaculum teftimonii illatum fuerit à languine eorum in tabernaculum 5.

ad expiandum in sanctuario, non comedetur, testimonii exorari in fancto , non edetur , fed Heb. 13. fed comburetur igni.

igni concremabitur.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
offerent , pro offerunt , & di&taròs , femper , loco fempi- ficium boni odoris Domino ; & infra : Pro buccellis, inquit ,
Bernum : Unde August. ibid. Quæritur, inquit, quumodo Symmachus dilatatam edidit , quædam antem antregas
sempiternum, fi illud eo die offertur , quo unguitrer fummus electa , habent. Vide Nobil, in hunc loc.
sacerdos, ab illo qui nnitus eft , nisi ut emper hoc offeratur in . 22. Similiter in Græco, præter unum aýcsı av úv ,
die , quo unguitur summus facerdos , hoc eff per succesfiones faciet eam , loco jaciet illud. Ad hæc August. Fropter boc ,
facerdotum loco vero post meridiem , obfervat Auguft. inquit, fortalis dixerat , fempiternum , ut boc jaciat omnis
Græcum habere dvor, vel peri.

jummus acerdos , quando succedit mortuo , eo die, quo unc-
*.21. Similia Græc. habet , nifi excipias vocem (Axta, tus fuerit ; adjunxit enim , ait ; lex æterna , cum public
pro fresa, unde August. ibid. Dicit , fiefa, ji tumen , in etiam , æternum , fecundum id intelligi , quid fignificat ;
quit, boc recte interpretatum eft ex illo, quod Græcus habet tum addit : Sequitur autem , omne coníunmabi quod
ette e pluraliter hoc pofuit genere neutro : non enim ait babet Græcus, Tiener Tau, aliqui Interpretes dixerunt;
fresam , tanquam eandem similaginem , quam dixerat conj omne imponetur , ubi vult intelligi effe bolocauftum , quia
perfam. Hac autem fresa , jacrificium de fragmentis effe di nihil exinde remanet.
citur ; utrùm ergo fresa dicat ipja fragmenta , id eft commi 7. 23. Ita August, è Græco.
nuta, an ipsa minutiflima fimilaginis , fiesa dixerit , non #.26. Gr. 'Offeus ó arapépwr avtùr, &i. ut in Lat. i. e.
oft evidens. Porro Græcè nunc non legitur exta, ut apud Sacerdos referens , feu offerens, &c. At Auguft. ibid. Non
Auguft. sup. sed erox á, i. e. involuta , intorta , sicut etiam boc , inquit , quod imponet , manducabit ; nam illud igni
habetur in editt. Auguft. ar in Mi. Corb. peutá, cui fa- confumetur ; sed quod inde remanferit : non enim bulucanji um
ver Mr. Oxon. al. spsixió, quomodo scribitur apud Suid. eft, ut totum ardeat in altari.
nec non apud Interpret. Aristoph. & Orig. & quidem benè, . 30. Græc. inicio habet : Kai wisíce, Ed omnia ; subina
abspeixw,
frango. In Levit. 2. 14. hab. Xitec felté, pi de

pro

ex quibus ita, úr , grorumcunque ; & fub finem, ir ca nova , seu farra comminuta. Helych. in Levit. 6. col. aupi, in igne , loco jed igni ; cætera conveniunt. Vide iis 74. d. fic reddit : Confperfam offeret eam buccellas , facri- August. ibid.

II.

[ocr errors]

1.

"H

E Inilla fanctorum funt?

CAPUT VII.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Æc quoque lex hostiæ pro deli&o, Tista eft lex arietis, qui pro deli&to est, Aug.quaft. 19.
fancta sanctorum est :

496. d. 2. idcirco ubi immolabitur holocaustum 2..... occident arietem , qui pro delicto est an- Idem Locus, 11. mactabitur & vi&tima pro deli&o : sanguis ejus te Dominum.....

35 3. A per gyrum altaris fundetur.

VULGATA

N O V A.
3. Offerent ex ea caudam & adipem qui operit ilia est , reticulumque jecoris cum renunculis :
vitalia :

s. & adolebit ea facerdos super altare : incensum
4. Duos renunculos , & pinguedinem que justa

& pinguedinem que juxta est Domini pro delicto.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 1. In Græco deest utrumque eft ; reliqua verò ut in est, dixerunt : qui pro delicto eft, quod Græcus non
Lat. fup. Auguft. ibid. Sanda Jandt. funt , id eft, ad acer-

babet : nunc etiam legitur , opáros tör resor tñs armpjes
dotes pertinent manducandı.

λείας έναντι Κυρίε, &c.
1. 2. Ita Latini Interpeces , teste Aug. qui addiderunt
Tom. I.

Ff ij

« ZurückWeiter »