Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

1

V. 9.

XLVIII, Jumenta tua non fines coire diverso a gea vel cum uxore patrui, vel avunculi, vel cum uxoneri. C. 19. *. 19,

re fratris fui. c. 20. ¥¥. 18. 20. XLIX. Veste, quæ b ex discoloribus eft, non in- LXIX. x Ventriloquum , & incantatorem lapidana duêris. C. 19. V. 19.

dos. c. 20. N. 27. L. Si quis dormierit cum ancilla - defponfata viro. LXX. Sacerdotes in nullo inquinari , sed ele Sancc. 19. y. 20.

tos. C. 21. V. I. LI, d Non auguriandum , vel auspicandum. c. 19. LXXI. Filia viri sacerdotis , si prostituatur ad for¥. 26,

nicandum , igne y cremabitur. c. 21. v. 9. LII. Non profanabis filiam tuam e in mechiam. LXXII. Homo , in quo fuerit macula , non accedet C. 19. ř. 29.

offerre dona Deo. c. 21. *. 17. LIII. f Ventriloquos , & incantatores non audiendos. LXXIII. 2 Sacerdotem , in quo fuerit immunditia, C. 19. N. 31.

& fic acceserit ad sancta , exterminari à Deo ; LIV, ó Seniores, da presbyteros honor andos, c, 19. & de sanctis extraneus non manducet. c.

, v. 3 2.

♡♡. . 10. IV. Advenam diligendum. c. 19. *. 33. LXXIV. Maculofa & vitiosa non offerenda. C. 22. LVI. Pondera , & mensuras h equas habendas. c. V. 17. 19. ř. 35.

LXXV. De sacrificio orationis. c. 22. ¥. 29. LVII. Quicunque dederit filiam suam i principi LXXVI. De Sabbato observando. c. 23. ¥¥. 1. ? Moloch , morte moriatur. c. 20. 7. 2.

LXXVII. De pascha , e da azyma. C. 2 3. ¥..4. LVIII. k Quicunque secutus fuerit ventriloquos , LXXVIII. De primitiis mellis offerendis. c. 23.

aut pracantatores , ' perire de populo Dei.c, 20. :. 6.

LXXIX. De mense septimo. C, 23. 4. 23.
LIX. Qui maledixerit patri aut matri , m morte LXXX. Ad lumen lucerna oleum bb inferendum,
moriatur. C. 20. t. 9.

C. 24. ¥. I.
LX. ^ Adulteri pariter moriantur. C. 20. 7. 10. LXXXI. Eum , qui blasphemaverit , lapidandum.
LXI. ° Cum uxore patris qui dormierit , ambo mo-

C. 24. ¥. 10. riantur. c. 20. ř. 11.

LXXXII. Eum , qui occiderit , occidendum ; & LXII. Si quis manserit cum nuru fua , ambo mo de Jubilæo. c. 24. *. 17. riantur. c. 20. ¥. 12.

LXXXIII. De fratre paupere. c. 25. 7. 25. LXIII. Quicunque manserit cum masculo, P con LXXXIV. De fratre venundato , & comparato.

cubito muliebri , ambo moriantur. c. 20. v. 13. C, 25. N. 39. LXIV. ! Quicunque acceperit mulierem & matrem LXXXV. Idola non facienda. c. 26. *. 1. ejus , igni cremabuntur. c. 20. ¥. 14.

LXXXVI. Sabbata cc servanda. c. 26. 1. 2. LXV. ' Quicunque dederit concubitum in quádru. LXXXVII. Bellum dd afuturum , fi mandata custopede moriatur ; & quadrupedem occidetis. C.

diantur. c. 26. v. 3. 20. y. IS

LXXXVIII. In tribulationibus , & fame , & plan LXVI. Quacunque mulier ad aliquod pecus acces gis malis caftigandos , fi pracepta non ec ferven.

serit , causâ coitus , occidantur. c. 20. . 16. tur. c. 26. ¥. 14. LXVII. Quicunque acceperit sororem suam , ' ex- LXXXIX. Votum masculi , vel femine pretio oftirpabuntur de populo. C. 20. ¥. 17.

ferendum ; in pecudibus verò non mutandum. Ce LXVIII. u Si quisquam cum menstruata coierit , 27. y. I.

NOTÆ.

της..... ν τυρί κατακαίεσιν αυτόν και αντάς. Vulg. Qui fab Al. de coloribus.

pra uxorem filiam, duxerit matrem ejus.... vivus ardebit cum c Græc. diazepuraquéin ar Opctw, reservata homini ;

eis. Vulg. nubilis.

* Ita Gr. penè ad verbum, ut noravimus inf. 20. 15. d Edit. Hieron. Non augurandum. Gr. bene , óx ównieso Vulg. Qui cum jumento & pecore coierit , morte moriatur ; Je, ode opriBooXo True... Vulg. Non augurabimini , nec

pecus quoque occidite. obfervabitis fomnia.

s Ai, occidantur ambo, al. occidetur. e Al. ad mechandum ; al. in mæcham : Græc. ad ver + Al. extirpatur. bum. Ου βεβηλάζεις την θυγατέeα σε, εκπορνεύσαι αυτήν. u Edit. Hieron, hab. Si quis , & infra , patris , loco psa Vulg. simpliciter , Ne proftituas filiam tuam.

trui ; item omisso isto, cum uxore, addit in fine, morte Optimè de Græco, ubi fic : xylaseljubos, xal tois moriatur. In Gr. non uxor patris, aut patrui , vel avunculi , éwaoidois, &c. In Vulg. magi & arioli.

ut in Vulg. sed simpliciter cognata , metà zñs our Teroso & Ita Aug. infra , 19. 32.

* Ita Gr. constanter cum Aug. infra , 20. 27. Vulg. Vir h Edit. Hieron. &què habendas.

in quo pythonicus , vel divinationis fpiritus. Vide fup. not. i In Gr. simpliciter , äexorio , absque Moloch ; in Vulg. f & k. idolo Moloch.

y Al. cremabuntur. In Græco fic:Kai Juyétup di I puts * Sic Anon. infra apud Ambrof. cum Gr. 20. 6. Vulg. ispéws t'a Belunce on Tğ exaopreữbar... fal aupòs xalaxavbumagos, & ariolos ut sup.not. f. & infra x.

C470, ut sup. Vulg. 21. 9. Sacerdotis filia fi deprebenda i Edit. Hieron. pereat de populo, absque Dei.

fuerit in ftupro.... flammis exuretur. m Edit. Hieron. deler morte.

2 Ita feré Græc. cum Aug. infra , c. 22. 3. n Al. Adulter item moriatur.

aa Edit. Hieron. azymis. • Optimè è Gr. ubi sic : METÀ quraxès tô @alpos avig.

bb Al. offerendum. Vulg. cum noverca fua , &c.

cc Edit. Hieron. obfervanda. Hieron. coitu femineo , juxta Vulg. Gr. "Os år dd Edit. Hieron. bene, abfuturum , al. affuturum , fed κοιμηθη μετά άρCενος κοίτης γυναικός.

male, 9 Gr. fimiliter : "Os acen guraīkce aj tho Matiese dva ce Al. fervantur.

a Al. genere.

f

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

3..... Vide Not.

***********************************************************************************

CAPUT PRIMU M.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
OCAVIT autem Moy-

1..... Vide Not.
sen , & locutus elt ei Do-
minus de tabernaculo ter-
timonii, dicens :

2. Loquere filiis Israël, 2.... Homo ex vobis, si obtulerit dona Do- Ang. Locut. 1. de & dices ad eos : Homo, mino à pecoribus, à bobus & ab ovibus offe- Lev.t.3.P. 351. d.

qui obtulerit ex vobis hof- retis.....
tiam Domino de pecoribus , id est , de bobus
& ovibus oiferens victimas,

VULGATA NO V A.
Exod.
3. fi holocaustum fue-

9. intestinis & pedibus lotis aquâ : adolebitque ea 29. 10. rit ejus oblatio, ac de ar

facerdos fuper altare in holocaustum & suavem odo-
mento; masculum immaculatum offeret ad oftium ta rem Domino.
bernaculi testimonii , ad placandum sibi Dominum : 10. Quòd fi de pecoribus oblatio est, de ovibus

4. ponetque manum super caput hostiæ , & ac five de capris holocaustum, masculum absque macu-
ceptabilis erit , atque in expiationem ejus proficiens : la offeret :

s. immolabitque vitulum coram Domino , & of 11. immolabitque ad latus altaris , quod respicit ferent filii Aaron sacerdotes sanguinem ejus, funden- ad aquilonem , coram Domino : sanguinem verò iltes per altaris circuitum , quod eft ante ostium ta lius fundent super altare filii Aaron per circuitum : bernaculi :

12. dividentque membra , caput, & omnia quæ
6. detra&taque pelle hostiæ, artus in frusta con adhærent jecori : & ponent super ligna, quibus fub-
cident,

jiciendus est ignis :
7. & subjicient in altari ignem , ftrue lignorum 13. intestina verò & pedes lavabunt aquâ. Et
ante compofita :

oblata omnia adolebit facerdos super altare, in holo-
8. & membra quæ

sunt 8..... 9. Vide Not. cauftum & odorem fuaviflimum Domino. cæsa, desuper ordinantes,

14. Si autem de avicaput videlicet, & cun&a quæ adhærent jecori, bus , holocausti oblatio

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Plura mutuamur infra ab Hesychio presbyt. Salo- LXX. inquit , ad tabernaculum teftimonii jullit munus offer-
nitano , al. Hierosolymit. qui commentarium in Levit. edi ri. Atramen Græcè nunc legitur : Ilpos tùy Juex tús cxurw's
dit, non Græcè quidem, sed Latinè, ut probatum est sup.in Koop Tupię , ad oftium tabernaculi teftimonii , ut in Vulg.
præfat. gen. & legenti cuique obvium erit. Porro hic Auc- loco vero hujus , quod Vulg. addit, ad placandum fibi Do-
tor in Levit. 1.c. I. col. 5 3. h. observat , Exordium in edit. minum , Hesych. monet dici , effe hoc 65 acceptum. In Gr.
LXX. duci ab ea parte orationis , qua eft conjuntio : & infra, DogCoioei auto dextor svartiov Kupie.
col. 54. b. Præterea , inquit , fecundum LXX. non vocari , *. 8. Helych. ad hunc Vulg. loc. caput & cunda que
sed revocari Moyfen fcriptum eft. Nunc etiam Græcè, Kai adhærent jecori; addit col. 55. f. Vel ficut LXX. caput &
ανεκάλεσε Μωυσήν, al. tamen , Και εκάλεσε.

adipes , Græc. Tùr xspanw ng siap.
#. 2. Addit Auguft. ibid. Hoc eft , fi à pecoribus offeretis, .9. Hesych. similiter col. 56. a. ad hæc Vulg. ver-
à bobues, ab ovibus , offeretis. Græc.’ArpWtos é upecor são ba. Intestinis 8 pedibus lotis aqua, ait: LXX. edunt : Ea
προςαγάγη διώeα τω..... από των κτηνών, και από των βοών, quæ sunt in ventre, & pedes aquâ la vent, Græc. Tá có
&c. ut sup.

εγκοίλια, και τες πόδας πλυνύσιν υδαλι.
9. 3. Hefych. Salonit, in hunc loc, col. 54. f. Secundum ¥. 14. Eo spectant quæ August. ait, quæst. 4. in Lev.

Tom. I.

14..... Vid. Not.

Ee ij

15..... Vide Not.

VULGATA NOVA.
fuerit Doinino , de turturibus , aut pullis columbæ , prope altare ad orientalem plagam, in loco in quo
is. offeret eam facer-

cineres effundi folent,
dos ad altare : & retorto

17. confringetque ascellas ejus , & non secabit , ad collum capite, ac rupto vulneris loco, decurrere neque ferro dividet eam , & adolebit super altare , faciet fanguinem fuper crepidinem altaris :

lignis igne supposito. Holocauftum eft & oblatio sua-
16. vesiculam verò gutturis , & plumas projiciet visimi odoris Domino.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
5.7. Cum priùs (1. 14.) seorsum de bolocauftis loqueretur , 9.15. Hesych. in hunc loc. col. 57. b. ubi Vulgara hac
commemoravit turturem , & non dicit duos , ut infra 5.7. bet : ac rupto vulneris loco , ait : LXX. edunt ; refractione
In Graco , ΠροCοίος από των τρυγόνων, ή από τον σεριςε- capitis. Grαc. και αποκονίζει την κεφαλήν.
ρων το διώρον αυτό.

1

[ocr errors]

A .

VULGATA N O V A.
Nima cùm obtulerit oblationem facrificii Do- Aaron & filiorum ejus , sanctum sanctorum de obla-

su- tionibus Domini,
per eam oleum, & ponet thus ,

4. Cùm autem obtuleris sacrificium co&tum in cli-
2. ac deferet ad filios Aaron sacerdotes : quorum bano : de fimila , panes scilicet absque fermento, conf-
unus tollet pugillum plenum fimilæ & olei, ac totum persos oleo , & lagana azyma oleo lita.
thus, & ponet memoriale super altare in odorem sua s. Si oblatio tua fuerit de fartagine , fimilæ conf.
vissimum Domino :

persæ oleo & abfque fermento, Eccli. 7. 34.

3. quod autem reliquum fuerit de facrificio, erit
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.Loc. 2.351.d.

6. Et confringes ea fragmenta , & fundes su 6. divides eam minutatim, & fundes super Hesycb. in Levit. per eam oleum ; sacrificium eft Domino.

eam oleum. 1. 59.66

VULGATA NOVA.
7. Sin autem de craticula fuerit facrificium , æquè & filiorum ejus, sanctum sanctorum de oblationibus
simila oleo conspergetur :

Domini.
8. quam offerens Domino, trades manibus facer 1. Omnis oblatio , quæ offertur Domino , absque
dotis.

fermento fiet , nec quidquam fermenti ac mellis ado-
9. Qui cùm obtulerit eam , tollet memoriale de lebitur in facrificio Domino.
sacrificio, & adolebit super altare in odorem suavi 12. Primitias tantùm eorum offeretis ac munera :
tatis Domino ;

fuper altare verò non imponentur in odorem fuavi-
10. quidquid autem reliquum est , erit Aaron, tatis.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in Ezech. 13. Omne facrificium veftrum fale falietur ; 13. Quidquid obtuleris sacrificii , fale con Marin 16.6. 3.785.a. non ceffabit sal testamenti Domini de facrificiis dies, nec auferes sal foederis Dei tui de sacrifi- 9. 48. veftris. In cundis muneribus veftris fal offeretis. cio tuo. In omni oblatione tua offeres fal,

VULGATA NOV A.
14. Si autem obtuleris munus primarum frugum 15. fundens supra oleum , & thus imponens, quia
tuarum Domino de fpicis adhuc virentibus, torrebis oblatio Domini est :
igni, & confringes in morem farris, & fic offeres pri 16. de qua adolebit sacerdos in memoriam mune-
mitias tuas Domino,

ris , partem farris fra&i, & olei , ac totum thus.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
7.6. August. ibid. Et confringes en fragmenta , id eft, exladuC ETGI 8 diataú(@?e äras da Júxus Kupie årò fuo
confringendo facies en fragmenta : reliqua de Helychio ; qui Cagua we uncore ri Farlès orcópy vuôr TT po Goic:76 Kupio two
etiam ad hoc Vulgatæ , & fundes super eam oleum ; ait : lipwr o'ras. Nota in Ald. cdir. & Compl. scribi , i' dice-
LXX. addụnt : Sacrificium efi Domino. In Græco fimiliter : taustal, non defiftet, pro o' dicatatale, non destiteritis
Kai docel puters avlà xrdquara, s mixeris i'r' auta irador fupp. offerre. Item in Mr. Alex. ära, falem , loco äras,
Juolai's! Kupiw.

Jales.
Ν. 13. In Greco fic : Και σαν δώρον θυσίας υμών αλι

NO V A.

[ocr errors]

C Α Ρ U Τ Ι Ι Ι.

VULGATA
Udd fi hoftia pacificorum fuerit ejus oblatio, quæ immolabitur in introitu tabernaculi testimonii

& de bobus voluerit o ferre, marem five fe fundentque filii Aaron facerdotes sanguinem per alta-
minam , immaculata offeret coram Domino.

ris circuitum,
2. Ponetque manum super caput victimæ fuæ ,
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
3.... adipem qui operit ventrem, & omnem 3. Et offerent de hostia pacificorum in obla-
Levis. 3.2.61.6. adipem quí in ventre est :

tionem Domino , adipem qui operit vitalia, & Exod.
quidquid pinguedinis eft intrinfecus ;

29. 13.
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 3. Grες, Το σέαρ το κατακαλύπτουν την κοιλίαν.

Hefych. Salonit. in

N O V A.

VULGATA
4. duos renes cum adipe quo teguntur ilia, & re- trem atque universa vitalia , & utrumque renunculum
ticuluin jecoris cum renunculis :

cum adipe qui est juxta ilia, reticulumque jecoris cum
5. adolebuntque ea fuper altare in holocaustum, renunculis :
lignis igne suppolito : in oblationem fuaviffimi odo 11. & adolebit ea facerdos super altare in pabu-
ris Domino.

lum ignis & oblationis Domini.
6. Si verò de ovibus fuerit ejus oblatio & pacifi 12. Si capra fuerit ejus oblatio, & obtulerit eam
corum hoftia , live masculum obtulerit , five femi- Domino,
nam , immaculata erunt.

13. ponet manum suam super caput ejus : immo-
7. Si agnum obtulerit coram Domino,

labitque eam in introitu tabernaculi testimonii.
8. ponet manum suam super caput victimæ fuæ : fundent filii Aaron sanguinem ejus per altaris circui-
quæ immolabitur in veftibulo tabernaculi teftimonii : tum:
fundentque filii Aaron sanguinem ejus per circuitum 14. Tollentque ex ea in pastum ignis Dominici,
altaris.

adipem qui operit ventrem, & qui tegit universa vi-
9. Et offerent de pacificorum hostia sacrificium lia :
Domino : adipem & caudam totam

15. duos renunculos cum reticulo, quod est super
ro, cum renibus, & pinguedinem quæ operit ven eos juxta ilia, & arvinam jecoris cum renunculis :
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 16. adolebitque ea super altare facerdos , in 16. offeret illud facerdos ad altare, exta , odo- Hefychin Lev. 30 alimoniam ignis , & suaviflimi odoris. Omnis rem suavitatis. Omnis adeps, Domino.

p. 62. f.

Aug. quæft. 21. in adeps, Domini erit

Lev. 499. A.
17. jure perpetuo in generationibus, & cunc-
tis habitaculis vestris : nec sanguinem nec adipem
omnino comedetis,

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 16. Gr. Και ανοίσει ο ιερεύς επί το θυζιασήeμον κάρπωμα οσμή ευωδίας τω Κυρίω. Πάν το σέαρ τω Κυρίω.

[blocks in formation]

"L Ocutufque eft Dominus ad Moysen , di

eis :

[ocr errors]

cens : 2. Loquere filiis Ifraël : Anima , quæ pecca 2.... Anima , si peccaverit in conspectu Do- Hieron. l. 1. contr, verit per ignorantiam, & de universis mandatis mini non sponte , ex omnibus præceptis Domi- Pelag. t. 4. Sosobe Domini , quæ præcepit ut non fierent, quippiam ni, quæ non oportet fieri, feceritque unum ex fecerit :

VULGATA NOVA. 3. fi facerdos , qui

3..... Vide Nor.

nem fundet in basım altaris holocausti in introitu tae
unctus est , peccaverit ,

bernaculi,
delinquere faciens populum , offeret pro peccato fuo 8. Et adipem vituli auferet pro peccato, tam eum
vitulum immaculatum Domino :

qui vitalia operit , quàm omnia quæ intrinsecus sunt :
4. & adducet illum ad oftium tabernaculi testi 9. duos renunculos, &

9... 10... Vide Not.
monii coram Domino, ponetque manum super caput reticulum quod est super
ejus , & immolabit eum Domino.

eos juxta ilia, & adipem jecoris cum renunculis,
s. Hauriet quoque de
S... 6... 7. Vide Not.

10. sicut aufertur de vitulo hostiæ pacificorum :
sanguine vituli, inferens

& adolebit ea super altare holocausti.
illum in tabernaculum teftimonii.

11. Pellem verò & omnes carnes, cum capite &
6. Cùmque intinxerit digitum in sanguine , afper- pedibus & intestinis & fimo,
get eo septies coram Domino contra velum fanc 12. & reliquo corpore, efferet extra castra in lo-
tuarii :

cum mundum , ubi cineres effundi solent : incendet-
7. ponetque de eodem sanguine super cornua al que ea fuper lignorum struem, quæ in loco effuso-
taris thymiamatis gratissimi Domino, quod est in ta rum cinerum cremabuntur.
bernaculo testimonii : omnem autem reliquum sangui-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
t. 2. Ita primùm in Græco. A árucov APÓS T's vix's 'Igeavia, **.6..... 7. August. quæst. 23. in Levit. to. 3. 499. e.
abywr. Loquere ad filios Ifraël, dicens : reliqua ut in Lar. hæc haber : De fanguine vituli cornua tangi præcepit altaris
sup. præter hoc, wisir, facere, pro ficri , & év ti da' dutcr, incenfi , aspergendum etiam ex ipso sanguine contra velum
unnm aliquid de eis , loco unum ex eis.

fanétum , reliquum verò sanguinem fundendum ad bafim al-
*. 3. In Græco fic : 'Ecer pèr ó d?pXlepels ó xexelopéros taris holocauftomatum , quæ fatis textum Græcum referunt
αμάρτη τε τον λαόν αμαρτείν , και προσαξει περί της αμαρτίας ubi fic : Ο ιερεύς..... προσοανεί απο τ8 αίματος..... κατα το
αυτά, ής ήμαρτε, μόχoν εκ βοών άμωμον τω Κυρίω περί καταπέτασμα το άγιον. Και επιθήσει ο ιερεύς απο τ8 αίματος
Tüs quæprias. Unde Auguft. quæft. 23. in Levit. to. 3. τε μόX: εαι τα κέρατα το θυσιαςηρία τη θυμιάματος.....
499. d. dicit : Cum facrificia pro peccatis priùs commemora και παν το αίμα τη μόX8 εκχεεί παρα την βάσιν τη θυσιασ-
ret, vitulum dixit offerendum pro peccato facerdotis, qui iupis tão éxoxavtwuálwr, &c.
fecisset populum peccare.

.9..... 10. Eo fpectant quæ scribit Aug. quæst. 22.
*. s. Ita Græc. hab. deficiente Latino. Kai nebar ó in Levit. to. 3.499. d. Loquens de facrificiis jalutaris , pin-
ιερεύς ο χριςος και τελελειωμένος τας χείρας απο τα αίματος τη nam jocineris , cum adipe ventris , & renum , 85 lumborum ,
Mógo, y si Colori auto eis thv oxuruv peceptupit. Eadem ref- offerri Domino præcepit. Nec longè Græc. abest in quo

sic : piciens Auguft. quæst. 23. in Levit. to. 3. 499. e. dicit : Και τες δύο νεφρες, και το σέαρ το επ' αυτών και εσιν επί των Generaliter præcipiebat , fi facerdos peccaffet, ipfum facerdo- pupiwr, is ter accor tor fari ÚTc7cs our toīs vspegis eaepiss. tem un&tum & confummatum, quem vult intelligi jummum dei duro..... aroiden ó lepeus é Ti To Juolasuesi , &c. Sacerdotem , facrificia ifa julie offerte,

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Aug. quæft. 20. in 13. Si autem omnis fynagoga filiorum Israël 13. Quòd fi omnis turba Israël ignoraverit,
Levit. i. 3. 498. a. ignoraverit , & latuerit verbum ab oculis synago- & per imperitiam fecerit quod contra manda-

gæ , & fecerit unum ab omnibus mandatis Do- tum Domini est ,
mini quod non fiet , & deliquerint ,

14. & cognitum illis fuerit peccatum , quod 14. & poftea intellexerit peccatum fuum , peccaverunt in eo.....

offeret pro peccato suo vitulum , adducetque

eum ad oftium tabernaculi. VULGATA

N O V A. is. Et ponent seniores populi manus super caput culi testimonii. ejus coram Domino. Immolatoque vitulo in conf 19. Omnemque ejus adipem tollet, & adolebit pectu Domini,

super altare : 16. inferet facerdos , qui unctus est , de fanguine 20. fic faciens & de hoc vitulo quomodo fecit & ejus in tabernaculum teftimonii,

priùs : & rogante pro eis sacerdote , propitius erit 17. tincto digito aspergens fepties contra velum : eis Dominus. 18. ponetque de eodem fanguine in cornibus al

21. Ipsum autem vitu 21..... Vide Not. taris , quod est coram Domino in tabernaculo testi- lum efferet extra caftra , monii : reliquum autem fanguinem fundet juxta ba- atque comburet ficut & priorem vitulum : quia est fim altaris holocaustorum , quod est in ostio taberna- pro peccato multitudinis. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ang. ubi fup. 22. Si autem princeps peccaverit , & fecerit 22. Si peccaverit princeps, & fecerit unum

unum ab omnibus præceptis Domini Dei sui è pluribus per ignorantiam , quod Domini lege quod non fiet, nolens, & deliquerit ,

prohibetur , Aug. Locut. 3.1. 23. & cognitum ei fuerit peccatum , quod 23. & postea intellexerit peccatum suum ; 3. 351. e. peccavit in eo..... offeret munus , hircum de ca

hircum de ca- offeret hoftiam Domino , hircum de capris imHieron. l. 1. contr. pris, masculum immaculatum.

maculatum. Pelag. 1. 4. 5o5.c.

24. Et ponet manus suas fuper caput ejus, 24. Ponetque manum suam super caput ejus : interficietque illum in loco, ubi mactantur ho- cùmque immolaverit eum in loco ubi folet maclocausta coram Domino , quia pro peccato est.

tari holocaustum coram Domino , quia pro pec

cato est , VULGATA

NOVA. 25. tinget facerdos digitum in sanguine hostiæ pro 26. Adipem verò adolebit supra , sicut in vidipeccato, tangens cornua altaris holocaufti, & reli- mis pacificorum fieri solet : rogabitque pro eo facerquum fundens ad bafim ejus.

dos , & pro peccato ejus, & dimittetur ei. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. quaft. 2o.in 27. Si autem anima una peccaverit nolens de 27. Quòd fi peccaverit anima per ignoranLevit.t. 3.498. b. populo terræ , in eo quod facit ab omnibus præ- tiam, de populo terræ, ut faciat quidquam de ceptis Domini quod non fiet, & deliquerit, his quæ Domini lege prohibentur , atque delin,

quat , 28. & cognitum fuerit ei peccatum , quod 28. & cognoverit peccatum suum , offeret peccavit in ipso.....

capram immaculatam.

29. Ponetque manum super caput hostiæ quæ pro peccato elt , & immolabit eam in loco ho.

locausti. Hesych. Salonit. in 30. Et tollet , & ponet facerdos fanguinem 30. Tolletque sacerdos de sanguine in digito Levit.p.66.f. peccati digito super cornua altaris holocausto- fuo : & tangens cornua altaris holocausti, rematis.

liquum fundet ad basım ejus. VULGATA

NOVA. 31. Omnem autem adipem auferens , ficut aufer- re in odorem suavitatis Domino : rogabitque pro eo, ri solet de vi&timis pacificorum , adolebit super alta & dimittetur ei.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥. 13. Similiter in Græco , præter vocem filiorum , quæ LXX. in Græco sic edunt , ut Xiyaogy 88 xinasexy dicant of abest; in Ms. ramen Oxon. ac edit. Ald. legitur , tôr vicôr ferri debere , quod Latini ex eadem editione interpretati sune 'Ispaha. Gr.addit axxows, non fponte , verbo ignoraverit, hædum ex capris masculum, & capram de hædis femellam ; quod deest in edit. Ald. & apud Origen. fubinde constan- xipcapes antem, & xiucipą, fetus caprarum funt zsipespírcs , ter moiúC woi, fecerint, pro fecerit. Vide infra Not. ad y. id est, qui circa tempus hiemis nascuntur ; & infra : Tunc 37. cap. 6. ut & August, ipfum quæft. 7. 492. f. 493. b. enim princeps hircum , fove xiraegr, is autem qui de turba

$. 14. Græc. Kæi yowes in autois ú, &c. ut sup. eft, offerat capram , five xiuaupar, immaculata autem utra.

*.21. Eò spectat quod ait Aug. q. 18.496.d. Hoc enim juffit fieri fuperiùs de vitulo quem pro peccato fuo facerdos offer ¥. 24. Vix differt Hieron. à Græco , ubi fic : Kaiera ret, Es de vitulo quem pro peccato univerfa fynagogæ , ut car θήσει την χείεα επί την κεφαλήν τε χιμάρε" σφάξεσιν αυτον ν nes qua remanserint , foris extra castra comburantur. τόπω, και σφάζει τα ολοκαυτώμαλα ενώπιον Κυρίε αμαρτία

*.22. In Gr. pro nolens, legitur exxows, non fponte, ad isi. In editt. Ald. & Compl. additur avis, ad xriest, & in diturque a audpt', apueryon, & peccaverit, & deli Mf. Oxon. habetur in fine ápaplías o'si. querit. Sed in Mr. Oxon. & Ald. edit. deest y anap?n, uc X. 27. Similia Græcum habet , exceptis his, exxoiws, non sup. reliqua quadrant. Vide Aug. inf. Not. in . 37. c. 6. Sponte , pro nolens ; & ù tror Cour uiar, in faciendo unum , de differentia delicti & peccati ; item sup.q.7.493. b. pro in eo quod facit.

W. 23. Prima pars quæ ex Augustino est, congruit cum #.28. Græc. Kai yrwsń auto ú, &c. ut in Lar. Vide Gr. nec differt etiam pofterior ex Hieronymo , nisi quod Auguft. fup. quæft. 8. in Levit.col.493. d. & Not. ad y. præponitury , verbo offeret ; additurque durš, post munus. 23. fup. Sic autem priora ipfa reddidit Hieron. Et postea didicerit Ν. 30. Grαc. Και λήψεται ο ιερεύς από τη αίματος αυpeccatum fuum quod peccavit per ignorantiam , offeret , &c. της των διακλύλω, και επιζήσει επί τα κέeαλα το θυσιασπρίν Hesych. l. 1. in Levit. c. 4. col. 66. b. addit: Hoc autem των Ολοκαυλωμάτων.

ܐ

que, &c.

« ZurückWeiter »