Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA. millibus , & quingentis quinquaginta , armatorum.

tiyit argento. 26. Fuerunt præterea centum talenta argenti, è 29. Æris quoque oblata sunt talenta septuaginta quibus conflatæ sunt bases fanctuarii, & introitus ubi duo millia, & quadringenti supra ficli, velum pendet.

30. ex quibus fufæ funt bases in introitu taberna27. Centum bases fa&tæ sunt de talentis centum, culi testimonii, & altare æneum cum craticula fua , fingulis talentis

per bases fingulas supputatis. omniaque vasa quæ ad usum ejus pertinent, 28. De mille autem feptingentis & feptuaginta 31. & bafes atrii tam in circuitu quàm in ingrefquinque , fecit capita columnarum , quas & ipsas vef- su ejus , & paxilli tabernaculi atque atrii per gyrum.

[ocr errors]

CAPUT X X XI X. *

* Sec. LXX.

XXXVI,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
E hyacintho &
purpura , vermic

Hieron. epist. ad
T fecit omnis fapiens in operibus ftolas
ET

Marcell. 1, 2. 614.

sanctorum , quæ funt Aaron facerdotis, dueretur Aaron quando miniftrabat in fan&is, ficut Dominus præcepit Moysi. Gicut præcepit Dominus Moyfi.

2. Fecit igitur superhumerale de auro, hya 2. Et fecerunt superhumerale de auro, & hyacintho , & purpura , coccoque bis tincto , & byf- cintho , & purpura , & cocco, & bysso retorta, fo retorta ,

3. opere polymitario; inciditque bracteas aureas , & extenuavit in fila , ut poflent torqueri cum priorum colorum fubtegmine , 4. duasque oras fibi invicem copulatas in 4. humeralia continentia ex utrisque partibus , Ang. Locut. 155.

de Ex. t. 3. 352. utroque latere summitatum, ejus.

b. VULGATA NOVA. 3. & balteum ex eisdem coloribus , ficut

præce eminebant. perat Dominus Moyfi.

18. Hæc & ante & retro ita conveniebant fibi, 6, Paravit & duos lapides onychinos, aftrictos & ut superhumerale & rationale mutuò necterentur , inclusos auro, & sculptos arte gemmaria nominibus 19. stricta ad balteum, & annulis fortiùs copufiliorum Ifraël :

lata,

, quos jungebat vitta hyacinthina , ne laxa flue7, posuitque eos in lateribus superhumeralis , in rent, & à fe invicem moverentur , ficut præcepit Domonimentum filiorum Ifraël, ficut præceperat Domi minus Moyfi. nus Moyfi.

20. Fecerunt quoque tunicam superhumeralis to8. Fecit & rationale opere polymito juxta opus tam hyacinthinam, superhumeralis , ex auro, hyacintho , purpura, coc 21. & capitium in superiori parte contra inedium, coque bis tincto , & byffo retorta :

oramque per gyrum capitii textilem : 9. quadrangulum , duplex, mensuræ palmi. 22. deorsum autem ad pedes mala punica ex hya

10. Et posuit in eo gemmarum ordines quatuor. cintho , purpura , veriniculo, ac byffo retorta : In primo versu erat sardius , topazius , smaragdus. 23. & tintinnabula de auro puriflimo, quæ po

11. In secundo , carbunculus , sapphirus , & jala suerunt inter malogranata in extrema parte tunicæ pis.

per gyrum : 12. In tertio , ligurius , achates , & amethystus. 24. tintinnabulum autem aureum , & malum pu

13. In quarto, chrysolithus, onychinus , & beryl- nicum, quibus ornatus incedebat pontifex quando lus, circumdati & inclusi auro per ordines suos. ministerio fungebatur , ficut præceperat Dominus

14. Iplique lapides duodecim , sculpti erant no- Moyfi. minibus duodecim tribuum Ifraël , finguli per nomina 25. Fecerunt & tunicas byslinas opere textili Aasingulorum.

ron & filiis ejus : is. Fecerunt in rationali & catenulas fibi invicem 26. & mitras cum coronulis suis ex bysso : cohærentes, de auro purissimo :

27. feminalia quoque linea , byssina : 16. & duos uncinos, totidemque annulos aureos. 28. cingulum verò de byffo retorta, hyacintho , Porro annulos pofuerunt in utroque latere rationalis, purpura , ac vermiculo bis tincto arte plumaria , fi

17. è quibus penderent duæ catenæ aureæ , quas cut præceperat Dominus Moysi. inseruerunt uncinis , qui in superhumeralis' angulis VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 29. Fecerunt & laminam sacræ venerationis 29. Et fecit laminam auream, & fcripfit in ea Hieron in Ezech. de auro puriflimo , fcripseruntque in ea opere litteras deformatas figillo fancíificationis Do- 16.6. 3. 790. f. gemmario, Sanctum Domini :

mini : 30. & ftrinxerunt eam cum mitra vittâ hya 30. & posuit super caput Aaron. cinthinâ , ficut præceperat Dominus Moyfi.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 1. Pauca ista quæ hic subjicimus ex PP. Lat. haben *. 29. Græc. habet : Kai étoinoar , « fecerunt ; subinde cur supra cap. 36. ad y. 8. apud LXX. In edit. tamen Com poft vocem auream , addit: apeloka 78 yix , Xpucir xataplut. referuntur ad cap. 39. ficut in Vulg: Quæ autem pro pg, separationem fancti, auri puri ; paulòque post, loco feruntur hîc ex Hieron. Et fecit omnis Japiens, &c. ita le- fan&tificationis Domini , Ayidoua Kupico, santtificationem guntur Græcè, nisi quod pro operibus fcript, es trīs épraso- Domino : reliqua concordant. Helych 1. 2. in Levit. c. 8. mérois , in iis qui operabantur ; & loco facerdotis , iepei, col. 83. a. fic legit ex LXX, Et fecit laminam auream , defacerdoti. Lege lis hanc epist. ad Marcell.

du&ionem auri puri , redemptionem fancti ; & infculpfit litte9.2. Græc. Kai Tonder, fecit ; reliqua ut in Latino, ras de formatas

hgnis , fan&itatem Domino. præter unum vernouévy, neto , additum voci cocco.

Ν. 30. Grες. Και επέθηκαν επί το λωμα υακίνθινον, ώςε 7.4. In Græco deeft ejus, in fine ; at in Mr, Alex, & επικείθαι επί την μίτeαν άνωθεν , ον τρόπον συνέταξε ΚυAld, edit. sic : Mepão autô

Elas T Maroñ. Ét impofuerunt super marginem byacinthi.

[ocr errors][merged small]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Aug. Locut. 157. 31...... Et fecerunt filii Ifraël ficut præcepit Do 31. Perfectum eft igitur omne opus tabernade Exod. 352.66 minus Moysi, ita fecerunt.....

culi & tecti teftimonii : feceruntque filii Ifraël

cuncta quæ præceperat Dominus Moyfi.

VULGATA NOVA. 32. Et obtulerunt tabernaculum & tectum &

39. altare æneum , retiaculum , vectes , & vara
universam supelle&ilem , annulos , tabulas, vectes, ejus omnia : labrum cum bafi sua : tentoria atrii , &
columnas ac bafes,

columnas cum bafibus fuis :
33. opertorium de pellibus arietum rubricatis, & 40. tentorium in introitu atrii, funiculosque illius
aliud operimentum de ianchinis pellibus ,

& paxillos. Nihil ex vafis defuit, quæ in ministerium
34. velum : arcam , vectes, propitiatorium, tabernaculi, & in tectum fæderis jufla funt fieri.

35. mensam cum vasis suis & propofitionis pa 41. Veftes quoque , quibus facerdotes utuntur in nibus :

fanctuario, Aaron fcilicet & filii ejus, 36. candelabrum , lucernas, & utensilia earum 42. obtulerunt filii Ifraël, ficut

præceperat Do-
cum oleo :

minus,
37. altare aureum, & unguentum , & thymiama 43. Quæ poftquam Moyses cun&ta vidit comples
ex aromatibus :

ta , benedixit eis.
38. & tentorium in introitu tabernaculi :,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
num, ut fupercaderet super mitram defuper , quemadmo ν. 31. Grac. Και ήσαν σεποιηκόλες αυ7α όν τρόπον συνέ-
dum præcepit Dominus Moyf.

ταξε Κύριος τώ Μωυσή, έτως εποίκσαν αυτά , &c.

[blocks in formation]

"Locutusque eft Dominus ad Moyfen , di- plovis aquà.

naculi pones,

col. 352.60

cens :

8. Circumdabisque atrium tentoriis, & ingressum
2. Mense primo , prima die mensis, eriges ta ejus.
bernaculum teftimonii,

9. Et assumpto un&ionis oleo unges tabernacu-
3. & pones in eo arcam, demittesque ante illam lum cum valis fuis , ut sanctificentur :
velum :

10. altare holocaufti & omnia vasa ejus :
4. & illatâ mensâ, pones fuper eam quæ rite II. labrum cum bafi sua : omnia unctionis oleo
præcepta sunt. Candelabrum ftabit cum lucernis suis, confecrabis, ut fint sancta sanctorum.

5. & altare aureum in quo adoletur incensum , 12. Applicabifque Aaron & filios ejus ad fores
coram arca teftimonii. Tentorium in introitu taber- tabernaculi testimonii, & lotos aquâ

13. indues fanctis vestibus , ut ministrent mihi, & Sup.29.

35.
6. & ante illud altare holocaufti :
unctio eorum in sacerdotium sempiternum proficiat.

Lev. 8. 7. labrum inter altare & tabernaculum , quod im

2. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locui. 158. 14. Et fecit Moyfes omnia quæ præcepit ei Do 14. Fecitque Moyses omnia quæ præceperat minus , ita fecit.

Dominus.

VULGATA N O V A.
Is. Igitur mense primo anni fecundi , prima die posito desuper operimento , ficut Dominus impera-
mensis , collocatum eft tabernaculum.

verat,
Num. 7. 1.

16. Erexitque Moyses illud , & posuit tabulas ac 18. Pofuit & teftimonium in arca , fubditis infra
bases & vectes , ftatuitque columnas

vectibus , & oraculum desuper.
17. & expandit tectum super tabernaculum , im-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Idem.quæft. 174.

19. Extendit aulæa super tabernaculum..... 19. Cùmque intulisset arcam in tabernacuin Ex, t. 3. 474•

lum, appendit ante eam velum, ut expleret Do

mini jussionem.

VULGATA NOVA.
20. Poluit & menfam in tabernaculo testimoni 26. Pofuit & tentorium in introitu tabernaculi
ad plagam septentrionalem extra velum,

testimonii,
21. ordinatis coram propofitionis panibus , ficut 27. & altare holocausti in vestibulo testimonii,
præceperat Dominus Moyfi.

offerens in eo holocaustum, & facrificia , ut Domi-
22. Posuit & candelabrum in tabernaculo testi-

nus imperaverat. monii è regione mensæ in parte australi,

28. Labrum quoque ftatuit inter tabernaculum 23.

locatis per ordinem lucernis , juxta præcep- testimonii & altare , implens illud aquâ.
tum Domini.

29. Laveruntque Moyses & Aaron ac filii ejus
24. Posuit & altare aureum sub tecto testimonii manus fuas & pedes,
contra velum,

30. cùm ingrederentur te&um fæderis , & acce-
25. & adolevit super eo incensum aromatum , fi derent ad altare , licut præceperat Dominus Moysi.
cut jusserat Dominus Moyfi.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 14. Itidem in Græco.

fed singens columnas, quia de columnis dixerat quòd fatueris 7.19. Addit August. ibid. Non utique defuper te&um, tabernaculum.

[ocr errors]
[ocr errors]

32..... Vide Not.

duobus verfio

ram ,

.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 31. Erexit & atrium per gyrum tabernaculi 31..... & super atrium in circuitu tabernaculi Aug.quafl. 175. & altaris, duco in introitu ejus tentorio. Poft- & altaris..... quam omnia perfecta sunt,

VULGATA

N O V A.
Num. 9.
32. operuit nubes ta-

34. Si quando nubes tabernaculum deferebat,
IS. bernaculum testimoni , &

proficiscebantur filii Ifraël per turmas suas : 3. Reg. gloria Domini implevit illud.

35. fi pendebat desuper, manebant in eodem loco. 2. 10.

33. Nec poterat Moyses ingredi tecum foederis, 36. Nubes quippe Domini incubabat per diem tas nube operiente oinnia , & majestate Domini coruf

, & majeftate Domini coruf- bernaculo, & ignis in nođe, videntibus cun&tis po-
cante, quia cuncta nubes operuerat.

pulis Ifraël per cunctas mansiones suas.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 31. Græc. Kai "SHOE Tùy c'urur, Et ftatuit atrium; 7. 32. Huc redeunt quæ August. ait quæst. 176. in
reliqua ur in Lat. mox August. Manifestat , inquit , altare Exod. to. 3. 474, f. Quod nube defcendente implente ta-
bolocaustomatum ad oftium tabernaculi farinjecus fuiffe , ut bernaculum ,

, quæ tamen gloria Domini dicitur , non poterat
dirio torum ambiretur, saltare effet infra atrium inter por Moyfes intrare tabernaculum ; quæ respondent Græcis.
sam atrii , oftium tabernaculi.
BBBBBB9088@GOBBO00000000000030383B0Boeoao@ 经
ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT, VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO Luca Brugensi.

E X OD U S.
AP. 1. ř. 6. Omnique cognatione illa. Cave mutes Patres legendum potius ulcera , id eft , faxu, quàm vulnera,

pronomen demonstrativum illa , cum poljelivo sua. quod eft in multis manu;criptis , tam bic quam
7.13. Illudentes eis. Quod fubjungitur à quibufdam culis proxime fequentibres.
libris & invidentes , superfuit.

. 27. Dominus justus : ego & populus meus impii. Me
Cap. II. ¥. 18. Ad Raguel patrem suum. Non eft mu ritò deleta eft conjunctio & , ante pronomen ego.
tandum nomen Raguel cum nomine Jethro.

Cap.X. X. 3. Ut sacrificet mihi. Hoc loco non addas in
$. 22. Eripuit me. Non præponas & conjun&ionem. deserto.

#.25. Er cognovit eos. Romani Correitores meritò fcrip ¥.12. Ut ascendat super eam. Alii legunt antecedens teru
ferunt cognovit, pro eo quod in aliis libris eft, liberavit.

loco relativi eam.
Cap. III. ¥. 1. lethro foceri sui. Non judicarunt Ro *. 15. Nihilque omnino virens relićtum est. Malè quia
mani Patres pro foceri, fubftituendum effe cognati , quod eft dam pro que, legunt quoque : nihii quoque omnino.
in multis libris. Idem occurrit infra 4.8.18.

X. 18. Egressusque Moyses de conspectu Pharaonis ,
.6. Deus Isaac. Meritò omissa est conjunétio &, quæ ab oravit Dominum. Alii libri intersecanı hanc sententiam ,
aliis præponitur. Idem locum habet infra **. 15. 16. &c. 4. additis verbo fubftantivo eft , & conjunctione copulativa &.
.S.

Cap. XI. Ť.2. Vasa argentea & aurea. Non addas &
X. 8. Et Hevæi & Jebusæi, Non interponas & Gergesæi, vestem.
quod quidam.

7.4. Media nocte egrediar in Ægyptum. Pro egrediar
*.14. Dixit Deus ad Moysen. Consultò mutatum est quod eft exibo , alii minùs reétè fcribunt ingrediar, quod eft
nomen Dominus

quod est in multis libris , cum nomine intrabo.
Deus.

7.7. Ægyptios & Ifraël. Non eft addenda vox filios, no
¥. 15. In generationem & generationem. Uno eodemque mini lliaël.
casu accufandi, legunt Sixtina Biblia noinen generationis re ř. 8. Et adorabunt me. Non mutes compofitum verbum
petitum , cùm alia exemplaria priori loco fere fcribant fextum adorabunt, cum fimplici orabunt.
cafum.

. 10. Omnia ostenta quæ scripta sunt. Quod quidam
Cap. IV. $. 5. Dominus Deus patrum suorum. Pro libri addunt ligna & (omnia figna & oftenta ) fuperfluum
pronomine fecundæ persona cuorum , reitė substitutum eft pro- eft.
nomen tertiæ persona fuorum.

Cap. XII. X. 15. Quicunque comederit fermentarum.
$. 14. Ecce ipse egreditur in occursum tuum. Et hic in Legendum est participium fermentacum, non nomen fermen-
locum futuri eg. edietur , redte fubrogatum eft prafens egre-
ditur.

. 19. Septem diebus fermentum non invenietur in do.
*. 16. Ipfe loquetur pro te. Hic omiffa eft conjuntio & , mibus vestris. Hic contra legendum eft nomen fermentum,
quæ à quibusdam præponebatur.

non participium fermentatum.
#. 26. Poftquam dixerat : Sponsus fanguinum. Quod #. 31. Ite , immolate. Non eft interjicienda conjunlio
subjicitur in nonnullis exemplaribus, tu mihi és , non eft hujus &.
verficuli , fed præcedentis.

*.35. Sicut præceperat Moyses. Malè alii plerique libri,
*.28. Verba Dumini quibus miserat eum. Alii codices pro uno nomine Moyscs , fcribunt duo Dominus Moyi.
addunt præpofitionem , pro , quibus , quæ confultò omiffa 8.37. Absque parvulis. Merito confoditur ut fuperfluum,
eft.

quod in quibufdam antigraphis fequitur, & mulieribus.
CAP. V. *. 14. Quare non impletis mensuram laterum. *.39. Neque enim poterant fermentari. Juppl. panes.
Præsens impletis, eft in melioribus Manujcriptis , pro præte Alii scribunt numero fingulari poterat, fuppl, farina.
rito impleftis.

Ibidem. Nec pulmenti quidquam occurre at præparare.
9.19. Videbantque fe præpofiti filiorum Ifraël in malo. Pro occurrerat, quidam expofitionis gratia fcribunt curave-
Alii libri minùs re&te legunt quartum cafum malum , pro fexto rant.
malo.

Cap. XIII. ¥. 5. Ciimque introduxerit te Dominus in
. 20. Egredientibus à Pharaone. Non mutes tertium terram , &c. celebrabis hunc morem facrorum mense isto.
cafum egredientibus , cum primo egredientes.

Non mutes numerum

fingularem te , celebrabis , cum plurali
CAP. VI. ¥. 20. Quæ peperit ei Aaron & Moysen. Non vos, celebrabitis.
fubjungas & Mariam, quod non eft bujus loci.

7.16. Inter oculos tuos. Non subftituatur præpositio ante,
CAP. VII. ¥.9. Ac verretur in colubrum. Alii codices, pro ea qua fignificantior eft, inter, q. d. inter utrumque ocul
pro futuro indicativi vertetur , habent prafens imperativi ver lum.
fatur, miyàs bene.

CAP. XIV. N. 19. Tollensque fe angelus Dei. Non eft
CAP. VIII. .9. Et à servis ruis, & à populo tuo. Hoc auferendum pronomen se

nec mutandum Dei , cum Do-
non omittitur à Sixtinis Bibliis , ut ab aliis quibufdam. mini.

$. 19. Digitus Dei est hic. Non mutes masculinum hic CAP. XV. ř.7. Deposuisti adversarios tuos. Pronomen
cum neutro hoc.

fecundæ personæ tuos servandum eft , pro eo quod alii codices
7.26. Abominationes enim Ægyptiorum immolabimus babent , pronomine prima persona meus.
Domino Deo noftro. Prudenter omiffa eft nota interrogatio $.11. Faciens mirabilia. Non præponas & coniunétionem.
nis , qua eft in aliis libris.

. 26. Ego enim Dominus sanator cuus. Non 014 geas
Cal. IX. $.9. Ulcera & veficæ, Judicarunt Romani orationem , ut alii , boc modo : Ego enim fum Dominus

[ocr errors][ocr errors]

tum.

Non mua

nus

Deus sanator tuus.

Cap. XXVI. ¥. 34. In sancto sanctorum. Non mutes CAP. XVI. ¥. 3. Cur eduxistis nos in desertum istud? fingulare sancto, in plurale fancta. Non rectè quidam mutarunt eduxistis, cum induxistis. Cap. XXVII. ¥. 21. A filiis Israël. Non est mutando

$.7. Audivit enim murmur vestrum. Tertia persona au præpofitio à , præpofitione coram. divit, non est mutanda cum prima audivi.

Cap. XXVIII. ¥. 14. Er duas catenulas ex auro purisW.8. Quibus murmurati estis contra eum : nos

enim simo. Alii , omissa præpofitione , fcribunt fecundo cafu , auri quid sumus? Nec bic mutandum eft pronomen tertia perfonæ puriffimi. eum , cum prima nos , neque conjunétio enim, cum autem. $.33. Et cocco bis tincto. Quod fequitur in quibufdam

$. 33. In generationes vestras. Meritò deletum eft futu- antigraphis, & bysso retorta , meritò hic omittitur. ras retro , quod à quibusilam exemplaribus additur.

Cap. XXX. $. 13. Omnis qui transit ad nomen. Pro . Sequitur : Sicut præcepit Dominus Moyfi. In aliis libris , nomen , quidam legunt numerum : fed prior eft germana vero, pro perfecto, eft plusquàm perfeétum præceperat.

fro veteris Interpretis. • Cap. XVII. ¥. 8. Venit autem Amalec. Non addas ad . 18. Facies & labrum æneum. Præftat labrum scribere pugnam.

dissyllabum , r media litterâ , quàm labium trifyllabum , i N. 16. Quia manus folii Domini. Cave mutes solii , mediâ , hoc aliis fimilibus locis. quod eft , throni , folius.

CAP. XXXI. ¥. 15. Sex diebus facietis opus. Cap. XVIII. ¥. 19. Et erit Deus tecum. Non subroges tes numerum pluralem in fingularem facies. Dominus , in locum nominis Deus.

*. 17. Et in septimo ab opere cellavit. Non addas . 21. Viros potentes & cimentes Deum. Prudenter omni. Correctores Romani textu expulerunt fapientes , & admise Cap. XXXIII. $. 3. Quia populus duræ cervicis esą runt potentes , quod est , fortes , frenvos, constantes. Non commutes personam fecundam es , cum tertia est.

CAP. XIX. X. 3. Moyses autem ascendit ad Deum. 8.9. Et stabat ad oftium. Non eft addenda vox taberNon addas in montem.

naculi ( tametfi Hebraicè exprimatur) ut neque mox Domi. 13. Manus non tanget eum. Non eft mutandus nu ubi fequitur loquebaturque cum Moyle. merus fingularis tanger, in pluralem tangent.

*. 13. Oftende mihi faciem tuam. Non judicarunt Row Cap. XX. t. 18. Videbat voces & lampades. No sub mani Corredores , pro faciem , substituendum viam. ftitias audiebat, pro videbat.

W. 19. Et vocabo in nomine Domini coram te. Cave 7.23. Non facieris deos argenteos. Non judicarunt ne fcribas palivum vocabor , pro activo vocabo. Romwi addendum mecum , tametfi legatur Hebraice. CAP. XXXIV. ¥.4. Portans secum tabulas. Non addas

7.35. Si enim levaveris cultuin iuper eo.jeppl. altari. duas , reliquit enim interpres e fuperioribus intelligendum. Quare non eft legendum eum, multoque minùs illos , quod ad ť.11. Quæ hodie mando tibi. Non fubftituendum præa lipides alii refersent.

teritum mandavi , pro presenti mando. CAP. XXI. *. 15. Qui percusse. it patrem , &c. W. 16. Ibidem. Et Hevæum & Jebusæum. Non oportet addere Qui furatus fue: it hominem , &c. X. 17. Qui maledixe & Gergefæum. rit patri,

, &c. Hic eft ordo verf1919m iri Sixtinis Bibliis , He .25. De victima folemnitaris Phase. In locum numebræo con entineus : nam in aliis plerisque codicibus , conjun- ri frigularis victima , non eft fubrogandus pluralis vi&timis. griniur legis , qrea in eos feruntur , qui parentes injuriâ X. 34. Quod ingreffus. Nonnulli libri babent qui , mafoficiunt , est ue decimus fextus verfus , qui decimus feptimus. culinum , pro neutro quod.

Cap. XXII. $. 6. Si ingielsus ignis invene: it ipinas. . 35. Sed operiebat ille rursus. Sequitur in quibu dam Egregia correctio , pro spicas , quibus frumenti grana conti codicibus velamine , fed facilè intelligitur etiam non additum. nenitur , fcripfe fpinas , quod eft , vepres.

CAP. XXXV.8. 16. Labrum & basim ejus. Retinendus 1.9. Et quidquid damnum inferre poteft. Non mutes eft fingularis numerus bafim , pro plurali bases. accu ativum damnum , cum genitivo damni.

*.24. Argenti ærisque metalla. Meritò deletum eft quod CAP. XXIII. $. 3. Pauperis quoque non misereberis in quidam addunt & auri. judicio. Non eft vijum Correctoribus, judicio mutare cum #. 34. Dedit in corde ejus. Et hic meritò omissa est vox negotio , quamvis boc à multis legatur , non fine fimilitu- Dominus. dine veri.

Cap. XXXVII. ¥. 29. Er thymiama. Servandus eft nu7.6. Non declinabis in judicium pauperis. Alii fcri- merus fingularis thymiama. bant fextum cafum judicio , pro quarto judicium.

CAP. XXXVIII. N. 14. Unum tenebat latus. Et hic fer. 15. Septem diebus comedes azyma. Non corrigas vardus eft numerus fingularis tenebat : nam alii legunt plufingulare comedes , per plurale comederis.

ralem tenebant, . 16. Er solemnitatem meslis primitivorum, Cave ne #.15. Quia inter utraque introitum tabernaculi fecit, legas mensis , pro mellis , quod eft gee Cur.

Non omitias præpofitionem inter , nec mutes præteritum fecit, $. 18. Non immolabis fuper fermento sanguinem vic in præfens facit. timæ meæ. Non commutes pronomen prima persona mex , . 28. Et leptuaginta quinque. Non addas siclis , quod cum secundæ tuæ.

fubditur in quibu dam exemplaribus. X. 26. Non erit infecunda nec sterilis in terra tua. Per Cap. XXXIX. $.6. Nominibus filiorum Ifraël. Sequiper am omittunt quidam præpofitionem in.

tur in quibufdam manu scriptis : Sex nomina in lapide uno, CAP. XXIV. *.s. Vitulos. Meritò omissus est numerus & sex in altero , juxta ordinem nativitatis eorum : fed non duodecim, qui in multis libris fequebatur.

ejt hujus loci , verum capitis 28. fuperioris . 10. W. 11. Nec super eos qui procul recesserant. Non addas X. 28. Ac vermiculo bis tincto , arte plumaria. Infoalteram negationem : Necnon fuper eos ; neque legas,propiùs gris lucus, quo pro una voce distinctum, quæ à plerisque accesserant , pro eo quod contrarium est, procul recellerant. legitur , & refertur ad cingulum , prudenter fubftituta funt

CAP. XXV. W. 5. Pellesque ianthinas. Pro ianthinas , dita bis tincto , jungende cum vermiculo , Hebræo suffraalii legunt hyacinthinas : quanquam idem fortaffe utroque gante. vocabulo fignificetur, illud tamen potiùs ab Interprete datum, CAP. XL. . 3. Demittesque ante eam velum. In Road aliàs docuimus. Hæc annotatio pluribus aliis sequentibus lo-. mana anni 1593. editione eft dimictes , quod eft , relinques cis fervit.

pro demittes , quod eft expandes : sed lapsus est Typographus *. 33. Sphærulaque fimul & lilium. Hoc bis letum ifto

Romanus, dans illud

pro

hoc , vocalem tertiam pro fecunda. verfu , minus reéte alii libri pluraliter fcribunt , Sphærula ^. 5. Tentorium in introitu tabernaculi pones. Non que fimul & lilia.

eft hîc addenda vox testimonii, voci tabernaculi , ut nec in9.38. Fiant de auro puriffimo. Non omittatur præpofitio de. fra ¥. 19.

Variæ Lectiones VULGATE, rursum ab eodem FRANCISCO LUCA observatæ.

E X OD U S. CA NAP. II. ¥. 16. Greges patris fui. Videatur praferri Cap. XV. 7. 19. Ingressus est enim eques Pharao. Alit pofle fingulare gregem, plurali greges.

legere malunt equus fecunda declinationis , pro equitatus , *.22. Alterum verò peperit , quem vocavit Eliezer , qram eques tertiæ. Vide notationes noftras. dicens : Deus enim patris mei adjutor meus, eripuit me de X. 27. Venerunt autem in Elim filii Ifraël. Non temerè manu Pharaonis. Hunc verficulum quamvis abfit à quibuf- libri quidum omittunt filii Ifraël. dam Latinis. M/s. ab Hebræis, 5 Chald.ricis libris, quin CAP. XXI. ¥. 14. Ab altari meo evelles eum. Alii bona etiam à Græca Sixti editione , adeoque repetatur ab omnibus libri legunt avelles, primam nempe vocalem , loco secunda, infra 18.9.4. non tamen omiserunt hoc loco Correctores, fora Cap. XXIII. ¥. 20. Ecce ego mittam angelum meum. quod in nonnullis Gracis libris legitur.

Multa bona Mss. omittunt pronomen meum. CAP. XII. *.23. Transcendet oftium domus. Minu Cap. XXIX. ¥. 2. Quæ conspersa sit oleo. Quidam lie, fsripra quadam omittunt voculam domus.

bri legunt plurali numero fint.

7. 18. Odor fuavisfimus victimæ Domini. Quædam banus difertè ubi enarrat bunc locum , Ambrofius epiftolâ 56. bona Mss. pro genitivo victimæ , babent nominativum vic Thomas in summa 2. 2. quaft. 14. art. 3. 85 9. 97. art. 4. cima.

Cap. XXXII. *. 28. Cecideruntque in die illa , quasi Cap. XXXVI. ¥. 29. Et in unam compaginem. Alii viginti tria millia hominum. Pro viginti tria , quod eft in Latinè scribunt compagem. quibufdam libris , in quibufdam legitur amplius , nempe tri *. 34. Fulis balibus earuin argenteis. Hæc pericope, ut

ginta tria, in quibusdam minus , nempe tria. His poftremis non legitur Hebraicè , ita nec Latinè , ab antiquis bonis favent Hebrax , Graca Chaldaa ; inter andores, Ra- libris manuscriptis.

præter alios.

V. I.

[ocr errors]

. II.

CAPITULA · LIBRI LEVITICI. Ex Mss. codd. S. Pauli, Orat. B. VI. & VII. S. Petri, 21. Vatic. 4220. edita à Jofepho Maria Caro presb. Romæ 1688.

& to. 1. nov. edit. Hieron. I. Ocutus est Dominus ad Moysen de Taber- XXV. De viro , cui fuerit fluxus ex corpore. c. 15. naculo teftimonii de sacrificiis.

XXVI. De muliere , qua fuerit in fluxu fanguinis. II. Quid offeratur pro deli&to ignorantia à Sacer C. IS. V. 19.

dote , vel populo , dicit Moyfi. c. 4. *. 1. XXVII. Non debere Aaron ingredi affiduè interiùs III. Quid pro d negligentia. c. 5. *. 1.

in P sancta, c. 16. ¥. 1. IV. De commendato , & invento , fi mentiatur , XXVIII. Septimo mense, decimo die mensis jejuaut juret injuftè. c. 6. ¥. 1.

nandum. c. 16. ¥. 29. V. De holocausto. c. 6. *. 8.

XXIX. 9 Sacrificia per Dei Sacerdotes offerenda. VI. De Sacerdote uncto ; f & quid offerant. c. 6. C. 17. . I. V. 19.

XXX. Sanguinem , ' & per se mortuum , non mana VII, & De hostia pro deli&to. c. 6. 7. 24.

ducandum. c. 17. 7. 10. VIII. Adipem , & sanguinem , & à fera comestum, XXXI. f Morticinum , & à fera captum non mannon manducandum. c. 7. ¥. 22.

ducandum. c. 17. W. IS. IX. De sacrificio salutari. c. 7. *. 27. XXXII, Cum omni domestica generis non dormienX. Lavit Moyses Aaron , & filios ejus ; & induit

dum. c. 18. ¥. 7. eum vestem sacerdotalem. c. 8. v. 7.

XXXIII. Non adulterandum. c. 18. ¥. 21. XI. Unxit Aaron & filios ejus , & veftivit ; & ob- XXXIV. Sanctos ese debere , qui ad Deum i per

tulerunt holocausta , & sacrificia : e descendit tineant ; d parentes diligere. c. 19. v*. 2. 3•

ignis, h do consumpsit omnia.c. 8.**.7.10. &c. XXXV. Reliquias messis pauperibus dimittendas. XII. Nadab di Abiud offerentes ignem alienum, C. 19. VÝ. 9. 10.

igni cælefti consumpti sunt. c. 10. ¥. 1. XXXVI. Non furandum ; nec mentiendum ; nec XIII. Jubet sacerdotes , cùm accedunt k ad altare , perjurandum ; neque delaturam faciendam, c. 19.

vinum non bibere. c. 10. v. 9. XIV. De sacrificio quod I remanferit , Sacerdotes XXXVII. Proximum non ledendum. c. 19. 9. 13.

cum suis precepit manducare. c. 10. *. 12, XXXVIII. Mercedem mercenarii non detinenxv. De pecoribus manducandis. c. 11. ¥. 1.

dam. C. 19. 7. 13. XVI. De piscibus m qua manducentur. c. 11. 6.9. XXXIX. u Non maledices surdo. c. 19. ¥. 14. XVII. De volatilibus non manducandis. c. 11. XL. Ante cæcum non pones offendiculum. c. 19.

. 14 XVIII. De pecoribus non manducandis. C. 11. XLI. Dominum Deum tuum timebis. c. 19. 8. 14.

XLII. Non judicabis injusté. c. 19. *. 15. XIX. De reptilibus immundis. c. 11. 7. 41. XLIII. Personas non accipies. c. 19. V. IS. XX. De muliere , qua mafculum " pepererit. c. XLIV. * Non ambulabis dolosè. c. 19. N. 16.

XLV. y Non inlistes in sanguinem proximi tui. C. XXI. De ea , que puellam pepererit, c. 12. *. 5.

19. ¥. 16. XXII. De tactu lepra. c. 13. v. 2.

XLVI. Non oderis fratrem tuum ; nec vindicabis teXXIII. Mundatum à lepra ostendi sacerdoti , & ipfum. c. 19. *. 17. fic intrare in caftra. c. 14. . 1.

XLVII. Diliges proximum tuum ? tanquam te. C. xxiv. De macula lepre in domo. c. 14. *. 33.

19. y. 18.

NOTÆ. * Capitula ifta olent veterem Italicam ; id probat ma- præcipit. gna iplis cum Græco similitudo , in his præcipuè quibus

m Edit. Hieron. qui, Vulgata differt à Gr.

n Al. peperit , ut etiam cap. seq. a Al. in libro.

• Ita August. infra , c. 13. 2. Vulg. plaga lepra, Græc, b Al. de sacrificiis ejus.

αρ» λέπρας. . ç Ed. nov. Hieron. to. 1. col. 109. dicit Deus Mofi.

P Al. in fando. d Ed. Hieron. addit, offerendum fit.

9 Al. De sacrificiis..... offerendis. e Similiter apud Aug. inf. c. 6. 7. 2. 3. Quicunque I Al. five mortuum. mentitus fuerit quæ funt ad proximum de commendatione..... Græc. faver inf. c. 17. 15. ubi sic:ūris péyetou guna aut invenerit perditionem , & mentitus fuerit de eo , & jura- Cineamor a questa wor. Ed. Hieron. add. non comedendum. verit injuftè , &c. In Vulg. pro commendatione leg. depof i Edir. Hieron. accedunt. tum , & pro juraverit injuftè, fic, pejeraverit.

u Hoc capitulum & duo seqq. totidem penè verbis Græf Edit. Hieron. unito , quid offerat.

cè exstant inf. c. 19. ¥. 14. Ou xaxãs épsīs xwpor, amé8 Edit. Hieron. boftiam pro.

ναντι τυφλέ και «es θάζεις σκάνδαλον και φοβ».ήση Κύeιον τον h Al. E combusht. Edit. Hieron. ignis consumens omnia.

&c. i Edit. Hieron. Abiu ..... igne.

* Ita Lucifer è Gr. ubi sic, å mopeuon dóaw. Vulg. Non k Edit. Hieron. ad Deum. August. infra, c, 10. ¥. 9. ad cris criminator , nec fufurro in populo. altare , juxta Gr. Neutrum in Vulg.

y Ita Græc. šx strishon épaipa , &c. ! Al. remanserat..... pracipit, Edit. Hieron, fimiliter ? Al. ficut teipfum. Tom. 1.

Еe

V. 13.

V. 20.

I 2. V. I.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »