Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA. Avg: Locut, 146. 23..... & omnis cui inventum eft apud eum 350.f.

coria arietum rubricata.....

VULGATA NOVA:
23. Si quis habebat hyacinthum , &

purpuram, coccumque bis tinctum, byssum & pilos caprarum , pelles arietum rubricatas , & ian

thinas,

Ibid. Locut. 152.

30..... Vide Not.

& æs.

[ocr errors]

Ibid. Locat. 147. 24. Omnis afferens demtionem , argentum & 24. argenti ærisque metalla, obtulerunt DoIbid. Locur. 148. æs attulerunt demtiones Domino ; & apud quos mino , lignaque setim in varios usus.

inventa sunt apud eos ligna imputribili...... Ibid. Locut, 149.

25. Et omnis mulier lapiens mente, manibus 25. Sed & mulieres doctæ , quæ neverant , 351. a. nere, attulerunt.....

dederunt hyacinthum, purpuram , & vermicu

lum, ac byssum , Ibid. Locut. 150. 26. Et omnes mulieres , quibus visum est sen 26. & pilos caprarum , sponte propriâ cuncs su suo, in sapientia nerunt pilos caprinos. ta tribuentes,

27. Principes verò obtulerunt lapides ony'chinos , & gemmas ad superhumerale & ratio

nale, Ibid. Locut. 151.

28. & compositiones , & oleum un&tionis, 28. aromataque & oleum ad luminaria con& compositionem incensi.

cinnanda, & ad præparandum unguentum, ac

thymiama odoris suavissimi componendum. 29. Et omnis vir & mulier , quorum afferebat 29. Omnes viri & mulieres mente devotâ obp. 351. c.

sensus eorum, ut intrarent & facerent omne tulerunt donaria, ut fierent opera quæ jusserat
opus, quodcunque præcepit Dominus fieri illud Dominus per manum Moyfi. Cundi filii Ifraël
per Moysen, attulerunt filii Ifraël demtionem voluntaria Domino dedicaverunt,
Domino.

VULGATA NOVA.
Sup. 31. 2.
30. Dixitque Moyses

Hur de tribu Juda. ad filios Ifraël : Ecce, vo

31. Implevitque eum spiritu Dei, fapientiâ & incavit Dominus ex nomine Beseleel filium Uri filii telligentiâ , &fcientiâ & omni doctrina , VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ibid. Locur. 153. 32..... facere aurum,

& argentum ,

32. ad excogitandum , & faciendum opus in

auro & argento , & ære , 33..... & operari ligna.....

33. sculpendisque lapidibus, & opere carpentario : quidquid fabrè adinveniri potest,

34. dedit in corde ejus : Ooliab quoque fi

lium Achisamech de tribu Dan : Ibid. Lorur. 154. 3.5.... facere omnia opera fan&ti textilia , & 35. ambos erudivit sapientiâ, ut faciant ope952. #

varia , texere cocco & byłro, facere omne opus ra abietarii , polymitarii, ac plumarii, de hyaarchitectonicum varietatis.

cintho ac purpura, coccoque bis tincto, & bysso,

& texant omnia , ac nova quæque reperiant. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. dici : Et adtulit unusquisque quod afferebat cor ejus. Item . 28. In Gr. similiter , præter hoc , y sis cò prator , ad feqq. Ex quibus vijum eft ; addit : Non dixit ; Et ficut ES ad oleum : sed in edit. Compl. deest, sis, ut in Lat. vifum eft animæ eorum.

supra. ¥. 23. Aug. addit : Diceretur ufitate : Omnes apud quos *. 29. Gr. Kai tās arhipo.... e' peper ý diároia dv7wr inventa sunt coria arietum rubricata. In Gr. paulum diyer είζελθονίας ποιεϊν παλα τα έργα , όσα...., ποιήται αυτά, sè : Kad zap", si supéfn búasas ag dépucala vaxiv. Iorce, aj &c. ut in Lat. i. e. Et omnis vir..... quorum ferebat mens crépara xpeño úpu.I pod arwpéra üveyxor. i. e. Et apud quem ut intrantes facerent omnia opera quacunque..... fainventa eft byßus ; d pelles hyacinthinas , & pelles arietum cere ea per , &c. rubricatas attulerunt. In Ms. verò Alex. Kai täs W EU pé ww. 30..... 35. Horum sex versiculorum pauca tanBu tap av7co, uæxir firos , &c. in Ald. ed. Kai täs os expé Cu tùm referuntur ab Augustino in Locut. quæ omnia conveπαρ' αυτώ ολέρματα κριών ρυθροδανωμένα , ήνεγκαν , &c. ut niunt cum Græco. Cætera verò prætermissa memorantur Aug. supra.

tum ab Ambrosio , tum ab Auguft. ipso in quæst. Ambro*. 24. In Grαco fic : Και πας και αφαιρών αφαίρεμα , sius enim in Ps. 118. to. 1. col. 1000. b. c. sic narrat : EL ήνεγκαν αργύριον , και χαλκών και τα αφαιρέματα , &c. ut in Lat. etiam artificum fpiritus , ficut Befeleel , 6 Oliab , quos præter hoc , apud eos , quod deeft. In Ms. tamen Alex. implevit Dominus fpiritu divino fapientia , fcientia, ac ed. Compl. verba invertuntur ut fup. dpaipeda, apyú- omnis artis , ut facerent ami&um i tabernaculum , atque ριον , χαλκόν ήνεγκαν , pauloque poft in Mt. Oxon, παρ' οίς altare , fecundum fenfum , quem dedit bis Deus : fed etiam supéén Tap av?ois, ut apud August. sup. Priora etiam rur cæteris sapientibus intelligere , & facere omnia opera secun

sus haber Aug. q. 168. in Exod. to. 3. 472. g. Omnis af- dùm omnia quæ Dominus imperabat : itaque fecerunt qua ferens demtionem, argentum & æs attulerunt demtionem Do non didicerant , nec viderant , fecundùm ea qua bis spiritus mino : tanquam diceret , inquit , Omnis qui attulit, attulit demonftrabat. Similiter Aug. quæft. 169. in Exod. to. 3. illud

atque illud ; & infra : Demtionem sanè interpretati sunt 473. a. Narrante Moyfe , inquit , commemoratum eft quod Latini , quod Græcus habet apalpeua : appellata eft autem ei dixit Deus de Befeleel eisdem verbis ac totidem , quod eum demtio , eò quòd fibi demeret qui Domino afferret. impleverit spiritu divino sapientia , & intellectus , 8 fcien

$.25. Itidem Græcè , additis his : vernojíva , Tùy vexe tiæ , ad tabernaculi opera facienda , qua pertinent ad artes Jor, &c. neta , byacinthum , &c.

opificum ; & infra : Novo more hîc ars architettonica perhia . 26. Ita é Græco ad verbum , nisi hoc excipias, fen- betur , opificum ex auro e argento , quocunque metallo , fu suo , pro quo, tñ dooroige avtmv, mel, menti earum , cùm illa dici foleat architectonica , qua pertinet ad fabricas cum Nobilio,

ædificiorum.

eorum

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]

Sap. 26. " F bisitie lapiens, quibus dedit Dominus sa

pientiain & intellectum , ut scirent fabre operari
quæ in usus sanctuarii necessaria sunt, & quæ

præcepit Dominus. 1. Par. 2. Cùmque vocasset eos Moyses, & omnem 2..... & omnes qui fponte vellent ire ad ope. Aug.quaft. 170. 21. 29. eruditum virum , cui dederat Dominus sapien- ra, ut consummarent ea.

in Exod. 473.6. tiam, & qui fponte fua obtulerant fe ad facien

dum opus,

nec eorum nomina comme

3. tradidit eis universa donaria filiorum Ifraël.

3. Et acceperunt à Moyse omnes demtio.
Qui cùm inftarent operi , quotidie manè vota nes.....
populus offerebat

VULGATA NOVA.
4. Unde artifices ve-
4...... 7. Vide Not.

7. eò quòd oblata fufficerent, & superabundarent,
nire compulsi,

8. Feceruntque omnes 8..... feqq. Vide Not.
s. dixerunt Moysi : Plus offert populus quàm ne- corde fapientes ad ex-
ceflarium eft.

plendum opus tabernaculi, cortinas decem de bysso
6. Jussit ergo Moyses præconis voce cantari : Nec retorta , & hyacintho , & purpura , coccoque bis
vir nec mulier quidquam oiferat ultra in opere sanc- tincto, opere vario , & arte polymita :
tuari. Sicque cessatum est à muneribus offerendis , 9. quarum una habebat in longitudine viginti octo

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 2. Ita in Græco: addit August

. ubi fup. In notitiam versio verus à nova sejuncta prodiret. Quod spectat jam tantùm Moyfes pertulit quæ Dominus opera fieri præceperit,

ad descriptionem Tabernaculi, quæ legitur in Vulgata à
Tabernaculum scilicet cum omnibus quæ in eo effent , s vef- *. 8. hujus capit. usque ad c. 39. vix alia supersunt ex
tes facerdotales. Commemoravit autem quofdam , quibus di Patribus Latinis , præter pauca subjuncta infra ex Augus-
sit fpiritum divinitus datum quò illa efficere poffent : & ta tino capiti 38. At imprimis legendum est quidquid S. Dos
men multi intelliguntur fponte ad eadem opera venisse , qui- ctor scriptit de Tabernaculo quæst. ultima in Exod. to. 3.
bus neque imperatum eft ,

col. 475. maximè verò à num. 18. usque ad num. 23. quæ
morata funt à Domino dilla Moyfi. Non ergo illi foli hoc poftrema hîc fubjicienda ducimus.
munus divinitus habuerunt , qui nominatim commemoran Quoniam , inquit , satis disputarum est , quomodo illa «
tur , fed fortaffe præcipuè atque excellentis.

omnia intelligenda fint , quæ in Tabernaculi constitutione «
. 3. Iridem Græcè. In edito. autem August. sicut in videbantur obscura , breviter li poilumus , enitamur osten- «
vet. Mss. scriptum erat, demtum as , loco demtiones , sed dere , quid fit eadem difpofitione confectum.
vitiosè ; nam in Gr. Taric dépoupéreccia.

Ab occidente igitur intrabatur , & prima erat ingre- «
#*.4. seqq. Notandum , inquit Aug. q. 171. in Exod. diendi porta atrii , quæ patebat viginti cubitis , & habe- «
to. 3. 473. d. quod illi qui lapientes appellantur, effecto- bat quatuor columnas , quibus dependebat velum viginti
res operum funiti , etiam moribits tales erant , ut cùm ipfi cubitis extentum , erectum autem cubitis quinque , qua- (
fufciperent omnia quæ populus offerebat, exiftimans necella tuor illis sæpe commemoratis coloribus acu picto opere va- (
ria ex quibus illa omnia complerentur , viderunt plus of- riato. Hac porta ingrediens excipiebatur atrio , cujus la- «
ferri qram erat neceffe , & dixerunt Moys ; atque ille per tera dextera lævaque quindenis cubitis & ternis columnis «
præconem ultra populnem offerre probibuit : quæ omnia licet porrigebantur introrfus ; ut in medio ponerent ostium ta- «
summatim relata, Græco fatis refpondent.

bernaculi interioris , in ea parte quò per veniebant , ficut «
7. 8. Quæ hic leguntur in Græco , sunt de vestibus in medio ponebant portam atrii , ab ea parte unde incipie- «
sacerdotalibus : ipfa autem illa tam in Vulgata , quàm in banr. Hoc itaque atrium latius erat quàm lungius. Nam «
edit. Compl. transferuntur in caput 39. & eorum loco po- longitudo ejus erat à porta ipfius usque ad oftium Taber- "
nitur descriprio Tabernaculi. Huic ordini prima fronte re naculi interioris , in cubitis ferme quindecim : latitudo au- «
pugnare videtur vertio ipla LXX. in cujus capitibus 26. & tem circa portam in cubitis viginti, circa ostium verò in «
27. fupra , memorantur quidem ea quæ ad Tabernaculum cubitis triginta. Unde obliqua illa latera fuisse intelligun-(
spectant , cum facerdotum veftes non defcribantur nifi in tur , quæ dextera lævaque in columnis teinis & quindenis «
consequentibus. Huic etiam poftremo ordini favere vi- cubitis erant. In hoc atrio erat altare sacrificiorum quadra- (
derur August. quæst. 172. in Exod. to. 3. p. 473. e. cùm rum , quinque scilicet cubitis longum , & totidem latum. (c
dicat : Pofteaquam descendit Moyfes de mente , opera com Inter portam & altare spatium erat , ubi versabantur qui «
mendantur Tabernaculi conftruendi , & veftis sacerdotalis : & facrificia imponebant altari : introrsus verò inter altare & «
infra , de postremis , quas mover , quæstionibus , nulla de oftium Tabernaculi , locus erat cineris ante altare, & dein- «c
veste facerdotali , omnes de Tabernaculo agitantur ab de labrum æneum ubi manus & pedes facerdotes la vabant, «
ipfo : attamen duo impediunt quominus id apertè eruatur vel altari in atrio fervituri , vel Tabernaculum interius in- «
ex Augustino ; 1o. quod ait q. 177. al. 174. de Tabernac. grelluri. Tentoria porro hujus atrii in lateribus ternarum «
Quoniam liber qui Exodus dicitur , in conftitutione Taberna- columnarum byssina erant , extenta cubius quindenis , «
culi sumit terminum , de quo Tabernaculo etiam per superio- erecta cubitis quinis.
ra ejufdem libri mielta dicuntur..... visum eft de toto ipso Ab hoc ergo atrio intrabatur oftium Tabernaculi cùm «
Tabernaculo separatim dicere. Porro fi Exodi terminus, con transisses altare , & labrum æneum. Intrabatur autem aper- (
fticutio iprius Tabernaculi est , ergo vestium descriptio tis aulæis , quibus decem , quinque hinc & quinque inde «
antecedere debet. Alterum colligitur ex libro Locur. ubi ex adverfo libimet constirutis , totum ipsum interius Ta-
post locutionem fumptam ex $. 35. c. 35. proximè se- bernaculum cingebatur. Quod ostium ingresso occurrebat «
quuntur aliæ quatuor ; quarum prima , de humeralibus, velum , quod ad oftium fuerat oppofitum , in quinque co- «
sumitur ex cap. 36. Gr. ed. Rom. licet in Compl. & Vulg. lumnis extentum , variatum illis quatuor coloribus : quod «
fic 39. Huic succedunt aliæ tres petitæ ex capitibus 37. velum cum faciendum præciperet , addnitorium vocavit , "
vel 38. 39. & 40. Profectò fi Aug. descriptionem vel- credo quòd curreret , ducendo & reducendo , cùm operi- «
tium poftpofuiffet descriptioni Tabernaculi , quæstionem ret atque aperiret ingreffum. Transito isto velo , excipie- «
de humeralibus non prætuliffet , nifi illi quæ petitur ex c.

bat

pars Tabernaculi media inter hoc velum & illud alte. « 40. Sed quia ponitur proximè poft caput 35.& poft ipfam rum interius , quod columnis quatuor fuerat impofitum , « sequuntur aliæ peritæ ex capp. 37. 38. & 39. luce meri- ex illis quatuor coloribus factum , & separabat inter fancta « diana clarius eft Augustinum legiffe juxta ordinem edit. quæ forinsecus erant , & fancta sanctorum interiùs pofita. « Rom. non verò secundum ordinem editionis Complut. & In hoc itaque medio spatio inter ista duo vela , menfa erat « Vulgatæ. Vide infra Nor. in cap. 39. ubi non pauca fub- aurea , quæ habebat panes propofitionis in parte Aquilo- « jecimus quæ pertinent ad præsens c. 36. sec. LXX. quæ nis ; & contra eam candelabrum aureum feptem lucerna- « ideo illuc rejecimus , sicut & fimilia deinceps , ne fcilicet cum in parte austri. Huc usque secundis facerdotibus lice- « Tom. I.

Dd

(C

[ocr errors]

fimiliter,

& mu

VULGATA NOVA. cubitos , & in latitudine quatuor : una mensura erat 23. E quibus viginti ad plagam meridianam erant omnium cortinarum.

contra austrum, 10. Conjunxitque cortinas quinque , alteram alte 24. cum quadraginta bafibus argenteis. Duæ bari, & alias quinque fibi invicem copulavit.

ses sub una tabula ponebantur ex utraque parte angu11. Fecit & ansas hyacinthinas in ora cortina lorum , ubi incastraturæ laterum in angulis termiunius ex utroque latere , & in ora cortinæ alterius nantur.

25. Ad plagam quoque tabernaculi, quæ respicit 12. ut contra se invicem venirent ansæ,

ad aquilonem , fecit viginti tabulas, tuò jungerentur :

26. cum quadraginta balibus argenteis , duas ba13. unde & quinquaginta fudit circulos aureos , ses per singulas tabulas. qui morderent cortinarum ansas, & fieret unum ta 27. Contra occidentem verò, id est, ad eam parbernaculum,

tem tabernaculi, quæ mare respicit , fecit sex tabulas, 14. Fecit & saga undecim de pilis caprarum ad 28. & duas alias per singulos angulos tabernaculi operiendum tectum tabernaculi :

retro : 15. unum fagum in longitudine habebat cubitos

29. quze jun&tæ erant à deorsum usque sursum, triginta , & in latitudine cubitos quatuor : unius men & in unam compaginem pariter ferebantur. Ita fecit furæ erant omnia faga :

ex utraque parte per angulos : 16. quorum quinque junxit feorfum, & fex alia 30, ut octo eflent simul tabulæ, & haberent bases separatim.

argenteas sedecim , binas scilicet bases sub singulis 17. Fecitque ansas quinquaginta in ora fagi tabulis. unius , & quinquaginta in ora fagi alterius , ut fibi 31. Fecit & vectes de lignis fetim , quinque ad invicem jungerentur.

continendas tabulas unius lateris tabernaculi, 18. Et fibulas æneas quinquaginta , quibus necte 32. & quinque alios ad alterius lateris coaptan

ut unum pallium ex omnibus fagis das tabulas : & extra hos, quinque alios vectes ad occifieret.

dentalem plagam tabernaculi contra mare. 19. Fecit & opertorium tabernaculi de pellibus 33. Fecit quoque vectem alium , qui per medias arietum rubricatis : aliudque desuper velamentum de tabulas ab angulo usque ad angulum perveniret. pellibus ianthinis.

34. Ipsa autein tabulata deauravit, fufis basibus 20. Fecit & tabulas tabernaculi de lignis setim earum argenteis. Et circulos eorum fecit aureos , per Itantes.

quos vectes induci possent : quos & ipsos laminis aureis 21. Decem cubitorum erat longitudo tabulæ operuit. unius : & unum ac semis cubitum latitudo retinebat. 35. Fecit & velum de hyacintho , & purpura,

22. Binæ incastraturæ erant per singulas tabulas, vermiculo, ac bysso retorta, opere polymitario , vaut altera alteri jungeretur. Sic fecit in omnibus taber- rium atque distinctum : naculi tabulis.

36. Et quatuor columnas de lignis setim , quas NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. » bat intrare.

incurrebat in illas duas angulares interioris Tabernaculi , ce Interiùs autem , id est , in fancto sanctorum ultra velum quas solas orientis pars habebat ; proinde cum ipfis com- « quatuor columnarum , arca erat testimonii deaurata , in plebantur decem. Ā latere autem occidentis habebat qui- «

qua erant tabulæ lapideæ legis , & virga Aaron , & urna dem atrium decem columnas , non tamen recto ordine, ce » aurea cum manna , & propitiatorium desuper aureum , fed ficut jam oftendimus , tanquam triporticum , quatuor » ubi stabant duo Cherubim , alis obumbrantes propitiato- à porta , & ternas à lateribus. » rium , & intuentes invicem & ipsum. Ante arcam verò, Universum autem atrium in circuitu Tabernaculi ten- (( » id est inter arcam & velum , policum erat altare incensi toriis byssinis cingebatur , quæ erigebantur cubitis quin- ( » quod aliquando aureum dicit Scriptura , aliquando deau que : his fuperveniebant vela capillacia undecim , ex una « » ratum , aureum utique appellans , quia erat inaurarum. parte quinque sibimet connexa , ex alia sex. In connexio-" » Ad hæc fancta sanctorum nisi summo sacerdori non lice ne ergo quinque velorum , cubica erant centum quinqua- (( » bac intrare quotidie propter inferendum incensum , semel ginta ; ex alia verò parte in connexione sex velorum, cu- « » autem in anno cum sanguine ad purificandum altare , & bita erant centum octoginta : quoniam vela singula trice- (c » fi quando fortè exigebat necessitas pro peccato facerdotis, norum fuerunt cubitorum. Sed ut ‘alia pars alteri coæqua- ( » aut univerfæ fynagogæ , ficut in Leyicico scriprum est. retur , duplicatum est unum velum à facie Tabernaculi » Sic intrabatur Tabernaculum ab occidente , id est à porta id est ab oriente ; & subtectum est dimidium velum à par» atrii usque ad lacus orientale introrsus ubi erat arca testi te posteriore , id est ab occidente : atque ita subtracta lunt « » monü.

cubica triginta , quanta erat veli unius longitudo ; & re- (( Hoc aurem incerius Tabernaculum , quod incipiebat non manserunt centum quinquaginta , quot etiam ex parte ale «c » à porta atrii , sed ab oftio quod appellabatur oftium Ta tera fuerunt. Circuitus itaque velorum capillaciorum , « » bernaculi, & finiebatur in longum latere orientis ubi erat quo cingebatur atrium Tabernaculi , trecentis cubitis ten- « » arca testimonii , decem aulæis concludebatur , quorum debatur , ficut circuitus decem aulæorum interioris Taber- (( »> erant fingula viginti octo cubitorum', quinque hinc & naculi cubitis ducentis octoginta. Aulæa quippe singula ha- « » quinque inde , libimet connexa ansulis & circulis , & ex bebant cubita vicena & octona in longitudine, capillacia « » adverso libimer constituta ; & columnis vicenis in lateribus verò vela tricenis cubitis longa erant. Quapropter ex am- « v longioribus aquilonis atque austri , & columnis octo à la bitu aulæorum interioris Tabernaculi, qui erat in cubitis « » tere occidentis , à lacere autem orientis nullis columnis , ducentis octoginta , centena cubica in lateribus longiori- " » sed solis aulæis. Quæ aulæa decem erigebantur in cubitis bus erant austri & aquilonis , & quadragena in duobus « » quatuor , & per totum circuitum tendebantur in cubicis du- brevioribus orientis & occidentis : ex ambiru autem ca- ( » centis octoginta : quorum centena in lateribus erant lon- pillaciorum velorum , quo atrium exterius tegebatur , quia « » gioribus austri & aquilonis per vicenas columnas ; qua- ambitus erat in cubitis trecentis , centena erant in lateribus «c » dragena verò cubita in reliquis duobus lateribus breviori- longioribus austri & aquilonis , quoniam æqualia erant « » bus ; uno occidentis per columnas octo ; altero orientis , lateribus Tabernaculi interioris , quinquagena autem in « » ubi columnæ non erant , sed sola tendebantur aulæa de duabus reliquis partibus orientis & occidentis. Ac per hoc « » solis duabus angularibus columnis, mediis autem nullis : duo illa cubita , quibus longius erat aulæo velum capilla- " » & erant hæc aulza decem de quatuor coloribus texta. Hoc cium , non lateribus austri & aquilonis , quæ paria erant « » ergo interius Tabernaculum circumdabatur atrio ab auf- atrii exterioris & Tabernaculi interioris , sed lateribus « » tro viginti columnis , & ab aquilone viginti. Quæ duo orientis & occidentis proficiebant. In eis enim lateribus « » atrii latera æqualem habebant longitudinem cum lateribus creverat Tabernaculi latitudo , circumpofito extrinfecus « » interioris Tabernaculi ; quia & ipla vicenis columnis por- atrio : sed quinquaginta cubita velorum capillaciorum à «c » rigebantur in cubitis totidem, id est, centenis. A latere parte orientis per decem columnarum rectum ordinem «c » autem orientis atrium concludebatur columnis decem , cu tendebantur , eisque proficiebat unum cubitum ex duobus « » bitis quinquaginta : qui ordo columnarum rectus erat , & illis , quibus eorumdem velorum major fuerat longitudo :((

VULGATA NO V A. eum capitibus deauravit, fusis bafibus earum argen- opere plumarii : teis,

38. & columnas quinque cum capitibus suis, quas 37. Fecit & tentorium in introitu tabernaculi ex operuit auro, basesque earum fudit æneas. hyacintho , purpura, vermiculo, byffoque retorta,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. » alia verò cubita quinquaginta , quæ occidentali lateri de atrii rentoria byssina , quorum erat erectio in cubitis quin- ce » bebantur , quibus alterum ex duobus illis cubitum profi que. » ciebat , non tendebantur per columnarum ordinem rectum. Pelles verò rubricaræ fuper capillacia vela veniebant, as » Ibi enim erat illa tanquam triporticus , quæ concludebar Desuper autem , id est, à parte tecti , vice cameræ Ta-"<< » fpatium atrii , ubi effet altare sacrificiorum, quatuor co- bernaculum pellibus hyacinthinis tegebatur : utrùm cum « » lumnis à porta & ternis à lateribus : ac per hoc non pote atrio & fpatium illud interius , non apparet : sed credibi-;( » rant etiam portam çingere illa cubita quinquaginta , sed lius eft , atrii spatia quæ inter exteriores & interiores co«,« » ufque ad cooperienda obliqua illa larera tendebantur, quæ lumnas erant , cælum apertum habuiffe , maximè illud oc- a » in columnis ternis & quindenis cubicis erant. Erigebantur cidentis , ubi erat altare lacrificiorum. Hactenus Augul- a » autem capillacia vela cubicis quatuor , eisque tegebanturtinus.

[ocr errors]

CAPUT X X X V I I.

NO V A.

vit auro,

:

VULGATA
Ecit autem Befeleel & arcam de lignis setim, phialas , & cyathos , & thuribula , ex auro puro, in

habentem duos semis cubitos in longitudine, quibus oferenda sunt libamina.
& cubitum ac semifsem in latitudine, altitudo quoque 17. Fecit & candelabrum ductile de auro mundif-
unius cubiti fuit & dimidii : vestivitque eam auro pu- fimo. De cujus vecte calami , fcyphi, fphærulæque
riflimo intus ac foris.

ac lilia procedebaně : 2. Et fecit illi coronam auream per gyrum ,

18. sex in utroque latere , tres calami ex parte 3. conflans quatuor annulos aureos per quatuor an una,

& tres ex altera : gulos ejus : duos annulos in latere uno, & duos in 19. tres scyphi in nucis modum per calamos finaltero,

gulos , fphærulæque fimul & lilia : & tres scyphi inf4. Vectes quoque fecit de lignis setim, quos vesti tar nucis in calamo altero , fphærulæque simul & li

lia. Aquum erat opus fex calamorum , qui procede5. & quos misit in annulos, qui erant in lateribus bant de stipite candelabri. arcæ ad portandum eam.

20. In ipso autem vete erant quatuor fcyphi in 6. Fecit & propitiatorium , id eft, oraculum, de nucis modum, fphærulaque per fingulos fimul & auro mundiffimo , duorum cubitorum & dimidii in longitudine, & cubiti ac semis in latitudine.

21. & fphærulæ sub duobus calamis per loca tria, 7. Duos etiam Cherubim ex auro ductili , quos , qui limul sex fiunt calami procedentes de vecte uno: pofuit ex utraque parte propitiatorii :

22. & fphærulæ igitur & calami ex ipso erant, 8. Cherub unum in fummitate unius partis, & universa du&ilia ex auro puriflimo. Cherub alterum in summitate partis alterius : duos 23. Fecit & lucernas feptem cum emunctoriis suis, Cherubim in fingulis summitatibus propitiatorii, & vafa ubi ea quæ emuncta sunt extinguantur , de

9. extendentes alas , & tegentes propitiatorium, auro mundiffimo.
seque mutuò & illud respicientes.

24. Talentum auri appendebat candelabrum cum
10. Fecit & menfam de lignis fetim in longitudine omnibus valis fuis.
duorum cubitorum, & in latitudine unius cubiti, quæ 25. Fecit & altare thymiamatis de lignis ferim,
habebat in altitudine cubitum ac semifsem :

per quadrum singulos habens cubitos, & in altitudi-
11, circumdeditque eam auro mundiffimo, & fe ne duos : é cujus angulis procedebant cornua,
cit illi labium aureum per gyrum ,

26. Vestivitque illud auro puriffimo , cum crati-
12. ipsique labio coronam auream interrasilem cula ac parietibus & cornibus.
quatuor digitorum, & super eandem , alteram co 27. Fecitque ei coronam aureolam per gyrum ,

& duos annulos aureos sub corona per fingula late-
13. Fudit & quatuor circulos aureos , quos po ra, ut mittantur in eos veces, & poflit altare portari.
suit in quatuor angulis per singulos pedes mentä 28. Ipsos autem vectes fecit de lignis setim , &

14. contra coronam : misitque in eos vectes, ut operuit laminis aureis. possit mensa portari.

29. Composuit & oleum ad sanctificationis unIs. Ipfos quoque vectes fecit de lignis setim , & guentum , & thymiama de aromatibus mundiffimis circumdedit eos auro.

opere pigmentarii. 16. Et vasa ad diversos usus mensæ, acetabula,

[ocr errors]

ronam auream.

CAPUT X X X VIII.*

* Sec. LXX.

XXXVII. VULGATA

N O V A. 2. Par. I.

F
Ecit & altare holocausti de lignis setim , quin s quatuor annulis per

per totidem retiaculi sum1.5.

que cubitorum per quadrum, & trium in al- mitates, ad immittendos vectes ad portandum :
titudine :

6. quos & ipsos fecit de lignis setim, & operuit
2. cujus cornua de angulis procedebant , operuit- laminis æneis :
que illud laminis æneis.

7. induxitque in circulos; qui in lateribus altaris Sup. 27. 8.
3. Et in usus ejus paravit ex ære vasa diversa, le- eminebant. Ipsum autem altare non erat solidum ,
betes , forcipes , fuscinulas , uncinos , & ignium re sed cayum ex tabulis , & intus vacuum.
ceptacula.

8. Fecit & labrum æneum cum bafi sua de specu-
4. Craticulamque ejus in modum retis fecit æneam, lis mulierum , quæ excubabant in oftio tabernaculi.
& subter eam in altaris medio arulam,
Tom. I.

Dd ij

ز

tum ,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. quaft. 177. 9. Et fecerunt atrium , quod eft ad austrum, 9. Fecit & atrium , in cujus australi plaga de Tabernac. 1. 3. tentoria atrii de bysso torta, centum per cen erant tentoria de byffo retorta, cubitorum cen482.f.8.

tum

10. & columnæ eorum viginti , & bases ea 10. columnæ æneæ viginti cum bafibus fuis rum viginti ærex.

capita columnarum & tota operis cælatura,

argentea.
II. Er lacus, quod ad aquilonem , centum 11. Æquè ad septentrionalem plagam tento-
per centum ; & columnæ eorum viginti, & ba- ria, columnæ , basesque & capita columnarum
les earum viginti ærex.

ejusdem mensuræ, & operis ac metalli, erant..
12. Et latus, quod eft ad mare, aulæa quin 12. In ea verò plaga , quæ ad occidentem
quaginta cubitorum ; columnæ eorum decem, respicit , fuerunt tentoria cubitorum quinquaginta,
& bases earum decem.

columnæ decem cum basibus suis æneæ ,
pita columnarum , & tota operis cælatura , ar-

& ca

gentea.

1

tus :

[ocr errors]

13. Et latus , quod eft ad orientem , quinqua 13, Porro contra orientem quinquaginta cų. ginta cubitorum tentoria :

bitorum paravit tentoria: Ibid. 483. a. b. 14.. quindecim cubitorum , quod est à dorso;

14. è quibus , quindecim cubitos columna& columnæ eorum tres , & bases earum tres: rum trium, cum basibus suis, unum tenebat la

& à dorso fecundo hinc & hinc, fecun 15. & in parte altera ( quia inter utraque in dùm portam atrij, aulæa quindecim cubitorum, troitum tabernaculi fecit ) quindecim æquè cubicolumnæ eorum tres, & bases earum tres. torum erant tentoria , columnæque tres, & ba.

ses totidem. 16. Omnia aulæa atrii de byffo torta.

16. Cun&a atrii tentoria byssus retorta te.

xuerat,
17. Et bases columnarum ærex , & ansæ ea 17. Bases columnarum fuere æneæ , capita
tum argentex , & capita earum inargentata ar autem earum cum cun&tis cælaturis suis argentea;
gento : & columnæ inargentatæ argento , om sed & ipsas columnas atrii vestivit argento.
nes columnæ atrii.

13. Et vela memorati atrii, opus variatoris , 18. Et in introitu ejus opere plumario fecit
de hyacintho , & purpura , & cocco neto, & tentorium ex hyacintho , purpura , vermiculo ,
byffo torta , viginti cubitorum longitudinem, ac byflo retorta, quod habebat viginti cubitos in
& altitudinem , & latitudinem quinque cubito- longitudine , altitudo verò quinque cubitorum
rum.....

erat juxta mensuram , quam cuncta atrii tento

ria habebant,

VULGATA NOVA.
19. Columnæ autem in ingressu fuere quatuor cum quæ enumerata sunt juxta præceptum Moysi in cæ-
basibus æneis , capitaque earum & cælaturæ argenteæ. remoniis Levitarum per manum Ithamar filii Aaron

20. Paxillos quoque tabernaculi & atrii per gys sacerdotis :
rum fecit æneos.

12. quæ Beseleel filius Uri filii Hur de tribu Ju21. Hæc funt instrumentą tabernaculi testimonii, da, Domino per Moysen jubente, compleverat, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Aug. Locut, 156. 23. & Eliab filius Achisamach de tribu Dan

23. juncto fibi socio Ooliab filio Achisamech 8. 3. 352. b.

qui architectonatus est textilia , & consutilia , & de tribu Dan : qui & ipfe artifex lignorum egre-
diversicoloria , texere de cocco & bysso. gius fuit, & polymitarius atque plumarius ex

hyacintho , purpura, vermiculo & bylo.

VULGATA NOVA.
24. Omne aurum quod expensum est in opere clorum , ad menfuram fan&uarii.
fanctuarii , & quod oblatum est in donariis , viginti 25. Oblatum est autem ab his qui tranfierunt ad
novem talentorum fuit , & feptingentorum triginta fi numerum à viginti annis & supra , de sexcentis tribus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 9. Ita in Græco , præter hoc, tà após alla, qua 7.16. In Græco loco atrii , legitur cxurūs, tabernaculi i
ad africum, loco quod eft ad austrum; at in Ald. edit. Tà ar in Ms. Alex. fic : niãous ai túrai ai cũs avañs, ex Búast,
Apos Nósov, ut supra. August

. ibid. Centum per centum , id omnes porta quæ funt atrii , ex by so.
eft, centum cubita tentoriorum per centum cubita spatii, quod #. 17. Ita in Græco verbum pro verbo , nisi quòd ad-
tenebant viginti columna.

ditur vox avtão , poft hanc columnarum ; at in Mr. Alex.
V. 10. In Græco deeft ultima vox, area , quam

retinent deeft UTv.
Mf. Alex. ac Ald. edit. in quibus ei togs ganxar. cætera con 7. 18. În Græco legitur, ny tò xo?anétæ MA TÛS TÚANS ;
cordanc ad verbum.

velamen porta , loco e vela memorati , quod ultimum vi-
#.11. Post hoc, per centum, Græc. addir: Kæi xxllos riosè a librario substitutum fuisse valde suspicor. Item apud
To após N67or, sxcler ép fxætóY , latus quod ad auftrum, Aug. legitur in editt. 65 latitudinem, cujus loco reposui,
centum per centum , quæ in Mf. Alex. & Ald. edit. desunt: altitudinem , juxta Græc. ng mitos Augustinus enim sub-
Contrà edit. Rom. deler in fine vocem area , quam Mr. dit : Apparet eandem dictam fuperiùs altitudinem , qua au-
Alex. servat cum edir. Ald. cætera optimè quadrant. læorum extentorum fuerat longitudo , tum ista ; Denique ad-

$#. 12..... 15. Hi quatuor versiculi totidem verbis ha- dit : Et latitudinem quinque cubitorum. Tot enim cubitis labentur Græcè. Observat Aug, ibid. dorsum appellari, quia titudinis erigebantur tentoria exterioris atrii , ficur interioris posterior a tabernaculi erant, id eft à parte occidentis ; & poft cubitis quatuor. Unde rursus in suspicionem venit mendum pauca : Manifeftum est, inquit , eadem duo dorsa dici boc huc irrepliffe in edirt. August, incuriâ editoris vel typograloco, cùm commemorantur omnia quemadmodum fada fint, phi, qui pofuit latitudinem pro altitudine; secus, ut quid inqua latera dicebantur, quando pracipiobatur ut fierent : latera fra repeteret Auguft. latitudinem , maximè cùm in Gr. soilicet , quia hinc atqae inde conjunéta , poria occidentalis tres distinctim dimensiones ita exprimantur: To peñxos, i to atrii spatium concludebant ; dorsa verò, quod à tergo saberna- ütes, To D95 airls Tux fur s' Coperon toisisicus Tus avansa culi erat hæc pars arrii, id eft à parte occidentalia

#.23. Ad verbum è Græco.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »