Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA: corum.

33. Non habitent in terra tua , ne fortè pec 33. Et non confident in terra tua , ne peccare Aug, ubi fup. care te faciant in me, fi fervieris diis eorum : te faciant ad me : fi servieris diis eorum, erunt Idem quaft. 94. in quod tibi certè erit in scandalum.

tibi offendiculum.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
^.33. Eadem sunt in Græco, exceptis his, t'ava dy tibi. Vid. seqq. apud August.
akuons.... ou louécorici cob, &c. Si enim servieris..... bi erunt

Exod. 452.6.

1.

b.

Ibid. quæft. 99.

mus.

[ocr errors]

CAPUT X XI V.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
"Moyfi quoque dixit : Afcende ad Domi T Moysi dixit : Ascende ad Dominum tu, Aug.quaft

. 95.1
num tu , & Aaron, Nadab, & Abiu, & Aaron , & Nadab, & Abiud, & fep- Exod. 6. 3. 452, da
& feptuaginta senes ex Ifraël, & adorabitis tuaginta seniorum Ifraël, & adorabunt à longèf.
procul.

Dominum,
2. Solusque Moyses ascendet ad Dominum , 2. Et accedet Moyses solus ad Dominum,
& illi non appropinquabunt : nec populus af- ipfi autem non accedent : populus autem non
cendet cum eo.

afcendet cum illis.
3. Venit ergo Moyses & narravit plebi om 3. Introiit autem Moyses , & narravit popu-
nia verba Domini , atque judicia : responditque lo 'omnia verba Dei, & justificationes : relpon-
omnis populus una voce : Omnia verba Domi- dit autem omnis populus voce una dicentes: Om-
ni , quæ locutus est , faciemus.

nia verba , quæ locutus est Dominus , faciemus,

& audiemus. 4. Scripsit autem Moyses universos fermones 4.... Moyses.... ædificavit altare fub monte , & Idem q. 97. 453. Domini : & manè confurgens ædificavit altare duodecim lápides in duodecim tribus Ifraël. ad radices montis, & duodecim titulos per duodecim tribus Ifraël. s. Mifitque juvenes de filiis Ifraël, & obtu

So..... & immolaverunt hoftiam falutaris Ibid. quæft. 98. lerunt holocausta, immolaveruntque victimas pa Deo...... cificas Domino , vitulos,

6. Tulit itaque Moyses dimidiam partem san 6. Sumens autem Moyses dimidiam partem
guinis , & misit in crateras : partem autem reli- fanguinis, infudit in craterem : & partem reli- 453.6.c.
duam fudit super altare.

quam fanguinis adfudit ad altare.
7. Aflumensque volumen fæderis , legit au 7. Et accipiens librum teftamenti, recitavit
diente populo : qui dixerunt : Omnia quæ lo- in aures populi : & dixerunt : Omnia quæcun-

Ibid. quæft. 100
culus est Dominus , faciemus , & erimus obe- que locutus eit Dominus , faciemus , & audie-
dientes.

8. Ille verò fumptum sanguinem respersit in 8. Moyses accipiens sanguinem aspersit popu. Ambrofiaft. 225.f.

populum, & ait : Hic est sanguis foederis quod lum , dicens : Hic eft fanguis testamenti quod Heb.

pepigit Dominus vobiscum fuper cunctis sermo- disposuit Deus ad vos..... 9.

nibus his. 20.

9. Ascenderuntque Moyses & Aaron, Na 9. & ascendit Moyses & Aaron , & Nadab , . Ang, quaft. 101. dab & Abiu, & septuaginta de senioribus If- & Abiud , & septuaginta seniorum Ifraël :

10. & viderunt Deum Ifraël : & sub pedi 10. & viderunt locum , ubi fteterat ibi Deus Aug. Locut. Inr, bus ejus quasi opus lapidis sapphirini , & quasi Ifraël : & sub pedibus Dei erat quasi opus late-". 3: 348. b. coelum , cum ferenum eft. ris fapphiri , & sicut species firmamenti cæli

Hieron. in Ezech. mundillimi.

1. 5. 3.6.709. a. NOTÆ AD VERSION BM ANTIQUAM. . 1. Eadem prorsus in Græco.

partem reliquam, Græcè fimpliciter , To üprou.... To bene
. 2. Græc. Ka dyfisho.... tpos tòr Ocàr, au?oi de ox jou, dimidium..... dimidium autem. Ad hæc Ambros.cp.
8 [18s, de acos o curarabúcstel het' dur. Unde Hie- 65. to. 2. col. 1052. a. Quid fibi velit, inquit , quod
ron. in lsai. 29. to. 3. col. 247.e. Legimus , inquit , Ap- Moyfes poft oblatum facrificium , & immolatas Domino jalu-
propinquavit Moyfes folus ad Deum ; cateri autem non appro tares hoftias, dimidiam partem fanguinis in crateras mi erit ,
pinquabant.

dimidiam autem ad altare effuderit ? & infra col. 105. b. c.
. 3. Optimè de Græco. Addit Auguft. ibid. Juftifica- Immolavit hoftias , & libavit , fanguinis partem effundens
tiones Larini Interpretes eas esse dixerunt , quæ Græci dixcrcón altaribus facris , partem autem infundens crateribus. Am-
recei a appellant. Ad hæc etiam , faciemus , & audiemus, ait : broliast. col. 225. f. Moy;es accipiens sanguinem vituli in
cùm videatur ordo poftulare , ut diceretur, audiemus , & cratera ; & sup.col. 149. d. in patera.
faciemus ; fed mirum , niß aliquis hic fenfus latet.

$. 7. Ad verbum è Græco. Ambrofiaft. quoque, col.
^. 4. Græc. 'Opépicas de Mwvons to capwi, wroclórnos, 325. f. legem datam memorat , quam Moyes , inquit
&c. ut in Lar. Vid. not. seq.

recitans populo, librum bunc Teftamenti appellavit,
. 5. August. ibid. Non dixit hoftiam falutarem, sed hof $. 8. Similiter idem Auctor supra , col. 149. d. More
tiam falutaris , quod Græcus habet , wimpit. Ambrof. ep. fes, accepto Janguine vituli in patera ( infia in cratera )
65.to. 2. col. 1052.a. Immolatas dicit Domino falutares afperfit filios Ifraël , dicens : Hoc eft teftamentum , quod
hoftias. Huc etiam spectant quæ habentur in Millali Rom. dispojnit Deus ad vos. Græc. A abwir dè Mwueñs te aipa,
ad offert. Domin. 18. post Pent. Sandtificavit Moyfes altare xattorédæos Tô , jiter 'Idó tò alpa tills draburus, us
Domino, offcrens fuper illud holocaufta , & immolans victi- dié gero Kuecos após vuãs, &c.
mas , &c. Græc. Mauris..... wxofónnos Jucasien...... 7.9. Itidem Græcè, nifi excipias vocem , rūs neprolas,
z drúveyxar (acxaut chance, aj Slusar quoiar o Tupi Tão em propriè senatûs , loco feniorum : at Mr. Alex. cum editt.
μοΧάρια.

Ald. & Compl. habet, Tv Po@u16wi, ut fup.t. 1.
$.6. Similia Græc. habet , præter vocem , xpatüeges , in ¥. 10. Ità rursum Auguft. quæst. 101. in Exod. col.
plurali; at Mr. Alex.cum editt. Ald. & Compl. xecinese, 453. e. Et viderunt locum , ubi fteterat ibi Deus Ifrael ; nec
fraterem, ut sup. Pro his autem , dimidiam partem..... 85 aliter in Græco, detracta yoce ibi ; at in Mi, Alex. as

in Exod.453.60

raël :

[ocr errors]

Ambr. in Pf. 43.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVAC
Aug. quaft. 102. 11. Et de electis Israël non diffonuit nec unus; 1. Nec super eos qui procul recesserant de
in Ex. t. 3.453.f. & apparuerunt in loco Dei, & manducaverunt, filiis Israël, misit manum suam , videruntque
& biberunt.

Deum, & comederunt , ac biberunt.
VULGATA

NO V A.
12. Dixit autem Dominus ad Moysen : Ascende ascendensque Moyses in montem Dei ,
ad me in montem, & esto ibi : daboque tibi cabu 14. senioribus ait : Expe&ate hic donec reperta-
las lapideas , & legem ac mandata quæ fcripfi : ut mur ad vos. Habetis Aaron & Hur vobiscum : fi
doceas eos.

quid natum fuerit quæstionis , referetis ad eos.
13. Surrexerunt Moyses & Josue minister ejus :
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
15.... ascendit Moyses in montem & cir

15. Cùmque ascendisset Moyses , operuit nu-
1.1.899.b.
cumdedit lux montem :

bes montem ,
16. & defcendit majestas Domini in montem 16. & habitavit gloria Domini super Sinai ,
Sina , & cooperuit eum nubes sex diebus : & vo- tegens illum nube sex diebus : septimo autem
cavit Dominus Moysen die feptimo de media die vocavit eum de medio caliginis.
nube.

17. Adspectus autem majestatis Domini, tan 17. Erat autem fpecies gloriæ Domini , qua-
quam ignis ardens fuper verticem montis, co fi ignis ardens super verticem montis , in cons-
ram filiis Ifraël.

pectu filiorum Ifraël. Amt. quæft. Vet.

19. Et intravit Moyses in mediam nubem..... 18. Ingreffusque Moyses medium nebulæ, Tef. ap

. Ang. t. 3. fuit in monte quadraginta diebus, & quadragin- ascendit in montem : & fuit ibi quadraginta die- Deut. Si 9. 107. po 104.6. ta noctibus.

bus, & quadraginta noctibus,

9.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
edit. Ald. legitur , o sisúxe éxe? August. verò 1. 2. de

montem ; & operuit nubes montem. In Ms. Alex. ac editt.
Trin. to. 8. col. 787. a. omittit ibi. Subinde in Græc. Kai Ald. & Compl. dcest j ’Incês, ut fup. Auguft. veio quæft.
τα υπό της σόδας αυτ8 ωσεί έργον αλίνε σαπφείρε , και 103. in Exod. to. 3. col. 454. C. ait : Jejus Nave..... cum
ücrep tid os sefecónaíos 78 épars qñ xa Jaciótuti. Aug. Moyse apparet , & cum illo ascendit in montem.
loco sup. citat. de Trin. legir : Sub pedibus ejus , tanquam #. 16. Græc. Kai xamén H dóža zý ģiti öegs
opus lapidis fappbiri, & tanquam aspectus firmamenti cæli : To Eirà, excuufer, &c. ut in Lat. nisi excipias ultima , éx
& quæst. 102. in Exod. col. 454. a. ait

: Sapphiro autem sa réor tûs ve pénus , de medio nubis.
gnificatur vita cæleftis , maximè quia di&tum eft : ficut aspec $. 17. Eadem refert Auguft. I. 2. de Trin. to. 8. col.
tus firmamenti : firmamentum aurem cælum appellari quis 787. f. præter unum autem , quod delet. At in Gr. el-
nesciat? Et forma lateris in eodem Sapphiro quadraturam ip- dos Tus SEUS , &c. ut in Lat.
sam vel ftabilitatem..... figurat.

. 18. Græc. Kai sicñage Mauth's sis Mésor tūs veces
V. 11. Similiter in Giæco.

λης, και ανέβη εις το όρος , και ήν εκεί και τα όρει , &c, ut in
W. 15. Græc. Kai Cu Mwuchs y 'luco's eis TO 295
à xáoutv w vipéAM To Geys. Et a cenlit Moyes $ Jejws in

cens :

18.121.6.

[ocr errors]

CAPUT XX V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
"L

Ocutusque est Dominus ad Moysen, die
en outra Adim. "Locutus est Deus Moysi , & dixit illi :
seu Adim. ap.

2. Loquere ad filios Ifraël ; sumite primitias 2. Loquere filiis Ifraël, ut tollant mihi pri-
ab omni homine , quod mihi deftinetis..... mitias , ab omni homine qui offeret ultroneus, Inf. 35:

accipietis eas. 3..... Aurum , argentum, æramentum,

3. Hæc funt autem quæ accipere debetis :

Aurum , & argentum , & æs ,
4. purpuram, byssum, coccum, pilos capri 4. hyacinthum & purpuram , coccumque bis
nos ,

tinctum , & byssum , pilos caprarum ,
s: pelles rubras agnorum..... ligna integra..... 5. & pelles arietum rubricatas , pellesque

ianthinas , & ligna setim :
6..... oleum ad illuminationem, thymiamata : 6. oleum ad luminaria concinnanda : aro-

mata in unguentum , & thymiamata boni odoris :
7. lapides pretiofos, hoc eft , beryllos..... 7. lapides onychinos, & gemmas ad ornan-

dum ephod , ac rationale.
8. Et constituite tabernaculum , in quo com 8. Facientque mihi sanctuarium, & habitaba
morari vobiscum possim.

in medio eorum :
VULGATA

NOVA.
9. juxta omnem fimilitudinem tabernaculi quod gitudo habeat duos & semis cubitos : latitudo , cu-
oftendam tibi , & omnium vasorum , in cultum ejus : bitum & dimidium : altitudo, cubitum fimiliter ac
sicque facietis illud :

semniffem.
10. Arcam de lignis setim compingite , cujus lon-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. I.....8. Hæc fummatim referuntur apud Auguft. και δέρματα κeιών κρυ.9e9δίανωμένα..... και ξύλα άσηπ-
Ita enim in Greco fe habent : Και ελάλησε Κύeμος προς Μωυ-

και έλαιον εις την φασιν, θυμιάματα..... και λίθες σαρ-
onv, as your

Είπον τοίς υιούς Ισραήλ , και λάβετε απαρχας σα δίν..... και ποιάζεις μοι αγίασμα, και οφθήσομαι ρ υμίν. Auct. pie autol olg är den tñ xapdiq , aj aufsate tas & Tapxás I. de promiff. part. 2. c. 2. col. 125. d. fic: Dabunt in oblaΚαι άυλα εσίν και απαρχή, ήν λήψεθε παρ' αυτών zove

tione filii Ifraël lanam byacinthinam , byfjum tortum , purpuGlor, si dipruesov, aj xarxòy

και υάκινθον, και πορφύeαν,

ram , ceccum bis tin&tum. και κόκκινων διπλύνκαι βύασαν κεκλωσμένην , και τρίχες αίγείας

[ocr errors]

Heb.9. 2.

τα.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. ni. Et deaurabis eam auro mundissimo intus II..... & facies in ea cymatia aurea versatilia Aug.quaft. 104. & foris : faciefque fupra coronam auream per in circuitu :

in Ex. t. 3. 454.la circuitum : 12. & quatuor circulos aureos, quos pones

12. & fabricabis illi quatuor anulos aureos, per quatuor arcæ angulos : duo circuli tint in & impones fuper quatuor latera , duos anulos in latere uno, & duo in altero.

latus unum, & duos anulos in latus secundum. 13. Facies quoque vectes de lignis setim , & 13..... & inaurabis illa auro.

Aug. Locut. 1126 operies eos auro.

348. b.
VULGATA NOVA.
14. Inducesque per circulos qui sunt in arcæ la 15. qui semper erunt in circulis, nec unquam
teribus , ut portetur in eis :

extrahentur ab eis.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 16. Ponesque in arca testificationem quam 16..... immittes in arcam testimonia quæcun- Ambr. de fug. fæc, dabo tibi. que dabo tibi.

C. 3. 425.a. 17. Facies & propitiatorium de auro mun 17. Et facies propitiatorium ex auro puro : Sedul. Scot, in ep. disfuno : duos cubitos & dimidium tenebit lon- duobus cubitis & femis longitudinem ejus , & ad Rom. 5o6.b. gitudo ejus , & cubitum ac semissem latitudo. unum cubitum & semis latitudinem ejus. 18. Duos quoque Cherubim aureos & pro

18. Et facies duo Cherubin aurea intertorna-
ductiles facies , ex utraque parte oraculi. ta , & superpones ea per singula latera propitia-

torii.
19. Cherub unus fit in latere uno, & alter 19..... Et facies ut duo Cherubin sint ex duo-
in altero.

bus lateribus ejus,
20. Utrumque latus propitiatorii tegant ex 20. extendentia alas suas, & obumbrantia fu-
pandentes alas , & operientes oraculum , refpi- per propitiatorium, & facies contra fe super pro-
ciantque se mutuò versis vultibus in propitiato- pitiatorium ,
rium quo operienda est arca ,

21. in qua pones testimonium quod dabo 21. & impones propitiatorium super arcam
tibi.

& in arcam mittes testimonia quæ dabo.
22. Inde præcipiam , & loquar ad te supra 22. Et innotescam tibi inde , & loquar ad te
propitiatorium, ac de medio duorum Cheru- desursum fuper propitiatorium , inter medium ,
bim, qui erunt super arcam teftimonii, cuncta duorum Cherubin, quæ funt fuper arcam testa-
quæ mandabo per te filiis Ifraël.

menti, fecundùm omnia quæ præcipiam tibi ad
filios Úraël.

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]

23. Facies & menfam de lignis setim , habentem tuor digitis : & super illam , alteram coronam au-
duos cubitos longitudinis, & in latitudine cubitum, reolam.
& in altitudine cubitum ac semislem.

26. Quatuor quoque circulos aureos præparabis,
24. Et inaurabis eam auro puriflimo : faciesque & pones eos in quatuor angulis ejusdem menfæ per
illi labium aureum per circuitum ,

fingulos pedes.
25. & ipfi labio coronam interrasilem altam qua-

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 11. Hæc antecedunt in Græco : Kai xalax puocócers autem proximè addit , ita sequuntur in eodem Græco :
αυτήν ( κιβωτον ) χρυσίω καθαρώ, έσωθεν και έξωθεν χρυσώ- Και ποιήσεις τες δύο Xερετίμ επί τα δύο κλίτη. Ει facies
Ceis evtur. Unde Ambros. 1. de Noë, č. 6. to. I. col. duos Cherubim super duo latera. Vid. Not. seq.
234.C. ait : In Exodo deauiratur foris E5 intus arca illa. Se *. 20. Grac. "Εσονται οι Χερεβίμ εκτείνοντες τις πτέ-
quuntur in Græco ficut apud August. ry 201úteis autñ xu ρυγας επάνωθεν , συσκιάζοντες εν ταϊς πτέρυξιν αυτών επί
mátic Xpuca spet xúxaw. Addit Auguft. Cymatia dixit, το έλασαρία, και τα πρόσωπα αυτών είς άλληλα, εις το ελασ-
quæ in quadratura exftant per quatuor partes', ficut mense Túpier & OCTO! Ta apów na twv Xsppbip. Unde August.
quadræ fieri folent. Nec quod ait , versatilia , mobilia debe- quæst. 105. in Exod. col. 454. g. 455. a. Ita ut , inquit,
mus accipere ; fixa sunt enim.....

sed versatilia dixit , torti in ip/o propitiatorio effent duo Cherubim , hinc atque inde altera
lia, quæ Græcè vocantur spenta , vel canalibus , ficut funt utrum adtendentes , ita ut vultus eorum in propitiatorium
columna tortiles , &c.

effent, & pennis fuis obumbrarent propitiatorium : & infra :
W. 12. Græc. Kai éréseis autń, &c. ut in Lat. nisi Duo Cherubim pennis fuis obumbrant propitiatorium.....
quòd pro latus , constanter haber , to xaltos , quod propriè invicem fe adtendunt..... vultus eorum sunt in propitiato-
devexitas , feu latus in quod res aliqua xrivsai. Schreyel. rium , &c.
. 13. Sic est in Græco.

.21. Similiter Ambrof. 1. de fug. fæc. c. 3. to. 1.col.
. 16. Græc. Kai šubaasis eis tiv.... Ė Šv do cão 001. 425. a. Impones propitiatorium super arcam desuper , & ima
*. 17. Græc, Kai WochÇerç inasúesor & Tigera Xpusis mittes testimonia quæ dabo. Græc. Kai é dicciş inash-
καθαρά, δύο πήχεων και ημίσες το μήκος, και πήχεως και ημί- eιον επί την κιβωτον άνωθεν , και εις την κιβωτον εμβαλείς τα
085 to cralos. Et facies propitiatorium , opertoriam auri pu-keceptúcia , ä är sã col. Ad hæc August. quæft. 105.col.
ri; duorum cubitorum & dimidii longitudo , cubiti ac di- 455.a. b. In arca , inquit , jußiz junt poni lex , & manna
midii latitudo. Ad hæc Auguft. q. 105. in Exod.co. 3. col. & virga Aaron...... propitiatorium eft defuper , &c.
454. g. Propitiatorinm dicit fuperimponendum fuper ar #. 22. Ambrof. 1. de fug. sæc, c. 3. to. 1. col. 425.a.
cam..... anreum fieri jubet , ejusque longitudinem latitu- Et innotefcam tibi inde , & loquar tibi defuper. Item epist.
dinem tantam exprimit , quanta s ipfius arcæ dicta eft. 4.10. 2. col. 764. b. Loquar tecum desuper propitiatorium,
ν. 18. Grας. Και ποιήσεις δύο Xερεζιμ χρυσοτορευτα,

de medio duorum Cherubim : & epist. 64. col. 1053. b. me-
και επιθέσεις αυτα εξ αμφοτέρων των κλιτων τε ίλας κρίε. Εε minit arca testimonii. Similiter in Græco

, præter

ter levia non-
facies duos Cherubim aureos tornatiles , & impones eos ex duo nulla. Και γνωθήσομαί σοι εκείθεν, και λαλίσω σοι ανωθεν το
'bus lareribus propitiatorii,

ίλας κρίκ ανα μέσον των ..... των όντων επί της κιβωθε τη μαρ-
. 19. Græcè antecedunt ifta : Tom Júgortal, Xepe C ets Tupiz', aj xarà atyta őta e ev ev Petrwać coi, &c. ut sup.
ex rô xxétrs TÉTE, a Xeps6 sis ex tô xxítys rã deuté- Unde August. quæst. 105. in Exod.col. 455.c. Promisit ,
Ts ingesupir, i.e. Fient , Cherub unus è latere hoc , 85 Che- inquit , locuturuem se Deus ad Moysen de medio Cherubim de
rub unus è latere fecundo propitiatorii : quæ vel prætermi- surfum propitiatorii.
fic Sedulius consultó, vel non legit in fuo codice ; quæ
Tom. I,

da

318. b.

eis.....

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Ang. quæft. 106.

27. Erunt anuli in thecis subportatoriis ad tol 27. Subter coronam erunt circuli aurei , ut in Ex. t. 3. 455.d. lendam menfam.

mittantur vectes per eps, & poffit mensa portari,

28. Ipsos quoque vectes facies de lignis fe: tim , & circumdabis auro ad subvehendain men

fam. Aug. Locut, 113. 29..... cyathos, in quibus immolabunt in

29. Parabis & acetabula , ac phialas , thu. ribula , & cyathos , in quibus offerenda funt li

bamina , ex auro purissimo. VULGATA

N O V A. 30.

Et pones super mensam panes propositionis phi in nucis modum, fphærulæque per singulos , &
in conspectu meo semper.

lilia.
31. Facies & candelabrum ductile de auro mun 35. Sphærulæ fub duobus calamis per tria loca,
diffimo, hastile ejus , & calamos , fcyphos , & fphæ- qui fimul sex fiunt , procedentes de hastili uno.
rulas , ac lilia , ex ipfo procedentia.

36. Et fphærulæ igitur & calami ex ipso erunt,
32. Sex calami egredientur de lateribus , tres ex universa duãtilia de auro purissimo.
uno latere , & tres ex altero,

37. Facies & lucernas septem , & pones eas su-
33. Tres fcyphi quasi in nucis modum per cala- per candelabrum , ut luceat ex adverso.
mos fingulos , fphærulaque fimul & lilium : & tres 38. Emunctoria quoque, & ubi quæ emuncta sunt
fimiliter seyphi instar nucis in calamo altero, fphæ- extinguantur , fiant de auro purissimo.
rulaque fimul & lilium : hoc erit opus sex calamo 39. Omne pondus candelabri cum universis valis
rum, qui producendi sunt de haftili:

suis habebit talentum auri purissimi.
34. in ipso autem candelabro erunt quatuor scy-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hilar, in Pf. 14.

40. Vide , ut facias omnia fecundùm speciem 40. Inspice , & fac secundùm exemplar quod Heb. 8. 9. 3.61.6. quam oftendi tibi in monte.

tibi in monte monstratum eft,

5.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

44.
$.27. Græc. Kai 'sortai oi daxtúxo eis Júkas toīs drcen his enim quæ addidit supra August. contrarium liquer, op-
gopsov, ose aipei e durcis Thy Tpótelax. Addit Auguft. timè enim explicat Auguft. in thecis , per istud in thecas ,
fup. Hoc intelligendum eft , quòd annuli essent velut checa vel pro thecis ; sed constanter fegisse videtur, in thecis, licet
subportatoriorum , id eft, qui subportatoria tanquam in the in Græco nunc, sis Juxas.
cas inducantur. Erunt quippe in thecis , ita di&tum eft, tan ¥. 29. Ita è Græco , præter unum immolabunt , pro
quam diceretur , Erunt pro thecis. Non video igitur cur edi quo SICEIS , libabis. Vide Ambros. epist. 65, 10. 2. col.
tores noftri BB. not. in hunc loc. moneant legendum fup. 1053. b. c.
apud Auguft. in thecas , non in thecis, quod familiari li #.40. Ver. Iren. Interp. l. 4. C. 14. p. 244. c. Facies
brariorum vitio pofitum esse credunt : licet , inquiunt, omnia juxta typum eorum quæ vidisti in monte. Græc.
codices Mss. omnes habeant , in thecis subportatoriis ; nam “Oea , σοιήσεις κατά τον τύπον τον διεδειγμένον σοι ώ τω όρει.
legebatur in hactenus editis , velut checæ subportatoriæ : ex

18.7.

[ocr errors]

T

Ibid.queff. 177

CAPUT XXV I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ang. quaft. 177. . T

Abernaculum verò ita facies : Decem in Exod. de Tabern.

de & , cortinas de byffo retorta , & hyacin* 3:475...: 1099

; & cocco torto; Cherubim facies ea opere tex- tho , ac purpura, coccoque bis tincto , variatas Ibid. . 107 455.f. toris.

opere plumario facies.

VULGATA NOVA. 2. Longitudo cortina

2..... 3. Vide Not.

menfuræ fient universa tentoria.
unius habebit vigintiocto

3. Quinque cortinæ fibi jugentur mutud, & aliæ
cubitos : latitudo , quatuor cubitorum erit. Unius quinque nexu simili cohærebunt.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
4..... facies illis ansas hyacinthinas in ora sum 4. Ansulas hyacinthinas in lateribus ac fum-
475. l.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 1. In Græco : Kai tù oxurù worýceis, dóna euraias, enim dunas sed evralas dixit : & quæst. 107. col. 455. d.c,
deinde ut in Lat. nisi quòd poft vocem Xspebible, punctum Decem anlæorum jubet fieri tabernaculum..... anlæs verò fi-
ponitur , sequiturque spasio uipérty FOLÚCEIS au 7s. In ed. gnificant latitudinem.
Compl. X tpz Elvi , adnectitur voci &pyaccią & feqq. ut apud *. 2...... 3. In Græco sic : Mäxos rūs avicías rūs pics
August. tum quæft. 107. fup. tum quæst. 177.col. 475. d. είκοσι πήχεων, και εύρος τεαυάρων πίχεων και αυλαία
ubi legitur fimpliciter : Cherubin opere textoris , absque fir- ú píce os cio pellegr zo duzo is a woscis tais avaiais. Quæ
cies es ; at infra : Opere ergo textili Cherubim juffit in aulais Auguft. quæft. 107. in Exod. col.455.f. exprimit, dicens: ·
fieri. De hoc opere vide lis Hieron. ep. ad Marcell. ficut & Aulæum longitudinem habere debere in cubitis vigintiollo ; &
August. de aulæis illis ; ait enim quæft. 177. col. 479. d. infra : Latitudinem aulæi in cubitis quatuor. Item quæst.
multùm differre inter se dvahy, & auraiar, quod quidam, 177.col. 475. d. Aulæorum longitudinem effe præcepit , cu-
inquit , Interpretes noftri non discernentes , & hoc fcilicet bitorum vigintioito ; & latitudinem , cubitorum quatuor.
atrium ) illa aulæa , quas durades, non dunes, Graci di Grec. fic pergir : Πέντε λε αυλαίαι έσονται εξ αλλήλων εχό-
cunt , atria interpretati sunt, dicentes : Et facies tabernacu μεναι και ετέeα εκ της ετέeας και σέν7ε αυλαίαι έσονται

CUYEX0-
lum decem atriorum , ubi decem aulæorum, dicere debue Mevo!, étiere ftépçe quæ fimiliter redduntur ab Au-
runt. Nonnulli autem multò imperitiores, januas interpretati gustino , quæft. 177. col. 475. d. ubi air: Cohærere autem
funt, & durés, dura'ces : ficut autem in Latina lingua in invicem aulæa , E conjungi inter fe quinque hinc , & quin-
venimus aulæa , quas Græci auracias vocant , ita quim illi que inde. Subinde addit : Quomodo autem inter se connecte-
appellant duráv, noftri aulam vocaverunt : & sup. col. 475. rentur eadcm quina aulæa , ita præcepit : Facies illis, &c.
d. Aurclas , inquit , quas Græci appellant , Latini aulæa *. feq.
perhibent, quas cortinas vulgò vocant. Non ergo decem atria 7.4. Ita in Græco, nifi quòd pro in ora summa , ha-
fieri juffit , ficut quidam negligenter interpretati funt ; non betur en To Zelass, super labium , rursusque, ési Zsi-

[ocr errors]

S..... Vide Not.

[ocr errors]

14.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA: nitatibus facies cortinarum , ut possint invicem ma aulæi unius ex una parte in commiffuram: Aug. ubi fup. copulari.

& fic facies super orâ fummâ ad commissuram

secundam.
s. Quinquagenas ansulas cortina habebit in
utraque parte, ica insertas, ut ansa contra an-
sam veniat, & altera alteri possit aptari.
6. Facies & quinquaginta circulos aureos qui-

6. Et facies circulos quinquaginta aureos, & Ibid. 476. a, b,
bus cortinarum vela jungenda funt, ut unum ta- conjunges aulæum ad aulæum circulis, & erit feqq.
bernaculum fiat.

tabernaculum unum.
7. Facies & saga cilicina undeciin, ad ope 7. Et facies vela capillacia, operire super taber-
riendum tectum tabernaculi.

naculum ; undecim vela facies ea.
8. Longitudo fagi unius habebit triginta cu 8. Longitudo veli unius erit triginta cubito-
bitos : & latitudo , quatuor : æqua erit mensura rum : & quatuor cubitorum latitudo veli unius :
sagorum omnium.

menfura eidem erit unde im velorum.
9. E quibus quinque junges feorsum , & fex 9. Et conjunges quinque vela in fe , & fex ve«
fibi mutud copulabis , ita ut fextum fagum in la in se; & duplicabis velum sextum secundùm
fronte teti duplices.

faciem tabernaculi.
10. Facies & quinquaginta ansas in ora sagi 10. Et facies ansas quinquaginta in ora veli
unius , ut conjungi cum altero queat : & quin- unius , quod contra medium eft, fecundùm com-
quaginta ansas in ora sagi alterius , ut cum alte- missuram : & quinquaginta ansas facies super
ro copuletur.

oram veli, quod conjuncium est ad fecundum

velum.
11. Facies & quinquaginta fibulas æneas, 11. Et facies circulos æræos quinquaginta , &
quibus jungantur ansæ, ut unum ex omnibus conjunges circulos de anlis, & conjunges vela
operimentum fiat.

& erit unum.
12. Quod autem fuperfuerit in fagis quæ pa 12. Et suppones quod superabit in velis taber- Ibid. 483.6.
rantur tetto, id est, unum fagum quod amplius naculi ; dimidium veli, quod fuperabit, subteges
eft , ex medietate ejus operies posteriora taber- quod abundat in velis tabernaculi ; subteges post
naculi,

tabernaculum. 1 3. Et cubitus ex una parte pendebit , & al 13. Cubitum ex hoc, & cubitum ex hoc, ex Ibid. 476. f. 86 ter ex altera , qui plus est in sigorum longitu- eo quod superat velis de longitudine velorum ta- 484. d.jeqq. dine, utrumque latus tabernaculi protegens. bernaculi ; erit contegens super latera tabernacu

li, hinc atque hinc ut operiat.
14. Facies & operimentum aliud tecto de Et facies operimentum tabernaculo, pel- lbid. 477.6.
pellibus arietum rubricatis : & fuper hoc rursum les arietum rubricatas : & operimenta pelles hya-
aliud operimentum de janthinis pellibus.

cinthinas desuper.
IS. Facies & tabulas ftantes tabernaculi de 15. Et facies columnas tabernaculo de lignis
lignis setim ,

impurribilibus:
16. quæ fingulæ denos cubitos in longitu 16. decem cubitorum columnam unam, &
dine habeant , & in latitudine fingulos ac fe- cubiti unius & dimidii latitudinem columnæ
mislem.

unius :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ays tūs auraias rūs d'Ewtéeas, super labium aulæi exterioris , ac edd. Ald. & Compl. geminatur verbum isar, erit, ut
loco super ora fumma : id est, inquit Auguft. ubi committjó in Lat.
tur aulæum aulæo , tertium scilicet fecundo ; quod fecundum #.9. Ad verbum è Græco. Vid. sis August. ibid.
jam cum primo commissum eft , id eft, conjunctum atque conne *. 10. Eadem leguntur Græcè, nifi excipias ista, tits

Non ergo ampliùs quàm de trium connexione dicere χείλες της διέρρεως..... της αναμέσον..... επι τε χείλες της
voluit , qua fit in duabus commissuris, fecundi ad primum, dappews, Tùs curantácus Tūs devicexs. Super labinm veli.....
& tertii ad fecundum.

quod eft intermedium.....

fuper labium veli conjundi ad fecun.
¥. 5. Græc. listuxortæ eyxúraz swouders tñ ayrcio dum, loco in ora veli..... quod contra medium eft, &c.
μια , και σεντήκοντα αγκύλας ποιήσεις εκ τ8 μέρες της αυλαίας και ☆. 11. Ira è Græco ad verbum. Vide seqq. apud Aug.
κατα την συμβολής της διευθέeας, αντιπρόσωποι αντιπίπτεσαι *. 12. August. sup. col. 476. f. fic habet : Et suppones
enúnais vis exásu, quò spectant illa Augustini , quæst. in velis tabernaculi dimidium veli quod fuperaverit , subreges
177. col. 475. f. Anfas ergo præcepit fieri primo anlæo quin- quod abundat de velis, &c. ut fup. Græc. Kæi 1709-6519
quaginta ex una parte, qua illi fuerat committendum fecun το πλεονάζον ώ ταΐς διέρρεσι της σκηνής: το μισυ της διερεως
dum ; & anfas quinquaginta tertio aulæo ex ea parte , qua το υπολελειμμένον υποκαλύψεις ες το πλεονάζον των διέρρων,
secundo conjungebatur ; & paulò fup. Secundum cum primo &c. ut in Lat. In Mr. Alex.ac edict. Ald. & Compl. deeft
commissum eft, id eft , conjunctum atque connexum , faciem Eis , post v Toxarúteis. Vide seqq. apud. Auguft. rum col.
contra faciem confiftentia ex adverfo fingula ; quæ ultima ver 466. f. cum col. 484.b.
ba de aulæis intellexisle videtur August. cùm tamen de an $. 13. Itidem Græcè , excepto uno, Tôr déposer, de
fulis accipi queant : ita Nobilius in hunc loc.

velis, pro velis. August. infra, col. 485. g. 486. a. ait :
$.6. Iridem Græcè , præter hoc, The Craias, étéexy Tģ Quoniam id quod Latinè interpretatum eft : cubirum ex hoc
ETépe , aulæn, alterum ad alterum , loco aularum ad aulæum, & cubitum ex hoc..... super latera tabernaculi; Græcus ha-
quæ idem fonant. Rursum August. sup. col. 475. f. ait : bet , máy:c , quæ Latini nonnulli, non latera , fed obliqua
Aulaum secundum , id eft , inter utraque ansas quinquage interpretati funt , meritò movet ; qnia essi nibil hic videatur
nas medium, circulos habere voluit quinquaginta aureos , uti obliquum , ubi omnes anguli quatuor laterum rećti funt ;
que ex una parte , per quos conjungeretur quinquaginta anfis andzic tamen dici latera illa non poffunt , quorum unum
aulæi primi ; ac per boc consequens erat , ut ex alia quoque eft in facie , alterum retro..... sed orávia dici possunt à dextro
parte, circulos totidem baberet, per quos conjungeretur anfis à fiuistro; & poft pauca : Diligentiùs autem menfuris exa-
aulæi tertii.

minatis , fortasse in iftis lateribus ternarum columnarum , quæ
ř. 7. Ira constanter August. quæft. 108. col. 455. g. 167. Græcè dicta sunt , nonnulla etiam obliquitas invenitur,
Grec. Και ποιήσεις διέρρεις τριχίνας σκέπην επί της σκηνής, ut non fruftra quidam Interpretes noftri obliqua interpreta-
ky fsxæ déppers, &c. ut sup. Mi. verò Alex. non cxétur hab. rentur , que in Græco Taúnice repererunt. Vide 'plura fis ,
fed Gréts cum August. Observat idem August fup. col. ibid. apud August.
455. g. Capillacia vela esse, id eft cilicina. chéppis tpixinn, $. 14. Similiter in Græco.
propriè, pellis ex pilis contexta , cilicium.

.15. Græc. Kai acuosis súnxs tūs cxurūs, &c. ut in
*.8. In Græco deest 1. erit, & in fine loco velorum , Lat. In Ms. Alex. tñ cxx'ñ , ut sup.
legicur déppeos , velis ; cætera prorsus similia. In Ms. Alex, $. 16. Ira Græcè, nisi quod additur worýceis, facies
Tom. I.

Aa ij

[ocr errors]

!

« ZurückWeiter »