Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

17..... Vide Not.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQVA.
7. Venit Moyses : & convocatis majoribus
natu populi , exposuit omnes fermones quos
mandaverat Dominus.

8. Refponditque omnis populus fimul : Cunc 8..... Omnia quæcunque dixit Deus, & audie. Hilar. in Pf. 118 ta quæ locutus eft Dominus, faciemus. Cùm- mus, & faciemus.....

360, d.
que retuliffet Moyses verba populi ad Domi-
num ,

9. ait ei Dominus : Jam nunc veniam ad te
in caligine nubis , ut audiat me populus loquen-
tem ad te, & credat tibi in perpetuum. Nun-
ciavit ergo Moyses verba populi ad Dominum.

10. Qui dixit ei : Vade ad populum , & 10. Et dixit Dominus ad Moysen : Descende, Aug. quaft. 70. in fan&tifica illos hodie , & cras, laventque vefti- & testare populo, & purifica illos hodie , & Exod. t. 3. 443.0, menta sua,

Cras, & lavent vestimenta
11. & sint parati in diem tertium : in die 1. & fint parati in diem tertium : tertia
enim tertia descendet Dominus coram omni enim die descendet Dominus in montem Sina
plebe super montem Sinai.

coram omni populo.

VULGATA N O V A.
12. Constituesque terminos populo per circuitum, metur , aut confodietur jaculis : five jumentum fue-

& dices ad eos : Cavete ne ascendatis in montem , rit , five homo , non vivet : cùm cceperit clangere
Hebr. nec tangatis fines illius : omnis qui tetigerit montem, buccina , tunc ascendant in montem.
12. 18. morte morietur.

14. Descenditque Moyfes de monte ad populum ,
13. Manus non tanget eum , sed lapidibus oppri & sanctificavit eum. Cùmque lavissent vestimenta sua,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
is. ait ad eos : Estote parati in diem ter 15..... Eftote parati tribus diebus , non accedetis Cypr. l. 3. Teftima
tium , & ne appropinquetis uxoribus vestris. ad mulieres.

316.6.
VULGATA N O V A.
16. Jamque advenerat tertius dies, & manè in timuit populus qui erat in caftris.
claruerat : & ecce cæperunt audiri tonitrua , ac mi 17. Cumque eduxiffet
care fulgura, & nubes denfiffima operire montem, eos Moyses in occursum
clangorque buccinæ vehementiùs perstrepebat : & Dei de loco castrorum , fteterunt ad radices montis,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
18. Totus autem mons Sinai fumabat : eò 18. Sina autem mons fumabat totus : propte- Aug. 1. 2. de Tring
quòd descendisset Dominus fuper eum in igne, rea quod defcendifset Deus in eum in igne, & 1.8.786.ca
& ascenderet fumus ex eo quasi de fornace : ascendebat fumus tanquam fumus fornacis : &
eratque omnis mons terribilis.

mente confusus est omnis populus vehementer. 19. Et sonitus buccinæ paulatim crescebat in 19. Fiebant autem voces tubæ prodeuntes formajus , & prolixiùs tendebatur : Moyses loque- titer valde : Moyses loquebatur , & Deus responbatur , & Deus refpondebat ei.

debat ei voce.

VULGATA N O V A.
20. Descenditque Dominus super montem Sinai pulum : ne fortè velit transcendere terminos ad vi.
in ipso montis vertice, & vocavit Moysen in cacumen dendum Dominum, & pereat ex eis plurima multi-
ejus. Quò cùm ascendisset,

tudo.
21. dixit ad eum : Descende , & contestare po-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 22. Sacerdotes quoque qui accedunt ad Do 22. Et Sacerdotes qui accedunt ad Dominum Cypr. epift. 724 NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.

129, a
regale facerdotium , loco regnum fan&tifimum.

14. b. Et fint parati in die tertia.
*. 8. Græc. Tiárta ötd.... woulousy ng execóue, Ja. Ita V. 15. Græc. rire de ŜTOIPOI, tpers viuberes ku wogger-
etiam infra , C. 24. X. 3. Cùm videatur ordo poftulare, Juis gurauxí..... tres dies ne accesseritis ad uxorem.
inquit Auguft. quæst. 96. col. 452. f. ut diceretur : Audie ν. 17. Grαc. Και εξήγαγε Μωυσής τον λαόν εις συνάντη-
muss & faciemus.

G1N Tŷ Ocô, &c. Unde Hilar. I. 5. de Trin. col. 867. b.
. 1o. Et dixit Dominus ad Moyfen. Ita ex Cypriano ait : Nunquid non obviam Deo Moyfes populum eduxit ad
1. 2. Testim. p. 295.b. qui addit cum Auguft. Descende,
testificare populo, S Janitifica illos hodie es cras , slavent X. 18. Similia Græc. habet , nisi quod deler , autem
veftem fuam. Hieron. ep. ad Fabiol. to. 2. col. 593. a. post Sina , & pro mente confufus eft , habet, gesu, obftu-
Vade ad populum, & fan&tifica eos hodie es cras , & lavent puit. In Mr. Alex. ac edit. Ald. ipso initio legitur , tode
vestimenta fua. Apud Marten. Anecdot. to. s. col. 14. b. iegs To Exé. Apud Cypr. 1. 3. Testim. p. 327. b. Ec
Descende, 5 testificare populo , & purifica illos, ut lavent mons Sina fumabat totus , quoniam defcenderat Deus in eum
vestimenta fua. August. verò ep. 55. ad Januar. to. 2. col. in igne. Ap. Cassiod. in Pí. 67. p. 220. c. Totus autem
140. e. constanter ut fup. Defcende, testare populo, pu mons Sina fumabat , quòd Dominus descendisset fuper eum.
rifica illos.... 65 lavent vestimenta sua. Græc. Eine de Kú Hilar. quoque l. s. de Trin. col. 867. b. alludens dicit :
2005..... Kalabas sapáptuese T..... dj ayncer is lè'S...... Nunquid non Deus descendit in montem ? ..... Intelligite per.
aurálwower ta inário. Editt. Ald. & Compl. taipátia fonantes tubas , o lampadum flammas , monte afiran-

tem fornacium fumum , ad adventum Dei consciam huma-
X. 11. Ita rurfus apud August. ep. 55. ad Jan. to. 2. infirmitatis trepidationem , &c.
col. 140.e. nec diffimilia leguntur in Græco. Cyp. verò l. ν. 19. Grαc. Εχίνοντο δε αι φωναι της σάλπιγιος προ-
2. Testim. p. 295.b. hab. Et fini parati in perendinum diem; Caire Cas i glupoteegi opódex Mwucus factauosv. ) Mf. Alex.
die enim tertio defcendet Dominus in montem Sina. Hieron. cum editt. Ald. & Compl. ircémet), ófs Odds árexpivalo
ep. ad Fabiol. to. 2. col. 593. a. Sintque parati in diem cu co paym.
tertium , quia tertia die defcendet Dominus , vidente universo V. 22. Eadem rursus habet Cypr. tum epist. 64.p.111.
populo , super montem Sini. Anecdot, Marten, to.s. col. b, cum ep. 68. p.117.c. Ita quoque legit Parmenianus ap.

Deut. 4.

II.

[ocr errors]

montem ?

[ocr errors]

dvice

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
Deum , fan&tificentur , ne fortè derelinquat illos minum , fan&ificentur , ne percutiat eos.
Dominus.

VULGATA

N O V A.
23. Dixitque Moyfes ad Dominum : Non poterit desque tu , & Aaron tecum : sacerdotes autem & po-
vulgus ascendere in montem Sinai : tu enim testifica- pulus ne transeant terminos , nec ascendant ad Domi-
tus es, & jufifti, dicens : Pone terminos circa mon num , ne fortè interficiat illos.
tem , & sanctifica illum.

25. Descenditque Moyses ad populum , & omnia
24. Cui ait Dominus : Vade , descende : ascen- narravit eis.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
August. I. 2. contra ipfum, to. 9. col. 32. e. ubi noranda TC Os@..... hú@o7átamákn án «v7cv Kúeros. Vide Avai
illa Augustini verba : Bene quidem de veteribus libris ifta gust. quxst. 23. in Exod. col. 500. b.
proponunt. In Greco fic : Και οι ιερείς οι έγΓίζοντες Κυρίω

"Locutufque eft Dominus cuntos fermo

200.

II.

ea,

: ego

CAPUT X X.
VERSIO ANIIQUA.

VULGATA NOVA.

.

nes hos :
Fulg. 1. de fide 2. Ego sum Dominus Deus tuus, qui te edu 2. Ego sum Dominus Deus tuus , qui eduxi Deut.si
orthod. ad Donat. xi de terra Ægypti , de domo servitutis. te de terra Ægypti, de domo servitutis.

6.
3. Non erunt tibi dii alii præter me.

3. Non habebis deos alienos coram me.

PS. 8o.
Aug. quæft. 71. in
Exod. t. 3. 443.d.

4. Non facies tibi idolum, neque ullum simu 4. Non facies tibi fculptile , neque omnem Levila
e. 444.a, b, e.

lacrum, quæcunque in cælo sunt sursum , & fimilitudinem quæ est in cælo desuper , & quæ 26.1.
quæcunque in terra deorsum , & quæcunque in in terra deorsum , nec eorum quæ funt in aquis Deut 4.
aqua sub terra.

sub terra.

IS. 's. Non adorabis ea , neque servies illis : ego 5. Non adorabis

Jof. 24.

coles Fulg. 1. 1. de re

neque

sum

14.
mill. pecc. 364.6.

sum Dominus Deus tuus , Deus zelans , qui red- Dominus Deus tuus fortis , zelotes , visitans ini- 28.96.
do peccata patrum in filios , in tertiam & quar- quitatem patrum in filios, in tertiam & quartam 7.
tam progeniem , in his qui oderunt me :

generationem corum qui oderunt me :
6. & faciens misericordiam in millia millium 6. & faciens misericordiam in millia his qui

his qui amant, & custodiunt præcepta mea. diligunt me, & cuftodiunt præcepta mea.
Au&. quæft. Vet.
7. Non assumes nomen Dei tui in vanum:

Levita

7. Non assumes nomen Domini Dei tui in va-
Teft. apud Aug. t, non enim mundabit eum Dominus qui fumit num : nec enim habebit insontem Dominus eum 19. 12.

Deut. s
nomen ejus in vanum.
3. P. 45.84

qui affumpferit nomen Domini Dei sui fruftra,

II.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 2. Itidem Græcè. Similiter habet Tertul. I. contra όσα & τη γη κάλω, και όσα και τους δασιν υποκάτω της γης.
Gnost. p. 825. b. Ego sum Dom. Deus tuus , qui te eduxi ^. 5. Similiter August. 1. de fid. & op. to. 6. col. 174.
de terra Ægypti. Ambrosiast. col. 56.e. Ego fum Dominus e. Non adorabis ea , neque fervies eis. Sic eriam Tertul. l.
Deus tuus , qui eduxi te de Ægypto , de domo fervitutis. contr. Gnost. p. 825. b. additis his : Ego enim fum Domi-

ř. 3. Similiter habet Tertul. I. contra Gnost. p. 825. nus Deus tuus. Vid. etiam l. 2. contr. Marc. p. 652. b.
b.

excepta voce dei, prodii. At Auguft. constanter dií , Item sup. p. 650.a. ubi hæc habet : Reddentis in filios patum serm. 8. to. 5.col.41. f. 47. e. f. cum lib. de fide & trum deli&ta. Hieron. I. 3. in ep. ad Ephes.to. 4. col. 394. op. to. 6. col. 174. e. & quæst. 71. in Exod. col. 443. d. f. legit : Non adorabis ea , & non immolabis illis ; ego enim Similiter apud Ambrofiast. col. 56. e. at infra col. 249. a. fum Dominus Deus tuus , Deus zelotes , qui reddo peccata legit: Non fine tibi alii dii præter me : cui lectioni faver patrum in filios, usque ad tertiam & quartam generationem his Auct. quæst. Vet.Teft. quæft. 7. col. 45. g. Cyprianus verò qui me oderunt : & in Ezech. 18. to. 3. col. 815. f. Ego ep. ad Demetr, p. 217. c. & l. de exhort. Mart. 264. a. fum Dom..... Deus æmulator , qui reddo..... super filios , nec non Fulgent. I. pro fide Cath. p. 536. hab. Non erunt &c. ut sup. Auct. I. de XL. Mans. ap. Ambr. to. 2. col. tibi dii alii absque me. Sic etiam Hieron. in Ose. c. 10. 15. b. Ego Dom..... Deus Zelotes. Adimantus ap. August. to. 3. col. 130. b. at in lsai. 45.col. 339. a. Non erunt tibi tó. 8. col. 117. f. Ego fum Deus zelans, tribuens filiis terdii alieni absque me. Gr. Oux Cortal cor Ocol Teegi wa tia o quarta generationis parentum peccata , qui me oderunt. εμε. .

Auct. op. imp. in Matth. col. 19. a. Peccata patrum red*. 4. Similiter habet iterum August. 1. de fide, & op. dam in filios ufque in tertiam & quartam generat

. Optat.
10.6. col. 174. e. nisi quod loco idolum, legit idola ; & in denique , l. 6. contr. Donat. p. 102. c. 103. a. dicit ,
fine, in aqua, 5 sub terra. Tertul. l. contra Gnost. p. Deum mala patrum usque in quartam progeniem redditu-
825. b. Non facies ribi fimulacrum eorum quæ in cælo , τκm. Gr. Ου προσκυνήζεις αυτούς, ουδε μη λατρεύσεις αι-
quæ in terra deorsum , & quæ in mari infra terram : at l. de Foisa fyco yćép fille

. Kúens ...... Odos ?nawius, atodide's
Idololat. c. 4. p. 239.b. 240. b. Ne feceritis idolum , neque aqueceptias Talipon A Texra , i'ws tpilus y teópus 7ersas
fimilitudinem eorum quæ in cælo sunt , $ quæ in terra , 03 τοίς μισεσί με.
quæ in mari : & l. de spectac. c. 3. p. 213. b. Non idolum Ť.6. Hieron. in Ezech. 18. to. 3. col. 815. f. Et facio
roles, &c. Cypr. de exhort, ad Mart. p. 263.c. & Jul. Firm. mifericordiam in millia his qui diligunt me , cuftodiunt
1. de errore fall. relig.c. 29. p. 176.g. Non facies tibi ido- præcepta men. Similiter l. 3. in ep. ad Ephes. to. 4. col.
lum , nec cujusquam fimilitudinem. Ambrosiast. p. 56. e. 394.

f.

præter mandata , loco præcepta. Auct. quæst. Vet.
Et non facies tibi idolum, neque ullam fimilitudinem : & in T. q. 14. col. 48. a. Et faciens misericordiam in millia
fra , p. 249. a. Non facies tibi fimilitudinem ullam corum millium iis qui diligunt me , j cuftod. præcepta mea. Ita
918 sunt in cælo fuerum , $ in terra deorfum. Hieron. in quoque in Græco, præter vocem millium , quæ abest.
Ifai. 65.60.3.col.481. a. Non facies tibi idolum, neque fimi ř.7. Tertul. de Idol. c. 20. p. 246. a. Non sumes no-,
litudinem omnium quæ in cælo funt , & qua fi per terram ; men Domini Dei tui in vano : & l. contr. Prax. p. 846. C.
at l. 3. in cp. ad Eph. to. 4. col. 394. f. Non facies tibi Non fumes nomen Dei in vanum. Cypr. I. 3. Testim. p.
idolum , neque omnein fimilitudinem eorum quæ in calo sur- 308. c. Non accipies nomen Domini Dei tui in vanum. Hie-
fum , & quæ in terra deorsum , & qua in aquis fubtus ter ron. in Zach. 8. to. 3. col. 1752. a. b. Non assumes no-
ram. Auct. quæft. Vet. T. quæft. 7. col. 45. g. Non facies men Domini Dei tui fuper re vana. Ambrofiast. col. 249. a,
tibi ullam fimilitudinem in cælo sursi:m , 86 in terræ deorsum, Non fumes nomen Dom..... in vanum. Auguft. fer. 8. to.
neque
aqua quæ est fieb terra ; & quæst. 69. col. 70. c.

47 f. Ne accipias nomen Dom..... in vanum. Auct.
Non facies tibi idolum, neque adoraveris qua in celo surjum í. de promiff. ap. Prosp. part. 1. c. 36. col. 117. b. Non
funt, quæ in terra deorsim. Græc. Ou moiúC 215 ccavião accipies nomen Domini iui in vanum ; non enim mundabit
είδωλον , ουδε σαντος ομοίωμα, όσα εν τω έeανώ αν , και Dominus talem. Gr. Ου λήψη το όνομα Κυρία τη Θεξ ση

[ocr errors][merged small]

in

5. col.

1

20, 12.

2.

Eph. 6.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

8. Memento diem Sabbatorum fanctificare Tertul. adv. Jud.ca Inf. 31. 8. Memento ut diem Sabbati fanctifices.

eum. 14.

4.137.6. Deut. 5. 9. Sex diebus operaberis , & facies omnia 9. Sex diebus operare, & facies omnia opera

& facies omnia opera Idem adv. Marca 14.

tua.

652, 6, Ezech. opera tua.

10. Septimo autem die sabbatum Domini Dei 10. Septima autem die sabbata Domino Deo
tui est : non facies omne opus in eo, tu, & fi tuo : non facies in ea omne opus.....
lius tuus & filia tua , servus tuus & ancilla tua ,
jumentum tuum , & advena qui est intra portas

tuas. Gen, 2.

11. Sex enim diebus fecit Dominus cælum & terram , & mare , & omnia quæ in eis funt , & requievit in die feptimo , idcirco benedixit

Dominus diei fabbati , & fan&tificavit eum. Deut. s.

12. Honora patrem tuum & matrem tuam , 12. Honora patrem tuum & matrem tuam , Hieron. in ep. ad 16. ut fis longævus fuper terram , quam Dominus ut bene sit tibi, & sis longævus fuper terram , Eph. l. 3. t. 4. 394a Matth. Deus tuus dabit tibi.

quam Dominus Deus tuus dabit tibi. IS. 4. 13. Non occides. 13. Non occides.

Aug.quæfl. 71. in 14. Non mechaberis. 14. Mon mechaberis.

Exod. t. 3.445.6 Matth. IS. Non furtum facies.

15. Non furaberis. S. 21, 16. Non loquêris contra proximum tuum 16. Falsum teftimonium non dices adversùs falsum testimonium.

proximum tuum. Rom.7.

17. Non concupisces domum proximi tui : 17. Non concupisces uxorem proximi tui : Ibid. 443. c.fi 7. 13. 9. nec desiderabis uxorem ejus , non servum , non non concupisces domum proximi tui , neque

ancillam , non bovem , non alinum , nec omnia agrum ejus, neque fervum ejus, neque ancillam
quæ illius funt.

ejus , neque bovem ejus , neque fubjugale ejus ,
neque omne pecus ejus , neque quæcunque pro-

ximi tui funt,
18. Cun&us autem populus videbat voces & 18. Et omnis populus videbat vocem & lam- Aug.quaft. 72. in
lampades , & fonitum buccinæ, montemque fu- padas,& vocem tubæ, & montem fumantem..... Exod. 1. 3. 445.d.
mantem : & perterriti ac pavore concufli , fte-
terunt procul,
19. dicentes Moyfi : Loquere tu nobis , & 19. Et dixerunt ad Moysen : Loquere tu no Idem quaft. 736

445.8
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
επί ματαίω· γαρ μα καθαρίση Κύeιος ο Θεός σε τον λαμ Brix, ser. 10. col. 960. g. Non occides : Non mechaberise
βάνονα το όνομα αυτά επί ματαίω.

Ambrof. l. 1. de Abr. c. 4. col. 290. d. & l. 1. de Jac. Ce
. 8. Ad verbum è Græco. Similiter habet Hilar. in 1. col. 443. b. Non adulterabis : ac in Luc.

9. Ps. 91.

f. præter unum , in mente habeto. Aug. c. Non mæchaberis. Auct. quæst. Ver. T. quæst. 7. col.

5. col. 43. a. Memento diem sabbati sanitificare. 45. g. Non occides : Non fornicaberis : Non furaberis : ac Capitul. xxxvii. 4. sup. In mente habe diem sabbatorum. infr. quæst. 69. col. 70. c. Neque furtum facies. Hieron, Ambrofiaft. p. 249. a, alludens : Obfervabis sabbata mea. 1. 3. in ep. ad Gal. to. 4. col. 305. d. Non adulterabis :

♡.9. Similiter habet Hilar. in Pl. 91. col. 235. Non occides : Non furaberis. August. quæft. 71. in Exod.
cepto uno , operaberis , pro operare. Gr. "Es miné pas épzõ, col. 444. c. quærit, Utrùm mæchia nomine etiam fornicatio
&c. uc in Lat. Gaud. Brix. 1er. 11. col. 961. g. Sex die teneatur. Hoc enim Græcum verbum eft , inquit , quo jam
bus facies opera tua.

Scriptura utitur pro Latino. Mæchos tamen Græci nonnis
ř. 10. Ita in Græco. Hilar. verò in Ps. 91. col. 235. adulteros dicunt, Gr. OÚ HOIXCris Où xétec Ou pa-
f. legit : Septimo autem die sabbatum Domini Dei tui : non VEÚC 8.5. Ms. verò Alex. cum edd. Ald. & Compl. Où pont
facies in illa die ullum opus. Auct. quæst. Ver. T. q. 7. EU CEIS. OU MOIX FÚC Eis. Ou xastais. Vide Deut. s. 17
col. 45. g. Sabbatum Domini Dei tui Jervabis , & non fa *. 16. Similiter hab. idem Auguft. quæft. 68. in Lea
cies in illo ullum opus fervile. Vid. fup. Not. ad cap. 12. vit. to. 3. col. 519. e. Tract. vero 3. in Joh. to. 3. part,
#. 16.

2. col. 311. c. simpliciter : Non falfum teftimonium dices.
. 12. Iren. I. 4. c. 9. col. 238. e. Honora patrem se Concinunt Tertul. I. adv. Jud.c. 2. p. 136.a.& l.2.& 4.
matrem , ut tibi bene fit. Item Tertul. I. de Monog. p. contr. Marc. p. 651. a.711. a. Hieron. I. 3. in ep. ad
954. b. & l. 2. & 5. contr. Marc. p. 651. a. 800. c. How Gal. to. 4. col. 305. d. Auct. quæst. Vet. T. quæst. 7.
nora patrem & matrem : at l. cont. Jud. c. 2. p. 136.a. Ho col. 46. a. & Gaud. Brix. ser. 10. col. 960. g. Lucifer
nora patrem tuum. Cypr. ep. 73. p. 135. b. deler tuum. verò pro S. Ath.183. c. ut fup. Falsum teftimonium non dices
Item Ambros. in pr. 43. col. 888. f. legit : Honora patrem adversùs proximum tuum. Itidem Auct. I. de promiil. col.
& matrem , ut longevus fis super terram : & infra , 889. a. 118. d. Gr. Ου ψευδομαρτυράζεις καλά τι πλησίον σε μαρ-
Græcus , inquit , expresfius dixit : ut sis multorum dierum, Iup'cer feu dñ. i. e. Non falsò teftaberis contra proximum
boc eft , TCXUpspos. Auguft. ser. 8. to. 5. col. 43. d. tuum teftimonium falsum. Vide Deut. 5. 20.
Honora patrem tuum , & matrem tuam : at quæft. 71. in . 17. Eadem sunt in Græco. Iisdem etiam alludit Au.
Exod. col. 443. d. & tract. 3. in Joh. to. 3. part. 2. col. gust. ser. 8. to. 5. col. 45. a. b. c. dicens : Non concupisces
311. c. cum Ambrosiast. col. 249. a. Honora patrem 8 uxorem proximi tui : non concupisces ullam rem proximi tui ,
matrem. Auct. quæft.Ver.T.q.7. col.45.g. 46. a. Honora non pecus , non poffeffionem , non subjugium ; non aliquid
patrem tuum, & matrem tuam, ut sis longavus fuper terram, omnino proximi tui concupisces. Vid. etiam ser. 9. n. 13.
8 bene fit tibi. Gr. Tinc malépe of, is Thy rey répa cs, col. 58. c. f. & Tract. 3. in Joh. to. 3. part. 2. col. 311.
ένα ευ ζοι γένηαι , και ένα μακροχρόνιος χένη επί της γης της c. Apud Tertul. I. 2. contr. Marc. p.651. a. & l. contr,
ayatus, ūs Kúeros 0:65 08 Mid woi Co. Mr. Ox, doccer Jud. c. 2. p. 136. a. Alienum non concupisces. Apud Hier.
Co.. Vide Deut. s. 16.

ep.

ad Eph. to. 4. col. 372, d. Non adulterabis
**. 13. 14. 15. Ita August. iterum tract. 3. in Joh.to. uxorem proximi tui : & l. 3. in ep. ad Gal. col. 305. d.
3. part. 2. col. 311.c. at quæft. 71. in Exod. col. 444. a. Non defiderabis aliena. Auct. quæst. Vet. T. quæft. 7. col.
legit : Non furtum facies : eadem rursus legit , ser. 8. to. 46. a. Non concupisces quidquam proximi tui. Auct. I. de
s. col. 43. e. sed alio ordine : Non mæchaberis : Non oc promill. col. 118.d. Non concupifces uxorem proximi tui :
cides : Non furaberis. Tertul. 1. contr. Jud.c. 2. p. 136.a. non concupisces ullam rem proximi rui.
Non occides : Non mæchaberis : Non fraudaveris : at l. 2. $. 18. Ad verbum è Græco. Ita rursum legit August.
& 4. contr. Marc. p.651. a.711. a. Non occides : Non 1. 2. de Trin. to. 8. col. 786.f. nifi quòd bis ponit , voces,
adulterabis : Non furaberis : & l. de pudic. p. 1001. a. non vocem : at in Gr. constanter, φωνήν. .
1002. a. Non mæchaberis..... Non occides. Itidem Lucif. *. 19. Et dixerunt ad Moysen : Ita capitul. 38. supra ,
Cal. 1.

pro S. Ath. col. 183. c. cum Pascian. ser. de Bapr. reliqua ex August. loco cit. quibus Græc, favet ad verbum,
col. 318. c. Hilar. verò in Ps. 118. col. 246. C. & Gaud. li excipiatur unum, nú, ne , pro neguando. At in Missa

col. 1405.

col. 235 ser. 8. to.

f. ex

1. 2.

in

Deut.

Heb, 12,

ܐ

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA
bis , & non loquatur ad nos Deus , nequando audiemus : non loquatur nobis Dominus, ne for-
moriamur.

tè moriamur,
Aug. quæft. 74. 20. Et dicit eis Moyses : Constantes eftote : 20. Et ait Moyses ad populum : Nolite ti-
448.a.

propterea enim venit Deus ad vos tentare vos, mere : ut enim probaret vos venit Deus , & ut
ur lit timor ejus in vobis , ne peccetis.

terror illius esset in vobis, & non peccaretis.
Aug. 1. 2. de Trin.
21. Et ftabat omnis populus à longè. Moyses 21. Stetitque populus de longè. Moyses au-

18. 16.
1. 8. 786.f. autem intravit in nebulam ubi erat Deus. tem accessit ad caliginem in qua erat Deus.
Tertul. adv. Gnoft. 22. Et dixit Dominus ad Moysen..... Ipfi vi 22. Dixit præterea Dominus ad Moyfen: 18.
825.b.
distis quòd de cælo locutus ad vos fim.

Hæc dices filiis Israël : Vos vidistis quòd de ce

.lo locutus sim vobis.
Aug.quaft. 76. in

23. Non facietis vobis deos argenteos, & deos 23. Non facietis deos argenteos , nec deos
Exod. 446.c.
aureos non facietis vobis ipsis.

aureos facietis vobis.
Fulg. frag. 34. 24. Altare de terra facietis mihi , & immola 24. Altare de terra facietis mihi , & offere- Inf. 27.
çontr. Fab.638.b. bitis fuper illud holocausta & falutaria veftra..... tis fuper eo holocausta & pacifica vestra , oves 8. 38.7.
Ang. Locut. 95. & veniam ad te, & benedicam te.

vestras & boves in omni loco in quo memoria
to 3. 347.A.

fuerit nominis mei ; veniam ad te ,

& benedicam

tibi, 25..... Vide Not.

25. Quòd fi altare lapideum feceris mihi, non Deut,
ædificabis illud de fe&tis lapidibus : si enim leva- 27,5:
veris cultrum super eo , polluetur.

Jos. Se
Aug.queff. 113 26..... ne pudenda tua reveles super illud.

30

26. Non ascendes per gradus ad altare meum,
in Exod. t. 3. 456.

ne reveletur turpitudo tua.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Alex. & Oxon. nec non in edd, Ald. & Compl. qurole. legir : Offeretis fuper illred holocaufta & pacifica veftra : at
Apud Auguft. verò quæft. 166. in Exod. col. 472. b. fic : in Græco , Te w Tápice viewe, ut fup. fequuntur : , tà
Non loquatur Deus ad nos , ne moriamur.

πρόβατα, και τες μάχες υμών εν πανί τόπο, και εαν επο-
Ν. 20. Gr. Και λέγει..... Θαρσεί7ε· ένεκεν γαρ τα πειρά- νομάζω το όνομά με εκεί, &c. Ει ουες E vitulos veftros in
σαι υμάς παρεγενήθη ο Θεός προς υμάς , όπως αν γένηται ο..... omni loco, ubicunque annominavero nomen meum illic , &c.
ira rei auceplavus. Auct. I. de xl. mans. ap. Ambr. to. 2, Unde Auguft. locut. 94. de Exod. col. 347. a. Quod Gra-
col. 15. d. rectè : Confidite ; causâ enim tentandi vos , venit cus habet, inquit , i'moroubow, supernominavero , aut ad-
Deus ad vos ut fit timor ejus in vobis , & non peccetis. nominavero , expreffùs dicitur ; quod ufitatiùs , cognomi-

7. 21. Similiter habet idem August. quæst. 75. in Exod. navero , nonnulli interpretari sunt ; fed non habet necesacol. 446. b. Moyfes autem intravit in nebulam ,

riam fignificationem , cognominavero : propinquiùs autem Deus, In Gr. Eisúxeo de ó racis pico péter, &c. ut in Lat. dicitur , cognominavero , quàm nominavero ; nam & hoc nisi excipias unum, vrópor, loco nebulam ; quod propriè aliqui Interpretes dixerunt. Tum addit : Cùm fuperiùs plucaliginem , vel opacitatem aeris , significat. Mi. Oxon. cum raliter loqueretur , facietis & immolabitis , dicit , veniam edd. Ald. & Compl. initio habet. Eisúzsi de más ó naós, ad re , tanquam ipfi Ifraël. Hesych. I. 1. in Levit. c. 3. ftetit autem omnis papelus , ut August. fupra.

col. 60. h. Tic legit : Altare de terra facietis mihi , immo7. 22. Et dixit Dom. ad Moyen : Ita ex Augustino ; labitis fuper eo holocauftomata pacifica veftra , oves verreliqua ex Tertul. fumpta funt. In Græco fic : Eine de tras is boves. In omni loco in quo nominatum fuerit nomen Κύeμος προς Μυτήν..... Υμείς εαράκαφε , ότι εκ τε εραν

veniam ad te , & benedicam tibi. λελάληκα προς υμάς. .

*. 25. Huc redit quod legitur Anecdot. to. s. col. 9. e.
¥. 23. Gr. Ou FouC+7vpiv avlois , &c. ut in Lat. al. Ædifica mihi altare de lapidibus non circumcifis, & ferrum
jMiv AutoTs , ficut in fine. Tertul. I. contr. Gnost. p. 825. non inities in cis. In Gr. sic : 'Ex de gu Giasúpicy exe ailes
b. Non facietis vobis deos aureos 88 argenteos ; non facietis mong peos , x oiros que Csis avid's Tuníts rè yo f7X fupid táv
vobis fecundùm hæc. Cypr. I. 3. Testim. p. 321. b. Non σε επιβεβληκας επ' αυτές, και μεμίαν 7αι. i. e. Sin antem al-
facietis vobis deos argenteos neque aureos. Jul

. Firm. I. de tare de lapidibus facias mihi , non adificabis eos feitos : cul-
error. fall. relig. col. 176. g. Non facietis vobis deos arg. ne trum enim tuum injecisti super eos , & inquinati sunt.
que
deos aureos.

Τ. 26. Gr. “Όπως αν μη αποκαλύψης των αιμοσύνην σε
.24. Eadem prorsus in Græco , præter hoc , ta ó- it wi8. Ne reveles turpitudinem tuam super illud , ( al-
xou? bpe cela uncer, pro holocaufta. Mi, tamen Alex. cum tare. )
ed. Compl. tollit upwr. Idem Fulgent. supra , fragm. 9.

[ocr errors]
[ocr errors]

ubi erat

meum ,

ET

[ocr errors]

"H

Jer. 34

[ocr errors]

CAPUT X X I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA,
Aug. Locut. 96. I.
The justificationes quas pones coram

Æc sunt judicia quæ propones eis.
t. 3. 347. b.

illis. Ambr. in Pf. 118.

2. Si emeris puerum Hebræum , & servierit 2. Si emeris fervum Hebræum, fex annis fer Denti 8. 1.991,6, tibi annis sex.....

viet tibi : in feptimo egredietur liber gratis,

15. 12.
VULGATA NOVA.

14
3. Cum quali veste in-
3..... 4. Vide Not.

4. Sin autem dominus dederit illi uxorem, & pe-
traverit, cum tali exeat:

pererit filios & filias : mulier & liberi ejus erunt dos
li habens uxorem, & uxor egredietur fimul. mini sui , ipse verò exibit cum vestitu fuo.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 1. August. infra : Hoc eft : He sunt justificationes , tatur liber gratis. Item apud Hilar. in Pf. 118. col. 339.
quas appones coram illis. Gr. Kai tavia tà dexarcmclce ; c. Quis ifte fit coemptus Hebraus puer , sex tantùm annis fer-
Tapetúen en color aulôv. Ad hæc Ambros. in Pf. 118. col. viturus..... qua illa fervitus fit, qua septimi anni libertas ?
991. e. 'Præmißum eft , inquit , has justitias discere , quas In Gr. Εαν κτήση παίδα Εβραίον , εξ έτη διελεύσει σοι· το
proponit in conspectu filiorum Ifraël. Item Hilar. in eund. δε εβδόμων έχει απελεύσε7αι ελεύθερος δωρεάν. Si acquifie-
Pl. col. 339. C. In justificationibus , quas Moyses conftituere ris fervum Hebraum , fex annos ferviet tibi : septimo autem
præceptus eft.

anno abibit liber gratis.
7. 2. August. Locut. 96. col. 347. b. Si emeris fervum . 3.4. His alludit Hilar. in Pf. 178.col. 339. d. dia
Hebræum: & quæst. 77. in Exod. col. 446. c. De servo He cens : Qua illa mulier Hebrai ? quid illud , ut fine muliero
brao , inquit , præcipiuntur , ut fex annos ferviar, dimit- egrediatur ipse ?

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

re

NOVA.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. s. Quòd fi dixerit servus : Diligo dominum S..... Dilexi dominum meum & uxorem & in- Ambr. ep.9.6, . meum & uxorem ac liberos , non egrediar li- . fantes , non abibo liber:

780... ber :

6. offeret eum dominus diis, & applicabitur 6..... pertundet ei dominus auriculam de fu- Aug. Locus. 97. ad oftium & postes , perforabitque aurem ejus bula : & ferviet ei in fempiternum,

t. 3. 347.6. fubulâ : & erit ei fervus in fæculum.

7. Si quis vendiderit filiam suam in famulam , 7. Si quis autem vendiderit filiam suam famu- Aug.quaft. 78.in non egredietur ficut ancillæ exire consueverunt. lam , non abibit ita ut recedunt ancillæ.

Exod. t. 3. 446. d.
8. Si displicuerit oculis domini sui cui tradi 8. Quòd fi non placuerit domino suo quam
ta fuerat , dimittet eam : populo autem alieno non adnominavit eam , remunerabit eam : genti
vendendi non habebit potestatem, fi fpreverit autem exteræ non est dominus vendere illam,
eam,

quoniam sprevit in ea.
9. Sin autem filio fuo defponderit eam , jux 9. Quòd fi filio adnominaverit eam, secun.
ta morem filiaruni faciet illi.

dùm justificationem filiarum faciet ei.
10. Quòd si alteram ei acceperit, provide 10. Quòd fi aliam accipiet ei, quæ opus sunt,
bit puellæ nuptias, & vestimenta , & pretium & vestem, & conversationem ejus non fraudabit.
pudicitiæ non negabit.

11. Si tria ista non fecerit , egredietur ġra 11. Si autem tria hæc non fecerit ei, exibit
tis absque pecunia.

gratis fine pretio. Levit. 12. Qui percufferit hominem volens occide 12. Si quis percufserit aliquem & mortuus fucs Idem quaft

. 79. 24. 17. morte 'moriatur. rit, morte moriatur.

447.8.448. a. 13. Qui autem non est insidiatus , fed Deus 13. Qui autem nolens , fed Deus tradidit in idem Locur. 98. Deut. illum tradidit in manus ejus : constituam tibi manus ejus : dabo tibi locum in quem fugiat ibi 347. do 19: 3. locum in quem fugere debeat.

qui occiderit.

VULGATA
14. Si quis per induftriam occiderit proximum 15. Qui percusserit patrem fuum aut matrem
fuum, & per insidias : ab altari meo evelles eum , morte moriatur.
ut moriatur.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
16. Qui furatus fuerit hominem , & vendi 16. Vide fup. Capitula 43. 44. 45.

derit eum, convictus noxæ , morte moriatur.
Levit.

tri fuo, vel matri,
17. Qui maledixerit patri fuo ,
20.9.

17: Qui maledixerit patri vel matri , morte Ambr.in Luc. 188
Prov. morte moriatur.
morietur.

1. I. 1490.6. VULGATA Matth. 15.4.

18. Si rixati fuerint viri , & percufferit alter proximum suum lapide vel pugno, & ille mortuus non Marci,

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 10.

¥. 5. Ita in Græco, præter unum atolpexw abeo , pro nec uxorem faciendo. Dixit autem Græcè , vtétmoer , quod nos
abibo.

diximus , Iprevir.
$.6. Græc..... a tól a porážsı avlor in Tur túpar o'ml ¥. 9. Gr. 'Ear de Tớ xalokoro su Cudi aumur, &c.
Tov sabeer , ġ TPUTúos ó xiers tv 18 rò ùs tỘ ÓTutiw; ut in Lat. August. ibid. col. 447. c. Hic jam apparere in-
ay 8 Asutet av T o sis tòr aiôro. Unde Ambros. ep. 7. co. 2. cipit , inquit , quemadmodum supra dixerit : quam non ad-
col. 780. f. Huic ergo ad limen oftium fuum dominus nominavit: nam quid eft aliud : 1i filio adnominaverit eam:
fuus aurem pertundit , ut meminerit sermonis fui , quo

fer- nifi filio conjunxerit eam uxorem ? Quandoquidem dicit : 1e-
vitutem elegit. Item Hilar. in Pf. 118. col. 339. c. Quod cundùm justificat. filiarum faciet ei , id eft, ut fic tradat
fit auris foramen ex subula , fi liber esse nolir ? Huic autem tanquam filiam , dotem

fcilicet apponens ei.
dictioni, in sempiternum , addit Auguft. supra : vel , in $. 10. Gr. 'Ear de amur saen cavia, d'60v7c7. dy
æternum , quod Græcus habet , inquit , eis tòp aiora. Ecce &c. ut in Lar. August. ibid. conftanter : Quòd fi aliam acci-
quemadmodum Scriptura multis locis dicit fecundùm hoc ver piet ei , id eft, inquit , non iftam deputaverit uxorem filio
bum Græcum , sempiternum , vel aternum ; & poft pauca : suo , sed ei aliam accipiat ; deinde : quæ opus funt , c.id
Intelligitur æternum diclum , cujus temporis finis non eft. eft , dabit ei fimili lege qua competunt , quoniam non mana

7.7. Optimè è Græco : addit Auguft. infra : Objcurif- fit uxor filio ejus , quemadmodum ei daret , fi eam fibi non
fimum iftum locum inufitata verba, locutionefque fecerunt..... adnominaset, Es tamen concumbendo humiliaffet

. Quud au-
in ipfo quoque Græco eloquio multùm obfcurum est..... tamen tem nos diximus : conversationem non fraudabit : Græcus
quid videatur , ut potero aperiam : Si quis autem vendide babet , óksríar , id eft, locutionem , quo nomine intelligitur
rit filiam fuam famulam ; id eft , ut fit famula , quam oi Scriptura boneftiùs appellare concubitum.
xétny Græci vocant : non abibit ita ut recedunt ancillæ : . 11. Ad verbum è Græco , excepto uno , eppuoit,
intelligendum eft : Non fic recedet quomodo recedunt ancilla

argento, pro pretio. Totum autem hoc intelligitur , inquit
Hebrææ poft fex annos.

Aug. ibid. fi eam ipse concubitu non bumiliaverit , neque
.*. 8. Gr. 'Ear en svapeshon tão xupios e viñs, ji aut filio fuo conjunxerit , neque alia à filio fuo duita , iftam eje-
xc9cm plonový Ca?o , Toxulpa C durú, &c. ut in Lat. At in cerit : abibit gratis , id eft , fufficiet ei non teneri in servitu-
Mf. Alex. legitur , üv ou xalwororúca?o & 7. In edit. te : abibrt enim nihil accipiens , &c.
Αld. ήν ου καθωμολογίζα7ο αυτήν. Ιn Compl. ήν αυτός κα *. 12. Gr. 'Ear de talᎻ TIS TIVÉ, &c. ut in Lat, ala
Garpoxorusan túr al. ir auto xalo

ponosucc7o. Addit Au deeft, dó. Hieron. I. 1. contr. Pelag. to. 4. col.so5. b. le-
gust. ibid. Quam non adnominavit eam ; id eft, inquit , git : Si percufferit aliquis quempiam , & mortuus fuerit
non eam fecit uxorem : & infra : Hoc autem quod diximus : morte moriatur.
remunerabit eam : quidam Interpretes dixerunt : redimet $. 13. Hieron. I. I. contr. Pelag. to. 4. col. 505. b.
eam. Quòd fi in Graco di&um effét, árow?pcólstas, fcrip- Sin autem non volens , fed Deus tradidit eum in manibus
tum effet , ficut fcriptum eft : & ipfe redimet Ilraël : nams ejus, dabo tibi locum ad quem confugiat qui occiderit. Gr.
ORTONUT pa cetas , fcriptum eft. In boc autem loco , dorupá Ο δε εχ εκών, αλα ο Θεος παρέδωκεν εις τας..... διώζω
Cél, legitur , ubi intelligitur quòd accipit magis aliquid 601 Tómový peuge nou exei ó pored Cas. Ambrof. l. 2. de Cain,
quàm pro ea darur , ut redimatur : & poft pauca : Genti c. 4. col. 213. b. Nec is quidem , inquit , qui invitus ali-
autem exter&..... quia [previt in en ; id eft , inquit , non quia quod fecerit homicidium , extra ministerium est : fi quidem ,
Sprevit in en , ideo dominus eft. vendere illam , id eft, in tan lex ait de eo , Quia Deus dedit eum in manus ejus. Vid..
tum ei dominabitur , ut etiam exteræ genti eam licitè vendat. etiam August. ubi fup.
Hoc est autem , sprevit in ea , quod eft, (previt eam. Sprevit . 17. Idem Ambrof. in Luc. 8. col. 1392. d. Qui non
cam autem , boc eft, bumiliavit eam , id eft, concumbendo , honoraverit patrem aut matrèm , morte moriatur. Græs. ye-
Tom. I.

z

20. 20.

N O V A.

[ocr errors][merged small]
« ZurückWeiter »