Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

N O V A.

gum

Sap. 18.

VULGATA
pariter columna nubis, priora dimittens, post ter dere non valerent.

21. Cùmque extendisset Moyses manum super
20. ftetit , inter castra Ægyptiorum & castra Il- mare , abstulit illud Dominus flante vento vehemen-
raël : & erat nubes tenebrofa , & illuminans noc ti & urente tota nocte , & vertit in siccum : divisa-
tem , ita ut ad fe invicem toto noctis tempore acce- que est aqua.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Pf. 77.
22. Et ingressi sunt filii Israël

per

medium 22...... filii Ifraël perrexerunt per ficcum in Anon. ap, Ambr. 13. ó ficci maris : erat enim aqua quasi murus à dex- medio maris : & aqua erat eis mūrus à dextris , 6.2.6.6. 113. 3. tra eorum & læva.

& murus à sinistris. Heb.11.

23. Persequentesque Ægyptii ingressi sunt 29.

post eos, & omnis equitatus Pharaonis , currus
ejus & equites , per medium maris.

24. Jamque advenerat vigilia matutina , & 24.... respexit enim fuper caftra Ægyptio- Hilar. in Pf. 1181 ecce respiciens Dominus super caftra Ægyptio- rum.....

345,6,
rum per columnam ignis & nubis , interfecit
exercitum eorum :

25. & fubvertit rotas curruum , ferebantur 25. & colligavit axes curruum eorum.....
que in profundum. Dixerunt ergo Ægyptii :
Fugiamus Ifraëlem : Dominus enim pugnat pro
eis contra nos.

26. Et ait Dominus ad Moysen : Extende
manum tuam super mare , ut revertantur aquæ
ad Ægyptios super currus & equites eorum.

27. Cùmque extendisset Moyses manum con 27..... & excullit Dominus Ægyptios in me. Aug. Locæt. 72.83 tra mare , reversum est primo diluculo ad prio- dium maris.

3. 345...
rem locum : fugientibusque Ægyptiis occurre-
runt aquæ , & involvit eos Dominus in mediis
fluctibus.

28. Reversæque funt aquæ , & operuerunt 28. Et reversa aqua cooperuit currus, & af- Anon, ap. Ambri
currus & equites cun&i exercitus Pharaonis, censores , & omnem exercitum Pharaonis , qui f. 2.6.d.
qui sequentes ingressi fuerant mare : nec unus ingrefli fuerunt poft eos in mare : & non relic-
quidem superfuit ex eis.

tus est ex eis ullus.

VULGATA NO V A.
29. Filii autem Ifraël perrexerunt per medium 30. liberavitque Dominus in die illa Ifraël de
ficci maris , & aquæ eis erant quasi pro muro à dex manu Ægyptiorum.
tris & à finiftris :
VULGATA NOVA.

VERS 10 ANTIQUA.
31. Et viderunt Ægyptios mortuos super lit 31...... Vidit autem Ifraël manum magnam quæ Aug. Locut. 73.66
tus maris, & manum magnam quam exercuerat fecit Dominus Ægyptiis.....

3. 345...
Dominus contra eos : timuitque populus Domi-
num , & crediderunt Domino, & Moysi servo
ejus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 22. Gr. Kæi siswa boy oi vioi ’Iepana sis mécor rūs be- ne quidem unus , loco ullus. Tantam Ægyptiorum ftragem
λάουης κατά το ξηρόν και το ύδωρ αυτής ( Μ. Αlex. αυτοϊς ) memorat Tertul. 1. de Pænit. c. 12. p. 170. b. dicens :
Ts7Xos, &c. Et ingrele sunt filii Ifrael in medium maris Ægyptius imperator , qui populum Dei aliquando afflictum
per ficcum : 85 aqua eju's ( vel eis) murus , &c. ut fup. diu Domino fuo denegarum perfecutus , in pralium irruit.....

ř. 24. Gr. KaliteBasale Kúposer, &c. ut in Lat. difidio maris , quod foli populo perviúin licebat , revolutis
*. 25. Ad verbum è Græco.

fluctibus perit. Similiter August. I. 16. de civit. Dei , c.
*. 27. Addit August. ibid. Græcus habet : Et excuffit 43. to.7. col. 453. f. Ad extremum Israëlitas , inquit ,
Dominus Ægyptios medium maris : nunc etiam fic legitur Ægyptii in mari rubro , dum perfequuntur , extinéti funt.
Græcè , absque in , ante medium ; Ms. tamen Oxon. cum Illis quippe abeuntibus divisum mare viam fecit : hos au-
edd. Ald. & Compl. fert, sis pécor tñs barcoous.

tem injequentes in fe rediens unda fubmerfit. . 28. Similia prorsus in Græco , nisi excipias vocem , . 31. Ita in Græco ad verbum. Súrauir , virtutem loco exercitum ; & in fine o't è bis

[blocks in formation]

1.

T &

20.

mare.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Unc cecinit Moyses & filii Ifraël car Unc cantavit Moyses & filii Ifraël canti. Aug. Locut. 74.fi Sap. 1o, men hoc Domino , & dixerunt :

cum hoc Domino , & dixerunt dicere : 3. 345. f. Cantemus Domino : gloriosè enim magnifi Cantemus Domino : gloriosè enim magnifi

Ex Mf. cod. s. catus eft , equum & ascensorem dejecit in catus est, equum & ascensorem dejecit in mare. Michaëlis sup. Mo

Sam, vulgò S. Mis

hiel, s aliis codd. NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Antiq,
$. 1. Ita ex August. usque ad verbum Cantemus ; nec sitav tớ régelv. Quæ fequuntur congruunt cum lat. cod.
aliter in Græco , exceptis duobus , & Deo, pro Domi S. Mich. nisi excipias verbum , dod Zasa, glorificatus
no , ( al. tớ Kupiw) & aéyortes , dicentes , pro dicere. eft , loco magnificatus eft. In Missali Rom. ad Tract. Sab-
Observat camen August. ibid. in Græco legi : Et dixe- bati S. Cantemus Domino : gloriosè enim honorificatus eft,
runt dicere ; fic enim babet Græcus , inquit , Kai eitav aśn egnum & ascensorem projecit in mare. Itidem in Breviar.
7eur. Et quidem Mf. Alex, ac edit, Ald, nunc ferunt , Mozar, & in Pralt, Sorb, ac Rom. Thomasii , nec non
Tom. I.

X ij

14.

2.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Mss. coild. fup. 2. Adjutor, & protector factus est mihi in fa 2. Fortitudo mea , & laus mea Dominus , Pf. 117, lutem : ifte Deus meus , & glorificabo eum : & factus est mihi in salutem : iste Deus

meus, Deus patris mei, & exaltabo eum.

& glorificabo eum : Deus patris mei, & exal- Isa. 12.

tabo eum.
3. Dominus conterens bella , Dominus no 3. Dominus quafi vir pugnator, Omnipotens
men eft ei.

nomen ejus.
4. Currus Faraonis & exercitum ejus proje 4. Currus Pharaonis & exercitum ejus pro-
cit' in mare : electos afcenfores ternos ftantes jecit in mare : electi principes ejus submersi sunt
demerfit in rubro mari.

in mari rubro. 5. Pelago cooperuit eos, devenerunt in

pro 5. Abyfli operuerunt eos , descenderunt in
fundum tanquam lapis.

profundum quasi lapis.
6. Dextera tua , Domine , glorificata est in 6. Dextera tua , Domine , magnificata est in
virtute : dextera manus tua , Domine , confre- fortitudine : dextera tua , Domine , percussit ini-
git inimicos.

micum.
7: Et per multitudinem gloriæ tuæ contribu 7. Et in multitudine gloriæ tuæ deposuisti ad-
lasti adversarios : misisti iram tuam, & comedit versarios tuos : misisti iram tuam , quæ devora-
illos tanquam ftipulam.

vit eos ficut ftipulam.
8. Et per spiritum iræ tuæ divisa est aqua: ge 8. Et in spiritu furoris tui congregatæ sunt
laverunt tanquam murus aquæ, gelaverunt fuc- aquæ : stetit unda fluens, congregatæ funt abyffi
tus in medio mari.

in medio mari,
9. Dixit inimicus : Persequens comprehen 9. Dixit inimicus : Persequar , & comprehen-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
in Mss. Corb. & Remensi

. Sic etiam legit Hieron. ep. post : Ternos ftratores , inquit , curribus impofuerat..... bec ad Euftoch. to. 4. col. 249. a. & ad Fabiol. to. 2. col. omnia fubmersa sunt in rubro mari , quæ dictio , fubmerfi 590. a. at epist. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 634. b. ait : funt , firmatur Græcâ istâ , xætnóbugar. Sciendum quod ubicunque in Graco scriptum eft, glorificale , ¥. 5. Sic habet Psalt. S. Salab. cum Ml. Remensi. Rom. Latinus Interpres , magnificate , transtulerit ; fecundùm il- verò Thomas. cum Sorbon. Pelagus cooperuit eos , &c. uc lud quod in Exodo dicitur : Cantemus Domino ; gloriosè fup. Alt. Sorb. ibid. Pelagus operuit eos , merferunt in prof. enim magnificatus eft : pro quo in Graco scribitur , glorifi- &c. Breviar. Mozarab. Pelagufque operieit eos , dimerfi sunt carus est ; fed in Latino fermone fi transferatur , fit indecora in prof. &c. Ms. Corb. Pelago .cooperuit eos , merserunt in translatio. Similiter Auguft. ferm. 363. to. 3. col. 1438.c. prof. &c. Gr. mórtw exámer åUTùs , xatéd voar eis, &c. Cantemus Dom. gloriose enim magnificatus eft. Nicerius Spi- Concinit August, ser, 363. col. 1438. f. dicens : Rubro pecil. to. 3. p. 7. & Cassiod. in Pf. 105. col. 361. b. Glo- lago omnes hoftes operuit : & infra : Hoftes nostri devenerunt riosè enim honorificatus eft. Ambrof. 1. 2. de Abr. c. 7. in profundum tanquam lapis. col. 330. f. & de Nab. c. 15. col. 584. f. & in Pf. 118. . 6. Accinunt magno consensu Psalt. Corb. Sorbon, col. 1017. f. Equum afcenforem projecit in mare. Aug. Rom. Thomas. & Remens. quibus suffragatur August ser. ubi sup. Equum , & equitem projecit in mare. Gr. iTTON 363. col. 1439. a. ad verbum. Sic etiam legit Ambros. και αναβάτην έρριψεν εις την , &c.

d. 3. de Spir. S. col. 667. e. At infra , col. 669. e. & l. . 2. Iridem Græcè. Similiter haber Ms. Remenf.

præ 2. Hexa. col. 23. f. bis : Dextera manus tun..... dextero
ter hæc intermedia. Hic Deus meus , & honorificabo eum ; manus tua. S. Leo , ser. 27. p. 84. f. Dextera tua Dom.
cui accinunt Pfalt. Sorbon. & Rom. Thomafii , cum Mil- glorificata eft in virtute. Caffiod. verò in Pf. 89. col. 307.
fali Rom. Tract. Sabb. S. In Breviar. verò Mozarab. sic : b. addit : Dextera manus ina , Domine , confregit , &c. Sic
Adjutor protetor mihi fuit Dominus in falutem : hic Deus etiam ferebat Ms. S. Mich. manus tua , sed fortasse non sine
mens , & honorificabo eum , &c. ut fup. Itidem in Mr. Corb. mendo, quod correximus ex al. Coeleftin. 1. ep. 22. 10. 1.
excepta voce , Dominus

· quæ abest. Apud Ambr. 1. 3. Conc. 1196. a. cum Breviar. Moz. Dextera tua Do-
de fide , to. 2. col. 504. b. & Concil. to. 4. col. 1524. c. mine , glorif. eft in virt, dextera manns tua confregit , &c.
Adjutor & prote&tor faétus eft mihi in salutem. Eodem modo absque altero , Domine. Gr. 'H dležná o Kúeis, dedotace
legiffe videtur Auguft. ser. 363. to. s. col. 1438. c. cùm TOP i gcui, ú degiá 08 xeip Kúpie, &c. ut sup.
dicat : Cantat adjutorem , & protectorem fibi Dominum in #.7. Psalt. Rom. Thomas. Et per multitudinem ma-
falutem , Deum suum quem honorificat ; & poft pauca : Di- jeftatis fuæ contrivisti adversarios : mififti iram tuam , co-
cit itaque , Deus patris mei.

medit illos , &c. ut sup. Itidem Ms. Remens. & Sorb. præ-
7. 3. Concinunt Mss. Remenf. Corb. & Psalt. Rom. ter unum , conternisti , pro contrivisti , Sorb. conterruifti,
Thomas. nec absimile quid in Psalt. S. Salaberg. Mozarab. alt. Sorbon. ibid. Et per multitudinem gloriæ tuæ contria
Sorbon. & Miffali Rom. præter voculam illi, pro ei. Sic visti adverfarios , &c. ut sup. In Corb. Et per multitudi-
etiam apud August. fer. 363. col. 1438. d. nempe : Ma nem majestatis tuæ contenuifti adversarios , mififti..... 88co-
gnificamus Dominum , quoniam ipfe conterit pugnas..... 8 medisti cos tanquam ftipula. Psalt. S. Salab. & Mozarab.
ideo Dominus nomen eft illi. Gr. Kúelos curtpiBw TronéHers, Et pra multitudine majestatis tuæ conteruisti (Moz. contre-
Κύeιος όνομα αυτώ.

visti) adversarios : mififti..... E comedit eos , &c. Apud
. 4. Sic habet Mr. Remenf. ad verbum : fic etiam August. fer. 363. col. 1439. a. Et multitudine majestatis
Plalt. Rom. Thomas, præter hoc ult. in rubram mare. In tuæ , Domine , contrivisti adversarios : mififti quippe iram
Gr. fic :"Αρματα φαραώ, και την δύναμιν αυτά έρριψεν εις θά fuam , & comedit eos tanquam stipulam. Ms. Regin. Suec.
λαασαν , επιλέκτες αναβάτας τρισάτας κατεπόθεσαν εν ερυθρά Tanquam tipula ignis. In Gr. Και τώ πλήθει της λέξης
Bandoon. Currus Phar. Es virtutem , seu exercitum , ejus de σε συνέτριψας της υπεναντίας» απέςειλας την οργήν σε κατέ-
jecit in mare , ele&tos ascensores tristatas : submersi sunt in payer autè's as xarkumy. In Ms. Alex, ac edit. Compl.
mari rubro. Ac in Ms. Alex, nec non edd. Ald. & Compl. Katspayer.
pro xateróbuony, legitur , xatETÓITIOEV, demerfit , ut fup. 9. 8. Sic habet Auguft. fer. 363. col. 1439. a. d. cum
Mr. Corb. Similiter : Currus Pharaonis..... electos ascensores Ms. Germ. n. 15. ad verbum. Sic etiam Mss

. Corb. Sorb.
ternos fatores demerfit in rubro mare. Psalt. Sorb. Eleitos af Remenf. Pfalt. Mozarab. & Rom. Thomas. nisi quod lo-
censores fternutantes.demerfit in rubro mari , al. in rubrum co iræ , ferunt omnes iracundia. Similiter in Psale. S. Sa-
mare : vox quidem , fternutantes , bis legitur in hoc Psalt.

lab. excepto altero , gelaverunt , quod deest. In alt. Sora
sed mendosè, ut reor , pro ternos ftantes. Mf. Regin. Suec. bon. ibid. Et spiritu iracundia tua , &c. Item ap. Am-
hab. Ternos ftatores...., in rubro mare. Psalt. S. Salab. Elec- bros. 1, 3. de Spirit. S. to. 2. col. 669. f. Et spiritu ira-
tus ascensor est ( vitiosè, pro eleitos ascensores) ternos ftan- cundiæ tua divija est aqun. Apud August. vero quæft. 55.
tes demer fit in rubro mare. Mozarab. Sternit stratores , dimer- in Exod. to. 3. col. 438. d. constanter : Per spiritam ira
fit in rubro mare. Hieron, in Ezech. 27. 10. 3. col. 892. C. tua divifa eft aqua. Vigil. Tapf. l. contr. Varim. p. 749.
fimiliter haber : Currus Pharaonis , & fortitudinem ejus a. hab. Ee per spiritum iracundiæ tuæ divisa eft aqua : ge-
projecit in mare ; & fup. in Ezech. 23. col. 857.c. In Exo laverunt flu&us in medio mari. Plalt. Rom. Thom. In me-
do legimus , inquit , Electos ascensores tristatas , pro quibus dio maris. Regin. Suec. In medio mare. Gr. Kai dià aveú-
Latina fimplicitas , ternos stratores tranftulit. Triffatæ autem μαλος τε θυμε σε διές το ύδωρ επήχη ωσεί τείχος τα ύδα-
nomen eft apud Græcos , fecundi gradus post regiam dignita- ta, náyu Tà xúkala v peow rūs Corcoons verbum , été-
tem. Apud Auguft. ser. 363. col. 1438. e. ut fup. Currus ww, idem est ac concreta , seu compacta funt.
Pharaonis , 85 exercitum ejus projecit in mare ; paulòque W.9. Ita ferunt Mss. Germ, Corb, Sorb, Remenf, nec

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. dam , dividam fpolia , implebitur anima mea : dam , partibor spolia , replebo animam meam : Ex Mss.codd.Sup. evaginabo gladium meum , interficiet eos manus interficiam gladio meo

dominabitur manus
mea.

mea.
10. Flavit spiritus tuus, & operuit eos ma 10. Misisti spiritum tuum , & cooperuit eos
re : submersi funt quasi plumbum in aquis vehe mare : descenderunt tanquam plumbum in
mentibus.

aquam validissimam.
II. Quis fimilis tui in fortibus Domine ?

11. Quis fimilis tibi in diis Domine ? quis fi-
quis fimilis tui , magnificus in san&itate , terribi- milis tibi, gloriofus in sanctis, mirabilis in ma-
lis atque laudabilis, faciens mirabilia ?

jeftatibus , faciens prodigia ?
12. Extendifti manum tuam , & devoravit 12. Extendisti dexteram tuam, & devoravir
eos terra.

eos terra.
13. Dux fuisti in misericordia tua populo 13. Gubernasti in justitia tua populum tuum
quem redemifti : & portafti eum in fortitudine hunc quem redemisti : exhortatus es in virtute
tua , ad habitaculum sanctum tuum.

tua, in requie sancta tua.
14. Ascenderunt populi, & irati sunt : dolo-

14. Audierunt gentes, & iratæ sunt : dolores
res obtinuerunt habitatores Philisthiim.

comprehenderunt habitantes Philiftiim.
IS. Tunc conturbati sunt principes Edom , 15. Tunc feftinaverunt duces Edom, & prin
robustos Moab obtinuit tremor : obriguerunt cipes Moabitarum ; apprehendit illos tremor : flu-
omnes habitatores Chanaan.

xerunt omnes habitantes Chanaan.
16. Irruat super cos formido & pavor, in 16. Cecidit fuper eos timor & tremor,
magnitudine brachii tui : fiant immobiles quasi gnitudine brachii tui : fiant tanquam lapis , do-
lapis , donec pertranfeat populus tuus , Domine, nec pertranseat populus tuus, Domine, usque-
donec pertranfeat populus tuus ifte , quem pof- dum tranfeat populus tuus , Domine , hunc
sedisti,

quem adquisisti.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
non Psalt. Rom. Thomas. & S. Salab. sic etiam in Bre voravit cos terra. Item in Gr. 'RGSTEINAS TWO de zoár 0%, xeca
viar. Mozarab. præter hoc, & dominabitur. In alt. Sorb. TÉTIEY , &c. ac in Mr. Alex. κατεπιε. .
ibid. Perfequar i comprebendam. Similiter apud Auguft. *. 13. Ita Ms. German. ad verbum , de quo etiam sub-
fer. 363. col. 1439. b. Dixit inimicus : Perfequar & com stituimus istud , in justitia tua , quod aberat à Ms. S. Mich.
prebendam , partibor spolia , & replebo anim. meam , &c. In Psalt. vero Remenf. Rom. Thom. & Sorbon, nec non
ut fup. Gaudent. verò Brix. fer. 6. col. 951. h. & fer. apud Auguft. fer. 363.col. 1440. a. fic : Gubernasti jußitia
12.col. 963. e. Dixit inimicus : Perfequens comprebendam, tuâ populum tuum bunc , quem liberasti : exhortatus es in
&c. ut sup. Concinit Victor. Vit. 1. 2. de pers. Afr. p. 25. virtute tua , & in refeitione janeta sua. Iridem in Psalterio
c. ab his , partibor spolia. Gr. Eine ó éxopós: Adušas xa Corb. & S. Salab. præter hoc, justitiam tuam , pro in juf-
ταλήψομαι , μεριώ σκύλα , εμπλήσω..... ανελώ τη..... με , titia tua ; præterea fol. Corb. haber , exhortatus eft. Bre-
XUPIEU đi , đc.

viar. Moz. Gubernafti juftitiâ tua pop. quem liberafti : con-
*. 10. Ira German. cod. ad verbum , cui accinit Pfalt. folatus es virtute tun , in refe&tione janda tua. Gr. '12dúcno
Rom. Thomas. nifi quòd habet merferunt , pro defcende σας τη δικαιοσύνη σε τον λαόν σε τετον δν έλυτρώσω
runt. Ms. Remenf. cum Sorb. Miffti fpiritum meum (Sorb. pexénetas tñ igui cx eis xalcéxupec aviór cy. Deduxisti juf-
tuum ) cooperuit eos mare ; merjerunt tanquam plumbum titiâ tuâ..... quem redemifti : advocafti fortitudine tra ad din
in aqua validiffima. Similiter in Psalt. S. Salab. præter versorium sanctum tuum.
hoc , Spiritum tuum , & merk funt , pro merjerunt. In *. 14. Similiter hab. Mf. Germ. præter unum, Filistim,
Corb. Mifti spirit, tuum , cooperuit eos mare : merferunt pro Philiftiim. Accinunt Psalt. Rom. Thom. Rem. Corb. &
tanquam plumbum in aquam validiflimam : in al. Sorbon. Sorb. nisi quòd ferunt, inhábitantes Philiftiim : in al. Sorb.
Mifti fpiritum tuum , operuit eos mare : miserunt in pro & in Mozarab: apprehenderunt inhabitantes Philistim. In
fundum tanquam plumbum in aqua validilima. In Bre Psalt. S. Salab. Audierunt gentes , irati funt : dolores
viar. Mozar. Missti spirit. tuum , & cooperuit eos : dimer- comprehenderunt inbabit. Philistim. Apud Auguft. fer. 363.
si sunt in pro,undum tanquam plumbum in aqua validish- col. 1440. e. Audierunt gentes, & iratæ funt : dolores como
ma. Similiter habet Ambros. 1. 3. de Spir. S. to. 2. col. prebenderunt habitatores Philistiim. Græc."Hxx Gav..... clives
669. f. Mififti fpiritum tuum , cooperuit eos mare : item nabor razoixvtaç Dunisisipi

.
1. de myst. col. 328. b. præter unum , operuit. Sic etiam ¥. 15. Concinit Ms. Germ. ad verbum. Sic etiam ha-
Auguft. quæst. 55. in Exod. col. 438. c. cum verbo cog bent Psalt. Rom. Thom. Remenf. & Sorbon. exceptis his :
peruit : at ser. 363. col. 1439. d. Mififti fpiritum tuum, Apprehendit eos timor ; tabuerunt omnes inhabitantes Cha-
& operuit eos mare : descenderunt tanquam plumbum in nnan : al. Sorbon. defluxerunt omnes inhabit. Similiter in
aquam validilimam. Hieron. in Ezech. 22. to. 3. col. Corb. defluxerunt; reliqua vero ut in Mís. Germ. & S.
851. f. Demerfi funt quafi plumbum in aqua violentiffima. Mich. In Brev. Moz. fic: Tunc feftinav..... 80 princip. Mon-
Ms. Regin. Suec. Merfiki tanquam plumbum. Gr. 'Azése bitum ; apprehendit illos timor, 65 Auxerunt omnes inhabit,
7ειλας το πνεύμα σε, εκάλυψεν αυτες θάλασσα» έδυσαν ωσεί

&c. Ms. Regin. Suec. apprebendit eos tremor , &c. Apud
Móricos er üSati opod . In Mf, Alex, ac edd. Ald. & Auguft. ser. 363. col. 1440. e. Tunc festinaverunt duces
Compl. Kai excavite , &c. ut fup.

Edom , & principes Moabitarum : apprehendit eos tremor , ta-
. II. Ito conftanter Palt. Rom. Thoma. S. Salab. buerunt omnes inhabitantes Chanaan , nec aliter in Græco.
& Remenf. quibus accinunt Corb. & Germ. nisi quod in Poft verbum autem feftinaverunt , August. addit, id eft ,
Corb. deest fecundum , tibi , & in Germ. vox mirabilis. contarbati funt , Gr. forevcav , al.vero stopubí Inoar , tu-
In Sorbon. sic : Quis fimilis tui in diis , Domine ? quis multuati sunt.
fimilis tui , gloriosus in fan&tis , mirabilis in majeftatibus , . 16. Iridem in Mr. Germ. præter hæc , lapides, pro
faciens prodigia ? 'al. ibid. Quis fimilis tibi..... Domine , lapis , & bic quem adquififti, pro bunc quem , &c. In Psalt.
aut quis fimilis tibi , &c. ut sup. In Breviar. Mozarab. Sorb. Corb. Rem. & S. Salab. Decidat super eos timor,
Quis fimilis tibi in diis Domine ? quis fimilis tibi , hono tremor magnitudinis brachii tui : fiant tanquam lapis , donec
rificus in fan&is , mirabilis in majestat. faciens magnalia ? tranfeat populus tuus Domine , ufquedum pertranfeat
Similiter hab. Ambrof. l. 4. de fide , to. 2. col. 549. e. (Corb. transeat) populus tuus hic (Psalt. S. Salab. hunc,
Quis fimilis tibi in diis , Domine ? Sic etiam August. ser. M. Reg. Suec.) quem adquifiti. In Breviar. Moz. Decidae
363. col. 1439. f. addicis his : Quis fimilis tibi , glorio- fuper eos timor es tremor , à magnitudine brachii tri; fiant
fus in fanitis , mirabilis in majeftat. qui facis prodigia ? nec tanquam lapis , donec tranfeat..... 11 quedum pertranjéat po-
aliter in Græco , nifi excipias voces, dotokaspéros , glori- pulus tuus ifte, quem liberasti

. Sorb. etiam al

. habet, quem ficatus , pro gloriofus, tais dignitatibus , pro majefta- liberafti. Píalt. Rom. Thomas. Decidat super eos..... matibus , & Troic faciens , loco qui facis.

gnitudinis brachii..... donec tranfeat , usquedum pertranfeat . 12. Sic in Mss. Germ. & Remenf. nec non in Psalt. populus tuus hic, quem acquififi. Lucif. Cal. de non parc. Sorb. Rom. Thomas. S. Salab. & Mozarab. fic etiam in in de. del.col. 232. d. Decidat super eos timor , s tremor maCorb. detracto , s , post vocem , tuam. Similiter apud gnitudinis brachii tui: fiant tanquam lapides, donec transeat Auguft. tum quæft. 54. in Exod. to. 3. col. 438. b. tum populus tuus hic , quem acquifisti. Auguft. fer. 363. col. ser, 363. col. 1439. f. g. Extendisti dexteram tuam ; tran 1440, e, Incumbat in cos tremor , s timor magnitudinis

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

cum

ditatis tuæ,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ex Mss.codd. fup. 17: Inducens plantato eos in montem hære 17. Introduces eos , & plantabis in monte

in præparatam habitationem tuam hæreditatis tuæ, firmiffimo habitaculo tuo quod quam præparasti Domine : fanctificationem Do- operatus es Domine : sanctuarium tuum Domimine , quam paraverunt manus tuæ.

ne , quod firmaverunt manus tuæ. 18. Domine, qui regnas in æternum , & in 18. Dominus regnabit in æternum & ultra. sæculum , & adhuc.

19. Quia introiit equitatus Pharaonis cum cur 19. Ingressus est enim eques Pharao cum curribus & ascensoribus in mare : & adduxit fuper ribus & equitibus ejus in mare : & reduxit super eos Dominus aquas maris : filii autem Ifraël eos Dominus aquas maris : filii autem Ifraël amtransierunt per siccum in medio mari.

bulaverunt per ficcum in medio ejus.
Ex.cod. Vat, olim
20. Sumpsit autem Maria prophetis, foror Aa-

20. Sumpsit ergo Maria prophetissa, foror Regin, Suec. ron , tympanum in manu sua : & exierunt poftea Aaron , tympanum

in manu fua : egressæque sunt omnes mulieres cum tympanis & choris. omnes mulieres poft eam cum tympanis & choris,

21. Præcedebat autem eas Maria , dicens : 21. quibus præcinebat , dicens : Cantemus Cantemus Domino, gloriosè enim honorifica- Domino , gloriosè enim magnificatus est , equum

tus eft , equum & ascensorem projecit in mare. & ascensorem ejus dejecit in mare. Aug. Locut.75.t. 22..... & non inveniebant aquam, ut biberent. 22. Tulit autem Moyses Ifraël de mari ru3. 345.f.

bro, & egressi sunt in defertum Sur : ambulaveruntque tribus diebus per solitudinem , & non

inveniebant aquam. 'Aug.quaft

. 56. in 23. Venerunt autem in Merra , & non pote 23. Et venerunt in Mara, nec poterant biExod. 439.4. rant bibere de Merra , amara enim erat..... bere aquas de Mara , eò quòd essent amaræ : un

de & congruum loco nomen imposuit , vocans

illum Mara , id est , amaritudinem. Aug. Locht. 76. 24. Et murmuravit populus adversùs Moysen, 24. Et murmuravit populus contra Moysen, 345.f. dicentes.....

dicens : Quid bibemus ? NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. brachii tui : fiant tanquam lapides , donec tranfeat populus quæ ftatuit in faculum fæculi ? tuus, Domine , donec transeat populus tuus hic, quem ad . 19. Mr. Germ. Quia introibit (1. introivit ) equitaquififti. Græc. 'ETITCO'S avies mpókos og, pólos (M. tus, &c. ut sup. Mf. Rem. cum Psalt. Rom. Thomas. MoAlex. cum editt. Ald. & Compl. pólos aj spójos ) psy to zar. & S. Salab. Quia introivit (Moz. intravit ) equitatus βegχίονός σε απολιθωθήτωζαν και έως σαρέλθη ο λαός σε Κύριε, Pbar.cum quadrigis x afcenforibus in mare : & induxit fuέως αν παρέλθη ο λαός σε έτος, ον έκτήσω. ΜΙ. Αlex. δν per eos..... filii autem Ifr. ambulaverunt per ficcum per meελυτρώσω.

dium mare. Corb. Quia intravit equitat. Phar. cum qux*. 17. Similiter habet Ms. Germ. excepto verbo præpa- drigis & afcenforibus in mare : & induxit..... aquam maris : raverunt , loco paraverunt : fic etiam in Corb. præter hæc: filii autem Ifr. ambulav. per ficcum in medio mare. Sorb. I. Santimonium, Domine , quod præparaverunt , &c. In Pfalc. Quia introivit equit. Phar. cum quadrigis es afcenf. in mare : S. Salab. Induces , plantas eos in montem hæreditatis tuæ , Binduxit..... aquas maris : filii autem Ifraël ambulav, per præparato kabitaculo tuo, quod præparasti , Domine : sanctimo- ficcum per medium mare : Sorb. al. Quoniam introivit equit, nium tuum, Domine , quod præparavit manus tun. Sorbon. Phar. cum curribus & ascens. in mare : & induxit..... filii 1. Induces plantans eos in montem hæreditatis inæ , firmilk- autem Ifr. ambulæv. per aridam in medio mari. Ms. Reg. mo

habitaculo tuo , quod præparasti , Domine ; sanctimonium Suec. in medio mare. August. ser. 363. col. 1442. a. Quia tuum , Domine , quod præparaverunt manus tua. Al. Sora intravit equit. Phar, cum curribus & ascensor. in mare ; bon. Induc as planta eos in mohte haredit. tua , in præparato adduxit super eos Dom. aquas maris ; filii autem Ir.ambulav. habitaculo tuo , quod præparasli , Domine ; fan&uarium tuum per fsccum per medium mare. Ita quoque in Græco , nisi exDomine , quod præparaverint manus tua. Itidem in Psalt. cipias seqq. To utwp, aquam , pro aquas , & in fine & Tropeúa Rom. Thomas. præter hoc , in montem , pro

in monte , & 9ησαν δια ξηράς εν μέσω της θαλάσης. . fanctimonixm , loco fanétuarium. In Mr. Regin. Suec. In . 20. Græc. 1abica os Maesale * aequis , &c. ut monte hæreditatis tuæ, in præparata habitatione tua quam , &c. in Lat. nisi quod loco postea , hab. omlow ourūs, post eam. In Remcnsi, Induc (1. manu, 2. inducet ) planta eos in mon Ambrof. in Pl. 1. to. 1. col. 739. a. Maria quoque , inte , &c. ut in Rom. præced. In Breviar. Mozar. lic: Induc quit , tympanum sumens , cæteras hortabatur , &c. & l. de & planta eum in montem hæreditatis tua , in praparata habi- exhort. virg. to. 2. col. 289. f. Sumite , inquit , & vos, tatione tua , quam præparasti tibi , Domine ; Sanctuarium ficut sumpsit Maria foror Moyfis Aaron , tympanum in tuum, quod præparaverunt manus tuæ. Apud Ambros. in manibus veftris , &c. S. Petr. Chrysol. ser. 146. col. 958. Pl. 43. col. 891. Inducens plantato eos in montem here a. Maria foror Aaron , fumens tympanum in manu fua, din ditatis tuæ , in præparatum babitacultım tuum. Mox ita : xit , &c. Item August. ser. 363. col. 1442. a. Hoc cantaPotens , inquit , ut induceret Dominus populum suum in vit Moyses e filii Ifraël; boc Maria prophetiffae filie Israel illa virtutis plantaria..... atque in eo præpararet sibi suæ fanc cum ea..... Hoc fignificare..... intelligitur tympanum quod tificationis habitaculum. Similiter apud August. fer. 363. affumpfit Maria , &c. col. 1441. a. Introducimur , inquit , atque plantamur in *.21. Ambros. in Pf. 1. col. 739. a. Maria..... cæteras Hionte hæreditatis Domini ..... hæc præparata est habitatio Do börtabatur , dicens : Cantemus Domino ; gloriose' enim honomini ; templum enim Dei fanctum est, & fan&tificatio domûs rificatus eft&c. ut in textu. Similiter I. de exhort, virg. ejus, quæ ab ipfo eft..... secutus enim ait : Quæ præparave col. 289. f. ab hoc , Cantemus. Sic etiam Petr. Chrysol. runt manues tuæ. In Græc. E. Cazarwr xalapúTEUTOY Guti's ser. 146.col.958.a. Gloriosè enim honorificatus est. August, . είς όρος κληρονομίας σε , εις έτοιμου κατοικητήριόν σε, verò ser, 363. col. 1442. b. Cantemus Dom. gloriosè enim Tuplow ( Mr. Alex. xætuppásu ) Kúens áricomece Kúere, ö magnificatus eft , equum equitem projecit in mare. Græc. stoluce Car ai, &c.

Εξήρχε δε αυτών Maeιαμ, λέγεσα: "Ασωμεν τω..... ενδόξως
. 18. Sic in Psalt. Rom. Thom. Rem. & Corb. ad ver γαρ διεδόξασαι , ίππον και αναβάλνν , &c.
bum : fic etiam in Germ. Mozar. & S. Salab. præter hoc , X. 22. Itidem in Græco.
Er in saculum fæculi es adhuc : in 1. Sorbon. Domine , qui . 23. Anon. apud Ambros. to. 2. col. 6. c. Venerunt
regnas..... in fæculum adhuc ; in al. Sorbon. Dominus re autem in Marah i 8 non potuerunt

bibere
aquam

de Marah.
gnans in at. O fuper fæculum, adhuc. Apud Auguft. fer. Ambros. 1. de myst. to. 2. col. 328.d. 338. f.& l. 2. de Sa-
363. col. 1441. a. Domine , qui regnas semper , & in sem cram. col. 357. d. Merrha , inquit, fons amariflimus erat,
piternum , is adhac. Non diffimulabo in Mr.S. Mich. scrip- Similiter hab. S. Paulin. poëm. 17. p. 64. Merrha , non
cum esse pugnas , pro regnas , quod repofui auctoritate Marah. Græc. “Halor de sis Meppe, a o'xe sidúvar?Titīv
cæterorum. In Græco eriam, Kúeros Be Casuwr tov aiwrd, ( Mr. Alex. cum edd. Ald. & Compl: misi üf Wp ) $x Mep-
sér' aürc, i fti. Dominus regnans faculum , 88 in fa- pãs, aixpor sap ur, &c.
culum , & ultra. In editione Complutenfi , Ba Graçúcar . 24. Non dicens, inquit August. sed dicentes ; ex plu.
isis aice j TI. Addit August. sup. Es ne quid ultra quàm ribus enim populus constar. Græc. Kai sievóru? sr ó naośézi
tin sempiternum ? Quis bæc dixerit ? Śrer ergo addidit, Et Mwvon, afvorles, &c. Ms. Alex. & Oxon, cum edit. Ald.
adhus ? & infra : An quia regnat Deus femper in cæleftibus, Mola Mawas.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 25. At ille clamavit ad Dominum ; qui often 25..... & oftendit ei Dominus lignum:& misit Aug.quafl. 57. in dit ei lignum : quod cùm mififfet in aquas , in illud in aquam , & facta est aqua dulcis.....

Exod. 1. 3.439.6. Judith, dulcedinem versæ sunt :ibi constituit ei præcepS. 1S. ta , atque judicia , & ibi tentavit eum, Eccli.

26. dicens : Si audieris vocem Domini Dei 26..... Si audieris vocem Domini Dei tui , & Anaft. 2. epift. r. 38.5.

tui , & quod re&um est coram eo feceris, & quæ placent ei feceris coram ipso , & obedieris Conco so 4.p. 1280.
obedieris mandatis ejus, custodierifque omnia præceptis ejus , & custodieris omnem justitiam
præcepta illius , cun&um languorem , quem po- ejus ;, omnem infirmitatem
fui in Agypto , non inducam fuper te : ego enim Ægyptiis, non importabo in te : ego enim Do-
Dominus sanator tuus.

minus sum qui salvum facio te.
Num. 27. Venerunt autem in Elim filii Israël , ubi
33.9. erant duodecim fontes aquarum, & feptuaginta
palmæ : & caftrametati funt juxta aquas.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 25. Ad verbum è Græco , præter unum mifit, pro #. 26. Græc. 'Eay aroñ arvons ( edir. Compliar dubons)
quo, svéCarsv, injecit. Tertul.l.contra Jud.c.13. p. 146.c. της.... και τα αρεσα εναντίον αν και ποιάζης, και ενωτ. ταϊς εντολαίς
Lignum memorat , quo Moyses aquam amaram indulcavit. , και φυλάξης πάντα τα δικαιώματα αυτά, σαραν νέζον
Apud Ambros. quoque I. de institut. virg. c. 5. to. 2. col. ήν επήγαγον τοίς Αίγυπτίοις , εκ επάξω επί σέ εγω γάρ ειμι
257.c. Fons Merrha dicitur per lignum dulcorntus. Græc. Kueros ó og ó i coulevós 04. In Mr. Alex. deest o cós
έγλυκάνθη το ύδωρ. .

08, ficur in editt. Ald. & Compl.

αυτο

CAPUT X V I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Sap. 11. 1.

Rofectique sunt de Elim , & venit omnis I..... & venerunt omnis fynagoga filiorum Il- Aug. Locut. 77.8.
multitudo filiorum Ifraël in defertum Sin, raël in eremum.

3. 345.8
quod eft inter Elim & Sinai : quintodecimo die
menfis fecundi , poftquam egrelli sunt de terra
Ægypti.

2. Et murmuravit omnis congregatio filiorum 2. Murmurabant omnis fynagoga filiorum If Ibid. Locut. 78. Ifraël contra Moyfen & Aaron in folitudine. raël adversus Moysen & Aaron.

3. Dixeruntque filii Ifraël ad eos : Utinam 3..... Utinam obiiffemus percussi à Domino Tertul.adv. Psyche mortui essemus per manum Domini in terra in terra Ægypti, quando super ollas cárnium fe- p.983.6. Ægypti, quando ledebamus fuper ollas carnium, debamus, & panes in pienitudinem comedeba & comedebamus panem in saturitate : cur edu mus ; quoniam eduxisti nos in hæc deserta ad inxistis nos in desertum iftud, ut occideretis omnem terficiendam fynagogam iftam fame. multitudinem fame?

4. Dixit autem Dominus ad Moysen : Ecce, 4. Dixit autem Dominus ad Moysen : Ecce, Aug.quaft. 58. in ego pla am vobis panes de coelo : egrediatur po- ego pluam vobis panes de cælo : & exięt popu- Exod.6. 3. 439.6. pulus, & colligat quæ fufficiunt per singulos dies: lus , & colliget unius diei in diem , ut tentem ilut tentem eum utrùm ambulet in lege mea, an los si ambulabunt in lege mea , an non.

non.

[blocks in formation]

5. Die autem fexto parent quod inferant : & fit Ifraël : Vespere fcietis quòd Dominus eduxerit vos de
duplum quàm colligere folebant per singulos dies. terra Ægypti :
6. Dixeruntque Moyses & Aaron ad omnes filios
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
7. & manè videbitis gloriam Domini : audi 7. Mané videbitis gloriam ; dum exaudiet mur- Aug. Locut. 80, 1.
vit enim murmur veftrum contra Dominum : nos murationem vestram super Deum.....

3. 346.4. verò quid sumus , quia muslitastis contra nos ?

8. Et ait Moyses : Dabit vobis Dominus ves 8..... propter quod exaudivit Dominus mur- Aug.quaft. 58.in
pere carnes edere, & manè panes in saturitate : murationem veftram , quam vos murrnuratis ad- Exod. 439. d.
eò quòd audierit murmurationes vestras quibus versùm nos, nos autem quid sumus? non enim

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
. 1. August. addit: Non dixit , venit, quia synagoga cè, excepto verbo , iw pluo; sequitur infra : Kai Lexsú-
ex pluribus conftat. Similiter in Græco, Kai jabcoar acca, ζεται ο λαός, και συ ξεσι το της ημέρας εις ημέegν , όπως
ut sup.

adpáow , &c. ut in Lat. Similiter Ambrosius ep. 68.col.
. 2. Eadem eft isa locutio , inquit August. quia syna- 1060.f. Ecce ego pluo vobis pines , dicit Dominus : at epist.
goga ex pluribus constar. Attamen in Græco nunc legitur , 8.col. 784. c. Ecce ego plusam vobis panes de cælo. Auct. I.
disyorsese casca, &c. in fing. Tertul.l.contra Psych. p. de munte Sina , apud Cypr. p.498. Exeat populus ifte, se
983.c. În Moysen & Aaron mulitavit.

colligant fibi diurnum in diemi Stentabo eos an polini legem
ř. 3. Similiter Hieron. I. 2. contra Jovin. to. 4. p. 2. meam fuftinere , an non ? vid. eriam Tertul. l. de Pat. c. S.
col. 208. a. Utinam obissemus perculi à Deo in terra Ægypti , p. 200. b. ubi loquitur de Mannæ escarili pluvia.
quando super ollas carnium sedebamus! & in Ose. 7. tv. 3. . 7. Addit Auguft. Id eft , quia murmuratis super
col. 1285. b. Utinam effemus in terra Æg

Egypti, ubi sedebamus

Deum , quod tantùm valet ac fi diceret , adversùs Deum.
super ollas carnium ! Græc. 'Openov atsberoper TANZÉVTES UTO Deinde notandum , inquit , novo modo hic exauditionem dice
Κυρία εν γή Αιγύπ7ω , όταν έκα,9ίζαμεν (M. Oxon. ότε iam , non precantium ; fed murmurantium. Huc redeung
exabytes fa) fri Tây rebuiwe tão xpecov, ný veiouer äşits eis ifta Misal. Rom. ad Introit. vigil. Nativit. Hodie fcietis
@rusporúre ötı Enyársis mpeãs sis the compeor tau?, a'toxtei- quia veniet Dominus..... manè videbitis gloriam ejus. In
ναι παζαν την συναγωγήν ταύτην εν λιμώ.

Gr. Κα αρω όψεθε την διξαν Κυρίε α τα ειακέσαι την
#. 4. Ita rursum habet August. locut. 79. de Exod. goy suonòr up or TI TO OW, &c.
col.

345. g. usque ad hoc, sexiet: nec ablimile quid Græ . 8. Gr. dice to sicak boom Kúenor, &c. ut in Late

« ZurückWeiter »