Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ubi jup

VULGATA NOVA.

VERSIO. ANTIQUAR 22. Et dixit Dominus ad Moysen : Extende 22. Et dixit Dominus ad Moysen : Extende Aug. quaft. 34. manum tuam in cælum , ut fiat grando in uni- manum tuam in cælum, & erit grando in omversa terra Ægypti , fuper homines , & super ni terra Ægypti..... jumenta , & fuper omnem herbam agri in terra Ægypti.

VULGATA NOVA. Sap. 16.

23. Extenditque Moyses virgam in ccelum, & Do- nis, quanta ante nunquam apparuit in universa torra 16. 6 minus dedit tonitrua, & grandinem, ac discurrentia Ægypti ex quo gens illa condita est. 19. 19. fulgura fuper terram : pluitque Dominus grandinem 25. Et percussit grando in omni terra Ægypti super terram Ægypti.

cun&ta quæ fuerunt in agris , ab homine usque ad juVERSIO ANTIQUA.

mentum : cun&amque herbam agri percussit grando, VULGATA NOVA.

& omne lignum regionis confregit. Aug.

24... grando autem 24. Et grando & ignis 26. Tantùm in terra Geffen, ubi erant filü If Loc. 47. multa valde valde..... mista pariter ferebantur : raël , grando non cecidit. 343. f.

tantæque fuit magnitudiVULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 27. Misitqué Pharao , & vocavit Moysen & 27..... vocavit autem Pharao Moysen & Aa-Vigil. Taps.contra Aaron , dicens ad eos : Peccavi etiam nunc : ron , & dixit eis : Peccavi nunc : nam Deus juf- Varim. 746.f. Dominus justus : ego & populus meus, impii. tus est: ego autem & populus meus , impii

. 28. Orate Dominum ut desinant tonitrua 28. Orate pro me ad Dominum , ut desinant Aug. Locut. 48.t;

3. 343.f. Dei, & grando : ut dimittam vos, & nequa- fieri voces Dei..... quam hic ultra maneatis.

29. Ait Moyses : Cùm egressus fuera de ur 29.... & desinent voces & grando..... be , extendam palmas meas ad Dominum, & cefsabunt tonitrua , & grando non erit : ut scias quia Domini est terra :

30. novi autem , quòd & tu, & servi tui , 30. & tu, & fervi tui scio , quòd nondum ti- Aug.quaff. 35, $n necdum timeatis Dominum Deum, metis Dominum.

Exod.431. VULGATA NOVA. 31. Linum ergo & hordeum læsum eft, eò quòd & grando, nec ultra stillavit pluvia super terram. hordeum efset virens, & linum jam folliculos ger 34. Videns autem Pharao quòd ceffasset pluminaret :

yia , & grando , & tonitrua , auxit peccatum : 32. triticum autem & far non sunt læsa , quia fe 35. & ingravatum est cor ejus , & fervorum ilrotina erant.

lius, & induratum nimis : nec dimisit filios Ifraël 3 3. Egressusque Moyfes à Pharaone ex urbe , te ficut præceperát Dominus per manum Moyfi. tendit manus ad Dominum : & cessaverunt tonitrua

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. eampis : at in Mr. Alex. & medico, ut fup. deest verò Ν. 17. Grec. 'Aποςείλας σε Φαραώ, εκάλεσε Μωυσή» fum, poft pecors.

και Ααρων, και είπεν αυτοίς: Ημάρτηκα το νύν ο Κύριος Ι-. *. 22. Similiter in Græco, exceptis his , fite de, dixit xalos, eye te, &c. ut fup. autem , pro og dixit , & si tãoar zâv, Greper omnem terram, W. 28. Græc. Eiga. Je fr tepi & @pós Kúprov, a tavpro in omni terra. In Ms. tamen Oxon. év néon tý año Cáow, &c. ut in Lat. August. quoque quæst. 35. in Exod.

¥. 24. Ambros.1.3. offic. c.15.to. 2. col. 130. d. his al to. 3. col. 431. e. ait : Cùm , fragore cæli , qui vebemens erat ludens, dicit : Deduxerunt grandinem in igne flammeo, in grandine , Pharao..... rogaret Moysen ut oraret pro illo..... contrita erant fuper terram omnia. Similiter Auct. I. de pro Moyfes ei dixit , &c. Item Auct. 1. ad Novat. apud Cypr. mill. ap. Profp. part. I. c. 36. col. 118. b. Grando cum p. 438. b. 440. Orate pro me ad Dominum , quis pece igne permixta , non tantùm omne animal , quantùm etiam cavi. arbusta ipfa, virgultaque subvertens. Græc. "Hy die vi xá ¥. 29. Græc. Kai ai owal wau Corto, &c. ut fup. λαζα, και το πυρ φλογίζoν εν τη χαλάζη και δε χάλαζα πολ 7. 30. Ad verbum è Græco, præter unum timetis , pro an opódese ( Ms. Alex. cum edit. Ald. opód pa spódpa )..... quo , Tepóbude, timuistis ; at in Ms. Oxon. & Ald. edit. 'Enálade de sixenata..... årò arpórar f'w xtures w polside. Vid. Hilar. 1. 7. de Trin.col. 921. b. & Ambros. πάσαν βοτάνων..... και πάντα τα ξύλα , &c.

1. 3. offic. c. 15, to. 2. col. 130. e.

[ocr errors]

CAPUT X.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T dixit Dominus ad Moysen : Ingredere 1.

ad Pharaonem : ego enim induravi cor raonem : ego enim gravavi cor ejus , & Exod. 1.3.431. fan ejus , & fervorum illius : ut faciam figna mea fervorum ejus : ut ordine superveniant signa mea hæc in eo ,

hæc fuper eos, 2. & narres in auribus filii tui , & nepotum

2. ut narretis in aures filiis vestris, & filiis fi- Aug. Locut. 49. ti tuorum , quoties contriverim Ægyptios, & signa liorum veftrorum , quæcunque illusi Ægyptiis..... 3. 343. f. mea fecerim in eis : & fciatis quia ego Dominus. 3. Introierunt ergo Moyses & Aaron ad

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. 1. Græc. Eins ne Kúelos após Mavor, végere Ei- Ald. irc yêp ébépura tùr xapfiar autó. In Compl. ebéζελθε προς Φαραώ εγώ γαρ εσκλήρυνα αυτή την καρδίαν, ρυνα αυτή την καρδίαν. Ιtem in ΜΓ. Αlex. σημεία με ταύτα, my TOW.....

ίνα εξής επέλθη τα σημεία ταυ7α επ' αυτές· Di ur sup. ex August. sit autem Dominus ad Moyfen, dicens : Ingredere ad Pharao $. 2. Iridem Græcè, præter hoc, tör TÉXVW Upcov, filiorum nem : ego enim induravi ejus cor , & fervorum ejus , ut dein- veftrorum , pro filiis vestris. Similiter hab. Tertul. 1.5. contra de fuperveniant hgna hæc fuper eos, Ar in M, Alex, ac ed. Marc. p. 800. C. 801, a. Narrabitis bac in auribus filiorum Tom. I.

Y.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Pharaonem, & dixerunt ei : Hæc dicit Dominus
Deus Hebræorum : Usquequò non vis subjici mi-

hi ? dimitte populum meum , ut sacrificet mihi.
Aug. Locut. so.. 4..... ecce ego induco hanc horam crastino die 4. Sin autem refiftis , & non vis dimittere Sap. 16.
343.8.
locustam multam.....

eum : ecce ego inducam cras locustam in fines 9.

tuos :

[ocr errors]

1 3

1

VULGATA NOVA.
s. quæ operiat superficiem terræ, ne quidquam ram, usque in præsentem diem. Avertitque fe , &
ejus appareat , sed comedatur quod' residuum fuerit egressus est à Pharaone.
grandini: corrodet enim omnia ligna quæ germinant 7. Dixerunt autem servi Pharaonis ad eum : Uf-
in agris.

quequd patiemur hoc scandalum : dimitte homines ,
6. Et implebunt domos tuas , & fervorum tuo- ut sacrificent Domino Deo suo: nonne vides quòd pe-
rum, & omnium Ægyptiorum : quantam non vide- rierit Ægyptus ?
runt patres tui , & avi , ex quo orti sunt fuper ter-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Idem Locut. ST.

8.... qui autem, & qui sunt qui ibunt? 8. Revocaveruntque Moysen & Aaron ad 344. a.

Pharaonem : qui dixit eis : Ite , facrificate Do

mino Deo veftro : quinam sunt qui ituri sunt ?

VULGATA NO V A.
9. Ait Moyses : Cum parvulis noftris & senioribus tros: cui dubium est quòd pesfimè cogitetis ?
pergemus , cum filiis & filiabus, cum ovibus & ar 11. Non fiet ita , fed ite tantum viri , & facrificaa
mentis : eft enim solemnitas Domini Dei nostri. te Domino : hoc enim & ipfi petistis. Statimque eje&ti

10. Et respondit Pharao : Sic Dominus sit vobis. sunt de conspectu Pharaonis.
tum, quomodo ego dimittam vos, & parvulos vef-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Tug.qraft. 38. in 12..... Extende manum tuam fuper terram 12. Dixit autem Dominus ad Moysen : Ex- Pf. 104
Exod.to 3.432.6. Ægypti, & ascendat locusta super terram..... tende manum tuam fuper terram Ægypti ad lo- 34.

custam , ut ascendat super eam , & devoret om

nem herbam quae residua fuerit grandini.
VU IGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
1.3. Et extendit Moyses virgam fuper terram 15. Operueruntque u. 15..... non est re- 'Ang.
Ægypti : & Dominus induxit ventum urentem tota niversam superficiem ter- lictum viride nihil in Loc. sz.
die illa & no&e : & manè facto, ventus urens leva- ræ, vastantes omnia. De lignis.....

t. 3. 344.
vit locustas.

vorata est igitur herba ter-
14. Quæ ascenderunt fuper universam terram ræ, & quidquid pomorum in arboribus fuit, quæ
Ægypti : & sederunt in cunctis finibus Ægyptiorum grando dimiserat : nihilque omnino virens relictum
innumerabiles, quales ante illud tempus non fuerant, est in lignis, & in herbis terræ, in cun&ta Ægypto.
nec poftea futuræ sunt.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug. Locut. 53. 16..... Peccavi ante Dominum Deum veftrum, 16. Quamobrem festinus Pharao vocavit Moy-
344. a.
& in vobis.

sen & Aaron , & dixit eis : Peccavi in Dominum

Deum veftrum, & in vos.
Ibid. Locut. $3. 17. Suscipite ergo delictum meum.....

17. Sed nunc dimittite peccatum mihi etiam
hac vice, & rogate Dominum Deum veftrum,
ut auferat à me mortem iftam.

18. Egressusque Moyses de conspectu Pha.

raonis, oravit Dominum. Aug.quaß. 37. in 19..... & non eft relicta loculta una in omni

19. Qui fare fecit. ventum ab occidente veExod. 6. 3.431.8. terrá Ægypti.

hementiffimum , & arreptam locustam projecit
in mare rubrum : non remansit ne una quidem

in cun&is finibus Ægypti.
20. Et induravit Dominus cor Pharaonis..... 20. Et induravit Dominus cor Pharaonis, nec

dimilit filios Ifraël.
Ang. quaft. 38. 21...... Extende manum tuam in cælum..... 21. Dixit autem Dominus ad Moyfen': Ex- Ps. 104

tende manum tuam in coelum : & fint tenebræ 28.
fuper terram. Ægypti , tam denfæ ut palpari

queant.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
veftrorum, & filii veftri aquè in aures filiorum suorum.

. 16. Optimè è Græco , præter hoc, in vobis , pra
.4. Ad verbum è Græco.

quo , sis orcis, in vos,
ν. 8. Grec. Tίνες δε, και τίνες εισίν οι πορευόμενοι και

Ν. 17. Gr. προσδέξαθε δν με την αμαρτίαν.
W. 12. August. præponit hoc : Didum eft ad Moyfem , ¥. 19. Similiter in Græco. Vide sis Hilar. 1. 7. de Trin,
Grac. Είπε δε Κύeιος προς Μωυσήν, δεinde : "Εκτεινον την col. 921.b.
Xsipaétis, &c. ut in Lat. In Ms. Alex. Tyle zespá 08', #: 20. Ita quoque in Græco.
fup.

¥. 21. August. ibid. Dicitur ad Moyfen : Extende maa
7.15. Iridem Græcè : addit Auguft, ibid. Dicendum num tuam in cælum , ut fieret etiam plaga tenebrarum. Græc
fuit more locutionis noftræ : Non eft relictum viride aliquid in Είπε δε Κύeμος προς Μωυον· 'Εκτειναν την χείρα και εις το
lignis. Auct. I. de promiff. ap. Prosp. 118. c. Locuftarum sparóv• revbútw'cxótes i'minüs Aigúrty, &c. Unde Tich
multitudo vexans omnia , radicitufque exterminans, seg. s. col. 62. f. ait : Dabo tenebras super terram suam.

[ocr errors]

ut

- 18

2.

1.

24..... Ite

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
22. Extenditque Moyses manum in cælum : 22..... Vide Not.
& factæ funt tenebræ horribiles in universa ter-

ra Ægypti tribus diebus,
Sap. 17.

23. Nemo vidit fratrem fuum, nec movit fe 23. Et nemo vidit fratrem suum tribus die- Ang. Locut. 54.1. de loco in quo erat : ubicunque autem habita- bus.....

3. 344.b. Sap. 18. bant filii Ifraël , lux erat. 24. Vocavitque Pharao Moysen & Aaron ,

& servite Domino Deo veftro : Ibid. Locut. 55.
& dixit eis : Ite , facrificate Domino : oves tan- præter oves & boves relinquite...
tùm vestræ & armenta remaneant , parvuli vel-
tri eant vobiscum.

VULGATA NOVA.
25. Ait Moyses: Hostias quoque & holocausta da- nebit ex eis ungula , quæ necessaria sunt in cultum
bis nobis, quæ offeramus Domino Deo noftro. Domini Dei noftri: præsertim cùm ignoremus quid de-

beat immolari, donec ad ipsum locum perveniamus.
VERSIO ANTIQUA.
VULGATA NOVA.

27. Induravit autem Dominus cor Pharaonis, &
Ang.

26..... & non relin 26. Cun&ti greges per- noluit dimittere eos.
Loc. 36. quemus ungulam..... gent nobiscum : non rema-
344.6.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
28. Dixitque Pharao ad Moysen : Recede à 28.... adtende tibi ultra apponere videre fac

Idom Locut. 57 me , & cave ne ultra videas faciem meam : quo

ciem meam..... cunque die apparueris mihi , morieris.

29. Respondit Moyses : Ita fiet ut locutus
es , non videbo ultra faciem tuam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 22. Græc. 'EGATIVE S. Mwvows the Xespa siç tù spæ- cens : Sequitur in Græco : Badilett, a&tpsúvate ( Mr. Oxon.
κονκαι εγένετο σκότος γνόφος, θύελλα επί πάσαν γην Αίγυπτο cum cd. Compl. Και λατρεύετε ) Κυρίω τω..... πλην των
tpeis siépas. Quibus respondent ista ex Ambrofiol. 3. of- Apoßetwv , quæ redduntur ab Auguft. ut pofuimus fupra ,
fic. c. 15. to. 2. col. 130. e. Caligantibus tenebris operta hoc addito : Sic enim habet Gracus. Valde autem , inquit
erat terra per triduum , ex quo Moyfes manum levaverat , & August. inufirata locutio eft , nifi post diftin&ionem inferatur,
tenebras infuderat. Item illa ex Auct. 1. de promiff. p. 118. relinquite , 85 subaudiatur , ista , ut fit sensus : Ite præter
c. Nona piaga..... tenebræ denfilima , plenæ imaginibus ter oves & boyes , & relinquite ista : prúr tamen cum Geni-
roribufque feralibus.

tivo , meliùs verteretur, fed , tantùm vel tamen , quàm
. 23. Sic Latini habent , teste Augustino , qui addit : præter , legendo fic absque virgula poft boves : Ite , 65 fer-
Græcus autem : Et non vidit nemo fratrem fuum. Edit. Rom. vite Dom. Deo veflro ; tantùm oves & boves relinquite.
Και εκ είδεν οδ εις τον αδελφόν αυτή τρείς ημέρας. Deeft ve ¥. 26. Ita in Gr. Quid eft autem aliud , ait August. Non
Tò, tosis mképes , in Ms. Alex. & aliis exemplaribus. relinquemus ungulam , nisi , nec ungulam relinquemus ?

. 24. Auguft. anteponit ifta : Pharao dicit ad Moyfen, . 28. Ad verbum è Græco : Pro eo quod eft , inquit
$ Aaron, pro quibus Græcè , Kai exonege Dapace Mwucûr Aug. Adtende tibi , ne ultra videas faciem meam.

'Aapcov, néwr Et vocavit Pharao Moyfen & Aaron , di

[ocr errors][ocr errors][merged small]

1.

"&

D

22.

N O V A.

CAPUT X I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T dixit Dominus ad Moysen : Adhuc

Icit..... Dominus ad Moysen : Adhuc Capitul.sup. sviin

plagam ego induco in Pharaotum , & poft hæc dimittet vos , & exire com nem.....

pellet. Sup. 3.

2. Dices ergo omni plebi , ut poftulet vir ab 2. Loquere ergo secretò in aures populi, & Aug. quaft. 39. in

amico fuo, & mulier a vicina sua , vasa argen- petat unulquisque à proximo , & mulier à pro- Exod. 6. 3. 432. b. Inf. 12. tea & aurea.

xima, vasa aurea & argentea, & vestem. 35

VULGATA
3. Dabit autem Dominus gratiam populo suo co- egrediar in Ægyptum :
Eccli. ram Ægyptiis. Fuitque Moyses vir magnus valde in s. & morietur omne primogenitum in terra Æ- Inf. 12. 29.
45. I.

terra Ægypti , coram servis Pharaonis & omni po- gyptiorum , à primogenito Pharaonis qui sedet in so-
pulo.

lio ejus, usque ad primogenitum ancillæ quæ est ad
4. Et ait : Hæc dicit Dominus : Media nocte molam, & omnia primogenita jumentorum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Eritque clamor magnus in universa terra 6. Et erit clamor magnus per omnem terram Aug. Locut. 59.40
Ægypti, qualis nec ante fuit , nec poftea futu- Ægypti, qualis non fuit , & talis non adhuc ap- 3. 344. d.
rus eft.

ponetur.
7. Apud omnes autem filios Ifraël non mutiet 7. In filiis autem Ifraël non mutiet canis lin-
canis ab homine usque ad pecus : ut sciatis quan- guâ fuâ, ab homine usque ad pecus.....
to miraculo dividat Dominus Ægyptios & Israël.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. Gr. Eine de Kúeros , &c. ut in Lat. præter hoc, d. rurfus legit : Et petat unusquisque à proximo fuo , & mu-
TÖZweri , inducam super , pro induco in.

lier à proxima , vaļa argentea s aurea , & vestem..... Vid,
$. 2. Similia Gr. habet , præter hoc: Et mulier à proxi- fup. Not. in Exod. 3. 22.
ma , quod delet. In Ms. verò Alex, ac edd. Ald. & Compl. *.6. Sic est in Gr. ad verbum.
additur , Και γυν, παρα της πλησίον , ed. Compl. της πλη . 7. Itidem Gr. præter hoc primum, Kaler tãou mois
slov avtūs, deinde tam in MI. Vat. quàm in aliis , oxeúne urois, Ét in omnibus filiis ; in Mf. Alex. 'Er de tãou Tois vioisa
apSupã iy xpuoã, &c. August, locut. 58. de Exed. col. 344. In omnibus autem filiis , &c.
Tom. I.

V ij

28.

V ÚLGATA NOVA.
8. Descendentque omnes servi tui isti ad me, & pulus qui subje&tus est tibi : poft hæc egrediemur.
adorabunt me, dicentes : Egredere tu, & omnis po-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Aug.quaft. 40. in 9..... Dixit autem Dominus ad Moysen : Non 9. Et exivit à Pharaone iratus nimis. Dixit
Exod. 1. 3.432.e. exaudiet vos Pharao , ut multiplicem signa mea autem Dominus ad Moysen : Non audiet vos
& portenta mea in terra Ægypti.

Pharao , ut multa signa fiant in terra Ægypti.

VULGATA NO V A.
10. Moyses autem & Aaron fecerunt omnia of- vit Dominus cor Pharaonis, nec dimisit filios Ifraël de
tenta quæ scripta sunt, coram Pharaone. Et indura- terra sua.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 9. Similiter in Gr. exceptis his , ira anulurwr tambua sed in Mss. Oxon. & Alex, nec non in edd. Ald. & Compl.
vão meb ta ompeide, aj tépata ir vñ Aigúrtø, ut multipli- deest , tambúrwy. Alex. quoque cum iisdem edd, fert, tà
cons multiplicem meas figna , & portenta in terra Ægypto ; cupletić Mes ta tépatá mé, cum August.

[ocr errors]

CAPUT XII.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ixit quoque Dominus ad Moysen & Aa-

ron
Gard. Brix. fer. 2. Mensis hic, vobis initium mensium: primus 2. Menfis iste , vobis principium mensium :
1.945. d. b. 946. eft vobis in mensibus anni.

primus erit in mensibus anni, Idem fer. 3. 948.

3. Loquere ad omnem fynagogam filiorum 3. Loquimini ad universum cætum filiorum
Ifraël, dicens : Decimâ menfis hujus sumat unuf- Israël, & dicite eis : Decima die mensis hujus
quisque ovem per domos familiarum, ovem per tollat unusquisque agnum per familias & domos
singulas domos.

suas.
4. Quòd fi pauci erunt in domo, ita ut non 4. Sin autem minor est numerus ut fufficere
fufficiant ad ovem, affumet secum vicinum pro- posiit ad vefcendum agnum , affumet vicinum
ximum fuum , secundùm numerum animarum, suum qui junctus est domui fuæ , juxta numerum
unusquisque , quod fufficiat sibi , computabit in animarum quæ fufficere poffunt ad elum agni.
agno.

5. Agnus autem perfe&tus , masculus, annicu s. Erit autem agnus absque macula , mascu-
lus erit vobis : ab agnis & hædis sumetis. lus, anniculus : juxta quem ritum tolletis & hoe-

dum.
6. Et erit vobis fervatus usque in quartam de 6. Et servabitis 'eum usque ad quartamdeci-
cimam mensis hujus : & occident illum omnis mam diem mensis hujus : immolabitque eum uni-
multitudo synagogæ filiorum Ifraël ad vesperum. versa multitudo filiorum Israël ad vefperam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 2. Similiter habet Ambros. I. 1. Hex.col.7.d. Men- perfeflus , mafculus , anniculus erit vobis ; sed addit : Mo-
Jis hic , vobis initium menfium : primus eft vobis in menfibus vere poteft ifta locutio , quasi agnus poßit effe non mafculus,
anni. Ita quoque in Gr. at epist. 23. 10. 2. col. 883. a. nescientem qua necesitate ita fit translatum. Ovis enim trans-
idem Ambr. legit : Hic menfis, vobis principium menfium : ferri debuit , quia Græcus mpóbater habet ; fed apóbator in
primus erit in menfibus anni : & 1. 1. Hex. col. 6. f. Men- Græca lingua generis neutri eft, & potuerunt qua fequuntur
fis hic , initium menfum erit vobis : & l. de Noë & arca , c. omnia convenire , tanquam fi diceret : Pecus perfe&tum , mdf-
20. col. 259. a. Hic menfis, primus erit vobis in diebus anni. culum, anniculum erit vobis. Potuit enim Latinè dici , Maf

$. 3. Ita in Gr. præter poftrema , nabbtwav fxasus pó- culum pecus..... ovis autem masculus dici non poffet..... item
βατον κατ' οίκες πατριών , έκαςος πρόβατον κατ' οίκίαν. i. e. ovis mafcula fi diceretur , esset absurdius. Pecus verò fi pone-
Sumant unufquifque ovem per domos patriarum , unusquisque retur , etiam aliud intelligeretur , nec servaretur facramen-
ovem per domum. Gaud. loc. cit. Sumant ovem per domos. tum, quòd cùm Scriptura de ove loquatur, poft dicit : Ab agnis
Cypr. 1. 2. Testim. p. 291. b. Accipiant fibi finguli ovem per & hædis accipietis illud ; & poft pauca : Judai , inquit , hoc
domos tribuum. Aug. lccur. 60. de Exod. to. 3. col. 344. e. effe dictum putant : Ab agnis es bædis accipere ; tanquam di-
Accipiant finguli ovem per domos patriarum : tum addit : ceret , vel ab agnis agnum , vel ab hædis hædum , fi illud
Quas dicat patrias ; non facile eft intelligere , utrùm civita- defit, fumi oportere. Cypr. 1. 2. Testim. p. 291. b. fic ha-
tes , in quibus commanebant , an potiùs numerosas familias, bet : Accipiant fibi finguli ovem..... ovem fine vitio ; per-
à cujusque velut paternitate propagatas : boc enim magis in feftum , masculum, anniculum erit vobis : ab agnis & ab
Greco significari perbibetur.

bædis accipietis. Ambrof. in Pf. 39. 10. 1. col. 862.C. Agnus 9.4. Eadem rursus habet Gaudent. ser. 4. col. 949. f. fine macula ; mundus , maturus , masculus , anniculus erit usque ad vocem secundum. In Gr. sic : 'Eär de órsyosod worv vobis : & l. 1. de Abr. c. S. col. 297. b. Agnus fine mom εν τη οικία, ώσε μη είναι έκανες εις πρόβατον , &c. ut in texτι cula ; mundus , confummatus , anniculus , masculus erit voLat. excepto ultimo , gurapi pevceto eis apóba TV,

bis ab ovibus ES bædis. Deinde sic : Sumetis & occidetis : rabitur ad ovem. Ml. Alex. loco ãour ev tñ oixig, fertőorv oil fimiliter epist. 23. to. 2. col. 886. b. c. Agnus fine mais , &c. & Auguft. locut. 61. de Exod. to. 3. col. 344. cula , mundus , confummatus , &c. at infra , ab ovibus & e. f. Si autem pauci fine qui in domo , ita ut non fint idonei hadis temetis. Gr. Πρόβατον τέλειον , άρσεν , ενιαύσιον. ΜΙ. ad ovem , affumet fecum vicinum proximum fuum , fecundum Oxon. cum edd. ald. & Compl. epoer , öywuar, ενιαύσιον. . numerum unusqui que quod fufficiat. Item quæft. 41. in $.6. Similia prorsus in Gr. nisi excipiatur verbum , Exod. col. 432. f. ait : Quomodo aliquid fuperabit , cum boc fatstupujeérov , confervatus , pro feruntus. Tertul. quoque præmoniti fuerint , ut fi domus non habuerit consumendo pe 1. contr. Jud. c, 10. p. 145. a. dicit : Omne vulgus cori idoneam multitudinem , vicini affumantur ? Huc etiam (Gr. To tutasoy filiorum Ifrael ad vesperum agnum immospectant quæ Ambros, dicit epift. 7. to. 2. col. 779. C. laturum effe. Item Cypr. epift. 63. p. 109. b. & I. 2. Agnum ita patres epulari jubentur , ut fecundum numerum Testim. p. 291. b. Et occident illum omne vulgues fynagoanimarum epulentur suarum , neque plures , neque pauciores; filiorum Ifraël ad vesperam. Ambrof. epist. 23. to. 2. neque aliis plus dari , aliis minus : sed secundum animas fin- col. 886. b. c. Et erit vobis in observatione ufque in quargulorum , &c.

tamdecimam menfis hujus : 85 occidetis illum tota multi*. 5. Eadem iterum hab. Gaudent. ser. 3. col. 948. h. tudo synagoga filiorum Ifraël ad vefperum : & 1. 1. de Abr. & fer. 4. col. 949. d. nec diversa leguntur Græce', nili c. S. to. 1. col. 297. b. Sumetis ss occideris illum tota excipias vocem primam apóbatov , loco agnus autem. Au. multitudo fynagogæ ad vefperum : at in Ps. 39. col. 862. C. guft. quoque quæst. 42. in Exod. col. 432. f, legit : Agnus Et occidet eum omnis fynagoga.

[ocr errors]

connume

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
2. Et sument de sanguine ejus , ac ponent su 7. Et accipient de sanguine ejus, & ponent Cypr, l. 2. Teftim.
per utrumque postem , & in superliminaribus do- fuper duos postes , & fuper limen in domibus, 291.6.
morum , in quibus comedent illum.

in quibus eum edent in ipfis.
8. Et edent carnes nocte illa affas igni, & 8. Et edent carnes ipfa no&te asfatas igni , &
azymos panes cum lactucis agreftibus.

azyma cum picridibus edent.
9. Non comedetis ex eo crudum quid , nec 9. Non edetis de eis crudam , neque co&tam
coctum aquâ , fed tantum affum igni : caput cum in aqua , nisi affatam igni : caput cum pedibus &
pedibus ejus & intestinis vorabitis.

interaneis.
10. Nec remanebit quidquam ex eo usque 10. Nihil derelinquetis ex eis in mane; & os
manè : fi quid refiduum fuerit , igne comburetis. non confringetis ex eo : quæ autem reli&ta fue-

rint de eo usque in mane, igni crementur.
II. Sic autem comedetis illum : Reres vef II. Sic autem comedetis eum : Lumbi veftri
tros accingetis, & calceamenta habebitis in pe- præcincti, & caligæ veftræ in pedibus veftris, &
dibus , tenentes baculos in manibus , & comede- bacula vestra in manibus vestris, & edetis eum
tis festinanter : eft enim Phase ( id est transitus ) feftirtanter : Pafcha eft enim Domini.
Domini,

12. Et tranfibo per terram Ægypti nocte il 12. Et pertransibo in terram Ægyptiorum in Ambr.epiß. 23, to la , percutiamque omne primogenitum in terra nocte illa, &

nocte illa, & percutiam omne primitivum in 2. 886.6.d. Ægypti ab homine usque ad pecus : & in cunctis Ægypto ab homine usque ad pecus, & in omni diis Ægypti faciam judicia , ego Dominus. terra Ægypti faciam vinditam, ego Dominus.

1 3. Erit autem sanguis vobis in fignum in 13. Et erit vobis fanguis in signo in domibus,
ædibus in quibus eritis : & videbo fanguinem , & in quibus eritis ibi : & videbo fanguinem , & pro-
transibo vos : nec erit in vobis plaga disperdens tegam vos : & non erit in vobis plaga extermi-
quando percufsero terram Ægypti.

nii, & conteram terram Ægypti.
14. Habebitis autem hunc diem in monumen 14. Et erit dies hic vobis memorabilis & fo-
tum : & celebrabitis eam folemnem Domino in lemnis : & diem festum agetis eum Domino in
generátionibus veftris cultu fempiterno. progenies veftras , legitimum fempiternum diem

festum ageris illum.
13. Septem diebus azyma comedeeis : in die IS. Septem diebus azyma edetis : à primo au-

Gan!. Brix. fer. primo non erit fermentum in domibus veftris : tem die exterminabitis fermentum de domibus 7.952.6.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
7.7. Gr. delet ejus , post vocem fanguine ; & in fine in pedibus veftris, is baculi vestri in manibus vestris ; & cod
loco eum edent in ipfis , habet , sa peywoir aut& Pr Autoīs, medetis illud crem

feftinatione : Pafcha eft enim Domini. Gaud.
edent illa in eis ; cætera fimilia. Ms. Alex. cuin ed. Ald. Brix. ser. 2. col. 947. C. & 950. a. Sic autem comedetis il-,
habet autó, non autá. Ambrof. epist. 23. to. 2. col. lum : Sint (infr. erunt) lumbi veftri præcin&i , & calcia-
886. b. legit : Et sument de sanguine ejus , & ponent (ará menta veftra in pedib, veftris , 5 baculi in manib. veftris ;
per duos postes , 8 super limen ofii domis, in qua mandu 8edetis illum festinanter : Pafcha enim eft Domini. Ambrof.
cabunt eum inter semetipfos. Gaud. Brix. serm. 3. col. 948. epist. 23. to. 2. col. 886. b. Et edetis illum cum sollicitu-
d. Et fuement de fanguine , & imponent fuper duos postes , dine : Pascha est enim Domini. Tertul. l. contr. Jud. c. 10.
& fuper timen in domibus , in quibus manducaturi sunt eum. P..145. a. Et adjecit , inquit , Pascha effe Domini. Græc.
August. locut. 62. de Exod. to. 3. col. 344. g. Sument à Ούτω δε φάγετε αυτό: Αι οσφύες υμών περιεζωσμέναι , και
fanguine , & ponent super duos poftes , 8 ju per limen in do τα υποδήματα ( ΜΓ. Αlex, cum edit. Αld. υποδήματα
mibus , in quibus manducabunt illas in eis. Tum addir: u recor ) fr toisa.... ai Bartupices ( Mf. Alex. cum ed. Ald.
Cum dixerit , in quibus , dixit etiam , in eis , more ufita- Baxtupiau vijecom ) v tais..... og dede auto metà otydäs
tillimo ; fed , manducabunt illas , qugritur quas , & intel Πάχα εσί Κυρίω. Μ. Αlex. Κυρίε. Theodorer. Πάχα γάρ
ligitur , carnes ; hoc enim fequitur : Et manducabunt car t'sKuplr , ut fup.
nes , &c..... Græci autem habent , xpéces , id eft, carnem , . 12. Gaud. Brix. ser. 6. col. 951. c. d. Tranfibo in
fed genere neutro ; ideo in Græco eft : In domibus , in qui terra Ægypti hac no&te , & percutiam omne primogenitum in
bus manducabunt illa in eis. Eft verò illa locutio , ut priùs terra Ægypti ab homine usque ad pecus : 85 in omnibus diis
diceret illas , quàm prædiceret quid in conjèquentibus intel- Ægyptiorum faciam vindiétam , ego Dominus. Itidem Græ-
ligeretur quas dixerit..... scilicet , carnes.

ce , præter hoc initio , & infr. év z Airunow, in terra Æ.
8. 8. Gr. Και ράγονται τα κρέα τη νυκτί ταύτη οπτα gypto ; deinde , εν τη νυκτί ταύτη , in mode ita.
πυρί, και άζυμα επί πικρίδων ε' Ρονται. Ει manducabunt car $. 13. Cypr. 1. 2. Testim. p. 294. c. Et erit fanguis in
nes node ifta , affatas igni , s azyma fuper picrides comedent. figno vobis fuper domos , in quibus ibi eritis : & videbo fan.
Ambrof. epist. 23. to. 2. col. 886. c. Manducabunt car guinem , & protegam vos : 65 non erit in vobis plaga dimi-
nem hanc noétu , igni affatam : & ser. 2. fi Nobilio fides , nutionis , cùm percutiam terram Ægypti : sic iterum epist,
Manducabitis illud cum amaritudine. Auguft. locut. 62. ad Demetriad. p. 223. uno excepto , vos eritis , loco ibi
de Exod. col. 344. g. Et manducabunt carnes boc noile af eritis. Similiter Gaud. Brix. fer. 6. col. 951. c. Er erit
fatas igni. Sed addit : Quod habent Latini codices : Qui fanguis vobis in figno in domibus , quibus vos eritis ibi :
manducabunt carnem , Græci habent , xpé as ; id eft , car videbo sangninem, protegam vos : & non erit in vobis
nem , fed genere neutro.

plaga contritionis , cùm percuffero Ægyptum. Gaudentio fa-
#.9. Gaud. Brix. ser. 2. col. 946. h. Non edetis quid vet Græcum, nisi quòd pro quibus , fert, or ais , in quia
ab eo crudum , neque co&tum in aqua , sed aßatum igni. Gr. bus , & loco plaga contritionis , &c. fic , Tinyù rõ éxTpifre
Ουκ έσεθε απ' αυτών ώμον , έδε ψωμένον αν υδατι, α' και rees , örev taiw ev ziñ AirútTW , plaga perditionis , quanda
öttà tupí, &c. ut fup.

percutio in terra Ægypto.
$. 10. Gaud. Brix. ubi fup. Et non relinquetis ex eo uf $. 14. Gr. Kai és or ú úplépe vliv avtu minuócuror
que in mane , soos non confringetis ( infr. conteretis ) ex eo; εορτάσετε αντην εορτήν Κυρίω εις πάσας τας γενεας υμών , νο-
quæ autem fuperfuerunt ex eo usque in mane , igne cremabitis. μιμον αιώνιον εορτάζετε αυτήν. Gaud. Brix. fer. 6. col

. 951.
August. quæst. 41. in Exod. to. 3. col.

432.
f. Os non con

c. Et erit hic dies vobis in memoria. In Miffali ad offert.
teretis ab eo ; quæ autem fuperaverint ab eo in mane , igne fer. 6. post Pafcha , Erit vobis hæc dies memorialis : 88 diem
concremabitis. Gr. Oux STORÉVETO ' wts fws upute feftum celebrabitis folemnem Domino in progenies veftras , le-
δε&ν και συντρίψετε απ' αυτά τα δε καταλειπόμενα απ' αυτή gitimum fempiternum diem. August. quæst. 43. in Exod.
έως πρωί, εν πυρί κατακαύσετε. Αt in ΜS. Αlex. Ουκ απολεί to. 3. col. 433. b. Et facietis diem hunc in progenies veftras,
ψεθε απ' αυτά έως το πρωί. In Mf. Oxon. Οι καταλείψεσ legitimum æternum , vel eternalem , quod Græcè dicitur aicóa
gear’arty. In edit. Compl. Ou xatasiyete da' autóv. nov. Similiter contra Prisc. ad Orof. to. 8. col. 614. c. Hoc
reliqua ut fup.

vobis erit legitimum aternum , quod Græcus babet alanicy.
*. 11. Eadem iterum refert Cypr.l. 3. Testim. p. 307. . 15. Ita rursum Gaudent. infr. col. 952. g. nifi quod
b. præter unum , calciamenta , loco caliga. Similiter Hie- hab. fermentatum à primo die, paulóque port, di peribit
ron, l. 3. in epist. ad Ephes. to. 4. col. 404. b. Sic man anima illa , &c. fimiliter ser. 10. col. 959. e. loco secun-
ducabitis illud : Lumbi veftri acciniti , i calciamenta veftra do legit , fermentatum , non fermentum. In Gr, fic : 'Exta

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »