Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

2.

Manib, 13.35

mûs ejus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
is. Sicut oves in inferno positi Quasi grex in inferno positi 15. Sicut oves in inferno Ex Mf. Sangerm.
funt : mors depascet eos. sunt : mors pascet eos.

posuit : mors depascit eos.
Et dominabuntur eorum jufti in Et subjicient eos recti in ma Et obtinebunt eos justi in
matutino : & auxilium eorum vete- tutino, da figura eorum contere- matutinis : & auxilium eorum
rascet in inferno à gloria corum. tur in inferno post habitaculum veterescet in inferno à gloria
fuum.

eorum, & à gloria sua expul

fi funt.
16. Veruntamen Deus redimet Veruntamen Deus redimet ani 16. Veruntamen Deus libe-
animam meam de manu inferi, cùm mam meam de manu inferni , cùm ravit animam meam de manu
acceperit me.

assumpserit me. SEMPER. inferni, cùm acceperit me.
17. Ne timueris cùm dives fac Noli timere cùm ditatus fuerit 17. Ne timueris cùm dives
tus fuerit homo : & cùm multipli- vir: cùm multiplicata fuerit glo- factus fuerit homo : & cùm
cata fuerit gloria domùs ejus.
ria domûs ejus.

multiplicata fuerit gloria do-
18. Quoniam cùm interierit , Neque enim moriens tollet om 18. Quoniam non cùm
non fumet omnia : neque descendet nia; nec defcendet post eum gloria morietur , accipiet omnia :
cum eo gloria ejus.
ejus :

neque fimul cum eo descen

det gloria domûs ejus.
19. Quia anima ejus in vita ip Quia animæ suæ in vita sua be 19. Quia anima ejus in vita
fius benedicetur : confitebitur tibi nedicet : laudabunt te cùm bene ipsius benedicetur : confitebi-
cùm benefeceris ei.
fuerit tibi.

tur tibi cùm benefeceris ei.
20. Introibit usque in progenies Intrabit usque ad generationem 20. Introibit usque in pro-
patrum suorum : & usque in æter- patrum suorum : usque ad finem geniem patris ejus : & usque in
num non videbit lumen.
non videbunt lucem.

æternum non videbit lumen.
21. Homo, cum in honore ef Homo , cùm in honore efet , non 21. Homo, cùm in hono-
set , non intellexit : comparatus est intellexit : comparavit se jumentis, re esset , non intellexit : com-
jumentis infipientibus , & similis silebitur.

paratus est jumentis insipien-
factus eft illis.

tibus, & similis factus est illis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
seriptum : Et poftea in ore fuo benedicent. Similiter in Gr. Marc. p.709.b. Ne timueris cùm dives.... cùm abundabit
Αυτη και όλος αυτών κάνω αλoν αυτοίς: & in fne, ειλογήσεσι: gloria ejus. In Gr. και όταν αληθινή και δόξα το οίκε αυτή.
in Ms. verò Alex. ac edd. Ald. & Compl. evdoxúor C. Dia . 18. Sic Ambros. & Auguft. in hunc Pl. cum Psalt.
Psalma seq. habetur in Psalt. Rom. Corb. & Gr. deeft verò Corb. & Moz. nisi quod habent , defcendet cum eo. lta
in edd. Ald. & Compl. nec legitur ap. August.

rurfum Ambr. I. 1. de interpel. Job , c. 3. 10. 1.628. d.
*.15. Psalt. Corb. Sicut oves in inferno pofuit eos : mors Sic etiam in Psalt. Coislin. præter hoc , descendit

. In Rom.
depascet eos. Et obtinebunt eos justi in matutinum : auxi- Quoniam non, cùm morietur , accipiet hæc omnia : neque fi-
lium eorum veterefcet in inferno gloriâ eorum , & de gloria mul descendet cum eo , &c. In Mediol, non , dum morietur ,
fua expulfi funt. Rom. cum Cafliod. Sicut oves in inferno recipiet omnia. In Carnut. non , cùm morietur , accipiet om-
pofiti funt : mors depafcet eos. Et obtinebunt eos jusli in nia. Apud Tertull. l. 4. adv. Marc. p.709. b. Quoniam cum
matutino: 89 auxilium eorum veterafcet inferno, 80 à gloria morietur , non tollet omnia : nec defcendet cum illo gloria sua.
fua expulfi funt. Coislin. Sicut oves in inferno pofiti funt : 88 Apud Ruric. 1. 2. epist. 47. p. 577. a. Quia non, cim mo-
mors depafcit eos. Ee obtinebunt eos justi in matutinum : auxi rietur , recipiet omnia : neque fimul descendet cum eo gloria
lium eorum veterefcit in inferno à gloria eorum , 5 à gloria fua domûs ejus. Apud Caffiod. in eund. Ps. Quoniam cùm mo-
expulsi sune. Mozar. Sicut oves in infernum pofitæ funt , mors rietur , non accipiet hæc omnia : neque fimul descendet cum
pascet eos. Et dominabuntur eis justi in matutino : 65 auxi eo gloria domûs ejus. S. Leo serm. 16. p. 65.c. Quoniam
lium eorum veterefcit in inferno à gloria eorum ; nec addit cum interierit, non accipiet omnia : neque desé. cum eo gloria
alia. Psalt. verò Mediolan. habet , is a gloria sua expulfi ejus. Psalt

. Mediol. & Carnut. gloria domús ejus, ut fup.
funt , dempto præced. à gloria eorum. Apud Ambrof. in In Gr."Οτι εκ, ά τα αποθνήσκειν αυτόν, λήψελαιν τα σάν-
hunc Ps. ita : Sicut oves in infernum deducentur : mors de Tarde Cuyxanalsíce a áut v dófa durg.
pafcet eos. Et dominabuntur eorum jufli in matutinum: Bau ť.19. Concordant Psalt. Moz, & Cassiod, in hunc Pr.
silium eorum veterafcet in inferno à gloria eorum ; nec plura. In Coislin. Corb. & Rom. Quoniam anima ejus , &c.
Similiter apud Auguft. in eund. Pl. præter feqq. Sicut oves præterea in Rom. & confitebitur , &c. Ap. Ambr. in hunc
in inferno pofita , mors pastor eft eis ( infra illis. ) Et do Pr. Quoniam anima ejus..... benedicetur : confiteb. tibi cim
minabuntur eis recti mani. Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. benef. ipf. A pud August. in eund. Pl. Quoniam anima illius
to. 2. p. 638. c. 639. a. ad hæc, Et dominabuntur eorum in..... benedicetur: confitebitur , &c. Similiter in Gr.
jufti, addit : Pro juftis , sul sis , id eft, rectos , in Græco $. 20. In Psalt. Rom. & Coislin. Et introibit usque in
vos legiffe dicitis ; fed propter fu paviar, ita in Latinum ver progenies patrum fuorum , & usque in , &c. Similiter apud
fum eft. Alioquin is in eo loco, ubi fcriptum legimus , In libro Auguft. in hunc Pl. dempto duplici 6. Item apud Car-
sui gös, Justorum intelligimus librum ; & non debemus fic fiod. sed cum hoc, in progeniem. Apud Ambros. in eund.
verbum de verbo exprimere , ut dum fyllabas fequimur , per Pfal. Introibit usque in progeniem patrum ejus : ufque in
damus intelligentiam. In ed. Rom. '126 apibala u odne faculum non videbit lumen. Itidem in Psalt. Corb. præter
έθεντο , θάνατος ποιμανεί αυτές. Και κατακυριεύζεσιν αυτών hoc, in eternum. In Gr. Εισελεύσεται έως γενεάς ωατέρων
οι ευθείς τοπρωί και η βοήθεια αυτών παλαιωθήσεται εν τω αυτξ· έως αιώνος εκ , &c.
cdn ir tūs sõEus dutcov. Mf. Alex.cum edd. Ald. & Compl. Ť.21. Concinunt Psalt. Rom. Coislin. & Moz, unà cum
addit Subar, expulfi funt.

Caffiod. in hunc Pl. nisi quòd habent, Er bomo , cùm , &c.
¥.16. Sic in Psalt. Coislin. est. Ita etiam in Mozarab. Irenæus lib. 4. C. 41. p. 288. b. Homo , in honore pofitus,
præter ult, acceperint me. In Rom. Veruntamen Deus libera asimilatus est jumentis: at inf. l. 5. c. 8. P. 301. d. Homo ,
bit animam suam de manu inferi , dum acceperit me. In Corb. cùm in honore effet , asimilatus eft jumentis. Tertull. de re-
liberavit anim. menm de manu inferi, cùm acceperit me. surr. carn. p. 588. c. adfimilatus eft homo irrationabilibus
Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. p. 639. a. de manu jumentis. Ambrof. in eund. Pf. Homo , cùm in hon..... com-
inferni , cùm liberaverit me ; tum addit : In Græco legisse vos paratus est jumentis , qua sensum non habent, & fimilis
dicitis , cùm acceperit me; quod quidem & nos ita de LXX. &c. Similiter ap. August, in eund.

Pf. hoc excepto , jumenvertimus , s miror à quo in vefiro codice depravatum fit. tis infenfatis : at l. 13. de civit. Dei, c.4. to.7. p. 327. Apud Ambros. in hunc Pfalm. p.952. f. Veruntamen Deus d. leg. pecoribus non intelligentibus ; cæt. ur in textu : epist. liberabit anim. meam de ma. inferni , cim acceperit eam. Ap. verò 23. 10. 2. p. 31. b.e. Homo , in honore pofitus, non..... August. in eund. Pl. Verunt. Deus redimet anim. meam de comparatus eft jumentis insensatis , fimilis, &c. Philastr. manu inferni , cùm acceperit me. Item apud Caffiod. ex Brix.de hærel. p.713.e. Homo, in honore cùm effet, non..... ceptis his , liberabit , & inferi. In Gr. Lauv • Osos autpeóce- comp. eft pecudibus in enfatis, & fimilis, &c. Auct. l. de ται την ψυχήν με..... όταν λαμβάνη με.

promiss. p. 2. c. 12. col. 136. c. comparatus eft jumentis 7.17. Sic Ambr. Aug. & Cafliod. in hunc Pl.cum Psalt. infenfatis. Hieronymus epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. p. Rom, In Corb. præponitur Diapfalma. Ap. Tertul. l. 4. adv. 638. c. Homo , cùm in honore effet ; tum ait : Pro quo in

Tom. II.

N ij

* D

D

locutus eft : & voca. A'Ortis Deus Dominus locutus eft : & vocavit terram,

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Graco inveniffe vos dicitis : Et homo, in honore cum esser: In ed. Rom."Arpan ( Alex. Ald. & Compl. Kaimya
sed sciendum quod ifte verficulus bis in hoc Pfalmo fit; 65 Opwntos , ) & tilen ür, 8 Curnee waegoure baú Du mois x7u1ecz
in priori additam babeat & conjunctionem , in fine non habeat. τοϊς ανοήτους, και αμοιώθη αυτοίς.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. Psalmus Asaph. XLIX. Canticum Asaph. L.

1. Pfalmus Asaph. XLIX.
Eus deorum Dominus

Eus deorum Dominus locutus
eft , & vocavit terram ,
vit terram,

A folis ortu usque ad occa Ab ortu folis usque ad occasum A folis ortu usque ad occasum :
sum: 2. ex Sion species de- ejus : de Sion perfectâ decore Deus 2. ex Sion species decoris ejus.
coris ejus.

apparuit.
3. Deus manifeftè veniet : Veniet Deus noster , & non ta 3. Deus manifeste veniet : Deus
Deus nofter non filebitur. cebit :

nofter & non silebit.
Ignis in conspectu ejus ar Ignis coram eo vorabit , & in Ignis in conspectu ejus exarder-
debit : & in circuitu ejus tem- circuitu ejus tempestas valida. cet : & in circuitu ejus tempestas
peltas valida.

valida.
4. Advocavit cælum sur Vocavit cælum desursum , & 4. Advocabit cælum desursum,
fum , & terra discernere po. terram ut judicet populum suum. & terram discernere populum suum.
pulum suum.

5. Congregate illi filios ejus: Congregate mihi sanctos meos : s. Congregate illi sanctos ejus :
qui ordinant teftamentum ejus qui feriunt pactum meum in facri: qui ordinant teftamentum ejus su-
ficut facrificia.
ficio.

per facrificia.
6. Et adnuntiabunt cæli juf Et annuntiabunt cæli justitiam 6. Et annuntiabunt cæli justi-
titiam ejus : quoniam Deus ejus : quia Deus judex est ipse. tiam ejus : quoniam Deus judex eft.
judex eft. DIAPSALMA. SEMPER.

7. Audi populus meus, & Audi populus meus , & loquar ; 7. Audi populus meus, & lo-
loquar; Israël testificabor tibi, Israël, e contestabor te : Deus quar ; Ifraël, & testificabor tibi :
quoniam Deus Deus tuus sum Deus tuus ego sum.

Deus Deus tuus ego sum.
ego.
8. Non supra facrificia tua Non propter victimas tuas ar-

8. Non in facrificiis tuis arguam
arguam te: holocausta autem guam te : do holocautomata tua te : holocausta autem tua in conf.
tua in conspectu meo sunt coram me sunt semper.

pectu meo sunt semper.
semper.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 1. Sic in Psalt. Rom. est. In Coislin. verò, Psalmus ferunt aduocavit. Cypr. I. de oper. & eleem. p. 254. c.
David. In Mozarab, In finem , Pfalmus ipfi David. Itidem Advocabit cælum furfum, 5 terram deorfum , ut separet po-
in Gr. Alex. In Vat. verò , yarpeos Tớ Aoáp.

pulum fuum : &l.2. Testim. p. 296. b. Vocavit cælum fur-
* Sic Iren, 1. 3. c. 6. p. 180. c. ad hoc usque, à folis. fum, terram, ut feparet populum fuum. August. in hunc
Itidem Cypr.cum seqq.1.2. Testim. p. 296.b. ut & Aug. & Pl. cum Psalt. Corb. Advocabit cælum furfum, terram
Caffiod. in hunc Pf.cum Collat. Carthag. p.393.b. InFlalc. discernere pop. suum. Cassiod. in eund. Ps. Advocabit cælum
Coislin. à solis ortu es occasu. Ap. Optat. Milev.l.2.contra fiersum, 85 terram , ut discerneret pop. suum. Gr. Negozaté057000
Donat. p. 27. a. & S. Pacian. epist. 3. p. 315. a. legitur, tör regrov arw, ay zur Tüv drexpīras, &c. Alex. to deaxpirai.
ab ortu folis usque ad occafum. Ap. S. Pacian. initio deest vox ♡.5. Sic in Psalt. Corb. excepto uno super, pro ficut.
Dominus ; fubinde in Psalt. Rom. 8 vocabit terram. In In Rom. Congregate illi sanctos ejus : qui ordinaverunt tef-
Gr. και εκάλεσε την γην, από ανατολών ηλίο μέχρι δυσμών. tamentum ejus super facrificia. In Mozarab. qui ordinenc

7.2. Consentit Cyprianus l. 2. Testim. p. 296. b. unà teftam. ejus, &c. Cypr.l. de oper. & eleem. p. 254. C. ut
cum August. & Caffiod. in hunc Ps. necnon Collat. Car & l. 2. Testim. p. 296.b. Colligite illi juftos ejus : eos qui
thag. p. 393. b. Sic etiam in Pfalt. Rom. & Græco. difponunt teftamentum ejus in facrificiis. August. in hunc Pl.

$. 3. Iren. I. 3. 6. 6. p. 180. c. Deus manifeftè veniet : Congregate illi justos ejus : qui disponunt teftam. ejus fuper
Deus nofter 65 non filebit ; Mr. Clarom. ibid. non filebitur: sacrificia. Caffiod. Vulgatæ congruit. In Gr. lic : Eura-
at infra' l. 5. c. 18. p. 316.a. Deus nofter manif. veniet, & voyété evt@ Tis Obits auri. Tes dati Jepéves thr..... éti
non tacebir. Ignis in confp. ejus ardebit : 5 in circuitu ejus buciais Compl. Bucías.
temp. valida. Cypr.l. de oper. & eleem. p. 254. c. Deus

7.6. Psalt. Rom. Annuntiaverunt cæli. Mozarab. Et an.
manifestus veniet : Deus noster & non filebit. Ignis ante eum nuntiaverunt , &c. Cyprianus l. de oper. & eleem. p. 254.
ardebit : & in circuitu ejus procella nimia : fic etiam l. 2. c. & l. 2. Testim. p. 296. b. Et annuntiabunt , &c. ut sup.
Testim. p. 296.b. uno excepto manifeste. Auguft. tract. 4. Similiter Aug. & Cafííod. in hunc Pf. Gr. Kai draz tergola
in Joh. to. 3. p. 2. col. 313. b. & c. Deus manifestus veniet: Subjicitur Diapsaima in Psalt. Corb. & Rom, necnon in
Deus noster g non filebit. Ignis ante eum præibit : & in circ. ed. Rom. LXX, deest verò in Ms. Alex. ac edd. Ald. &
ejus temp. valida : fimiliter in hunc Pl. cum Pfalt. Rom. Compl. nec memoratur ab Auguft. & aliis , præterquam
exceptis his , Ignis in conspectu ejus ardebit. Ita quoque ab Optato l. 4. contra Donat. p. 70.c.
leg. Ambros. 1. de Spiritu S. to. 2.630. d. Breviar. verò . 7. Similiter in Psalt. Rom. Corb. & Coislin. quoniam
Moz, ante eum ardebit. Hieron. in Isai. 66. to. 3. col. 505. Deus Deus tuus ego fum : in Mozarab. fum ego, ut supra.
a. Deus manifeftè veniet : Deus nofter & non tacebit. ignis Apud Aug. in hunc Pl. & tract. contra Jud.to. 8. p. 34.b.
ante eum ardebit , &c. ut in textu. Gaud. Brix. ser. 2. p.951. Audi populus meus , & loquar tibi ; Ifrael, 5 testificabor tibi :
f. Deus palam veniet : & Deus noster , & non filebit. Auct. Deus Deus tuus ego fum. Gaud. Brix. ubi sup. ¥. 3. Audi
op. imp. in Mat. hom. 44. p. 225.c. & Cassiod. in hunc Pr. pop. meus, & loquar ; Ifrael, testif. tibi , quòd Dominus
Vulgatæ favent , cum Psalt. Corb, nisi quod habent ardebit. Deus tuus ego sum. Cassind. in eund. Pf. Audi pop. meus,
Auct. l. de promiff. col. 200. c. Deus manifeftres & loquar ; Ifrael, & teslif. tibi : Deus , &c. Similiter Am-
niet..... Ignis ante eum ardebit , &c. Græc.'O Osos suparcs bros. in Ps. 118. to. 1. p. 1158. a. Audi pop. meus , &
vis.... maextiwtúcelai. cvartion ( Ald. & Compl. loquar. In Gr. "Axxcov naés mó', narucw Car 'Isexua, ig
ενώπιον και αυτή καυθήσεται» και κύκλω ντε καταιγίς σφόδρα. διαμαρτύρομαι ο Θεός ο Θεός και είμι εγώ.

$.4. Psalt. Rom. Advocavit cælum sursum , & terram , X. 8. Ita Psalt. Corb. haber. Rom. Coislin. & Moz. Non
ur discerneret populum fuum. Coislin. Advocavit cælum sur- super sacrificia tua arguam te , &c. Suffragantur Aug. &
fum , & terra discernere populo suo. Mozarab. Advocavit Caffiod. in hunc Pf. Item Aug. contra Jud. to. 8. p. 34:
cælos furfum, S'terram discernere, &c. Iren. I. 5.c. 18.p. b. nifi quòd delet funt fub finem. In Gr. fic : Oux im?
316. a. Advocabit cælum, &c. ut in Vulg. editt, quidaml. Tais luciais Co exéw C#, &c.

[ocr errors]

ve

[ocr errors]
[ocr errors]

COS.

[ocr errors][merged small]

cum eft.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
9. Non accipiam de domo tua Non accipiam de domo tua vi 9. Non accipiam de domo Ex Ms. Sangerm.
vitulos, neque de gregibus tuis hir- tulum , neque de gregibus tuis hir- tua vitulos , neque de gregi-
cos.

bus tuis hircos.
10. Quoniam meæ sunt omnes Mea sunt enim omnia anima 10. Quoniam meæ suntom-
feræ filvarum , jumenta in montibus lia silvarum , pecudes in montibus nes feræ silvarum, jumenta in
& boves,
millium.

montibus & boves.
I. Cognovi omnia volatilia Scio omnes aves montium , do 11. Cognovi omnia vola-
cæli : & pulchritudo agri mecum universitas agri mei mecum eft. tilia cæli : & fpecies agri me-
eft.

I 2. Si esuriero, non dicam tibi: Si efuriero, non dicam tibi : 12. Si esuriero, non dicam
meus est enim orbis terræ, & ple- meus eft enim orbis , & plenitudo tibi : meus eft enim orbis ter-
nitudo ejus.
ejus.

ræ, & plenitudo ejus.
13. Nunquid manducabo car Nunquid comedam carnem tau 13. Nunquid manducabo
nes taurorum ? aut sanguinem hir- rorum : aut sanguinem hircorum carnes taurorum ? aut sangui-
corum potabo?
bibam ?

nem hircorum potabo?
14. Immola Deo facrificiam Immola Deo laudem, & redde 14. Immola Deo facrifi-
laudis : & redde. Altissimo vota Altisimo vota tua.

cium laudis : & redde Altilli-
tua.

mo vota tua.
is. Et invoca me in die tribu Et invoca me in die tribulatio 15. Invoca me in die tri-
lationis : eruam te, & honorificabis nis: liberabo te , & glorificabis me. bulationis tuæ : & eripiam te,
me.

& magnificabis me. DIA

PSALMA.
16. Peccatori autem dixit Deus : Impio autem dixit Deus : Quid 16. Peccatori autem dixit
Quare tu enarras juftitias meas, & tibi est cum narratione precepto- Deus : Quare tu enarras justi-
aflumis testamentum meum per os rum meorum, & ut assumas pace tias meas, & sumes testamen-
tuum ?
tum meum in ore tuo :

tum meum per os tuum?
17. Tu verò odisti disciplinam : Qui odisti disciplinam , & pro 17. Tu verò odisti discipli-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.9. Accinunt magno consensu Iren. l. 4. c. 17. p. 248. pressuræ : 85 eximam te , & glorificabis me. Aug. in hunc Ps.
b. Hilar. in Pl. 65. p. 182. a. Ambrof. l. de Nab.c. 16. p. leg. Et invoca me in die tribul. tua : 8 eximam te , glorificar-
586. a. Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. &c. bis me : fimiliter l. 10. de civit. Dei , 10.7.242. b. atl.cont.
Auguste ramen epift. 138. to. 2. p. 413. b. habet : Non Jud.co.8. 34. b. omittit vocem tuæ , legitque eruam , pro
accipiam de manu tua vitulos , &c. atl, cont. Jud. co. 8. eximam. Caffiod. in eund. Pl. cum Greg. Tur. I. 10. hist,
p. 34. b. de domo tua. In Gi. Ov dogopeas Éx Öx8 68 Franc.482.c. Et invoca me in die tribul. tuæ : 5 eripiam te,
poX85, &c.

σ magnifcabis me. Gr. Και επικάλεσαι με αν ημέρα θλίψεως»
¥.10. Iren. l. 4. C. 17. p. 248. b. Quoniam mea funtsegual C#, y dobonis ps. Mr. Alex. fup. Garaiws (*
omnes beftiæ terræ , jumenta in mont. &c. Ambros. I. de al. Gróxecós Cs. Diapsalma limiliter habetur in Psalt. Corb.
Nab. c. 16. to. I. p. 586.a. Quoniam meæ funt omnes fere ac edir. Rom. LXX. Item apud Optar. I. 4. cont. Donat.
filvarum. August. in hunc Pl. & I. contra Jud. to. 8. p.70.c. Legimus, inquit, in xlix. I falmo sub secundo Dia-
p. 34. b. Quoniam meæ funt omnes beftiæ filva , pecora pfalmate Spiritum S. dixiffe : Peccatori autem dixit Deus, &c.
in montibus 5 boves. Similiter habet Vigil. Taps. contra

W.16. Sic in Psalt. Coislin, & Moz. præter hoc, Saffie-
Varim. p. 734. d. Cassiod. verò Vulgatæ suffragatur cum mes. Tertul. I. de pudic. p. 1011. b. legit : Peccatori au-
Pfalt. Rom. & al. In Gr. "Oto fue eso mévia te fupice tem dicit Dominus : Ut quid tu exponis justificationes meas,
opupes ( Alex. Ald. & Compl. árpó, ) xtúru , &c. & affumis teftam. meum per os tuum ? Cypr. 1. de hab. virg.

W.11. Concordant Irenæus l. 4. c. 17. p. 248. b. Am p. 173. a. Peccatori autem dixit Deus : Ad quid exponis
bros. I. 3. Hexa. to. 1. p. 46. f.& l. 2. de Jacob, c. 1. p. justific, meas , 85 assumis teftam. &c. fimiliter epist. 63. p.
460. a. Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. unà cum Psalt. Rom. 110. a. & l.

3. Teltim. p. 324. a. excepto uno dicit , pro
Coislin. Corb. & Moz. rursum Aug. l. cont. Jud, to. 8. p. dixit. Hilar. in Ps. 118. p. 280. e. 307. e. Peccatori enim
34. b. necnon Vigil. Taps. cont. Varim. p. 734. d. nili dixit Deus : Quare tu enarras , &c. ut in Vulg. Sic etiam
quòd deler 8', ante vocem species. In Gr. vg węguiétus dypg. Ambr. in Pf. 118. to. 1. col. 975.e. 1253. e. Item sup: 701.

¥. 12. Ita legunt Irenæus, August. Caffiod. & Vigil. f. 757.c.792. b. 836.f.& infra 989. f. 1041. a. 11 10. c. Taps. locis citaris sup. cum Psalt. vet. & Gr.

1408.c. & to. 2. col. 868. b. præter unum autem , pro Ť. 13. Concinunt Irenæus l. 4. c. 17. Hilarius in Pf. enim. Augustinus in hunc Pl. Peccatori enim dicit Deus : 65. col. 182. a. August. & Caffiod. una cum Psalt. Rom. Ui quid tu enarras justitias, &c. ut in Vulg. & in Job , co. &c. Apud Cypr. l. 1. Testim. p. 280. a. fic : Non edam 3. p. 1.col. 660. a. Peccatori dicit Deus : Quid tu enarras carnes taurorum , aut fang. hircorum bibam. Tertul, simi &c. & in Pf. 100. col. 1083. b.c. Ut quid tu enarras jufliter l. 2. cont. Marc. p. 652. b. Non enim bibam fang. tau tificationes meas ? &c. & l. 2. cont. epift. Parmen. to. 9. col. Forum. In Gr. Μη φάγομαι κρέα ταύρων και ο αίμα τράγων 35. f. Ad quid exponis justificationes meas , & affumis telπίομαι ;

tam. &c. ut in Vulg. Hieronymus l. 1. in epist. ad Galat.
*. 14. Sic Irenæus l. 4. C. 17. Hilar. in Pf. 62. P. 154. to. 4. col. 231. a. Peccatori dixit Deus : Quare tu enarras
c. Ambrof. l. 1. de Cain, c.9. to. 1. p. 199.f.& l. de Nab. justitias meas , & assumis in labiis tuis teftam. meum? Op-
c. 16. p. 586. b. cum Cassiod. in hunc Pr. necnon Psalt. tat. I. 4. cont. Donato p. 70.C. 71.a. Peçcatori antem dixit
Rom. &c. Tertul. 1. contra Jud. c. 5. p. 138. c. cum Cy Deus : Ad quid exponis juftitias meas..... per os tuum ? Cafe
priano l. 1. & 3. Testim.p: 280. a. 315. b. leg. Sacrifica fjod. nil omnino differt à Vulg. In Gr. Tô ti duceploação
Deo facrific. laudis : 9 redde Altisimo vota tua. Cypr. fe- caer ó Oríso '[væri çüseyn Alex. Ald. & Compl. exsm-
mel mea. August. in hunc Pf. Immola Deo..... 68 redde vñ ) tadixccuate sex, sj arenombáveis ty..... dià sópicka
Altissimo preces tuas : fimiliter l. contra Jud. co. 8. p. 34. b.

rós Cx ;
at in Pr. 102. col. 1113. e. haber vota mea. In Gro ta's W. 17. Sic Ambrof. in Ps. 118. to, I. 1139. b. & in
súxcés C. S. Paulin. epist. 19.P. 106.b. Immolemus Deo Luc. 16. col. 1474. b. Sic etiam Cassiod. in hunc Pf. cum
hostias laudis. Hieron. ep. ad Sun. & Frerel. p.662. notar Pfalr. Rom. Coislin. Corb. & Moz. Idem Ambrof. in Pf.
vocem fúxwv, pro locorum qualitate , & orationem , & votum 118.col. 1052.b. leg. abjecisti, cum Corb. Cyprianus quo-
significare , fecundùm illud , Redde Domino vota tua , id que epist. 63. p. 110. a. Tu autem odisti difciplinam : 5
est, Tas suxás Gyo

abjecisli sermones meos retro : fimiliter epist. 68. p. 120. &
Ť. 15. Sic in Psalt. Corb. Ccislin. & Rom. Martianæi. 1. de hab. virg. p. 173. a. & l. 3. Testim. .p. 324. a. cum
In Rom. verò Fabri deests , ante eripiam ; & in Corb. Fac. Hermian. Sirmond. 10. 2. p. 854. e. Hilarius in Pf.
ponitur ante invoca. In Mozarab. fic, eripiam te, 118. p. 307. e. The autem rejecisti fermones meos retro. Hie-
glorificabis me. Similiter hab. Iren. 1.4.c. 17. p. 248. b. po ron. I. 1. in epist. ad Gal. to. 4. p. 231. a. Tu autem odisti
sito unos , ante invoca me. Cypr. I. 1. Testim. p. 280. discipl. Es projecisti verba mea post te. August. in hunc Pro
a. Invoca me in die pressuræ : 8eruam te, e clarificabis col. 458. a. & in Pf. 100. col. 108 3. b. Tu verò odisti eru-
me : irem l. 3. p. 315.b. excepto uno eximam, pro eruam. ditionem : & projecifti ferm. meos post te : item in Job, to,
In Actis Marc. ss. Montani , &c. p. 232, Invoca me in die 3. p. 1. col. 660.a. hab. eruditionem ; ac l. 2. cont. Crescon,

>

21.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MS. Sangerm. nam : & projecisti sermones jecisti verba mea post te ?

& projecisti sermones meos retrora meos post te.

sum. 18. Si videbas furem, fimul Si videbas furem, consentiebas 18. Si videbas furem , currebas currebas cum eo : & cum adul- ei : & cum adulteris pars tua. cum eo : & cum adulteris portioteris portionem tuam pone

nem tuam ponebas. bas.

19. Os tuum abundavit ne Os tuum mififti ad malitiam , 19. Os tuum abundavit malitiâ: quitiâ : & lingua tua concin- lingua tua concinnabit dolum. & lingua tua concinnabat dolos. nabat dolum.

20. Sedens adversùs fratrem Sedens adversùs fratrem tuum 20. Sedens adversùs fratrem tuum detrahebas, & adversùs loquebaris , in filium matris tuæ tuum loquebaris, & adversùs filium filium matris tuæ ponebas fabricabaris opprobrium : hac fe- matris tuæ ponebas scandalum : scandalum : 21. hæc fecisti, cifti, & tacui.

hæc fecisti, & tacui. & tacui.

Existimasti iniquitatem Existimasti futurum me fimilem Existimasti iniquè quòd ero tui quòd ero tibi similis : arguam tui : arguam te, & proponam ante similis : arguam te, & ftatuam conte, & ftatuam illa contra fa- oculos tuos,

tra faciein tuam. ciem tuam.

22. Intelligite hæc qui obli Intelligite hoc qui obliviscimini 22. Intelligite hæc qui oblivifvifcimini Dominum : ne- Deum : ne fortè rapiam, & non fit cimini Deum : nequando rapiat , & quando rapiat ut leo, & non qui liberet.

non sit qui eripiat.
sit qui eripiat.
23. Sacrificium laudis ho-

Qui immolat confessionem , glo 23. Sacrificium laudis honorifinorificavit me : & illic iter rificat me : & qui ordinat viam, cabit me : & illic iter, quo oftendam eft, quod oftendam illis, salu- oftendam ei salutare Dei.

illi salutare Dei. tarem Dei.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. to. 9. p. 428. g. legic disciplinam : sic etiam I. 2. contra 8 debuisse nos dicere , adversùs fratrem tuum detrahebas ; ep. Parmen.to.9.35. f. sed addit, & projec. ferm. mecs retro. quod vitiofum effe , & in noftra lingua non ftare etiam fultis Optat. I. 4. contra Donat. p. 71. a. Tu autem contemplisti paret. Nec ignoramus quòd xalananíc dicitur detractio ; quam disciplinam : 85 abjecisti ferm. meos retro. Gr. Eu de enci- voluerimus ponere, non poffumus dicere, adversus fratrem Cνσας παιδείας και εξέβαλες τες λόγες με εις τα οπίσω. tuum detrahebas , fed, de fratre tuo detrahebas : quod fi

. 18. Ita leg. Cypr.l. 3. Testim. p. 324. b. cum Psalt. fecerimus , rursus contentiosus verborum calumniator inquiret , Rom. Corb. Coislin. & Moz. Sic etiam Ambrof. in Ps. 118. quare non dixerimus, xata Tð engê Co, hoc eft 's adversùs to. I. col. 1139. b. cum Cassiodoro. Tertul. verò l. de spec- fratrem tuum. Hæc fuperflua sunt , & non debemus impolitâ tac. c. 16. p. 217. a. Si furem videbas, concurrebas cum nos verborum interpretatione torquere , cùm damnum non fit 40 : & l. de pudic. p. 1011.b. Si videbas furem, currebas in senfibus ; quia unaquaque lingua , ut jam dixi , suis cum eo : & cum adulteris portionem tuam ponebas. Rursum proprietatibus loquitur. Cypr. epift. 63. p. 110. a. Si videbas furem, concurrebas 9.21. Sic in Psalt. Corb. est ad verbum. Item in Rom. ci : & inter mæchos particulam tuam ponebas : similiter ep. præter

illam ,

, pro illa. Similiter in Moz. hoc excepto , fta68. p. 120. exceptis his , cum adulteris portionem tuam luam te. In Coislin. ftatuam illa , cum hoc , ero tibi fimiponebas. Succinit August. in hunc Ps. ut & in Pf. 100. col. lis.. In Mediolan. Exiftimafti iniquitatem .....8 ftatuam 1083. b. c. nifi quòd hoc ult. loco leg.& cum mæchis : atl. contra faciem tuam peccata tua. In Carnut. fatuam illa , 2. cont.ep. Parmen. 10.9. col. 35. f. ita : Si videbas furem, ut sup. Hilarius in Pf. 149. p. 593. e. arguam te, ftaconcurrebas cum eo : 89 cum mæchis particulam tuam ponebas : tuam hæc contra fac. tuam. Ambrof. l. 3. de Spir. S. to 2. & epist. 108. to. 2. 308. f. Videbas furem , 5 concur 671. f. arguam te , & ftatuam ante faciem tuam peccata tua. rebas cum eo. Itidem Auct. quæst. ex utroque T. apud Auct. op. imp. in Matth. hom. 4.& 41. pp.40. a. & 170. Auguft. to. 3. 98. b. cum Oprato I. 4.cont. Donat. p. 73. c. arguam te , & ftatuam contra faciem tuam peccata tua. b. item inf. 74. a. b.subnexis etiam his , es cum mæchis par- Auguft. in hunc Ps. & in Pf. 52.col.490.d. Hac fecifti , & ticulam tuam ponebas : at sup. p.71. a. sic : Videbas furem, tacui. Sufpicatus es iniquitatem , quod ero tibi ( al. tui) 89 currebas cum eo : & cum adulteris portionem, &c. Simi- fimilis : arguam te, constituam te ante faciem tuam ; infra, liter habet Siricius PP. ep. 5. to. 1. Concil. col. 652.c. Es Satuam te. Vigil. Tapf.l. 12. de Trin. & Ratuam peccata nisi quod ponit furem , ante videbas : & epist. 1. col. 633. tua ante faciem tuam. Caffiod. concinit cum Psalt. Rom. In a. legit quidem , Videbas furem , at posteriora sic invertit , Gr. “Υπέλαζες ανομίαν , ότι έσομαι (ζοι όμοιος ελέγξω ζε, 86 ponebas tuam cum adulteris portionem.Concinit Cælestin. sj anexshow xata wpóow Tóv Cx. Ald. & Compl. addunt epist. 25. ibid. 1213. nisi quod hab.cum adultero. Enno

Tas apceptías Cs. Vide Cotel. Not. in epist. Clement. ad dius Ticin. apol. pro iv. fyn. Conc. to. 4. col. 1342. d. C. 35. p. 108. c. Furem videbas, &c. ut in Vulg. Similiter ap. S. Pacian. #. 22. Ita in Psale. Corb. ad verbum. Sic etiam in Rom. epist. 3. p. 313.d. præter hoc , & concurrebas. Gr. Ei slscó- Fabri, & Coisl. & ap. Cassiod. dempto uno ut leo. In Moz. peis xabalur - Cuvé pexes all mo ng psl à paixwv Tür veepida C8 Intelligite nunc hæc , &c. ut in Rom. Fabri. 'In Rom. verò itibes Ald. & Compl. usta Morge.

Matianæi : Intelligite hæc omnes qui, &c. nec additur ud $. 19. Ita Cassiod. cum Psalt. Rom. nisi quòd hab. con leo. Ap. Auguft. in hunc Pr. Intelligite bæc qui oblivisc. cinnnvit dolum. Similiter in Mediolan. Carnur. & Moz. In Deum : nequando rapiat ficut leo, & non fit qui eruat. Ap. Corb. concinnabit. In Coislin. abundavit nequitiam..... con. Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to.2. p. 639.b. nequando cinnavir dolum. Cypr. verò epist. 42. p. 57.a. leg. Os tuum rapiat , & fit qui eripiat ; sed addit : Et in Græco reperiffe abundavit malitia : 68 lingua tua complectebatur infidias. vos dicitis , & non fit qui eripiat, quod à nobis verfum eft, Ambros. in Pf. 118. col. 1110. d. abundavit nequitiâ..... 8 in noftris codicibus fic habetur : miror quomodo vitium concinnavit dolum : at infra, 1139. b. concinnabat dolos. librarii dormitantis ad culpam referatis Interpretis ; nifi fortè August. in hunc Pl. Os tuum abundavit malitiâ : 8 lin- fuerit hoc , nequando rapiat, nec sit qui eri piat. Græcè guztua amplexa est dolofitatem. Gr. To sónce Cotxeevade nunc : Σύνετε και ταυτα οι επιλανθανόμενοι τε Θεέ μη xoxlov..... merénneke dronótula. Ald. & Compl. chorótulos. 7. ápadon, aj ke si o puóuisvose Ald. & Compl. ny o w

9.20. Accinunt Cypr. ep.42. p.57. a. Ambr. ep. 63.col. ños 1032. f. & in Ps. 118. col. 1139. b. Aug. & Cassiod. in hunc . 23. Similiter in Psalt. Corb. fi hæc excipias , quo of Pl. cum Ms. Floriac. Sic etiam in Pralt. Rom. Corb. & Moz. tendam illis falutare. In Rom. & ap. Cassiod. Sacrificium In Coisl. Sedens adversùm... detrahebas, adversum filium , laudis honorificabit me : & illic iter est, in quo oftendam illi &c. Similiter apud Optat.l.4.cont. Donar. p. 71. a. 72. b. salutare Dei. Sic etiam in Coislin. præter verbum bonori infra leg. scandala ; Gr. oxérd axcv. Hieronymus epist. ad ficavit. In Mozarab. honorificabit me : illic eft iter , quod Sun. & Frerel. to. 2. p.639. b. Sedens adversùs fratr, tuum oftendam illi , falutare meum. Apud Cyprian. I. 1. Testim. loquebaris ; tum addit: Pro quo in Græco reperisse vos dici p. 280.a. Sacrificium laudis clarificabit me : illic via eft, in fis , κατα τα αλελφ& Co καλελάλεις· σ putatis non bene qua ostendam illi salutare Dei. Hilarius in Pr. 62. & 68. yaversum , quia diximus , adversus fratrem tuum loquebaris ; col. 154.6. 228. f. nil differt à Vulg. nili quod hab. illis

[ocr errors]

&c.

[ocr errors]
[ocr errors]

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
äter , in quo. Hieron. in Isai. 56. to. 3. p. 411. b. ita : Hieronymus epist. ad Sun. & Fretel. p. 639. b. in Græ-
Hoftia laudis glorificavit me. August. epist. 140. to. 2. p. co scribi cośá ose , id est, glorificabit me ; tum addit:
439.c. Sacrif. laudis glorificabit me : 5 illic vin eft, qua In Evangelio , in co loco, ubi in Græco legimus : Nolup,
oftendam illi salutare meum : & in Pl. 49. glorificabit me : dóžaoór me tñ dón, &c. in Latino legitur : Pater , ca-
& ibi via eft, qua..... salutare Dei : fimiliter l. contra Jud. rifica me. Noluimus ergo immutare quod ab antiquis lege-
to. 8. p. 34. c. excepto uno ubi , pro qua. Auct. I. de batur , quia idem sensus erat. In ed. Rom. similirer , do-
promiss.'p. 1. c. 21. P. 106. b. Sacrificium enim laudis Ecoe Me deinde, fxsridos, dort w aut Cover
glorificabit me. Ad hoc aurem , honorificabit me , observat Og in Ald. & Compl. Cwmúesóv .

[ocr errors][merged small]

Ex Ms. Sangermen

[ocr errors][ocr errors]

me.

me.

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. In finem , Pfalmus David, Victori Canticum David , 1. In finem, intellectus

ipsi David,
2. Cùm venit ad eum Nathan pro- Cùm venisset ad eum Nathan pro- 2. Cùm venit ad eum Na-
pheta, quando intravit ad Bech pheta, quando ingressus est tham propheta, cùm in-
sabee. ( 2. Reg. 12.) L.

ad Bethsabee. LI.

travit ad Bersabee. L. 3.

Iserere mei Deus, secun-
·

'
dùm misericor misericordiam

cundùm

magnam
diam tuam :

sericordiam tuam:
Et fecundùm multitudinem mise Juxta multitudinem miseratio Et fecundùm multitudinem
rationum tuarum, dele iniquitatem num tuarum dele iniquitates meas. miserationum tuarum dele
meam.

iniquitatem meam.
4. Ampliùs lava me ab iniquita Multùm lava me ab iniquitate 4. Ufquequaque lava me ab
te mea : & à peccato meo munda mea , e à peccato meo munda injustitia mea : & à delicto

meo munda me.
5. Quoniam iniquitatem meam Quoniam iniquitates meas ego 5. Quoniam iniquitatem
ego cognofco : & peccatum meum cognovi, & peccatum meum con- meam ego agnofco : & delic-
contra me est semper.
tra me est semper.

tum meum contra me est fem

per.
6. Tibi soli peccavi, & malum Tibi foli peccavi , & malum 6. Tibi foli peccavi, & ma-
Rom. 3. coram te feci : ut justificeris in fer- coram te feci: ut justificeris in fer. lum coram te feci : ut justifi-

monibus tuis, & vincas cùm judi- munibus tuis, ávincas cùm ju- ceris in sermonibus tuis, &
Caris.
dicaveris.

vincas cùm judicaris.
7. Ecce enim in iniquitatibus Ecce in iniquitate conceptus 7. Ecce enim in iniquitati-
conceptus sum : & in peccatis con- sum, & in peccato peperit me ma- bus conceptus fum : & in de-
cepit me mater mea.

lictis concepit me mater mea,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 1. Sic haber Pfalt. Coislin. Rom. verò, In finem, iniquit. meam ego agnofco : 8 peccatum meum coram me , &c.
Psalmus David. Ambr. I. de apolog. Dav. to. I. p. 713. C. Sic etiam Fulg. I. 1. de rem. pecc. p. 369. Auct. verò quæst.
ait : Titulus Psalmi : David intellectus : & infra p. 727.c. ap. Aug. to. 3.9. 112. & delittum meum coram me es fem-
Sic enim eft titulus : Psalmus David intellectus. Apud Aug. per. In Psalt. Coislin. & Moz. Quoniam iniquitates meas ego
Pfalmus ipfi David. Ap. Cassiod. ut in Vulg. Sic etiam in agnofco : delictum meum contra me , &c. Ap. Hilar. in Pl.
Psalt. Corb. in Gr. Eis TÔ Téros, Varuos To Aavid. 58. p. 128. f. Ecce iniquitatem meam ego agnosco : 85 peccatum

. 2. August. & Cassiod. in hunc Ps. cum Psalt. Rom. meum contra me , &c. Hieron. in Ezech. 16. to. 3. p.783.
Cùm venit ad eum Nathan..... quando intravit ad Bersabee. a. concordat cum Vulg. Similiter apud Cassiod. in hunc Pr.
Cassiod. cum Corb.cùm intravit ; Mozar. quando introivit. excepto uno agnofco. Vict. Tun. apud Ambr. to. 2. p. 594.
Coislin. Cùm venit ad eum Narhan propbeta ; nec addit a. &e. Quia iniquitatem meam ego scio : 65 peccatum meum
plura. Similiter Ambr. I. de apol. Dav.ro. 1. p.713. c. sed coram me, &c. In Gr. "Οτι την ανομίαν με εγω γινώσκω και
addit, cùm intravit ad Bethsabee : & infra 727. c. Cim και αμαρτία με άώπιόν με , &c.
venisset ad eum Nathan..... cùm intrasfet ad Bethfabee. Gr. .6. Suffragatur Ambr. l. de apol. Dav. to. 1. 689.b.&
"Εν τω έλθεϊν Όρος αυτον Ν.29αν τον προφήτης και ανίκα εισήλθε infra col. 732. C. 811. a. 1166.e. 1179. d. 1204. a. 1384.
τρος Βαρσαβεέ. .

f. & 10. 2. 420. a. Item Ambrofiast. p.43.C. & Cassiod, in
W. 3. Ita Aug. & Cassiod, in hunc Pf. cum Auct. quæft. hunc Pf.cum Psalt. Rom. Apud Aug. in eund. Pl. & quæft.
ap. Aug. to. 3. q. 112. & Psalt. Rom. nisi quòd habent mei, 55. in Deur. juxta Mss. Tibi foli peccavi, s malignum co-
pro mihi. Ambr.l. de apol. Dav. 689. a. & 729. d.730. f. ram te feci, &c. Tichon. reg. 3. p. 53. h. Tibi foli deli-
Miferere mei Domine , &c. ut sup. Psalt. Corb, Miserere mihi qui.Similiter Auct. I. ad Novat. hær. ap. Cypr. p. 440. f.
Domine , &c. Coislin. & Moz. dele iniquitates meas. Græc. Tibi foli deliqui , & nequilimum in conspectu tuo feci. Hieron.
"Ελέησόν με ο Θεός..... εξάλειψον το ανόμιμα με.

in Ilai. 3. to. 3. col. 39. C. 1et justif. in ferm..... Svincas cùm 9.4. Sic apud Cassiod. & in Psalt. Corb. Item in Psalt. fueris judicatus : itidem in lsai. 43.&

66.col. 327. a. sos. Coislin. excepto peccato , pro delitto. Similiter hab. Auct. d. S. Pacianus serm. de Bapt. p. 318. f.cum Gaud. Brix. quæst. ex utroque Test. apud Aug. co. 3.4. 112. Sic etiam serm. 12. p. 963.b.88 vincas' cum judicaris. Brev. Moz. in Brev. Moz. addito uno Domine , ad lnva me. In Psalt. dum judicaris. In Gr. Eod Móve üreceplov, hy to corupør ..... Rom. Amplius lava me ab injustitia mea : 85 à deli&o, &c. όπως αν δικαιω9ίς ν..... και νικήσης α το κρίνεθαι C. Ambros. I. de apol. Dav. to. 1. col. 689. a. & e. f. leg. In *.7. Sic Auct. quæst. ap. Aug. to. 3.9. 112. cum Psalt. multum lava me ab injuftitia mea : Es à delicto , &c. at Corb. Ita quoque Cypr. 1. 3. Testim. P: 319.c. fed absque in Luc. 3. col. 1328.c. In plurimum lava me ab injuft. &c. conjunct. enim. Plalt. Rom. & Moz. ita : Ecce enim inivide etiam l. 1. de pænit. 10. 2. 390. b. Aug. in hunc Pl. quitatibus conceptus sum : in delittis peperit me mater mea. cum Fulg. 1. 1. de rem. pecc. p. 369. Magis magisque lava Similiter in Coislin. & Mediol. addita præp. in , poft enim. me ab injuft. mea : 85 i delicto , &c. Oprat, I. s. contra Suffragatur Hilarius in Pf. 58. & 118.col. 128. f. & 366.e. Donat.

p. 83. c. Deus lava me ab injust. mea : 88 à delitto, Item Ambros. 1. de Noe, 277. d. & l. de apol. Dav. 10. 1. &c. Gr. 'E@itaçīcr axūrów po tús arouías sexo ng CTÒ TuS 689. b. feqq. 694. d. & l. 1. de pænir. to. 2. necnon Cafαμαρτίας , &c.

fiod. in hunc Pfalm. & in Pf. 17. Apud Hieron. epist. ad #.s. Sic eft in Psale. Corb. Sic etiam ap. Ambros. 1. de Damas. to 4.157.a.& l. 1. in ep. ad Gal. 232. f. ut supra apol. Dav. to. 1.688.a. 689. a. b. 731.6.732. a. item in in textu. Apud Aug. in eund. Pl. Ecce enim in iniquitatiPl. 35. P. 769.b. Similiter ap. Aug. in hunc Pl. & in Psalt. bu...... is in peccatis mater med me in utero aluit : limiliter Rom. si excipias unum coram me , pro contra me. Aug. ibid. 1.6. de Gen. ad lit. to. 3. 202. g. 203. a. & quæst. 40. in 466.d.ac ser. 19.10.5. p. 101. C. & peccatum meum ante me, Levit. 509. d. & tract. 4. in Joh. 316. f. niti quòd hab. Ego &c. at in Pf. 44. p. 390.g. Facinus meum ego agnosco : 86 in iniquitatibus , vel ego enim, aut ego in iniquitate. Auct. peccatum meum ante me , &c. itidem serm, 19. to. s. p. 101. 1. de promiff. p. 1. C. 4. col. 93. e. In iniquitatibus cond.e. fed tract. 9. in Joh.co. 3. p. 2. col. 890, d. Quoniam ceptus fum : & in peccatis in utero me aluit mater mea. Fulg.

« ZurückWeiter »