Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

V. 15. Græc. Vatic. habet Aiyúwly, ex Ægypto deinde, e Javasà, videte mirabilia; Ald. verò & Compl. ei aurois Javuasá, ut in Lat. fupra. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 313. b. Et fecundùm dies profectionis eorum à terra Ægypti oftendam illis mirabilia. Auguft. in Pf. 113. to. 4. 1256. d. Prout (inf. Secundùm) dies profedionis eorum ex Ægypto oftendam mirabilia illis.

ex

. 16. Similia refert Græc. Vatic. exceptis his, TάONG THS ¡XUIS AUTær & witúra, & ex omni fortitudine fuas imponent, loco in omni fortitudine fua; ponent; Mf. Alex. tollit conjunct., ante ix Tons; ed. Compl. hab. ǹ & méon ixúi, &c. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 313. b. Videbunt gentes, confundentur ex omni fortitudine fua : 5 Superponent manus in os fuum, aures illorum exfurdabuntur. Auguft. in Pf. 113. to. 4. 1256, d. Videbunt nationes, & confundentur ab omni vigore eorum manibus ora fua obflruent, aures illis obfurdabuntur; Gr. dπoxwpwlйceтal.

. 17. Eadem leguntur Græcè, præter hoc fingul. & Curaneioμa autor, in conclufione fua, pro in conclufionibus fuis. Apud Cypr. 1. 3. Teftim. p. 313. b. Et lingent pulverem quomodo ferpentes trahentes terram: conturbabuntur, & lingent pulverem in conclufione fua: ad Dominum Deum fuum expavefcent, & timebunt abs te. Apud Auguft. in Pf. 113. to. 4. 1256. d. Delinguentes terram velut ferpentes trabentes terram: conturbabuntur de conclufionibus corum in Domino Deo noftro excident mente (Gr. exsúcorTal, terrebuntur à te.

. 18. Græc. Vatic. loco injuftitias, hab. doelelas, impietates; edit. verò Ald. arquías; fubinde in Rom. loco de bareditate tua, fic, τῆς κληρονομίας αυτ8, fubjuncti conjunct. xaí. Hieron, etiam inf. in comm. legit, de hareditate ejus, non tua; verum non præponit &, fequenti

[ocr errors]

AP. I. . 11. Planctum domus vicina accipiet ex vo-
mutes nominativum vicina, in vi-

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

VULGATA NOVA.

15. Secundùm dies egreffionis tuæ de terra Ægypti oftendam ei mirabilia.

16. Videbunt gentes, & confundentur fuper omni fortitudine fua: ponent manum fuper os,

aures eorum furde erunt.

cinæ.

. 14. Domus mendacii in deceptionem regibus Ifraël. Nominativus pluralis domus, non eft vertendus in accufativum pluralem domos.

CAP. II. . 5. In cœtu Domini. Non fubjicias ô Ifraël. CAP. IV. .6. Et quam afflixeram. Non addas confolabor.

17. Lingent pulverem ficut ferpentes, velut reptilia terra perturbabuntur in ædibus fuis: Dominum Deum noftrum formidabunt, & time

bunt te.

V. 8. Et tu turris gregis nebulofa filiæ Sion. Non mutes genitivum filiæ, in nominativum filia.

CAP. V. . 3. Et reliquiæ fratrum ejus. Non omittas conjuncionem &c.

V. 5. Et erit ifte pax: cùm venerit Affyrius. Quidam libri, inverfo verborum ordine, legunt pro nominativo Affyrius, dativum Affyriis, quem præcedentibus jungunt hoc modo:

A&.10.

18. Quis Deus fimilis tui, qui aufers iniquita- Jer. 10. tem, & tranfis peccatum reliquiarum hæreditatis 6. tue? non immittet ultra furorem fuum, quoniam volens mifericordiam eft.

19. Revertetur, & miferebitur noftri: deponet iniquitates noftras, & projiciet in profundum maris omnia peccata noftra.

20. Dabis veritatem Jacob, mifericordiam Abraham : quæ jurafti patribus noftris à diebus antiquis.

ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugenfi.
MICHE AS.

43.

:

non tenuit extremò Græcè ita, öri Denutus éxéus ésír. Apud Tertul. 1. 4. adv. Marc. p. 703. b. Quis Deus quomodo tu, eximens iniquitates, 5 præteriens injuftitias refiduis hæreditatis tua? non tenuit in teftimonium iram fuam, quia voluit mifericordiam. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 313. b. Quis Deus quomodo tu, elevans injuftitiam, & tranfgrediens impietates? Ambrof. epift. 70. col. 1068. a. Quis Deus ficut in, auferens peccata, & transferens impietates, al. iniquitates? Auguft. in Pf. 113. to. 4. 1256. e. Quis Deo tuo fimilis, auferens iniquitatem, & tranfgrediens impietatem refiduis hæreditatis tua? 5 non continuit in teftimonium iram fuam, quoniam voluntarius & mifericors eft.

. 19. Concinit Græc. Vatic. nifi quòd habet, xaradúCe ras adixías ur deinde, aдoppiqucortal sis Ta Babu Ts Jarάorus Tácas Tas aμapтías nur in Mf. Alex. applyen..... πάsas ras, &c. In Compl. xaraλύσει τὰς ἀδικίας ἡμῶν, καὶ ἀποῤῥιφήσονται..... πᾶσαι αἱ àμapriai μär. Apud Iren. I. 3. c. 20. p. 214. b. Ipfe convertetur, miferebitur noftri: diffolvet injuftitias noftras, & projiciet in altitudinem maris peccata noftra. Apud Tertul. 1. 4. adv. Marc. p. 703. b. Avertet, miferebitur noftri: demerget delicta noftra, & demerget in profunda maris peccata noftra. Apud Auguft. in Pf. 113. to. 4. 1256. e. Ipfe convertet, & miferebitur noftri : demerget delicta noftra, demerget in maris profundum omnes culpas noftras. Auct. 1. de promiff. p. 1. c. 38. ap. Profp. col. 120. b. Ipfe convertetur, & miferebitur noftri : 5 demerget in profundum maris omnia peccata noftra.

. 20. Itidem Græcè, hoc excepto 1. Awoel eis árúDelar TW 'Ianol, Dabit in veritatem Jacob. Abeft præp. sis ab ed. Compl.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

CAPITULA NAUM PROPHETÆ,

JUXTA VETER. EDIT. LATINAM EX LXX. INTERP. Ex Mfs. codd. S. Petri 3. & Vatic. 4220. edita à Jofepho Maria Caro presb. Romæ, 1688.

Tom. 11.

[ocr errors]

Eeeeee ij

gelizantium) pacem. c. 1. v. 15. IV. Porta civitatum aperta funt; al. addit, & fubftantia revelata eft. c. 2. v.

6.

V. Leo rapuit fufficientia catulis fuis. c. 2. . 12.
VI. O civitas fanguinum tota mendax! c. 3. W. 1.

[ocr errors]
[blocks in formation]

дуу

Biblia Sacra

PROPHETIA

NAHU M.

CAPUT PRIM U M.

VERSIO ANTIQUA.

SSUMPTIO Ninive: Liber
vifionis Naum Elcefæi :

2. Deus æmulator, & ulcif-
cens Dominus: ulcifcens Do-
minus cum furore: ulcifcens
Dominus in adverfarios fuos,
& tollens ipfe inimicos, fuos.

3. Dominus patiens, & longa fortitudo ejus, & mundans non faciet innocentem. Dominus in confummatione viæ ejus, & nebula pulvis pedum ejus.

I.

9

* Hieron. præf. in hunc Proph. ait : Juxta LXX. In-
terpretes in ordine Prophetarum duodecim, poft Jonam Naum
ponitur, quia videntur de eadem urbe prophetare..... In He-
braico verò, poft Jonam Micheas ponitur, & Michæam fequi-
tur Naum. LXX. autem ordinem non fequimur, ne ordo
fervatus in Vulgata, cum qua Verfionem antiquam compa-
ramus, perturbetur.

V. 1. Sic eft in Græco, nifi quòd ita fcriptum legitur,
Νινευή, Nineve.

11

. 2. Itidem Græcè, detracta præp. in, ante adverfarios. V. 3. Græc. Vatic. Kúpos manpouμcs, μerán, йiùs ἀὐτῷ, καὶ ἀθῶν ἐκ αθωώσει. Κύριος ἐν συντελείᾳ καὶ ἐν δυαδι μŵ ☆ öðòs durỡ, y repéraι noviopros Today dut• i. e. Dominus longanimis, & magna fortitudo ejus, & innocentem non faciet innocentem. Dominus in confummatione & in commotione via ejus, & nubes pulvis pedum ejus. In Mf. Alex, non der, fed aboar in abser hoc etiam, inquit Hieronym. mundans non faciet innocentem, fignificantiùs in Græco dicitur, dlwar x dados item infra, ad hæc Hebr.

4. Increpans mare, & exficcans illud : & omnia flumina ad defertum perducens. Imminuta eft Bafanitis, & Carmelus: & quæ florebant Libani, defecerunt.

5. Montes commoti funt ab eo, & colles concuffi funt: & contracta eft terra à facie ejus, univerfitas, & omnes qui habitant in ea.

6. A facie iræ ejus quis fuftinebit? & quis fiftet in ira furoris ejus? furor ejus confumit principatus: & petræ contritæ funt ab eo.

NOTE AD VERSIONE M

VULGATA NOVA.

[ocr errors]
[ocr errors]

Nus Ninive: Liber vi-
fionis Nahum Elcefai.

2. Deus æmulator, & ulcifcens Dominus: ulcifcens Dominus, & habens furorem: ulcifcens Dominus in hoftes fuos, & iraf

cens ipfe inimicis fuis.

3. Dominus patiens, & magnus fortitudine, & mundans non faciet innocentem. Dominus in tempeftate & turbine viæ ejus, & nebulæ pulvis pedum ejus.

4. Increpans mare, & exficcans illud: & omnia flumina ad defertum deducens. Infirmatus eft Bafan, & Carmelus : & flos Libani elanguit.

5. Montes commoti funt ab eo, & colles de& folati funt : & contremuit terra à facie ejus, orbis, & omnes habitantes in eo.

6. Ante faciem indignationis ejus quis ftabit? & quis refiftet in ira furoris ejus? indignatio ejus effufa eft ut ignis: & petræ diffolutæ funt ab eo.

ANTIQUA M.

verba, in tempeftate & in turbine, ait: Pro tempeftate &
turbine, confummationem LXX. tranftulerunt, licet in eo
ubi nos pofuimus, in tempeftate, in Hebræo fcribitur
bafupha, in commotione quoque poffit intelligi. In Ms. Alex.
ἐν συναισμῷ, in ed. Ald. σεισμῷ.

. 4. Tertul. I. 4. adv. Marc. p. 714. a. legit: Commi-
nans mari, & arefaciens illud. Græc. 'Amar Jardas, &
Enpaírav dutúr reliqua ut fupra.

. 5. Similia Græc. exhibet: ouμrasa autem, loco univerfitas, à Nobil. vertitur univerfa ; in Compl. oixvμévu. Apud Cypr. 1. 3. Testim. p. 313. b. Montes commoti funt ab eo, & colles contremuerunt: & denudata eft terra ante faciem ejus, & omnes qui inhabitant illam. Pro denudata Græce ἀνες άλη.

[ocr errors]

. 6. Suffragatur Græcum. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 313. ba legit: A facie iræ ejus quis fuftinebit? quis refiftit in ira animi ipfius? animatio ipfius fluere facit principatus: S petra diffoluta funt ab illo. Græc..... • Juμòs aUTY TÝXEL ἀρχὰς καὶ αἱ πέτραι διεθρύβησαν ἀπ' αὐτῷ· in ed. Ald, δια

[ocr errors]
[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

viam, Scendit qui difpergat coram te, qui cuf

11. Ex te exibit cogitatio contra Dominum peffima, cogitans contraria.

12. Hæc dicit Dominus regnans aquis multis: Et fic dividentur, & auditus tuus non audietur ampliùs.

13. Et nunc conteram virgam ejus à te, & vincula ejus difrumpam.

I.

1.
conforta lumbos, robora virtutem valde.

2. Quia reddidit Dominus fuperbiam Jacob, ficut fuperbiam Ifraël : quia vaftatores diffipaverunt eos, & propagines eorum corruperunt.

3. Clypeus fortium ejus ignitus, viri exercitus in coccineis: igneæ habenæ currus in die præ

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

τρίβησαν απ' αυτό.

. 7. Rurfum Hieron. in Ifai. 54. col. 394. f. legit: Suavis Dom. exfpectantibus fe in die tribul. & fciens timentes fe. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 313. b. Bonus Dominus illis qui eum fuftinent in die preffure, cognofcens illos qui eum timent. Sic etiam in Græco.

14. Et præcipiet de te Dominus, non femina- col. 1566. bitur ex nomine tuo ampliùs de domo Dei tui difperdam fculptilia, & conflatilia, ponam sepulcrum tuum: quia veloces

15. ecce fuper montes pedes evangelizantis, & annuntiantis pacem : celebra Juda feftivitates tuas, redde vota tua : quia nequaquam apponent ultra ut pertranfeant in vetuftatem : completum eft, confummatum eft.

. 8. Similia refert Græc. Vatic. nifi excipias vocem πορείας, opsias, pro tranfeunte; in Compl. TopevorTI. Apud Hieron. in Ifai. 54. col. 394. f. in diluvio itineris confummationem facit. De feq. verbo confurgentes, videfis Hieron. fup. in

comment.

.9. Concinit Græc. ad verbum. Hieron. in comm. legit, non judicabit ; fed inf. iterum, & tertiò, non vindicabit, ut fup. Gr. &x exdixúcei.

. 10. Græcè fingulariter: "Oris Jeμenly duty XepowCostar, deinde, quia, &c. ut in Lat. Hieronymus tamen in comm. conftanter legit num. plur. Quia ufque ad fundamenta fua redigentur ad vepres : fubinde, & ficut volvola qua circumdatur, comedetur : & inf. ficut volvola, inquit, quæ Græcè dicitur quíxaž, devorabitur, & confumetur in nihilum. Volvola autem herba eft fimilis bæderæ, quæ vitibus virgultis circumdari folet, in longum ferpere.

. 11. Græcè, Torupa, loco pessima; & forsvóμeros, pro cogitans; in Mf. Alex. Cóμeros.

V. 12. Concinit Græc. nifi quòd hab. xatápxwv, imperans, pro regnans.

. 13. Confonat Græc. Vatic. detractâ voculâ ejus, poft vincula; fed Compl. cum Mf. Alex. hab. Jesus or, & Hieron. inf. in comment. 1566. c. vincula tua.

V. 14. Ita de Græco, verbum è verbo. Apud Auguft.

[ocr errors]

CAPUT II.

İ.

1. 18. de civit. Dei, c. 31. to. 7. 512. e. exterminabo fculptilia, & conflatilia, ponam fepulturam tuam : quia veloces ecce fuper montes pedes, &c. de v. feq. Hieronymus quoque hoc ult. quia veloces, adnectic fubfequentibus: Ideo plus pofui, inquit, de LXX. Interpretibus, quoniam fecunda wepixon à priori non poterat feparari: in eo enim quod dicitur, quia inhonoratus es, pro quo Quinta Editio pofuit, öτi vCpl545, LXX. tranftulerunt, quia veloces..... veloces autem nifi ad inferioris capituli pedes retuleris, pendet fententia. Tertul. 1. 4. cont. Marc. p. 706. c. jungit pariter, legendo: quoniam ecce veloces pedes, &c. ut infra.

. 15. Eadem exhibet Græc. ed. Rom. præter hæc ult. T diexbeïr did or eis manaílwor• ourletéxesai, skuƒtar i.c. tranfire per te in vetuftatem: confummatum eft, fublatum eft. Mf. Alex. delet hoc, dia 68, cum edit. Compl. extremò Compl. habet, cure, ourTerénesa, ut fupra. Hæc autem duo verba cum fubfeqq. de . 1. capitis 2. ufque ad iftud, contemplare, eadem edit. Compl. adjungic antecedentibus, ficut etiam Hieronymus in comment. Semel dixi, inquit, juxta interpretationis varietatem, capitula quoque ipfa aliter diffiniri. Contrà in edit. Gr. Lat. LXX. faltem anni 1628. caput 2. initium capit ab his, EurTETS285α1, #Expтal, &c. Apud Tertul. 1.4.adv. Marc. p. 706. c. ita legitur: quoniam ecce veloces pedes in monte evangeliZantis pacem. Apud Aug. 1. 18. de civit. Dei, c. 31. p. 512. e. quia veloces ecce fuper montes pedes evangelizantis, & annuntiantis pacem : celebra Juda dies feftos tuos, redde vota tua: quia jam non adjicient ultra ut tranfeant in vetuftatem: confummatum eft, confumptum eft, ablatum eft: edit. etiam Ald. tertiò addit wτal.

""

.1. Concinit Græc. ad verbum. Auguft. 1. 18. de civit. Dei, c. 31. col. 512. e. legit: Afcendit qui infufflat in faciem tuam, eripiens te ex tribulatione.

VERSIO ANTIQUA.

Hieron. in Nab

Scendit infufflans in faciem tuam, eruens de tribulatiore: contemplare viam, tene 2.col. 1568. lumbum, confort re robore vehementer.

A

2. Quoniam avertit Dominus contumeliam Jacob, ficut contumeliam Ifraël : quia excutientes excufferunt eos, & propagines eorum demoliti funt.

3. Arma potentiæ ejus ex hominibus: viros col.1570. fortes illudentes in igne : habenæ curruum in die

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 2. Eadem rurfum in Græco, excepto ult. verbo ·Siégleipar, pro demoliti funt; addit Hieron. infra, five διέφθειραν

col. 1565%

corruperunt: & poft plura : in modum flagellorum, inquit, ac prepaginum, quæ abfque fructu foliis plena funt, diipa verant; in Gr, κλήματα.

. 3. Græc. Vat. voci potentia, fubdit durur, eorum; editt, verò Ald. & Compl. aur, ejus, ut fupra. Rurfus

col. 1568.

VERSIO ANTIQUA.

& col

Hieven, ubi fup. præparationis ejus, & equites timebunt
4. in exitibus: & confundentur currus,
lidentur in plateis: afpectus eorum quafi lampa-
des ignis, & quafi fulgura difcurrentia.

5. Et commemorabuntur optimates eorum,
& fugient in diebus, & infirmabuntur in itinere
fuo & feftinabunt ad muros, & præparabunt
:
propugnacula fua.

6. Portæ civitatum apertæ funt, & regalia con-
ciderunt, & fubftantia revelata eft.

7. Et ipfa afcendebat : & ancillæ ejus ducebantur ficut columbæ, loquentes in cordibus fuis.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 9. Eadem funtin Gr. præter hæc ult. βεβάρυνται ἐπὶ Tárтa Tà оXEÚи Tà étiðuμnтà duтus, aggravati funt fuper omnia vafa defiderabilia ejus; in Compl. μйμαтα UTS. Hieron. tamen inf. in comment. 1573.b. conftan

parationis ejus, & agitatores confopiti funt.

4. In itineribus conturbati funt : quadrigă col. life funt in plateis: afpectus eorum quafi lampades, quafi fulgura difcurrentia.

5. Recordabitur fortium fuorum, ruent in itineribus fuis: velociter afcendent muros ejus, & præparabitur umbraculum,

CAPUT

6. Portæ fluviorum apertæ funt, & templum ad folum dirutum.

7. Et miles captivus abductus eft : & ancillæ ejus minabantur gementes ut columbæ, murmurantes in cordibus fuis.

8. Et Ninive quafi pifcina aquarum aque ejus : ipfi verò fugerunt: state, state, & non eft qui revertatur.

. I. Concinit Græc. ad verbum.

V. 2. Sic iterum Græcè, præpofitâ conjunct. xai, voci penult. equitis; fed abeft, ab edd. Ald. & Compl.

9. Diripite argentum, diripite aurum : & non eft finis divitiarum ex omnibus vafis defiderabili

bus.

VERSIO ANTIQUA.

Civitas fanguinum, tota mendax, iniquiHieron. in Nab.rate plena! non contrectabitur venatio.

I.

3.ccl. 1576.

[blocks in formation]

ter hab. aggravata eft Ninive fuper omnia vafa concupifcentia
fuæ: quantò enim, inquit, plùs habebat multam auri 5 ar-
genti poffefionem, & variam fupellectilem, quæ erat gravis s
tantò magis ipfa aggravabatur, qua gravia diligebat.

. 10. Totidem verba exftant Græcè, præpofita con-
junct., voci rediscusfio; ad seq. autem ebullitio, addit
Hieron. in comment. que fignificantius in Graco dicitur
ixpacμós; propriè fiquidem excpaouds in iftius modi rebus
ponitur, cùm, quod latebat intrinfecus, erumpit in faciem.

V. 11.12. Hic refert Hieron. verfionem unam Lat. ex Hebræo, nequaquam fubjunctâ alterâ ex edit. LXX. Hunc retinet morem, cùm textus ambo conveniunt inter fe. Addit etiam proximè: Pro fpeluncis, & leænis, nidos,

~

catulos LXX. tranftulerunt; in cateris idem fenfus eft.
Hæc etiam verba duo intertexuimus fupra. In Græco hod.
fic : Πῶ ἐςι τὸ κατοικητήριον τῶν λεόντων, καὶ ἡ νομὴ ἡ ἔσα
τοῖς σκύμνοις, πῷ ἐπορεύθη λέων, τῷ ἐισελθεῖν ἐκεῖ σκύμνον
λέοντος, καὶ ἐκ ἦν ὁ ἐκφοβῶν; 12. Λίων ἥρπασε τὰ ἱκανὰ τοῖς
σκύμνοις αυτῷ, καὶ ἀπέπνιξε τοῖς λέγειν αὐτῷ· καὶ ἔπλησε θήρας
νιοτιὶν αὐτῷ, καὶ τὸ κατοικητήριον αυτῷ ἁρπαγῆς· quæ omnia
nonnifi levibus & pauciffimis difcrepant à Lat. fupra.
V. 13. Eadem prorfus leguntur Græcè.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

V di recedet 24.3.

1.

E civitas fanguinum, univerfa menda- Exech.

Hab. 2.

2. Vox flagellorum, & vox commotionis ro-
tarum, & equi perfequentis, & currûs ferventis,
equitis afcendentis

3. & fplendentis gladii, & fulgentium armo-
NOTE AD VERSIONEM

III.

te rapina.

2. Vox flagelli, & vox impetus rotæ, equi frementis, & quadrigæ ferventis, & equi

& 11.

tis afcendentis :

3. & micantis gladii, & fulgurantis hastæ,
ANTIQUAM.

vel . 3. Similia exftant Græcè, excepto uno йr, erat, fuit, pro erit, ante finis. Pro ult. verò in corporibus corum, Hieron. inf, in comm, 1578. b. legit in corporibus fuis:

« ZurückWeiter »