Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

col, 1404.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup. equorum veftrorum : & eduxi in igne caftra vef- vitatem equorum veftrorum : & ascendere feci

tra in ira mea : & ne fic quidem reversi estis ad putredinem caftrorum veftrorum in nares vestras :
me, dicit Dominus.

& non redistis ad me, dicit Dominus.
lí. Subverti vos sicut subvertit Deus So 11. Subverti vos, ficut fubvertit Deus Sodo- Geme.
domam, & Gomorrham, & faci estis ficut tor & Gomorrham, & fa&ti eftis quali torris 19.24.
ris erutus de igne : & ne fic quidem conversi estis raptus ab incendio : & non redistis ad me, dicit
ad me, dicit Dominus.

Dominus.
12. Propterea fic faciam tibi Israël : verun 12. Quapropter hæc faciam tibi Israël : post-
tamen quia fic faciam tibi, præparare ut invo- quam autem hæc fecero tibi, præparare in oc-
ces Deum tuum Ifraël.

cursum Dei tui Ifraël,
13. Quia ecce firmans tonitruum, & creans 13. Quia ecce formans montes

& creans
spiritum, & annuntians in homines Christum ventum, & annuntians homini eloquium fuum,
suum, faciens manè, & nebulam, & ascendens faciens matutinam nebulam , & gradiens super
fuper excelsa terræ : Dominus Deus omnipotens excelsa terræ : Dominus Deus exercituum no-
nomen ejus.

men ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Compl. ver a oprs, & in Mf. Alex. Újco in tñ öpyn c. nisi quod pro condidit , legiffe videtur concludit. Am-
M8, Barb, etiam addit põ.

brof. l. 2. de Spir. S. col. 643.c. Ecce ego firmans tonitruum,
V. II. Consonat Græc. ad verbum. Similiter apud No & creans Spiritum , & nuncians in homines Christum fuum;
varian, l. de Trin. p. 1048. b. Subverti vos, sicut sub- faciens lucem , & nebulam , & afcendens fuper excelja: Do-
vertit Dominus Sodomam , & Gomorrham.

minus Deus omnipotens nomen est ei : & infra, Ego De-
W. 12. Sic etiam legitur Græcè. Item apud August. 1. minus firmans tonitruum, &c. & 1. 2. Hexa. p. 31. 2.
18. de civit. Dei, c. 28. col. 509. f. præpara te ut invo- firmans tonitrua. Auguft. I. 18. de civit. Dei, c. 28. p.
ces Deum tuum Ifraël. Apud Vigil. Tapr. 1. 12. de Trin. 509. f. Quia ecce ego firmans tonitruum, g creans Spiri-
p. 327. b. præpara te invocare Deum tuum Ifraël. tum, & annuntians in hominibus Cbriftrem fuum. Itidem
.13. Græc. initio habet , 6167 ify eyes, Quia ecce Fulg. fragm. 3. cont. Fab. p. 581. cum Vigil

. Tapf. I.
ego ; & in fine , Övoje ce áutớ, nomen ei ; cætera ut in tex 12. de Trin. p. 327. b. Item Vigil. l. 2. cont. Arian, p.
tu. Tertul. I. cont. Hermog. p. 420. a. legit : Qui foli- 113. c. legit, Ego Dominus firmans tonitruum, &c. Videlis
dar tonitruum , & condidit Spiritum, & annuntiat in hoc Hieron. infra in comment.
mines Christum fuum : fimiliter l. 3. adv. Marc. p. 670.

1.

[ocr errors]

A

col. 1407

1

col. 1410.

CAPUT V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Amos I. Udite verbum iftud , quod ego assumam Udite verbum iftud , quod ego levo su-
5.col. 1406.

per vos planétum : Domus Israël ce-
dit, non adjiciet ampliùs ut resurgat.

cidit , & non adjiciet ut resurgat.
2. Virgo Ifraël projecta eft fuper terram suam, 2. Virgo Ifraël projecta est in terram suam,
non est qui suscitet eam.

non est qui suscitet eam.
3. Quia hæc dicit Dominus Deus : Urbs de 3. Quia hæc dicit Dominus Deus : Urbs de
qua egrediebantur mille, relinquentur in ea cen qua egrediebantur mille, relinquentur in ea cen-
tum : & de qua egrediebantur centum, relinquen- tum : & de qua egrediebantur centum, relinquen-
tur in ea decem in domo Ifraël.

tur in ea decem in domo Israël. col. 1408.

4. Quia hæc dicit Dominus ad domum Ifraël: 4. Quia hæc dicit Dominus domui Ifraël :
Quærite me, & vivetis.

Quærite me, & vivetis.
5. Et nolite quærere Bethel, & in Galgala ne 5. Et nolite quærere Bethel , & in Galgalam
ingrediamini, & fuper puteum juramenti non nolite intrare , & in Bersabee non tranhbitis :
transeatis : quia Galgala captiva ducetur , & Be- quia Galgala captiva ducetur , & Bethel erit
thel erit quasi non sit.

inutilis.
6. Quærite Dominum, & vivite : ne fortè fuc 6. Quærite Dominum , & vivite : ne fortè
cendatur ut ignis domus Joseph, & devoret eam, comburatur ut ignis domus Joseph, & devora-
& non sit qui exstinguat domum Ifraël.

bit, & non erit qui exstinguat Bethel.
7. Qui facit in excelso judicium, & juftitiam 7. Qui convertitis in absinthium judicium ,
in terra pofuit.

& juftitiam in terra relinquitis.
8. Qui facit omnia, & transformat , & con 8. Facientem Arcturum & Orionem, & con-
vertit in manè umbram mortis, & diem nocte vertentem in manè tenebras, & diem in noctem
contenebrat : qui vocat aquam maris, & effun- mutantem : qui vocat aquas maris, & effundit

Inf.9.
dit eam super faciem terræ : Dominus Deus om eas super faciem terræ : Dominus nomen est ejus. 6.
nipotens nomen ejus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Græc. initio haber : ’Axécate tò róxor Kupis tộc tremòque legitur tớ oixq 'Iopeń, domui Ifriël, non ir
Tor, Audite verbum Domini iftud; reliqua ut supra. domo.

*. 2. Sic eft in Græco, præter unum autê , ejus , loco ř.4. Sic habetur Græcè.
fuam. Apud Hieron. ep. 18. ad Euftoch. to. 4. p. 2. #. §. Itidem Græcè, nisi excipiatur istud, aixuceno-
col. 29. C. Virgo Ifraël cecidit , non eft qui suscitet eam. Tevouéru ai e Maxwtsubvcelos , captivata captivabitur , pro
V. 3. Hieron. hîc unum textum refert , nec declarat

captiva ducetur , quod idem valet.
quo ex fonte translatus fit, an Hebræo, an Græco : ut ut . 6. Similiter in Græco, præter ultima , g yx és cu o
eft, verliculus iste Vulgatæ nostræ consonat ad verbum , obecWY TÔ Civ@ 'Iepaka. E non erit qui exstinguat domui If-
nec discrepat à Græco Vat. niti paucislimis, iisque levi- raël; ed. Ald. hab. Töv cixer, ut fupra. Hieron. inf. 1410.
bus ; v. g. initio ipfo ibi legitur : 0127ộto tá de afgel b. ait : Pro Bethel , in LXX. legitur domus Ifraël, fen-
Kúeios Kủeros, Propterea hæc dicit Dominus Dominus; sed sum magis quàm verbum interpretantibus.
in editr. Ald. & Compl. necnon in Ms. Alex. est, A1671 *.7. Ita de Græco ad verbum.
τάδε λέγει Κύριος, φus ult. vox Κύριος , non geminatur V. &. Græc. Vat. deler vocem mortis , post umbran ;
niti ab Alex, in Ald. tamen fic, Kúpros ó Osós: paulòque pro note verò, habet sis rúdio, in noitem ; & in fine
poit, cùm à Vatis, tum ab al. abest utrumque in est ; ex fimpliciter, Kucces crona aut@, Dominus nomen ei; cz-

[ocr errors][ocr errors]

col, 1413

13.

nus,

pauperes in

12.9.

Jer. 30.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 9. Qui subridet vaftitatem super robuftum , 9. Qui dividit contritionem super fortitudi- llieron. rubi forp. & depopulationem fuper potentem affert. nem, & miseriam super munitionem adducit.

10. Odio habuerunt corripientem in porta : 10. Odio habuerunt in portis arguentem : & & loquentem perfectè abominati sunt.

verbum sanctum abominati sunt. 11. Idcirco , pro eo quòd diripiebatis pau 11. Propterea , quia pugno percutiebatis paul- 6l. 1414.

perem, & prædam ele&tam tollebatis ab eo : peres, & munera electa accipiebatis ab eis :domos Soph. 1. domos quadro lapide ædificabitis, & non habita- dolatis lapidibus ædificaftis, & non habitabitis in

bitis in eis: vineas plantabitis amantiffimas, & non eis : vineas desiderabiles plantastis, & non bibetis
bibetis vinum earum.

vinum earum.
12. Quia cognovi multa fcelera veftra, & 12. Quia ego cognovi multas impietates vef-
fortia peccata vestra : hostes justi accipientes mu- tras, & fortia peccata veftra : conculcantes juf-
& pauperes deprimentes in porta :

tum , accipientes commutationes , &

portis declinantes :
13. Ideo prudens in tempore illo tacebit , quia 13. Ideo qui intelligit , in tempore illo silebit,
tempus malum est.

quia tempus malum est.
14. Quærite bonum, & non malum, ut vi 14. Quærite bonum, & non malum, ut viva- col. 1415.
vatis : & erit Dominus Deus exercituum vobif- tis : & erit sic Dominus Deus omnipotens vo-
cum, ficut dixiftis.

biscum, ficut dixistis : Pfalm.

15. Odite malum, & diligite bonum, & con 15. Odio habuimus mala , & dileximus bona: 96. 10. ftituite in porta judicium : fi fortè mifereatur Do- & reddite in portis judicium, ut mifereatur DomiRom. minus Deus exercituum reliquiis Joseph. nus Deus his, qui reliqui sunt de Joseph.

16. Propterea hæc dicit Dominus Deus exer 16. Ideo hæc dicit Dominus Deus omnipo- col. 1416.
cituum dominator : In omnibus plateis planctus: tens : In cunctis plateis planctus : & in omnibus
& in cunctis , quæ foris funt , dicetur væ væ : viis dicetur væ væ : vocabitur agricola ad luc-
& vocabunt agricolam ad luctum, & ad planc- tum, & ad plan&um hi qui fciunt lamentationem.
tum eos qui sciunt plangere.

17. Et in omnibus vineis erit planctus : quia 17. Et in omnibus viis plan&us : quia pertran-
pertransibo in medio tui , dicit Dominus. sibo per medium tui, dicit Dominus.
18. Væ desiderantibus diem Domini : ad quid

18. Væ defiderantibus diem Domini : ut quid col. 1417. 7. eam vobis ? dies Domini ista , tenebræ, & non hanc vobis diem Domini ? & ea eft tenebræ , & Joel 2. lux.

non lux. 19. Quomodo si fugiat vir à facie leonis, & Soph. 1.

19. Quomodo si fugiat homo à facie leonis , & occurrat ei ursus : & ingrediatur domum, & inni- incidat in eum ursus : & introeat in domum, & is.

tatur manu tua super parietem, & mordeat eum innitatur manibus fuis super parietem,& mordeat
coluber.

eum coluber.
20. Nunquid non tenebræ dies Domini , & 20. Nonne tenebræ dies Domini, & non lux:

non lux : & caligo, & non splendor in ea ? & caligo, & non habet splendorem? Ifai. I. 21. Odi, & projeci festivitates vestras : & 21. Odio habui , & repuli feftivitates veftras: col.1419.

non capiam odorem cætuum veftrorum. nec odorabor in conventionibus veftris. Jer. 6.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Malac.

tera fimilia. Edit. Ald. & Mr. Barb. ferunt oxar Gardiy, xanév.
& infra, Kúpos ó Ofos ó tar/expétap bromea in edir. . 15. Similiter in Græco , addita voce martopéiwe,
Compl. & Ms. Alex. Kúpos ó Osos ó Tarlexpérap orance omnipotens , ad hanc, Deus.
átý. Hieron. in comment. col. 1412. a. ait : Qisod di . 16. Sic iterum Græcè, præter hoc, in eis sitó:«5 ,
cuni (LXX. ) Faciens omnia atque transformans, & in eis qui fciunt, pro hi qui sciunt.
verbo Arcturum 6 Oriona comprehendunt, negligentes pro ¥. 17. Ad verbumGr. nifi exceperis istud, pereran-
prietatem nominum in Græcum transferre fermonem. Bros. fibo , pro quo f'Acú ooree, veniam.

Pelag. p. 453. g. legit : qui advocat aquas maris , $. 18. Sic est in Græco, exceptis his , aitu umat ini
effundit eas super faciem terra : Dominus nomen est illi. sizebege , hac vobis dies , loco hanc vobis diem. Ambr. l. 1.

*.9. Sic est in Græco ad verbum : edict. tamen Hie Hexa. col. 22. b. ut quid vobis quærere diem Domini?
ron. carent isto, freper fortitudinem , quod nos adjungen- Hieron. in Joel. 1. col. 1351. e. ut quid defideratis diem
dum duximus ex his quæ addit Hieron. in comment. col. Domini ? & in Isai. 13. col. 150. c. Væ qui defiderant
1411. d. Dicamus , inquit , & juxta LXX. & infra 1412. diem Domini : ut quid vobis dies Domini , qua tenebra
d. Ifte Deus e contritionem dividit super fortitudinem, ut sunt , g non lux ? & l. 3. in ep. ad Ephes. to. 4.402.
eos qui malè fortes funt , imbecilles facint : paulòque post : f. Va defiderantibus diem Domini : ut quid vobis dies Do-
Dominus qui omnia ratione difpenfat, so vero facit cunita mini? 8 hæc eft tenebræ , non luz. Caffiod. in Pf. 6.
judicio, dividit contritionem super robuftum inimicum , p. 27. a. Va concupifcentibus diem Domini : ut quid vobis
inducat miferiam super munitionem , 91!« se erigit contra scien- diem Domini ? & ipfe eft dies tenebra , & non lux. Auct.
tiam Dei. De qua & in Proverbiis ( xxi. 22.) legimus : I. de promill. c. 17. ap. Prosp. p. 200. C. defderan-
Civitates robustas ingressus est sapiens , & destruxit mu tibus diem Domini : ut quid vobis illam ?
nitionem in qua confidebant impii.

*. 19. Eadem funt in Græco, adjuncto uno d'utý, ad
. 10. Consonat Græc. Rursum Hieronym. in Zach. domum ; sed abeft eztó, ab edito. Ald. & Compl. Idem
8. col. 1751. e, legit : Oderunt in portis corripientem : Hieron. 1. 3. in ep. ad Ephes. to. 4. 402. f. legit : Quem-
verbum fanétum abominati sunt.

admodum fi fugiat homo à facie leonis , 86 incurrat in ur-
*.11. Græc. loco pugno percutiebatis , habet xa?exovdú- sum : & introeat in domum fuam , & reclinet manus fuas
λιζον,

, pugno percutiebant ; fed Ald. ed. xatexovfunibete; Super parietem , & mordeat eum coluber.
ita quoque in Mf, Barb. ad. marg. cætera ut in Lat. su v. 20. Similiter in Græco Vat. nisi hoc ult. excipiatur ,
pra.

óx X cu perlos autu, non habens splendorem hæc, loco
X. 12. Eadem leguntur Græcè, præter unum ego, ante non babet Splendorem ; sed ab edit. Compl. & Ms. Barb.
rognovi, quod deeft.

abest aŰTH. Hieron. etiam l. 3. in ep. ad Ephes. 10. 4.
V. 13. Itidem Græcè, excepta voce merupar, malorum, 402. f. legit : Nonne tenebræ dies Domini , 85 non lux ;
loco málum ; fed in editt. Ald. & Compl. est cupós, fi & caligo non habens Splendorem?
cut in Mss. Alex. & Barb.

ř. 21. Græc. Var. tollic 5, ante repuli ; & post odo-
. 14. Sic iterum in Græco est , translato uno vobiscum, rabor, addit quoids, hoftias , quod ult. deest in editr.
ante vocem Dominus. Rectè Ambros. 1. de fuga fæc. c. 6. Ald. & Compl. ficut in Ms. Barb. cætera quadrant. Tera
col. 432. a. Exquirite bonum , & non malignum , ut viva tul. l. 5. adv. Marc. p. 785. b. legit : Odi, rejeci care-
tis: 65 fic erit vobiscum Dominus Deus omnipot. item epist. monias vestras : 6 non odorabor in frequentiis veftris. Gil-
29. col. 906. e. Exquirite bonum , è Græco 'Ex?uTÁoate TO das Sap. castig. in Eccl, ord. p. 17. e. Odio babui, 3

II.

20.

[ocr errors]

uno

cont.

col. 1420.

col. 1421.

25. Nunquid hostias & facrificium obtuliftis A8.7.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, ubi fup.

22. Et si obtuleritis mihi holocausta , & facri 22. Quòd fi obtuleritis mihi holocautomata,
ficia , non suscipiam : & falutare præsentiæ veftræ & munera veftra, non fuscipiam : & vota pin-
non respiciam.

guium veftrorum non respiciam.
23. Transfer à me fonitum carminum tuorum: 23. Aufer à me tumultum carminum tuorum :
& pfalmum organorum tuorum non audiam. & cantica lyræ tuæ non audiam.

24. Et volvetur ficut aqua judicium , & jufti 24. Et revelabitur quafi aqua judicium , &
tia sicut torrens invius.

justitia quasi torrens fortis.
25. Nunquid hostias & victimas obtuliftis mi-
hi in eremo quadraginta annis, domus Ifraël ? mihi in deserto quadraginta annis, domus Israël ? 42.

26. Et assumpsiltis tabernaculum Melchom, 26. Et portastis tabernaculum Moloch ver-
& sidus dei vestri Rephan, figuras eorum, quas tro, & imaginem idolorum veftrorum , fidus Dei
feciftis vobis.

veftri, qua fecistis vobis.
27. Et transferam vos trans Damascum, dicit 27. Et migrare vos faciam trans Damascum,
Dominus, Deus omnipotens nomen ejus.

dicit Dominus, Deus exercituum nomen ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
repuli dies feftos vestros : & non accipiam odorem in folem W.26. Ita in Græco est, præter unum Monix, pro
nibus conventibus veftris.

Melchom ; Hieron. tamen in comment. ait : In eo..... loco ubi
.22. Græc.ipso initio habet Alóti får, Quia fi ; pau Lucas ( Act. vii. 43.) pofuit Moróx ..... Aquila 6 LXX.
loque post addic ulcr ad sacrificia ; item inf. ponit 60lu verterunt Mexxó : at quæst. 10. Algaf. to. 4. 206. a.
pixs, jalutares , pro falutare ; cæt. similia. Gildas Sap. legit : Et assumpfiftis tabernaculum Moloch , fidus dei
castig. in Eccl. ord. p. 717. e. legit : Quia & fi obtule- vestri Rempham , figuras, quas feciftis ut adoretis eas. Item
ritis bolocaustomata , & hoftias vestras , non accipiam ea. Philaftr. Brix. de hæres. 703. e. Et nunc suscepistis taber-
*¥. 23. 24. Itidem Græcè.

naculum Moloch, sfidus dei Rempham, formas fixorum
*.25. Sic iterum legit Hieron. quæst. 10. Algas, to. idclorum fculptilium.
4. 206. a. excepto uno deserto , pro eremo : ita quoque in .27. Sic iterum Græcè, præter ult. dutớ, ei, loco
Græco est, mutato quarumdam vocum ordine : à Compl. ejus. Philastr. Brix, de hæref. 703. e. fic pergit : Prop-
abest hoc, i tñ é púzw. Philastr. Brix, de hæres. 703. e. ter quod dicit Dominus : Transmigratione vos faciam captiva-
ita legit : Nunquid immolationes & sacrificia mihi qua- riin Babylonis , atque Perfarum, interiora loca alia & ari-
draginta annis obtuliftis , domus Ifraël, dicit Dominus om da , & in poftrema terrarum omnium.
nipotens ? Vide Act. 7. 42.

I.

I

6.col. 1422.

mi, 1423

2.

CAPUT V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
1.

Æ qui defpiciunt Sion, & confidunt in

V Hieron. in Amos

Æ qui opulenti estis in Sion, & con- Luc.6.

V
monte Samariæ : vindemiarunt primitias fiditis in monte Samariæ : optimates ca- 24.
gentium, & ingressi sunt sibi. Domus Ifraël pita populorum , ingredientes pompaticè domum

Ifraël.
2. transite omnes, & videte in Chalanem, & Transite in Chalane , & videte , & ite
pertransite inde in Emath rabba : & defcendite inde in Emath magnam : & defcendite in Geth
in Geth alienigenarum , optimas ex omnibus re Palæsthinorum , & ad optima quæque regna ho-
gnis his : si ampliores sunt termini eorum termi- rum : fi latior terminus eorum termino vestro est.
nis veftris.

3. Qui venitis in diem malum : appropinqua 3. Qui separati eftis in diem malum : & ap-
tis & tangitis sabbata mendacia.

propinquatis folio iniquitatis.
4. Qui dormitis in lectis eburneis , & aMui 4. Qui dormitis in le&tis eburneis, & lafci-
tis deliciis in stratis vestris : & comeditis hædos vitis in stratis vestris : qui comeditis agnum de
de gregibus , & la&tentes vitulos de medio armen grege, & vitulos de medio armenti.
torum.

5. Qui concrepatis ad vocem organorum : qua 5. Qui canitis ad vocem psalterii : ficut Da-
si stantia putaverunt, & non quali fugientia. vid putaverunt se habere vasa cantici.

NOTÆ AD VERSIONEM

VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Eadem exstant Græcè , excepta voce auto, ipfi, Venientes..... appropinquantes & tangentes , & fic de cæte-
pro fibi, ante domus Ifraël : pro hoc autem ult. Ms. Barb. ris usque ad . 7. quæ tertiam personam referunt.
hab. εν τοίς οίκοις και ed. Ald. εαυτούς οίκος και Compl. εις άυ - ^.4. Ita rursus in Græco , præter seqq. Oi xa@súder-
og's civos. Apud Tertul. I. 4. adv. Marc. p. 728. c. fic : τες..... και κατασπαταλώντες επί ταϊς sρωμναΐς αυτών, και εσ-
qui confident in monte Samaria. Ap. August, “l. 4. de fortes, i. e. Dormientes..... affluentes deliciis in Jiratis
doctr. Chr. to. 3. 71. a. d. Væ qui opulenti eftis in Sion, fuis , & comedentes. Tertul. I. 4. adv. Marc. p. 709. b.
& confiditis in monte Samaria , optimates , &c. quæ omnia & legit : Ve qui dormiunt in le&tis eburneis , & deliciis fuurt
cæt, usque ad .7. concordant cum Vulg. unde facilè col in thoris fuis : qui edunt hædos de gregibus caprarum, 8
ligitur Augustinum hoc in loco Interpretationem S. Hie vitulos de gregibus boum lactantes. Cyr. initio versûs ante.
ronymi ex Hebræo usurpaile , quod tamen ipli ufitatum ced. habet , Ovai oi opxóufuos , &c. quod confirmat 1.
non eft. Idipfum testatur eò loci : Non auteni , inquit, se- Væ Tertulliani. Hieron. quoque in Naum 3. col. 1586.
cundùm LXX. Interpretes , qui etiam ipsi divino Spiritu in c. hab. Qui dormiunt super leitos eburneos , & fluunt vo-
terpretati , ob hoc aliter videntur nonnulla dixiffe , ut ad luptate in stratis fuis : qui comedunt bados de gregibus, &
Spiritalem fenfum fcrutandum magis admoneretur leitoris in vitulos lattentes de armentis : at infra 1597. b. deliciis af-
tensio ; unde etiam obscuriors nonnulla , quia magis tropica, flunnt in fratis , &c.
June corum ; fed ficut ex Hebræo in Latinum eloquium , pref 7.5. sic habet Græc. Vatic. præter particip. oi mi-
Lytero Hieronymo utriusque lingua perito interpretante , trans x@gtv?es, pravalentes , loco qui concrepatis ; at in editt.
lina funt. Apud Justin, tamen in dial. cum Tryph, le Ald. & Compl. necnon Mr. Alex. f'aixegt 1765, quod tex-
gitur, fi Nobilio fides, Oval oi xc7aotata75, qui tui favet. Apud Tertul. I. 4. adv. Marc. p.709. b. fic:
deliciis affluitis, quod , inquit , fatis responder Hebræo. Complaudentes ad fonum organorum : tanquam per feveran-

Ť. 2. Similia Græc. habet, detracto tamen isto , in Cha tin deputaverunt , & non tanquam fugientia. Ad hæc ulti-
lanem ; fubjuncto verò exciter, inde, verbo defcendite. Hieron. in comment. col. 1426. d. ait : Sensus isto

. 3. Sic est in Græco, nisi quòd pro secunda per- pulcherrimus , in quo dicitur , quali stantia putaverunt , &
fona plur. Qui venitis..... appropinquatis og tangitis, haben non quasi fugientia : in Hebraico non habetur ; fed pro eo
sur particip. Oi & FXómevci..... i és Tibornes à padróufues, scriptum eft , ficut David putaverunt se habere yasa can-

[ocr errors]

ma ,

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 6. Bibentes vinum in phialis, & optimo un 6. Qui bibitis vinum defecatum, & primis Hieron, ubi fup. guento delibuti : & nihil patiebantur fuper con- unguentis ungimini : & nihil patiebamini super tritione Joseph.

contritione Joseph. 7. Quapropter nunc migrabunt in capite trans 7. Propterea nunc captivi erunt ab initio for- col. 1426.

migrantium : & auferetur factio lascivientium. tium : & auferetur hinnitus equorum ex Ephraim. Jer. 51.

8. Juravit Dominus Deus in anima sua, dicit 8. Quia juravit Dominus per semetipsum , di14.

Dominus Deus exercituum : Detestor ego super- cit Dominus Deus virtutum : Quia abominabor
biam Jacob, & domos ejus odi, & tradam ci ego omnem contumeliam Jacob , & regiones ejus
vitatem cum habitatoribus fuis.

odi, & auferam civitatem cum omnibus habita

toribus fuis.
9. Quòd fi reliqui fuerint decem viri in do 9. Et erit , si remanserint decem viri in domo
mo una, & ipfi morientur,

una , & mortui fuerint:
10. Et tollet eum propinquus suus, & com 16. & tollent domestici ejus , & conabuntur
buret eum, ut efferat ofía de domo : & dicet ut auferant offa eorum de domo : & dicent his,
ei, qui in penetralibus domus est : Nunquid ad- qui præsunt domui : Si adhuc est apud te ?
huc eft penes te ?

11. Et refpondebit : Finis est. Et dicet ei : 11. Et dicet : Nequaquam. Et dicet : Tace, ne
Tace, & non recorderis nominis Domini. nomines nomen Domini.

12. Quia ecce Dominus mandabit, & percu 12. Propterea ecce Dominus mandabit, & per. col. 1429, tiet domum majorem ruinis , & domum mino- cutiet domum magnam ruinis, & domum parrem fciffionibus.

vam fciflionibus. 13. Nunquid currere queunt in petris equi, 13. Si persequentur in petris equi , fi reticeaut arari poteft in bubalis , quoniam convertistis bunt ad feminas, quoniam convertiltis in furorem in amaritudinem judicium, & fru&um justitiæ in judicium, & fructum justitiæ in amaritudinem? abfinthium?

14. Qui lætamini in nihilo : qui dicitis : Nun 14. Qui lætamini super nullo verbo bono : qui quid non in fortitudine nostra affumpfimus nobis dicitis : Nonne in fortitudine noftra habuimus cornua ?

cornua 15. Ecce enim suscitabo super vos domus 15. Quia ecce ego suscitabo super vos domus Ifraël, dicit Dominus Deus exercituum , gentem: Ifraël , ait Dominus Deus exercituum, gentem: & conteret vos ab introitu Emath, usque ad tor & conterent vos, non ut introeatis in Emath, rentem deserti,

& usque ad torrentem Occidentis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. tici : unde videtur mihi ab Interpretibus additum ; qui in Hebræo legimus , in anima sua : & inf. Juravit ergo Dodescriptione luxuris contra vitia s voluptates hujus modi minus Deus exercituum, id eft, labaoth, pro quo virtufententiam protulerunt ; ut non verterent quod scriptum erat , tum LXX. tranftulerunt : in edit. quoque Ald. additur , fed de fuo quod kbi videretur adderent , imo mutarent. λέγει Κύριος ο Θεος των δεινάμεων.

*. 6. Similia leguntur Græcè, præter seqq. oi Tivort£... #.9. Confonat Græc, nisi quod extremò haber, at xeio foie x 'x és a Xore unde Hieronym. in Naum 3. col. Bargir soci, morientur ; statimque, à 1710^sipbrocrtai oi xa1586. b. legit : Qui brbunt defecatum vinum , & primis un T20170!, 85 remanebunt reliqui ; fed ab ed. Ald. abest, guentis delibuti sunt : 5 non patiebantur quidquam fuper Toasiqbxoevlar oi , &c. contritione Jofeph : infra 1597. b. primis unguntur unguen

Ť. 10. Sic est in Græco, præter voculam ávrün, eotis. Similiter haber Tertul. 1. 4. adv. Marc. p. 709. b. rum, loco ejus; & inf. spri, dicet, pro dicent. Qui bibunt vinum liquatum , & unguentis primariis un

V.11. Iridem Græcè , excepto uno srsxc rõ rii, ut guntur.

non , pro ne. W.7. Itidem Græcè. Hieron. in comment. ait LXX. . 12. Ita fert Græc. excepto præs, értémělal, interpreratos eile : Auferetur hinnitus equi de Ephraim : dat, pro mandabit ; in Mr. Barb. átétxxía.. quod, inquit , in Hebraico non habetur , & ex fuperfluo dif ř. 13. Ita rursum in Græco eft. sereinr à nobis.

#.14. Concinit Græc. Vat. delero bono , poft verbo ; *. 8. Græc. habet Bolsavasoma! , abominor , absque sed in Ms. Barb. ac ed. Ald. est , d'ideri rozwózatã. hoc anteced., dicit Dominus Deus virtutum ; cætera ut in .15. Græc. postponit étros, gentem , voci Ifrael; detextu. Hieron, in comment, col. 1427. c. vertit , Juravit lerque Deus, ante exercituum , pro quo ult. hab. d.vvalkeun, Dominus in femetipso (Gr. xal’ tauti ) five , inquit , ut in viriatum ; dein , j & Cab48018.... w's Xespece upz , &c.

[ocr errors]

Hieron. in Anos

"H

SIocultarudint veniebat maiutinis. cccee ferus 7. i 14.in

CAPUT V I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Æc oftendit mihi Dominus Deus : &

1.

Ic oftendit mihi Dominus : & ecce fetus ecce fictor locuftæ in principio germinantium serotini imbris, & ecce serotinus post chus unus Gog rex. tonfionem regis.

2. Et factum est : cùm consummasset come 2. Et erit , fi compleverit ut devoret fenum dere herbam terræ, dixi : Domine Deus propitius terræ : & dixi : Domine Deus propitius efto : efto , obfecro : quis suscitabit Jacob, quia par- quis suscitabit Jacob, quoniam modicus est ? vulus est ?

3. Misertus est Dominus super hoc: Non erit, 3. poeniteat te Domine super hoc: Et hoc non dixit Dominus.

erit , dicit Dominus. 4. Hæc oftendit mihi Dominus Deus : & ecce

4•

Sic oftendit mihi Dominus Deus : & ecce
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Sic haber Græc, Vat. addira voce cos, ad hanc naram,

loco Domine Deus.
Dominus ; sed abest cos ab ed. Compl. & Mss. Alex. & . 3. Consonat Græc. ad verbum.
Barb. In Ald, geminatur Kúeros. Vide lis Hieron. in hunc $.4. Græc. Var. deler vocem duplicem Deus; extrem
locum.

mò verò addit Kupię , Domini , ad partem ; cætera fimilia : *. 2. Sic eft in Græco , præter vocem Kúese gemi- in Mf, tamen Alex. primo loco hab. Kúeros ó Osós; in

col. 14330

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA,
Hicron, ubi fup. vocavit judicium in igne Dominus Deus:& de- vocabat judicium ad ignem Dominus Deus : &

voravit abyflum multam , & comédit partem. devoravit abyflum multam, & comêdit fimul par

tem.

col. 1434

eel. 1436.

regni eít.

col. 1438.

5. Et dixi : Domine Deus desine : quis suscita 5. Et dixi : Domine Deus quiesce, obfecro :
bit Jacob, quoniam parvulus eft?

quis suscitabit Jacob, quia parvulus eft ?
6. Pæniteat te Domine super hoc : Et hoc 6. Mifertus est Dominus super hoc : Sed &
non fiet, dicit Dominus Deus.

istud non erit, dixit Dominus Deus.
7. Sic oftendit mihi Dominus: & ecce vir sta 7. Hæc oftendit mili Dominus : & ecce Do-
bat super murum adamantinum, & in manu ejus minus ftans fuper murum litum, & in manu ejus
adamas.

trulla cæmentarii.
8. Et dixit Dominus ad me : Quid tu vides 8. Et dixit Dominus ad me : Quid tu vides
Amos? Et dixi : Adamantem. Et dixit Dominus Amos ? Et dixi : Trullam cæmentarii. Et dixit
ad me : Ecce ego injiciam adamantem in medio Dominus : Ecce ego ponam trullam in medio po-
populi mei Ifraël : nequaquam ultra addam ut per- puli mei Israël : non adjiciam ultra superinduce-
tranfeam eum.

re eum.
9. Et dislipabuntur aræ risûs , & facrificia Ifraël 9. Et demolientur excelsa idoli, & fanctifi-
desolabuntur : & confurgam super domum Jero- cationes Ifraël desolabuntur : & consurgam su-
boam in gladio.

per domum Jeroboam in gradio.
10. Et misit Amalias facerdos Bethel ad Jero 10. Et milit Amalias facerdos Bethel ad Je-
boam regem Ifraël, dicens : Congregationes facit roboam regem Israël , dicens : Rebellavit con-
contra te Amos in medio domus Ifraël : non po- tra te Amos in medio domus Ifraël : non po-
terit terra sustinere omnes fermones ejus. terit terra sustinere universos sermones ejus.

11. Hæc enim dicit Amos: In gladio morie 11. Hæc enim dicit Amos : In gladio mo-
tur Jeroboam, Israël autem captivus ducetur de rietur Jeroboam, & Ifraël captivus migrabit de
terra fua.

terra sua.
12. Et dixit Amalias ad Amos: Qui vides, egre 12. Et dixit Amalias ad Amos : Qui vides,
dere, recede in terram Juda : & ibi vive, & ibi gradere, fuge in terram Juda : & comede ibi
prophetabis.

panem, & prophetabis ibi,
13. In Bethel autem non adjicies ultra prophe 13. Et in Bethel non adjicies ultra ut pro-
tare : quia fan&ificatio regis est, & domus regni. phetes : quia sanctificatio regis eft, & domus
14. Et respondit Amos, & dixit ad Amasiam :

14. Responditque Amos, & dixit ad Ama-
Non eram propheta ego, neque filius prophe- fiam: Non fum propheta , & non fum filius pro-
tæ : fed paftor vellicans fycamina.

phetæ : sed armentarius ego fum vellicans fy

comoros.
15. Et tulit me Dominus ex ovibus : & dixit 15. Et tulit me Dominus cùm fequerer gre-
Dominus ad me : Vade, & prophetiza super po- gem : & dixit Dominus ad me: Vade propheta
pulum meum Ifraël,

ad populum meum Ifraël.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ed. Ald. utrobique Kúeros Kvenes ; at in fine abest Kupie, Compl. abest , ficut à Mf. Alex. Hieronymus in comm.
tam ab ipsa Ald. quam à Compl. & Ms. Alex.

eadem resumit , & explanat, dicens : Non solum non fum
^.5. A Græco Vat. abest Deus; verbo autem define, propheta , five, non eram..... fed cum essem armentarius, og
addirur dú, nunc; cætera quadrant : in ed. ald. & M. ruborum mora diftringerem , tulit me Dominus fequentem
Alex. est Kúese Kúpıs; in Compl. Kúpies ó Osós; paulò greges : tuin addit : Tro armentario, qui Hebraicè dici-
verò post tollicur dý.

tur bocer , Aquila & Symm. Theod. 68 V. Edit. Byxó7.6. Iidem Græcè, delera voce Deus.

210v tranfulerunt , qui armenta pascit, non oves : soli LXX. ř.7. Sic iterum Græcè ; sed ibi tollitur vir , poft ecce ; aiméer dixerunt, qui proprie pastor caprarum appellatur , in ed. tamen Ald. ut & in Mss. Alex. & Barb. elt ing' caó is alacaix , quod interpretatur quidem grex qui in alanip

tioribus conversatur ; ut oftendat greges caprarum femper rut*. 8. Similiter in Gr, excepto verbo utcaw, impo- pes , & afperas cantes, os altiora conscendere : fed quoniam no, pro injiciam.

infert (ř. seq. ) Et tulit me Dominus ex Tūv noglátor, 7:9. Ad verbum è Græco, nisi excipias vocem sacri- id eft, de pecoribus , videtur oves magis fignificare , quàm ficia, pro qua temeti, fines , exitus. Hieron. in comm. capras ; licet in principio Levitici legerimus , oves, 1436. b. appellat mysteria.

capras , pecorum nomine demonstrari : ita enim Dominus lo*. 10. Eadem leguntur Græcè. Lucif. Cal. I. de non quitur ( Levit. 1. 10. ) Si obtuleris atò Târ Foglátov parc. in Deu:n del. p. 229. vel 231. b. legit : Et mifit id eft, de pecoribus Domino, agnum vel hædum , & Amafias facerdos in Bethel ad Jeroboam regem Ifrael, di ovem live capram. Porro hoc quod ait , vellicans fycamicens : Conventum facit adversùm te Amos in media domo na, quod Aquila interpretatus et, scrutans fycomoros, Ijraël : non poterit terra sufferre verba ejus. Collar. Car- Symm. habens fycomoros ; quidam ita edisserunt, ut fycathag. p. 489. a. Conglobationes facit adversim te Amos mina velint appellari genus arborum , quæ Palæstinæ nafa in medio domus Ifraël : non potest terra supportare fermones cuntur in campeftribus , s agresles afferunt ficus, qu& so ejus.

non vellicentur , amarillimas cariculas faciunt , à culici-
.11. Similiter haber Lucif. Cal. l. de non parc. in bus corrumpuntur. Nobis autem..... magis videtur rubos di-
Deum del. p. 229. vel 231.b. Propter quod hæc dicit Amos :

cere, qui afferunt mora. Gr..... im' ä ainóros üvlw,
In gladio morietur Jeroboam, Ifidel autem captivus duce- xvitar oux ouve Ms. Barb. ütelu aiz ör sig, &c. Hesych.id
tur à terra fux. Græc. Aléti táte révei 'Accés: &c. ut sup. est, pungens ut matura fiant. Lucif. Cal. 1. de non parc.

*. 12. Suffiagatur Græc. additâ voculâ fui verbo in Deum del. p. 229. vel 231. b. legit : Et refpondit
recede ; sed abest à Ms. Alex. Apud Lucif. Cal. 1. de non Amos , & dixit ad Amafiam : Non eram propheta , neque
parc. in Deum del. p. 229. vel 231. b. lic: Et dixit Ama- filius prophetæ fum ego : fed pastor eram caprarum vellicans.
fins ad Anos : Vade', discede in terram Juda : 85 ibi com Ambrof. in Luc. 17. col. 1477. d. pastor eram caprarum ,
morare , & ibi prophetabis. Hieron. in Ezech. 13. col. 770. vellicans mora. Rursum Hieron. in Joel 3. col. 1370. c.
f. Qui vides, vade , recede in terram Juda : 8 in Bethel Non eram propheta , nec prophetæ filius : sed opilio ruborum
non prophetabis ; quæ poftrema pertinent ad y. seq. mora diftringens : & in Sophon. 1. col. 1643. b. Non fum

X. 13. Iridem Græcè, repetito verbo eft, in fine. Lu- propheta , nec filius prophetæ : fed paftor caprarum , vellicans
cif. Cal

. I. de non parc. in Deum del. p. 229. vel 231. Sycamina.
b. In Bethel autem jam non adjicies prophetare : quia sanc *.15. Ita fert Græcum : Ms. Barb. hab. populum , abs-
rificatio regis eft, & domus regni erit; Gr. utrobique Esi. que seq. meum. Lucif. Cal. I. de non parc. in Deum del.
. 14. Eadem sunt in Græco Var, addito isto, uulu

p. 229. vel 231. c. legit : Et assumpfit me Dominus de
eram , post vocem pastor ; fed ab editt. Ald. & ovibus : & dixit ad me : Vade prophetare in plebem meam

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

>

[ocr errors]
« ZurückWeiter »