Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

nos.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. confudifti nos : & non egredieris disti nos : & non egredieris in exerci- confudifti nos : & non pro- Ex Ms. Sangeren Deus in virtutibus nostris. tibus noftris.

gredieris in virtutibus noftris. 11. Avertisti nos retrorsùm post Vertisti terga nostra hosti : & 11. Avertisti nos retrorsùm inimicos nostros : & qui oderunt qui oderunt nos , diripuerunt fibi. præ inimicis noftris : & qui nos, diripiebant fibi.

nos oderant, diripiebant fibi. 12. Dedisti nos tanquam oves Dedisti nos tanquam gregem ad 12. Dedisti nos tanquam escarum : & in gentibus dispersisti vorandum, & in gentibus difper- oves escarum : & in nationes fifti nos.

disparsisti nos. 13. Vendidisti populum tuum Vendidisti populum tuum fine 13.

Vendidisti populum fine pretio : & non fuit multitudo pretio : nec grandis fuit commuta. tuum fine pretio : & non fuit in commutationibus eorum. tio eorum.

multitudo in commutationi

bus eorum. 14. Posuisti nos opprobrium Posuisti nos opprobrium vicinis 14. Pofuifti nos opprovicinis noftris, fubfannationem & noftris : subsannationem & irrifum brium vicinis noftris

inluderisum his , qui funt in circuitu bis, qui erant in circuitu noftro. fionem & derisum his, qui noftro.

sunt in circuitu noftro. 15. Posuisti nos in similitudinem Posuisti nos fimilitudinem in gen 15. Posuisti nos in similigentibus ; coinmotionem capitis in tibus , commotionem capitis in tri- tudinem gentibus ; commopopulis. bubus.

tionem capitis plebibus. 16. Tota die verecundia inea Tota die confusio mea contra

16. Tota die verecundia contra me est, & confusio faciei me, & ignominia faciei mea co- mea ante me eft , & confumeæ cooperuit me, operuit me :

sio vultus mei operuit me. 17. A voce exprobrantis & oblo A voce exprobrantis & blafphe 17. A voce exsultationis quentis , à facie inimici & perse- mantis, à facie inimici ( ultoris. & obloquentis , à facie inimiquentis.

ci & perfequentis. 18. Hæc omnia venerunt super

Omnia hæc venerunt super nos , 18. Hæc omnia venerunt nos, nec obliti sumus te : & ini- do non sumus obliti tui : nec men- super me & obliti non fuquè non egimus in testamento tuo. titi fumus in pa&to tuo.

mus te: & iniquè non egimus

in teftamentum tuum. 19. Et non recessit retro cor Non eft conversum retro cor 19. Et non recessit retro noftrum : & declinasti semitas nof- noftrum : nec declinaverunt grellus cor noftrum : & declinasti tras à via tua, nostri à semita tua.

semitas nostras de via tua. 20. Quoniam humiliasti nos in Quoniam dejecisti nos in loco 20. Quoniam humiliafti nos

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. hunc Pl. p. 897. e. 898. f. 89 non progredieris Deus in, derisum. Apud August. in eund. Pf. in opprobrium....a &c. ut sup. at 1. de Spir. S. to. 2. p. 650. c. non egre- fubfannationem derifum his, qui in circ. noftro funt. dieris in virtutibus nobiscum. Auguft. & Cassiod. in eund. Gr. "E fx skās öveidos ( Alex. eis oreid os.) .... juxtupromoving PC.Vulgatæ favent cum Psalt. Rom. At Hieron. scribens ad xarawéwwta tois, &c. Ambrof. loco cit. col. 909. a. aic Sun. & Fretel. legentes in Græco , & non egredieris Deus, fic habere Aquilam : Spretionem & pompam posuisti nos iis, ait to. 2. p. 638. b. hanc vocem Deus , superfuere : abest qui in circ. &c. etiam ab ed. Rom. LXX. ubi fic : ve x'x &žensúon ' tais #.15. Sic in Psalt. Corb. Ita etiam in Rom. Coislin. &c. Ms. camen Alex. cum edd. Ald. & Compl. add. • & ap. Cassiod. præter hoc ult. in plebibus. In Mozarab. Θεός και Symmach. και και προσέρχη α ταϊς , &c.

utrobique in gentibus , & in plebibus. Ambrof. in hunc Pro X. 11. Ita legunt Ambros. & Cassiod. in hunc Pl. cum col. 908. b. Vulgatæ congruit:at in Pf. 118. col. 1159. Psalt. Corb. & Moz. Similiter in Rom. & Coislin. præter f. & 1160. d. legit : Poluisti nos in parabolam gentibus : unum oderunt. Itidem ap. August. in eund. Ps. nisi quod commot, cap. in populis : & epist. 31. to. 2. 916. a. in pahab. initio, Avertisti autem nos. Gr. 'Azéspexas wees eis rabolam in gentibus , &c. August. in eund. Pl. in fimilituτα οπίσω παρα τες έχθρες ομών και οι μισέντες εμάς , &c. dinem in nationibus ; commor. cap. in populis. Hieron. epist. Ambrof. loco cit. p. 900. f. addit : Theodotion babet quo ad Sun. & Fretel. to. 2. p. 638. b. in fimilitudinem gene modo Septuaginta Viri; hoc eft quomodo iste versus expofitus tibus; tum addir : Sed fi di&um fuiffet in Latino, in fimieft. Aquila habet : Avertisti nos retro ab affligente. Sym- litudinem in gentibus , xaxóowrov effet ; propterea abfque machus : Ordinasti nos novissimos ab omni adversario : damno sensûs, interpretationis elegantia confervata eft. In & infra p. 901. f. Theodotion dixit : & qui oderant nos , Gr. Εθε ημάς εις παeαβολήν ώ τοις έθνεσι κίνκσιν..... αν τους exsultabant super nos.

λαοίς. . *. 12. Psale. Coislin. & Corb. & in nationibus difperfifti . 16. Sic est in Psalt., Rom. Coislin. Corb. & Moz. nos. Rom. & in gentibus. Ambrof. in Pf. 118. p. 1160. .prærer unum contra me,

pro ante me. Sic etiam legunt d. & in hunc Pr. p. 901. d. 8 in nationes disperfifti nos ; Ambrof. August. & Cassiod. in hunc Pf. Ambrof. infra at infra, & inter gentes dispersisti nos : tum addit : Simi 915. e. ait Symmachum habere : Torg die confufio mea contra liter Theodotion dixit : Aquila autem , & Symmachus : in me eft; & paulò fupra , verecundiam dici értegnúv : 'EV709gentibus , aut inter

gentes
ventilasti nos.
August. in hunc

autem eft , inquit , quando verecundiam quis vult incu.
Pl. 8 in nationibus dispersisti nos. Cassiod. in eund. Pl. tere alicui, ut inflectat propofitum fuum. In ed. Rom. fic :
Dedifi nos tanquam oves ad efcam : 8 in gentib, dispers. "Oxur tür wuéeserv «vlegtú M8 xatfrarííor 148 ési, aj ú aiglúa
nos. Ambr. loco cit. p. 902. c. Greges escarum, Aquila di νη τη προσώπε με έκάλυψέ με.
xit : greges in escas, Theodotion : pascua edentium , Sym $. 17. Ambros. Aug. & Cassiod, in hunc Pf. cum Psalt,
machus. In ed. Rom. cs mpóbata pacea sa vjů Tois éérs Rom. & Coislin. Vulgatæ fuffragantur. Gr. fimiliter hab.
O! , &c.

'Anò farūs dreid ortos, &c. nuspiam exfultationis. In ř. 13. Concinune Ambrof. & Cassiod, in hunc Pf. una Pfalt. Corb. A voce exprobrantes & obloquentes, a facie..... cum Psalt. Rom. Aug. in eund. Pf. ita : & non fuit mul per fequentis. tit, in jubilationibus eorum. Ambrof. loco cit. p. 905. c. $. 18. Sic Ambros. Aug. & Cassiod, in hunc Pf. cum ait : Aquila dixit : Tradidisti populum tuum ut non effet, Pfalt. Rom. Corb. Coislin. & Moz. nisi quod habent suSymm. Tradidisti

pop. tuum fine substanția. Lxx. ed. per nos ; & in fine, teftamento tuo; Corb. teßamentum tuuma Rom. 'Ασέβε τον λαών άνευ τιμής και εκ ήν πλήθος και Gr. føvpãs, x..... iv diabúun C8. τοίς αλαλάμασιν αυτών. .

$. 19. Ita legunt Ambros, & Aug. in hunc Pl. Sic . 14. Sic ap. Ambros. in hunc Pr. præter hoc, in op- etiam in Psalt. Corb. dempro uno , ante deciinafti. Gr. probrium. Psalt. Rom. cum Cassiod. similiter hab. in oppro- hab. in fine, ato tûs of ô C. brium ; subinde derijum Es contemptum iis, qui in circ. nof .20. Auguft, in hunc P1. hab. in loco infirmitatis, iro funt. Mozarab. pariter derijum es contemptum bis, &c. operuit , &c. Pfalt. Ccislin. in locum adfidionis, & opeCoislin. in opprobrium..... in lupone & derisu his , qui in circ. init. Rom. & Moz. in loco affli&ionis, & operuit , &c. Gr. poftro sunt. Similiter in Corb, li excipias, inlufionem & á Tów XaxúcewSo wġ érrexerufev. Ambrof. in hunc Pl. col Tom. II.

M

21.

Rom, 8. 36.

24. Quare

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MS. Sangerm. in loco adficationis , & ope- draconum , & operuisti nos umbrâ loco affi&tionis, & cooperuit nos
ruit nos umbra mortis.
mortis.

umbra mortis.
21. Si obliti sumus nomen Si obliti sumus nominis Dei nof Si obliti sumus nomen Dei
Dei noftri, & fi expandimus tri, da expandimus manus noftras noftri, & fi expandimus manus nof-
manus noftras ad deum alie- ad deum alienum:

tras ad deum alienum :
num :

22. Nonne Deus requiret Nunquid non Deus investigabit 22. Nonne Deus requiret ifta ?
ista? ipfe enim novit occulta istud? ipfe enim novit cogitationes ipfe enim novit abscondita cordis.
cordis.

cordis.
Quoniam propter te mor Quoniam propter te mortifica Quoniam propter te mortifica-
te adficimur tota die : æfti- ti sumus tota die : reputati sumus mur tota die : æstiinati sumus sicut
mati fumus ut oves occisio- ut grex occifionis.

oves occisionis.
nis.
23. Exsurge, quare obdor-
Consurge , quare dormitas Do-

23. Exsurge , quare obdormis
mis Domine ? exsurge , & ne mine ? vigila , quare projicis nos Domine? exsurge, & ne repellas
repellas usque in finem. in sempiternum?

in finem.
Quare faciem tuam Quare faciem tuam abscondis ; 24. Quare faciem tuam avertis,
avertis oblivisceris inopiam oblivisceris afflictionis noftræ & ino- oblivisceris inopix noftræ & tribu-
& tribulationem noftram? pia noftre?

lationis noftræ ?
25. Quoniam humiliata est

Quoniam incurvata est in pul 25. Quoniam humiliata eft in
in pulvere anima noftra:hæfit vere anima noftra : adhasit in terra pulvere anima noftra : conglutina-
in terra venter nofter. venter nofter.

tus eft in terra venter nofter.
26. Exsurge Domine , fers Surge , auxiliare nobis, o re 26. Exsurge Domine , adjuva
opem nobis : & libera nos dime nos propter misericordiam nos : & redime nos propter nomen
propter nomen tuum.
tuam,

tuum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
917. f. ait : Pulchre antem Aquila interpretatio , quemad- ubi fup. 920. b. c.
modum intelligere debeamus, locum afflictationis , exprelit di W.23. Ita legunt Ambros, in hunc Pf. col. 921. f. &
cendo : Quoniam humiliasti nos in loco sirenarum : & poft August. ibid. cum Psalt. Corb. Similiter in Coislin, dem-
pauca : Et Septuaginta Virorum videtur cum bis sententia pto uno , poft 2. exfurge , addito verò nos ,
convenire , cùm dicunt , quia fcriptum eft, Quoniam humi las. In Mozarab. fic : quare Es obdormis..... 6 ne repellas
liasti nos : & infra 919. f. Symm. ait : afflixisti nos in lo nos in finem. Iridem ap. Cassiod. in eund. Pr. sed absque
co deserto.

88, ante obdormis. Apud Jul. Firmic. 1. de errore fall, re-
.21. Concinit Lucif. Calar. I. de mor. pro Dei fil. lig. c. 25. ita : exfurge , & ne difperdas ufque in finem.
p. 247. vel 249. d. necnon August. & Cassiod. in hunc Græc. Vulgatæ consonat, ut & Missale Rom. ad Introit,
Pl. unà cum Psale, Rom. & aliis. Ambrof. in eund. Pf. le M. Dom. Sexag.
git, ad deos alienos. Gr. após leor anólelor.

Ť. 24. Accinunt Ambrof. August. & Cassiod. in hunc
*.22. Itidem Ambrof. in hunc Pl. p. 920. b. unà cum Ps. unà cum Psalt. Rom. & Corb. nisi quòd add. noftram ,
Pfalç. Rom. Corb. & Coislin. In Moz. pariter occulta core ad inopiam. Coislin. hab. inopiæ & tribul, noftra. Avitus
dis; paulò vero post, mortificati fumus tota die ..... ut oves, Vien. ap. Sirm. to. 2. homil. de Rogat. p. 140. b. sic :
&c. Apud Lucif. Cal. l. de mor. pro Dei fil. p. 247. vel Exsurge , quare obdor. Domine, oblitus inopia es trib. noftræ ?
249. d. Nonne Deus requirit ifta ?.... novit abfcondita cor Gr, επιλανθάνη της πτωχείας ημών και της θλίψεως κμαν και
dis..... mortificamur tota die..... ut oves, &c. Apud Hie Ambros. fupra 926. c. monet Aquilam legere : Quare fa-
ron. epist. ad Algas. to. 4. p. 203. f. reputati sumus ut ciem tuam abfcondis ? Symmachum verò pro tribulatione ,
oves, &c. Ambros. autem to. 2. p. 1203. d. constanter le- posuisse , affli&tationem. Apud Jul. Firm. I. de errore fall.
git : aftimatus fum ficut ovis occifionis

. Aug. in hunc Pf. relig... oblivifceris inopiam noftram tribulationem. In Mir-
ita : novit occulta cordis..... propter te mortificamur tota die : sali ad Introit. M. Dom. Sexages. oblivisceris tribulationem
deputati fumus velut oves occif. & in Pf. 9. col. si. e. noftram.
propter te occidimur : at l. 1. Retract. to. 1. col. 9. b. 9.25. Ita legunt Jul. Firmic. I. de erro. fall. relig.c.
hæc habet : In eo ( lib.) qui est de moribus Ecclefiæ cath. 25. & August. in hunc Pf. Auct. etiam l. de promill

. p..
ubi posui testimonium , in quo legitur : propter te afficimur 1. c. 3. p. 93. d. hab. hæfit in terra venter noster. Caffiod.
cota die : æstimati sumus ut oves occisionis : mendofitas in hunc Pl. adhafit in terra , &c. cum Psalt. Rom. Cois-
noftri codicis me fefellit , minùs memorem Scripturarum , tis lin. Corb. Moz. & Mislali ad Introitum Dom. Sexager.
quibus nondum assuetus eram. Nam ejufdem Interpretatio- Concinunt Hilar. in Pf. 118. col. 265. d. & Ambr. l. de
nis alii codices non habent , propter te afficimur , fed , prop Parad. to. 1. 180. a. & in Ps. 118. col. 1009. e. nisi
ter te morte afficimur; quod uno verbo alii dixerunt , mor quòd hab. anima mea , & venter meus ; à Mss. tamen 2. Hi-
tificamur. Hoc effe verius Græci libri indicant , ex qua lin lar, abest vox mea. In Gr. tuxw inwro deinde, exomún
gua in Latinam fecundum LXX. Interpretes, veterum divina εις γην και γασρ ημών. .
rum Scripturarum eft falta translatio. In Collati Carthag. . 26. Iridem in Psalt. Corb. Sic etiam libera nos , in
p. 489. a. ita ex parte Donatistarum : Nonne Deus inqui- Psalt. Rom. Coislin. Moz. & ad Introit. M. Dom. Sexag.
ret ista ? ipfe enim seit latentia cordis. S. Paulinus ep. 43. necnon ap. Cassiod, in hunc Ps. Apud August. verò, re-
p. 262. b. leg. novit occulta cordis. Sic etiam ap. Caffiod. dime nos, ut in Vulg. Gr. rúrpwool. Hieron. epist. ad
in hunc Pl. constanter cum verbo mortificamur. In Psalt. Sun. & Fretel. to. 2. p.638. b. ait , poft exfurge , more fo-
Mediolan, morte affligimur. In Reg. S. Bened. c. 7. morte lito , in Græco nomen Domini additum esse. Jul. Firmicus 1.
Xota die afficimur. Item ap. Auct. I. de promis. p. 3. col. de errore fall. relig. c. 25. similiter hab. Exsurge Domi-
183. b. propter te morte afficimur tota die : deputati sumus ne , opem fer nobis : libera nos propt. &c. Auct. I. de pro-
ut oves occifionis. Gr. evexe C: Baratóuelo..... frozlouper mill. p. 1. c. 3. p. 93. d. Exfurge Domine , auxiliare ne-
ws, &c. Vide fis lectiones Aquilæ & Symm. apud Ambr. bis : 88 redime nos , &c.

ad repel

..

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

verbum 2.

· E Bonum : dico ego opera

E bonum: dico ego opera mea

Roman 8.36

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem , pro iis qui commuta- Victori pro liliis filiorum Core , 1. In finem , pro his quæ Ex Ms. Sangerman buntur, fliis Core, ad intellec eruditionis Canticum aman

commutabuntur , filiis Cotum , Canticum pro dilecto.

tissimi. XLV.

ræ, intellectum, Canticum
XLIV.

pro
* dilecto. XLIV.

* Mf. delicto, 2. Ructavit cor meum verbum Ructavit cor meum

Ructuavit cor meum
bonum :

ego opera mea
mea regi.
regi :

ego opera mea regi.
Lingua mea calamus scribæ , ve Lingua mea stylus scriba velo Lingua mea calamo scribæ,
lociter fcribentis.
cis.

velociter scribentis.
3. Speciosus formâ præ filiis ho Decore pulchrior es filiis homi 3. Speciosus formâ præ fi-
minum , diffusa est gratia in labiis num, effusa est gratia in labiis liis hominum , diffusa est gra-
tuis : propterea benedixit te Deus tuis : propterea benedixit tibi Deus tia in labiis tuis : propterea
in æternum.
in æternum.

benedixit te Deus in æter

num.
4. Accingere gladio tuo super Accingere gladio tuo super fe 4. Accingere gladium tuum
femur tuum, potentiffime, mur, fortissime,

circa femur , potentissime,
5. Specie tua & pulchritudine Gloria tua e decore tuo : de 5. Specie & pulchritudine
tua intende , profperè procede, & core tuo prosperè ascende , tua, & intende, & profperè
regna ,

procede, & regna
Propter veritatem, & mansuetu Propter veritatem & manfuetu Propter veritatem, & man-
dinem, & jultitiam : & deducet dinem justitia ; & docebit te terri- suetudinem, & justitiam : &
te mirabiliter dextera tua.
bilia dextera tua.

deducet te mirabiliter dextera

tua.
6. Sagittæ tuæ acutæ , populi Sagittæ tue acute , populi sub 6. Sagittæ tuæ acutæ , po-

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
. 1. Sic in Psalt. Corb. præter ult, intellectus, Canti- sed sciendum quod error Scriptorum Septuaginta Translato-
cum pro dilecto. Rom. verò hab. In finem , pro iis qui commu- ribus non debeat imputari , qui hoc loco cum Hebraica vers-
tab..... ad intelleitum , Canticum pro diletto. Mozar. His qui tate concordant. Aug. & Caffiod. cum Psalt. Rom. & aliis
immutab. filuis Core, intellectum , Cantic. pro dilecto , Pfalmus textui nostro congruunt, ut & Vulgatæ. Jul. Firm. I. de
David. Coislin. In finem, Pfalmus pro bis qui commutab. filii err. fall. relig.c. 24.

hab.
propterea

benedixit tibi in æternum.
Core , intellettum, Cantic. pro delitto. Carnut. verò, pro his Gr. “Ωραίος κάλει παρα τις υιες..... εξεχύθη..... εις τον αιώνα.
qua commutabuntur. Item ap. August. in hunc Pf. Titulus ř.4. Sic est in Psalt. Coislin. & Moz. Item in Roma
dicitur : Filiis Core, pro his quæ commutabuntur : & poft hoc excepto , gladio tuo. In Corb. Accingere gladium tuum
paulò : Ergo cantetur nobis : Pro his quæ commutabuntur ; 85 circa femur tuum , potentilimi. Vet. Iren. Interp. I. 4. C.
fic incipiat

describi, per quem commutata funt : sequitur enim : 33. P. 273. d. fic : Accingere gladium tuum, potentisime, Pro his quæ commutabuntur , filiis Core, in intellectum, circa femur tuum. Ita quoque Jul. Firm. hab. l. de erro. Canticum pro dilecto. Hilar. in Ps. 68. p. 215. b. ait : In falsar. relig. c. 24. postpolito verbo potentiffime. Tertulquadrag. quarto , Pro dilecto Canticum prænotatur. Ambrof. lian. advers, Jud. c. 9. P. 142. b. Accingere ensem fupra præf. in Pf. 1. to. 1.741.e. Lego Canticum pro dile&to. Hie femier : & c. 14. p. 148. a. Accingere ensem tuum circa feron. ep. ad Princip. to. 2. p. 682. b. Quadragefimum quar mur tuum , potens : item l. 3. adv. Marc. p. 675. a. Actum 1 Jalmum legens, in titulo reperi : In finem, pro his qui cingere ensem fuper femur : & l. s. p. 800. b. Succin&us comnutabuntur , filiorum Core intelligentia , Canticum gladio super femur. Cypr. I. 2. Testim. p. 297. a. Accinpro dilecto : & infra : Sosannim , vel pro his qui commu gere ense tuo ad femur , potentissime. Ambros. in Pf. 118. tandi funt, vel in lilia transfertur i flores, &c. Græcè , col. 1189. d. Accingere gladium tuum circum femur , poEis Téxos, Utep Tur d'mownoopérwr, toss urots Kope', eis tentillime. Aug. in hunc Pf. Accingere gladium tuum circa fem σύνεσιν, 'Ωδή υπερ τα αγαπητέ.

mur, potentiffime : item l. 17. de civit. Dei , to. 7. 478. #. 2. Sic est in Psalt. Coislin, &c Corb. eruituavit; re c. circa femur: at in Job, to. 3. p. 661. e. fuper femur : & liqua ut in Vulg. Apud Terrul. I. 2.& 4. cont. Marcion. p. to. 8. p.31. c. juxta femur. Caffiod. in Pf. 44. circa femur 644. C. 707.b. fic : Erndtavit cor meum fermonem optimum : tuum. Gr. Περίζωσαι την ρομφαίαν σε επί τον μκρόν σε , δυνατέ. itidem l. cont. Prax. p. 846. b. 848. a. Cypr. l. 2. Tef V.5. Concinit Psalt. Mozarab. nisi quòd hab. intende, tim. p. 297. a. & 285. b. Eruitavit cor meum sermonem prospera , procede. Rom. Fabri, & profperè proc. absque , bonum : dico ego op. m. regi. Lingua mea calamus fcriptoris, poft juftitiam. Ver. Iren. Interp. I. 4. c. 33. p. 273. d. acutè fcribentis. Novatianus p. 1038. b. 1046. c. Vul cum Psalt. Corb. Specie tua & pulchr. tua, & intende , 6 garæ luffragatur , ficut Lactant.' l. 4. Instit. c. 8. p. 574. profperè procede , & regna , propter ..... & juftitiam. Tertula Hilarius in Pf. 51. p. 73. a. & in Pl. 118. p. 365. d. adv. Judæos , c. 14. p. 148. a. Tempeftivitate & pulcbrie Ambrof. l. de bened. Patr. c. 11. to. I. p. 527. e. & tudine tua : & l. 3. adv. Marc. p. 675. a. & extende , infra 702. a. 763.b.783. b. 1380. f. 1532. f. & to. 2. p. & profperare , Es regna , propter veritatem , & lenitatem , & 989. a. 1048. d. Item Hieron. epist. ad Damas. to. 4. juftitiam : & deducet te mirificè dextera tua : at l. contra p. 155. necnon August. & Cassiod. in hunc Pr. August. Jud.c. 9. p. 142. b. c. extende, & profperare , propera , is tamen l. 9. conf. c. 9. n. 21. scribit eruétuare. Gr. 'Exu- regna, propter lenitatem juftitiam tuam : 89 deducet te peúžaTO..... nóyor ázatóv..... xercepecs apeerepotews Suppolpe. magnitudo dexteræ tuæ. Cypr. I. 2. Testim. p. 297. a. De

$.3. Vet. Iren. Interp. I. 4. c. 33. p. 273. d. fimi cori 68 Speciei tua & intende , & dirige, & regna, propter
liter hab. Speciofus formâ præ filiis hominum. Tertul. ve veritatem , & mansuet. 8 justitiam. Hieron. epist. ad Dar-
ról. cont. Judæos, c. 9. p. 142. b. Tempestivus decore fu- dan. to. 2. p. 6. b. c. Specie tua & decore tuo intende ,
per filios hominum, diffufa eft gratia in lab. tuis : & infra & profperare , & regna , propter manfuet. 86 justitiam , & ve-
c. 14. p. 148. a. Tempeftivus decore citra filios hom. effufa ritatem : deducet te mirab, dext. ina : & epist. ad Prin-
est gratia in lab. tuis : propt. benedixit te Deus in fæcula. cip. ibid. p. 686. b. & intende, profperè procede, &c. &
Similiter 1. 3. adv. Marc. p. 671. c. præter hoc ult. in paulò supra

paulò supra : In Hebræo , inquit, Gloriâ tuâ decore tuo
avum : at inf. p. 675. a. leg. præter filios hominum, effufa prosperè afcende : & in Ifai. 53. to. 3. p. 383. b. Pula
eft, &c. & p. 676. b. fupra filios hominum; sed ubique chritudine & decore tuo. August. in hunc Pl. Specie tua
constanter , tempestivus. Cyprianus I. 2. Testim. p. 297. pulchr.... intende , & profperè procede , &c. ut in Vulg.
a. Decorus specie super filios hom. effufa eft gratia in lab. Item apud Cassiod. in eund. Pl. profperè procede. Ju-
tuis : propterea bened. te Deus in sacula. Ambrof. I. 1. de lius Firmic. 1. de erro. fall. relig. c. 24. Vulgatæ favet. In
Abrah. c. 8. to. 1. p. 307. d. Speciosus formâ præ filiis Gr. Τη ωραιότητί ζε και το κάνει ζε, και εντεινον , και κα-
hom. item p. 529. b. 1454. f. & to. 2. p. 155. e. 986. Tevodě, vy Buoneve , &c. ut in Vulg.
c. Hieron. in lsai. 63. 10. 3. p. 465. a. Formosus decore .6. Sic in Psalt, Coislin. eft ad verbum. In Rom.
præ filiis hom.& epist. ad Princip. to. 2. p. 685. a. effu- verò, Corb. & Moz. sic : Sagitta..... potentilime , populi fub
sa est gratia in labiis tuis : propt. bened. te Deus in æt, tum te cadent , in corde inimicorum regis. Item in Mediolan. &
addit : In editione Vulgata pro benedixit, unxit legimus ; Carnut, additur potentifime, At Hieron. fcribens ad Sun,
Tom. II.

Mij

[ocr errors]

regni tui.

gni tui.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. tentissime, populi infra te ca- tecadent, in corde inimicoruni regis. fub te cadent, in corda inimicorum
dent, viscera inimicorum regis.

regis.
7. Sedis tua Deus in fæculum Thronus tuus Deus in saculum, 7. Sedes tua Deus in fæculum Hebr. 1:
fæculi : virga recta est virga & in aternum : fceptrum æquitatis, fæculi : virga dire&tionis virga re- 8.

sceptrum regni tui.
8. Dilexisti justitiam , & Dilexifti juftitiam , & odisti ini 8. Dilexisti justitiam , & odisti
odisti iniquitatem : propterea quitatem : propterea unxit te Deus iniquitatem : propterea unxit te
unxit te Deus tuus oleum læ- Deus tuus oleo exsultationis pra Deus Deus tuus oleo lætitiæ præ
titiæ à confortibus tuis. participibus tuis.

confortibus tuis.
9. Murra , & gutta , & caf Myrrha, aw stacte, cu cassia 9. Myrrha, & gutta , & casia
sia' à vestimentis tuis, à gra- in cunctis vestimentis tuis, de do- à vestimentis tuis, à domibus ebure
vibus eburneis : ex quibus te mibus eburneis , quibus latifica- neis : ex quibus delectaverunt te
delectaverunt 1o. filiæ regum verunt te filia regum in honore 10. filiæ regum in honore tuo.
in honore tuo.

140.
Adsistit regina à dextris tuis Stetit conjux in dextera tua , Aftitit regina à dextris tuis in
in veftitu deaurato : circum- in diademate aureo.

vestitu deaurato : circumdata va-
amicta varietatem.

rietate.
11. Audi filia , & vide , Audi filia , & vide , & incli 11. Audi filia, & vide, & in-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& Fretel. to. 2. p. 638. b. pic : In Græco legise vos di unxit te Deus Deus tuus oleo lætitia præ confortibus tuis ;
citis , acutæ , potentissime ; fed hoc malè , & de fuperiori ver Mss. verò constanter præ confortes tuos. Vide rursum eun-
su additum est, in quo legitur : Accingere glad. tuo fup. fe- dem col. 393. e. 462. a. 847. e. 1088. f. Ambrosius in
mur tuum, potentilime : & epist. ad Princip. ibid. p. 686. Luc. 20. to. 1, col. 1504. f. 1075. e. & to. 2. p. 448.
c. In Hebraico , inquit, abfque potentissime ; reliqua fimili- d. 621. f. 937. b. nil differt à Vulg. at epift. 81. p. 1098.
ter : in Isai. tamen 49. to. 3. p. 351. b. legit ipse : Sa d. habet : un&us est oleo justitiæ præ confortibus tuis. Hie-
gittæ tuæ acutæ potentilima , populi fub te cadent. Similiter ron. in Ecclesiast. to. 2. p. 766. c. & in Ezech. 44. to.
Aug. & Caffiod. in hunc Ps. cum his, in corde inimicor. 3. p. 1034. f. propterea unxit te Deus Deus tuus oleo ex-
regis. Ita rursum Aug. I. 12. de Trin. to. 8. 916. c. d. sultationis præ participibus tuis. Similiter 1. 3. in epist. ad
Editt. tamen ferunt ibid. potentisime , fed melioris notæ Ephes. to. 4. p. 383. a. hoc excepto , propter quod un-
Mss. hab. potentiflima ; quin etiam ita legerit Augustinus , xit : at in Isai. 6o. col. 455. d. legit, præ confortibus
vix dubium esse poteft , cùm proxime ista fequantur , tuis : & in epist. ad Princip. to. 2. p. 686. concinit cum
acutæ , potentiffima, & transfigentes , & efficientes ; & post Vulg. Julius Firmic. I. de erro. fall. relig. c. 24. Dilexisti
pauca : ő fagittam acutam potentissimam , &c. Item Cassiod. juftitiam , odisti iniq. propt. unxit te Deus tuus oleo læt. pra
P. 151. c. Acura , inquit , pertinent ad transforationis cele- confort. &c. Auguft. in hunc Pf. Dilexisti juft. & odiffi...
ritatem ; potentissimæ, quia nulla illis materia , quamvis Deus Deus tuus oleo exfultationis pra participibus suis : at
durislima, probatur obfistere. Jul. quoque Firmic. I. de er in Ps. 104. p. 1183. b. hab. tuis : & l. 17. de civit.
rore fall. relig. c. 24. ita leg. Sagittæ acuta potentissimæ, Dei, to. 7. p. 478. d. 479. a. odio habuisti iniquitatem.
populi intra te decident , in corde inimicor. regis. At Græcè Optat. l. 4. p. 75. a. Unget te Dominus Deus tuus oleo
constanter : Ta Céru (úxormuére, durate, nao umordtw exsultationis aliter à confortibus tuis. Apud Marten. Anec-
Cu To Tau, xap xạ , đc.

dot. to. 5. p. 5. a. propterea benedixit te Deus tuus oleo
W.7. Ita ferunt Psalt. Rom. Coislin. Corb. Mediolan. latitiæ præ participibus tuis. Auct. I. de promiff. p. 3. col.
& Carnut, cum Julio Firm. I. de errore fals. relig. c. 24. 175. a. 'unxit te Deus..... oleo latitia pra participibus tuis.
necnon Ambrosio in Luc. 19. & 20. to. I, col. 1499. C. Faustin. presb. contra Arian. p. 648. d. & Caffiod. in
1504. f. & to. 2. 448. d. & Cassiodoro in hunc Ps. Ire-

hunc Pl. concordant cum Vulg. In Gr. 'HyćTHOMS.....
næus verò l. 3. c. 6. p. 180. é. sic : Sedes tun Deus in euioroas....

..... δια τετο... ο Θεος ο Θεός ζε έλαιον αγαλλιάσεως
æternum : virga directionis virga , &c. Tertul. adv. Prax. Tapà te's ketóxys C&• al. cv 'raiw. Psalt. Corb, oleum.
p. 849. b. Thronus tuus Deus in avum, virga regni tui. W. 9. Ita in Psalt. Carnut. & Corb. at in Mediolan.
Lactant. I. 4. Institut. c. 13. p. 576. Thronus tuus Deus & Rom. Martianæi fic : à gradibus eburn..... te delectave-
in fæcula fæculorum : virga aquitatis virga , &c. Concinit runt , &c. In Rom. Fabri, Coislin. & Moz. à domibus
Cyprianus I. 2. Testim. p. 287. a. Sic etiam apud Mar- eburneis, &c. Similiter haber Hieronymus epist. ad Prin-
ten. Anecdot. to. s. p. 5. a. Hilarius verò l. 4. de Trin. cip. to. 2. p. 688. b. cum Auguft. & Caffiod. in hunc
p. 847. f. legit : Sedes tua Deus in fæculam fæculi : vir PT. Hujus autem diversitatis rationem optimè reddit Hie-
directionis tuæ,

virga , &c. ar in Ps. 2. P. 46. virga di ron. in ead. epist. p. 689. b. dicens : Pro eo quod nos trans-
rectionis virga , &c. & in Pf. 144. p. 563. a. virga qui- tulimus, domibus eburneis , quia in Græco scriptum eft, ám
tatis virga, ut in Breviar. Mozarab. Augustinus denique Cápewn f'repartirwr ; quidam Latinorum ob verbi ambiguia
in hunc Pr. sic : Sedes tua Deus in sæcula fæculorum : virga

tatem ,

à gravibus interpretati funt , cùm Bapus verbum fit
directionis , &c. at l. contra Judæos, to. 8. p. 31. c. Thro- mix celer Palestina, ( Mss. plures nix beror, i.e. patrium )
nus tuus Deus in fæculum faculi : virga æquitatis virga , * usque hodie domus ex omni parte conclufa , & in modum a-
&c. Itidem Vigil. Taps.l. 1. cont. Arium, Sabell. &c. Hie- dificatæ turrium , ac mænium publicorum , Bapers appellentur.
ron. verò epist. ad Princip. p. 687. a. Sedes tua Deus, Item in Ose. 8. to. 3. p. 1291. c. ait : Bapeis , id eft, ma-
&c. ut in Vulg. tum air in Hebraico legi : Thronus tuus gnas, 8 in modum turrium adificatas domos , seu ur in
Deus in fæc. fæculi : fceptrum æquitatis fceptrum , &c. Auc Jerem. 17. p. 614. turritas domos. Hoc fimiliter explicat
for l. de xlii, mans. ap. Ambros. fo. 2. p. 12. e. virga Ambros, in Pr. 47. ¥. 14. p. 944. d. & l. de Joseph,
aquitatis virga , &c. Gr. 'O póros Co ó Oros sis alwa c. 9. to. 1. p. 5oo. f. Apud Jul. Firm. I. de erro. fall.
αιώνος ράβδος ευθύτητος και ράβδος , &c.

relig. c. 24. sic : Myrrha , & gutta , & cafia à veftim. tuis,
#.8. Ver. Iren. Interp. l. 4. C. 33. p. 273. d. unxit de ædificiis eburneis : ex quibus te jucunditate affecerunt.
de Deus Deus tuus oleo læt. pra conf. tuis. Tertull. contra Apud Junil. Afric. I. 2. de partib. div. leg.c. 23. p. 348.
Prax. p. 849. b. & I. de Trin. p. 1051. c. Dilexisti..... hi ex gradibus eburneis , ex quibus te delečtaverunt.
Deus Deus tuus oleo læt, à conf. tuis. Lactant. I. 4. Instit. . 10., Cypr. I. 2. Testim. p. 297. b. Aftitit regina
c. 13. p. 576. Dilexifti..... odio habuifti iniquitatem... ad dexteram tuam in veste inaurata : amicta est varietate,
Deus Deus tuus oleo exsultationis. Cypr. 1. 2. Testim. p. S. Pacianus epist. 1. & 3. p. 306. d. 309. f. Aftitit re-
287. a. Dilexisti..... & odisti..... Deus Deus tuus oleo ex gina in veste aurata s variegata. S. Paulin. ep. 24. p.
fultationis freper participes tuos. Similiter Hilar. 1. 11. de 152. c. Stet regina à dextris ejus in fimbriis aureis, cir-
Trin. p. 1094. C. excepto ult. præ confortibus tuis : pau- cumamida varietate : sed hæc ultimă pertinent ad .
lò verò fupra ait : Qui præ participibus ungitur , pofterior 14. Ambros, 1. 1. de virg. to. 2. p. 155. e. Apitit reg.
in tempore eft, dum unitis participibus antefertur : & p. à dextris tuis in vestitu deaurato , varietate circumamitta.
1093. c. unxit te Deus Deus tuus oleo exsultationis pra par Item ap. Auguft. & Cassiod, in hunc Ps. sicut in Psalt.
ticipibus tuis. Notant ibid. nostri BB. Mss

. codices magno Rom. Mediol, Carnut. Corb. Coislin, & Mozar, circum-
consensu habere pra participes tuos , & fic deinceps in ip amida varietate. Ap. Hieron. epist. ad Princip: to. 2. p.
Tis præpofitionem præ conjungi cum accusativo. Item ob 689. b. circumdata varietate ; quæ verba , inquit, excepta
servant apud Hilar, non legi ungo , sed ungueo ; ut patet ex editione Vulgata, nullus Interpretum tranftulit: in Græco
hoc loco , ubi verust. Mss. pro ungitur , scribunt unguetur, nunc, περιβεβλύμενη, πεποικιλμένη.
#ngueatur, Demum Hilar, in Pf. 118. p. 292, e, lic leg. W.11. Vulgatæ favent Hilar, in Pf. 59. p. 136. a. &

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
elina aurem tuam : & oblivifcere na aurem tuam : & obliviscere po- inclina aurem tuam : & obli- Ex Ms. Sangerm.
populum tuum , & domum patris puli tui, & domûs patris tui. viscere populum tuum, &
tui.

domum patris tui.
12. Et concupiscet rex deco Et concupiscet rex decorem tuum: 12. Quoniam concupivit
rem tuum : quoniam ipse est Domi- quia ipse esi Dominus tuus , & rex fpeciem tuam : quia ipse
nus Deus tuus, & adorabunt eum. adora eum.

est Deus tuus, & adorabunt

eum.
13. Et filiæ Tyri in muneribus Et ô filia fortissimi, in mune 13. Et filiæ Tyrii in mu-
vultum tuum deprecabuntur, om- ribus faciem tuam deprecabuntur neribus vultum tuum depre-
nes divites plebis.
divites populi.

cabuntur , divites plebis.
14. Omnis gloria ejus filiæ regis Omnis gloria filia regis intrin 1.4. Omnis gloria ejus filiæ
ab intus, in fimbriis aureis 15.cir- fecus : fasciis aureis vestita eft. regis ab intus, in fimbriis au-
cumamicta varietatibus.

reis 1s. amicta varietatem.
Adducentur regi virgines post In scutulatis ducetur ad regem,

Adferentur regi virgines
eam : proximæ ejus afferentur tibi. virgines sequuntur eam : amicæ ejus poft eam : proximæ ejus ad-
ducentur tibi.

ferentur ibi.
16. Afferentur in lætitia & ex Ducentur in latitiis exsulta 16. In lætitia & exsulta-
fultatione : adducentur in templum tione : ingredientur thalamum re- tione : adducentur in tem-
regis.
gis.

plum regis.
17. Pro patribus tuis nati sunt Pro patribus tuis erunt filii tibi: 17. Pro patribus tuis nati
tibi filii : constitues eos principes su- pones eos principes in universa terra. sunt tibi filii : constitues eos
per omnem terram.

principes super omnem ter

ram.
18. Memores erunt nominis tui Recordabor nominis tui in omni 18. Memores erunt nomi-
in omni generatione & generatio- generatione & generatione : nis tui in omni gente

& pro-
nem.

genie.
Propterea populi confitebuntur Propterea populi confitebuntur Propterea populi confite-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ambros. cùm l. 1. de virg. to. 2. p. 155. e. & inf. 309. col, 170. d. Omnis pulchritudo filia regis intrinfecus. Hie-
d. 1191. e, cum in Luc. 2. & 9. to. 1. p. 1310. 1419. C. ron. in Isai. 23. 10. 3. p. 206. b. cum Fulgent. ep. 2.
Accinunt Auguft. & Cassiod. in hunc Ps. cuni Psalt. Rom. ad Gall. p. 157. Omnis gloria filia regis intrinfecus : item
&c. Apud Cypr. l. 2. Testim. p. 297. b. sic : Audi fi- Hieron. epist. ad Princip. to. 2. p. 691. c. ait, Pro eo
lia..... obliviscere populi tui , & domûs patris tui. Ita quod in LXX. scriptum est powler, se vel ab intus , vel in-
eriam Firmilian. habet apud ipsum, epist. 75. p. 147. b. trinfecus interpretatum esse ; tum addit : In quibufdam
absque his, & domûs patris tui. Philastr. Brix. de hæref. exemplaribus invenitur Esebon , quod cogitationes Sonat : &
pag. 724. d. oblivifcere domûs patris tui. Hieron, in Ifai. in Dan. 10. to. 3. p. 1120. b. legit : Omnis gloria ejus
23. to. 3. p. 206. b. obliviscere populi tui , & domum pa- filiæ regum ab intus , &c. In ed. Rom. sic : Nãoce dóc
tris tui. Gr. επιλάθε τη λα ζε, και το οίκε , &c.

autñs ( Alex. Ald. & Compl. tūs ) Quyatpos Baconnews
. 12. Sic Ambrof. l. 1. de virg. to. 2. p. 155.e. at ’Eosbar, iv xegas wroīs xpuoois in Ms. autem Alex, ac edd,
1. de lapsu virg: p. 309. d. Vulgatæ congruit. August. Ald. & Compl. éocoley, non 'Egeber.
autem & Cassiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Corb. & $.15. Psalt. Rom. circumamida varietate. Adducentur
Coislin. ira legunt : Quoniam concupivit rex speciem tuam : regi, &c. ur in Vulg. Mozarab. circumamicta varietate. Ad-
quia ipfe eft Dominus Deus tuus , &c. Mozarab. Quia con- ferentur regi virg. poft eam : proxima ejus adducentur tibi. Ita
cupivit rex spec. tuam, & ipfe eft Dominus Deus , &c. Item

quoque in Corb. præter hoc, postea, & in fine, adferen-
in Mediolan. & Carnut. Quoniam concupivit. Apud Cypr. tur tibi. In Coislin. circumamičta varietate. Adducentur re-
1. 2. Testim. p. 297. b. Quoniam defideravit rex fpeciem gi virg.poftea : proxima ejus adducentur tibi. Missale Rom.
tuam : quia ipse est Dominus Deus tuus. Similiter hab. ad Offert. Missæ S. Luciæ virg. Afferentur regi virg. post
Firmilian. epist. 75. ad ipsum, p. 147. b. Hilarius verò eam : proxima ejus afferentur tibi. Itidem Ambrof. 1. de
in Pf. 59. p. 136. a. Quoniam concupivit rex fpeciem tuam. instit. virg. to. 2. 250. a. & August, in hunc Pfalm. S.
Philaftr. Brix. de hærel. p. 724. d. Et concupifcet rex fpe- Pacian. epist. 1. p. 306. d. Adducentur regi virgines , &cc.
ciem tuam. Rursum August. contra Jud. to. 8. p. 31. f. Similiter ap. Cassiod. cum voce varietate ; Hieron. verò
quoniam ipfe eft Dominus Deus tuus ; at vox Dominus, epist. ad Princip. to. 2. 691. c. leg. varietatibus. In Gr.
non in omnibus codd. reperitur. Junil. Afric. 1. 2. de par- TeißeCampéru , Tetoximuéru. 'A7ever Cuccrto TV Basinet
rib. div. leg. c. 23. p. 348. h. quia ipfe eft Dominus Tapééros óriow autűs (Alex. durão ) ai Tucle autñs inse
Deus tuus , adorabis eum. In Gr. "Oti érebúunger ( Alex. vexbúoortai Goo.
Ald. & Compl. Kai 'telupúder ) Ó Baoineus xámes (8. 16. Ita Psalt. Rom. hab. cum Corb. Similiter Cois-
ötı durós este ó Kúesós . Ap. Hieron. ep. ad Princip. lin. cum Missali Rom. ubi fup. nisi quòd Coislin. hab.
to. 2. p. 689. ut in Vulg.

inducentur in templo, Missale verò, adducentur in tem-
*.13. In Psalt. Rom. jungitur verbum adorabunt, plum regi Domino. Mozarabic. Adducentur in lætitia
cum voce filia , detracto intermedio , ut in Psalt. Moz. exsultatione : adducentur, &c. Ambrof. l. de institut. virg.
Corb. & Coislin, ac in ipsie constanter Tyri, vel Thiri , to. 2. 250. a. cum Aug. in hunc Pr. Adferentur in lati-
non Tyrii ; præterea vox omnes abeft à Mediolan. Corb. tia exfult, adducentur , &c. Similiter Hieron. epist. ad
& Carnut. & in Mozarab. ac Coislin. legitur terræ , loco Princip: p. 692. b. airque : Juxta LXX. prior verficulus
plebis. Apud August. in hunc Pl. deest initio , ficut adhuc de filia canitur ornatu , fequens ad ipfum sponsum re-
inf. omnes , ante divites ; apud Cassiod. solum 5. Hieron. gemque dirigitur. Junil. Afric. 1. 2. de part. div. leg. c.
epist. ad Princip. to. 2. p. 691. a. leg. Filia Tyri in mu 23. p. 348. h. Adducentur cum gaudio & exsultatione. Car-
neribus , vultum tuum deprecabuntur divites plebis : at in fiod. in eund. Pl. delet initio, adferentur, cum Psalt.
Isai. 23. to. 3. p. 206. b. Filiæ Tyri...... faciem tuam pre Rom. In Gr. Απενεχθήσονται ν..... αχθήσονται εις ναον βα-
cabuntur divites plebis : & in fupradicta epist. p. 690. C. σιλέως.
ait : Septuaginta Interpretes non dixerunt , & adorabis eum, X. 17. Accinunt Hilar. in Pf. 59. p. 136. a. Auguft.
fed, adorabunt eum. Græcè nunc : Kai trogoxuní C8010 euta & Caffiod. in hunc Ps, unà cum Psalt. Rom. In Ml. ca-
θυγατέρες Τύρε ά δώρφις και το πρόσωπόν σε λιτανεύρεσιν οι men Reg. Hilar. legitur fa&ti funt , non nati , tefte Cuftantio
Wróciai naš rūs rūs. Pfalt. Æthiop. habet , adorabit eum noftro, sicque vertit Symm. inquit , cujus lectionem pro-
filia Tyri. Ald. & Compl. a APOCXUVÁGEIS AUTÔ, à borálupo bat Eusebius. Similiter vet. Irenæi Interpr. 1. 4. c. ś. p.
fubinde Apollin. haber , oi watoio tūs gūs; MI. verò Alex. 232. c. Pro patribus tuis fafti sunt tibi filii tui :arl. 3. c.
cum Ald. & Compl. oi maýarol naš; edir. Rom. vi trým 22. p. 220. a. Pro patribus nati sunt tibi filii : priori etiam
0101 na zona tūs gūs.

loco quidam scribunt nari. In Gr. fysvýbuo av Coruscí.
. 14. Sic in Psalt. Rom. est, & ap. Cassiod, in hunc . 18. Sic in Psalt. Rom. est, exceptis his , tui Domi-
Pf. præter hoc, filiæ regum. Apud August. in eund. Pf. ne, in omni generatione & progenie. In Mozarab. tui Deus,
Omnis gloria ejus filiæ regis intrinsecus ; at epist. 36. 10. 2. in omni progenie 65 generatione. In Corb. in omni progenie
p. 77. b. & l. 1. de ferm. Dom, in mon. co. 3. p. 2. & generationem. Apud Auguft, in hunc Pf, tni in omni ge-

« ZurückWeiter »