Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Sup. 3. 96.

VULGATA NOVA.

3. Igitur Daniel fuperabat omnes principes & fatrapas: quia fpiritus Dei amplior erat in illo.

VULGATA

4. Porro rex cogitabat conftituere eum fuper omne regnum : unde principes & fatrapæ quærebant occafionem ut invenirent Danieli ex latere regis: nullamque caufam & fufpicionem reperire potuerunt, eò quòd fidelis effet, & omnis culpa, & fufpicio non inveniretur in eo.

3. Et fuit Daniel præpofitus illis : quoniam fpi- Ambrof. 1. 3. de
ritus erat fuperans in eo.
Spir. S. col. 673.6.

[blocks in formation]

25. Tunc Darius rex fcripfit univerfis populis, tribubus, & linguis habitantibus in univerfa terra: PAX vobis multiplicetur.

26. A me conftitutum eft decretum, ut in universo imperio & regno meo, tremiscant & paveant Deum Danielis. Ipfe eft enim Deus vivens,

VERSIO ANTIQUA.

NOVA.

prævaricari non licet.

3. Tunc refpondentes dixerunt coram rege : Daniel de filiis captivitatis Juda, non curavit de lege tua, & de edicto quod constituisti: fed tribus temporibus per diem orat obfecratione fua.

14. Quod verbum cùm audiffet rex, fatis contriftatus eft : & pro Daniele pofuit cor ut liberaret eum, & ufque ad occafum folis laborabat ut erueret illum.

15. Viri autem illi intelligentes regem, dixerunt ei: Scito rex, quia lex Medorum atque Perfarum eft ut omne decretum, quod conftituerit rex, non liceat immutari.

16. Tunc rex præcepit : & adduxerunt Danielem, & miferunt eum in lacum leonum. Dixitque rex Danieli: Deus tuus, quem colis femper, ipfe liberabit te.

17. Allatusque eft lapis unus, & pofitus eft fuper os laci: quem obfignavit rex annulo fuo, & annulo optimatum fuorum, ne quid fieret contra Danielem.

18. Et abiit rex in domum fuam, & dormivit incœnatus, cibique non funt allati coram eo, infuper & fomnus receffit ab eo.

19. Tunc rex primo diluculo confurgens, feftinus ad lacum leonum perrexit:

20. appropinquansque lacui, Danielem voce lacrymabili inclamavit, & affatus eft eum: Daniel ferve Dei viventis, Deus tuus, cui tu fervis femper, putafne valuit te liberare à leonibus ?

Rurfum Hieron. inf. hæc notat : Pro principibus, quod Symmachus tranftulit, Theodotio τακτικές, Aquila Συνεκτικὲς interpretatus eft. Cumque quarerem qui effent ifti principes TaxTinol, vel CUVEXTIxol, in LXX. editione legi manifeftiùs, qui dixerunt : & duos viros quos conftituit cum eo fatrapæ centum viginti. Vide Auct. 1. de promiff. p. 2. c. 34. ap. Profp. p. 162. a. & cap. 35. p. 163. a. ubi plura de Daniele narrantur.

&

·

и

*. 3. Gr. Καὶ ἦν Δανιὴλυπὲρ αυτές· ὅτι πνεῦμα περισσὸν ἐν αὐτῷ· in Mr. Alex. ἦν ἐπ ̓ ἀυτῷ· in Compl. ἦν ἐν αὐτῷ. *. 23. Græc. Tóte • Bauneus Toxù úræðíron éπ ḍut, καὶ τὸν Δανιὴλ εἶπεν ἀνενέγκαι ἐκ τῷ λάκκε· καὶ ἀνηνέχθη Δαοιὴλ ἐκ τῷ λάκκε, καὶ πᾶσα διαφθορά &χ εὑρέθη ἐν αὐτῷ, ὅτι ἐπίςευσεν ἐν τῷ Θεῷ αυτ8. Tunc rex multim gavifus eft fuper eo, & Danielem dixit educi de lacu : & eductus eft Daniel 5 de lacu, nulla lafio inventa eft in eo, quia credidit in Deo fuo. *. 24. Græc. Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς· καὶ ἠγάγοσαν τὰς ἀνδρας, τις διαβαλόντας τὸν Δανιήλ· καὶ εἰς τὸν λάκκον τῶν

~

~

21. Et Daniel regi refpondens ait: Rex in æternum vive:

22. Deus meus mifit angelum fuum, & conclufit 1. Mach. 2. 60. ora leonum, & non nocuerunt mihi : quia coram eo juftitia inventa eft in me : fed & coram te, rex, delictum non feci.

VERSIO ANTIQUA.

23. Et rex vehementer gavifus eft, & juffit Da- Cypr. 1. 3. Teftim.
nielem de lacu leonum ejici : & nihil ei nocue- p. 313. a.
runt leones, quia confidebat & crediderat in Deo
fuo.

24. Et juffit rex: & perduxerunt illos homines, qui accufaverant Danielem : & miferunt illos in lacu leonum, & uxores eorum, & natos eorum: & antequam pervenirent in pavimentum lacûs, apprehenfi funt à leonibus, & omnia offa eorum comminuerunt.

25. Tunc Darius rex fcripfit: Omnibus gentibus, tribubus, & linguis, quæ funt in regno meo: PAX fit vobifcum.

26. A facie mea cenfeo, & ago, ut hi omnes qui funt in regno meo, fint timentes & trementes fummum Deum, cui fervit Daniel. Quia ipfe

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

λεόντων ἀνεβλήθησαν, αυτοὶ, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν· καὶ ἐκ ἔφθασαν εἰς τὸ ἔδαφος τῷ λάκκε, ἕως κ ἐχυ ρίευσαν αυτῶν οἱ λέοντες, καὶ πάντα τὰ ὁςᾶ αὐτῶν ἐλέπυ var. Et dixit rex: 5 duxerunt viros, qui accufaverant Danielem: & in lacum leonum missi funt, ipfi, & filii eorum, uxores eorum: non pervenerunt ad pavimentum laci, donec dominati funt eorum leones, 5 omnia offa eorum comminuerunt.

N.25. Græc. Τότε Δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔγραψε πᾶσι τοῖς λαοῖς, φυλαῖς, γλώσσαις τοῖς εἰκῶσιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ΕΙΡΗΝΗ ὑμῖν πληθυνθείη. Tunc Darius rex fcripfit omnibus populis tribubus, linguis habitantibus in univerfa terra: PÁX vobis multiplicetur.

π.26. Græc. Ἐκ ( Compl. ̓Απὸ) προσώπε με ἐτέθη δόγμα τέτο ἐν πάσῃ ἀρχῇ τῆς βασιλείας με εἶναι τρέμοντας pobrμéres and TegoLOTTY TO OFF DAVIVA. "OTI AUTÓS καὶ φοβεμένες προσώπε Θεῷ Δανιήλ. αυτός Estos (ŵr, à Mércor Eis TÙs aiworas y ǹ basınɛía auΘεὸς ζῶν, καὶ μένων εἰς τὰς αἰῶνας· καὶ ἡ βασιλεία τῷ & διαφθαρήσεται, καὶ ἡ κυρεία αυτῇ ἕως τέλες. A facie mea pofitum eft decretum hoc in omni principatu regni mei,

[ocr errors][merged small][ocr errors]

1

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

Cypr. ubi fup. est Dominus vivus, & permanens in fæcula: && æternus in fæcula : & regnum ejus non dissipa-
regnum ejus non tranfibit, & dominatio ejus in bitur, & poteftas ejus ufque in æternum.
perpetuum ambulat.

27. Et folus facit figna, & prodigia, & mirabilia in cœlo & in terra : qui eripuit Danielem de lacu leonum.

fint trementes & metuant à facie Dei Danielis. Ipfe enim eft
Deus vivens, 5 manens in fæcula : & regnum ejus non dif-
fipabitur, & dominatio ejus ufque in finem.
*.27. Græc. 'ArlinaμGárelai, y puerαL, TOLET CH-

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Lucif. Cal. 1. de I.
non parc. in De.del.
P. 239.8.

peĩa, y Técala in Tw seared by ETTI TUS TAS "Sıç Gelato
Ter Davina EX XEIPOS TV NEOV/Wr. Sufcipit, & liberat, 5
facit figna, prodigia in cælo & fuper terram: qui libe-
ravit Danielem de manu leonum.

CAPUT

27. Ipfe liberator, atque falvator, faciens fi gna, & mirabilia in cœlo & in terra: qui libe

ravit Danielem de lacu leonum.

28. Porro Daniel perfeveravit ufque ad re- Sup. 1.
gnum Darii, regnumque Cyri Perfæ.
infr. 13.
65.

21.

2. Ego Daniel videbam, & ecce quatuor ven-
ti coeli pugnabant in mari magno.

3. Et quatuor beftiæ grandes ascendebant de
mari, altera alteram magnitudine antecedens.
4.

Prima ut leana, & alas habebat aquilæ : af-
piciebam donec evulfæ funt alæ ejus, & fublata
eft de terra, & fuper pedes quafi homo ftetit, &
cor hominis datum eft ei.

VERSIO ANTIQUA.

N primo anno Baltaffar regis Chaldæorum, 1.
Daniel fomnium vidit : & vifio capitis ejus
in cubili ejus : & fomnium fuum scripsit:

IN

A

5. Et ecce alia beftia fimilis urfo, & in una parte ftetit: & tria latera in ore ejus, & in medio dentium ejus, & fic dixit ei: Surge, & manduca carnes multas.

6. Poft hæc afpiciebam, & ecce beftia ut leopardus, & ei alæ quatuor volucris fuper eam, & quatuor capita beftiæ, & poteftas data eft ei.

7. Poft hæc afpiciebam, & ecce bestia quarta horribilis, admirabilis, & fortis vehementer: dentes ejus ferrei manducabant & comminue* Edit. vitiosè bant, & reliqua pedibus fuis conculcabat : & hæc beftia major cæteris beftiis, quæ antea vife funt, & cornua decem ei.

conculcabant.

VII.

8. Et intendebam in cornua ejus, & ecce cornu aliud minus afcendit in medio eorum : & tria cornua eorum, quæ erant ante, eradicata funt à facie ejus : & ecce oculi hominis in cornu hoc, & os loquens magna.

VULGATA NOVA.

Nno primo Baltaffar regis Babylonis, Daniel fomnium vidit : vifio autem capitis ejus in cubili fuo : & fomnium fcribens, brevi fermone comprehendit : fummatimque perftringens, ait:

2. Videbam in vifione mea nocte, & ecce quatuor venti cœli pugnabant in mari magno.

3. Et quatuor beftiæ grandes afcendebant de mari diverfæ inter fe.

4. Prima quafi leana, & alas habebat aquilæ afpiciebam donec evulfæ funt alæ ejus, & fublata eft de terra, & fuper pedes quafi homo ftetit, & cor hominis datum est ei.

5. Et ecce beftia alia fimilis urfo in parte ftetit: & tres ordines erant in ore ejus, & in dentibus ejus, & fic dicebant ei: Surge, comede carnes plurimas.

6. Poft hæc afpiciebam, & ecce alia quafi pardus, & alas habebat quafi avis, quatuor fuper fe, & quatuor capita erant in beftia, & poteftas data eft ei.

"

7. Poft hæc afpiciebam in vifione noctis, & ecce beftia quarta terribilis, atque mirabilis, & fortis nimis, dentes ferreos habebat magnos, comedens atque comminuens, & reliqua pedibus fuis conculcans: diffimilis autem erat cæteris beftiis, quas videram ante eam, & habebat cornua de

cem.

8. Confiderabam cornua, & ecce cornu aliud parvulum ortum eft de medio eorum : & tria de cornibus primis evulla funt à facie ejus : & ecce oculi, quafi oculi hominis erant in cornu isto, & os loquens ingentia.

9. Videbam quoadufque fedes pofitæ funt, &
vetuftus dierum fedebat: veftitus ejus albus ut
nix, & capillus capitis ejus ut lana munda : &
NOTÆ AD VERSIONEM
V. 1. Itidem Græcè, excepto uno plurali ai pάoers,
vifiones, pro fingulari vifio.

. 2. Ita Græc. habet, præter ult. Tegsé Carov eis Tür
θάλασσαν τὴν μεγάλην, irruebant in mare magnum, loco
pugnabant in mari magno. Hieron. in Ezech. 47. col. 1057.
f. legit: Videbam, 5 ecce quatuor venti cæli innitebantur
in mari magno.

. 3. Græc. ultimi verficuli loco, altera alteram magniaudine antecedens, hab. fimpliciter cum Vulg. διαφέροντα amúnar, diverfæ inter fe; cæt. ut fupra.

*.4. Grac. Τὸ πρῶτον ὡσεὶ λέαινα, καὶ πλερὰ αυτῆς ὡς der i. e. Prima quafi leana, & alæ ejus ficut aquile; reliqua ut in textu, præter unum alpπ8, hominis, pro quafi bomo. In Mf. Alex. To ptor Woel XÉαirα Exa πλερὰ, καὶ πλερὰ αὐτῆς ὡς ἀετῷ· a Compl. abeft ώς.

. 5. Concinit Græc. nifi quòd habet eÚTeegr, fecunda, pro alia; & inf. Teveal, cofta, pro latera; tollit etiam conjunct., ante in medio, ficut inf. ante manduca; demum pro dixit, hab. Exeyov, dicebant. Vide fis Auct. 1. de promiff. p. 2. c. 34. apud Profp. p. 162. b.

9. Afpiciebam donec throni pofiti funt, & antiquus dierum fedit: veftimentum ejus candidum quafi nix, & capilli capitis ejus quafi la

ANTIQUA M.

.6. Similia in Græco, nifi excipiatur vox άpanis, pofita pro leopardus; ad litt. panthera, feu beftia maculofa, cujus mas pardus appellatur.

.7. Græc. ipfo initio habet : 'Oxíów TέTY, Poft hanc : paulòque poft, loco horribilis, admirabilis, fic, qcbepòr,

extautor, repetitâ conjunct., ante dentes ejus; fubinde pro manducabant & comminuebant, &c. fic: Dior newĴúver, Ta świnowa Tois Toor duty CurewάTS λεπλύνον, καὶ τὰ ἐπίλοιπα τοῖς ποσὶν αυτῷ ζυνεσάτς· καὶ ἀντὸ διάφορον περιστῶς παρὰ πάντα τὰ θηρία, τὰ ἔμπρο δεν αυτῷ, καὶ κέρατα δέκα αυτῷ· Nobil. comedens atque comminuens, reliqua pedibus fuis conculcabat: ipfa diverfa nimis præ omnibus beftiis, quæ ante eam, & cornua decem ei. *. 8. Ita Græcè, nifi quòd initio habetur ogoεróur. abfque præced. &; item inf. Tpíα nextα TWV EμTINGDev auTY, 5 tria ejus cornua de iis quæ antea; paulòque poft, is oplaaμol, wosi oplanμol avoρás, &c. Rectè Irenæus l. 5. c. 25. p. 322. d. & ecce oculi, quafi oculi bominis in cornu hoc, & os loquens magna.

.9. Ambrof. epift. 63. col. 1024. a. Throni pofiti funt, 5 libri aperti funt, & antiquus dierum fedit. Similiter ap.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Apocal. 5.11.

4.7.

Luc. I. 32.

[blocks in formation]

14. Et dedit ei poteftatem, & honorem, & regnum : & omnes populi, tribus, & linguæ ipfi Sup. 3. fervient poteftas ejus, poteftas æterna, quæ 100. non auferetur: & regnum ejus, quod non corMich. rumpetur.

4. 31.

VERSIO ANTIQUA.

fedes ejus flamma ignis: rotæ ejus ignis ardens. Lucif. Cal. ubi fup.

10. Fluvius ignis lucebat ante eum : millia millium ferviebant ei, & dena millia denum millium aftabant ante eum in judicium fedit, & libri aperti funt.

11. Videbam tunc à voce fermonum magnorum, quos cornu illud loquebatur: quoadufque interiit beftia, & periit, & corpus ejus datum est ut comburatur:

12. & reliquarum beftiarum regnum translatum eft, & longitudo vitæ data eft eis ufque ad tempus.

13. Videbam in vifione noctis, & ecce cum nubibus cœli ut filius hominis veniens venit: ufque ad vetuftum dierum anticipavit, & oblatus eft ei.

14. Et datum eft ei regnum, & honor, & imperium : & omnes populi, tribus, linguæ fervient ei: & poteftas ejus, poteftas perpetua, quæ nunquam tranfibit : & imperium ejus nunquam corrumpetur.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Hieron. in Ifai. 3. & 65. col. 39. c. 483. f. Throni pofiti funt, & libri aperti funt. Auct. verò 1. ad Novat. hær. ap. Cypr. p. 440. b. legit: Vidi thronum pofitum, & vetuftus dierum fedebat fuper eum : 5 veftitus ejus erat tanquam nix, capilli capitis ejus tanquam lana alba: thronus illius flamma ignis rota illius ignis ardens. Auguft. 1. 2. de Trin. to. 8. 791. e. Afpiciebam donec throni pofiti funt, & vetuftus dierum fedebat : 5 indumentum ejus quafi nix album, & capillus capitis ejus quafi lana munda: thronus ejus flamma ignis: rota ejus ignis flagrans: & ita Græcum haber ad verbum. Vigil. Tapf. I. cont. Varimad. p. 736. h. Videbam, ecce quafi fedes pofita funt, 5 vetuftus dierum fedebat: 5 veftimenta ejus candida ficut nix, 5 capilli capitis ejus ut lana munda : & l. cont. Arian. BB. PP. to. 8. 807. d. Afpiciebam donec fedes pofita fuiffent, & vetuftus dierum fedebat: veftimentum ejus candidum ut nix, pilli capitis ejus ut laua munda : thronus ejus flamma ignis: rota ejus ignis accenfus. Hilar. in Pf. 67. col. 201. b. fedes. ejus flamma ignis ardens : rotas ejus flumen ingens ducebat, &c, ut infra.

ca

. 10. Auct. 1. ad Novat. hær. ap. Cypr. p. 440. b. Flumen ignis prodibat ante eum : millia millium ferviebant ei, & millia millium affiftebant ei: ad judicium fedit, 5 libri aperti funt. Auguft. 1. 2. de Trin. to. 8. 791. e. Et flumen ignis trabebat in confpectu ejus : & mille millia de ferviebant ei, 5 dena millia denum millium affiftebant ei: judicium collocavit, & libri aperti funt. Auguftino Gr. favet ad verbum, deletâ conjunct. 5, ante flumen, licut ante mille, & ante judicium; loco tamen collocavit ponit ἐκάθισε. An rof. in Pf. 1. col. 762. d. judicium fedit, 5 libri aperti funt. Hilar. in Pf. 67. col. 201. b. Rotas ejus flumen ingens ducebat ante eum : millia millium ferviebant ei, 5 dena millia denum millium adftabant ei. Vigil. Tapf. I. cont. Arian. p. 807. d. Fluvius igneus egrediebatur à facie ejus: millia millium miniftrabant ei, & decies centena millia affislebant ei. Iren. 1. 2. c. 7. p. 124. e. ait dena millia denum millium affiftere ei, & multa millia millium miniftrare ei. Tertul. I. cont. prax. p. 845. b. millies centies centena millia assistebant ei, 5 millies centena millia apparebant ei. Tichon. reg. 5. col. 61. f. mille millia apparebant illi,& decies millies denaria circumfiftebant : Ms. Rein. ibid. millies millia...........& decies millias decies millia, &c.

. II. Concordat Græc. nifi quòd loco ut comburatur, hab. els xavo upos, in combuftionem ignis. Hefychius ap. Aug. ep. 198. to. 2. 740. c. legit: quoadufque interfecta eft beftia, periit, & corpus ejus datum eft ut comburatur.

~

el

"

V. 12. In Græco eft apxù, principatus, pro regnum ; extremòque, ws xαips ỳ xαips, ut in Vulg. cæt. ut fupra. Hefych. ap. Aug. ep. 198. col. 740. c. legit: & reliquarum beftiarum regnum translatum eft, & magnitudo vita data eft eis ufque ad tempus tempus, quod Græcè dicitur, wg Xpóry i naιps fimiliter in edd. Ald. & Compl. ws χρόνια . 13. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 295. b. Videbam in vifu noite, ecce in nubibus cœli quafi filius hominis veniens, venit ufque ad veterem dierum, & ftetit in confpe&u ejus : & qui affiftebant ei obtulerunt eum. Ita quoque habet Jul. Firmic. 4. de erro. prof. relig. c. 25. p. 174. a. detractâ tantùm voculâ si, poft affiftebant. Lact. 1. 4. Inftit, c.

12. & 21. p. 576. 583. Videbam in vifu noctis, & ecce in nubibus cæli ut filius hominis veniens, & ufque ad vetuftum dierum pervenit : & qui afiftebant obtulerunt eum : rurfum c. 12. p. 576. 5 ufque ad antiquum dierum pervenit:& oblatus eft ei. Tertul. I. cont. Jud. c. 14. p. 148. a. & ecce cum nubibus cœli tanquam filius hominis veniens, & venit ufque ad veterem dierum, & aderat in conspectu ejus: qui affiftebant adduxerunt illum : fimiliter l. 3. adv. Marc. p. 671. c. & l. 4. p. 732. c. vide etiam 1. de carne Chr. p. 550. b. Hilar. in Pf. 144. col. 563.c. & ecce cum nubibus cæli ficut filius hominis veniens, ufque ad vetuftum dierum pervenit: & oblatus eft ei. Rufin. in Symb. p. 187. a. Videbam in vifu noctis, & ecce cum nubibus cæli quafi filius hominis veniens, ufque ad vetuftum dierum pervenit: in conspectu ejus oblatus eft liber. Auguft. I. 18. de civit. Dei, c. 34. to. 7. 516. e. Videbam in vifu nottis, & ecce cum nubibus cæli ut filius hominis veniens erat, ufque ad vetuftum dierum pervenit: & in conf pectu ejus prælatus eft: itidem 1. 2. cont. Adverf. leg. to. 8. 588. a. at 1. 2. de Trin. col. 791. e. Afpiciebam in vifione noctis, & ecce cum cæli nubibus quafi filius hominis veniens erat, & ufque ad veterem dierum pervenit : 5 oblatus eft ei. Sic etiam in Græco eft, deleto uno verbo erat; Mf. tamen Alex. hab. épxómsvos úr, cum edd. Ald. & Compl. fubinde idem Alex. loco geurexen auτw, £5 oblatus eft ei, quod in edit. Rom. eft, ponit, waior AUTY egonyayor duTór Ald. & Compl. or aUTY TE90réxon• Juftin. in dial. cum Tryph. Tapйr ¿váπior duтy• καὶ οἱ παρεσηκότες προήγαγον αυτόν. Vigil. Tapf. l. 3. de Trin. p. 233. a. legit: Videbam in visu noctis, ecce cum nubibus cæli venientem filium bominis: 5 appropiavit ufque ad veterem dierum, 5 oblatus eft ei : & 1. 11. p. 289. b. Afpiciebam in vifionem noctis, & ecce cum nubibus cæli quafi filius hominis veniebat, & ufque ad antiquum dierum pervenit in conspectu ejus obtulerunt eum : & l. cont. Varimad. p. 736. h. Videbam in visu noctis, & ecce in nubibus cæli quafi filius hominis veniebat, & ufque ad vetuftum dierum pervenit. Arnob. Jun. de Deo trino, p. 215. a. Vidi in nubibus cæli venientem filium hominis ad veterem dierum. Apud Marten. Anecdot. to. 5. p. 14. d. Videbam nocte in vifu, & ecce in nubibus cæli quafi filius hominis veniens venit ufque ad veterem dierum.

"

. 14. Tertul. cont. Jud. c. 14. p. 148. a. Et data est ei poteftas regia: & omnes nationes terra fecundùm genus, omnis gloria, fervient illi: & poteftas illius æterna, quæ non auferetur: & regnum ejus, quod non corrumpetur : & 1. 3. adv. Marc. p. 671. c. Et data eft ei poteftas regia: S omnes nationes terræ fecundùm genera, & omnis gloria famulabunda : 5 poteftas ejus ufque in avum, qua non auferetur: & regnum ejus, quod non vitiabitur : & l. 4. p. 732. c. & gloria omnis ferviens illi : & poteftas ejus æterna, quæ non auferetur: & regnum ejus, quod non corrumpetur. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 295. b. Et data eft ei poteftas regia: & omnes reges terra per genus, & omnis claritas ferviens ei: 5 poteftas ejus æterna, quæ non auferetur: & regnum ejus non corrumpetur. Eadem quoque refert Jul. Firm. 1. de err. prof. relig. c. 25. p. 174. e. nifi quòd loco per genus, omnis claritas ferviens ei, ponit, & regnum, & omnis claritas fervivit ei. Lactant. 1. 4. Inftit. c. 12. p. 576. Et

[blocks in formation]

datum eft ei regnum, & honor, & imperium: & omnes po-
puli, tribus, lingua fervient ei: & poteftas ejus æterna,
que nunquam tranfibit: & regnum ejus, quod non cor-
rumpetur. Hilarius in Pf. 144. col. 563. c. Et datus eft ei
principatus,& honor, 5 regnum : & omnes populi, tribus,

lingua fervient ei: poteftas ejus, poteftas perpetua,
quæ nunquam tranfibit: & regnum ejus non corrumpetur.
Rufin. in Symb. p. 187. a. Et ipfi datus eft principatus,
& bonor, & regnum : & omnes populi, tribus, & lingua
ipfi fervient: & poteftas ejus, poteftas æterna, quæ non præ-
teribit:& regnum ejus non corrumpetur. Rufino confonat
Græcum edit. Rom. deletâ tantùm conjunct. &, ante po-
teftas. Itidem apud August. 1. 2. de Trin. to. 8. 791.
ita quoque 1. 18. de civit. Dei, c. 34. to. 7. 516. e. & l.
2. cont. Adverf. leg. to. 8. 588. a. præter ifta: poteftas
perpetua, qua non tranfibit. Juftinus mart, dial. cum Tryph.oi
loco πάντες οἱ λαοί, φυλαί, καὶ γλῶσσαι αὐτῷ διελεύσεσι
quæ habentur in edit. Rom. ponit: Távra TÀ E Ern TuS Jus
κατὰ γένη, καὶ πᾶσα δόξα λατρεύεσα" quæ Cypriano favent.
Apud Vigil. Tapí. 1. 3. de Trin. p. 233. a. Et oblatus eft
ei principatus, & bonor, imperium : & omnis plebs, &
tribus, & lingua fervient ei: poteftas illius, poteftas perpe-
tua, qua non definit: 5 imperium ejus non interibit: at 1.
II. p. 289. b. Et dedit ei poteftatem, & honorem, 5 re-
gnum omnes populi, tribus, & lingua ipfi fervient :
poteftas ejus æterna, quæ non auferetur : regnum ejus
quod non corrumpitur. Apud Marten. Anecdot. to. 5. p.
14. d. Et data eft ei poteftas regia : & omnis claritas fer-
viet ei: 5 fides ejus æterna, quæ non movebitur : 5 regnum
ejus non corrumpetur.

>

. 15. A Græco abeft conjunct. &, ante ego Daniel,
uti feq. territus fum in eis; exinde num. plur. ai opá-
BEIS..... ÉTάcxasov HE, & vifiones..... turbabant me ; in edd.
Ald. & Compl. CursTaexoror. Apud Aug. 1. 20. de civit.
Dei, c. 23. to. 7. 605. a. Horruit fpiritus meus, ego Daniel
in habitudine mea, 5 vifus capitis mei conturbabant me.
. 16. Similia Græc. habet, nifi quòd addit ualer,
difcere, poft hoc, ab eo; deeft autem aber in ed. Ald.
Apud Aug. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. col. 605. a. Et
acceffi ad unum de ftantibus, & veritatem quærebam ab eo
de bis omnibus. Et dixit mihi veritatem: fequentia defunt.

. 17. Auguft. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. col. 605.
a. Ha quatuor bestiæ magna, quatuor regna furgent in ter-
ra, quæ auferentur. Ita quoque in Græco eft edit. Rom.
præter vocem magnæ, quæ abeft; fed in Ms. Alex. ac
edd. Ald. & Compl. Ta μeyάra тà TÉOSαex.
τὰ

. 18. Sic eft in Græco, hoc addito in fine, Tar dia

voor, fæculorum; in edd. Ald. & Compl. ws aicuros
"ws aicoros Tŵr aivov. Similiter ap. Aug. 1. 20. de civit.
Dei: Et accipient regnum fancti Altiffimi: & obtinebunt illud
ufque in faculum, & ufque in faculum fæculorum.

#. 19. Auguft. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. Et quarebam diligenter de beftia quarta, quæ erat differens pra omni beftia terribilis ampliùs dentes ejus ferrei, & ungues ejus avei: manducans, & comminuens, & reliqua pedibus fuis conculcans. Ita quoque Græc. habet, præter voculam TI, quia, pro qua; ultimòque, Cuveάтei, conculcabat, ut fup.

*. 20. Auguft. l. 20. de civit. Dei, c. 23. & de cornibus ejus decem, quæ erant in capite ejus : 5 de altero, quod afcendit, & excuffit de prioribus tria: cornu illud, in quo erant oculi, os loquens magna, 5 vifus ejus major cateris. Similia quoque in Græco, præter ifta, 7 TpWTW

~

optanul, de primis: cui oculi, loco de prioribus tria: cornu illud, in quo erant: at in Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. τῶν πρότερων τρία· κέρας ἐκεῖνο, ᾧ οἱ, &c. in Compl. ci, &c. Apud Iren. 1. 5. c. 25. p. 322. d. & os loquens magna, & afpectus ejus major reliquis; deinde, Videbam; fed ap. quofdam Videbatur.

. 21. Iren. ubi fup. fic pergit: Videbam, & cornu illud faciebat bellum adversùs fanctos, & valebat adversùs eos. Ambrof. in Pf. 43. col. 895. a. Videbam & cornu illud, quod faciebat pugnam cum fanctis, 5 invalefcebat eis. Auguft. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. col. 605. c. Videbam, & cornu illud faciebat bellum cum fandis, 5 pravalebat ad ipfos. Ita quoque in Græco est.

. 22. Iren. 1. 5. c. 25. p. 322. d. quoadufque venit vetuftus dierum, & judicium dedit fanctis altiffimi Dei, tempus pervenit ( al. prævenit, ) & regnum obtinuerunt fancti. Ambrof. in Pf. 43. col. 895. a. donec venit antiquus dierum. Auguft. 1. 20. de civ. Dei, c. 23. col. 605. c. donec venit vetuftus dierum, & regnum dedit fanctis Altissimi, & tempus pervenit, & regnum obtinuerunt fancti : ita etiam Græcè, , præter unum xpīμa, judicium, loco regnum, ante dedit.

#. 23. Eadem funt in Græco, præter ult. fingul. xalaxóa, comminuet, loco concident, quod reor mendum effe in ed. Lucif. fi quidem Iren. 1. 5. c. 25. legit: Befia quarta, regnum quartum erit in terra, quod eminebit fuper reliqua regna, & manducabit omnem terram, & conculcabit eam,

concidet. Similiter Auguft. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. col. 6o5. d. Et dixit: Reftia quarta, quartum regnum erit in terra, quod prævalebit omnibus regnis, & manducabit omnem terram, & conculcabit eam, & concidet.

t

. 24. Iren. 1. 5. c. 25. p. 322. e. 323. a. Et decem

[blocks in formation]
[blocks in formation]

& poft eos exfurget alius, qui fuperabit malis om- Lucif. Cal, ubi fup. nes qui ante eum fuerunt, & tres humiles faciet.

25. Et verba adversùs altiffimum Deum loquetur, & fanctos, altiffimi Dei conteret : & excogitabit mutare tempora, & legem, & dabitur in manu ejus ufque ad tempus temporum, & dimidium temporis.

cornua ejus, decem reges exfurgent: 5 poft eos furget alius, qui fuperabit malis omnes qui ante eum fuerunt, & reges tres deminorabit; al. dehonorabit. Auguft. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. col. 605. d. Et decem cornua ejus, decem reges furgent: & poft eos furget alius, qui fuperabit malis omnes qui ante eum fuerunt, & tres reges humiliabit. Totidem verba leguntur Græcè.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

>

. 25. Idem Lucifer inf. 240. vel 242. c. legit: Verba adversis altiffimum Dominum loquetur, fanctos altiffimi Dei inveterabit: & excogitabit, &c. & verò in edit. Rom. eft zanaise à оroń, &c. Iren. 1. 5. c. 25. p. 322. e. 323. a. Et verba adversùs altiffimum Deum loquetur, & fandos altiffimi Dei conteret : 5 cogitabit demutare tempora, & legem, & dabitur in manu ejus ufque ad tempus temporum, & dimidium tempus. Auguft. I. 20. de civit. Dei, c. 23. p. 605. d. Et verba adversùs Altiffimum loquetur, & fanilos Altiffimi conteret : & fufpicabitur mutare tempora, & legem, & dabitur in manu ejus ufque ad tempus, & tempora, dimidium temporis : nec abfimilia Græcum habet, præter verbum Taxaid, quod notavimus fupra,

[ocr errors]

26. Et judicium fedebit, & regnum transferet, ut exterminet, & perdat ufque ad finem.

27. Et regnum, & poteftas, & magnitudo re- Aug.1.20. de civ. gum, qui fub omni cœlo funt, data eft fanctis Al- Dei, c. 23. col. tiffimi: & regnum ejus, regnum fempiternum, 605.e. & omnes principatus ipfi fervient, & obaudient.

2... Vide Not.

28. Hucufque finis fermonis. Ego Daniel multùm cogitationes meæ conturbabant me, & forma mea immutata eft fuper me : & verbum in corde meo confervavi.

VULGATA
Nno tertio regni Baltaffar regis, vifio appa-

CAPUT VII I.

VULGATA NOVA.

11. Et ufque ad principem fortitudinis magnificatum eft: & ab eo tulit juge facrificium, & dejecit locum fanctificationis ejus.

12. Robur autem datum eft ei contra juge

VERSIO ANTIQUA.

[ocr errors]

4. vidi arietem cornibus ventilantem contra Occidentem, & contra Aquilonem, & contra Meridiem, & omnes beftiæ non poterant refiftere ei, neque liberari de manu ejus: fecitque fecundum voluntatem fuam, & magnificatus eft.

5. Et ego intelligebam : ecce autem hircus caprarum veniebat ab Occidente fuper faciem totius terræ, & non tangebat terram: porro hircus habebat cornu infigne inter oculos fuos.

pro conteret fic etiam in Chaldaico eft ; in quibufdam
verò libb. Tawsirése, humiliabit; in Ald. & Compl. -
vos, feducer; apud Juftin. xalaspé↓a, evertet.

V. 26. Auguft. 1. 20. de civit. Dei, c. 23. Ei judi-
cium fedebit, & principatum removebunt, ad exterminandum,
& perdendum ufque in finem. Ita quoque in Græco
cepto verbo exádios, fedit, pro fedebit; at in edd. Ald.
& Compl. xalios; in Mf. Alex. nation.

ex

. 27. Eadem leguntur Græcè ad verbum. Item apud Irenæum, lib. 5. cap. 34. pag. 334. a. Et regnum, & poteftas, & magnitudo eorum, qua fub cælo funt, datum eft fanctis altiffimi Dei: 5 regnum ejus fempiternum, & omnes principatus fervient ei, obedient. Apud Lucif. Cal. 1. de non parc. in Deum del. p. 239. g. Et regnum, poteftas, magnitudo regum datà eft fandis altiffimi Dei: & regnum ejus fempiternum, & omnes ei fervient, & obedient.

V. 28. Itidem Græcè. Hieron. in hunc loc. col. 1103. f. ait: Hactenus liber Danielis Chaldaico Syriacoque fermone confcriptus eft cætera quæ fequuntur ufque ad finem voluminis, Hebraicè legimus.

ram in principio,

7. Cùmque appropinquaffet prope arietem, efferatus eft in eum, & percuffit arietem : & comminuit

2. vidi in vifione mea, cùm effem in Sufis caftro, quod eft in Alam regione: vidi autem in vifione effe duo cornua ejus, & non poterat aries resistere ei: me fuper portam Ulai. cùmque eum mififfet in terram, conculcavit, & nemo quibat liberare arietem de manu ejus.

3. Et levavi oculos meos, & vidi : & ecce aries unus ftabat ante paludem, habens cornua excelsa, & unum excelfius altero atque fuccrefcens. Poftea

. 2. Hieronymus, col. 1104. a. ad hoc, quod eft in Elam regione, addit, five ut Symmachus interpretatus eft, civitate, à qua etiam regio nomen accepit, ut à Babylone Babylonii, & ab Elam Elamita, pro qua LXX. Elimaidem regionem interpretati funt : & infra, ad hoc, fuper portam Ulai, pro quo, inquit, Aquila tranftulit, fuper Ubal

Tom. II.

NOVA.

6. Et venit ufque ad arietem illum cornutum, quem videram ftantem ante portam, & cucurrit ad eum in impetu fortitudinis fuæ.

[ocr errors]

8. Hircus autem caprarum magnus factus eft nimis : cùmque creviffet, fractum eft cornu magnum, & orta funt quatuor cornua fubter illud per quatuor ventos cœli.

[blocks in formation]

12. Et datum eft in facrificium peccatum : &
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Ulai; Theodotio, fuper Ubal; Symmachus, fuper paludem
Ulai; LXX. fuper portam Ulai: in Gr. Vatic. & xúpa
Αἰλάμ· καὶ ἐμίω ἐπὶ τῷ Οὐβάλ· in Compl. ἐπὶ τῆς πύλης

Οὐλαῖ.

. 11. 12. Similiter in Græco.

Sssss

Iren. 1. 5. c. 25. P. 323.c.

« ZurückWeiter »