Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA

NO V A. 48. Tunc rex Danielem in sublime extulit, & mu 49. Daniel autem postulavit à rege ; & conftituit nera multa & magna dedit ei: & conftituit eum prin- super opera provinciæ Babylonis, Sidrach, Misach, cipem super omnes provincias Babylonis, & præfec- & Abdenago : ipfe autem Daniel erat in foribus regis, tum magistratuum super cunctos fapientes Babylonis.

1.

rex

C Α Ρ U Τ Ι Ι Ι.

VULGATA NOVA.
Abuchodonofor 1.... Vide Not.

terii, & fymphoniæ, & omnis generis musicorum:ca-
fecit ftatuam

dentes omnes populi, tribus, & linguæ, adoraverunt auream altitudine cubitorum sexaginta , latitudine ftatuam auream , quam conftituerat Nabuchodonosor cubitorum sex, & ftatuit eam in campo Dura pro- rex. vinciæ Babylonis.

8. Statimque in ipfo tempore accedentes viri Chal2. Itaque Nabuchodonofor rex misit ad congre- dæi accusaverunt Judæos : gandos fatrapas, magistratus, & judices, duces , & 9. dixeruntque Nabuchodonofor regi: Rex in ætyrannos , & præfectos, omnesque principes regionum, ternum vive: ut convenirent ad dedicationem ftatuæ , quam erexerat 10. tu rex pofuifti decretum, ut omnis homo, Nabuchodonofor rex.

qui audierit fonitum tubæ , fiftulæ , & citharæ , sambu3. Tunc congregati sunt fatrapæ, magistratus, & cæ, & psalterii, & symphoniæ, & univerfi generis judices , duces, & tyranni , & optimates qui erant in musicorum , prosternat se , & adoret ftatuam auream : potestatibus constituti, & universi principes regionum, 11. fi quis autem non procidens adoraverit, mitut convenirent ad dedicationem ftatua , quam erexe tatur in fornacem ignis ardentis. rat Nabuchodonosor rex : ftabant autem in conspectu 12. Sunt ergo viri Judæi, quos constituisti super ftatuæ , quam posuerat Nabuchodonosor rex : opera regionis Babylonis , Sidrach, Misach , & Ab

4. & præco clamabat valenter: Vobis dicitur po- denago : viri isti contempferunt, rex , decretum tuum; pulis , tribubus, & linguis :

deos tuos non colunt, & ftatuam auream, quam eres. In hora , qua audieritis fonitum tubæ, & fiftulæ, xisti, non adorant. & citharæ , sambucæ, & psalterii, & fymphoniæ , 13. Tunc Nabuchodonosor in furore, & in ira præ& universi generis muficorum , cadentes adorate sta- cepit, ut adducerentur Sidrach, Misach, & Abdenatuam auream , quam constituit Nabuchodonosor rex. go : qui confeftim addu&i sunt in confpectu regis.

6. Si quis autem non proftratus adoraverit, eadem 14. Pronunciansque Nabuchodonofor rex, ait eis : hora mittetur in fornacem ignis ardentis.

Verène Sidrach , Misach, & Abdenago, deos meos 7. Poft hæc igitur ftatim ut audierunt omnes populi non colitis, & ftatuam auream , quam conftitui, non sonitum tubæ , fiftulæ , & citharæ, sambucæ, & psal- adoratis ? VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA. 15. Nunc ergo fi estis parati, quacunque hora 15.... si non feceritis , mittemini in caminum Auguff.tra.43. audieritis fonitum tubæ , fistulæ , citharæ, sam- ignis ardentis.....

in Jobs. to. 3. p. 2. bucæ, & pfalterii, & fymphoniæ, omnisque ge

colo 586.6. neris musicorum, profternite vos , & adorate statuam, quam feci: quòd si non adoraveritis, eadem hora mittemini in fornacem ignis ardentis : & quis eft Deus, qui eripiet vos de manu mea ?

16. Respondentes Sidrach, Misach , & Abde 16. Responderunt autem Sidrac, Misac, & Cypr.l. 3. Teffimo. nago, dixerunt regi Nabuchodonosor: Non opor- Abdenago, & dixerunt regi Nabuchodonosor : P. 307, s. tet nos de hac re respondere tibi.

Rex, non opus est nobis de hoc verbo respondere

tibi. 17. Ecce enim Deus noster , quem colimus , 17. Eft enim Deus, qui nos servimus, potens potest eripere nos de camino ignis ardentis, & eripere nos de camino ignis ardentis, & de made manibus tuis, ô rex , liberare.

nibus tuis, rex, liberabit nos. 18. Quòd fi noluerit, notum fit tibi , rex ,

18. Et sinon, notum sit tibi, quia diis tuis non quia deos tuos non colimus, & ftatuam auream , servimus, & imaginem auream, quam ftatuisti, quam erexisti, non adoramus.

non adoramus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. 1. Hieron. in comment. col. 1082. f. ad hoc Vulg. c. & epist. ad Fortun. p. 269. b. Ita quoque in Græco eft, Natuit eam in campo Dura , addit : Pro Dura , Theodotio hoc addito uno , dar cv y egrcis, nofter in cælis, ad voDeira ; Symm. Duraum ; LXX. Tepóloxov transtulerunt , cem Deus : item inf. non ardentis legitur , sed tüs xaloquod nos vivarium, vel conclusum locum dicere poffumus. pérus, ardente, per relat. ad præced. ex rūs xapire. Ter

¥.15. Græc. får de ki egokurioule, AUTh Tn üspere tul. I. adv. Gnoft. p. 828. c. legit : Ef enim Deus nofter, έμβληθήσεθε εις την κάμινον τ8 πυρος την καιομένων: Ο αμ quem colimus , potens eruere nos de fornace ignis, 6 ex matem non adoraveritis, eâdem borê mittemini in fornacem ignis nibus tuis. August. tract. 43. in Joh. to. 3. 586.e. Potens ardentem.

eft Deus etiam de ifta flamma liberare nos. Cassiod, in Pl. V. 16. A Græco hod. abeft Rex ; cærera similia. Idem 37. p. 130. b. Potens eft Deus de camino ignis liberare nos. Cypr. epist. 56. & 81. p. 92. a. 164. c. habet : Nabuchodo V. 18. Icà rursum legit Cypr. ep. 56. & 81. p. 92. a. nofor rex , non opus est nobis de hoc verbo respondere tibi : 165.a. & epift. ad Fortun. p. 269. b. Græc. addit Baoinsü, similiter epist. ad Forcun. p. 269. b. Hieron. tamen in rer', voci tibi ; deletque auream , post imaginem ; cæt. uc comm. col. 1083. f. monet in Hebræo non haberi Regem, in Lat. supra. Ms. Alex. cum cdd. Ald. & Compl. servac ficut in LXX. ne adulari viderentur impio, aut regem yo

vocem auream ; Hieron.que in comm. col. 1084.a. dicic tare eum, qui ad iniqua compelleret. Quod fi quis , inquit, Symmachum vertisse ftatuam ; cæteros verò, imaginem aucontentiofus regem quoque legerit, dicemus eos..... ita reddere ream. Apud Tertul. 1. cont. Gnost. p. 828. c. 829. a. ita : regi honorem debitum , ut Dei cultus non ladatur. Apud Et tunc manifeftum fiet tibi , quòd neque idolo tuo famulaTertul. 1. adv. Gnost. p. 828. c. Non habemus neceffitatem bimur , nec imaginem tuam auream, quam paruifti, adorarespondendi huic tno imperio.

bimus. Apud Ambrof. 1. 2. de interpel. Dav.c. 8. col. 648. .17. Sic iterum habet Cypr. ep.56.& 81.p.92.8.164. c. non adoramus imaginem tuam. Cassiod. verò in Pf. 37. Tom. II.

Q9999 is

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

vulgò S. Mihel, es in sæcula :

VULGATA NOVA.
19. Tunc Nabuchodonofor repletus eft furore : & 22. nam jussio regis urgebat : fornax autem fuc-
aspectus faciei illius immutatus eft fuper Sidrach, Mi- cenfa erat nimis. Porro viros illos , qui miserant Si-
fach , & Abdenago, & præcepit ut fuccenderetur drach, Misach, & Abdenago , interfecit flamma ignis.
fornax feptuplum quàm fuccendi consueverat.

23. Viri autem hi tres, id est, Sidrach, Misach , &
20. Et viris fortissimis de exercitu fuo jussit, Abdenago, ceciderunt in medio camino ignis arden-
ut ligatis pedibus Sidrach, Misach , & Abdenago, tis, colligati.
mitterent eos in fornacem ignis ardentis.
21. Et confeftim viri

Que sequuntur in Hebreis voluminibus non reperi.

21... Vide Not. illi vin&ti, cum braccis

24. Et ambulabant in

24.... Vide Not.
fuis , & tiaris , & calceamentis, & vestibus, misli sunt medio flammæ laudantes
in medium fornacis ignis ardentis ,

Deum, & benedicentes Domino.
VERSIO ANTIQUA,

VULGATA NOVA.
Cypr. de lapfis, p. 25. Stans Azarias precatus est,

& aperuit os 25. Stans autem Azarias oravit sic, aperienfa 191.6.

fuum, & exomologelin faciebat Deo fimul cum que os fuum in medio ignis , ait :

sodalibus suis in medio ignis : Ex Ms. cod. s. 26. Benedictus es Domine Deus patrum nof 26. Benedictus es Domine Deus

patrum

nofMichaelis, Lothar, trorum , & laudabile , & gloriosum nomen tuum trorum , & laudabile, & gloriosum nomen tuum altero S. Germ. n.

in sæcula : 15. Annor. 900. 27. quoniam justus es in omnibus

quæ fecifti 27. quia justus es in omnibus quæ fecisti nobis, nobis, & omnia opera tua veritas.

& univerfa opera tua vera, & viæ tuæ rectæ,

& omnia judicia tua vera.
28. Et judicia veritatis fecifti fecundùm om 28. Judicia enim vera fecisti juxta omnia quæ
nia

quæ adduxisti nobis , & super civitatem fanc- induxisti super nos, & fuper civitatem fanctam
tam patrum noftrorum Jerusalem:quoniam in ve- patrum noftrorum Jerusalem : quia in veritate ,
ritate , & judicio fecisti hæc propter iniquitates & in judicio induxisti omnia hæc propter pec-
noftras.

cata noftra,
29. Quoniam peccavimus, & iniquè egimus 29. Peccavimus enim, & iniquè egimus re-
discedere à te; & perquam peccavimus in om cedentes à te : & deliquimus in omnibus :
nibus :

30. & mandatis tuis non audivimus, neque 30. & præcepta tua non audivimus, nec ob-
conservavimus, neque fecimus ficut præcepistiservavimus, nec fecimus ficut præceperas nobis
nobis ut berie nobis efset :

ut bene nobis effet :
31. & omnia, quæcunque nobis fecifti, & om 31. omnia ergo, quæ induxisti fuper nos, &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
col. 130. b. legir : Quòd fi noluerit, notum tibi fit, rex , trum noftrorum , & laudabile eft , & gloriosum , &c. ut sup.
quia diis tuis non serviemus. Auguft. tract. 43. in Joh. to. Similiter ap. Aug. ep. 111. to. 2. 320. d. nisi quod ha-
3. 586. e. Sed fi non ; inf. Sed es fi noluerit.

betur , Beneditus es; paulòque post, laudabilis , nen lan-
.21. Huc redeunt quæ Tertul. dicit I. de orar. C. 12. dabile eft. Augustino suffragarur Fulgent. ad verbum , ep,
p. 182. b. Deus non audiat penulatos, qui tres fanctos in 7. p. 196. led fragm. 28. cont. Fab. p. 616. legit : Bene-
fornace Babylonii regis orantes cum farabaris, E5 tiaris suis, dictus Dominus Dents..... & laudabile, &c. Græc. Euro-
exaudivit : item I. de resur. carn. c. 58. p. 591.b. Baby- yulós ci Kúels..... y airetos , &c. ut sup. at in Ms. Alex.
lonii ignes, inquit , trium fratrum nec tiaras , nec saraba ac ed. Compl. aivetov.

quanquam Judæis alienas , leserunt. Novatian. etiam . 27. In Psalt. Thom. leguntur plura , scilicet : quo1. de Trin. p. 1035. b. ait Dominum non fivisse adolef- niam just us es..... 65 omnid opera tua vera, 5 reita via centium captiva farabara comburi. In Gr. lic : Tót: oi ar tud, 5 omnia judicin tua veritas. Totidem verba referunt, Spes éxeīvoi t'as dúlucar, Gur tois Caexbáogis autcr, in eodemque ordine, cùm Aug. ep. 111. cul. 320. d. tum Fulg. Tidegis , &c. De his autem farabaris & tiaris ita disserit

ep. 7. p. 196. Ita quoque in Græco, exceptâ voculâ nobis,
Hieron. in comm.col. 1084.c. Pro braccis, quas Symma- quæ deeft poft fecipi : sed in Mf, Alex.ac ed. Conpl. est
obus oro fupid as interpretatus eft, Aquila 5 Theodotio fara- toivoces nuir

. Áp. Ambrof. in Pf. 118. col. 1196. c. hæc
balla dixerunt ; & non, ut corruptè legitur , sarabara. Lin pauca : Juftus es Domine in omnibus quæ fecifti.
guâ autem Chaldæorum , faraballa , crura hominum vocan *.28. Similiter in Psalt.Thom.

excepto verbo induxifti,
tur & tibia..... Tiara autem verbum Græcum eft, & usu pro adduxisti ; uliimèque , induxisti hæc omnia propter peccata
versum in Latinum.... Eft autem genus pileoli , q10 Perfa- noftra, loco fecisti bæc propter , &c. Sic etiam apud Fulg. ep.
rum , Chaldæorumque gens uritur. Vide Hilar.'l. 10. de

7. P. 196. præter unum judicium , loco & judicia ; at in
Trin. n. 45. col. 1064. C.

Gr. à xpiala, & reliqua ut in Pialı. Thom. Apud Au-
¥. 24. Huic & subsequentibus versibus in edit. nostra gust. ep. 111. 320. d. Er judicia veritatis fecisti per omnia
Vulg. ista præmittuntur verba ex Hieronymo : Que le- qua intulisii nobis , 88 civitati sanitæ parrum nostrorum Je-
quuntur in Hebræis voluminibus non reperi. At Hieron. in rufalem : quoniam in veritate, 65 judicio intulifti nobis
comment. col. 1084. f. relatis totis *.23. 24. 25. nempe : omnia hæc proper peccata noftra.
Viri autem li tres , Sedrach..... Et ambulabant..... Stans au-

W. 29. Iidem in Psalt. Thom. prærer unum mulrim,
tem Alarias ..... in medio ignis ait : hæc addit : Grande loco perquam; Græcè fimpliciter, a Empe aprow a não
miraculum , ligati mittuntur in fornacem , & cadunt in me cæt. ut supra. Ap. Auguft.ep. UL.

col. 320. d. hæc paudium ignis præcipites : ardent vincula quibus ligati funt , ca : Quoniam peccavimus, Es legi tuæ non paruimus. Ap. 89 vinctorum corpora timens flamma non tangit : mox ita : Fulgent. verò ep. 7. p. 196. ut sup. Quoniam peccavimus, Huc ufque Hebræi legunt : media quæ fequuntur usque ad iniquè egimus difiedentes à te : g multim peccavimus in finem Cantici trium puerorum, in Hebraico non habentur ; omnibus. Ap. S. Pacian. pa æn. ad pænit. p. 317. b. paulò de quibus , ne omnino præterisse videamur , pauca dicenda dissimiliùs : Peccavimus , facinus admifimus, impiè gellimus. funt : deinde , Benedictus es Domine Deus , &c.

Item ap. Hieron. I. 2. cont. Pelag. 10.4. 532, a. Feccavia Ť.25. S. Pacianus parxn. ad pænit. p. 317. b. simili mus, iniquè egimus, injuse gellimus. Vide inf. ad X.31. ter hab. Stans Azarias precatus eft , aperiens os fuum, .30. Similiter haber Píalr. Thom. cum Fulg. ep. 7. exomolngolin faciebat Deo fimul cum fodalibus freis. Græc.

p. 196. excepto verbo obedivimus, pro audivimus : in Gr.
vero cum Vulg. Και ζυσας 'Αζαρίας προσηύξατο ετος, και å tar ilorar Cx vixí coewel, &c. ut supra. Apud Aug. ep.
ανοίξας το σόμα αυτή και μέσω τη πυρός, είπεν: Ει επης Ill. col. 320. d. fic : Er mandatis inis non obaudivimus
Azarims oravit fic, & aperiens os fuum in medio ignis, dixit. ut bene nobis effet ; nec plura. Apud S. Pacian. paræn. ad

¥. 26. Idem Canticum usque ad #. 46. editum est, penit. p. 317. b. hæc pauca : Tuanlgaella (u mus præcepta
nonnullis mutatis, ab Ein. Card, Thomasio, in fine ver. & judicia tua. Item ap. Hieron. I. 2, cont. Pelag. p. 532.
Psalterii, inter Cantica quædam antiquæ Verfionis : ita a. Et recelim'is a mandatis & juftitias tuis. Vide Not. seq.
verò ¥. 26. ibidem legitur : Benedictus Domine Deus paa X. 31. Sic etiam in Psalt. Thom. excepto uno, quæ ina

ras

[ocr errors]

1

[ocr errors]

tibus te.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. universa , quæ fecisti nobis, in vero judicio fecisti: nia , quæcunque adduxisti nobis , in vero judicio Ex Ms. ubi fup.

fecisti : 32. & tradidisti nos in manibus inimicorum 32. & tradidisti nos in manus inimicorum nostrorum iniquorum, & pessimorum, prævarica- inimicissimorum, apoftatarum, & regno iniquo, torumque, & regi injusto , & pessimo ultra omnem & nequislimo præ-omni terra. terram.

3 3. Et nunc non possumus aperire os: con 33. Et nunc non eft nobis aperire os : confufusio & opprobrium facti fumus servis tuis, & fio & exprobratio facta est servis tuis, & colenhis qui colunt te.

34. Ne, quxsumus, tradas nos in perpetuum 34. Et ne tradas nos in finem propter nomen propter nomen tuum, & ne dissipes testamentum tuum, & ne destruas teftamentum tuum : tuum : 35. neque

auferas misericordiam tuam à no 35. & ne avertas misericordiam tuam à nobis, bis, propter Abraham dile&tum tuum , & Isaac propter Abraham dilectum tuum , & Isaac serfervum tuum , & Israël sanctum tuum :

vum tuum, & Ifraël fanctum tuum : 36. quibus locutus es pollicens quòd multipli 36. quibus locutus es adimplere semen eorum cares semen eorum ficut ftellas cæli, & ficut are- quasi ftellas cæli, & quasi arenam maris quæ ad nam quæ est in littore maris :

oram maris eft : 37. quia Domine imminuti sumus plus quàm 37. quoniam Domine minorati fumus præ omomnes gentes , fumufque humiles in universa terra nibus gentibus, & sumus humiles in omni terra hodie propter peccata noftra.

hodie propter iniquitates noftras. 38. Et non est in tempore hoc princeps, & 38. Et non eft in tempore hoc princeps , & dux, & propheta, neque holocaustum, neque fa- propheta, & dux, neque holocaustomata , neque crificium , neque oblatio , neque incensum, ne- facrificium, neque oblatio, neque incensus, nec que locus primitiarum coram te,

locus ad facrificandum in conspectu tuo , 39. ut possimus invenire misericordiam tuam : 39. & invenire misericordiam : sed in anima sed in animo contrito, & fpiritu humilitatis fuf- contribulata , & fpiritu humiliationis accipimus cipiamur,

nos. 40. Sicut in holocausto arietum , &taurorum, 40. Quasi in holocausto arietum, & taurorum, & ficut in millibus agnorum pinguium : fic fiat & multitudine agnorum pinguium : fic fiat sacrisacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut ficium noftrum in conspectu tuo hodie, & perplaceat tibi : quoniam non est confufio confiden- ficere subsequentes te : quoniam non est confusio tibus in te.

confidenti in te.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. duxisti, loco quæcunque adduxiffi. Similiter ap. Fulg. ep. iniquitates noftras, pro quo de tas anapolas vecor Psale. 7. p. 197. fed inverso ordine : Et omnia, qua induxisti Thom. hab. in omnem terram hodie propter peccata noftra. nobis, & omnia, quæcunque fecifti nobis , in vero judicio fecifti. August. ep. III. col. 320. d. quoniam Domine minimi falti Ita quoque in Græco, nili excipias vocem ooce, quæcun- jumus præ omnibus nationibus , 8 sumus humiles hodie in que, ante é auyayes; Mr. Alex. hîc ur infra, hab. émoiy

terra propter peccata noftra. Apud Cypr. 1. 3. Testim. p. Cas, non taúrayes. August. ep. 111. col. 320. d. fimpli- 312.c. & fumus humiles in omni terra bodie propter peccata citer de more : Et omnia, que intulisti nobis , in judicio noftra. vero intulisi. In Milfali Rom. ad Introit. fer. 5. poft Dom. . 38. Eadem sunt in Græco, nisi excipiatur singul. Pall. & Dom. 20. poft Pent. Omnia , quæ fecifti nobis Do 6.oravioois, loco plur. holocauftomata. In Ms. S. Germ. 15. mine , in vero judicio fecifti, quis peccavimus tibi , man neque holocaustoma , neque facrificium , neque oblationes, datis tuis non obedivimus ; quæ poftrema pertinent ad . &c. In Pfalt. Thom. neque facrificium , neque incenfum , 29. & 30.

neque locus, &c. Apud Cypr. l. 3. Testim. p. 312. c. Ei 4.32. Psalt. Thom. Es tradidisti nos in manus inimico- , non eft hoc tempore princeps , neque prophetes, neque dux, tum , iniquorum , inimicisimorum , &c. ut supra. Græc. neque holocausta, neque oblario, neque hoftia , neque thus, etiam addit arbrewr , iniquorum , post vocem inimicorum; neque locas sacrificare coram te. Ap. August, ep. 111.10. 2. præponitque xj , sequenti szeisw; item pro regno , ponit 323. e. Non eft in hoc tempore princeps , & prophera , & dux, Baosi, regi; ut & tapa tãoOV Tür yño , ultra omnem ter non holocaufa , neque oblatio , neque fupplicationes , nec locus ram , loco præ omni terra; cæt. ut supra. Ms. S. Germ. n. ad facrificandum in confpeitu tuo. Ap. Vict. Vit. I. 1. de pers. 15. similiter habet iniquorum , ante inimiciffimorum ; sed Afric. p. 8. a. Non eft in hoc tempore princeps, aut prophevocem apoftatarum delet : à Mr. Alex. & Compl. abest ta, vel dux , neque locus ad facrificandum nomini tuo. Si.

, post arbuo. Apud Auguft. epift. 111. to. 2. 320. d. militer apud Vigil. Tapr.l.cont. Varimad. p. 737. h. non
sic: tradidifti nos in manus iniquorum , inimiciffimorum, eft locus ad facrificandum nomini tuo.
transfugarum , regi injufto , & pelimo ultra universam ter N. 39. Ita Græc. habet, excepto ult. verbowegof=xbein-

Mbu, suscipiamur, pro accipimus nos, In Ms. S. Germ. 15. $.33. Sic est in Græco, nisi quod additur vocula sikūr, accipiamus , absque seq. nos ; in Psalt. Thom. Accipiamur, ad os ; & pro fa&a eft, ponitur eyerubnwh, fadi sumus ; fed detracto pariter ult. nos. Cypr. I. 3. Testim. p. 312. c. in Mr. Alex. est é zerýlu. Apud Auguft. ep. 111. col. 320. legit : 85 invenire misericordiam à te : in anima , & Spid. ita : Et nunc non eft ut polimus aperire os : verè confufio ritu bumilitatis acceptos nos habe. August. epist. in. col. opprobrium fafti fumus fervis tuis, eis qui te coluni. 323. e. 5 invenire misericordiam : sed in anima contriia ,

*. 34. Græc. ipfo initio habet , Mu dj maeges cóuse spiritu bumilitatis accipiamur. Fulgent, fragm. 34. p. reliqua ut in textu. August. ep. 111. col. 320. d. Ne tra 640. c. in anima contribulata , & Spiritu humiliationis acdideris nos in perpetuum propter nomen tuum Domine , Escipiamur. Vigil. Tapf.l.cont. Varimad. p. 737. b. 8 insie despexeris teftamentum tuum. A Mr. S. Germ. 15. sicut à venire misericordiam : fed in anima , & fpiritu bumilitaris Prale. Thom. abeft hoc ult. & ne deftruas teftamentum taum. fufcipiamus.

¥.35. Ms. S. Germ. 15. habet : propter Abraham di .40. Similia Græc, exhibet, exceptis his, i uverebellum à te , & propter Isaac, &c. August. ep. 111. col. Civ, in millibus, pro multitudine ; & infra , owitev ce 320. d. ne abstuleris mifericordiam tidam à nobis , prop- poft te, loco subsequentes te ; extremò, x éscs ( Ms. Alex. ter Abrabam , qui à te dilectus eft, & propter Ifaac ferorum tsiv) ai Xúru Tois 700 Géor eai Co, pro non eft confufio tuum , & Ifraël fanétum tuum. Sic etiam in Græco. confidenti in te : in Ms. S. Germ. 15. qui confidunt in re ;

V. 36. Psalt. Thom. cum Gr. quibus locutus es adim in Pralt. Thom. hii qui confident in te; præterea initio ipso plere (Gr. Tautüvel )..... ficut ftellas cæli, & ficut are hab. Quafi in holocanslis. Millale Rom. ad Offert. Dom.7. nam quæ est ad oram maris. In Ms. etiam S. Germ. 15. post Pent. Sicut in holocauftis arietum , taurorum, & deeft vox maris, poft arenam. Sed ap. Aug. ep. 111.col. ficut in millibus agnorum pinguium : fic fiat facrificium nof320. d.legitur : quibus locutus es multiplicaturum te femen trum in confpeitu tio hodie , ut placeat tibi : quia non eft forum ut astra cæli, & arenam miris.

confufio confidentibus in te Domine. Cypr. 1. 3. Testim. p. 8.37. Ad verbum è Græco, nisi exceperis ult. propter 312, c. Vi holocaufti viltimas arietum , iaurorum ,

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ex Mf, ubi fup.

41. Et nunc exsequimur in toto corde, & ti 41. Et nunc sequimur te in toto corde, &
memus te, & inquirimus faciem tuam.

timemus te, & quærimus faciem tuam.
42. Ne confundas nos : fed fac nobiscum fe 42. Ne confundas nos: sed fac nobiscum juxta
cundùm majeftatem tuam, & fecundùm multi- mansuetudinem tuam , & fecundùm multitudinem
tudinem miferationum tuarum.

misericordiæ tuæ.
43. Et libera nos secundùm mirabilia tua , &

43. Et erue nos in mirabilibus tuis, & da
da gloriam nomini tuo Domine :

gloriam nomini tuo Domine :
44. & confundantur omnes, qui oftendunt ser 44. & confundantur omnes, qui oftendunt fer-
vis tuis mala , & confundantur ab omni potentia vis tuis mala , confundantur in omni potentia tua,
sua, & virtutes eorum conterantur :

& robur eorum conteratur:
45. & cognofcant quoniam tu Dominus Deus 45. & sciant quia tu es Dominus Deus solus,
solus, & gloriosus in omni orbe terrarum. & gloriosus super orbem terrarum.

VULGATA NOVA.
46. Et non cessabant qui miferant eos ministri regis 49. Angelus autem Domini descendit cum Azaria,
fuccendere fornacem, naphthâ, & ftupâ , & pice, & sociis ejus in fornacem : & excussit flammam ignis
& malleolis,

de fornace,
47. & effundebatur flamma super fornacem cu so. & fecit medium fornacis quasi ventum roris
bitis quadraginta novem :

flantem , & non tetigit eos omnino ignis , neque con
48. & erupit, & incendit quos reperit juxta forna-. tristavit, nec quidquam molestiæ intulit.
cem de Chaldæis.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Nicetiiss Spicil. to.

51. Tunc hi tres quasi ex uno ore hymnum 51. Tunc hi tres quasi ex uno ore laudabant, 3. P. 12. A. dicebant, & glorificabant Deum in fornace, di- & glorificabant, & benedicebant Deum in forcentes :

nace, dicentes :
Ex M. S. Mi 52. Benedi&tus es Domine Deus patrum nof 52. Benedictus es Domine Deus patrum nof-
chaelis , vulgò S. trorum : & laudabilis, & fuperexaltatus in sæcu- trorum : & laudabilis , & gloriofus, & fuperexal-
Mihel, ss S. Germ. la: benedi&um nomen gloriæ tuæ , quod est lanc- tatus in sæcula : & benedi&tum nomen gloriæ tuæ
n. 1S.
tum : & laudabile, & fuperexaltatum in sæcula. sanctum : & laudabile, & fuperexaltatum in

omnibus sæculis.
53. Benedi&us es in templo fancto gloriæ tuæ : 53. Benedi&us es in templo fan&o gloriæ tuæ :
& laudabilis, & gloriofus în fæcula.

& fuperlaudabilis , & fupergloriofus in fæcula.
54. [55.] Benedictus es cernens abyffos , le 54. Benedictus es in throno regni tui : & fu-
dens super cherubim : & laudabilis, & superexal- perlaudabilis, & fuperexalcatus in fæcula.
tatus in fæcula.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
quas multa millia agnorum, qui funt pinguiffimi : fic fiar $.45. Auguft. epift. 111. col. 323. f. & sciant quoniam
hoftia nostra coram te bodie , & confumetur poteftas illorum: tu es Dominus Deus folus , & gloriofus in universo orbe
quoniam non erubefcent qui confidunt in te. Aug. verò ep. terra. In Ms. etiam S. Germ. 15. tu es Dominus , &c. Ita
In. col. 323. e. Sicut in holocaustomatibus arietum, & quoque in Psalt. Thom. sed absque seq. & gloriofus. In Gr.
taurorum , & in multitudine agnorum pinguium : fic fiat őri si Kúelos Ocès póros , a prd oZoS P öruv tūr, &c.
facrificium noftrum in confpectu tuo hodie, perficere fubfe #.51. Itidem Græcè, hoc adjuncto, de Huayrr, 8 be-
quentes te : quoniam non erit confufio iis, qui in te confi- nedicebant, post glorificabant. Apud Cypr. 1. de orat. Dom.
dunt. Fulg. fragm. 34. P. 640. c. Sicut in holocaustis arie p. 206. a. Tunc illi tres quafi ex uno ore hymnum canebant ,
tum, 85 taurorum , & multitudine agnorum pinguium : fic benedicebant Dominum.
fiat facrificium noftrum in confpeétu tuo. Vigil. Taps.l.cont. ť.52. Eadem sunt in Græco , policâ conjunct. y, ante
Varimad. p. 737. h. Et ficut in holocaustomate arietum , benedi&tum ; extremò ita , u'asesivelor, y umeputé por sis
Staurorum, & multitudine agnorum pinguium : ita fiat átas, tas airas, i.e. superlaudabile, & fuperexaltatum
Jacrificium noftrum in conspectu tuo hodie , ut placeat tibi. in omnia fæcula. Breviar. Moz, ad Dom. 1. Adv. sic :

8.41. Consonat Græc. ad verbum. Cypr.l. 3. Testim. Beneditus es Domine Deus patrum noftrorum : & laudabi-
p. 312. c. legit : Et nunc fequimur toto corde nostro, Esti lis , gloriofus in fæcula : 85 benedictum nomen gloria tua ,
memus , & quærimus faciem tuam. Auguft. ep. u. col. quod efi sanctum : & laudabile, 85 gloriofum in sacula. Ita
323. e. Et nunc fequimur toto corde, & timemus te, & quoque apud Fulg. fragm. 34. cont. Fab. p. 649. deleco
quarimus faciem tuam Domine. Fulg. epist. 7. p. 197. Et uno 5, ante benedi&tum.
nunc fequimur in toto corde nostro, & timemus te , qua .53. Hæc & feqq. usque ad not. ** leguntur pariter
rimus faciem tuam. Deinde, Ne confundas nos.

in Mr. Vatic. olim Reginæ Suec. paucis mutacis de more;
.42. Sic eft in Græco , præter vocem i misixslar, loco videlicet loco gloriofus, illic habetur fuperexaltatus. In Gr.
majestatem ; Mr. S. Germ. 15. hab. modestiam : extremò i vaspukeratos, gút epércogos, &c. præterea initio hab. iv
Græcè, ti érers Co fingulariter , loco miserasionum tun TỐ rac tús ázias, in templo fanéta , non fancto. In Brev.
rum. Cypr. l. 3. Testim. p. 312. c. Ne nos in opprobrium Moz. ad Dom. 1. Adv. simpliciter : Benedictus es in tem-
tradas : fed fac nobiscum secundùm tranquillitatem tuam, plo fancto honoris tui , absque feqq. Apud Fulg. verò fragm.
& secundum multitudinem misericordiæ tuæ libera nos. Au 34. cont. Fab. p. 649. omnia ut in textu Lat. SS. Mich.
gust. ep. ult. col. 323. f. Ne confundas nos : fed fac no & Germ.
biscum fecundum manfuetudinem tuam , & fecundùm mul W. 54. [55.] Hic & infra servamus Manuscriptorum
titudinem mifericordiæ tuæ : quæ Græco consonant. In Mif ordinem & textûs Græci , in quibus versiculi plures loco
fali Rom. ad Introit. fer. 5. post Dom. Pall. & Dom. 20. Vulgari moventur : versiculorum tamen illorum numeros
post Pent. Sed da gloriam nomini tuo, & fac nobiscum se non mutamus sed uncinis includimus , ut continuò ap-
cundùm multitudinem mifericordiæ tuæ. Similiter hab. Pfalc. pareat quibus Vulgatæ hod. verfibus antiqui illi respon-
Thom.& fac nobiscum ; cæt. ut in textu.

deant. ¥. autem præsens (55.) in Mf. S. Germ. 1 5. &
9.43. Succinit Auguft. ep. 111. col. 323. f. ad verbum. Vatic. sic variat : Benedictus es qui vides abyffos , dein S.
Ita quoque
in Græco est.

Germ. fedens , Vat. fedes, &c. ut sup. Item in Breviar.
.44. Ita Græc. habet, nisi quòd tollit vocem sua , post Moz. ad Dom. 1. Adv. Qui vides abysos ; fed omittuntur
potentia , fubditque, aj v igus autwr Curierbein, num. ea quæ antecedunt, & quæ fequuntur. Græcè, Euroyujeé-
ling. Rectè August. ep. 111. col. 323. f. Es revereantur vos o wibréfw..... xabur&vos, &c. ut supra. Novat. l.
omnes , qui oftendunt servis tuis mala, confundantur ab de Trin. p. 1035. b. hab. desuper cherubim fedet. Fulgent.
omni potentia , 5 virtus eorum conteratur. Item in Ms. $. fragm. 34. cont. Fab. p. 649. ut fup. Benedictus es qui,
Germ. 15.& Plal. Thom.& virtus eorum conteratur : præ vides abysos, sedens, &c. sed inf. loco superexaltarus , lege
cerea hoc Psalt. hab. initio , confundantur , absque præ- gloriofus, Gr. vero, uweputóuhrose
ced. 8 i pauloque poft , ab omni potentia tua, non sua.

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 55. Benedi&us es, qui intueris abyffos , & se ss. [54.] Benedictus es super sedem regni tui: Ex Ms. ubi fup. des super cherubim : & laudabilis, & fuperexalta- & laudabilis, & fuperexaltatus in sæcula. tus in fæcula.

56. Benedictus es in firmamento cæli: & lau 56. Benedi&us es in firmamento cæli: & lau-
dabilis & gloriosus in fæcula.

dabilis & gloriosus in fæcula.
57. Benedicite omnia opera Domini Domino : $7. Benedicite omnia opera Domini Domi-
laudate & fuperexaltate eum in sæcula. num:umnum dicite & superexaltate eum in fæcula.

58. Benedicite Angeli Domini Domino : lau 58. [ 59.] Benedicite cæli Dominum :umnum
date & fuperexaltate eum in fæcula.

dicite & superexaltate eum in fæcula.
Pfalm. 59. Benedicite cceli Domino : laudate & su 59. [58.] Benedicite angeli Dominum : um-
348.4. perexaltate eum in fæcula.

num dicite & fuperexaltate eum in fæcula.
60. Benedicite aquæ omnes, quæ fuper ce 60. Benedicite aquæ omnes quæ eftis super
los sunt, Domino : laudate & superexaltate eum coelos, Dominum :umnum dicite & superexaltate
in fæcula.

eum in fæcula.
61. Benedicite omnes virtutes Domini Do 61. Benedicite omnes virtutes Dominum:um-
mino : laudate & fuperexaltate eum in fæcula. num dicite & superexaltate eum in fæcula.

62. Benedicite fol & luna Domino : laudate 62. Benedicite fol & luna Dominum : umnum
& superexaltate eum in sæcula.

dicite & fuperexaltate eum in sæcula.
63. Benedicite ftellæ cæli Domino : laudate 63. Benedicite fidera cæli Dominum : umnum
& fuperexaltate eum in sæcula.

dicite & fuperexaltate eum in fæcula.
64. Benedicite omnis imber & ros Domino : 64. Benedicite omnis imber & ros Dominum:
laudate & fuperexaltate eum in fæcula. umnum dicite & fuperexaltate eum in fæcula.

65. Benedicite omnes spiritus Dei Domino : lau 65. Benedicite omnes spiritus Dominum :um-
date & fuperexaltate eum in fæcula.

num dicite & fuperexaltate eum in fæcula.
66. Benedicite ignis & æftus Domino : lauda 66. Benedicite ignis & æftas Dominum : um-
te & fuperexaltate eum in fæcula,

num dicite & fuperexaltate eum in fæcula.
67. Benedicite frigus & æftus Domino : lau 67. [71.] Benedicite noctes & dies Dominum:
date & fuperexaltate eum in fæcula.

umnum dicite & fuperexaltate eum in fæcula. 68. Benedicite rores & pruina Domino : lau 68. [72. ] Benedicite lux & tenebræ Dominum : date & fuperexaltate eum in fæcula. umnum dicite & superexaltate eum in fæcula.

69. Benedicite gelu & frigus Domino : lau 69.[67.] Benedicite hiems & æftus Dominum: date & fuperexaltate eum in sæcula.

umnum dicite & superexaltate eum in fæcula. 70. Benedicite glacies & nives Domino : lau 70. Benedicite glacies & nives Dominum :umdate & saperexaltate eum in sæcula.

num dicite & fuperexaltate eum in fæcula. 71. Benedicite noctes & dies Domino : lau 71. [73.] Benedicite fulgura & nubes Domidate & fuperexaltate eum in fæcula.

num:umnum dicite & superexaltate eum in fæcula. 72, Benedicite lux & tenebræ Domino : lau 72. [ 74.] Benedicat terra Dominum: umnum

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.55. [ 54.] Brev. Moz. simpliciter hab. Et fedes fuper in Græco eft. sedem regni tui. Fulg. fragm. 34. cont. Fab. p.650. Be V.60. Psalt. Sorb.cum Vigil. Tapf. I. 12. de Trin. Benedictus es supra fedem regni tui : 8 laudabilis , & gloriofus nedicite aqua , qua fuper cælos funt , Dominum : hymnum , in fæcula. Gr. Evroymuivos ei swi Ipóro... aj vepuurntos, aj &c. Similiter in Mr. Vat. excepto uno Domino. Græcè : Etυπερυμνό μυος , &c. Theodor. υπερυψέμνος: al. ύσερενδοξος. λοχείτε υδαλα , και πάντα, τα υπεράνω τε έegν , τον Κύριον·

*.56. Itidem ap. Fulg. fragm. 34. & Græcè. Ita quo- bursīte, &c. În Ms. Alex. & Compl. Evacyeits ütalo que in Brev. Moz. detracto hoc 1. Benedictus es in. Apud πανία, &c. Ambr. verò l. 2. Hex.col. 30. b. ut sup. Benedictus es in 8.61. Sic haber Vigil. Taps. 1. 12. de Trin. addita formamento cæli. Similiter in Ms. Vatic. additis his , & lau voce Domini , ad virtutes. Ita quoque in Mf. S. Germ. dabilis , & fuperexaltatus in fæcula,

15. & Pfale. Sorb. in Mr. Vatic. Domini Domino. Gr. Evo *.57. Similiter in Græco. Ms. S. Germ. 15. loco um λογείτω πάσα και δύναμις Κυρίε τον Κύeιον, &c. In M. num dicite , constanter hab. hîc & infra , laudem dicite ; Alex. & Compl. Evroyeite. Gr. vursīts ; Varic. ymnum dicite ; item sup. Domino, non .62. Concinit Vigil. Taps. 1. 12. de Trin. Ita quoque Dominum. Vigil. Tapf.1. 12. de Trin. p. 299. b. landate in Psalt. Sorbon. est, & Græco. & fuperexaltate , &c. In Psale. Sorb. Benedicite omnia opera .63. In Psalt. Sorb. Benedicite ftellæ cæli Dominum , Dumini Dominum , absque feqq. umnum dicite, &c. & &c. In Mr. Vatic. ftella cæli Domino. In Gr. ased. fic deinceps. Item ap. Fulg. fragm. 34. cont. Fab. p. 650. $.64. Sic est in Græco, præter verbum 1. svazeltw, Benedicite omnia op. Dom. Dominum. In Brev. Mozar. ad benedicat ; in Compl. Evroyeite. In Mss. Sorb. & Varic. BeDom. 1. Adv. eadem & feqq. summarim leguntur hoc nedicite imber & ros Dominum , Vat. Domind. Ap. Ambr. modo : Benedicite omnia opera Domini , cæli , angeli , atque 1. 2. Hexa.col. 31. c. Ros, & gelu, & frigus, Es astus , feomnes qui estis fupra cælos ; omnes virtutes , fol es luna , cundùm hymnum propheticum, benedicunt Dominum; bene, mber & ros, omnis fpiritus , ignis & æftus, noétes dies,

dicit & terra. lurs tenebræ , biems 5 æftus, gelationes nives, fulgura *.65. In Psalt. Sorb. est omnis Spiritus , ficut in Mr. S. & nubes ; terra , montes , & colles , omnia nascentia de Germ. 15. at in Græco, Tárta ta treupana. terra ; maria & Aumina , fontes , cete omnia quæ moven .66. In Mr. Vat. est ignis & æftus Domino. In Gr. Tüp tur in aquis ; volucres cæli , beftia Es jumenta , filii homi- sỹ xaúkce Tór Kúeror, &c. sed hic verficulus abeft à Psalt. num, Ifrael : sacerdores, servi Domini , Spiritus & anima Sorbon. justorum , fanili s humiles corde : Anania , Azaria , 6 Mi 9.67. [71.] Sic eft in Græco, & Psalt. Sorb. In Mr. fael, Domino hymnum dicite , & fuperexaltate eum in sacula. Vat. constanter, Domino. Amen.

*.68. [ 72. ] Consonat Græcum. Mss. Sorb. & Vatic. 7.58. [ 59.] Concinit Vigil. Tapf. 1. 12. de Trin. p. hab. Benedicite tenebræ & lumen Dominum ; Vat. Domino. 299. b. unà cum Græco. In Psalt. Sorb. simpliciter : Bene Ν. 69. [67] Grec. Ευλογείτε ψύχος και καυμα τον Κύdicite cæli Dominum, In Ms. Vatic. Bened. cæli Domino : exor, &c. Psalt. Sorb. Benedicite frigus Es cauma Domigmnum , &c. Apud Fulg. fragm. 34. cont. Fab. p. 650. num. Ms. Vatic. frigus 88 aftus Domino , &c. sic : Benedicite cæli Dominum ; benedicite angeli Dominum ; $.70. Sic est in Græco. In Psalt. Sorb. & Ms. Vatic. Bebenedicite aquæ omnes , quæ fuper cælos funt , Dominum ; be nedicite pruina s nives Dominum , &c. Vat. Domina, & nedicite omnes virtutes Domini Dominum, & cætera , five fic deinceps. quæ in cælis , five quæ in terra funt, vifibilia & invifibilia. $.71.1 73. ] Ita ferunt Psalt. Sorb. & Vat. cum Græco. . 59. [58.] Sic haber Vigil. Tapf.k 12. de Trin. In

.72. [ 74. ] Ita in Græco , & MI. Vaticano. Sorb. Mr. S. Germ. 15. & Vatic. necnon in Psalt. Sorb. Benedi- hab. Benedicat terra Dominum, nec plura. Mf. S. Germ. 15. cite angeli Domini Dominum, Vatic. Domino. Ita quoque addit : laudem ditar & fuperexaltei , &c.

« ZurückWeiter »