Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

17... Vide Not.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 13. Hæc dicit Dominus Deus : Hic est ter- 13. Hæc dicit Dominus Deus..... augmentum Hieron, ubi fup. minus , in quo possidebitis terram in duodecim funiculi. tribubus Israël : quia Joseph duplicem funiculum habet.

VULGATA NOVA. 14. Possidebitis autem eam singuli æquè ut frater Sabarim , quæ est inter terminum Damasci & confinium suus ; super quam levavi manum meam ut darem pa- Emath , domus Tichon, quæ eft juxta terminum Autribus vestris: & cadet terra hæc vobis in poflessionem. ran.

15. Hic est autem terminus terræ : ad plagam Sep- 17. Et erit terminus à tentrionalem, à mari magno via Hethalon, venienti- Mari usque ad atrium bus Sedada,

Enon terminus Damafci, & ab Aquilone ad Aquilo16. Emath, Berotha, 16... Vide Not. nem : terminus Emath plaga Septentrionalis. VULGATA NOVA.

. VERSIO ANTIQUA. 18. Porro plaga Orientalis de medio Auran, 1 S..... Jordanis disterminans ad mare Orientale Ibid. 1061. 6. & de medio Damasci, & de medio Galaad, & palmeti....

1062.6. de medio terræ Israël , Jordanis disterminans ad mare Orientale, metiemini etiam plagam Orientalem.

VULGATA NOVA. 19. Plaga autem auf19... Vide Not.

22. & mittetis eam in hæreditatem vobis , & adtralis meridiana , à Tha

venis , qui accesserint ad vos, qui genuerint filios in mar usque ad aquas contradictionis Cades : & torrens medio veftrûm : & erunt vobis sicut indigenæ inter fiusque ad mare magnum : & hæc eft plaga ad Me- lios Ifraël : vobiscum divident possessionem in medio ridiem australis.

tribuum Ifraël. 20. Et plaga Maris, mare magnum à confinio per 23. In tribu autem quacunque fuerit advena, ibi directam, donec venias Emath: hæc eft plaga Maris. dabitis possessionem illi, ait Dominus Deus. 21. Et dividetis terram istam vobis per tribus Ifraël :

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. innovabuntur omnia : at infra, sicut posuimus in textu. $. 18. Hieron. in comm. col. 1062.c. Quod autem in $. 13. Hieron. inf. col. 1059. f. Pro eo quod nos dixi. LXX. ponitur porviscos, id eft, palmeti , in Hebraico non

poinix, mus : quia Joseph duplicem funiculum habet : LXX. trans- habetur ; pro quo nos metiemini interpretati sumus ; errortulerunt augmentum funiculi : etenim Jofeph interpretatur que manifeftus, quod pro thamoddu, littera decepti fimiaugmentum.

litudine , daleth, so res , legerunt thamorru. W.16, Hieron, in comment. col. 1060.b. Terminos Au. . 19. Hieron, in comment. col. 1062, d. ad hoc Vul

five Auranitidis : & inf. 1061. a. Auran , quam LXX. gatæ , aquas contradictionis , addit , five , ad aquas Main Græcum vertêre sermonem , Auranitidis, iracundiam. riboth; hoc enim contradictio, five docedixououos, hoc eft,

$. 17. Apud Hieron. in comment. col. 1060.b. Enon, jurgia , fonat. five Seranan.

:

:

[ocr errors]

fan,

ad

[ocr errors]

.

[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]

CAPUT X LV I II.

VULGATA NOVA.
Thæčnomina tribuum à finibus Aquilonis juxta plagam Maris : & erit fanctuarium in medio ejus,

viam Hethalon pergentibus Emath, atrium 9. Primitiæ , quas separabitis Domino : longitudo Enan terminus Damasci ad Aquilonem juxta viam viginti quinque millibus , & latitudo decem millibus. Emath. Et erit ei plaga Orientalis Mare, Dan una. 10. Hæ autem erunt primitiæ fan&tuarii facerdo

2. Et fuper terminum Dan, à plaga Orientali uf- tum : ad Aquilonem longitudinis viginti quinque milque ad plagam Maris , Aser una :

lia , & ad Mare latitudinis decem millia , fed & ad 3. & fuper terminum Aser, à plaga Orientali Orientem latitudinis decem millia , & ad Meridiem usque ad plagam Maris, Nephthali una.

longitudinis viginti quinque millia : & erit sanctuarium 4. Et super terminum Nephthali, à plaga Orientali Domini in medio ejus. usque ad plagam Maris, Manaffe una.

II. Sacerdotibus sanc- II... Vide Not. s. Et super terminum Manasse, à plaga Orientali tuarium erit de filiis Sausque ad plagam Maris, Ephraim una.

doc, qui cuftodierunt cæremonias meas, & non erra6. Et super terminum Ephraim , à plaga Orientali verunt cùm errarent filii Israël , ficut erraverunt & usque ad plagam Maris, Ruben una.

Levitæ. 7. Et super terminum Ruben, à plaga Orientali 12. Et erunt eis primitiæ de primitiis terræ sancusque ad plagam Maris, Juda una.

tum sanctorum , juxta terminum Levitarum. 8. Et super terminum Juda , à plaga Orientali us- 13. Sed & Levitis fimiliter juxta fines facerdoque ad plagam Maris , erunt primitiæ, quas fepara- tum viginti quinque millia longitudinis, & latitudinis bitis, viginti quinque millibus latitudinis & longitudi- decem millia. Omnis longitudo viginti & quinque milnis , ficuti singulæ partes à plaga Orientali usque ad lium , & latitudo decem millium. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 14. Et non venundabunt ex eo , neque muta- 14. Et non venundabunt ex eo , neque metien- Hieron, in Etech. bunt, neque transferentur primitiæ terræ, quia tur , nec auferentur primitiæ terræ, quia fan&ti- 48. col. 1066.6.f. sanctificatæ sunt Domino.

ficatæ funt Domino. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. .11. Hieron. in comm. col. 1065. f. ait ap. LXX. Ν. 14. Grac. Ου πραθήσεται εξ αυτά, έδε καθαμεραscriprum Sadduc , non Sadoc ; Græcè nunc, Ladd6%.

. θήσεται και δε αφαιρεθήσεται τα πρωτογενήματα της γης, ότι Tom. II.

Ppppp

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

re

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup.

15: Quinque millia autem quæ supersunt in la- is. Quinque millia autem quæ supersunt in titudine per viginti quinque millia , antemurale latitudine per viginti quinque millia, profana erunt erit urbi in habitaculum, & in spatium : & erit urbis in habitaculum , & in fuburbana : & erit civitas in medio ejus.

civitas in medio ejus.

VULGATA NOVA.
16. Et hæ menfuræ ejus : ad plagam Septentrio- 17. Erunt autem suburbana civitatis ad Aquilo.
nalem quingenta & quatuor millia : & ad plagam nem ducenta quinquaginta , & ad Meridiem ducenta
Meridianam, quingenta & quatuor millia : & ad pla- quinquaginta , & ad Orientem ducenta quinquaginta ,
gam Orientalem, quingenta & quatuor millia : & ad & ad Mare ducenta quinquaginta.
plagam Occidentalem , quingenta & quatuor millia.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup.

18. Quod autem reliquum fuerit in longitudi- 18. Quod autem reliquum fuerit in longitudicol. 1067.f. ne fecundùm primitias fan&uarii, decem millia in ne fecundùm primitias sanctuarii , decem millia in

Orientem, & decem millia in Occidentem, erunt Orientem, & decem millia in Occidentem, erunt ficut primitiæ fan&uarii : & erunt fruges ejus in ficut primitiæ fan&uarii: & erunt fruges ejus in

& panes his qui operantur civitati.

panes his qui serviunt civitati. 19. Operantes autem civitati, operabuntur ex 19. Servientes autem civitati , operabuntur ex omnibus tribubus Ifraël.

Omnibus tribubus Ifraël.

VULGATA NO V A. 20. Omnes primitiæ viginti quinque millium , per vi- terminum Juda, & inter terminum Benjamin , & ad ginti quinque millia in quadrum, separabuntur in pri- principem pertinebit. mitias fan&uarii, & in pofleffionem civitatis.

23. Et reliquis tribubus : A plaga Orientali ufque 21. Quod autem reliquum fuerit, principis erit ex ad plagam Occidentalem, Benjamin una. omni parte primitiarum san&uarii, & pofleflionis civi- 24. Et contra terminun Benjamin , à plaga Orientatis è regione viginti quinque millium primitiarum tali usque ad plagam Occidentalem, Simeon una. usque ad terminum Orientalem : sed & ad Mare, è 25. Et super terminum Simeonis, à plaga Oriengione viginti quinque millium ufque ad terminum Ma- tali usque ad plagam Occidentalem, Issachar una. ris , fimiliter in partibus principis erit : & erunt pri- 26. Et super terminum Ifsachar, à plaga Orienmitiæ sanctuarii, & sanctuarium templi in medio ejus. tali usque ad plagam Occidentalem, Zabulon una.

22. De possessione autem Levitarum, & de por- 27. Et super terminum Zabulon, a plaga Orienfeffione civitatis in medio partium principis : erit inter tali usque ad plagam Maris, Gad una. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA Hieron. ubi fup. 28..... & erit finis de Theman, & aqua Mari- 28. Et super terminum Gad , ad plagam Auscol. 1070, a. b. moth Cades, hæreditas usque ad mare magnum. tri in Meridie: & erit finis de Thamar usque ad

aquas contradictionis Cades, hæreditas contra

mare magnum.

VULGATA 29. Hæc eft terra, quam mittetis in sortem tribu- ta Benjamin una, porta Dan una. bus Israël : & hæ partitiones earum , ait Dominus Deus. 33. Et ad plagam Meridianam, quingentos & qua

30. Et bi egreffus civitatis : A plaga Septentrio- tuor millia metieris : & portæ tres, porta Simeonis nali quingentos & quatuor millia mensurabis.

una, porta Issachar una, porta Zabulon una. 31. Et portæ civitatis ex nominibus tribuum Ifraël, 34. Et ad plagam Occidentalem , quingentos & quaportæ tres à Septentrione, porta Ruben una, por- tuor millia, & portæ eorum tres , porta Gad una, ta Juda una, porta Levi una.

porta Aser una, porta Nephthali una.
32, Et ad plagam Orientalem, quingentos & qua- 35. Per circuitum , decem & octo millia : & no.
tuor millia : & portæ tres, porta Joseph una , por- men civitatis ex illa die , Dominus ibidem.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
aylov isi tớ Kupiw. Hieronymus infra ait legisse LXX. non beant ignoramus.
menfurabitur , nec auferetur.

. 18. Græc. loco 1. fan&uarii, hab. Taylor, fanc-
.15. Eadem sunt in Græco, excepris his , tai tais torum ; & infra , Odraasar, Mare, loco Occidentem ; dein-
πέντε και είκοσι χιλιάσι , in quinqμε σ viginti millibus , loco de, και έσονται αι ασαρχαι το αγία και έςαι τα γεννήματα
per viginti, &c. ad fpatium etiam inf. additur autê, ejus. cætera respondent Latino.
Hieron. ubi fup. dicit : Quod nos vertimus in profa- V.19. Gr. addit autur, verbo operabuntur ; cær, ur in
num..... LXX. dixere wogísixioua, quod antemurale pos-
fumus dicere : & infra : 1097eixouce, inquit , boc eff, an- Ν. 28. Gr. και έσαι τα όρια αυτο απο Θαιμαν, και ύδα-
remurale, 65 decsuna, id eft, fpatium, quod LXX. pro 705 Bapipewo (Ald. Mapslewe) Kádus , xam@grouías, Mr.
suburbanis interpretati funt , quem fenfum in hoc loco ha- Alex. xan@growia, &c. ut in Lat.

Ν Ο Υ Α.

2

NO V A.

[ocr errors]
[ocr errors]

textu.

>

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

alii

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

>

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

manus.

runt.

.

[ocr errors]

AP. I. ¥. 5. Et in medio ejus fimilitudo. Patres pra. Retinendus eft ablativus libidine, non fubftituendus accu

sativus. Ý.13. Et fimilitudo animalium , aspectus eorum. Non 9.15. Et tiaras tinctas in capitibus eorum. Cave pro interponas conjunctionem & , ante aspectus.

tinctas, legas vinctas , quod eft ligatas , aui cinctas , quod CAP. II. ¥. 3. Ipfi & patres eorum prævaricati sunt. circumdatas. Non omittas pronomen ipfi.

. 24. Multitudo populorum. Non præponas conjun&tioCap. V. *.7. Ec juxra judicia gentium , quæ in cir- nem &. cuiru veftro sunt , non estis operati. Non eft omittenda $.33. Calice mæroris & tristiriæ , calice sororis tuæ Sanegatio non præpofita verbo estis.

mariæ. Corredores retinuerunt ablativum , pro eo quem Cap. VI. v.9. Super malis quæ fecerunt. Patres pra- legunt accufativo calicem. tulerunt perfectum plusquam perfecto fecerant.

$. 34. Et ubera cua lacerabis. Non omittas copulativam $.11. Quia gladio, fame , & peste ruituri sunt. Hoc &. loco conjunctionem quia prætulerunt relativo qui.

#.45. Et fanguis in manibus earum. Quod fubjiciune CAP. VII. $.7. Venit contritio super te. Hic fimiliter quadam exemplaria & cum idolis suis fornicatæ sunt, non prætulerunt contritio , eis quæ leguntur in quibufdam libris eft bujus versus , fed folummodo versus 37. fuperioris. confractio & contractio ; ut :s infra ¥. 10. Egressa est con- Cap. XXV. ¥.7. Et scies quia ego Dominus. Non mutritio,

tes fingulare scies in plurale fcietis. $. 18. Et accingent se ciliciis. Error hic eft typographicus $. 10. Filiis Orientis cum filiis Ammon. Retinendus eft in exemplari Romano, ubi fingulare accinget 'excufum eft dativus filiis, non mutandus vel in accusativum filios, vel pro plurali accingent.

in genitivum filiorum, vel denique in nominativum filii: Cap. IX. ¥.6. Parvulum & mulieres. Alii legunt nu- bæc enim funt variorum codicum vitin. mero plurali parvulos, fed fingularis eft meritò præferen- Cap. XXVI. $. 10. Cùm ingreffus fuerit portas tuas. dus.

Pro ingressus , quod eft , intraverit , cave fcribas contrarium , CAP. XI. *.15. Fili hominis , fratres tui, fratres tui. egreflus, exierit. Non eft omittendum alterum , fed repetendum eft fratres tui. Cap. XXVII. .13. Mancipia & vafa ærea advexe

$.21. Quorum cor post offendicula. Non addas conjunc- runt populo tuo. Melius eft advexerunt, quàm quod alii tionem autem.

legunt adduxerunt. Cap. XII. .4.887. Quasi vasa transmigrantis. Par- $. 14. De domo Thogorma. Alii declinantes vocem fcria ticipium potiùs dedisse videtur Interpres , quàm nomen trans- bunt Thogormæ. migrationis : vide Notationes.

Cap. XXIX. ¥.1. In anno decimo, decimo mense, *. 13. Et extendam rete meum super eum. Non omittas undecima die mensis. Pro decimo mense , non scribas, conjunctionem &.

numero ampliato , duodecimo mense ; ut nec pro undecima *. 25. Et quodcunque locutus fuero verbum , fier, & die, numero diminuto , una , feu prima die. Lege Notationes non prolongabitur ampliùs. Conjundtio copulativa & , qua · noftras, fi placet. postponitur verbo fiet , nequaquam præponenda eft.

. 20. Pro eo quòd laboraverit mihi. Pro numero finCAP.XII. $. 18. Væ quæ consuunt pulvillos sub omni gulari laboraverit, alii codices fcribunt pluralem laboravecubito Retinendum eft femininum quæ , non fubftiSuendum mafculinum qui.

CAP. XXX. ^.7. In medio civitatum desercarum. Non CAP.XVI. . 10. Er calcea vi te ianchino. Pro ianthi- mutes desertarum cum defolatarum. no , alii legunt hyacintho, alii hyacinthino : vide Exod. Ť.12. Manu alienorum. Retinendus eft fextus cafus nu. 25. *.s.

meri fingularis manu, non fubftituendas quartus pluralis, ¥. 13. Et polymito & multicoloribus. Vox una multi- addita præpofitione , in manus. coloribus, non est dividenda in duas multis coloribus. . 17. Juvenes Heliopoleos & Bubafti. Codices impresa

$. 18. Et operuisti illas. Correctores hanc le&tionem pra- fere fcribunt Pubafti , prima littera existente p muta tenui, tulerunt alteri , qua habet & vestira es eis.

prout fcribitur Hebraicè ; fed manufcripti legunt Bubafti. ^. 27. Et auferam justificationem tuam. Quidam libri , Græci enim Latinique , mutata tenui p in mediam b, voexplicationis ergo , ut arbitror , pro justificationem tuam , carunt illam Ægypti civitatem Bubastus , nominatim Herofcribunt jus tuum.

dotus poft LXX. *.55. Et Samaria & filiæ ejus revertentur ad antiqui- *.21. Et fasciaretur linteolis. Legendum eft fasciaretur tatem suam. Non eft omittenda ista pericope.

prima conjugatione , non fasciretur quarta , quod in ufu non eft. Cap.XVII. ^.8. In terra bona super aquas mulcas plan- Sequitur : Ut recepto robore poffit tenere gladium. Non tata est. Non præponas his verbis relativus quæ.

mutes ut causativum in & copulativum. Cap. XVIII. $. 2. Et dentes filiorum obstupescunt. Cap. XXXI. 7. 8. Cùm ceciderint vulnerari cui in me. Quidam libri , pro præfenti , fcribunt præteritum obftupue- dio terræ , ait Dominus Deus. Hæc verba Correctores buic

versui ex manufcriptis exemplaribus addenda judicarunt , $. 19. Et dicitis : Quare non portavit filius iniquita- tametfi Hebraïcé non legantur. De bis legere licet Notationes tem patris ? Non mutes præteritum portavic in futurum nestras. portabit.

7. 10. Horrore nimio formidabunt fuper te. Quod fube Cap. XIX. ¥. 1. Et tu assume planctum. Non addas jiciunt multi codices propter universas iniquitates quas opefili hominis,

ratus es , Correctores pratereundum cenfuerunt. Cap. XX. ♡.20. Et sciatis quia ego sum Dominus Deus Ibidem. In die ruinæ tuæ. Servandum eft pronomen fevester. Pro ut fciatur , Correctores scripserunt & sciatis. cunda perfonæ tuæ , non substituendum tertiæ suæ.

*. 36. Sic judicabo vos , dicit Dominus Deus. Non .23. In novissimis laci. Non mutes genitivum singulaomittas nomen Deus.

rem laci, in dativum pluralem lacis. Cap. XXI. ¥. 19. De terra una egredientur ambæ. Le- N. 29. Et cum his qui descendunt in lacum. Neque hic gendum eft ambæ genere feminino , non ambo masculino. mutes præfens descendunt, cum præterito descenderunt.

♡. 22. Ut elever vocem in ululatu. Non mutes ut cau- . 32. Quia dedi terrorem meum in terra viventium. Sativum, in & copulatiuum.

Sic emendarunt hunc locum Correctores, verbum dedi, 85 $. 30. In loco in quo creatus es. Nec bic mutes fextum pronomen meum , utrumque fcripferunt persona prima ; quamcasum loco in quartum locum.

vis complures libri fcribant , vel utrumque perfonâ tertia , Cap. XXII. $.28. Et divinantes eis mendacium. Pro- dedit suum, vel solummodo pronomen ejus : qua de re nos nomen plurale eis , nec omittendum eft , nec vertendum in latiùs in Notationibus nostris. fingulare ei.

Cap. XXXIII. ¥.11. Convertimini , convertimini å *. 29. Populi rerræ calumniabantur calumniam. Nomi- viis vestris pessimis. Iterandum eft verbum convertimini. nativus pluralis populi non eft mutandus in fingularem ; Cap.XXXIV. ¥. 10. Ut ultra non pascant gregem. five accusativum populum , fivc dativum populo. Denique Non addas pronomen meum. accusativus calumniam non est vertendus in ablativum ca- X. 26. Pluviæ benedictionis erunt. Non praponas cona lumnia.

junétionem &. CAP. XXIII. ¥. 9. Super quorum insanivit libidine, CAP. XXXVI, 7.4. Et desertis , parietinis. Conjundio Tom. II.

Ppppp ij

[ocr errors]
[ocr errors]

runt,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& præponenda eft potiùs bis verbis , quàm interponenda , prout 9.20. Et expiabis pro domo. Non facilè mutes fingue docent vetera manufcripta.

lare expiabis in plurale expiabitis. Cap. XXXVII. W. 16. Joseph ligno Ephraim, & cuncta #.23. Er pro peccato hircum caprarum quotidie. Non domui Israël. Correctores fcripferunt ligno pro lignum, s omittas tò quotidie. dativum domui pro domus.

Cap. XLVI. .11. Agnis autem. Nomini agnis ne præm Cap. XXXVIII. $.2. Contra Gog , terram Magog. ponas præpofitionem de. Non interjicias conjunctionem copulativam & ante terram. *. 16. Si dederit princeps donum alicui de filiis suis.

Cap. XXXIX. ¥. 2. Er educam te. Correctores emenda- Cave fcribas domum , quod eft , ades , pro donum, munus. runt educam , quod eft , exire faciam , pro eo quod eft in li- . 20. Ut non efferant in atrium exterius. Legendum bris, quibusdam seducam, quibufdam reducam.

eft efferant vocali secunda, non offerant quarta ; & casu #.9. Et baculos manuum & contos. Clarior eft geniti-' accusandi acrium exterius potiùs quàm auferendi, atrio exvus pluralis manuum , quàm fingularis manus.

teriori, CAP. XL. $.16. Et ante frontes pictura palmarum. CAP. XLVII. ¥. 10. Et ftabunt fuper illas piscatores. Non fubjicias cælata.

Retinendum eft femininum illas f. aquas , non fubftituendum .42. Super quas ponant vasa. Pro futuro indicativi neutrum illa. ponent , correctum est ponant præsenti subjunctivi.

9. 12. Omne lignum pomiferum. Alii libri habent fruc.49. Et octo gradibus ascendebatur ad eam. Non mu- tiferum. des pronomen femininum eam in mafculinum eum.

CAP. XLVIII. $.2. Et super terminum Dan. Non muCAP. XLI. .25. Et sculpturæ palmarum. Non mutes tes super in ad. plurale sculpturæ in fingulare sculptura.

. 12. Er erunt eis primitiæ de primitiis cerræ. Pro primiSequitur : Sicur in parietibus quoque expressæ erant. Ser- tiis , non eft feribendum primitivis, fed eadem vox repetenda eft. vandum eft femininum plurale expressæ , non fubftituendum ¥.17. Et ad Orientem ducenta quinquaginta. Adulte neutrum expressa.

rinum eft quod quidam addunt millia. CAP. XLIII. **.6.7. Et vir qui stabat juxta me , dixit .22. Erit inter terminum Juda & inter terminum Benad me. Non omittas relativum qui, nec addas & conjun&ionem jamin. Præpofitionem inter disyllabam , nequaquam comante dixit.

mutare oportet cum monosyllaba in, neutro loco. Cap. XLIV. ¥.12. Et portabune iniquitatem suam. Non *.28. Ad plagam Austri in meridie. Retinendus eft mutes futurum portabunt in præteritum portaverunt. sextus cafus meridie , non mutandus in quartum meridiem.

*. 30. Ut reponat benedictionem domui tuæ. Nec hîc Ť.31. Et portæ civicaris ex nominibus tribuum Ifraël. mutes pronomen tuæ fecundæ perfona , in fuæ tertia. Malè scribunt quidam omnibus tribubus , pro ex nominibus

CAP. XLV. X.7. Longitudinis autem juxta unamquam- tribuum , quod eft , fortita nomina à nominibus tribuum. que partem. Pro genitive longitudinis , quidam fcribunt $.33. Et portæ tres , porta Simeonis una. Nequaquam accusativum , quidam ablativum.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

omittendum illud , portæ tres.

.

Variæ Lediones VULGATÆ, rursum ab eodem FRANCISCO Luca observatæ.

E Z ECHI E L.

AP. 1. *.10. Er facies aquilæ defuper ipsorum quatuor.

Cili de

Cap. XXI. ¥. 28. Mucro, mucro evagina te ad occi

[ocr errors]

brais, & Græcis : de quo vetus nofterCorreitor annorat : Item B. fic fcribunt , ut unica fie dictio evaginare, altera una Et facies aquilæ ipsorum quatuor , nec Hebræa , nec an- limate. Unde Epanorthotes , Duo, inquit, sunt participia tiqui habent desuper, faciei enim hominis hîc responder passiva. aquilæ , ficut dextræ leonis responder finistra bovis : unde CAP. XLIV. ¥. 20. Sed condendo attondent capita fua. cùm nihil de fitu humanæ determinatur, nec de aquilina Latınè dicatur attondebunt, prout etiam invenis in duobus faciei tiru. Quòd fi propter ordinis numerum anterior in- . Lobienfi Clarimarifci. telligitur humana, posterior non superior intelligitur aqui- W. 28. Non eric eis hærediras. Alii libri omittunt prela. Tamen propter fignificationem Theologiæ Johannis, pofiram negationem , Hebræo consentanee, de quo Epanorthocongruit ministerio ( Ecclefiaftico ) quia superior accipitur , tes : Item G. Hebræus & antiqui, erit autem eis hærenon tamen vircute litteræ. Hac ille Jatis ample , præter mo- ditas, & determinat qux , fubjungens , Ego hæreditas rem. Loci sensies omnium consensu est : Unicuique quatuor animalium fuiffe in capite quatuor facies, dextris faciem Cap. XLVI. ¥.7. De agnis autem. . noftra unani, hominis, & faciem leonis ; a finiftris faciem bovis, & faciem miter tollunt præpofitionem de, adftipulanie vetere Epanoraquila. Quod fi ergo in noftra verfione , omiflo deiuper, thote noftro , ficut infra ø. 11. loco fimili, à Patribus omista legatur & facies aquilæ ipforum quatuor , intelligendum eft, eft. repetito à communi fenfus ex pericope præcedente, à finiftris.

eorum.

« ZurückWeiter »