Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

. 13. Hæc dicit Dominus Deus : Hic est ter 13. Hæc dicit Dominus Deus..... augmentum Häeron, ubi fup. minus, in quo possidebitis terram in duodecim funiculi. tribubus Israël : quia Joseph duplicem funiculum habet,

VULGATA NOVA. 14. Poflidebitis autem eam singuli æquè ut frater Sabarim , quæ eft inter terminum Damasci & confinium suus ; fuper quam levavi manum meam ut darem pa- Emath , domus Tichon, quæ eft juxta terminom Autribus veftris: & cadet terra hæc vobis in poflessionem. ran. 15. Hic est autem terminus terræ : ad plagam Sep 17. Et erit terminus à

17... Vide Not. tentrionalem, à mari magno via Hethalon, venienti- Mari usque ad atrium bus Sedada,

Enon terminus Damasci , & ab Aquilone ad Aquilo16. Emath, Berotha, 16... Vide Not. nem : terminus Emath plaga Septentrionalis. VULGATA NOVA.

· VERSIO ANTIQUA. 18. Porro plaga Orientalis de medio Auran, 18..... Jordanis difterminans ad mare Orientale Ibid. 1061. 6. & de medio Damasci, & de íedio Galaad, & palmeti.....

1062.6. de medio terræ Israel, Jordanis disterminans ad mare Orientale, metiemini etiam plagam Orientalem.

VULGATA NOVA. 19. Plaga autem auf19... Vide Not.

22. & mitteris eam in hereditatem vobis, & adtralis meridiana , a Tha

venis , qui accesserint ad vos, qui genuerint filios in mar usque ad aquas contradictionis Cades : & torrens medio veftrùm : & erunt vobis ficut indigenæ inter fiusque ad mare magnum : & hæc eft plaga ad Me- lios Ifraël : vobiscum divident possessionem in medio ridiem auftralis.

tribuum Ifraël. 20. Et plaga Maris, mare magnum à confinio per 2 3. In tribu autem quacunque fuerit advena, ibi directam, donec venias Emath: hæc eft plaga Maris. dabitis poffeffionem illi, ait Dominus Deus. 21. Et dividetis terram istam vobis per tribus Ifraël :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. innovabuntur omnia : at infra, ficut posuimus in textu. $. 18. Hieron. in comm. col. 1062.c. Quod autem in

ř. 13. Hieron. inf. col. 1059. f. Pro eo quod nos dixi LXX. ponitur pornixcoros, id est , palmeti, in Hebraico non mus : quia Joseph duplicem funiculum habet : LXX. trans- habetur ; pro quo nos metiemini interpretari sumus ; errortulerunt augmentum funiculi : etenim Joseph interpretatur que manifeftus, quòd pro thamoddu , littera decepti fimiaugmentum.

litudine , daleth, ES res ,

legerunt thamorru. *.16. Hieron. in comment. col. 1060. b. Terminos Au. . 19. Hieron, in comment. col. 1062. d. ad hoc Vulran, five Auranitidis : & inf. 1061. a. Auran , quam LXX. gatæ, ad aquas contradictionis, addit, five , ad aquas Main Græcum vertêre fermonem , Auranitidis , iracundiam. riboth; hoc enim contradiétio, five dad iraquos, boc eft,

$. 17. Apud Hieron. in coniment. col. 1060.b. Enon, jurgia , fonat. five Seranan.

NOVA.

tum:

CAPUT X LV I II.

VULGATA * E

Thæčnomina tribuum à finibus Åquilonis juxta plagam Maris : & erit sanctuarium in medio ejus.
viam Hethalon pergentibus Emath,

atrium 9. Primitiæ , quas separabitis Domino : longitudo Enan terminus Damasci ad Aquilonem juxta viam viginti quinque millibus , & latitudo decem millibus. Emath. Et erit ei plaga Orientalis Mare, Dan una. 10. Hæ autem erunt primitiæ fan&uarü facerdo

2. Et fuper terminum Dan, à plaga Orientali uf ad Aquilonem longitudinis viginti quinque milque ad plagam Maris, Aser una :

lia , & ad Mare latitudinis decem millia, fed & ad 3. & fuper terminum Aser, à plaga Orientali Orientem latitudinis decem millia , & ad Meridiem usque ad plagam Maris, Nephthali una.

longitudinis viginti quinque millia : & erit fan&uarium 4. Et super terminum Nephthali, à plaga Orientali Domini in medio ejus. usque ad plagam Maris, Manasse una.

11. Sacerdotibus sanc II... Vide Not. s. Et super terminum Manasse, à plaga Orientali tuarium erit de filiis Sausque ad plagam Maris , Ephraim una.

doc, qui cuftodierunt cæremonias meas, & non erra6. Et super terminum Ephraim, à plaga Orientali verunt cùm errarent filii Ifraël , ficut erraverunt & usque ad plagam Maris, Ruben una.

Levitæ. 7. Et fuper terminum Ruben, à plaga Orientali 12. Et erunt eis primitiæ de primitiis terræ sancusque ad plagam Maris, Juda una.

tum sanctorum , juxta terminum Levitarum. 8. Et super terminum Juda , à plaga Orientali us 13. Sed & Levitis fimiliter juxta fines sacerdoque ad plagam Maris , erunt primitiæ, quas separa- tum viginti quinque millia longitudinis, & latitudinis bitis, viginti quinque millibus latitudinis & longitudi- decem millia. Omnis longitudo viginti & quinque milnis, ficuti fingulæ partes à plaga Orientali usque ad lium , & latitudo decem millium. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 14. Et non venundabunt ex eo , neque muta 14. Et non venundabunt ex eo , neque metien- Hieron. in Ezech. bunt, neque transferentur primitize terræ, quia tur , nec auferentur primitiæ terræ, quia fancti- 48. col. 1066.6.f. fanctificatæ sunt Domino.

ficatæ funt Domino. ! NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. Ý.11. Hieron. in comm. col. 1065. f. ait ap. LXX, Ν. 14. Grec. Ου πραθήσεται εξ αυτε, έδε καταμετρηscriptum Sadduc, non Sadoc i Græcè nunc, Laddøx. θήσεται , δε αφαιρεθήσεται τα πρωτογεννήματα της γης, ότι Tom. II.

Ppppp

850

[ocr errors]

re

EZECHIEL. Cap. XLVIII.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup.

15: Quinque millia autem quæ supersunt in la is. Quinque millia autem quæ supersunt in titudine per viginti quinque millia , antemurale latitudine per viginti quinque millia, profana erunt erit urbi in habitaculum, & in spatium : & erit urbis in habitaculum , & in fuburbana : & erit civitas in medio ejus.

civitas in medio ejus.

VULGATA NOVA. 16. Et hæ menfuræ ejus : ad plagam Septentrio 17. Erunt autem suburbana civitatis ad Aquilo. nalem quingenta & quatuor millia : & ad plagam nem ducenta quinquaginta , & ad Meridiem ducenta Meridianam, quingenta & quatuor millia : & ad pla- quinquaginta , & ad Orientem ducenta quinquaginta , gam Orientalem, quingenta & quatuor millia : & ad & ad Mare ducenta quinquaginta. plagam Occidentalem , quingenta & quatuor millia. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup.

18. Quod autem reliquum fuerit in longitudi 18. Quod autem reliquum fuerit in longitudicol. 1067.f. ne fecundùm primitias fan&uarii, decem millia in ne fecundùm primitias sanctuarii , decem millia in

Orientem, & decem millia in Occidentem, erunt Orientem, & decem millia in Occidentem, erunt ficut primitiæ fan&uarii : & erunt fruges ejus in ficut primitiæ fan&uarii: & erunt fruges ejus in panes his qui operantur civitati.

panes his qui serviunt civitati. 19. Operantes autem civitati, operabuntur ex 19. Servientes autem civitati , operabuntur ex omnibus tribubus Ifraël.

Omnibus tribubus Ifraël.

VULGATA NO V A. 20. Omnes primitiæ viginti quinque millium , per vi- terminum Juda, & inter terminum Benjamin , & ad ginti quinque millia in quadrum, separabuntur in pri- principem pertinebit. mitias fan&uarii, & in pofleffionem civitatis.

23. Et reliquis tribubus : A plaga Orientali ufque 21. Quod autem reliquum fuerit, principis erit ex ad plagam Occidentalem, Benjamin una. omni parte primitiarum san&uarii, & pofleflionis civi 24. Et contra terminun Benjamin , à plaga Orientatis è regione viginti quinque millium primitiarum tali usque ad plagam Occidentalem, Simeon una. usque ad terminum Orientalem : sed & ad Mare, è 25. Et super terminum Simeonis, à plaga Oriengione viginti quinque millium ufque ad terminum Ma tali usque ad plagam Occidentalem, Issachar una. ris , fimiliter in partibus principis erit : & erunt pri 26. Et super terminum Ifsachar, à plaga Orienmitiæ sanctuarii, & sanctuarium templi in medio ejus. tali usque ad plagam Occidentalem, Zabulon una.

22. De possessione autem Levitarum, & de por 27. Et super terminum Zabulon, a plaga Orienfeffione civitatis in medio partium principis : erit inter tali usque ad plagam Maris, Gad una. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA Hieron. ubi fup. 28..... & erit finis de Theman, & aqua Mari 28. Et super terminum Gad , ad plagam Auscol. 1070, a. b. moth Cades, hæreditas usque ad mare magnum. tri in Meridie: & erit finis de Thamar usque ad

aquas contradictionis Cades, hæreditas contra

mare magnum.

VULGATA 29. Hæc eft terra, quam mittetis in sortem tribu ta Benjamin una, porta Dan una. bus Israël : & hæ partitiones earum , ait Dominus Deus. 33. Et ad plagam Meridianam, quingentos & qua

30. Et bi egreffus civitatis : A plaga Septentrio- tuor millia metieris : & portæ tres, porta Simeonis nali quingentos & quatuor millia mensurabis.

una, porta Issachar una, porta Zabulon una. 31. Et portæ civitatis ex nominibus tribuum Ifraël, 34. Et ad plagam Occidentalem , quingentos & quaportæ tres à Septentrione, porta Ruben una, por tuor millia, & portæ eorum tres , porta Gad una, ta Juda una, porta Levi una.

porta Aser una, porta Nephthali una.
32, Et ad plagam Orientalem, quingentos & qua 35. Per circuitum , decem & octo millia : & no.
tuor millia : & portæ tres, porta Joseph una , por men civitatis ex illa die , Dominus ibidem.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
aylov isi tớ Kupiw. Hieronymus infra ait legisse LXX. non beant ignoramus.
menfurabitur , nec auferetur.

. 18. Græc. loco 1. fan&uarii, hab. Taylor, fanc-
.15. Eadem sunt in Græco, excepris his , tai tais torum ; & infra , Odraasar, Mare, loco Occidentem ; dein-
πέντε και είκοσι χιλιάσι , in quinqμε σ viginti millibus , loco de, και έσονται αι ασαρχαι το αγία και έςαι τα γεννήματα
per viginti, &c. ad fpatium etiam inf. additur autê, ejus. cætera respondent Latino.
Hieron. ubi fup. dicit : Quod nos vertimus in profa V.19. Gr. addit autur, verbo operabuntur ; cær, ur in
num..... LXX. dixere wogísixioua, quod antemurale pos-
fumus dicere : & infra : 1097eixouce, inquit , boc eff, an .28. Gr. g sau ta Opla auti da arpar, üda-
remurale, 65 decsuna, id eft, fpatium, quod LXX. pro 705 Bapipewo (Ald. Mapslewe) Kádus , xam@grouías, Mr.
suburbanis interpretati funt , quem fenfum in hoc loco ha Alex. xan@growia, &c. ut in Lat.

Ν Ο Υ Α.

NO V A.

textu.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CA

AP. 1. $. 5. Et in medio ejus fimilitudo. Patres præ- Retinendus eft ablativus libidine, non subftituendus accum tulerunt in ei quod in aliis libris legitur ex.

sativus. *.13. Et fimilitudo animalium , aspectus eorum. Non ♡. Is. Et tiaras tinctas in capitibus eorum. Cave pro interponas conjunitionem & , ante aspectus.

tinctas , legas vinctas , quod eft ligatas, aut cinctas, quod CAP. II. $. 3. Ipfi & patres eorum prævaricati sunt. circumdatas. Non omittas pronomen ipfi.

7. 24. Multitudo populorum. Non præponas conjun&ioCAP. V. *.7. Et juxra judicia gentium , quæ in cir

nem &. cuiru vestro sunt , non estis operari. Non eft omittenda *.33. Calice mæroris & tristirix, calice fororis tuæ Sanegatio non præpofita verbo estis.

mariæ. Correctores retinuerunt ablativum , pro eo quem alii Cap. VI. v.9. Super malis quæ fecerunt. Patres pra- legunt accufativo calicem. tulerunt perfectum plufquam perfe&o fecerant.

$. 34. Ét ubera cua lacerabis. Non omittas copulativam $.11. Quia gladio, fame , & pelte ruiruri sunt. Hoc &. loco conjunctionem quia prætulerunt relativo qui.

7.45. Et fanguis in manibus earum. Quod subjiciunt CAP. VII. $.7. Venit contritio super te. Hic fimiliter quædam exemplaria & cum idolis suis fornicatæ funt, non prætulerunt contritio , eis quæ leguntur in quibujdam libris eft hujus versus , fed folummodo versus 37. fuperioris. confractio & contractio ; ut infra ¥. 10. Egrella est con Cap. XXV. N.7. Et scies quia ego Dominus. Non mutricio.

tes fingulare scies in plurale scietis. $. 18. Et accingent se ciliciis. Error hic est typographicus ¥. 10. Filiis Orientis cum filiis Ammon. Retinendus eft in exemplari Romano, ubi fingulare accinget excufum eft dativus filiis, non mutandus vel in accusativum filios , vel pro plurali accingent.

in genitivum filiorum , vel denique in nominativum filii :
Cap. IX. $.6. Parvulum & mulieres, Alii legunt nu bæc enim sunt variorum codicum vitia.
mero plurali parvulos , fed fingularis eft meritò præferen Cap. XXVI. $. 10. Cùm ingressus fuerit porras tuas.
dus.

Pro ingressus , quod eft , intraverit, cave fcribas contrarium,
Cap. XI. ¥. 15. Fili hominis , fratres tui, fratres tui. egressus, exierit.
Non eft omittendum alterum , fed repetendum eft fratres tui. Cap. XXVII. .13. Mancipia & vasa ærea advexe-

*.21. Quorum cor post offendicula. Non addas conjunc runt populo tuo. Melius est advexerunt, quam quod alii tionem autem.

legunt adduxerunt, Cap. XII. ¥. 4.8 7. Quali vasa transmigrantis. Par . 14. De domo Thogorma. Alii declinantes vocem seria ticipium potiùs dedisse videtur Interpres , quàm nomen trans bunt Thogormæ. migrationis : vide Notationes.

Cap. XXIX. .1. In anno decimo, decimo mense , *.13. Et extendam rete meum super eum. Non omittas undecima die mensis. Pro decimo mense , non scribas , conjunctionem &.

numero ampliato , duodecimo mense ; ut nec pro undecima ¥. 25. Et quodcunque locutus fuero verbum , fiet , & die, numero diminuto, una , feu prima die. Lege Notationes non prolongabitur ampliùs. Conjunctio copulativa &, quæ noftras, fi placer. postponitur verbo fiet , nequaquam præponenda eft.

N. 20. Pro eo quòd laboraverit mihi. Pro numero finCap. XII. *. 18. Væ quæ consuunt pulvillos sub omni gulari laboraverit, alii codices fcribunt pluralem laboraven cubito manus. Retinendum eft femininum quæ , non substi runt. tuendum masculinum qui.

CAP. XXX. 8.7. In medio civitatum desertarum. Non Cap. XVI. ¥. 10. Er calcea vi te ianchino. Pro ianchi mutes desertarum cum desolatarum. no , alii legunt hyacintho , alii hyacinthino : vide Exod. .12. Manu alienorum. Retinendus eft fextus cafus nu. 25. ¥.s.

meri fingularis manu, non substituendas quartus pluralis, X. 13. Er polymito & multicoloribus. Vox una multi addita præpofitione , in manus. coloribus, non est dividenda in duas multis coloribus. ¥. 17. Juvenes Heliopoleos & Bubasti. Codices imprello

. 18. Et operuisti illas. Correctores hanc lectionem præ- fere fcribunt Pubasti, prima littera existente p muta tenui, tulerunt alteri , quo habet & vestira es eis.

prout fcribitur Hebraicè ; fed manufcripti legunt Bubasti. . 27. Et auferam justificationem tuam. Quidam libri , Græci enim Latinique , mutata tenui p in mediam b, voexplicationis ergo, ut arbitror, pro justificationem tuam , carunt illam Ægypti civitatem Bubastus , nominatim HeroScribunt jus tuum.

dotus poft LXX. W.55. Et Samaria & filiæ ejus revertentur ad antiqui .21. Et fasciaretur linteolis. Legendum eft fasciaretur tatem suam. Non est omittenda ista pericope.

prima conjugatione , non fasciretur quarta , quod in ufu non eft. Cap. XVII. .8. In terra bona fuper aquas multas plan Sequitur : Ut recepto robore poffit tenere gladium. Non rata est. Non præponas his verbis relativum quæ.

mutes ut cansativum in & copulativum. CAP. XVIII. $. 2. Et dentes filiorum obstupescunt. Cap. XXXU. V.8. Cum ceciderint vulnerati tui in me Quidam libri , pro prafenti , fcribunt præteritum obftupue- dio terræ , ait Dominus Deus. Hæc verba Correctores buic

versui ex manufcriptis exemplaribus addenda judicarunt , $. 19. Et dicitis : Quare non portavit filius iniquita- tametfi Hebraïcé non legantur. De his legere licet Notationes tem patris ? Non mutes præteritum portavit in futurum noftras, portabit.

X. 10. Horrore nimio formidabunt fuper te. Quod fube Cap. XIX. X. 1. Et tu assume planctum. Non addas jiciunt multi codices propter universas iniquitates quas opefili hominis.

rarus es , Correctores prætereundum censuerunt. Cap. XX. .20. Et sciatis quia ego sum Dominus Deus Ibidem. In die ruinæ tuæ. Servandum eft pronomen fee vester. Pro ut sciatur , Correitores scripserunt & sciatis. cundæ personæ tuæ , non subftituendum tertiæ suæ.

. 36. Sic judicabo vos , dicit Dominus Deus. Non . 23. In novissimis laci. Non mutes genitivum finguloomittas nomen Deus.

rem laci, in dativum pluralem lacis. CAP. XXI. ¥. 19. De terra una egredientur ambæ. Le . 29. Et cum his qui descendunt in lacum. Neque hic gendum eft ambæ genere feminino , non ambo masculino. mutes præfens descendunt, cum præterito descenderunt.

ř. 22. Ut elever vocem in ululatu. Non mutes ut cau $. 32. Quia dedi cerrorem meum in terra viventium. sativum , in & copulativum.

Sic emendarunt bunc locum Correctores , verbum dedi, 8 *. 30. In loco in quo creatus es. Nec hic mutes fextum pronomen meum , utrumque fcripferunt personá prima ; quamcasum loco in quartum locum.

vis complures libri fcribant , vel utrumque perfonâ tertiâ , Cap. XXII. ¥.28. Et divinantes eis mendacium. Pro dedit suum, vel solummodo pronomen ejus : qua de re nos nomen plurale eis , nec omittendum eft , nec vertendum in latiùs in Notationibus nostris. fingulare ei.

Cap. XXXIII. .11. Convertimini , convertimini à #. 29. Populi rerræ calumniabantur calumniam. Nomi viis vestris pessimis. Iterandum eft verbum convertimini. nativus pluralis populi non est mutandus in fingularem ; Cap. XXXIV. ¥. 10. Ut ultra non pascant gregem. five accusativum populum , five dativum populo. Denique Non addas pronomen meum. accusativus calumniam non eft vertendus in ablativum ca *.26. Pluviæ benedictionis erunt. Non præponas con lumnia.

jun&ionem &. CAP. XXIII. ¥. 9. Super quorum insanivit libidine, Cap, XXXVI, 7.4. Et desertis , parietinis. Conjundio Tom. II.

Ppppp ij

runt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

& præponenda eft potiùs bis verbis , quàm interponenda , prout 9.20. Et expiabis pro domo. Non facilè mutes fingue docent vetera manufcripta.

lare expiabis in plurale expiabitis.
Cap. XXXVII. W. 16. Joseph ligno Ephraim, & cuncta #.23. Er pro peccato hircum caprarum quotidie. Non
domui Israël. Correctores fcripferunt ligno pro lignum, omittas tò quotidie.
dativum domui pro domus.

Cap. XLVI. .11. Agnis autem. Nomini agnis ne præm
Cap. XXXVIII. $.2. Contra Gog , terram Magog. ponas præpofitionem de.
Non interjicias conjunctionem copulativam & ante terram. *. 16. Si dederit princeps donum alicui de filiis suis.

Cap. XXXIX. ¥. 2. Er educam te. Correctores emenda Cave fcribas domum , quod eft , ades , pro donum, munus. runt educam , quod eft , exire faciam , pro eo quod eft in li . 20. Ut non efferant in atrium exterius. Legendum bris, quibusdam seducam, quibufdam reducam.

eft efferant vocali secunda, non offerant quarta ; & casu #.9. Et baculos manuum & contos. Clarior eft geniti-' accusandi acrium exterius potiùs quàm auferendi, atrio exvus pluralis manuum , quàm fingularis manus.

teriori, CAP. XL. $.16. Et ante frontes pictura palmarum. Cap. XLVII. *. 10. Et stabunt fuper illas piscatores. Non fubjicias cælata.

Retinendum eft femininum illas f. aquas , non fubftituendum *.42. Super quas ponant vasa. Pro futuro indicativi neutrum illa. ponent , correctum est ponant præsenti subjunctivi.

$. 12. Omne lignum pomiferum. Alii libri habent fruc.49. Et octo gradibus ascendebatur ad eam. Non mu tiferum. tes pronomen femininum eam in mafculinum eum.

CAP. XLVIII. $.2. Et super terminum Dan. Non muCAP. XLI. .25. Et sculpturæ palmarum. Non mutes tes super in ad. plurale sculpturæ in fingulare sculptura.

W. 12. Er erunt eis primitiæ de primitiis terræ. Pro primiSequitur : Sicur in parietibus quoque expressæ erant. Ser tiis , non eft fcribendum primitivis, fed eadem vox repetenda eft. vandum eft femininum plurale expressæ , non fubftituendum 7.17. Ét ad Orientem ducenta quinquaginta. Adulteneutrum expressa.

rinum eft quod quidam addunt millia. CAP. XLIII. **.6.7. Et vir qui stabat juxta me , dixit .22. Erit inter terminum Juda & inter terminum Benad me. Non omittas relativum qui, nec addas & conjundionem jamin. Præpofitionem inter disyllabam , nequaquam comante dixit.

mutare oportet cum monosyllaba in, neutro loco. Cap. XLIV. . 12. Et portabunt iniquitatem suam. Non *.28. Ad plagam Austri in meridie. Retinendus eft mutes futurum portabunt in præteritum portaverunt. sextus cafus meridie , non mutandus in quartum meridiem.

*. 30. Ut reponat benedictionem domui tuæ. Nec hîc Ť.31. Et portæ civicaris ex nominibus tribuum Ifraël. mutes pronomen tuæ fecundæ perfona , in fuæ tertia. Malè scribunt quidam omnibus tribubus , pro ex nominibus

CAP. XLV. 4.7. Longitudinis autem juxta unamquam tribuum , quod eft , fortita nomina à nominibus tribuum. que partem. Pro genitive longitudinis , quidam fcribunt $.33. Et portæ tres , porta Simeonis una. Nequaquam accusativum , quidam ablativum.

omittendum illud , portæ tres.

[ocr errors]
[ocr errors]

Variæ Le&iones VULGATÆ, rursum ab eodem FRANCISCO Luca observatæ.

E Z E CHI E L.

CM

AP. 1. . 10. Et facies aquilæ defuper ipforum quatuor. Cap. XXI. ^. 28. Mucro, mucro evagina te ad occiMulti libri Latini omittunt 70 deluper, conformiter He- dendum, lima te ut interficias & fulgeas. Quedam Ms.

. bræis, & Græcis : de quo vetus nofter Corrector annotat: Item B. fic fcribunt , ut unica fit didtio evaginate, altera una Et facies aquilæ ipsorum quatuor , nec Hebræa , nec an limate. Unde Epanortbotes, Duo, inquit , sunt participia tiqui habent desuper, faciei enim hominis hîc respondet passiva. aquilæ , ficut dextræ leonis responder finistra bovis : unde CAP. XLIV. ¥. 20. Sed condendo artondent capita sua. cùm nihil de fitu humanæ determinatur, nec de aquilinæ Latinè dicatur atrondebunt , prout etiam inveni in duobus faciei tiru. Quod fi proprer ordinis numerum anterior in- MB. Lobienfi & Clarimarisci. telligitur humana , posterior non superior intelligitur aqui ♡. 28. Non eric eis hæreditas. Alii libri omittunt prem la. Tamen propter fignificationem Theologiæ Johannis, pofitam negationem , Hebræo confentanee, de quo Epanorthocongruit ministerio ( Ecclefiaftico ) quia superior accipitur , tes : Item G. Hebræus & antiqui, erit autem eis hærenon tamen vircute litteræ. Hac ille fatis ample , præter mo dicas, & determinat quæ , fubjungens, Ego hæreditas rem. Loci sensies omnium consensu eft : Unicuique quatuor animalium fuiffe in capite quatuor facies, i dextris faciem Cap. XLVI. $.7. De agnis autem. . noftra unani. bominis, & faciem leonis ; à finiftris faciem bovis, 6 faciem miter tollunt præpofitionem de, adstipulante vetere Epanoraquila. Quod fi ergo in nostra versione , omisso deiuper, thote noftro , ficus infra ¥. 11. loco fimili, à Patribus omissa legatur & facies aquilæ ipforum quatuor , intelligendum eft, eff. repetito à communi fenfi ex pericope præcedente, à finiftris.

eorum.

« ZurückWeiter »