Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

A&. I.

1

[ocr errors]

&c.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. Egrediebantur foras, & lo Egrediens foras detrahet.

Egrediebatur foras, & loquea
quebantur 8. simul in unum.

batur 8. in idipfum.
Sulurrabant omnes inimici Simul adversùm me murmura Adversùm me susurrabant omnes
mei adversùm me: cogitabant bant omnes odientes me : contra me inimici mei : adversùm me cogita-
mala mihi.
cogitabant malum mihi.

bant mala mihi.
9. Verbum iniquum man Verbum diaboli infundebant fi 9. Verbum iniquum constitue-
daverunt adversùm me: Nun- bi : Qui dormivit non addet ut re runt adversùm me : Nunquid qui
quid qui dormit non adjiciet Surgat.

dormit non adjiciet ut refurgat ?
ut resurgat?

10. Etenim homo, pacis Sed & homo pacificus meus, in 10. Etenim homo pacis meæ ,
mex, in quem fperavi : qui quo habui fiduciam ; qui manduca- in quo fperavi : qui edebat panes

16.
edebat panes meos, amplia- bat panem meum , levavit contra meos, magnificavit super me fup-
vit adversùm me subplantatio- me plant am.

plantationem.
nem.

11. Tu autem Domine mi Tu autem Domine miserere mei: II. Tu autem Domine misere-
ferere mihi , & resuscita me : & leva me, & reddam eis. re mei, & resuscita me:& retri-
& retribuam illis.

buam eis.
12. In hoc cognovi quo In hoc cognovi quòd velis me : 12. In hoc cognovi quoniam
niam voluisti me : quoniam quia non insultabit inimicus meus voluisti me : quoniam non gaude-
non gaudebit inimicus meus mihi.

bit inimicus meus super me.
super me.
13. Propter innocentiam

Ego autem in fimplicitate mea 13. Me autem propter innocen-
autem meam suscepisti me: adjutus sum à te, é statues me ante tiam suscepisti : & confirmasti me
& confirmasti me in conspectu faciem tuam in perpetuum. in conspectu tuo in æternum.
tuo in æternum.

14. Benedictus Dominus Benedictus Dominus Deus Israël 14. Benedictus Dominus Deus
Deus Ifraël à fæculo, & in à fæculo, usque in faculum : Israël à fæculo , & usque in fæcu-
fæculum : fiat, fiat.
amen, és amen.

lum: fiat, fiat.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ejus, congregavit iniquit. fibi. Egrediebatur foras, Es lo- xcrucóuesvos éxi neg Súosi , &c. Aquila , is xoipenen 8 mega-
quebatur fimul in unum. Similiter apud Ambr. in eund.
Pl. p. 873. a. De Juda proditore , inquit, evidens prophe 7. 10. Ita Ambros, in hunc Pl. cum Psalt, Corb. uno
tia fubtexitur in bis verficulis, qui fequuntur : Et egredie- excepto fuper me , pro adversùm me : tum ait : Ampliavit ,
batur ut videret, vana locutus ; cor ejus congregavit iniqui Græcus fueránuver dixit , hoc eft, magnificavit : & infra :
tatem fibi. Egrediebatur foras , & loquebatur. Tum addit: Hoc eft quod ait : magnificavit super me supplantatio-
Sic distinitum Græcis in codicibus invenimus : Ingredieba nem ; quo verbo insultantis jactantiam declaravit : in con-
tur ergo Judas, quærens prodere Salvatorem, ut videret quid fequentibus verò, ampliavit Super me supplant. Psalt. Moz.
ageret : & poft paulò : Volebat intrare, fed penetrare non & Coislin. hab. ampliavit adversùm me supplant. Medio-
poterat ; subinde : Ingredi moliebatur , & non ingrediebatur ; lan. adampliavit adversùs me fupplant. Sic etiam legit Ma-
& infra : Et egrediebatur foras, 5 loquebatur..... foras exi xim. Taurin. iu homil. p. 22. h. Psalt. Rom. cum Cassiod.
bat, cum perfidis sufurrabat. In Psalt. Corb. fic : Et Etenim homo..... in quo fperabam : qui edebat , &c. ur in
ingrediebatur ut viderit ; vanè locutum est cor eorum, con textu Sang. Tertullianus verò , l. 4. adv. Marc. p. 733.
gregaverunt iniquitatem fibi. Egrediebatur foras, & loque- b. qui mecum panem edit, levabit in me plantam. Au-
bantur. Auct. I. de promisl. p. 3. col. 177. b. Egredie gust. in hunc Pf. in quem fperavi : qui edebat panes meos ,
batur foras, 83 loquebatur in eodem. De hoc autem 1. ver ampliavit super me calcaneum. Item Auct. l. de promill.
ficulo , Et fi ingrediebatur ut videret, Hieron. ita differit p. 3. col. 177. b. amplificavit fuper me calcaneum. Rufi-
in epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. p. 635. c. Et dicitis nus verò in Symbol. p. 180. C. qui manducavit panes
quod in Græco non fit pofitum , cum manifestisimè es in He meos , ampliavit adversum me supplantationem. Græc.....
bræo, in cunitis Interpretibus fcriptum fit, 6 LXX. trans- šp'ör änTi0@ó Diwr aptys Mex, gue yaxurer er fub #tepriomór.
tulerint, Kaisioen OPEUSTO itei. In ed. Rom. Kai sisine W.11. Ita Psalt. Corb. hab. ad verbum; cui accinunc
Top cúeto id siv, páturéréasu v xapfía áutē.... 'Ets@opebé- Ambrof. & Cassiod. in hunc Pf. unà cum Psalt. Rom. &
το έξω, και ελάλει επί το αυτό.

Coislin. nisi quòd fcrib. mei, non mihi. Aug. etiam in eund.
W.8. Voces tres fimul in unum, conjunctæ exhibentur Pf. hab. mei , & resuscita me : & reddam illis ; & inf. fuf-
in Psale. Sangerm.cum præced. loquebantur ; sequentes ve cita me : 85 reddam, &c. & tract. 11. in Joh. to. 3. P:
rò dux adversim me , cum his, inimici mei. At in Psalt. 2. col. 373. e. excita me : & reddam. In Gr. 8'ré noór me, is
Rom. Martianæi, & Coislin. fic : Simul in unum fufurra- arásugár pes i artanoráw avtcis.
bant : omnes inimici mei adversùm me cogitabant mala mi 7. 12. Similiter in Psalt. Rom. ur apud Ambros. Aug.
hi. In Rom. verò Fabri, & Carnut. Loquebantur fimul; dein & Cassiod. in hunc Pl. ac in Gr.
de , in unum susurrabant , &c. In Mozar. Simul in unum *. 13. Sic habent Ambros. & Cassiod. in hunc Pf. cum
adversùs me susurrabant. In Corb. Simul in unum susurra- Psalt. Rom. Moz. & Coislin. Apud Aug. in eund. Pl. fic :
bant adversus me omnes inimici mei : cogitabant mihi ma Me autem propter innoc, meam fufcepisi : at infra : Propter
la. Apud August. in hunc Pf. In idipsum adversùm me innoc, meam suscepisti me , &c. Ita etiam in Psalt. Corb.
fufurrabant : paulòque post : Quid eft adversùm me in idip- In Gr.’Eucē dè dice Trio dx cxíær árterá@ro is flsCalwoás fe...
sum ? subinde : In idipfum adversùs me susurrabant om εις τον αιώνα. .
nes..... adversùm me cogit. &c. Apud Cassiod. in eund. Pl. #. 14. Ita legit Ambrof. in hunc Pl. p. 881. b. c. &
Simul in unum susurrabant omnes inim. mei : adversum 884. e. cum Płalc. Corb. & Græco. Ambr. ibid. 882.
me cogit. &c. in Gr. og fremst eri autó, ut pofuimus a. aic : In Hebræo habetur amen , amen, ut adferuerunt
fupra ; deinde fic : Kat' que s'yitúeisor órtes oi exfegí qui librum legerunt in Hebraicis litteris fcriptum : Græcus
με κατ' εμε ελογίζοντο κακά μοι.

hoc loco, vército, dévorto dixit, quod eft, fiat, fiat. Apud
$. 9. Sic in Psalc. Rom. est, & Coislin. In Moz. verò Aug. in eund. Ps. Benedictus Dominus Deus Ifraël à fæc.
ita : Verbum inig. cogitabant adversùs me. Ap. Ambros. in 85 in fæc. & dicet omnis populus : Fiat, fiat; quæ Ambrof.
hunc Pl. propofuerunt adversùm me. Apud Aug. in eund. loc sup. cit. dicit pertinere ad Pfal. 1os. Caffiod. cum
difpofuerunt adversùs me. Ap. Caffiod. conftituerunt , &c. Psalt. Rom. Vulgatæ favet.
ut in Vulg. In Gr..... Xatéberto xat' fhão deinde , My ó

[ocr errors]
[ocr errors]

Ex Ms. Sangerma

[ocr errors]

S

[ocr errors][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
In finem,
Victori doctissimo filiorum Core.

In finem,
1. Intellectus filiis Core, XLI.

XLII.

1. Intellectus filiis Coræ. XLI.
'2. Uemadmodum desiderat Icut areola preparata ad ir. 2. Icut cervus defiderat ad
Q
cervus ad fontes aquarum:

fontes aquarum:
ita desiderat anima mea ad te Deus. mea praparata ad te Deus.

siderat anima mea ad te. 3. Sitivit anima mea ad Deum Sitivit anima ad Deum fortem 3.

Sitiit anima mea ad Deum
fortem vivum : quando veniam & viventem : quando veniam, dpa- vivum : quando veniam, &
apparebo ante faciem Dei ? rebo ante faciem Dei?

parebo ante faciem Dei?
4. Fuerunt mihi lacrymæ meæ Fuerunt mihi lacryma mea panes 4. Fuerunt mihi lacrymæ
panes die ac no&te : dum dicitur per diem ac noctem : cùm diceretur mex panes die ac nocte: dum
mihi quotidie : Ubi est Deus tuus ? mihi tota die : Ubi eft Deus tuus? dicitur mihi quotidie : Ubi est

Deus tuus?
s. Hæc recordatus sum, & ef Horum recordatus fum, & ef s. Hæc memoratus sum, &
fudi in me animam meam : quoniam fudi in me animam meam : quia ve- effudi in me animam meam :
transibo in locum tabernaculi admi- niam ad umbraculum , tacebo uf- quoniam ingrediebar in locum
rabilis , usque ad domum Dei : que ad domum Dei,

tabernaculi admirationis, ul

que ad domum Dei :
In voce exsultationis, & confef In voce laudis do confessionis , In voce exsultationis , &
fionis : sonus epulantis.

multitudinis festa celebrantis. confessionis : sonus epulantis.
6. Quare tristis es anima mea ?

Quare incurvaris anima mea, 6. Quare triftis es anima
& quare conturbas me?
do conturbas me?

mea ? & quare conturbas me?
Spera in Deo, quoniam adhuc Exspecta Deum , quia adhuc Spera in Domino

2. quo-
confitebor illi : salutare vultus mei, confitebor ei , salutaribus vultús niam confitebor ei : fàlutare
7. & Deus meus.
ejus.

vultus mei, 7. & Deus meus.
Ad me ipsum anima mea contur Deus meus in me ipfo anima mea Ad me ipsum anima mea
bata eft : propterea memor ero tui incurvatur : propterea recordabor conturbata est: propterea me.
de terra Jordanis, & Hermoniim à tui de terra Jordanis, & Hermonim mor ero tui Domine, de terra
monte modico.
de monte minimo.

Jordanis ,

& Hermoniim à monte modico.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.

*.1. Itidem in Psalt. Corb. In Coislin. verò ad Co fiod, ingrediebar in loc, tab, admirabilis, In Corb. Hæc me, additur Pfalmus. Apud Caffiod. Psalmus David. moratus fum, & effudi..... quoniam ingrediar, &c. ut in Apud Aug. in hunc Pf. In finem , in intellectum filiis Co- Vulg. Hilar. vero in hunc Ps. è fchedis Marten. legit: Hæc re , Pfalmus. In Gr. Eis tó téacs, eis Cúreliv Tois vicis Ko memini , effudi in me.....

... quia tranfibo in loc. tab, ad. . Mr. Alex, Kope', Yarmas Aavid.

mirabilis , &c. at in Pf. 61. col. 149. b. Hæc recordatus
. 2. Sic Ambros, I. 2. de interpel. Dav. c. 2. P. fum , & effudi in me , &c. Sic etiam Auct. 1. de xlir,
640. C. & in Ps. 37. & 40. col. 831. f. 882. e. necnon mans. ap. Ambrof. p. 16. a. Ambros, ipse in Pf. 36. col.
Cassiod. in Pl. 41. cum Plalt. Rom. Coislin. Corb. & 809. e. Hæc recordatus fum , & effudi super me..... quo-
Moz. addita voce Deus, in fine. Augustinus in hunc Pl. niam ingrediar in loc. tab. admirabilis , &c. ut in Vulg. at
cum Gr. Quemadmodum defiderat..... fic defiderat , &c. 1. 2. de interpel. Dav. c. 2. p. 641. b. sic : Horum me-
ut in Vulg. Hilarius in eund. è schedis Marten. Sicut cer mor , effudi super me anim. meam : & poft pauló, quoniam
ons defid..... fic defiderat anima mea ad Deum vivum ; quæ ingrediar , &c, ultimòque , fonitus epulantis : sed epist. 30.
ultima pertinent ad v. seq.

to. 2. p. 912. c. constanter legit fonus epulantis ; ficut
W. 3. Sic Hilar, ubi sup. & in Pf. 62. p. 152. e. nisi I. de fide Resurr. p. 1164. f. hîc tamen hab. quoniam
quòd primo loco omietit verbum fitivit, pofteriori veró transibo. Hieron. in Ifai. 54. to. 3. p. 392. a. pertran-
loco Dei, legit tuam. Ambros. 1. de Isaac, c. 1. p. 356. fibo : at epist. ad Princip. to. 2. p. 692. f. tranfibo ; &
c. Sitivit anima mea ad Deum vivum. Similiter Aug. & in fine, fonitus festa celebrantium. Sic etiam habetur in
Cassiod. in hunc Ps. cum Psalt. Rom. Mediol. Carnut. Psalt. Æthiop. & Arabico. Ap. August, in hunc Pf, ita :
& Moz. In Coislin. fitit, &c. ut sup. In Corb. Sitivit Hæc meditatus fum , & effudi super me..... quoniam ingre-
anima men in Deum vivum : quando ven. & parebo ante , diar in locum iab, admirab..... confeffionis : Joni festi-
&c. Rursum Ambros. in Pl. 61. p. 963. f. fic hab. Siti vitatem celebrantis. In Gr. Tauta furrater, Boxscit'
vit anima mea ad te Deus, & in Ps. 118. p. 1176. e. έμε..... ότι διελεύσομαι ω τόπω σκηνής θαυμασύς..... Εν pwe
Sitivit in te anima mea : & in Luc. 12. to. I. p. 1447. νη..... και εξομολογήσεως οχι εορταζόντων. Αlex. άχες εορτα-
f. Sitivit anima men ad Dominum vivum : quando veniam, Scrtos; quæ ult. vox é oprád avtos, exstat pariter in edd,
&apparebo , &c. item apparebo, 1. 1. de interpel. Job, c. Ald, & Compl.
5. p. 626. b. sicut in Pfalt. Rom. Martianæi, & ap. Aug. ^. 6. Ita Cassiod. hab. cum Psalt. Coislin. & Corb, ni-
& Caffiod. Ambr. verò i. 2. de interpel. Dav. c. 2. P.

si hoc excipias , confitebor illi. Itidem in Rom. præter
640. d. legit, ad Deum fontem vivum : quando veniam , unum in Deo. Mediolan. etiam & Carnut, carent voce ad.
& parebo, &c. iterum parebo, 1. de fuga fæc. c. 9. p. huc , ante confitebor. Aug. in hunc Pl. cum Psalt, Moz. leg.
438. e. cum Psalt. Rom. Fabri, & Coislin. Gaud. Brix. Spera in Deum, quia confitebor illi ; cæt, ut supra. Sic
fer. 2. p. 946. c. legit : Sitivit..... ad Dominum vivum: etiam Ambrof. l. 2. de interpel. Dav. c. 3. p. 642. C.
quando..... apparebo ante fac. Domini? Græc. 'Editn- dempio Es, post anima mea. Hilar, verò in Pr. 41. è sche-
okr..... T'po's mòr Osòv tör första ( Alex. Ald. & Comp. dis Marten. Ut quid anima triftis es? ut quid contur-
τον Χυρον τον ζωντα: ) πότε ήξω , και οφθήσομαι το προσώ bas me? Spera in Deum , quoniam confireb, illi. August, in
πω τε Θες;

Job, to. 3. col. 676, d. Ut quid tristis es anima mea ? 8
*. 4. In Psalt. Mediol. Coislin. Carnut. Corb. & Moz. quare, &c. Gr. 'Irati Trepínutos si..... vati..... "EXT-
legirur panis , ficut in Gr. Sic etiam Hilar, habet in Pr. σαν επί τον Θεόν , ότι εξομολογήσομαι αυτώ, &c.
61.

1. p. 149. b. & Ambrof. l. de apol. Dav. c. 6. to. I. $. 7. Sic in Psalt. Corb. est. In Rom. verò Martian.
p. 684. b. necnon Aug. in hunc Pl. sed Hilarius in eund. A me ipso anima mea turbata est. In Rom. Fabri : Ad mo
è sched. Marten. scribit panes. Itidem Ambrofius l. 2. de ipfum..... turbata eft ; reliqua ut in textu, excepto uno
interpel. Dav. c. 2. to. 1. p. 641. a. & inf. 819. f. 1193. e. Hermonis. In Moz. & Coislin. Apud me ipsum..... ture
1388. c. cum Caffiod. & Chromat. Aquil. in Matr. p. bata eft..... ero tui Domine , de..... 8 Hermonis, &c.
978. d. Præterea Hilar. ap. Marten. hab. facta sunt , loco Coislin. fcribir Hermoni ; Corb. Hermonii. Ambros. 1.
fuerunt ; subinde Aug. cùm dicitur mihi per fingulos dies ; de interpel. Dav. c. 3. p. 642. d. Ad me ipsum..... tur-
poft paulò verò , quotidie. Gr. xal' exásuv uur ex. In Pralt. bara eft..... tui Domine , de..... 6 Hermoniim. Hilar, in
denique Moz. Ubi es, non Ubi eft ; in Gr. Tộisiv. hunc Pf. è sched. Marten. Turbata est in me anima mea;

. 5. Ita in Psalt. Coislin. fi excipiatur vox admira at infra bis, perturbata eft..... tui Domine, de..... 6 Her. bilis, loco admirationis, Icem in Rom. Moz. &ap. Car monis ; paulò inferiùs abest Domine, In Psalt, verò Car,

2.

es ,

[ocr errors]

!

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD:
Ex Mf, Sangerm. 8. Abyssus abyssum invo Abyßus abysum invocat, in vo 8, Abyssus abyssum invocat, in
cat, in voce cataractarum tua cem cataractarum arum :

voce cataractarum tuarum.
rum.

Omnia excelsa tua, & fluc Omnes gurgites tui , & fluctus Omnia excelsa tua, & flu&us tui
tus tui fuper me ingressi sunt, tui super me transierunt. super me transierunt.

9. In die mandavit Domi Per diem mandavit Dominus 9. In die mandavit Dominus mi-
nus misericordiam suam , & misericordiam suam : & in nocte sericordiam suam , & no&te canti-
nocte declaravit.
Canticum ejus mecum,

cum ejus.
Apud me oratio Deo vitæ Oratio Deo vita mea. Dicam Apud me oratio Deo vitæ meæ ,
mez
10. dicam Domino : Deo: Petra mea,

10. dicam Deo : Susceptor meus
Susceptor meus es ,

Quare me oblitus es? quare Quare oblitus es mei? quare Quare oblitus es mei ? & quare me repulifti , & contriftatus tristis incedo , affligente inimico? contriftatus incedo, dum affligit me incedo, dum adfligit me ini

inimicus ?
micus?

11. Dum confringit me om Cùm me interficerent in ossibus 11. Dum confringuntur olla
nia ofsa mea, exprobraverunt meis , exprobraverunt mihi hoftes mea , exprobraverunt mihi qui tri-
mihi qui tribulant me:
mei:

bulant me inimici mei :
Dum dicitur mihi quotidie : Dicentes ad me tota die : Ubi Dum dicunt mihi per singulos
Ubi eft Deus tuus? 12. quare eft Deus tuus ? Quare incurvaris dies : Ubi eft Deus tuus ? 12. quare
tristis es anima? & quare con- anima mea , & conturbas me? tristis es anima mea ? & quare con-
turbas me?

turbas me?
Spera in Deum, quoniam Exspecta Deum, quoniam ad Spera in Deo , quoniam adhuc
confitebor ei : salutare vultus huc confitebor ei :salutaribus vultus confitebor illi : salutare vultus mei,
mei, & Deus meus.
mei , do Deo meo.

& Deus meus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
put. deest 88, initio , ante Deus meus. Unde Hieron. cam Deo : Sufc..... Quare mei oblitus es? ut quid me re-
fcribens ad Sun. & Fretel. to. 2. p. 638. a. ait : Inve pulisti ? 5 ut quid contristatus (inf. triftis ) incedo, dum , &c.
niffe vos dicitis, & Deus meus : fed fciendum hoc in Psal Calliod, in eund. Pr. Quare me oblitus es ? quare me repulisti?
mo bis inveniri , & in primo pofitum esse, salutare vultus & quare contriftatus, &c. Sic etiam in Psalt. Corb. dempto ult.
mei , Deus meus : in fecundo autem , id eft, in fine ipfius

quare. Gr. fpcê Te @..... Alati MY E'TENC68; irati ( Alex.
Psalmi : salutare vultus mei , & Deus meus ; ita dunta Ald. & Compl. xivati) oxudparátwr Topeuonar, év , &c.
sat ut & conjunétio de Hebræo, & Theodotione fub asterisco . 11. Poft verbúm confringit, additur in Ms. San-
addita fit. Apud Aug. & Caffiod. in hunc Pr. fimiliter germ. litterula o, ita videlicet , confringi To, quæ qui-
ibid. deeft : exinde August. leg. Ad me ipsum..... tur dem litrerula videtur in Mf. præ se ferre figuram puncti,
bara eft : propterea memoratus sum (inf. commemoratus sum) potiùs quàm litteræ; vel fortè nota quædam est, quæ fi-
tui Domine , de..... 8 Hermoniim à monte parvo. Calliod. gnificat legendum confringit omnia, absque voce media
verò : A me ipso..... turbata est..... memor ero tui Domi me, quæ eriam superest; vel potiùs huc revocandus to-
ne , &c. ur in Vulg. In Gr. • Orbs ( Alex. à ó Osós ) tus ille versus qui legitur infra in eodem Ms, nempe post
με. Προς εμαυτόν..... εταράχθη δια τετο μνηθήσομαι (και X. 2. Psalmi xlit, quò etiam malè & ofcitanter transvec-
( Alex. add. Kúen ) éx rã...... 'Eprwrisike dto opos tum fuisse credimus, cùm ibid. apertè superfluat ; en vera
Luxrx.

ba : In eo dum confringunt omnia offa mea, exprobaverunt .8. Ita Psalt. Corb. hab. ad verbum. Rom. verò & ( 1. exprobrav.) mihi inimici mei. Hilarius tamen in hunc al. cum Cassiod. in fine, super me tranfierunt. Similiter Pr. è fchedis Marten. non leg. confringunt , fed confrinap. Hilar. in hunc Pl. è schedis Marten. exceptis his, git , ut sup. & poft paulò : Dum confringit osa mea , imOmnes altitudines tuæ ; in Pf. verò 68. Omnia excelsa tua , properabani tribulantes me : cùm dicerent quotidie : Ubi eft cum hoc ult. tranfierunt. Apud Ambros. 1. 2. de interpel. Deus tuus ? Similiter hab. Ambrof. I. 2. de interpel, Dav. Dav. c. 4. p. 644. C. & in Pl. 35. p. 773. c. priora c. 7. p. 647. c. confringit offa mea , &c. ut in textu. Item tantùm verba exstant ut fupra. Item apud August, in August. in hunc Pr. Dum confringit osa ment , exprobravePfalm. 41. fed additur : Omnes fufpenfones (in explana runt mihi qui tribulant me : dum dicunt mihi per fingulos tione suspensure ) tua , & Aluctus tui super me ingrelli dies : Ubi eft, &c. Itidem in Psalt. Corb. addita voce sunt. Similiter in Pfalm. 87. col. 929. f. g. Ad verbum omnia , ad osa. In Rom. verò sic : Dum confringuntur omautem ingrelli funt, add. ibid. vel ficut quidam meliùs tranf- nia offa mea, exprobraverunt me qui tribul. me : dum dicitur tulerunt , super me transierunt ; doñalor enim eft in Gra mihi per fingulos dies, &c. In Mozarab. In eo dum confrin

non gioñador : ubi ergo utrumque pofitum eft, & suspen guntur offa mea , exprobr. mihi qui trib. me : dum dicitur fiones , 8 Auctus, non ibi potuerunt poni pro suspensioni mihi per sing. dies : Ubi es Deus tuus? In Coislin. Dum bus , Auctus..... sed illic di&um eft : Omnes super me confriguntur

ur omnia..... qui tribulant me : dum dicitur , &c. fierunt, &c. Vide plura inf. ad Pl. 87. 8. Græcè, eis Carnur. hab. dum confringit ; tollit etiam inf. id, inimici goriv, pro in voce ; fubinde , mártes oi Metswerquoi 68, mei ; Mediolan. verò admittit inimici mei , sed anteceden&#' flè doñalor.

tibus caret qui tribulant me. Hieron. quoque epist. ad 8.9. Itidem in Psalt. Rom. Corb. Carnut. & ap. Car Sun. & Fretel. to. 2. p. 638. ad hæc, exprobraverunt mifiod. In Moz, fic : & in nocle declaravit. Apud me & ora hi qui tribulant me, ait : pro quo vos invenisse dixistis, tio Deo, &c. In Coislin. 8 nocte declaravit. Apud me ora ureid içóv pe oi ex bogi ux , id eft, exprobraverunt mihi initio mea, Deus vita mea. Apud Hilar. verò in eund. Pr. mici mei, cùm & apud LXř. scriptum fit, oi OxiCortés Me. è fchedis Marten, ita : Inter diem mandavit Dominus mis. Cassiod, in eund. Ps. habet omnia ofa mea , absque hoc fuam, & notte manifeftavit. Apud me oratio mea Deo , &c. inf. inimici mei ; in aliis concordat cum Vulg. In Græco Apud Ambr. 1. 2. de interpel. Dav. c. 5. col. 645. a. Vat. fic : 'Εν τω καταθλάθαι τα όσα με (ΜΓ. Αlex. καλαApud me oratio Deo vita , &c. Apud August, in eund. Pr. θλάσαι ,) ονείδισαν με ( Αlex. ωνείριζόν με ) οι θλίβοντές με , 8 nocte declarabit, Apud me oratio Deo , &c. In Gr. 'Huén (Mr. Alex.oi éxOroí px. ) Aquila initio hab. e tão corsu cai pe eας ντελείται..... και νυκτος δηλώσει. Παρ' εμοί προσευχή το α οσέοις με. Hieron. Dum me interfcerent in oibus meis. Otæ, &c. Mr. Alex. cum ed. Compl. a ruxtos w si dva . 12. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum vet. Pfalr. T8, ốc. Ald. J » Quã.

addita voce mea, ad hanc anima. Hilar. in eund. Pf. è . 10. Psalt. Rom. cum Ambros, 1. de interpel. Dav. schedis Marten. lic : Ut quid iristis es anima mea ? ut quid c. 5. 6. & 7. col. 645. a, 646. b, 647. c. dicam Deo : conturbas me? Gr. 'Ivati Tepínu Toser v foxú px ; irati, &c. Sufceptor meus es, Quare me oblitus es? & quare me repre * Ita Psalt. Corb. hab. dempto uno s', post mei. Rom. listi? square tristis incedo , dum, &c. Similiter in Cois- Martianæi, Spera in Deo , quoniam confiteb. illi : salutare , lin. præter hoc, oblitus es mei. Moz. initio hab. dicam &c. Rom. Fabri : Spera in Denm , &c. Coislin. Spera in Deo meo , &c. ut in Rom. Hilar, in hunc Pl. è sched. Domino , quon. confil. illi, &c. Moz. Spera in Deum, quia, Marten. dicam Deo : Sufc. meus es, Quare oblitus es ? & &c. Mediolan. eciam & Carnut, carent adverbio adhuc. infra : dicam : Sufceptor meus es, Quare me dereliquisti ? Unde Hieron. scribens ad Sun, & Fretel. to. 2. p. 638. quare triftis incedo , dum, &c. August, in eund, Pro'die b. ait : Et dicitis adhuc in Græco non inveniri , quod

[ocr errors]

an

Ta.....

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. feb asterisco additum eft ; itæ enim ' in Hebræo fcriptum re Domino , quoniam adhuc..... Salutare , &c. In plerisque perimus chi od, quod fignif. öro , Latinèque dicitur, Mss. August. loco falus, haberur salutare ; & in quibufquoniam adhuc. Hoc ipfum etiam in xlii, intelligendum eft. dam seq. & prætermittitur ; deest quoque fup. . 7. in Èt verò August. in eund. Pf. legit : Spera in Deum, quo- multis libris Græcis, & Latinis. Edit. Rom. hab. "EXT:niam adhuc confitebor illi : Salus vultus mei , 5 , &c. At σαν επί τον Θεόν , ότι εξομολογήσομαι αυτό και σωτηρία , &c. Hilarius in eund. Pl. è schedis Marren, tollit adhuc , & Mr. Alex. cum Ald. & Compl. oucheror, legir : Spera in Deum , quia, &c. Caffiod. verò : Spera in

Ex MS. Sangerm.

[ocr errors]

Judica

me Deus , & difcerne * Jerice justiciam meam de

va me.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Psalmus David. XLII.

XLIII.

1. Pfalmus David. XLII. Udica me Deus, & difcerne

Udica me Deus, & dif causam meam de gente non caufam meam de gente non cerne fancta : ab homine iniquo & do- sanda : à viro doloso & iniquo sal- gente non fancta : ab homine loso erue me.

iniquo & doloso eripe me. 2. Quia tu es Deus fortitudo

Tu enim es Deus fortitudo mea: 2. Quia tu es Deus meus, mea : quare ne repulifti ? & quare quare projecisti me? quare trift:s & fortitudo mea: quare meretristis incedo, dum affligit me ini- incedo , affligente inimico? pulifti ? quare triftis incedo, micus ?

dum adfliget me inimicus ?

** In eo dum confringunt omnia ossa mea, exprobrave

runt mihi inimici mei. 3. Emitte lucem tuam & verita Mitte lucem tuam & verita 3. Emitte lucem tuam & tem tuam : ipfa me deduxerunt, & tem tuam, ipsa ducent me : intro- veritatem tuam : ipfa me deadduxerunt in montem san&um ducent me ad montem sanctum duxerunt & adduxerunt in tuum, & in tabernacula tua. tuum , & ad tabernacula tua. montem sanctum tuum, & in

tabernacula tua. 4. Et introibo ad altare Dei : ad Et introibo ad altare Dei; ad

4.

Er introibo ad altare : Deum , qui lætificat juventutem Deum letitia , exsultationis mea: ad Deum , qui lætificat juvenmeam.

tutem meam. Confitebor tibi in cithara Deus Et confitebor tibi in cithara Deus Confitebor tibi in cithara Deus meus : s. quare tristis es ani- Deus meus. Quare incurvaris ani- Deus meus: 5. quare tristis es ma mea ? & quare conturbas me? ma mea , & quare conturbas me? anima ? & quare conturbas

me? Spera in Deo, quoniam adhuc Exspecta Deum , quoniam ad Spera in Deo,quoniam conconstebor illi; salutare vultus mei, huc confitebor ei : falutaribus vul- fitebor illi: salutare vultus mei, & Deus meus. tus mei, a Deo meo.

& Deus meus. NOTÆ AD VERSION E M ANTIQUA M. .1. Sic in Pfalt. Rom. eft : Mozar. verò hab. Ipfi Da- duxerunt. Itidem in Moz. Psalt. ss perduxerunt; extremò vid. Coislin. In finem, Pfalmus David. Corb. Pfalmus Da verò , in tabernaculum tuum. Coislin, fic hab. 5 adduvid, ut supra. Gr. Yantos David. Mf. Alex, ita : Eis xerunt in monte fanéto tuo, in tabernaculo tuo. Caffiod. το τέλος και ζυνέσεως τοις υιούς Κορε Ψαλμός.

in eund. Pl. in montem..... 8 in tabernaculum tuum. Gr. * Concinic Psalt. Corb. ad verbum. Rom. quoque & και ήγαγόν με εις όρος αγιόν C , και εις τα σκηνώματά (ε. Coislin. extremò hab. eripe me , cum Cassiod. Mozar, ve 9.4. Pfalt. Rom. & Corb. Vulgatæ confonant, niti rò, libera me ; August. erue me ; item sup. cau/am , non quòd tollunt , ante verbum 1. introibo. Coislin. & Moz, juftitiam, ut & al. Plalt. præter Corb. Gr. Thx dixwv, ul habent : Et introibo ad altare Dei mei ; præterea Moz, ad timique, ρύσαι με.

Dominum , qui lætificat , &c. Similiter Ambr. I. 2. de in$. 2. In Psalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. similiter, terpel. Dav. c. 8. col. 650. f. 651. c. 652. b. Er introiba Deus meus , & fortitudo mea. Sic etiam ap. Cassiod. in hunc ad alt. Dei mei : ad Deum , &c. item 1. 4. de Sacram. Ps. Apud Auguft. verò in eund. Deus meus, fortitudo to. 2. 366. c. at I. 2. de virg. p. 166. e. hab. Dei mei, mea : deinde , ut quid me repulifti ? & ut quid tristis ince & ad Deum , qui , &c. & l. de Myster, col. 336. c. ad aldo, dum affligit me inimicus ? Græcè : "OTI ti o odos tare Dei : ad Deum , &c. tum I. 2. de interpel. Dav. c. 10. xex/aiwuée privati aráow me; jirati oxuêpem wr Topsúc- p. 652. d. addit : Confitebor tibi in cithara Deus meus, ut pecco, cu tão Exxibeix tov ex pór He8 ; Ald. & Compl. delent pê. supra. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Vulgata con

** . iste totus hîc redundare videtur ; imo seriem cinunt ad verbum ; nec aliter in Græco : in Ms. tamen Alex. & connexionem sententiarum abrumpit , ut alia ex alia semel tantùm ó osós, poft cithara , ut in Lat. sup. non bene nectatur. Huc procul dubio ineptè translatus eft *. 5. Et hîc tertiò tollitur adhuc, ante confitebor , cum ab oscitante librario, videlicet é Pfalmo xli. proximè an- in Psalt. Rom. Coislin. Mediolan. Moz. & Carnur, tum recedenti , ubi $. 11. totidem pene verbis exprimitur. Er fanè apud Aug. & Caffiod. in hunc Pf. ac in Græco. Similiter nec in alio veteri Psalterio , nec apud August. & Caffiod.

in Psalt. Corb. deest adhuc ; ac præterea vox men, poft nec etiam in textu Græco hic verficulus infertus eft eo hanc , anima. Aug. ibid. leg. Spera in Dominum ; Carliod. loci. Vide fup. Not. ad $. 11. Pfalmi xli.

in Deum, cum Psalt. Moz. & Rom. Coislinianum , in Dou V. 3. Sic Ambros. ad verbum l. 3. de Spir. S. to. 2. ming. Gr, επί τον Θεόν..... σωτήριον τε προσώπε με , και col. 695.f. unà cum Psalt. Rom. Corb. & Vulg. Sic etiam Otós hexo_Alex. nó sóspe. Aug. vultus mei, Deus meus; ap. August. in hunc Pf. præter hoc, deduxerunt , & per- alii, & Deus meus,

2.

runt nobis

[ocr errors][ocr errors]

me.

bit me.

1

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MS. Sangerm. 1. In finem, pro filiis Coræ Victori filiorum Core eruditio. 1. In finem, filiis Core ad intellec-
Psalmus in intellectum.

XLIV.

tum. XLIII.
XLIII.
2. Eus auribus nostris au-

Eus auribus noftris audivia
Eus auribus
D

D
divimus, patres

noftri
mus , patres

mus, patres noftri annun-
adnuntiaverunt nobis

tiaverunt nobis,
Opus, quod operatus es in Opus, quod operatus es in diebus Opus, quod operatus es in die-
diebus eorum , in diebus anti- eorum , in diebus antiquis. bus eorum, & in diebus antiquis.
quis.
3.

Manus tua gentes disper Tu manu tua gentes delesti, 3. Manus tua gentes disperdi-
didit , & plantalti eos : adfli- plaztafti eos : afflixisti populos, & dit, & plantasti eos : afflixisti po-
xisti populos, & expulifti eos: emisisti eos :

pulos, & expulisti eos :
4. Non enim in gladio fuo Non enim in gladio suo posse 4. Nec enim in gladio suo poffe-
poffederunt terram, & bra- derunt terram , neque brachium derunt terram, & brachium eorum
chium ipforum non liberavit eorum salvavit eos :

non salvavit eos:
eos :

Sed dextera tua , & bra Sed dextera tua , & brachium Sed dextera tua, & brachium chium tuum, & inluminatio tuum , & lux vultus tui : quia tuum, & illuminatio vultus tui : vultus tui : quoniam compla- complacuisti in eis.

quoniam complacuisti in eis. cuit tibi in illis.

s. Tu es ipse rex meus & Tu es ipse rex meus, Deus : pre 5. Tu es ipse rex meus & Deus Deus meus : qui mandas salu- cipe salutibus Jacob.

meus : qui mandas salutes Jacob. tem Jacob.

6. In te inimicos nostros In te hostes nostros ventilabimus : 6. In te inimicos nostros ventiventilabimus, & in nomine in nomine tuo conculcabimus ad- labimus cornu , & in nomine tuo tuo fpernimus insurgentes .in versarios noftros.

fpernemus insurgentes in nobis. nos.

7. Non enim in arcu meo Non enim in arcu meo confi 7. Non enim in arcu meo fpe-
fperabo : & gladius meus me dam : neque gladius meus Salvabit rabo : & gladius meus non salva-
non faciet salvum.

8. Liberasti enim nos ex Quia Salvasti nos de hostibus 8. Salvasti enim nos de affligen-
adfligentibus nos : & eos qui noftris, & eos qui oderant nos tibus nos : & odientes nos confu-
oderunt nos confudifti.
confudisti.

difti.
9. In Deo laudabimur tota

In Deo laudabimus tota die, 9. In Deo laudabimur tota die:
die : & in nomine tuo confi- & nomini tuo in aternum confitebi- & in nomine tuo confitebimur in
tebimur in fæcula. DIAPSAL- mur, SEMPER.

fæculum.
MA.
10. Nunc autem repulifti & Verùm tu projecifti , eo confu 10. Nunc autem repulifti &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. Pfali. Rom. cum Vulg. In finem , filiis Core ad ότι ευδόκησας ν αυτοίς.
intellecium. Coislin. In finem, Pfalmus David. Mozarab. ¥. 5. Ita Aug. & Cassiod, in hunc Pl. cum Psalt. Rom,
In finem, intelleitus filiis Core , Pfalmus David. Ambros. Corb. & Moz. Coislin. hab. salute, non falutem ; Am-
in hunc Ps. col. 385. a. cum Psalt. Corb. Pfalmi titulus bros. in eund. Pl. p. 892. f. falutes; Gr. Tas outopías.
eff: In finem, filiis Core intellectus : & infra p. 887. a. ad $.6. Sic apud Aug. & Cassiod, in hunc Fl. excepto
dit : ni ab ipfis conatur, qui psallendi munus receperant : uno Spernemus. Similiter in Psalt. Rom. Corb. & Moz. In
& supra : Aquila Pfalmum disciplina pofuit. August. in Coislin. verò additur cornu , post ventilabimus , ficut apud
eund. Pf. Titulus non habet tantum filiis Core ; fed, in Ambrof. I. de bened. Patr. c. 11. P. 529. f. & in Pl. 43.
incellectum filiis Core. Caffiod. In finem , pro filiis Core p. 893. c. sed hîc Ambr. pro tuo , legit ejus, ultimòque
ad intellettum , Pfalmus David. Græc. Eis To téros, teis constanter in nos, cum Pialt. Coislin. ubique Spernemus.
vicis Kepesis CUVEGUR Yoruós. In edd. Ald. & Compl. Yax In Gr. Εν σοι τες έχθρες ημών κεeατιέμεν , και εν τω ονόματί
pós deeft.

σε εξε διενώσομεν της επαν:ςαμένες ημϊν.
$. 2. Sic in Psalt. Corb. Ita quoque in Rom. præter $. 7. Sic est in Brev. Mozarab. Item ap. August. in
ista : & patres..... 8 in diebus, Coislin. neutrum admittit hunc Ps. non falvum faciet me. Apud Ambros. & Cassiod.
89; nec etiam habentur in Gr. nec ap. Cassiod. Psale. Moz. in eund. non falvabit me , ut in Psalt. Rom. & Vulg. In
unum tantùm ponit ante patres, cum edd. Ald. & Compl. Gr. 8 Oudel us.
Similiter Ambros. in hunc Pr. p. 887. a. sed hoc omitiit, V.8. Sic Ambrof. & Caffiod. in hunc Psalm.cum Psalt.
in diebus eorum : & supra ad hoc, Deus auribus noftris, Corb. & Moz. Iridem ad Grad. missæ Dom. 3. post Epiph.
addit : fic Symmachus : Theodotion , in auribus nostris di nisi quòd initio est, Liberasti nos Domine ex &c. In Flalt.
sit; ficut 88 Septuaginta Viri. Et verò in edit. Rom. fic: Rom. Literafli enim nos de..... Es eos qui nos oderunt , &c.
'O Osis Tois woir vur, &c. ut supra. Auguft. concinit In Coislin. Liberasti enim nos ex afflig. nos : 85 odientes nos
cum Vulg.

disperdidisi. Apud Aug. in eund. Pl. Salvos enim fecisti nos
X. 3. Sic Ambros. in hunc Ps. col. 889. b. Psalt. verò ex aflig. &c. ur in textu. In Gr. "Ecwoxs yap nijãos ex ? Co
Coislin. habet disperdet ; Mozarab. difperfit , rursumque Erbortwr hvão Ti's Proyrtas vãs xatiXives.
gentes , loco populos. August. in eund. Pl. ita : infirmasi $.9. Concinunt Ambros, Aug. & Cassiod. in hunc Pr.
populos , expulifti eos; Calliod. Es repulisti eos. Græc. unà cum Psalt. Rom. Coislin. & Moz. Sic etiam in Corb.
εκάκωσας λας, is εξέβαλες αυτές.

fi excipias tó primum in Domino. Ambrof. loco cit. p. 897.
#.4. Sic in Plalt. Coislin. excepro uno liberabit. Item d. addit : Aquila tamen pofuit : In Domino gloriabimur
in Moz. & Corb. præter ista, polidebunt terram , & bra tora die. Symmachus ait : Deo hymnum dicemus per om-
chium eorum non liberavit. Ambrof. in hunc Pf. p. 891. nem diem. LXX. in fine hab. eis tèr aiôvo, in fæculum,
d. fic habet : Quoniam non in gladio fuo poffederunt ter De subsequenti Diapfalmare non meminit Aug. nec etiam
gam, & brachium furem non liberavit eos : sed, &c. ut fu Caffiod. Abest quoque à Psalt. Corb. ut & à Gr. Alex. ac
pra. August. in eund. Ps. Non enim in gladio fuo hæredi edd. Ald. & Compl. exstat verò in ed. Rom. IXX. &
inte poffederunt terram, & brachium ipforum non falvos fe-
cit eos : fed...quoniam complacuisti in eis. Cafod. in eund. $. 10. Itidem in Psalt. Carnut. In Corb.... repulisti nos
Pl. complacuit tibi in illis ; cætera ut in Vulg. In Gr. Ou '85 confudisti nos : 85 non progredieris Deus in , &c. In
geç cico... eranegrójncar..... durūv 8x é cwcev dutes a ando. Coislin, non egredieris Deus è virtutib. Apud Ambros. in

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »