Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

2

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA. NOVA. Hieron, ubi fup. 23. Et populum meum docebunt quid sit inter 23. Et populum meum docebunt quid sit inter sanctum & pollutum, & inter mundum & im- fan&um & pollutum, & inter mundum & im

& mundum offendent eis.

mundum oftendent eis. Ibid. 1032. a.

24. Et cùm fuerit controversia fanguinis , fta- 24. Et cùm fuerit controverfia, Itabunt in. bunt in judiciis..... & fabbata mea fan&tificabunt. judiciis meis , & judicabunt : leges meas , & præ

cepta mea in omnibus folemnitatibus meis custo

dient , & fabbata mea sanctificabunt.
25. Et super animam hominis non ingredien- 25. Et ad mortuum hominem non ingredien-
tur, ne polluantur.....

tur , ne polluantur, nifi ad patrem & matrem ,
& filium & filiam, & fratrem & fororem , quæ
alterum virum non habuerit : in quibus contami-

nabuntur.
26. Et poftquam fuerit mundatus , feptem dies 26. Et poftquam fuerit emundatus, feptem
numerabuntur ei.

dies numerabuntur ei.
27. Et in die introitus sui..... offeret placatio- 27. Et in die introitus fui in fanctuarium ad
nem.....

atrium interius, ut ministret mihi in sanctuario,

offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus.
28..... ego hæreditas eorum : & poffessiones 28. Non erit autem eis hæreditas , ego hære- Num.
non dabitis eis in Ifraël, ego poflessio eorum. ditas eorum : & poffeffionem non dabitis eis in 18.20.

Deuter.

Ifraël, ego enim possessio eorum, Ibid. 1034.a.f.

29.

Vi&timam & pro peccato, & pro ignoran- 29. Vi&timam & pro peccato & pro delicto ip-
tia ipsi comedent ; & omnis separatio in Ifraël ip- fi comedent: & omne votum in Israël ipsorum erit.
forum erit.
30..... & primitiva ciborum veftrorum dabitis

30. Et primitiva omnium primogenitorum, & Exod.
facerdoti, ut ponat benedi&tiones fuper domos omnia libamenta ex omnibus quæ offeruntur , 22.29.
veftras.

sacerdotum erunt:& primitiva ciborum vestro-
rum dabitis facerdoti , ut reponat benedi&ionem

domui tuæ.
31. Omne mortiçinum, & captum à bestia de 31. Omne morticinum , & captum à bestia de Levit.
avibus & de pecoribus non comedent facerdotes. avibus & de pecoribus non comedent facerdotes. 22. 8.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ut supra.

λήν..... προσοίσεσιν έλασμόν. ^.23. Sic est in Græco, detracto uno quid fit.

W. 28. Gr. εγω κληρονομία αυτούς και καταχεσις αυτοίς :

. 24. Hieron. fic habet : Et cùm fuerit controverfia (ut š dobúos7c1 à tois vrois ’Ispaña , ott , &c. ut fupra.
in LXX. additum eft fanguinis) Sabunt , &c. Gr. Kalimi *. 29. Gr. Και τας θυσίας, και τα υσέρ αμαρ7ίας, και
κρίσιν αίματος ετοι τσισήσονται τη διακρίνειν, Et in judicio τα υπέρ αγνοίας, &c. Ει [acrifcia , σ ηκε pro peccato , &
fanguinis ipfi ftabunt ad dijudicandum ; pofteriora ut in qua pro ignorantia ; reliqua ut in textu , excepto dat. au-

Tois, ipsis , loco ipforum.
¥. 25. Ita in Græco, nisi hoc excipiatur , to pesor bija . 30. Gr. fimpliciter habet ur, veftra , loco ciboa
pai, ad polluendum fe, loco ne polluantur.

rum veftrorum ; rurfumque addit vrür, ad benedi&iones ;
7.26. Ita Græcè , excepto uno s'Ecepe@devon" avtő, enu- sed in Compl. deest ükcər; cætera quadrant ad verbum.
merabit sibi, pro numerabuntur ei,

7.31. liidem Græcè , præpofito uno ng , I. voci omne. Ν. 27. Gr. Kαι και αν ημέρα είσπoρεύων7αι εις την αυ

18.1.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

textu.

[ocr errors]
[ocr errors]

)

[ocr errors]
[ocr errors]

C

CAPUT XL

X L V.
VULGATA

NOVA.
2. Et erit ex omni par-

2... Vide Not.
parate primitias Domino, fanctificatum de ter- te fanctificatum quingen-
ra, longitudine viginti quinque millia , & latitudine de- tos per quingentos , quadrifariam per circuitum :
cem millia : fan&ificatum erit in omni termino ejus & quinquaginta cubitis in fubarbana ejus per gyrum.
per circuitum.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, in Ezech. 3..... & in ipfo erit fan&tificatio.....

3. Et à mensura ista menfurabis longitudinem 45.col. 1035.6.

viginti quinque millium, & latitudinem decem
millium, & in ipso erit templum , fanctumque
fanctorum.

4. San&tificatum de terra erit facerdotibus mi-
niftris fanctuarii , qui accedunt ad minifterium
Domini:& erit eis locus in domos, & in fanctua-

rium fanctitatis. S..... ipsi tenebunt civitatem ut habitent.

s. Viginti quinque autem millia longitudinis;
& decem millia latitudinis erunt Levitis , qui mi-
niftrant domui : ipli poffidebunt viginti gazophy-

lacia.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥.2. Hieron. in comment, col. 1035. f. ait : Et ne . 3. Ita Hieron. pro eo quod in Vulgata eft, in
forfitan ædificia templi ades aliæ jungerentur , præcipit uk ipfo erit templum , &c. Græcè, cu dutasar ävla tavs
quinquaginta cubitis per circuitum terra fit vacua in sub- αγίων" in Μ. Αlex. το αγίασμα των αγίων.
urbana ; vel ut Symmachus , Theodotio , LXX. trans- 8. 5. Gr. αυτοίς εις καλαXρσις πόλεις το καλοικείν, ips
tulerunt, in terminum , 8 Separationem, & Spasium. in porelfionem civitates ad habitandum,

[ocr errors]
[ocr errors]

845

[ocr errors]

:

:

[ocr errors]
[ocr errors]

erit æqua

Nim. 3.

.

N O VA.

EZECHIEL. Cap. XLV.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Et poffeffionem civitatis dabitis quinque 6. Et pofseflionem civitatis dabitis quinque mil- llieron. ubi fup.
millia latitudinis , & longitudinis viginti quinque libus latitudinis, & longitudinis viginti quinque
millia, secundum separationem fanctuarii , om- millibus....
ni domui Ifraël.

VULGATA NOVA.
7. Principi quoque hinc & inde in separationem fanc- , quamque partem à termino Occidentali ufque ad ter-
tuarii , & in pofleffionem civitatis, contra faciem sepa- minum Orientalem.
rationis sanctuarii , & contra faciem poffeffionis urbis : 8. De terra erit ei poffeffio in Ifraël : & non de-
à latere Maris ufque ad Mare , & à latere Orientis uf-

populabuntur ultra principes populum meum : sed
que ad Orientem : Longitudinis autem juxta unam- terram dabunt domui Ifraël secundùm tribus eorum,
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 9. Hæc dicit Dominus Deus : Sufficiat vobis 9. Hæc dicit Dominus Deus : Sufficiat vobis Hieron, ubi (1.p. principes Israël : iniquitatem & rapinas intermit- principes Ifraël : iniquitatem & miseriam inter- col. 1037.6. 1038. tite , & judicium & justitiam facite , feparate inittite, & judicium & juftitiam facite, separate confinia vestra à populo meo , ait Dominus Deus. oppressionem à populo meo, ait Dominus Deus.

10. Statera justa , & ephi juftum , & batus 10. Statera juita, & menfura'jufta , & chønix Ibid. 1039.04.b. justus erit vobis.

juftus erit vobis ad menfuram.
11. Ephi & batus æqualia, & unius menfuræ 11. Et chạnix similiter unus erit ad accipien-
erunt: ut capiat decimam partem cori batus, & dum : decima pars gomor, chonix ; & decima
decimam partem cori ephi: juxta mensyram cori pars gomor, ephi : gomor erit æquum

libratio eorum.
Exod. 12. Siclus autem viginti obolos babet. Porro 12. ad pondus, viginti oboli. Viginti sicli, quin-
30,13: viginti ficli, & viginti quinque ficli , & quinde- que & viginti ficli , & quindecim licli, mina erit

.
cim ficli, mnam faciunt.

vobis. 27.25.

13. Et hæ sunt primitiæ , quas tolletis : fex- 13. Et hæ funt primitiæ , quas feparabitis : sex- Ibid. 1040. b. 47

tam partem ephi de coro frumenti , & fextam tam partem menfurx de gomor tritici, & fextam
partem ephi de coro hordei.

partem ephi de coro hordei.
14. Mensura quoque olei, batus olei, decima

,

14. Et præceptum olei, cotylem olei, decem
pars cori est: & decem bati corum faciunt : quia cotyles : quia decem cotyles sunt gomor.
decem bati implent corum.

VULGATA
is. Et arietem unum

IS... Vide Not.

minus Deus.
de grege ducentorum, de

16. Omnis populus terræ tenebitur primitiis his
his quæ nutriunt Ifraël in sacrificium , & in holocauf- principi in Ifraël.
tum, & in pacifica, ad expiandum pro eis , ait Do-
VULGATA NOVA.

VERSLO ANTIQUA.
17. Et super principem erunt holocaufta, & 17. Et fuper principe erunt holocausta, & fa- Hieron. ubi fup.
sacrificium , & libamina in solemnitatibus , & in crificium, & libamina in folemnitatibus, & in ca-col. 1041. d.

.
calendis , & in fabbatis , & in universis solemni- lendis, & in sabbatis , & in universis solemnita-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 6. Sic eft in Græco, præter fingul, dáteis, dabis , babet ficlos fexaginta, qui faciunt obolos mille ducentos.
pro dabitis ; & bis xiasád as , millia, pro millibus ; item . 13. Ita Græcè ad verbum, nisi quod præponitur cve
21095, y múxos, loco latitudinis , & longitudinis. 78, ipfius, vocabulo ephi ; sed abelt osuis à Ms. Alex.ac

7. 9. Ita in Græco, exceptis his, apuróubos, duces , edit. Ald.
loco principes , & dosage, auferte , pro intermistite , abla $. 14. Sic iterum Græcè, præter hoc, érair das céxers
que feq. 8 ; item #Edpale , tollite , pro separate.

xolurcūr, i. e. olei de decem cotylis, loco olei decem cotyles,
#W. 10. 11. Sic iterum in Græco, præter vocabulum Subdit Hieronymus : Et hic , mutatis nominibus menfurata
ephi , quod deelt; sequitur autem, após to youop sou to rum in LXX. editione , confufia sunt omnia , ut quid dicatur
icov, deinde, sj te salpeio, &c. de . seq. In ed. Ald. có non poflit intelligi. Qui enim fupra pro ephi , menfuram ;
Kétegy mpo's to , &c. yide Not. ad X. feq.

8 pro bato, chænica dixerant ; pro coro, gomor i pro ř. 12. Gr. og de sable.de, ( Ald. & Compl. sábico , ) ficlo, appendiculum ; & bic pro ephi , posuere mensuram; είκοσι οβολοί. Πέντε σίκλοι , πέντε και σίκλοι λέκα , και πεν- pro coro nunc gomor , nunc ipfum corum ; & in menfura Púzcovia oina01 , vi Hvão f'sau vuir i. e. O pondera ; viginti olei, pro bato , xoluaux, id est, cyathum. oboli. Quinque ficli, quinque e ficli decem, * quinquaginta w.is. Hieron. ubi fup. 1041. f. ad hæc ex Hebr. verficli, mina erit vobis. Ed. Compl. Névte oíxaos, a tixose ba, Et arietem unum de grege ducentorum , de bis

quæ nitσεντε σίκλοι, και πεντεκαίδεκα σίκλοι. Αld. vero, Είκοσι οί- trit (Vulg, nutriunt) Ifrael in facrificium, addit : Quod

πέν7ε και είκοσι σίκλοί , διέκα και πέντε σίκλοι , &c. quo- nos interprerari fumus , de his quæ nutrit lsraël , in Hlebraico modo legie Hieron. fupra. Addit S. Doctor : Hic locus firiptum eft memmafce, quod Aquila & Symm. interpretanjuxta LXX. non coharet, s penitus intelligi non poteft, dum tur των υδάτων και LΧΧ. σ Theodotio , απο των ποτηρίων και non solum numeros mensurarum , fed etiam nomina commu. quorum alterum de irriguis, alterum de canalibus, five piltarunt. Pro ephi enim interpretari sunt mensuram, generale cinis fonat ; ut videlicet primitiæ principis non alibi nisi in nomen pro speciali ; & pro baro, chønica ; pro homer quoa irriguis nutrintur. Porro in Græco hod. ica legimus : Kad que Hebraico , qui Græcè dicitur xbegs , tranftulerunt go- póCalor ato Tür meglátwy dao doxa', apaipsua f'x Tacür

απο mor; rursiemque pro bato, chænica..... Epha autem , qua Tv Talew tê 'Ioegia sis Juolas. i. e. Er ovem de oviin Græco sermone corruptè dicitur fpi, ad menfuram pertinet bus ex decem, demptio ex omnibus patriis Ifraël in facrificia. variarum frugum, v.g. tritici, hordei , leguminum. Porro In Hexaplis quoque Orig. hæc habentur : A.S. aró Tür bacus , qui Hebraicè bath, eadem menfura eft quæ &ephi, udátwv 'iceux. O. EX TOY Tŵr materão tô 'Idexía. O. g in Speciebus tantum liquidis, vini , & olei , E istius 1990- . dwo Twr oli supler 'Ioegún. Sed air Montfalconius nofter di. Corus triginta habet modios , & in utraque menfura , boc in Not. << Drulius sufpicabarur legendum 70715 upícate , & quieft , tam aridarum , quàm liquentium , tenet principium. dem optimè ; nam sic habet Ml. nofter Sangerm. antiquirDecima pars cori, in his qux modio menfurantur , appel- fimus charactere Saxonico; editi verò, 707npwr. Lectio latur epha , id eft , tres modii ; & decima pars cori in LXX. prior , ex har To Talpic, corruptissima eft. fpeciebus liquidis, vocatur barus , five vadus ; ut ejufdem ^. 17. Ista non refert Hieron. nil secundùm Hebr. aug menfuræ fit epha, 6 batus. Porra ficlus , qui Græcè dicitur Vulg.cùm autem nonnisi leviter differant à Græco , ipfa hic salúp, viginti habet obolos ; mina verò, que appellatur mna, Subjungere non dubitamus ( quod aliquoties nobis conti

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

N

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

>

[ocr errors]
[ocr errors]

2

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup. tibus domus Ifraël : ipfe faciet pro peccato fa- tatibus domus Ifraël : ipse faciet pro peccato sacri

crificium, & holocaustum, & pacifica ad expian- ficium , & holocauftum, & pacifica ad expiandum pro domo Israël.

dum pro domo Ifraël. . 18. Hæc dicit Dominus Deus : In primo men- 18. Hæc dicit Dominus Deus : In primo mense, unâ mensis, sumes vitulum de armento im- se, unâ menfis, fumes vitulum de armento immaculatum, & expiabis sanctuarium.

maculatum , & expiabis sanctuarium. Ibid. 1042. f.

19. Et toilet facerdos de sanguine quod erit pro 19. Et tollet sacerdos de sanguine quod erit 1943.7. peccato : & poner in poftibus domus, & super pro peccato : & ponet in postibus domus , & in

quatuor angulos templi, & super altare, & in pof- quatuor angulis crepidinis altaris , & in poftibus tibus portæ atrii interioris.

portæ atrii interioris. 20. Et fic facies..... pro ignorante , & pro par- 20. Et sic facies in septima mensis pro unovulo.....

quoque qui ignoravit , & errore deceptus est ,

& expiabis pro domo. 21. In primo mense, quartadecima die mensis, 21. In primo mense, quartadecima die menerit vobis Pafchx solemnitas : feptem diebus azy- sis, erit vobis Paschæ solemnitas : septem diebus ma comedent.

azyma comedentur. Ibid, 1044. d.

22. Et faciet princeps in die illa pro fe, & do- 22. Et faciet princeps in die illa pro fe, & mo sua, & pro universo populo terræ , vitulum

pro universo populo terræ , vitulum

pro peccato. pro peccato.

23. Et in septem dierum solemnitate faciet ho- 23. Et in feptem dierum folemnitate faciet locaustum Domino septem vitulos, & feptem arie- holocaustum Domino feptem vitulos , & feptem tes immaculatos quotidie feptem diebus : & pro arietes immaculatos quotidie septem diebus : & peccato hircum caprarum quotidie.

pro peccato hircum caprarum quotidie. 24. Et sacrificium, & coctionem vitulo, 24. Et sacrificium ephi per vitulum, & ephi coctionem arieri dabis : & olei hin coctionis. per arietem faciet : & olei hin per singula ephi.

25. Septimo mense, quintadecima die mensis 25. Septimo mense, quintadecima die menin folemnitate , facier sicut supra dicta sunt persis in solemnitate , faciet sicut supra dicta sunt per septem dies ; tam pro peccato, quàm pro holo- feptem dies ; tam pro peccato , quam pro holocausto, & sicut in manaa , ficut in oleo.

causto, & in facrificio, & in oleo. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. gic, ut noraviinus sup. ) inserendo tamen in Noris ea árvoorlos, i dao vaixo lic etiam in ed. Ald. In Compl. quibus textus ambo à se invicem discrepant : v. g. initio ασυνέτα, και νησί. hujus . Gr. haber : Kai dia e puyduéve , per du- 1.21. Ĝræc. Kai i tm apeúti , absque feq. menfe ; cem, loco & super principe ; paulòque poft, num. plur. sed in Mr. Alex. additur uuri : subinde loco pajcha , hais ai quoído, Es facrificia ; subinde, tais ropeuvíceis , neame- betur to máxa, cum feq. coptu; uitimòque, deci, coniis , pro calendis ; extremo, Torud velep de aplices, as TV medetis, non comedent ; cæc, ut supra. Fucíay τα ολοκαυτώματα, και τα τε ζωηρία, το εξιλάσκεθαι *.22. Græcè constanter i dipurójfuos, dux , loco prinvælp tô oxy ’lopzúai. e. faciet qua super peccato, & facri. ceps, absque fua, poft domo ; cæt, ut in textu,

': 5 ficium , 5 bolocaufa, & quæ ipfius falutaris , ad expiandum $.23. Græc. initio habet : Kai tas folú úlléeses This pro domo Ifraël.

sopths TOKOH éroxavichalæ reliqua ut in Lat. sup. nisi exX. 18. Græcè pofteriora fola fic variant : utese Mboy cipias feipov, bædum, loco bircum.

autente pbx.co fx Bour coor, T& Srdca a i. e. fumetis vitulum de W.24. Gr. Var. secundò habet Fékpala , co&tiones; Alex. bobus immaculatum, ad expiandum fan&uarium ; quæ eó- verò & Compl. utrobique réura, ut sup. subinde in Vat. dem recidunt.

TOIVO!1G , facies , pro dabis ; ultimóque , trélepsalo, cotioni , $. 19. Similia Gr. habet , exceptis his levibus , og f- non codionis ; cæt. ut supra. acous", expiationis , loco quod erit pro peccato ; dein, dj Ν. 15. Grec. Και αν το εβδόμω μηνί , πεντεκαιδεκάτη dúoen foi tas pra's, & dabit super limina , loco & poner τη μηνός εν τη εορτή, ποιήσεις κατα τα αυτα εστα νμέρας, in poftibus ; rursuin inf. iwi tas preces tūs túans , pro in καθώς τα υφέρ της αμαρτίας, και καθως τα ολοκαυτώματα, poflibus porte; quæ idem valent.

και καθως το μαναα , και καθώς το έλαιον: i. e. Er in feptimo . 20. Hieron. ibid. Ubi nos diximus , pro unoquoque mense, quintadecima menfis in folemnitate , facies juxta qui ignoravit , & errore deceptus est , LXX. pofuerunt , ea septem diebus, ficut quæ pro peccato , ficut bolocauftopro ignorante, & pro parvulo. Hoc tamen non legitur in mata , & ficut manaa , ficut oleum. Gr. Vatic. sed in Mi. Alex, ubi sic :

λήψη παρ'

éxass

Ibid. 1043...

&

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

9

N

1.

1.

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT X LV I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hitron. in Ezeit. " H Horis, quærefpicit ad Orientem , erit clau-
Æc

Æc dicit Dominus Deus: Porta atrii in.

H 46. col. 1045.b.

eric

terioris , quæ respicit ad Orientem , sa sex diebus, in quibus opus fit : die autem fab- clausa sex diebus , in quibus opus fit : die autem bati aperietur, fed & in die calendarum aperietur. fabbati aperietur, fed & in die calendarum ape

rietur.

VULGATA NOVA.
2. Et intrabit princeps per viam vestibuli portæ claudetur usque ad vesperam.
deforis , & ftabit in limine portæ : & facient sacerdo-

3. Et adorabit populus terræ ad oftium portæ illius
tes holocauftum ejus , & pacifica ejus : & adorabit in fabbatis , & in calendis , coram Domino.
super linen portæ, & egredietur : porta autem non
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA, Hieron, ubi fup. 4.

Holocaustum autem hoc offeret dux Domi- 4. Holocaustum autem hoc offeret princeps 46. col. 1045. 6. no: in die sabbati fex agnos immaculatos , & arie- Domino : in die sabbati fex agnos immaculatos, 1048. s.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Similiter in Græco , nifi quod loco fabbati, habe- darup, constanter zwę vypewriąs, neomenia. cur pluraliter Cablóta, absque leq. fed ; & loco calen- 8. 4. Gr. Και τα ολοκαυτώματα προσοίσει και αρκγύμδυος,

NOVA.

:

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. & arietem immaculatum. tem immaculatum.

Hieron. ubi fup.
S. Et sacrificium ephi per arietem ; in agnis s. Et manaa, coctionem

per
arietem : agnis

2
autem sacrificium quod dederit manus ejus : & autem sacrificium quod dederit manus ejus : &
olei hin per singula ephi.

olei hin coationi.

VULGATA 6. In die autem calendarum vitulum de armento næ : porro qui ingreditur per viam portæ Meridianæ, immaculatum : & sex agni, & arietes immaculati erunt. egrediatur per viam portæ Aquilonis : non revertetur

7. Et ephi per vitulum , ephi quoque per arietem per viam portæ, per quam ingreflus eft , fed è refaciet facrificium : de agnis autem , ficut invenerit ma- gione illius egredietur. nus ejus : & olei hin per singula ephi.

10. Princeps autem in medio eorum cum ingredien8. Cùmque ingressurus est princeps , per viam vesti- . tibus ingredietur, & cum egredientibus egredietur. buli portæ ingrediatur , & per eandem viam exeat. 11. Et in nundinis, & in folemnitatibus erit fa

9. Et cùm intrabit populus terræ in conspectu Do- crificium ephi per vitulum, & ephi per arietem : mini in solemnitatibus : qui ingreditur per portam Aqui- agnis autem erit sacrificium ficut invenerit manus ejus : lonis, ut adoret, egrediatur per viam portæ Meridia- & olei hin per singula ephi. VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA. 12. Cùm autem fecerit princeps fpontaneum 12. Cùm autem fecerit dux confessionem, ho- Hieron. ubi fup. holocaustum, aut pacifica voluntaria Domino : locaustum falutaris Domino ; aperiet sibi portam col. 1048.f. 1049.

;

b. aperietur ei porta quæ respicit ad Orientem, & quæ respicit ad Orientem, & faciet holocaustum faciet holocaustum suum, & pacifica sua, ficut fie- suum, & falutaria sua..... ri folet in die sabbati : & egredietur , claudeturque porta poftquam exierit.

13. Et agnum ejusdem anni immaculatum fa- 13. Et agnum anniculum immaculatum faciet ciet holocaustum quotidie Domino : semper manè holocaustum quotidie Domino..... faciet illud.

14. Et faciet facrificium super eo cata mane 14. Et manaa faciet super eo manè manè fex. mane sextam partem ephi , & de oleo tertiam par- tam partem mensuræ, & de oleo tertiam partem tem hin, ut misceatur fimilæ : facrificium Domi- hin, ut misceatur similæ manaa Domino..... no legitimum, juge atque perpetuum.

15. Faciet agnum , & sacrificium , & oleum 15. Facietis agnum, & manaa , & oleum macata mane mane : holocaustum sempiternum. nè manè : holocaustum sempiternum.

16. Hæc dicit Dominus Deus : Si dederit prin- 16. Hæc dicit Dominus Deus : Si dederit dux Ibid. 1050.b.c. ceps donum alicui de filiis fuis ; hæreditas ejus, donum alicui de filiis suis..... filiorum fuorum erit, poflidebunt eam hæreditariè,

17. Si autem dederit legatum de hæreditate fua uni fervorum suorum, erit illius ufque ad annum remissionis, & revertetur ad principem : hæreditas autem ejus, filiis ejus erit.

18. Et non accipiet princeps de hæreditate 18. Et non accipiet dux de hæreditate populi, populi per violentiam , & de possessione eorum : ut opprimat eos : fed de possessione sua hæreditafed de poffeffione fua hæreditatem dabit filiis tem dabit filiis suis : ut non dispergatur populus suis : ut non dispergatur populus meus unusquif- meus unusquisque à pofseflione sua. que à possessione sua.

19. Et introduxit me per ingressum, qui erat 19. Et introduxit me per ingreffum , qui erat Ibid. 1051,4.b. ex latere portæ , in gazophylacia sanctuarii ad poft tergum portæ, in exedras & thalamos..... facerdotes , quæ respiciebant ad Aquilonem : & qui respiciebant ad Aquilonem: & ecce ibi erat erat ibi locus vergens ad Occidentem.

locus separatus. 20. Et dixit ad me : Iste est locus ubi coquent 20. Et dixit ad me: Iste est locus ubi coquent facerdotes pro peccato, & pro delicto : ubi co- facerdotes pro deli&o,& pro ignorantia : & propquent facrificium, ut non efferant in atrium ex

terea ubi coquent manaa & donum, ut non efterius , & sanctificetur populus.

ferant in atrium exterius , & fan&tificetur populus. 21. Et eduxit me in atrium exterius , & cir- 21. Et eduxit me in atrium exterius, & circumcumduxit me per quatuor angulos atrii : & ecce duxit me per quatuor angulos atrii..... atriolum erat in angulo atrii, atriola singula per angulos atrii.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. &c. ut supra.

*. 16. Iridem Græcė, præter voculam &vi, uni, loco V. 5. Grec. Και μαναα , πέμμα το κeιώ , και τοϊς αμνούς alicui. θυσίαν ολόμα χειρός αυτί, &c. ut fupra.

7. 18. Tota ista respondent Græco, detractâ unâ con*. 12. Sic est in Græco, præter feqq. fà de', ss autem, junct. fed. pro cùm autem ; exinde, sis arcian.... cruon, pro ape- V. 19. Græc. Kai zisúraze He is tú spoofov, Tüs xariet..... & faciet ; & in fine, ta Tô Cwiupis aurt, qua τα νώτα της πύλης και εις την εξέδραν των αγίων των ιερέων , falutaris fui , loco falutaria sua : in Mr. Alex. dévolgd..... The Babaroar zpos Boppen, &c. ut sup. detracto verbo erat. às Tornod, ut sup.

#. 20. Græcè , poft 1. coquent, additur exei oi ispeis, . 13. Ita rursum in Græco , nisi quòd ponitur sis, in , ibi Sacerdotes ; deinde fic, tà cap å prolas, vaip ante holocauftum ; sed abeft à Mr. Alex. & Compl. αμαρτίας και εκεί πέψεσι το μαναα το παρασαν, τη μη εκφέρειν

$. 14. Eadem leguntur Græcè; non duplicatur tamen sis..... únicéderv tor naóre i. e. qua pro ignorantia , & quæ ibi adverb. manè ; ultimoque ita legitur , ið ercepifas.hu pro peccato : ibi coquent manaa omnino , ut non efferanı Γεμίψαλιν μαναά τω Κυρίω , dein, πρόςαγμα διαπαντός: i.e. in..... ad fanétificandum populum. ad mifcendam fimilam manaa Domino , præceptum perpetuum. 7.21. Sic eft in Græco, præter unum pípu, partes ,

.15. Similiter in Gr. præter hoc, TTOIKOETE , facietis, loco angulos. Hieron. inf. col. 1052. c. ait : Hoc atrium , pro 1. mano.

de quo nunc fermo eft, per fingulos angulos quatuor habebat

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

[ocr errors]

.

Hieron, ubi fup.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 22. In quatuor angulis atrii atriola disposita, quadraginta cubitorum per longum, & triginta per

latum : mensuræ unius quatuor erant. 23..... & culinæ fabricatæ erant subter porticus 23. Et paries per circuitum ambiens quatuor propter accubita.

atriola : & culinæ fabricatæ erant subter porticus

per gyrum. 24. Et dixit ad me : Hæc eft domus culinarum, 24. Et dixit ad me : Hæc est domus culinain qua coquent miniftri domus Domini victimam rum , in qua coquent ministri domus Domini vicpopuli.

timas populi. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. atriola', quæ LXX. minora vocant ; & nos pro facilitate $xei oi 9178778775 Tớ cixw Júpale Tšaas. Ha funt sensûs uwoxoprolix@s, arriola diximus.

domus coquorum , ubi coquent ibi miniftrantes domui vidimas 9.23. Græc..... is Mayeipsix yeycpóta vacxétw twie populi. Hieron. hab. vittimas populi , five victimam ; bos: pwr xuxac i. e. & culina falla fub exedris per gyrum. enim Hebraicè fignificat zeba.

Ν. 24. Grace... Ούτοι οι οίκοι των μαγείρων, και εψήσεσιν

[ocr errors]
[ocr errors]

NO V A.

CAPUT X LV I I.

VULGATA "Et convertit me ad portam domus, & ecce 2. Et eduxit me per viam portæ Aquilonis , &

aquæ egrediebantur subter limen domus ad convertit me ad viam foras portam exteriorem, viam Orientem : facies enim domus refpiciebat ad Orien- quæ respiciebat ad Orientem : & ecce aquæ reduntem : aquæ autem descendebant in latus templi dex- dantes à latere dextro. trum ad Meridiem altaris. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in Exech.

3...... & menfus est mille... & tranfivit in aqua 3. Cum egrederetur vir ad Orientein , qui ha47.col. 1053.a.b. aquam remiflionis.

bebat funiculum in manu fua , & mensus elt mille

cubitos : & traduxit me per aquam usque ad talos. 4. Rursumque mensus est mille , & tranfivit in 4. Rursumque mensus est mille, & traduxit aqua aquam usque ad femina :

me per aquam usque ad genua: 's. & mensus est mille , & transivit aquam uf- 5. & menfus eft mille , & traduxit me per que ad lumbos. Et mensus est mille, & non pote- aquam usque ad renes. Et mensus est mille, torrat pertransire: quoniam ferebatur aqua instar præ- rentem, quem non potui pertranfire : quoniam cipitis torrentis, qui transiri non potest. intumuerant aquæ profundi torrentis, qui non po

test tranfvadari. Ibid, 1056.a,

6. Et dixit ad me: Certè vidifti fili hominis. Et 6. Et dixit ad me : Certè vidifti fili hominis, eduxit me, & convertit ad ripam fluminis. Et eduxit me, & convertit ad ripam torrentis.

7. Cùmque me convertisset, ecce in ripa flu- 7. Cùmque me convertissem, ecce in ripa torminis arbores multæ nimis ex utraque parte. rentis ligna multa nimis ex utraque parte.

8. Et ait ad me : Aqua ifta , quæ egreditur in 8. Et ait ad me : Aquæ istæ , quæ egrediunGalilæam, quæ vergit ad Orientem, & descen- tur ad tumulos fabuli Orientalis, & defcendunt dit ad Arabiam.....

ad plana deserti , intrabunt mare, & exibunt ,

& sanabuntur aquæ. 9. Et omnis anima animalium ferpentium, 9. Et omnis anima vivens, quæ serpit , quò. quocunque venerit fluvius, vivet.....

cunque venerit torrens, vivet : & erunt pisces multi satis poftquam venerint illuc aquæ iftæ , & fanabuntur & vivent omnia , ad quæ veneris

torrens,

VULGATA NOVA. 10:* Et ftabunt fuper illas piscatores, ab Engaddi multitudinis nimiä : usque ad Engallim ficcatio sagenarum erit : plurimæ 1. in littoribus autem ejus, & in palustribus non fpecies erunt piscium ejus, sicut pisces maris magni, fanabuntur, quia in salinas dabuntur. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup. 12. Et super fluvium orietur..... omne lignum 12. Et super torrentem orietur in ripis ejus ex col. 1056.b. frugiferum: non inveterascet ex eo, & non defi- utraque parte omne lignum pomiferum : non de

a Ibid. 1059.6. ciet fructus ejus :: in renovatione sui primitiva da- fuet folium ex eo, & non deficiet fru&tus ejus : - Ibid. 1056.6. bit..... 5& erit fructus ejus in cibum, & ascensio per singulos menses afferet primitiva , quia aquæ ejus ad fanitatem.

ejus de sanctuario egredientur : & erunt fructus

ejus in cibum, & folia ejus ad medicinam. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 3. Iridem Græcè.

Cùmque me convertiffem, five convertisser. ^.4. A Græco abeft rursum ; reliqua quadrant.

^. 8. Iridem Græcè. Hieron, infra , 1057. a. legit in V. 5. Eadem leguntur Græcè , præter hæc ult. Őto fzú- Galilæam gentium , juxta LXX. Opiser as Xiyue céppy , or s' doabúoor 7ci , quoniam intumuit fi- 8. 9. Gr. Και έσαι πάσα ψυχή των ζώων των εκζεόντων, cut torrentis , quem non pertranfibunt.

εαί πάντα εφ' ά αν εσέλθη εκεί ο ποταμός, ζήσεται, &c. ^. 6. A Græco abeft adverb. certè ; additur verò us, $. 12. Græc. Kai imi 78 7o/aux arabhos7ab..... Trão ad convertit ; cætera quadrant. In Mr. Alex. Ei súpaxas, žúror fpcóorpore s pen Tandiwon i a' curi, del gxasian absque ut, poft i'wispeye.

ο καραος αυτό της καινότητας αυτή πρωτοβουλίας ..... και W.7. Gr. Εν τη επιςροφή με , και έδε εαί τε χείλες τε έσαι ο καρπός αυτών είς βρώσιν, και ανάβασις αυτών είς υγίειαν, moleuê derdes Tomci spód poe erlev wg śr@er. Hieron, hab. Hieron. ibid. col. 1056. c. habet : afferet primitiva , five

[ocr errors]

.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »