Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

Congregat, & ignorat cui di

mittat ea.

Nunc ergo quid exfpecto Domine? praftolatio mea tu es.

. 3. Succinit Ambrof. in hunc Pf. p. 847. c. c. & l. 1. offic. to. 2. p. 7. & de lapfu virg. p. 317. c. Item Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Apud Auguft. in eund. Pf. fic Obfurdui, & humiliatus fum, & filui à bonis, &c. Apud Hieron. in Ifai. 37. to. 3. col. 287. e. Obmutui, & humiliatus fum, & tacui de bonis. In Gr. Ἐκωφώθην, καὶ ἐταπεινώθην, καὶ ἐσίγητα ἐξ ἀγαθῶν, &c. ut fup.

. 4. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Moz. & Rom. Apud Ambrof. in hunc Pf. p. 848. c. & 1. de lapfu virg. to. 2. p. 317. c. exardefcet. Item apud Aug. in eund. Pf. fed filentio præterit ista: Concaluit..... intra me. S. Paulinus verò epift. 23. p. 121. c. habet: Concaluit..... & in meditatione ignis exarfit. Gr. 'Elspμáron..... ✈ ở Tμε ỳ tỷ MEλέτῃ με ἐκκαυθήσεται πῦρ.

. 5. Similiter ap. Ambrof. & Auguft. in hunc Ps. fi excipias unum qui eft. In Pfalt. Moz. quid eft; fed Ambr. 1. 4. de interpel. Dav. c. 7. to. 1. p. 668. c. & l. 1. offic. to. 2. p. 62. f. legit quis eft, cum Caffiod. & Vulg. Vide etiam Ambrof. 1. 2. de fide Refur. p. 1142. e. Similiter in Pfalt. Rom. nifi quòd hab. Notum mihi fac. In Gr. Γνώρισόν μοι..... τίς ἐςιν, &c.

[ocr errors]

. 6. Pfalt. Rom. & Moz. cum Caffiod. Ecce veteres pof. dies meos: & fulftantia mea tanquam nihil ante te eft. Veruntamen, &c. Similiter hab. Aug. in eund. Pf. dempto uno eft. Ambrof. 1. de fide Refurr. to. 2. p. 1142. f. cum Pfalt. Corb. Ecce veteres..... & habitudo mea tanquam nihil ante te, &c. at in Pf. 38. to. 1. p. 850. e. legit fubftantia mea, Pfalt. Carnut. habitudo. Phœbad. Agin. contra Arian. p. 301.d. Subftantia mea tanquam nihilum ante ze. Ambrofiaft. p. 75. a. Veruntamen vanitas, omnis bono vivens. Pfalt. Moz. & omnis homo vivens. Ambrof. to. 1. p. 661. d. & epift. 34. to. 2. p. 923. a. conftanter, univerfa vanitas, omnis, &c. fed tract. in hunc Pf. col. 850. e. initio leg. Ecce novifti dies meos; paulò verò fup. 849. f. Ecce veteres pofuifti, &c. tum addit: Alius habet: Palæftas pofuifti dies meos; mox ita: Si fecundùm LXX. Viros, veteres accipimus dies, hoc eft fecundùm veterem hominem intelligimus exactos..... Quòd fi palæstas accipimus dies, ex nomine intelligimus plenos certaminis laboris; quoniam palæftæ luctatores in agone dicuntur. In Gr. hod. Ιδὲ παλαιὰς ἐθε..... καὶ ὑπόςασίς με ὡσεὶ ὐθὲν ἐνώπιόν σε &c. Ms. Alex, 'Ift' wamsès, &c. edd, Ald, & Compl.

9

[blocks in formation]

Thefaurizat: & ignorat cui congregabit ea.

8. Et nunc quæ eft exspectatio mea? nonne Dominus? & fubftantia mea apud te eft.

9. Ab omnibus iniquitatibus Ab omnibus iniquitatibus meis
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

p. 982. d. & vet. Pfalt. delinquam. Similiter ap. Aug.
in eund. Pf. extremòque, dum confiftit adversùm me pec-
cator. Itidem Ambrof. 1. de exhort. virg. to. 2. p. 300.
e. Hieron. verò in Ifai. 37. to. 3. col. 287. e. cùm con-
fifteret adversùm me peccator. Græc. v To Cusural for aμap-
ἐν ζυςῆναι τὸν ἁμαρ
τωλὸν ἐναντίον με.

[ocr errors]

Et numerum dierum meorum quis eft: ut fciam quid defit mihi.

6. Ecce veteres pofuifti dies
meos: & habitatio mea tan-
quam nihil ante te.

Veruntamen univerfa vani-
omnis homo vivens. DIA-

tas,
PSALMA.

7. Quanquam in imaginem
ambulet homo: tamen vanè
conturbatur.

Thefaurizat : & ignorat cui
congregavit ea.

8. Et nunc quæ eft exfpecta-
tio mea ? nonne Dominus ?
& fubftantia mea ante te eft.
9. Ab omnibus iniquitati-

'I maraisάs. Ita quoque legunt Chryfoft. & Greg. Naz.
orat. in Cæfar. fratrem. Vide Flamin. Nobil. in hunc lo-
cum. Ad feq. Diapfalma quod attinet, de ipfo meminit Am-
brof. in hunc Pf. p. 851. f. Et poft Diapfalma, inquit
refumpto fpiritu, ait : Quanquam in imagine, &c. Habe-
tur pariter ibid. in Pfalt. Corb. & Rom. Martianæi; at in
Rom. Fabri, & Gallic. præponitur huic verficulo, Verun-
tamen univerfa vanitas, &c. In Gr. verò Vat. postpo-
nitur ut fupra. In edd. Ald. & Compl. deeft; nec me-
moratur ab Auguft. in eund. Pf.

#. 7. Ambr. & Caffiod. in hunc Pf. ita legunt : Quan-
quam in imagine Dei ambulet homo: tamen vanè conturba-
tur. Thefaurizat..... cui congregat ea. Caffiod. hab. contur-
babitur. Ambrof. ubi fup. p. 852. c. ait: Gracus tamen
non habet in imagine Dei, fed tantummodo in imagine :
verùm 1. 4. de interpel. Dav. c. I. to. I. p. 661. leg.
in imaginem Dei, ut & inf. conturbabitur : lib. verò de
Nabut. c. 4. col. 569. e. fic addit: Thefauros condit : 5
ignorat cui congregat eos. Anonym. de Trin. ap. Ambr.
to. 2. p. 332. f. Quanquam in imagine Dei perambulet ho-
mo: tamen vanè conturbabitur. Hieron. in Ecclef. to. 2.
P. 761. c. In imagine enim perambulat homo: at in Ezech.
8. & 16. to. 3. p. 748. f. 794. e. & 1. 2. cont. Pelag.
to. 4. p. 511. f. Veruntamen in imagine perambulat bo-
mo: veruntamen fruftra conturbatur. Apud Aug. in hunc
Pf. fic: Quanquam in imagine ambulat homo: tamen va-
nè conturbatur. Thefaurizat: 5 non cognofcit cui congrega-
bit ea: & in Pf. 48. p. 443. d. ambulet homo........... 5 nefcit
cui, &c. In Pfalt. Moz. Quanquam in imaginem ambu-
let homo: tamen vanè conturbabitur. Thefaurizat : & nefcis
cui congreget ea. Similiter in Rom. Fabri, præter hæc,
in imagine Dei..... 5 ignorat. Item in Carnut. in imagi-
ne Dei ambulet. A Rom. Martianæi abest seq. tamen. In
Corb. Quanquam in imaginem Dei ambulat bomo : tamen
vanè conturbatur. Thefaurizat: & ignorat cui congregabis
ea. In Gr. Μέντοιγε ἦν εἰκόνι διαπορεύεται άνθρωπος· πλην
μάтur Tapάosetai. Oncavpiler & vivoxel Tívı ouráže: du-
τά· Mf. Alex, συνάγει.

. 8. Similiter Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. & Carnut. Apud Auguft. in eund. Pf. ita, & fubft. mea ante te eft femper. Sic etiam hab. Phabad. Agin. cont. Arian. p. 301. d. fed abfque . In Pfalt. Rom. & Mozarab. tanquam nihil ante te eft. In Gr. i vπósαsis μ8 wapà soi isi. Ed. Rom. hîc addit Aráfarua, cujus nulla fit mentio in Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. nec etiam apud Ambr. Aug. nec in vet. Pfalt.

. 9. Sic Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Corb. Apud Auguft. in eund. Pf. erue me &c. In Brey, Moz, eripe me : statimque, opprobrium infs

VERSIO ANTIQUA.

Ex Mf. Sangerm. bus meis eripe me: obpro-
brium infipienti dedifti me.
10. Obmutui, & non ape-
rui os meum, quoniam tu fe-
cifti me 11. amove à me
plagas meas.

Et tabefcere fecifti ficut ara-
nea animam ejus verunta-
men vanè conturbatur omnis
homo vivens. DIAPSALMA.
13.
Exaudi orationem me-
am, & deprecationem meam:
auribus percipe lacrymas meas.

Ne fileas à me: quòd incola
ego fim apud te in terram, &
peregrinus, ficut omnes pa-
tres mei.

14. Remitte mihi, ut refrigerer priufquam abeam, & ampliùs jam non ero.

HEBR.

VULGATA HOD.

libera me: opprobrium ftulto ne po- meis erue me: opprobrium infipién

ti dedifti me.

nas me.

A contentione manus tua ego con

12. A fortitudine manus tuæ
ego defeci in increpationibus: fumptus fum in increpationibus
propter iniquitatem erudifti pro iniquitate corripuifti virum,
hominem.

Obmutui, non aperui os meum, quia tu fecifti: tolle à me plagas tuas.

Et pofuifti quafi tineam defiderabilia ejus: veruntamen vanitas omnis homo. SEMPER.

Audi orationem meam Domine, & clamorem meum exaudi; ad lacrymam meam ne obfurdefcas:

Quia advena ego fum apud te ; peregrinus, ficut omnes patres mei.

Parce mihi, ut rideam antequam vadam, & non fubfiftam.

. 12. Itidem in Pfalt. Corb. præter duo feqq. fuper ini-
quitatem, & ficut araneam. In Rom. fic: A fortitudine enim
manus tua... propter iniquit. corripuifti hominem... ficut ara-
neam animam ejus veruntamen univerfa vanitas, omnis ho-
mo vivens. In Mediol. & Carnut. erudifti hominem. In
Moz. velut arenam animam ejus veruntamen vanè contur-
babitur omnis homo vivens. In Carnut, etiam additur vi-
vens. Ambrof, in hunc Pf. p. 855. f. legit: A fortitudi-
ne manus tua ego defeci; fubinde addidit, inquit, In
increpationibus fuper iniquitatem erudifti hominem.....
ficut araneam animam ejus. Gracus vπèp aroμlas dixit,
boc eft, pro iniquitate; & integrum verfum, 'Er exeyμos
ὑπὲρ ἀνομίας ἐπαίδευσας ἀνθρώπον, pofuit; quod eft : In in-
crepationibus pro iniquitate erudifti bominem: item inf. de
aranea loquens, ait: Sed vanum eft omne quod fecerit ; fic
bomo omnis eft..... vanè..... 5 ipfe turbatur, &c. at 1. de
lapfu virg. to. 2. p. 319. b. legit: propter iniquitatem
corripuifti..... ficut araneam, &c. Caffiod. in eund. Pf. A
fortitudine enim..... ego defeci; deinde in increpationibus
propter iniquitatem corripuifti hominem..... ficut araneam...
vanè conturb. omnis homo vivens. Auguft. verò in eund.
Pf. ita: A fortitudine manus tua ego defeci in argutioni-
bus: pro iniquitate erudifti hominem. Et contabefcere fecifti
ficut araneam animam meam : veruntamen vanè conturb. om-
nis bomo vivens: infra legit tabefcere. In Gr. 'Azo Ts
( Alex. Ald. & Compl. ̓Απὸ γὰρ τῆς ἰσχύος τῆς χειρός
(δ ἐγὼ ἐξέλιπον· ἐν ἐλεγμοῖς ὑπὲρ ἀνομίας ( Symm. δι ̓ ἀξι
Μίαν ἐπαίδευσας ἄνθρωπον. Καὶ ἐξέτηξας ὡς αράχνην τὴν
ψυχὴν αὐτῷ· πλὴν μάτην ταράσσεται πᾶς ἄνθρωπος· ὁ Μ.
Alex. & ab edd. Ald. & Compl. abeft verbum 7apaos7a.
Hieron. etiam ad hoc, vanè conturbatur, ita fcribit ad
Sun. & Fretel. to. 2. p. 635. Et dicitis vos in Graco non
inveniffe conturbatur; fed & hoc in LXX. fub veru addi-
tum eft:& hinc apud vos, & apud plerofque error exori-
sur, quòd fcriptorum negligentiâ, virgulis & asteriscis fub-

~

10. Obmutui, & non aperui os meum, quoniam tu fecifti: 11. amove à me plagas tuas.

[blocks in formation]

14. Remitte mihi, ut refrigerer priufquam abeam, & ampliùs non

ero.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
pientium dedifti me. Ambrofius ubi fup. col. 854. e. ait
alios habere codices: Opprobrium infipienti ne tradas me ;
sed alteram lectionem præferre videtur. In Gr..... pûsal
με όνειδος ἄφρονι ἔδωκάς με. Quinta editio, μὴ δῶς με.

V. 10. Accinunt Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. unà
cum Pfalt. Rom. Corb. & Carnut. Apud Aug. in eund.
Pf. fic: Obfurdui, & non aperui..... quoniam tu es qui
fecifti me. In Gr. 'Εχωρώθηκε, καὶ ἐκο.... ὅτι σὺ εἶ ὁ ποιήσας

με
. 11. Ira Pfalt. Moz. hab. cum Corb. Rom. verò
plagas tuas, cum Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. Aug.
in eund. ita amove` à me flagella tua. Gr. τàs μásirás
C8.

tractis, diftinctio univerfa confunditur. Ad fubjectum Diapfalma quod fpectat, ita pariter fubnectitur cùm in Pfalt. Rom. tum in Gr. ed. Rom. Sed nulla ejus fit mentio apud Auguft. deeftque in Pfalt. Corb. ficut in editt. Ald. & Compl.

.13. Pfalt. Rom. & Corb. Exaudi Deus orationem meam..... ne fileas à me : quoniam incola ego fum apud te in terra, peregrinus, &c. Mozarab. Exaudi orat. meam Domine..... ne fileas à me : quia incola ego fum apud te, peregrinus, &c. Ambrof. in hunc Pf. p. 858. f. & in Pf. 48. p. 951. d. Exaudi Domine orat..... ne fileas à me: quoniam advena ego fum apud te in terra, & peregrinus, &c. fic etiam 1. de bono mort, c. 2. to. I. p. 391. c. at 1. 2. de Abrah. c. 9. p. 340. b. advena ego fum in hac terra, & peregr. &c. Similiter Auct. op. imp. in Matt. hom. 54. p. 227. c. quoniam advena fum ego apud te in terra, & peregr. &c. Auguft. in hunc Pf. ne fileas à me; tum videtur addere, ne obfurdefcam in æternum ; deinde fic: quoniam inquilinus ego fum apud te, & peregr. &c. item quæft. 156. in Gen. to. 3. p. 417. a. inquilinus ego fum in terra, & peregrinus, &c. Auct. etiam l. de promiff. p. 1. c. 12. leg. inquilinus fum, & peregrinus, &c. Hieron. verò in Ifai. 14. to. 3. p. 166. b. accola fum, & peregrinus, ficut, &c. Caffiod. in eund. Pf. Exaudi Deus orat..... ne fileas à me: quoniam ego incola fum apud te in terra, & peregr. &c. Pfalt. Mediolan. fic interpungit: Exaudi..... & deprec, meam auribus percipe. Lacrymis meis ne fileas : quoniam, &c. Gr. Eisáκέσον τῆς προσευχῆς με Κύριε, κ. ἐνώτισαι τῶν δακρύων μ8 My Tapas THONG OT! TάOGINOS SYW SiμL & TỸ Tũ, ù• &c. Alex. Ald. & Compl. & T Taрá Co, y, &c. De his autem Lat. incola, advena, accola, ita differit Ambrof. in hunc Pf. p. 857. b. Alius eft incola, inquit, alius advena, alius accola. Incola, qui de loco eft ; advena, quò aliunde venit; accola, qui ad tempus colit, & mutatur annorum vicibus.

[ocr errors]

. 14. Pfalt. Rom. priufquam eam, & ampliùs non ero Similiter hab. Ambrof. in hunc Pf. p. 858. a. at 1. de bono mort. c. 2. p. 391. d. & de lapfu virg. to. 2. p. 320. a. priufquam abeam. Caffiod. in eund. Pf. cum Fulg. 1. 2. de remiff. pecc. c. 20. priufquam eam, &c. ut in Rom. In Corb. vitiosè, priufquam habeam, &c. Moz. priufquam eam, & ampliùs jam non ero. Itidem ap. Aug. in eund. Pf. Apud Hieron. verò epift. ad Cypr. to. 2. p. 703. a. priufquam abeam, & non fubfiftam. Ap. Philaftr. Brix. de hæref. p. 718. c. priufquam vadam, & jam non ero amplius, in Gr. πρὸ τῷ μὲ ἀπελθεῖν, καὶ ἐκέτι μὲ úπápžw⋅ Symm. à μù úæápxew.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

NOTE

*. 1. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. delet ip/i. Gr. Εἰς τὸ τέλος, τῷ Δαυὶδ Ψαλμός. Mr. Alex. Ψαλμὸς τῷ Δαυίδ.

. 2. Ita Pfalt. Rom. Corb. & Moz. cum Caffiod. Similiter hab. Ambrof. in Pf. 36. 38. 39. & 45. col. 787. a. 854. b. 859. b. 932. d. item epift. 35. to. 2. p. 928. d. at in Pf. 118. to. 1. p. 979. a. Exfpectans exfpect. Dom. & exaudivit me; & infra p. 1060. c. fuftinui Dominum, &refpexit me. Aug. in hunc Pf. col. 327. c. Suftinens fuf tinui Dominum, & adtendit mihi. In Græco : 'Tμérv Úπéμεινα..... καὶ προσέχε μοι.

. 3. Sic in Pfalt. Rom. Corb. Moz. & ap. Caffiod. Corb. tamen hab. fupra petra. Hilar. in Pf. 133. p. 465. e. ftatuit fuper petram pedes meos. Apud Auguft. in hunc Pf. omnia ut in textu, exceptis his, limi, loco fecis, & fupra, pro fuper. Ap. Ambr. in eund. Pf. p. 859. c. eduxit nos de lacu miferia, & de luto fecis : & in Pf. 118. p. 979. b. Et ftatuit pedes meos in petra: direxit greffus mess. In Gr. Kai sloйnroe THS deнosás μs y arúɣaze Me ἐκ λάκκυ ταλαιπωρίας, καὶ ἀπὸ πηλῷ ἰλύος. Καὶ ἐςησεν ἐπὶ Tear, &c. ut in Lat.

#. 4. Itidem Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Similiter hab. Ambr. in eund. Pf. p. 859. e. Immififti in os meum canticum novum; fed non addit plura. Ap. August. verò in eund. Pf. Et immifit..... bymnum Deo noftro. Videbunt jufti 5 tim. 5 Sperabunt in Dominum. Græc. Καὶ ἀέβαλεν..... ὕμνον τῷ Θεῷ ἡμῶν. Ο μεν και πολλοί..... 忘 ἐλπιῶσιν ἐπὶ Κύριον.

. 5. Ita Maxim. Taurin. in hom. p. 8. b. deleto in, ante infanias. Similiter Ambrof. in hunc Pf. p. 860. b. & Caffiod. in eund. excepto ejus, loco ipfius: at in Pf. 118. p. 1028. d. Ambrof. habet: Beatus vir, cui nomen Domini fpes ejus, &c. August. in hunc Pf. & epift. 155. to. 2. p. 538. b. Beatus vir, cujus eft..... Spes ejus.. nitates infanias mendaces. Pfalt. Rom. in vanitatem infanias falfas; Mozarab. nec infanias falfas. Corb. fpes ipfius: & non refp. in vanitates, infanias falfas, In Græco: Tom. II.

in va

[ocr errors]

me.

3. Et exaudivit deprecationem meam : & eduxit me de lacu miferiæ, & de luto fecis.

Et ftatuit fuper petram pedes meos : & direxit greffus

meos.

4. Et inmifit in os meum canticum novum, hymnum Deo noftro.

Videbunt multi & timebunt: & fperabunt in Domino.

5. Beatus vir, cujus eft nomen Domini fpes ipfius : & non refpexit in vanitates & in infanias falfas.

6. Multa fecifti tu Domine Deus meus mirabilia tua : & cogitationibus tuis non eft quis fimilis fit tibi.

Adnuntiavi & locutus fum: multiplicati funt fuper nume

rum.

7. Sacrificium & oblationem noluifti: aures autem perfecifti mihi.

Holocaufta etiam pro delicto non poftulafti: 8. tunc dixi: Ecce venio.

AD VERSIONEM ANTIQUAM.

B

In capite libri fcriptum eft de me 9. ut faciam voluntatem tuam: Deus meus volui, & legem tuam in medio cordis mei.

Μακάριος ἀνὴρ, ὃ ἐςι..... ἐλπὶς ἀυτῷ..... εἰς ματαιότητας καὶ & eis μανίας ψευδεῖς.

. 6. Ita Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod. deletoin cogitationibus. Apud Aug. in eund. Pf. non eft qui fiuno fit, poft fimilis. Itidem in Mozarab. hoc excepto, & milis fit, &c. ut in Vulg. Apud Ambrof. in Pf. 118. p. 992. a. cogitationibus tuis quis fimilis erit? & in Pf. 39. p. 861. c. Annuntiavi & locutus fum, &c. ut fup. In Gr. Tois d'earoniquais Co 8x ESI TIS quoicubríostaí Ca, &c.

.7. Ita vet. Irenæi Interpres, l. 4. c. 17. p. 248. a. Sic etiam in Pfalt. Rom. & Moz. nifi quòd in his habetur corpus, pro aures, ficut in Pfalt. Mediolan. Item apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum feqq. Holocaufa etiam pro delicto non poftulafti; Aug. non petifti. Hilar. in Pf. 53. p. 101. a. legit: Hoftiam 5 oblationem noluifti: perfecifti autem mihi corpus. Ambrof. in hunc Pf. p. 861. c. Sacrificium & oblat. nol. corpus autem perfecifti mihi at inf. 868. b. ecce corpus præparasti mibi : & 1. de apolog. Dav. to. I. p. 702. b. addit: Holocausta & pro peccato non poftulafti. Pfalt. Corb. Holocaufta etiam pro diLecto (1. delicto) non poftulafti. Gr. Ovolar y regopopar 8'x Oroxavтúμаτα) ǹ TEρi άμαρtlas & Tиoas. In uno codice, ἠθέλησας· σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι. ̔Ολοκαύλωμα (Mr. Alex. tefte Nobilio, & commentariis Græcorum eft: wriα NÉ μOL xaTuρriow. Paulus apoft. Hebr. 10. 5. Hoftiam & oblationem noluifti: corpus autem aptafti mihi.

21

. 8. Concinunt Ambrof. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Psalt. Hieronymus verò, quæft. Hebr. to. 2. col. 508. legit: In capitulo libri fcriptum eft de me : fimiliter in Ecclef. col. 787. b. & in Ifai. 29. ac Ezech. 2. to. 3. col. 246. f. 712. e. Gr. 'Ev xeqanidı Bibaís,

&c.

1

. 9. Concinunt Ambrof. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Corb. Rom. Martianæi, & Moz. In Rom. Fabri, ac Mediolan. exftat ventris mei, loco cordis mei. Sic etiam habuifle alios codices monet Ambrofius ubi fup. p. 866. b. Hieronymus quoque epift. ad Sun. & L

[blocks in formation]

16. Ferant confeftim con

fufionem fuam, qui dicunt mi-
hi: Euge, euge.

17. Exfultentur & lætentur
NOTÆ
Fretel. to. 2. p. 635. c. ad hoc, in medio cordis mei, ita
fcribit: In Graco reperiffe vos dicitis, in medio ventiis
mei, quod in Hebræo fic fcriptum eft..... fed propter eu-
phoniam apud Latines in corde translatum eft; & tamen
non debemus fubtrahere quod verum eft. Græc. Vat. habet:
τῇ ποιῆσαι..... ὁ Θεός με τη βυλήθην..... ἐν μέσῳ τῆς καρδίας
μ. Alex. verò, Ald. & Compl. rus xarías μe.

. 10. Sic eft in Pfalt. Corb. Rom. & Moz. Ita quo-
que legif Ambrof. in hunc Pf. p. 866. b. c. cum Auguft.
& Caffiod. in eund. Auguftinus tamen ibid. habet an-
nuntiavi; at fupra, bene nunciavi, ut in Pfalt. Mediolan.
& Carnut. In Gr. sex.

Pereant poft confufionem fuam, qui dicunt mihi: Vah, vah.

11. Juftitiam tuam non abfcondi in corde meo: veritatem tuam & falutare tuum dixi.

. 12. Sic apud Caffiod, in hunc Pf. ut in Pfalt. Rom. Corb. & Moz. uno excepto fufceperunt me; Corb. fufcipit mes Mediolan. fufcipiant me. Apud Aug. in eund. Pf. ne elonginquaveris mifericordias tuas à me..... fufceperunt της. 1n Gr, μὴ μακρύνῃς τῆς οἰκτιρμές οὔοιους ἀντελάβοντό μυο

Non abfcondi mifericordiam tuam, & veritatem tuam, à con

cilio multo.

12. Tu autem Domine ne longè facias miferationes tuas à me : mifericordia tua & veritas tua femper fufceperunt me.

13. Quoniam circumdederunt me mala, quorum non eft numerus: comprehenderunt me iniquitates meæ, & non potui ut viderem.

[ocr errors]

Multiplicatæ funt fuper capillos capitis mei : & cor meum dereliquit

me.

14. Complaceat tibi Domine ut eruas me: Domine, ad adjuvandum Inf.69. me refpice.

2.

15. Confundantur & reverean- Sup. 34. tur fimul, qui quærunt animam 4. meam, ut auferant eam.

Convertantur retrorsùm, & revereantur qui volunt mihi mala.

Gaudeant & latentur in te om-
AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Symm. TemperÉTMW μe.

16. Ferant confeftim confufionem fuam, qui dicunt mihi: Euge euge.

17. Exfultent & lætentur fuper

V. 13. Ita Auguft. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Martianæi, fi excipias unum circumdederunt, pro circuierunt. Caffiod. præterea legit multiplicati funt, cum Pfalt. Moz. & Rom. Fabri. S. Paulin. epift. 12. p. 65. b. Multiplicata funt iniquitates noftra fuper capillos capitis nofiri. Ap. Ambrof. 1. de fuga fæc. c. 5. p. 428. f. hæc pauca: compre benderunt me..... ut viderem. In Gr. “OTI #Clov μe xaxa, &c. ut in Lat. fup.

,

. 14. Ita Pfalt. Corb. habet. Moz. verò : Placeat tibi Domine eripere me: Domine, in auxilium meum refpice. Rom. Complaceat tibi Domine ut eripias me, &c. ut in textu. Ita quoque legit Caffiod. in hunc Pf. Auguft. verò in eund. fic: Placeat tibi Domine eruere me: & infra : Placeat tibi eruere me: Domine, in adjuvandum mihi refpice. In Gr. Εὐδόκησον Κύριε το ρύσαπαί με Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι τρίχες· Alex. σπεῦσιν. Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. p. 635. c. ad hæc, Domine, in adjutorium meum refpice, ita fcribit: In Graco reperiffe vos dicitis cascor, id eft, feftina; fed apud LXX. póXES, id eft refpice, feriptum eft. In Mfs. tamen Hieron. Reg. & Florent. fi Martianæo fides, loco pes, legitur i Cxée, cum duplici accentu.

. 11. In Pfalt. Sangerm. verbum ult. verfus præced. cognovifti, jungitur cum fubfeq. juftitiam meam; ut & iftud, non abfcondi, cum feq. veritatem tuam; nec malè : nam in Gr. ed. Rom. fic eft : Κύριε σὺ ἔγνως τὴν δικαιοσύνην με, ἐκ ἔκρυψα..... τὴν ἀλήθειαν (ε, καὶ τὸ σωτήριόν σε

a. Similis admittitur interpunctio in Pfalt. Arab. ac Ethiop. & apud Apollinarium: in aliis autem libris Græcis, & legitur, & interpungitur hoc modo: Kúee BYγως· τὴν δικαιοσύνην σε ἐκ ἔκρυψα ἐν τῇ καρδίᾳ με· τὴν ἀλήθειαν 68 & To..... siπa. Sic eft etiam in Pfalt. Rom. nec aliter interpungere videntur Patres Lat. licet juftitiam meam habeant, non tuam. Et verò Ambrof. in Pf. 39. p. 868. a. . 15. Pfalt. Rom. Martianai: Confundantur 5 reveita differit: Ad Patrem dicit: Juftitiam meam non abfcondi in reantur inimici mei, qui quærunt..... Avertantur retrorcorde meo veritat. & falut. tuum dixi: deinde fic: To- sùm, 5 erubefcant qui cogitant mihi mala. Itidem in Rom. tus ex perfona Chrifti Pfalmus ifte eft, ideo juftitiam meam. Fabri, & apud Caffiod. hoc excepto, fimul, loco inimici dicit: tamen fupra p. 866. c. habet : Juftitiam tuam non mei. In Moz. Confund. & rever. fimul..... Avertantur reabfcondi in corde meo; ut legitur in Pfalt. Rom. & apud trorsùm, & confundantur qui volunt mala mihi. In CoisCaffiod, in hunc Pf. At Auguft. in eund. Pf. legit: Juf lin. retrorsùm, & erubefcant. Auguft. in hunc Pf. nil diftitiam meam non abfcondi, &c. cum Pfalt. Corb. & infra fert à Vulg. Ambrof. in eund. p. 868. c. hæc tantùm ciidem Aug. Non celavi..... veritat. tuam à congregatione tat Confund. rever. fimul, qui..... ut auferant eam. multa. Caffiod. in fynagoga multa; Pfalt. Rom. à fynagoga Similiter in Gr. deinde fic : 'Arosexpeínoav eis Tà dzlow, multas Corb. fynagoga multa; Mozarab. à fynagoga multo-Texwinsar (Alex. xataurbelnoar ) ei béxortés MOB rum ; ubique non celavi, Gr. ἐκ έκρυψα... ἀπὸ συναγωγῆς πολ- κακά. λῆς, Symi, ὦ πληΰΐ. Ag. & Theod, ἐν ἐκκλησία μεγάλη,

. 16. Confentiunt Aug. & Caffiod. unà cum vet. Pfalt. In Gr. Κομισάπωσαν παραχρῆμα, &c.

*. 17. Pfalt. Rom. & Coislin, cum Caffiod. Exfultent latentur qui quærunt te Domine, &c. ut in Vulg. Similiter in Moz. nifi quod add. in te omnes, ad verbum latentur. In Corb. fic Exfultent & latentur omnes qui fperant in

Inf.6.

2.

Sup.34

41

VULGATA HOD. te omnes quærentes te : & dicant femper: Magnificetur Dominus: qui diligunt falutare tuum.

18. Ego autem mendicus fum, & pauper Dominus follicitus eft

mei.

Adjutor meus, & protector

meus tu es : Deus meus ne tardaveris.

1.

2.

se, & quærunt te Domine dicant........... falutarem tuum. Apud Aug. in eund. Pf. Exfultent 5 jocundentur omnes qui te quarunt Domine, &c. ut in Vulg. In Gr. 'Ayanλιάσαιντο καὶ εὐφρανθείησαν ἐπί ζω πάντες οἱ ζητῶντές (ε Κύe..... Meyαxurtúra Kuens of, &c. Ald. & Compl. εὐφρανθήτωσαν.

:

V. 18. Pfalt. Rom, cum Caffiod, cùm in hunc Pf. tum in Pf. 69. p. 234. b. Ego verò egenus, & pauper sum : Dominus curam habet mei. Adjutor meus, & liberator meus es tu: Domine ne tardaveris. Similiter in Coislin. præter feqq. adjutor & liberator meus efto: Domine Deus meus ne

VULGATA HOD.

In finem, Pfalmus ipfi David. XL.

egenum, pauperem : die mala liberabit eum Dominus.

3. Dominus conservet eum, & vivificet eum, & beatum faciat eum in terra: & non tradat eum in animam inimicorum ejus.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

4. Dominus opem ferat illi fuper lectum doloris ejus : univerfum ftratum ejus verfafti in infirmitate ejus.

HEBR.

nes, qui quarunt te: dicant jugi-
ter: Magnificetur Dominus, qui di-
ligunt falutare tuum.

Ego autem fum egenus, & pauper: Dominus follicitus erit pro

me.

5. Ego dixi: Domine miferere mei: fana animam meam, quia peccavi tibi.

6. Inimici mei dixerunt mala

mihi : Quando morietur, & peribit

Auxilium meum, & falutare meum tu : Deus meus ne moreris.

nomen ejus ?

1. Et fi ingrediebatur ut videret, vana loquebatur, cor ejus congregavit iniquitatem fibi.

HEBR.

Victori Canticum David.
XLI.

B

Eatus qui intelligit fuper B Eatus qui cogitat de paupere: 2.

in die malo liberabit eum Do

minus.

Dominus cuftodiet eum, & vivificabit eum, & beatus erit in terra: & non tradet eum anima inimicorum fuorum.

&c. In Corb. Ego autem egenus, & paup. fum: Dominus curam habet mihi, &c. ut in Vulg. In Moz. Ego verò egens, & pauper : Dominus curam habet mei. Adjutor & liberator meus es tu : Domine ne tardaveris. Apud Auguft. in eund. Pf. Ego autem egenus, & pauper fum: Dominus curam habebit mei ( inf. habet.) Adjutor meus, &c. ut in textu Sangerm. Hieron. epift. ad Hebidiam, to. 4. p. 169. d. Ego autem mendicus fum, & pauper : & Dominus follicitus eft pro me. Gr. Ἐγὼ δὲ πτωχὸς, καὶ πένης siμi Kuens perTiet μy. Bontós μ8, y úπecastIsús μu eľ (ύ· ὁ Θεός με μὴ χρονίσῃς.

Dominus confortabit eum in lecto infirmitatis: totum ftratum ejus vertifti in agrotatione fua.

Ego dixi: Domine miferere mei: fana animam meam, quoniam peccavi tibi.

VERSIO ANTIQUA.

in te omnes, qui quærunt te Ex Mf. Sangerm; Domine : & dicant femper : Magnificetur: qui diligunt falutarem tuum.

Inimici mei loquentur malum mihi: Quando morietur, & peribit nomen ejus?

NOTE

. 1. Caffiod. delet ipfi, cum Pfalt. Rom, Corb. & Coislin. Retinet Ambr. tract. in hunc Pfal. p. 867. d.

. 2. Sic eft liberavit, in Pfalt. Moz, Corb. & Coislin. fed Ambrof. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Vulgate fuffragantur ad verbum, unà cum Pfalt. Rom. & Gr. Itidem Cypr. 1. de oper. & elee, ut & S. Paulin. epift. 34. p. 220. c. rurfufque Ambrof. to. 1. col. 576. c. 744. C. 792. e. 821. c. 1128. d. Cypr. verò lib. 3. Teftim. p. 303. a. hab. in die malo liberabit illum Deus. Auct. op. imp. in Matt. hom. 9. p. 56. a. Beatus qui intelligit fumendicum, pauperem.

per . 3. Ita Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Corb. & Coislin, nifi quòd habent emundet in terra, ut & inf. non tradat: præterea Ambrof. loco animam, legit vitam; Caffiodorique Mfs. tres animam, pro mamus. In Pfalt. Carnut. beatum faciat eum in terra: emundet in terra animam ejus; deinde cum Moz. & non aradat eum in manus inimici ejus. Hunc ult. verficulum fimiliter habet Aug. in eund. Pf. fed in aliis concordat cum Vulg. prætermittitque medium, & emundet, &c. Pfalt. Mediolan, hab. in manibus inimicorum ejus. Obfervat Ambrof. loco cit. alios habere Græcos, & non tradat eum in animas inimicorum ejus. Gr. edit. Rom. Kupios punata (Alex. cum Ald. & Compl. διαφυλάξαι ) αυτόν, καὶ ζήσαι αυτὸν, ( Aquil. ζωώσαι,) καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ· καὶ Kù zapadci autòv sis xeieas Exop duty Alex. Ald. & Tom. II.

,

18. Ego autem egenus, & pauper fum: * Dominus cu- * Ms. vitiosè ram habet mei.

Domine.

Et fi venerit ut videat, vana loquetur: cor ejus congregabit iniquitatem fibi;

Adjutor meus, & protector meus tu es: Deus meus ne tardaveris.

AD VERSIONEM

VERSIO ANTIQUA.

1. In finem, Pfalmus ipfi Da- Ex Mf. Sangerm. vid. XL.

Beatus qui intelligit su

per egenum, pauperem: Dominus in die mala liberavit eum.

3. Dominus confervet eum, & vivificet eum, & beatum faciat eum : & emundet de terra animam ejus ; & * tradat eum in manus inimici ejus.

5. Ego dixi: Dominus miferere mei fana animam meam, quoniam peccavi tibi.

6. Inimici mei dixerunt mihi mala: Quando morietur, & periet nomen ejus?

7. Et ingrediebantur ut viderent; vanè locutum eft cor eorum, congregaverunt iniquitatem fibi. ANTIQUA M.

4. Dominus opem ferat illi fupra lectum doloris ejus : univerfum ftratum ejus verfafti in infirmitatem ejus.

Compl. expar dute; Aquila, & tux expe; Theod. sis 4ux Symm. uxais. Sed ex his omnibus Gr. ne unus quidem hab. verficulum med. & emundet de terra, &c.

. 4. Sic habent Ambrof. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. excepto ifto, in infirmitate item Ambrof. rurfum to. 1. p. 664. f. 799. f. 1482. a. & to. 2. p. 179. f. Hilarius in Pf. 131. p. 449. d. univerfum ftratum fuum verfafti. Aug. in Pf. 40. totum ftratum ejus vertifti in infirmitate ejus at infra: univerfum ftratum ejus, &c. Ambrof. in eund. Pf. p. 871. b. notat Symmachum vertiffe lectum miferia; Aquil. grabatum miferia: deinde : expreffius, inquit, LXX. Viri lectum doloris putaverunt esse dicendum. In ed. Rom. Kielos Bontúcαι AUTÊÉTi xxírus ódúνης αυτῷ· ὅλην τὴν κοίτην αυτῷ ἐςρεψας ἐν τῇ ἀῤῥωςίᾳ αὐτῷ.

2

. 5. Sic in Gr. eft, ut apud Ambrof. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. ac in vet. Pfalt. præter unum Domine.

. 6. Similiter in Pfalt. Coislin. Corb. Rom. Moz. & apud Caffiod. periet. Apud Ambrof. & Aug. in eund. Pf. peribit. In Gr.aтαι, &c.

.7. Sic apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. necnon in Pfalt. Rom. Carnut. Coislin. & Mozarab. præter vocem vana, pro vanè; item ponunt, ante egrediebantur quod tamen omittit Aug. præterea Coislin, fcribit foris, non foras. At verò quæ Auguft. hîc refert num. plurali, eadem citat 1. de civit. Dei, to 7. p. 481. b. num. gulari : Et ingrediebatur ut videret; vana locutum eft cor Lij

fin

* Supp. non.

« ZurückWeiter »