Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

tu tuo:

mittat ea.

cator.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Pofui ori meo custodiam, cùm Cuftodiam os meum filentio, donec Posui ori meo custodiam, Ex Mf. Sangermi confifteret peccator adversùm me. eft impius contra me.

dum consistit peccator adver

sùm me. 3. Obmutui, & humiliatus fum, Obmutui silentio, tacui de bono : 3. Obmutui, & humiliatus & silui à bonis : & dolor meus re- & dolor meus conturbatus eft. sum, & silui à bonis : & donovatus eft.

lor meus renovatus eft. 4. Concaluit cor meum intra Incaluit cor meum in medio mei:

4. Concaluit cor meum inme : & in meditatione mea exar- in meditatione mea incensus sum tra me:& in meditatione mea descet ignis. igne.

exardescit ignis. s. Locutus fum in lingua mea : Locutus fum in lingua mea : Of s. Locutus sum in lingua Notum fac mihi Domine finem tende mihi Domine finem meum , mca : Norum fac mihi Domimeum ,

ne finem meum Et numerum dierum meorum Et mensuram dierum meorum Et numerum dierum meoquis est : ut fciam quid defit mihi. qua fit : siiam quid mihi desit. rum quis eft : ut sciam quid

desit mihi. 6. Ecce mensurabiles posuisti Ecce breves pofuifti dies meos, 6. Ecce veteres posuisti dies dies meos : & fubftantia mea tan- vita mea quasi non fit in conspec- meos : & habitatio mea tanquam nihilum ante te.

quam nihil ante te. Veruntamen universa vanitas , Omnia enim vanitas , omnis ho Veruntamen univerfa vaniomnis homo vivens. mo subsistens. SEMPER.

tas, omnis homo vivens. DIA

PSALMA. 7. Veruntamen in imagine per Tantùm in imagine ambulat ho 7. Quanquam in imaginem transit homo : fed & frustra contur- mo, tantùm fruftra conturbatur : ambulet homo : tamen vane batur,

conturbatur. Thesaurizat:& ignorat cui con Congregat, & ignorat cui di Thesaurizat : & ignorat cui gregabit ea.

congregavit ea. 8. Et nunc quæ est exfpe&tatio Nunc ergo quid exfpecto Domi 8. Et nunc quæ est exspectamea ? nonne Dominus ? & fubftan- ne? prastolatio mea tu es. tio mea ? nonne Dominus ? tia mea apud te est.

& fubftantia mea ante te est. 9. Ab omnibus iniquitatibus Ab omnibus iniquitatibus meis 9. Ab omnibus iniquitati

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. p. 982. d. & vet. Pfalt. delinquam. Similiter ap. Aug. 'Ife wanarsás. Ita quoque legunt Chryfoft. & Greg. Naz. in eund. Pl. extremòque, dum confiftit adversùm me per orat, in Cælar. fratrem. Vide Flamin. Nobil. in hunc lo

Iridem Ambrof. I. de exhort. virg. to. 2. p. 300. cum. Ad feq. Diapfalma quod attinet, de ipso meminit Ame. Hieron. verò in Isai. 37. to. 3. col. 287. e. cum con

brof. in hunc pr. p. 85i. f. Et poft Diapsalma , inquit , fifteret adversùm me peccator. Græc. sv tão Cusüvave tov dipapo refumpto spiritu, ait : Quanquam in imagine , &c. Habetwór warrior uy.

tur pariter ibid. in Plalc. Corb. & Rom. Marcianæi ; at in W. 3. Succinic Ambrof. in hunc Pf. p. 847. c. e. & l. Rom. Fabri, & Gallic. præponitur huic versiculo , Verun1. offic. to. 2. p. 7. & de lapsu virg. p. 317. c. Item tamen universo vanitas, &c. In Gr. verò Vat. postpam Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Apud August. in nitur ut supra. In edd. Ald. & Compl. deest ; nec me. cund. Pf. fic : Obfurdui, & humiliatus fum, filui à moratur ab August. in eund. Pl. bonis , &c. Apud Hieron. in Isai. 37. to. 3. col. 287. e. 7.7. Ambr. & Caffiod. in hunc Pr. ita legunt : QuanObmutui , & humiliatus sum, tacui de bonis. In Gr. quam in imagine Dei ambulet homo : tamen vanè conturbaEκωφώθην, και εταπεινώθην, και επίγκσα εξ αγαθών, &c. μr tur. Thesaurizat..... cui congregat ea. Caffiod. hab. conturCup.

babitur. Ambros. ubi sup. p. 852. c. ait : Gracus tamen ř. 4. Ita Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Moz. & Rom. non babet in imagine Dei , fed tantummodo in imagine : Apud Ambrof. in hunc Pl. p. 848. c. & l. de lapsu virg. verùm 1. 4. de interpel. Dav. c. 1. to. 1. p. 661. leg. to. 2. p. 317. C. exardefces. Item apud Aug. in eund. Ps. in imaginem Dei, ut & inf. conturbabitur : lib. verò do sed silentio præterit ista : Concaluit..... iniin me. S. Pau Nabur. c. 4. col. 569. e. fic addit : Thefauros condit : 8 linus verò epist

. 23. p. 121. c. haber : Concaluit..... 88 ignorat cui congregat eos. Anonym. de Trin. ap. Ambr, in meditatione ignis exarfit. Gr. 'Efsprávou..... vg tiņues to. 2. p. 332. f. Quanquam in imagine Dei perambulet boλέτη με εκκαυθήσεται πυρ.

mo : tamen vanè conturbabitur. Hieron. in Eccles, to, 2. *. 5. Similiter ap. Ambrof. & Auguft. in hunc Pl. fi p. 761. c. In imagine enim perambulat homo : at in Ezech. excipias unum qui eft. In Psalt. Moz. quid eft; fed Ambr. 8. & 16. to. 3. p. 748. f. 794. e. & l. 2. cont. Pelag. 1. 4. de interpel. Dav. c. 7. to. 1. p. 668. e. & l. 1. to. 4. p. sur. f. Veruntamen in imagine perambulat hooffic. to. 2. p. 62. f. legit quis eft, cum Caffiod. & Vulg. mo : veruntamen fruftra conturbatur. Apud Aug. in hunc Vide etiam Ambrof. l. 2. de fide Resur. p. 1142. c. Si Pl. sic : Quanquam in imagine ambulat homo : tamen van milicer in Psalt. Rom. nisi quod hab. Norum mihi fac. In

ne conturbatur. Thefaurikat: 88 non cognofcit cui congregaGr. Troecoór ..... tis esiv, &c.

bit en : & in Pr. 48. p. 443. d. ambulet homo..... 89 nescic .6. Pfalt. Rom. & Moz. cum Cassiod. Ecce veteres cui , &c. In Psalt. Moz. Quanquam in imaginem ambupol. dies meos : 8 Julsantia mea tanquam nihil ante te eft. let homo : tamen vanè conturbabitur. Thefaurizat : & nefcio Veruntamen , &c. Similiter hab. Aug. in eund. Pl. dempro cui congreget es. Similiter in Rom. Fabri, præter hæc, uno eft. Ambrof. l. de fide Resurr. to. 2. p. 1142. f. cum in imagine Dei..... 85 ignorat. Item in Carnur, in imagia Psalt. Corb. Ecce veteres..... 8 habitudo mea tanquam ni ne Dei ambulet. A Rom. Marcianæi abest seq. tamen. In hil ante te, &c. ac in Pf. 38. to. 1. p. 850. e. legit sub Corb. Quanquam in imaginem Dei ambulat bomo : tamen ftantia men, Pfalt. Carnur. habitudo. Phæbad. Agin. con vanè conturbatur. Thefaurizat : 8 ignorat cui congregabio tra Arian. p. 301. d. Substantia mea tanquam nihilum ante ta. In Gr. Μέντοιγε & εικόνα διαπορεύεται ανθρωπος πλην de. Ambrosiast. p. 75. a. Veruntamen vanitas , omnis ho μάτην ταράφεται. Θησαυρίζει και και γινώσκει τίνι συνάξει αυmo vivens. Pfalt. Moz. & omnis homo vivens. Ambros. to. Te: Mr. Alex. Gurasi. I. p. 661. d. & epift. 34. 10. 2. p. 923. a. constanter, . 8. Similiter Ambros. & Caffiod. in hunc Pf. cum univerfa vanitas , omnis , &c. sed tract, in hunc Ps. col. Pfalr. Corb. & Carnut. Apud Auguft. in eund. Pl. ira , 850. e. initio leg. Ecce novisti dies meos; paulò verò sup. & fubft. mea ante te eft semper. Sic etiam hab. Phæbad. 849. f. Ecce veteres posuisti , &c. tum addit : Alius habet: Agin. cont. Arian. p. 301. d. sed absque es. In Psale. Palæstas posuisti dies meos ; mox ita : Si secundùm LXX. Rom. & Mozarab. tanquam nibil ante te eft. In Gr. ng Viros, veteres accipimus dies, hoc eft fecundùm veterem ha- uzróscois M8 apce colisi. Ed. Rom. hîc addit Accé farkce, minem intelligimus exactos..... Quod fi palæstas accipimus cujus nulla fit' mentio in Mr. Alex. ac edd. Ald. : dies , ex nomine intelligimus plenos certaminis 85 laboris ; Compl. nec etiam apud Ambr. Aug. nec in vet. Pfalc. quoniam palæstæ luctatores in agone dicuntur. In Gr. hod. *. 9. Sic Ambros. & Cassiod. in hunc Pl. cum Pfalt. 'Idy Fanaras ir ..... a urósædís K8 wosi gler er cómión C, Rom. & Corb. Apud August. in eund. Pf. erue me, &c. Ms. Alex, 'Isa Fantas, &c. edd. Ald. & Compl. &c. In Brey. Moz. eripe me : Statimque, opprobrium info

nas me.

nem.

ero.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es Ms. Sangerm. bus meis eripe me : obpro- libera me : opprobrium ftulto ne po- meis erue me: opprobrium insipiénbrium insipienti dedisti me.

ti dedisti me. 10. Obmutui, & non ape Obmutui, non aperui os meum, 10. Obmutui, & non aperui os rui os meum, quoniam tu fe- quia tu fecifti : tolle à me plagas meum, quoniam tu fecisti : 11. cisti me : Il, amove à me tuas.

amove à me plagas tuas, plagas meas.

12. A fortitudine manus tuæ A contentione manus tua ego con 12. A fortitudine manus tuæ ego defeci in increpationibus : fumptus fum : in increpationibus ego defeci in increpationibus : proppropter iniquitatem erudisti pro iniquitate corripuisti virum, ter iniquitatem corripuifti homihominem.

Et tabefcere fecifti ficut ara Et pofuifti quasi tine am defide Et tabefcere fecisti sicut araneam nea animam ejus : verunta- rabilia ejus : veruntamen vanitas animam ejus : veruntamen vané men vanè conturbatur omnis omnis homo. SEMPER.

conturbatur omnis homo. homo vivens. DIAPSALMA.

13. Exaudi orationem me Audi orationem meam Domine, 13. Exaudi orationem meam am, & deprecationem meam: & clamorem meum exaudi ; ad la- Domine , & deprecationem meam : auribus percipelacrymas meas. crymam meam ne obsurdescas : auribus percipe lacrymas meas.

Ne fileas à me : quod incola Quia advena ego sum apud te; Ne fileas : quoniam advena ego ego sim apud te in terram, & peregrinus , ficut omnes patres mei. fum apud te, & peregrinus, sicut peregrinus, sicut omnes pa

omnes patres mei. tres mei.

14. Remitte mihi, ut re Parce mihi , ut rideam ante 14. Remitte mihi, ut refrigerer frigerer priusquam abeam, & quam vadam, & non fubfiftam. priufquam abeam, & ampliùs non ampliùs jam non ero.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. pientium dedifti me. Ambrofius ubi fup. col. 854. e, ait tradis, distinctio universa confunditur. Ad subjectum Diaalios babere codices : Opprobrium infipienti ne tradas me; psalma quod spectat, ita pariter subnectitur cùm in Psalt. sed alteram lectionem præferre videtur. In Gr..... pūgai Rom. cum in Gr. ed. Rum. Sed nulla ejus fit mentio apud Mes oreid os coegri daxás he. Quinta editio, uidas pe. August. deestque in Psalt. Corb. ficut in editt. Ald. &

N. 10. Accinunt Ambrof. & Caffiod, in hunc Pl. una Compl. cum Psalt. Rom, Corb. & Carnut. Apud Aug. in eund. V.13. Psalt. Rom. & Corb. Exaudi Deus orationem Pl. sic : Obfurdui , & non aperui...., quoniam tu es qui

ne filcas à me : quoniam incola ego fum apud te fecisti me. In Gr. 'Exwpában, rj 8%...... Öto si i monous in terra , & peregrinus , &c. Mozarab. Exaudi orat, meam HE.

Domine.... ne Jileas à me : quia incola ego fum apud V. II. Ira Plalt. Moz, hab. cum Corb. Rom. verò te, peregrinus, &c. Ambros. in hunc Pr. p. 858. f. & plagas tuas , cum Ambros. & Cassiod. in hunc Ps. Aug. in Pf. 48. p. 951, d. Exaudi Domine orat..... ne fileas al in eund. ita : amove à me flagella tua. Gr. tas pásirás

flagella tua. Gr. tas pásirás me : quoniam advena ego fum apud te in terra , & peregria C%.

nus, &c. sic etiam 1. de bono mort. c. 2. to. 1. p. 391. . 12. Itidem in Psalt. Corb. præter duo seqq. fuper ini c. at l. 2. de Abrah. c. 9. p. 340. b. advena ego sum quitatem , & ficut araneam. In Rom. fic: A fortitudine enim in hac terra , & peregr. &c. Similiter Auct. op. imp. in manus fua... propter iniquit. corripuifli hominem... ficut ara Matt. hom. 54. p. 227.c. quoniam advena sum ego apud neam animam ejus : veruntamen univerfa vanitas , omnis ho te in terra , & peregr. &c. August. in hunc Pr. ne fileas as mo vivens. In Mediol. & Carnut. erudifti hominem. In me; tum videtur addere, ne obsurdescam in æternum ; Moz, velut arenam animam ejus : veruntamen vané contur deinde fic : quoniam inquilinus ego fum apud te , & peregr. babitur omnis homo vivens, In Carnur, etiam additur via &c. item quæst. 156. in Gen. to. 3. p. 417. a. inquivens. Ambrof. in hunc Pr. p. 855. f. legit : A fortitudi linus ego fum in terra, & peregrinus, &c. Auct, etiam l, ne manus ina ego defeci; subinde : & addidit, inquit , In de promill. p. 1. C. 12. leg. inquilinus fum , & peregriincrepationibus fuper iniquitatem erudisti hominem..... nus, &c. Hieron, verò in Isai. 14. to. 3. p. 166. b. acficuc aranean animam ejus. Græcus ut ep aroplas dixit , cola sum, & peregrinus, ficut, &c. Caffiod. in eund. Ps. boc eft, pro iniquitate ; su integrum verfum, 'Ey freymos

Exaudi Deus orat..... ne fileas à ine : quoniam ego ine UTèp circulas inaif Eucas ar@portov, posuit ; quod eft : In in cola sum apud te in terra , & peregr. &c. Pfalt. Mediolan. crepationibus pro iniquitate erudisi hominem : item inf. de fic interpungit : Exaudi..... E deprec, meam auribus peraranea loquens , ait : Sed vanum eft omne quod fecerit ; fac cipe. Lacrymis meis ne fileas : quoniam , &c. Gr. Elohomo omnis est..... vané..... & ipse turbatur, &c. at 1. de κεσον της προσευχής με Κύριε, ..... ανώτισαι των δακρύων lapsu virg. to. 2. p. 319. b. legit : propter iniquitatem Mego pa mapaciw Tricnsa Öte yrégixos que sigue à tñ vn, ja corripuisti..... ficut araneam , &c. Caffiod. in eund. Pf. A &c. Alex. Ald. & Compl. év z rñ zapé Couns, &c. De fortitudine enim..... ego defeci ; deinde : in increpationibus his autem Lat. incola, advena , accola , ita diferit Ampropter iniquitatem corripuiti bominem..... ficut araneam... bros, in hunc Pl. p. 857.b. Alius est incola, inquit, alius vanè conturb. omnis homo vivens. August. verò in eund. advena , alius accola. Incola, qui de loco eft ; advena , qui Pf. ira : A fortitudine manus tua ego defeci in argutionio aliunde venit; accola, qui ad tempus colit, Es mutatur an. bus: pro iniquitate erudifti hominem. Et contabefcere fecisti norum vicibus. ficut araneam animam meam : veruntamen vanè conturb. om ¥. 14. Psalt. Rom. priufquam eam , & ampliùs non ero. nis bomo vivens : infra legit tabefcere. In Gr. 'ATÒ Tûs Similiter hab. Ambrof. in hunc Pl. p. 858. a. at I, de bom (Alex. Ald. & Compl. 'Atò var rūs ) Xuos rūs Xeipés no mort. c. 2. p. 391. d. & de lapfu virg. 10. 2. p. 320. (ε εγω εξέλιπον εν ελεγμοίς υπερ ανομίας (Symm. δι' αι a. priufquam abeam. Cassiod. in eund. Pl. cum Fulg. κίαν ) επαίδευσας άνθρωπον. Και εξέταξας ως αράχνην την 1. 2. de remiss. pecc. c. 20. priusquam eam , &c. ut in ψυχήν αυτ: πλην μάτην ταράσσεται πας άνθρωπος και Με. Rom. In Corb. vitiosè , priusquam habeam , &c. Moz. priufAlex. & ab edd. Ald. & Compl. abest verbum lapáoss7ab. quam eam , ampliùs jam non ero. Itidem ap. Aug. in Hieron. eriam ad hoc, vanè conturbatur, ita scribit ad eund. Pr. Apud Hieron. verò epist. ad Cypr. to. 2. P. Sun, & Frecel. to. 2. p. 635. Et dicitis vos in Græco non 703. a. priufquam abeam , & non fubfiftam. Ap. Philaftr. inveniffe conturbatur ; sed s hoc in LXX. fub veru addi- Brix. de hærel. p. 718. c. priusquam vadam , & jam tum eft : 8 binc apud vos, & apud plerofque error exori non ero ampliùs. În Gr. apo tg ke dabei, w xxéti EN Sur , quod fcriptorum negligentiâ, virgulis afteriscis fub- urápfw. Symm. j Hiù utrápxeir.

meam.....

E dominum,& refpexit

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem , Pfalmus ipfi David. Vizori David Canticum. 1. In finem, Pfalmus ipsi Da- Ex Ms. Sangerma XXXIX.

XL.

vid. XXXIX.
2.
XSpectans exspectavi Domi- 2.

expectavi
minum, & intendit mihi.

me.
3. Et exaudivit preces meas : &

Et audivit clamorem meum , do 3. Et exaudivit deprecatio-
eduxit me de lacu miferiæ, & de eduxit me de lacu fonitûs, de luto nem meam : & eduxit me de
luto fecis.
cæni.

lacu miseriæ , & de luto fecis.
Et ftatuit super petram pedes Et statuit super petram pedes

Et ftatuit super petram pemeos : & direxit gressus meos. meos , ftabilivit gressus meos. des meos : & direxit gressus

meos. 4. Et immilit in os meum can

Et dedit in ore meo canticum 4. Et inmisit in os meum
ticum novum, carmen Deo noftro. novum, laudem Deo noftro. canticum novum, hymnum

Deo noftro.
Videbunt multi & timebunt : & Videbunt mulii timebunt, Videbunt multi & timebunt:
sperabunt in Domino.
Sperabunt in Domino.

& fperabunt in Domino.
5. Beatus vir , cujus est nomen Beatus vir , qui pofuit Domi s. Beatus vir , cujus est no-
Domini fpes ejus : & non respexit num confidentiam suam, & non eft men Domini spes ipsius : &
in vanitates & insanias falsas. aversus ad superbias , pompasque non respexit in vanitates & in
mendacii.

insanias falsas.
6. Multa fecifti tu Domine Deus Multa fecisti tu Domine Deus 6. Multa fecisti tu Domine
meus mirabilia tua : & cogitationi- meus mirabilia tua , & cogitatio- Deus meus mirabilia tua : &
bus tuis non eft qui fimilis sit tibi. nes tuas pro nobis : non invenio or- cogitationibus tuis non est
dinem coram te.

quis fimilis fit tibi.

.
Annuntiavi & locutus fum: mul Si narrare voluero bu numera Adnuntiavi & locutus sum:
tiplicati sunt super numerum. re, plura sunt quàm ut narrari multiplicati sunt super nume-
queant.

rum.
Hebr.
7. Sacrificium & oblationem no-

Victima do oblatione non indi. 7. Sacrificium & oblatioYO.S. luisti : aures autem perfecisti mihi. ges: aures fodisti mihi.

nem noluifti : aures autem

perfecisti mihi.
Holocaustum & pro peccato
Holocaustum pro peccato non

Holocausta etiam

pro

delic-
non poftulafti : 8. tunc dixi: Ecce petisti : tunc dixi : Ecce venio. to non poftulafti : 8. tunc
venio.

dixi : Ecce venio.
In capite libri scriptum est de In volumine libri scriptum eft In capite libri scriptum
me 9. ut facerem voluntatem tuam: de me ut facerem placitum tibi : est de me 9. ut faciam volun-
Deus meus volui, & legem tuam in Deus meus volui , & legem tuam in tarem tuam : Deus meus vo-
medio cordis mei.
medio ventris mei.

lui, & legem tuam in medio

cordis mei.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Cassiod. cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. delet Maxéesos arsip, & Esc..... éatis åutg..... kis pataiétumas
ipf. Gr. Εις το τέλος, τώ Δαυίδ Ψαλμός. ΜΓ. Αlex. Ψαλ- μανίας ψευδείς.
μος τώ Δαυίδ. .

7.6. Ita Pfal. Rom. & Corb. cum Cassiod. deleto -
V. 2. Ita Psalt, Rom, Corb. & Moz, cum Cassiod. Si uno fit, poft fimilis. Itidem in Mozarab, hoc excepto, &
militer hab. Ambrof, in Pr. 36. 38. 39. & 45. col. 787. in cogitationibus. Apud Aug. in eund. Ps. non eft qui fa-
a. 854. b. 859. b. 932. d. item epist. 35. to. 2. p. 928. milis fit, &c. ut in Vulg. Apud Ambrof. in Pf. 118. p.
d. at in Ps. 118.00. 1. p.979. a. Exfpectans exfpect. Dom. 992. a. cogitationibus tuis quis fimilis erit ? & in Pf. 39.
& exaudivit me ; & infra p. 1060. c. fuftinui Dominum , p. 861. C. Annuntiavi & locutus fum , &c. ur sup. In
& refpexit me. Aug. in hunc Pf. col. 327. c. Sustinens fuf- Gr. vg Tois diamonioucis Cx řx f'SI TIS volvostal Co., &c.
tinui Dominum , 85 adtendit mihi. In Græco : 'Thiérar uns 9. 7. Ita vet. Irenæi Interpres , l. 4. c. 17. p. 248.
μεινα..... και προσέχε μοι. .

a. Sic etiam in Psalt. Rom. & Moz. nifi quod in his ha-
$. 3. Sic in Psalt. Rom. Corb. Moz. & ap. Caffiod. betur corpus , pro aures, sicur in Psalt. Mediolani, Item
Corb. tamen hab. fupra petra. Hilar. in Pf. 133. p. 465. apud Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. cum feqq. Holo-
e. ftatuit super petram pedes meos. Apud August. in hunc caufa etiam pro delitto non poftulasi ; Aug, non peristi. Hi-
Ps. omnia ut in textu , exceptis his , limi, loco fecis, & lar. in Pf. 53. p. 101. a. legii : Hoftiam is oblationem no-
Supra , pro super. Ap. Ambr. in eund. Pl. p. 859. C. eduxit luisti : perfecisti autem mihi corpus. Ambros. in hunc Pr.
nos de lacu miferiæ , o de luto fecis : & in Ps. 118. p. p. 861. c. Sacrificium oblat, nol, corpus autem per fecifti
979. b. Et ftatuit pedes meos in petra : & direxit greffius mihi : at inf. 868. b. ecce corpus præparasti mibi : & 1. de

meos. In Gr. Και εισήκεσε της δεήσεώς με" και ανήγαγέ με apolog. Dav. to. 1. p. 702. b. addit : Holocaustat es pro
εκ λάκκε ταλαιπωρίας, και από πηλό ιλύος. Και έσκσεν επί peccato non poftulafti. Pralt. Corb. Holocausta etiam pro di-
métex, &c. ut in Lat.

lecto (1. delito ) non poftulasti. Gr. Ovolar ij Fegoqopar o'x
6.4. Iridem Cassiod. in hunc Pf. unà cum Psalt. Rom. θέλκσας σώμα δε καταρτίσω μοι. “Ολοκαύτωμα ( Mr. Αlex.
Corb. & Moz. Similiter hab. Ambr. in eund. Pl. p. 859. Oroxavtúuate) Tepi adaptías 8* ŠTUOxs. In uno codice,
e. Immififti in os meum canticum novum; sed non addit tefte Nobilio , & commentariis Græcorum eft:wric de
plura. Ap. August. vero in eund. Pl. Et immifit..... bym- xatupriow. Paulus apoft. Hebr. 10.5. Hoftiam & oblatio-
num Deo noftro. Videbunt justi tim. & Sperabunt in Do nem noluisti : corpus awem aptasi mihi.
minum, Græc. Kai créCarsy..... never tã su rijecov. "O'%cy .8. Concinunt Ambrof. August. & Cassiod. in hunc
ται πολλοί..... και ελπιέσιν επί Κύeιον. .

Pl. cum vet. Psalt. Hieronymus verò, quæft. Hebr. to. 2.
.5. Ita Maxim. Taurin. in hom. p. 8.b. deleto in , an col. 5o8. legit : In capitulo libri scriptum eft de me : fi-
re infanias. Similiter Ambros. in hunc Pf. p. 860. b. & militer in Eccles. col. 787. b. & in Isai. 29. ac Ezech.
Cassiod. in eund. excepro ejus, loco ipfius : at in Ps. 118. 2. to. 3. col. 246. f. 712. e. Gr. 'Er xepanido bilair,
p. 1028. d. Ambrof. haber : Beatus vir , cui nomen Do-
mini Spes ejus, &c. August. in hunc Pl. & epist. 155.10. .9. Concinunt Ambros. Auguft. & Caffiod, in hunc
2. p. 538. b. Beatus vir, cujus eft..... Spes ejus...., in va Pf. unà cum Pfalc, Corb. Rom. Martianæi, & Moz. In
nitates & infanias mendaces. Pfalc. Rom. in vanitatem Rom. Fabri, ac Mediolan. exstar ventris mei , loco cordis
infanias falsas ; Mozarab. nec infanias falsas. Corb. Spes mei. Sic eriam habuiile alios codices monet Ambrosius
ipfius : & non resp. in vanitates , infanias falsas, In Græco: ubi fup. p. 866. b. Hieronymus quoque epist. ad Sun. &
Tom. II.

L

[ocr errors]

&c.

nagogæ multæ.

me.

2.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

V E R 510 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es MS. Sangerm.

10. Bene nunciavi justitiam Annuntiavi juflitiam in eccle 10. Annuntiavi justitiam tuam
tuam in ecclesia magna, ecce sia multa , ecce labia mea non pro- in ecclelia magna , ecce labia mea
labia mea non prohibebo: Do- bibebo : Domine tu nofii. non prohibebo : Domine tu seisti.
mine tu cognovisti
11. Justitiam meam. Non

Juftitiam tuam non abscondi in 11. Justitiam tuam non abscondi
abfcondi in corde meo verita- medio cordis mei : fidem tuam & in corde meo : veritatem tuam & sa-
tem tuam, & salutarem tuum salutare tuum dixi,

lutare tuum dixi. dixi.

Non celavi misericordiam Non abfcondi misericordiam Non abscondi misericordiam
tuam, & veritatem tuam fy tuam, & veritatem tuam in eccle- tuam, & veritatem tuam , à con-
fia multa.

cilio multo.
12. Tu autem Domine ne Tu Domine non prohibeas mi 12. Tu autem Domine ne longè
longè facias inisericordias tuas fericordias tuas à me : misericor- facias miferationes tuas à me : mise-
à me : misericordia tua, & ve- dia tua & veritas tua jugiter ser- ricordia tua & veritas tua semper
ritas tua femper suscepit me. vabunt me.

susceperunt me.
13. Quoniam circuierunt

Circumdederunt enim me mala, 13. Quoniam circumdederunt me mala , quorum non eft quorum non est numerus : compre- me mala , quorum non est numerus : numerus : comprehenderunt henderunt me iniquitates mea, es comprehenderunt me iniquitates me iniquitates inex, & non non potui videre.

meæ , & non potui ut viderem. potui ut viderem.

Multiplicatæ sunt super ca Plures facte sunt quàm capilli Multiplicatæ sunt super capillos
pillos capitis mei : & cor capitis mei, & cor meum dereli- capitis mei:& cor meum dereliquit
meum dereliquit me.

quit me.
14. Complacuit Domino Placeat tibi Domine ut liberes

14. Complaceat tibi Domine ut
eripere me : Domine, in auxi- me : Domine ad adjuvandum me eruas me: Domine, ad adjuvandum Inf.69.
lium meum refpiee.
feftina.

me respice. 15. Confundantur & reve Confundantur do revereantur fi is. Confundantur & reverean- Sup. 34reantur fimul, qui quærunt mul quarentes animam meam , ut tur fimul, qui quærunt animam 4. animain meam, ut auferant auferant eam:

meam, ut auferant eam.
eam.

Convertantur retro, & re Convert antur retrorsùm, & con Convertantur retrorsùm, & re-
vereantur qui volunt mihi ma- fundantur qui volunt mala mihi. vereantur qui volunt mihi mala.
la.

16. Ferant confeftim con Pereant poft confusionem suam, 16. Ferant confeftim confusio-
fusionem suam, qui dicunt mi- qui dicunt mihi : Vah, vah. nem suam , qui dicunt mihi : Euge,
hi: Euge, euge.

euge.
17. Exfultentur & lætentur Gaudeant & latentur in te om 17. Exsultent & lætentur fuper

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Frerel. 10. 2. p. 635.c. ad hoc, in medio cordis mei , ita Symm. 7:lifegarétw ye.
fcribit : In Græco reperisse vos dicitis, in medio ventiis V. 13. Ita August. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Mar-
mei, quod in Hebræo fic fcriptum eft..... fed propter en tianæi, li excipias unum circumdederunt , pro circuierunt.
phoniam apud Latines in corde translatum eft ; Es tamen Cassiod. præterea legit multiplicati funt, cum Psalt. Moz.
non debemus fubtrahere quod verum eft. Græc. Var, habet : & Rom. Fabri. S. Paulin. epist. 12. p. 65. b. Multiplicata
78 FolloX.... é sós ko si borútur..... cv péow tûs xapfixs sunt iniquitates noftræ Sisper capillos capitis noftri. Ap. Am-
ht. Alex. verò, Ald. & Compl. tñs xoinics ix.

brof. l. de fuga fæc. c. 5. p. 428. f. hæc pauca : compre-
#. 10. Sic est in Psalt. Corb. Rom. & Moz. Ita quo henderunt me..... ut viderem. In Gr. ''OTI TELEX ev de xa-
que legit Ambros. in hunc Pf. p. 866. b. c. cum Auguft. *', &c. ut in Lat. sup.
& Calliod. in eund. Augustinus tamen ibid. habet an Ť. 14. Ita Psalt. Corb. haber. Moz. verò : Placeat tibi
nuntiavi; at supra , bene nunciavi , ut in Psalt. Mediolan. Domine eripere me : Domine, in auxilium meum refpice.
& Carnut. In Gr. suurteniod uur.

Rom. Complacent tibi Domine ut eripias one , &c. ut in tex-
ť.it, In Psalt. Sangerm. verbum ult. versus præced. tu. Ita quoque legic Cassiod. in hunc Pf. Auguft. verò
cognovifti, jungitur cum subseq. juftitiam meam ; ut &

in eund. fic : Placent tibi Domine ernlere me : & infra :
istud, non abscondi, cum seq. veritatem tuam ; nec malè : Placeat tibi eruere me : Domine , in adjuvandum mihi ref-
nam in Gr. ed. Rom. fic eft : Kúels ou fyrws tùy duvalo- pice. In Gr. Eu'd ózrcov Kúels té púscedol uso Kúels, sis
σύνταν με έκ έκρυψα..... την αλήθειαν (ε, και το σωτήριόν σε Tó Bou@mocí uce péges. Alex. Onsu cor. Hieron. epist. ad
eita. Similis admittitur interpunctio in Psalt. Arab. ac Æ Sun. & Fretel. to. 2. p. 635. c. ad hæc, Domine, in ad-
thiop. & apud Apollinarium : in aliis autem libris Græ- jutorium meum refpice, ita scribit : In Graco reperisse vos
cis , & legitur , & interpungitur hoc modo : Kuele ou p'r- dicitis ca su cor , id eft, festina ; fed apud LXX. 76&ss,
νως την δικαιοσύνης σε εκ έκρυψα εν τη καρδία με την αλήθειαν id est respice, scriptum est. In Mss

. tamen Hieron. Reg.
08 Tò..... fina. Sic est etiam in Pfalt. Rom. nec aliter & Florent. fi Martianxo fides, loco #pbXes, legitur er
interpungere videntur Parres Lat. licet justitiam meam 6x6m, cum duplici accentu.
habeant , non tunm. Er verò Ambros. in Pl. 39. p. 868. a. X. 15. Pfalt. Rom. Martianæi : Confundantur ES reve-
ira disserit : Ad Patrem dicit : Justitiam meam non abfcondi in reantur inimici mei, qui quæriınt..... Avertantur retror-
corde meo : veritat. & falut, tuum dixi : deinde fic : To silm , & erubefcant qui cogitant mihi mala. Itidem in Rom.
Ines ex perfona Christi Pfalmus ifte eft, ideo justitiam meam Fabri, & apud Caffiod. hoc excepto , fimul, loco inimici
dicit : tamen supra p. 866. c. haber : Juftitiam tuam non mei. In Moz. Confund. Og rever. Jimul..... Avertantur re-
abscondi in corde meo ; ut legitur in Psalt. Rom. & apud trorsùm , & confundantur qui volunt mala mihi. In Cois-
Caffiod, in hunc Ps. At August. in eund. Pr. legit : Jul- lin. retrorsùm, erubefcant. Auguft. in hunc Pf.'nil dif-
titiam meam non abfcondi, &c. cum Plalt. Corb. & infra fert à Vulg. Ambros. in eund. p. 868. c. hæc tantùm ci-
idem Aug. Non celavi..... veritat, tuam à congregatione tat : Confund. rever, fimul, qui...., at anferant eam.
multa. Cassiod, in fynagoga multa; Psalt. Rom. , Synagoga Similiter in Gr. deinde fic : 'Atos expeínoæv sis tre otrlow,
multa ; Corb.fynagogæ multæ ; Mozarab. à synagoga multo- w terenoar ( Alex. xata:Xurleinbar ) i ténortés Hoe
Tum ; ubique non celavi. Gr. xx repuya... To curaywyn's TICA κακά.
ans. Symm. á manlui. Aq. & Theod. év exmandice desvían. W. 16. Consentiunt Aug. & Caffiod. unà cum vet. Psalt.

*. 12. Sic apud Cassiod. in hunc Pf. ut in Psalt. Rom. In Gr. Komité I woXY Taexx parece, &c.
Corb. &c Moz. uno excepto susceperunt me; Corb. Sufci . 17. Pfale. Rom. & Coislin, cum Cassiod. Exfultent
pit mes Mediolan. Sufcipiant me. Apud Aug. in eund. Pf. latentur qui quærnint Domine , &c, ur in Vulg. Similiter
ne elonginquaveris mifericordias tuas à me..... Sufceperunt in Moz. nifi quod add. in te omnes , ad verbum lætentur.
mi, In Gr, ph waxpérns tos cix TipMÉS 08....ártind Corté px" In Corb. fic : Exfultent & latentur omnes qui sperant it

[ocr errors][merged small][ocr errors]

me.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. te omnes quærentes te : & dicant nes , qui quærunt te : dicant jugi- in te omnes, qui quærunt te Ex MS. Sangermi femper : Magnificetur Dominus : qui ter: Magnificetur Dominus, qui di- Domine : & dicant semper : diligunt salutare tuum, ligunt salutare tuum.

Magnificetur : qui diligunt sa

lutarem tuum. 18. Ego autem mendicus fum, Ego autem sum egenus, & pau 18. Ego autem egenus, & pauper : Dominus sollicitus est per : Dominus sollicitus erit pro pauper sum : * Dominus cu # Mf. vitiosa mei.

ram habet mei.

Domine.
Adjutor meus & protector Auxilium meum , & salutare Adjutor meus, & protector
meus tu es : Deus meus ne tar- meum tu : Deus meus ne more- meus tu es : Deus meus ne tar-
daveris.
ris.

daveris.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
te , & quærunt te Domine : 5 dicant..... Salutarem tuum. &c. In Corb. Ego autem egenus, & paup. fum : Dominus
Apud Aug. in eund. Pf. Exfultent in jocundentur omnes curam habet mihi, &c, ut in Vulg. In Moz. Ego verò
qui te quærunt Domine , &c, ur in Vulg. In Gr. 'Ayan egens, & pauper : Dominus curam habet mei. Adjutor 6
accouurto aj tu peurbelwoar éri Co: tértec oi ?utértéS CE Kú- liberator meus es tu : Domine ne tardaveris. Apud Auguft.
elf..... Meya Xur&MTW Kúeroso, &c. Ald. & Compl. in eund. Pl. Ego autem egenus , & pauper fum : Domi-
ευφegνθήτωσαν. .

nus curam habebit mei ( inf, habet.) Adjutor meus, &c.
Ť. 18. Psalt. Rom. cum Cassiod. cum in hunc Ps. tum ut in textu Sangerm. Hieron. epist. ad Hebidiam, to. 4.
in Pf. 69. p. 234. b. Ego verò egenus, & pauper sum : p. 169. d. Ego autem mendicus fum , & pauper : 6 Do-
Dominus curam habet mei. Adjutor meus , & liberator meus minus follicitus eft pro me. Gr. 'Eyco ale mtwxós, y téms
es tu : Domine ne tardaveris. Similiter in Coisin. præter sil. Kúeres pegities hy. Bonbós rex , y ÚTECCOTTISÚS HLB si
feqq. adjutor & liberator meus efto : Domine Deus meus ne, Cu osós per uw xegvions.

[blocks in formation]

2.B

Eatus qui intelligit fuper B in die malo tiberabit eum Do

4.

B Eartus qui intelligit fu

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. In finem, Psalmus ipfi David. Victori Canticum David. 1. In finem, Pfalmus ipfi Da- Ex Ms. Sangerm.
XL.
XLI.

vid. XL.
Eatus qui cogitat de paupere: 2.
egenum , & pauperem : in

per

&

paupedie mala liberabit eum Dominus. minus,

rem : Dominus in die mala li

beravit eum.
3. Dominus conservet eum , & Dominus cuftodiet eum, & vi 3. Dominus conserver eum,
vivificet eum, & beatum faciat eum vificabit eum, do beatus erit in & vivificet eum, & beatum fa-
in terra : & non tradat eum in ani- terra : non tradet eum anima ciat eum : & emundet de terra
mam inimicorum ejus.
inimicorum suorum.

animam ejus ; &* tradat eum * Supp, nona

in manus inimici ejus.
4. Dominus opem ferat illi super Dominus confortabit eum in lec 4. Dominus opem ferat illi
lectum doloris ejus : universum (tra- to infirmitatis : totum stratum ejus fupra lectum doloris ejus : uni-
tum ejus verfasti in infirmitate ejus. vertisti in agrotatione fua. versum stratum ejus versafti in

infirmitatem ejus.
5. Ego dixi : Domine miferere Ego dixi: Domine miserere mei: s. Ego dixi : Dominus mi-
mei : sana animam meam, quia Sana animam meam , quoniam pec- ferere mei : sana animam
peccavi tibi.
cavi tibi.

meam , quoniam peccavi tibi.
6. Inimici mei dixerunt mala Inimici mei loquentur malum

6. Inimici mei dixerunt mi-
mihi : Quando morietur , & peribit mihi : Quando morietur , & peri- hi mala : Quando morietur ,
nomen ejus ?
bit nomen ejus?

& periet nomen ejus ?
7. Et fi ingrediebatur ut vide Et si venerit ut videat, vana 7. Et ingrediebantur ut vi-
ret, vana loquebatur, cor ejus con- loquetur : cor ejus congregabit ini- derent ; vanè locutum est cor
gregavit iniquitatem fibi.
quitatem sibi;

eorum, congregaverunt ini

quitatem libi.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
1. Caffiod. delet ipfi, cum Pfalt. Rom. Corb, & Compl. ex Optor auté; Aquila, iv yuxş exbps; Theod. tis
Coislin. Retinet Ambr. tract. in hunc Pfal. p. 867. d. tuxúr; Symm. puxais. Sed ex his omnibus Gr. ne unus

W. 2. Sic est liberavit, in Pfalt, Moz, Corb. & Coislin. quidem hab. versiculum med. Bemundet de terra , &c.
sed Ambrof. August. & Cassiod. in hunc Pr. Vulgatæ ^. 4. Sic habent Ambrof. & Caffiod. in hunc Pl. cum
fuffragantur ad verbum , unà cum Pfalt. Rom. & Gr. Iti- Psalt. Rom. excepto isto, in infirmitate : item Ambrof.
dem Cypr. 1. de oper. & elee, ut & S. Paulin. epist. 34. rursum to. 1. p. 664. f. 799. f. 1482. a. & to. 2. p.
p. 220. c, rursusque Ambros, to. l. col. 576. c. 744. C. 179. f. Hilarius in Pf. 131. p.449. d. univerfum ftratum
792. e. 821. C. 1128. d. Cypr. verò lib. 3. Testim. p. fuum verfasti. Aug. in Pf. 40. totum stratum ejus vertiti
303. a. hab. in die malo liberabit illum Deus. Auct. op. in infirmitate ejus : at infra : universum ftratum ejus , &c.
imp. in Matt. hom. 9. p. 56. a. Beatus qui intelligit fu- Ambros. in eund. Pl. p. 871. b. notat Symmachum ver-
per mendicum , & pauperem.

tisse leitum miferiæ ; Aquil. grabatum miferiæ : deinde : ex-
$. 3. Ita Ambrof. & Caffiod. in hunc Pl. cum Psalt. presliùs , inquit, LXX. Viri lectum doloris putaverunt effe
Rom. Corb. & Coislin. nisi quòd habent emundet in ter dicendum. In ed. Rom. Kúeros Bomohoceo OUTÉTi xairus ódýn
98, ut & inf. non tradar : præterea Ambrof. loco animam, της αυτε· όλην την κοίτων αυτι έςρεψας & τη αρρωσία αυτή.
legir vitam ; Caffiodorique Mss. tres animam, pro ma ^.s. Sic in Gr. eft, ut apud Ambros. Aug. & Cassiod.
nus. In Psalt. Carnur. & beatum faciat eum in terra : 88 in hunc Pf. ac in vet. Pfalt. præter unum Domine.
emundet in terra animam ejus ; deinde cum Moz. 8 non ř. 6. Similiter in Psalt. Coislin, Corb. Rom. Moz. &
fradat eum in manus inimici ejus. Hunc ult. versiculum apud Cassiod, &periet. Apud Ambros. & Aug. in eunda
similiter habet Aug. in eund. Ps. sed in aliis concordar Pr. S peribit. In Gr. wy a'nositell, &c.
cum Vulg. prætermittitque medium, semundet , &c. Psalt. .7. Sic apud Auguft. & Cassiod. in hunc Ps. necnon
Mediolan. hab. in manibus inimicorum ejus. Observat Am in Psalt. Rom. Carnut. Coislin. & Mozarab. præter vo-
brof. loco cit. alios habere Græcos , & non tradat eum in cem vana , pro vanè ; item ponunt , ante egrediebantur ,
animas inimicorum ejus. Gr. edit. Rom. Kúpos punéto quod tamen omittit Aug. præterea Coislin. scribit foris
(Alex. cum Ald. & Compl. diapundixes) autor,

και ζήσαι

non foras. At verò quæ August. hic refert num. plurali, αυτον , ( Aquil. ζωώσαι, ) και μακαρίσαι αυτόν εν τη γη και eadem citat 1. de civit. Dei, to 7. p. 481. b, num. sinpaw napasoi avtér eis xtiexs éxøpig avrô: Alex. Ald. & gulari : Et ingrediebatur ut viderét; vana locutum eft cor Tom. II.

L ij

« ZurückWeiter »