Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. elevabitur ultra super nationes, & imminuam eos gentes.

Hieron. ubi fup. ne imperent gentibus.

16. Neque erunt ultra domui Israël in con 16. Neque erunt ultra domui Ifraël in fpe, ut fidentia, docentes iniquitatem, ut fugiant, & reducant eos in memoriam iniquitatis , ut fequanfequantur eos : & fcient quia ego Dominus Deus. tur illos : & fcient quia ego sum Dominus Deus. 17. Et factum est in vigefimo & feptimo an 17. Et factum est in vigesimo & feptimo an

Ibid. 908. no, in primo, in una mensis : fa&um est verbum no, in primo, & una die mensis : factum est Domini ad me, dicens :

verbum Domini ad me, dicens : 18. Fili hominis, Nabuchodonosor rex Ba 18. Fili hominis, Nabuchodonofor rex Baby- Hieron. in Abac. bylonis servire fecit exercitum suum fervitute ma- lonis fubjugavit exercitum suum opere magno ad- 1. col. 1596.6. gna adversùs Tyrum : omne caput decalvatum, versùm Tyrum : omne 'caput calvum, & om& omnis humerus depilatus est : & merces non nis humerus depilatus : & merces non data eft ei, est reddita ei, neque exercitui ejus de Tyro, pro & exercitui ejus contra Tyrum, & operi in quo servitute qua servivit mihi adversus eam.

servivit adversùm eam.

VULGATA N O V A.
19. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Ecce ego terram Ægypti , pro eo quòd laboraverit mihi, ait

dabo Nabuchodonosor regem Babylonis in terra Æ-' Dominus Deus.
Jer. 46. gypti:& accipiet multitudinem ejus , & deprædabitur 21. In die illo pullulabit cornu domui Ifraël, &

manubias ejus, & diripiet spolia ejus : & erit merces tibi dabo apertum os in medio eorum : & scient quia
exercitui illius

ego Dominus.
20. & operi, quo servivit adversùs eam : dedi ei

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. sonat; reliqua ut in Lat. supra.

*. 18. Similiter in Græco, præter feqq. xa7edvráca. 16. Græcè.... sis fralda arapruirúcxroxy úvolar , à TO..... dereice Meydan fai Túpy, servire fecit..... fervitute Taxon97001 auto's óalow autôr i. e, in spem reducen magna super Tyrum , pro subjugavit..... opere magno adtem in memoriam iniquitatis , ut sequantur ipfi poft illos versùm Tyrum; in Ms. Alex. Iti Túegro subinde in Var. cæt. ut supra ; extremò tamen deest vox Deus.

fyerubu , fuit , pro data esti ultimòque, tūs derslas Ν. 17. Grec. Και εγένετο ώ τω ευ όμω και είκοσώ έτει , is éféreujar A' autur , & fervitutis qua servierunt adverkiga unos tó apát, &c. ut in Lat.

sùs eam ; at in Ms. Alex.é dýrwoey autuv.

2.

[ocr errors]

" ET factus est fermo Domini ad me,

cens :

CAPUT X X X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T factum est verbum Domini ad me, di-

dicens: Hieron. in Ezech. "E

30. col. 910. f, or 2. Fili hominis propheta , & dic : Hæc di 2. Fili hominis vaticinare, & dic : Hæc dicit 1**. cit Dominus Deus : Ululate, væ, væ diei : Adonai Dominus : 0 ô dies :

3. quia juxta eft dies, & appropinquat dies 3. quoniam juxta eft dies, & juxta via DomiDomini : dies nubis, tempus gentium erit. ni : dies nubis, finis gentium erit.

4. Et veniet gladius in Ægyptum : & erit pa 4. Et venier gladius luper Ægyptios, & erit convor in Æthiopia, cùm ceciderint vulnerati in Æ- turbatio in Æthiopia : & cadent vulnerati in Ægypto, & ablata fuerit multitudo illius , & de- *gypto, & auferent multitudinem ejus, & conciAtructa fundamenta ejus.

dentur fundamenta illius.
5. Æthiopia, & Libya , & Lydi, & omne re 5. Perfae , & Cretenses, & Lydi, & Libyes, & Ibid. 911. á.
liquum vulgus, & Chub, & filii terræ foederis, omnes commifti, & de filiis testamenti mei, gla-
cum eis gladio cadent.

dio cadent.
6. Hæc dicit Dominus Deus : Et corruent ful 6. Hæc dicit Adonai Dominus : Et concident
cientes Ægyptum, & deftruetur fuperbia imperii sustentacula Ægypti, & defcendet contumelia for-
ejus: à curre Syenes gladio cadent in ea, ait Do- titudinis ejus : à Magdalo ufque ad Syenem gladio
minus Deus exercituum :

cadent in ea , dicit Adonai Dominus :
7. & dissipabuntur in medio terrarum desola 7. & defolabitur in medio regionum defolata-
tarum, & urbes ejus in medio civitatum deserta- rum, & civitates ejus in medio urbium deserta-
rum erunt,

rum erunt.
8. Et scient quia ego Dominus : cùm dedero 8. Et scient quoniam ego sum Dominus : quan-
ignem in Ægypto, & attriti fuerint omnes au do dedero ignem super figyptum, & contriti fue-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥.1. Iridem Græcè.

textui Hieron. respondent.
. 2. Sic etiam in Græco, deleto tantúm vocabulo w.s. Tichon, reg. 4. partim ex Mf, B. M. Rem. par-
Adonai, quod habetur in edd. Ald. & Compl. Similiter ap. tim ex edir. Lugd. p. 58. e. Perfa , Cretes , & Lydii, &
Tichon, reg. 4. p. 58. e. O ô dies.

Lybies, & omnes commisicii, & filii teftamenti mei, gladio
#; 3: Ita rursum in Græco , præter hoc,, juxta via , cadent in ea cum ipfis. Græc. verò textui Hieron. respons
quod deest; at in ed. Compl. oti egyús siubesc rõ Kupíx , der ad verbum , nifi quòd addit in fine, u auts; Compl.
og fy[ivieéer Kupíxo spuées, &c. Apud Tichon, verò reg. ů autñ MET AUTür. Hieron. etiam inf.col.911. f.legit ex
4. P. 58. e. quia prope est dies Domini : dies nubis, finis . LXX. E filii teftamenti mei gladio cum ipsá cadent.
gentium erit, ut sup.in Gr. Vatic.

^.6. Græc. Varic, carer isto primo , Hæc dicit Adonai
$.4. Tichon. reg. 4. P: 58. e. legit : Et veniet gla- Dominus, ut & infra vocabulo Adonai ; cæt. ut in Lat.
dius fuper Ægyptios , 5 erit tumultus in Æthiopia : ca- sup. nisi quod scriptum Maytwo. At in ed. Compl. initio
dent vulnerari in Ægypto , & cadent fundamenta ejus. Ita legitur : Táte aézeu As wraet Kúelos; extremòque, røyer
quoque in Gr. Vatic. nec plura , niíi quòd habetur ibid. 'Adweet Kúeros.
ταραχή εν γή Αιθιοπία: fed in Αlex. α τη Αιθιοπία , abf X.7. Itidem Græcè, excepto uno autor, eorum , loco
que rñ; paulòque polt tam in eodem Alex. quàm in edd. ejus ; in Compl. Tóners àuräs.
Ald. & Compl. voci Ægypto subjicitur vs aútorlar ( Alex. W.8. Ad verbum de Græco.
ampeyoras ) tñlos autñs, dein Cup Escita, &c. quæ
Tom. I.

Kkkkk

1

[ocr errors]

Zach.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup. rint omnes qui auxiliantur ei.

xiliatores ejus.
9. In die illa egredientur nuncii à facie mea 9. In die illa egredientur nuncii à facie mea
festinantes disperdere Æthiopiæ spem ; & erit con- in trieribus , ad conterendam Æthiopiæ confi-
turbatio in eis in die Ægypti, quia ecce veniet. dentiam ; & erit pavor in eis in die Ægypti , quia

absque dubio veniet.
10. Hæc dicit Dominus Deus : Et disperdam 10. Hæc dicit Dominus Deus : Cessare faciam
multitudinem Ægyptiorum per manum Nabu- multitudinem Ægypti in manu Nabuchodonofor
chodonosor regis Babylonis,

regis Babylonis.
11. ipfius & populi ejus cum eo: pestilentes ; qui 11. Ipfe & populus ejus cum eo , fortiffimi gen-
de gentibus milli sunt ad perdendam terram : & tium adducentur ad disperdendam terram : &
evaginabunt omnes gladios suos super Ægyptum: evaginabunt gladios fuos super Ægyptum : &
& replebitur terra vulneratorum.

implebunt terram interfectis.
12. Et dabo fluvios eorum defertos, & tradam 12. Et faciam alveos fluminum aridos, & tra-
terram in manu pellimorum : & disperdam ter dam terram in manus pessimorum : & dilipabo
ram & plenitudinem ejus in manibus alienigena- terram & plenitudinem ejus manu alienorum, ego
rum, ego Dominus locutus sum.

Dominus locutus fum.
13. Quia hæc dicit Dominus Deus : Et perdam 13. Hæc dicit Dominus Deus : Et disperdam
abominationes, & deficere faciam optimates de simulachra, & cessare faciam idola de Memphis : 13. 2.
Memphis, & principes de terra Ægypti, & non & dux de terra Ægypti non erit ampliùs : & da-
erunt ultra : & dabo terrorem in terra Ægypti

. bo terrorem in terra Ægypti. 14. Et disperdam terram Phatures, & dabo ig 14. Et disperdam terram Phathures, & dabo nem super Taphnim, & faciam ultionem in Diof- ignem in Taphnis , & faciam judicia in Alexanpoli.

dria. 15. Et effundam furorem meum super Sain ro 15. Et effundam indignationem meam super bur Ægypti, & disperdam multitudinem Mem- Pelusium robur Ægypti, & interficiam multitupheos,

dinem Alexandrie, '16. & dabo ignem super Ægyptum : & con 16. & dabo ignem in Ægypto:quasi parturiens turbatione conturbabitur Sais, & in Diofpoli erit dolebit Pelusium, & Alexandria erit dislipata , fciffura , & diffundentur aquæ.

& in Memphis angustiæ quotidianæ. 17. Juvenes Heliopoleos & Bubasti gladio ca 17. Juvenes Heliopoleos & Bubasti gladio dent , & mulieres captivæ ducentur.

cadent, & ipfæ captivæ ducentur. 18. Et in Taphnis tenebrefcet dies , quando 18. Et in Taphnis nigrefcet dies , cùm concontrivero ibi fceptra Ægypti, & peribit ibi con trivero ibi sceptra Ægypti,& defecerit in ea fu

tumelia fortitudinis ejus : & ipsam nubes operiet, perbia potentiæ ejus : ipsam nubes operiet, filiæ * Supp.captivæ. & filiæ ejus * ducentur.

autem ejus in captivitatem ducentur. 19. Et faciam judicia in Ægypto : & fcient quo 19. Et judicia faciam in Ægypto : & fcient niam ego fum Dominus.

quia ego Dominus. Ibid.916.b.

20. Et factum est in undecimo anno, in pri 20. Et factum est in undecimo anno, in primo, in septima mensis, factum est verbum Do mo mense, in feptima mensis, factum est vermini ad me, dicens :

bum Domini ad me , dicens : 21. Fili hominis brachium Pharaonis regis Æ 21. Fili hominis brachium Pharaonis regis Ægypti confregi..... ut acciperet malagma, & ac- gypti confregi : & ecce non est obvolutum ut cepto robore pofset tenere gladium.

restitueretur ei fanitas , ut ligaretur pannis, & fasciaretur linteolis, ut recepto robore poflet te

nere gladium. 22. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Ecce

22. Propterea hæc dicit Dominus Deus : EcNOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. .9. Græc, delet

. tò à facie mea ; paulòque post , loco . 14. Eadem sunt in Græco, præter duo , Qubwpñs Æthiopia fpem, hab. fimpliciter , Tùy Aiboo wiccr ; ultimò & Távir , loco Phatures, & Taphuim. Hieron. quoque inf. que, mxel, venit , non veniet ; cæt, ut in textu. In edir. col. 912. b. aic , Taphnis, sive ut LXX. tranftulerunt , Compl. ärtence fx TegumX ME, ut fup. Apud Rufin. in Tanin. Symb. p. 178. b. ita : In illa die procedent angeli festinan N. 15. ' Itidem in Græco. tes exterminare Æthiopiam ; eritque inter eos perturbatio in . 16. Totidem verba leguntur Græcè, fi excipiatur die Ægypti , quoniam reltitudo venit,

nomen Evývu , loco Sais ; at in edd. Ald. & Compl. est . 10. Sic est in Græco, præter hoc, Kícies Kuelos, Lais, ut supra. loco Dominus Deus ; in Compl. & Ms. Alex. 'Adwai Kú ^. 17. Consonat Græc. nisi quod ultimò hab. i aixuan

awcią aopšúcoviai , in captivitatem abibunt, pro captiva duŤ.11. Eadem leguntur Græcé , detracto uno cum eo, centur , quod idem fonat. ante pestilentes , pro quo 201406. Ed. Compl. addit Let' *. 18. Singula concinunt cum Gr. præter ult. ducentur, G'uti, ut sup.

pro quo aixućawto diplúoortoll, captiva auferentur ; at in .12. Ad verbum è Græco Vatic. præter ista , tra Compl. & Mr. Alex. aixudawo exbucerdi. dam terram in manu pelfimorum , quæ absunt ; fequuntur . 19. Ita rursum in Gr. præter fingul. xpiva , judiautem in Alex. necnon in edd. Ald. & Compl. w drodó cium; at in Compl. xpíuecere , ut supra. σομαι την γήν α χειρί πονηρών.

¥.20. Similiter in Græco , addito uno uuri, mense, ř.13. In Gr. Vatic, constanter, Kúeros Kúeros, loco poft primo ; detracto verò seq. in. Dominus Deus; at in Compl. Kúeros ó oeós, ut sup. tum 7:21. Gr. 'Tiê drQpémy. Tos Bexxioras Daera..... Cura in Vatic. Και απολώ μεγιάνας , hoc pretermilio medio, έτριψα..... τ8 διοθωναι επ' αυτον μάλαγμα και τη διοθήναι abominationes , cum seq. 85 deficere faciam ; sed in Ald. & igue e anabofar raxalers i. e.... ur daretur fuper eum Compl. ac Mr. Alex. Kai droão Bdextrucice, i xala- malagma , ut daretur robur ad tenendum gladium. Hieron. wcúow reynsävas. Hieron. quoque inf.col. 915. b. ait : fe autem utramque Editionem lic jungit sup. 65 ligaretur panquitur, Ec disperdam simulachra , quæ abominationes LXX. nis , & farciretur linteolis , five ut acciperet malagma ; 68 iranslulerunt. Subinde Vatic. rursum addit MéLDES , post accepto robore , &c. quæ supra. principes ; deler verò ed. Compl. cum Ald. Demum à Va x. 22. Grec. Διατέτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος: '18 tic. abest versiculus iste : 89 dabo terrorem in terra Ægypti: ér fal Qaegew..... . Curtpi4w to's. Beazloras avīs tas in Compl. autem & Mr. Alex. est, de acow pólov cv vñ glupsisTy's 7870 éves, &c. ur in Lat. addito uno ArjúttW, vel Airúc78• cæt. ut in Lat. fupra.

auts, ejus , post gladium. Ad hoc verò tetapévas, Hios

eros.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. ce ego ad Pharaonem regem Ægypti, & com ego ad Pharaonem regem Ægypti, & conteram Hieron. ubi fup. minuam brachium ejus forte , sed confractum : brachia ejus fortia, & dispofita : & dejiciam gla- col. 918. b. & dejiciam gladium de manu ejus :

dium de manu ejus : 23. & difpergam Ægyptum in gentibus, & 23. & disseminabo Ægyptum in gentibus, & Ibid. 916.d. ventilabo eos in terris.

ventilabo eos in terras. 24. Et confortabo brachia regis Babylonis , 24. Et confortabo brachia regis Babylonis, dadaboque gladium meum in manu ejus : & con- boque gladium meum in manu ejus : & inducet fringam brachia Pharaonis , & gement gemitibus gladium fuper Ægyptum, & populabitur prædas interfecti coram facie ejus.

ejus , & fpoliabit spolia illius. 25. Et confortabo brachia regis Babylonis, & 25. Et confortabo brachia regis Babylonis, & brachia Pharaonis concident : & scient quia ego brachia Pharaonis cadent : & scient quia ego DoDominus, cùm dedero gladium meum in manu minus, cùm dedero gladium meum in manu regis regis Babylonis, & extenderit eum super terram Babylonis, & extenderit eum super terram ÆgypÆgypti.

ti. 26. Et dispergam Ægyptum in nationes , & 26. Et disseminabo Ægyptum in nationes, & ventilabo eos in terras, & scient quia ego Domi- ventilabo eos in terras, & fcient quia ego Domi

nus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ron, ubi fup. hæc notat : Illud autem quod in LXX. dici V. 24. Eadem prorsus in Græco, præter unum fingul. tur , & conteram brachia ejus fortia , & disposita , quod #egrounr , prædam, loco prædas. Græcè dicitur telaquéra, fcriptorum vitio depravatum eft. 8.25. Sic iterum in Græco, his levibus exceptis, oi Illi enim interpretati funt, non telaquéva, fed teapévá, de Beaxiores , bracbia autem , loco & bracbia ; fubinde, hoc est, non dispofita , fed extenta , pro quo, juxta con Öto écó siko Kueros , quia ego fum Dom. paulòque post, fuetudinem suam , alii Interpretes excella posuerunt. Hieron. Eis x siegs, in manus, non in manu ; demum, y éx?evei, verò editt. ferunt confictam vocem teleifepéra , cùm Mss. & extendet, pro extenderit. codd. hîc retineant Latino charactere tetamena , id est, *. 26. Iridem Græcè , ni hoc ult. excipiatur , qúortas porreita , à verbo teirwo ita Martianæus noster in hunc πάντες ότι εγώ είμι Κύριος· σ cient omnes quia ego Jum loc.

Dominus. Hieron. initio leg. Et dispergam ; sed cùm fup. #.23. Græc. hab. sis tabern, in gentes , pro in genti- ¥. 23. simili verbo subtexuerit è LXX. five disseminabo , bus; cæt. ut supra.

idem etiam eò loci admittere non dubitavimus.

nus.

1.

1.

E

ejus,

* CAPUT X X X I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T factum est in anno undecimo , tertio T fa&um eft in undecimo anno, tertio men- Hieron, in Ezech.

mense, una mensis , factum est verbum
Domini ad me , dicens :
mini ad me, dicens :

921.f.922. b. 2. Fili hominis dic Pharaoni regi Ægypti, 2. Fili hominis dic Pharaoni regi Ægypti , & & populo ejus : Cui fimilis factus es in magni- multitudini ejus : Cui similis factus es in altitutudine tua ?

dine tua? 3. Ecce Assur quasi cedrus in Libano, pul 3. Ecce Affur cypressus in Libano, & bonus Idem in Zach. cher ramis, & frondibus nemorosus , excelsulque ramis, & condensus umbraculo, & excelsus ma- 11. col. 1772.6. altitudine , & inter condensas frondes elevatum gnitudine, & in medio nubium factum est cacucft cacumen ejus.

men ejus. 4. Aquæ nutrierunt illum , abyffus exaltavit 4. Aqua nutrivit eum , & abyssus exaltavit ilillum : Aumina ejus manabant in circuitu radicum lum..... ejus, & rivos suos emisit ad universaligna regionis.

s. Propterea elevata est altitudo ejus super s. Propterea elevata est altitudo ejus super om- Hieron, in Ezech. omnia ligna regionis : & mutiplicata sunt arbusta nia ligna campi : & multiplicati funt rami ejus 31. col. 918. ". & elevati sunt rami ejus præ aquis multis. præ aquis multis.

919. A. 6. Cùmque extendisset umbram suam, in ramis ejus fecerunt nidos omnia volatilia cæli, & sub frondibus ejus genuerunt omnes bestiæ saltuum , & sub umbraculo illius habitabat cætus gentium plurimarum. 7. Eratque pulcherrimus in magnitudine sua, 7. Eratque pulcherrimus..... & in multitudine

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. * Hieron. in comment. totum hoc caput xxxi. refert *. 2. Græc..... Eitor apos Paega..... TV Taýlet durée de more secundùm Hebr. aut Vulg. intersertis variis lectio. Τίνι ωμοίωσας ζεαυτόν ώ τω ύψει ζε και nibus LXX. Interpretum. Id ipsum declarat S, Doctor in $. 3. Similiter in Græco Vat. nifi quòd habetur xutéfra, his verbis : Ucramque Editionem ex more commiscui ; piososap.

Hieron.etiam in hunc Ezech. loc. 917. f. 918. ubi tamen plurimum difcrepabant, ne duplex propofitio au f. cyparissus ; fubinde in Gr. Vat. xaros tais macaquéor, geret librorum magnitudinem : ac primum fciendum quòd pulcher propaginibus , loco bon

pulcher propaginibus , loco bonus ramis, detracto eo , & conquæcunque dicuntur de rege Asyriorum futuro tempore, in denlus umbraculo ; sed in Ms. Alex, necnon in edirt. Ald. 1XX. quafi tranfaéta memorantur ; & fic vel ad arborem , & Compl. fequitur , à muxros ir tñ oxúan, is vfurós, &c. vel ad principem loquitur fyriorum, ut tam masculino ultimoque ut in aliis , j apxa autê, principium ejus , quàm feminino genere de una persona intelligatur , dum 6 loco cacumen ejus. Hieron. etiam in Ezech. 31. poft hoc arbor refertur ad Assyrium , & Affyrius in arbore nominatur. inter condensas frondes, quod de Vulg. est, subdir, five Porro diversitates illas omnes, quantum licuit, expreffimus, in medio nubium, è Gr. LXX. servacis nonnullis de Vulg. quæ Græcum contextum vel X. 4. Sic eft in Græco, detractâ mediâ conjunct. 6. omnino referebant , vel faltem ab ipfo parum discrepa V. g. Græcè , TO M785, magnitudo , loco altitudo ; bant. De hoc jam lectorem commonuimus supra ; nec pauloque post, t'@naturbuoer , dilatati sunt, pro multiplidicta repetemus in confequentibus.

cari funt ; extremòque fingulariter, co udalos Tom.
X. 1. Similiter in Græco, hoc excepto, é tã apimo $. 7. Hieron. Versionem ex Hebr. ira copulat cum Lat.
muri, in tertio menfe ; dein uia, absque feq. die.

À LXX. Eratque pulcherrimus in magnitudine fua, & in
Tom. II.

Kkkkk ij

Sup.

20.

1.

10.8 15.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup, ramorum fuorum.....

& in dilatatione arbustorum fuorum : erat enim 919.

radix illius juxta aquas multas.
8. Et cyparisli..... & pini..... & abietes non fue 8. Cedri non fuerunt altiores illo in paradiso
runt fimiles ramis illius : omne lignum in para- Dei, abietes non adæquaverunt fummitatem ejus,
diso Dei non est assimilatum ei, & pulchritudini & platani non fuerunt æquæ frondibus illius :
ejus.

omne lignum paradisi Dei non est assimilatum il

li, & pulchritudini ejus.
g..... & æmulata sunt eam omnia ligna deli 9. Quoniam fpeciofum feci eum , & multis
ciarum, quæ erant in paradiso.

condensifque frondibus : & æmulata sunt eum
omnia ligna voluptatis, quæ erant in paradiso

Dei.
10..... Vide Not.

10. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Pro
eo quòd fublimatus eft in altitudine , & dedit
fummitatem suam virentem atque condensam, &

elevatum est cor ejus in altitudine sua :
11. Tradidi eam in manu principis gentium, 11. Tradidi eum in manu fortissimi gentium,
& faciam perditionem ejus.

faciens faciet ei : juxta impietatem ejus ejeci eum.
12. Et fuccendent eam alieni , & pestilentes 12. Et fuccident eum alieni , & crudeliffimi
gentium...... & confringentur arbulta ejus in uni- nationum, & projicient eum super montes, & in
versis campis terræ.....

çuntis convallibus corruent rami ejus, & con-
fringentur arbusta ejus in universis rupibus terræ:
& recedent de umbraculo ejus omnes populi ter-

ræ , & relinquent eum.
13. In ruina ejus requieverunt omnia volatilia 13. In ruina ejus habitaverunt omnia volati-
coli.....

lia cæli , & in ramis ejus fuerunt universz bestiæ
regionis.

14. Quam ob rem non elevabuntur in altitu-
dine fua omnia ligna aquarum , nec ponent su-
blimitatem fuam inter nemorosa atque frondosa,
nec ftabunt in fublimitate fua omnia quæ irri-
gantur aquis : quia omnes traditi funt in mortem
ad terram ultimam , in medio filiorum hominum,

ad eos qui descendunt in lacum.
15. Hæc dicit Dominus Deus : In die quando 15. Hæc dicit Dominus Deus : In die quan-
descendit ad inferos, luxit eum abyssus..... & con do defcendit ad inferos, induxi luctum , operui
tenebratus est super eum Libanus, & omnia li- eum abyffo : & prohibui flumina ejus, & coercui
gna agri defecerunt.

aquas multas : contristatus eft fuper eum Libanus,

& omnia ligna agri concussa sunt,
16. A fonitu ruinæ ejus commotæ sunt gen 16. A fonitu ruinæ ejus commovigentes, cùm
tes, cùm deducerent eam ad infernum cum his deducerem eum ad infernum cum his qui descen-
qui defcendunt in lacum : & consolata sunt in ter debant in lacum : & confolata funt in terra in-
ra omnia ligna deliciarum.....

fima omnia ligna voluptatis egregia atque præ

clara in Libano, universa quæ irrigabantur aquis.
17. Nam & ipsi cum eo defcenderunt ad infer 17. Nam & ipsi cuin eo descendent in infer-
num ad vulneratos gladio : & semen uniuscujuf- num ad interfectos gladio : & brachium uniuf-
que habitantium sub umbraculo ejus in medio vi- cujusque sedebit sub umbraculo ejus in medio
tæ suæ perierunt.

nationum.
18. Cui aslimilatus es?..... in medio incircum 18. Cui assimilatus es ô inclyte atque subli-

cisorum dormies, cum his qui interfe&ti sunt gla- mis inter ligna voluptatis ? Ecce dedu&tus es cum Ibid. 924.6.

dio : sic eft Pharao , & omnis multitudo ejus , di- lignis voluptatis ad terram ultimam : in medio
cit Dominus Deus.

incircumcisorum dormies , cum eis qui interfe&i
sunt gladio : ipfe eft Pharao, & oinnis multitu-

do ejus , dicit Dominus Deus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
dilatione , five multitudine arbustorum, vel ramorum fuo- deinde , 'Ev viuépek xatálu sis ģd go reliqua ut in Lat. fup.
ram. In Greco. Vat. Και εγένετο καλός εν τω ύψει αυτή, nisi quod deest conjunct. 85, ante omnia ; & loco agri,
όλια το πλήθος των κλάδων αυτύ.

habetur rõ medis et durã, campi in eo.
$. 8. Eadem leguntur Græcè, excepto hoc. ult. cv 7 V. 16. Similiter in Græco, exceptis his, ato tūs puse
xáma autê, in pulchritudine ejus , absque præced. 8. vñs, à voce , pro à fonitu ; paulòque post, öte xa786.60.-
8. 9. Grας. και εζήλωσαν αυτόν τα ξύλα τα παραδείσε της ζον αυτόν , φuando deducelani eum ; & infra , και παρεκάλων

αυτόν εν γή πάντα τα ξύλα της τρυφες: σ confolabantur
$. 10. Hieron, ibid. ad hanc vocem, condensam de Vulg. eum in terra omnia , &c.
addit , five in medio nubium , è LXX.

*.17. Græcè , hæc fola variant media , à tois texua
W.II. Gr. Και παρέδωκα αυτόν εις χείρας..... και, εποίκ- ματίαις απο μαχαίρας και το σπέρμα αυτά, οι κατοικέντες,
6 , &c. ut supra.

i. e. in vulneratis à gladio : & femen ejus , qui habitabant,
Τ. 12. Gr. Και εξωλόθρευσαν αυτον αλλότριοι λοιμοί από ^. 18. Eadem sunt in Græco, si hoc excipiatur sub fin.
εθνων..... και ζυνετρίβη τα τελέχη αυτή α παντί πεδίο της το πλήθος της ισχύος , multitudo fortitudinis, Ioco omnis
aus, &c.

multitudo ; ultimò etiam geminatur Kúeros Kypros, loco
X. 13. Græc. 'EZI TY a twoi dutô, &c. ur in Lat. Dominus Deus.
8.15. Græcè, Kúeros Kueres, loco Dominus Deus ;

τρυφής τε Θεϊ. .

[ocr errors]

1.

"

E

925. b.

20.

10.

CAPUT X X X I I.
VULGATA NOV A.

VERSIO ANTIQUA.
T factum eft, duodecimo anno, in men-

T
se duodecimo, in una mensis , factum est se decimo, in una die mensis, factum est 32. col. 924. 6.
verbum Domini ad me, dicens :

verbum Domini ad me, dicens :
2. Fili hominis affume lamentum fuper Pha 2. Fili hominis assume lamentum fuper Pha-
raonem regem Ægypti, & dices ad eum : Leoni raonem regem Ægypti, & dices ad eum : Leoni
gentium asimilatus es , & draconi qui est in mari: gentium adlimilatus es, & draconi qui eft in mari:
& ventilabas cornu in fluminibus tuis, & con & ventilabas cornu in fluminibus tuis, & contur-
turbabas aquas pedibus tuis, & conculcabas flu- babas aquas pedibus tuis, & conculcabas flumina
mina earum.

tua. Sup. 12. 3. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Ex 3. Hæc dicit Dominus : Circumjaciam super Tichon, reg. 4. p. 13.6 17. pandam fuper te rete meum in multitudine po- te retia populorum multorum, & extraham te 58. f. pulorum multorum, & extraham te in sagena mea.

in hamo meo. 4. Et projiciam te in terram , super faciem 4. Et extendam te fuper terram, campi* tui : * Supp. replebunagri abjiciam te : & habitare faciam fuper te & constituam super te omnes aves cæli, & facu- tur. omnia volatilia cæli, & faturabo de te bestias rabo omnes bestias univerfæ terræ. univerfæ terræ. s. Et dabo carnes tuas super montes, & im 5. Et dabo carnes tuas super montes,

montes, & satuplebo colles tuos sanie tua.

rabo sanguine tuo colles. 6. Et irrigabo terram fetore fanguinis tui fu 6. Et rigabitur terra ab his, quæ de te proceper montes, & valles implebuntur ex te. dunt, à multitudine tua in montibus, * valles im- * Edit, vepres.

plebo abs te. Tfai. 130 7. Et operiam, cùm exstinctus fueris , cælum, 7. Et cooperiam cælum, cùm exstinguêris, &

& nigrefcere faciam stellas ejus : folem nube te- obscurabo affra ejus : folem in nube contegam, & Joel. 2. gam, & luna non dabit lumen suum.

lunæ non lucebit lumen ejus. 10.8 3.

8. Omnia luminaria cæli mærere faciam suis.

8. Omnia quæ lucent lumine in cælo, obscuraMatrh. per te : & dabo tenebras super terram tuam buntur fuper te : & dabo tenebras fuper terram 24. 29. dicit Dominus Deus , cùm ceciderint vulnerati tuam, dicit Dominus.

tui in medio terræ , ait Dominus Deus.

9. Et irritabo cor populorum multorum, cùm 9. Et exasperabo cor populorum multorum,
induxero contritionem tuam in gentibus super ter- cùm ducam captivitatem tuam in nationes in ter-
ras quas nescis.

ram quam non noveras.
10. Et ftupefcere faciam fuper te populos mul 10. Et contristabuntur fuper te multæ natio-
tos : & reges eorum horrore nimio formidabunt nes : & reges earum mentis alienatione stupebunt,
fuper te , cùm volare cæperit gladius meus fu- cùm volabit gladius meus super facies eorum : in
per facies eorum : & obftupefcent repentè fin- medio eorum erit ad ruinam ex die ruinæ tuæ.
guli pro anima sua in die ruinæ tuæ.

11. Quia hæc dicit Dominus Deus : Gladius I. Quoniam hæc dicit Dominus : Gladius re-
regis Babylonis veniet tibi ,

gis Babylonis venit tibi
12. in gladiis fortium dejiciam multitudinem 12. in gladiis gigantum, & dejiciam virtutem
tuam : inexpugnabiles omnes gentes hæ : & vasta tuam : peltes à nationibus omnes : & perdent con-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Itidem Græcè, excepto uno dexátw, pro duo 85 implebo colles, five valles , fanie tus , vel sanguine rue;
decimo ; at Hieron. inf. ait : In multis exemplaribus juxta Græc. og Ellanow To aipatós (8.
LXX. duodecimus annus , & mensis decimus ponitur ; juxta ^.6. Similiter in Græco. Tichonii edir. & Ms. Rem.
autem cæteros Interpretes , decimus annus , Es duodecimus ferunt vepres , loco yalles ; sed vitiosè, ni fallor, nam
mensis.

Græcè conftanter , páezylas. Apud Hieron, in Ezech. ita : . 2. Similia Græc. habet , præter hæc pauca ; nempe Et irrigabitur terra stercoribus tuis ; Gr. rexwpureátwr ox. addit Cù, verbo asimilatus es ; ftatimque, in co's opa 8.7. Græc. initio hab. cum Vulg. Kai xalaranu\w, ů xwv, 85 quafi draco, loco & draconi ; subinde , y fuepátiles TC Obewñrcel C, regvóro extremòque, aj Genýra peis párn Tois Tolucis CH , étkeqases üd wp, &c. ut in Lat. ocês auths cæt. ur in Lat. supra.

. 3. Ita in Græco, hoc excepto , aj tepibarã, o cir 8.8. Ms. B. M. Rem. initio hab. Omnia quæ lucent cumjiciam ; edit. PP. Lugd. pro super te retia , fert te super lumina , non lumine, ut in edit. Lug. Græcum, Nártas terram , aperto mendo , quod cuivis advertere licet ; id Ta pairorta os reliqua ut in Lat. fup, nifi quòd delet sustulimus auctoritate MS.B.M. Rem.n. 35. qui hab. fuper tuam, poft terram ; sed addit Mr. Alex. cum ed. Compl. te retia , è Gr. éri distva. Rufin. etiam in Symb. p. 179. ultimò etiam in Vatic. neys. Kúpros Kúpros“ in Alex. Kúpics b. ultimò hab. & extraham te in bamo meo. Item Hieron. ó Osós. Apud Hieron. in comment. contenebrescent, pro in Ezech. 32. col. 924. e. extraham te in fagena mea, five obscurabuntur ; Gr. Cuoxo/corol. extraham te in hamo : & inf. 925. b. id monet : Editio .9. Sic etiam in Græco. Ap. Hieron. in hunc loc. cùm Rem utramque miscemus, in his duntaxat , in quibus discre- induxero contritionem , five captivitatem tuam in gentibus pant ; alioquin ubi unus fenfus eft, Hebraicum fequimur. fuper terras, five in terra quam nescis. Gr. sirixa är yw.....

V.4. Græcè, media mulai , absque feq. tui; cæt. εις γην καιν εκ έγνως. ut in Lat. supra. Rufin. in Symb. p. 179. b. legit : Et ex *.10. In Græco deelt tò in medio eorum ; loco verò tendam te fuper terram, campi implebuntur de te : 6 con feq. erit ad ruinam , eft, προσδεχόμενοι την πτώσιν αυτών, Airuam fuper te omnes volucres cæli, & faturabo ex te omnes exfpeétantes ruinam fuam ; cæt. quadrant. Similiter apud keftias terra. Mf. quoque Alex.cum ed. Compl. hab. Tandú- Hieron. in hunc loc. El contriftabuntur fuper te gentes mulGETAÍ C ..... épannow ex Co, &c. Apud Hieron. in tæ ; ultimòque, exfpectantes ruinam fuam à die ruina tuæ. Ezech. 32. ita : Et projiciam , five extraham te in terram, Mf. Tichon. B.M. Rem. habet : cùm volavit gladius..... fuper faciem agri abjiciam te, five campi replebuntur tui : erit ad ruinam suam ex die ruina fur. Gr. verò, aqué

babitare, five federe faciam fuper te , &c. ut in Vulg. eges aldew's Co. Gr. i wixz broer C#, &c.

V. 11. Græcè geminatur vox Dominus ; & pro venit , *. 5. Concordat Græc. detracta ult. voce colles ; ejus eft über, veniet ; cæt. ad verbum ut supra. loco Compl. addit po@galas, valles ; al. ta medía, cam 7. 12. Iridem Græcè. Apud Hieron. in Ezech. fic: in por; al. Tãowy Tar gñ, totam terram. Hieron. in Ezech. 32. gladiis gigantium dejiciam fortitudinem tuam : peftilentos de

« ZurückWeiter »